decembar 2017.

Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2018. godinu

Na osnovu člana 37. stav 2. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 38/15 i 113/17) i člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 ( ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11, 68/12 ( US i 72/12, 7/14 ( US i 44/14 ), na …

Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2018. godinu Pročitaj više »

Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2018. godinu

NACIONALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA ZA 2018. GODINU I UVOD U skladu sa Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 38/15 i 113/17), osnovni instrument sprovođenja aktivne politike zapošljavanja na godišnjem nivou predstavlja Nacionalni akcioni plan zapošljavanja. Ciljevi i prioriteti, odnosno programi i mere aktivne politike zapošljavanja utvrđeni Nacionalnim …

Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2018. godinu Pročitaj više »

Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2018. godinu

Na osnovu člana 37. stav 2. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 38/15 i 113/17) i člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 ( ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11, 68/12 ( US i 72/12, 7/14 ( US i 44/14 ), na …

Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2018. godinu Pročitaj više »

43. sednica Vlade Republike Srbije, 28. decembar 2017. godine

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik …

43. sednica Vlade Republike Srbije, 28. decembar 2017. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/17) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za 2018. godinu

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 i 44/14), na predlog Uprave za javne nabavke, Vlada donosi Z A K LJ U Č A K Usvaja se Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja javnih nabavki u Republici …

Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za 2018. godinu Pročitaj više »

Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za 2018. godinu

AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE RAZVOJA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI ZA 2018. GODINU I. UVOD Strategijom razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2014 – 2018. godine („Službeni glasnik RS”, broj 122/14, u daljem tekstu: Strategija), određeno je donošenje godišnjih akcionih planova za sprovođenje Strategije. Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja javnih nabavki …

Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za 2018. godinu Pročitaj više »

Uredba o izvozu i uvozu robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje

Prilog 2 Lista roba čiji se izvoz ili uvoz odobrava u skladu sa članom 8. Uredbe Predmet kontrole robe navedene u ovom Prilogu ne treba da bude ukinut izvozom bilo kojih roba koje nisu kontrolisane (uključujući i fabričko postrojenje) koje sadrže jednu ili više kontrolisanih komponenti, kad su kontrolisana komponenta ili komponente glavni element tih …

Uredba o izvozu i uvozu robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje Pročitaj više »

Uredba o izvozu i uvozu robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje

ZAHTEV ZA UVOZ ROBE KOJA BI SE MOGLA KORISTITI ZA IZVRŠENJE SMRTNE KAZNE, MUČENJE ILI DRUGO OKRUTNO, NELJUDSKO ILI PONIŽAVAJUĆE POSTUPANJE ILI KAŽNJAVANJE 1.Podnosilac zahteva PIB ______________(poslovno ime, adresa) M.B._______________ ZAHTEV ZA UVOZ ROBEKOJA BI SE MOGLA KORISTITI ZAIZVRŠENJE SMRTNE KAZNE, MUČENJEILI DRUGO OKRUTNO, NELJUDSKOILI PONIŽAVAJUĆE POSTUPANJEILI KAŽNJAVANJE 2. Lice koje uvozi robu (poslovno ime, …

Uredba o izvozu i uvozu robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje Pročitaj više »

Uredba o izvozu i uvozu robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje

Prilog 1 Lista roba čiji se izvoz ili uvoz odobrava u skladu članom 5. Uredbe Predmet kontrole robe navedene u Prilogu 1 ne treba da bude ukinut izvozom i uvozom bilo kojih roba koje nisu kontrolisane (uključujući i fabrička postrojenja) koje sadrže jednu ili više kontrolisanih komponenti, kad su kontrolisana komponenta ili komponente glavni element …

Uredba o izvozu i uvozu robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje Pročitaj više »