jun 2005.

81. sednica Vlade Republike Srbije, 30. jun 2005. godine

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Radne grupe za organizovanje kontrole prometa robe preko granice («Službeni glasnik RS», broj 54/05), Vlada Republike Srbije donela je R E Š E Nj E O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA RADNE GRUPE ZA ORGANIZOVANjE KONTROLE PROMETA ROBE PREKO GRANICE I U Radnu grupu za organizovanje kontrole prometa robe …

81. sednica Vlade Republike Srbije, 30. jun 2005. godine Pročitaj više »

Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2004. godinu

Na osnovu člana 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 7. Zakona o budzetu Republike Srbije za 2005. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 127/04) i članom 6. stav 1. Zakona o fiskalnim kasama („Službeni glasnik RS“, broj 135/04), Vlada Republike Srbije donosi U R E D B U O USLOVIMA, NAČINU …

Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2004. godinu Pročitaj više »

Uredba o dopuni Uredbe o obrazovanju Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji

Na osnovu člana 90. tačka 9. Ustava Republike Srbije i člana 30. stav 1. Zakona o Vladi Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 5/91 i 45/93), Vlada Republike Srbije donosi UREDBU O DOPUNI UREDBE O OBRAZOVANjU KANCELARIJE ZA PRIDRUŽIVANjE EVROPSKOJ UNIJI Član 1. U Uredbi o obrazovanju Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS“, …

Uredba o dopuni Uredbe o obrazovanju Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju područja Bujanovačka banja

Na osnovu člana 3. Zakona o banjama („Službeni glasnik RS“, broj 80/92), Vlada Republike Srbije donosi UREDBU O UTVRĐIVANjU PODRUČJA „BUJANOVAČKA BANjA “ Član 1. Utvrđuje se banjom područje naselja „Bujanovačka Banja“- na teritoriji opštine Bujanovac. Član 2. Područje banje „Bujanovačka Banja „obuhvata prostor u ukupnoj površini od 2023ha 13a 22m² čije granice čine: kat.parc.br. …

Uredba o utvrđivanju područja Bujanovačka banja Pročitaj više »

Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2004. godinu

Na osnovu člana 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 7. Zakona o budzetu Republike Srbije za 2005. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 127/04) i članom 6. stav 1. Zakona o fiskalnim kasama („Službeni glasnik RS“, broj 135/04), Vlada Republike Srbije donosi U R E D B U O USLOVIMA, NAČINU …

Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2004. godinu Pročitaj više »

79. sednica Vlade Republike Srbije, 23. jun 2005. godine

Na osnovu tač. 3. i 4. Odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu pregovaračke pozicije za pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju u delu harmonizacije zakona i prelaznih i zavrшnih odredaba («Službeni glasnik RS», broj 50/05), Vlada Republike Srbije donela je R E Š E Nj E O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA …

79. sednica Vlade Republike Srbije, 23. jun 2005. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu tač. 3. i 4. Odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu pregovaračke pozicije za pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju u delu harmonizacije zakona i prelaznih i zavrшnih odredaba («Službeni glasnik RS», broj 50/05), Vlada Republike Srbije donela je R E Š E Nj E O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Uredba o zaštiti predela izuzetnih odlika „Šargan-Mokra Gora“

Na osnovu člana 43. stav 4. Zakona o zaštiti životne sredine (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 66/91, 83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95 i 135/04), Vlada Republike Srbije donosi U R E D B U O ZAŠTITI PREDELA IZUZETNIH ODLIKA «ŠARGAN – MOKRA GORA» Član 1. Područje planine Šargan i mokrogorske kotline stavlja se pod zaštitu …

Uredba o zaštiti predela izuzetnih odlika „Šargan-Mokra Gora“ Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama Zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finasiranje projekta upravljanja elektroenergetskim sistemom

P R E D L O G Z A K O N A O IZMENAMA ZAKONA O DAVANjU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZAJMU EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA FINANSIRANjE PROJEKTA UPRAVLjANjA ELEKTROENERGETSKIM SISTEMOM Član 1. U Zakonu o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za …

Predlog zakona o izmenama Zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finasiranje projekta upravljanja elektroenergetskim sistemom Pročitaj više »