Uredbu o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2015. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija

IZJAVA O SAGLASNOSTI SA USLOVIMA IZ JAVNOG POZIVA I saglasnost podnosioca PRIJAVE da ima obezbeđena sredstva za sufinansiranje projekta

Jedinica lokalne samouprave:

______________________________________________________________________

i zastupnik:

______________________________________________________________________

izjavljuju pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da prihvataju sve uslove navedene u Javnom pozivu.

Takođe izjavljuju da:

sve priložene kopije odgovaraju originalu;

su svi dati navodi istiniti i odgovaraju stvarnom stanju;

su preostali iznos sredstava, neophodan za pripremu projekta, obezbedili u budzetu jedinice lokalne samouprave i iz drugih izvora.

Datum Pečat Potpis zastupnika

Ostavite komentar