Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije o saradnji u oblasti energetike

ANEKS Sporazuma od 25. oktobra 2011. godine

između

Ministarstva ekonomskog razvoja Republike Italije

i

Ministarstva za infrastrukturu i energetiku Republike Srbije

Hidro potencijal iz obnovljivih izvora energije koji je predmet ovog Sporazuma je sledeći:

I. Hidroelektrane u Srbiji

HE Sistem Ibar

10 hidroelektrana između Raške i Kraljeva

Ukupna instalisana snaga = 117 MW

E = 480 GWh/godišnje

U toku je krajnja faza razvoja. Podaci su podložni manjim izmenama tokom poslednje faze razvoja projekta.

HE Sistem Srednja Drina

3 hidroelektrane između donje vode HE Bajina Bašta i akumulacija HE Zvornik

Ukupna instalisana snaga = 235 MW

E = 860 GWh/godišnje

Podaci su rezultat preliminarne studije i mogu podleći promeni tokom razvoja projekta.

HE Bajina Bašta – nadogradnja kapaciteta

Novo instalisana snaga = 40 MW

E = 70 GWh/godišnje

Instalacija je dodatna, peta jedinica.

II. Hidroelektrane u Republici Srpskoj – BiH kao zamena HE Kupinovo (dato u

Aneksu 1 Sporazuma od 13. novembra 2009. godine)

HE Mrsovo

Instalisana snaga = 44 MW

E = 165 GWh/godišnje

Podaci su rezultat preliminarne studije i mogu podleći promeni tokom razvoja projekta.

HE Sistem Vrbas

3 hidroelektrane između donje vode HE Bočac i Banja Luke

Ukupna instalisana snaga = 50 MW

E = 215 GWh/godišnje

Podaci su rezultat preliminarne studije i mogu podleći promeni tokom razvoja projekta.

HE Sistem Bistrica i Janjina

3 hidroelektrane na reci Bistrici

Ukupna instalisana snaga = 35 MW

E = 135 GWh/godišnje

1 HE na reci Janjini

Instalisana snaga = 4,4 MW

E = 16 GWh

1. Podaci su konačni i dobijena je dozvola za izgradnju.

HE Sistem TREBIŠNjICA

3 hidroelektrane uzvodno od postojeće HE Trebinje

Ukupno instalisana snaga = 250 MW

E = 480 GWh/godišnje

Moguća je zamena za druge HE na reci Drini.

Podaci potiču iz studije izvodljivosti i mogu podleći promeni tokom razvoja projekta.

III. Male hidroelektrane u Srbiji i druge hidroelektrane u Republici Srpskoj –

BiH

Ovi projekti će biti definisani razmenom pisama između Strana u roku od 60 dana od potpisivanja Sporazuma od 25. oktobra 2011. godine.

Ostavite komentar