Zaključak o pomoći opštinama zahvaćenim elementarnom nepogodom u AP Vojvodini

Na osnovu člana 29. i člana 30. stav 4. Zakona o Vladi Republike Srbije («Službeni glasnik RS», br. 5/91 i 45/93),

Vlada Republike Srbije donosi

ZAKLjUČAK

1. Vlada Srbije konstatuje da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, primenjujući zakon, 19. aprila 2005. godine obavestilo ugrožene opštine u Autonomnoj pokrajini Vojvodini da preduzmu mere radi zaštite od elementarne nepogode.

2. U skladu sa Zakonom o korišćenju sredstava za sanaciju i zaštitu od elementarnih nepogoda, Vlada Srbije je već uputila interventnu pomoć za otklanjanje štete ugroženim opštinama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini. Vlada Srbije i Izvršno veće pokrajine već su, po različitim osnovama izdvojili pomoć u visini od preko 150.000.000 dinara.

3. Da bi Vlada Srbije mogla, pored interventne pomoći, da ugroženim opštinama u potpunosti pruži pomoć u sanaciji štete, u skladu sa Zakonom o korišćenju sredstava za sanaciju i zaštitu od elementarnih nepogoda, preporučuje se ugroženim opštinama da u saradnji sa nadležnim ministarstvima odmah otpočnu procenjivanje štete.

4. Vlada Srbije će izdvojiti sredstva iz budžeta Republike Srbije za obnovu ugroženih opština i izgradnju objekata koji su uništeni u elementarnoj nepogodi, u skladu sa Zakonom o korišćenju sredstava za saniciju i zaštitu od elementarnih nepogoda.

5. Nalaže se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Javnom preduzeću «Srbijavode» i drugim nadležnim organima da prate stanje u opštinama zahvaćenih elementarnom nepogodom u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, ostvaruju saradnju sa nadležnim pokrajinskim organima i organima opština i predlože Vladi mere za otklanjanje štete i drugih neželjenih posledica nastalih u ugroženim opštinama.

05 Broj:

U Beogradu,

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK

Ostavite komentar