Nacionalna strategija za sprečavanje i borbu protiv terorizma za period 2017–2021. godina

AKCIONI PLAN NACIONALNE STRATEGIJE ZA SPREČAVANJE I BORBU PROTIV TERORIZMA

PRIORITETNA OBLAST 1. PREVENCIJA TERORIZMA, NASILNOG EKSTREMIZMA I RADIKALIZACIJE KOJI VODE U TERORIZAMStrategijski cilj 1.1 Izgrađena bezbednosna kultura građana AKTIVNOSTI INDIKATORI NOSIOCI ROK IZVOR FINANSIRANJA / BUDŽET 1.1.1 Poboljšati opštu informisanost celokupne javnosti o terorizmu, kroz organizovanje medijskih kampanja, okruglih stolova i javnih rasprava i drugih aktivnosti, uključujući i saradnju sa civilnim društvom Broj podržanih medijskih sadržajaIspitivanje javnog mnjenja Ministarstvo kulture i informisanja Kontinuirano Budžet Ministarstva kulture i informisanja100.000 dinara za 2017. godinu100.000 dinara za 2018. godinu100.000 za 2019. godinu 1.1.2 Unaprediti obrazovne procese, posebno u pogledu pravovremenog uočavanja i prepoznavanja radikalizacije, načina suprotstavljanja nasilnom ekstremizmu i reagovanju u slučajevima terorističkog napada, kroz pripremanje predloga sadržaja koji podržavaju toleranciju, inkluzivno društvo i adekvatan način reagovanja Pripremljeni sadržaji za osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 2018. godina i kontinuirano Priprema sadržaja za osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanjeNema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

PRIORITETNA OBLAST 1. PREVENCIJA TERORIZMA, NASILNOG EKSTREMIZMA I RADIKALIZACIJE KOJI VODE U TERORIZAMStrategijski cilj 1.2 Rana identifikacija uzroka i faktora koji pogoduju širenju radikalizma i nasilnog ekstremizma koji vode ka terorizmu AKTIVNOSTI INDIKATORI NOSIOCI ROK IZVOR FINANSIRANJA / BUDŽET 1.2.1 Pripremiti uslove za formiranje nacionalne mreže za podizanje svesti o radikalizaciji društva u celini Broj aktivnosti u cilju pripreme nacionalne mreže Ministarstvo unutrašnjih poslova 2018. godina Priprema uslova za formiranje nacionalne mreže za podizanje svesti o radikalizacijiNema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti 1.2.2 Unaprediti ekonomsko i socijalno okruženje, podsticanjem zapošljavanja teže zapošljivih nezaposlenih lica, kroz kreiranje i sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja Broj lica uključenih u mere aktivne politike zapošljavanja Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Kontinuirano Nema troškovazaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti 1.2.4 Promovisati međukulturalni i međuverski dijalog kroz podršku medijima Broj proizvedenih medijskih sadržaja kojima se promoviše međukulturalni i međuverski dijalogPovećan broj građana, naročito na lokalnom nivou, koji su uključeni u međukulturni i međuverski dijalog Ministarstvo kulture i informisanjaMinistarstvo pravde Kontinuirano Budžet Ministarstva kulture i informisanja124.400 dinara za 2018. godinu124.400 dinara za 2019. godinui kontinuirano Budžet Ministarstva pravde124.400 dinara za 2018. godinu124.400 dinara za 2019. godinui kontinuirano 1.2.5 Stvoriti uslove za zastupljenost u institucijama, socijalnih grupa i pojedinaca koji su potencijalno izloženi riziku od radikalizacije, kroz pripremu programa, naročito na lokalnom nivou Broj definisanih programaBroj realizovanih programa Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Kontinuirano Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti 1.2.6 Podstaći naučna istraživanja o uzrocima i pojavnim oblicima terorizma, nasilnog ekstremizma i radikalizaciji koji vode u terorizam, i unaprediti razmenu rezultata istraživanja i mišljenja među istraživačima i kreatorima politika Za realizaciju istraživanja postoje dostupni podsticaji Redovna razmena rezultata istraživanja Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Kontinuirano Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti 1.2.7 Pojačati ulogu i angažovanje jedinica lokalne samouprave u prevenciji nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode u terorizam Mehanizam za koordinaciju relevantnih aktera u jedinicama lokalne samouprave je operativan u određenim opštinamaMere prevencije nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode u terorizam su uključene u lokalne akcione planove opštinskih saveta za bezbednost u određenim opštinama Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave 2018. godina i kontunuirano Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti PRIORITETNA OBLAST 1. PREVENCIJA TERORIZMA, NASILNOG EKSTREMIZMA I RADIKALIZACIJE KOJI VODE U TERORIZAMStrategijski cilj 1.3 Okruženje koje demotiviše regrutovanje mladih za učešće u terorističkim aktivnostima AKTIVNOSTI INDIKATORI NOSIOCI ROK IZVOR FINANSIRANJA / BUDŽET 1.3.1 Podsticati zapošljavanje mladih kroz kreiranje i sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja za mlade, uz poštovanje principa jednakih mogućnosti Implementacija Nacionalnog plana zapošljavanja, koji obuhvata i paket usluga za mlade Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Kontinuirano Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti 1.3.2 Jačanje komunikacije i saradnje državnog i civilnog sektora u oblasti sprečavanja širenja ekstremizma i radikalizacije, kroz organizovanje okruglih stolova, konsultacija i drugih aktivnosti sa organizacijama civilnog društva Broj organizovanih okruglih stolova, sastanaka, konsultacija i drugih aktivnosti Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Kontinuirano Budžet Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom – iz donatorskih sredstava248.800 dinara za 2018. godinu 248.800 dinara za 2019. godinu 1.3.3 Uspostaviti intenzivnu saradnju predstavnika vlasti, civilnog društva i porodice u cilju podrške mladima da prepoznaju opasnosti od radikalizacije i da se zaštite od iste, kroz pripremu programa i projekata Usvojeni programi i projekti radi uspostavljanja intenzivne saradnje predstavnika vlasti, civilnog društva i porodice u cilju podrške mladima da prepoznaju opasnosti od radikalizacije i da se zaštite od iste Ministarstvo omladine i sporta Kontinuirano Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti 1.3.4 Podržati programe vršnjačke edukacije i inicijative namenjene mladima kojima se promovišu ljudska prava i slobode, tolerancija, razumevanje i antidiskriminacija Implementacija Nacionalne strategije za mlade, koja obuhvata i programe vršnjačke edukacije i inicijative namenjene mladima kojima se promovišu ljudska prava i slobode, tolerancija, razumevanje i antidiskriminacija Ministarstvo omladine i sporta Kontinuirano Veza: Nacionalna strategija za mladeNema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti 1.3.5 Odvratiti i rehabilitovati pojedince koji su u riziku od nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode u terorizam Uspostavljen pilot mehanizam za upućivanje i intervenciju u određenim opštinama, sa ciljem identifikovanja i rada sa rizičnim pojedincima Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanjaMinistarstvo unutrašnjih poslova 2018. godina i kontinuirano Uspostavljanje pilot mehanizma:Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti PRIORITETNA OBLAST 1. PREVENCIJA TERORIZMA, NASILNOG EKSTREMIZMA I RADIKALIZACIJE KOJI VODE U TERORIZAMStrategijski cilj 1.4 Visokotehnološki sistemi komunikacije i digitalnih mreža otporni na širenje radikalizacije i nasilnog ekstremizma AKTIVNOSTI INDIKATORI NOSIOCI ROK IZVOR FINANSIRANJA / BUDŽET 1.4.1 Upoznavanje celokupne javnosti o opasnostima koje nosi korišćenje visokotehnoloških sistema komunikacije za širenje radikalnih stavova Realizovane medijske kampanjeRealizovani okrugli stoloviOdržane tribinePovećano razumevanje rizika među korisnicima Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacijaMinistarstvo unutrašnjih poslova Kontinuirano Organizacija okruglih stolova:Budžet MTTT:124.400 dinara za 2018. godinu124.400 dinara za 2019. godinui kontinuiranoBudžet Ministarstva unutrašnjih poslova124.400 dinara za 2018. godinu124.400 dinara za 2019. godinui kontinuiranoOrganizacija tribina:Budžet MTTT:124.400 dinara za 2018. godinu124.400 dinara za 2019. godinui kontinuiranoBudžet Ministarstva unutrašnjih poslova124.400 dinara za 2018. godinu124.400 dinara za 2019. godinui kontinuirano 1.4.2 Unaprediti zakonski okvir, u skladu sa pravom na slobodu izražavanja i na privatnost, koji će doprineti uspostavljanju sistema za sprečavanje korišćenja interneta i drugih javnih medija za govor mržnje, radikalizaciju, vrbovanje i regrutovanje terorista Uspostavljen normativni okvir koji doprinosi efikasnijem sprečavanju korišćenja interneta i drugih javnih medija za govor mržnje, radikalizaciju, vrbovanje i regrutovanje terorista Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacijaMinistarstvo kulture i informisanja 2019. godina Normativne aktivnosti:Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti 1.4.3 Ostvariti intenzivnu saradnju sa ključnim telima nadležnim za informisanje, kao i sadržaj emitovanja (REM) Broj sastanakaBroj konsultacija sa REM i predstavnicima medija Ministarstvo kulture i informisanja Kontinuirano Organizacija sastanaka i konsultacija:Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti 1.4.4 Podržati medijske sadržaje koji predstavljaju alternativu radikalizaciji i regrutovanju na internetu Broj podržanih medijskih sadržajaUspostavljeni pozitivni stavovi koji predstavljaju protivtežu radikalizaciji i regrutovanju na internetu Ministarstvo kulture i informisanja 2018. godina Budžet Ministarstvo kulture i informisanja: 200.000 za 2018. godinu 1.4.5 Definisati odgovarajuće mere radi uspostavljanja sistema za uspešniju komunikaciju sa ciljnim grupama putem digitalne komunikacije Definisati odgovarajuće mere radi uspostavljanja komunikacije sa ciljnim grupama putem digitalne komunikacije Uspostavljen sistem za komunikaciju sa ciljnim grupama putem digitalne komunikacije Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Kontinuirano Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti 1.4.6 Definisati i razviti sistem za praćenje, uklanjanje i blokiranje nelegalnih sadržaja objavljenih na internetu, a u vezi sa nasilnim ekstremizmom i radikalizacijom koji vode u terorizam, u skladu sa pravom na slobodu izražavanja i na privatnost Uspostavljen zakonski i institucionalni okvir za praćenje i ograničavanje nelegalnih sadržajaDefinisani i izgrađeni institucionalni kapaciteti Obučen i opremljen adekvatan broj zaposlenihOsnovan i u javnosti promovisan mehanizam za prijavljivanje sumnjivog sadržaja na internetu Unapređena saradnja sa međunarodnim akterima angažovanim na istom zadatku Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacijaMinistarstvo unutrašnjih poslova Kontinuirano Zakonodavna aktivnost:Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnostiObuke Ministarstva unutrašnjih poslova:kroz redovne radne aktivnostiMeđunarodna saradnja:Budžet Ministarstva unutrašnjih poslova:124.400 dinara za 2017. godinu497.600 dinara za 2018. godinu248.800 dinara za 2019. godinuBudžet MTTT124.400 dinara za 2017. godinu497.600 dinara za 2018. godinu248.800 dinara za 2019. godinu PRIORITETNA OBLAST 1. PREVENCIJA TERORIZMA, NASILNOG EKSTREMIZMA I RADIKALIZACIJE KOJI VODE U TERORIZAMStrategijski cilj 1.5 Veština strateške komunikacije AKTIVNOSTI INDIKATORI NOSIOCI ROK IZVOR FINANSIRANJA / BUDŽET 1.5.1 Jačanje veštine strateške komunikacije sa javnošću, slanjem pozitivnih poruka koje su usmerene ka ranjivim grupama u društvu, kroz regionalnu koordinaciju i saradnju i ostale mehanizme EU i UN Učestvovanje u aktivnostimaOdržani okrugli stoloviRazmena iskustava na regionalnom nivouStudijske posete u cilju unapređenja strateške komunikacije Ministarstvo kulture i informisanja Kontinuirano Budžet Ministarsva kulture i informisanja:62.200 dinara za 2017. godinu248.800 dinara za 2018. godinu248.800 dinara za 2019. godinu 1.5.2 Pružati javnosti preko medija realne informacije o stanju i sudbini lica koja su se priključila terorističkim organizacijama, čime se uz pomoć rođaka i žrtava smanjuje dalja radikalizacija i odlazak novih lica u krizna područja Broj javnih poruka Ministarstvo kulture i informisanja Kontinuirano Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

PRIORITETNA OBLAST 2. ZAŠTITA, UOČAVANJEM I OTKLANJANJEM PRETNJI OD TERORIZMA I SLABOSTI U SISTEMUStrategijski cilj 2.1 Potpuno razumevanje pretnji od terorizma u Republici Srbiji kroz ranu identifikaciju ciljnih grupa i radikalnih metoda AKTIVNOSTI INDIKATORI NOSIOCI ROK IZVOR FINANSIRANJA / BUDŽET 2.1.1 Unaprediti metodologiju prikupljanja, obrade i procene podataka o ekstremističkim pojavama koje su etnički, verski, polno, rodno, geografski, ideološki ili politički motivisane, imajući u vidu uporedne metodologije Razvijena i primenjena unapređena metodologija Ministarstvo unutrašnjih poslova Bezbednosno-informativna agencija 2019. godina Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti 2.1.2 Izgraditi mehanizam za rano prepoznavanje indikatora ugrožavanja od terorizma i određivanja stepena pretnji i omogućiti pravovremene mere zaštite, u skladu sa principima poštovanja ljudskih prava i nediskriminacije Izgrađen mehanizam koja omogućava pravovremeno preduzimanje zaštitnih mera Bezbednosno-informativna agencija 2018. godina Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti 2.1.3 Redovno inoviranje procene pretnji i rizika od terorizma koji omogućavaju efikasno preduzimanje mera i aktivnosti od strane nadležnih organa za sprečavanje terorističkog napada Ažurirane procene pretnji i rizika od terorizma Bezbednosno-informativna agencija Kontinuirano Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti PRIORITETNA OBLAST 2. ZAŠTITA, UOČAVANJEM I OTKLANJANJEM PRETNJI OD TERORIZMA I SLABOSTI U SISTEMUStrategijski cilj 2.2 Unapređena koordinacija i saradnja između državnih organa nadležnih za prikupljanje obaveštajnih podataka AKTIVNOSTI INDIKATORI NOSIOCI ROK IZVOR FINANSIRANJA / BUDŽET 2.2.1 Precizirati uloge, zadatke i odgovornosti državnih organa nadležnih za prikupljanje obaveštajnih i kriminalističko-obaveštajnih podataka, kroz izrađen strategijsko-operativni dokument za jedinstveno postupanje Izrađen strategijsko-operativni dokument za jedinstveno postupanje Bezbednosno-informativna agencija 2017. godina Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti 2.2.2 Formirati telo za usmeravanje i usklađivanje rada na prikupljanju obaveštajnih i kriminalističko-obaveštajnih podataka, definisanje uloge tela i protokola razmene obaveštajnih i kriminalističko-obaveštajnih podataka između nadležnih organa Formirano teloDefinisane procedure Izrađeni protokoli Bezbednosno-informativna agencija 2017. godina Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti 2.2.3 Uspostaviti nacionalnu bazu podataka za borbu protiv terorizma Usvajanje zakonaIzgrađena nacionalna baza podataka Ministarstvo pravdeBezbednosno-informativna agencija 2019. godina Zakonodavna aktivnostNema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnostiIzgradnja nacionalne baze podataka:TAIEX 2.250Budžet BIAZa 10 ciklusa obuka – 373.300 dinara za 2018. godinu373.300 dinara za 2019. godinuZa hardver – biće naknadno određeno 2.2.4 Poboljšati korišćenje baza podataka odgovarajućih međunarodnih organizacija koje su dostupne preko oficira za vezu i sigurnih kanala komunikacije, kroz tehnička rešenja i sa izrađenim standardnim operativnim procedurama kod svih državnih organa Povećan broj razmenjenih informacija kroz postojeće baze podataka organizacija čiji smo član Ministarstvo unutrašnjih poslova Kontinuirano Pristupi bazi podataka:Nema troškova 2.2.5 Unaprediti saradnju sa drugim državama i međunarodnim organizacijama na suzbijanju terorizma, uključujući zaključivanje novih i dopunjavanje već zaključenih sporazuma o međunarodnoj saradnji Zaključeni novi i dopunjeni postojeći sporazumi Ministarstvo spoljnih poslova Kontinuirano Bilateralna saradnja:100.000 dinara za 2017. godinu311.000 dinara za 2018. godinu311.000 dinara za 2019. godinuMultilateralna saradnja: 100.000 dinara za 2017. godinu311.000 dinara za 2018. godinu311.000 dinara za 2019. godinuIzmene i dopune sporazuma/zaključivanje novih sporazuma:Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti 2.2.6 Napraviti zbirku izveštaja i analiza – pregled aktivnosti Republike Srbije u okviru inicijative EU za formiranje centara izvrsnosti u cilju umanjenja rizika od nepovoljnog dejstva hemijskih, bioloških, radioloških i nuklearnih materijala i oružja, kao jednog segmenta sveukupnog pristupa terorizmu i njegovom suzbijanju Sakupljene informacije na jednom mestu koje mogu koristiti u analizama trenutnog stanja i preduzimanju budućih mera i aktivnosti Ministarstvo unutrašnjih poslova 2018. godina Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti PRIORITETNA OBLAST 2. ZAŠTITA, UOČAVANJEM I OTKLANJANJEM PRETNJI OD TERORIZMA I SLABOSTI U SISTEMUStrategijski cilj 2.3 Podignut nivo operativnih sposobnosti policijskih i obaveštajno-bezbednosnih kapaciteta AKTIVNOSTI INDIKATORI NOSIOCI ROK IZVOR FINANSIRANJA / BUDŽET 2.3.1 Unaprediti normativni i institucionalni okvir zaštite Republike Srbije od terorističkih napada, kroz usvajanje novih ili dopunu postojećih zakonskih i podzakonskih akata Usvojeni zakoni i podzakonski akti Ministarstvo unutrašnjih poslova 2019. godina Usvajanje zakona i podzakonskih akata:Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti 2.3.2 Izraditi plansko-razvojne dokumente, dugoročne i srednjoročne planove i programe razvoja policijskih i obaveštajno-bezbednosnih kapaciteta Izrađeni plansko razvojni dokumenti Ministarstvo unutrašnjih poslova 2020. godina Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti 2.3.3 Prilagoditi policijske i obaveštajno-bezbednosne kapacitete novim konceptima borbe protiv terorizma u skladu sa odlukama Saveta broj 2003/48/JNA od 19.12.2002. godine, broj 2005/671/PZN od 20.9.2005. godine i Direktivom Evropskog parlamenta i Saveta EU 2017/541 od 15.3.2017. godine Formirana specijalizovana policijska služba za borbu protiv terorizma Ministarstvo unutrašnjih poslova Kontinuirano Služba formirana:Dalje postupanje:Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti 2.3.4 Razvijati ljudske i materijalne resurse na osnovu usvojenih planova Usvojeni planovi i primenjuju seObezbeđeni materijalno-tehnički resursiObučeni ljudski resursi Ministarstvo unutrašnjih poslova Kontinuirano Budžet -Ministarstvo unutrašnjih poslova:Izrada i usvajanje planova:Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnostiObuke -4.340.600 dinara za 2017. godinu 4.340.600 dinara za 2018. godinu4.340.600 dinara za 2019. godinuTAIEKS 5.000 evra Predloženo za IPA 2017 laki tvining 200.000 evra/ bilateralni donator –Oprema:deo iz postojećih resursa53.927.400 dinara za 2017. godinu53.927.400 dinara za 2018. godinu53.927.400 dinara za 2019. godinu550.000 dinara za 2017. godinu550.000 dinara za 2018. godinu550.000 dinara za 2019. godinuDonacija – 0836.703.326 dinara za 2017. godinuLjudski resursi – kroz preraspodelu i premeštaje postojećih zaposlenih PRIORITETNA OBLAST 2. ZAŠTITA, UOČAVANJEM I OTKLANJANJEM PRETNJI OD TERORIZMA I SLABOSTI U SISTEMUStrategijski cilj 2.4 – Unapređen sistem za borbu protiv finansiranja terorizma AKTIVNOSTI INDIKATORI NOSIOCI ROK IZVOR FINANSIRANJA / BUDŽET 2.4.1 Analizirati propise koji regulišu rad nedobitnih organizacija u smislu mogućosti njihove zloupotrebe u svrhu finansiranja terorizma Urađena analiza sa preporukama Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave 2017. godina Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti 2.4.2 Izvršiti procenu postojećeg nedobitnog sektora kako bi se identifikovale karakteristike nedobitnog sektora, sa aspekta ranjivosti od finansiranja terorizma Izvršena procena Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave 2018. godina Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti 2.4.3 Uraditi analizu sistema sprečavanja finansiranja širenja oružja za masovno uništenje i nabavke konvencionalnog naoružanja na ilegalnom tržištu Izrađena analiza Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija 2019. godina Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti 2.4.4 Uspostaviti odgovarajuće pravne mehanizme za saradnju sa nedobitnim sektorom Uspostavljeni odgovarajući mehanizmi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave 2018. godina Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti 2.4.5 Uspostaviti odgovarajuće institucionalne i operativne mehanizme za saradnju sa nedobitnim sektorom Uspostavljeni odgovarajući mehanizmi Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom 2018. godina Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti PRIORITETNA OBLAST 2. ZAŠTITA, UOČAVANJEM I OTKLANJANJEM PRETNJI OD TERORIZMA I SLABOSTI U SISTEMUStrategijski cilj 2.5 Deradikalizacija i reintegracija radikalizovanih osoba AKTIVNOSTI INDIKATORI NOSIOCI ROK IZVOR FINANSIRANJA / BUDŽET 2.5.1 Razviti programe za efikasnu deradikalizaciju, rehabilitaciju i reintegraciju sa izgrađenim institucijama zasnovanim na najboljoj praksi Usvojeni programi Ministarstvo pravdeMinistarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 2019. godina Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti 2.5.2 Efikasno suzbijanje radikalizacije u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, kroz usvojene programe deradikalizacije, rehabilitacije i reintegracije Usvojeni programi Ministarstvo pravde Kontinuirano Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti PRIORITETNA OBLAST 2. ZAŠTITA, UOČAVANJEM I OTKLANJANJEM PRETNJI OD TERORIZMA I SLABOSTI U SISTEMUStrategijski cilj 2.6 Podignut nivo zaštite kritične infrastrukture AKTIVNOSTI INDIKATORI NOSIOCI ROK IZVOR FINANSIRANJA / BUDŽET 2.6.1 Podignuti nivo svesti o značaju kritične infrastrukture za funkcionisanje zajednice i opasnostima od terorističkog napada kroz organizaciju seminara i okruglih stolova Broj održanih seminaraBroj održanih okruglih stolova Ministarstvo unutrašnjih poslova Kontinuirano Budžet – Ministarstvo unutrašnjih poslova248.800 dinara za 2018. godinu248.800 dinara za 2019. godinui kontinuirano 2.6.2 Izraditi normativni okvir koji će definisati kritičnu infrastrukturu Uspostavljen normativni okvir u skladu sa Direktivom 2008/113 Ministarstvo unutrašnjih poslova 2017. godina Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti 2.6.3 Doneti nacionalnu procenu rizika od terorizma, koja će biti sastavni deo nacionalne procene ugroženosti Doneta nacionalna procena rizika Ministarstvo unutrašnjih poslova 2019. godina Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti 2.6.4 Doneti i sprovesti planska dokumenta o zaštiti kritične infrastrukture na svim nivoima Usvajanje planskih dokumenataPrimena planskih dokumenata Ministarstvo unutrašnjih poslova 2020. godina Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti PRIORITETNA OBLAST 2. ZAŠTITA, UOČAVANJEM I OTKLANJANJEM PRETNJI OD TERORIZMA I SLABOSTI U SISTEMUStrategijski cilj 2.7 Unapređena efikasnost mehanizama integrisanog upravljanja granicom AKTIVNOSTI INDIKATORI NOSIOCI ROK IZVOR FINANSIRANJA / BUDŽET 2.7.1 Uspostaviti mehanizme koordinacije nadležnih organa za sprovođenje mera i aktivnosti integrisanog upravljanja granicom Republike Srbije Upostavljena koordinacija Ministarstvo unutrašnjih poslova 2018. godina Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti 2.7.2 Ojačati kadrovske i materijalne resurse svih graničnih službi i službi za njihovu podršku, kroz izradu i primenu plana Izrađen plan i ojačani kadrovski i materijalni resursiUspostavljen efikasan sistem evidencija, registara i baza podataka o licima, grupama i organizacijama koje su uključene u teroristiko delovanje ili ga podržavaju Ministarstvo unutrašnjih poslovaMinistarstvo finansija (Uprava carina) 2019. godina Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnostiBaza podataka: Budžetirano u okviru Strategijskog cilja 2.2 broj, ovog Akcionog plana 2.7.3 Unaprediti mehanizme razmene podataka sa državama u regionu i drugih inicijativa Broj razmenjenih informacija Ministarstvo unutrašnjih poslova Kontinuirano Razmena informacija:Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti PRIORITETNA OBLAST 2. ZAŠTITA, UOČAVANJEM I OTKLANJANJEM PRETNJI OD TERORIZMA I SLABOSTI U SISTEMUStrategijski cilj 2.8 Podignut nivo bezbednosti u oblasti transporta, trgovine, razmene roba i usluga AKTIVNOSTI INDIKATORI NOSIOCI ROK IZVOR FINANSIRANJA / BUDŽET 2.8.1 Na osnovu plana aktivnosti organizacionih promena unaprediti sistem za zaštitu putnika, roba i transportne infrastrukture, u skladu sa procenama ranjivosti i pretnji Procena ranjivosti i pretnjeUsvojeni planovi aktivnosti Unapređen sistem Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Kontinuirano Budžet MGSI:Napomena:nema dodatnih troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti30.000.000 dinara za 2017. godinu30.000.000 dinara za 2018. godinu30.000.000 dinara za 2019. godinu 2.8.2 Uskladiti politike, kao i normativni i institucionalni okvir sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti Usvojene politikeUnapređeni propisiUsklađen normativni okvir, u skladu sa direktivama Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Kontinuirano Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti 2.8.3 Unaprediti sistem kontrole i prometa konvencionalnog i nekonvencionalnog oružja, vojne opreme, robe dvostruke namene, nedozvoljenog transfera tehnologija, na osnovu plana aktivnosti Primenjeni standardi i kriterijumi Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Kontinuirano Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti 2.8.4 Unaprediti sistem kontrole uništavanja i deaktivacije streljačkog oružja, na osnovu plana aktivnosti Izrađeni standardi i kriterijumiUnapređena pravna regulativa Ministarstvo unutrašnjih poslova Kontinuirano Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti PRIORITETNA OBLAST 3. KRIVIČNO GONJENJE TERORISTA, UZ POŠTOVANJE LJUDSKIH PRAVA, VLADAVINE PRAVA I DEMOKRATIJEStrategijski cilj 3.1 Usklađeni nacionalni propisi sa odgovarajućim rezolucijama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, pravnim tekovima Evropske unije i drugim međunarodnim standardima AKTIVNOSTI INDIKATORI NOSIOCI ROK IZVOR FINANSIRANJA / BUDŽET 3.1.1 Unaprediti normativni okvir, kroz usvajanje međunarodnih standarda na području gonjenja terorista, uključujući i standarde Direktive Evropskog parlamenta i Saveta EU 2017/541 Usvojene dopune zakona i podzakonskih akata i ratifikovanje međunarodnih instrumenata Ministarstvo pravde Kontinuirano Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti 3.1.2 Propisati kao teška krivična dela, sa adekvatnom sankcijom, koja su u funkciji planiranja, pripremanja i izvršenja terorističkih akata ili finansiranja i pružanja svih drugih vidova podrške terorističkim aktivnostima Propisana kao teška krivična dela sa adekvatnom sankcijom Ministarstvo pravde 2019. godina Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti 3.1.3 Unaprediti međunarodnu saradnju, kroz razmenu iskustava u skladu sa dobrom praksom Unapređena međunarodna saradnja Ministarstvo pravde Kontinuirano Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti PRIORITETNA OBLAST 3. KRIVIČNO GONJENJE TERORISTA, UZ POŠTOVANJE LJUDSKIH PRAVA, VLADAVINE PRAVA I DEMOKRATIJEStrategijski cilj 3.2 Unapređen sistem otkrivanja, identifikacije i krivičnog gonjenja izvršilaca krivičnog dela terorizam i krivičnih dela povezanih sa terorizmom, uz poštovanje ljudskih prava AKTIVNOSTI INDIKATORI NOSIOCI ROK IZVOR FINANSIRANJA / BUDŽET 3.2.1 Ojačati kadrovske, materijalno-tehničke i stručne kapacitete javnog tužilaštva u čijoj nadležnosti je gonjenje izvršilaca krivičnog dela terorizam i krivičnih dela povezanih sa njim Povećani kadrovski, materijalno-tehnički i stručni kapaciteti javnog tužilaštva nadležnog za gonjenje izvršilaca krivičnog dela terorizam i krivičnih dela povezanih sa njim Državno veće tužilacaRepubličko javno tužilaštvoMinistarstvo pravde Kontinuirano Budžet Tužilaštva za organizovani kriminalLjudski resursi – izbor još 1 zamenika javnog tužioca (12 izabranih zamenika javnog tužioca trenutno obavlja funkciju u Tužilaštvu za organizovani kriminal od 25 sistematizovanih) i 1 tužilačkog saradnika 8.599.700 dinara za 2018. godinu8.599.700 dinara za 2019. godinuNabavka materijalno-tehničke opreme:450.000 dinaraza 2018. godinu450.000 dinaraza 2019. godinuObuke :4.000 evra za 2018. godinu, iz donacija4.000 evra za 2019. godinu, iz donacija 3.2.2 Ojačati kadrovske i materijalno-tehničke i stručne kapacitete Ministarstva unutrašnjih poslova u cilju efikasnog otkrivanja, forenzičkog ispitivanja i prikupljanja dokaza krivičnog dela terorizam i krivičnih dela povezanih sa njim Ojačani kadrovski, materijalno-tehnički i stručni kapaciteti Ministarstvo unutrašnjih poslova Kontinuirano Budžetirano u okviru aktivnosti 2.5.4 ovog Akcionog plana 3.2.3 Unaprediti saradnju i koordinaciju nadležnih državnih organa u postupcima otkrivanja i krivičnog gonjenja izvršilaca, kao i u finansijskim istragama, kroz razrađene mehanizme planiranja, brze i direktne razmene podataka, redovne sastanke i konsultacije, kao i određivanje kontakt osoba Unapređena saradnja i koordinacija Razrađeni mehamizmi planiranjaOdređene kontakt osobe Ministarstvo pravde Kontinuirano Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti 3.2.4 Unaprediti međunarodnu bilateralnu i multilateralnu saradnju, posebno sa Evropolom i Evrodžastom, kao i međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim stvarima, kroz određivanje kontakt tačaka, sprovođenje preporuka za poboljšanje efikasnosti saradnje i kroz razmenu dobrih praksi gonjenja terorista Unapređena međunarodna bilateralna i multilateralna saradnja Određene kontakt tačkeRazmenjene dobre prakse Ministarstvo pravde Republičko javno tužilaštvo Kontinuirano Određivanje kontakt tačakaNema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnostiOficir za vezu pri Evropolu Ministarstva unutrašnjih poslova4.105.000 dinara za 2017. godinu8.210.400 dinara za 2018. godinu8.210.400 dinara za 2019. godinuBudžet – Ministarstvo pravdePoseta Evrodžast 375.500 dinara za 2018. godinuZakonodavna aktivnost:Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnostiBudžet – Tužilaštvo za organizovanikriminal: Prevođenje zahteva za međunarodnu pravnu pomoć i druge dokumentacije620.000 dinara za 2018. godinu, 620.000 dinara za 2019. godinuOdržavanje koordinacionih sastanaka u okviru Evrodžasta i bilateralnih sastanaka,3.000 evra za 2018. godinu, iz donacija3.000 evra za 2019. godinu, iz donacija P PRIORITETNA OBLAST 3. KRIVIČNO GONJENJE TERORISTA, UZ POŠTOVANJE LJUDSKIH PRAVA, VLADAVINE PRAVA I DEMOKRATIJEStrategijski cilj 3.3 Efikasno suđenje za krivična dela terorizma AKTIVNOSTI INDIKATORI NOSIOCI ROK IZVOR FINANSIRANJA / BUDŽET 3.3.1 Unaprediti kadrovske, stručne i tehničke kapacitete sudova u čijoj nadležnosti su krivično delo terorizam i druga krivična dela povezana sa njim, na osnovu plana Izrađen predlog planaUsvojen plan Ojačani kapaciteti Ministarstvo pravde Kontinuirano Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnostiNapomena:Eventualni troškovi za naredne godine biće naknadno određeni u skladu sa limitima PRIORITETNA OBLAST 4. ODGOVOR SISTEMA U SLUČAJU TERORISTIČKOG NAPADAStrategijski cilj 4.1 Unapređen sistem upravljanja posledicama terorističkog napada AKTIVNOSTI INDIKATORI NOSIOCI ROK IZVOR FINANSIRANJA / BUDŽET 4.1.1 Definisati nadležnosti, snage, sredstva i procedure za reagovanje na teroristički napad, kojim će se uspostaviti sistem efikasnog upravljanja posledicama Propisane nadležnostiDefinisane snage i sredstvaIzrađene standardne operativne procedure Ministarstvo unutrašnjih poslova 2018. godina Budžetirano u okviru aktivnosti 2.5.4 ovog Akcionog plana 4.1.2 Organizovati vežbe za upravljanje kriznim situacijama na različitim nivoima, uključujući i učešće na međunarodnim vežbama, treninzima i obukama Broj i vrsta vežbi, treninga i obuka Ministarstvo unutrašnjih poslova Kontinuirano Budžetirano u okviru aktivnosti 2.5.4 ovog Akcionog plana 4.1.3 Materijalno–tehničko i kadrovsko jačati snage za odgovor, na osnovu izrađenog plana Izvršena analiza kadrovskih i materijalno tehničkih mogućnostiIzrađen predlog planaUsvojen planOjačane materijalno tehničke i kadrovske snage Ministarstvo unutrašnjih poslova Kontinuirano Izrada i usvajanje planaNema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnostiJačanje kapaciteta:Budžetirano u okviru aktivnosti 2.5.4 ovog Akcionog plana 4.1.4 Unaprediti koordinaciju i saradnju između nadležnih organa, organizacija, agencija i službi, kroz pripremu standardnih operativnih procedura Izrađene standardne operativne procedure Unapređena koordinacija i saradnja Ministarstvo unutrašnjih poslova Kontinuirano Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti 4.1.5 Razvijati sposobnost strateške komunikacije između državnih organa i javnosti, kroz sprovođenje plana strateške komunikacije Razvijena sposobnost strateške komunikacije, kroz održane sastanke, konsultacije, razmenu informacija Ministarstvo unutrašnjih poslova Kontinuirano Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti PRIORITETNA OBLAST 4. ODGOVOR SISTEMA U SLUČAJU TERORISTIČKOG NAPADAStrategijski cilj 4.2 Smanjenje posledica terorističkog napada AKTIVNOSTI INDIKATORI NOSIOCI ROK IZVOR FINANSIRANJA / BUDŽET 4.2.1 Definisati nadležnosti, snage, sredstva i procedure za smanjenje posledica od terorističkog napada, kroz sačinjene planove rada u različitim kriznim situacijama i standardne operativne procedure Propisane nadležnostiDefinisane snage i sredstvaIzrađene standardne operativne procedure Ministarstvo unutrašnjih poslova 2018. godina Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti 4.2.2 Materijalno–tehničko i kadrovsko jačanje snaga za smanjenje posledica od terorističkog napada Izrađen predlog planaUsvojen planOjačane materijalno tehničke i kadrovske snage Ministarstvo unutrašnjih poslova Kontinuirano Budžetirano u okviru aktivnosti 2.5.4 ovog Akcionog plana 4.2.3 Organizovanje vežbi za smanjenje posledica terorističkog napada, uključujući i učešće u međunarodnim vežbama Broj vežbiVrsta vežbi Ministarstvo unutrašnjih poslova Kontinuirano Budžetirano u okviru aktivnosti 2.5.4 ovog Akcionog plana 4.2.4 Osigurati sveobuhvatan odgovor na posebne potrebe žrtvama terorizma neposredno nakon terorističkog napada i dokle god je potrebno, u skladu sa relevantnim pravnim tekovinama Evropske unije Izrađene procedureBlagovremeno pružena pomoć žrtvama Ministarstvo unutrašnjih poslovaMinistarstvo zdravlja 2018. godina i kontinuirano Nema troškova – zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti

Ostavite komentar