Unapređenje rodne ravnopravnosti i poboljšanje položaja žena

Cilj 3: Unapređenje rodne ravnopravnosti i poboljšanje položaja žena

Upisani studenti u više i visoko obrazovanje prema polu 1991 i 2002  Godina Broj upisanih Broj dece stare 19 godina Broj upisanih devojčica na 100 dečaka Broj devojčica na 100 dečaka starih 19 godina Devojčice Dečaci Devojčice Dečaci 1991 25061 24138 49194 51041 104 96 2002 37203 33062 50637 52748 112 96

Procentualno učešće upisanih studenata u više i visoko obrazovanje prema polu 1991 i 2002 Godina Broj upisanih studenata na 100 dece % upisanih studenata Devojčice Dečaci Devojčice Dečaci 1991 25 24 50.9 49.1 2002 36 32 52.9 47.1

Diplomirani studenti prema polu 1991 i 2002 Fakulteti 1991 2002 Broj žena na 100 muškaraca Žene Muškarci Žene Muškarci 1991 2002 Fakulteti nauka 4787 4433 6831 4778 108 143 Fakulteti umetnosti 177 98 318 172 181 185

Magistarska i doktorska zvanja prema polu 1991 i 2002 Zvanje 1991 2002 Broj žena na 100 muškaraca Žene Muškarci Žene Muškarci 1991 2002 Magistar 374 896 404 835 42 48 Doktor 161 462 137 313 35 44

Aktivno stanovništvo koje obavlja zanimanje prema polu i delatnosti 2002 Delatnost Ukupno Žene Muš-karci Procentualna distribucija Žena na 100 muš-karaca Žene Muš-karci Ukupno 2642987 1117202 1525785 100.0 100.0 73 Poljoprivreda, lov i šumarstvo 580339 237496 342843 21.3 22.5 69 Ribarstvo 1489 210 1279 0.0 0.1 16 Vađenje ruda i kamena 35495 6019 29476 0.5 1.9 20 Prerađivačka industrija 630129 239341 390788 21.4 25.6 61 Proiz.el.energije, gasa i vode 46101 9434 36667 0.8 2.4 26 Građevinarstvo 118801 16277 102524 1.5 6.7 16 Trgovina na veliko i malo i opravka 327547 164058 163489 14.7 10.7 100 Hoteli i restorani 63429 33127 30302 3.0 2.0 109 Saobraćaj, skladištenje i veze 146066 32123 113943 2.9 7.5 28 Finansijsko posredovanje 36657 24785 11872 2.2 0.8 209 Poslovi s nekretninama, iznajmljivanje 82269 38193 44076 3.4 2.9 87 Državna uprava, odbrana i socijalno osiguranje 131655 48718 82937 4.4 5.4 59

Prosečne zarade prema polu i sektorima delatnosti 2003 Sektor delatnosti Prosečne zarade Odnos prosečnih zarada žena i muškaraca u odnosu na ukupne Prosečne zarade žena u odnosu na prosečne zarade muškaraca Ukupno Žene Muš-karci Žene Muš-karci Ukupno 17258 17056 17419 98.8 100.9 97.9 Poljoprivreda, lov i šumarstvo 12919 12213 13164 94.5 101.9 92.8 Ribarstvo 15623 12831 16263 82.1 104.1 78.9 Vađenje ruda i kamena 21266 20258 21458 95.3 100.9 94.4 Prerađivačka industrija 13234 10860 14639 82.1 110.6 74.2 Proiz.el.energije, gasa i vode 23338 21626 23768 92.7 101.8 91.0 Građevinarstvo 15946 16781 15791 105.2 99.0 106.3 Trgovina na veliko i malo i opravka 14066 13103 15019 93.2 106.8 87.2 Hoteli i restorani 12257 11682 13094 95.3 106.8 89.2 Saobraćaj, skladištenje i veze 20132 20075 20153 99.7 100.1 99.6 Finansijsko posredovanje 33576 31564 38030 94.0 113.3 83.0 Poslovi s nekretninama, iznajmljivanje 20842 20944 20758 100.5 99.6 100.9 Državna uprava i socijalno osiguranje 24178 23490 25125 97.2 103.9 93.5

Poslanici Skupštine Republike Srbije i ministri Vlade prema polu 2002 i 2004 Godina Broj poslanika Broj žena poslanika na 100 muškaraca poslanika Broj ministara Žene Muškarci Žene Muškarci 2002 31 219 14 4 15 2004 27 223 12 2 15

Procentualno učešće poslanika i ministara prema polu 2002 i 2004 Godina % poslanika % ministara Žene Muškarci Žene Muškarci 2002 12.4 87.6 21.1 78.9 2004 10.8 89.2 11.8 88.2

Broj zakonodavaca, funkcionera i rukovodilaca prema polu 2002 Vrste zanimanja Žene Muškarci Žene % Muškarci % Broj žena na 100 muškaraca Zakonodavci 85 330 20.5 79.5 26 Vladini funkcioneri 605 1390 30.3 69.7 44 Rukovodioci lokalne uprave 331 846 28.1 71.9 39 Funkcioneri organizacija od posebnog značaja 142 263 35.1 64.9 54 Direktori i izvršni rukovodioci 5365 15888 25.2 74.8 34 Rukovodioci – menadzeri privrednih sektora 5148 13200 28.1 71.9 39 Ostali rukovodioci – menadzeri sektora 5513 6356 46.4 53.6 87 Rukovodioci – menadzeri malih preduzeća 16647 38870 30.0 70.0 43

Izvor:Žene i muškarci u Srbiji, Republički zavod za statistiku Srbije, Beograd, 2005.

Ostavite komentar