Predlog zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2010. godinu

Na osnovu člana 13. stav 1. tačka 3) Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, br. 36/2009) i člana 14. Statuta Nacionalne službe za zapošljavanje („Službeni glasnik RS”, br. 2/2010),

Upravni odbor Nacionalne službe za zapošljavanje, na 25. sednici održanoj dana 20. aprila 2011. godine, doneo je

O D L U K U

o Završnom računu sredstava Nacionalne službe za zapošljavanje za period od 01.01. do 31.12. 2010. godine

Donosi se Završni račun sredstava Nacionalne službe za zapošljavanje za period od 01.01. do 31.12. 2010. godine, koji iskazuje:

1. Tekući prihodi i primanja 39.756.472.015,43 2. Tekući rashodi i izdaci 39.878.609.687,70 3. Budzetski deficit 122.137.672,27 4. Korekcija budzetskog deficita 871.362.329,44 5. Ukupan suficit 749.224.657,17

Završni račun sredstava Nacionalne službe za zapošljavanje za period od 01.01. do 31.12. 2010. godine, sastavni je deo ove Odluke.

Ovu Odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj: 0011-402-1/2011

U Beogradu, 20. aprila 2011. godine P R E D S E D N I K,

Slobodan Maraš

Ostavite komentar