maj 2004.

Uredba o načinu i postupku prodaje akcija banaka koje su u vlasništvu Republike Srbije ili u vlasništvu banaka u stečaju i likvidaciji u kojima funkciju stečajnog i likvidacionog upravnika vrši Agencija za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka

Na osnovu člana 262a stav 2. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata («Službeni list SRJ», broj 65/02 i «Službeni glasnik RS», br. 57/03 i 55/04), Vlada Republike Srbije donosi UREDBU O NAČINU I POSTUPKU PRODAJE AKCIJA BANAKA KOJE SU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE SRBIJE ILI U VLASNIŠTVU BANAKA U STEČAJU I LIKVIDACIJI …

Uredba o načinu i postupku prodaje akcija banaka koje su u vlasništvu Republike Srbije ili u vlasništvu banaka u stečaju i likvidaciji u kojima funkciju stečajnog i likvidacionog upravnika vrši Agencija za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka Pročitaj više »

17. sednica Vlade Republike Srbije, 27. maj 2004. godine

Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS“, br. 16/97 i 34/01), Vlada Republike Srbije donela je R E Š E Nj E O RAZREŠENjU UPRAVNIKA KAZNENO-POPRAVNOG ZAVODA U POŽAREVCU-ZABELI I Razrešava se ŽARKO KOVRLIJA dužnosti upravnika Kazneno-popravnog zavoda u Požarevcu-Zabeli. II Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike …

17. sednica Vlade Republike Srbije, 27. maj 2004. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS“, br. 16/97 i 34/01), Vlada Republike Srbije donela je R E Š E Nj E O RAZREŠENjU UPRAVNIKA KAZNENO-POPRAVNOG ZAVODA U POŽAREVCU-ZABELI I Razrešava se ŽARKO KOVRLIJA dužnosti upravnika Kazneno-popravnog zavoda u Požarevcu-Zabeli. II Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Uredba o izmeni Uredbe o prestanku važenja Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća

1728 Na osnovu člana 2. tačka 2. Zakona o Vladi Republike Srbije („Službeno glasnik RS”, br. 5/91 i 45/93), Vlada Republike Srbije, donosi UREDBU O IZMENI UREDBE O PRESTANKU VAŽENjA UREDBE O OBAVEZNOJ PROIZVODNjI ODREĐENIH PROIZVODA I PRUŽANjU USLUGA I O USLOVIMA DAVANjA NA PRIVREMENO KORIŠĆENjE SREDSTAVA PREDUZEĆA Član 1. U Uredbi o prestanku važenja …

Uredba o izmeni Uredbe o prestanku važenja Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o izgledu i načinu izdavanja, vođenja evidencije i obeležavanja kontrolnim akciznim markicama cigareta i alkoholnih pića

1725 Na osnovu člana 18. stav 4. Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04 i 55/04), Vlada Republike Srbije donosi UREDBU O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O IZGLEDU I NAČINU IZDAVANjA, VOĐENjA EVIDENCIJE I OBELEŽAVANjA KONTROLNIM AKCIZNIM MARKICAMA CIGARETA I ALKOHOLNIH PIĆA Član 1. U Uredbi o izgledu i …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o izgledu i načinu izdavanja, vođenja evidencije i obeležavanja kontrolnim akciznim markicama cigareta i alkoholnih pića Pročitaj više »

Uredba o izmenama Uredbe o bližim uslovima za odlaganje plaćanja poreskog duga

Na osnovu člana 73. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03 i 55/04), Vlada Republike Srbije donosi UREDBU O IZMENAMA UREDBE O BLIŽIM USLOVIMA ZA ODLAGANjE PLAĆANjA PORESKOG DUGA Član 1. U Uredbi o bližim uslovima za odlaganje plaćanja poreskog duga („Službeni glasnik RS“, broj …

Uredba o izmenama Uredbe o bližim uslovima za odlaganje plaćanja poreskog duga Pročitaj više »

Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje zasada šljiva u 2004. godini

1727 Na osnovu člana 90. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa čl. 7. i 20. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 33/04), Vlada Republike Srbije donosi UREDBU O KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODIZANjE ZASADA ŠLjIVA U 2004. GODINI Član 1. Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način korišćenja …

Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje zasada šljiva u 2004. godini Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Programa izvođenja geoloških istražnih radova za 2004. godine

Na osnovu člana 41.stav 3. Zakona o geološkim istraživanjima ( “Službeni glasnik RS, “ broj 44/95) Vlada Republike Srbije, donosi o utvrđivanju Programa izvođenja geoloških istražnih radova za 2004. godinu Član 1. Ovom uredbom utvrđuje se program izvođenja geoloških istražnih radova iz oblasti: opštih geoloških istraživanja, hidrogeoloških istraživanja, inženjerskogeoloških istraživanja, istraživanja energetskih, metaličnih i nemetaličnih …

Uredba o utvrđivanju Programa izvođenja geoloških istražnih radova za 2004. godine Pročitaj više »

Uredba o uslovima i načinu subvencionisanja nabavke registar kasa sa fiskalnom memorijom u 2004. godini

1724 Na osnovu člana 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 33/04), Vlada Republike Srbije donosi UREDBU O USLOVIMA I NAČINU SUBVENCIONISANjA NABAVKE REGISTAR KASA SA FISKALNOM MEMORIJOM U 2004.GODINI Član 1. Ovom uredbom uređuju se uslovi i …

Uredba o uslovima i načinu subvencionisanja nabavke registar kasa sa fiskalnom memorijom u 2004. godini Pročitaj više »

Uredba o kriterijumima i pokazateljima za utvrđivanje devastiranih područja Republike Srbije

1726 Na osnovu člana 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije, a u vezi Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 20/92), Vlada Republike Srbije donosi UREDBU O KRITERIJUMIMA I POKAZATELjIMA ZA UTVRĐIVANjE DEVASTIRANIH PODRUČJA REPUBLIKE SRBIJE Član 1. Ovom uredbom uređuju se osnovni kriterijumi i pokazatelji, granične vrednosti pokazatelja i ostali …

Uredba o kriterijumima i pokazateljima za utvrđivanje devastiranih područja Republike Srbije Pročitaj više »