Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi – CEFTA 2006

ANEKS 1

PROIZVODI KOJI SE SMATRAJU POLJOPRIVREDNIM

PROIZVODIMA OBUHVAćENI POGLAVLJIMA 25-97 KOMBINOVANE NOMENKLATURE U OVOM SPORAZUMU

Odnosi se na Članove 7. i 9.

HS Tarifni podbroj 2905.43 (manit) HS Tarifni podbroj 2905.44 (sorbit) HS Tarfni broj 33.01 (eterna ulja) HS Tarfni broj 35.01 to 35.05 (albumini, modifikovani skrobovi, lepkovi) HS Tarifni podbroj 3809.10 (sredstva za doradu na bazi skrobnih materija) HS Tarifni podbroj 3824.60 (sorbitol n.e.p.) HS Tarfni broj 41.01 to 41.03 (sirove kože) HS Tarfni broj 43.01 (sirova krzna) HS Tarfni broj 50.01 to 50.03 (sirova svila i otpaci od svile) HS Tarfni broj 51.01 to 51.03 (vuna i životinjska dlaka) HS Tarfni broj 52.01 to 52.03 (sirov pamuk, otpaci i pamuk kardiran ili češljan) HS Tarfni broj 53.01 (sirov lan) HS Tarfni broj 53.02 (sirova konoplja)

*Opisi proizvoda u zagradama nisu detaljni.

Ostavite komentar