Strateška dokumenta

ANEKS 2

STRATEŠKA DOKUMENTA

Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji, 2003.

Nacionalna strategija zapošljavanja

Nacionalni plan akcije za decu, 2004.

Strategija srednjeg obrazovanja

Strategija obrazovanja odraslih

Nacrt razvoja politike i strategije stručnog obrazovanja u Srbiji, 2005.

Predlog strategije unapređivanja obrazovanja Roma u Republici Srbiji, 2003.

Jedinstveni akcioni plan za unapređivanje obrazovanja, stanovanja, zapošljavanja i zdravstvene zaštite Roma u Srbiji, 2004.

Nacionalna strategija za rešavanje problema izbeglica i raseljenih lica sa programom implementacije, 2002

Zdravstvena politika Srbije, 2002.

Nacrt Vizije sistema zdravstvene zaštite Republike Srbije, 2002.

Nacrt Strategije reforme sistema zdravstvene zaštite i akcioni plan, 2003.

Nacionalna strategija za borbu protiv HIV/AIDSa u Srbiji (2005-2010), 2005.

Program zdravstvene zaštite stanovništva od tuberkuloze, 2005.

Prostorni plan Srbije, 1996.

Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2015, 2004.

Strategija poljoprivrede Srbije, 2004.

Nacionalni program za eliminisanje iz upotrebe CFC u Srbiji i Crnoj Gori

Vodoprivredna osnova Republike Srbije

Nacionalna strategija upravljanja otpadom, 2003.

Strategija za razvoj malih i srednjih preduzeća, 2003.

Akcioni plan za podršku razvoju MSPP, 2004.

Ostavite komentar