34. sednica Vlade Republike Srbije, 23. septembar 2004. godine

Na osnovu člana 7. stav 2. Odluke o osnivanju Građevinske direkcije Srbije kao jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću («Službeni glasnik RS», broj 62/01),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA GRAĐEVINSKE DIREKCIJE SRBIJE d.o.o. BEOGRAD

I

Razrešava se dr ZORAN LONČAR dužnosti člana Upravnog odbora Građevinske direkcije Srbije d.o.o. Beograd, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6102/2004

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.079/1

Na osnovu člana 9. stav 4. Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije («Službeni glasnik RS», broj 20/92),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešava se RADOMIR NAUMOV dužnosti člana Upravnog odbora Fonda za razvoj Republike Srbije, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6102/2004-1

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.079/2

Na osnovu člana 7. stav 2. Odluke o osnivanju Građevinske direkcije Srbije kao jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću («Službeni glasnik RS», broj 62/01),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA GRAĐEVINSKE DIREKCIJE SRBIJE d.o.o. BEOGRAD

I

Razrešava se RADOMIR NAUMOV dužnosti člana Upravnog odbora Građevinske direkcije Srbije d.o.o. Beograd, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6102/2004-2

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.079/3

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu («Službeni glasnik RS», broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA ELEKTROTEHNIČKOG

FAKULTETA U BEOGRADU

I

Razrešava se RADOMIR NAUMOV člana Saveta Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6102/2004-3

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.079/4

Na osnovu člana 9. stav 4. Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije («Službeni glasnik RS», broj 20/92),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešava se IVANA DULIĆ-MARKOVIĆ dužnosti člana Upravnog odbora Fonda za razvoj Republike Srbije, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6102/2004-4

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.079/5

Na osnovu člana 116. Zakona o univerzitetu («Službeni glasnik RS», broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA ZA RAZVOJ UNIVERZITETSKOG OBRAZOVANjA

I

Razrešava se dr MILAN RADULOVIĆ dužnosti člana Saveta za razvoj univerzitetskog obrazovanja, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6102/2004-5

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.079/6

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o osnivanju Javnog preduzeća za istraživanje, proizvodnju, preradu i promet nafte i prirodnog gasa («Službeni glasnik RS», broj 37/91),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA ISTRAŽIVANjE, PROIZVODNjU, PRERADU I PROMET NAFTE I PRIRODNOG GASA «NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE»

I

Razrešava se mr ZORA SIMOVIĆ dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za istraživanje, proizvodnju, preradu i promet nafte i prirodnog gasa «Naftna industrija Srbije», na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6102/2004-6

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.079/7

Na osnovu člana 103. stav 4. Zakona o univerzitetu («Službeni glasnik RS», broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

Razrešava se ĐORĐE MIHAJLOVIĆ dužnosti člana Saveta univerziteta u Beogradu, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6102/2004-7

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.079/8

Na osnovu člana 62. stav 2. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti («Službeni glasnik RS», broj 71/03),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE

I

Razrešava se VESNA ILIĆ-PRELIĆ dužnosti člana Upravnog odbora Nacionalne službe za zapošljavanje, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6102/2004-8

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.079/9

Na osnovu člana 18. stav 1. Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa i opštih akata i o izdavanju «Službenog glasnika Republike Srbije («Službeni glasnik RS», br. 71/91 i 22/93),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA «SLUŽBENI GLASNIK»

I

Razrešava se DEJAN MIHAJLOV dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća «Službeni glasnik», na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6102/2004-9

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.079/10

Na osnovu člana 16. stav 1. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za podzemnu eksloataciju uglja («Službeni glasnik RS», broj 54/03),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLjA

I

Razrešava se mr DEJAN RAJKOVIĆ dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6102/2004-10

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.079/11

Na osnovu člana 11. stav 2. Zakona o garancijskom fondu («Službeni glasnik RS», br. 55/03 i 43/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

GARANCIJSKOG FONDA

I

Razrešava se GORAN ANĐELIĆ dužnosti predsednika Upravnog odbora Garancijskog fonda, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6102/2004-11

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.079/12

Na osnovu člana 10. stav 1. Zakona o osnivanju javnog preduzeća za vazdušni saobraćaj («Službeni glasnik RS», broj 9/92),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA ZA VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ

«JAT AIRNJAYS»

I

Razrešava se NEBOJŠA SKORIĆ dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za vazdušni saobraćaj «JAT Airnjays», na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6102/2004-12

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.079/13

Na osnovu člana 9. stav 4. Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije («Službeni glasnik RS», broj 20/92),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešava se VELIMIR ILIĆ dužnosti člana Upravnog odbora Fonda za razvoj Republike Srbije, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6102/2004-13

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.079/15

Na osnovu člana 7. stav 2. Odluke o osnivanju Građevinske direkcije Srbije kao jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću («Službeni glasnik RS», broj 62/01),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA GRAĐEVINSKE DIREKCIJE SRBIJE d.o.o. BEOGRAD

I

Razrešava se mr RAJKO KORICA dužnosti člana Upravnog odbora Građevinske direkcije Srbije d.o.o. Beograd, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6102 /2004-14

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.079/16

Na osnovu člana 62. stav 2. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti («Službeni glasnik RS», broj 71/03),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE

I

Razrešava se mr RAJKO KORICA dužnosti člana Upravnog odbora Nacionalne službe za zapošljavanje.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6102/2004-15

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.079/17

Na osnovu člana 29. Zakona o Vladi Republike Srbije («Službeni glasnik RS», br. 5/91 i 45/93), a u vezi sa čl. 25. i 26. Ugovora o osnivanju Regionalnog centra za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva Beograd d.o.o, Beograd,

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

REGIONALOG CENTRA ZA RAZVOJ MALIH I SREDNjIH PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA BEOGRAD D.O.O, BEOGRAD

I

Razrešava se dr DRAGAN JANjIĆ dužnosti člana Upravnog odbora Regionalnog centra za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva Beograd d.o.o, Beograd, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6102/2004-16

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.079/18

Na osnovu člana 8. stav 1. Zakona o Agenciji za privredne registre («Službeni glasnik RS», broj 55/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE

I

Razrešava se ĐORĐE CVETINČANIN dužnosti člana Upravnog odbora Agencije za privredne registre.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6102/2004-17

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.079/19

Na osnovu člana 82. stav 1. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

VIŠE GRAĐEVINSKO-GEODETSKE ŠKOLE U BEOGRADU

I

Razrešava se dr IVAN ALEKSIĆ dužnosti člana Upravnog odbora Više građevinsko-geodetske škole u Beogradu, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6102/2004-18

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.079/20

Na osnovu člana 62. stav 2. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti («Službeni glasnik RS», broj 71/03),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NACIONALNE

SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE

I

Razrešava se dr DRAGOMIR MARISAVLjEVIĆ dužnosti člana Upravnog odbora Nacionalne službe za zapošljavanje, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6102/2004-19

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.079/22

Na osnovu člana 49. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Službeni glasnik RS», br. 17/92, 26/92, 50/92, 52/92, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96 i 18/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA NADZORNOG ODBORA KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA «BEŽANIJSKA KOSA» BEOGRAD

I

Razrešava se dr DRAGOMIR MARISAVLjEVIĆ dužnosti člana Nadzornog odbora Kliničkog-bolničkog centra «Bežanijska kosa» Beograd, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6102/2004-20

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.079/23

Na osnovu člana 49. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Službeni glasnik RS», br. 17/92, 26/92, 50/92, 52/92, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96 i 18/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ZAŠTITU ZDRAVLjA SRBIJE «DR MILAN JOVANOVIĆ-BATUT»

U BEOGRADU

I

Razrešava se dr SNEŽANA SIMIĆ dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za zaštitu zdravlja Srbije «Dr Milan Jovanović-Batut» u Beogradu, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6102/2004-21

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.079/24

Na osnovu člana 49. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Službeni glasnik RS», br. 17/92, 26/92, 50/92, 52/92, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96 i 18/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA NADZORNOG ODBORA GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKE KLINIKE «NARODNI FRONT» BEOGRAD

I

Razrešava se dr ALEKSANDRA MAKAJ dužnosti člana Nadzornog odbora Ginekološko-akušerske klinike «Narodni front» Beograd, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6102/2004-22

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.079/25

Na osnovu člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima («Službeni glasnik RS», br. 39/93, 44/93, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA «NACIONALNI PARK TARA»

I

Razrešava se VLADIMIR ILIĆ dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća «Nacionalni park Tara», na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6102/2004-23

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.079/26

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama («Službeni glasnik RS», br. 42/91 i 71/94) i člana 29. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu («Službeni glasnik RS», br. 81/92, 49/93, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA STUDENTSKOG CENTRA «BEOGRAD» U BEOGRADU

I

Razrešava se VLADIMIR ILIĆ dužnosti člana Upravnog odbora Studentskog centra «Beograd» u Beogradu, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6102/2004-24

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.079/27

Na osnovu člana 19. tačka 1. Zakona o šumama («Službeni glasnik RS», BR. 46/91, 83/92, 53/93, 54/93, 60/93, 67/93, 48/94 i 54/96),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANjE ŠUMAMA «SRBIJAŠUME»

I

Razrešava se ALEKSANDAR ČOTRIĆ dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za gazdovanje šumama «Srbijašume», na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6102/2004-25

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.079/28

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o Vladi Republike Srbije («Službeni glasnik RS», br. 5/91 i 45/93) i člana 2. stav 2. Uredbe o načinu i uslovima korišćenja srdstava solidarnosti za otklanjanje posledica zemljotresa u Kolubarskom okrugu («Službeni glasnik RS», broj 41/98),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA ORGANIZACIJA OPŠTINA KOLUBARSKOG OKRUGA PREKO KOJE SE KORISTE SREDSTVA SOLIDARNOSTI ZA OTKLANjANjE POSLEDICA ZEMLjOTRESA

I

Razrešava se dr LIDIJA ĐOKIĆ dužnosti člana Saveta organizacija opština Kolubarskog okruga preko koje se koriste sredstva solidarnosti za otklanjanje posledica zemljotresa, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6102/2004-26

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.079/29

Na osnovu člana 116. Zakona o univerzitetu («Službeni glasnik RS», broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA ZA RAZVOJ UNIVERZITETSKOG OBRAZOVANjA

I

Razrešava se prof. dr LjILjANA ČOLIĆ dužnosti člana Saveta za razvoj univerzitetskog obrazovanja, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6102/2004-27

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.079/28

Na osnovu člana 116. Zakona o univerzitetu («Službeni glasnik RS», broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA ZA RAZVOJ UNIVERZITETSKOG OBRAZOVANjA

I

Razrešava se prof. dr MIROSLAV PILIPOVIĆ dužnosti člana Saveta za razvoj univerzitetskog obrazovanja, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6102/2004-28

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.079/29

Na osnovu člana 62. stav 2. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti («Službeni glasnik RS», broj 71/03),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NACIONALNE

SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE

I

Razrešava se prof. dr MILAN BRDAR dužnosti člana Upravnog odbora Nacionalne službe za zapošljavanje, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6102/2004-29

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.079/30

Na osnovu člana 9. stav 4. Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije («Službeni glasnik RS», broj 20/92),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešava se mr ZORA SIMOVIĆ dužnosti predsednika Upravnog odbora Fonda za razvoj Republike Srbije, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6102/2004-30

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.079/31

Na osnovu člana 62. stav 2. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti («Službeni glasnik RS», broj 71/03),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NACIONALNE

SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE

I

Razrešava se VESNA PIPERSKI-TUCAKOV dužnosti člana Upravnog odbora Nacionalne službe za zapošljavanje, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6102/2004-31

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.079/32

Na osnovu člana 62. stav 2. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti («Službeni glasnik RS», broj 71/03),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NACIONALNE

SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE

I

Razrešava se dr BOJAN DIMITRIJEVIĆ dužnosti člana Upravnog odbora Nacionalne službe za zapošljavanje, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6102/2004-32

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.079/33

Na osnovu člana 62. stav 2. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti («Službeni glasnik RS», broj 71/03),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA NACIONALNE

SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE

I

Razrešava se SLOBODAN LALOVIĆ dužnosti predsednika Upravnog odbora Nacionalne službe za zapošljavanje, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6102/2004-33

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.079/33

Na osnovu člana 9. stav 4. Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije («Službeni glasnik RS», broj 20/92),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešava se SLOBODAN LALOVIĆ dužnosti člana Upravnog odbora Fonda za razvoj Republike Srbije, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6102/2004-34

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.079/35

Na osnovu člana 11. stav 2. Zakona o garancijskom fondu («Službeni glasnik RS», br. 55/03 i 43/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

GARANCIJSKOG FONDA

I

Imenuje se ANKA GAJIĆ za predsednika Upravnog odbora Garancijskog fonda.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5526/2004

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.079/36

Na osnovu člana 62. stav 2. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti («Službeni glasnik RS», broj 71/03),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NACIONALNE

SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE

I

Razrešava se mr MILAN JOSIPOVIĆ dužnosti člana Upravnog odbora Nacionalne službe za zapošljavanje, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6102/2004-35

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.079/37

Na osnovu člana 9. stav 4. Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije («Službeni glasnik RS», broj 20/92),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešava se dr PREDRAG BUBALO dužnosti člana Upravnog odbora Fonda za razvoj Republike Srbije, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6102/2004-36

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.079/38

Na osnovu člana 13. stav 3. Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije («Službeni glasnik RS», broj 20/92),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešava se PETAR PAVLOVIĆ dužnosti člana Nadzornog odbora Fonda za razvoj Republike Srbije, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6102/2004-37

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.079/39

Na osnovu člana 9. stav 4. Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije («Službeni glasnik RS», broj 20/92),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešava se VESNA DžINIĆ dužnosti člana Upravnog odbora Fonda za razvoj Republike Srbije, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6102/2004-38

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.079/40

Na osnovu člana 9. stav 4. Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije («Službeni glasnik RS», broj 20/92),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

I

Imenuje se ANĐELKA POPOVIĆ za člana Upravnog odbora Fonda za razvoj Republike Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6229/2004

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.084

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Saveta za regulatornu reformu privrednog sistema («Službeni glasnik RS», broj 41/03),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

SAVETA ZA REGULATORNU REFORMU PRIVREDNOG SISTEMA

I

U Savet za regulatornu reformu privrednog sistema imenuju se:

– za predsednika

dr PREDRAG BUBALO, ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom i koordinator u Ministarstvu privrede;

– za članove:

1. prof. dr MILE SAVIĆ, zamenik ministra nauke i zaštite životne sredine;

2. GORDANA TODIĆ, zamenik ministra trgovine, turizma i usluga;

3. dr VUKOJICA ŠĆEKIĆ, zamenik ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike;

4. BRANISLAV BJELICA, zamenik ministra pravde;

5. dr DRAGOMIR MARISAVLjEVIĆ, zamenik ministra zdravlja;

6. VESNA ILIĆ-PRELIĆ, zamenik ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu;

7. DANILO GOLUBOVIĆ, zamenik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

8. PETAR PAVLOVIĆ, pomoćnik ministra privrede;

9. dr DRAGAN JANjIĆ, pomoćnik ministra privrede;

10. BLAŽENKA STOJANOVIĆ, sekretar Ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom;

11. VESNA KOVAČ, sekretar Ministarstva finansija;

12. MILKA MARKOVIĆ, sekretar Ministarstva za kapitalne investicije;

13. MIRJANA JOVANOVIĆ, direktor Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva;

14. mr ANDREJA MARUŠIĆ, predsednik Skupštine Balkanskog centra za regulatornu reformu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5947/2004

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.080/8/8

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Saveta za regulatornu reformu privrednog sistema («Službeni glasnik RS», broj 41/03),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

SAVETA ZA REGULATORNU REFORMU PRIVREDNOG SISTEMA

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu za regulatornu reformu privrednog sistema:

– dr BLAGOJE PAUNOVIĆ, predsednik;

– dr DRAGAN JANjIĆ, član;

– dr DOBROSAV MILOVANOVIĆ, član;

– NATALIJA STOJANOVIĆ, član;

– mr RADOJICA PEŠIĆ, član;

– mr DRAGAN MARKOVIĆ, član;

– MIHAJLO GAVRIĆ, član;

– FERENC MOKANj, član;

– IVICA EŽDENCI, član;

– prof. dr MILICA BISIĆ, član;

– LjILjANA LUČIĆ, član;

– NEBOJŠA MILETIĆ, član;

– DUŠAN PROTIĆ, član;

– dr DRAGOMIR MARISAVLjEVIĆ, član;

– dr NENAD PENEZIĆ, član;

– ĐORĐE ILIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-5947/2004-1

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.080/9/9

Na osnovu člana 78. stav 2. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA VIŠE TEHNIČKE

ŠKOLE MAŠINSKE I SAOBRAĆAJNE STRUKE U KRAGUJEVCU

I

Razrešava se dr MILOMIRKA MILOJEVIĆ dužnosti direktora Više tehničke škole mašinske i saobraćajne struke u Kragujevcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6103/2004

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.080/10/10

Na osnovu člana 78. stav 2. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

VIŠE TEHNIČKE ŠKOLE MAŠINSKE I SAOBRAĆAJNE STRUKE

U KRAGUJEVCU

I

Imenuje se mr DRAGOSLAV MIHAILOVIĆ za vršioca dužnosti direktora Više tehničke škole mašinske i saobraćajne struke u Kragujevcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6103/2004-1

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.080/11/11

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o Vladi Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 5/91 i 45/93), a u vezi sa članom 8. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima («Službeni glasnik RS», broj 84/04),

Vlada Republike Srbije donela je

1. mr JASNI MATIĆ prestala je funkcija sekretara Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza danom stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima («Službeni glasnik RS», broj 84/04),

2. Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6120/2004

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.080/12/12

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

O POSTAVLjENjU SEKRETARA AGENCIJE ZA STRANA ULAGANjA

I PROMOCIJU IZVOZA

I

Postavlja se mr JASNA MATIĆ za sekretara Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6120/2004-1

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.080/13/13

Na osnovu člana 29. Zakona o Vladi Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 5/91 i 45/93), a u vezi člana 13. Zakona za sprovođenje Ustavne poveqe državne zajednice Srbija i Crna Gora („Službeni list Srbije i Crne Gore“, broj 1/03) i člana 13. stav 2. i 3. Zakona o Agenciji za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka („Službeni list SFRJ“, br. 84/90, 89/90, 63/90 i 20/91 i „Službeni list SRJ“, broj 53/01),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA SAVETA AGENCIJE ZA OSIGURANjE DEPOZITA, SANACIJU, STEČAJ I LIKVIDACIJU BANAKA

I

Razrešava se DUŠAN STOJANOVIĆ dužnosti člana Saveta Agencije za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka.

II

Imenuje se mr DEJAN SIMIĆ, viceguverner Narodne banke Srbije, za člana Saveta Agencije za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6130/2004

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.080/16/16

Na osnovu člana 9. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 47/03),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU DIREKTORA REPUBLIČKE AGENCIJE ZA PROSTORNO PLANIRANjE

I

Razrešava se NEBOJŠA STEFANOVIĆ dužnosti direktora Republičke agencije za prostorno planiranje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6228/2004

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.080/17/17

Na osnovu člana 9. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 47/03),

Vlada Republike Srbije donela je

O IMENOVANjU DIREKTORA REPUBLIČKE AGENCIJE ZA PROSTORNO PLANIRANjE

I

Imenuje se prof. dr MIODRAG JANIĆ za direktora Republičke agencije za prostorno planiranje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6227/2004

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.080/18/18

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU ZAMENIKA SEKRETARA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Razrešava se GRADIMIR NENADOVIĆ dužnosti zamenika sekretara Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6164/2004

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.080/19/19

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA SEKRETARA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Razrešava se JASMINA DAMJANOVIĆ dužnosti pomoćnika sekretara Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo – Sektor za državnu upravu i radne odnose, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6163/2004

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.080/20/20

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

O POSTAVLjENjU ZAMENIKA SEKRETARA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Postavlja se JASMINA DAMJANOVIĆ za zamenika sekretara Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6166/2004

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.080/21/21

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA SEKRETARA REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Postavlja se GRADIMIR NENADOVIĆ za pomoćnika sekretara Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo – Sektor za državnu upravu i radne odnose.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6169/2004

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.080/22/22

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 108. stav 1. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS“, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS“, br. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97, 36/98, 44/98, 65/01 i 55/04),

Vlada Republike Srbije donela je

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE I STAREŠINE OPŠTINSKOG ORGANA ZA PREKRŠAJE U PRIŠTINI

I

Zoranu Ristiću prestaje dužnost sudije i starešine Opštinskog organa za prekršaje u Prištini sa 26. avgustom 2004. godine, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6178/2004

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.080/23/23

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 108. stav 1. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS“, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS“, br. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97, 36/98, 44/98, 65/01 i 55/04),

Vlada Republike Srbije donela je

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE OPŠTINSKOG ORGANA

ZA PREKRŠAJE U SRBOBRANU

I

Mileni Popović prestaje dužnost sudije Opštinskog organa za prekršaje u Srbobranu sa 26. avgustom 2004. godine, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6179/2004

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.080/24/24

Na osnovu člana 52. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja („Službeni glasnik RS“, br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

«ARILjE» SA SEDIŠTEM U ARILjU

I

Razrešava se VIDOJE ĐURIĆ dužnosti direktora Veterinarske stanice «Arilje» sa sedištem u Arilju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6216/2004

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.080/30/30

Na osnovu člana 52. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja („Službeni glasnik RS“, br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00),

Vlada Republike Srbije donela je

O IMENOVANjU DIREKTORA VETERINARSKE STANICE

«ARILjE» SA SEDIŠTEM U ARILjU

I

Imenuje se RADE MARIČIĆ za direktora Veterinarske stanice «Arilje» sa sedištem u Arilju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6216/2004-1

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.080/31/31

Na osnovu člana 52. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja („Službeni glasnik RS“, br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU DIREKTORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA «SUBOTICA»

SA SEDIŠTEM U SUBOTICI

I

Razrešava se TIBOR MOLNAR dužnosti direktora Veterinarskog specijalističkog instituta «Subotica» sa sedištem u Subotici.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6213/2004

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.080/32/32

Na osnovu člana 52. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja („Službeni glasnik RS“, br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00),

Vlada Republike Srbije donela je

O IMENOVANjU DIREKTORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTA «SUBOTICA»

SA SEDIŠTEM U SUBOTICI

I

Imenuje se JOŽEF HORVAT za direktora Veterinarskog specijalističkog instituta «Subotica» sa sedištem u Subotici.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6213/2004-1

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.080/33/33

Na osnovu člana 52. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja („Službeni glasnik RS“, br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU DIREKTORA STOČARSKO-VETERINARSKOG CENTRA ZA REPRODUKCIJU I VEŠTAČKO OSEMENjAVANjE «VELIKA PLANA» SA SEDIŠTEM VELIKOJ PLANI

I

Razrešava se VLADICA MLADENOVIĆ dužnosti direktora Stočarsko-veterinarskog centra za reprodukciju i veštačko osemenjavanje «Velika Plana» sa sedištem u Velikoj Plani.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6215/2004

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.080/34/34

Na osnovu člana 52. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja („Službeni glasnik RS“, br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00),

Vlada Republike Srbije donela je

O IMENOVANjU DIREKTORA STOČARSKO-VETERINARSKOG CENTRA ZA REPRODUKCIJU I VEŠTAČKO OSEMENjAVANjE «VELIKA PLANA» SA SEDIŠTEM VELIKOJ PLANI

I

Imenuje se MIROSLAV MARINKOVIĆ za direktora Stočarsko-veterinarskog centra za reprodukciju i veštačko osemenjavanje «Velika Plana» sa sedištem u Velikoj Plani.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6215/2004-1

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.080/35/35

Na osnovu člana 1. stav 2. Uredbe o prestanku važenja Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća („Službeni glasnik RS“, br. 25/97, 30/97, 50/97, 5/98, 45/98, 55/99, 19/00, 47/00, 30/01, 65/01, 28/02, 82/02, 56/03, 118/03 i 58/04), a u vezi sa čl. 3a Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća („Službeni glasnik RS“, br. 64/93, 9/94, 41/94, 61/94 i 33/95),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O IZMENAMA REŠENjA O PREDUZIMANjU MERA

U JP «MILAN STEPANOVIĆ-MATROZ» IZ SREMSKE MITROVICE

I

Ovim rešenjem menja se Rešenje o preduzimanju mera u Javnom preduzeću za proizvodnju celuloze i papira «Milan Stepanović-Matroz» iz Sremske Mitrovice, broj 119-4836/97 od 12. decembra 1997. godine ( broj 119-4836/97-1 od 5. aprila 1999. godine; broj 119-4836/97-5 od 11. septembra 2001. godine; broj 05-2040/2002-1 od 14. februara 2002. godine i broj 119-8231/2002 od 6. juna 2002. godine „Službeni glasnik RS“, br. 8/02 i 32/02).

II

Razrešava se GVOZDEN PERKOVIĆ dužnosti člana Odbora u Javnom preduzeću za proizvodnju celuloze i papira «Milan Stepanović-Matroz» iz Sremske Mitrovice.

III

U Javnom preduzeću za proizvodnju celuloze i papira «Milan Stepanović-Matroz iz Sremske Mitrovice, imenuju se:

– za članove:

1. BRANISLAV JURIŠIĆ, dipl. ekonomista, zaposlen u «DDOR Novi Sad»;

2. GORAN MATIĆ, elektrotehničar, zaposlen u JP «Milan Stepanović-Matroz»;

3. MILAN KRNIĆ, dipl. inž. organizacionih nauka.

IV

Rešenje dostaviti licima iz tačke II i III ovog Rešenja.

V

U ostalom delu Rešenje Vlade Republike Srbije ostaje nepromenjeno.

VI

Lice imenovano u tački II ovog rešenja razrešava se dužnosti, a lica imenovana u tački III preuzimaju dužnost 1. oktobra 2004. godine.

VII

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-8231/2002-001

U Beogradu, 23. septembar 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.080/36/36

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 108. stav 1. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS“, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS“, br. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97, 36/98, 44/98, 65/01 i 55/04),

Vlada Republike Srbije donela je

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE OPŠTINSKOG ORGANA

ZA PREKRŠAJE U BOLjEVCU

I

Biljani Čolić prestaje dužnost sudije Opštinskog organa za prekršaje u Boljevcu sa 24. avgustom 2004. godine, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6332/2004

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.080/42/42

Na osnovu člana 29. Zakona o Vladi Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 5/91 i 45/93) i člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 29/96, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 i 36/02),

Vlada Republike Srbije donela je

O IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINU DRUŠTVENOG PREDUZEĆA «14. DECEMBAR GREJANjE», BEOGRAD

I

U Skupštinu Društvenog preduzeća «14. decembar grejanje», Beograd imenuju se predstavnici društvenog kapitala:

1. NIKOLA MIRKOVIĆ, dipl. pravnik u Agenciji za privatizaciju;

2. LILjANA BOŽOVIĆ, dipl. pravnik u Privrednoj komori Beograda;

3. JELISAVKA ĐURAŠINOVIĆ, dipl. ekonomista u SO Voždovac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6374/2004

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.080/45/45

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

PRAVOSLAVNOG BOGOSLOVSKOG FAKULTETA U BEOGRADU

I

U Savet Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu imenuju se:

– za članove:

1. prof. dr SIMA AVRAMOVIĆ, Pravni fakultet u Beogradu;

2. prof. dr KOSTA ČAVOŠKI, Pravni fakultet u Beogradu;

3. dr VLADETA JEROTIĆ, dopisni član Srpske akademije nauka;

4. HRIZOSTOM STOLIĆ, Episkop žički.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6391/2004

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.080/46/46

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

O POSTAVLjENjU SEKRETARA AGENCIJE ZA RAZVOJ

INFRASTRUKTURE LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Postavlja se mr ZORAN LAKIĆEVIĆ za sekretara Agencije za razvoj infrastrukture lokalne samouprave.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6507/2004

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.080/57/57

Na osnovu člana 6. stav 2. Uredbe o obrazovanju Saveta Republike Srbije za nacionalne manjine („Službeni glasnik RS“, broj 104/04),

Vlada Republike Srbije donela je

O IMENOVANjU SEKRETARA SAVETA REPUBLIKE SRBIJE

ZA NACIONALNE MANjINE

I

Imenuje se PETAR LAĐEVIĆ za sekretara Saveta Republike Srbije za nacionalne manjine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6549/2004

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.080/58/58

Na osnovu člana 44a stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA MINISTRA

ZA KAPITALNE INVESTICIJE

I

Razrešava se BOGOLjUB LAZIĆ dužnosti zamenika ministra za kapitalne investicije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6562/2004

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.088/38/38

Na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU NAČELNIKA KOSOVSKOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U PRIŠTINI

I

Razrešava se DRAGAN VELIĆ dužnosti načelnika Kosovskog okruga sa sedištem u Prištini.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6553/2004

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.080/59/59

Na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

O POSTAVLjENjU NAČELNIKA KOSOVSKOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U PRIŠTINI

I

Postavlja se SRĐAN VASIĆ za načelnika Kosovskog okruga sa sedištem u Prištini.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6554/2004

U Beogradu, 23. septembra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.080/61/61

Ostavite komentar