Razrešenja u upravnim i nadzornim odborima

RAZREŠENJA U UPRAVNIM I NADZORNIM ODBORIMA

Postupajući u skladu sa članom 9. stav 1. Zakona o sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija sledeći funkcioneri, imenovani aktima Vlade Republike Srbije u organe preduzeća, ustanova i ostalih pravnih lica sa učešćem državnog kapitala, podneli su ostavke:

Rednibroj Ime i prezime, funkcija Datum Brojglasnika 1. dr ZORANA LONČARAdužnosti člana UO Građevinske direkcije Srbije d.o.o Beograd 23.09.2004 107/04 2. RADOMIRA NAUMOVA dužnosti člana UO Fonda za razvoj Republike Srbije 23.09.2004 107/04 3. RADOMIRA NAUMOVA dužnosti člana UO Građevinske direkcije Srbije d.o.o Beograd 23.09.2004 107/04 4. RADOMIRA NAUMOVA dužnosti člana Saveta Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu 23.09.2004 107/04 5. dr IVANE DULIĆ-MARKOVIĆ dužnosti člana UO Fonda za razvoj Republike Srbije 23.09.2004 107/04 6. dr MILANA RADULOVIĆA dužnosti člana Saveta za razvoj univerzitetskog obrazovanja 23.09.2004 107/04 7. mr ZORE SIMOVIĆ dužnosti člana UO Javnog preduzeća za istraživanje, proizvodnju, preradu i promet nafte i prirodnog gasa „Naftna industrija Srbije“ 23.09.2004 107/04 8. ĐORĐA MIHAJLOVIĆA dužnosti člana Saveta univerziteta u Beogradu 23.09.2004 107/04 9. VESNE ILIĆ-PRELIĆ dužnosti člana UO Nacionalne službe za zapošljavnje 23.09.2004 107/04 10. DEJANA MIHAJLOVA dužnosti člana UO Javnog preduzeća „Službeni glasnik“ 23.09.2004 107/04 11. mr DEJANA RAJKOVIĆA dužnosti člana UO Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja 23.09.2004 107/04 12. GORANA ANĐELIĆA dužnosti predsednika UO Garancijskog fonda 23.09.2004 107/04 13. NEBOJŠE SKORIĆA dužnosti člana UO Javnog preduzeća za vazdušni sabraćaj „JAT Airways“ 23.09.2004 107/04 14. VELIMIRA ILIĆA dužnosti člana UO Fonda za razvoj Srbije 23.09.2004 107/04 15. mr RAJKA KORICE dužnosti člana UO Građevinske direkcije Srbije d.o.o. Beograd 23.09.2004 107/04 16. mr RAJKA KORICE dužnosti člana UO Nacionalne službe za zapošljavanje 23.09.2004 107/04 17. dr DRAGANA JANJIĆA dužnosti člana UO Regionalnog centra za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva Beograd d.o.o. 23.09.2004 107/04 18. ĐORĐA CVETINČANINA dužnosti člana UO Agencije za privredne registre 23.09.2004 107/04 19. dr IVANA ALEKSIĆA dužnosti člana UO Više građevinsko-geodetske škole u Beogradu 23.09.2004 107/04 20. dr DRAGOMIRA MARISAVLJEVIĆA dužnosti člana UO Nacionalne službe za zapošljavanje 23.09.2004 107/04 21. dr DRAGOMIRA MARISAVLJEVIĆA dužnosti člana NO Kliničko-bolničkog centra „Bežanijska kosa“, Beograd 23.09.2004 107/04 22. dr SNEŽANE SIMIĆ dužnosti člana UO Instituta za zaštitu zdravlja Srbije „Dr Milan Jovanović-Batut“ u Beogradu 23.09.2004 107/04 23. dr ALEKSANDRE MAKAJ dužnosti člana NO Ginekološko-akušerske klinike „Narodni front“, Beograd 23.09.2004 107/04 24. VLADIMIRA ILIĆA dužnosti člana UO Javnog preduzeća „Nacionalni park Tara“ 23.09.2004 107/04 25. VLADIMIRA ILIĆA dužnosti člana UO Studentskog centra „Beograd“ u Beogradu 23.09.2004 107/04 26. ALEKSANDRA ČOTRIĆA dužnosti člana UO Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume“ 23.09.2004 107/04 27. dr LIDIJE ĐOKIĆ dužnosti člana Saveta organizacije opština Kolubarskog okruga preko koje se koriste sredstva solidarnosti za otklanjanje posledica zemljotresa 23.09.2004 107/04 28. prof. dr LJILJANE ČOLIĆ dužnosti člana Saveta za razvoj univerzitetskog obrazovanja 23.09.2004 107/04 29. prof. dr MIROSLAVA PILIPOVIĆA dužnosti člana Saveta za razvoj univerzitetskog obrazovanja 23.09.2004 107/04 30. prof. dr MILANA BRDARA dužnosti člana UO Nacionalne službe za zapošljavanje 23.09.2004 107/04 31. VESNE PIPERSKI-TUCAKOV dužnosti člana UO Nacionalne službe za zapošljavanje 23.09.2004 107/04 32. dr BOJANA DIMITRIJEVIĆA dužnosti člana UO Nacionalne službe za zapošljavnje 23.09.2004 107/04 33. SLOBODANA LALOVIĆA dužnosti predsednika UO Nacionalne službe za zapošljavanje 23.09.2004 107/04 34. mr ZORE SIMOVIĆ dužnosti predsednika UO Fonda za razvoj Republike Srbije 23.09.2004 107/04 35. SLOBODANA LALOVIĆA dužnosti člana UO Fonda za razvoj Republike Srbije 23.09.2004 107/04 36. mr MILANA JOSIPOVIĆA dužnosti člana UO Nacionalne službe za zapošljavanje 23.09.2004 107/04 37. dr PREDRAGA BUBALA dužnosti člana UO Fonda za razvoj Republike Srbije 23.09.2004 107/04 38. PETRA PAVLOVIĆA dužnosti člana NO Fonda za razvoj Republike Srbije 23.09.2004 107/04 39. VESNE DŽINIĆ dužnosti člana UO Fonda za razvoj Republike Srbije 23.09.2004 107/04 40. VESNE JEREMIĆ dužnosti člana Saveta Republičke agencije za prostorno planiranje 7.10.2004 111/04 41. dr BOJANA DIMITRIJEVIĆA dužnosti člana UO Fonda za razvoj Republike Srbije 7.10.2004 111/04 42. dr ALEKSANDRA POPOVIĆA dužnosti člana UO Građevinske direkcije Srbije d.o.o. Beograd 7.10.2004 111/04 43. DRAGANA JOČIĆA dužnosti člana UO Građevinske direkcije Srbije d.o.o. Beograd 22.10.2004. 117/04

44. Razrešenje MILOŠA JANKOVIĆA dužnosti člana UO Javnog preduzeća za vazdužni saobraćaj „JAT Airways“ 19.11.2004. 126/04 45. Razrešenje PETRA PAVLOVIĆA dužnosti predsednika UO Agencije za privredne registre 31.03.2005. 30/2005 46. Razrešenje PETRA PAVLOVIĆA dužnosti člana UO Javnog preduzeća PTT saobraćaja „Srbija“ 31.03.2005 30/2005

Ostavite komentar