maj 2005.

74. sednica Vlade Republike Srbije, 26. maj 2005 godine

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za prevenciju zloupotrebe psihoaktivnih supstanci («Službeni glasnik RS», broj 130/04), Vlada Republike Srbije donela je O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA KOMISIJE ZA PREVENCIJU ZLOUPOTREBE PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI I Razrešava se Rajko Atanacković dužnosti člana Komisije za prevenciju zluoupotrebe psihoaktivnih supstanci. II Imenuje se dr Miodrag Anđelković, upravnih Kazneno-popravnog …

74. sednica Vlade Republike Srbije, 26. maj 2005 godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za prevenciju zloupotrebe psihoaktivnih supstanci («Službeni glasnik RS», broj 130/04), Vlada Republike Srbije donela je O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA KOMISIJE ZA PREVENCIJU ZLOUPOTREBE PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI I Razrešava se Rajko Atanacković dužnosti člana Komisije za prevenciju zluoupotrebe psihoaktivnih supstanci. II Imenuje se dr Miodrag Anđelković, upravnih Kazneno-popravnog …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o carinskom dozvoljenom postupanju sa carinskom robom, puštanju carinske robe i naplati carinskog duga

Na osnovu člana 17. stav 1, člana 34. stav 4, člana 36. stav 3, člana 38. stav 3, člana 42. stav 1, člana 67, člana 103. st. 1, 4. i 7, člana 111. stav 2, člana 114. stav 2, člana 125, člana 126. stav 3, člana 141. stav 3, člana 154, člana 164, člana 170. …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o carinskom dozvoljenom postupanju sa carinskom robom, puštanju carinske robe i naplati carinskog duga Pročitaj više »

Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2005. godinu

Na osnovu člana 99a stav 4. Zakona o vodama (″Službeni glasnik RS″, br. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 54/96), Vlada Republike Srbije donosi U R E D B U O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANjU PROGRAMA IZGRADNjE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANjA VODOPRIVREDNIH OBJEKATA ZA 2005. GODINU Član 1. U Uredbi o utvrđivanju Programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja …

Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2005. godinu Pročitaj više »

Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za uvođenje i sertifikaciju sitema bezbednosti hrane u 2005. godini

Na osnovu člana 90. tačka 2) Ustava Republike Srbije, a u vezi sa čl. 7. i 19. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2005. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 127/04) Vlada Republike Srbije donosi U R E D B U O KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA UVOĐENjE I SERTIFIKACIJU SISTEMA BEZBEDNOSTI HRANE U 2005. GODINI Član …

Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za uvođenje i sertifikaciju sitema bezbednosti hrane u 2005. godini Pročitaj više »

Predlog Odluke o utvrđivanju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije

PREDLOG Uvereni u značaj razvoja demokratskih institucija, poštovanja vladavine prava i punog poštovanja ljudskih prava i prava manjina; Svesni opasnosti korupcije po privredni razvoj i društveni moral; Polazeći od opredeljenja izraženog u «Rezoluciji o pridruživanju Evropskoj uniji» Narodne skupštine Republike Srbije i spremnosti da se ispune svi neophodni preduslovi i sve međunarodne obaveze Republike Srbije; …

Predlog Odluke o utvrđivanju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama

P R E D L O G Z A K O N A O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA Član 1. U Zakonu o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/03, 51/03, 53/04 i 42/05), član 4. menja se i glasi: „Član 4. Obveznik koji kod diplomatsko-konzularnog predstavništva Srbije i Crne …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona

P R E D L O G Z A K O NA O IZMENAMA I DOPUNAMA CARINSKOG ZAKONA Član 1. U Carinskom zakonu («Službeni glasnik RS», broj 73/03) u članu 26. stav 4. tačka 1, tačka i zarez zamenjuje se zarezom i dodaju reči: «osim lica koje je položilo stručni ispit carinske struke, kao i …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona Pročitaj više »

Predlog zakona o carinskoj tarifi

PREDLOG ZAKONA O CARINSKOJ TARIFI Član 1. Na robu koja se uvozi u carinsko područje Republike Srbije plaća se carina po stopama utvrđenim u Carinskoj tarifi, koja je odštampana uz ovaj zakon i čini njegov sastavni deo. Član 2. Stope predviđene u Carinskoj tarifi primenjuju se na robu poreklom iz zemalja na koje se primenjuje …

Predlog zakona o carinskoj tarifi Pročitaj više »

72. sednica Vlade Republike Srbije, 19. maj 2005. godine

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Inicijativnog odbora za organizaciju Šeste ministarske konferencije «Životna sredina za Evropu-Beograd, 2007» («Službeni glasnik RS», broj 4/04), Vlada Republike Srbije donela je R E Š E Nj E O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, POTPREDSEDNIKA I ČLANOVA INICIJATIVNOG ODBORA ZA ORGANIZACIJU ŠESTE MINISTARSKE KONFERENCIJE «ŽIVOTNA SREDINA ZA EVROPU-BEOGRAD 2007» I U …

72. sednica Vlade Republike Srbije, 19. maj 2005. godine Pročitaj više »