Strategija razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji (sa Akcionim planom)

AKCIONI PLAN STRATEGIJE RAZVOJA JAVNIH NABAVKI

ZAKONODAVNI OKVIR SISTEMA JAVNIH NABAVKI AKTIVNOST AKTIVNOST

|AKTIVNOST |PREDLAGAČ |ROK |USVAJA |ROK |REZULTAT | |1. |Doneti podzakonski akt o načinu planiranja javnih nabavki |Ministarstvo

finansija |II

kvartal 2012. |Ministarstvo

finansija |IV

kvartal 2012. |Usvojen podzakonski akt o

načinu planiranja javnih nabavki | |2. |Izvršiti izmene i dopune Pravilnika o načinu vođenja evidencije o javnim nabavkama |Ministarstvo

finansija |II

kvartal 2012. |Ministarstvo

finansija |IV

kvartal 2012. |Donet Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnik o načinu vođenja evidencije o

javnim nabavkama | |3. |Podizati svest rukovodilaca o njihovoj ulozi i upravljačkoj odgovornosti |Ministarstvo finansija u saradnji sa drugim nadležnim organima iz sistema javnih nabavki |II

kvartal 2012. |Ministarstvo

finansija |kontinuirano |3 radionice godišnje | |4. |Organizovati radionice za naručioce (14 radionica) |Ministarstvo finansija u saradnji sa drugim nadležnim organima iz sistema javnih nabavki |II

kvartal 2012. |Ministarstvo

finansija |Kontinuirano |14 radionica ukupno | |5. |Organizovati radionice za ponuđače (8 radionice) |Ministarstvo finansija u saradnji sa drugim nadležnim organima iz sistema javnih nabavki |II

kvartal 2012. |Ministarstvo

finansija |kontinuirano |8 radionica ukupno | |

6. |

Organizovati Kampanju o značaju transparentnosti u postupku javnih nabavki |

Ministarstvo finansija u saradnji sa drugim nadležnim organima iz sistema javnih nabavki |

IV

kvartal 2012. |

Ministarstvo

finansija |

I

kvartal 2013. |

Uspešno organizovana Kampanja o značaju transparentnosti u postupku javnih nabavki | |7. |Kreirati interaktivni test znanja iz oblasti javnih nabavki |Ministarstvo finansija u saradnji sa drugim nadležnim organima iz sistema javnih nabavki |IV

kvartal 2012. |Ministarstvo

finansija |I

kvartal 2013. |Uspostavljen funkcionalni interaktivni test znanja iz oblasti javnih nabavki | |

8. |

Izraditi planer javnih nabavki |

Ministarstvo finansija u saradnji sa drugim nadležnim organima iz sistema javnih nabavki |

IV

kvartal 2012. |

Ministarstvo

finansija |

I

kvartal 2013. |

Donet Planer javnih nabavki | |9. |Sprovesti Projekat borbe protiv korupcije u sitemu javnih nabavki |Ministarstvo finansija u saradnji sa drugim nadležnim organima iz sistema javnih nabavki |IV

kvartal 2012. |Ministarstvo

finansija |I

kvartal 2013. |Uspešno sproveden Projekat borbe protiv korupcije u sistemu javnih nabavki | |

Ostavite komentar