novembar 2008.

37. sednica Vlade Republike Srbije, 27. novembar 2008. godine

Na osnovu člana 130. stav 4. i člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi R E Š E Nj E O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ZDRAVSTVENOG CENTRA GNjILANE I Razrešava se dr …

37. sednica Vlade Republike Srbije, 27. novembar 2008. godine Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Španije o recipročnom priznavanju i zameni nacionalnih vozačkih dozvola

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE KRALjEVINE ŠPANIJE O RECIPROČNOM PRIZNAVANjU I ZAMENI NACIONALNIH VOZAČKIH DOZVOLA Član 1. Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Španije o recipročnom priznavanju i zameni nacionalnih vozačkih dozvola sa aneksima, koji je postignut razmenom nota u Madridu, 27. novembra 2008. godine i 9. …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Španije o recipročnom priznavanju i zameni nacionalnih vozačkih dozvola Pročitaj više »

Uredba o načinu, postupku i merama zaštite poverljivih pronalazaka značajnih za odbranu

Na osnovu člana 12. stav 2. tačka 21) Zakona o odbrani („Službeni glasnik RS“, broj 116/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi (Službeni glasnik RS“, br.55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), a u vezi sa članom 102. Zakona o patentima („Službeni list SCG“, br. 32/04 i 35/04-ispravka i „Službeni glasnik RS“, broj 115/06-ispravka), Vlada …

Uredba o načinu, postupku i merama zaštite poverljivih pronalazaka značajnih za odbranu Pročitaj više »

Uredba o prestanku važenja Uredbe o Saveznoj javnoj ustanovi Filmske novosti

Na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08 ) i Odluke o vršenju osnivačkih prava u javnim preduzećima, javnim ustanovama i organizacijama u kojima je osnivačka prava imala Savezna Republika Jugoslavija („Službeni glasnik RS”, broj 49/06), Vlada donosi UREDBU o prestanku važenja Uredbe o Saveznoj …

Uredba o prestanku važenja Uredbe o Saveznoj javnoj ustanovi Filmske novosti Pročitaj više »

Uredba o izmeni Uredbe o zaštiti imovine delova preduzeća čiji je sedište na teritoriji bivših republika SFRJ

Na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08) a u vezi sa članom 3. stav 5. Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 18/03, 45/05 i 123/07), Vlada donosi U R E D B U O IZMENI UREDBE O ZAŠTITI IMOVINE DELOVA …

Uredba o izmeni Uredbe o zaštiti imovine delova preduzeća čiji je sedište na teritoriji bivših republika SFRJ Pročitaj više »

Uredba o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2009. godinu

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi STRATEGIJU razvoja sporta u Republici Srbiji za period od 2009. do 2013. godine Uvod Sportom se predstavlja država u svetu, afirmiše njeno kulturno bogatstvo i jača nacionalna kohezija. Sport je u Ustavu Republike Srbije definisan …

Uredba o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2009. godinu Pročitaj više »

Predlog zakona o genetički modifikovanim organizmima

PREDLOG ZAKONA O GENETIČKI MODIFIKOVANIM ORGANIZMIMA I. OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuje se postupak za izdavanje odobrenja za upotrebu u zatvorenim sistemima, za namerno uvođenje u životnu sredinu, za stavljanje u promet, odnosno za provoz genetički modifikovanih organizama i proizvoda od genetički modifikovanih organizama, uslovi za upotrebu u zatvorenim sistemima i …

Predlog zakona o genetički modifikovanim organizmima Pročitaj više »

Strategija razvoja sporta u Republici Srbiji za period od 2009. do 2013. godine

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi STRATEGIJU razvoja sporta u Republici Srbiji za period od 2009. do 2013. godine Uvod Sportom se predstavlja država u svetu, afirmiše njeno kulturno bogatstvo i jača nacionalna kohezija. Sport je u Ustavu Republike Srbije definisan …

Strategija razvoja sporta u Republici Srbiji za period od 2009. do 2013. godine Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Španije o recipročnom priznavanju i zameni nacionalnih vozačkih dozvola

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE KRALjEVINE ŠPANIJE O RECIPROČNOM PRIZNAVANjU I ZAMENI NACIONALNIH VOZAČKIH DOZVOLA Član 1. Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Španije o recipročnom priznavanju i zameni nacionalnih vozačkih dozvola sa aneksima, koji je postignut razmenom nota u Madridu, 27. novembra 2008. godine i 9. …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Španije o recipročnom priznavanju i zameni nacionalnih vozačkih dozvola Pročitaj više »