Tabelarni prikaz pojedinačnih ciljeva

Aneks 1

Tabela 2.2.1: Vlasi prema školskoj spremi

Broj Bez osn. škole – % Rođeni 1970. 100 Upisani u I razred osnovne škole 1977/78. 94.7 Završili VIII razred osnovne škole 1984/85. 84.4 Upisali I razred srednje škole 1985/86. 76.0 Završili 2,3,4 godine srednje škole 1988/89. 69.7 Završili IV razred srednje škole 1988/89. 40.6 Upisali I godinu višeg i visokog obr. 1989/90. 20.9 Završili IV godinu fakulteta 1992/93. 2.7

Izvor: Perazić, 1995.

Tabela 2.2.3: Procenat stanovništva starijeg od 15 godina bez osnovne škole

Stanovništvo starije od 15 godina: 1991. 2002. Bez osnovne škole – ukupno 33.6 21.9 Romi bez osnovne škole 68.9 32.5

Izvor: Popis

Tabela 2.2.4: Stanovništvo staro 15 i više godina prema polu i školskoj spremi 1991. i 2002. god.

1991. (procenat) 2002. (procenat) Žensko Muško Žensko Muško Bez osnovne škole 40.22 26.54 27.20 16.06 Osnovna škola 24.69 24.28 24.72 22.97 Srednja škola 26.95 37.60 36.43 46.08 Više i visoko obrazovanje 7.35 10.67 9.87 12.27 Nepoznato 0.79 0.90 1.78 2.61

Izvor: RZS, Popis

Tabela 2.2.5: Nepismeno stanovništvo uzrasta 15-24 godine prema polu i starosti 1991. i 2002.

1991. 2002. Žensko Muško Žensko Muško ukupno Ukupno 346967 71975 197654 35271 Uzrast 15-24 4509 3409 3367 3117 6484 Romi uzrasta 15-24 1737 1107 2544

Izvor: RZS, Popis

Ostavite komentar