Uredba o utvrđivanju Programa podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja u 2016. godini

Prilog 2.

KRITERIJUMI ZA OCENjIVANjE I ODABIR PROJEKTA

MerA jačanja regionalne konkurentnosti

Odeljak Projekti ARRAMaksimalno bodova 1. Finansijski i operativni kapacitet 35 Da li je projekat rađen u partnerstvu sa jednom ili više jedinica lokalne samouprave/drugim partnerima?Napomena: Sa jedinicom lokalne samouprave– 5 poenaSa drugim partnerima – 3 poenaNema partnera – 0 poena 5 Da li podnosilac i partneri, ukoliko ih ima, imaju dovoljno iskustva u upravljanju projektima? 5 Da li podnosilac i partneri, ukoliko ih ima, poseduju neophodnu tehničku stručnost (poznavanje problema koji treba da budu rešeni)? Da li podnosilac i partneri, ukoliko podnosilac ima partnere, imaju zadovoljavajuće upravljačke kapacitete? (uključujući osoblje, opremu i sposobnost da upravljaju projektnim budzetom)? 10 Da li podnosilac ima stabilne i dovoljne izvore finansiranja? 15 Komentari Usklađenost 25 2.1. Koliko je predlog projekta usklađen u odnosu na ciljeve javnog poziva i Uredbe?Koliko je predlog projekta relevantan u odnosu na određene potrebe i ograničenja ciljne opštine/opština i/ili agencije? 2×5 2.2. Usklađenost projekta sa strateškim dokumentima?Da-5 poenaDelimično (doprinosi ostvarenju) -3 poenaNe-0 poena 5 2.3. Koliko su uključene strane jasno definisane i strateški izabrane (krajnji korisnici, ciljne grupe)? Da li su njihove potrebe jasno definisane i da li je jasno da se predlog na njih odnosi? 5 2.4. Značaj projektaLokalni – 1Regionalni – 2Među-regionalni- 3Nacionalni- 4Međunarodni- 5 5 Komentari Održivost 40 Da li će predlog projekta imati opipljiv uticaj na ciljne grupe? 10 Da li će predlog projekta imati efekat umnožavanja (multiplikativni efekat)? (uključujući mogućnost njegove primene u drugim sredinama i produženje ishoda akcije i širenje informacija). 10 4.3. Da li su očekivani rezultati predloženog projekta održivi:finansijski (na koji će način aktivnosti biti finansirane nakon što se finansiranje završi?)institucionalno (da li će se uspostaviti strukture koje će nastaviti aktivnosti na kraju projekta? Da li će postojati lokalno „vlasništvo“ nad rezultatima projekta?)na nivou donošenja odluka (ukoliko je primenjivo) (kakav će biti strukturni uticaj projekta — tj. da li će voditi poboljšanju zakonodavstva, kodeksa ponašanja, metoda itd)?ekološki (ukoliko je primenjivo) (da li će projekat imati negativan/pozitivan uticaj na životnu sredinu?) 20 Komentari Maksimalan broj bodova 100

Predlog za sufinansiranje

traženi iznos Predlog u % Predlog u din valuta iznos Projekat RSD Ukupno RSD

Ostavite komentar