Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o planu mreže zdravstvenih ustanova(05 Broj: 110-1101/2005)

Na osnovu člana 15. stav 4, a u vezi sa članom 15. stav 6, članom 38. stav 2. i članom 39. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, br. 17/92, 26/92, 50/92, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96 i 18/02),

Vlada Republike Srbije donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O PLANU MREŽE ZDRAVSTVENIH USTANOVA

Član 1.

U Uredbi o planu mreže zdravstvenih ustanova („Službeni glasnik RS“, br. 13/97, 58/97, 31/98, 1/99 i 37/99) u delu: „RASPORED I BROJ ZDRAVSTVENIH USTANOVA I BROJ I RASPORED BOLNIČKIH POSTELjA PO ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA“, u odeljku „XII. Šumadijski okrug“, u tački 11. reči „Kliničko bolnički centar Kragujevac (1.200 postelja)“ zamenjuju se rečima: „Klinički centar Kragujevac (1.200 postelja)“.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 Broj: 110-1101/2005

U Beogradu, 3. marta 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK,Vojislav Koštunica

Ostavite komentar