mart 2005.

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o planu mreže zdravstvenih ustanova(05 Broj: 110-1101/2005)

Na osnovu člana 15. stav 4, a u vezi sa članom 15. stav 6, članom 38. stav 2. i članom 39. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, br. 17/92, 26/92, 50/92, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96 i 18/02), Vlada Republike Srbije donosi U R E D B U O IZMENI UREDBE O …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o planu mreže zdravstvenih ustanova(05 Broj: 110-1101/2005) Pročitaj više »

Uredba o korišćenju sredstava za kvalifikaciju kiselog obradivog zemljišta u 2005. godini (05 Broj: 110-1134/2005)

Na osnovu člana 90. tačka 2) Ustava Republike Srbije i čl. 7. i 19. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2005. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 127/04), Vlada Republike Srbije donosi U R E D B U O KORIŠĆENjU SREDSTAVA ZA KALCIFIKACIJU KISELOG OBRADIVOG POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U 2005. GODINI Član 1. Ovom uredbom utvrđuju se …

Uredba o korišćenju sredstava za kvalifikaciju kiselog obradivog zemljišta u 2005. godini (05 Broj: 110-1134/2005) Pročitaj više »

Uredba o korišćenju sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup (05 Broj: 110-1133/2005)

Na osnovu člana 90. tačka 2) Ustava Republike Srbije i čl. 7. i 19. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2005. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 127/04), Vlada Republike Srbije donosi O KORIŠĆENjU SREDSTAVA ZA OBRADIVO POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE DATO U ZAKUP Član 1. Ovom uredbom uređuju se uslovi, način korišćenja i visina sredstava koja se …

Uredba o korišćenju sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup (05 Broj: 110-1133/2005) Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća prehrambene industrije za 2005. godinu (05 Broj: 110-1168/2005)

Na osnovu člana 90. tačka 2) Ustava Republike Srbije i čl. 7. i 19. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2005. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 127/04), Vlada Republike Srbije donosi U R E D B U O UTVRĐIVANjU PROGRAMA RASPODELE I KORIŠĆENjA SREDSTAVA ZA KREDITIRANjE PREDUZEĆA KOJA OBAVLjAJU DELATNOST U OBLASTI PREHRAMBENE INDUSTRIJE ZA …

Uredba o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća prehrambene industrije za 2005. godinu (05 Broj: 110-1168/2005) Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2005. godinu (05 Broj: 110-1126/2005)

Na osnovu člana 99a stav 4. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS“, br. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 54/96), Vlada Republike Srbije donosi U R E D B U I ODRŽAVANjA VODOPRIVREDNIH OBJEKATA ZA 2005. GODINU Član 1. Ovom uredbom utvrđuje se Program izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2005. godinu, koji je odštampan …

Uredba o utvrđivanju Programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2005. godinu (05 Broj: 110-1126/2005) Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama Zakona o zdravstvenom osiguranju (05 Broj: 110-1137/2005)

PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANjU Član U Zakonu o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 18/92, 26/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96, 46/98, 54/99, 29/01, 18/02, 80/02 i 84/04), član 27. menja se i glasi: „Član 27. Osiguranom licu može se izuzetno odobriti lečenje u inostranstvu, za lečenje oboljenja, stanja ili povreda koje …

Predlog zakona o izmenama Zakona o zdravstvenom osiguranju (05 Broj: 110-1137/2005) Pročitaj više »

Predlog zakona o Srpskoj enciklopediji (05 Broj: 011-1089/2005-002)

PREDLOG ZAKONA O SRPSKOJ ENCIKLOPEDIJI Član 1. Ovim zakonom uređuju se izrada i izdavanje Srpske enciklopedije. Član 2. Srpska enciklopedija (u daljem tekstu: Enciklopedija) jeste opšta enciklopedija srpskog naroda i njegovih zemalja u prošlosti i sadašnjosti. Član 3. Nosioci izrade Enciklopedije jesu Srpska akademija nauka i umetnosti i Matica srpska (u daljem tekstu: nosioci izrade …

Predlog zakona o Srpskoj enciklopediji (05 Broj: 011-1089/2005-002) Pročitaj više »