Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2012. godinu

Obrazac 5

POPUNjAVA UPRAVA ZA TREZOR – FILIJALA Ukupno (od 6 do 11) Ukupno(od 6 do 11) Rashod i izdaci na teret budzeta Iz donacija Iz ostalih izvora

| | | |Ukupno

(od 6 do 11) |Iz budzeta |Iz

donacija |Iz

ostalih izvora | | | | | | |Republike

|Autonomne pokrajine |Opštine grada |OOSO

| | | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 | | 5432 | |TEKUĆI PRIHODI I PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (5001) | |853.259.466 |767.019.234 |8.699.822 |19.728.786 |1.532.801 |5.214.499 |51.064.324 | | 5433 | |TEKUĆI RASHODI I IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (5170) | |1.034.499.027 |911.809.390 |8.699.822 |19.728.786 |1.532.801 |4.738.559 |87.989.669 | | 5434 | |Višak prihoda i primanja – budzetski suficit (5432 – 5433) > 0 | | | | | | |475.940 | | | 5435 | |Manjak prihoda i primanja –budzetski deficit (5433 – 5432) > 0 | |181.239.561 |144.709.156 | | | | |36.925.345 | |5436 |900000 |PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE(5129) | |555.602.281 |519.091.292 | | | | |36.510.989 | | 5437 |600000 |IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE(5385 ) | |354.501.629 |334.670.656 | | | | |19.830.973 | | 5438 | |VIŠAK PRIMANjA (5436 – 5437) > 0 | |201.100.652 |184. 420.636 | | | | |16.680.016 | | 5439 | |MANjAK PRIMANjA (5437 – 5436) > 0 | | | | | | | | | |5440 | |VIŠAK NOVČANIH PRILIVA (5169 – 5431) > 0 | |19.861.091 |39.630.480 | | | |475.940 | | |5441 | |MANjAK NOVČANIH PRILIVA (5431-5169) > 0 | | | | | | | |20.245.329 | |

Datum_18. jun 2013. godine Lice odgovorno za Naredbodavac

popunjavanje obrasca

Ostavite komentar