Predlog zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2013. godinu

Obrazac 5

POPUNjAVA UPRAVA ZA TREZOR – FILIJALA Ukupno (od 6 do 11) Ukupno(od 6 do 11) Rashod i izdaci na teret budzeta Iz donacija Iz ostalih izvora

| | | |Ukupno

(od 6 do 11) |Iz budzeta |Iz

donacija |Iz

ostalih izvora | | | | | | |Republike

|Autonomne pokrajine |Opštine grada |OOSO

| | | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 | |5432 | |TEKUĆI PRIHODI I PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (5001) | |875.343.573 |803.922.718 |8.626.597 |20.679.043 | |3.351.099 |38.764.116 | |5433 | |TEKUĆI RASHODI I IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (5170) | |1.036.927.759 |958.670.213 |8.626.597 |20.679.043 | |3.155.199 |45.796.707 | |5434 | |Višak prihoda i primanja – budzetski suficit (5432 – 5433) > 0 | | | | | | |195.900 | | |5435 | |Manjak prihoda i primanja –budzetski deficit (5433 – 5432) > 0 | |161.584.186 |154.747.495 | | | | |7.032.591 | |5436 |900000 |PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE(5129) | |644.761.642 |622.677.887 | | | | |22.083.755 | |5437 |600000 |IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE(5385 ) | |435.770.052 |418.136.506 | | | | |17.633.546 | |5438 | |VIŠAK PRIMANjA (5436 – 5437) > 0 | |208.991.590 |204.541.381 | | | | |4.450.209 | |5439 | |MANjAK PRIMANjA (5437 – 5436) > 0 | | | | | | | | | |5440 | |VIŠAK NOVČANIH PRILIVA (5169 – 5431) > 0 | |47.407.404 |49.793.886 | | | |195.900

| | |5441 | |MANjAK NOVČANIH PRILIVA (5431-5169) > 0 | | | | | | | |2.582.382 | |

Datum_18. jun 2014. godine Lice odgovorno za Naredbodavac

popunjavanje obrasca

Ostavite komentar