Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove u sektoru saobraćaja

PRILOG 1.

Detaljan pregled otklonjenih oštećenja koja su nastala usled poplava u maju 2014. godine na putevima i železničkoj infrastrukturi, saniranih do 24. jula 2014. godine

IZVEŠTAJ O SANACIJI ŽELEZNIČKE MREŽE

Red.br.

Mesto

Kilometarski položaj

Ukupnao predviđena vrednost (u dinarima)

Projektna dokumentacija

Izvedeni radovi

Nabavka materijala i izvođenje radova (u dinarima)

Predviđa se završetak izvođenja radova do 1.10.2014.

Naplaćeno osiguranje za nastalu štetu

NAPOMENA

Preliminarno procenjena vrednost

Iskorišćena sredstva (na dan 24.7.2014)

SANIRANO ZA VREME TRAJANjA VANREDNOG STANjA

1.

Markovac – Svilajnac

2+400 do 3+100

 

Sanacija trupa pruge i pojedinačna zamena pragova

 

1.971.755

završeno

Podneti zahtevi za naplatu osiguranja, ali nije naplaćeno. Traži se od strane osiguravajuće kuće kompletiranje dokumentacije

Radovi izvedeni u vreme trajanja vanredne situacija, sopstvenim sredstvima i donacijama pojedinaca

2.

Paraćin – Ćićevac (levi i desi kolosek)

168+800 do 169+100

 

 

Sanacija trupa pruge i pojedinačna zamena pragova

 

1.080.100

završeno

3.

Paraćin – Stari Popovac

0+750 do 0+900

 

 

Sanacija gornjeg stroja

 

102.630

završeno

4.

Ralja – Pinosava

oko 20 m

 

 

Sanacija gornjeg stroja

 

48.000

završeno

5.

Kusadak – Palanka

ok 30 m

 

 

Sanacija gornjeg stroja

 

144.000

završeno

6.

Veliki Borak – Stepojevac

30+300 do 30+330

 

 

Sanacija gornjeg i donjeg stroja

 

44.820

završeno

7.

Stepojevac – Vreoci

33+500 do 33+700

 

 

Sanacija gornjeg i donjeg stroja

 

532.520

završeno

8.

Resnik – Bela Reka

5+250 do 5+271

 

 

Sanacija gornjeg stroja, dopuna zastorne prizme

 

76.000

završeno

Ukupni troškovi:

 

 

 

 

 

3.999.825

 

 

 

SANACIJA PRUGE: RUMA – ŠABAC – ZVORNIK

9.

Ruma – Šabac – Zvornik

38+000 do 40+400

88.160.000

.

Izvršena sanacija trupa pruge i uređenje geometrije koloseka

83.421.000

12.642.400

završeno

Podneti zahtevi za naplatu osiguranja, ali nije naplaćeno. Traži se od strane osiguravajuće kuće kompletiranje dokumentacije

radovi izvedeni iz sopstvenih sredstava – obezbeđeno preraspodelom sredstava u okviru Železnice Srbije

 

 

Ukupno:

88.160.000

.

 

83.421.400

 

 

 

 

IZVEŠTAJ O SANACIJI PUTNE MREŽE

Mreža puteva i objekata u Republici Srbiji je u poplavama koje su se desile u maju 2014. godine značajno je oštećena, tako da se hitno pristupilo otklanjanju nastalih oštećenja.

U maju i junu 2014. godine izvršeno je radova za oko 2,3 milijarde dinara na pojačanom redovnom održavanju državnih puteva I i II reda.

Od tih 2,3 milijarde dinara:

197.885.418,23 dinara je potrošeno na saniranje deonica državnih puteva zaključno sa 24. julom 2014. godine (Tabela 1);

1.810.000.000,00 je potrošeno za saniranje sistema za odvodnjavanje, sanaciji kolovoza i održavanju trupa puta (Tabela 2);

oko 300 miliona dinara je potrošeno na ostale pozicije redovnog održavanja kao na primer: održavanje vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije i opreme, košenje trave, sečenje šiblja.

Tabela 1: Spisak deonica koje su sanirane zaključno sa 24. julom 2014. godine, uz napomenu da se na deonicama na kojima su evidentirana veća oštećenja trenutno još radi na otklanjanju i saniranju oštećenja:

Deonica puta i naziv mosta

Stacionaža

Opis oštećenja

Vrednost štete

Stepen izvršenja sanacije

IIA-181 Drakčići – Roćeviće

44+295

ocepljenje kosine zaseka

439.674,86

ZAVRŠENA SANACIJA

IIA-181 Drakčići – Roćeviće

42+374

ocepljenje kosine zaseka

644.768,57

ZAVRŠENA SANACIJA

IIA 174Kosjerić – VardaSeča reka

km.41+800-41+813

regulacija rečnog korita

98.400,00

ZAVRŠENA SANACIJA

IB 21 Požega-Kosjerić, pločasti propust

km 191+819

regulacija rečnog korita

319.541,76

ZAVRŠENA SANACIJA

Markovića most, Kalenići

nekategorisani put

izrada nasipa nekategorisanog puta

1.183.981,68

ZAVRŠENA SANACIJA

IIA174Crnokosa -Kosjerić

km.30+380

klizište

153.394,26

ZAVRŠENA SANACIJA

IIA174Crnokosa -Kosjerić

27+450

klizište

137.611,44

ZAVRŠENA SANACIJA

IB 21 Požega-Kosjerić, pločasti propust u Otnju

km 189+506

regulacija rečnog korita

0,00

ZAVRŠENA SANACIJA

IB 21 Požega-Kosjerić, Partizanski put

km 169+650-km.169+680

regulacija rečnog korita

6.000.000,00

ZAVRŠENA SANACIJA

IIA174Crnokosa -Kosjerić

25+690

klizište

502.898,52

ZAVRŠENA SANACIJA

IIA174Crnokosa -Kosjerić

25+271

klizište

336.000,00

ZAVRŠENA SANACIJA

IB – 21Požega – AriljeLekovića most

2+178-2+236

regulacija rečnog korita

6.000.000,00

ZAVRŠENA SANACIJA

IIA 174Crnokosa – Kosjerić

30+380

klizište

153.394,26

ZAVRŠENA SANACIJA

IB28 Rogačica-Užice (Volujac)

124+345-124+365

oštećenje kosine nasipa

4.932.874,75

ZAVRŠENA SANACIJA

IB28 Rogačica-Užice (Volujac)

123+545-123+610

oštećenje kosine nasipa

8.019.306,14

ZAVRŠENA SANACIJA

IB28 Rogačica-Užice (Volujac)

122+345

zatrpan propust

1.056.997,86

ZAVRŠENA SANACIJA

IB28 Rogačica-Užice (Volujac)

121+745-121+775

odron, nanos

3.957.063,14

ZAVRŠENA SANACIJA

IB28 Okletac-Rogačica (Okletac)

75+346-75+366

oštećenje kosine nasipa

12.361.471,78

ZAVRŠENA SANACIJA

IB28 Okletac-Kremna (Kostojevići)

63+020-63+100

klizište, začepljen propust

311.896,88

ZAVRŠENA SANACIJA

IIA170 Debelo Brdo-Kremna (Aleksići)

46+994-46+790

klizište

1.681.571,06

ZAVRŠENA SANACIJA

IB23 Uzići-Užice (Zlakusa)

563+857-563+950

oborena stabla

28.147,40

ZAVRŠENA SANACIJA

IB23 Uzići-Užice (Ada)

553+100-553+150

klizište

67.828,10

ZAVRŠENA SANACIJA

IIB402 Bajina Bašta-Rača (Rača)

0+000-4+320

više manjih klizišta

247.954,51

ZAVRŠENA SANACIJA

IIB 415,Kruševac-Jastrebac

17+208-17+520

oštećenje trupa puta

10.467.749,86

ZAVRŠENA SANACIJA

IIB 415,Kruševac-Jastrebac u Bucima

13+150

oštećenje trupa puta

617.597,46

ZAVRŠENA SANACIJA

IIA 213,Blaževo-Merćez

122+150

oštećenje trupa puta

1.580.264,41

ZAVRŠENA SANACIJA

IIB 364 Rudnik – Belanovica

32+400

Otcepljenje

600.000,00

ZAVRŠENA SANACIJA

IIB 364 Rudnik – Belanovica

46+750

Denivelacija

5.000.000,00

ZAVRŠENA SANACIJA

IIB 364 Rudnik – Belanovica

46+900

Otcepljenje

2.000.000,00

ZAVRŠENA SANACIJA

IIB 353 Mladenovac -Kovačevac

6+250,7+100 i 7+800 levo i desno

Oštećenja na kolovozu

3.000.000,00

ZAVRŠENA SANACIJA

IB 22 Ibarska magistrala

279+250-279+600

 

700.000,00

ZAVRŠENA SANACIJA

IIB 353 Mladenovac -Kovačevac

14+600, 14+850

 

2.000.000,00

ZAVRŠENA SANACIJA

IIA 147 Mladenovac-Kosmaj-Koraćica

60+100

 

300.000,00

ZAVRŠENA SANACIJA

IIA 147 Mladenovac-Kosmaj-Koraćica

60+305

 

1.100.000,00

ZAVRŠENA SANACIJA

IIA 147 Mladenovac-Kosmaj-Koraćica

60+520

 

300.000,00

ZAVRŠENA SANACIJA

IIA 147 Mladenovac-Kosmaj-Koraćica

60+540

 

250.000,00

ZAVRŠENA SANACIJA

IIA 147 Mladenovac-Kosmaj-Koraćica

60+600

 

500.000,00

ZAVRŠENA SANACIJA

IIA 147 Mladenovac-Kosmaj-Koraćica

60+700

 

250.000,00

ZAVRŠENA SANACIJA

IIA 147 Mladenovac-Kosmaj-Koraćica

60+850

 

300.000,00

ZAVRŠENA SANACIJA

IIA 147 Mladenovac-Kosmaj-Koraćica

90+950

 

350.000,00

ZAVRŠENA SANACIJA

IIA 155 Mladenovac-Dubona

22+300, 23+200, 25+600, 26+400, 27+400, 27+800, 25+800, 30+600, 31+500

 

2.000.000,00

ZAVRŠENA SANACIJA

IIA 152 Rudnik-Topola

17+950

 

650.000,00

ZAVRŠENA SANACIJA

IIA 152 Rudnik-Topola

18+000

 

450.000,00

ZAVRŠENA SANACIJA

IIB 358 Kadina Luka -Srasle bukve -Ba

5+000

 

600.000,00

ZAVRŠENA SANACIJA

IIB 358 Kadina Luka -Srasle bukve -Ba

7+000

 

400.000,00

ZAVRŠENA SANACIJA

IIB 358 Kadina Luka -Srasle bukve -Ba

7+660

 

1.000.000,00

ZAVRŠENA SANACIJA

IIB 358 Kadina Luka -Srasle bukve -Ba

7+850

 

1.000.000,00

ZAVRŠENA SANACIJA

IIB 358 Kadina Luka -Srasle bukve -Ba

8+100

 

340.000,00

ZAVRŠENA SANACIJA

IIB 364 Rudnik – Belanovica

39+500

 

500.000,00

ZAVRŠENA SANACIJA

IIB 364 Rudnik – Belanovica

40+500

 

340.000,00

ZAVRŠENA SANACIJA

IIB 364 Rudnik – Belanovica

46+750

 

3.000.000,00

ZAVRŠENA SANACIJA

IIB 364 Rudnik – Belanovica

47+000

 

200.000,00

ZAVRŠENA SANACIJA

IIB 364 Rudnik – Belanovica

48+500

 

1.700.000,00

ZAVRŠENA SANACIJA

IIB 415 Ćurkovac – Prokuplje

42+485 do 42610

Sanacija oštećene kolovozne konstrukcije i trupa puta, u punoj širini planuma.

2.144.640,01

ZAVRŠENA SANACIJA

IIB 414 Lukovska Banja – Štava

13+620 do 13+670

Regulacija reke u staro korito, sprečavanje odnošenja nožice nasipa, zaštita trupa puta.

1.080.550,48

ZAVRŠENA SANACIJA

IIA 214 Kuršumlija – Kuršumlijska Banja

31+250 do 31+290

Uklanjanje odronjenog materijala sa kolovoza kliznulog sa nestabilnih kosina zaseka i useka.

149.407,63

ZAVRŠENA SANACIJA

IIA 214 Kuršumlija – Kuršumlijska Banja

27+300 do 27+440

Rekonstrukcija dela puta, odnosno podizanje nivelete puta

4.380.133,28

ZAVRŠENA SANACIJA

IIA 158 Jovanovačka Reka – Ražanj

114+910 do 114+978

Sanacija trupa puta na delu bankine

459.309,30

ZAVRŠENA SANACIJA

IIA 228 Rudare – Prolom Banja

9+820 do 9+870

Uređivanje kosina u useku i uklanjanje materijala sa kolovoza

394.628,71

ZAVRŠENA SANACIJA

IB 35 Rudare – Merdare

283+800 do 302+870

Uklanjanje stenskog i zemljanog materijala sa puta i uređivanje kosina u useku.

937.300,08

ZAVRŠENA SANACIJA

IIA 225 Gornji Barbeš – Zaplenska Toponica

9+850 do 9+870

Sanacija trupa puta na delu bankine

161.863,25

ZAVRŠENA SANACIJA

IIB 426 Gornji Matejevac – Knez Selo

5+820 do 5+825

Sanacija trupa puta na delu bankine i otcepljene kolovozne konstrukcije uz bankinu

246.635,27

ZAVRŠENA SANACIJA

IIB 420 Novi Bračin – Grabovo

5+600 do 7+350

Izrada novog propusta sa većim promerom

592.130,30

ZAVRŠENA SANACIJA

IB 39 Rđavica – Svođe

32+410 do 32+435

Uklanjanje stenskog i zemljanog materijala sa puta, rigola i bermi i uređivanje kosina u useku.

138.036,78

ZAVRŠENA SANACIJA

IIA 213 Blaževo – Merćez

16+100 do 23+800

Uklanjanje stenskog i zemljanog materijala sa puta i uređivanje kosina u useku.

2.073.718,82

ZAVRŠENA SANACIJA

IIA 224 Gadzin Han – Marina Kutina

11+820 do 11+850

Sanacija trupa puta u delu bankine

129.815,21

ZAVRŠENA SANACIJA

IB 35 Prokuplje – Mala Plana

252+250 do 252+340

Uklanjanje stenskog materijala sa kolovoza, bermi i rigola

369.022,51

ZAVRŠENA SANACIJA

IIA 224 Gadzin Han – Donji Dušnik

17+305 do 30+640

 

248.747,95

ZAVRŠENA SANACIJA

IIB-372 Rečica -Bratinac -Maruljevac

17+450 17+450

Oštećenje puta

83.503,84

ZAVRŠENA SANACIJA

II A-153 -Orešac -Ralja

37+200 37+350

Oštećenje puta

202.288,67

ZAVRŠENA SANACIJA

II B-379 Orljevo – Rašanac

12+850 13+000

Oštećenje puta

1.214.055,49

ZAVRŠENA SANACIJA

II B-378 Vrbnica veza sa putem IB-33- V.Selo

13+800 14+100

Oštećenje puta

1.435.597,46

ZAVRŠENA SANACIJA

IIA -156 S.Palanka – Kloka

28+100 29+100

Oštećenje puta

69.956.997,58

ZAVRŠENA SANACIJA

IIA -153 Smederevo- S.Palanka – Kolari (veza državni put)

4+200 4+350

Oštećenje nožica nasipa puta

2.826.864,57

ZAVRŠENA SANACIJA

IIA -160 Požarevac (veza sa putem IB -33) Oreovica -Žabari

33+670 33+670

 

82.467,36

ZAVRŠENA SANACIJA

II B-379 Aleksandrovac-Orljevo – Mirjevo

8+390 10+465

 

478.428,00

ZAVRŠENA SANACIJA

II B-379 Aleksandrovac-Orljevo – Aleksandrovac

1+450 1+450

 

293.711,80

ZAVRŠENA SANACIJA

IIA 141 Debrc – Banjani – Novaci – Koceljeva – Š.Kamenica – Crniljevo – Osečina – Pecka – Ljubovija

km 0+560-0+640

otcepljenje

1.500.000,00

ZAVRŠENA SANACIJA

IIA 137 Šabac – Volujac – Zavlaka – Banja Badanja – Gračanica

km 5+430-5+500

otcepljenje

2.358.084,00

ZAVRŠENA SANACIJA

IIA 137 Šabac – Volujac – Zavlaka – Banja Badanja – Gračanica

km 36+739-36+901

Oštećenje kolovozne konstrukcije

4.363.969,01

ZAVRŠENA SANACIJA

IIB-340 Banjani – Novaci – Pambukovica – Slatina

km 35+500-35+550

Oštećenje kolovozne konstrukcije

258.151,01

ZAVRŠENA SANACIJA

IIA 137 Šabac – Volujac – Zavlaka – Banja Badanja – Gračanica

km 6+900

devijacija

2.000.000,00

ZAVRŠENA DEVIJACIJA

IIA 137 Šabac – Volujac – Zavlaka – Banja Badanja – Gračanica

km 10+764-10+784

odron

73.555,60

ZAVRŠENA SANACIJA

IIA-139 Krst – Korenita – Krupanj – Radalj

km 7+300-7+400

čišćenje nanosa sa kolovoza, iz zemljanih kanala i propusta

125.236,32

ZAVRŠENA SANACIJA

IIA-141 Debrc – Banjani – Novaci – Koceljeva – Š.Kamenica – Crniljevo – Osečina – Pecka – Ljubovija

km 1+930

Oštećen kolovoz uz pločasti propust (ID oštećenja 2563)

8.631,74

ZAVRŠENA SANACIJA

IIA-141 Debrc – Banjani – Novaci – Koceljeva – Š.Kamenica – Crniljevo – Osečina – Pecka – Ljubovija

km 2+926

Oštećen kolovoz uz pločasti propust (ID oštećenja 2564)

5.826,43

ZAVRŠENA SANACIJA

IB-21 Gr. APV – Šabac – Slatina – Valjevo – Podbukovi

km 103+850-103+865

Odron zemlje

102.356,23

ZAVRŠENA SANACIJA

IB-21 Gr. APV – Šabac – Slatina – Valjevo – Podbukovi

km 103+975 – 104+000

Odron zemlje

75.865,32

ZAVRŠENA SANACIJA

IB-21 Gr. APV – Šabac – Slatina – Valjevo – Podbukovi

km 99+615-99+635

Odron zemlje

98.785,00

ZAVRŠENA SANACIJA

IIA-145 Stubline – Brgule

km 3+705

Oštećen kolovoz na mostu

216.885,77

ZAVRŠENA SANACIJA

IIB-323 Prnjavor – Čokešina – Lipove vode – Volujac – Nakučani – Matijevac

km 49+530 – 49+555

Oštećena bankina

72.610,43

ZAVRŠENA SANACIJA

IIB-324 Šabac – Nakučani – Gradojević – D.Crniljevo

km 36+700 – 36+711

Otcepljenje

189.534,02

ZAVRŠENA SANACIJA

IIB-324 Šabac – Nakučani – Gradojević – D.Crniljevo

km 37+750 – 37+762

Otcepljenje

284.301,02

ZAVRŠENA SANACIJA

IB-21 Gr. APV – Šabac – Slatina – Valjevo – Podbukovi

km 76+025 – 76+149

Čišćenje odrona

91.589,54

ZAVRŠENA SANACIJA

IB-21 Gr. APV – Šabac – Slatina – Valjevo – Podbukovi

km 116+985 – 116+993

Odron zemlje

87.895,36

ZAVRŠENA SANACIJA

IB-21 Gr. APV – Šabac – Slatina – Valjevo – Podbukovi

km 114+765-114+890

Odron zemlje

102.369,54

ZAVRŠENA SANACIJA

IB-27 Dg. Trbušnica (Šepak) – Loznica – Zavlaka (Cikote) – Slovac

km 4+050-4+375

čišćenje bermi i rigola od nanosa

23.632,50

ZAVRŠENA SANACIJA

IB-27 Dg. Trbušnica (Šepak) – Loznica – Zavlaka (Cikote) – Slovac

km 12+044-12+068

demontaža odbojne ograde

27.864,42

ZAVRŠENA SANACIJA

IB-27 Dg. Trbušnica (Šepak) – Loznica – Zavlaka (Cikote) – Slovac

km 10+000

čišćenje propusta od nanosa

15.354,54

ZAVRŠENA SANACIJA

IB-21 Gr. APV – Šabac – Slatina – Valjevo – Podbukovi

km 4+510-9+000

uklanjanje odrona

50.569,00

ZAVRŠENA SANACIJA

IB-21Gr. APV – Šabac – Slatina – Valjevo – Podbukovi

km 8+200-9+775

čišćenje rigola od nanosa

37.510,00

ZAVRŠENA SANACIJA

IB-27 Dg. Trbušnica (Šepak) – Loznica – Zavlaka (Cikote) – Slovac

km 4+150-5+950

čišćenje rigola od nanosa

21.428,80

ZAVRŠENA SANACIJA

IB-21 Gr. APV – Šabac – Slatina – Valjevo – Podbukovi

km 9+535-9+565

uklanjanje odrona

67.670,00

ZAVRŠENA SANACIJA

II B 434, Lebane-Ključ-Velja Glava, reka Šumanka, selo Popovci

0+006

Potkopani obalni stubovi

426.139,49

ZAVRŠENA SANACIJA

II B 434, Lebane-Ključ reka Šumanka, selo Popovci

101+650

Oštećenje dela kolovoza, bankine i kosine nasipa

368.766,59

ZAVRŠENA SANACIJA

I B 39, Vlasotince-Leskovac-Lebane, reka Jablanica, selo Ćenovac

84+616

Potkopan temelj srednjeg stuba

234.695,44

ZAVRŠENA SANACIJA

IB-36 Paraćin – Straža

od km 14+920 do km 14+960

Klizanje kosine useka

98.529,84

ZAVRŠENA SANACIJA

IB-36 Paraćin – Straža

na km 15+650

Nanos i oštećenje kaskade u zoni pločastog propusta

748.753,28

ZAVRŠENA SANACIJA

IB-36 Paraćin – Straža

od km 17+100 do km 17+350

Klizanje kosine useka

504.526,64

ZAVRŠENA SANACIJA

IB-36 Paraćin – Straža

od km 18+450 do km 18+560

Klizanje kosine useka i nanos u zoni propusta

467.759,71

ZAVRŠENA SANACIJA

IB-36 Straža -Boljevac

od km 35+075 do km 18+275

Oštećenje nasipa

2.059.683,72

ZAVRŠENA SANACIJA

IB-36 Straža -Boljevac

na km 36+600

Nanos u zoni propusta

198.465,65

ZAVRŠENA SANACIJA

IIA-161 Krepoljin – Žagubica

od km 58+194 do km 61+194

Zapunjavanje kanala za odvodnjavanje

308.179,20

ZAVRŠENA SANACIJA

197.885.418,23

Tabela 2: Saniranje sistema za odvodnjavanje, sanaciji kolovoza i održavanju trupa puta

1.

Sanacija sistema za odvodnjavanje:

1.1.

Čišćenje kanala

250.000.000,00

1.2.

Čišćenje rigola

150.000.000,00

1.3.

Čišćenje propusta

60.000.000,00

UKUPNO SANACIJA SISTEMA ZA ODVODNjAVANjE:

460.000.000,00

2.

Održavanje trupa puta

2.1.

Čišćenje osulina i nanosa

100.000.000,00

2.2.

Čišćenje bankina

50.000.000,00

2.3.

Osiguranje nestabilnih kosina

100.000.000,00

UKUPNO ODRŽAVANjE TRUPA PUTA:

250.000.000,00

3.

Održavanje kolovoza

3.1.

Sanacija rupa

200.000.000,00

3.2.

Sanacija manjih deonica

900.000.000,00

UKUPNO ODRŽAVANjE KOLOVOZA:

1.100.000.000,00

UKUPNO:

1.810.000.000,00

PRILOG 2.

lista oštećenja saobraćajne infrastrukture usled poplava u maju 2014. godine čije se otklanjanje planira do 1. oktobra 2014. godinE

PLAN SANACIJE ŽELEZNIČKE MREŽE DO 1. OKTOBRA 2014. GODINE

Red.br.

Mesto

Kilometarski položaj

Ukupnao predviđena vrednost (u dinarima)

Projektna dokumentacija

Izvedeni radovi

Nabavka materijala i izvođenje radova (u dinarima)

Predviđa se završetak izvođenja radova do 1.10.2014.

Naplaćeno osiguranje za nastalu štetu

NAPOMENA

Preliminarno procenjena vrednost

Iskorišćena sredstva (na dan 24.7.2014)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faza I

SANACIJA PRUGE: BEOGRAD (VRBNICA) – BAR

 

 

 

 

 

 

 

1.

Barajevo i Veliki Borak

17+550 do 17+590

17.000.000

izrađena

 

16.230.000

 

DA

Podneti zahtevi za naplatu osiguranja, ali nije naplaćeno. Traži se kompletiranje dokumentacije od strane osiguravajuće kuće

Deo sredstava u iznosu od 48.960.000 dinara obezbeđen preraspodelom sopstvenih sredstava.Očekuje se da će nedostajuća sredstva biti obezbeđena iz vanrednih prihoda naplatom potraživanja za izvršene i buduće prevoze po dobijanju saglasnosti na član 7 Zakona o javnim nabavkama,a sve po davanju sagasnosti na Program o izmenama i dopunama na program poslovanja Železnice Srbije obezbeđena

2.

Lazarevac – Lajkovac

49+300 do 49+350

76.000.000

izrađena

urađeni pripremni radovi – demontaža koloseka

75.000.000

 

DA

49+633

 

50+100 do 51+370

 

3.

Valjevo – Valjevski Gradac

81+350 do 81+420

174.000.000

izrađena

 

167.280.000

 

DA

81+480 do 81+555

 

4.

Valjevski Gradac – Lastra

88+165 do 88+180

232.000.000

izrađena

 

225.000.000

 

DA

89+790 do 89+880

 

90+650 do 90+670

u završnoj fazi izrade

 

90+800 do 90+870

izrađena

 

91+520 do 91+530

u završnoj fazi izrade

 

 

 

Ukupno:

499.000.000

 

 

483.510.000

 

 

 

 

SANACIJA PRUGE: POŽAREVAC- SOPOT POŽAREVAČKI – KOSTOLAC

5.

Požarevac – Rasputnica Sopot Požarevački – Kostolac

89+100 do 90+100/0+00 do 9+700

 

 

 

 

 

DA

 

Razgovori sa predstavnicima TENT Obrenovac su u toku kao i priprema ugovora za buduće prevoženje uglja. Procenjuje se da će radovi iznositi oko 2 miliona eura ukoliko bi se išlo na sanaciju za osovinsko opterećenje 16-18 tona. Ako se ide na kompletnu rekonstrukciju do osovinskog opterećenja od 22.5 tona, radovi se procenjuju na 5 miliona evra.

 

 

Ukupno:

 

 

 

233.274.400

 

 

 

 

PLAN SANACIJE PUTNE MREŽE DO 1. OKTOBRA 2014. GODINE

Do 1. oktobra 2014. godine će biti sanirane deonice državnih puteva koje su date u Tabeli 3, čija je vrednost radova procenjena na oko 885.386.063,23 dinara. Navedena sredstva će biti obezbeđena iz sopstvenih sredstava rebalansom budzeta.

Tabela 3: Deonice na kojima su radovi u toku i koje će biti sanirane do 1. oktobra 2014. godine (plan od 24. jula 2014. godine)

Deonica puta i naziv mosta

Stacionaža

Opis oštećenja

Vrednost štete

Datum početka sanacije

Datum zaršetka sanacije

IB-30 Ivanjica – Ušće

38+100

Klizište

11.239.561,51

1.7.2014.

1.10.2014.

IIA-209 Kraljevo – Goč

13+100

ocepljenje nožice nasipa

2.300.579,14

12.6.2014.

10.7.2014.

IIA-209 Kraljevo – Goč

10+800

ocepljenje kosine zaseka

3.719.645,44

17.7.2014.

30.8.2014.

IIA-209 Kraljevo – Goč

6+010

ocepljenje kosine zaseka

808.503,00

19.6.2014.

30.7.2014.

IIA-181 Drakčići – Roćeviće

47+270

ocepljenje kosine zaseka

6.604.180,21

19.7.2014.

15.9.2014.

IB-22 Batnjik – Tunel

469+400

Klizište

6.760.609,92

11.7.2014.

31.7.2014.

IIA-203 Pobrđe – Tutin – Špiljani

18+422

Klizište

14.364.430,80

19.6.2014.

15.8.2014.

IIA-203 Pobrđe – Tutin – Špiljani

19+586

Sanacija propusta

7.360.579,64

9.7.2014.

1.9.2014.

IB 21Bačevci – Kosjerić, most „Zeleni vir”

km.170+024-km.170+047

regulacija rečnog korita

60.000,00

24.7.2014.

26.7.2014.

IB 23 Uzići – Požega – Asanovac, pločasti propust kod Prijanske petlje

km.3+716

regulacija rečnog korita

808.316,06

22.7.2014.

2.8.2014.

IB28 Rogačica-Užice (Volujac)

122+945-122+965

odron, klizište

1.002.739,64

19.5.2014.

 

IB28 Rogačica-Užice (Volujac)

119+745-119+785

oštećenje kosine nasipa

5.606.121,89

 

 

IB28 Rogačica-Užice (Volujac)

119+545-119+595

klizište, otcepljenje puta

12.583.589,64

16.6.2014.

 

IB28 Rogačica-Užice (Kadinjača)

117+045-117+095

klizište, otcepljenje puta

16.112.732,29

16.6.2014.

 

IB28 Rogačica-Užice (Zaglavak)

111+745-111+825

klizište, otcepljenje puta

14.219.181,77

20.5.2014.

 

IB28 Rogačica-Užice (Zaglavak)

110+845-110+910

klizište

2.929.392,89

20.5.2014.

 

IB28 Rogačica-Užice (Zaglavak)

109+745-109+775

otcepljenje puta

1.888.943,39

 

 

IB28 Rogačica-Kostojevići (Carevac)

64+369-64+419

oštećenje kosine nasipa

13.078.095,17

16.5.2014.

 

IB28 Rogačica-Kostojevići (Carevac)

64+569-64+609

klizište

1.573.253,04

20.5.2014.

 

IB28 Rogačica (Pantina vodenica)

58+269-58+419

porušen betonski zid

39.812.174,41

20.5.2014.

 

IB28 Rogačica-Užice (Rogačica)

79+046-79+106

klizište

6.333.320,64

24.6.2014.

 

IB28 Rogačica-Užice (Rogačica)

78+646-78+796

klizište

12.340.546,49

24.6.2014.

 

IB28 Okletac-Rogačica (Ovčinja)

74+746-74+776

klizište

2.573.595,85

26.5.2014.

 

IB28 Okletac-Rogačica (Ovčinja)

73+946-74+096

klizište

11.914.968,53

3.6.2014.

 

IB28 Okletac-Rogačica (Ovčinja)

73+846

klizište, začepljen propust

2.604.696,29

 

 

IB28 Okletac-Rogačica (Ovčinja)

71+146-71+246

klizište

2.104.424,21

5.6.2014.

 

IB28 Okletac-Rogačica (Ovčinja)

70+746-70+756

klizište

7.731.558,50

19.5.2014.

 

IB28 Okletac-Rogačica (Okletac)

69+946-69+986

klizište

3.292.402,61

19.5.2014.

 

IB28 Okletac-Rogačica (Okletac)

69+646-69+746

klizište

8.020.107,65

10.6.2014.

 

IB28 Mokra Gora-Kremna (Mokra Gora)

501+050-501+138

klizište

16.412.605,78

15.5.2014.

 

IIA171 Bajina Bašta-Dub (Nikolića Brdo)

104+854-104+954

klizište

37.276.068,29

15.5.2014.

 

IIA171 Bajina Bašta-Dub(Nikolića Brdo ispred tunela)

103+054-103+114

klizište

21.933.370,42

 

 

IIA171 Bajina Bašta-Dub(Nikolića Brdo ispred tunela)

102+754-102+804

klizište

18.853.883,24

9.6.2014.

 

IIA170 Debelo Brdo-Kremna (Crvica)

88+054-88+204

klizište

108.091.037,81

9.6.2014.

 

IIA170 Debelo Brdo-Kremna(Rogačica, ušće reke Rogačice u Drinu)

82+254-82+334

oštećenje kosine nasipa

15.764.096,17

19.5.2014.

 

IIA170 Debelo Brdo-Kremna (Rogačica)

79+446-79+476

otcepljenje kosine zaseka

755.821,67

27.5.2014.

 

IIA170 Debelo Brdo-Kremna (Debelo Brdo)

73+446-73+496

otcepljenje puta

2.982.257,72

 

 

IIA170 Debelo Brdo-Kremna (Debelo Brdo)

71+046-71+246

klizište

14.494.294,61

22.5.2014.

 

IIA170 Debelo Brdo-Kremna (Debelo Brdo)

70+446-70+476

klizište

2.196.688,79

22.5.2014.

 

IIA174 Kostojevići-Varda (Lukići)

58+210

oštećenje mosta

15.205.916,93

24.5.2014.

 

IIA174 Kostojevići-Varda (Lukići)

58+010

klizište

1.861.391,75

 

 

IIA174 Kostojevići-Varda (Jelovik i Serje)

57+410-57+450

otcepljenje puta

4.588.511,88

 

 

IB23 Kokin Brod-Nova Varoš (Kokin Brod)

277+500-277+520

otcepljenje puta

1.503.324,92

 

 

IIA195 Bela Reka-Jasenovo (Jasenovo)

69+075-69+095

otcepljenje kosine zaseka

38.602,80

 

 

IIA174 Kostojevići-Varda

1+720

ošštećen potporni zid i cevasti propust

1.478.877,27

14.7.2014.

25.7.2014.

IIA174 Kostojevići-Varda

1+720

ošštećena kegla mosta, ugroženi lokalni put

4.887.361,46

22.7.2014.

15.8.2014.

IB 23 Ovčar Banja – Čačak, Međuvršje

595+500 do 595+600

Klizište

10.800.000,00

1.7.2014.

31.8.2014.

IB 22 Mrčajevci – Kraljevo, Miločaj

639+580 do 639+800

Otcepljenje

4.869.790,00

12.6.2014.

15.7.2014.

IB 22 Gornji Milanovac – Preljina

333+400 do 333+600

Oštećenje kolovoza

6.051.366,14

 

 

IIA-179, Pranjani-Trbušani

od 9+100 do 9+180

Klizište

1.586.949,59

23.6.2014.

31.8.2014.

IIA 180 Guča – Vučkovica

35+000 do 35+080

Klizište

3.121.307,81

4.7.2014.

31.8.2014.

IIA 179 Pranjani – Trbušani

6+700 do 6+800

Klizište

1.652.800,56

14.7.2014.

31.7.2014.

IIB 359 Beršići – Gornji Branjani

31+250 do 31+400

Otcepljenje

16.800.000,00

17.6.2014.

30.9.2014.

IIA 197 Kaona – Ivanjica

11+450 do 11+530

Klizište

4.304.545,80

 

 

IIA 197 Kaona – Ivanjica

12+250 do 12+350

Klizište

4.638.970,20

 

 

IIA 197 Kaona – Ivanjica

14+980 do 15+020

Klizište

2.352.450,48

 

 

IIB 355 Ljubić – Šiljkovica

13+300 do 13+320

Klizište

803.047,58

16.7.2014

31.8.2014.

IIB 355 Ljubić – Šiljkovica

13+650 do 13+800

Klizište

3.442.664,58

 

 

IIB 355 Ljubić – Šiljkovica

14+000 do 14+050

Klizište

1.888.044,80

 

 

IIB 355 Ljubić – Šiljkovica

14+300 do 14+350

Klizište

1.880.744,98

 

 

IIB 355 Ljubić – Šiljkovica

18+100 do 18+140

Klizište

1.062.203,06

 

 

IIB 361 Kalimanić-Šilopaj

21+400 do 21+520

Klizište

3.233.048,83

 

 

IIA 181 Kratovska stena-Guča-Kaona-Mirajići

35+160 do 35+260

Klizište

2.995.063,80

 

 

IB 30 Ivanjica- Ušće

7+000 do 7+040

klizište

11.160.000,00

nije rađeno

 

IB 30 Ivanjica- Ušće

21+800 do 21+850

klizište

16.200.000,00

nije rađeno

 

IB 30 Ivanjica- Ušće

20+100 do 20+200

oštećenje

4.927.180,80

27.6.2014.

27.7.2014.

IIA 180 Guča- Ivanjica

40+800 do 40+840

klizište

2.535.686,16

nije rađeno

 

II B-367, Vlakča

10+660

odvodnjavanje

5.000.000,00

11.6.2014.

1.10.2014.

IIB 415, Kruševac-Jastrebac kod Trmčara

5+250

oštećenje trupa puta

2.076.205,69

22.4.2014.

1.9.2014.

IIA 211, Brus-Brzeće

100+310

ocepljenje

629.020,26

23.6.2014.

10.8.2014.

IIA187 Vitanovac-Jasika-Obrež

75+038

Odnešena zaštitna ograda

93.453,79

11.6.2014.

 

IIA188,Grabovac-Dubič

32+060-32+090

ocepljenje trupa puta

7.814.474,74

14.7.2014.

20.8.2014.

IIB-411,Čukojevac-Vrnjci

0+000-2+555

ocepljenje trupa puta

21.754.949,54

17.7.2014.

7.8.2014.

IIB 364 Rudnik – Belanovica

31+400

Otcepljenje

600.000,00

14.7.2014.

25.7.2014.

IIA 152 Rudnik – Topola

25+150

Odron, porušen potporni zid

3.500.000,00

11.4.2014.

31.7.2014.

IB 26 Beograd -Obrenovac (Duboko)

22+505

klizište

7.000.000,00

23.7.2014.

5.8.2014.

IIB 364 Rudnik – Belanovica

40+900

Otcepljenje

11.000.000,00

23.7.2014.

24.7.2014.

IIB-414 Merćez – Lukovska banja

0+200 – 12+100

Sanacija oštećenja trupa izradom gabiona

20.397.628,80

5.7.2014.

30.9.2014.

Veza državnih puteva II A-160/162 Svilajnac

25+300 25+500

Oštećenje puta

16.070.354.18 + Odobrena sredstva za još 200m

23.7.2014.

15.8.2014.

IB-27 Dg. Trbušnica (Šepak) – Loznica – Zavlaka (Cikote) – Slovac

km 601+430-601+656

otcepljenje trupa puta

14.362.432,96

6.6.2014.

10.9.2014.

IB-26 Ušće – Debrc – Šabac – Loznica – Dg. Mali Zvornik – Brasina – Granica FBiH

km 121+210 – 121+230 i na km 122+085 – 122+365

otcepljenje

12.424.191,68

2.6.2014.

31.7.2014.

IB 21 Gr. APV – Šabac – Slatina – Valjevo – Podbukovi

km 18+650-18+700

odron, postavljanje new jersey bet. barijere

2.948.772,28

5.6.2014.

31.7.2014.

IIA 143 Pričević – Pecka

km 22+642-24+800

čišćenje nanosa i zemljanih kanala

689.875,56

15.5.2014.

31.7.2014.

IIA-141 Debrc – Banjani – Novaci – Koceljeva – Š.Kamenica – Crniljevo – Osečina – Pecka – Ljubovija

km 1+950-2+000

otcepljenje

2.833.498,12

13.6.2014.

31.7.2014.

IIA-138 Lipnički Šor-Tekeriš

km 4+094

Oštećen most

20.000.000,00

18.6.2014.

31.7.2014.

IB-27 Dg. Trbušnica (Šepak) – Loznica – Zavlaka (Cikote) – Slovac

km 10+225-10+285

klizište

3.236.350,09

18.6.2014.

 

IIA 137 Šabac – Volujac – Zavlaka – Banja Badanja – Gračanica

km 11+929-11+990

otcepljenje

16.598.832,31

19.6.2014.

25.7.2014.

IIB-331 Banja Koviljača – Gučevo – Zajača

km 7+800 – 7+845

Oštećena bankina i kosina puta

323.658,95

19.6.2014.

31.7.2014.

IB-27 Dg. Trbušnica (Šepak) – Loznica – Zavlaka (Cikote) – Slovac

km 10+025-10+073

otcepljenje

1.146.736,61

19.6.2014.

31.8.2014.

IIA-137 Šabac – Volujac – Zavlaka – Banja Badanja – Gračanica

km 5+400-5+500

čišćenje rigole i propusta

4.455.235,86

19.6.2014.

24.7.2014.

IIA-139 Krst – Korenita – Krupanj – Radalj

km 5+850 – 6+200

Otcepljenje

4.481.860,50

15.6.2014.

31.7.2014.

IIA-144 Stubline-Ub (za Stubline)

km 22+300-25+610

Oštećenje kolovozne konstrukcije

1.882.234,93

23.6.2014.

31.7.2014.

IIA-141 Debrc – Banjani – Novaci – Koceljeva – Š.Kamenica – Crniljevo – Osečina – Pecka – Ljubovija

km 12+450-12+490

odron otcepljenje

332.300,23

23.6.2014.

31.7.2014.

IIA-141 Debrc – Banjani – Novaci – Koceljeva – Š.Kamenica – Crniljevo – Osečina – Pecka – Ljubovija

km 14+425-14+475

otcepljenje sa nožicom u reci

1.396.950,61

23.6.2014.

31.7.2014.

IIA-138 Lipnički Šor-Tekeriš

km 4+200

Oštećenje kolovozne konstrukcije

10.000.000,00

29.6.2014.

31.7.2014.

IIB-323 Prnjavor – Čokešina – Lipove vode – Volujac – Nakučani – Matijevac

km 15+000-20+000

Izrada cevastih ropusta

150.000,00

30.6.2014.

31.7.2014.

IB-27 Dg. Trbušnica (Šepak) – Loznica – Zavlaka (Cikote) – Slovac

km 11+734-11+750

popravka zida – otcepljenje kosine

1.548.654,11

16.6.2014.

26.7.2014.

IB-27 Dg. Trbušnica (Šepak) – Loznica – Zavlaka (Cikote) – Slovac

km 11+510-11+525

otcepljenje

315.204,70

27.6.2014.

26.7.2014.

IIA-150 G.Toplica – Mionica – Most na Kolubari -Divci

km 0+700-1+020

otcepljenje

1.487.316,25

10.7.2014.

31.7.2014.

IIA-137 Šabac – Volujac – Zavlaka – Banja Badanja – Gračanica

km 32+350-32+400

Popravka tampona na mostu (ID oštećenja 2524)

20.280.000,00

24.6.2014.

1.10.2014.

IB-27 Dg. Trbušnica (Šepak) – Loznica – Zavlaka (Cikote) – Slovac

km 3+826

čišćenje proticajnog profila

1.500.000,00

10.7.2014.

31.7.2014.

IB-27 Dg. Trbušnica (Šepak) – Loznica – Zavlaka (Cikote) – Slovac

km 1+000-3+000

uklanjanje odrona

100.000,00

9.7.2014.

25.7.2014.

IIA 137 Šabac – Volujac – Zavlaka – Banja Badanja – Gračanica

km 26+000-28+000

Otcepljenja bankine

1.800.000,00

12.7.2014.

12.8.2014.

IB-27 Dg. Trbušnica (Šepak) – Loznica – Zavlaka (Cikote) – Slovac

km 8+000-9+000

uklanjanje odrona

250.000,00

9.7.2014.

27.7.2014.

IB-27 Dg. Trbušnica (Šepak) – Loznica – Zavlaka (Cikote) – Slovac

km 18+810-18+926

otcepljenje

3.804.421,10

17.7.2014.

28.7.2014.

IIA 137 Šabac – Volujac – Zavlaka – Banja Badanja – Gračanica

km 10+385-10+440

otcepljenje

8.306.278,69

8.7.2014.

30.7.2014.

IIA 137 Šabac – Volujac – Zavlaka – Banja Badanja – Gračanica

km 12+200-12+280

otcepljenje

8.700.116,29

23.6.2014.

4.8.2014.

IIA-141 Debrc – Banjani – Novaci – Koceljeva – Š.Kamenica – Crniljevo – Osečina – Pecka – Ljubovija

km 61+090-61+100

Odron

59.246,53

16.7.2014.

25.7.2014.

IIA-141 Debrc – Banjani – Novaci – Koceljeva – Š.Kamenica – Crniljevo – Osečina – Pecka – Ljubovija

km 58+555-58+580

Odron

83.744,10

16.7.2014.

25.7.2014.

IIA 137 Šabac – Volujac – Zavlaka – Banja Badanja – Gračanica

km 11+080 – 11+110

otcepljenje

1.910.806,90

25.6.2014.

26.7.2014.

IIA – 142 Draginje – Šabačka Kamenica – Valjevska Kamenica

km 34+900 – 36+515

odron

612.341,74

16.7.2014.

31.7.2014.

IIA – 175 Nanomir – Mionica – Brežđe – Divčibare – Kaona

km 30+250 – 30+320

klizište

9.867.671,77

19.7.2014.

 

IB-21 Gr. APV – Šabac – Slatina – Valjevo – Podbukovi

km 17+000-19+200

odroni

500.000,00

22.7.2014.

28.7.2014.

IB-27 Dg. Trbušnica (Šepak) – Loznica – Zavlaka (Cikote) – Slovac

km 545+000

Otcepljenje

350.000,00

22.7.2014.

25.7.2014.

IIA – 175 Nanomir – Mionica – Brežđe – Divčibare – Kaona

km 35+880-35+900

klizište

7.227.671,77

22.7.2014.

 

IIA – 175 Nanomir – Mionica – Brežđe – Divčibare – Kaona

km 39+410-39+450

klizište

3.987.671,77

22.7.2014.

 

IIA-228 Gornji Gajtan (Gabion)

128+820 128+841

Oštećena bankina i kosina nasipa

1.058.696,69

22.7.2014.

30.7.2014.

IB-36 Straža -Boljevac

od km 45+650 do km 45+970

Sanacija kosine useka, izrada gabionskog zida i oblaganje odvodnog kanala

8.005.019,42

26.6.2014.

31.7.2014.

IIA-186 Sige

od km 53+900 do km 55+200

Sanacija kosine nasipa

4.364.872,10

24.7.2014.

31.7.2014.

IB 21 Irig-Iriški venac

km 19+815

klizište

14.000.000,00

19.6.2014.

30.7.2014.

II A 100 Petrovaradin -Banstol

km 145

klizište: postavljanje ivičnjaka 18/24; izrada tampona i posteljice za korube; betoniranje uliva u kanale i korube; nasipanje bankina kamenom drobinom

25.000.000,00

16.6.2014.

30.7.2014.

885.387.063,23

PRILOG 3.

lista oštećenja saobraćajne infrastrukture usled poplava u maju 2014. godine čije se otklanjanje planira IZ REPROGRAMIRAnog KREDITA SVETSKE BANKE ZA „PROJEKAT REHABILITACIJE PUTEVA I UNAPREĐENjA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA

-Loznica-Valjevo: deonica Zavlaka 2 (Likodra)-Valjevska Kamenica i Loznica 5- Zavlaka 2 (Likodra);

-Mali Zvornik-Ljubovija- B.Bašta: deonica Mali Zvornik-Ljubovija 1 (Bratunac);

-Lazarevac-Aranđelovac-Krćevac: deonice Aranđelovac 4 (Orašac)-Krćevac i Lazarevac 4-Aranđelovac1;

-Topola-Donja Šatornja-Rudnik-Bućin grob: deonica Topola-Rudnik;

-Raška-Jarinje: deonica Raška 2-administrativna granica sa Kosovom i Metohijom (Jarinje);

-Pojate-Kruševac-Kraljevo-Preljina: deonica Mrčajevci-Kraljevo 1;

-Obrenovac-Šabac: deonica Mišar-Šabac 4 (Jevremovac);

-Loznica-Mali Zvornik: deonica Mali Zvornik-Banja Koviljača.

Dodatno, deonica lokalnog puta Krst-Korenita-Krupanj u vrednosti od oko 4 miliona evra će se finansirati iz sredstava IPA 2012, kroz novi projekat „Podrška za obnovu poplavljenih područja u Srbiji”.

PRILOG 4.

lista klizišta i oštećenih putnih objekata usled poplava u maju 2014. godine čije je saniranje predloženo za finansiranje IZ sredstava ipa 2014

ID broj

Broj puta

Deonica

Stacionaža

UkupnoBez PDV-a

Kategorizacija oštećenja (most, odron, klizište, put)

Lokalni naziv mesta

Opština

3595

IB 36

Straža – Boljevac

40+200

40.112.068,97

Otcepljenje

Koceljeva

Koceljeva

0018

IB 22

Beograd – Svračkovci

312+250 – 312+300

25.603.448,28

Klizište

Rudnik

Gornji Milanovac

3661

IB 26

Ljubovija – Rogačica

16+230 – 16+250

29.700.000,00

Klizište

Gornja Trešnjica

Ljubovija

1006

IB 28

Rogačica – Užice

119+545 – 119+595

15.362.068,97

Klizište

Volujac

Užice

1007

IB 28

Rogačica – Užice

117+045 – 117+095

13.751.383,59

Klizište

Kadinjača

Užice

1008

IB 28

Rogačica – Užice

111+745 – 111+825

12.135.336,17

Klizište

Zaglavak

Bajina Bašta

1011

IB 28

Rogačica – Kostojevići

64+369 – 64+419

11.161.477,77

Klizište

Carevac

Bajina Bašta

1013

IB 28

Rogačica

58+269 – 58+419

33.977.631,61

Potporni zid srušen

Pantina vodenica

Bajina Bašta

1024

IB 28

Mokra Gora – Kremna

501+050 – 501+138

14.007.310,11

Otcepljenje

Mokra Gora

Užice

1416

IB 29

Sjenica – Duga Poljana

361+100 – 361+200

12.949.030,42

Klizište

Lazine

Sjenica

1200

IB 30

Ivanjica – Ušće

7+000 – 7+040

9.524.482,76

Klizište

Bu-želja

Ivanjica

1201

IB 30

Ivanjica – Ušće

21+800 – 21+850

13.825.862,07

Klizište

Aleksići

Ivanjica

 

IB 24

Ravni Gaj – KraljevoBalosava 4

49+550 – 49+775

15.788.793,10

 

 

 

3669

IIA 137

Šabac – Tekeriš – Zavlaka, deonica Tekeriš – Zavlaka

10+225

11.367.931,03

Klizište

Zavlačko Brdo

Krupanj

3590

IIA 141

Pecka – Ljubovija

5+225 – 5+240

12.801.724,14

Klizište

Proslop

Osečina

3591

IIA 141

Pecka – Ljubovija

4+500 – 4+565

25.603.448,28

Klizište

Proslop

Osečina

3592

IIA 141

Pecka – Ljubovija

5+700 – 5+775

25.603.448,28

Klizište

Proslop

Osečina

3593

IIA 141

Crniljevo – Osečina

10+700 – 10+740

25.603.448,28

Klizište

Sušara

Osečina

3677

IIA 141

Pecka – Ljubovija

8+950 – 9+050

51.206.896,55

Klizište

Proslop

Ljubovija

3704

IIA 143

Pričević – Pecka

16+905 – 17+025

20.482.758,62

Klizište

Iva

Valjevo

3678

IIA 170

Valjevo – Debelo Brdo – Rogačica – Bajina Bašta

22+200

25.603.448,28

Klizište

Jezero

Valjevo

3679

IIA 170

Valjevo – Debelo Brdo – Rogačica – Bajina Bašta

35+500

10.241.379,31

Klizište

Debelo Brdo

Valjevo

3732

IIA 170

Sedlare – Debelo brdo

14+978 – 14+960

8.534.482,76

Klizište

Kunice

Valjevo

3733

IIA 170

Sedlare – Debelo brdo

22+130 – 22+150

29.870.689,66

Klizište

Jezero

Valjevo

3734

IIA 170

Sedlare – Debelo brdo

22+190 – 22+208

21.336.206,90

Klizište

Jezero

Valjevo

3600

IIA 175

Bogdanovića Brdo – Divčibare

35+880 – 35+900

15.362.068,97

Klizište

Krčmar

Mionica

3601

IIA 175

Bogdanovića Brdo – Divčibare

39+410 – 39+450

15.362.068,97

Klizište

Osmice`

Mionica

3602

IIA 175

Bogdanovića Brdo – Divčibare

30+250 – 30+320

15.362.068,97

Klizište

Osečenica

Mionica

0506

IIA 216

Kaonik – Ribare – Vukanja

27+133 – 27+356

46.939.655,17

klizište

Ribare

Kruševac

1111

IIA 177

Sastavci – Šiljkovica

106+000 – 106+030

22.037.809,71

Otcepljenje

Srednja Dobrinja

Požega

0048

IIA 150

Bosuta – Gornja Toplica

83+150 – 83+180

15.362.068,97

Urušen put

Dragolj

Gornji Milanovac

0505

IIA 213

Blaževo – Merćez – Kuršumlija

122+150 – 122+181

13.655.172,41

odnešen deo puta

Sudimlje

Kruševac

0826

IIA 228

Gornji Gajtan – Gazdare

124+410 – 124+440

10.241.379,31

klizište

Gornji Gajtan

Medveđa

1307

IIB 359

Beršići – Gornji Branjani

31+250 – 31+400

14.508.620,69

Otcepljenje

Gornji Banjani

Gornji Milanovac

 

IIA 150

Bosuta – Gornja Toplica

82+900 do 82+943

22.189.655,17

Klizište

 

Gornji Milanovac

0120

IIB 364

Brajkovac – Belanovica, Belanovica – Varnice, Varnice – Rudnik

40+900

5.120.689,66

Klizište

Varnice

Gornji Milanovac

0122

IIB 364

Brajkovac – Belanovica, Belanovica – Varnice, Varnice – Rudnik

44+550

9.387.931,03

Klizište

Varnice

Gornji Milanovac

0123

IIB 364

Brajkovac – Belanovica, Belanovica – Varnice, Varnice – Rudnik

44+700

7.681.034,48

Klizište

Varnice

Gornji Milanovac

0124

IIB 364

Brajkovac – Belanovica, Belanovica – Varnice, Varnice – Rudnik

45+600

7.681.034,48

Klizište

Varnice

Gornji Milanovac

0125

IIB 364

Brajkovac – Belanovica, Belanovica – Varnice, Varnice – Rudnik

46+750

9.387.931,03

Klizište

Varnice

Gornji Milanovac

0129

IIB 364

Brajkovac – Belanovica, Belanovica – Varnice, Varnice – Rudnik

50+700

15.362.068,97

Klizište

Varnice

Gornji Milanovac

1417

IIB 411

Perovac – Gokčanica – Goč

6+100 – 6+200

10.241.379,31

Odron

Gokčanica

Kraljevo

0827

IIB 436

Vučje – Vlajna

42+200 – 42+270

10.241.379,31

klizište

Vučje 1

Leskovac

 

IIA 183

Kragujevac – Donja Sabanta

9+500

59.741.379,31

klizište

 

Kragujevac

0102

IIB 358

Kadina Luka – Ba – Srasle Bukve

7+950

25.603.448,28

klizište

Ba

Ljig

 

IA 21

Valjevo – Slatina

127+550

29.870.689,66

klizište

Valjevo

Valjevo

 

IA 21

Valjevo – Slatina

122+400

18.775.862,07

klizište

Valjevo

Valjevo

 

 

 

Ukupno klizišta:

916.270.151,79

 

 

 

ID2524

IIA – 137

Šabac – Zavlaka

2+189

20.769.517,24

Izgradnja novog mosta

33 km od Šapca prema Zavlaci

Loznica

ID2532

IIA – 137

Mojković – Krupanj

0+203

32.936.275,86

oštećenje mosta

u blizini Krupnja

Krupanj

ID2629

IIA – 175

Mionica – Županjac

12+083

22.010.772,41

Treba nov most

Donja Toplica

Mionica

ID2618

IB – 21

Šabac – Už. Požega

8+652

27.897.517,24

oštećenje mosta

Riđake

Riđake

ID2621

IB – 21

Šabac – Už. Požega

1+399

93.555.000,00

Treba nov most

Koceljeva

Koceljeva

ID2622

IB – 21

Koceljeva – Šabac

Koceljeva centar

30.969.931,03

oštećenje mosta

Koceljeva

Koceljeva

ID2702

IIA – 174

Kostojić – Varda

1+090

21.477.312,28

oštećenje mosta

Kostojić-Varda

Užice

ID2732

IB – 23

Konjevići – Beljina – Čačak, bypass Čačka,

611+450 – 611+670

25.623.931,03

regulacija korita

Beljina

Čačak

ID2728

IB – 21

Požega – Kosjerić – Valjevo,

188+691 – 188+722

20.400.827,59

oštećenje mosta

Kalenić

Kosjerić

ID2709

IB – 28

Dub – Okletac

117+660

18.030.500,65

nov propust

Dub- Okletac

Užice

ID2710

IB – 28

Dub – Okletac

118+680

16.262.170,32

oštećenje mosta

Rogačica

Užice

PRILOG 5.

Planirani radovi na sanaciji velikih klizišta i izgradnji, rekonstrukciji i rehabilitacijiji teško oštećenih mostova na državnim putevima I i II reda, za 2014-tu i 2015-tu godinu sa dinamikom radova (13. AVGUSTA 2014. godine)

RADOVI NA IZGRADNjI I REKONSTRUKCIJI MOSTOVA OŠTEĆENIH POPLAVAMA NA DRŽAVNIM PUTEVIMA I I II REDA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

PLANIRANA DINAMIKA IZGRADNjE I REKONSTRUKCIJE MOSTOVA

Procenjena vrednost je orjentaciona i aproksimativna a proistekla je iz vizuelnog pregleda objekata(din)

Stanje i dinamika projektovanja

Radovi na mostovima

Redni broj

ID broj

Oznaka puta

Deonica puta i naziv mosta

Stacionaža

Opština

Projekto tehniča dokumetacija

Rok izrade projekta

Ugovaranje i početak radova 10dana

Rok završetka radova( Od 60 dana do 120 dana) ( u radnim danima )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

TEŠKO OŠTEĆENI OBJEKTI

 

 

 

 

 

 

425.217.617,52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1

 

 

Putevi I reda

 

 

 

 

 

 

242.345.024,52

1.

ID 2621

IB – 21

Šabac – Užička . Požega, Most preko reke TamnaveIzgradnja novog mosta

1+399

Koceljevo

Izrađuje se

15.9.2014.

25.9.2014.

1.2.2015.

91.350.000,00

2.

ID 2623

IB – 21

Šabac – Užička Požega, Probijen put, potrebno izgraditi most. Izgradnja novog mosta

1+700

Koceljevo

Izrađuje se

15.9.2014.

25.9.2014.

1. 2.2015.

15.660.000,00

3.

ID 2618

IB – 21

Šabac – Užička Požega, Most preko reke Dobrave, Rehabilitacija

8+652

Vladimirci

Ustupljeno

15.10.2014.

25.10.2014

31.12.2014

27.240.000,00

4.

ID 2622

IB – 21

Gradski most preko reke Tamnave u Koceljevi. Rehabilitacija

Koceljeva centar

Koceljevo

Izrađuje se

1.9.2104.

15.9.2014

1.12.2014

30.240.000,00

5.

ID 2728

IB – 21

Požega – Kosjerić – Valjevo, Most na pesku, reka Dobrinjska.Rehabilitacija

188+691 do 188+722

Kosjerić

Ustupljeno

31.9.2014.

15.10.2014

31.12.2014

19.920.000,00

6.

ID 2732

IB – 23

Konjevići – Beljina – Čačak, Obilaznica Čačka, Most preko Zapadne Morave

611+450 do 611+670

Čačak

Ne izrađuje se

Radovi regulacije korita se ne izvode

 

 

25.020.000,00

7.

ID 2710

IB – 28

Dub – Okletac, projekat potpornih zidova i regulacije rečnog korita i izvođenje radova

118+680

Užice

Ustupljeno

31.9.2014.

15.10.2014

31.12.2014

15.878.886,84

8.

ID 2711

IB – 28

Dub – Okletac, projekat potpornih zidova i regulacije rečnog korita i izvođenje radova

119+410

Užice

Ustupljeno

31.9.2014.

15.10.2014

31.12.2014

17.036.137,68

 

 

 

 

 

A.2

 

 

Putevi II reda

 

 

 

 

 

 

182.872.593,00

9.

ID 2524

IIA – 137

Šabac – Zavlaka, Most preko reke Cernice,Srušen most, Izgradnja

2+189

Loznica

U postupku izrade

31.9.2014.

15.10.2014

1.2.2015

20.280.000,00

10.

ID 2518

IIA – 137

Šabac – Zavlaka, Most preko reke Dumače,Rehabilitacija

11+827

Šabac

Ustupljeno

31.9.2014.

15.10.2014

31.12.2014

1.596.000,00

11.

ID 2532

IIA – 137

Mojković – Krupanj, most preko reke Likodre

0+203

Krupanj

Ustupljeno

31.9.2014.

15.10.2014

31.12.2014

32.160.000,00

12.

ID 2533

IIA – 137

Mojković – Krupanj, Most preko reke Likodra,Rehabilitacija

10+769

Krupanj

Ustupljeno

31.9.2014.

15.10.2014

31.12.2014

23.460.000,00

13,

ID 2702

IIA – 174

Kostojić – Varda, Projekat rehabilitacija mosta i Regulacije rečnog korita

1+090

Užice

Ustupljeno

31.9.2014.

15.10.2014

31.12.2014

20.971.113,00

14.

ID 2801

IIB – 367

Šatornja – Stragari, Most preko reke Jasenice, Izgradnja novog mosta

2+147

Topola

U postupku izrade

31.9.2014.

15.10.2014

1.3.2015.

62.913.480,00

15.

ID 2529

IIA – 175

Selo donja ToplicaMost preko reke TopliceIzgradnja novog mosta

12+083

Mionica

Ustupa se

15.10.2014.

25.10.2014

1.3.2015.

21.492.000,00

PRILOG 6.

PREGLED RADOVA NA SANACIJI DRŽAVNIH PUTEVA I I II REDA, KLIZIŠTA I MOSTOVA OŠTEĆENIH USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA (13. avgusta 2014. godine)

DRŽAVNI PUTEVI I I II REDA, KLIZIŠTA I MOSTOVI ZAVRŠENI RADOVI, HITNE INTERVENCIJE

Opština Novi Sad

II A 100, Petrovaradin –Banstol, km 145, klizište: čišćenje postojećih odvodnih kanala; izrada druge kaskade nasipa od lomnjenog kamena; održavanje pristupnog puta, vrednost radova 25.000.000,00 din.

Opština Irig

I B 21, Irig-Iriški venac, km 19+815, klizište, vrednost radova 14.000.000,00 din.

Opština Požega

IIA174 Crnokosa – Kosjerić (Đokića kuće), 30+900-30+920, otcepljenje, završena sanacija, vrednost radova 577.590,60 din.

IIA174 Crnokosa – Kosjerić (Đokića kuće), 30+871-30+881, klizište, završena sanacija, vrednost radova 380.000,00 din.

IIA174 Crnokosa – Kosjerić, 30+380, klizište, završena sanacija, vrednost radova 153.394,26 din.

IIA174 Crnokosa – Kosjerić (Zekići), 25+590-25+600, otcepljenje, završena sanacija, vrednost radova 343.804,56 din.

IIA174 Crnokosa – Kosjerić (Lučića groblje), 25+670-25+710, otcepljenje, završena sanacija, vrednost radova 502.898,52 din.

IIA174 Crnokosa – Kosjerić, 25+271, klizište, završena sanacija, vrednost radova 336.000,00 din.

IB21 Kosjerić – Požega (pločasti propust u Otnju), 189+506, regulacija rečnog korita, završena sanacija, vrednost radova 300.000,00 din.

IB21 Kosjerić – Požega (pločasti propust u Glumču), 191+819, regulacija rečnog korita, završena sanacija, vrednost radova 319.541,76 din.

IIA174 Crnokosa – Kosjerić (Pajića baraka), 27+440-27+460, otcepljenje, završena sanacija, vrednost radova 137.611,44 din.

Markovića most, Kalenići (lokalni- nekategorizovani put), izrada nasipa nekaegorizovanog puta, završena sanacija, vrednost radova 1.183.981,68 din.

IIA174 Kosjerić – Varda (Seča reka), 41+800-41+813, regulacija rečnog korita, završena sanacija, vrednost radova 98.400,00 din.

IB21 Bačevci – Kosjerić (most Zeleni vir), 170+024-170+047, regulacija rečnog korita, završena sanacija, vrednost radova 60.000,00 din.

IIA177 Sastavci – Šiljkovica (Srednja Dobrinja), 103+150-103+180, otcepljenje, završena sanacija, vrednost radova 582.208,07 din.

IIB338 Varda – Mravinjci (Povlenska kosa), 20+590-20+700, klizište, završena sanacija, vrednost radova 3.360.000,00 din.

IIB338 Varda – Mravinjci, 22+700-22+722, otcepljenje, završena sanacija, vrednost radova 494.717,36 din.

IIB338 Varda – Mravinjci (Purkovci), 22+430-22+470, klizište, završena sanacija, vrednost radova 153.372,98 din.

IIB338 Varda – Mravinjci (Purkovci), 20+480-20+490, klizište, završena sanacija, vrednost radova 315.786,49 din.

IIB355 Šiljkovica – Rošci, 28+860-28+875, otcepljenje, završena sanacija, vrednost radova 295.064,23 din.

IB – 21, Požega – Arilje, Lekovića most, reka Đetinja, 002+178 do 002+236, vrednost radova 350.000,00 din.

IB – 21, Požega – Kosjerić-Valjevo, Partizanski most, reka Kladoruba, 169+650 do 169+680, vrednost radova 400.000,00 din.

Opština Mladenovac, Obrenovac, Lazarevac, Ljig, Lajkovac

IB 22, Beograd – Svračkovci, 309+550 do 309+575, vrednost radova 5.000.000,00 din.

IB 22, Beograd – Svračkovci, 311+300 do 311+350, vrednost radova 5.000.000,00 din.

II B 364 Rudnik – Belanovica, km 31+400, Otcepljenje, vrednost radova 600.000,00 din.

IIB 364 Rudnik – Belanovica, 38+000, Otcepljenje, vrednost radova 5.000.000,00 din.

II A 152 Rudnik – Topola, km 21+550, Odron,porušen potporni zid, vrednost radova 3.500.000,00 din.

IB 26 Beograd – Obrenovac (Duboko), 22+505, klizište, vrednost radova 7.000.000,00 din.

IIB 364 Rudnik – Belanovica, 32+400, Otcepljenje, vrednost radova 600.000,00 din.

IIB 364 Rudnik – Belanovica, 40+900, Otcepljenje, vrednost radova 11.000.000,00 din.

IIB 364 Rudnik – Belanovica, 46+750, Denivelacija, vrednost radova 5.000.000,00 din.

IIB 364 Rudnik – Belanovica, 46+900, Otcepljenje, vrednost radova 2.000.000,00 din.

IIB 353 Mladenovac -Kovačevac, 6+250, 7+100 i 7+800 levo i desno, Oštećenja na kolovozu, vrednost radova 3.000.000,00 din.

I B 22 Ibarska magistrala, km 279+250-279+600, završena sanacija, vrednost radova 700.000,00 din.

II B 353 Mladenovac – Kovačevac, km 14+600,14+850, završena sanacija, vrednost radova 2.000.000,00 din.

II A 147 Mladenovac-Kosmaj-Koraćica, km 60+100, završena sanacija, vrednost radova 300.000,00 din.

II A 147 Mladenovac-Kosmaj-Koraćica, km 60+305, završena sanacija, vrednost radova 1.100.000,00 din.

II A 147 Mladenovac-Kosmaj-Koraćica, km 60+520, završena sanacija, vrednost radova 300.000,00 din.

II A 147 Mladenovac-Kosmaj-Koraćica, km 60+540, završena sanacija, vrednost radova 250.000,00 din.

II A 147 Mladenovac-Kosmaj-Koraćica, km 60+600, završena sanacija, vrednost radova 500.000,00 din.

II A 147 Mladenovac-Kosmaj-Koraćica, km 60+700, završena sanacija, vrednost radova 250.000,00 din.

II A 147 Mladenovac-Kosmaj-Koraćica, km 60+850, završena sanacija, vrednost radova 300.000,00 din.

II A 147 Mladenovac-Kosmaj-Koraćica, km 90+950, završena sanacija, vrednost radova 350.000,00 din.

II A 155 Mladenovac-Dubona, km 22+300, 23+200, 25+600, 26+400, 27+400, 27+800, 25+800, 30+600, 31+500, završena sanacija, vrednost radova 2.000.000,00 din.

II A 152 Rudnik-Topola, km 17+950, završena sanacija, vrednost radova 650.000,00 din.

II A 152 Rudnik-Topola, km 18+000, završena sanacija, vrednost radova 450.000,00 din.

II B 358 Kadina Luka -Srasle bukve -Ba, km 5+000, završena sanacija, vrednost radova 600.000,00 din.

II B 358 Kadina Luka -Srasle bukve -Ba, km 7+000, završena sanacija, vrednost radova 400.000,00 din.

II B 358 Kadina Luka -Srasle bukve -Ba, km 7+660, završena sanacija, vrednost radova 1.000.000,00,00 din.

II B 358 Kadina Luka -Srasle bukve -Ba, km 7+850, završena sanacija, vrednost radova 1.000.000,00 din.

II B 364 Rudnik – Belanovica, km 39+500, završena sanacija, vrednost radova 500.000,00 din.

II B 364 Rudnik – Belanovica, km 40+500, završena sanacija, vrednost radova 340.000,00 din.

II B 364 Rudnik – Belanovica, km 46+750, završena sanacija, vrednost radova 3.000.000,00 din.

II B 364 Rudnik – Belanovica, km 47+000, završena sanacija, vrednost radova 200.000,00 din.

II B 364 Rudnik – Belanovica, km 48+500, završena sanacija, vrednost radova 1.700.000,00 din.

Opštine Niš, Kuršumlija, Prokuplje, Ražanj, Gadzin Han, Svođe

I B 415 Ćurkovac – Prokuplje, 42+485 do 42+610, sanacija oštećene kolovozne konstrukcije i trupa puta, u punoj širini planuma, vrednost radova 2.144.640,01 din.

II B 414 Lukovska Banja – Štava, 13+620 do 13+670, regulacija reke u staro korito, sprečavanje odnošenja nožice nasipa, zaštita trupa puta, vrednost radova 1.080.550,48 din.

II A 214 Kuršumlija – Kuršumlijska Banja, 31+250 do 31+290, uklanjanje odronjenog materijala sa kolovoza kliznulog sa nestabilnih kosina zaseka i useka, vrednost radova 149.407,63 din.

II A 214 Kuršumlija – Kuršumlijska banja, stacionaža 27+300-27+440, otcepljenje puta, završena sanacija, vrednost radova 4.380.133,28 din.

II A 158 Jovanovačka Reka – Ražanj, 114+910 do 114+978, sanacija trupa puta na delu bankine, vrednost radova 459.309,30 din.

II A 228 Rudare – Prolom Banja, 9+820 do 9+870, uređivanje kosina u useku i uklanjanje materijala sa kolovoza, vrednost radova 394.628,71 din.

I B 35 Rudare – Merdare, 283+800 do 302+870, uklanjanje stenskog i zemljanog materijala sa puta i uređivanje kosina u useku, 937.300,08 din.

II A 225 Gornji Barbeš – Zaplenska Toponica, 9+850 do 9+870, sanacija trupa puta na delu bankine, vrednost radova 161.863,25 din.

II B 426 Gornji Matejevac – Knez Selo, 5+820 do 5+825, sanacija trupa puta na delu bankine i otcepljene kolovozne konstrukcije uz bankinu, vrednost radova 246.635,27 din.

II B 420 Novi Bračin – Grabovo, 5+600 do 7+350, izrada novog propusta sa većim promerom, vrednost radova 592.130,30 din.

II A 213 Blaževo – Merćez, 16+100 do 23+800, uklanjanje stenskog i zemljanog materijala sa puta i uređivanje kosina u useku, vrednost radova 2.073.718,82 din.

I B 39, Rđavica – Svođe, 32+410 do 32+435, uklanjanje stenskog i zemljanog materijala sa puta, rigola i bermi i uređivanje kosina u useku, vrednost radova 138.036,78 din.

II A 224 Gadzin Han – Marina Kutina, 11+820 do 11+850, sanacija trupa puta u delu bankine, vrednost radova 129.815,21 din.

I B 35 Prokuplje – Mala Plana, 252+250 do 252+340, uklanjanje stenskog materijala sa kolovoza, bermi i rigola, vrednost radova 369.022,51 din.

II A 224 Gadzin Han – Donji Dušnik, 17 +305 do 30+640, vrednost radova 248.747,95 din.

Opština Požarevac, Smederevo, Smederevka Palanka, Petrovac na Mlavi

II B 372, Rečica – Bratinac -Maruljevac, stacionaža 17+450 17+450, završena sanacija, vrednost radova 83.503,84 din.

II A 153, Orešac – Ralja, stacionaža 37+200 – 37+350, završena sanacija, vrednost radova 202.288,00 din.

II B 379, Orljevo – Rašanac, stacionaža 12+850 – 13+000, završena sanacija, vrednost radova 1.214.055,00 din.

II B 378, Vrbnica veza sa putem IB-33, V.Selo, stacionaža 13+800 – 14+100, završena sanacija, vrednost radova 1.435.597,00 din.

II A 156, S.Palanka – Kloka, stacionaža 28+100 – 29+100, završena sanacija, vrednost radova 6.956.997,58 din.

II A 153, Smederevo – S.Palanka – Kolari (veza državni put), stacionaža 4+200 – 4+350, Oštećenje nožica nasipa puta, vrednost radova 2.826.864,00 din.

II A 160, Požarevac (veza sa putem IB -33) Oreovica – Žabari, stacionaža 33+670 – 33+670, završena sanacija, vrednost radova 82.467,00 din.

II B 379, Aleksandrovac – Orljevo – Mirjevo, stacionaža 8+390 – 10+465, završena sanacija, vrednost radova 478.428,00 din.

II B 379, Aleksandrovac – Orljevo – Aleksandrovac, stacionaža 1+450 – 1+450, završena sanacija, vrednost radova 293.711.80 din.

Opština Kraljevo, Novi Pazar, Sjenica, Raška, Tutin

II A 181, Drakčići – Roćeviće, stacionaža 44+295, ocepljenje kosine zaseka, završena sanacija, vrednost radova 439.674,86 din.

II A 181, Drakčići – Roćeviće, stacionaža 42+374, ocepljenje kosine zaseka, završena sanacija, vrednost radova 644.768,57 din.

Opština Lebane, Vlasotince, Vranje

II B 434, Lebane-Ključ-Velja Glava, reka Šumanka, selo Popovci, stacionaža 0+006, Potkopani obalni stubovi, vrednost radova 426.139,49 din.

II B 434, Lebane-Ključ reka Šumanka, selo Popovci, stacionaža 101+650, Oštećenje dela kolovoza, bankine i kosine nasipa, vrednost radova 368.766,59 din.

I B 39, Vlasotince-Leskovac-Lebane, reka Jablanica, selo Ćenovac, stacionaža 84+616, potkopan temelj srednjeg stuba, vrednost radova 234.695,44 din.

II A 228, Gornji Gajtan (Gabion), 128+820 128+841, oštećena bankina i kosina nasipa, vrednost radova 1.058.696,69 din.

Opština Valjevo, Krupanj, Osečina, Ub, Loznica

IB-26 Ušće – Debrc – Šabac – Loznica – Dg. Mali Zvornik – Brasina – Granica RS, km 121+210 – 121+230, otcepljenje, vrednost radova 12.424.191,68 din.

IB 21 Gr. APV – Šabac – Slatina – Valjevo – Podbukovi, km 18+650-18+700, odron, postavljanje new jersey bet. barijere, vrednost radova 2.948.772,28 din.

IIA 137 Šabac – Volujac – Zavlaka – Banja Badanja – Gračanica, km 11+880-11+990, otcepljenje, vrednost radova 16.598.832,31 din.

IIA-144 Stubline-Ub (za Stubline), km 22+300-25+610, Oštećenje kolovozne konstrukcije, vrednost radova 2.019.935,84 din.

IIA-141 Debrc – Banjani – Novaci – Koceljeva – Š.Kamenica – Crniljevo – Osečina – Pecka – Ljubovija, km 14+425-14+475, otcepljenje sa nožicom u reci, vrednost radova 1.396.950,61 din.

IIA-138 Lipnički Šor-Tekeriš, km 4+200, Oštećenje kolovozne konstrukcije, vrednost radova 10.000.000,00 din.

IIB-323 Prnjavor – Čokešina – Lipove vode – Volujac – Nakučani – Matijevac, km 15+000-20+000, Izrada cevastih ropusta, vrednost radova 150.000,00 din.

IB-27 Dg. Trbušnica (Šepak) – Loznica – Zavlaka (Cikote) – Slovac, km 11+734-11+750, popravka zida – otcepljenje kosine, vrednost radova 1.548.654,11 din.

IB-27 Dg. Trbušnica (Šepak) – Loznica – Zavlaka (Cikote) – Slovac, km 11+510-11+525, otcepljenje, vrednost radova 315.204,70 din.

IB-27 Dg. Trbušnica (Šepak) – Loznica – Zavlaka (Cikote) – Slovac, km 3+826, čišćenje proticajnog profila, vrednost radova 1.500.000,00 din.

IB-27 Dg. Trbušnica (Šepak) – Loznica – Zavlaka (Cikote) – Slovac, km 1+000-3+000, uklanjanje odrona, vrednost radova 100.000,00 din.

IB-27 Dg. Trbušnica (Šepak) – Loznica – Zavlaka (Cikote) – Slovac, km 8+000-9+000, uklanjanje odrona, vrednost radova 250.000,00 din.

IIA-141 Debrc – Banjani – Novaci – Koceljeva – Š.Kamenica – Crniljevo – Osečina – Pecka – Ljubovija, km 61+090-61+100, Odron, vrednost radova 59.246,53 din.

IIA-141 Debrc – Banjani – Novaci – Koceljeva – Š.Kamenica – Crniljevo – Osečina – Pecka – Ljubovija, km 58+555-58+580, Odron, vrednost radova 83.744,10 din.

IIA 137 Šabac – Volujac – Zavlaka – Banja Badanja – Gračanica, km 11+080 – 11+110, otcepljenje, vrednost radova 1.910.806,90 din.

II A 141 Debrc – Banjani – Novaci – Koceljeva – Š.Kamenica – Crniljevo – Osečina – Pecka – Ljubovija, km 0+560-0+640, otcepljenje, završena sanacija, vrednost radova 1.500.000,00 din.

II A 137 Šabac – Volujac – Zavlaka – Banja Badanja – Gračanica, km 5+430-5+500, otcepljenje, završena sanacija, vrednost radova 2.358.084,00 din.

II A 137 Šabac – Volujac – Zavlaka – Banja Badanja – Gračanica, km 36+739-36+901, Oštećenje kolovozne konstrukcije, završena sanacija, vrednost radova 4.363.969,01 din.

II B 340 Banjani – Novaci – Pambukovica – Slatina, km 35+500-35+550, Oštećenje kolovozne konstrukcije, završena sanacija, vrednost radova 258.151,01 din.

II A 137 Šabac – Volujac – Zavlaka – Banja Badanja – Gračanica, km 6+900, devijacija, završena sanacija, vrednost radova 2.000.000,00 din.

II A 137 Šabac – Volujac – Zavlaka – Banja Badanja – Gračanica, km 10+764-10+784, odron, završena sanacija, vrednost radova 73.555,60 din.

II A 139 Krst – Korenita – Krupanj – Radalj, km 7+300-7+400, čišćenje nanosa sa kolovoza, iz zemljanih kanala i propusta, završena sanacija, vrednost radova 125.236,32 din.

II A 141 Debrc – Banjani – Novaci – Koceljeva – Š.Kamenica – Crniljevo – Osečina – Pecka – Ljubovija, km 1+930, Oštećen kolovoz uz pločasti propust (ID oštećenja 2563), završena sanacija, vrednost radova 8.631,74 din.

II A 141 Debrc – Banjani – Novaci – Koceljeva – Š.Kamenica – Crniljevo – Osečina – Pecka – Ljubovija, km 2+926, Oštećen kolovoz uz pločasti propust (ID oštećenja 2564), završena sanacija, vrednost radova 5.826,43 din.

I B 21 Gr. APV – Šabac – Slatina – Valjevo – Podbukovi, km 103+850-103+865, Odron zemlje, završena sanacija, vrednost radova 102.356,23 din.

I B 21 Gr. APV – Šabac – Slatina – Valjevo – Podbukovi, km 103+975 – 104+000, Odron zemlje, završena sanacija, vrednost radova 75.865,32 din.

I B 21 Gr. APV – Šabac – Slatina – Valjevo – Podbukovi, km 99+615-99+635, Odron zemlje, završena sanacija, vrednost radova 98.785,00 din.

II A 145 Stubline – Brgule, km 3+705, Oštećen kolovoz na mostu, završena sanacija, vrednost radova 216.885,77 din.

II B 323 Prnjavor – Čokešina – Lipove vode – Volujac – Nakučani – Matijevac, km 49+530 – 49+555, Oštećena bankina, završena sanacija, vrednost radova 72.610,43 din.

II B 324 Šabac – Nakučani – Gradojević – D.Crniljevo, km 36+700 – 36+711, otcepljenje, završena sanacija, vrednost radova 189.534,02 din.

II B 324 Šabac – Nakučani – Gradojević – D.Crniljevo, km 37+750 – 37+762, otcepljenje, završena sanacija, vrednost radova 284.301,02 din.

I B 21 Gr. APV – Šabac – Slatina – Valjevo – Podbukovi, km 76+025 – 76+149, Čišćenje odrona, završena sanacija, vrednost radova 91.589,54 din.

I B 21 Gr. APV – Šabac – Slatina – Valjevo – Podbukovi, km 116+985 – 116+993, Odron zemlje, završena sanacija, vrednost radova 87.895,36 din.

I B 21 Gr. APV – Šabac – Slatina – Valjevo – Podbukovi, km 114+765-114+890, Odron zemlje, završena sanacija, vrednost radova 102.369,54 din.

I B 27 Dg. Trbušnica (Šepak) – Loznica – Zavlaka (Cikote) – Slovac, km 4+050-4+375, čišćenje bermi i rigola od nanosa, završena sanacija, vrednost radova 23.632,50 din.

I B 27 Dg. Trbušnica (Šepak) – Loznica – Zavlaka (Cikote) – Slovac, km 12+044-12+068, demontaža odbojne ograde, završena sanacija, vrednost radova 27.864,42 din.

I B 27 Dg. Trbušnica (Šepak) – Loznica – Zavlaka (Cikote) – Slovac, km 10+000, čišćenje propusta od nanosa, završena sanacija, vrednost radova 15.354,54 din.

I B 21 Gr. APV – Šabac – Slatina – Valjevo – Podbukovi, km 4+510-9+000, uklanjanje odrona, završena sanacija, vrednost radova 50.569,00 din.

I B 21 Gr. APV – Šabac – Slatina – Valjevo – Podbukovi, km 8+200-9+775, čišćenje rigola od nanosa, završena sanacija, vrednost radova 37.510,00 din.

I B 27 Dg. Trbušnica (Šepak) – Loznica – Zavlaka (Cikote) – Slovac, km 4+150-5+950, čišćenje rigola od nanosa, završena sanacija, vrednost radova 21.428,80 din.

I B 21 Gr. APV – Šabac – Slatina – Valjevo – Podbukovi, km 9+535-9+565, uklanjanje odrona, završena sanacija, vrednost radova 67.670,00 din.

IB-21 Gr. APV – Šabac – Slatina – Valjevo – Podbukovi, km 17+000-19+200, odroni, vrednost radova 500.000,00 din.

IB-27 Dg. Trbušnica (Šepak) – Loznica – Zavlaka (Cikote) – Slovac, km 545+000, Otcepljenje, vrednost radova 350.000,00 din.

IB-26 Ušće – Debrc – Šabac – Loznica – Dg. Mali Zvornik – Brasina – Granica RS 526+625, Most – izrada šljunčanog klina, vrednost radova 350.000,00 din.

IIA-138 Lipnički Šor-Tekeriš 3, 4+383, Pločasti propust, vrednost radova 1.200.000,00 din.

Opština Čajetina, Bajina Bašta, Užice, Nova Varoš, Priboj, Prijepolje

I B 28 Rogačica-Užice (Volujac), 124+345-124+365, oštećenje kosine nasipa, vrednost radova 4.932.874,75 din.

I B 28 Rogačica-Užice (Volujac), 123+545-123+610, oštećenje kosine nasipa, vrednost radova 8.019.306,14 din.

I B 28 Rogačica-Užice (Volujac), 122+345, zatrpan propust, vrednost radova 1.056.997,86 din.

I B 28 Rogačica-Užice (Volujac), 121+745-121+775odron, nanos, vrednost radova 3.957.063,14 din.

I B 28 Okletac-Rogačica (Okletac), km 75+346-75+366, oštećenje kosine nasipa, vrednost štete 12.361.471,78 din, završena sanacija.

I B 28 Okletac-Kremna (Kostojevići), km 63+020-63+100, klizište, začepljen propust, vrednost štete 311.896,88 din, završena sanacija.

II A 170 Debelo Brdo-Kremna (Aleksići), km 46+994-46+790, klizište, vrednost štete 1.681.571,06 din, završena sanacija.

I B 23 Uzići-Užice (Zlakusa), km 563+857-563+950, oborena stabla, vrednost štete 28.147,40 din, završena sanacija.

I B 23 Uzići-Užice (Ada), km 553+100-553+150, klizište, vrednost štete 67.828,10 din, završena sanacija.

II B 402 Bajina Bašta-Rača (Rača), km 0+000-4+320, više manjih klizišta, vrednost štete 247.954,51 din, završena sanacija.

II A 174 Kostojevići-Varda, 1+720, ošštećen potporni zid i cevasti propust, vrednost štete 1.478.877,27 din.

Opštine Gornji Milanovac, Lučani , Čačak

I B 22, Mrčajevci – Kraljevo, Miločaj, 639+580 do 639+800, otcepljenje, vrednost radova 4.869.790,00 din.

II A 180, Guča – Vučkovica, 35+000 do 35+080, klizište, vrednost radova 3.121.307,81 din.

IB – 23, Čačak – Požega, Most preko Zapadne Morave, 592+000, vrednost radova 300.000,00 din.

Opštine Kruševac, Brus

II B 415, Kruševac-Jastrebac, km 17+208-17+520, oštećenje trupa puta, završena sanacija, vrednost radova 10.467.749,86 din.

II B 415, Kruševac-Jastrebac u Bucima, km 13+150, oštećenje trupa puta, završena sanacija, vrednost radova 617.597,46 din.

II A 213, Blaževo-Merćez, km 122+150, oštećenje trupa puta, završena sanacija, vrednost radova 1.580.264,41 din.

Opština Ivanjica

I B 30, Ivanjica-Ušće, km 20+100 do 20+200, oštećenje, vrednost radova 4.927.180,80 din.

Opština Zaječar

I B 36, Paraćin – Straža, od km 14+920 do km 14+960, klizanje kosine useka, vrednost radova 98.529,84 din.

I B 36, Paraćin – Straža, na km 15+650, nanos i oštećenje kaskade u zoni pločastog propusta, vrednost radova 748.753,28 din.

I B 36, Paraćin – Straža, od km 17+100 do km 17+350, klizanje kosine useka, vrednost radova 504.526,64 din.

I B 36, Paraćin – Straža, od km 18+450 do km 18+560, klizanje kosine useka i nanos u zoni propusta, vrednost radova 467.759,71 din.

I B 36, Straža –Boljevac, od km 35+075 do km 18+275, oštećenje nasipa vrednost radova 2.059.683,72 din.

I B 36, Straža –Boljevac, na km 36+600, nanos u zoni propusta, vrednsot radova 198.465,65 din.

II A 161, Krepoljin – Žagubica, od km 58+194 do km 61+194, zapunjavanje kanala za odvodnjavanje, vrednost radova 308.179,20 din.

DRŽAVNI PUTEVI I I II REDA, KLIZIŠTA I MOSTOVA RADOVI U TOKU

Opština Požega

IB23 Uzići – Požega – Asanovac, pločasti propust kod Prijanske petlje, 3+716, regulacija rečnog korita, vrednost radova 808.316,06 din.

Radovi na uklanjanju oštećenja posle elementarnih nepogoda na putu IIA174 Crnokosa – Kosjerić – Varda, 41+680-43+800, nanosi i osuline.

Opština Mladenovac, Obrenovac, Lazarevac, Ljig, Lajkovac

II B-362, Latković-Dudovica, 14+631-14+871, Otcepljenje bankine, vrednost radova 750.000,00 din.

II B-362, Latković-Dudovica, 14+663-14+741, Otcepljenje bankine, vrednost radova 390.000,00 din.

II B-362, Latković-Dudovica, 14+990-15+060, Otcepljenje bankine, vrednost radova 350.000,00 din.

II B-364, Belanovica-Rudnik, 35+400-35+420, klizište, vrednost radova 6.000.000,00 din.

II B 364, Rudnik – Belanovica, 35+500-35+520, klizište, vrednost radova 8.000.000,00 din.

IIA – 145, Stubline – Lajkovac, Most preko reke Tamnave, 4+642, vrednost radova 2.563.915,44 din.

Opština Niš, Kuršumlija, Prokuplje, Ražanj, Gadzin Han, Svođe

II B 414, Merćez – Lukovska banja, 0+200 – 12+100, sanacija oštećenja trupa izradom gabiona, vrednost radova 20.397.628,80 din.

Opština Požarevac, Smederevo, Smederevka Palanka, Petrovac na Mlavi

Veza državnih puteva II A 160/162 Svilajnac, stacionaža 25+300 25+500, završena sanacija, vrednost radova 16.070.354,00 din + Odobrena sredstva za još 200m.

Opština Kraljevo, Novi Pazar, Sjenica, Raška, Tutin

I B 30, Ivanjica – Ušće, stacionaža 32+600-38+100, klitište, vrednost radova 48.000.000,00 din.

II A 209, Kraljevo – Goč, stacionaža 6+010, ocepljenje kosine zaseka, vrednost radova 808.503,00 din.

II A 209, Kraljevo – Goč, stacionaža 13+100, ocepljenje, vrednost radova 2.300.579,14 din.

II A 209, Kraljevo – Goč, stacionaža 10+800, ocepljenje kosine zaseka, vrednost radova 3.719.645,44 din.

II A 181, Drakčići – Ročeviće, 44+879, ocepljenje nožice nasipa, vrednost radova 3.149.500,80 din.

II A 181 Drakčići – Roćeviće, 47+270, otcepljenje kosine zaseka, vrednost radova 6.604.180,21 din.

I B 22 Batnjik – Tunel, stacionaža 469+400, klizište, vrednost radova 6.583.231,92 din.

II A 203, Pobrđe – Tutin – Špiljani, stacionaža 18+422, klizište, vrednost radova 14.606.140,750 din.

II A 203, Pobrđe – Tutin – Špiljani, stacionaža 19+586, sanacija propusta, vrednost radova 7.339.101,37 din.

IIA – 203, Novi Pazar-Tutin, Propust preko potoka, 19+986, vrednost radova 6.969.842,88 din.

Opština Vranje

II/A-228 Gornji Gajtan (Gabion), 128+620-128+626, Oštećen postojeći gabionski zid, vrednost radova 192.511,07 din.

II B 435, Vlase – Trstena, 0+000 4+500, oštećenje nasipa puta na 7 lokacija, vrednost radova 6.375.871,87 din.

I B 40 Surdulica – Valjavica, 13+170, oštećenje nasipa, bankine, kol.konstrukcije, sistema za odvodnjavanje, vrednost radova 10.477.653,58 din.

Opština Kragujevac

II B 367, Vlakča, stacionaža 9+700, 7+378-7+457, odvodnjavanje, vrednost radova 5.000.000,00 din.

Opština Valjevo, Krupanj, Osečina, Ub, Loznica

IB-27 Dg. Trbušnica (Šepak) – Loznica – Zavlaka (Cikote) – Slovac, km 601+430-601+656, otcepljenje trupa puta, vrednost radova 14.362.432,96 din.

IIA 143 Pričević – Pecka, km 22+642-24+800, čišćenje nanosa i zemljanih kanala, vrednost radova 689.875,56 din.

IIA-141 Debrc – Banjani – Novaci – Koceljeva – Š.Kamenica – Crniljevo – Osečina – Pecka – Ljubovija, km 1+950-2+000, otcepljenje, vrednost radova 2.833.498,12 din.

IB-27 Dg. Trbušnica (Šepak) – Loznica – Zavlaka (Cikote) – Slovac, km 10+225-10+285, klizište, vrednost radova 3.236.350,09 din.

IIB-331 Banja Koviljača – Gučevo – Zajača, km 7+800-7+845, Oštećena bankina i kosina puta, vrednost radova 323.658,95 din.

IB-27 Dg. Trbušnica (Šepak) – Loznica – Zavlaka (Cikote) – Slovac, km 10+025-10+073, otcepljenje, vrednost radova 1.146.736,61 din.

IIA-139 Krst – Korenita – Krupanj – Radalj, km 5+850 – 6+200, Otcepljenje, vrednost radova 4.481.860,50 din.

IIA-141 Debrc – Banjani – Novaci – Koceljeva – Š.Kamenica – Crniljevo – Osečina – Pecka – Ljubovija, km 12+450-12+490, odron otcepljenje, vrednost radova 332.300,23 din.

IIA-150 G.Toplica – Mionica – Most na Kolubari -Divci km 0+700-1+020 otcepljenje, vrednost radova 1.487.316,25 din.

IIA-137 Šabac – Volujac – Zavlaka – Banja Badanja – Gračanica km 32+350-32+400, Popravka tampona na mostu (ID oštećenja 2524), vrednost radova 20.280.000,00 din.

IIA 137 Šabac – Volujac – Zavlaka – Banja Badanja – Gračanica, km 26+000-28+000, Otcepljenja bankine, vrednost radova 1.800.000,00 din.

IB-27 Dg. Trbušnica (Šepak) – Loznica – Zavlaka (Cikote) – Slovac, km 1+810-1+926, otcepljenje, vrednost radova 3.804.421,10 din.

IIA 137 Šabac – Volujac – Zavlaka – Banja Badanja – Gračanica, km 10+385-10+440, otcepljenje, vrednost radova 8.306.278,69 din.

IIA 137 Šabac – Volujac – Zavlaka – Banja Badanja – Gračanica, km 12+200-12+280, otcepljenje, vrednost radova 8.700.116,29 din.

IIA – 142 Draginje – Šabačka Kamenica – Valjevska Kamenica, km 34+900 – 36+515, odron, vrednost radova 612.341,74 din.

IIA – 175 Nanomir – Mionica – Brežđe – Divčibare – Kaona, km 30+250 – 30+320, klizište, vrednost radova 9.867.671,77 din.

IIA – 175 Nanomir – Mionica – Brežđe – Divčibare – Kaona, km 35+880-35+900, klizište, vrednost radova 7.227.671,77 din.

IIA – 175 Nanomir – Mionica – Brežđe – Divčibare – Kaona, km 39+410-39+450, klizište, vrednost radova 3.987.671,77 din.

IIB-331 Gučevo-Banja Koviljača, 3+700, Oštećena bankina i kosina puta, vrednost radova 100.000,00 din.

IIA 137 Šabac – Volujac – Zavlaka – Banja Badanja – Gračanica, km 13+795-13+805, otcepljenje, vrednost radova 746.991,91 din.

IIb-331, Banja Koviljača – Gučevo – Zajača, km 3+480, Oštećena bankina i kosina puta, vrednost radova 10.000.000,00 din.

IIa 143, Pričević – Pecka, km 24+140-24+180, otcepljenje trupa puta, vrednost radova 3.604.197,83 din.

IIa 137 Šabac – Volujac – Zavlaka – Banja Badanja – Gračanica, km 32+375, srušen most ID oštećenja 2524, vrednost radova 1.000.000,00 din.

IIb-331, Banja Koviljača – Gučevo – Zajača, 4+100Oštećena bankina i kosina puta, vrednost radova 5.000.000,00 din.

IB – 26, Šabac-Loznica, 525+200, vrednost radova 1.880.971,20 din.

IB – 26, Šabac-Loznica, 525+900, vrednost radova 1.526.869,44 din.

IIA – 138, Tekeriš – Lipnički Šor, Most preko reke Jadar, 4+100, vrednost radova 1.408.427,80 din.

IIA – 138, Tekeriš – Lipnički Šor, Propust preko reke Jadar, 4+000, vrednost radova 3.006.720,00 din.

IIA – 137, Šabac – Zavlaka, Mosnjt preko reke Cernice, 8+594, vrednost radova 5.094.468,18 din.

IIA – 137, Mojković – Krupanj, most preko reke Likodre, 10+769, vrednost radova 23.460.000,00 din.

IIA – 141, Donje Crniljevo – Osečina, Propust preko potoka u Osečini, propust nema u bazi, vrednost radova 1.252.800,00 din.

Opština Čajetina, Bajina Bašta, Užice, Nova Varoš, Priboj, Prijepolje

I B 28 Rogačica-Užice (Volujac), km 122+945-122+965, odron, klizište, vrednost štete 1.002.739,64 din.

I B 28 Rogačica-Užice (Volujac), km 119+745-119+785, oštećenje kosine nasipa, vrednost štete 5.606.121,89 din.

I B 28 Rogačica-Užice (Volujac), km 119+545-119+595, klizište, otcepljenje puta, vrednost štete 12.583.589,64 din.

I B 28 Rogačica-Užice (Kadinjača), km 117+045-117+095, klizište, otcepljenje puta, vrednost štete 16.112.732,29 din.

I B 28 Rogačica-Užice (Zaglavak), km 111+745-111+825, klizište, otcepljenje puta, vrednost štete 14.219.181,77 din.

I B2 8 Rogačica-Užice (Zaglavak), km 110+845-110+910, klizište, vrednost štete 2.929.392,89 din.

I B 28 Rogačica-Užice (Zaglavak), km 109+745-109+775, otcepljenje puta, vrednost štete 1.888.943,39 din.

I B 28 Rogačica-Kostojevići (Carevac), km 64+369-64+419, oštećenje kosine nasipa, vrednost štete 13.078.095,17 din.

I B 28 Rogačica-Kostojevići (Carevac), km 64+569-64+609, klizište, vrednost štete 1.573.253,04 din.

I B28 Rogačica (Pantina vodenica), km 58+269-58+419, porušen betonski zid, vrednost štete 39.812.174,41 din.

I B 28 Rogačica-Užice (Rogačica), km 79+046-79+106,klizište, vrednost štete 6.333.320,64 din.

I B 28 Rogačica-Užice (Rogačica), km 78+646-78+796,klizište, vrednost štete 12.340.546,49 din.

I B 28 Okletac-Rogačica (Ovčinja), 74+746-74+776, klizište, vrednost štete 2.573.595,85 din.

I B 28 Okletac-Rogačica (Ovčinja), 73+946-74+096, klizište, vrednost štete 11.914.968,53 din.

I B 28 Okletac-Rogačica (Ovčinja), 73+846, klizište, začepljen propust, vrednost štete 2.604.696,29 din.

I B 28 Okletac-Rogačica (Ovčinja), 71+146-71+246, klizište, vrednost štete 2.104.424,21 din.

I B 28 Okletac-Rogačica (Ovčinja), 70+746-70+756, klizište, vrednost štete 7.731.558,50 din.

I B 28 Okletac-Rogačica (Okletac), 69+946-69+986, klizište, vrednost štete 3.292.402,61 din.

I B 28 Okletac-Rogačica (Okletac), 69+646-69+746, klizište, vrednost štete 8.020.107,65 din.

I B 28 Mokra Gora-Kremna (Mokra Gora), 501+050-501+138, klizište, vrednost štete 16.412.605,78 din.

IIA171 Bajina Bašta-Dub (Nikolića Brdo), 104+854-104+954,klizište, vrednost štete 37.276.068,29 din.

II A 171 Bajina Bašta-Dub (Nikolića Brdo ispred tunela), 103+054-103+114, klizište, vrednost štete 21.933.370,42 din.

II A 171 Bajina Bašta-Dub (Nikolića Brdo ispred tunela),102+754-102+804, klizište, vrednost štete 18.853.883,24 din.

II A 170 Debelo Brdo-Kremna (Crvica), 88+054-88+204, klizište, vrednost štete 108.091.037,81 din.

II A 170 Debelo Brdo-Kremna (Rogačica, ušće reke Rogačice u Drinu), 82+254-82+334, oštećenje kosine nasipa, vrednost štete 15.764.096,17 din.

II A170 Debelo Brdo-Kremna (Rogačica), 79+446-79+476, otcepljenje kosine zaseka, vrednost štete 755.821,67 din.

II A 170 Debelo Brdo-Kremna (Debelo Brdo), 73+446-73+496, otcepljenje puta, vrednost štete 2.982.257,72 din.

II A 170 Debelo Brdo-Kremna (Debelo Brdo), 71+046-71+246, klizište, vrednost štete 14.494.294,61 din.

II A 170 Debelo Brdo-Kremna (Debelo Brdo), 70+446-70+476, klizište, vrednost štete 2.196.688,79 din.

II A 174 Kostojevići-Varda (Lukići), 58+210, oštećenje mosta, vrednost štete 15.205.916,93 din.

II A 174 Kostojevići-Varda (Lukići), 58+010, klizište, vrednost štete, vrednost štete 1.861.391,75 din.

II A 174 Kostojevići-Varda (Jelovik i Serje), 57+410-57+450, otcepljenje puta, vrednost štete 4.588.511,88 din.

I B 23 Kokin Brod-Nova Varoš (Kokin Brod), 277+500-277+520, otcepljenje puta, vrednost štete 1.503.324,92 din.

II A 195 Bela Reka-Jasenovo (Jasenovo), 69+075-69+095, otcepljenje kosine zaseka, vrednost štete 38.602,80 din.

II A 174 Kostojevići – Varda, 1+840, oštećena kegla mosta, vrednost radova 4.887.361,46 din.

IIA – 174, Kostojić – Varda, Most preko potoka, 1+090, vrednost radova 20.971.113,00 din.

IB – 28, Dub-Kostojevići Okletac, Most preko potoka, 112+750, vrednost radova 12.570.203,89 din.

IB – 28, Dub – Okletac, projektovanje i izrada novog sandučastog propusta i potpornih zidova , 117+660, vrednost radova 17.605.539,35 din.

Opština Gornji Milanovac, Lučani, Čačak

IB 23 Ovčar Banja – Čačak, Međuvršje, 595+500 do 595+600, Klizište, vrenost radova 10.800.000,00 din.

IB 22 Gornji Milanovac – Preljina, 333+400 do 333+600, Oštećenje kolovoza, vrenost radova 6.051.366,14 din.

IIA-179, Pranjani-Trbušani, od 9+100 do 9+180, Klizište, vrenost radova 1.586.949,59 din.

IIA 179 Pranjani – Trbušani, 6+700 do 6+800, Klizište, vrenost radova 1.652.800,56 din.

IIB 359 Beršići – Gornji Branjani, 31+250 do 31+400, Otcepljenje, vrenost radova 16.800.000,00 din.

IIA 197 Kaona – Ivanjica, 11+450 do 11+530, Klizište, vrenost radova 4.304.545,80 din.

IIA 197 Kaona – Ivanjica, 12+250 do 12+350, Klizište, vrenost radova 4.638.970,20 din.

IIA 197 Kaona – Ivanjica, 14+980 do 15+020, Klizište, vrenost radova 2.352.450,48 din.

IIB 355 Ljubić – Šiljkovica, 13+300 do 13+320, Klizište, vrenost radova 803.047,58 din.

IIB 355 Ljubić – Šiljkovica, 13+650 do 13+800, Klizište, vrenost radova 3.442.664,58 din.

IIB 355 Ljubić – Šiljkovica, 14+000 do 14+050, Klizište, vrenost radova 1.888.044,80 din.

IIB 355 Ljubić – Šiljkovica, 14+300 do 14+350, Klizište, vrenost radova 1.880.744,98 din.

IIB 355 Ljubić – Šiljkovica, 18+100 do 18+140, Klizište, vrenost radova 1.062.203,06 din.

IIB 361 Kalimanić-Šilopaj, 21+400 do 21+520, Klizište, vrenost radova 3.233.048,83 din.

IIA 181 Kratovska stena-Guča-Kaona-Mirajići, 35+160 do 35+260, Klizište, vrenost radova 2.995.063,80 din.

IB – 23, Konjevići-Beljina –Čačak, Most preko reke Čemernice, 614+000, vrednost radova 6.266.907,66 din.

Opštine Kruševac, Brus

II B 415, Kruševac-Jastrebac kod Trmčara, km 5+250, oštećenje trupa puta, vrednost radova 2.076.205,69 din, trenutno se ne izvode radovi.

II A 211, Brus – Brzeće, km 100+310, otcepljenje, vrednost radova 629.020,26 din, trenutno se ne izvode radovi.

II A 187, Vitanovac-Jasika-Obrež, km 75+038, Odnešena zaštitna ograda, vrednost radova 93.453,79 din, trenutno se ne izvode radovi.

II A 188, Grabovac-Dubič, km 32+060-32+090, ocepljenje trupa puta, vrednost radova 7.814.474,74 din.

IIA 188, Grabovac-Dubič, 34+870, ocepljenje trupa puta, vrednost radova 1.326.249,89 din.

II A-188, Grabovac-Dubič, 30+770, ocepljenje trupa puta, vrednost radova 2.560.463,24 din.

IIB 411, Čukojevac-Vrnjci, 0+000-2+555, ocepljenje trupa puta, vrednost radova 21.754.949,54 din.

Opština Ivanjica

IB 30 Ivanjica- Ušće, 7+000 do 7+040, klizište, vrednost radova 11.160.000,00 din.

IB 30 Ivanjica- Ušće, 21+800 do 21+850, klizište, vrednost radova 16.200.000,00 din.

IIA 180 Guča- Ivanjica, 40+800 do 40+840, klizište, vrednost radova 2.535.686,16 din.

Opština Zaječar – Boljevac

I B 36, Straža Boljevac, stacionaža 45+650, kosina useka, vrednost radova 8.005.049,42 din.

II A 186, Sige, od km 53+900 do km 55+200, sanacija kosine nasipa, vrednost radova, 4.364.872,10 din.

II A 222, Kalna – Janjski most – Babin Zub, km 82+990, klizište, vrednost radova 4.324.363,68 din.

I B 34, Golubac – Donji Milanovac, km 108+200, klizište, vrednost radova 8.996.762,32 din.

IB-36, Selište – Zaječar, km 68+950, Erozija oko stubova, vrednost radova 108.920,88 din.

IB-36, Selište – Zaječar, km 69+700, Erozija oko stubova, vrednost radova 235.016,46 din.

IB-36, Selište – Zaječar, km 67+850, Erozija oko stubova, vrednost radova 120.338,18 din.

PRILOG 7.

PREGLED RADOVA NA SANACIJI LOKALNIH PUTEVA, KLIZIŠTA I OBJEKATA OŠTEĆENIH USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA (13. AVGUSTA 2014. godine)

LOKALNI PUTEVI, KLIZIŠTA I OBJEKTI – ZAVRŠENI RADOVI

Opštine Obrenovac, Mladenovac, Ljig, Lazarevac

Lokalni put za Novo naselje u Zabrežju sanacija oštećenja gornjeg stroja kolovoza, zamena tamponskog i asfaltiranje, vrednost radova 4.041.399,06 din, završeno.

Opštine Požarevac, Smederevska Palanka, Svilajnac, Smederevo, Petrovac na Mlavi

OP II-2, Smederevska Palanka –Baničina, oštećenje krila cevastog propusta Ø 1000, vrednost radova 733.918,06 din. – završeno.

LOKALNI PUTEVI, KLIZIŠTA I OBJEKTI – RADOVI U TOKU

Opštine Valjevo, Krupanj, Osečina, Loznica, Ub

Na lokalnim putevima radilo se na raščišćavanju terena, rečnih korita, čišćenju nasipa i kosina, otklanjanju osulina i odrona sa trupa puta kao i čišćenje nanosa sa puta od ekstremnih klizišta.

Opština Bajina Bašta

Lokalni putevi – MZ Gvozdac (Bakići, Podstenje, Lozani).

Lokalni putevi – MZ Okletac (Dolovi, Severnja).

Lokalni putevi – MZ Zarožje (Vujetić).

Opština Požega

ID br. 4283, veza sa državnim putem IB reda broj 21, lokalni naziv Markovića most, Kalenić.

Lokalni putevi u Kosjeriću, MZ Seča Reka, ojačanje trupa puta i mosta, pročišćavanje rečnog korita, mostova, osulina, usmeravanje rečnog toka, spasavanje kuća.

Lokalni put za Sujel, industrijska zona.

Lokalni putevi – MZ Rosići, Varda, Makovište, Đokići (Svele), Brajkovići.

Opštine Požarevac, Smederevska Palanka, Svilajnac, Smederevo, Petrovac na Mlavi

OP II-7, Opštinski put u Ratarima, sanacija asfaltnog opštinskog puta L=1000m, b=5.5m, vrednost radova 583.013,05 din.

OP II-12, Opštinski put u Bačincu, sanacija asfaltnog opštinskog puta L=1000m b=5.0m, vrednost radova 3.078.507,34 din.

OP II-5, Opštinski put u Mramorkcu, sanacija asfaltnog opštinskog puta L=600m b=5.0m, vrednost radova 3.507.690,31 din.

OP II-10, Opštinski put Azanja – Kusadak, sanacija asfaltnog opštinskog puta L=3000m, b=5.0m, 6.778.998.20 din.

Melnica, oštećenje trupa puta usled bujice, vrednost radova 299.540,86 din.

Vitovnica, oštećenje trupa puta usled bujice, vrednost radova 1.243.627,15din.

Ždrelo, oštećenje trupa puta usled bujice, vrednost radova 1.326.112,54 din.

Ranovac, oštećenje trupa puta usled bujice, vrednost radova 257.959,51 din.

Leskovac, oštećenje trupa puta usled bujice, vrednost radova 120.149,14 din.

Krvije, oštećenje trupa puta usled bujice, vrednost radova 48.631,75 din.

Kamenovo, oštećenje trupa puta usled bujice, vrednost radova 46.421,22 din.

Burovac, oštećenje trupa puta usled bujice, vrednost radova 174.079,58 din.

Malo Laole, oštećenje trupa puta usled bujice, vrednost radova 99.474,05 din.

Kladurovo, oštećenje trupa puta usled bujice, vrednost radova 247.956,95 din.

Stamnica, oštećenje trupa puta usled bujice, vrednost radova 94.676,74 din.

Lopušnik, oštećenje trupa puta usled bujice, vrednost radova 65.260,20 din.

Dobrnje, oštećenje trupa puta usled bujice, vrednost radova 79.302,92 din.

Trnovče, oštećenje trupa puta usled bujice, vrednost radova 133.241,43 din.

Ćovdin, oštećenje trupa puta usled bujice, vrednost radova 512.449,10 din.

Busur, oštećenje trupa puta usled bujice, vrednost radova 72.230,10 din.

Knežica, oštećenje trupa puta usled bujice, vrednost radova 225.850,97 din.

Tabanovac, oštećenje trupa puta usled bujice, vrednost radova 283.501,03 din.

Manastirica, oštećenje trupa puta usled bujice, vrednost radova 319.925,43 din.

Opština Gornji Milanovac, Lučani i Čačak

L1, Svračkovci – G. Crnuća – Vraćevšnica, 0+800 do 0+810, Oštećen put i krilo mosta, vrednost radova 832.783,24 din.

L1, Svračkovci – G. Crnuća – Vraćevšnica, 2+800, Oštećen propust, vrednost radova 192.242,96 din.

L1, Svračkovci – G. Crnuća – Vraćevšnica, 4+000 do 4+100, Klizište i otcepljenje, vrednost radova 13.200.000,00 din.

L1, Svračkovci – G. Crnuća – Vraćevšnica, 6+200 do 6+220, Klizište i otcepljenje, vrednost radova 259.951,01 din.

L1, Svračkovci – G. Crnuća – Vraćevšnica, 8+700 do 8+720, Klizište, vrednost radova 997.485,47 din.

L1, Svračkovci – G. Crnuća – Vraćevšnica, 9+200 do 9+900, Oštećena kosina nasipa i bankina, vrednost radova 2.807.307,50 din.

L24, Polom – Gornji Banjani, 0+500 do 0+535, Klizište, vrednost radova 858.444,38 din.

L24, Polom – Gornji Banjani, 0+700 do 0+720, Klizište, vrednost radova 820.541,47 din.

L24, Polom – Gornji Banjani, 1+600 do 1+650, Klizište, vrednost radova 2.057.291,52 din.

L24, Polom – Gornji Banjani, 2+200 do 2+250, Klizište, vrednost radova 1.757.251,67 din.

L24, Polom – Gornji Banjani, 2+300 do 2+370, Klizište, vrednost radova 2.563.867,45 din.

L33, Kamenica – Bogdanica, 0+500 do 0+600, Oštećena kosina nasipa i kolovozna konstrukcija, vrednost radova 3.871.593,58 din.

L34, Kamenica – Bogdanica, 0+700 do 0+720, Otcepljenje kosine i bankine, vrednost radova 422.330,88 din.

L34, Kamenica – Bogdanica, 1+500 do 1+600, Oštećena kosina nasipa i kolovozna konstrukcija, vrednost radova 1.043.504,86 din.

L32, Pranjani – Tablica – Družetići, 1+000 do 1+100, Klizište, vrednost radova 1.003.560,46 din.

Nekategorisan put, Konjevići – Preljina, oštećen nasip ispod trotoara i ulivna građevina, vrednost radova 345.070,33 din.

Nekategorisan put, MZ Konjevići, oštećenje makadamskog puta, vrednost radova 570.316,03 din.

Nekategorisan put, MZ Konjevići, oštećenje bankina, vrednost radova 216.369,79 din.

Nekategorisan put, MZ Baluga Ljubićska, oštećenje bankina i zaravnjeni kanali, vrednost radova 1.417.716,86 din.

Nekategorisan put, MZ Preljina, oštećenje nožice nasipa i kolovoza, vrednost radova 579.092,59 din.

Nekategorisan put, MZ Preljina, oštećen makadamski zastor i delimično zaravnjeni kanali, vrednost radova 1.108.764,41 din.

Nekategorisan put, MZ Stančići, oštećen makadamski put, vrednost radova 472.304,45 din.

Nekategorisan put, MZ Mojsinje, oštećen makadamski put, vrednost radova 559.580,74 din.

Nekategorisan put, MZ Mrčajevci, oštećene bankine i asfaltni zastor, vrednost radova 360.518,47 din.

Nekategorisan put, MZ Katrga, oštećeni makadamski putevi – 4 puta, vrednost radova 1.287.796,22 din.

Nekategorisan put, MZ Katrga, oštećen makadamski put, vrednost radova 435.745,73 din.

Nekategorisan put, MZ Mršinci, oštećen makadamski put, vrednost radova 478.919,23 din.

Nekategorisan put, MZ Mršinci, oštećen makadamski put, vrednost radova 630.986,40 din.

Nekategorisan put, MZ Mršinci, oštećen makadamski put, vrednost radova 1.416.703,63 din.

Nekategorisan put, MZ Mršinci, oštećenje propusta, vrednost radova 139.468,13 din.

Nekategorisan put, MZ Mršinci, oštećenje propusta, vrednost radova 497.672,18 din.

Nekategorisan put, MZ Goričani, oštećenje nasipa makadamskog puta, vrednost radova 395.066,50 din.

Nekategorisan put, MZ Zablaće, oštećenje odvodnih kanala i propusta i makadamskog puta, vrednost radova 796.442,76 din.

Nekategorisan put, MZ Ovčar Banja, oštećenje bankine i asfaltnog zastora, vrednost radova 2.471.291,09 din.

OP 002, Viča-Donji Dubac-Marina kuća, oštećenje bankine i kolovozne konstrukcije, vrednost radova 1.671.120,47 din.

OP 004, Guča-G.Kravarica-D. Kravarica-Lopaš, klizište i odron, vrednost radova 7.920.000,00 din.

OP 004, Guča-G.Kravarica-D. Kravarica-Lopaš, oštećenje bankine i kolovozne konstrukcije usled pojave klizišta, vrednost radova 1.845.645,44 din.

OP 004, Guča-G.Kravarica-D. Kravarica-Lopaš, klizište, vrednost radova 1.923.829,18 din.

OP 004, Guča-G.Kravarica-D. Kravarica-Lopaš, oštećenje bankine i kolovozne konstrukcije usled pojave klizišta, vrednost radova 128.890,43 din.

OP 005, Potajnik – Tijanje, klizište, vrednost radova 13.200.000,00 din.

OP 005, Potajnik – Tijanje, klizište, vrednost radova 203.539,26 din.

OP 006, Carevići-Rasovac-Ploče, klizište, vrednost radova 960.000,00 din.

OP 006, Carevići-Rasovac-Ploče, klizište, vrednost radova 720.000,00 din.

OP 006, Carevići-Rasovac-Ploče, oštećenje bankine i kolovoza, vrednost radova 723.971,69 din.

OP 008, Vučkovica-Glog-G. Dubac, oštećen trup puta, vrednost radova 1.008.891,49 din.

OP 008, Vučkovica-Glog-G. Dubac, oštećenje kolovozne konstrukcije, vrednost radova 223.104,89 din.

OP 008, Vučkovica-Glog-G. Dubac, oštećenje kolovozne konstrukcije, vrednost radova 579.646,10 din.

OP 105, Kotraža-Lukovići, oštećenje bankine i kolovozne konstrukcije, vrednost radova 351.031,79 din.

OP 106, Ovčar Banja-Dučalovići, oštećenje bankine i kolovozne konstrukcije, vrednost radova 577.787,36 din.

OP 107, Vranjica-Grab-Jelica, oštećenje bankine i kolovozne konstrukcije, vrednost radova 386.092,78 din.

OP 107, Vranjica-Grab-Jelica, oštećenje bankine i kolovozne konstrukcije, vrednost radova 258.746,90 din.

OP 107, Lučani, Vranjica-Grab-Jelica, oštećenje bankine i kolovozne konstrukcije, vrednost radova 250.000,00 dinara.

Ostali nekategorisani putevi u opštini Lučani, razne deformacije i oštećenja, vrednost radova 4.666.800,00 din.

Opština Rača

L-3, Sepci, sanacija lokalnog puta u dužini od 795,00m.

Opština Knić

sanacija lokalnog puta za manastir Kamenac, vrednost radova 1.487.317,22 din.

sanacija lokalnog puta B.Brdo – Pretoke.

Opština Rekovac

lokalni put Belušić – Nadrlje kroz Županovac, PZP Kragujevac.

lokalni put Bogalinac – Dobroselica.

Ostavite komentar