Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi – CEFTA 2006

ANEKS 2

INDUSTRIJSKI PROIZVODI KOJI NISU LIBERALIZOVANI

DANOM STUPANjA NA SNAGU OVOG SPORAZUMA odnosi se na Član 8. stav 1. i 2.

Napomena: od 1. januara 2007. Bugarska i Rumunija, kao članice EU, na partnere iz CEFTA-e primenjivaće trgovinska pravila EU

ANEKS 2.1

Indistrijski proizvodi, za uvoz u Makedoniju, koji nisu liberalizovani danom stupanja na snagu ovog Sporazuma

Carine na uvoz koje se primenjuju u Makedoniji za dole navedene industrijske proizvode, proizvedene u Moldaviji biće ograničeni u skladu sa sledećim rasporedom:

od 1 Januara 2007, to 50 % carine koja se primenjuje po principu najpovlašćenije nacije;

od 1 Januara 2008, to 40 % carine koja se primenjuje po principu najpovlašćenije nacije;

od 1 Januara 2009, preostale carine će biti ukinute.

2515 12 3917 40 5601 22 6912 8418 50 8607 21 2515 20 3921 11 5601 29 7007 8418 91 8607 29 2520 3921 12 5601 30 7009 10 8418 99 8702 2710 11 3921 13 5603 7019 11 8483 40 8704 21 39 2710 19 3921 90 11 5801 10 7019 12 8483 50 8704 21 99 3208 20 3921 90 19 5801 21 7019 19 8483 60 8704 22 99 3209 3921 90 30 5801 23 7019 40 8501 10 8704 23 99 3210 3923 10 5801 24 7317 8504 10 8704 31 39 3401 3923 21 5801 25 7321 11 8504 21 8704 31 99 3402 20 3923 40 5801 26 7321 12 8504 22 8704 32 99 3402 90 3923 50 90 5801 31 7321 13 8504 23 8708 10 90 3506 10 3923 90 5801 32 7321 83 8504 31 80 8708 21 90 3917 21 3924 10 5801 33 7321 90 8504 32 80 8708 29 90 3917 22 3924 90 11 5801 34 7322 8504 33 8708 50 90 3917 23 3924 90 19 5801 35 7323 93 8504 34 8708 60 91 3917 29 90 3925 20 5801 36 7604 8504 40 40 8708 60 99 3917 31 3925 30 5801 90 7610 8504 40 55 8708 91 90 3917 32 3925 90 10 5802 8304 8504 40 81 8708 92 90 3917 33 3925 90 20 5803 8309 10 8504 40 84 8708 93 90 3917 39 3926 10 6001 8310 8504 40 88 8708 94 90 3917 40 3926 20 6101 8403 8504 40 90 8711 3921 11 3926 30 6102 8404 8504 50 95 8712 3926 40 6103 8407 21 8504 90 11 8716 10 3926 90 98 90 6110 8407 29 8504 90 18 9028 20 4016 91 6201 8408 10 8504 90 99 9028 30 4202 6202 11 8413 19 8507 10 9401 20 4203 6202 19 8413 20 8507 20 92 9401 30 4205 6202 91 8413 30 8507 20 98 9401 61 4409 20 91 6202 92 8413 40 8516 10 9401 69 4409 20 98 6202 93 8413 50 8516 21 9401 71 4418 10 50 6202 99 8413 60 8516 29 9401 79 4418 10 90 6301 8413 81 8516 60 59 9401 80 4418 20 50 6302 31 8413 82 8516 60 70 9401 90 30 4418 20 80 6402 8413 91 8516 60 80 9401 90 80 4802 10 6403 8413 92 8516 60 90 9403 10 10 4802 55 6404 8414 10 8516 80 9403 10 99 4802 56 6405 8414 20 8516 90 9403 20 4802 57 6601 10 8414 51 8535 10 9403 30 4802 58 6601 99 8414 59 8535 21 9403 40 4818 40 90 6802 10 8415 10 8535 30 10 9403 50 4819 6802 21 8415 20 8535 90 9403 60 4820 10 10 6802 22 8415 81 8536 9403 70 4820 20 6802 23 8415 82 8537 9403 80 4820 40 90 6802 29 8415 83 8544 20 9403 90 4820 90 6807 8418 10 8544 30 9405 10 28 4821 6809 8418 21 8544 41 9405 10 91 5112 6811 8418 22 8544 49 9405 10 98 5204 20 6908 8418 29 8544 51 9405 20 11 5211 42 6910 8418 30 8544 59 9405 20 19 5601 21 6911 8418 40 8544 60 9406 00

ANEKS 2.2

INDUSTRIJSKI PROIZVODI, ZA UVOZ U MOLDAVIJU, KOJI NISU LIBERALIZOVANI DANOM STUPANjA NA SNAGU OVOG SPORAZUMA

Carine na uvoz koje se primenjuju u Moldaviji za dole navedene indistrijske proizvode, poreklom iz Makedonije, biće ograničeni u skladu sa sledećim rasporedom:

od 1 Januara 2007, na 50 % carine koja se primenjuje po principu najpovlašćenije nacije;

od 1 Januara 2008, na 40 % carine koja se primenjuje po principu najpovlašćenije nacije;

od 1 Januara 2009, preostale carine će biti ukinute.

252010 610130 620432 721310 854459 252020 610342 620433 730890 854810 252100 610343 620439 730900 860400 271290 610433 620443 731029 860610 300590 610443 620451 731100 860620 330129 610462 620452 731816 860691 330190 610463 620453 732690 860692 330210 610510 620459 740400 860699 330590 610520 620461 760120 870120 330720 610610 620462 760200 870130 380810 610711 620463 761010 870323 380830 610811 620469 831110 870324 392310 610831 620520 841112 870422 392330 610891 620630 841191 870840 392340 610910 620640 841370 870899 392350 610990 620690 841960 871639 392390 611020 620891 842230 880212 392690 611030 621010 842240 880230 410110 611120 621132 843230 880240 410121 611130 621133 843351 880330 410210 611241 621142 843390 901420 410422 611420 621143 843860 901580 410431 620111 630399 845012 901890 410439 620112 630790 845019 903090 420212 620113 640399 847150 903180 420219 620191 640419 847160 903190 420239 620192 640510 847330 940430 440920 620193 640520 848071 940560 441520 620291 640610 850710 940600 470710 620293 640699 851690 960310 470790 620311 650590 851790 481099 620312 680422 852520 481840 620331 680919 852691 490199 620332 681019 852910 540773 620333 700420 852990 551219 620342 701091 853120 570241 620343 701092 853690 570249 620413 701093 853810 581099 620429 701400 854389 600293 620431 720431 854411

ANEKS 2.3

INDUSTRIJSKI PROIZVODI, ZA UVOZ NA UNMIK/KOSOVO,

KOJI NISU LIBERALIZOVANI NA DAN STUPANjA NA SNAGU OVOG SPORAZUMA

Carine na uvoz koje primenjuje UNMIK za teritoriju Kosova za industrijske proizvode poreklom iz Makedonije su poništene, osim za dole navedene proizvode za koje će se primenjivati po sledećem rasporedu:

Od 1. januara 2007 60% od snovne carine;

Od 1. januara 2008 0%

Tarifni broj 2710

Carine na uvoz koje primenjuje UNMIK za teritoriju Kosova za industrijske proizvode poreklom iz Hrvatske su poništene, osim za dole navedene proizvode za koje će se primenjivati po sledećem rasporedu:

From the date of application of Interim Free Trade Agreement: 60% of the basic custom duty;

Od 1. januara 2008: 0%

Tarifni broj 2710 3402 8418

3. Carine na uvoz koje primenjuje UNMIK za teritoriju Kosova za industrijske proizvode poreklom iz Bosne i Hercegovine ostaju na snazi do 31. decembra 2008. godine.

Ostavite komentar