Aneks 17: Spisak posebnih ugovora

UGOVOR O KONCESIJI

ZA

IZGRADNjU, KORIŠĆENjE I ODRŽAVANjE

AUTOPUTSKOG PRAVCA OD HORGOŠA DO POŽEGE

PRILOG 17

SPISAK POSEBNIH UGOVORA

SADRŽAJ

1.SPISAK POSEBNIH UGOVORA 2

Ugovor za projektovanje trase autoputa

Ugovor za projektovanje mostova

Ugovor za projektovanje tunela

Ugovor o zakupu zemljišta za gradilište

Ugovor sa Nezavisnim Inženjerom

Ugovor za izvođenje radova

Ugovor sa podizvođačima za izvoćenje radova

Ugovor sa podizvođazima za održavanje

Ugovor o tehničkoj kontroli Glavnog Projekta

Ugovor sa dobavljačima materijala (vidi Prilog 18)

Ugovor za instalisanje sistema naplate putarine

Ugovor sa pravnim savetnicima

Ugovor sa finansijskim savetnicima

Ugovor za Održavanje i Eksploataciju (vidi Prilog 7)

Ugovor za elektro i mašinske instalacije

Ugovor za tunelsku opremu

Ostavite komentar