Uredba o utvrđivanju Programa podrške razvoju regionalne konkurentnosti u 2015. godini

Obrazac broj 4.

MINISTARSTVO PRIVREDE

Projektni troškovi

Troškovi

Struktura finasiranja

Ukupna cena (u RSD)

Vrsta troškova

Naziv stavke

Jedinica

Broj jedinica

Cena po jedinici (u RSD)

Ukupna cena (u RSD)

Sufinansiranje Ministarstva

%

Sufinansiranje podnosioca i učesnika (učešće)

%

Sufinansiranje drugih donatora

%

1. Ljudski troškovi

1.1 Zarade (bruto zarade uključujući doprinose za socijalno osiguranje i druge povezane troškove, lokalno osoblje)

1.1.1 Tehničko

Mesečno

1.1.2 Administrativno/pomoćno osoblje

Mesečno

1.2 Zarade (bruto zarade uključujući doprinose za socijalno osiguranje i druge povezane troškove, stranci/međunarodno osoblje)

Mesečno

1.3 Dnevnice za misije/ putovanja

1.3.1 u inostranstvu (osoblje raspoređeno na projektu)

Dnevno

1.3.2 u zemlji (osoblje raspoređeno na projektu)

Dnevno

1.3.3 Učesnici na seminarima/konferencijama

Dnevno

Ukupno ljudski resursi

2. Putni troškovi

2.1. Putovanja u inostranstvo

Po letu

Po letu

Po letu

2.2 Prevoz u zemlji

Mesečno

Mesečno

Mesečno

Ukupno putni troškovi

3. Radovi

3.1. Konstrukcija zgrada, radovi, infrastruktura

3.2. Rekonstrukcija zgrada, radovi, infrastruktura

Ukupno radovi

4. Troškovi kancelarije/troškovi projekta

Mesečno

4.1. Zakup kancelarijskog prostora

Mesečno

4.2. Potrošni materijal – kancelarijski materijal

Mesečno

4.3. Ostali troškovi (telefon, struja/grejanje, održavanje)

Mesečno

Ukupno troškovi kancelarije/troškovi projekta

5. Ostali troškovi, usluge

5.1. Troškovi prevoda

5.2. Studije, istraživanja

5.3. Troškovi izrade projektno -tehničke dokumentacije

5.4. Publikacije

5.5. Troškovi konferencija/seminara (zakup, radni materijal, smeštaj učesnika, ketering)

5.6. Troškovi za povećanje vidljivosti projekta

5.7. Troškovi evaluacije

5.8. Ostalo

Ukupno ostali troškovi, usluge

Ukupno ostalo

6. Ukupni prihvatljivi troškovi (1-5)

UPUTSTVO ZA POPUNjAVANjE BUDžETA

Budzetom se moraju prikazati svi opravdani troškovi Projekta, a ne samo učešće Ministarstva. U koloni naziv stavki detaljno opisati opravdani trošak (na primer: trošak 5.4.-publikacije u delu naziv stavki treba navesti tačan naziv publikacije za koje se traži sufinansiranje).

Ako osoblje ne radi puno radno vreme na Projektu, treba navesti procenat pored opisa stavke, a taj procenat treba da se odrazi na broj jedinica (a ne na cenu po jedinici).

Navedite zemlju gde su nastali troškovi dnevnica i relevantne stope. Ako informacije nisu raspoložive, upišite globalni iznos. Dnevnice pokrivaju smeštaj, ishranu i lokalni transport.

U slučaju potrebe za daljim objašnjenjima ili tehničkom podrškom, obratiti se Ministarstvu privrede.

Na kraju sve tabele budzeta treba štampati, ispečatirati i podneti ih zajedno sa ostalim obrascima.

NAPOMENA: Korisnik je isključivo odgovoran za tačnost finansijskih podataka datih u ovoj tabeli.

MINISTARSTVO PRIVREDE

Struktura sufinansiranja projekta

Obrazac popunjava predlagač projekta u saradnji sa ostalim sufinansijerima. Iznosi u tabeli moraju se poklapati sa budzetom projekta

r.br.

Naziv sufinansirajućeg subjekta

Ukupni iznos sufinansiranja

Procentualno od ukupnog iznosa projekta

1.

Predlog sufinansiranja od strane Ministarstva privrede

0.00 Din.

1.1. Sufinansiranje do % opravdanih troškova

2.

Učešće ARRA i partnera na projektu

0.00 Din.

2.1 Naziv ARRA

2.2 Ime partnera

2.3 Ime partnera

2.n Ime partnera

3.

Donatorsko učešće drugih privrednih subjekata, organizacija ili institucija

0.00 Din.

3.1 Ime preduzeća/organizacije/institucije

3.2 Ime preduzeća/organizacije/institucije

3.n Ime preduzeća/organizacije/institucije

Ukupna vrednost projekta:

0.00 Din.

 

Ostavite komentar