Fiskalna strategija za 2013. godinu sa projekcijama za 2014. i 2015. godinu

Iskazano u procentima osim ako nije drugačije naznačeno 2012 2013 2014 2015 Stopa realnog rasta BDP -2,0 2,0 3,5 4,0 BDP po tekućim tržišnim cenama (u milionima dinara) 3.267.099,7 3.679.015,6 3.979.131,3 4.316.243,3 BDP u evrima (u milionima) 28.691,8 30.946,0 32.614,3 34.639,2 BDP u dolarima (u milionima) 36.725,5 40.229,8 42.398,6 45.031,0 BDP po stanovniku u evrima 3.966,7 4.295,5 4.545,3 4.846,8 BDP po stanovniku u dolarima 5.077,3 5.584,2 5.908,8 6.300,9 Izvori rasta: procentne promene u konstantnim cenama Lična potrošnja -0,7 -1,3 0,7 1,0 Državna potrošnja 4,8 -4,4 0,8 1,7 Investicije u fiksni kapital -14,5 8,7 7,4 8,3 Promena zaliha kao % BDP 0,0 0,0 0,0 0,0 Izvoz robe i usluga 1,8 9,2 10,6 11,1 Uvoz robe i usluga -0,4 2,5 5,5 6,6 Doprinos rastu BDP Finalna domaća tražnja -3,0 -0,2 2,3 3,0 Investiciona potrošnja -3,3 1,7 1,6 1,9 Lična potrošnja -0,6 -1,0 0,5 0,8 Državna potrošnja 0,9 -0,9 0,2 0,3 Promena u zalihama 0,0 0,0 0,0 0,0 Spoljno-trgovinski bilans roba i usluga 1,0 2,2 1,2 1,0 Rast bruto dodate vrednosti delatnosti Poljoprivreda -19,9 17,7 3,3 3,8 Industrija -3,6 1,3 3,5 4,8 Građevinarstvo 0,9 1,2 8,1 9,6 Usluge 1,3 0,2 3,0 3,4 Doprinos rastu bruto dodate vrednosti delatnosti Rast bruto dodate vrednosti -2,0 2,0 3,4 4,0 Poljoprivreda -2,1 1,5 0,3 0,4 Industrija -0,7 0,3 0,7 1,0 Građevinarstvo 0,0 0,1 0,3 0,4 Usluge 0,8 0,2 2,0 2,2 Kretanje cena BDP deflator 5,0 10,4 4,5 4,3 Potrošačke cene (prosek perioda) 7,5 11,1 4,8 4,5 Potrošačke cene (kraj perioda) 13,8 5,5 5,0 4,5 Kretanja u spoljnom sektoru Izvoz robe (f.o.b) u mil. evra 8.625 9.732 11.195 12.980 Uvoz robe (f.o.b) u mil. evra 14.212 14.897 16.030 17.437 Saldo trgovinskog računa -5.587 -5.165 -4.834 -4.456 Izvoz robe i usluga (% BDP) 41,1 42,1 45,0 48,0 Uvoz robe i usluga (% BDP) 60,0 58,2 59,4 60,8 Neto izvoz dobara i usluga (% BDP) -18,9 -16,2 -14,4 -12,8 Saldo tekućeg računa (% BDP) -11,0 -9,0 -7,9 -7,0 Nacionalna štednja (% BDP) 3,8 5,8 7,2 8,5 Domaće javne investicije (% BDP) 3,5 3,6 3,5 3,7 Investicioni racio (% BDP) 14,6 15,2 16,0 16,8 Zaposlenost i zarade Broj zaposlenih (u hiljadama) 1.725,0 1.721,6 1.742,2 1.782,3 Rast zaposlenosti -1,2 -0,2 1,2 2,3 Rast produktivnosti -0,8 2,2 2,3 1,7 Stopa rasta prosečne realne neto zarade 2,3 -1,4 1,4 2,2

Ostavite komentar