mart 2005.

Predlog zakona o restrukturiranju duga po NFA i TDFA izdavanjem obveznica Republike Srbije

P R E D L O G Z A K O N A O RESTRUKTURIRANjU DUGA PO NFA I TDFA IZDAVANjEM OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi i način restrukturiranja duga Republike Srbije po osnovu neizmirenih refinansiranih obaveza po Novom finansijskom sporazumu od 20. septembra 1988. godine (u daljem tekstu: NFA) …

Predlog zakona o restrukturiranju duga po NFA i TDFA izdavanjem obveznica Republike Srbije Pročitaj više »

Uredba o premiji za proizvodnju hmelja za 2005. godinu (05 Broj: 110-1556/2005)

Na osnovu člana 90. tačka 2) Ustava Republike Srbije i čl. 7. i 19. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2005. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 127/04), Vlada Republike Srbije donosi U R E D B U O PREMIJI ZA PROIZVODNjU HMELjA ZA 2005. GODINU Član 1. Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način korišćenja …

Uredba o premiji za proizvodnju hmelja za 2005. godinu (05 Broj: 110-1556/2005) Pročitaj više »

Uredba o premiji za proizvodnju merkantilne soje za 2005. godinu (05 Broj: 110-1553/2005)

Na osnovu člana 90. tačka 2) Ustava Republike Srbije i čl. 7. i 19. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2005. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 127/04), Vlada Republike Srbije donosi U R E D B U O PREMIJI ZA PROIZVODNjU MERKANTILNE SOJE ZA 2005. GODINU Član 1. Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način …

Uredba o premiji za proizvodnju merkantilne soje za 2005. godinu (05 Broj: 110-1553/2005) Pročitaj više »

63. sednica Vlade Republike Srbije, 17. mart 2005. godine

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS“, br. 42/91 i 71/94), Vlada Republike Srbije donela je R E Š E Nj E O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG CENTRA ZA TALENTE I Razrešava se dr MILOŠ PAVLOVIĆ dužnosti vršioca dužnosti direktora Republičkog centra za talente. II Ovo rešenje objaviti …

63. sednica Vlade Republike Srbije, 17. mart 2005. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS“, br. 42/91 i 71/94), Vlada Republike Srbije donela je R E Š E Nj E O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA REPUBLIČKOG CENTRA ZA TALENTE I Razrešava se dr MILOŠ PAVLOVIĆ dužnosti vršioca dužnosti direktora Republičkog centra za talente. II Ovo rešenje objaviti …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o normativima i standardima uslova rada univerziteta i fakulteta za delatnosti koje se finansiraju iz budžeta (05 Broj: 110-1568/2005-001)

Na osnovu člana 132. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02) i člana 8. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS“, broj 34/01), Vlada Republike Srbije donosi U R E D B U O IZMENI I DOPUNI UREDBE O NORMATIVIMA I STANDARDIMA USLOVA RADA UNIVERZITETA I FAKULTETA ZA DELATNOSTI …

Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o normativima i standardima uslova rada univerziteta i fakulteta za delatnosti koje se finansiraju iz budžeta (05 Broj: 110-1568/2005-001) Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama (05 Broj: 110-1456/2005-001)

Na osnovu člana 8. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS“, broj 34/01), Vlada Republike Srbije donosi U R E D B U O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA Član 1. U Uredbi o koeficijentima za obračun i isplatu plata …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama (05 Broj: 110-1456/2005-001) Pročitaj više »

Uredba o premiji za proizvodnju duvana u listu za 2005. godinu (05 Broj: 110-1554/2005)

Na osnovu člana 90. tačka 2) Ustava Republike Srbije i čl. 7. i 19. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2005. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 127/04), Vlada Republike Srbije donosi U R E D B U O PREMIJI ZA PROIZVODNjU DUVANA U LISTU ZA 2005. GODINU Član 1. Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i …

Uredba o premiji za proizvodnju duvana u listu za 2005. godinu (05 Broj: 110-1554/2005) Pročitaj više »

Uredba o premiji za proizvodnju merkantilnog semena uljane tikve za 2005. godinu (05 Broj: 110-1555/2005)

Na osnovu člana 90. tačka 2) Ustava Republike Srbije i čl. 7. i 19. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2005. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 127/04), Vlada Republike Srbije donosi U R E D B U O PREMIJI ZA PROIZVODNjU MERKANTILNOG SEMENA ULjANE TIKVE ZA 2005. GODINU Član 1. Ovom uredbom utvrđuju se uslovi …

Uredba o premiji za proizvodnju merkantilnog semena uljane tikve za 2005. godinu (05 Broj: 110-1555/2005) Pročitaj više »

Uredba o premiji za proizvodnju merkantilnog suncokreta za 2005. godinu (05 Broj: 110-1557/2005)

Na osnovu člana 90. tačka 2) Ustava Republike Srbije i čl. 7. i 19. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2005. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 127/04), Vlada Republike Srbije donosi U R E D B U O PREMIJI ZA PROIZVODNjU MERKANTILNOG SUNCOKRETA ZA 2005. GODINU Član 1. Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način …

Uredba o premiji za proizvodnju merkantilnog suncokreta za 2005. godinu (05 Broj: 110-1557/2005) Pročitaj više »