avgust 2006.

151. sednica Vlade Republike Srbije, 31. avgust 2006. godine

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama («Službeni glasnik RS», br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon), a u vezi sa članom 69v Zakona o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana («Službeni glasnik RS», br. 36/91, 79/91 – dr. zakon , 33/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93, 67/93 – dr. …

151. sednica Vlade Republike Srbije, 31. avgust 2006. godine Pročitaj više »

150. sednica Vlade Republike Srbije, 24. avgust 2006. godine

Na osnovu člana 16. stav 1. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja (« Službeni glasnik RS», broj 54/03), Vlada donosi R E Š E Nj E O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLjA I Razrešava se Vlastimir Bogosavljević dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za podzemnu …

150. sednica Vlade Republike Srbije, 24. avgust 2006. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 16. stav 1. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja (« Službeni glasnik RS», broj 54/03), Vlada donosi R E Š E Nj E O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLjA I Razrešava se Vlastimir Bogosavljević dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća za podzemnu …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „EYOF 2007 Beograd“

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke («Službeni glasnik RS», broj 61/05), Vlada donosi U R E D B U O IZDAVANjU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE «EYOF 2007 BEOGRAD» Član 1. Na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa, plaća se doplatna poštanska marka «EYOF 2007 …

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „EYOF 2007 Beograd“ Pročitaj više »

149. sednica Vlade Republike Srbije, 17. avgust 2006. godine

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05 – ispravka) i člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima («Službeni list SRJ», br. 29/96, 33/96 – ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 – SUS i 36/02 i «Službeni glasnik RS», broj 125/04 – dr. zakon), Vlada donosi R E …

149. sednica Vlade Republike Srbije, 17. avgust 2006. godine Pročitaj više »

Uredba o dopuni Uredbe o bližim uslovima, načinu i postupku za izdavanje dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama

Na osnovu člana 40. st. 1. i 4. Zakona o igrama na sreću («Službeni glasnik RS», br. 84/04 i 85/05 – dr. zakon), Vlada donosi Član 1. U Uredbi o bližim uslovima, načinu i postupku za izdavanje dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama (“Službeni glasnik RS“, broj 77/05), u članu 4. stav …

Uredba o dopuni Uredbe o bližim uslovima, načinu i postupku za izdavanje dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama Pročitaj više »

Uredba o merama za suzbijanje i uništavanje korovske biljke ambrozija

Na osnovu člana 90. stav 2. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa čl. 10-17. Zakona o zaštiti bilja („Službeni list SRJ”, br. 24/98 i 26/98 – ispravka i „Službeni glasnik RS”, broj 101/05 – dr. zakon), Vlada donosi U R E D B U O MERAMA ZA SUZBIJANjE I UNIŠTAVANjE KOROVSKE BILjKE AMBROZIJA – …

Uredba o merama za suzbijanje i uništavanje korovske biljke ambrozija Pročitaj više »

Uredba o privremenim uslovima za obavljanje prometa brašna Obrazac ZEMBR-1Obrazac ZEMBR-2Obrazac ZEMBR-3Obrazac ZEMBR-4PU obrazac

Na osnovu člana 8a Zakona o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenje usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS“, br. 39/96, 20/97, 46/98, 34/01-dr.zakon, 80/02-dr.zakon i 101/05-dr.zakon), Vlada donosi U R E D B U O PRIVREMENIM USLOVIMA ZA OBAVLjANjE PROMETA BRAŠNA Član 1. Ovom uredbom uređuju se uslovi za obavljanje prometa …

Uredba o privremenim uslovima za obavljanje prometa brašna
Obrazac ZEMBR-1Obrazac ZEMBR-2Obrazac ZEMBR-3Obrazac ZEMBR-4PU obrazac
Pročitaj više »