Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

RUDARSTVA I ENERGETIKE

I

Razrešava se Milutin Prodanović dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike – Sektor za javna preduzeća, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra rudarstva i energetike – Sektor za elektroenergetiku.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-1292/2011

U Beogradu, 3. marta 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA

RUDARSTVA I ENERGETIKE

I

Postavlja se Milutin Prodanović na položaj pomoćnika ministra rudarstva i energetike – Sektor za elektroenergetiku, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1295/2011

U Beogradu, 3. marta 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

RUDARSTVA I ENERGETIKE

I

Razrešava se mr Dejan Rajković dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike – Sektor rudarstva i geologije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-1288/2011

U Beogradu, 3. marta 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA

RUDARSTVA I ENERGETIKE

I

Postavlja se mr Zoran Teodorović na položaj pomoćnika ministra rudarstva i energetike – Sektor za rudarstvo i geologiju, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1296/2011

U Beogradu, 3. marta 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA GENERALNOG INSPEKTORATA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA

I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Dušan Pajkić dužnosti direktora Generalnog inspektorata poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, zbog postavljenja na položaj direktora Generalnog inspektorata poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1317/2011

U Beogradu, 3. marta 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ DIREKTORA GENERALNOG INSPEKTORATA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA

I VODOPRIVREDE U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA

I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Dušan Pajkić na položaj direktora Generalnog inspektorata poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1319/2011

U Beogradu, 3. marta 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA GENERALNOG INSPEKTORATA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA

I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Aleksandar Davidov dužnosti pomoćnika direktora Generalnog inspektorata poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za oblast fitosanitarne i poljoprivredne inspekcije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Generalnog inspektorata poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za oblast fitosanitarne i poljoprivredne inspekcije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1322/2011

U Beogradu, 3. marta 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA GENERALNOG INSPEKTORATA POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA

I VODOPRIVREDE U MINISTARSTVU POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA

I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Aleksandar Davidov na položaj pomoćnika direktora Generalnog inspektorata poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za oblast fitosanitarne i poljoprivredne inspekcije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1324/2011

U Beogradu, 3. marta 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju i trgovinu električne energije („Službeni glasnik RS”, br. 12/05 i 54/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”, BEOGRAD

I

Razrešava se Radoslav Savatijević dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd.

II

Imenuje se Radoslav Komlenović za člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1433/2011

U Beogradu, 3. marta 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 14. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za transport nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima („Službeni glasnik RS”, br. 60/05 i 83/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „TRANSNAFTA”

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Transnafta”, iz reda zaposlenih:

1. Miroljub Babić;

2. Petar Fajfer.

II

U Upravni odbor Javnog preduzeća „Transnafta” imenuju se za članove, iz reda zaposlenih:

1. Petar Fajfer, elektrotehničar;

2. Sonja Plećaš, dipl. ekonomista.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1463/2011

U Beogradu, 3. marta 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 18. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za transport nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima („Službeni glasnik RS”, br. 60/05 i 83/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA „TRANSNAFTA”

I

Razrešava se Sonja Plećaš dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Transnafta”, iz reda zaposlenih.

II

Imenuje se Nedžad Turković, dipl. inženjer hemije, za člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Transnafta”, iz reda zaposlenih.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1459/2011

U Beogradu, 3. marta 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MULTIDISCIPLINARNA ISTRAŽIVANjA

U BEOGRADU

I

Razrešava se dr Željko Vučinić dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za multidisciplinarna istraživanja u Beogradu, na lični zahtev.

II

Imenuje se dr Aleksandar Kalauzi, naučni savetnik u Institutu za multidisciplinarna istraživanja u Beogradu, za člana Upravnog odbora Instituta za multidisciplinarna istraživanja u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1467/2011

U Beogradu, 3. marta 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10 i 69/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA SAVETA ZA MEĐUNARODNO

PRIVATNO PRAVO

I

Imenuje se prof. dr Gašo Knežević, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, za člana Saveta za međunarodno privatno pravo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1465/2011

U Beogradu, 3. marta 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKOG HIDROMETEOROLOŠKOG ZAVODA

I

Razrešava se Branislav Gavrić dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda – Sektor za kontrolu životne sredine sa 28. februarom 2011. godine, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 broj: 119-1476/2011

U Beogradu, 3. marta 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA TREZOR

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Valentina Ivaniš za pomoćnika direktora Uprave za trezor – Sektor za finansiranje, računovodstvo i kontrolu u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1493/2011

U Beogradu, 3. marta 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10 i 69/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA RADNE GRUPE ZA SOCIJALNO UKLjUČIVANjE

I

Imenuje se Jasmina Tanasić, sekretar Odbora za društvene delatnosti Stalne konferencije gradova i opština, za člana Radne grupe za socijalno uključivanje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1507/2011

U Beogradu, 3. marta 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10 i 99/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLjE PRIŠTINA SA SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Zavoda za javno zdravlje Priština sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici:

1. dr Slaviša Minić, predsednik;

2. dr Branislav Ivanović, član;

3. Milivoje Đorđević, član.

II

U Upravni odbor Zavoda za javno zdravlje Priština sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici imenuju se:

1) za predsednika:

– Stevica Vidosavljević, dipl. inž. rudarstva, „Trepčaˮ RIF „Kopaonikˮ – Leposavić;

2) za članove:

(1) dr Živorad Radojković, Zavod za javno zdravlje Priština sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici;

(2) Dragan Đokić, medicinski tehničar, Zavod za javno zdravlje Priština sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1517/2011

U Beogradu, 3. marta 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar