Ciljevi razvoja u novom milenijumu

ANEKS 1: Ciljevi razvoja u novom milenijumu (MDG) – Indikatori

O INDIKATORIMA DATIM U OVOM PREGLEDU

Ujedinjene nacije su utvrdile 8 ciljeva razvoja, 18 zadataka i 48 indikatora za praćenje ostvarivanja utvrđenih zadataka i ciljeva.

Na osnovu analize ostvrivanja indikatora u periodu od 1990. do 2004. godine, zemlje članice bi trebalo da sačine izveštaj ili pregled o:

tendencijama ostvarivanja milenijumskih ciljeva razvoja u prethodnom periodu,

dostignutom nivou i stanju u oblasti milenijumskih ciljeva razvoja,

oceni dinamike realizacije i očekivanom stepenu ostvarenosti svakog od osam milenijumskih ciljeva razvoja u periodu do 2015. godine.

Polazeći od raspoloživog vremena za izradu dokumenta o milenijumskim ciljevima razvoja i informacija na osnovu kojih se može dobiti minimalan broj indikatora za praćenje milenijumskih ciljeva razvoja za navedeni period, Radna grupa Vlade Republike Srbije je odlučila da se, u ovoj fazi, sačini „pregled“. Uz podršku UNDP, Radna grupa je formirala tim eksperata sa zadatkom da pripremi Nacrt pregleda o milenijumskim ciljevima razvoja u Srbiji.

Tim eksperata je, držeći se predloženih indikatora u okviru pojedinih zadataka i ciljeva, učinio napore da sačini sistem indikatora za Srbiju bez Kosova i Metohije, za period 1990-2004. godine. Za izračunavanje indikatora korišćeni su, pre svega, statistički podaci iz publikacija Republičkog zavoda za statistiku, Narodne banke Srbije, Nacionalne službe za zapošljavanje, zatim iz publikacija i dokumenata ministarstava, kao i podaci koje su pojedina ministarstva pripremala specijalno za izradu ovog Pregleda. Pored toga, kao izvori podataka korišćene su i druge, po oceni eksperata koji su pripremali ovaj Pregled, relevantne publikacije.

Izbor dodatnih u odnosu na predložene, ili umesto predloženih indikatora, vršen je na osnovu procene eksperata koja se uvek zasnivala na potrebi da se objasne tendencije i stanje milenijumskih ciljeva razvoja u Srbiji, s obzirom na specifičnosti njenog razvojnog puta tokom 1990-tih, izvršenih promena u Oktobru 2000. i intenziviranja tranzicije i procesa reformi od 2001. godine.

Određeni indikatori su preuzeti iz DevInfo baze.

PREPORUKE:

Radeći na ovom Pregledu tim eksperata je saglasan da bi za buduće praćenje ostvarivanja milenijumskih ciljeva razvoja trebalo razviti širi sistem indikatora za sve ciljeve razvoja i po svim zadacima;

Tim eksperata smatra da bi to trebalo da bude u nadležnosti Republičkog zavoda za statistiku, ali i da je rad sa ekspertima za odgovarajuće oblasti nužan. S obzirom na značaj milenijumskih ciljeva razvoja, ovaj Zavod treba da pokrene inicijativu za uvođenje posebnog istraživanja za izradu baze podataka za obračun indikatora za praćenje ostvarivanja milenijumskih ciljeva razvoja;

Za realizaciju ovog zadatka potrebno je da se obezbede posebna finansijska sredstva iz domaćih izvora i određenih međunarodnih izvora. Uz inicijativu za uvođenje istraživanja, Republički zavod za statistiku treba da predloži i budzet za finansiranje istraživanja u određenom periodu, dok istraživanje ne postane uobičajena delatnost Zavoda.

Ostavite komentar