Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini

Prilog 1.

KRITERIJUMI ZA OCENjIVANjE I ODABIR PROJEKTA

MERA SUFINANSIRANjA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Odeljak Maksimalno bodova 1. Vrsta projekta 10 1.1. Regionalni projekat – 10 poena 1.2. Lokalni projekat – 5 poena 2. Stepen razvijenosti jedinica lokalne samouprave 20 Devastirana – 20 poenaIV grupa – 15 poenaIII grupa – 10 poenaII grupa – 5 poenaI grupa -1 poen 3. Efekti projekta 20 3.1. Odnos između procenjenih troškova ulaganja i očekivanih rezultata je zadovoljavajući – 20 poena 3.2. Odnos između procenjenih troškova ulaganja i očekivanih rezultata je delimično zadovoljavajući – 10 poena3.3. Odnos između procenjenih troškova ulaganja i očekivanih rezultata nije zadovoljavajući – 0 poena 4. Održivost projekta 30 4.1. Dostavljeni podaci ukazuju da će rezultati realizacije projekta biti vidljivi duže vreme nakon završetka projekta – 20 poena4.2. Dostavljeni podaci pretežno ukazuju da će rezultati realizacije projekta biti vidljivi duže vreme nakon završetka projekta – 10 poena4.3. Dostavljeni podaci ne ukazuju da će rezultati realizacije projekta biti vidljivi duže vreme nakon završetka projekta – 0 poena 5. Usklađenost projekta sa strateškim dokumentima 20 5.1. Projekat je usklađen sa strateškim dokumentima – 20 poena 5.2. Projekat nije usklađen sa strateškim dokumentima – 0 poena Maksimalan broj bodova 100

Ostavite komentar