mart 2011.

Uredba o utvrđivanju i ostavarivanju prava na podsticanje proizvođačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za 2011. godinu

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi …

Uredba o utvrđivanju i ostavarivanju prava na podsticanje proizvođačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za 2011. godinu Pročitaj više »

Uredba o rasporedu i korišćenju sredstava za subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa za 2011. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi UREDBU O RASPOREDU I KORIŠĆENjU SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA OD NACIONALNOG INTERESA U 2011. GODINI Član 1. …

Uredba o rasporedu i korišćenju sredstava za subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa za 2011. godini Pročitaj više »

Nacionalna strategija za rešavanje pitanja izbeglica i interno raseljenih lica za period od 2011. do 2014. godine

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br.55/05, 71/05–ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi NACIONALNU STRATEGIJU ZA REŠAVANjE PITANjA IZBEGLICA I INTERNO RASELjENIH LICA ZA PERIOD OD 2011. DO 2014. GODINE I. UVODNI DEO Vlada je usvajanjem Nacionalne strategije za rešavanje pitanja izbeglih i interno raseljenih lica (Zaključak Vlade 05 …

Nacionalna strategija za rešavanje pitanja izbeglica i interno raseljenih lica za period od 2011. do 2014. godine Pročitaj više »

Nacionalna strategija za rešavanje pitanja izbeglica i interno raseljenih lica za period od 2011. do 2014. godine

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br.55/05, 71/05–ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi NACIONALNU STRATEGIJU ZA REŠAVANjE PITANjA IZBEGLICA I INTERNO RASELjENIH LICA ZA PERIOD OD 2011. DO 2014. GODINE I. UVODNI DEO Vlada je usvajanjem Nacionalne strategije za rešavanje pitanja izbeglih i interno raseljenih lica (Zaključak Vlade 05 …

Nacionalna strategija za rešavanje pitanja izbeglica i interno raseljenih lica za period od 2011. do 2014. godine Pročitaj više »