Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa monitoringa statusa voda za 2016. godinu

GODIŠNjI PROGRAM

MONITORINGA STATUSA VODA ZA 2016. GODINU

Hidrološki osmatrački sistem Republike Srbije

Hidrološki osmatrački sistem Republike Srbije za monitoring statusa voda čini državna mreža hidroloških stanica.

Državne mreže hidroloških stanica obuhvataju mreže:

1) hidroloških reonskih stanica;

2) hidroloških stanica površinskih voda;

3) hidroloških stanica podzemnih voda;

4) stanica za kvalitet površinskih voda;

5) stanica za kvalitet podzemnih voda.

Prema programu rada koji se na njima obavlja, hidrološke stanice površinskih voda dele se na:

1) glavne hidrološke stanice,

2) stanice I reda i

3) stanice II reda.

Minimalni program rada na glavnoj hidrološkoj stanici površinskih voda sadrži:

1) osmatranje vodostaja i ledenih pojava;

2) merenje temperature vode;

3) hidrometrijska merenja protoka vode;

4) hidrometrijska merenja pronosa suspendovanog nanosa;

5) snimanje poprečnih profila i padova vodenog ogledala;

6) svakodnevno izveštavanje o vodostajima, temperaturi vode i ledu.

Minimalni program rada na hidrološkoj stanici površinskih voda I reda sadrži:

1) osmatranje vodostaja i ledenih pojava;

2) hidrometrijska merenja protoka vode;

3) snimanje poprečnih profila i padova vodenog ogledala.

U program rada stanica površinskih voda I reda mogu biti uključena i druga merenja i osmatranja, ali njihov obim ne sadrži sve stavke predviđene minimalnim programom rada na glavnim hidrološkim stanicama.

Minimalni program rada na hidrološkoj stanici površinskih voda II reda sadrži osmatranje vodostaja i ledenih pojava.

I. Monitoring površinskih voda

1. Broj i položaj mernih profila na površinskim vodama

Broj i položaj mernih profila na površinskim vodama dat je u Tabeli 1. Broj i položaj mernih profila

Tabela 1. Broj i položaj mernih profila

Redni broj

Naziv stanice

Vodotok

Šifra vodnog

tela

Rang stanice

Koordinate položaja stanice

x

y

1

2

3

4

5

6

7

1.

Bezdan

Dunav

D10

gl

5081087

7334237

2.

Apatin

Dunav

D10

II

5061128

7342181

3.

Bogojevo

Dunav

D9

I

5044644

7350386

4.

Bačka Palanka

Dunav

D9

II

5011246

7373352

5.

Novi Sad

Dunav

D8

gl

5012925

7410579

6.

Slankamen

Dunav

D7

II

5000360

7441895

7.

Zemun

Dunav

D6

II

4967339

7453963

8.

Pančevo

Dunav

D5

II

4967735

7471726

9.

Smederevo

Dunav

D5

I

4946916

7494142

10.

Banatska Palanka

Dunav

D4

II

4964700

7527250

11.

Veliko Gradište

Dunav

D3

II

4958325

7541475

12.

Golubac

Dunav

D3

II

4945725

7550475

13.

Donji Milanovac

Dunav

D3

II

4925350

7592350

14.

Brza Palanka

Dunav

D2

II

4925625

7615950

15.

Prahovo

Dunav

D1

II

4907025

7626700

16.

Novi Kneževac

Tisa*

TIS_2

gl

5100900

7429900

17.

Senta

Tisa*

TIS_2

II

5087875

7430275

18.

Novi Bečej

Tisa

TIS_2

II

5049450

7432900

19.

Novi Bečej brana g.v.

Tisa

TIS_2

II

5048325

7431725

20.

Titel

Tisa

TIS_1

II

5006175

7446350

21.

Vrbica

Zlatica

ZLA

II

5095200

7449875

22.

Feketić

Krivaja

KRIVJ_1

II

5058625

7399525

23.

Riđica

Plazović

PLAZ

II

5095550

7353000

24.

Hetin

Stari Begej

STBEG

I

5056500

7484725

25.

Srpski Itebej g.v.

Plovni Begej

PLBEG

I

5048400

7481350

26.

Srpski Itebej d.v.

Plovni Begej

PLBEG

II

5048400

7481350

27.

Jamena

Sava

SA_3

I

4972196

7349028

28.

Sremska Mitrovica

Sava**

SA_2

gl

4981225

7390155

29.

Šabac

Sava**

SA_2

I

4959150

7397450

30.

Beljin

Sava

SA_1

II

4943500

7416300

31.

Beograd

Sava

SA_1

II

4963650

7456875

32.

Bajina Bašta

Drina

DR_3

I

4871100

7383450

33.

Radalj

Drina

DR_1

I

4921075

7352975

34.

Brodarevo

Lim

LIM_4

I

4788425

7396450

35.

Prijepolje

Lim

LIM_4

gl

4805150

7390050

36.

Priboj

Lim

LIM_2

I

4827375

7381225

37.

Prijepolje

Mileševka

MIL_1

I

4806000

7391250

38.

Bistrica

Bistrica

LIM_3

I

4814550

7392850

39.

Čedovo

Vapa

VAP

I

4796150

7420650

40.

Zavlaka

Jadar

JAD_3

I

4924250

7380125

41.

Lešnica

Jadar

JAD_1

I

4944575

7363525

42.

Batrovci

Bosut

BOS

I

4991475

7352600

43.

Morović

Studva

BOS

I

4986290

7359858

44.

Valjevo

Kolubara

KOL_6

I

4903325

7411575

45.

Slovac

Kolubara

KOL_4

I

4910975

7427150

46.

Beli Brod

Kolubara

KOL_3

gl

4914330

7436750

47.

Draževac

Kolubara

KOL_1

I

4939050

7438150

48.

Obrenovac

Kolubara

KOL_1

II

4945675

7438375

49.

Rakovica

Topčiderska

TOPC_1

I

4956450

7456650

50.

Sedlare

Jablanica

JAB_1

I

4902025

7407700

51.

Belo Polje

Obnica

OB_1

I

4903675

7409775

52.

Degurić

Gradac

GRAD

I

4900625

7411350

53.

Mionica

Ribnica

RIB_2

I

4901450

7427600

54.

Bogovađa

Ljig

LJIG_1

I

4909850

7437125

55.

Zeoke

Peštan

PEST_1 

I

4919300

7442750

56.

Koceljeva

Tamnava

TAMN_2

I

4925925

7406175

57.

Ćemanov most

Tamnava

TAMN_2

I

4929325

7429575

58.

Ub

Ub

UB_1

I

4924100

7426500

59.

Jaša Tomić

Tamiš

TAM_2

I

5031950

7489150

60.

Sečanj

Tamiš

TAM_2

II

5023750

7482450

61.

Pančevo

Tamiš

TAM_1

II

4969650

7471750

62.

Varvarin

Velika Morava

VMOR_3

I

4842275

7530500

63.

Ćuprija

Velika Morava

VMOR_3

II

4865950

7530100

64.

Bagrdan

Velika Morava

VMOR_3

gl

4880375

7516250

65.

Žabarski most

Velika Morava

VMOR_2

II

4910750

7510225

66.

Ljubičevski most

Velika Morava

VMOR_2

gl

4937900

7510950

67.

Ćićevac

Jovanovačka

JOV_2

II

4843650

7536175

68.

Paraćin

Crnica

CRN_1

I

4857175

7532875

69.

Ćuprija

Ravanica

RAV_1

I

4865070

7530850

70.

Majur

Lugomir

LUG_1

I

4866650

7522915

71.

Jagodina

Belica

BEL_1

I

4869725

7521375

72.

Batočina

Lepenica

LEP

I

4889075

7507250

73.

Manastir Manasija

Resava

RES_2

I

4884100

7538125

74.

Svilajnac

Resava

RES_1

I

4898150

7516250

75.

Donja Šatornja

Jasenica

JAS_3

I

4894125

7468650

76.

Smed. Palanka

Jasenica

JAS_2

I

4911300

7496025

77.

Smed. Palanka

Kubršnica

KUBR_1

I

4912650

7497175

78.

Vranjski Priboj

Južna Morava

JMOR_6

I

4717825

7583625

79.

Vladičin Han

Južna Morava

JMOR_6

I

4729675

7587400

80.

Grdelica

Južna Morava

JMOR_5

gl

4750175

7587225

81.

Korvingrad

Južna Morava

JMOR_3

I

4786425

7568475

82.

Aleksinac

Južna Morava

JMOR_2

I

4820575

7557850

83.

Mojsinje

Južna Morava

JMOR_1

I

4831925

7539600

84.

Vranjska Banja

Banjska

BANJJM_1

I

4711950

7582875

85.

Tupalovce

Kozarska

KOZ_1

I

4752825

7588300

86.

Svođe

Vlasina

VL_3

I

4759700

7603600

87.

Vlasotince

Vlasina

VL_1

I

4758750

7592600

88.

Svođe

Lužnica

LUZVL_1

I

4760775

7603725

89.

Leskovac

Veternica

VET_1

I

4761375

7577500

90.

Sijarinska Banja

Banjska

BANJ_JBL

I

4737075

7549650

91.

Pečenjevce

Jablanica

JBL_JM_1

I

4773525

7575750

92.

Pukovac

Pusta

PUS_1

I

4780550

7570150

93.

Donja Selova

Toplica

TOP_3

I

4785125

7510225

94.

Magovo

Toplica

TOP_4

I

4789125

7504725

95.

Pepeljevac

Toplica

TOP_2

I

4778175

7525050

96.

Prokuplje

Toplica

TOP_2

I

4787425

7548050

97.

Doljevac

Toplica

TOP_1

I

4784575

7567925

98.

Merćez

Lukovska

LUKTOP

I

4788050

7505325

99.

Visoka

Kosanica

KOSAN

I

4771300

7525450

100.

Dimitrovgrad

Nišava

NIS_3

I

4764500

7644200

101.

Pirot

Nišava

NIS_3

I

4780650

7629600

102.

Bela Palanka

Nišava

NIS_3

I

4788450

7607500

103.

Niš

Nišava

NIS_1

I

4798350

7573575

104.

Mrtvine

Gaberska

GAB

I

4762975

7644925

105.

Strazimirovci

Jerma

JER_3

I

4739750

7618750

106.

Trnski Odorovci

Jerma

JER_2

I

4755050

7633200

107.

Staničenje

Temska

TEM

I

4786375

7623525

108.

Radikine Bare

Kutinska

KUT

I

4790925

7581525

109.

Brajćevci

Visočica

VIS_3

I

4777000

7652525

110.

Visočka Ržana

Dojkinačka

DOJK_1

I

4780825

7647875

111.

Gornja Toponica

Toponička

TPN_2

I

4806875

7565850

112.

Žučkovac

Moravica

SOKMOR_3

I

4835650

7564975

113.

Kratovska stena

Zapadna Morava

ZMOR_3

I

4858975

7429650

114.

Čačak

Zapadna Morava

ZMOR_2

I

4861650

7448500

115.

Miločaj

Zapadna Morava

ZMOR_2

I

4848000

7470400

116.

Trstenik

Zapadna Morava

ZMOR_1

II

4830900

7500250

117.

Jasika

Zapadna Morava

ZMOR_1

I

4829350

7524250

118.

Šengolj

Đetinja

DJ_2

I

4851975

7420850

119.

Kosjerić

Skrapež

SKR_2

I

4873375

7412650

120.

Požega

Skrapež

SKR_1

I

4855350

7423275

121.

Gradina

Moravica

MOR_3

I

4836200

7428100

122.

Arilje

Moravica

MOR_2

I

4846750

7428450

123.

Rokci

Nošnica

NOS_1

I

4820800

7436900

124.

Bedina varoš

Lučka

LUC

I

4825000

7440475

125.

Kruščica

Veliki Rzav

VRZ_2

I

4840250

7414450

126.

Radobuđa

Veliki Rzav

VRZ_2

I

4844550

7423850

127.

Kruščica

Mali Rzav

MRZ_2

I

4839100

7418250

128.

Guča

Bjelica

BJEL_1

I

4848850

7438375

129.

Prijevor

Kamenica

KAM

I

4864350

7440200

130.

Gornja Gorevnica

Čemernica

CEM_2

I

4869900

7442250

131.

Preljina

Čemernica

CEM_1

I

4862850

7452600

132.

Brđani

Dičina

DIC

I

4869825

7452175

133.

Batrage

Ibar

IB_6

I

4754625

7451700

134.

Prelez

Ibar

IB_4

I

4751100

7481100

135.

Leposavić

Ibar

IB_3

I

4772650

7484075

136.

Raška

Ibar

IB_3

gl

4794750

7469150

137.

Ušće

Ibar

IB_2

I

4813475

7469800

138.

Lopatnica lakat

Ibar***

IB_2

gl

4835200

7465250

139.

Kraljevo

Ibar***

IB_1

II

4842200

7474750

140.

Novi Pazar

Raška

RSK_2

I

4777400

7461275

141.

Raška

Raška

RSK_1

I

4793350

7469400

142.

Požega

Ljudska

LJUD

I

4779300

7453425

143.

Biljanovac

Jošanica

JOSIB_1

I

4806225

7474125

144.

Devići

Studenica

STU_2

I

4809125

7450050

145.

Mlanča

Studenica

STU_2

I

4816400

7452600

146.

Ušće

Studenica

STU_1

I

4812700

7467850

147.

Bogutovac

Lopatnica

LOP

I

4834250

7464125

148.

Ribnica

Ribnica

RIBN

I

4835950

7475550

149.

Guberevac

Gruža

GRU_1

I

4856700

7482250

150.

Brus

Rasina

RAS_3

I

4804875

7502700

151.

Ravni

Rasina

RAS_3

I

4802050

7514650

152.

Bivolje

Rasina

RAS_1

I

4827250

7528175

153.

Žagubica

Mlava

ML_7

I

4894420

7563100

154.

Gornjak

Mlava

ML_4

I

4902850

7543650

155.

Veliko selo

Mlava

ML_3

I

4927875

7524200

156.

Bratinac

Mlava

ML_ST

II

4944800

7519875

157.

Kula

Vitovnica

VIT_2

I

4929750

7530500

158.

Novi Bečej ustava

DTD

CAN_BP-NB

II

5049300

7433650

159.

Kusić

Nera

NER_2

I

4969700

7538775

160.

Vračev Gaj

Nera

NER_2

II

4969313

7529550

161.

Markovićevo

Brzava

BRZ

I

5020175

7502800

162.

Vatin

Moravica

MORBAN

I

5009800

7520300

163.

Vršac

Mesić

MES_1

II

4998300

7522425

164.

Kuštilj

Karaš

KAR

I

4987650

7530400

165.

Dobričevo

Karaš

KAR

I

4983350

7528100

166.

Kučevo

Pek

PEK_3

I

4926575

7552175

167.

Kusiće

Pek

PEK_2

I

4952550

7542850

168.

Crnajka

Crnajka

CRNAJ_1

I

4904600

7591875

169.

Crnajka

Šaška

SAS_1

I

4907750

7590750

170.

Bogovina

Crni Timok

CTIM_3

I

4859650

7576550

171.

Gamzigrad

Crni Timok

CTIM_2

I

4865100

7594650

172.

Zlot

Zlotska

ZLOT

I

4873600

7579925

173.

Knjaževac

Beli Timok

BTIM_3

I

4826500

7602150

174.

Vratarnica

Beli Timok

BTIM_2

I

4849725

7605550

175.

Zaječar

Beli Timok

BTIM_1

I

4861650

7604350

176.

Čokonjar

Veliki Timok

TIM_3

I

4875025

7609200

177.

Rgošte

Svrljiški Timok

STIM_1

I

4823125

7599100

178.

Grlište

Grliška

GRL_1

I

4852900

7600625

179.

Donja Kamenica

Trgoviški Timok

TTIM

I

4816900

7607950

180.

Ribarce

Dragovištica

 

I

4698275

7626150

181.

Bosiljgrad

Ljubatska

 

I

4707050

7619600

182.

Ribarce

Brankovačka

 

I

4698025

7625350

183.

Barbace

Pčinja

 

I

4690800

7578400

Napomena: *, **, *** stanice koje u paru ostvaruju program rada glavne hidrološke stanice

2. Način i broj merenja količine i nivoa površinskih voda

Merenje nivoa površinskih voda vrši se svakodnevno u propisanim terminima i kontinualno uređajima za kontinualno registrovanje vodostaja. Za potrebe ovog programa osmatranja sa vrše na vodomerima državne mreže hidroloških stanica površinskih voda kada se profili poklapaju ili na najbližoj stanici na vodotoku. Osmatranje vodostaja vrši se po pravilu najmanje jednom dnevno u terminu 6:00 UTC. Kada je stanica opremljena digitalnim uređajem za registrovanje vodostaja, vodostaj se registruje na svakih sat vremena ili češće. Kada je stanica opremljena analognim uređajem za registrovanje vodostaja, vodostaj se registruje kontinualno.

Merenja količine vode na stanicama koje pripadaju državnoj mreži hidroloških stanica površinskih voda vrše se najmanje pet puta godišnje.

Na profilima monitoringa statusa voda koji se ne poklapaju sa profilima državne mreže hidroloških stanica površinskih voda merenja količina vode se vrše pri uzorkovanju za ocenu hemijskog statusa voda kada uslovi za merenje i uslovi bezbednosti to dozvoljavaju.

Na profilima monitoringa statusa voda koji se poklapaju sa profilima državne mreže hidroloških stanica površinskih voda količine vode za potrebe ovog programa određuju se računski sa krive protoka i na osnovu propagacije, u slučaju da merenje protoka vode i uzorkovanje za ocenu hemijskog statusa voda nije izvršeno istovremeno.

Hidrometrijska merenja protoka vode vrše se po godišnjem i mesečnim planovima, pravilno raspoređena po vremenu i amplitudi, po pravilu najviše jedno merenje mesečno. U slučaju vanrednih hidroloških pojava hidrometrijska merenja protoka vode se mogu izvršavati češće i u većem mesečnom broju.

Hidrometrijska merenja pronosa suspendovanog nanosa vrše se najmanje tri puta godišnje. Hidrometrijska merenja pronosa suspendovanog nanosa vrše se po godišnjem i mesečnim planovima, pravilno raspoređena po vremenu i amplitudi, po pravilu najviše jedno merenje mesečno. U slučaju vanrednih hidroloških pojava hidrometrijska merenja pronosa suspendovanog nanosa se mogu izvršavati u većem mesečnom broju.

Snimanje poprečnih profila i padova vodenog ogledala vrši se po pravilu jednom godišnje, a u slučaju vanrednih hidroloških pojava i češće. Prilikom snimanja profila vrši se kontrola referentne tačke – nule vodomera preko za tu svrhu utvrđenih stalnih tačaka – staničnih belega. Kontrola stalnih tačaka vrši se najmanje jedanput u pet godina nivelisanjem u odnosu na repere referentne nivelmanske mreže Republike Srbije i lokalne nivelmanske referentne mreže.

Svakodnevno izveštavanje o vodostajima, temperaturi vode i ledu podrazumeva dostavljanje podataka nadležnoj službi dnevno, a prema važećim uputstvima u slučaju ekstremnih hidroloških pojava i češće. Podaci sa stanica koje su opremljene uređajima za registrovanje vodostaja prikupljaju se preko računarsko – telekomunikacionog sistema Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Merenje količine vode i nivoa površinskih voda vrši se u skladu sa Pravilnikom o načinu primene metoda hidroloških merenja i osmatranja („Službeni glasnik RS”, broj 20/13).

U Tabeli 2. data je vrsta monitoringa koji se obavlja na pojedinačnim stanicama, kao i vrsta merenja kvantiteta i nivoa površinskih voda koja se vrše na datoj stanici.

Tabela 2. Vrsta monitoringa i program rada stanica za merenje količine i nivoa površinskih voda

Redni broj

Naziv stanice

Vodotok

Rang stanice

PROGRAM RADA STANICE

Vrsta monitoringa

Osmatranje vodostaja

Registrovanje vodostaja analogno

Registrovanje vodostaja digitalno

Merenje protoka

Snimanje poprečnog profila

Snimanje pada vodnog ogledala

Merenje temperature vode

Pronos suspendovanog nanosa

Osmatranje pojave i stanja leda

Svakodnevno izveštavanje

Nadzorni

Operativni

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

Bezdan

Dunav

gl

+

+

+

+

+

+

1

+

+

+

2.

Apatin

Dunav

II

+

+

+

+

3.

Bogojevo

Dunav

I

+

+

+

+

+

 

+

+

4.

Bačka Palanka

Dunav

II

+

+

+

+

+

+

+

5.

Novi Sad

Dunav

gl

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

6.

Slankamen

Dunav

II

+

+

+

+

+

+

+

7.

Zemun

Dunav

II

+

+

+

+

+

+

+

8.

Pančevo

Dunav

II

+

+

+

+

+

9.

Smederevo

Dunav

I

+

+

+

+

+

+

+

+

10.

Banatska Palanka

Dunav

II

+

+

+

+

+

+

11.

Veliko Gradište

Dunav

II

+

+

+

+

12.

Golubac

Dunav

II

+

+

 

13.

Donji Milanovac

Dunav

II

+

+

14.

Brza Palanka

Dunav

II

+

 

+

+

15.

Prahovo

Dunav

II

+

 

+

16.

Novi Kneževac

Tisa*

gl

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

17.

Senta

Tisa*

II

+

+

+

+

+

18.

Novi Bečej

Tisa

II

+

+

+

+

+

19.

Novi Bečej brana g.v.

Tisa

II

+

+

 

20.

Titel

Tisa

I

+

+

+

+

 

+

+

+

21.

Vrbica

Zlatica

II

+

+

+

+

 

+

+

22.

Feketić

Krivaja

II

+

+

23.

Riđica

Plazović

II

+

+

24.

Hetin

Stari Begej

I

+

+

+

+

 

+

+

+

25.

Srpski Itebej g.v.

Plovni Begej

I

+

+

+

+

 

+

+

26.

Srpski Itebej d.v.

Plovni Begej

II

+

+

 

+

27.

Jamena

Sava

I

+

+

+

+

+

+

+

+

+

28.

Sremska Mitrovica

Sava**

gl

+

+

+

+

+

+

+

+

29.

Šabac

Sava**

I

+

+

+

+

+

+

30.

Beljin

Sava

II

+

+

31.

Beograd

Sava

II

+

+

+

+

+

32.

Bajina Bašta

Drina

I

+

+

+

+

+

+

+

+

33.

Radalj

Drina

I

+

+

+

+

 

+

34.

Brodarevo

Lim

I

+

+

+

+

 

35.

Prijepolje

Lim

gl

+

+

+

+

+

+

 +

+

+

36.

Priboj

Lim

I

+

+

+

+

 

37.

Prijepolje

Mileševka

I

+

+

+

+

 

38.

Bistrica

Bistrica

I

+

+

+

+

+

 

39.

Čedovo

Vapa

I

+

+

+

+

 

40.

Zavlaka

Jadar

I

+

+

+

+

 

+

41.

Lešnica

Jadar

I

+

+

+

+

 

+

42.

Batrovci

Bosut

I

+

+

+

+

43.

Morović

Studva

I

+

+

+

+

44.

Valjevo

Kolubara

I

+

+

+

+

+

 

+

45.

Slovac

Kolubara

I

+

+

+

+

+

 

+

46.

Beli Brod

Kolubara

gl

+

+

+

+

+

+

 

+

47.

Draževac

Kolubara

I

+

+

+

+

+

 

+

48.

Obrenovac

Kolubara

II

+

+

49.

Rakovica

Topčiderska

I

+

+

+

+

+

 

50.

Sedlare

Jablanica

I

+

+

+

+

 

51.

Belo Polje

Obnica

I

+

+

+

+

+

52.

Degurić

Gradac

I

+

+

+

+

+

 

53.

Mionica

Ribnica

I

+

+

+

+

 

54.

Bogovađa

Ljig

I

+

+

+

+

 

+

55.

Zeoke

Peštan

I

+

+

+

+

 

56.

Koceljeva

Tamnava

I

+

+

+

+

+

+

57.

Ćemanov most

Tamnava

I

+

+

+

+

+

 

+

58.

Ub

Ub

I

+

+

+

+

+

 

+

59.

Jaša Tomić

Tamiš

I

+

+

+

+

+

+

+

+

+

60.

Sečanj

Tamiš

II

+

+

+

+

61.

Pančevo

Tamiš

II

+

+

+

62.

Varvarin

Velika Morava

I

+

+

+

+

+

 

+

63.

Ćuprija

Velika Morava

II

+

+

+

+

64.

Bagrdan

Velika Morava

gl

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

65.

Žabarski most

Velika Morava

II

+

+

+

66.

Ljubičevski most

Velika Morava

gl

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

67.

Ćićevac

Jovanovačka

II

+

+

 

68.

Paraćin

Crnica

I

+

+

+

+

 

69.

Ćuprija

Ravanica

I

+

+

+

+

+

+

70.

Majur

Lugomir

I

+

+

+

+

+

 

+

71.

Jagodina

Belica

I

+

+

+

+

+

+

72.

Batočina

Lepenica

I

+

+

+

+

 

+

73.

Manastir Manasija

Resava

I

+

+

+

+

+

 

74.

Svilajnac

Resava

I

+

+

+

+

+

 

75.

Donja Šatornja

Jasenica

I

+

+

+

+

+

76.

Smed. Palanka

Jasenica

I

+

+

+

+

+

 

+

77.

Smed. Palanka

Kubršnica

I

+

+

+

+

+

 

+

78.

Vranjski Priboj

Južna Morava

I

+

+

+

+

+

 

+

79.

Vladičin Han

Južna Morava

I

+

+

+

+

 

+

80.

Grdelica

Južna Morava

gl

+

+

+

+

+

+

 

+

81.

Korvingrad

Južna Morava

I

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

82.

Aleksinac

Južna Morava

I

+

+

+

+

+

+

+

83.

Mojsinje

Južna Morava

gl

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

84.

Vranjska Banja

Banjska

I

+

+

+

+

+

 

+

85.

Tupalovce

Kozarska

I

+

+

+

+

 

86.

Svođe

Vlasina

I

+

+

+

+

+

87.

Vlasotince

Vlasina

I

+

+

+

+

+

 

+

88.

Svođe

Lužnica

I

+

+

+

+

 

89.

Leskovac

Veternica

I

+

+

+

+

+

+

+

+

90.

Sijarinska Banja

Banjska

I

+

+

+

+

 

91.

Pečenjevce

Jablanica

I

+

+

+

+

+

+

+

+

92.

Pukovac

Pusta

I

+

+

+

+

+

 

+

93.

Donja Selova

Toplica

I

+

+

+

+

 

94.

Magovo

Toplica

I

+

+

+

+

+

 

95.

Pepeljevac

Toplica

I

+

+

+

+

+

 

+

96.

Prokuplje

Toplica

I

+

+

+

+

+

 

+

97.

Doljevac

Toplica

I

+

+

+

+

+

+

+

+

98.

Merćez

Lukovska

I

+

+

+

+

+

 

99.

Visoka

Kosanica

I

+

+

+

+

+

 

100.

Dimitrovgrad

Nišava

I

+

+

+

+

+

 

+

+

+

101.

Pirot

Nišava

I

+

+

+

+

+

+

+

+

102.

Bela Palanka

Nišava

I

+

+

+

+

 

+

103.

Niš

Nišava

gl

+

+

+

+

+

+

+

 +

+

+

+

104.

Mrtvine

Gaberska

I

+

+

+

+

 

+

+

105.

Strazimirovci

Jerma

I

+

+

+

+

 

106.

Trnski Odorovci

Jerma

I

+

+

+

+

 

+

107.

Staničenje

Temska

I

+

+

+

+

 

108.

Radikine Bare

Kutinska

I

+

+

+

+

109.

Brajćevci

Visočica

I

+

+

+

+

 

110.

Visočka Ržana

Dojkinačka

I

+

+

+

+

 

111.

Gornja Toponica

Toponička

I

+

+

+

+

 

+

112.

Žučkovac

Moravica

I

+

+

+

+

 

113.

Kratovska stena

Zapadna Morava

gl

+

+

+

+

+

 

+

114.

Čačak

Zapadna Morava

I

+

+

+

+

+

115.

Miločaj

Zapadna Morava

I

+

+

+

+

 

+

116.

Trstenik

Zapadna Morava

II

+

+

+

+

+

+

117.

Jasika

Zapadna Morava

gl

+

+

+

+

+

+

+

118.

Šengolj

Đetinja

I

+

+

+

+

 

119.

Kosjerić

Skrapež

I

+

+

+

+

+

 

120.

Požega

Skrapež

I

+

+

+

+

 

121.

Gradina

Moravica

I

+

+

+

+

+

 

122.

Arilje

Moravica

I

+

+

+

+

+

 

+

123.

Rokci

Nošnica

I

+

+

+

+

+

124.

Bedina varoš

Lučka

I

+

+

+

+

+

125.

Kruščica

Veliki Rzav

I

+

+

+

+

+

126.

Radobuđa

Veliki Rzav

I

+

+

+

+

 

127.

Kruščica

Mali Rzav

I

+

+

+

+

 

128.

Guča

Bjelica

I

+

+

+

+

+

 

129.

Prijevor

Kamenica

I

+

+

+

+

+

 

130.

Gornja Gorevnica

Čemernica

I

+

+

+

+

+

 

131.

Preljina

Čemernica

I

+

+

+

+

+

132.

Brđani

Dičina

I

+

+

+

+

 

133.

Batrage

Ibar

II

+

+

+

+

134.

Prelez

Ibar

II

+

+

135.

Leposavić

Ibar

II

+

+

136.

Raška

Ibar

gl

+

+

+

+

+

+

+

 +

+

+

+

137.

Ušće

Ibar

I

+

+

+

+

+

+

138.

Lopatnica lakat

Ibar***

gl

+

+

+

+

+

 

+

139.

Kraljevo

Ibar***

II

+

+

+

+

+

140.

Novi Pazar

Raška

I

+

+

+

+

+

141.

Raška

Raška

I

+

+

+

+

 

142.

Požega

Ljudska

I

+

+

+

+

 

143.

Biljanovac

Jošanica

I

+

+

+

+

 

144.

Devići

Studenica

I

+

+

+

+

 

145.

Mlanča

Studenica

I

+

+

+

+

 

146.

Ušće

Studenica

I

+

+

+

+

+

 

147.

Bogutovac

Lopatnica

I

+

+

+

+

+

 

148.

Ribnica

Ribnica

I

+

+

+

+

 

149.

Guberevac

Gruža

I

+

+

+

+

150.

Brus

Rasina

I

+

+

+

+

+

151.

Ravni

Rasina

I

+

+

+

+

+

 

152.

Bivolje

Rasina

I

+

+

+

+

 

153.

Žagubica

Mlava

I

+

+

+

+

154.

Gornjak

Mlava

I

+

+

+

+

 

155.

Veliko selo

Mlava

I

+

+

+

+

+

 

+

156.

Bratinac

Mlava

II

+

 

+

157.

Kula

Vitovnica

I

+

+

+

+

158.

Novi Bečej ustava

DTD

II

+

+

159.

Kusić

Nera

I

+

+

+

+

+

+

+

+

+

160.

Vračev Gaj

Nera

II

+

+

 

161.

Markovićevo

Brzava

I

+

+

+

+

+

+

+

+

+

162.

Vatin

Moravica

I

+

+

+

+

+

+

+

+

+

163.

Vršac

Mesić

II

+

+

+

164.

Kuštilj

Karaš

I

+

+

+

+

 

165.

Dobričevo

Karaš

I

+

+

+

+

 

+

+

166.

Kučevo

Pek

I

+

+

+

+

+

 

+

167.

Kusiće

Pek

I

+

+

+

+

+

+

168.

Crnajka

Crnajka

I

+

+

+

+

+

 

169.

Crnajka

Šaška

I

+

+

+

+

 

170.

Bogovina

Crni Timok

I

+

+

+

+

+

 

+

171.

Gamzigrad

Crni Timok

I

+

+

+

+

+

 

+

172.

Zlot

Zlotska

I

+

+

+

+

 

173.

Knjaževac

Beli Timok

I

+

+

+

+

+

+

+

+

174.

Vratarnica

Beli Timok

I

+

+

+

+

 

175.

Zaječar

Beli Timok

I

+

+

+

+

+

+

+

+

176.

Čokonjar

Veliki Timok

I

+

+

+

+

 

+

177.

Rgošte

Svrljiški Timok

I

+

+

+

+

 

+

178.

Grlište

Grliška

I

+

+

+

+

 

179.

Donja Kamenica

Trgoviški Timok

I

+

+

+

+

180.

Ribarce

Dragovištica

I

+

+

+

+

+

 

181.

Bosiljgrad

Ljubatska

I

+

+

+

+

 

182.

Ribarce

Brankovačka

I

+

+

+

+

 

183.

Barbace

Pčinja

I

+

+

+

+

Napomena: *, **, *** stanice koje u paru ostvaruju program rada glavne hidrološke stanice

3. Način i postupak ispitivanja, broj i uslovi u kojima se vrši ispitivanje kvaliteta površinskih voda

3a. Nadzorni monitoring površinskih voda

Nadzorni monitoring se vrši na 50 mernih stanica. Rezultati ovog monitoringa daju pregled sveobuhvatnog ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i omogućavaju klasifikaciju vodnih tela u pet klasa, dopunjuju i potvrđuju procedure procene uticaja, omogućavaju efikasnu i efektivnu izradu budućih programa monitoringa, daju procenu dugoročnih promena prirodnih uslova koje su posledica rasprostranjenih antropogenih aktivnosti.

Nadzorni monitoring se sprovodi najmanje godinu dana u toku perioda Plana upravljanja rečnim slivom.

Izbor parametara izvršen je na osnovu sledećih kriterijuma:

– Parametri koji su indikativni za sve biološke elemente kvaliteta,

– Parametri koji su indikativni za sve hidromorfološke elemente kvaliteta,

– Parametri koji su indikativni za sve opšte fizičko-hemijske elemente kvaliteta,

– Prioritetna grupa zagađujućih supstanci koje se ispuštaju u rečne slivove ili podslivove, i

– Ostale zagađujuće supstance koje se ispuštaju u značajnim količinama u rečne slivove ili podslivove.

3b. Operativni monitoring površinskih voda

Operativni monitoring se sprovodi na 72 stanice na svim vodnim telima površinskih voda za koja je utvrđeno, na osnovu rezultata monitoringa i analize uticaja, da postoji rizik nepostizanja ciljeva životne sredine i na onim vodnim telima u koje se ispuštaju supstance sa prioritetne liste.

Za određivanje veličine pritisaka kojima su vodna tela površinske vode izložena, ispituju se:

– Parametri koji su pokazatelji onog biološkog elementa kvaliteta, ili više njih, koji su najosetljiviji na pritiske kojima su vodna tela izložena,

– Prioritetne supstance i druge zagađujuće supstance ispuštene u značajnim količinama,

– Parametri koji su pokazatelji onog hidromorfološkog elementa kvaliteta koji je najosetljiviji na razmatrani pritisak.

Tabela 3. Pregled stanica nadzornog i operativnog monitoringa, elementi kvaliteta koji se ispituju i učestalost ispitivanja površinskih voda

Red. broj

Naziv stanice

Vodotok

Šifra vodnog

tela

Tip

vodotoka

Vrsta monitoringa

Biološki elementi kvaliteta

Specifične zagađujuće supstance

Mikrobiološki parametri

Nadzorni

Operativni

Fitoplankton

Fitobentos

Makroinvertebrate

Prateći fiz-hem. parametri

Prioritetne i prioritetne hazardne supstance 1)

Ostale zagađujuće supstance 2)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

1.

Bezdan

Dunav

D10

Tip 1

x

x

6

1

1

12

12/12

12/12

4

2.

Bogojevo

Dunav

D9

Tip 1

x

4

1

12

6/6

6/6

0

3.

Novi Sad

Dunav

D8

Tip 1

x

x

4

1

12

6/6

6/6

4

4.

Slankamen

Dunav

D7

Tip 1

x

4

12

6/6

6/6

0

5.

Zemun

Dunav

D6

Tip 1

x

x

4

1

12

6/6

6/6

4

6.

Smederevo

Dunav

D5

Tip 1

x

x

4

1

12

4/6

6/6

0

7.

Banatska Palanka

Dunav

D4

Tip 1

x

x

4

1

12

6/12

12/12

12

8.

Tekija

Dunav

D3

Tip 1

x

x

4

1

12

6/6

6/6

4

9.

Brza Palanka

Dunav

D2

Tip 1

x

x

4

1

10

4/6

6/4

0

10.

Radujevac

Dunav

D1

Tip 1

x

x

6

1

12

6/12

12/12

12

11.

Bratinac

Mlava

ML_1

Tip 2

x

x

1

1

12

6/6

6/6/0

0

12.

Martonoš

Tisa

TIS_2

Tip 1

x

x

6

1

1

12

12/12

12/12

4

13.

Novi Bečej

Tisa

TIS_2

Tip 1

x

4

1

12

6/6

6/6

4

14.

Titel

Tisa

TIS_1

Tip 1

x

x

4

1

12

6/6

6/6

4

15.

Jaša Tomić

Tamiš

TAM_2

Tip 1

x

x

4

1

12

6/12

12/12

6

16.

Vrbica

Zlatica

ZLA

Tip 5

x

x

1

12

6/12

12/12

6

17.

Hetin

Stari Begej

STBEG

Tip 1

x

x

4

1

12

6/12

12/12

6

18.

Srpski Itebej

Plovni Begej

PLBEG

Tip 1

x

x

4

1

12

6/12

12/12

6

19.

Markovićevo

Brzava

BRZ

Tip 5

x

x

1

12

6/12

12/12

6

21.

Vatin

Moravica

MORBAN

Tip 5

x

x

1

12

6/12

12/12

6

22.

Dobričevo

Karaš

KAR

Tip 5

x

x

1

12

6/12

12/12

6

23.

Kusić

Nera

NER_2

Tip 2

x

x

1

12

6/12

12/12

6

24.

Sombor

Kanali DTD

CAN_VR-BEZ

*VVT

x

x

4

1

12

6/6

6/6

0

25.

Bač

Kanal BP-Kar

CAN_BP-KAR

*VVT

x

1

12

6/6

6/4

0

26.

Bačko Gradište

Kanali DTD

CAN_BEC-BOG

*VVT

x

12

6/6

6/4

0

27.

DTD kanal Odzaci-Sombor

Kanali DTD

CAN_OD-SO

*VVT

x

1

12

6/6

6/6

0

28.

Novi Sad 1

Kanali DTD

CAN_NS-SS

*VVT

x

1

12

6/6

6/4

0

29.

Novo Miloševo

Kanali DTD

CAN_KIK

*VVT

x

1

12

6/6

6/6

0

30.

Melenci

Kanali DTD

CAN_BP-NB

*VVT

x

1

12

6/6

6/4

0

31.

Bački Breg 1

Bajski Kanal

CAN_BAJ

*VVT

x

x

6

2

12

12/12

12/12

4

32.

Bački Breg 2

Plazović

PLAZ

Tip 5

x

x

2

12

12/12

12/12

4

33.

Jamena

Sava

SA_3

Tip 1

x

x

1

1

12

12/12

12/12

4

34.

Šabac

Sava

SA_2

Tip 1

x

x

1

1

12

4/6

6/6

2

35.

Ostružnica

Sava

SA_1

Tip 1

x

x

1

1

12

12/12

12/12

4

36.

Badovinci

Drina

DR_1

Tip 2

x

x

1

12

6/12

12/6

2

37.

Bajina Bašta

Drina

DR_3

Tip 2

x

x

1

1

12

6/10

10/10

0

38.

Prijepolje

Lim

LIM_4

Tip 2

x

1

12

6/10

10/10

2

39.

Ljuboviđa od ušća u Drinu do ušća Orovičke reke

Ljuboviđa

LJUB_1

Tip 3

x

2

2

12

6/10

10/10

2

40.

Ljuboviđa od ušća Orovičke reke do ušća Zavojšnice

Ljuboviđa

LJUB_2

Tip 3

x

2

2

12

6/10

10/10

2

41.

Lešnica

Jadar

JAD_1

Tip 3

x

x

1

10

4/6

6/4

2

42.

Mislođin

Kolubara

KOL_1

Tip 2

x

x

1

12

6/10

10/10

2

43.

Bukulja od ušća u Kačer do brane Garaši

Bukulja

BKLJ_1

Tip 6

x

2

2

12

6/10

10/10

2

44.

Velika Bukulja uzvodno od akumulacije Garaši do brane Bukulja

Velika Bukulja

VBKLJ_1

Tip 6

x

2

2

12

6/10

10/10

2

45.

Velika Bukulja uzvodno od akumulacije Bukulja

Velika Bukulja

VBKLJ_3

Tip 6

x

2

2

4

4/4

4/4

2

46.

Ljubičevski Most

Velika Morava

VMOR_1

Tip 1

x

x

4

1

12

6/10

10/10

4

47.

Trnovče

Velika Morava

VMOR_2

Tip 1

x

4

1

10

6/6

6/6

2

48.

Bagrdan

Velika Morava

VMOR_3

Tip 2

x

x

4

1

12

6/6

6/6

0

49.

Gugaljski Most

Zapadna Morava

ZMOR_4

Tip 2

x

x

1

12

6/6

6/6

0

50.

Kraljevo

Zapadna Morava

ZMOR_2

Tip 2

x

x

1

12

6/6

6/6

2

51.

Maskare

Zapadna Morava

ZMOR_1

Tip 2

x

x

12

6/6

6/6

0

52.

Moravica od ušća u Zapadnu Moravu do ušća Velikog Rzava

Moravica

MOR_1

Tip 3

x

2

2

12

6/10

10/10

2

53.

Batrage

Ibar

IB_6

Tip 2

x

x

1

10

4/6

6/4

0

54.

Raška

Ibar

IB_3

Tip 2

x

x

1

12

6/12

12/12

2

55.

Kraljevo

Ibar

IB_1

Tip 2

x

x

1

10

6/6

6/6

2

56.

Rasina uzvodno od Bašićke reke

Rasina

RAS_4

Tip 4

x

2

2

12

6/10

10/10

2

57.

Mojsinje

Južna Morava

JMOR_1

Tip 2

x

x

1

12

6/6

6/6

2

58.

Korvingrad

Južna Morava

JMOR_3

Tip 2

x

x

1

10

6/6

6/6

0

59.

Ristovac

Južna Morava

JMOR_6

Tip 2

x

x

1

12

6/10

10/10

0

60.

Bujanovac

Binačka Morava

Tip 3

x

x

1

12

6/10

10/10

2

61.

Ribarska reka od ušća u Južnu Moravu do ušća Velike reke

Ribarska reka

RIBR_1

Tip 3

x

2

2

12

6/10

10/10

2

62.

Banjska reka od ušća u Južnu Moravu do brane Prvonek

Banjska reka

BANJJM_1

Tip 3

x

2

2

12

6/10

10/10

2

63.

Dimitrovgrad

Nišava

NIS_3

Tip 3

x

x

1

12

12/12

12/12

2

64.

Niš

Nišava

NIS_1

Tip 2

x

x

1

10

6/6

6/6

0

65.

Mrtvine

Gaberska

GAB

Tip 3

x

x

1

12

6/10

10/10

0

66.

Trnski Odorovci

Jerma

JER_2

Tip 4

x

1

12

6/10

10/10

0

67.

Krivi Dol

Visočica

VIS_1

Tip 4

x

1

12

6/10

10/10

0

68.

Moravica od ušća u Južnu Moravu do brane Bovan

Moravica

SOKOMOR_1

Tip 3

x

2

2

12

12/12

12/12/2

0

69.

Kozaračka reka od ušća u Južnu Moravu do ušća Male reke

Kozaračka reka

KOZ_1

Tip 3

x

2

2

12

6/10

10/10

2

70.

Kozaračka reka od ušća u Male reke do ušća Ostrozupske reke

Kozaračka reka

KOZ_2

Tip 3

x

2

2

12

6/10

10/10

2

71.

Kusići

Pek

PEK_1

Tip 2

x

1

12

4/12

12/4

0

72.

Mosna

Porečka Reka

POR_1

Tip 3

x

x

1

12

4/6

6/6

2

73.

Zamna od ušća u Dunav do ušća Medveđe – selo

Zamna

ZAM_1

Tip 3

x

2

2

12

6/10

10/10

2

74.

Zamna uzvodno od ušća Medveđe

Zamna

ZAM_2

Tip 3

x

2

2

12

6/10

10/10

2

75.

Srbovo

Timok

TIM_1

Tip 2

x

x

1

12

4/12

12/4

0

76.

Bogovina

Crni Timok

CTIM_3

Tip 2

x

1

10

4/6

6/4

0

* VVT – veštačka vodna tela

1) U koloni: prioritetne i prioritetne hazardne supstance prvi broj se odnosi na učestanost ispitivanja organskih polutanata u vodi, a drugi broj na učestanost ispitivanja rastvorenih teških metala u vodi (Pb, Ni, Cd i Hg).

2) U koloni: ostale zagađujuće supstance prvi broj odnosi se na učestanost ispitivanja ukupnih treških metala, a drugi broj na ostale zagađujuće supstance.

3v. Pregled elemenata kvaliteta za procenu statusa

Opšta procena statusa zasniva se na:

– proceni ekološkog statusa (biološki elementi kvaliteta, prateći fizičko-hemijski i hidromorfološki elementi kvaliteta)

– proceni hemijskog statusa za specifične zagađujuće supstance (prioritetne supstance i ostale supstance za koje je utvrđeno da se ispuštaju u vodna tela u značajnim količinama).

3g. Biološki elementi kvaliteta

Biološki elementi kvaliteta vode koji se koriste za klasifikaciju ekološkog statusa u rekama i jezerima su: fitoplankton, makrofite i fitobentos, kao delovi vodene flore, zatim makroinvertebrate i ribe. Biološki elementi kvaliteta i njihovi parametri definisani su u Tabeli 4.

Tabela 4. Biološki elementi kvaliteta za klasifikaciju ekološkog statusa/ potencijala i parametri koji se koriste za te elemente kvaliteta

Biološki element kvaliteta

Parametar

Jedinica

Tip vodotoka

Fitoplankton

zastupljenost Cyanobacteria

%

Tip 1, jezera, akumulacije, VVT

zastupljenost Chrysophyta

%

jezera, akumulacije, VVT

zastupljenost Bacillariophyta

%

Tip 1, jezera, akumulacije, VVT

zastupljenost Xanthophyta

%

jezera, akumulacije, VVT

zastupljenost Pyrrhophyta

%

zastupljenost Euglenophyta

%

Tip 1, jezera, akumulacije, VVT

zastupljenost Chlorophyta

%

abundanca

ćelija ml-1

Tip 1, jezera, akumulacije, VVT

biomasa fitoplanktona, hlorofil a

µg l-1

Fitobentos

1IPS indeks

Svi tipovi vodotoka, jezera, akumulacije i VVT

2CEE indeks

3EPI-D indeks

Makroinvertebrate

saprobni indeks (Zelinka & Marvan)

Svi tipovi vodotoka, jezera, akumulacije i VVT

BMWP skor

Tip 1, 2, 3, 4, 5, jezera, akumulacije i VVT

ASPT skor

Tip 1, 2, 3, 4, 5, jezera preko

200m n.m.

Indeks divrziteta (metoda Shannon-Weaver)

Tip 1, 2, 3, 4, 5, jezera, akumulacije, VVT

BNBI indeks

Tip 1, 2, 3, 4, 5, 6 jezera, akumulacije

zastupljenost Oligochaeta-Tubificidae

%

Svi tipovi vodotoka, jezera i akumulacije i VVT

EPT indeks

Tip 2, 3, 4, 6 jezera preko 200m n.m, akumulacije na vodnim telima 2, 3, 4

broj osetljivih taksona

Tip 1, 2, 4, 5, 6 jezera preko 200m n.m.

ukupan broj taksona

Svi tipovi vodotoka, jezera, akumulacije i VVT

ukupan broj familija

Tip 3

ukupan broj rodova

broj vrsta školjki

Tip 1, jezera do 200m n. m, akumulacije na vodnim telima tipa 1

broj vrsta Gastropoda

Tip 1, 5 jezera do 200m n.m, akumulacije na vodnim telima tipa 1

Dodatni parametar za jezera i akumulacije

TSI-indeks trofičnosti

Jezera i akumulacije

1IPS (Coste in Cemagref 1982) „Indice de polluo-sensibilite”

2CEE (Descy & Coste 1990)

3EPI-D (Dell’Uomo 1999) „Diatom-based Eutrophication/Pollution Indeks”

Metoda ispitivanja: Analitičke metode koje se primenjuju u postupku praćenja statusa površinskih i podzemnih voda i sedimenata, moraju biti u skladu sa standardom SRPS ISO / IEC 17025 : 2006.

Tabela 5. Mikrobiološki parametri za klasifikaciju ekološkog statusa/ potencijala

Parametar

Jedinica

ukupni koliformi

broj/100ml

fekalni koliformi

broj/100ml

fekalne enterokoke

broj/100ml

odnos oligotrofnih i heterotrofnih bakterija-OB/HB

broj aerobnih heterotrofa (metoda Kohl)

broj/1ml

Metoda ispitivanja: Analitičke metode koje se primenjuju u postupku praćenja statusa površinskih i podzemnih voda i sedimenata, moraju biti u skladu sa standardom SRPS ISO / IEC 17025 : 2006.

Koji parametri bioloških elemenata kvaliteta će se ispitivati u pojedinim tipovima reka, jezera, akumulacija i veštačkim vodnim telima definisano je propisom koji utvrđuje parametre ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametre hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda.

3d. Fizičko hemijski parametri

Opšti fizičko-hemijski elementi kvaliteta površinskih voda su:

– Termički uslovi,

– Uslovi oksidacije,

– Salinitet,

– Alkalitet i aciditet,

– Nutrijenti,

a za jezera i akumulacije i prozirnost.

Ovim programom su obuhvaćeni fizičko-hemijski parametri, koji podržavaju biološke elemente kvaliteta, prikazani u Tabeli 6.

Tabela 6. Fizičko-hemijski parametri koji podržavaju biološke elemente kvaliteta

Redni broj

Parametar

Jedinica

1.

Temperatura vode

0C

2.

Providnost

mm

3.

Mutnoća

NTU

4.

Suspendovane materije

mg/l

5.

Rastvoreni kiseonik

mgO2/l

6.

Zasićenost vode kiseonikom

%

7.

Alkalitet

mmol/l

8.

Ukupna tvrdoća kao CaCO3

mg/l

9.

Slobodni CO2

mg/l

10.

Karbonati – CO3–

mg/l

11.

Bikarbonati – HCO3-

mg/l

12.

Ukupni alkalitet- CaCO3

mg/l

13.

pH

14.

Elektroprovodljivost

µS/cm

15.

Ukupne rastvorene supstance (TDS)

mg/l

16.

Amonijum (NH4-N)

mg/l

17.

Nitriti (NO2-N)

mg/l

18.

Nitrati (NO3-N)

mg/l

19.

Organski azot (N)

mg/l

20.

Ukupni azot (N)

mg/l

21.

Ortofosfati (PO4-P)

mg/l

22.

Ukupni fosfor (P)

mg/l

23.

Silikati (SiO2)-rastvoreni

mg/l

24.

Kalcijum (Ca++)

mg/l

25.

Magnezijum (Mg++)

mg/l

26.

Hloridi (Cl-)

mg/l

27.

Sulfati (SO4–)

mg/l

28.

Biološka potrošnja kiseonika BPK-5

mg/l

29.

Hemijska potrošnja kiseonika iz KMnO4

mg/l

30.

Ukupni organski ugljenik -TOC

mg/l

Metoda ispitivanja: Analitičke metode koje se primenjuju u postupku praćenja statusa površinskih i podzemnih voda i sedimenata, moraju biti u skladu sa standardom SRPS ISO / IEC 17025 : 2006.

3đ. Specifične zagađujuće supstance

Ovim programom su obuhvaćene specifične zagađujuće supstance date u Tabeli 7.

Tabela 7. Specifične zagađujuće supstance – Prioritetne i prioritetne hazardne supstance

Redni broj

CAS broj 1

Naziv prioritetne supstance

1.

15972-60-8

Alahlor (Alachlor )

2.

120-12-7

Antracen (Anthracene)

3.

1912-24-9

Atrazin (Atrazine)

4.

7440-43-9

Kadmijum1(Cd) i njegova jedinjenja

5.

470-90-6

Hlorfenvinfos (Chlorfenvinphos)

6.

2921-88-2

Hlorpirifos (Chlorpyrifos)

7-10.

Ciklodienski pesticidi

309-00-02

Aldrin2 (Aldrin)

60-57-1

Dieldrin2 (Dieldrin)

72-20-8

Endrin (Endrin)

465-73-6

Izodrin ( Izodrin)

11.

/

Ukupan DDT 2,4

12.

50-29-3

Para-para-DDT2

13.

330-54-1

Diuron (Diuron)

14.

115-29-7

Endosuflan (endosulfan)

15.

206-44-0

Fluoranten (Fluoranthene)

16.

118-74-1

Heksahlorbenzen (Hexachlorobenzene)

17.

87-68-3

Heksahlorbutadien (Hexachlorobutadiene)

18.

Heksahlorcikloheksan (Hexachlorocyclohexane) i

319-84-16

α- HCH

319-85-7

β- HCH

58-89-9

γ- HCH( Lindan)

608-73-1

δ- HCH

19.

34123-59-6

Izoproturon (Isoproturon)

20.

140-66-9

Oktifenoli 4 – ( 1,1,3,3 -tetrametilbutil) fenol

21.

7439-92-1

Olovo1(Pb) i njegova jedinjenja

22.

91-20-3

Naftalen (Naphthalene)

23.

7440-02-0

Nikal1 (Ni) i njegova jedinjenja

24.

104-40-5

4-(para)nonilfenol-(4-(para)nonylphenol )

25.

608-93-5

Pentahlorobenzen (Pentachlorobenzene)

26.

87-86-5

Pentahlorofenol (Pentachlorophenol)

27-31.

Poliaromatični ugljovodonici (PAH)

50-32-8

Benzo(a)piren (Benzo(a)pyrene)

205-99-2

Benzo(b)fluoranten (Benzo(b)fluoranthene)

191-24-2

Benzo(g,h,i)perilen (Benzo(g,h,i)perylene)

207-08-9

Benzo(k)fluoranten (Benzo(k)fluoranthene)

193-39-5

Indeno(1,2,3c,d)piren (Indeno(1,2,3-cd)pyrene)

32.

122-34-9

Simazin (Simazine)

33.

1582-09-8

Trifluralin (Trifluralin)

34.

Terbutrin (Terbutrin)

35.

7439-97-6

Živa1 (Hg) i njena jedinjenja

36.

76-44-8

Heptahlor (Heptahlor)

37.

1024-57-3

Heptahlor-epoksid(Heptahlor-epoksid)

38.

5915-41-3

Terbutilazin (Terbutilazin)

39.

139-40-2

Propazin (Propazin)

Metoda ispitivanja: Analitičke metode koje se primenjuju u postupku praćenja statusa površinskih i podzemnih voda i sedimenata, moraju biti u skladu sa standardom SRPS ISO / IEC 17025:2006.

1 Specifične zagađujuće supstance – Prioritetne i prioritetne hazardne supstance pod rednim br. 4, 21, 23 i 35 radiće se kao rastvorena jedinjenja (rastvoreni teški metali).

2 Ova supstanca nije prioritetna supstanca već je jedna od ostalih zagađujućih supstanci za koje su SKŽS identični onima utvrđenim u propisima EU koji su se primenjivali pre 13. januara 2009. godine.

2,4 Ukupni DDT obuhvata sumu izomera 1,1,1-trihlor-2,2 bi (p-hlorfenil) etan (CAS broj 50-29-3; EU broj 200-024-3); 1,1,1-trihlor-2 (o-hlorfenil)-2-(p-hlorfenil) etan (CAS broj 789-02-6, EU broj 212-332-5); 1,1-dihlor-2,2 bi (p-hlorfenil) etilen (CAS broj 72-55-9, EU broj 200-784-6); i 1,1-dihlor-2,2 bi (p-hlorfenil) etan (CAS broj 72-54-8; EU broj 200-783-0).

Ostale zagađujuće supstance u površinskim vodama prate se u skladu sa propisom koji utvrđuje granične vrednosti zagađujućih materija (supstanci) u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Tabela 8.).

Tabela 8. Specifične zagađujuće supstance – Ostale zagađujuće supstance

Redni broj

Naziv parametra

1.

Cink (Zn)

2.

Bakar (Cu)

3.

Gvožđe (Fe)

4.

Mangan (Mn)

5.

Hrom ukupni (Cr)

6.

Arsen (As)

7.

Bor (V)

8.

Fenolni indeks

Metoda ispitivanja: Analitičke metode koje se primenjuju u postupku praćenja statusa površinskih i podzemnih voda i sedimenata, moraju biti u skladu sa standardom SRPS ISO / IEC 17025:2006.

* Specifične zagađujuće supstance – Ostale supstance pod rednim br. 1- 7 radiće se kao ukupni teški metali.

3e. Monitoring statusa akumulacija

Elementi kvaliteta vode u akumulacijama ispituju se u skladu sa propisom koji utvrđuje parametre ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametre hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda.

Tabela 9. Akumulacije obuhvaćene operativnim monitoringom i elementi kvaliteta koji se ispituju

Red.

br.

Naziv akumulacije

Vodotok

Šifra vodnog

tela

Tip

vodotoka na kome je formirana

Biološki elementi kvaliteta

Prateći fiz-hem. elementi

Specifične zagađujuće supstance

Fitoplankton

Fitobentos

Makroinvertebrate

Prioritetne i prioritetne hazardne supstance

Ostale zagađujuće supstance

1.

Garaši

Velika Bukulja, Mala Bukulja, bezimena

BKLJ_2

4

2

2

4

4

4

2.

Bukulja

Velika Bukulja

VBKLJ_2

4

2

2

4

4

4

* Sediment- uzorkovati jedanput godišnje na akumulacijama (period uzorkovanja juli/avgust).

Zbog prostorne varijabilnosti fitoplanktona i podržavajućih fizičko-hemijskih elemenata kvaliteta vode, pri uzorkovanju, zahtevaju se horizontalni i vertikalni profili. Ispitivanja se obavljaju četiri puta godišnje, obavezno u periodu letnje stratifikacije, prolećne i jesenje cirkulacije.

Odabir tačaka uzimanja uzoraka po horizontalnom profilu zavisi od morfometrije akumulacije i one će biti određene nakon preliminarnih terenskih merenja dubine, temperature, pH vrednosti, elektroprovodljivosti i rastvorenog kiseonika. Po odabiru tačaka uzimaju se uzorci po vertikalnom profilu.

U periodu letnje stratifikacije uzorci za određivanje osnovnih fizičko-hemijskih parametara (temperature, pH, elektroprovodljivosti, rastvorenog kiseonika i % zasićenja vode kiseonikom) i hlorofila a uzimaju se na svakih 1.5 m u zoni epilimniona, na svakih 0.5 m u zoni metalimniona (termokline), a zatim na svakih 1.5 m u zoni hipolimniona do 15 m dubine, a posle na svakih 5 m.

U periodu prolećne i jesenje cirkulacije uzorkovanje se vrši na svakih 1.5 m do dubine od 15 m, a zatim na svakih 5 m (uključujući 1 m ili na 10 % dubine od dna akumulacije). Uzorci za određivanje abundance fitoplanktona uzimaju se na tri tačke po vertikalnom profilu (0.5 m ispod površine vode, u zoni termokline i zoni hipolimniona). Uzorci za određivanje ostalih fizičko-hemijskih parametara, specifičnih prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci i ostalih zagađujućih supstanci uzimaju se na navedene tri tačke. Monitoring sedimenta akumulacija obuhvata ispitivanje prisustva supstanci koje se vezuju za čvrstu fazu (Tabela 12 i 13.). Ispitivanje sedimenta akumulacija obavlja se jednom godišnje na tri tačke.

3ž. Analiza sedimenta

Monitoring sedimenta obuhvata ispitivanje prisustva supstanci koje se vezuju za čvrstu fazu (Tabela 10. i 11.). Ispitivanje sedimenta obavlja se jedanput godišnje na stanicama površinskih voda navedenim u Tabeli 3 pod rednim brojevima: 1, 12, 17,18, 31,32, 35, 39, 40,.43, 44, 52, 56, 61, 62, 63, 68,69,70,73 i 74.

Tabela 10. Specifične zagađujuće supstance u sedimentu-prioritetne i prioritetne hazardne supstance

Redni broj

CAS broj 1

Naziv prioritetne supstance

1.

15972-60-8

Alahlor (Alachlor )

2.

120-12-7

Antracen (Anthracene)

3.

1912-24-9

Atrazin (Atrazine)

4.

470-90-6

Hlorfenvinfos (Chlorfenvinphos)

5.

2921-88-2

Hlorpirifos (Chlorpyrifos)

6-9.

Ciklodienski pesticidi

309-00-02

Aldrin2 (Aldrin)

60-57-1

Dieldrin2 (Dieldrin)

72-20-8

Endrin (Endrin)

465-73-6

Izodrin ( Izodrin)

10.

/

Ukupan DDT 2,4

11.

50-29-3

Para-para-DDT2

12.

330-54-1

Diuron (Diuron)

13.

115-29-7

Endosuflan (endosulfan)

14.

206-44-0

Fluoranten (Fluoranthene)

15.

118-74-1

Heksahlorbenzen (Hexachlorobenzene)

16.

87-68-3

Heksahlorbutadien (Hexachlorobutadiene)

17.

Heksahlorcikloheksan (Hexachlorocyclohexane) i

319-84-16

α- HCH

319-85-7

β- HCH

58-89-9

γ- HCH G( Lindan )

608-73-1

δ- HCH

18.

34123-59-6

Izoproturon (Isoproturon)

19.

140-66-9

Oktifenoli 4 – ( 1,1,3,3 -tetrametilbutil) fenol

20.

91-20-3

Naftalen (Naphthalene)

21.

104-40-5

4-(para)nonilfenol

(4-(para)nonylphenol )

22.

608-93-5

Pentahlorobenzen (Pentachlorobenzene)

23.

87-86-5

Pentahlorofenol (Pentachlorophenol)

24-28.

Poliaromatični ugljovodonici (PAH)

50-32-8

Benzo(a)piren (Benzo(a)pyrene)

205-99-2

Benzo(b)fluoranten (Benzo(b)fluoranthene)

191-24-2

Benzo(g,h,i)perilen (Benzo(g,h,i)perylene)

207-08-9

Benzo(k)fluoranten (Benzo(k)fluoranthene)

193-39-5

Indeno(1,2,3c,d)piren (Indeno(1,2,3-cd)pyrene)

29.

1336-36-3

Polihlorovani bifenili (PCB) :28,52,101,138,153,180 i 194

30.

122-34-9

Simazin (Simazine)

31.

1582-09-8

Trifluralin (Trifluralin)

32.

Terbutrin (Terbutrin)

33.

76-44-8

Heptahlor (Heptahlor)

34.

1024-57-3

Heptahlor-epoksid

(Heptahlor-epoksid)

35.

5915-41-3

Terbutilazin (Terbutilazin)

36.

139-40-2

Propazin (Propazin)

37.

Krizen (Krisen)

38.

Fenantren (Phenanthrene)

Metoda ispitivanja: Analitičke metode koje se primenjuju u postupku praćenja statusa površinskih i podzemnih voda i sedimenata, moraju biti u skladu sa standardom SRPS ISO / IEC 17025 : 2006.

Tabela 11. Specifične zagađujuće supstance – Ostale zagađujuće supstance

Redni broj

Naziv parametra

1.

Cink (Zn)

2.

Bakar (Cu)

3.

Hrom ukupni (Cr)

4.

Arsen (As)

5.

Bor (V)

6.

Olovo(Pb)

7.

Kadmijum (Cd)

8.

Živa(Hg)

9.

Nikl(Ni)

10.

Gvožđe(Fe)

11.

Mangan(Mn)

Metoda ispitivanja: Analitičke metode koje se primenjuju u postupku praćenja statusa površinskih i podzemnih voda i sedimenata, moraju biti u skladu sa standardom SRPS ISO / IEC 17025 : 2006.

3z. Hidromorfološki elementi kvaliteta

Radi klasifikovanja ekološkog statusa, pored bioloških i fizičko-hemijskih elemenata kvaliteta, ispituju se i hidromorfološki elementi kvaliteta kao i parametri za određivanje ekološkog statusa/potencijala reka (Tabela 12.).

Tabela 12. Hidromorfološki elementi kvaliteta za reke

Elementi kvaliteta

Podelement

Parametar

Hidrološki režim

Količina i dinamika proticaja

– Istorijski podaci o proticajima

– Podaci o proticajima dobijeni modeliranjem

– Aktuelni/mereni protoci

Veza sa podzemnim vodama

– Nivo vodenog ogledala

– Protok površinskih voda

Rečni kontinuitet

Neprekidnost rečnog toka – broj i vrsta pregrada

Konstrukcije za osiguranje nesmetanog prolaza akvatičnih organizama

Morfološki uslovi

Varijacije dubine i širine rečnog korita

– Poprečni presek rečnog korita

– Protok

Struktura i supstrat dna rečnog korita

– Poprečni presek

– Granulacija

– prisustvo i lokacija velikih ostataka drveća

Struktura obalne zone

– Dužina/širina

– Sastav živog sveta

– Kontinuitet/zemljani pokrivač

Brzina strujanja

Zakonitost kanalisanja

U Tabeli 11. su prikazani hidromorfološki elementi i parametri kvaliteta za klasifikaciju ekološkog statusa/potencijala jezera i akumulacija.

Tabela 13. Hidromorfološki elementi kvaliteta za jezera i akumulacije

Elementi kvaliteta

Podelement

Parametri

Hidrološki režim

Količina i dinamika proticaja

– Istorijski podaci o proticajima

– Podaci o proticajima dobijeni modeliranjem

– Aktuelni/mereni protoci

– Mešanje i zakonitosti cirkulacije

Veza sa podzemnim vodama

– Nivo vodenog ogledala

– Protok površinskih voda

Vreme zadržavanja vode

– Zapremina/Dubina

– Doticaj/Oticaj

Morfološki uslovi

Varijacije dubine jezera

– Površina

– Zapremina/dubina

Struktura i supstrat dna jezera

– Granulacija

– Sadržaj vode/gustina

– Sastav elemenata

– Brzina i starost sedimentacije

Struktura obale jezera

– Dužina

– Sastav priobalnih vrsta

– Pokrivenost vegetacijom

– Karakteristike obale

Struktura priobalne zone

– Dužina/Širina

– Sastav živog sveta

– Kontinuitet/zemljani pokrivač

3i. Obim, vrsta i učestalost ispitivanja u mreži stanica na području grada Beograda

Obim, vrsta i učestanost ispitivanja pokazatelja kvaliteta voda u mreži stanica na području grada Beograda prikazani su u Tabeli 14.

Tabela 14. Obim, vrsta i učestalost ispitivanja u mreži stanica u zoni grada Beograda

Redni broj

Naziv stanice

Vodotok

Šifra vodnog tela

Učestalost ispitivanja opštih fizičko-hemijskih parametara

1.

Zemun

Dunav

D6

52

2.

Beograd – Vinča

Dunav

D5

52

3.

Smederevo

Dunav

D5

52

4.

Ostružnica

Sava

SA_1

52

3j. Stanice sa svakodnevnim izveštavanjem

Svakodnevna ispitivanja kvaliteta voda vodotoka vrše se na stanicama navedenim u Tabeli 15.

Tabela 15. Stanice na kojima se vrše svakodnevna ispitivanja kvaliteta voda

Redni broj

Naziv stanice

Vodotok

Šifra vodnog tela

Učestalost ispitivanja opštih fizičko-hemijskih parametara (dan/godina)

1.

Novi Sad

Dunav

D8

365

2.

Jamena

Sava

SA_3

365

3.

Bagrdan

Velika Morava

VMOR_3

365

4.

Ljubičevski most

Velika Morava

VMOR_1

365

5.

Raška

Ibar

IB_3

365

*na stanici pod rednim brojem 5 pored opštih fizičko-hemijskih parametara radiće se i fenolni indeks

II. Monitoring podzemnih voda

1. Broj i položaj pijezometara i drugih objekata za merenje

količine i nivoa podzemnih voda

Prema programu rada koji se na njima obavlja, hidrološke stanice podzemnih voda dele se na:

1) glavne hidrološke stanice;

2) stanice I reda;

3) stanice II reda.

Minimalni program rada na glavnoj stanici podzemnih voda sadrži:

1) svakodnevno merenje pijezometarskog nivoa izdani;

2) svakodnevno merenje nivoa vode u povlatnim naslagama;

3) merenje temperature vode;

4) merenje dnevne sume padavina.

Minimalni program rada na stanici podzemnih voda I reda sadrži:

1) merenje pijezometarskog nivoa izdani 1, 5, 10, 15, 20. i 25. dana u mesecu;

2) merenje temperature vode.

Minimalni program rada na stanici podzemnih voda II reda sadrži merenje pijezometarskog nivoa izdani 1, 10. i 20. dana u mesecu;

Količine i nivoi podzemnih voda osmatraju se prema broju i položaju mernih mesta za merenje koje su date u Tabeli 16.

U Tabeli 16. definisane su stanice na kojima se sprovodi monitoring kvantitativnog statusa podzemnih voda.

Tabela 16. Broj i položaj mernih mesta za merenje kvantitativnog statusa podzemnih voda

Redni broj

Broj vodnog tela

Naziv vodnog tela podzemne vode

Šifra vodnog tela

Površinavodnogtela (km2)

Vodno područje

Naziv hidr. stanice

podzemnih voda na kojojse vrši merenje

Šifra hidrološkestanice na kojojse vrši merenje

Koordinate

y

x

1.

8

Severozapadna Bačka -prva izdan

TIS_GW_SI_1

1232,43

Bačka i Banat

Sombor-GMS (S-1)

18NP0011

7356016

5070857

2.

8

Severozapadna Bačka -prva izdan

TIS_GW_SI_1

1232,43

Bačka i Banat

Sombor (S-1/1)

18NP0011/1

7356018

5070855

3.

8

Severozapadna Bačka -prva izdan

TIS_GW_SI_1

1232,43

Bačka i Banat

Sombor (S-1/2)

18NP0011/2

7356019

5070855

4.

8

Severozapadna Bačka -prva izdan

TIS_GW_SI_1

1232,43

Bačka i Banat

Sombor (S-1/3)

18NP0011/3

7356021

5070854

5.

8

Severozapadna Bačka -prva izdan

TIS_GW_SI_1

1232,43

Bačka i Banat

Sombor (S-1/D)

18NP0011/D

7356014

5070858

6.

9

Telečka -prva izdan

TIS_GW_SI_2

2643,55

Bačka i Banat

Aleksa Šantić (AŠ-1/D)

18NP0021/D

7372002

5087933

7.

9

Telečka -prva izdan

TIS_GW_SI_2

2643,55

Bačka i Banat

Aleksa Šantić (AŠ-1/d)

18NP0021/d

7372000

5087934

8.

9

Telečka -prva izdan

TIS_GW_SI_2

2643,55

Bačka i Banat

Subotica-Mikićevo (M-1)

18NP0031

7395257

5096101

9.

9

Telečka -prva izdan

TIS_GW_SI_2

2643,55

Bačka i Banat

Njegoševo (Nj-1/D)

18NP0041/D

7403338

5070163

10.

10

GornjaTisa -prva izdan

TIS_GW_SI_3

1772,02

Bačka i Banat

Sterijino (ST-1)

18NP0051

7424170

5073350

11.

10

GornjaTisa -prva izdan

TIS_GW_SI_3

1772,02

Bačka i Banat

Vrbas-farma (VR-1)

18NP0071

7396395

5049186

12.

10

GornjaTisa -prva izdan

TIS_GW_SI_3

1772,02

Bačka i Banat

Vrbas-farma (VR-1/D)

18NP0071/D

7396393

5049187

13.

10

GornjaTisa -prva izdan

TIS_GW_SI_3

1772,02

Bačka i Banat

Kanjiža (TKA-1/D)

18NP0381/D

7427850

5098500

14.

10

GornjaTisa -prva izdan

TIS_GW_SI_3

1772,02

Bačka i Banat

Kanjiža (TKA-2/D)

18NP0382/D

7426075

5100575

15.

10

GornjaTisa -prva izdan

TIS_GW_SI_3

1772,02

Bačka i Banat

Kanjiža (TKA-3)

18NP0383

7428000

5098550

16.

10

GornjaTisa -prva izdan

TIS_GW_SI_3

1772,02

Bačka i Banat

Kanjiža(TKA-4)

18NP0384

7427550

5099550

17.

10

GornjaTisa -prva izdan

TIS_GW_SI_3

1772,02

Bačka i Banat

Kanjiža(TKA-5)

18NP0385

7427150

5099025

18.

10

GornjaTisa -prva izdan

TIS_GW_SI_3

1772,02

Bačka i Banat

Kanjiža(TKA-6)

18NP0386

7426600

5099875

19.

10

GornjaTisa -prva izdan

TIS_GW_SI_3

1772,02

Bačka i Banat

Burza(TVR-2/D)

18NP040-2/D

7427200

5060200

20.

10

GornjaTisa -prva izdan

TIS_GW_SI_3

1772,02

Bačka i Banat

Burza(TVR-4)

18NP040-4

7428625

5060125

21.

10

GornjaTisa -prva izdan

TIS_GW_SI_3

1772,02

Bačka i Banat

Burza(TVR-5)

18NP040-5

7428275

5060125

22.

10

GornjaTisa -prva izdan

TIS_GW_SI_3

1772,02

Bačka i Banat

Burza(TVR-6)

18NP040-6

7426075

5060175

23.

10

GornjaTisa -prva izdan

TIS_GW_SI_3

1772,02

Bačka i Banat

Burza (TVR-1/D)

18NP0401/D

7429025

5060150

24.

10

GornjaTisa -prva izdan

TIS_GW_SI_3

1772,02

Bačka i Banat

Novi Kneževac (TK-1/1)

19NP0371/1

7427025

5105225

25.

10

GornjaTisa -prva izdan

TIS_GW_SI_3

1772,02

Bačka i Banat

Novi Kneževac (TK-1/D)

19NP0371/D

7426965

5105213

26.

10

GornjaTisa -prva izdan

TIS_GW_SI_3

1772,02

Bačka i Banat

Novi Kneževac (TK-2/1)

19NP0372/1

7428425

5104825

27.

10

GornjaTisa -prva izdan

TIS_GW_SI_3

1772,02

Bačka i Banat

Novi Kneževac (TK-2/D)

19NP0372/D

7428550

5104775

28.

10

GornjaTisa -prva izdan

TIS_GW_SI_3

1772,02

Bačka i Banat

Novi Kneževac (TK-3/D)

19NP0373/D

7430300

5104275

29.

10

GornjaTisa -prva izdan

TIS_GW_SI_3

1772,02

Bačka i Banat

Novi Kneževac (TK-4)

19NP0374

7427300

5105125

30.

10

GornjaTisa -prva izdan

TIS_GW_SI_3

1772,02

Bačka i Banat

Novi Kneževac (TK-5)

19NP0375

7427600

5105000

31.

10

GornjaTisa -prva izdan

TIS_GW_SI_3

1772,02

Bačka i Banat

Novi Kneževac (TK-6)

19NP0376

7429400

5104375

32.

10

GornjaTisa -prva izdan

TIS_GW_SI_3

1772,02

Bačka i Banat

B.Aranđelovo (BA-1)

19NP0101

7440321

5103107

33.

10

GornjaTisa -prva izdan

TIS_GW_SI_3

1772,02

Bačka i Banat

B.Aranđelovo (BA-1/1)

19NP0101/1

7440319

5103106

34.

10

GornjaTisa -prva izdan

TIS_GW_SI_3

1772,02

Bačka i Banat

B. Aranđelovo (BA-1/D)

19NP0101/D

7440324

5103110

35.

10

GornjaTisa -prva izdan

TIS_GW_SI_3

1772,02

Bačka i Banat

B.Aranđelovo (BA-1/d)

19NP0101/d

7440322

5103108

36.

11

Severni Banat -prva izdan

TIS_GW_SI_4

1545,78

Bačka i Banat

Kikinda (Kinđa) (K-1)

19NP0111

7456745

5078281

37.

11

Severni Banat -prva izdan

TIS_GW_SI_4

1545,78

Bačka i Banat

Kikinda (K-1/D)

19NP0111/D

7456747

5078282

38.

11

Severni Banat -prva izdan

TIS_GW_SI_4

1545,78

Bačka i Banat

N.Crnja-maš.radion. (NC-1)

19NP0121

7467955

5057411

39.

11

Severni Banat -prva izdan

TIS_GW_SI_4

1545,78

Bačka i Banat

Padej (TP-1/1)

19NP0391/1

7434675

5072450

40.

11

Severni Banat -prva izdan

TIS_GW_SI_4

1545,78

Bačka i Banat

Padej (TP-1/D)

19NP0391/D

7434668

5072449

41.

11

Severni Banat -prva izdan

TIS_GW_SI_4

1545,78

Bačka i Banat

Padej (TP-2)

19NP0392

7435263

5072352

42.

11

Severni Banat -prva izdan

TIS_GW_SI_4

1545,78

Bačka i Banat

Padej (TP-3)

19NP0393

7437225

5072250

43.

11

Severni Banat -prva izdan

TIS_GW_SI_4

1545,78

Bačka i Banat

Padej (TP-4)

19NP0394

7434875

5072425

44.

11

Severni Banat -prva izdan

TIS_GW_SI_4

1545,78

Bačka i Banat

Padej (TP-5)

19NP0395

7435800

5072600

45.

11

Severni Banat -prva izdan

TIS_GW_SI_4

1545,78

Bačka i Banat

Padej (TP-6)

19NP0396

7436371

5072503

46.

11

Severni Banat -prva izdan

TIS_GW_SI_4

1545,78

Bačka i Banat

Burza (TB-1)

19NP0401

7430650

5054875

47.

11

Severni Banat -prva izdan

TIS_GW_SI_4

1545,78

Bačka i Banat

Burza (TB-2/D)

19NP0402/D

7432925

5054525

48.

11

Severni Banat -prva izdan

TIS_GW_SI_4

1545,78

Bačka i Banat

Burza (TB-3/D)

19NP0403/D

7434850

5054275

49.

11

Severni Banat -prva izdan

TIS_GW_SI_4

1545,78

Bačka i Banat

Burza (TB-4)

19NP0404

7432200

5054650

50.

11

Severni Banat -prva izdan

TIS_GW_SI_4

1545,78

Bačka i Banat

Burza (TB-6)

19NP0406

7435750

5054250

51.

12

Srednja Bačka -prva izdan

TIS_GW_SI_5

2068,06

Bačka i Banat

Nadalj (NA-1)

18NP0061

7416060

5041695

52.

12

Srednja Bačka -prva izdan

TIS_GW_SI_5

2068,06

Bačka i Banat

Nadalj (NA-1/1)

18NP0061/1

7416058

5041695

53.

12

Srednja Bačka -prva izdan

TIS_GW_SI_5

2068,06

Bačka i Banat

Nadalj (NA-1/2)

18NP0061/2

7416056

5041694

54.

12

Srednja Bačka -prva izdan

TIS_GW_SI_5

2068,06

Bačka i Banat

Nadalj (NA-1/D)

18NP0061/D

7416062

5041695

55.

12

Srednja Bačka -prva izdan

TIS_GW_SI_5

2068,06

Bačka i Banat

Bač (B-1)

18NP0081

7361298

5031605

56.

12

Srednja Bačka -prva izdan

TIS_GW_SI_5

2068,06

Bačka i Banat

Bač (B-1/1)

18NP0081/1

7361297

5031603

57.

12

Srednja Bačka -prva izdan

TIS_GW_SI_5

2068,06

Bačka i Banat

Novi Sad -GMS (RŠ-1)

18NP0091

7408616

5020357

58.

12

Srednja Bačka -prva izdan

TIS_GW_SI_5

2068,06

Bačka i Banat

Novi Sad -(RŠ-1/1)

18NP0091/1

7408612

5020359

59.

12

Srednja Bačka -prva izdan

TIS_GW_SI_5

2068,06

Bačka i Banat

Novi Sad-(RŠ-3)

18NP0093

7408582

5020445

60.

12

Srednja Bačka -prva izdan

TIS_GW_SI_5

2068,06

Bačka i Banat

Čurug (325)

18NP114

7425715

5036929

61.

12

Srednja Bačka -prva izdan

TIS_GW_SI_5

2068,06

Bačka i Banat

Gospođinci

18NP115

7420610

5029754

62.

12

Srednja Bačka -prva izdan

TIS_GW_SI_5

2068,06

Bačka i Banat

Temerin (335)

18NP116

7412242

5030232

63.

12

Srednja Bačka -prva izdan

TIS_GW_SI_5

2068,06

Bačka i Banat

Bački Jarak (362)

18NP117

7409532

5025444

64.

12

Srednja Bačka -prva izdan

TIS_GW_SI_5

2068,06

Bačka i Banat

Ratkovo (314)

18NP314

7369649

5034989

65.

13

Donja Tisa -prva izdan

TIS_GW_SI_6

1099,78

Bačka i Banat

Zrenjanin (GMS) (ZR-1)

19NP0141

7451606

5028447

66.

13

Donja Tisa -prva izdan

TIS_GW_SI_6

1099,78

Bačka i Banat

Zrenjanin (ZR-1/1)

19NP0141/1

7451606

5028449

67.

13

Donja Tisa -prva izdan

TIS_GW_SI_6

1099,78

Bačka i Banat

Zrenjanin (ZR-1/D)

19NP0141/D

7451606

5028441

68.

13

Donja Tisa -prva izdan

TIS_GW_SI_6

1099,78

Bačka i Banat

Zrenjanin (ZR-1/d)

19NP0141/d

7451606

5028443

69.

13

Donja Tisa -prva izdan

TIS_GW_SI_6

1099,78

Bačka i Banat

Zrenjanin (ZR-1/d-1)

19NP0141/d-1

7451606

5028445

70.

14

Srednji Banat -prva izdan

TIS_GW_SI_7

1013,72

Bačka i Banat

Krajišnik-fbr.(KR-1/1)

19NP0131/1

7478273

5033949

71.

14

Srednji Banat -prva izdan

TIS_GW_SI_7

1013,72

Bačka i Banat

Krajišnik (KR-1/2)

19NP0131/2

7478271

5033949

72.

14

Srednji Banat -prva izdan

TIS_GW_SI_7

1013,72

Bačka i Banat

Krajišnik (KR-1/D)

19NP0131/D

7478275

5033949

73.

15

Jugozapadni Banat -prva izdan

D_GW_SI_2

2228,19

Bačka i Banat

Debeljača-PIK (DB-1)

19NP0161

7469151

4993137

74.

15

Jugozapadni Banat -prva izdan

D_GW_SI_2

2228,19

Bačka i Banat

Debeljača (DB-1/1)

19NP0161/1

7469153

4993141

75.

15

Jugozapadni Banat -prva izdan

D_GW_SI_2

2228,19

Bačka i Banat

Debeljača (DB-1/2)

19NP0161/2

7469154

4993143

76.

15

Jugozapadni Banat -prva izdan

D_GW_SI_2

2228,19

Bačka i Banat

Debeljača (DB-1/D)

19NP0161/D

7469151

4993137

77.

15

Jugozapadni Banat -prva izdan

D_GW_SI_2

2228,19

Bačka i Banat

Kovin-Polj.škola (KO-1)

19NP0181

7499146

4957744

78.

15

Jugozapadni Banat -prva izdan

D_GW_SI_2

2228,19

Bačka i Banat

Kovin (KO-1/1)

19NP0181/1

7499147

4957741

79.

15

Jugozapadni Banat -prva izdan

D_GW_SI_2

2228,19

Bačka i Banat

Kovin (KO-1/D)

19NP0181/D

7499142

4957745

80.

15

Jugozapadni Banat -prva izdan

D_GW_SI_2

2228,19

Bačka i Banat

Kovin (KO-1/d)

19NP0181/d

7499144

4957744

81.

15

Jugozapadni Banat -prva izdan

D_GW_SI_2

2228,19

Bačka i Banat

Pločica

19NPCB44

7485700

4946883

82.

15

Jugozapadni Banat -prva izdan

D_GW_SI_2

2228,19

Bačka i Banat

Dubovac

19NPLP1012

7520184

4961434

83.

15

Jugozapadni Banat -prva izdan

D_GW_SI_2

2228,19

Bačka i Banat

Crvenački rit

19NPLP927

7503262

4957354

84.

15

Jugozapadni Banat -prva izdan

D_GW_SI_2

2228,19

Bačka i Banat

Dubovac

19NPP8

7507348

4961692

85.

15

Jugozapadni Banat -prva izdan

D_GW_SI_2

2228,19

Bačka i Banat

Kovin

19NPPD15

7501575

4958787

86.

15

Jugozapadni Banat -prva izdan

D_GW_SI_2

2228,19

Bačka i Banat

Ivanovo

19NPPD25

7473665

4956910

87.

15

Jugozapadni Banat -prva izdan

D_GW_SI_2

2228,19

Bačka i Banat

Starčevo

19NPPP721

7474082

4962987

88.

15

Jugozapadni Banat -prva izdan

D_GW_SI_2

2228,19

Bačka i Banat

Kovin

19NPPP930

7501688

4958464

89.

19

Vršačke planine

D_GW_S_1

257,63

Bačka i Banat

Gudurica (GU-1)

19NP230

7534700

5003075

90.

19

Vršačke planine

D_GW_S_1

257,63

Bačka i Banat

Kusić (KU-1)

19NP372

7538800

4970250

91.

20

Jugoistočni Banat -prva izdan

D_GW_SI_1

2298,93

Bačka i Banat

Lokve-kombinat (LK-1)

19NP0151

7501974

5001819

92.

20

Jugoistočni Banat -prva izdan

D_GW_SI_1

2298,93

Bačka i Banat

B.Karlovac (GMS)(BK-1)

19NP0171

7503330

4989543

93.

20

Jugoistočni Banat -prva izdan

D_GW_SI_1

2298,93

Bačka i Banat

B.Karlovac (BK-1/1)

19NP0171/1

7503329

4989542

94.

20

Jugoistočni Banat -prva izdan

D_GW_SI_1

2298,93

Bačka i Banat

B.Karlovac (BK-1/2)

19NP0171/2

7503329

4989540

95.

20

Jugoistočni Banat -prva izdan

D_GW_SI_1

2298,93

Bačka i Banat

B.Karlovac (BK-1/D)

19NP0171/D

7503331

4989545

96.

20

Jugoistočni Banat -prva izdan

D_GW_SI_1

2298,93

Bačka i Banat

B. Karlovac (BK-2)

19NP0172

7503380

4990089

97.

20

Jugoistočni Banat -prva izdan

D_GW_SI_1

2298,93

Bačka i Banat

B. Karlovac (BK-2/1)

19NP0172/1

7503378

4990090

98.

20

Jugoistočni Banat -prva izdan

D_GW_SI_1

2298,93

Bačka i Banat

B. Karlovac (BK-3)

19NP0173

7503224

4989054

99.

20

Jugoistočni Banat -prva izdan

D_GW_SI_1

2298,93

Bačka i Banat

Sečanj (TL-3)

19NP0453

7478834

5026038

100.

20

Jugoistočni Banat -prva izdan

D_GW_SI_1

2298,93

Bačka i Banat

Sečanj (TL-3/D)

19NP0453/D

7480099

5020750

101.

20

Jugoistočni Banat -prva izdan

D_GW_SI_1

2298,93

Bačka i Banat

Sečanj (TL-1)

19NP045L1

7479525

5023225

102.

20

Jugoistočni Banat -prva izdan

D_GW_SI_1

2298,93

Bačka i Banat

Sečanj (TL-2)

19NP045L2

7479750

5022700

103.

20

Jugoistočni Banat -prva izdan

D_GW_SI_1

2298,93

Bačka i Banat

Sečanj (TL-5)

19NP045L5

7480100

5020775

104.

20

Jugoistočni Banat -prva izdan

D_GW_SI_1

2298,93

Bačka i Banat

Vračev Gaj (NVG-3)

19NP0493

7530875

4969728

105.

20

Jugoistočni Banat -prva izdan

D_GW_SI_1

2298,93

Bačka i Banat

Dužine

19NP199

7500625

5016175

106.

20

Jugoistočni Banat -prva izdan

D_GW_SI_1

2298,93

Bačka i Banat

Vatin (V-1)

19NP227

7520050

5009800

107.

20

Jugoistočni Banat -prva izdan

D_GW_SI_1

2298,93

Bačka i Banat

Jermenovci (J-1)

19NP236/1

7503900

5004575

108.

20

Jugoistočni Banat -prva izdan

D_GW_SI_1

2298,93

Bačka i Banat

Straža (ST-1)

19NP304/4

7524450

4981350

109.

20

Jugoistočni Banat -prva izdan

D_GW_SI_1

2298,93

Bačka i Banat

Češko Selo (ČS-1)

19NP332

7529800

4978200

110.

20

Jugoistočni Banat -prva izdan

D_GW_SI_1

2298,93

Bačka i Banat

Crvena Crkva (CC-1)

19NP340/A

7529425

4973075

111.

20

Jugoistočni Banat -prva izdan

D_GW_SI_1

2298,93

Bačka i Banat

Banatska Palanka (BP-1)

19NP373/A

7526650

4966875

112.

23

Beograd -desna obala Save

SA_GW_I_5

179,68

Beograd

Kolubara-ušće

5NP230A

7440255

4946772

113.

23

Beograd -desna obala Save

SA_GW_I_5

179,68

Beograd

Obrenovac-alaska koliba

5NP232A

7439958

4947296

114.

23

Beograd -desna obala Save

SA_GW_I_5

179,68

Beograd

Zabrežje-Savska 22

5NP234A

7437450

4949005

115.

23

Beograd -desna obala Save

SA_GW_I_5

179,68

Beograd

Zabrežje-B.Markovica169

5NP235A

7437200

4948220

116.

23

Beograd -desna obala Save

SA_GW_I_5

179,68

Beograd

Ušće

5NP262

7420882

4943753

117.

23

Beograd -desna obala Save

SA_GW_I_5

179,68

Beograd

Dren

5NP263

7424178

4941645

118.

29

Pančevački rit

D_GW_I_3

413,74

Beograd

Borča-dubok

9NP163

7458430

4970273

119.

29

Pančevački rit

D_GW_I_3

413,74

Beograd

Borča

9NP164

7458425

4970274

120.

29

Pančevački rit

D_GW_I_3

413,74

Beograd

Čuvarnica-dubok

9NP165

7457613

4967896

121.

29

Pančevački rit

D_GW_I_3

413,74

Beograd

Čuvarnica

9NP166

7457605

4967895

122.

31

Negotin Kladovo -aluvion

D_GW_I_6

462,86

Donji Dunav

Negotin (N-1)

14NPN-1

7623100

4900450

123.

31

Negotin Kladovo -aluvion

D_GW_I_6

462,86

Donji Dunav

Negotin (N-2)

14NPN-2

7623100

4900450

124.

31

Negotin Kladovo -aluvion

D_GW_I_6

462,86

Donji Dunav

Negotin (N-3)

14NPN-3

7623100

4900450

125.

31

Negotin Kladovo -aluvion

D_GW_I_6

462,86

Donji Dunav

Negotin (N-4)

14NPN-4

7623100

4900450

126.

39

Kličevac

D_GW_I_9

604,28

Donji Dunav

Ciglana

14NP601

7534969

4955386

127.

39

Kličevac

D_GW_I_9

604,28

Donji Dunav

Vlaški Gaj

14NP602

7535197

4954924

128.

39

Kličevac

D_GW_I_9

604,28

Donji Dunav

Carine

14NP603

7536025

4954427

129.

39

Kličevac

D_GW_I_9

604,28

Donji Dunav

Kumane

14NP604

7536942

4954033

130.

40

Kostolac

ML_GW_I_1

1005,37

Donji Dunav

Bratinac

6NP303

7519608

4944637

131.

40

Kostolac

ML_GW_I_1

1005,37

Donji Dunav

Bratinac-selo

6NP304

7520459

4944635

132.

40

Kostolac

ML_GW_I_1

1005,37

Donji Dunav

Veliko Selo

6NP319

7523968

4928087

133.

48

Kučaj i Beljanica

CTIM_GW_K_1

726.52

Donji Dunav

Vrelo Mlave

133-66Vrelo Mlave

7563125

4894410

134.

48

Kučaj i Beljanica

CTIM_GW_K_1

726.52

Donji Dunav

Krupajsko vrelo

133-376 Krupajsko vrelo

7549250

4893400

135.

63

Velika Morava aluvion -leva obala

VMOR_GW_I_1

468,26

Morava

Osipaonica selo

1NP901A

7505427

4933941

136.

63

Velika Morava aluvion -leva obala

VMOR_GW_I_1

468,26

Morava

Osipaonica-vodna zajed.

1NP904A

7509794

4936914

137.

63

Velika Morava aluvion -leva obala

VMOR_GW_I_1

468,26

Morava

Markovački most

1NP935A

7512317

4897641

138.

63

Velika Morava aluvion -leva obala

VMOR_GW_I_1

468,26

Morava

Osipaonica-polje

1NP974

7506681

4934636

139.

63

Velika Morava aluvion -leva obala

VMOR_GW_I_1

468,26

Morava

Šalinac

1NPPL-111

7502500

4950675

140.

63

Velika Morava aluvion -leva obala

VMOR_GW_I_1

468,26

Morava

Šalinac

1NPPL-112

7501550

4950150

141.

63

Velika Morava aluvion -leva obala

VMOR_GW_I_1

468,26

Morava

Šalinac

1NPPL-113

7501050

4949225

142.

63

Velika Morava aluvion -leva obala

VMOR_GW_I_1

468,26

Morava

Šalinac

1NPPL-114

7499600

4948900

143.

63

Velika Morava aluvion -leva obala

VMOR_GW_I_1

468,26

Morava

Šalinac

1NPPL-115

7498725

4948050

144.

63

Velika Morava aluvion -leva obala

VMOR_GW_I_1

468,26

Morava

Dubravica-Lipe

1NPPL-121

7503725

4946425

145.

63

Velika Morava aluvion -leva obala

VMOR_GW_I_1

468,26

Morava

Dubravica-Lipe

1NPPL-122

7502600

4946125

146.

63

Velika Morava aluvion -leva obala

VMOR_GW_I_1

468,26

Morava

Dubravica-Lipe

1NPPL-123

7501200

4945250

147.

63

Velika Morava aluvion -leva obala

VMOR_GW_I_1

468,26

Morava

Dubravica-Lipe

1NPPL-124

7499300

4944400

148.

63

Velika Morava aluvion -leva obala

VMOR_GW_I_1

468,26

Morava

Lozovik-Vlaški Do

1NPPL-132

7411150

4924425

149.

63

Velika Morava aluvion -leva obala

VMOR_GW_I_1

468,26

Morava

Lozovik-Vlaški Do

1NPPL-133

7509600

4924675

150.

63

Velika Morava aluvion -leva obala

VMOR_GW_I_1

468,26

Morava

Lozovik-Vlaški Do

1NPPL-134

7507202

4925384

151.

63

Velika Morava aluvion -leva obala

VMOR_GW_I_1

468,26

Morava

Lozovik-Vlaški Do

1NPPL-135

7504815

4924588

152.

63

Velika Morava aluvion -leva obala

VMOR_GW_I_1

468,26

Morava

V.Plana-Žabari

1NPPL-141

7509400

4907150

153.

63

Velika Morava aluvion -leva obala

VMOR_GW_I_1

468,26

Morava

V.Plana-Žabari

1NPPL-142

7508725

4907150

154.

63

Velika Morava aluvion -leva obala

VMOR_GW_I_1

468,26

Morava

V.Plana-Žabari

1NPPL-143

7507025

4907075

155.

63

Velika Morava aluvion -leva obala

VMOR_GW_I_1

468,26

Morava

Markovac-Svilajnac

1NPPL-151

7512650

4897700

156.

63

Velika Morava aluvion -leva obala

VMOR_GW_I_1

468,26

Morava

Markovac-Svilajnac

1NPPL-152

7512454

4897622

157.

64

Velika Morava aluvion -desna obala

VMOR_GW_I_2

429,31

Morava

Ljubičevo-ergela

1NP908A

7511669

4938752

158.

64

Velika Morava aluvion -desna obala

VMOR_GW_I_2

429,31

Morava

Ljubičevo-petlja

1NP909A

7512475

4939200

159.

64

Velika Morava aluvion -desna obala

VMOR_GW_I_2

429,31

Morava

Požarevac šećerana

1NP910A

7513050

4939725

160.

64

Velika Morava aluvion -desna obala

VMOR_GW_I_2

429,31

Morava

D,Livadica

1NP929A

7512157

4911009

161.

64

Velika Morava aluvion -desna obala

VMOR_GW_I_2

429,31

Morava

Brežane

1NP966

7505988

4944990

162.

64

Velika Morava aluvion -desna obala

VMOR_GW_I_2

429,31

Morava

Ljubičevski most

1NP973

7510950

4937900

163.

64

Velika Morava aluvion -desna obala

VMOR_GW_I_2

429,31

Morava

Svilajnac

1NP977

7517439

4898787

164.

64

Velika Morava aluvion -desna obala

VMOR_GW_I_2

429,31

Morava

Požarevac

1NPP-1

7513625

4943425

165.

64

Velika Morava aluvion -desna obala

VMOR_GW_I_2

429,31

Morava

Požarevac

1NPP-2

7513625

4943425

166.

64

Velika Morava aluvion -desna obala

VMOR_GW_I_2

429,31

Morava

Požarevac

1NPP-3

7513625

4943425

167.

64

Velika Morava aluvion -desna obala

VMOR_GW_I_2

429,31

Morava

Dubravica-Lipe

1NPPD-121

7505600

4947800

168.

64

Velika Morava aluvion -desna obala

VMOR_GW_I_2

429,31

Morava

Dubravica-Lipe

1NPPD-122

7505700

4948075

169.

64

Velika Morava aluvion -desna obala

VMOR_GW_I_2

429,31

Morava

Dubravica-Lipe

1NPPD-123

7505775

4948375

170.

64

Velika Morava aluvion -desna obala

VMOR_GW_I_2

429,31

Morava

Dubravica-Lipe

1NPPD-124

7506200

4949075

171.

64

Velika Morava aluvion -desna obala

VMOR_GW_I_2

429,31

Morava

Dubravica-Lipe

1NPPD-125

7507737

4949676

172.

64

Velika Morava aluvion -desna obala

VMOR_GW_I_2

429,31

Morava

Lozovik-Vlaški Do

1NPPD-131

7513300

4926575

173.

64

Velika Morava aluvion -desna obala

VMOR_GW_I_2

429,31

Morava

Lozovik-Vlaški Do

1NPPD-132

7514600

4926650

174.

64

Velika Morava aluvion -desna obala

VMOR_GW_I_2

429,31

Morava

Lozovik-Vlaški Do

1NPPD-133

7515550

4926325

175.

64

Velika Morava aluvion -desna obala

VMOR_GW_I_2

429,31

Morava

Lozovik-Vlaški Do

1NPPD-134

7516825

4925925

176.

64

Velika Morava aluvion -desna obala

VMOR_GW_I_2

429,31

Morava

V.Plana-Žabari

1NPPD-141

7510400

4910675

177.

64

Velika Morava aluvion -desna obala

VMOR_GW_I_2

429,31

Morava

V.Plana-Žabari

1NPPD-143

7513028

4911255

178.

64

Velika Morava aluvion -desna obala

VMOR_GW_I_2

429,31

Morava

V.Plana-Žabari

1NPPD-144

7514400

4911675

179.

64

Velika Morava aluvion -desna obala

VMOR_GW_I_2

429,31

Morava

V.Plana-Žabari

1NPPD-145

7516716

4912435

180.

64

Velika Morava aluvion -desna obala

VMOR_GW_I_2

429,31

Morava

Markovac-Svilajnac

1NPPD-151

7513617

4899311

181.

64

Velika Morava aluvion -desna obala

VMOR_GW_I_2

429,31

Morava

Markovac-Svilajnac

1NPPD-152

7514255

4898242

182.

64

Velika Morava aluvion -desna obala

VMOR_GW_I_2

429,31

Morava

Markovac-Svilajnac

1NPPD-153

7514500

4897825

183.

64

Velika Morava aluvion -desna obala

VMOR_GW_I_2

429,31

Morava

Markovac-Svilajnac

1NPPD-154

7515550

4896200

184.

64

Velika Morava aluvion -desna obala

VMOR_GW_I_2

429,31

Morava

Markovac-Svilajnac

1NPPD-155

7515550

4895050

185.

65

Levač

VMOR_GW_I_4

718,98

Morava

Varvarin-Ćićevac

1NPPL-194

7530600

4839925

186.

65

Levač

VMOR_GW_I_4

718,98

Morava

Varvarin-Ćićevac

1NPPL-195

7529626

4839826

187.

66

Velika Morava neogen -jug

VMOR_GW_I_3

1321,17

Morava

Striža-nova

1NP951A

7532498

4853803

188.

66

Velika Morava neogen -jug

VMOR_GW_I_3

1321,17

Morava

Čepure

1NP952A

7529740

4853978

189.

66

Velika Morava neogen -jug

VMOR_GW_I_3

1321,17

Morava

Potočac-selo

1NP954A

7526760

4852652

190.

66

Velika Morava neogen -jug

VMOR_GW_I_3

1321,17

Morava

Varvarin-most

1NP958A

7530750

4842300

191.

66

Velika Morava neogen -jug

VMOR_GW_I_3

1321,17

Morava

Ćuprija-park

1NP982

7530175

4865900

192.

66

Velika Morava neogen -jug

VMOR_GW_I_3

1321,17

Morava

Meteorološka stan.-Ćuprija

1NP983

7531001

4866283

193.

66

Velika Morava neogen -jug

VMOR_GW_I_3

1321,17

Morava

Jovac

1NP985

7527842

4863411

194.

66

Velika Morava neogen -jug

VMOR_GW_I_3

1321,17

Morava

Potočac-polje

1NP986

7527701

4853583

195.

66

Velika Morava neogen -jug

VMOR_GW_I_3

1321,17

Morava

Paraćin-Vrapče

1NP988

7533760

4855870

196.

66

Velika Morava neogen -jug

VMOR_GW_I_3

1321,17

Morava

Bukovče-Glogovac

1NPPD-161

7524125

4876200

197.

66

Velika Morava neogen -jug

VMOR_GW_I_3

1321,17

Morava

Bukovče-Glogovac

1NPPD-162

7524825

4876850

198.

66

Velika Morava neogen -jug

VMOR_GW_I_3

1321,17

Morava

Bukovče-Glogovac

1NPPD-163

7525825

4876850

199.

66

Velika Morava neogen -jug

VMOR_GW_I_3

1321,17

Morava

Bukovče-Glogovac

1NPPD-164

7526450

4876675

200.

66

Velika Morava neogen -jug

VMOR_GW_I_3

1321,17

Morava

Dvorica-V.Livadice

1NPPD-171

7529050

4861300

201.

66

Velika Morava neogen -jug

VMOR_GW_I_3

1321,17

Morava

Dvorica-V.Livadice

1NPPD-175

7531250

4861675

202.

66

Velika Morava neogen -jug

VMOR_GW_I_3

1321,17

Morava

Obrež-Ratare

1NPPD-181

7530475

4850200

203.

66

Velika Morava neogen -jug

VMOR_GW_I_3

1321,17

Morava

Obrež-Ratare

1NPPD-182

7531425

4850725

204.

66

Velika Morava neogen -jug

VMOR_GW_I_3

1321,17

Morava

Obrež-Ratare

1NPPD-183

7533400

4850725

205.

66

Velika Morava neogen -jug

VMOR_GW_I_3

1321,17

Morava

Obrež-Ratare

1NPPD-184

7534425

4850875

206.

66

Velika Morava neogen -jug

VMOR_GW_I_3

1321,17

Morava

Varvarin-Ćićevac

1NPPD-191

7533350

4841125

207.

66

Velika Morava neogen -jug

VMOR_GW_I_3

1321,17

Morava

Varvarin-Ćićevac

1NPPD-192

7533425

4841325

208.

66

Velika Morava neogen -jug

VMOR_GW_I_3

1321,17

Morava

Varvarin-Ćićevac

1NPPD-193

7534875

4840225

209.

66

Velika Morava neogen -jug

VMOR_GW_I_3

1321,17

Morava

Varvarin-Ćićevac

1NPPD-194

7535450

4840325

210.

66

Velika Morava neogen -jug

VMOR_GW_I_3

1321,17

Morava

Bukovče-Glogovac

1NPPL-161

7524000

4875775

211.

66

Velika Morava neogen -jug

VMOR_GW_I_3

1321,17

Morava

Bukovča-Glogovac

1NPPL-162

7523525

4875450

212.

66

Velika Morava neogen -jug

VMOR_GW_I_3

1321,17

Morava

Bukovče-Glogovac

1NPPL-163

7522425

4875275

213.

66

Velika Morava neogen -jug

VMOR_GW_I_3

1321,17

Morava

Bukovče-Glogovac

1NPPL-164

7521294

4875127

214.

66

Velika Morava neogen -jug

VMOR_GW_I_3

1321,17

Morava

Bukovče-Glogovac

1NPPL-165

7519475

4874175

215.

66

Velika Morava neogen -jug

VMOR_GW_I_3

1321,17

Morava

Dvorice – V. Livadice

1NPPL-171

7527387

4860391

216.

66

Velika Morava neogen -jug

VMOR_GW_I_3

1321,17

Morava

Dvorice – V. Livadice

1NPPL-172

7526555

4860633

217.

66

Velika Morava neogen -jug

VMOR_GW_I_3

1321,17

Morava

Dvorice – V. Livadice

1NPPL-173

7525991

4860800

218.

66

Velika Morava neogen -jug

VMOR_GW_I_3

1321,17

Morava

Obrež-Ratare

1NPPL-181

7529550

4848825

219.

66

Velika Morava neogen -jug

VMOR_GW_I_3

1321,17

Morava

Obrež-Ratare

1NPPL-182

7529075

4848750

220.

66

Velika Morava neogen -jug

VMOR_GW_I_3

1321,17

Morava

Obrež-Ratare

1NPPL-183

7527475

4848700

221.

66

Velika Morava neogen -jug

VMOR_GW_I_3

1321,17

Morava

Obrež-Ratare

1NPPL-184

7527100

4848575

222.

66

Velika Morava neogen -jug

VMOR_GW_I_3

1321,17

Morava

Varvarin-Ćićevac

1NPPL-191

7532725

4840550

223.

66

Velika Morava neogen -jug

VMOR_GW_I_3

1321,17

Morava

Varvarin-Ćićevac

1NPPL-192

7532350

4840550

224.

66

Velika Morava neogen -jug

VMOR_GW_I_3

1321,17

Morava

Varvarin-Ćićevac

1NPPL-193

7531881

4840232

225.

73

Kučaj – zapad

VMOR_GW_K_2

288,06

Morava

Veliko vrelo

129-201 Veliko vrelo

7551750

4884700

226.

83

Južna Morava neogen-sever

JMOR_GW_I_3

1153,38

Morava

Donja Vrežina

3NP218

7577500

4798400

227.

83

Južna Morava neogen-sever

JMOR_GW_I_3

1153,38

Morava

Bobovište-selo(nasip)

3NP500

7553172

4823543

228.

83

Južna Morava neogen-sever

JMOR_GW_I_3

1153,38

Morava

Bobovište(plantaža)

3NP501

7553850

4823385

229.

83

Južna Morava neogen-sever

JMOR_GW_I_3

1153,38

Morava

Bobovište

3NP502

7554582

4823092

230.

83

Južna Morava neogen-sever

JMOR_GW_I_3

1153,38

Morava

Žitkovac-ciglana

3NP504

7557351

4819990

231.

83

Južna Morava neogen-sever

JMOR_GW_I_3

1153,38

Morava

Žitkovac-RO Moravica

3NP505

7557876

4820316

232.

83

Južna Morava neogen-sever

JMOR_GW_I_3

1153,38

Morava

Brzi Brod-Nišava

3NP506

7578547

4797321

233.

83

Južna Morava neogen-sever

JMOR_GW_I_3

1153,38

Morava

Brzi Brod-selo

3NP507

7578775

4796295

234.

83

Južna Morava neogen-sever

JMOR_GW_I_3

1153,38

Morava

Medoševac-selo

3NP509

7570526

4798222

235.

83

Južna Morava neogen-sever

JMOR_GW_I_3

1153,38

Morava

Medoševac-betonjerka

3NP510

7570375

4797621

236.

83

Južna Morava neogen-sever

JMOR_GW_I_3

1153,38

Morava

Popovac-selo

3NP511

7567014

4799143

237.

83

Južna Morava neogen-sever

JMOR_GW_I_3

1153,38

Morava

Popovac-F.K.Budućnost

3NP512

7566793

4798841

238.

83

Južna Morava neogen-sever

JMOR_GW_I_3

1153,38

Morava

Novo Selo-stara škola

3NP513

7566412

4797710

239.

83

Južna Morava neogen-sever

JMOR_GW_I_3

1153,38

Morava

Mramor

3NP514

7564375

4796795

240.

83

Južna Morava neogen-sever

JMOR_GW_I_3

1153,38

Morava

Doljevac

3NP533

7567948

4784623

241.

83

Južna Morava neogen-sever

JMOR_GW_I_3

1153,38

Morava

Doljevac-klanica

3NP534

7567757

4784739

242.

83

Južna Morava neogen-sever

JMOR_GW_I_3

1153,38

Morava

Doljevac-put za Orljane

3NP535

7567947

4785070

243.

83

Južna Morava neogen-sever

JMOR_GW_I_3

1153,38

Morava

Šarlinac-viseći most

3NP537

7565481

4783489

244.

83

Južna Morava neogen-sever

JMOR_GW_I_3

1153,38

Morava

Šarlinac

3NP538

7565614

4784069

245.

83

Južna Morava neogen-sever

JMOR_GW_I_3

1153,38

Morava

Žitorađa

3NP540

7558258

4783695

246.

83

Južna Morava neogen-sever

JMOR_GW_I_3

1153,38

Morava

Glašince

3NP541

7558501

4784283

247.

85

Leskovac -neogen

JMOR_GW_I_2

914,31

Morava

Klisura-selo

3NP515

7568570

4786390

248.

85

Leskovac -neogen

JMOR_GW_I_2

914,31

Morava

Čečina-selo

3NP516

7570898

4783643

249.

85

Leskovac -neogen

JMOR_GW_I_2

914,31

Morava

Pusta reka-Doljevac

3NP518

7568847

4783497

250.

85

Leskovac -neogen

JMOR_GW_I_2

914,31

Morava

Doljevac-selo

3NP519

7568199

4783492

251.

85

Leskovac -neogen

JMOR_GW_I_2

914,31

Morava

Turekovac-Jablanica

3NP520

7571867

4760406

252.

85

Leskovac -neogen

JMOR_GW_I_2

914,31

Morava

Turekovac-Dom zdravlja

3NP521

7572661

4759831

253.

85

Leskovac -neogen

JMOR_GW_I_2

914,31

Morava

Turekovac-raskrsnica

3NP522

7573202

4759091

254.

85

Leskovac -neogen

JMOR_GW_I_2

914,31

Morava

Pukovac-selo

3NP523

7569984

4780693

255.

85

Leskovac -neogen

JMOR_GW_I_2

914,31

Morava

Badinac

3NP527

7583214

4759047

256.

85

Leskovac -neogen

JMOR_GW_I_2

914,31

Morava

ZIP Zaječar

3NP530

7585519

4759104

257.

85

Leskovac -neogen

JMOR_GW_I_2

914,31

Morava

Leskovac (L-1)

3NPL-1

7577962

4759875

258.

85

Leskovac -neogen

JMOR_GW_I_2

914,31

Morava

Leskovac (L-2)

3NPL-2

7577962

4759875

259.

85

Leskovac -neogen

JMOR_GW_I_2

914,31

Morava

Leskovac (L-3)

3NPL-3

7577962

4759875

260.

85

Leskovac -neogen

JMOR_GW_I_2

914,31

Morava

Leskovac (L-4)

3NPL-4

7577962

4759875

261.

85

Leskovac -neogen

JMOR_GW_I_2

914,31

Morava

Gornja Jajina

4NP379

7576021

4755002

262.

85

Leskovac -neogen

JMOR_GW_I_2

914,31

Morava

Brza

4NP386

7572094

4746159

263.

85

Leskovac -neogen

JMOR_GW_I_2

914,31

Morava

Todorovce

4NP388

7570686

4748282

264.

85

Leskovac -neogen

JMOR_GW_I_2

914,31

Morava

Gorina

4NP390

7569888

4745454

265.

85

Leskovac -neogen

JMOR_GW_I_2

914,31

Morava

Leskovac-KPD

4NP524

7577669

4758809

266.

85

Leskovac -neogen

JMOR_GW_I_2

914,31

Morava

Leskovac-KPD

4NP525

7578203

4758902

267.

85

Leskovac -neogen

JMOR_GW_I_2

914,31

Morava

Leskovac-KPD-Rudare

4NP526

7578586

4758926

268.

89

Rasina

ZMOR_GW_I_1

497,41

Morava

Tobolac-s.Trstenik

2NP201

7510341

4823867

269.

108

Zapadna Morava -aluvion

IB_GW_I_1

588,04

Morava

Jasika (vodomer)

2NP195

7524262

4829338

270.

108

Zapadna Morava -aluvion

IB_GW_I_1

588,04

Morava

Stopanja-nasip

2NP198

7511618

4828003

271.

108

Zapadna Morava -aluvion

IB_GW_I_1

588,04

Morava

Stopanja

2NP199

7511650

4827325

272.

108

Zapadna Morava -aluvion

IB_GW_I_1

588,04

Morava

Stopanja-selo

2NP200

7512257

4826288

273.

108

Zapadna Morava -aluvion

IB_GW_I_1

588,04

Morava

Selište

2NP202

7513069

4828452

274.

108

Zapadna Morava -aluvion

IB_GW_I_1

588,04

Morava

Selište-skela

2NP203

7512663

4829254

275.

108

Zapadna Morava -aluvion

IB_GW_I_1

588,04

Morava

Selište-Velika Drenova

2NP204

7511854

4830575

276.

108

Zapadna Morava -aluvion

IB_GW_I_1

588,04

Morava

V.Drenova-dom zdravlja

2NP205

7511042

4831246

277.

108

Zapadna Morava -aluvion

IB_GW_I_1

588,04

Morava

Ibar-Kraljevo

2NP206

7479605

4842157

278.

108

Zapadna Morava -aluvion

IB_GW_I_1

588,04

Morava

Sirča(viseći most)

2NP208

7477900

4843666

279.

108

Zapadna Morava -aluvion

IB_GW_I_1

588,04

Morava

Sirča-selo

2NP209

7477942

4844480

280.

108

Zapadna Morava -aluvion

IB_GW_I_1

588,04

Morava

Adrani (miločajski most)

2NP210

7470725

4847939

281.

108

Zapadna Morava -aluvion

IB_GW_I_1

588,04

Morava

Miločaj (miločajski most)

2NP212

7470685

4848075

282.

108

Zapadna Morava -aluvion

IB_GW_I_1

588,04

Morava

Mršinci

2NP214

7460143

4853842

283.

108

Zapadna Morava -aluvion

IB_GW_I_1

588,04

Morava

Kukići-Slatina (žel.stan.)

2NP216

7458483

4853372

284.

108

Zapadna Morava -aluvion

IB_GW_I_1

588,04

Morava

Stančići

2NP217

7455447

4858820

285.

108

Zapadna Morava -aluvion

IB_GW_I_1

588,04

Morava

Stančići-selo

2NP218

7455452

4859594

286.

108

Zapadna Morava -aluvion

IB_GW_I_1

588,04

Morava

Stančići-osnovna škola

2NP219

7455726

4860228

287.

108

Zapadna Morava -aluvion

IB_GW_I_1

588,04

Morava

Kruševac (K-1)

2NPK-1

7524275

4829075

288.

108

Zapadna Morava -aluvion

IB_GW_I_1

588,04

Morava

Kruševac (K-2)

2NPK-2

7524275

4829075

289.

108

Zapadna Morava -aluvion

IB_GW_I_1

588,04

Morava

Kruševac (K-3)

2NPK-3

7524275

4829075

290.

116

Mačva -OVK

SA_GW_I_3

763,41

Sava

Drenovac

7NP11A

7398750

4968950

291.

116

Mačva -OVK

SA_GW_I_3

763,41

Sava

Uzveće-selo

7NP18A

7390600

4971150

292.

116

Mačva -OVK

SA_GW_I_3

763,41

Sava

Majur

7NP28A

7394500

4960275

293.

116

Mačva -OVK

SA_GW_I_3

763,41

Sava

Petlovača

7NP33

7378789

4955364

294.

116

Mačva -OVK

SA_GW_I_3

763,41

Sava

Šabac-Agencija JRB

7NP49

7397525

4959000

295.

116

Mačva -OVK

SA_GW_I_3

763,41

Sava

Bogatić (B-1)

7NPB-1

7380247

4967093

296.

116

Mačva -OVK

SA_GW_I_3

763,41

Sava

Bogatić (B-2)

7NPB-2

7380247

4967093

297.

116

Mačva -OVK

SA_GW_I_3

763,41

Sava

Bogatić (B-3)

7NPB-3

7380247

4967093

298.

116

Mačva -OVK

SA_GW_I_3

763,41

Sava

Bogatić (B-4)

7NPB-4

7380247

4967093

299.

116

Mačva -OVK

SA_GW_I_3

763,41

Sava

Ravnje

7NPP-1

7374813

4978777

300.

116

Mačva -OVK

SA_GW_I_3

763,41

Sava

Belotić (jezerac)

7NPP-12

7385950

4963875

301.

116

Mačva -OVK

SA_GW_I_3

763,41

Sava

Štitar

7NPP-13

7389463

4962461

302.

116

Mačva -OVK

SA_GW_I_3

763,41

Sava

Slepčević

7NPP-16

7387850

4958425

303.

116

Mačva -OVK

SA_GW_I_3

763,41

Sava

Mišar – Sava

7NPP-17

7399550

4955175

304.

116

Mačva -OVK

SA_GW_I_3

763,41

Sava

Duvanište

7NPP-18

7383375

4956100

305.

116

Mačva -OVK

SA_GW_I_3

763,41

Sava

Bogosavac (ulaz u selo)

7NPP-19

7390150

4954525

306.

116

Mačva -OVK

SA_GW_I_3

763,41

Sava

G. Zasavica

7NPP-2

7382150

4979700

307.

116

Mačva -OVK

SA_GW_I_3

763,41

Sava

Prnjavor

7NPP-20

7373942

4952479

308.

116

Mačva -OVK

SA_GW_I_3

763,41

Sava

Lipolist

7NPP-21

7383975

4952950

309.

116

Mačva -OVK

SA_GW_I_3

763,41

Sava

Noćajski Salaš

7NPP-3

7390525

4980300

310.

116

Mačva -OVK

SA_GW_I_3

763,41

Sava

Čevrtnija

7NPP-4

7396075

4975925

311.

116

Mačva -OVK

SA_GW_I_3

763,41

Sava

Radenković

7NPP-5

7377834

4973862

312.

116

Mačva -OVK

SA_GW_I_3

763,41

Sava

Crna Bara

7NPP-6

7373822

4971934

313.

116

Mačva -OVK

SA_GW_I_3

763,41

Sava

Banovo Polje

7NPP-7

7379004

4969316

314.

116

Mačva -OVK

SA_GW_I_3

763,41

Sava

Glušci

7NPP-8

7385838

4972588

315.

116

Mačva -OVK

SA_GW_I_3

763,41

Sava

Uzveće

7NPP-9

7391163

4971805

316.

116

Mačva -OVK

SA_GW_I_3

763,41

Sava

Drenovac-poljana

7NPP-10

7398300

4972050

317.

116

Mačva -OVK

SA_GW_I_3

763,41

Sava

G. Zasavica

7NPPd-711

7385713

4982789

318.

116

Mačva -OVK

SA_GW_I_3

763,41

Sava

G. Zasavica

7NPPd-712

7385600

4982243

319.

116

Mačva -OVK

SA_GW_I_3

763,41

Sava

Noćaj

7NPPd-713

7386350

4978100

320.

116

Mačva -OVK

SA_GW_I_3

763,41

Sava

Noćaj

7NPPd-714

7384950

4977250

321.

116

Mačva -OVK

SA_GW_I_3

763,41

Sava

Glušci

7NPPd-715

7384100

4970825

322.

116

Mačva -OVK

SA_GW_I_3

763,41

Sava

Bogatić

7NPPd-716

7383213

4967638

323.

116

Mačva -OVK

SA_GW_I_3

763,41

Sava

Klenje

7NPPd-717

7375783

4962055

324.

116

Mačva -OVK

SA_GW_I_3

763,41

Sava

Badovinci

7NPPd-718

7374221

4960386

325.

116

Mačva -OVK

SA_GW_I_3

763,41

Sava

Drenovac

7NPPd-722

7397150

4968600

326.

116

Mačva -OVK

SA_GW_I_3

763,41

Sava

Pričinović

7NPPd-723

7394225

4968650

327.

116

Mačva -OVK

SA_GW_I_3

763,41

Sava

Pričinović

7NPPd-724

7391550

4968650

328.

116

Mačva -OVK

SA_GW_I_3

763,41

Sava

Metković

7NPPd-725

7387663

4968988

329.

116

Mačva -OVK

SA_GW_I_3

763,41

Sava

Bogatić

7NPPd-726

7383625

4964900

330.

119

Kolubara -neogen

KOL_GW_I_1

656,57

Sava

Obrenovac-Beopetrol

5NP236A

7437706

4945892

331.

119

Kolubara -neogen

KOL_GW_I_1

656,57

Sava

Obrenovac-vodomer

5NP238A

7438644

4945523

332.

119

Kolubara -neogen

KOL_GW_I_1

656,57

Sava

Barič-stara ž.stanica

5NP240A

7440589

4945471

333.

119

Kolubara -neogen

KOL_GW_I_1

656,57

Sava

Mislođin

5NP241A

7438686

4944618

334.

119

Kolubara -neogen

KOL_GW_I_1

656,57

Sava

Brgule

5NP247A

7437208

4932681

335.

119

Kolubara -neogen

KOL_GW_I_1

656,57

Sava

Ćemanov most

5NP251A

7429644

4929422

336.

119

Kolubara -neogen

KOL_GW_I_1

656,57

Sava

Ćemanov most-Jabuka

5NP252A

7429625

4929175

337.

119

Kolubara -neogen

KOL_GW_I_1

656,57

Sava

Zvizdar

5NP829A

7422500

4922100

338.

119

Kolubara -neogen

KOL_GW_I_1

656,57

Sava

Gunjevac-peskara

5NP831A

7425320

4923404

339.

119

Kolubara -neogen

KOL_GW_I_1

656,57

Sava

Beli-Brod (GHS)

5NP834A

7436670

4914330

340.

121

Valjevo

KOL_GW_S_1

542,81

Sava

Bogovađa

5NP830A

7437071

4909767

341.

121

Valjevo

KOL_GW_S_1

542,81

Sava

Bogovađa

5NP838A

7437195

4909860

342.

121

Valjevo

KOL_GW_S_1

542,81

Sava

Divci-Suvo polje

5NP839A

7423605

4906019

343.

121

Valjevo

KOL_GW_S_1

542,81

Sava

Divci

5NP840A

7423295

4906095

344.

121

Valjevo

KOL_GW_S_1

542,81

Sava

Valjevo-GMS

5NP841A

7413620

4903993

345.

121

Valjevo

KOL_GW_S_1

542,81

Sava

Valjevo-polj.škola

5NP842A

7413879

4904153

346.

122

Lelić-karst

KOL_GW_K_2

306,83

Sava

Vrelo Petnica

117-475Vrelo Petnica

7415415

4900595

347.

123

Ljig

KOL_GW_P_1

565.82

Sava

Povlensko vrelo

117-459 Povlensko vrelo

7398200

4890200

348.

124

Lozničko Polje

DR_GW_I_1

243,88

Sava

Lozničko polje

7NP43

7359961

4935267

349.

124

Lozničko Polje

DR_GW_I_1

243,88

Sava

Badovinci

7NP46

7373046

4961780

350.

124

Lozničko Polje

DR_GW_I_1

243,88

Sava

Crnobarski Salaš

7NPP-11

7372657

4966823

351.

124

Lozničko Polje

DR_GW_I_1

243,88

Sava

Badovinci

7NPP-15

7371126

4958874

352.

124

Lozničko Polje

DR_GW_I_1

243,88

Sava

Straža

7NPP-22

7363358

4944034

353.

124

Lozničko Polje

DR_GW_I_1

243,88

Sava

Lipnički šor

7NPP-23

7361979

4939121

354.

124

Lozničko Polje

DR_GW_I_1

243,88

Sava

Loznica – polje

7NPP-24

7359428

4934386

355.

124

Lozničko Polje

DR_GW_I_1

243,88

Sava

Šišinovača

7NPPd-7110

7370069

4956361

356.

124

Lozničko Polje

DR_GW_I_1

243,88

Sava

Purevine

7NPPd-7111

7368886

4955804

357.

124

Lozničko Polje

DR_GW_I_1

243,88

Sava

Gornje polje

7NPPd-719

7370640

4956553

358.

127

Povlen

DR_GW_K_2

322,37

Sava

Gvozdac vrelo

106-48 Gvozdac vrelo

7389750

4884800

359.

151

Zapadni Srem -pliocen

SA_GW_I_6

1172,92

Srem

Laćarak-GMS (L-1)

20NP0231

7386521

4985982

360.

151

Zapadni Srem -pliocen

SA_GW_I_6

1172,92

Srem

Laćarak (L-1/1)

20NP0231/1

7386521

4985984

361.

151

Zapadni Srem -pliocen

SA_GW_I_6

1172,92

Srem

Laćarak (L-1/2)

20NP0231/2

7386521

4985986

362.

151

Zapadni Srem -pliocen

SA_GW_I_6

1172,92

Srem

Laćarak (L-1/D)

20NP0231/D

7386521

4985978

363.

151

Zapadni Srem -pliocen

SA_GW_I_6

1172,92

Srem

Laćarak (L-1/d)

20NP0231/d

7386525

4985978

364.

151

Zapadni Srem -pliocen

SA_GW_I_6

1172,92

Srem

Šid-ant.radio Šid (Š-1)

20NP0241

7360147

5000519

365.

151

Zapadni Srem -pliocen

SA_GW_I_6

1172,92

Srem

Šid (Š-1/D)

20NP0241/D

7360144

5000515

366.

151

Zapadni Srem -pliocen

SA_GW_I_6

1172,92

Srem

Šid (Š-1/d)

20NP0241/d

7360145

5000516

367.

151

Zapadni Srem -pliocen

SA_GW_I_6

1172,92

Srem

Šid (Š-1/d-1)

20NP0241d1

7360146

5000518

368.

151

Zapadni Srem -pliocen

SA_GW_I_6

1172,92

Srem

Sremska Mitrovica (67)

20NP67

7395075

4984550

369.

151

Zapadni Srem -pliocen

SA_GW_I_6

1172,92

Srem

Sremska Mitrovica (85)

20NP85

7395300

4979825

370.

152

Istočni Srem -pliocen

SA_GW_I_7

2248,99

Srem

Maradik (MA-1)

20NP0191

7422143

4996104

371.

152

Istočni Srem -pliocen

SA_GW_I_7

2248,99

Srem

Maradik (MA-1/D)

20NP0191/D

7422144

4996102

372.

152

Istočni Srem -pliocen

SA_GW_I_7

2248,99

Srem

Nikinci (NI-1/D)

20NP0221/D

7408626

4967569

373.

152

Istočni Srem -pliocen

SA_GW_I_7

2248,99

Srem

Obrež (137)

20NP137

7418825

4955300

374.

152

Istočni Srem -pliocen

SA_GW_I_7

2248,99

Srem

Prhovo (145)

20NP145

7421445

4971425

375.

152

Istočni Srem -pliocen

SA_GW_I_7

2248,99

Srem

Krnješevci

20NP146

7432150

4971647

2. Način i broj merenja količine i nivoa podzemnih voda

Merenje nivoa podzemnih voda se vrši u propisanim terminima, u zavisnosti od ranga stanice, a na stanicama koje su opremljene uređajima za digitalno registrovanje nivoa podzemnih voda vrše se svakodnevna merenja bez obzira na rang stanice.

Merenje temperature podzemnih voda se vrši u propisanim terminima, u zavisnosti od ranga stanice, a na stanicama koje su opremljene uređajima za digitalno registrovanje nivoa podzemnih voda vrše se svakodnevna merenja bez obzira na rang stanice.

Merenja količine vode na karstnim vrelima koja pripadaju državnoj mreži stanica podzemnih voda vrše se najmanje pet puta godišnje. Količine vode za potrebe ovog programa određuju se računski sa krive protoka i na osnovu propagacije.

Merenje nivoa i temperature podzemnih voda vrši se u skladu sa međunarodnim standardima ISO 21413:2005 i ISO/TR23211:2009.

U Tabeli 17. definisan je broj merenja i vrsta monitoringa (nadzorni ili operativni) kvantitativnog statusa popodzemnih voda za 2016. god.

Tabela 17. Broj merenja i vrsta monitoringa kvantitativnog statusa podzemnih voda

Redni broj

Naziv vodnog tela podzemne vode

Broj vodnog tela

Šifra vodnog tela

Površinavodnogtela (km2)

Tip poroznosti

Šifra hidrološkestanice na kojojse vrši merenje

Koordinate

Rang stanice

Brojmerenjamesečno

Tip monitoringa

y

x

Nadzorni

Operativni

1.

Severozapadna Bačka -prva izdan

8

TIS_GW_SI_1

1232,43

Intergranularna poroznost

18NP0011

7356016

5070857

I

svakod.(aut.st.)

+

2.

Severozapadna Bačka -prva izdan

8

TIS_GW_SI_1

1232,43

Intergranularna poroznost

18NP0011/1

7356018

5070855

II

3

+

3.

Severozapadna Bačka -prva izdan

8

TIS_GW_SI_1

1232,43

Intergranularna poroznost

18NP0011/2

7356019

5070855

II

3

+

4.

Severozapadna Bačka -prva izdan

8

TIS_GW_SI_1

1232,43

Intergranularna poroznost

18NP0011/3

7356021

5070854

II

3

+

5.

Severozapadna Bačka -prva izdan

8

TIS_GW_SI_1

1232,43

Intergranularna poroznost

18NP0011/D

7356014

5070858

I

6

+

6.

Telečka -prva izdan

9

TIS_GW_SI_2

2643,55

Intergranularna poroznost

18NP0021/D

7372002

5087933

I

svakod.(aut.st.)

+

7.

Telečka -prva izdan

9

TIS_GW_SI_2

2643,55

Intergranularna poroznost

18NP0021/d

7372000

5087934

II

3

+

8.

Telečka -prva izdan

9

TIS_GW_SI_2

2643,55

Intergranularna poroznost

18NP0031

7395257

5096101

I

6

+

9.

Telečka -prva izdan

9

TIS_GW_SI_2

2643,55

Intergranularna poroznost

18NP0041/D

7403338

5070163

I

svakod.(aut.st.)

+

10.

GornjaTisa -prva izdan

10

TIS_GW_SI_3

1772,02

Intergranularna poroznost

18NP0051/D

7424170

5073352

I

6

+

11.

GornjaTisa -prva izdan

10

TIS_GW_SI_3

1772,02

Intergranularna poroznost

18NP0071

7396395

5049186

I

6

+

12.

GornjaTisa -prva izdan

10

TIS_GW_SI_3

1772,02

Intergranularna poroznost

18NP0071/D

7396393

5049187

I

svakod.(aut.st.)

+

13.

GornjaTisa -prva izdan

10

TIS_GW_SI_3

1772,02

Intergranularna poroznost

18NP0381/D

7427850

5098500

I

6

+

14.

GornjaTisa -prva izdan

10

TIS_GW_SI_3

1772,02

Intergranularna poroznost

18NP0382/D

7426075

5100575

II

3

+

15.

GornjaTisa -prva izdan

10

TIS_GW_SI_3

1772,02

Intergranularna poroznost

18NP0383

7428000

5098550

I

6

+

16.

GornjaTisa -prva izdan

10

TIS_GW_SI_3

1772,02

Intergranularna poroznost

18NP0384

7427550

5099550

II

3

+

17.

GornjaTisa -prva izdan

10

TIS_GW_SI_3

1772,02

Intergranularna poroznost

18NP0385

7427150

5099025

II

3

+

18.

GornjaTisa -prva izdan

10

TIS_GW_SI_3

1772,02

Intergranularna poroznost

18NP0386

7426600

5099875

II

3

+

19.

GornjaTisa -prva izdan

10

TIS_GW_SI_3

1772,02

Intergranularna poroznost

18NP040-2/D

7427200

5060200

II

3

+

20.

GornjaTisa -prva izdan

10

TIS_GW_SI_3

1772,02

Intergranularna poroznost

18NP040-4

7428625

5060125

I

6

+

21.

GornjaTisa -prva izdan

10

TIS_GW_SI_3

1772,02

Intergranularna poroznost

18NP040-5

7428275

5060125

II

3

+

22.

GornjaTisa -prva izdan

10

TIS_GW_SI_3

1772,02

Intergranularna poroznost

18NP040-6

7426075

5060175

II

3

+

23.

GornjaTisa -prva izdan

10

TIS_GW_SI_3

1772,02

Intergranularna poroznost

18NP0401/D

7429025

5060150

I

6

+

24.

GornjaTisa -prva izdan

10

TIS_GW_SI_3

1772,02

Intergranularna poroznost

19NP0371/1

7427025

5105225

I

6

+

25.

GornjaTisa -prva izdan

10

TIS_GW_SI_3

1772,02

Intergranularna poroznost

19NP0371/D

7426965

5105213

I

6

+

26.

GornjaTisa -prva izdan

10

TIS_GW_SI_3

1772,02

Intergranularna poroznost

19NP0372/1

7428425

5104825

II

3

+

27.

GornjaTisa -prva izdan

10

TIS_GW_SI_3

1772,02

Intergranularna poroznost

19NP0372/D

7428550

5104775

II

3

+

28.

GornjaTisa -prva izdan

10

TIS_GW_SI_3

1772,02

Intergranularna poroznost

19NP0373/D

7430300

5104275

II

3

+

29.

GornjaTisa -prva izdan

10

TIS_GW_SI_3

1772,02

Intergranularna poroznost

19NP0374

7427300

5105125

II

3

+

30.

GornjaTisa -prva izdan

10

TIS_GW_SI_3

1772,02

Intergranularna poroznost

19NP0375

7427600

5105000

II

3

+

31.

GornjaTisa -prva izdan

10

TIS_GW_SI_3

1772,02

Intergranularna poroznost

19NP0376

7429400

5104375

II

3

+

32.

GornjaTisa -prva izdan

10

TIS_GW_SI_3

1772,02

Intergranularna poroznost

19NP0101

7440321

5103107

I

6

+

33.

GornjaTisa -prva izdan

10

TIS_GW_SI_3

1772,02

Intergranularna poroznost

19NP0101/1

7440319

5103106

II

3

+

34.

GornjaTisa -prva izdan

10

TIS_GW_SI_3

1772,02

Intergranularna poroznost

19NP0101/D

7440324

5103110

I

6

+

35.

GornjaTisa -prva izdan

10

TIS_GW_SI_3

1772,02

Intergranularna poroznost

19NP0101/d

7440322

5103108

II

3

+

36.

Severni Banat -prva izdan

11

TIS_GW_SI_4

1545,78

Intergranularna poroznost

19NP0111

7456745

5078281

I

6

+

37.

Severni Banat -prva izdan

11

TIS_GW_SI_4

1545,78

Intergranularna poroznost

19NP0111/D

7456747

5078282

I

6

+

38.

Severni Banat -prva izdan

11

TIS_GW_SI_4

1545,78

Intergranularna poroznost

19NP0121

7467955

5057411

II

svakod.(aut.st.)

+

39.

Severni Banat -prva izdan

11

TIS_GW_SI_4

1545,78

Intergranularna poroznost

19NP0391/1

7434675

5072450

I

6

+

40.

Severni Banat -prva izdan

11

TIS_GW_SI_4

1545,78

Intergranularna poroznost

19NP0391/D

7434668

5072449

I

6

+

41.

Severni Banat -prva izdan

11

TIS_GW_SI_4

1545,78

Intergranularna poroznost

19NP0392

7435263

5072352

II

3

+

42.

Severni Banat -prva izdan

11

TIS_GW_SI_4

1545,78

Intergranularna poroznost

19NP0393

7437225

5072250

II

3

+

43.

Severni Banat -prva izdan

11

TIS_GW_SI_4

1545,78

Intergranularna poroznost

19NP0394

7434875

5072425

II

3

+

44.

Severni Banat -prva izdan

11

TIS_GW_SI_4

1545,78

Intergranularna poroznost

19NP0395

7435800

5072600

II

3

+

45.

Severni Banat -prva izdan

11

TIS_GW_SI_4

1545,78

Intergranularna poroznost

19NP0396

7436371

5072503

II

3

+

46.

Severni Banat -prva izdan

11

TIS_GW_SI_4

1545,78

Intergranularna poroznost

19NP0401

7430650

5054875

I

6

+

47.

Severni Banat -prva izdan

11

TIS_GW_SI_4

1545,78

Intergranularna poroznost

19NP0402/D

7432925

5054525

I

6

+

48.

Severni Banat -prva izdan

11

TIS_GW_SI_4

1545,78

Intergranularna poroznost

19NP0403/D

7434850

5054275

II

3

+

49.

Severni Banat -prva izdan

11

TIS_GW_SI_4

1545,78

Intergranularna poroznost

19NP0404

7432200

5054650

II

3

+

50.

Severni Banat -prva izdan

11

TIS_GW_SI_4

1545,78

Intergranularna poroznost

19NP0406

7435750

5054250

II

3

+

51.

Srednja Bačka -prva izdan

12

TIS_GW_SI_5

2068,06

Intergranularna poroznost

18NP0061

7416060

5041695

II

3

+

52.

Srednja Bačka -prva izdan

12

TIS_GW_SI_5

2068,06

Intergranularna poroznost

18NP0061/1

7416058

5041695

II

3

+

53.

Srednja Bačka -prva izdan

12

TIS_GW_SI_5

2068,06

Intergranularna poroznost

18NP0061/2

7416056

5041694

II

3

+

54.

Srednja Bačka -prva izdan

12

TIS_GW_SI_5

2068,06

Intergranularna poroznost

18NP0061/D

7416062

5041695

II

3

+

55.

Srednja Bačka -prva izdan

12

TIS_GW_SI_5

2068,06

Intergranularna poroznost

18NP0081

7361298

5031605

I

svakod.(aut.st.)

+

56.

Srednja Bačka -prva izdan

12

TIS_GW_SI_5

2068,06

Intergranularna poroznost

18NP0081/1

7361297

5031603

II

3

+

57.

Srednja Bačka -prva izdan

12

TIS_GW_SI_5

2068,06

Intergranularna poroznost

18NP0091

7408616

5020357

I

svakod.(aut.st.)

+

58.

Srednja Bačka -prva izdan

12

TIS_GW_SI_5

2068,06

Intergranularna poroznost

18NP0091/1

7408612

5020359

I

6

+

59.

Srednja Bačka -prva izdan

12

TIS_GW_SI_5

2068,06

Intergranularna poroznost

18NP0093

7408582

5020445

I

6

+

60.

Srednja Bačka -prva izdan

12

TIS_GW_SI_5

2068,06

Intergranularna poroznost

18NP114

7425715

5036929

II

3

+

61.

Srednja Bačka -prva izdan

12

TIS_GW_SI_5

2068,06

Intergranularna poroznost

18NP115

7420610

5029754

II

3

+

62.

Srednja Bačka -prva izdan

12

TIS_GW_SI_5

2068,06

Intergranularna poroznost

18NP116

7412242

5030232

II

3

+

63.

Srednja Bačka -prva izdan

12

TIS_GW_SI_5

2068,06

Intergranularna poroznost

18NP117

7409532

5025444

II

3

+

64.

Srednja Bačka -prva izdan

12

TIS_GW_SI_5

2068,06

Intergranularna poroznost

18NP314

7369649

5034989

II

3

+

65.

Donja Tisa -prva izdan

13

TIS_GW_SI_6

1099,78

Intergranularna poroznost

19NP0141

7451606

5028447

I

6

+

66.

Donja Tisa -prva izdan

13

TIS_GW_SI_6

1099,78

Intergranularna poroznost

19NP0141/1

7451606

5028449

II

3

+

67.

Donja Tisa -prva izdan

13

TIS_GW_SI_6

1099,78

Intergranularna poroznost

19NP0141/D

7451606

5028441

II

svakod.(aut.st.)

+

68.

Donja Tisa -prva izdan

13

TIS_GW_SI_6

1099,78

Intergranularna poroznost

19NP0141/d

7451606

5028443

II

3

+

69.

Donja Tisa -prva izdan

13

TIS_GW_SI_6

1099,78

Intergranularna poroznost

19NP0141/d-1

7451606

5028445

II

3

+

70.

Srednji Banat -prva izdan

14

TIS_GW_SI_7

1013,72

Intergranularna poroznost

19NP0131/1

7478273

5033949

I

6

+

71.

Srednji Banat -prva izdan

14

TIS_GW_SI_7

1013,72

Intergranularna poroznost

19NP0131/2

7478271

5033949

II

3

+

72.

Srednji Banat -prva izdan

14

TIS_GW_SI_7

1013,72

Intergranularna poroznost

19NP0131/D

7478275

5033949

I

6

+

73.

Jugozapadni Banat -prva izdan

15

D_GW_SI_2

2228,19

Intergranularna poroznost

19NP0161

7469151

4993137

I

6

+

74.

Jugozapadni Banat -prva izdan

15

D_GW_SI_2

2228,19

Intergranularna poroznost

19NP0161/1

7469153

4993141

I

6

+

75.

Jugozapadni Banat -prva izdan

15

D_GW_SI_2

2228,19

Intergranularna poroznost

19NP0161/2

7469154

4993143

I

6

+

76.

Jugozapadni Banat -prva izdan

15

D_GW_SI_2

2228,19

Intergranularna poroznost

19NP0161/D

7469151

4993137

I

6

+

77.

Jugozapadni Banat -prva izdan

15

D_GW_SI_2

2228,19

Intergranularna poroznost

19NP0181

7499146

4957744

I

6

+

78.

Jugozapadni Banat -prva izdan

15

D_GW_SI_2

2228,19

Intergranularna poroznost

19NP0181/1

7499147

4957741

I

6

+

79.

Jugozapadni Banat -prva izdan

15

D_GW_SI_2

2228,19

Intergranularna poroznost

19NP0181/D

7499142

4957745

I

6

+

80.

Jugozapadni Banat -prva izdan

15

D_GW_SI_2

2228,19

Intergranularna poroznost

19NP0181/d

7499144

4957744

I

6

+

81.

Jugozapadni Banat -prva izdan

15

D_GW_SI_2

2228,19

Intergranularna poroznost

19NPCB44

7485700

4946883

II

3

+

82.

Jugozapadni Banat -prva izdan

15

D_GW_SI_2

2228,19

Intergranularna poroznost

19NPLP1012

7520184

4961434

II

3

+

83.

Jugozapadni Banat -prva izdan

15

D_GW_SI_2

2228,19

Intergranularna poroznost

19NPLP927

7503262

4957354

II

3

+

84.

Jugozapadni Banat -prva izdan

15

D_GW_SI_2

2228,19

Intergranularna poroznost

19NPP8

7507348

4961692

II

3

+

85.

Jugozapadni Banat -prva izdan

15

D_GW_SI_2

2228,19

Intergranularna poroznost

19NPPD15

7501575

4958787

II

3

+

86.

Jugozapadni Banat -prva izdan

15

D_GW_SI_2

2228,19

Intergranularna poroznost

19NPPD25

7473665

4956910

II

3

+

87.

Jugozapadni Banat -prva izdan

15

D_GW_SI_2

2228,19

Intergranularna poroznost

19NPPP721

7474082

4962987

II

3

+

88.

Jugozapadni Banat -prva izdan

15

D_GW_SI_2

2228,19

Intergranularna poroznost

19NPPP930

7501688

4958464

II

3

+

89.

Vršačke planine

19

D_GW_S_1

257,63

Složena poroznost

19NP230

7534700

5003075

II

3

+

90.

Vršačke planine

19

D_GW_S_1

257,63

Složena poroznost

19NP372

7538800

4970250

II

3

+

91.

Jugoistočni Banat -prva izdan

20

D_GW_SI_1

2298,93

Intergranularna poroznost

19NP0151

7501974

5001819

I

6

+

92.

Jugoistočni Banat -prva izdan

20

D_GW_SI_1

2298,93

Intergranularna poroznost

19NP0171

7503330

4989543

I

6

+

93.

Jugoistočni Banat -prva izdan

20

D_GW_SI_1

2298,93

Intergranularna poroznost

19NP0171/1

7503329

4989542

II

3

+

94.

Jugoistočni Banat -prva izdan

20

D_GW_SI_1

2298,93

Intergranularna poroznost

19NP0171/2

7503329

4989540

II

3

+

95.

Jugoistočni Banat -prva izdan

20

D_GW_SI_1

2298,93

Intergranularna poroznost

19NP0171/D

7503331

4989545

I

6

+

96.

Jugoistočni Banat -prva izdan

20

D_GW_SI_1

2298,93

Intergranularna poroznost

19NP0172

7503380

4990089

II

svakod.(aut.st.)

+

97.

Jugoistočni Banat -prva izdan

20

D_GW_SI_1

2298,93

Intergranularna poroznost

19NP0172/1

7503378

4990090

II

3

+

98.

Jugoistočni Banat -prva izdan

20

D_GW_SI_1

2298,93

Intergranularna poroznost

19NP0173

7503224

4989054

II

3

+

99.

Jugoistočni Banat -prva izdan

20

D_GW_SI_1

2298,93

Intergranularna poroznost

19NP0453

7478834

5026038

II

3

+

100.

Jugoistočni Banat -prva izdan

20

D_GW_SI_1

2298,93

Intergranularna poroznost

19NP0453/D

7480099

5020750

II

3

+

101.

Jugoistočni Banat -prva izdan

20

D_GW_SI_1

2298,93

Intergranularna poroznost

19NP045L1

7479525

5023225

I

6

+

102.

Jugoistočni Banat -prva izdan

20

D_GW_SI_1

2298,93

Intergranularna poroznost

19NP045L2

7479750

5022700

II

3

+

103.

Jugoistočni Banat -prva izdan

20

D_GW_SI_1

2298,93

Intergranularna poroznost

19NP045L5

7480100

5020775

II

3

+

104.

Jugoistočni Banat -prva izdan

20

D_GW_SI_1

2298,93

Intergranularna poroznost

19NP0493

7530875

4969728

I

6

+

105.

Jugoistočni Banat -prva izdan

20

D_GW_SI_1

2298,93

Intergranularna poroznost

19NP199

7500625

5016175

II

3

+

106.

Jugoistočni Banat -prva izdan

20

D_GW_SI_1

2298,93

Intergranularna poroznost

19NP227

7520050

5009800

II

3

+

107.

Jugoistočni Banat -prva izdan

20

D_GW_SI_1

2298,93

Intergranularna poroznost

19NP236/1

7503900

5004575

II

3

+

108.

Jugoistočni Banat -prva izdan

20

D_GW_SI_1

2298,93

Intergranularna poroznost

19NP304/4

7524450

4981350

II

3

+

109.

Jugoistočni Banat -prva izdan

20

D_GW_SI_1

2298,93

Intergranularna poroznost

19NP332

7529800

4978200

II

3

+

110.

Jugoistočni Banat -prva izdan

20

D_GW_SI_1

2298,93

Intergranularna poroznost

19NP340/A

7529425

4973075

II

3

+

111.

Jugoistočni Banat -prva izdan

20

D_GW_SI_1

2298,93

Intergranularna poroznost

19NP373/A

7526650

4966875

II

3

+

112.

Beograd -desna obala Save

23

SA_GW_I_5

179,68

Intergranularna poroznost

5NP230A

7440255

4946772

I

3

+

113.

Beograd -desna obala Save

23

SA_GW_I_5

179,68

Intergranularna poroznost

5NP232A

7439958

4947296

I

3

+

114.

Beograd -desna obala Save

23

SA_GW_I_5

179,68

Intergranularna poroznost

5NP234A

7437450

4949005

I

svakod.(aut.st.)

+

115.

Beograd -desna obala Save

23

SA_GW_I_5

179,68

Intergranularna poroznost

5NP235A

7437200

4948220

I

3

+

116.

Beograd -desna obala Save

23

SA_GW_I_5

179,68

Intergranularna poroznost

5NP262

7420882

4943753

II

3

+

117.

Beograd -desna obala Save

23

SA_GW_I_5

179,68

Intergranularna poroznost

5NP263

7424178

4941645

II

3

+

118.

Pančevački rit

29

D_GW_I_3

413,74

Intergranularna poroznost

9NP163

7458430

4970273

I

svakod.(aut.st.)

+

119.

Pančevački rit

29

D_GW_I_3

413,74

Intergranularna poroznost

9NP164

7458425

4970274

I

3

+

120.

Pančevački rit

29

D_GW_I_3

413,74

Intergranularna poroznost

9NP165

7457613

4967896

I

6

+

121.

Pančevački rit

29

D_GW_I_3

413,74

Intergranularna poroznost

9NP166

7457605

4967895

I

6

+

122.

Negotin Kladovo -aluvion

31

D_GW_I_6

462,86

Intergranularna poroznost

14NPN-1

7623100

4900450

Gl.

svakod.(aut.st.)

+

123.

Negotin Kladovo -aluvion

31

D_GW_I_6

462,86

Intergranularna poroznost

14NPN-2

7623100

4900450

Gl.

svakod.

+

124.

Negotin Kladovo -aluvion

31

D_GW_I_6

462,86

Intergranularna poroznost

14NPN-3

7623100

4900450

Gl.

svakod.

+

125.

Negotin Kladovo -aluvion

31

D_GW_I_6

462,86

Intergranularna poroznost

14NPN-4

7623100

4900450

Gl.

svakod.

+

126.

Kličevac

39

D_GW_I_9

604,28

Intergranularna poroznost

14NP601

7534969

4955386

II

3

+

127.

Kličevac

39

D_GW_I_9

604,28

Intergranularna poroznost

14NP602

7535197

4954924

II

3

+

128.

Kličevac

39

D_GW_I_9

604,28

Intergranularna poroznost

14NP603

7536025

4954427

II

3

+

129.

Kličevac

39

D_GW_I_9

604,28

Intergranularna poroznost

14NP604

7536942

4954033

II

3

+

130.

Kostolac

40

ML_GW_I_1

1005,37

Intergranularna poroznost

6NP303

7519608

4944637

II

3

+

131.

Kostolac

40

ML_GW_I_1

1005,37

Intergranularna poroznost

6NP304

7520459

4944635

II

3

+

132.

Kostolac

40

ML_GW_I_1

1005,37

Intergranularna poroznost

6NP319

7523968

4928087

II

3

+

133.

Kučaj i Beljanica

48

CTIM_GW_K_1

726.52

Karstna poroѕnost

133-66Vrelo Mlave

7563125

4894410

I

svakod.

+

134.

Kučaj i Beljanica

48

CTIM_GW_K_1

726.52

Karstna poroѕnost

133-376 Krupajsko vrelo

7549250

4893400

I

svakod.

+

135.

Velika Morava aluvion -leva obala

63

VMOR_GW_I_1

468,26

Intergranularna poroznost

1NP901A

7505427

4933941

II

3

+

136.

Velika Morava aluvion -leva obala

63

VMOR_GW_I_1

468,26

Intergranularna poroznost

1NP904A

7509794

4936914

II

3

+

137.

Velika Morava aluvion -leva obala

63

VMOR_GW_I_1

468,26

Intergranularna poroznost

1NP935A

7512317

4897641

II

3

+

138.

Velika Morava aluvion -leva obala

63

VMOR_GW_I_1

468,26

Intergranularna poroznost

1NP974

7506681

4934636

II

3

+

139.

Velika Morava aluvion -leva obala

63

VMOR_GW_I_1

468,26

Intergranularna poroznost

1NPPL-111

7502500

4950675

I

svakod.(aut.st.)

+

140.

Velika Morava aluvion -leva obala

63

VMOR_GW_I_1

468,26

Intergranularna poroznost

1NPPL-112

7501550

4950150

I

3

+

141.

Velika Morava aluvion -leva obala

63

VMOR_GW_I_1

468,26

Intergranularna poroznost

1NPPL-113

7501050

4949225

I

3

+

142.

Velika Morava aluvion -leva obala

63

VMOR_GW_I_1

468,26

Intergranularna poroznost

1NPPL-114

7499600

4948900

I

Svakod.

(aut.st)

+

143.

Velika Morava aluvion -leva obala

63

VMOR_GW_I_1

468,26

Intergranularna poroznost

1NPPL-115

7498725

4948050

I

3

+

144.