Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2012. godinu

S A D R Ž A J

PREDLOG ZAKONA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2012. GODINU 1

I. OPŠTI DEO 1

II. POSEBAN DEO 6

OBRAZLOŽENjE 60

I. USTAVNI OSNOV 60

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA 60

III. SADRŽINA ZAKONA 60

IV. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA 62

UKUPNI RASHODI I IZDACI BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE 68

Obrazloženja odstupanja 73

7) IZVEŠTAJ O PRIMLjENIM DONACIJAMA I KREDITIMA, DOMAĆIM I INOSTRANIM,

I IZVRŠENIM OTPLATAMA DUGOVA U TOKU 2012. GODINE 93

7.1. IZVEŠTAJ O PRIMLjENIM DONACIJAMA 93

7.2. IZVEŠTAJ O PRIMLjENIM KREDITIMA, DOMAĆIM I INOSTRANIM,

I IZVRŠENIM OTPLATAMA DUGOVA U TOKU 2012. GODINE 96

I DIREKTNE OBAVEZE

DIREKTNE OBAVEZE – UNUTRAŠNjI DUG

STANjE DUGA I OTPLATE TOKOM 2012. GODINE 96

DRŽAVNE HARTIJE OD VREDNOSTI 96

Kratkoročne državne hartije od vrednosti …………………………………………………………………………………………………….97

Dugoročne državne hartije od vrednosti denominovane u dinarima………………………………………………………………..97

Dugoročne državne hartije od vrednosti denominovane u evrima. 97

PREUZETE OBAVEZE PO OSNOVU NEISPLAĆENIH PENZIJA 97

STARA DEVIZNA ŠTEDNjA 98

ZAJAM ZA PRIVREDNI RAZVOJ 99

DUGOROČAN KREDIT KOMERCIJALNE BANKE A.D. BEOGRAD 99

DUGOROČAN KREDIT HYPO ALPE-ADRIA BANK A.D. BEOGRAD 99

DUGOROČAN DEVIZNI KREDIT VOJVOĐANSKE BANKE A.D. NOVI SAD .99

SREDNjOROČAN DEVIZNI KREDIT ALPHA BANK SRBIJA A.D. 100

DUGOROČAN DEVIZNI KREDIT PIRAEUS BANK BEOGRAD A.D. 100

Kredit EUROBANK EFG A.D. Beograd 100

Kredit VOJVOĐANSKE BANKE A.D. Novi Sad – 2 100

Kredit BANCA INTESA A.D. Beograd 100

Kredit RAIFFEISEN BANK A.D. Beograd 101

Kredit UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. Beograd 101

Kredit SOCIETE GENERALE BANK SRBIJA A.D. Beograd 101

Kredit HYPO ALPE-ADRIA BANK A.D. Beograd – 2 101

Kredit EUROBANK EFG A.D. Beograd – 2 101

Kredit VOJVOĐANSKE BANKE A.D. Novi Sad – 3 102

Kredit KBC BANKE A.D. Beograd 102

DUGOROČAN KREDIT KOMERCIJALNE BANKE A.D. BEOGRAD – 2 102

Fond za razvoj 102

Preuzeta obaveza Vojvođanske banke a.d. Novi Sad prema Narodnoj banci Srbije 103

Preuzimanje duga zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama 103

DIREKTNE OBAVEZE – SPOLjNI DUG

STANjE DUGA I OTPLATE TOKOM 2012. GODINE 103

1. Krediti Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) 103

2. Krediti Međunarodnog udruženjea za razvoj (IDA) 105

3. Krediti Evropske investicione banke 108

4. Krediti Razvojne banke Saveta Evrope (CEB) 109

5. Krediti Nemačke banke za razvoj (KFW) 110

6. Obaveze prema EXIM Bank of China 110

7. Ostali krediti 111

II INDIREKTNE OBAVEZE

INDIREKTNE OBAVEZE – UNUTRAŠNjI DUG

STANjE DUGA I OTPLATE TOKOM 2012. GODINE 113

INDIREKTNE OBAVEZE – SPOLjNI DUG

STANjE DUGA I OTPLATE TOKOM 2012. GODINE 118

1. Krediti Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) 118

2. Krediti Evropske investicione banke (EIB) 120

3. Krediti Nemačke banke za razvoj (KFW) 123

4. Evropska unija 123

5. Krediti EUROFIMA 124

6. Ostali krediti 125

NOVE DIREKTNE OBAVEZE U 2012. GODINI 126

NOVE INDIREKTNE OBAVEZE U 2012. GODINI 127

8) IZVEŠTAJ O KORIŠĆENjU SREDSTAVA IZ TEKUĆE I

STALNE BUDžETSKE REZERVE U 2012. GODINI 131

9) IZVEŠTAJ O GARANCIJAMA DATIM U TOKU 2012. GODINE – NOVE INDIREKTNE OBAVEZE 139

10) IZVEŠTAJ EKSTERNE REVIZIJE O FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA

IZ ČLANA 106. ZAKONA O BUDžETSKOM SISTEMU 139

* *

*

OBRASCI ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2012. GODINU:

BILANS STANjA

BILANS PRIHODA I RASHODA

IZVEŠTAJ O KAPITALNIM IZDACIMA I PRIMANjIMA

IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

KONSOLIDOVANI OBRASCI BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2012. GODINU:

ZBIRNI BILANS STANjA

KONSOLIDOVANI BILANS PRIHODA I RASHODA

KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ O KAPITALNIM IZDACIMA I PRIMANjIMA

KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

ODLUKA O USVAJANjU ZAVRŠNOG RAČUNA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE ZA PERIOD 01.01. – 31.12.2012. GODINE

ODLUKA O USVAJANjU ZAVRŠNOG RAČUNA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE ZA 2012. GODINU

ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU SREDSTAVA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE ZA PERIOD 01.01. – 31.12.2012. GODINE

Ostavite komentar