Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene transnacionalnog gasovoda „Južni tok”

IZMENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA

(1)

U Uredbi o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene transnacionalnog gasovoda „Južni tok” („Službeni glasnik RS”, broj 119/12), poglavlje „1. POLAZNE OSNOVE ”, odeljak „1.1. Obuhvat i opis granica područja Prostornog plana” postojeći tekst se u celosti zamenjuje novim koji glasi:

„1. Obuhvat i opis granica područja Prostornog plana(Referalna karta broj 1.)

Područje Prostornog plana obuhvata prostor površine od oko 323,18 km2 na području (Tabela 1.1)

gradova:

Zaječara (KO: Prlita, Grljan, Grlište, Leskovac, Gornja Bela Reka, Vratarnica i Lenovac);

Jagodine (KO: Dražimirovac, Glogovac i Dobra Voda);

Smedereva (KO: Saraoci, Lugavčina, Osipaonica, Skobalj, Mala Krsna, Vranovo, Lipe I, Šalinac i Smederevo);

Pančeva (KO: Pančevo, Kačarevo, Jabuka i Glogonj);

Beograda (gradska opština Palilula, KO: Besni fok);

Zrenjanina (KO: Čenta i Knićanin);

Novog Sada (KO: Kovilj);

Sombora (KO: Kljajićevo, Sombor, Gakovo, Bezdan, Kolut, Stapar i Bački Breg);

Sremske Mitrovice (KO: Jarak i Šašinci);

Šapca (KO: Drenovac, Mačvanski Pričinovići, Tabanovići, Štitar, Zminjak, Ribari, Prnjavor i Ševarice); i

Loznice (KO: Novo Selo).

opština:

Boljevac (KO: Vrbovac, Bačevica, Dobro Polje, Dobrujevac, Ilino, Mali Izvor, Mirovo, Jablanica, Lukovo i Krivi Vir);

Paraćin (KO: Klačevica, Izvor, Donja Mutnica, Davidovac i Bošnjane) ;

Ćuprija (KO: Batinac,Ćuprija – van grada, Supska, Isakovo, Vlaška i Krušar);

Despotovac (KO: Bogava, Brestovo i Jasenovo);

Svilajnac (KO: Troponje, Vrlane, Grabovac, Dublje, Crkvenac, Svilajnac i Kušiljevo);

Žabari (KO: Porodin, Žabari, Simićevo i Oreovica);

Velika Plana (KO: Donja Livadica, Trnovce, Miloševac, Lozovik i Markovac);

Kovin (KO: Kovin, Skorenovac, Pločica i Bavanište);

Kovačica (KO Crepaja);

Opovo (KO: Sefkerin, Opovo i Baranda);

Titel (KO: Titel, Lok, Vilovo, Gardinovci i Šajkaš);

Žabalj (KO: Đurđevo, Žabalj i Gospođinci);

Temerin (KO: Temerin i Sirig);

Srbobran (KO: Turija i Srbobran);

Vrbas (KO: Bačko Dobro Polje, Kućura, Vrbas atar, Zmajevo, Ravno Selo i Savino selo);

Kula (KO: Kula, Crvenka i Sivac);

Stara Pazova (KO: Surduk, Belegiš, Stara Pazova i Golubinci);

Inđija (KO: Novi Karlovci i Ljukovo);

Ruma (KO: Putinci, Dobrinci, Donji Petrovci, Kraljevci, Ruma i Hrtkovci);

Bogatić (KO: Belotić, Dublje, Klenje, Očage i Badovinci);

Bačka Palanka (KO: Despotovo, Pivnice, Silbaš, Parage, Gajdobra, Tovariševo i Mladenovo);

Bač (KO: Bačko Novo Selo i Bač).

Obuhvat Prostornog plana predstavlja koridor sistema transnacionalnog gasovoda ukupne širine 600,0 m, i odvojaka ka Republici Srpskoj i Republici Hrvatskoj ukupne širine 400,0 m koji se, po potrebi, proširuje obuhvatom pripadajućih nadzemnih objekata gasovoda sa pristupnim putevima i elektroenergetskim vodovima. U okviru pojasa od 600,0 m, odnosno 400,0 m, definisani su pojasevi zaštite gasovoda.

Granica Prostornog plana utvrđena je grafički na referalnim kartama Prostornog plana.

Bilans obuhvaćenih površina za posebnu namenu dat je u Tabeli 1.1

Tabela 1.1: Obuhvat Prostornog plana

Teritorija opštine/grada Ukupna površina planskog obuhvata(ha) Deonica gasovoda(Stacionaža km-km) Transnacionalni gasovod „Južni tok” Zaječar 1554,98 km 0+000 – km 25+319 Boljevac 2313,21 km 25+319 – km 63+749 Paraćin 1272,58 km 63+749 – km 84+801 Ćuprija 1139,13 km 84+801 – km 103+847 Jagodina 376,64 km 103+847 – km 109+759km 112+367 – km 112+432 Despotovac 441,83 km 109+759 – km 112+367km 112+432 – km 117+127 Svilajnac 1243,41 km 117+127 – km 131+294km 136+705 – km 143+221 Velika Plana 1047,00 km 131+294 – km 136+705km 150+982 – km 152+835km 153+188 – km 153+403km 159+004 – km 168+613 Žabari 759,50 km 143+221 – km 150+982km 152+835 – km 153+188km 153+403 – km 159+004 Smederevo 1634,91 km 168+613 – km 195+469 Beograd, gradska opština Palilula 289,40 km 258+807 – km 263+662 Centralna Srbija – ukupno 12072,60 od km 0+000 do km 195+469i km 258+807 – km 263 + 662 Kovin 1274,15 km 195+469 – km 216+347 Pančevo 1889,58 km 216+347 – km 238+275km 238+514 – km 245+303 Kovačica 20,10 km 238+275 – km 238+514 Opovo 894,18 km 245+303 – km 258+807 Zrenjanin 711,55 km 263+662 – km 275+608 Titel 1468,00 km 275+608 – km 293+975km 294+083 – km 300+027 Novi Sad – grad 35,56 km 293+975 – km 294+083 Žabalj 1036,50 km 300+027 – km 317+222 Temerin 670,98 km 317+222 – km 328+195 Srbobran 596,63 km 328+195 – km 338+435 Vrbas 1217,18 km 338+435 – km 357+931 Kula 1676,61 km 357+931 – km 381+786km 383+349 – km 387+319 Sombor 2229,62 km 381+786 – km 383+349km 387+319 – km 422+311 AP Vojvodina – ukupno 13720,64 km 195+469 – km 422+311 Republika Srbija – ukupno 25793,24 km 0+000 – km 422+311 Odvojci transnacionalnog gasovoda „Južni tok” Odvojak – Republika Srpska 4485,50 km 0+000 – km 107+809 Odvojak – Republika Hrvatska 2039,66 km 0+000 – km 50+424 UKUPNO PROSTORNI PLAN 32318,40

1.1.1. Opis izmena i dopuna Prostornog plana

Izmene i dopune Prostornog plana obuhvataju delove područja:

na osnovnom koridoru, i to: gradova – Zaječara (KO: Prlita, Grljan, Grlište, Leskovac, Gornja Bela Reka, Vratarnica i Lenovac), Smedereva (KO: Saraoci, Lugavčina, Osipaonica, Skobalj, Mala Krsna, Vranovo, Lipe I, Šalinac i Smederevo), Pančeva (KO: Pančevo, Kačarevo, Jabuka i Glogonj), Beograda – gradska opština Palilula (KO Besni fok), Zrenjanina (KO: Čenta i Knićanin), Novog Sada (KO: Kovilj) i Sombora (KO: Kljajićevo, Sombor, Gakovo, Bezdan, Stapar i Bački Breg); kao i opština – Boljevac (KO: Vrbovac, Bačevica, Dobro Polje, Dobrujevac, Ilino, Mali Izvor, Mirovo, Jablanica, Lukovo i Krivi Vir), Paraćin (KO: Klačevica, Izvor, Donja Mutnica, Davidovac i Bošnjane), Ćuprija (KO: Batinac, Ćuprija – van grada, Supska, Isakovo, Vlaška i Krušar), Despotovac (KO: Bogava, Brestovo i Jasenovo), Svilajnac (KO: Troponje, Vrlane, Grabovac, Dublje, Crkvenac, Svilajnac i Kušiljevo), Velika Plana (KO: Donja Livadica, Trnovce, Miloševac, Lozovik i Markovac), Žabari (KO: Porodin, Žabari, Simićevo i Oreovica), Kovin (KO: Kovin, Skorenovac, Pločica i Bavanište), Opovo (KO: Sefkerin, Opovo i Baranda), Titel (KO: Titel, Lok, Vilovo, Gardinovci i Šajkaš), Žabalj (KO: Đurđevo, Žabalj i Gospođinci), Temerin (KO: Temerin i Sirig), Srbobran (KO: Turija i Srbobran), Vrbas (KO: Bačko Dobro Polje, Kucura, Vrbas atar, Zmajevo) i Kula (KO: Kula, Crvenka i Sivac).

na odvojku za Republiku Srpsku, i to gradova: Beograda (gradska opština Palilula, KO: Besni fok), Sremske Mitrovice (KO: Jarak i Šašinci), Šapca (KO: Drenovac, Mačvanski Pričinovići, Tabanovići, Štitar, Zminjak, Ribari, i Prnjavor, Ševarice) i Loznice (KO: Novo Selo); kao i opština – Stara Pazova (KO: Surduk, Belegiš, Stara Pazova i Golubinci), Inđija (KO: Novi Karlovci i Ljukovo), Ruma (KO: Putinci, Dobrinci, Donji Petrovci, Kraljevci, Ruma i Hrtkovci) i Bogatić (KO: Belotić, Dublje, Klenje, Očage i Badovinci).

na odvojku za Republiku Hrvatsku, i to opština: Vrbas (KO: Bačko Dobro Polje, Kućura, Vrbas atar, Zmajevo, Ravno Selo i Savino selo), Bačka Palanka (KO: Despotovo, Pivnice, Silbaš, Parage, Gajdobra, Tovariševo i Mladenovo) i Bač (KO: Bačko Novo Selo i Bač).

(2)

U Uredbi o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene transnacionalnog gasovoda „Južni tok” („Službeni glasnik RS”, broj 119/12), poglavlje „1. POLAZNE OSNOVE”, odeljak „1.2. Obaveze, uslovi i smernice iz planskih dokumenata” postojeći tekst se dopunjuje, iza tačke 1.2.13. novom tačkom koji glasi:

„1.2.14. Prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta I reda br. 21. Novi Sad – Ruma – Šabac i državnog puta I reda br. 19. Šabac – Loznica(„Službeni glasnik RS”, broj 40/11)

Prostornim planom područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta I reda br. 21. Novi Sad – Ruma – Šabac i državnog puta I reda br. 19. Šabac – Loznica obuhvaćen je deo teritorije Mačvanskog okruga, i to delovi teritorija gradova Šabac i Loznica i deo opštine Bogatić. Prostornim planom obezbeđeni su uslovi za uspostavljanje kvalitetne saobraćajne veze Novi Sad – Šabac – Loznica, jačanje saobraćajne i ekonomske povezanosti naselja sa susednim područjima i širim regionima, prostorni razvoj, zaštitu i uređenje koridora i povećanje konkurentnosti područja posebne namene.

Postojeća gasovodna infrastruktura u obuhvatu Prostornog plana, gasovodi visokog pritiska i razvodna gasovodna mreža srednjeg pritiska za naseljena mesta, svojim položajem i kapacitetom pruža mogućnost za priključenje novih potrošača u obuhvatu Prostornog plana, što predstavlja potencijal razvoja i rasta životnog standarda na ovom prostoru. Potrebno je gasifikovati sva naseljena mesta u obuhvatu Prostornog plana.

Za planirani gasovod „Južni tok” u trenutku izrade predmetnog planskog dokumenta nije bilo moguće definisati konačnu trasu, ali je konstatovano da jedna od mogućih varijanti planirane trase prolazi i kroz prostor obuhvaćen ovim prostornim planom.”

(3)

U Uredbi o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene transnacionalnog gasovoda „Južni tok” („Službeni glasnik RS”, broj 119/12), poglavlje „1. POLAZNE OSNOVE”, „1.2. Obaveze, uslovi i smernice iz planskih dokumenata” postojeći odeljak, „1.2.14. Ostali planski dokumenti” se menja u celosti i glasi:

„1.2.15. Ostali planski dokumenti

Nacrt Regionalnog prostornog plana za područjePodunavskog i Braničevskog upravnog okruga (2011)

Na prostoru Podunavskog upravnog okruga izgrađeni su i u eksploataciji sledeći magistralni gasovodi: MG 07, deonica Beli Potok – V.Orašje (Ø609,6 mm) i MG 08, deonica V. Orašje – Batočina (prečnika Ø457 mm), kao i razvodni gasovodi: RG 01-10, deonica Pančevo – Smederevo (Ø 323 mm), RG 01-10, deonica Smederevo – V. Orašje (Ø 323 mm), RG 07-03, deonica do GMRS ,,Smederevska Palanka”, deonica RG 01-10/1 do GMRS ,,Smederevo” i deonica RG 08-08 do GMRS ,,Svilajnac”. Na prostoru Braničevskog upravnog okruga nema izgrađenih gasovoda i gasovodnih objekata.

Na predmetnom prostoru planirana je izgradnja čeličnih gasovoda za radni pritisak do 50 bara i gasovodnih objekata i to deonice razvodnog gasovoda Osipaonica – Požarevac, Kusadak – Topola, Osipaonica – Požarevac (od reke Velika Morava), Požarevac – Ostrovo, GRČ Požarevac – M. Crnuće – Kučevo, M. Crnuće – Petrovac, M. Crnuće – V. Gradište i Golubac.

Na prostoru od Svilajnca do Smedereva (Dunava) na delovima opština V. Plana, Žabari i Smederevo planirano je provođenje magistralnog gasovoda „Južni tok”, visokog radnog pritiska, prečnika do 1420 mm.

Nacrt Prostornog plana područja posebne namene prirodnog dobra Beljanica – Kučaj (2012)

Prostornim planom područja posebne namene prirodnog dobra Beljanica – Kučaj, planiran je gasovod visokog pritiska koji bi od Zaječara preko Boljevca išao ka Paraćinu, čija izgradnja zavisi od realizacije snabdevanja gasom iz pravca Bugarske, tj. međunarodnog gasovoda „Južni tok”.

Trase transevropskog i magistralnog gasovoda su van granica prirodnog dobra Beljanica – Kučaj.

Nacrt Regionalnog prostornog plana Kolubarskog i Mačvanskog upravnog okruga (2013)

Regionalnim prostornim planom Kolubarskog i Mačvanskog upravnog okruga obuhvaćene su teritorije gradova Šapca i Loznice, te opštine Bogatić. Utvrđene su specifične namene na području Regionalnog prostornog plana od nacionalnog i regionalnog značaja za utvrđivanje planskih rešenja, uključujući i planirani odvojak gasovoda.

Izgradnjom kraka magistralnog gasovoda Niš – bugarska granica, a pre svega izgradnjom gasovoda „Južni tok” (čiji će odvojak ka Republici Srpskoj proći delom područja Prostornog plana, što je prikazano na Referalnoj karti broj 2.), obezbediće se sigurnost snabdevanja i povećanje kapaciteta snabdevanja gasom, čime se otvaraju mogućnosti za širu primenu gasnih energetskih tehnologija u postrojenjima različitih snaga u gradskim područjima. Jedno od takvih postrojenja je termoelektrana-toplana TE-TO „Loznica” (u izgradnji) sa kombinovanim gasno-parnim ciklusom instalisane električne snage 270 MWe i toplotne snage 78 MWt u Loznici, KO Trbušnica.

Predviđena je izgradnja više razvodnih gasovoda i to: Batajnica – Šabac – Loznica – Republika Srpska koji će biti paralelan sa postojećem razvodnim gasovodom RG 04-05 ( u koridoru postojećeg gasovoda); RG 05-06 Beograd – Valjevo; Šabac – Vladimirci – Koceljeva; Ub – Koceljeva – Vladimirci – Šabac; i Koceljeva – Osečina – Krupanj – Ljubovija.

Prostorni plan područja posebne namene sistema produktovoda kroz Republiku Srbiju (Sombor – Novi Sad – Pančevo – Beograd – Smederevo – Jagodina – Niš)

(„Službeni glasnik RS”, broj 19/11)

Prostorni plan područja posebne namene sistema produktovoda kroz Republiku Srbiju obuhvata delove teritorija sledećih gradova i opština: Sombor, Novi Sad, Zrenjanin, Pančevo, Beograd, Smederevo, Jagodina, Kula, Vrbas, Titel, Opovo, Kovin, Temerin, Velika Plana, Svilajnac, Ćuprija i Paraćin.

Produktovod se uglavnom vodi ispod poljoprivrednog zemljišta na propisanom rastojanju od objekata, vodotoka, puteva, gasovoda, naftovoda i železničkog koloseka. Koridor produktovoda se približava koridoru gasovoda samo na deonicama na području opština Titel i Kula.”

(4)

U Uredbi o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene transnacionalnog gasovoda „Južni tok” („Službeni glasnik RS”, broj 119/12), u tekstualnom delu Prostornog plana područja posebne namene transnacionalnog gasovoda „Južni tok”, poglavlje „3. PLANSKA REŠENjA”, postojeći tekst se u celosti zamenjuje novim koji glasi:

„3. PLANSKA REŠENjA

3.1. Opis koridora i zone zaštite sistema gasovoda

3.1.1. Opis koridora gasovoda „Južni tok”

Koridor gasovoda „Južni tok” na teritoriji Republike Srbije određen je grafički (Referalna karta broj 1) i opisno, na sledeći način:

Početna tačka opisa koridora gasovoda nalazi se na državnoj granici Republike Srbije i Republike Bugarske, oko 1070 m južno od graničnog prelaza Vrška čuka.

Na teritoriji grada Zaječara, od državne granice, koridor gasovoda pruža se u pravcu severozapada do istočnog oboda lokaliteta „Timočko polje” (KO Grljan) odakle skreće ka jugozapadu, duž desne dolinske strane reke Veliki Timok u pravcu ušća Grliške reke. Zapadno od lokaliteta „Jonov čukar” trasa skreće ka jugozapadu, preseca reku Beli Timok, oko 450 m uzvodno od ušća Grliške reke, a zatim i DP IB reda broj 14. Koridor nastavlja ka jugozapadu u pravcu lokaliteta „Ljiljačišće” (KO Grlište) odakle skreće ka zapadu, zaobilazi sa južne strane, na udaljenosti od oko 1 km, postojeće građevinsko područje naselja Grlište, a zatim, takođe sa južne strane, na udaljenosti od oko 1,3 km i postojeću akumulaciju „Grlište”. Zadržavajući osnovni pravac ka severozapadu, koridor nastavlja duž lokalnog pobrđa i uzvišenja, oko 1,3 km južno od naselja Leskovac i oko 870 m od naselja Lenovac, do Bačevičke reke, gde prelazi na teritoriju opštine Boljevac.

Na teritoriji opštine Boljevac, koridor gasovoda nastavlja u pravcu zapada, prolazi oko 210 m severno od građevinskog područja naselja Bačevica, zatim severno od lokalnog uzvišenja „Strnjak” kota 551 (KO Bačevica) skreće u pravcu jugozapada, preseca reku Arnautu, oko 200 m nizvodno od ušća Prekostenske reke, a potom i DP II reda broj 173, (deonica Boljevac-Knjaževac), odakle skreće ka severozapadu, prolazi između građevinskog područja naselja Dobrujevac i Ilino i zadržavajući osnovni pravac ka lokalitetu „Rujak” (KO Mirovo) preseca DP IB reda broj 24, oko 250 m istočno od priključka opštinskog puta iz naselja Mirovo, zatim skreće ka zapadu na udaljenosti od oko 260-280 m od državnog puta. Nakon ukrštanja sa Mirovskom rekom, koridor se udaljava od državnog puta, nastavljajući do lokaliteta „Šaški deo” (KO Jablanica), gde skreće ka jugozapadu zaobilazi Lukovsko vrelo i dalje nastavlja ka zapadu, prolazi oko 1 km severno od naselja Lukovo, u pravcu lokaliteta „Golemo brdo” (KO Lukovo) i dalje ka naselju Krivi Vir. Istočno od naselja Krivi Vir koridor preseca reku Crni Timok i prolazi južno, a potom i jugozapadno od naselja, na minimalnoj udaljenosti od oko 300 m od građevinskog područja naselja Krivi Vir, skreće ka zapadu i ponovo preseca DP IB reda broj 24. Nakon 650 m od prelaska državnog puta, koridor gasovoda skreće ka severozapadu, zatim prelazi preko lokaliteta „Samanjac” odakle menja pravac ka jugozapadu, nakon 600 m ponovo se vraća na generalni pravac i na udaljenosti od oko 650 m južno od lokaliteta „Stolice” i prelazi na teritoriju opštine Paraćin (Varijantnim rešenjem prelaska preko Čestobrodice koridor gasovoda se pruža preko lokaliteta „Samanjac” i nastavlja u generalnom pravcu severozapada, gde na udaljenosti od oko 480 m južno od lokaliteta „Stolice” prelazi na teritoriju opštine Paraćin).

Na teritoriji opštine Paraćin, koridor gasovoda nastavlja ka severozapadu, prolazi severno od lokaliteta „Vrletnica” (KO Klačevica), zatim skreće ka jugozapadu zaobilazeći sa južne strane naselje Izvor, prolazi severno od uzvišenja „Krajnji rid” (kota 514) odakle skreće ka severozapadu, ponovo preseca DP IB reda broj 24 u delu između građevinskog područja naselja Izvor i D. Mutnica, oko 26 m od priključka opštinskog puta iz pravca D. Mutnice. Nakon 480 m od prelaska državnog puta, koridor gasovoda skreće ka zapadu između državnog puta i reke Grze, zatim severno od naselja D. Mutnica skreće ka severozapadu, preseca reku Grzu i nakon 900 m od prelaska reke skreće ka zapadu, preseca opštinski put Lešje – Mutnica, skreće ka severozapadu preko lokaliteta „Krušar” (KO D. Mutnica) prolazi oko 77 m južno od građevinskog područja naselja Bošnjane, i nastavlja ka severozapadu, gde prelazi na teritoriju opštine Đuprija.

Na delu opštine Đuprija, zadržavajući generalni pravac ka severozapadu, koridor gasovoda prelazi preko lokaliteta „Vezirovo brdo” (KO Batinac) oko 670 m južno od građevinskog područja naselja Batinac, preseca reku Ravanicu kod ušća sa Batinačkim potokom odakle skreće ka severozapadu preko lokaliteta „Ordište” (KO Ćuprija), oko 1,0 km istočno od autoputa, odakle postepeno skreće ka severu, preko lokaliteta „Staro brdo” (KO Ćuprija), preseca DP II reda broj 130 (deonica Despotovac-Ćuprija), zatim prolazi oko 90 m zapadno, odnosno nizvodno od krune brane na akumulaciji Mućava i oko 1,0 km istočno od građevinskog područja naselja Supska do lokalnog puta Supska – Isakovo. Od lokalnog puta trasa skreće ka severozapadu, prolazi između građevinskog područja naselja Krušar i Isakovo i dalje nastavlja ka teritoriji grada Jagodina.

Na teritoriji grada Jagodina, zadržavajući osnovni pravac ka severozapadu, koridor prolazi oko 650 m istočno od građevinskog područja naselja Glogovac i nastavlja ka lokalitetu „Gospodarsko brdo” (KO Glogovac), gde skreće ka severu na teritoriju opštine Despotovac.

U delu opštine Despotovac, koridor prati sa istočne strane granicu grada Jagodine i opštine Despotovca, odnosno granicu KO Dobra Voda i KO Bogava do granice KO Brestovo, gde skreće ka severozapadu, severno od tromeđe KO Dobra Voda, Brestovo i Jasenovo ka lokalnom uzvišenju „Grnčarica”, na granici opština Despotovac i Svilajnac.

Na teritoriji opštine Svilajnac, koridor gasovoda u pravcu severozapada, prolazi na oko 700 m zapadno od građevinskog područja naselja Trponje, zatim nastavlja oko 320 m istočno od građevinskog područja naselja Vrlane, prolazi oko 370 m jugozapadno od građevinskog područja naselja Grabovac, odakle skreće ka zapadu, a potom i ka severozapadu zaobilazeći na minimalnoj udaljenosti od oko 280 m građevinsko područje naselja Dublje i Crkvenac, zatim pre presecanja lokalnog puta Crkvenac – Svilajnac skreće ka zapadu ka reci Velika Morava, gde u delu priobalja oštro skreće ka severozapadu i preseca korito Velike Morave, oko 1 km jugoistočno od TE „Morava” i prelazi na teritoriju opštine Velika Plana.

Na delu teritorije opštine Velika Plana, koridor preseca kolosek industrijske pruge, oko 700 m zapadno od mosta na Moravi, nastavlja ka severozapadu gde neposredno pre presecanja DP II reda broj 150 (deonica Markovac – Svilajnac) skreće ka severoistoku u pravcu tromeđe KO Svilajnac, Markovac i Kušiljevo, ponovo preseca reku Veliku Moravu, prolazi sa zapadne strane naselja Kušiljevo na oko 1,8 km od građevinskog područja, nastavlja ka kanalu Bulinak, gde prelazi na teritoriju opštine Žabari.

Na teritoriji opštine Žabari, koridor blago skreće ka severu, prolazi oko 2,6 km zapadno od građevinskog područja naselja Porodin, kod lokaliteta „Porodinski salaši” (KO Porodin) skreće ka severozapadu, preseca DP II reda broj 129 (deonica V. Plana – Žabari) i nastavlja ka tromeđi KO Žabari, Porodin i D. Livadica, gde prelazi ponovo na teritoriju opštine Velika Plana.

Ulazeći ponovo na teritoriju opštine Velika Plana, u zapadnom delu KO D. Livadica koridor gasovoda prati sa zapadne strane međuopštinsku granicu Velike Plane i Žabara, zatim se kod lokaliteta „Bučje” (KO Simićevo) ponovo vraća na teritoriji opštine Žabari.

Ulazeći ponovo na teritoriju opštine Žabari, koridor od lokaliteta „Bučje” (KO Simićevo) nastavlja ka tromeđi KO Trnovče, Oreovica i Miloševac, gde preseca reku Veliku Moravu i vraća se na teritoriju opštine Velika Plana.

Ulazeći ponovo na teritoriju opštine Velika Plana koridor prolazi oko 530 m istočno od građevinskog područja naselja Miloševac i oko 1 km od naselja Lozovik, odakle blago skreće ka severozapadu ka teritoriji grada Smedereva.

Na teritoriji grada Smedereva, koridor gasovoda postavljen je između korita reke Velika Morava, odnosno odbrambenog nasipa i DP II reda broj 132. Koridor se dalje pruža istočno od građevinskih područja naselja Saraoci na oko 2,2 km, Lugavčine na oko 2,0 km, Osipaonica na oko 2,3 km i Skobalj na oko 2,8 km. U delu KO Skobalj koridor se ukršta sa prugom (deonica M. Krsna – Požarevac) oko 6,5 km od železničke stanice M. Krsna. Od ukrštanja sa prugom koridor skreće ka severozapadu, gde nakon 4 km preseca DP IB reda broj 22 i nastavlja ka severu u pravcu lokaliteta „Deonica” (KO Lipe), preseca lokalni kanal, zatim nastavlja ka severozapadu, prolazi sa istočne strane, oko 0,7-0,8 km od građevinskog područja naselja Lipe, nastavlja ka severozapadu, preko lokaliteta „Kozjak” (KO Lipe) i „Županac” (KO Smederevo), oko 1,1 km zapadno od naselja Šalinac, ka reci Dunav posle koje prelazi na teritoriju AP Vojvodine, odnosno opštine Kovin.

Na teritoriji opštine Kovin koridor gasovoda „Južni tok” prelaskom reke Dunav obilazi naselje Kovin, gde se ukršta sa DP IB reda br. 22, dalje nastavljajući u generalnom pravcu severozapada, prolazi između građevinskog područja naselja Skorenovac i Pločica ukrštajući se sa lokalnim putem Pločica-Kovin odakle dalje ide kroz lokalitete „Livade” (KO Pločica) i „Vojlovska dolina” (KO Bavanište), zatim prolazi na oko 1,2 km zapadno od građevinskog područja naselja Bavanište gde prelazi preko lokalnog puta Omoljica – Bavanište. Na oko 3,3 km severozapadno od građevinskog područja naselja Bavanište koridor kratko menja pravac ka istoku u dužini od oko 750 m, gde se ukršta sa DP IB reda br. 22, nakon čega ponovo menja pravac i nastavlja u generalnom pravcu severozapada ka teritoriji grada Pančeva. Na km 196,7 deonice, paralelno sa osnovnom cevi gasovoda na udaljenosti od 18 m planiran je luping. Luping (paralelna cev) prati osnovnu cev gasovoda kroz teritoriju grada Pančevo i opštine Opovo sve do teritorije grada Beograda (KO Besni Fok). Na početku i na kraju lupinga planirane su duple blok stanice.

Na teritoriji grada Pančeva koridor gasovoda, zadržavajući generalni pravac, prolazi preko polja „Veliki Verovac”, ukršta se sa rekom Begej na oko 2,2 km i lokalnim putem Pančevo – Dolovo na oko 4 km od granice grada Pančeva, zatim prelazi preko lokaliteta „Srpske livade” i „Borčansko polje” (KO Pančevo) odakle blago menja pravac ka zapadu ukrštajući se sa DP IA reda br. 3, dalje prelazi preko lokaliteta „Aerodrom” (KO Kačarevo) nakon čega se na oko 1,3 km jugozapadno od građevinskog područja naselja Kačarevo ukršta sa lokalnim putem Pančevo-Kačarevo, zatim na oko 4 km od građevinskog područja naselja Jabuka koridor menja pravac ka jugozapadu gde se ukršta sa DP IB reda br. 22, nakon 600 m koridor ponovo menja pravac ka severozapadu i prelazeći preko lokaliteta „Crepajski vinogradi” (KO Jabuka) ulazi na teritoriju opštine Kovačica.

Na teritoriji opštine Kovačica koridor gasovoda prolazi samo krajnjim jugozapadnim delom opštine, preko KO Kovačica, u dužini od oko 400 m odakle se ponovo vraća na teritoriju grada Pančeva.

Ulazeći ponovo na teritoriju grada Pančeva koridor gasovoda, zadržavajući generalni pravac severozapada, prolazi na oko 3,5 km istočno i severoistočno od građevinskog područja naselja Glogonj, zatim se ukršta sa lokalnim putem Glogonj – Crepaja i dalje nastavlja ka teritoriji opštine Opovo.

Na teritoriji opštine Opovo koridor gasovoda, zadržavajući generalni pravac, prolazi preko lokaliteta „Kraćine” (KO Sefkerin) i lokalnog puta Sefkerin – Crepaja, zatim lokaliteta „Polutine” (KO Sefkerin) 3,5 km istočno od građevinskog područja naselja Sefkerin i lokaliteta „Donji ugar” (KO Opovo) na oko 715 m istočno od građevinskog područja naselja Opovo gde prelazi preko lokalnog puta Opovo – Debeljača, menja pravac ka severu u dužini od oko 615 m posle čega se ponovo vraća na generalni pravac prema severozapadu gde se ukršta sa opštinskim putem, zatim sa rekom Tamiš prelazeći preko lokaliteta „Trnovačka greda” (KO Baranda) na oko 1,1 km od građevinskog područja naselja Baranda, gde opet menja pravac ka jugozapadu i nastavlja u tom pravcu ka teritoriji Grada Beograda.

Na teritoriji Grada Beograda koridor gasovoda prolazi kroz atar KO Besni Fok u gradskoj opštini Palilula. Od granice katastarske opštine koridor gasovoda se pruža u pravcu jugozapada oko 1 km prelazeći preko kanala Karaš, zatim menja pravac ka severozapadu, gde se nalazi odvajanje gasovoda ka Republici Srpskoj, a dalje koridor nastavlja ka severozapadu i ukršta se sa DP IB reda br.11 posle čega ponovo prelazi kanal Karaš i ulazi na teritoriju AP Vojvodine, odnosno grada Zrenjanina.

Na teritoriji grada Zrenjanina koridor gasovoda prolazi preko lokaliteta „Orlovatske ledine” (KO Čenta) i zapadno na oko 700 m od lokaliteta „Mali Kulpin” (KO Čenta), zatim prolazi između lokaliteta „Repište” i „Žitno polje” (KO Knićanin), dalje prelazi reku Tisu i nastavlja ka teritoriji opštine Titel.

Na teritoriji opštine Titel koridor gasovoda pruža se u pravcu severozapada, prelazi preko Kanala br. 1, menja pravac ka zapadu i prelazi preko Kanala br. 2 i Velikog Kanala nakon čega ponovo menja pravac ka severozapadu prateći Veliki Kanal u dužini od oko 5 km, potom ponovo prelazi preko Velikog Kanala na oko 300 m od građevinskog područja naselja Lok, zatim prelazi preko lokaliteta „Siget” (KO Vilovo), ukršta se sa lokalnim putem Gardinovci – Vilovo, prelazi preko lokaliteta „Leje” (KO Gardinovci) i „Prosine” (KO Šajkaš) i ulazi na teritoriju Grada Novog Sada.

Na teritoriji grada Novi Sad koridor gasovoda prolazi samo krajnjim istočnim delom KO Kovilj u dužini od oko 130 m.

Ulazeći ponovo na teritoriju opštine Titel koridor gasovoda prelazi preko lokaliteta „Džanak” (KO Šajkaš), zatim menja pravac ka severu gde se ukršta sa železničkom prugom Novi Sad- Orlovat i DP II reda br. 110 na oko 1,5 km zapadno od građevinskog područja naselja Šajkaš, i dalje pružajući se u pravcu severa ulazi na područje opštine Žabalj.

Na teritoriji opštine Žabalj koridor gasovoda, pružajući se u pravcu severa, obilazi građevinsko područje naselja Đurđevo, zatim se ukršta sa i DP IB reda br. 20, dalje u pravcu severa prolazi na oko 1,7 km zapadno od građevinskog područja naselja Žabalj, gde menja pravac ka severozapadu prolazeći na oko 850 m južno od građevinskog područja naselja Gospođinci, dalje opet menja pravac ka severu, ukršta se sa međuopštinskim putem Žabalj – Temerin, zatim ponovo menja pravac ka severozapadu i nastavlja ka opštini Temerin. Ha području opštine Žabalj koje obuhvata Prostorni plan područja posebne namene transnacionalnog gasovoda „Južni tok”, nalazi se eksploataciono područje gasnog polja „Gospođinci” i eksploataciono polje opekarskih sirovina „Ševar Južno polje”.

Na teritoriji opštine Temerin koridor gasovoda zadržavajući generalni pravac severozapada, obilazi sa severoistočne i severne strane građevinsko područje naselja Temerin, zatim se ukršta sa DP II reda br. 101, nakon čega na oko 1,5 km severozapadno prelazi preko reke Jegrička bara i dalje preko lokaliteta „Tulabarski salaši” (KO Temerin) ulazi na teritoriju opštine Srbobran.

Na teritoriji opštine Srbobran koridor gasovoda, pružajući se u generalnom pravcu severozapada, prelazi preko lokaliteta „Turijski salaši” (KO Turija), zatim se ukršta sa DP II reda br. 102 i prolazeći jugoistočno od lokaliteta „Topnice” ulazi na teritoriju opštine Vrbas. Ha području KO Srbobran koje obuhvata Prostorni plan područja posebne namene transnacionalnog gasovoda „Južni tok”, nalazi se eksploataciono područje gasnog polja „Srbobran”.

Na teritoriji opštine Vrbas, na samom ulasku na područje KO Bačko Dobro Polje koridor gasovoda menja pravac ka zapadu, prelazi DP IA reda br. 1 (E-75) i nastavlja u istom pravcu još oko 750 m, zatim menja pravac ka severu u dužini od oko 1,8 km, dalje opet menja pravac ka jugozapadu prelazeći put Novi Sad – Vrbas i nastavlja u tom pravcu još oko 1,6 km, gde ponovo menja pravac ka severozapadu odakle se nakon 850 m odvaja planirani odvojak gasovoda ka Republici Hrvatskoj, zatim nakon 800 m koridor prelazi preko Kanala DTD i dalje nastavlja u istom pravcu još oko 620 m, zatim nakratko menja pravac ka jugozapadu u dužini oko 500 m presecajući magistralnu prugu Beograd – Novi Sad – Subotica – granica sa Mađarskom, dalje ponovo menja pravac ka severozapadu obilazeći sa jugozapadne i zapadne strane građevinsko područje naselja Vrbas, gde se ukršta sa opštinskim putem Vrbas – Savino Selo i dalje preko lokaliteta „Koviljak” (KO Kućura) ka opštini Kula.

Na teritoriji opštine Kula koridor gasovoda zadržavajući generalni pravac, prolazi preko lokaliteta „Bela pustara” (KO Kula), gde se ukršta sa DP II reda br. 105 i železničkom prugom Bačka Palanka – Kula, zatim obilazi na oko 2 km građevinsko područje naselja Kula sa zapadne strane, gde se ukršta sa DP II reda br. 106, dalje u pravcu severozapada prelazi preko lokaliteta „Zeleno polje” (KO Crvenka) i obilazi na oko 900 m građevinsko područje naselja Crvenka gde se ukršta sa lokalnim putem Kruščić – Crvenka, zatim pružajući se u generalnom pravcu prolazi na oko 2,3 km jugozapadno i zapadno od građevinskog područja naselja Sivac gde kratko menja pravac ka zapadu i ulazi na teritoriju grada Sombora.

Na teritoriji grada Sombora koridor gasovoda prolazi kroz KO Stapar, prelazi preko Malog kanala, zatim menja pravac ka severoistoku i vraća se na teritoriju opštine Kula.

Ulazeći ponovo na teritoriju opštine Kula koridor gasovoda pruža se u pravcu severa i severozapada preko lokaliteta „Mali Stapar” (KO Sivac) u dužini od oko 4,5 km i vraća se na teritoriju grada Sombora.

Ulazeći ponovo na teritoriju grada Sombora koridor gasovoda, zadržavajući generalni pravac, prolazi preko lokaliteta „Gradina” (KO Kljajićevo) zapadno od građevinskog područja naselja Kljajićevo, zatim se ukršta sa opštinskim putem Sombor – Kljaićevo i dalje u pravcu severozapad, obilazi sa istočne i severoistočne strane građevinsko područje grada Sombora gde se ukršta sa: lokalnim putem Sombor – Čonoplja, železničkom prugom Sombor – Subotica, DP IB reda br. 12 (E-662) i lokalnim putem Pančevo – Sombor, dalje menja pravac ka severu i prati lokalni put Sombor – Gakovo u dužini od oko 6,5 km, zatim kratko menja pravac ka zapadu, gde preseca isti lokalni put (Sombor – Gakovo), ponovo menja pravac ka severozapadu i prelazi preko „Čubićevog brda” (kota 97) i uzvišenja „Baćan” (kota 96), dalje prelazi preko reke Plazović i u pravcu severozapada nastavlja ka državnoj granici sa Republikom Mađarskom izlazeći iz teritorije Republike Srbije.

3.2. Linijski deo i objekti transnacionalnog gasovoda

Linijski deo transnacionalnog gasovoda je podeljen na sledeće deonice, uključujući i kompresorske stanice:

Deonica 1. MG, granica Republike Bugarske i Republike Srbije – KS 1 (uključuje i MS 2),

Deonica 2. MG, KS 1 – prelaz preko Dunava,

Deonica 3. MG, prelaz preko Dunava – KS 2 (uključuje luping i MS 4 i OČM za Republiku Hrvatsku i Republiku Srpsku),

Deonica 4. MG, KS 2 – granica Republike Srbije i Republike Mađarske,

Deonica 5. Gasovod – odvojak za Republiku Srpsku,

Deonica 6. Gasovod – odvojak za Republiku Hrvatsku,

Deonica 7. Kompresorska stanica 1,

Deonica 8. Kompresorska stanica 2.

Linijski deo sistema transnacionalnog gasovoda „Južni tok” ima sledeće karakteristike:

gasovod predstavlja jednocevni sistem prečnika DN 1400 i radnog pritiska do 98 bar;

gasovod ulazi iz Bugarske kod Vrške Čuke (grad Zaječar) i izlazi u Mađarsku kog Bačkog Brega (grad Sombor);

ulazni kapacitet u Srbiju je oko 40,5 mlrd. m3, a izlazni kapacitet iz Srbije je oko 32,7 mlrd. m3;

gasovod ima dva odvojka od glavne trase koji su u funkciji snabdevanja: Hrvatske – odvajanjem kod Bačkog Dobrog Polja (opština Vrbas); i Bosne i Hercegovne (Republike Srpske) – odvajanjem kod naselja Besni fok (Grad Beograd); i

povećanjem kapaciteta i povezivanjem sa postojećim podzemnim skladištem gasa (u daljem tesktu: PSG) ,,Banatski Dvor” i planiranim PSG ,,Itebej”, te transportovanjem u susedne države Republike Srbija postaje energetski lider u okruženju.

Osnovni objekti na linijskom sistemu transnacionalnog gasovoda „Južni tok“ su:

kompresorska stanica (u daljem tekstu: KS) u kojoj se podiže radni pritisak i omogućava projektovani transport prirodnog gasa;

merna stanica (u daljem tekstu: MS) gde se meri protok prirodnog gasa na istom radnom pritisku na primopredajnim mestima, na graničnim prelazima i na odvajanjima odvojaka gasovoda od osnovne trase kroz Srbiju;

merno regulaciona stanica (u daljem tekstu: MRS) gde se redukuje pritisak i meri protok gasa na mestima povezivanja osnovne trese gasovoda (98 bar) sa postojećim nacionalnim gasnim sistemom visokog radnog pritiska (45-50 bar);

blok stanica (u daljem tekstu: BS) kojima se na ukrštanjima sa značajnijim objektima infrastrukture i po sekcijama gasovoda obezbeđuje kontrolisano i automatsko zatvaranje protoka gasa na delu trase/sekcije u slučaju havarije;

prijemne i otpremne čistačke stanice (u daljem tesktu: PČM i OČM) ugrađuju se radi unutrašnjeg čišćenja i ispitivanja stanja gasovoda;

uređaji katodne zaštite (u daljem tekstu: UKZ) linijskog dela gasovoda, u cilju optimizacije količine neophodne opreme, postavljaju se zajedno sa blok stanicama i vrše funkciju regulisanja i kontrole parametara katodne zaštite i obezbeđenja zone zaštite tokom celog projektovanog perioda eksploatacije; i

anodna ležišta su sastavni deo sistema katodne zaštite i nalaze se na orjentacionoj stacionaži kompresorskih, mernih i blok stanica, na 100 m udaljenosti od projektovanog gasovoda.

Objekti na linijskom sistemu transnacionalnog gasovoda imaju sledeće karakteristike:

BS se predviđaju duž trase gasovoda na svakih 30 km i imaju podzemne slavine sa elektro-hidrauličkim pogonom na radnom pritisku 100 bar. Na ovim mestima, gde su delovi obilaznog gasovoda i armatura sa instrumentima postavljeni nadzemno, prostor je ograđen radi sprečavanja nekontrolisanog pristupa;

KS se lociraju prema hidrauličkom proračunu i kapacitetima koji se transportuju prema Mađarskoj i dalje prema Evropi, kao i prema kapacitetima koji se odvajaju za Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu (Republiku Srpsku); planirane su dve lokacije KS i to u centralnoj Srbiji – KS 1 ,,Velika Plana” na orijentacionoj stacionaži km 144+435 (KO Porodin, opština Žabari) i u Vojvodini KS 2 ,,Bačko Dobro Polje” na orijentacionoj stacionaži km 343+650 (KO Bačko Dobro Polje, opština Vrbas); na KS su pored kompresorskih grupa, ugrađeni tehničko-servisni objekti, objekti za smeštaj osoblja, pomoćni objekti za prečišćavanje otpadnih voda, saobraćajne površine i dr.; objekti se ograđuju i povezuju sistemom veza i optičkim kablom sa poslovnim filijalama/komandnim centrima u Paraćinu i Novom Sadu, međusobno i sa drugim gasnim objektima kako bi se obezbedio tehnološki režim rada celog sistema u potpuno bezbednim uslovima. Za lokacije ovih objekata mora se utvrditi trajno korišćenje zemljišta; lokacije za KS definisane su za varijantu snabdevanja Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine preko Republike Srbije;

Primopredajne MS su gasni objekti na graničnim prelazima, i to: ulazna stanica na granici sa Bugarskom (Vrška Čuka, grad Zaječar) kod orjentacione stacionaže km 0+250 sa modulom za priključenje kapaciteta 40,5 mlrd.m3 godišnje na radnom pritisku 98 bar; u kompleksu MS se, pored mernih linija, nalaze filterski uređaji i uređaji za izdvajanje kondenzata, objekat kontrole bloka, energetski blok sa TS i dr; objekti se ograđuju i povezuju sistemom veza i optičkim kablom sa poslovnim filijalama; i

MS na odvajanju za Republiku Srpsku (kod naselja Besni Fok, Grad Beograd) sa modulom MS ,,Čenta” kapaciteta 0,5 mlrd. m3 godišnje i sa modulom MS ,,Gospođinci 2” kapaciteta 2,7 mlrd. m3 godišnje; na mestima odvajanja potrebna je izgradnja MS za merenje protoka gasa na istom ulaznom i izlaznom radnom pritisku; na ovim MS se, pored mernih grupa, ugrađuje i otpremna čistačka stanica gasovoda, objekti se ograđuju i povezuju sistemom veza i optičkim kablom sa komandnim centrima.

3.3. Ostali objekti u funkciji transnacionalnog gasovoda

Ostali objekti u funkciji gasovoda su:

Pristupni putevi, planirani ka lokacijama gasnih objekata kao kolski pristup na javnu saobraćajnu mrežu sa regulacionom širinom do 18 m i kolovoznom konstrukcijom za srednje teški do teški saobraćaj;

Elektroenergetsko snabdevanje, planirano do KS, MS, MRS i BS (UKZ), a u slučaju velikih snaga potrebna je izgradnja i odgovarajućih dalekovoda, kablovskih vodova i pripadajućih trafostanica.

Za potrebe snabdevanja električnom energijom KS predviđena je mogućnost izgradnje nove srednjenaponske mreže dalekovodima i podzemnim vodovima naponskih nivoa 35 kV, 20 kV i 10 kV i niskonaponske podzemne i nadzemne mreže naponskog nivoa 0,4 kV. Za potrebe snabdevanja električnom energijom budućih KS moguća je izgradnja razvodnih postrojenja 35/20 kV i pripadajućih transformatorskih stanica (TS) prenosnog odnosa 10(20)/0,4 kV. Za KS sa 4 osnovna i jednim rezervnim kompresorom potrebna snaga je 2h1000 kW. Zbog sigurnosti u sistemu snabdevanja električnom energijom KS planirano je snabdevanje iz dva pravca.

Za snabdevanje električnom energijom MS i MRS predviđena je mogućnost izgradnje spoljne srednjenaponske mreže dalekovodima napona 10 kV (u centralnoj Srbiji) odnosno nadzemnim i podzemnim vodovima 20 kV (na teritoriji Vojvodine), kao i izgradnja transformatorskih stanica (TS) prenosnog odnosa 10(20)/0,4 kV. Potrebna snaga po lokaciji je oko 35 kW.

Za snabdevanje električnom energijom BS i uređaja katodne zaštite na celom linijskom objektu gasovoda predviđena je izgradnja spoljne srednjenaponske mreže dalekovodima napona 10 kV (u centralnoj Srbiji) ili nadzemnom i podzemnom srednjenaponskom mrežom naponskog nivoa 20 kV (na teritoriji Vojvodine) od regionalnih elektrodistributivnih preduzeća i stubnih trafostanica TS 10(20)/0,4 kV. Potrebna snaga po lokaciji je do maksimalno 100 kW. Radi racionalnog snabdevanja elektroenergijom za potrebe katodne zaštite izvršiće se koncentracija napajanja zajedno sa napajanjem BS.

Daljinski nadzor i upravljanje, za šta je predviđen nezavisni optički kabl (sa 24 vlakna koji se polaže paralelno gasovodu na rastojanju do 6m) za prenos podataka duž cele trase i povezivanje svih gasnih objekata (KS, PPS, MRS, BS i pripadajućih čvorišta sa poslovnim filijalama) koje će obavljati linijsko poslovno upravljanje gasovodom; i

Poslovne filijale/komandni centri su objekti izvan granica Prostornog plana, a planirano je da se izgrade u Paraćinu za deonicu gasovoda od granice sa Bugarskom do reke Dunav, i u Novom Sadu za deonicu od reke Dunav do granice sa Mađarskom; centri će biti povezani međusobno i sa svim gasnim objektima, kako bi se obezbedio tehnološki režim rada celog sistema u potpuno bezbednim uslovima; u centrima se obavlja proces operatora sistema u upravljanju transportom gasa, praćenje i kontrola svih sigurnosnih parametara rada i stanja sistema.

3.4. Zone zaštite gasovoda

Planskim rešenjem utvrđuje se energetski koridor transnacionalnog gasovoda u ukupnoj širini od 600,0 m, odnosno od 400,0 m za odvojke gasovoda ka Republici Srpskoj i Republici Hrvatskoj, koja predstavlja granicu obuhvata ovog prostornog plana.

U okviru ovog energetskog koridora utvrđuju se sledeći pojasevi – zone zaštite gasovoda:

a) za transnacionalni gasovod:

pojas neposredne zaštite (eksplatacioni pojas) obostrano od ose gasovoda i granice građevinskih parcela objekata gasovoda je širine 10,0 m na šumskom zemljištu, odnosno 25,0 m na poljoprivrednom zemljištu;

pojas uže zaštite obostrano od granice pojasa neposredne zaštite je širine 90,0 m na šumskom zemljištu, odnosno 75,0 m na poljoprivrednom zemljištu, to jest granica pojasa uže zaštite je na 100,0 m od ose gasovoda;

pojas šire zaštite (pojas detaljne razrade) obostrano od granice pojasa uže zaštite je širine 100,0 m, to jest granica pojasa šire zaštite je na 200,0 m od ose gasovoda;

pojas kontrolisane izgradnje jeste pojas između granice pojasa šire zaštite i granice koridora, to jest granice Prostornog plana.

U toku izgradnje gasovoda uspostavlja se radni pojas u širini od 32,0 m do 45,0 m od ose koridora gasovoda.

U granicama pojasa uže zaštite transnacionalnog gasovoda utvrdiće se tačna trasa gasovoda u glavnom projektu, i može se utvrditi javni interes za potrebe izvođenja, eksploatacije i održavanja planiranih objekata i instalacija gasovoda.

Prostornim planom se utvrđuje i rezerviše prostor za koridor transnacionalnog gasovoda ukupne širine od 600,0 m, sa prethodno navedenim pojasevima, tako da je moguće translatorno pomeranje pojaseva u odnosu na trasu gasovoda u glavnom projektu. Ovo pomeranje ne može biti veće od 84,0 m, imajući u vidu da će se tačna trasa gasovoda sa pripadajućim radnim pojasom nalaziti u granicama pojasa uže zaštite, a da minimalna širina radnog pojasa iznosi 16,0 m obostrano.

Pojasevi zaštite transnacionalnog gasovoda se uspostavljaju po završetku izgradnje gasovoda.

b) za odvojke gasovoda

Planskim rešenjem se energetski koridor odvojaka gasovoda u ukupnoj širini od 400,0 m, u kojem se utvrđuju sledeći pojasevi-zone zaštite gasovoda:

pojas neposredne zaštite (eksploatacioni pojas) obostrano od ose odvojka gasovoda i granice građevinskih parcela objekata gasovoda je širine 7,5 m;

pojas uže zaštite je na 50,0 m od ose gasovoda;

pojas šire zaštite (pojas detaljne razrade) je na 100,0 m od ose koridora;

pojas kontrolisane izgradnje (zaštitni pojas) jeste pojas širine 200,0 m od ose koridora.

Pojasevi zaštite odvojaka se uspostavljaju po završetku izgradnje gasovoda. Smernice za rezervaciju prostora za koridore odvojaka i uspostavljanje zaštitnih pojaseva odvojaka dati su u poglavlju 6.

Režimi korišćenja i uređenja prostora zona zaštite gasovoda i odvojaka u energetskom koridora su:

u neposrednom pojasu zaštite dozvoljena je izgradnja objekata u funkciji gasovoda i zadržavanje postojećih i planiranih ukrštanja saobraćajne i druge infrastrukture sa gasovodom, što se rešava kroz projektnu dokumentaciju gasovoda i uz saglasnost vlasnika/upravljača predmetne infrastrukture, dok se ostali postojeći objekti uklanjaju. Izgradnja ostalih objekata je zabranjena. Zabranjena je i sadnja višegodišnje vegetacije sa dubokim korenjem (preko 100 cm), dok je moguće obrađivanje zemljišta tehnikom plitkog oranja (do 50 cm) i gajenje jednogodišnjih biljaka (žitarice, krmno bilje i sl.);

u pojasu uže zaštite zabranjena je izgradnja objekata za boravak ljudi, dok će se postojeći objekti ukloniti. Postojeća putna i druga infrastruktura se zadržava kao stečeno stanje uz mogućnost usaglašava/izmeštanja, što se rešava kroz projektnu dokumentaciju gasovoda i uz saglasnost vlasnika/upravljača predmetne infrastrukture. Izgradnja nove putne i druge infrastrukture je moguća, uz obavezujući uslov obezbeđenja saradnje sa upravljačem gasovoda;

u pojasu šire zaštite dozvoljena je rekonstrukcija, adaptacija i sanacija postojećih objekata, kao i izgradnja putne i druge infrastrukture. U ovoj zoni se ne planira nova izgradnja, odnosno nije moguće planom vršiti promenu klase lokacije, koja se za potrebe izrade Prostornog plana i idejnog projekta definiše kao postojeće stanje;

u pojasu kontrolisane izgradnje zabranjuje se izgradnja objekata i površina javne namene, a spratnost ostalih objekata se ograničava na maksimum prizemlje sa 4 sprata. Izgradnja nadzemnih objekata infrastrukturnih i komunalnih sistema je moguća, uz obaveznu procenu moguće ugroženosti. U svemu ostalom sprovode se urbanistički planovi i prostorni planovi jedinica lokalne samouprave.

Pojas uže zaštite određen je grafički (Referalna karta broj 2) i popisom obuhvađenih katastarskih parcela (deo 5.1.2. Prostornog plana), dok je pojas šire zaštite određen grafički (Referalna karta broj 2) popisom koordinata temena prelomnih tačaka (deo 5.1.1. Prostornog plana).

Smernice za određivanje i prikaz pojaseva zaštite odvojaka dati su u poglavlju 6.

U Tabeli 3.1. dat je prikaz bilansa površina jedinica lokalne samouprave prema pojasevima zaštite gasovoda.

Tabela 3.1: Bilans obuhvata jedinica lokalne samouprave prema pojasevima zaštite gasovoda

Teritorija opštine/grada Planirane namene i režimi korišćenja Deonica gasovoda(Orijentacione stacionaža km-km) Ukupna površina planskog obuhvata(ha) Građevinske parcele za izgradnju nadzemnih objekata (ha 0,00) Površine sa posebnim režimi korišćenja gasovoda (ha) Ostale površine: pojas kontrolisane izgradnje i pristupni putevi Pojas uže zaštite Pojas šire zaštite 1 2 3 4 5 Zaječar 1554,98 8,74 497,73 504,67 543,84 km 0+000 – km 25+319 Boljevac 2313,21 1,11 765,83 768,40 777,87 km 25+319 – km 63+749 Paraćin 1272,58 1,35 419,83 419,52 431,88 km 63+749 – km 84+801 Ćuprija 1139,13 0,00 380,75 379,73 378,65 km 84+801 – km 103+847 Jagodina 376,64 0,00 120,15 122,16 134,33 km 103+847 – km 109+759km 112+367 – km 112+432 Despotovac 441,83 0,50 144,96 144,31 152,06 km 109+759 – km 112+367km 112+432 – km 117+127 Svilajnac 1243,41 0,30 409,48 406,46 427,17 km 117+127 – km 131+294km 136+705 – km 143+221 Velika Plana 1047,00 0,00 345,70 348,57 352,73 km 131+294 – km 136+705km 150+982 – km 152+835km 153+188 – km 153+403km 159+004 – km 168+613 Žabari 759,50 21,83 199,05 214,57 324,05 km 143+221 – km 150+982km 152+835 – km 153+188km 153+403 – km 159+004 Smederevo 1634,91 0,39 536,33 536,56 561,64 km 168+613 – km 195+469 Beograd, gradska opština Palilula 289,40 1,96 96,54 96,29 94,61 km 258+807 – km 263+662 Centralna Srbija Ukupno 12072,60 36,18 MS2 – južni odvojak za Srbiju na stacionaži km 83+884 0,92 ha Opština Paraćin, KO Bošnjane:- 1759, 1762/1, 1762/2, 1730/1, 1730/2, 1729, 1733/1, 1733/2.. MS4 – severni odvojak za Srbiju na km 309+603 2,92 ha Opština Žabalj, KO Žabalj:- 7551/2, 7553/3 i 7552.

Lokacije mernih regulacionih stanica su izdvojene od trase osnovnog gasovoda i preliminarnih su dimenzija, objekti se ograđuju i povezuju sistemom veza i optičkim kablom sa komandnim centrima (pored tehnoloških delova opreme, stanice imaju objekat kontrolne sobe, TS i kotlarnicu za zagrevanje gasa).

U slučaju neslaganja popisa obuhvaćenih katastarskih parcela sa stvarnim stanjem, merodavna je situacija u grafičkom prikazu Plana (Referalna karta broj 2.) sa analitičkim elementima za geodetsko obeležavanje karakterističnih temena granice obuhvaćenih površina. ”

(5)

U Uredbi o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene transnacionalnog gasovoda „Južni tok” („Službeni glasnik RS”, broj 119/12), poglavlje „4. ASPEKTI I MERE ZAŠTITE OKRUŽENjA”, potpoglavlje „4.1. Zaštita prirodnih dobara” postojeći tekst se u celosti zamenjuje novim koji glasi:

„4.1. Zaštita prirodnih dobara

4.1.1. Koncept i propozicije zaštite prirodnih vrednosti

Na osnovu nacionalnih propisa iz oblasti zaštite prirode, međunarodnih konvencija i programa i drugih dokumenata, prirodne vrednosti u neposrednom okruženju (cele KO na čijoj teritoriji se pruža koridor gasovoda) i širem okruženju Prostornog plana stekle su status zaštićenih prirodnih dobara, kao zaštićena područja i zaštićene vrste divlje flore i faune, i/ili status područja i vrsta od međunarodnog značaja za zaštitu prirode.

U neposrednom i širem okruženju Prostornog plana nalaze se u celosti ili delom svoje površine 23 zaštićena područja, od kojih je 11 područja sa površinom manjom od jednog hektara (1 ha) i predstavljaju pojedinačna stabla ili grupe stabala zaštićene kao spomenici prirode. Proglašenje i upravljanje 8 zaštićenih područja (Stara planina, Rtanj, Mala Jasenova glava, Carska Bara, Titelski breg, Koviljsko-petrovaradinski rit, Karađorđevo i Gornje Podunavlje) je u nadležnosti Vlade Republike Srbije, a ostala područja su u nadležnosti jedinica lokalne samouprave. Ukupna površina zaštićenih područja je oko 148.200 ha, dok površina tih zaštićenih područja u granicama KO duž kojih se pruža koridor gasovoda iznosi oko 12.500 ha (Tabela 4.1).

Tabela 4.1: Zaštićena područja u obuhvatu i neposrednom okruženju Prostornog plana

Naziv i vrsta zaštićenog područja Opština/Grad(na području Plana) Katastarska opština Nadležnost proglašenja i upravljanja Ekološki status 2) Položaj1) 1. Park prirodeStara planina Zaječar Vratarnica Vlada RS IBA, IPA, PBA,Emerald, Cp EMS koridor gasovoda „Južni tok” Centralna Srbija 2. Strogi rezervat prirodeRtanj Boljevac Lukovo Vlada RS Emerald koridor gasovoda„Južni tok” Centralna Srbija 3. Strogi rezervat prirodeMala Jasenova glava Boljevac Krivi Vir Vlada RS Emerald koridor gasovoda „Južni tok” Centralna Srbija 4. Spomenik prirodePorodinski zapis Žabari Porodin Lokalna samouprava koridor gasovoda „Južni tok” Centralna Srbija 5. Spomenik prirodeRadojkovića rast Velika Plana Donja Livadica Lokalna samouprava koridor gasovoda „Južni tok” Centralna Srbija 6. Spomenik prirodeGrupa stabala Lozovik Velika Plana Lozovik Lokalna samouprava koridor gasovoda „Južni tok“ Centralna Srbija 7. Spomenik prirodeStablo hrasta lužnjaka Lipe Smederevo Lipe Lokalna samouprava koridor gasovoda „Južni tok” Centralna Srbija 8. Spomenik prirodeŠalinački lug Smederevo Šalinac Lokalna samouprava Emerald koridor gasovoda „Južni tok” Centralna Srbija 9. Spomenik prirodeStablo hrasta lužnjaka Platnara Smederevo Smederevo Lokalna samouprava koridor gasovoda „Južni tok” Centralna Srbija 10. Spomenik prirodeKarađorđev dud Smederevo Smederevo Lokalna samouprava koridor gasovoda „Južni tok” Centralna Srbija 11. Spomenik prirodeStablo lipe Mira Bogatić Badovinci Lokalna samouprava odvojak ka Republici Srpskoj, Centralna Srbija 12. Spomenik prirodeTri stabla belog jasena Pančevo Dolovo Lokalna samouprava koridor gasovoda „Južni tok” Vojvodina 13. Specijalni rezervat prirodeCarska Bara Zrenjanin Knićanin Vlada RS IBA, IPA, RamsarEmerald, Cp EMS koridor gasovoda „Južni tok” Vojvodina 14. Specijalni rezervat prirodeTitelski breg Titel Titel, Lok, Vilovo Vlada RS IBA, IPA, Cp EMS koridor gasovoda „Južni tok” Vojvodina 15. Specijalni rezervat prirode Koviljsko-petrovaradinski rit Novi Sad Titel Kovilj,Gardinovci Vlada RS IBA, IPA, RamsarEmerald, Cp EMS koridor gasovoda „Južni tok” Vojvodina 16. Spomenik prirodeBeli dud Titel Gardinovci Lokalna samouprava koridor gasovoda „Južni tok” Vojvodina 17. Spomenik prirodeJurišina humka Žabalj Žabalj Lokalna samouprava IPA, koridor gasovoda „Južni tok” Vojvodina 18. Specijalni rezervat prirodeJegrička ŽabaljTemerinVrbasBačka Palanka Žabalj, GospođinciTemerin, Sirig, Zmajevo,Ravno Selo, Despotovo Lokalna samouprava IBA, IPA, Cp EMS koridor gasovoda „Južni tok” Vojvodina 19. Spomenik prirodeStari park u Temerinu Temerin Temerin Lokalna samouprava koridor gasovoda „Južni tok” Vojvodina 20. Spomenik prirodeČarnok Vrbas Bačko Dobro Polje Lokalna samouprava koridor gasovoda „Južni tok” Vojvodina 21. Spomenik prirodeBela topola Vrbas Savino Selo Lokalna samouprava odvojak ka Republici Hrvatskoj, Vojvodina 22. Specijalni rezervat prirodeKarađorđevo Bačka Palanka Mladenovo Vlada RS IBA, EmeraldCpEMS odvojak ka Republici Hrvatskoj, Vojvodina 23. Specijalni rezervat prirodeGornje Podunavlje Sombor Bezdan, Kolut Vlada RS IBA, IPA, PBA,Emerald, Ramsar,Cp EMS koridor gasovoda „Južni tok” Vojvodina Ukupno: 23

1) Položaj u odnosu na koridor gasovoda „Južni tok”i odvojke/pravce za Republiku Srpsku i Republiku Hrvatsku i u odnosu na makroregionalnu pripadnost u Republici Srbiji (Centralna Srbija, Vojvodina)

2) Ekološki status: IBA – Međunarodno značajna područja za ptice (Important Bird Areas), IPA – Međunarodno značajna područja za biljke (Important Plant Areas), PBA – Područja odabrana za dnevne leptire (Prime Butterfly Areas), Emerald – Područja identifikovana na osnovu Konvencije o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa (Bernske konvencije) kao potencijalna područja tzv. Emerald mreže, Ramsar – Područja upisana u Ramsarsku listu na osnovu Konvencije o močvarama koje su od međunarodnog značaja naročito kao staništa ptica močvarica (Ramsarska konvencija), CpEMS – Centralna područja Ekološke mreže Republike Srbije koja se utvrđena Uredbom o ekološkoj mreži („Službeni glasnik RS”, broj 102/10).

U neposrednom i širem okruženju Prostornog plana nalaze se sledeća zaštićena područja u postupku proglašenja i istraživanja, ili područja čije je ustanovljenje planirano odgovarajućim strateškim dokumentima, prvenstveno prostornim planovima: 1) Tupižnica (koridor gasovoda „Južni tok”, Centralna Srbija), 2) Markov kamen – Bukovo (koridor gasovoda „Južni tok”, Centralna Srbija) , 3) Rtanj (koridor gasovoda „Južni tok”, Centralna Srbija), 4) Kučaj (koridor gasovoda „Južni tok”, Centralna Srbija), 5) Gornje Pomoravlje (koridor gasovoda „Južni tok”, Centralna Srbija), 6) Cer (odvojak ka Republici Srpskoj, Centralna Srbija) 7) Stanište male čigre (odvojak ka Republici Srpskoj, Centralna Srbija), 8) Podrinje (odvojak ka Republici Srpskoj, Centralna Srbija), 9) Potamišje (koridor gasovoda „Južni tok”, Vojvodina), 10) Dunavski lesni odsek (odvojak ka Republici Srpskoj, Vojvodina), 11) Beljanska bara (koridor gasovoda „Južni tok”, Vojvodina), 12) Lesne doline Krivaje (koridor gasovoda „Južni tok”, Vojvodina), 13) Doroslovske slatine (koridor gasovoda „Južni tok”, Vojvodina) i 14) Slatine severne Bačke (koridor gasovoda „Južni tok”, Vojvodina). U postupku, istraživanja/valorizacije ili proglašenja su područje Rtnja, Kučaja, Beljanske bare i Lesnih dolina Krivaje i ustanovljenje njihovog zaštitnog statusa odgovarajućim aktima republičke ili pokrajinske vlade ili lokalne samouprave je izvesno i vremenski blisko, kao i novo proglašenje i proširenje zaštićenih područja SRP Mala Jasenova glava (koridor gasovoda „Južni tok”, Centralna Srbija), SRP Karađorđevo (odvojak ka Republici Hrvatskoj, Vojvodina), za koje su urađene revidovane studije zaštite, pru čemu je planirano povećanje površine rezervata Karađorđevo za 1300 ha, na prostor Šarengradske ade i vodotok Mostonge.

Uredbom o ekološkoj mreži („Službeni glasnik RS”, broj 102/10), okvirno se utvrđuju ekološki značajna odnosno centralna područja te mreže i ekološki koridori. Centralna područja (CpEMS) merodavna za područje ovog prostornog plana u njegovom neposrednom i širem okruženju su: Stara planina, Rtanj, Kučaj, Mala Jasenova glava, Gornje Pomoravlje, Šalinački lug, Cer, Donje Podrinje, Potamišje, Dunavski lesni odsek, Koviljsko-petrovaradinski rit, Carska bara, Titelski breg, Jegrička, Karađorđevo, Lesne doline Krivaje, Doroslovske slatine, Slatine severne Bačke i Gornje Podunavlje. Osim tih područja, nacionalnoj ekološkoj mreži pripadaju i područje Pančevačkih ada i ekološki koridori međunarodnog značaja, kao i ekološki koridori regionalnog i lokalnog značaja identifikovani na teritoriji Vojvodine regionalnim prostornim planom.

Ekološki koridori međunarodnog značaja su vodotoci Velike Morave, Drine, Dunava, Save, Tamiša, Tise i Begeja sa obalskim pojasom, a regionalni ekološki koridori su kanal DTD Bačka, Veliki bački kanal, Bajski kanal, reka Plazović, Kiđoš, Mostonga, Mali kanal, kanal Karavukovo-Bački Petrovac, kanal Novi Sad – Savino Selo i reka Krivaja, kao i slatinsko-stepski koridor koji povezuje pašnjake i livade severozapadne Bačke.

Na osnovu identifikacije i kartiranja staništa, precizno i detaljno će se određivati granice ekološki značajnih područja i koridora u sastavu nacionalne ekološke mreže.

Područja sa međunarodnim zaštitnim statusom od značaja za ovaj Prostorni plan su:

Međunarodno značajna područja za ptice, IBA područja (Important Bird Areas), ustanovljena po programu BirdLife International – Stara planina, Gornje Pomoravlje, Cer, Donje Podrinje, Potamišje, Carska bara, Titelski breg, Dunavski lesni odsek, Koviljski rit, Jegrička, Karađorđevo i Gornje Podunavlje;

Međunarodno značajna biljna područja, IPA područja (Important Plant Areas), ustanovljena po programu Plantlife International – PlantEuropa – Stara planina, Rtanj, Carska bara, Titelski breg, Dunavski lesni odsek, Koviljsko-petrovaradinski rit, Jurišina humka, Jegrička, Slatinska područja oko Doroslova, Slatine severne Bačke i Gornje Podunavlje;

Odabrana područja za dnevne leptire, PBA područja (Prime Butterfly Areas) po programu Butterfly Conservation Europe – Stara planina, Rtanj, Gornje Podunavlje;

EMERALD područja, identifikovana/ustanovljena kao deo mreže područja (Emerald Network of Areas of Special Conservation Interest – AsCI) značajnih sa stanovišta primene Konvencije o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa (Bernska konvencija) u Republici Srbiji – Stara planina, Rtanj, Kučaj, Mala Jasenova glava, Šalinački lug, Carska bara, Koviljsko-petrovaradinski rit, Karađorđevo i Gornje Podunavlje;

Ramsarska područja koja su upisana u listu Ramsarskih područja (List of Wetlands of International Importance of the Convention on Wetlands) na osnovu Konvencije o močvarama koje su od međunarodnog značaja naročito kao staništa ptica močvarica (Ramsarska konvencija) – Carska bara, Koviljsko-petrovaradinski rit Gornje Podunavlje;

Rezervati biosfere, područja planirana za ustanovljenje rezervata biosfere po programu UNESCO „Čovek i biosfera” (MaB) – Stara planina i Gornje Podunavlje;

Područja prekogranične saradnje – Gornje Podunavlje (posebno u okviru aktivnosti na formiranju prekograničnog rezervata biosfere Dunav – Drava – Mura);

Područja evropske ekološke mreže NATURA 2000, područja primene Direktive o staništima (Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora), na osnovu koje se identifikuju i štite tzv. Special Areas of Conservation (SACs) i Direktive o pticama (Council Directive 79/409/EEC of 2 April 1979 on the conservation of wild birds), na osnovu koje se identifikuju i štite tzv. Special Protection Areas (SPAs). Podlogu za ovu mrežu, koju na osnovu posebnih kriterijuma treba zasnovati do pristupanja Republike Srbije EU, čine područja nacionalne ekološke mreže (EMS).

Na području Prostornog plana i njegovog neposrednog i šireg okruženja živi veliki broj vrsta divlje flore i faune utvrđene Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS”, br. 5/10 i 47/11). Strogo zaštićene divlje vrste su biljke, životinje i gljive koje su iščezle sa teritorije Republike Srbije ili njenih delova, pa vraćene programima reintrodukcije, krajnje ugrožene, ugrožene, reliktne, lokalno endemične, stenoendemične, međunarodno značajne i zaštićene divlje vrste od posebnog značaja za očuvanje biološke raznovrsnosti Republike Srbije. Na području Prostornog plana i njegovog neposrednog i šireg okruženja nalazi se ukupno oko 30 vrsta biljaka (uključujući i gljive, lišajeve i mahovine) i oko 150 vrsta životinja iz navedenog pravilnika, najviše ptica. Zaštita ovih vrsta sprovodi se zabranom preduzimanja aktivnosti kojima se mogu ugroziti one i njihova staništa. Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva su divlje vrste koje u prirodi trenutno nisu ugrožene u meri da im preti opasnost da nestanu ili postanu kritično ugrožene, a to su ranjive, endemične, indikatorske, ključne i kišobran vrste, reliktne, međunarodno značajne i zaštićene divlje vrste, kao i vrste koje nisu ugrožene ali se zbog njihovog izgleda mogu lako zameniti sa strogo zaštićenim vrstama. Na području Prostornog plana i njegovog neposrednog i šireg okruženja nalazi se oko 70 zaštićenih vrsta biljaka i preko 90 zaštićenih vrsta životinja, najviše ptica, insekata i sisara. Vrste sa međunarodnim statusom zaštite od značaja za ovaj Prostorni plan su: 1). CITES vrste – predstavnici divlje flore i faune obuhvaćeni Međunarodnom konvencijom o trgovini ugroženim biljnim i životinjskim vrstama, kojih ima oko 30 i 2) migratorne vrste divljih životinja i evropska divlja flora i fauna – vrste biljaka i životinja obuhvaćene Konvencijom o očuvanju migratornih vrsta divljih životinja (Bonska konvencija) i Konvencijom o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa (Bernska konvencija), kojih ima preko 150, najviše ptica, ali i veliki broj sisara (među njima i sve vrste slepih miševa).

Planska koncepcija je korišćenje zaštićenih područja i drugih prirodnih vrednosti na način koji istovremeno obezbeđuje ekološki javni interes i održivi privredni i demografski razvoj, na prvom mestu izgradnju i eksploataciju transnacionalnog gasovoda „Južni tok”.

Za potrebe daljeg projektovanja i definisanja mera zaštite u projektnoj dokumentaciji transnacionalnog gasovoda „Južni tok”, koristiće se nalazi studija zaštite prirodnog nasleđa, koje će biti urađene od strane nadležnih zavoda za zaštitu prirode.

4.1.2. Uticaj gasovoda na prirodne vrednosti

Koridor gasovoda minimalno se prostorno preklapa sa zonama posebnih prirodnih vrednosti, odnosno zaštićenim područjima i područjima nacionalne ekološke mreže.

Koridor gasovoda prolazi na udaljenosti većoj od 1000 m od spoljnih granica proglašenih zaštićenih područja. Izuzetak predstavljaju Park prirode „Jegrička” (koridor gasovoda „Južni tok”) koji koridor gasovoda preseca na dužini 145,0 m; Spomenik prirode „Čarnok” (koridor gasovoda „Južni tok”) čija je granica zaštite udaljena oko 150,0 m od ose koridora gasovoda; spomenici prirode „Radojkovića rast” u Donjoj Livadici kod Velike Plane i stablo hrasta u selu Lipe kod Smedereva, koji su na udaljenosti 500-1000 m od ose koridora gasovoda (koridor gasovoda „Južni tok”).

Koridor gasovoda prolazi na kratkim deonicama kroz područja Podrinja (odvojak ka Republici Srpskoj), Potamišja (koridor gasovoda „Južni tok”), Dunavskog lesnog odseka (odvojak ka Republici Srpskoj) i Karađorđeva (odvojak ka Republici Hrvatskoj – preseca vodotok Mostonge), koja su planirana za zaštitu.

Koridor gasovoda prolazi i kroz područja nacionalne ekološke mreže odnosno ekološki značajna područja (prvenstveno IBA područja), čije su granice na nekim mestima šire od granica zaštićenih područja (Stara planina, Rtanj, Kučaj, Gornje Podunavlje), i na više mesta preseca ekološke koridore (Dunav, Sava, Tamiš, Tisa i dr).

Navedeni prostorni/fizički odnos koridora gasovoda (linijskog cevnog sistema i objekata na njemu kao i drugih objekata u funkciji gasovoda) i zona posebnih prirodnih vrednosti prihvatljiv je formalno, odnosno sa stanovišta Zakona o zaštiti prirode i propisa (podzakonskih akata) koji regulišu režime zaštite u zaštićenim područjima ili utvrđuju mere očuvanja područja ekološke mreže, kao i u odnosu na konkretne režim zaštite ustanovljene pojedinačnim aktima o proglašenju zaštićenih područja ili predložene studijama zaštite. Takođe, na nivou merodavne dokumentacije koja je korišćena za izradu ovog prostornog plana, nisu identifikovani ni stvarni/realni rizici odnosno značajni nepovoljni uticaji po prirodne vrednosti na trasi gasovoda i neposrednom prostornom okruženju.

Usmeravanje, usklađivanje i kontrolu planerskih i projektnih aktivnosti sa ciljevima i potrebama očuvanja prirodnih vrednosti sprovešće se kroz postupak izdavanja uslova zaštite prirode i pribavljanje mišljenja na tehničku dokumentaciju, što je u nadležnosti zavoda za zaštitu prirode kao zakonom ovlašćenih stručnih ustanova.

Mere za izbegavanje ili ublažavanje nepovoljnih efekata na prirodne vrednosti koji se mogu javiti u toku izgradnje i eksploatacije gasovoda biće utvrđene kroz tehničku dokumentaciju (generalni/idejni projekat) i studiju uticaja na životnu sredinu, zasnovano na uslovima zaštite prirode. Osnovni zahtevi zaštite prirode u vezi tih mera su:

izbegavati staništa strogo zaštićenih vrsta;

obezbediti prolaze/prelaze za kretanje životinja,

izbegavati ili na minimalnu meru svesti pravljenje proseka kroz šumu;

objektima gasovoda što manje zauzimati obale vodotoka i osetljiva vlažna, stepska i slatinska staništa;

očuvati pojaseve prirodne i poluprirodne vegetacije na međama parcela, grupe stabala ili šumarke u okviru poljoprivrednih površina;

izbegavati ili umanjiti uticaje na režim, kvalitet i živi svet voda;

očuvati paleontološke nalaze i druge objekte geonasleđa koji eventalno budu otkriveni prilikom radova.

Koridor gasovoda „Južni tok” prolazi u manjoj meri kroz područje koje pripada šumama i šumskom zemljištu na kojima je nosilac prava korišćenja JP „Srbijašume”. U obuhvatu Izmena i dopuna Prostornog plana nalaze se sledeće gazdinske jedinice: „Tamiš”, „Dunav” i „Rit” (Šumsko gazdinstvo – ŠG „Beograd”, Beograd, na teritoriji gradske opštine Palilula), „Gari – Veliki vrh”, „Bele vode“, „Markov kamen – Mečji vrh” i „Vrška čuka – Baba Jona – Treći vrh” (ŠG „Timočke šume”, Boljevac, na teritoriji grada Zaječara i opštine Boljevac), „Drinsko – Savske ade” (ŠG „Boranja”, Loznica, na teritoriji grada Loznica) i „Čestobrodica” (ŠG „Južni kučaj”, Despotovac, na teritoriji opština Paraćin i Ćuprija). Širom zonom zaštite gasovoda obuhvaćeno je oko 193,23 ha šuma, koje po osnovnoj nameni pripadaju: proizvodnji tehničkog drveta, zaštiti voda, zaštiti zemljišta od erozije i stalno zaštitne šume (izvan gazdinskog tretmana). Stepen ugroženosti šuma od požara je od I do VI stepena.

Za prolazak gasovoda kroz sastojine koje prema osnovnoj nameni pripadaju šumama visoke zaštitne vrednosti treba predvideti poštovanje svih standarda zaštite, a izvođenjem radova očuvati stabilnost terena i odgovarajuće bioinženjerske mere. ”

(6)

U Uredbi o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene transnacionalnog gasovoda „Južni tok” („Službeni glasnik RS”, broj 119/12), poglavlje „4 ASPEKTI I MERE ZAŠTITE OKRUŽENjA”, nakon Potpoglavlja „4.4. Mere zaštite od udesa” dodaje se novo Potpoglavlje „4.5. Mineralne sirovine”, koje glasi:

„4.5. MINERALNE SIROVINE

Koncept korišćenja mineralnih sirovina zasniva se na principu njihove kontrolisane eksploatacije i korišćenja savremenih tehnoloških prostupaka u eksploataciji. Eksploatacija mineralnih sirovina obavljaće se na prostorima za koja su odobreni eksploatacioni radovi.

Na području Prostornog plana i u njegovom neposrednom okruženju nalazi se više geološko-istražnih polja i lokaliteta na kojima se vrši eksploatacija i istraživanje mineralnih sirovina.

Tabela 4.2: Pregled lokaliteta i aktivnosti na eksploataciji i istraživanju mineralnih sirovina

Lokalna samouprava Vrstaradova Detalji o aktivnosti Oznakatačke Y X gradZaječar Geološko istraživanje 1. „Avala resources”Naziv lokaliteta: „Lenovac”U proceduri dobijanja odobrenjaMineralna sirovina: zlato 1 7 591 500 4 862 950 2 7 598 100 4 862 950 3 7 598 100 4 859 320 4 7 594 770 4 859 320 5 7 594 770 4 856 670 6 7 598 990 4 856 670 7 7 601 250 4 853 000 8 7 601 250 4 849 000 9 7 599 900 4 849 000 10 7 601 200 4 841 750 11 7 599 000 4 840 600 12 7 595 000 4 849 000 13 7 591 500 4 849 000 Geološko istraživanje „Tilva” Naziv lokaliteta: „Kraljevica”Rešenje br.: 310-02-00777/2012-14Rešenje izdao: Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranjaMineralna sirovina: zlato, bakar 1 7 598 450 4 861 520 2 7 603 650 4 861 520 3 7 603 650 4 853 050 4 7 605 100 4 850 300 5 7 608 750 4 841 230 6 7 601 600 4 841 230 7 7 601 400 4 853 270 8 7 598 900 4 857 100 9 7 598 450 4 857 100 Eksploatacija „JP PEU Resavica”Naziv ekspoatacionog polja: “Vrška Čuka“Rešenje br.: 02-6721Rešenje izdao: Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranjaMineralna sirovina: ugalj 1 7 606 680 4 855 550 2 7 607 826 4 856 815 3 7 608 660 4 856 625 4 7 608 704 4 855 935 5 7 608 540 4 855 240 6 7 608 310 4 854 840 7 7 607 900 4 854 590 8 7 607 660 4 854 575 9 7 607 400 4 854 856 opština Boljevac Geološko istraživanje „Stara planina resources” Naziv lokaliteta: „Bačevica”Rešenje br.: 310-02-00208/2012/03Rešenje izdao: Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranjaMineralna sirovina: zlato, bakar 1 7 578 500 4 842 388 2 7 578 493 4 852 970 3 7 582 450 4 852 970 4 7 586 452 4 853 277 5 7 591 500 4 853 250 6 7 591 500 4 849 00 7 7 592 818 4 849 000 8 7 592 818 4 842 388 Geološko istraživanje „Avala resources”Naziv lokaliteta: „Rtanj”U proceduri dobijanja odobrenjaMineralna sirovina: zlato 1 7 568 400 4 860 150 2 7 578 487 4 860 150 3 7 578 500 4 841 500 4 7 568 400 4 841 500 grad Smederevo Geološko istraživanje „Morava Petrol”Naziv lokaliteta: „Izvorište Morava Petrola u Maloj Krsni”Rešenje br.: 310-02-01129/2012-03Rešenje izdao: Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranjaMineralna sirovina: voda 1 7 504 000 4 939 200 2 7 504 300 4 939 200 3 7 504 300 4 938 800 4 7 504 000 4 938 800 Overene rezerve „Holcim”, PopovacNaziv lokaliteta: „Ševarike”Rešenje br.: 310-02-873/2010-06Rešenje izdao: Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranjaMineralna sirovina: peskoviti šljunak 1 7 504 245 4 939 800 2 7 504 545 4 940 005 3 7 504 690 4 940 035 4 7 504 855 4 940 015 5 7 504 900 4 939 800 6 7 504 450 4 939 550 grad Šabac Geološko istraživanje „JKP Vodovod”Naziv lokaliteta: „Izvorište Tabanović”Rešenje br.: 310-02-00741/2012-03Rešenje izdao: Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranjaMineralna sirovina: voda 1 7 394 391 4 966 080 2 7 395 532 4 966 080 3 7 395 532 4 963 989 4 7 394 391 4 963 989 opština Bogatić Geološko istraživanje „LithiumLi Balkan”Naziv lokaliteta: „Petlovača”Rešenje br.: 310-02-00010/2013-03Rešenje izdao: Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranjaMineralna sirovina: bor, litijumIstražno polje se delom nalazi na teritoriji grada Šapca. 1 7 373 800 4 963 800 2 7 386 600 4 956 100 3 7 383 100 4 950 400 4 7 370 400 4 957 990 Eksploatacija „Eol”Naziv eksploatacionog polja: „IEBCZ-1”Rešenje br.: 310-02-0467/2005-06Rešenje izdao: Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranjaMineralna sirovina: termalna voda 1 7 381 860 4 959 365 2 7 381 500 4 961 500 3 7 383 885 4 961 280 4 7 383 740 4 959 390 opština Srbobran NIS a.d. Novi SadNaziv ekspoatacionog polja: „Srbobran” Rešenje br:. 18967 od 25.11.1968. godineRešenje izdao: Republički sekretarijat za privreduMineralna sirovina: gas 1 7 402 000 5 042 100 2 7 404 030 5 042 015 3 7 404 820 5 041 410 4 7 403 650 5 039 520 5 7 403 060 5 039 570 6 7 401 710 5 041 180 opštinaŽabalj Naziv ekspoatacionog polja: „Gospođinci”Rešenje br:. 18969 od 25.11.1968. godineRešenje izdao: Republički sekretarijat za privreduMineralna sirovina: gas 1 7 422 880 5 028 130 2 7 425 130 5 027 810 3 7 425 110 5 026 530 4 7 424 000 5 026 540 5 7 422 780 5 026 950 opštinaŽabalj „PANON OPEKA” d.o.o. – ŽabaljNaziv ekspoatacionog polja: „Ševar – Južno polje”Rešenje br:. 115-310-00319/2007-02 od 03.04.2008. godineRešenje izdao: Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovineMineralna sirovina: opekarska sirovina 1 7 427 300 5 024 400 2 7 427 540 5 024 400 3 7 427 540 5 024 140 4 7 427 300 5 024 140

(7)

U Uredbi o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene transnacionalnog gasovoda „Južni tok” („Službeni glasnik RS”, broj 119/12), poglavlje „5. PRAVILA UREĐENjA I PRAVILA GRAĐENjA”, „5.1. Obuhvat detaljne razrade”, „5.1.1. Spisak koordinata prelomnih tačaka”, postojeći tekst se menja i glasi:

„5. PRAVILA UREĐENjA I PRAVILA GRAĐENjA

5.1. Obuhvat detaljne razrade

5.1.1. Spisak koordinata prelomnih tačaka

Obuhvat detaljne razrade ovog prostornog plana područja posebne namene transnacionalnog gasovoda „Južni tok” definisan je koordinatama prelomnih tačaka granice pojasa od 400,0 m (tj 200,0 m obostrano od osovine koridor gasovoda) i koridora pristupnih puteva.

Tabela 5.1:Spisak koordinata prelomnih tačaka obuhvata detaljne razrade (po geodetskom sistemu)

Broj tačke Y X Broj tačke Y X 1 7610922,95 4855839,29 289 7352455,48 5080148,36 1-1 7610896,50 4855843,86 290 7351426,08 5081103,40 1-2 7610837,79 4855892,77 291 7350976,42 5080967,18 2 7608908,79 4856509,92 292 7350658,74 5081260,46 3 7608746,97 4856820,91 293 7344465,83 5088069,41 4 7608239,32 4856710,60 293-1 7344300,36 5088498,57 5 7607497,09 4857187,86 293-2 7343606,35 5088607,43 6 7606844,82 4856851,02 293-3 7343649,38 5088495,86 7 7606445,99 4856978,62 293-4 7343712,60 5088330,84 7-1 7606284,22 4856943,47 293-5 7343716,54 5088328,96 8 7606204,58 4856918,62 293-6 7343713,68 5088328,04 9 7605993,45 4856515,96 293-7 7343694,03 5088322,04 10 7605871,04 4856241,24 293-8 7343624,89 5088503,30 11 7606133,14 4855909,43 293-9 7343583,82 5088610,97 12 7605599,65 4855179,48 293-10 7343438,03 5088633,83 13 7604987,17 4853909,02 295 7343425,56 5088666,16 14 7604961,45 4853758,16 296 7343241,67 5089143,08 15 7604777,48 4852915,58 297 7343614,89 5089286,98 16 7603970,21 4852028,93 298 7343715,70 5089025,54 17 7602328,44 4851270,38 298-1 7343728,16 5088993,22 18 7601301,82 4850676,90 298-2 7344590,49 5088857,96 19 7599124,26 4850675,69 301 7344812,12 5088283,17 20 7598071,79 4850878,90 302 7350942,90 5081542,52 21 7596996,53 4850690,54 303 7351079,54 5081416,37 22 7595294,05 4850243,84 304 7351529,83 5081552,78 23 7591531,52 4850731,48 305 7352766,52 5080405,42 24 7591356,26 4850747,87 306 7353101,47 5079869,34 25 7590700,91 4850619,27 307 7354416,17 5076256,73 26 7589675,25 4850973,08 308 7354487,66 5075969,95 27 7588753,71 4850794,48 309 7355775,05 5075594,95 27-1 7587922,23 4850583,82 310 7356804,98 5074798,37 27-2 7587905,38 4850564,63 311 7357159,97 5074752,12 27-3 7587892,89 4850542,00 312 7357325,66 5074625,56 27-4 7587876,74 4850471,58 313 7359017,03 5073951,54 27-5 7587877,24 4850435,90 314 7359110,19 5073337,01 27-6 7587872,91 4850420,75 315 7361411,86 5072435,93 27-7 7587864,62 4850410,01 316 7362717,74 5071138,16 27-8 7587776,62 4850333,01 316-1 7362719,79 5070654,57 27-9 7587766,50 4850270,34 316-2 7362804,40 5070606,01 27-10 7587754,39 4850246,95 316-3 7365931,58 5069095,23 27-11 7587741,38 4850235,52 320 7367834,29 5066296,88 27-12 7587715,09 4850221,58 320-1 7368751,40 5065432,50 27-13 7587647,27 4850213,79 320-2 7369066,22 5064424,26 27-14 7587575,52 4850176,51 320-3 7368715,70 5062863,68 27-15 7587572,30 4850171,27 323 7368976,93 5062805,00 27-16 7587579,89 4850167,60 324 7371398,53 5062261,09 27-17 7587572,40 4850152,14 325 7372002,49 5061305,42 27-18 7587533,68 4850161,24 326 7372094,38 5061015,32 27-19 7587536,43 4850179,03 327 7372648,44 5060733,35 27-20 7587554,92 4850175,95 328 7373432,36 5059936,28 27-21 7587565,62 4850191,55 329 7373579,80 5059769,78 27-22 7587641,27 4850230,78 330 7374684,72 5059702,66 27-23 7587708,92 4850238,52 331 7377309,02 5057950,40 27-24 7587731,58 4850250,62 332 7380032,09 5056450,76 27-25 7587741,32 4850259,39 333 7379772,20 5055396,03 27-26 7587749,21 4850275,39 333-1 7379598,51 5054691,13 27-27 7587755,62 4850328,27 333-2 7379728,28 5054476,50 27-28 7587761,73 4850343,12 333-3 7381533,21 5053459,05 27-29 7587849,58 4850421,61 336 7382603,22 5052222,16 27-30 7587855,64 4850429,47 337 7383119,68 5051311,59 27-31 7587858,21 4850438,44 338 7384231,27 5050124,49 27-32 7587858,78 4850473,26 339 7385184,26 5049691,76 27-33 7587874,50 4850543,99 340 7385825,52 5049634,02 27-34 7587889,28 4850573,12 341 7386191,65 5048843,62 27-35 7587891,95 4850576,15 342 7386502,43 5048729,61 28 7586944,59 4850336,13 343 7386650,37 5048626,36 29 7585547,15 4850592,59 344 7386829,96 5048609,46 30 7585015,26 4851045,24 345 7390895,58 5047117,96 31 7583151,00 4850381,38 345-1 7391254,24 5046986,38 32 7581587,57 4849739,56 345-2 7394109,93 5044140,49 33 7580802,11 4849844,09 345-3 7394592,73 5044270,74 34 7579766,73 4850640,87 345-4 7395747,12 5043120,32 35 7574697,44 4852534,97 345-5 7395896,83 5043165,08 36 7574316,36 4852836,43 345-6 7396055,55 5043212,35 37 7572968,79 4852679,23 345-7 7396060,23 5043213,82 38 7571720,94 4852986,38 345-8 7396061,89 5043196,24 39 7569823,13 4852939,35 345-9 7395870,10 5043138,94 40 7568921,45 4852388,54 345-10 7396080,04 5043222,51 41 7568108,54 4852143,99 345-11 7396660,99 5043396,37 42 7567560,07 4852139,62 345-12 7396665,86 5043397,68 43 7566325,06 4852047,28 345-13 7397490,18 5043643,61 44 7564924,53 4851931,54 345-14 7397492,27 5043624,00 45 7564394,84 4851869,13 345-15 7397491,81 5043623,86 46 7564281,15 4851725,83 345-16 7397502,38 5043523,82 47 7563841,74 4851790,92 345-17 7397301,32 5043463,83 48 7562335,79 4852219,30 345-18 7397273,08 5043558,47 49 7560182,06 4852041,32 345-19 7396687,36 5043383,36 50 7559596,42 4852886,32 345-20 7396677,44 5043372,37 51 7559151,22 4853096,59 345-21 7396709,76 5043049,26 52 7558936,01 4853331,32 345-22 7396713,31 5043046,60 53 7558006,79 4853125,05 345-23 7397527,17 5043289,16 54-1 7555697,32 4854018,56 345-24 7397529,47 5043267,44 54-2 7555506,33 4854183,58 345-25 7397447,02 5043242,96 54-3 7555186,68 4854431,78 345-26 7397432,44 5043242,14 54-4 7554894,73 4854712,03 345-27 7397253,19 5043188,72 54-5 7553896,18 4855574,82 345-28 7396714,48 5042935,40 54-6 7553828,31 4855613,07 345-29 7396709,35 5042934,88 54 7556283,39 4854222,32 345-30 7396707,20 5042934,49 55 7553528,35 4855609,96 345-31 7396704,13 5042963,71 56 7553234,73 4855436,35 345-32 7396661,47 5043370,18 57 7551746,27 4855575,22 345-33 7396653,45 5043369,44 58 7549484,63 4856153,58 345-34 7396652,90 5043374,41 59 7548259,84 4855427,64 345-35 7396090,07 5043204,69 60 7547475,59 4855868,55 345-36 7396082,39 5043197,54 61 7546794,06 4857018,41 345-37 7395761,11 5043106,38 62 7545863,92 4857007,77 345-38 7396156,46 5042712,38 63 7545525,61 4857035,39 345-39 7396721,89 5042864,92 64 7544250,24 4857903,85 345-40 7397271,63 5043013,24 65 7543909,70 4857739,62 345-41 7398560,31 5043360,92 66 7542897,13 4857814,92 345-42 7399882,52 5042043,24 67-1 7542084,36 4858133,83 354 7400059,35 5042090,94 67-2 7541684,25 4858242,70 355 7401019,23 5042349,91 67 7542814,62 4857821,05 356 7401705,62 5041665,88 68 7540587,48 4858650,38 357 7404784,02 5040084,07 69 7538426,82 4859036,49 358 7405939,24 5039977,78 69-1 7537990,29 4860244,48 359 7409881,80 5037638,16 69-2 7537759,16 4860488,50 360 7411010,00 5037368,13 69-3 7537732,93 4860505,48 361 7411477,70 5037170,06 69-4 7537603,34 4860569,67 362 7411760,94 5037255,86 69-5 7537284,47 4860706,02 363 7414239,94 5034932,15 69-6 7537291,49 4860722,60 364 7415627,12 5034431,95 69-7 7537302,58 4860722,66 364-1 7415640,19 5034427,24 69-8 7537400,51 4860846,09 364-2 7415959,17 5033748,49 69-9 7537414,11 4860835,37 365 7415992,01 5033696,89 69-10 7537320,90 4860716,84 366 7418031,26 5030493,04 69-11 7537323,40 4860708,75 367 7418742,24 5029959,28 69-12 7537610,53 4860586,17 367-1 7418596,38 5028753,40 69-13 7537740,98 4860521,58 367-2 7420368,77 5028041,01 69-14 7537770,56 4860502,43 370 7423023,56 5027421,80 69-15 7537974,91 4860286,85 371 7423674,76 5027116,34 70 7537936,03 4860394,63 371-1 7423920,67 5026784,56 77 7533485,02 4864146,96 371-2 7423938,75 5026803,04 78 7532232,90 4866723,51 371-3 7423938,56 5026810,78 79 7532398,13 4867688,78 371-4 7423922,40 5026826,83 80 7532136,26 4868058,82 371-5 7423933,82 5026838,39 81 7532017,34 4868255,94 371-6 7424108,85 5026665,66 82 7532009,22 4868678,02 371-7 7424384,80 5026945,71 83 7531701,58 4868970,63 371-8 7424219,96 5027105,44 84 7531644,74 4871238,60 371-9 7424058,75 5027262,08 85 7531300,70 4871796,99 371-10 7424016,63 5027287,53 86 7530440,42 4872991,04 371-11 7424005,98 5027308,84 87 7530365,27 4873386,09 371-12 7424025,32 5027326,82 88 7529920,16 4873714,97 371-13 7424056,36 5027313,94 89 7529596,63 4874457,64 371-14 7424380,51 5026995,38 90 7526607,84 4877720,52 371-15 7424532,95 5026844,73 91 7526415,38 4878296,62 371-16 7424476,92 5026852,70 92 7525870,67 4879367,81 371-17 7424340,00 5026930,12 93 7524774,19 4880631,49 371-18 7424124,55 5026650,62 94 7525018,15 4884075,04 371-19 7424142,79 5026615,67 95 7525160,62 4885008,56 371-20 7424139,43 5026612,36 96 7524685,63 4886245,21 371-21 7424056,39 5026693,97 97 7523906,63 4887304,59 371-22 7424036,40 5026714,49 98 7523500,04 4887484,27 371-23 7424000,19 5026677,27 99 7523106,82 4888491,37 372 7424341,50 5026216,77 100 7522982,58 4888677,90 373 7424728,04 5023152,70 101 7522722,12 4888891,85 374 7424896,74 5022682,46 102 7522571,15 4889295,63 375 7425343,19 5019255,53 103 7522317,56 4889676,39 376 7425733,25 5019093,35 104 7522280,17 4889881,79 377 7426100,29 5018613,66 105 7521976,93 4890091,64 378 7426979,65 5015483,45 106 7521814,22 4890435,62 379 7427039,10 5013829,30 107 7521022,71 4891636,32 380 7427660,40 5013495,42 108 7520674,28 4892040,66 381 7427968,89 5013092,79 109 7520590,03 4892364,91 382 7430002,93 5011810,05 110 7520389,30 4892482,84 382-1 7430116,26 5011735,74 111 7520014,44 4892933,49 382-2 7430105,50 5011823,31 112 7519459,57 4893600,52 382-3 7430129,82 5011826,28 113 7518440,28 4894290,50 382-4 7430132,20 5011806,88 114 7517196,80 4894381,60 382-5 7430424,09 5011842,67 115 7516693,35 4894723,61 382-6 7430762,84 5011884,21 116 7516025,12 4895330,25 382-7 7430940,43 5011905,98 117 7515775,51 4896009,35 382-8 7430982,96 5011915,59 118 7514041,42 4896309,45 382-9 7430854,20 5012026,95 119 7513027,46 4896199,52 382-10 7430605,84 5012243,87 120 7512431,13 4897014,67 382-11 7430378,63 5012444,18 121 7512377,84 4897038,19 382-12 7430452,98 5012428,50 122 7512018,44 4897142,82 382-13 7430632,67 5012274,84 123 7511206,04 4898636,41 382-14 7430884,43 5012050,54 124 7511511,25 4899143,43 382-15 7431016,29 5011933,55 125 7512069,20 4900450,21 382-16 7431175,75 5011795,67 126 7513164,06 4902875,47 382-17 7431154,40 5011766,24 127 7513201,38 4903719,12 382-18 7430999,81 5011900,92 128 7513908,00 4905205,24 382-19 7430967,82 5011893,04 129 7514363,33 4906878,67 382-20 7430129,68 5011790,26 130 7514391,51 4908164,91 382-21 7430138,14 5011721,39 131 7514079,86 4908164,07 383 7433302,12 5009646,47 132 7514188,59 4908348,94 384 7433773,16 5009523,26 133 7514098,72 4908456,24 385 7439661,75 5006666,95 134 7514047,04 4908629,44 386 7440794,43 5006421,65 134-1 7514055,05 4908648,37 387 7441943,19 5005629,04 134-2 7513984,89 4908662,91 388 7443942,75 5005468,01 134-3 7513872,17 4908667,02 389 7445461,28 5002269,37 134-4 7513802,64 4908688,07 390 7446504,10 5001113,62 134-5 7513722,19 4908703,35 390-1 7446590,18 5001085,75 134-6 7513712,39 4908521,62 390-2 7446581,01 5001389,13 134-7 7513694,87 4908530,99 390-3 7446573,03 5001685,25 134-8 7513704,37 4908707,05 390-4 7446563,54 5001991,07 134-9 7513664,67 4908723,60 390-5 7446591,46 5001992,60 134-10 7513672,37 4908739,87 390-6 7446602,05 5001705,22 134-11 7513708,55 4908724,56 390-7 7446602,50 5001700,71 134-12 7513807,75 4908705,36 390-8 7446613,21 5001401,24 134-13 7513875,21 4908684,76 390-9 7446614,27 5001395,95 134-14 7513985,85 4908680,93 390-10 7446624,07 5001074,77 134-15 7514062,06 4908664,95 391 7446979,79 5000959,60 135 7514088,71 4908727,96 392 7447369,04 5000528,20 136 7514234,57 4908858,66 393 7448593,80 4998063,37 137 7514407,95 4908915,19 393-1 7448594,74 4998061,46 137-1 7514439,61 4910360,29 393-2 7448646,26 4997566,33 137-2 7514227,11 4910628,88 394 7448646,87 4997565,49 137-3 7514124,84 4910753,09 395 7449264,58 4996713,41 137-4 7513615,34 4911427,77 396 7450047,03 4995138,70 137-5 7513592,65 4911436,75 397 7451151,8 4994021,4 137-6 7513588,13 4911450,76 398 7451973,9 4994014,1 137-7 7513645,42 4911469,44 399 7452219 4993868,5 137-8 7513649,94 4911455,43 400 7453382,2 4992961,2 137-9 7513631,21 4911436,63 401 7453772 4992819,6 137-10 7514138,98 4910764,24 403 7456085,59 4992324,57 137-11 7514241,15 4910640,15 404 7456840,54 4992050,44 137-12 7514440,23 4910388,50 405 7456924,15 4991578,39 138 7514457,44 4911174,02 406 7456927,23 4991409,28 139 7513441,60 4913749,03 407 7458541,35 4990516,10 140 7510637,11 4920858,03 408 7459475,35 4989615,64 141 7510130,56 4923499,00 409 7467425,06 4984231,55 141-1 7510066,58 4927422,87 410 7470294,23 4982066,28 142 7510611,35 4925730,06 411 7471037,66 4981114,70 142-2 7510014,20 4927504,03 411-1 7471632,33 4981042,00 143 7508779,46 4931340,88 411-2 7472880,51 4980101,39 143-1 7508598,93 4931793,82 411-3 7473451,61 4980343,79 143-2 7508192,10 4931557,47 411-4 7474214,04 4979769,23 143-3 7508185,26 4931552,08 415 7474230,09 4979754,04 143-4 7508180,11 4931544,85 416 7475031,96 4978994,98 143-5 7508177,25 4931536,63 416-1 7477360,93 4977830,16 143-6 7508061,32 4930946,03 416-2 7477817,03 4977807,35 143-7 7508074,45 4930934,99 416-3 7479304,11 4976846,67 143-8 7508073,06 4930916,39 416-4 7479920,39 4976419,91 143-9 7508046,34 4930916,47 419 7479328,81 4976830,72 143-10 7508022,39 4930921,77 420 7479921,31 4976417,95 143-11 7508026,13 4930939,66 421 7482014,31 4971989,73 143-12 7508043,60 4930950,30 421-1 7482637,48 4970671,27 143-13 7508159,59 4931540,10 423 7483603,08 4969464,39 143-14 7508164,11 4931553,09 424 7485985,88 4966486,19 143-15 7508172,25 4931564,52 425 7486230,09 4966167,00 143-16 7508183,06 4931573,03 426 7485942,79 4965476,14 143-17 7508592,19 4931810,73 427 7486245,03 4965081,11 144 7506768,87 4936385,42 428 7487716,47 4963423,97 144-1 7507382,77 4934845,16 429 7487772,04 4963153,36 144-2 7507375,45 4934998,56 430 7488034,18 4963066,17 144-3 7507293,33 4935204,60 431 7490082,59 4960759,25 144-4 7507193,12 4935320,98 432 7491501,22 4957112,58 145 7506794,31 4936704,49 433 7491846,19 4956663,59 146 7505076,07 4937887,97 434 7495432,11 4953900,98 147 7504890,49 4937918,76 435 7497429,31 4952817,41 148 7504064,63 4938601,64 435-1 7497530,67 4952691,08 149 7503833,22 4938737,34 435-2 7497555,35 4952700,76 152 7502623,00 4943379,80 435-3 7497553,34 4952686,35 153 7502118,20 4944359,55 435-4 7497552,51 4952664,92 154 7501347,04 4944855,40 435-5 7497552,51 4952663,86 155 7500742,00 4945198,08 436 7500037,57 4949566,42 156 7500742,00 4947166,68 436-1 7501380,84 4946758,08 156-1 7501012,00 4946585,48 436 7500037,57 4949566,42 157 7499696,66 4949352,14 437 7501142,00 4947257,42 157-1 7497248,00 4952404,21 438 7501142,00 4945429,02 157-2 7497233,96 4952392,94 439 7501757,62 4945066,95 157-3 7497155,97 4952490,15 440 7502424,69 4944638,03 157-4 7495203,45 4953549,48 441 7502998,89 4943523,60 157-5 7491547,93 4956365,71 444 7504178,49 4938998,57 157-6 7491133,33 4956905,32 445 7504292,13 4938931,93 157-7 7489720,22 4960537,80 446 7505062,26 4938295,73 157-8 7487795,98 4962704,88 447 7505229,52 4938267,98 157-9 7487434,68 4962825,05 448 7507211,40 4936902,91 157-10 7487411,12 4962832,89 449 7507175,03 4936446,75 157-11 7487329,54 4963230,19 449-1 7507539,91 4935531,26 157-12 7485922,33 4964814,99 449-2 7507640,12 4935414,88 157-13 7485464,17 4965413,82 449-3 7507771,81 4935084,48 157-14 7485751,47 4966104,67 449-4 7507779,13 4934931,07 157-15 7485656,66 4966228,59 450 7509156,06 4931476,35 157-16 7483305,51 4969167,23 450-1 7510378,84 4927676,70 157-17 7483105,98 4969416,62 450-2 7510431,22 4927595,54 157-18 7482280,49 4970448,38 451 7511024,95 4925750,57 157-19 7481611,08 4971864,66 452 7510538,74 4923494,35 157-20 7481215,43 4972701,75 453 7511022,91 4920970,06 157-21 7481258,50 4972487,37 454 7513813,69 4913895,82 157-22 7481259,99 4972479,72 455 7514859,11 4911245,84 157-23 7481296,99 4972295,19 455-1 7514828,33 4909840,91 157-24 7481333,95 4972110,87 455-2 7514990,57 4909597,59 157-25 7481339,64 4972111,91 455-3 7515014,18 4909543,57 157-26 7481342,95 4972093,78 455-4 7515022,64 4909537,33 157-27 7480998,50 4972023,60 455-5 7515054,26 4909529,51 157-28 7481111,13 4971730,98 455-6 7515069,26 4909514,49 157-29 7481117,04 4971716,79 455-7 7515077,20 4909482,86 157-30 7481119,57 4971682,81 455-8 7515083,52 4909470,53 157-31 7481123,05 4971674,48 455-9 7515467,33 4908914,71 157-32 7481105,58 4971667,71 455-10 7515478,81 4908891,31 157-33 7481099,61 4971686,68 455-11 7515495,05 4908836,89 157-34 7481098,76 4971703,44 455-12 7515523,24 4908792,55 157-35 7480978,75 4972014,41 455-13 7515508,55 4908782,15 157-36 7480963,93 4972013,66 455-14 7515493,31 4908788,74 157-37 7480959,63 4972034,74 455-15 7515073,27 4908788,05 157-38 7481158,47 4972075,99 455-16 7515060,97 4908785,23 157-39 7481315,70 4972107,09 455-17 7515022,79 4908753,68 157-40 7481264,01 4972364,96 455-18 7514996,15 4908739,12 157-41 7481241,72 4972476,17 455-19 7514936,39 4908721,35 157-42 7481240,13 4972483,74 455-20 7514891,69 4908715,06 157-43 7481181,56 4972773,42 455-21 7514803,69 4908716,31 157-44 7479590,33 4976140,03 455-22 7514804,10 4908735,07 157-45 7477684,29 4977395,47 455-23 7514911,69 4908734,82 157-46 7477252,42 4977417,07 455-24 7514989,82 4908755,97 157-47 7474789,59 4978648,84 455-25 7515012,02 4908768,10 157-48 7473943,73 4979449,53 455-26 7515049,69 4908799,46 157-49 7473392,78 4979864,72 455-27 7515068,64 4908805,79 157-50 7472821,68 4979622,32 455-28 7515477,88 4908806,71 157-51 7471470,21 4980640,77 455-29 7515484,96 4908816,65 157-52 7470814,56 4980721,29 455-30 7515475,58 4908837,67 157-53 7469998,63 4981765,69 455-31 7515461,06 4908887,43 157-54 7467181,80 4983891,45 455-32 7515449,48 4908909,17 157-55 7459211,15 4989289,73 455-33 7515068,51 4909460,60 157-56 7458562,23 4989915,34 455-34 7515060,10 4909477,26 157-57 7458424,81 4989908,92 455-35 7515053,16 4909506,44 157-58 7458344,36 4989905,17 455-36 7515044,29 4909514,26 157-59 7458314,25 4989902,61 455-37 7515011,99 4909522,32 157-60 7458276,02 4989897,07 455-38 7514999,38 4909533,33 157-61 7458262,60 4989898,80 455-39 7514977,47 4909584,62 157-62 7458251,57 4989911,18 455-40 7514864,73 4909754,44 157-63 7458259,42 4989911,65 455-41 7514841,37 4909765,34 157-64 7458271,14 4989912,65 455-42 7514826,67 4909765,33 157-65 7458293,47 4989913,68 455-43 7514827,07 4909783,33 157-66 7458315,12 4989917,07 455-44 7514836,64 4909783,33 157-67 7458411,75 4989921,52 455-45 7514840,83 4909790,40 157-68 7457695,02 4989935,03 455-46 7514827,65 4909810,13 157-69 7457725,62 4989933,76 456 7514798,98 4908501,42 157-70 7457741,15 4989933,11 457 7514792,20 4908191,90 157-71 7457758,63 4989932,38 457-1 7514770,23 4907188,88 157-72 7457781,06 4989931,45 457-2 7514794,95 4907174,34 157-73 7457785,05 4989931,45 457-3 7514794,85 4907194,32 157-74 7457792,17 4989931,48 457-4 7514812,85 4907194,41 157-75 7457797,14 4989931,50 457-5 7514814,06 4907127,52 157-76 7457810,40 4989931,56 457-6 7514892,96 4906167,28 157-77 7457825,23 4989931,62 457-7 7515069,41 4906058,38 157-78 7457839,03 4989931,68 457-8 7515138,96 4906024,38 157-79 7457853,71 4989931,74 457-9 7515213,00 4906001,73 157-80 7457867,78 4989931,81 457-10 7515460,32 4905951,79 157-81 7457896,61 4989931,92 457-11 7515612,84 4905911,89 157-82 7457984,43 4989932,29 457-12 7515671,69 4905885,61 157-83 7458015,80 4989932,42 457-13 7515735,70 4905841,56 157-84 7458043,61 4989932,54 457-14 7515753,52 4905834,03 157-85 7458082,63 4989932,71 457-15 7515787,05 4905829,63 157-86 7458114,12 4989932,84 457-16 7515870,07 4905846,98 157-87 7458141,20 4989932,96 457-17 7516022,90 4905888,33 157-88 7458149,17 4989932,99 457-18 7516027,47 4905870,92 157-89 7458167,31 4989933,06 457-19 7515874,74 4905829,59 157-90 7458197,60 4989940,05 457-20 7515790,69 4905812,01 157-91 7458247,04 4989942,36 457-21 7515750,63 4905816,26 157-92 7458257,48 4989938,40 457-22 7515724,97 4905827,11 157-93 7458257,48 4989933,44 457-23 7515663,44 4905869,61 157-94 7458249,31 4989933,41 457-24 7515606,78 4905894,94 157-94 7458246,47 4989927,41 457-25 7515456,34 4905934,24 157-95 7458205,05 4989927,24 457-26 7515209,11 4905984,16 157-96 7458152,16 4989918,91 457-27 7515132,35 4906007,63 157-97 7458122,04 4989915,75 457-28 7515060,24 4906042,89 157-98 7457805,52 4989913,86 457-29 7514843,71 4906176,56 157-99 7457298,54 4989934,86 457-30 7514853,17 4906191,88 157-100 7457294,08 4989932,46 457-31 7514873,93 4906179,04 157-101 7457307,50 4989146,98 457-32 7514795,06 4907153,39 157-102 7457374,53 4988794,91 457-33 7514769,77 4907168,26 157-103 7457381,28 4988794,90 458 7514762,16 4906820,92 157-104 7457381,10 4988780,50 459 7514284,59 4905065,74 157-105 7457381,79 4988776,24 460 7513597,41 4903620,51 157-106 7457368,34 4988776,46 461 7513560,27 4902780,97 157-106 7457128,74 4988725,22 462 7512435,46 4900289,37 157-107 7457125,59 4988724,54 463 7511868,24 4898960,87 157-108 7457121,59 4988723,70 464 7511666,86 4898626,34 157-109 7457005,78 4988749,68 465 7512290,22 4897480,31 157-110 7457009,64 4988753,46 466 7512515,09 4897414,84 157-111 7457010,02 4988753,83 467 7512690,68 4897337,35 157-112 7457010,38 4988754,18 468 7513213,94 4896622,08 157-113 7457010,54 4988754,66 469 7514054,22 4896713,18 157-114 7457014,16 4988765,66 470 7516071,28 4896364,11 157-115 7457014,20 4988765,78 471 7516366,69 4895560,41 157-116 7457014,36 4988766,25 472 7516941,39 4895038,68 157-117 7457014,85 4988766,14 473 7517332,92 4894772,70 157-118 7457014,97 4988766,12 474 7518576,04 4894681,63 157-119 7457049,99 4988758,52 475 7519730,80 4893899,95 157-120 7457128,81 4988741,47 476 7520321,95 4893189,29 157-121 7457128,91 4988741,40 477 7520652,15 4892792,34 157-122 7457129,30 4988741,31 478 7520935,51 4892625,87 157-123 7457125,10 4988744,93 479 7521038,03 4892231,30 157-124 7457124,95 4988745,06 480 7521342,51 4891877,95 157-125 7457159,20 4988752,42 481 7522163,73 4890632,19 157-126 7457199,72 4988761,15 482 7522292,69 4890359,57 157-127 7457215,61 4988764,58 483 7522644,04 4890116,43 157-128 7457225,60 4988766,78 484 7522696,29 4889829,34 157-129 7457247,20 4988771,53 485 7522929,66 4889478,95 157-130 7457280,31 4988780,07 486 7523059,12 4889132,67 157-131 7457305,96 4988782,69 487 7523282,49 4888949,20 157-132 7457305,98 4988782,72 488 7523463,70 4888677,12 157-133 7457355,81 4988793,14 489 7523812,38 4887784,10 157-134 7457289,74 4989142,97 490 7524166,43 4887626,49 157-135 7457284,54 4989414,94 491 7525039,75 4886438,84 157-136 7457283,99 4989432,35 491-1 7525271,52 4885835,42 157-137 7457283,38 4989452,55 491-2 7525340,75 4885794,33 157-138 7457283,25 4989455,56 491-3 7525409,67 4885759,93 157-139 7457282,12 4989489,39 491-4 7525435,48 4885743,57 157-140 7457281,81 4989498,52 491-5 7525466,62 4885715,18 157-141 7457281,50 4989507,61 491-6 7525544,74 4885622,22 157-142 7457281,05 4989520,63 491-7 7525556,19 4885620,58 157-143 7457280,61 4989533,58 491-8 7525633,23 4885687,37 157-144 7457279,92 4989553,75 491-9 7525645,44 4885693,28 157-145 7457281,82 4989555,33 491-10 7525657,59 4885693,32 157-146 7457275,36 4989933,33 491-11 7525668,70 4885688,38 157-147 7457243,87 4989948,18 491-12 7525721,52 4885630,18 157-148 7457244,18 4989954,17 491-13 7525731,38 4885624,24 157-149 7458549,26 4989927,84 491-14 7525742,74 4885622,31 157-150 7458290,83 4990176,99 491-15 7525755,60 4885625,38 157-151 7456513,68 4991160,39 491-16 7525865,06 4885681,20 157-152 7456506,82 4991537,86 491-17 7525905,64 4885695,52 157-153 7456471,03 4991739,91 491-18 7525932,55 4885698,65 157-154 7455837,64 4991969,90 491-19 7525953,15 4885696,03 157-155 7455258,99 4992658,45 491-20 7525972,75 4885689,17 192 7453736,22 4992407,04 491-21 7526013,73 4885660,26 193 7453186,10 4992606,80 491-22 7526024,65 4885647,51 194 7451992,96 4993537,53 491-23 7526064,24 4885580,65 195 7451862,39 4993615,09 491-24 7526080,02 4885569,33 196 7450983,29 4993622,82 491-25 7526136,62 4885566,75 197 7449717,41 4994903,16 491-26 7526151,57 4885568,18 198 7448921,18 4996505,59 491-27 7526152,48 4885549,81 199 7448260,42 4997417,06 491-28 7526083,11 4885550,30 199-1 7448259,50 4997418,34 491-29 7526065,81 4885555,90 199-2 7448204,37 4997948,18 491-30 7526051,75 4885567,42 200 7448203,65 4997949,62 491-31 7526003,49 4885645,22 200-1 7447037,39 5000296,75 491-32 7525974,03 4885667,93 200-2 7446911,14 5000289,31 491-33 7525953,05 4885677,45 200-2 7446652,13 5000274,05 491-34 7525928,35 4885680,65 200-3 7446654,53 5000197,17 491-35 7525903,85 4885676,19 200-4 7446655,00 5000180,56 491-36 7525849,28 4885654,62 200-5 7446622,92 5000210,51 491-37 7525762,09 4885608,55 200-6 7446611,11 5000456,90 491-38 7525742,40 4885604,31 200-8 7446642,85 5000543,14 491-39 7525726,26 4885606,96 200-9 7446651,30 5000292,04 491-40 7525711,89 4885614,77 200-10 7446895,69 5000306,43 491-41 7525659,42 4885672,69 200-11 7447023,59 5000313,96 491-42 7525651,20 4885675,94 202 7446754,61 5000612,07 491-43 7525644,54 4885673,37 202-1 7446639,27 5000649,41 491-44 7525564,83 4885603,35 202-2 7446604,63 5000660,62 491-45 7525537,34 4885587,35 203 7446278,92 5000766,08 491-46 7525527,52 4885603,14 204 7445125,05 5002044,90 491-47 7525528,71 4885613,15 205 7443680,45 5005087,84 491-48 7525450,48 4885706,16 206 7441804,25 5005238,94 491-49 7525410,81 4885738,53 207 7440632,41 5006047,46 491-50 7525333,74 4885777,60 208 7439530,27 5006286,15 491-51 7525281,89 4885808,42 209 7433633,94 5009146,22 492 7525572,04 4885053,02 210 7433137,53 5009276,07 493 7525416,00 4884030,66 211 7429786,55 5011473,61 494 7525184,90 4880768,50 212 7427694,94 5012792,66 495 7526204,97 4879592,88 213 7427395,24 5013183,82 496 7526785,37 4878451,49 214 7426647,60 5013585,59 497 7526960,27 4877927,96 215 7426581,63 5015421,30 498 7529936,68 4874678,60 216 7425735,96 5018431,56 499 7530244,07 4873972,99 217 7425480,71 5018765,15 500 7530728,95 4873614,72 218 7424976,37 5018974,85 501 7530816,80 4873152,92 219 7424505,67 5022588,00 502 7531633,68 4872019,10 220 7424336,69 5023059,02 503 7532041,91 4871356,52 221 7423957,76 5026062,76 504 7532097,30 4869146,28 222 7423413,51 5026797,07 505 7532405,94 4868852,73 223 7422891,76 5027041,80 506 7532415,21 4868370,79 224 7420296,54 5027647,12 507 7532471,21 4868277,95 224-1 7420248,05 5027658,43 508 7532820,35 4867784,60 224-2 7418162,42 5028496,72 509 7532648,85 4866782,73 226 7418317,41 5029778,04 510 7533807,70 4864398,10 227 7417732,90 5030216,85 517 7538275,80 4860631,37 228 7415643,17 5033500,02 517-1 7538448,53 4860153,36 228-1 7415608,02 5033555,25 517-2 7538652,69 4860293,28 228-2 7415348,64 5034107,16 517-3 7538752,02 4860371,62 229 7415340,29 5034110,17 517-4 7538789,64 4860393,61 230 7414026,60 5034583,87 517-5 7538805,55 4860382,53 231 7411655,88 5036806,09 517-6 7538762,20 4860356,77 232 7411436,95 5036739,77 517-7 7538663,25 4860278,71 233 7410961,42 5036989,14 517-8 7538454,82 4860135,97 234 7409732,73 5037261,49 518 7538724,53 4859389,62 234-1 7408451,35 5038021,89 519 7540693,19 4859037,82 234-2 7408262,98 5037537,29 519-2 7542216,25 4858512,49 234-3 7408267,30 5037527,89 519-1 7541806,70 4858623,93 234-4 7407622,57 5036485,61 520 7542910,80 4858215,01 234-5 7407180,42 5035775,20 521 7542926,80 4858213,82 234-6 7407167,32 5035802,07 522 7543832,48 4858146,47 234-7 7407402,40 5036179,20 523 7544284,49 4858364,46 234-8 7407604,18 5036499,74 524 7545663,44 4857425,47 234-9 7408004,21 5037141,26 525 7545877,94 4857407,95 234-10 7408252,87 5037541,48 526 7547020,41 4857421,02 234-11 7408251,96 5037547,78 527 7547765,04 4856164,70 234-12 7408439,59 5038028,87 528 7548254,56 4855889,49 235 7405812,72 5039587,73 529 7549423,21 4856582,15 236 7404670,16 5039692,85 530 7551810,10 4855971,76 237 7401467,39 5041338,57 531 7553142,82 4855846,70 238 7400900,46 5041903,56 532 7553417,02 4856008,83 239 7400060,06 5041676,83 532-1 7553931,33 4856014,16 239-1 7399763,75 5041596,89 532-2 7554127,43 4855903,64 239-2 7398441,54 5042914,57 532-3 7555164,17 4855007,85 239-3 7396037,68 5042266,03 532-4 7555448,56 4854734,86 239-4 7395380,50 5042920,96 532-5 7555759,93 4854493,09 239-5 7395363,24 5042903,63 532-6 7555784,09 4854472,21 239-6 7395317,55 5042898,70 533 7556334,90 4854663,72 239-7 7395308,25 5042984,85 534 7558081,86 4853551,45 239-8 7395301,52 5042988,21 535 7559074,78 4853771,86 239-9 7395310,39 5042990,83 536 7559393,18 4853424,58 239-10 7394473,96 5043824,40 537 7559864,13 4853202,26 239-11 7393991,16 5043694,14 538 7560379,27 4852458,98 239-12 7391034,07 5046641,09 539 7562375,30 4852623,93 248 7390738,26 5046749,61 540 7563926,13 4852182,78 249 7386740,86 5048216,07 541 7564111,32 4852155,35 250 7386507,91 5048237,99 542 7564184,08 4852247,07 251 7386316,00 5048371,94 543 7564884,65 4852329,60 252 7385898,33 5048525,16 544 7566293,67 4852446,05 253 7385559,64 5049256,34 545 7567543,54 4852539,50 254 7385080,73 5049299,47 546 7568048,12 4852543,52 255 7383993,58 5049793,12 547 7568756,89 4852756,74 256 7382795,20 5051072,89 548 7569706,07 4853336,57 257 7382274,82 5051990,39 549 7571764,56 4853387,59 257-1 7381276,20 5053144,75 550 7572994,22 4853084,91 257-2 7379440,34 5054179,64 551 7574434,59 4853252,93 257-3 7379170,48 5054625,96 552 7574896,31 4852887,67 260 7379344,65 5055332,77 553 7579963,04 4850994,53 261 7379570,28 5056248,44 554 7580961,12 4850226,46 262 7377101,11 5057608,26 555 7581534,09 4850150,21 263 7374552,53 5059309,95 556 7583008,23 4850755,14 264 7373390,16 5059380,56 557 7585098,63 4851499,54 265 7373139,83 5059663,27 558 7585724,77 4850966,67 266 7372408,95 5060406,42 559 7586930,95 4850745,31 267 7371763,64 5060734,82 560 7588666,47 4851185,02 268 7371636,76 5061135,39 561 7589704,37 4851386,16 269 7371149,02 5061907,16 562 7590729,55 4851032,52 270 7368656,30 5062467,05 563 7591335,95 4851151,51 270-1 7368398,89 5062524,87 564 7591575,86 4851129,08 270-2 7368300,45 5062840,14 565 7595268,05 4850650,56 270-3 7368652,46 5064407,35 566 7596911,11 4851081,67 270-4 7368400,81 5065213,28 567 7598075,31 4851285,61 274 7367528,11 5066035,79 568 7599162,41 4851075,71 274-1 7365661,06 5068781,68 569 7601194,42 4851076,84 274-2 7362617,80 5070251,97 570 7602144,07 4851625,83 274-3 7362320,51 5070422,38 569-1 7601967,99 4851524,04 278 7362319,36 5070970,13 569-2 7601959,90 4851536,08 279 7361188,76 5072093,71 569-3 7601934,59 4851543,20 279-1 7359288,75 5072837,55 569-4 7601903,59 4851556,58 279-2 7359301,54 5072753,86 569-5 7601824,77 4851616,14 279-3 7359306,96 5072738,74 569-6 7601800,95 4851625,84 279-4 7359322,08 5072737,52 569-7 7601753,21 4851630,56 279-5 7359324,38 5072734,48 569-8 7601691,90 4851702,76 279-6 7359377,38 5072740,00 569-9 7601706,73 4851824,16 279-7 7359384,91 5072731,98 569-10 7601682,85 4851853,38 279-8 7359360,63 5072708,70 569-11 7601659,81 4851865,34 279-9 7359353,12 5072717,78 569-12 7601649,18 4851867,73 279-10 7359328,52 5072714,59 569-13 7601651,44 4851881,67 279-11 7359292,66 5072709,93 569-14 7601670,75 4851877,34 279-12 7359286,38 5072713,00 569-15 7601696,97 4851875,96 279-13 7359283,45 5072732,23 569-16 7601697,14 4851864,47 279-14 7359392,74 5072723,75 569-17 7601725,52 4851829,60 279-15 7359418,09 5072700,57 569-18 7601710,72 4851708,40 279-16 7359385,18 5072659,33 569-19 7601762,22 4851647,76 279-17 7359377,82 5072644,00 569-20 7601805,32 4851643,50 279-18 7359379,20 5072629,84 569-21 7601833,74 4851631,92 279-19 7359410,44 5072516,93 569-22 7601912,72 4851572,25 279-20 7359414,22 5072513,82 569-23 7601940,62 4851560,20 279-21 7359439,82 5072435,30 569-24 7601971,14 4851551,62 279-22 7359508,44 5072403,05 569-25 7601983,61 4851533,07 279-23 7359501,15 5072387,70 571 7603728,94 4852358,08 279-24 7359415,14 5072427,88 572 7604409,55 4853105,62 279-25 7359354,65 5072647,78 573 7604568,69 4853834,47 279-26 7359391,02 5072693,11 574 7604602,35 4854031,88 279-27 7359377,32 5072708,95 575 7605255,18 4855386,05 279-28 7359496,12 5072371,19 576 7605629,09 4855897,65 279-29 7359438,90 5072296,79 577 7605411,67 4856193,10 279-30 7359336,30 5072243,93 578 7605633,27 4856690,42 279-31 7359330,25 5072232,13 579 7605927,27 4857251,11 279-32 7359349,56 5072131,42 579-1 7606181,98 4857330,59 279-33 7359367,24 5072134,79 580 7606465,79 4857392,26 279-34 7359372,53 5072112,42 581 7606808,90 4857282,49 279-35 7359218,00 5072076,97 582 7607520,51 4857648,36 279-36 7359236,97 5071986,27 583 7608316,30 4857136,66 279-37 7359242,92 5071987,05 584 7608960,73 4857276,69 279-38 7359287,87 5071779,03 585 7609187,59 4856840,69 279-39 7359270,89 5071776,59 585-1 7610749,70 4856340,92 279-40 7359266,96 5071775,78 585-2 7610960,74 4856751,72 279-41 7359264,65 5071775,13 585-3 7610952,89 4856764,94 279-42 7359249,57 5071844,92 585-4 7611046,18 4856822,80 279-43 7359238,64 5071898,31 585-5 7611116,53 4856891,47 279-44 7359220,96 5071984,40 585-6 7611133,03 4856914,04 279-45 7359214,05 5071983,29 585-7 7611143,19 4856941,64 279-46 7359196,49 5072070,35 585-8 7611159,15 4857005,59 279-47 7359167,74 5072065,04 585-9 7611169,63 4857056,43 279-48 7359166,23 5072071,37 585-10 7611184,69 4857088,19 279-49 7359144,67 5072067,06 585-11 7611200,29 4857113,64 279-50 7359143,45 5072073,14 585-12 7611208,67 4857137,80 279-51 7359175,62 5072092,17 585-13 7611203,74 4857150,52 279-52 7359328,14 5072126,37 585-14 7611215,44 4857156,53 279-53 7359305,30 5072252,00 585-15 7611230,57 4857130,21 279-54 7359415,01 5072308,23 585-16 7611223,68 4857121,20 279-55 7359428,30 5072317,62 585-17 7611187,97 4857052,22 279-56 7359476,22 5072380,53 585-18 7611158,33 4856919,79 297-57 7359266,11 5072846,41 585-19 7611158,33 4856900,05 280 7358749,32 5073048,73 585-20 7611151,62 4856889,51 281 7358655,92 5073664,86 585-21 7611138,01 4856883,95 282 7357126,53 5074274,32 585-22 7611058,13 4856809,34 283 7357002,19 5074369,30 585-23 7611001,18 4856773,18 284 7356645,92 5074415,72 585-24 7610980,69 4856751,33 285 7355590,35 5075232,13 585-25 7610767,61 4856335,30 286 7354155,13 5075650,18 585-26 7611033,91 4856250,00 287 7354033,11 5076139,64 585-27 7611063,85 4856225,05 288 7352739,96 5079693,04 586 7611091,60 4856219,76

Napomena: Redni brojevi prelomnih tačaka usaglašeni su sa izmenama trase koridora te su pojedine tačke ukinute

(8)

U Uredbi o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene transnacionalnog gasovoda „Južni tok” („Službeni glasnik RS”, broj 119/12), podpoglavlje „5.1.2. Spisak parcela detaljne razrade Izmena i dopuna Prostornog plana”, postojeći tekst se menja u delu koji se odnosi na gradove – Zaječara (KO: Prlita, Grljan, Grlište, Leskovac, Gornja Bela Reka, Vratarnica i Lenovac), Smedereva (KO: Saraoci, Lugavčina, Osipaonica, Skobalj, Mala Krsna, Vranovo, Lipe I, Šalinac i Smederevo), Pančeva (KO: Pančevo, Kačarevo, Jabuka i Glogonj), Beograda – gradska opština Palilula, Zrenjanina (KO: Čenta i Knićanin) i Sombora (KO: Kljajićevo, Sombor, Gakovo, Bezdan, Stapar i Bački Breg); kao i opština – Boljevac (KO: Vrbovac, Bačevica, Dobro Polje, Dobrujevac, Ilino, Mali Izvor, Mirovo, Jablanica, Lukovo i Krivi Vir), Paraćin (KO: Klačevica, Izvor, Donja Mutnica, Davidovac i Bošnjane), Ćuprija (KO: Batinac, Ćuprija – van grada, Supska, Isakovo, Vlaška i Krušar), Despotovac (KO: Bogava, Brestovo i Jasenovo), Svilajnac (KO: Troponje, Vrlane, Grabovac, Dublje, Crkvenac, Svilajnac i Kušiljevo), Velika Plana (KO: Donja Livadica, Trnovce, Miloševac, Lozovik i Markovac), Žabari (KO: Porodin, Žabari, Simićevo i Oreovica), Kovin (KO: Kovin, Skorenovac, Pločica i Bavanište), Opovo (KO: Sefkerin, Opovo i Baranda), Titel (KO: Titel, Lok, Vilovo, Gardinovci i Šajkaš), Žabalj (KO: Đurđevo, Žabalj i Gospođinci), Temerin (KO: Temerin i Sirig), Srbobran (KO: Turija i Srbobran), Vrbas (KO: Bačko Dobro Polje, Kucura, Vrbas atar, Zmajevo) i Kula (KO: Kula, Crvenka i Sivac) i glasi:

„5.1.2. Spisak parcela detaljne razrade Izmena i dopuna Prostornog plana

GRAD ZAJEČAR

KO Gornja Bela Reka

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

2780, 2781, 2784, 2086, 2078, 2079, 2085, 2080, 2084, 2083, 2082, 2081, 2786, 2785, 10846, 10845, 344, 340, 339, 341, 338, 337, 336, 334, 333, 303, 291, 127, 130/2, 131, 135, 111, 110, 125, 128, 126, 123, 121, 120, 119, 118, 116, 117, 115, 30, 29, 122, 10839, 31, 11/2, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 83, 102, 103, 108, 43/3, 59, 61, 62, 43/2, 66, 67, 72, 71, 70, 908, 77, 78, 76, 75, 79, 80, 65, 63, 81, 82, 86, 87, 88, 98, 99, 73, 74, 907, 112, 113, 114, 106, 107, 105, 104, 100, 101, 85, 84, 335, 129, 124, 10791, 64.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

2088, 2089, 2071, 2076, 2779, 2782, 2783, 2780, 2781, 2784, 2077, 2086, 2078, 2079, 2085, 2080, 2084, 2083, 2082, 2081, 2786, 2787, 2785, 2087, 10846, 10845, 362, 363, 364, 359, 351, 345, 348, 347, 346, 343, 342, 344, 340, 339, 341, 338, 337, 336, 334, 333, 303, 332, 291, 127, 206, 295, 294, 293, 297, 298, 299, 283, 300, 301, 304, 282, 288, 289, 130/1, 292, 130/2, 131, 134, 152, 150, 148, 136/2, 136/1, 137, 135, 111, 110, 125, 128, 126, 290/2, 123, 121, 120, 119, 118, 116, 117, 115, 30, 29, 122, 10839, 31, 11/2, 32, 33, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 83, 102, 103, 108, 43/3, 54, 55, 56, 59, 58, 60, 61, 62, 43/2, 66, 67, 72, 71, 70, 69, 68, 908, 924/2, 924/1, 927, 909, 926, 925, 906, 905, 885, 886, 887, 888, 904, 903, 889, 890, 891, 902, 901, 900, 897, 91, 90, 89, 77, 78, 76, 75, 79, 80, 65, 63, 81, 82, 86, 87, 88, 96/1, 92, 93, 95, 98, 99, 140, 139, 138, 97, 109, 73, 74, 907, 112, 113, 114, 106, 107, 105, 104, 100, 101, 85, 84, 365, 10840, 335, 129, 124, 10791, 349, 350, 352, 328, 329, 358/2, 132, 133, 154, 153, 149, 96/2, 64, 10792, 10841, 290/1.

KO Grlište

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

18647/1, 18646, 18645, 18642, 18641, 18640, 18639, 18638, 18637, 18636, 18634, 18633, 18632, 18631, 18630, 18629, 18628, 18627, 18626, 18625, 18624, 18623, 18622, 18621, 18620, 18619, 18618, 18617, 18595/1, 18589/1, 18590, 18591, 18592, 18593, 18594, 19667, 19662, 19663, 19525, 19666, 18672, 18586, 18588, 18587, 18585, 18584/2, 18584/1, 18583, 18582, 18581/2, 18577, 18576, 18575, 18523, 18524, 18525, 18526, 18527, 18530, 18531, 18532, 18533, 18534, 18536, 18545, 18547, 18548, 18553, 18554, 18555, 18574, 18557, 18556, 18552, 18288, 18289/2, 18289/3, 18290, 18289/1, 18291, 18292, 19636, 18293, 19674, 18303, 18302, 18366, 18367, 18369, 19520, 18371, 18409, 18406, 18407, 18408, 18405, 19625, 18400, 18401, 18402, 19626, 19622, 19627, 18433, 18432/2, 19521, 19622, 18431, 18430, 18420, 18419, 18418, 18417, 18416, 18415, 18414, 18412, 18424, 18426, 18427, 18428, 18429/2, 19675, 19658, 18535, 19659, 19655, 19654, 19524/1, 19653, 19652, 19620, 19628, 18368, 19629, 19630, 19623, 18404, 18403, 19524/2, 14347, 14346, 14345, 14344, 14343, 14342, 17406, 14332, 14331, 14317, 14330, 14329, 14328, 14327, 14326, 14325, 14324, 14321, 14320, 14319, 14318, 14316, 14315, 14314, 14308, 14309, 14310, 14313, 14312, 15131, 14311, 14298, 14299, 14300, 15129, 15130, 15128, 15127, 15126, 15124, 15125, 15123, 15142, 15141, 15137, 15138, 15139, 15140, 15136, 15113, 15118, 15117, 15116, 15135, 14294, 15143, 15173, 15144, 15170, 15171, 15172, 15174, 15196, 15175, 15176, 15177, 15178, 15179, 14293, 15132, 14296, 15134, 15133, 14297, 14292, 14290/2, 14291, 14290/1, 14278, 15180, 14277, 14274, 15182, 14276, 14275, 14272, 14271, 15181, 15183, 15184, 14270, 14261, 15188/2, 15188/1, 15186, 15187, 15194, 15195, 15198, 15197, 15199, 15203, 15202, 15201, 15205, 15206, 15207, 15208, 15213, 15200, 15193, 15189, 15190, 15191, 14256, 14255, 14254, 14253, 14248, 14250, 14220, 14221, 14251, 14252, 14232, 14228, 14229, 14230, 14227, 14234, 14238, 14235, 14239, 14245, 14246, 14247/1, 14242, 14243, 14241, 14240, 14244, 15937, 15936, 15939, 15938, 15940, 15915, 15916, 15914, 15935, 15934, 15933, 14237, 14236, 15214, 15215, 15192, 14226, 12121, 12120, 12119, 11694/3, 11693, 11692, 11691, 11686, 11685, 11683, 11673, 11684, 11676, 11682, 11681, 11680, 11675, 11674, 11694/1, 11706, 11710, 11740, 11652, 11651, 11650, 11653, 11664, 11663, 11656, 11657, 11662, 11658, 11660, 11661, 11659, 11647, 11646, 11640, 11639, 11645, 11642, 11644, 11643, 11641, 11635, 11634, 11633, 11636, 11632, 11631/1, 11629/1, 11629/2, 11631/2, 11638/2, 11637, 11638/1, 11649, 11648, 11655, 11654, 11741, 11623, 11626, 11627, 11620, 11621, 11628, 11630, 11619, 11618, 11617, 11616, 11615, 11678, 11677, 11709/2, 11708, 11707, 11622, 11787/2, 11787/1, 11786, 11785, 11784, 11792, 11789, 11790, 11791, 11788, 17411/1, 11605, 11607, 11606, 11609, 11610, 11611, 11604, 11613/2, 11613/1, 11612/2, 11612/1, 11794, 11795, 11816, 11817, 11818, 11821, 10488/1, 10488/3, 10488/2, 17416/1, 10327, 10328, 10333, 10334, 10335, 10338, 10337, 10336, 10332, 10330, 10329/1, 10329/2, 10324, 10323, 10061, 10060, 10041, 10042, 10043, 10044, 10056, 10057, 10055, 10058, 10054, 10048, 10047, 10046, 10045, 10049, 10050, 10053, 10052, 10037, 10038, 10342, 10341, 10347, 10346, 9787, 10011, 10010, 10033, 10036, 10035, 10034, 10032, 10051, 10030, 10031, 10029, 10059, 9997, 9998, 10013, 10012, 10008, 10009, 10007, 10006, 9782, 9783, 9781, 9780, 9779, 9778, 9736, 9735, 9776/1, 9785, 9790, 9788, 9789, 9791, 9792, 9794, 9793, 9996/2, 10005, 10001, 10000, 9999, 9795, 9796, 10004/2, 10004/1, 10003/1, 10002/1, 9806, 9803, 9802, 9804, 9805, 9801, 9800, 9797, 9798, 9734, 9808, 9809, 9810, 9811, 9824, 9692, 9799/1, 9799/2, 9705, 9704, 9703, 9709, 9708, 9713, 9706, 9702, 9701, 9700, 9698, 9697, 9694, 9693, 9691, 9825, 9699, 17384/1, 17385, 17405, 15119, 14295, 14233, 14257, 15185, 15147, 17417/1, 14260, 17409/1, 11695, 11689, 11688, 11687, 11690, 11665, 11679, 11666, 11667, 11668, 11670, 11669, 11672, 17359/2, 10040, 10039, 9776/2, 17415/1, 9695, 9696, 19638, 19522, 19657/2, 17929, 17928, 17927, 17926, 17925, 17924, 17922, 19605, 17923, 19528/2, 11671, 9986/2, 18647/2.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

18658, 18657, 18659, 18660, 18662, 18647/1, 18646, 18645, 18644, 18643, 18642, 18641, 18640, 18639, 18638, 18637, 18636, 18635, 18634, 18663, 18666, 18665, 18664, 18633, 18632, 18631, 18630, 18629, 18628, 18627, 18626, 18625, 18624, 18623, 18622, 18621, 18620, 18619, 18618, 18617, 18616, 18615, 18614, 18613, 18612, 18611, 18610, 18609, 18608, 18607, 18606, 18605, 18604, 18596/2, 18595/2, 18595/1, 18596/1, 18589/1, 18590, 18591, 18592, 18593, 18594, 19667, 19665, 19664, 19662, 19663, 19525, 19666, 19661, 18672, 18673, 18586, 18588, 18587, 18585, 18584/2, 18584/1, 18583, 18582, 18581/1, 18581/2, 18580, 18577, 18576, 18575, 18523, 18524, 18525, 18526, 18501, 18503, 18504, 18505, 18507, 18509, 18510, 18511, 18512, 18529/1, 18527, 18528, 18530, 18531, 18532, 18533, 18534, 18536, 18537, 18546, 18538, 18539, 18541, 18540, 18543, 18542, 18545, 18547, 18548, 18553, 18554, 18555, 18574, 18573, 18570, 18569/2, 18568, 18566, 18571, 18572, 18567, 18569/1, 18562, 18559, 18560, 18558, 18557, 18556, 18552, 18288, 18289/2, 18289/3, 18290, 18289/1, 18291, 18292, 18287, 18286, 18284, 19636, 18293, 18294, 18295, 18296, 18297, 18298, 18299, 18301, 19632, 19674, 18529/2, 18544, 18307, 18306, 18303, 18302, 18305, 18366, 18367, 18369, 19520, 18363, 18370, 18364, 18365, 18362, 18361, 18371, 18410, 18409, 18406, 18407, 18408, 18405, 18399, 19625, 18400, 18401, 18402, 18398, 18397, 19626, 19622, 19627, 18433, 18434/1, 18434/2, 18413, 18432/1, 18432/2, 19521, 18437, 19622, 18431, 18430, 18420, 18419, 18418, 18417, 18416, 18415, 18414, 18412, 18425, 18424, 18426, 18427, 18428, 18429/2, 18423, 18422, 19675, 19658, 19668, 18535, 19659, 19655, 19654, 19524/1, 19653, 19652, 18304, 19620, 19628, 18368, 19629, 19630, 19623, 18404, 18403, 19524/2, 14353, 14347, 14348, 14341, 14346, 14345, 14344, 14343, 14342, 14334, 14335, 14336, 17406, 14332, 14333, 14331, 14317, 14330, 14329, 14328, 14327, 14326, 14325, 14324, 14321, 14320, 14319, 14318, 14316, 14315, 14314, 14339, 14338, 14337, 14305, 14306, 14307, 14308, 14309, 14310, 14313, 14312, 15131, 14311, 14298, 14299, 14300, 14301, 14302, 14303, 14286, 14285, 14284, 15129, 15130, 15128, 15127, 15126, 15124, 15125, 15123, 15122, 15121, 15120, 15112, 15110, 15106, 15105, 15104, 15103, 15102, 15146, 15145, 15142, 15141, 15137, 15138, 15139, 15140, 15136, 15113, 15118, 15117, 15116, 15135, 14294, 15143, 15173, 15144, 15166, 15161, 15160, 15159, 15158, 15162, 15163, 15165, 15167, 15168, 15169, 15170, 15171, 15172, 15174, 15157, 15156, 15300, 15299, 15298, 15297, 15296, 15295, 15294/2, 15293, 15292, 15290, 15291, 15196, 15175, 15176, 15177, 15178, 15179, 14293, 15132, 14296, 15134, 15133, 14297, 14292, 14290/2, 14288, 14289, 14291, 14290/1, 14278, 15180, 14277, 14274, 14273, 14280, 14281, 14282, 14283, 15182, 14276, 14275, 14272, 14271, 15181, 15183, 15184, 13977, 13978/1, 13980, 13988, 13985, 14268, 14269, 14267, 14266, 14265, 14270, 14264, 14263, 14262, 14261, 15188/2, 15188/1, 15186, 15187, 15194, 15195, 15198, 15197, 15199, 15204, 15203, 15202, 15201, 15205, 15206, 15207, 15208, 15213, 15200, 15193, 15189, 15190, 15191, 14257, 14258, 14256, 14255, 14254, 14253, 14225, 14222, 14219, 14216, 14211, 14210, 14206, 14205, 14203, 14247/2, 14249, 14248, 14250, 14220, 14221, 14251, 14252, 14232, 14228, 14229, 14230, 14227, 14234, 14238, 14235, 14239, 14245, 14246, 14247/1, 14242, 14243, 14241, 14240, 14244, 15937, 15936, 15939, 15938, 15940, 15915, 15916, 15914, 15913, 15912, 15918, 15919, 15917, 15930, 15920, 15931, 15932, 15935, 15934, 15933, 15929, 15928, 15908, 15909, 15911, 15927, 14237, 14236, 15214, 15215, 15223, 15926, 15925, 15924, 15923, 15922, 15221, 15220, 15218, 15211, 15212, 15210, 15216, 15217, 15209, 15192, 14226, 12139, 12130, 12129, 12128, 12124, 12127, 12126, 12125, 12121, 12120, 12119, 12118, 12115, 12123, 12122, 12117, 11699, 11705, 11694/2, 11694/3, 11693, 11692, 11691, 11686, 11685, 11683, 11673, 11684, 11676, 11682, 11681, 11680, 11675, 11674, 11694/1, 11706, 11710, 11719, 11718, 11713, 11715, 11716, 11717, 11720, 11721, 11722, 11723, 11731, 11732, 11733, 11734, 11735, 11736, 11737, 11738, 11739, 11740, 11652, 11651, 11650, 11653, 11664, 11663, 11656, 11657, 11662, 11658, 11660, 11661, 11659, 11647, 11646, 11640, 11639, 11645, 11642, 11644, 11643, 11641, 11635, 11634, 11633, 11636, 11632, 11631/1, 11629/1, 11629/2, 11631/2, 11638/2, 11637, 11638/1, 11649, 11648, 11655, 11654, 11741, 11742, 11743, 11744, 11745, 11746, 11761, 11762, 11763, 11764, 11623, 11626, 11625, 11624, 11766, 11767/2, 11767/1, 11627, 11620, 11621, 11628, 11630, 11619, 11618, 11617, 11616, 11615, 11678, 11677, 11711, 11709/2, 11708, 11707, 11622, 11787/2, 11787/1, 11783, 11786, 11785, 11784, 11792, 11789, 11790, 11791, 11788, 11768, 11770, 11774, 17411/1, 11605, 11607, 11606, 11609, 11610, 11611, 11604, 11608, 11614/1, 11614/2, 11613/2, 11613/1, 11612/2, 11612/1, 11794, 11795, 11816, 11817, 11818, 11819, 11821, 11820, 11822, 11823, 11824/1, 11824/2, 11826, 11829, 11828, 11827, 10503, 10494, 10493, 10490, 10492, 10491, 10489, 10488/1, 10488/3, 10488/2, 17416/1, 10321, 10326, 10325, 10322, 10075, 10327, 10328, 10333, 10334, 10335, 10338, 10337, 10336, 10332, 10330, 10329/1, 10329/2, 10324, 10323, 10074, 10073, 10077, 10072, 10061, 10060, 10041, 10042, 10043, 10044, 10056, 10057, 10055, 10058, 10054, 10048, 10047, 10046, 10045, 10049, 10050, 10053, 10052, 10037, 10038, 10342, 10341, 10347, 10346, 10348, 10345, 10349, 10350, 9774/2, 9774/1, 10368, 10369, 10370, 10371, 10344, 10343, 9787, 10011, 10010, 10033, 10036, 10035, 10034, 10032, 10051, 10030, 10031, 10029, 10059, 10026, 10027, 10028, 10017, 10018/2, 10016, 10014, 9988, 9986/1, 9987/2, 9989, 9990, 9994/2, 9997, 9998, 10013, 10012, 10008, 10009, 10007, 10006, 9782, 9783, 9781, 9780, 9779, 9778, 9736, 9735, 9733, 9777, 9737, 9776/1, 9785, 9790, 9788, 9789, 9784, 9791, 9792, 9794, 9793, 9991/2, 9985/2, 9996/2, 9995/2, 10005, 10001, 10000, 9999, 9795, 9796, 10004/2, 10004/1, 10003/1, 10002/1, 9996/1, 9995/1, 9994/1, 9993, 9992, 9981, 9980, 9979/1, 9978, 9924, 9923, 9925, 9806, 9803, 9802, 9804, 9805, 9801, 9800, 9797, 9798, 9734, 9732, 9740, 9741, 9742, 9743, 9807, 9922, 9921, 9808, 9809, 9810, 9920, 9926/1, 9811, 9812, 9813, 9814, 9815, 9816, 9817, 9822, 9823, 9824, 9692, 9799/1, 9799/2, 9705, 9704, 9703, 9709, 9708, 9707, 9711, 9710, 9745, 9731, 9730, 9727, 9726, 9713, 9712, 9706, 9702, 9701, 9700, 9698, 9697, 9694, 9693, 9691, 9825, 9699, 9728, 9719, 9720/1, 9718, 9716, 9715, 17384/1, 17385, 9721, 9722, 9723, 9724, 9725, 17405, 15119, 14295, 15164, 15294/1, 13978/2, 14233, 15222, 14257, 17407, 15185, 15147, 17417/1, 14260, 14259, 17409/1, 11698, 11697, 11696, 11695, 11689, 11688, 11687, 11690, 11665, 11679, 11666, 11667, 11668, 11670, 11669, 11672, 17359/2, 10319, 10040, 10039, 10351, 9776/2, 17415/1, 9979/2, 9984/1, 9985/1, 9983, 9982/1, 9991/1, 9984/2, 9695, 9696, 19638, 19522, 19657/2, 11700, 19621, 11781, 10486, 10487, 14352/1, 17932, 17931, 17930, 17929, 17928, 17927, 17926, 17925, 17924, 17922, 17921, 17920, 19605, 17923, 19528/2, 11603, 11671, 15224, 9986/2, 11709/1, 18647/2.

KO Grljan

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

13830, 13831, 13832, 14705, 13834, 14706, 14614, 13835/1, 13833, 13812, 13813, 13816, 13814, 13811, 13810, 13809, 13808, 13804, 13803, 13805, 13806, 13807, 14692, 14612, 14704, 13836, 13837, 13802, 14703, 13839, 13840, 14605, 13841, 13842, 13844, 13845, 14610, 13774, 13775, 13776, 13777, 13778, 13779, 13770/2, 13772, 13532, 13531, 13530, 13529, 13528, 13527, 13526, 13525, 13524, 13523, 13522, 13521, 13520, 13518, 14661/2, 14694, 13791, 13792, 13793, 13790, 13789, 13787, 13788, 13786, 13795, 13797, 13798, 13799, 13800/2, 13800/1, 13838, 14696, 14611, 13519, 14695, 13501, 13500, 13499, 13498, 13497, 13496, 13561, 13563, 13562, 13559, 13558, 13554, 14663, 13495, 13494, 13493, 13492, 13491, 13485, 13487, 13486, 13553, 13550, 13548, 13546, 13545, 13542, 13541, 13537, 13471/2, 13471/1, 13469, 13470, 14653, 13436, 13435, 13434, 13433, 13432, 13431, 14654, 13429, 14655, 14608, 14652, 13396, 13394, 13392, 13389, 13390, 13388, 13387, 14639, 13383, 13384, 13382, 13385, 13386, 13405, 13404, 13403, 14647, 13419, 13420, 13423, 13424, 13425, 14648, 13397, 13398, 13399, 13400, 13401, 13402, 14606, 14623, 14642, 13144, 13143, 13142, 13141, 13140, 13139, 13138, 13119, 13137, 13136, 13135, 13134/1, 13134/2, 13120, 13121, 13118, 13122, 13123, 13117, 13116, 14645, 14646, 13133/1, 13211, 13210, 13151, 13152, 14641, 13150, 13149, 13148, 13147, 13146, 13145, 14640, 14649, 14662, 14656, 14666, 4657, 4655, 4653, 4654, 4629, 4630, 4656, 4628, 4627, 4573, 4572, 4567, 4631, 4632, 4634, 4633, 4637, 4635, 4636, 4626, 4574, 4568, 4569, 4562, 4564, 4565, 4566, 13835/2.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

13830, 13829, 13828, 13825, 13824, 13823, 13821, 13820, 13819, 13831, 13832, 14705, 13834, 14706, 14614, 13835/1, 13833, 13818, 13817, 13815, 13812, 13813, 13816, 13814, 13811, 13810, 13809, 13808, 13804, 13803, 13805, 13806, 13807, 14692, 14612, 14704, 13836, 13837, 13802, 14703, 13839, 13840, 14605, 14030, 14031, 14032, 14029, 14028, 14027, 14026, 14025, 14024, 14022, 13841, 13842, 13844, 13845, 13853, 13854, 13855, 13856, 13858, 14610, 13774, 13775, 13776, 13777, 13778, 13779, 13780, 13770/2, 13772, 13534, 13532, 13531, 13530, 13529, 13528, 13527, 13526, 13525, 13524, 13523, 13522, 13521, 13520, 13518, 13517, 13516, 13515, 13514, 13513, 14661/2, 13771, 13859/2, 14664, 14694, 13791, 13792, 13793, 13790, 13789, 13787, 13788, 13786, 13785, 13784, 13783, 13782, 13795, 13797, 13796, 14697, 13798, 13799, 13800/2, 13800/1, 13801, 13707, 13838, 14696, 14611, 13519, 14695, 9776, 9777, 9778, 9780, 9779/2, 9207/3, 9207/2, 9207/1, 9206, 9193, 9194, 9190/3, 9190/2, 9195, 9779/1, 9219, 13501, 13500, 13499, 13502, 13498, 13497, 13496, 13533, 13535, 14661/1, 13536, 13572, 13571, 13570/2, 13570/1, 13567, 13564, 13561, 13563, 13562, 13559, 13565, 13560, 13557, 13556, 13555, 13558, 13554, 14663, 13495, 13494, 13493, 13492, 13491, 13490, 13488, 13481, 13482, 13483, 13484, 13485, 13487, 13486, 13553, 13550, 13548, 13549, 13546, 13547, 13551, 13552, 13545, 13542, 13543, 13544, 13540, 13539, 13541, 13538, 13537, 13471/2, 13471/1, 13469, 13470, 13468, 13467, 13466, 14653, 13439, 13438, 13437, 13436, 13435, 13434, 13433, 13432, 13431, 14654, 13429, 13430, 14655, 13601, 13602, 14657, 14608, 14652, 13395, 13396, 13394, 13393, 13391, 13392, 13389, 13390, 13388, 13387, 14639, 13378, 13379, 13380, 13381, 13383, 13384, 13382, 13385, 13386, 13405, 13404, 13406, 13407, 13403, 14647, 13419, 13420, 13422, 13423, 13424, 13425, 13426, 13421, 14648, 13397, 13398, 13399, 13400, 13401, 13402, 14606, 14623, 14642, 13144, 13143, 13142, 13141, 13140, 13139, 13138, 13119, 13137, 13136, 13135, 13134/1, 13134/2, 13120, 13121, 13118, 13122, 13123, 13117, 13116, 13124, 13115, 13114, 13113, 13112, 13111, 14645, 13132, 13131/1, 14646, 13133/1, 13133/2, 13215, 13214, 13213/3, 13212, 13211, 13210, 13151, 13152, 14641, 13153, 13150, 13149, 13148, 13147, 13146, 13145, 13154, 14640, 14649, 14662, 14656, 14691, 14666, 13770/1, 4641, 4647, 4642, 4646, 9180, 4657, 4655, 4653, 4654, 4629, 4630, 4656, 4628, 4627, 4573, 4572, 4567, 4631, 4632, 4634, 4633, 4638, 4639, 4652, 4651, 4649, 4648, 4637, 4635, 4636, 4626, 4574, 4568, 4569, 4562, 4564, 4565, 4566, 4557, 4556, 4555, 4558, 4550, 4551/1, 4551/3, 4549, 4548, 4660, 4661, 4662, 4659, 13835/2, 5328.

KO Lenovac

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

6707, 6706, 6705, 6704, 6703, 6702, 6708, 6709, 6711, 6712, 6713, 6714, 6715, 6716, 6720, 6721, 6722, 6747, 6723, 6738, 6725, 6726, 6710, 6724, 6739, 6740, 6745, 6746, 6780/1, 6792, 6766, 7072, 7080, 6765, 6767, 6793, 6760, 6759, 6762, 6763, 7081, 6761, 7082/2, 7082/1, 7083, 7084, 7086, 7085, 5947, 6656, 6655, 6757, 6758, 6772, 6771, 6799, 6773, 6777, 6778, 6779, 6741, 6744, 6743, 6742, 6748, 6719, 6717, 6718, 6701, 6687, 6664/2, 6663, 6749, 6750, 6751, 6752, 6753, 6754, 6755, 6756, 11477, 7079/1, 7076, 7074, 7075, 7077, 7078, 7095, 7096, 7093/1, 7092, 7087, 7094, 7093/2, 7091, 7093/3, 7089, 7088, 7097, 7101, 7102, 7112, 7062, 7111, 7113, 7115, 7061, 7150, 7149, 7144, 7143, 7142, 7128, 7127, 7126, 7123, 7124, 7122, 7118, 7117, 7125, 7130, 7141, 7140, 7139, 7134, 7131, 7133, 7132, 5834, 5838, 7120, 7121, 7119, 7108, 7110, 7109, 7103, 7104, 7107, 5835, 5833, 5854, 5836, 5832, 5831, 7135, 7137, 7138, 5727, 5733, 5631/2, 7268/2, 5631/1, 7269, 5619, 5618, 5617, 5615, 5614, 5616, 7275, 7276, 7277, 7284, 7285, 7274, 7286, 7288, 7287, 7294, 7293, 7292, 7291, 7290, 7289, 7298, 7300, 7299, 7301, 7297, 7538, 7542/1, 7544, 7316, 7308, 7307, 7312, 7365, 7828, 7865/1, 11485, 7838, 7839, 7862, 7858, 7857, 7856, 4611, 4628, 4627, 7855, 7854, 4629, 4626, 4612, 4614, 4630, 4631, 4632, 4638/2, 4638/1, 4609, 4610, 4607, 4608, 4606, 4605, 7860, 7859, 4604, 7861, 7356, 7342, 7842, 7344, 7345, 7336, 7346, 7347, 7349, 7348, 7333, 7334, 7335, 7340, 7339, 7341, 7844, 7338, 7337, 7843, 7851, 7848, 4633, 7853, 4638/3, 7847, 4634, 4636, 4635, 7845, 7330, 5511, 7331, 7332, 5512, 5513, 5522, 5523, 5524, 7311, 5525, 5526, 5520, 5521, 5514, 5509, 5494, 5508, 5515, 5516, 5519, 5507, 5497, 5495, 5506, 5518, 5528/2, 5527, 7282, 7281, 5528/1, 7280, 7310, 7283, 7279, 7278, 5489, 5493, 5492, 5510, 5491, 5490, 11452, 5610, 5611, 5613, 7545, 7548, 7273, 7265, 7264, 7267, 7272, 5631/3, 5629, 5734, 11454, 7309, 4599, 4600, 4601, 4598, 4583, 4582, 4581, 4580, 4579, 4578, 4602, 4603, 7885, 7884, 7881, 7891, 7883, 7882, 7888, 7890, 4524, 4521, 4525, 4527, 4526, 4532, 4533, 7914, 7913, 7912, 7911, 7910, 7909, 7889, 4558, 4557, 4547, 4546, 4545, 4534, 4531, 4528, 4529, 4520, 4519, 4518, 7947, 7948, 8039, 4460, 4461, 7979, 7980, 7978, 7976, 7977/1, 7973, 7974, 7975, 4462, 4463, 4465, 4466, 4468, 4485, 7969, 4493, 4494, 4496, 4499, 4501, 4502, 4498, 4497, 4495, 4490, 4489, 4488, 4483, 4469, 4484, 4478, 4477, 4471, 4470/1, 4467, 4470/2, 4473, 4459, 4457, 4458, 4455, 4454, 4424/2, 4504, 4506, 4507, 8040, 8041, 8042, 8045, 8047, 8046, 8048, 8049, 8051, 8052, 8059, 8060, 8070, 8064, 8063, 8062, 8061, 4450, 4451, 4449, 4452, 4444, 4445, 4446, 4436, 4435, 4438, 4443, 4442, 4439, 4434, 4426, 4427, 4513, 4512, 4514, , 4516, 4517, 4503, 4530, 4540, 4539, 4541, 4537, 4542, 4543, 4544, 4536, 4535, 4551, 4552, 4548, 4556, 4549, 4553, 4555, 4559, 4560, 4561, 4562, 4563, 4564, 4565, 4575, 4576, 4572, 4585, 4586, 4588, 4584, 4577, 7886, 7079/2, 7129, 11476, 7266, 7343, 7840, 7841, 7295, 7270, 11475, 7846, 4550, 7915, 4491, 4492, 4464, 4472, 4441, 4453, 4456, 11487, 11468, 11478, 7951, 4538, 11494, 4437, 4447, 6764, 7063, 7271.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

6697, 6698, 6699, 6688/1, 6696, 6707, 6706, 6705, 6704, 6703, 6702, 6708, 6709, 6711, 6712, 6713, 6714, 6715, 6716, 6720, 6721, 6722, 6747, 6723, 6738, 6725, 6726, 6710, 6729, 6727, 6724, 6731, 6730, 6733/1, 6786, 6789, 6785, 6734, 6735, 6736, 6737, 6739, 6740, 6745, 6746, 6784, 6783, 6782, 6775, 6776, 6780/1, 6774, 6790, 6791, 6794, 6792, 6770, 6769, 6766, 6796, 7070, 7069, 7071, 7072, 7073, 7068, 7065, 7059, 7080, 6765, 6767, 6793, 6760, 6759, 6762, 6763, 7081, 6761, 7082/2, 7082/1, 7083, 7084, 7086, 7085, 5947, 5948, 5949, 5950, 5942, 6648, 6649, 6653, 6652, 6651, 6656, 6654, 6655, 6757, 6758, 6772, 6771, 6799, 6773, 6777, 6778, 6779, 6741, 6744, 6743, 6742, 6748, 6719, 6717, 6718, 6701, 6700, 6687, 6664/2, 6686, 6680, 6681, 6679, 6672/2, 6674, 6664/1, 6662, 6660, 6663, 6749, 6750, 6751, 6752, 6753, 6754, 6755, 6756, 11477, 7079/1, 7076, 7074, 7064, 7060, 7075, 7077, 7078, 7095, 7096, 7093/1, 7092, 7087, 7094, 7093/2, 7091, 7093/3, 7090, 7089, 7088, 7097, 5941, 5939, 7098, 5940, 7099, 5936, 5935, 5842, 7100, 7101, 7102, 7112, 7062, 7111, 7113, 7115, 7061, 7181, 7180, 7179, 7114, 7182, 7185, 7184, 7177, 7183, 7116, 7176, 7200, 7170, 7169, 7166, 7165, 7164, 7163, 7162, 7161, 7150, 7149, 7148, 7147, 7146, 7261, 7593, 7145, 7144, 7143, 7142, 7128, 7127, 7126, 7123, 7124, 7122, 7118, 7117, 7125, 7130, 7141, 7140, 7139, 7134, 7131, 7133, 7132, 5834, 5838, 7120, 7121, 7119, 7108, 7110, 7109, 7103, 7104, 7107, 7106, 7105, 5839/2, 5835, 5833, 5854, 5836, 5830, 5829, 5832, 5831, 7135, 5855, 5852, 5853, 5837, 5839/1, 5840, 5841, 5844, 7137, 7138, 5736, 5738, 5737, 5727, 5729, 5731, 5732, 5733, 5631/2, 5630, 5632, 7268/1, 7268/2, 5631/1, 7269, 5628, 5626, 5627, 5625, 5623, 5624, 5619, 5618, 5617, 5615, 5620, 5622, 5621, 5606, 5608, 5607, 5614, 5616, 7275, 7276, 7277, 7284, 7285, 7274, 7286, 7288, 7287, 7294, 7293, 7292, 7291, 7290, 7289, 7298, 7300, 7299, 7301, 7297, 7296, 7538, 7542/1, 7544, 7542/2, 7302, 7303, 7537, 7532, 7531, 7530, 7304, 7306, 7305, 7318, 7317, 7316, 7308, 7307, 7315, 7320, 7319, 7326, 7325, 7321, 7322, 7313, 7314, 7323, 7368, 7369, 7370, 7312, 7365, 7366, 7350, 7364, 7363, 7362, 7359, 7358, 7360, 7394, 7355, 7834, 7836, 7835, 7837, 7828, 7865/1, 11485, 7838, 7839, 7867, 7865/2, 7864/1, 7863, 7862, 7858, 7857, 7856, 4611, 4628, 4627, 7855, 7854, 4629, 4626, 4612, 4614, 4613, 4630, 4631, 4632, 4639, 4638/2, 4638/1, 4643, 4642, 4641, 4640, 4646, 4624, 4625, 4623, 4616, 4617, 4618, 4609, 4610, 4607, 4608, 4606, 4605, 7860, 7859, 4604, 7861, 7869, 7870, 7871, 7868, 7864/2, 7357, 7356, 7342, 7842, 7344, 7345, 7336, 7346, 7347, 7349, 7348, 7333, 7334, 7335, 7340, 7339, 7341, 7844, 7338, 7337, 7843, 7851, 7848, 4633, 7853, 4638/3, 7847, 4634, 4636, 4635, 7845, 7330, 5511, 7331, 7332, 5512, 5513, 5522, 5523, 5524, 7311, 5525, 5526, 5520, 5521, 5514, 5509, 5494, 5508, 5515, 5516, 5519, 5507, 5497, 5495, 5506, 5503, 5517, 5518, 5505, 5504, 5528/2, 5527, 7282, 7281, 5528/1, 7280, 7310, 7283, 7279, 7278, 4657, 4653, 4654, 4652, 4651, 4650, 4648, 4649, 4647, 4637, 5489, 5488, 5487, 5496, 5486, 5485, 5484, 5498, 5502, 5493, 5492, 5510, 5491, 5490, 11452, 5501, 5500, 5547, 5546, 5542, 5529, 5610, 5609, 5531, 5530, 5612, 5541, 5605, 5611, 5613, 7545, 7548, 7546, 7273, 7265, 7264, 7267, 7272, 5631/3, 5629, 5734, 7591, 7551, 7552, 7553, 7554, 7555, 7556, 7560, 11454, 7543, 7541, 5604, 7309, 4599, 4600, 4601, 4598, 4583, 4582, 4581, 4580, 4579, 4578, 4602, 4603, 7885, 7884, 7880, 7879, 7893, 7899, 7892, 7881, 7905, 7906, 7891, 7883, 7882, 7888, 7890, 7916, 7907, 7917, 7926, 7923, 7922, 7921, 7920, 7919, 7918, 4524, 4523, 4522, 4521, 4525, 4527, 4526, 4532, 4533, 7914, 7913, 7912, 7911, 7910, 7909, 7889, 4558, 4557, 4547, 4546, 4545, 4534, 4531, 4528, 4529, 4520, 4519, 4518, 7947, 7944, 7924, 7945, 7946, 7948, 7949, 7950, 7952, 7954, 7953, 7955, 7958, 7961, 7960, 7968, 7970, 7972, 7977/2, 7982, 7981, 7983, 7984, 7985, 7986, 7988, 7990, 7989, 7993, 7994, 7995, 7996, 7997, 8000, 7999, 8001, 8002, 8004, 8038, 8039, 4460, 4461, 7979, 7980, 7978, 7976, 7977/1, 7973, 7974, 7971, 7975, 4462, 4463, 4465, 4466, 4468, 4485, 7969, 4493, 4494, 4496, 4499, 4500, 4501, 4502, 4498, 4497, 4495, 4490, 4489, 4488, 4483, 4391, 4469, 4484, 4479, 4480, 4476, 4478, 4477, 4471, 4475, 4470/1, 4467, 4470/2, 4473, 4474, 4459, 4457, 4458, 4455, 4454, 4424/2, 4424/1, 4425, 4422, 4397, 4392, 4390, 4487, 4486, 4505, 4504, 4506, 4507, 4338, 4339, 4388, 8040, 8041, 8042, 8045, 8047, 8046, 8048, 8049, 8044, 8043, 8051, 8050, 8052, 8059, 8060, 8055, 8058, 8065, 8066, 8068, 8072, 8074, 11509/1, 11509/2, 8071, 8070, 8069, 8064, 8063, 8062, 8061, 4450, 4451, 4449, 4452, 4444, 4445, 4446, 4436, 4435, 4438, 4443, 4442, 4439, 4440, 4434, 4426, 4427, 4428, 4430, 4431, 4508, 4509, 4510, 4511, 4513, 4512, 4514, , 4516, 4517, 4503, 4530, 4540, 4539, 4541, 4537, 4542, 4543, 4544, 4536, 4535, 4551, 4552, 4548, 4556, 4549, 4553, 4555, 4319, 4321, 4320, 4322, 4323, 4324, 4317, 4318, 4316, 4559, 4560, 4561, 4562, 4563, 4564, 4565, 4566, 4571, 4567, 4573, 4574, 4575, 4576, 4572, 4585, 4586, 4587, 4588, 4597, 4596, 4595, 4594, 4590, 4589, 4591, 4584, 4577, 7886, 7908, 6728, 6768, 7079/2, 6695, 7129, 11476, 7266, 7550, 7547, 7592, 7367, 7343, 7840, 7841, 7295, 7270, 11475, 7846, 4621, 4554, 4550, 7915, 4491, 7959, 4492, 11467, 4464, 4472, 4441, 4453, 4456, 11487, 11489, 6795, 7549, 11468, 11478, 11483, 11484, 7951, 4538, 4568, 11494, 7324, 4437, 4447, 6764, 6781, 7063, 7136, 8073, 6780/2, 7271.

KO Leskovac

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

3262, 3275, 3274, 3272, 3271, 3270, 3273, 3269, 3267, 3266, 3264, 3265, 3263, 3268, 3287, 3288, 3286, 3276, 3289, 5259, 5258, 5255, 5260, 5264, 5265, 5263/2, 5263/1, 3318, 3319, 3320, 5251, 5250, 5249, 5252, 5253, 5262, 5254, 5256, 5257/2, 5257/1, 5246, 5245, 5244, 5242, 5243, 5237, 5236, 5235/1, 5234, 5233, 5231, 5235/2, 5227, 5228, 5229, 5230, 5238, 5239, 5240, 5225, 5224, 5223, 5222, 5188, 5187, 5189, 5186, 5185, 5190, 5191, 5221, 5201, 5220, 5219, 5218, 5217, 3331, 3329, 3328, 3327, 3334, 3335, 3336, 3321, 3322, 3324, 3323, 3325, 3326, 5241, 5193, 5192, 5200, 5202, 5216, 5206, 5205, 5207, 5198, 5197, 5196, 5195, 5183, 5184, 5194, 5181, 5180, 5177, 5176, 5178, 5179, 5182, 5081/1, 5080, 5079, 5078/1, 5076, 5075, 5073/2, 5073/1, 5077, 4451, 4452/3, 4452/2, 4437, 4453, 4457, 4454, 4456, 4455, 4458, 4459, 4460, 4462, 4461, 4466, 5072, 5071, 5066, 5065, 5064, 5061, 5060/1, 5283, 5290, 4476, 4475, 4468, 4469, 4473, 4474, 4472, 4467, 4465, 4463, 4464, 4483, 5059, 5058, 5057, 5056, 5055, 5054, 4491, 4492/2, 4493, 5025, 4536/1, 4537, 4543, 4497, 4496, 4499, 4500, 4539, 4550, 4551, 4552, 4969, 4553, 4556, 4555, 4564, 4566, 4569, 4565, 4582, 4581, 4580, 4579, 4578, 4577, 4576, 4575, 4574, 4571, 4570, 4572/2, 4572/1, 4573, 4592, 4593, 4594, 4595, 4532, 4529, 4525/1, 4524, 4525/3, 4525/2, 4514/1, 4506/2, 4487, 4488, 4481, 4489, 4490, 4501, 4492/1, 4498, 4507, 4508, 4509, 4505, 4503, 4502, 4515, 4526, 4527, 4528, 4533, 4586, 4585, 4584, 4583, 4587, 4590, 4589, 4588, 4591, 4568, 4567, 4563/3, 4563/2, 4563/1, 4561, 4562, 4560/1, 4558, 4557, 4559, 4560/2, 4968, 4954/1, 4958, 4956, 4954/3, 4954/2, 4602, 4634, 4635, 4636, 4638, 4637, 4639, 4647, 4817, 4648, 4649, 4663, 4662, 4660, 4788, 4789, 4786, 4790, 4813, 4812, 4811, 4810, 4796, 4798, 4799, 4800, 4802, 4803, 4809, 4807, 4808, 4814, 4815, 4816, 4818, 4819, 4820, 4821, 4822, 4823, 4824, 4833, 4832, 4834, 4841, 4845/1, 4845/2, 4805, 4847, 4846, 4827, 4826, 4828, 4825, 4829, 4831, 4830, 4835, 5288, 4854, 4864, 4862, 4863, 4860, 4861, 4857, 4858, 4859, 4804, 4801, 4797, 4792, 4791, 4784, 4783, 4781, 4782, 4766, 4767, 4768, 4776, 4775, 4772, 4773, 4774, 4770, 4777, 4778, 4779, 4780, 4785, 4765, 4764, 4757/2, 4745, 4742, 4763, 4769, 4771, 5287, 4554, 5279, 5247, 5248, 5261, 3330, 5199, 4471, 4470, 4538, 4544, 4535, 4793, 4794, 4806, 4513, 4512, 4957/2, 4957/1, 4795, 5175, 5284, 5316, 5078/2, 4762, 4511, 4510, 4504.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

3262, 3259, 3258, 3257, 3256/1, 3261, 3260, 3279, 3278, 3275, 3274, 3272, 3271, 3270, 3273, 3269, 3267, 3266, 3264, 3265, 3263, 3268, 3287, 3288, 3286, 3276, 3277/1, 3289, 3226, 5259, 5258, 5255, 5260, 5264, 5265, 5263/2, 5263/1, 3290, 3318, 3319, 3320, 5251, 5250, 5249, 5252, 5253, 5262, 5254, 5256, 5257/2, 5257/1, 5246, 5245, 5244, 5242, 5243, 5237, 5236, 5235/1, 5234, 5233, 5232, 5231, 5235/2, 5227, 5228, 5229, 5230, 5238, 5239, 5240, 5225, 5224, 5223, 5222, 5188, 5187, 5189, 5186, 5185, 5190, 5191, 5221, 5201, 5220, 5219, 5218, 5217, 3331, 3329, 3332, 3338/2, 3339, 3333, 3328, 3327, 3334, 3335, 3337, 3317, 3292, 3291, 5282, 3336, 3321, 3322, 3324, 3323, 3325, 3326, 5241, 5314, 5193, 5192, 5200, 5202, 5203, 5216, 5206, 5205, 5207, 5208, 5209, 5210, 5212, 5213, 5215, 3342, 3338/1, 5211, 3346, 3345, 5204, 3691, 3348, 3688, 3695, 3694, 3693, 3692, 5282, 5198, 5197, 3697, 3696, 3703, 5196, 5195, 5183, 5184, 5194, 5181, 5180, 5177, 5176, 5172, 5171, 5173, 5169, 5170, 5168, 5313, 5174, 5178, 5179, 5182, 5081/1, 5080, 5079, 5078/1, 5076, 5075, 5073/2, 5073/1, 5077, 3705, 3707, 3706, 4450, 4451, 4452/3, 4452/2, 4452/1, 4446, 4445, 4443, 4442, 4441, 4440, 4439, 4438, 4437, 4453, 4457, 4454, 4456, 4455, 4458, 4459, 4460, 4462, 4461, 4466, 5072, 5071, 5066, 5065, 5064, 5061, 5060/1, 5062, 5063, 5068, 5067, 5069, 5070, 5082, 5139, 5283, 4449, 5290, 4431, 4479, 4480, 4478, 4477, 4476, 4475, 4468, 4469, 4473, 4474, 4472, 4467, 4465, 4463, 4464, 4483, 4482, 5049, 5050, 5051, 5038, 5059, 5058, 5057, 5056, 5055, 5054, 5048, 5047, 5046, 5045, 5034, 5035, 5036, 5037, 5030, 5031, 5032, 5029, 5028, 5027, 4492/3, 4491, 4492/2, 4493, 5026, 4494, 4495, 5025, 5024, 4536/2, 4536/1, 4537, 4989, 4986, 4984, 4985, 4543, 4497, 4496, 4499, 4500, 4539, 4540, 4541, 4542, 4545, 4546, 4977, 4978, 4549, 4976, 4548, 4549, 4550, 4551, 4552, 4969, 4970, 4971, 4553, 4972, 4975, 4974, 4973, 4966, 4967/1, 4965, 4964, 4963, 4556, 4555, 4564, 4566, 4569, 4565, 4582, 4581, 4580, 4579, 4578, 4577, 4576, 4575, 4574, 4571, 4570, 4572/2, 4572/1, 4573, 4592, 4593, 4594, 4595, 4532, 4529, 4525/1, 4530, 4520, 4521, 4519, 4518, 4516, 4517, 4522, 4523, 4524, 4525/3, 4525/2, 4514/1, 4514/2, 4506/1, 4506/2, 4421, 4420, 4486, 4485, 4487, 4484, 4488, 4481, 4489, 4490, 4501, 4492/1, 4498, 4507, 4508, 4509, 4505, 4503, 4502, 4515, 4526, 4527, 4528, 4533, 4586, 4585, 4584, 4583, 4587, 4590, 4589, 4588, 4591, 4568, 4567, 4563/3, 4563/2, 4563/1, 4561, 4562, 4560/1, 4558, 4557, 4559, 4560/2, 4968, 4954/1, 4958, 4959, 4960, 4961, 4953, 4952, 4949, 4948, 4955, 4956, 4954/3, 4954/2, 4531, 4596, 4597, 4599, 4598, 4601, 4602, 4600, 4603, 4609, 4618, 4620, 4619, 4621, 4633, 4622, 4632, 4629, 4631, 4630, 4641, 4640, 4634, 4635, 4636, 4638, 4637, 4639, 4647, 4817, 4648, 4649, 4642, 4643, 4644, 4645, 4646, 4650, 4656, 4657, 4659, 4658, 4669, 4670, 4671, 4673, 4668, 4667, 4690, 4691, 4693, 4694, 4732, 4733, 4787, 4665, 4666, 4663, 4662, 4660, 4788, 4789, 4786, 4790, 4813, 4812, 4811, 4810, 4796, 4798, 4799, 4800, 4802, 4803, 4809, 4807, 4808, 4814, 4815, 4816, 4818, 4819, 4820, 4821, 4822, 4823, 4824, 4833, 4832, 4834, 4841, 4845/1, 4836, 4837, 4842, 4843, 4844, 4845/2, 4805, 4847, 4846, 4827, 4826, 4828, 4825, 4829, 4831, 4830, 4835, 4848, 4850, 4849, 4851/2, 4851/1, 4852, 4884, 5288, 4854, 4855, 4873, 4876, 4877, 4878, 4870, 4869, 4871, 4872, 4856, 4867, 4866, 4865, 4864, 4862, 4863, 4860, 4861, 4857, 4858, 4859, 4804, 4801, 4797, 4792, 4791, 4784, 4783, 4781, 4782, 4766, 4767, 4768, 4776, 4775, 4772, 4773, 4774, 4770, 4777, 4778, 4779, 4780, 4785, 4765, 4764, 4757/2, 4745, 4742, 4743, 4744, 4737, 4736, 4738, 4741, 4740, 4739, 4734, 4735, 4748, 4747, 4746, 4755, 4757/1, 4756, 4754, 4759, 4760, 4758, 4761, 4763, 4769, 4771, 4838, 4839, 4840, 4672, 5287, 4554, 4853, 4655, 4664, 3253, 5277, 3277/2, 5279, 5247, 5248, 5261, 3330, 3349, 5199, 4471, 4470, 4538, 4544, 4535, 4962, 5308, 4793, 4794, 4806, 5317, 5033, 4513, 4512, 4957/2, 4957/1, 4795, 4430, 5175, 5284, 4888, 4731, 4423, 3708/2, 5282, 5316, 4448, 5078/2, 4447, 4661, 4762, 5060/2, 5074, 4967/2, 5081/2, 4511, 4510, 4504.

KO Prlita

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

5284, 5283, 5282, 5281, 5280, 5279, 5318, 5277/2, 5277/3, 5277/4, 5306, 5194, 5195, 5277/1, 5319, 5278, 5307, 5317, 5270, 5271, 5272, 5273, 5274/1, 5274/2, 5275, 5276, 5266, 5315, 5267, 5268, 5269, 5260, 5261, 5314, 5257, 5258, 5259, 5313, 5249, 5248, 5247, 5246, 5245, 5312, 5244, 5243, 5242, 5241/2, 5316, 4971/1, 2284, 2283, 2293, 2306, 2302, 2294, 2327, 2322, 2326, 2321, 2325, 2320/2, 2323, 4972/1, 2320/3, 2329, 2397, 2399, 2398, 2390, 2389, 2391, 2394/1, 2522, 2521, 2520, 2524, 2523, 2378, 2525, 2516, 2518, 2517, 2515, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2381, 2548, 2552, 2555, 2553, 2550, 2550, 2547, 2558, 2561, 1809, 1808, 1807, 1806, 1805, 1804, 1803, 1794, 1793, 1792, 2600, 1780, 1777, 1776, 1775, 1774, 1771, 1772, 1773, 2625, 1778, 2626, 2645/2, 2647, 4968, 2648, 1331, 1332, 1335, 1345, 1338, 1337, 1339, 1380, 1322, 1323, 1324, 1325, 1328, 1329, 1330, 2649, 1810, 1811/6, 1811/7, 1811/8, 1811/9, 1815, 2557, 1816, 1817/3, 1817/4, 2546/2, 2546/1, 2546/3, 2542, 2497, 2493, 2492, 2489, 2488, 2485, 2484, 2535, 2543, 2549, 4970/1, 2385, 2324, 2551, 4973/1, 4975, 4956, 2396/1, 1291, 1326, 1327, 1319, 1318, 1295, 1296, 1294, 1293, 1292, 1297, 1150, 1151, 1152, 1149, 1148, 1153, 1157, 1161/1, 1156, 1155, 1170, 1169, 1167, 1172, 1171, 1173, 1174, 1175, 1179, 1298, 1136, 1299, 1137, 1301, 1303, 1300, 1143, 1142, 1141, 1140, 1139, 1138, 1144, 1146, 1349, 1801, 1812, 1811/2, 1811/3, 1811/1, 1811/4, 1811/5, 1802, 1798, 1797, 1796, 1795, 1768, 1769, 1770, 1317, 1316, 1131, 1130, 4964, 1128, 1129, 1112/2, 1112/1, 1121, 1111, 1100, 1102/4, 1105, 1106/1, 1104, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1106/3, 1106/2, 1154, 1060, 1062, 1061, 1059, 1058, 1057, 1036, 1035, 1034, 1033, 1032, 1024, 1019, 1018, 1021, 1020, 1194, 1022, 1023, 1193, 1195, 1191, 1168, 1181, 1190, 1189, 1199, 1196, 1197, 1207, 1198, 1202, 1201, 1200, 1203, 1206, 1209, 1213, 1212, 1211, 1210/1, 3295, 3301, 3297/1, 1204, 1185, 1180, 4959/1, 1314, 1320, 1351, 1348, 1346, 1347, 1342, 1341, 1334, 1321, 1147, 1109, 1108, 1163, 1214, 1205, 1208, 1164, 1165, 1166, 1039/1, 1302, 1192, 1210/2, 2265, 1817/1, 2496, 2559, 2560, 4993, 1811/10.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

5179, 5285, 5284, 5191, 5283, 5282, 5281, 5280, 5279, 5318, 5277/2, 5277/3, 5277/4, 5306, 5192, 5194, 5195, 5196, 5277/1, 5197, 5198, 5300, 5199, 5286, 5299, 5319, 5278, 5307, 5317, 5270, 5271, 5272, 5273, 5274/1, 5274/2, 5275, 5276, 5264, 5265, 5266, 5315, 5267, 5268, 5269, 5260, 5261, 5314, 5254, 5255, 5256, 5257, 5258, 5259, 5313, 5251, 5250, 5249, 5248, 5247, 5246, 5245, 5312, 5244, 5243, 5242, 5241/2, 5241/1, 5240, 5316, 2263, 2264, 2261, 2259, 2258, 2257, 2256, 2255, 2252, 2278, 2250, 2249, 2248, 2282, 2281, 2280, 2279, 2277, 2276, 2251, 4971/1, 2275, 2287, 2286, 2285, 2284, 2283, 2293, 2292, 2303, 2305, 2309, 2307, 2308, 2306, 2302, 2294, 2327, 2322, 2326, 2321, 2325, 2320/2, 2323, 2330, 2312, 4972/1, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2331, 2320/3, 2329, 2334, 2333, 2332, 2387, 2388, 2397, 2399, 2398, 2390, 2389, 2391, 2393, 2394/1, 2382, 2383, 2522, 2521, 2520, 2524, 2523, 2378, 2525, 2516, 2518, 2517, 2515, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2381, 2792, 2790, 2793, 2795, 2794, 2548, 2791, 2779, 2552, 2778/1, 2581, 2580, 2579, 2570, 2573, 2574, 2588, 2569, 2565, 2566, 2567, 2554, 2555, 2553, 2550, 2550, 2547, 2558, 2561, 2562, 2589, 2596, 2595, 2594, 2591, 2593, 2592, 2590, 2598, 2599, 1809, 1808, 1807, 1806, 1805, 1804, 1803, 1794, 1793, 1792, 2600, 1791, 1790, 1789, 1788, 1784, 1785, 1783, 1782, 1781, 1780, 1777, 1776, 1775, 1774, 1771, 1772, 1773, 2625, 2624, 2623, 1779, 1778, 2622, 2609, 2608, 2621, 2626, 2629, 2645/2, 2646, 2647, 4968, 2648, 1331, 1332, 1335, 1345, 1338, 1337, 1339, 1380, 1322, 1323, 1324, 1325, 1328, 1290, 1329, 1330, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 1288, 1289, 1810, 1811/6, 1811/7, 1811/8, 1811/9, 1815, 2557, 1816, 1817/2, 1817/3, 1817/4, 1828, 1827, 1820/1, 1826, 2546/2, 2546/1, 2538, 2545, 2544, 2540, 2541, 2546/3, 2542, 2536, 2483, 2486, 2487, 2490, 2491, 2494, 2495, 2498, 2497, 2493, 2492, 2489, 2488, 2485, 2484, 2535, 2543, 2549, 2539, 2537, 4970/1, 2385, 2324, 2551, 4973/1, 4975, 4956, 2396/1, 1291, 1326, 1327, 1319, 1318, 1295, 1296, 1294, 1293, 1292, 1297, 1150, 1151, 1152, 1149, 1148, 1153, 1160, 1159, 1158, 1157, 1161/2, 1161/1, 1156, 1155, 1170, 1169, 1167, 1172, 1171, 1173, 1174, 1175, 1176, 1179, 1177, 1178, 1248, 1273, 1276, 1274, 1298, 1136, 1299, 1137, 1301, 1303, 1300, 1143, 1142, 1141, 1140, 1139, 1138, 1144, 1146, 1145, 1134, 1133, 866, 867, 868, 861, 862, 863, 864, 865, 1312, 1358, 1356, 1313, 1357, 1353, 1355, 1354, 1350/1, 1350/2, 1349, 1764, 1763/1, 1762, 1759, 1760, 1727, 1801, 1812, 1811/2, 1811/3, 1811/1, 1811/4, 1811/5, 1802, 1799, 1798, 1797, 1796, 1795, 1768, 1769, 1770, 1767, 1766, 1800, 1763/2, 1317, 1316, 1315, 4956, 1135, 1131, 1130, 4964, 1128, 1129, 1120, 1119, 1118, 1117, 1116, 1115, 1114, 1113, 1112/2, 1112/1, 1121, 1111, 1110, 1099, 1101, 1100, 1092, 1091, 1093, 1089, 1090, 1102/3, 1088, 1087, 1094, 1098, 1085, 1102/1, 1065, 1066, 1064, 1063, 1102/4, 1105, 1106/1, 1104, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1106/3, 1106/2, 1154, 1060, 1062, 1061, 1059, 1058, 1057, 1036, 1038, 1037, 1040, 1035, 1034, 1033, 1032, 1031, 1024, 1030, 1041, 1045, 1047, 1028, 1019, 1026, 1027, 1018, 1021, 1020, 1194, 1022, 1023, 1193, 1195, 1191, 1168, 1181, 1190, 1189, 1199, 1196, 1197, 1207, 1198, 1202, 1201, 1200, 1203, 1206, 1209, 1213, 1212, 1211, 1210/1, 926, 925/1, 3296, 3297/2, 3295, 3294, 3299, 3300, 3302, 3301, 1215, 1217, 3297/1, 1218, 1219, 1220, 1204, 1187, 1188, 1186, 1185, 1183, 1182, 1184, 1247, 1180, 1252/2, 1252/1, 1253, 1254, 4959/1, 1352, 1314, 1320, 1351, 1348, 1346, 1347, 1342, 1341, 1334, 1765, 1321, 1147, 1109, 1108, 1132, 1162, 1163, 3298, 1214, 1205, 1208, 1029, 1164, 1165, 1166, 1050, 1039/1, 1039/2, 1039/3, 1039/4, 5311, 1302, 1192, 4962, 4963, 1210/2, 2265, 1813, 1817/1, 2496, 2559, 2560, 4993, 1811/10.

KO Vratarnica

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

14245/1, 14251, 13588, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 13594, 13575, 13576, 13577/1, 13578, 13579, 13580, 13581, 13582, 13583, 13584, 14256, 14257, 13522, 13523, 13524, 13525, 14255, 14254, 13502/14, 13502/15, 13502/16, 13502/17, 14252, 13501, 12440, 12461, 12460, 12459, 12452/2, 12458, 12457, 12456.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

14245/1, 14251, 13588, 13587, 13589, 13590, 13591, 13592, 13593, 13594, 13595, 13596, 13597, 13573/1, 13574, 13575, 13576, 13577/1, 13577/2, 13578, 13579, 13580, 13581, 13582, 13583, 13584, 14256, 14257, 13520, 13521, 13522, 13523, 13524, 13525, 14255, 14254, 13502/14, 13502/15, 13502/16, 13502/17, 14252, 13501, 12427, 12429, 12428, 12438, 12440, 12461, 12460, 12449, 12441, 12437, 12436, 12447, 12459, 12452/2, 12458, 12457, 12456, 12453, 12455, 12454, 12452/1, 12451, 12448, 12450, 224, 229, 225, 223, 222, 221, 218, 219, 226, 220, 212, 213, 211, 210, 209.

OPŠTINA BOLjEVAC

KO Bačevica

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

730, 4825, 731/2, 731/1, 4739, 4765, 4766, 4740, 4741, 4742, 4745, 4243, 4736, 4738, 732, 4737, 3264, 3265, 733, 7328, 3266, 1283, 3268, 3261, 3269, 4735, 4734, 3271, 3272, 3273, 3274, 4733, 4732, 4764, 4731, 4730, 4726, 4729, 3283, 3284, 3280, 3279/1, 3279/2, 3277/1, 3277/2, 3276, 3278, 3286, 3287, 3288, 3260, 3290, 3289, 3259, 3270, 1284, 3258, 3255, 3257, 3256, 3254, 3253, 3252, 3251, 3351, 3349, 3350, 3231, 3228, 3229, 3230/2, 3230/1, 3212, 3220, 3221, 3218, 3219, 3227, 3222, 3217, 3216, 3211, 3209/1, 3190/1, 3192, 3193/1, 3193/2, 3429/1, 3223, 3224, 3225, 3226, 3418, 3419, 3423, 3420, 3417, 3412, 3413, 3444, 3443, 3442, 3441, 3440, 3439, 3438, 3437, 3436, 3435, 3434, 3431, 3447, 3433, 3432, 3449, 3448, 3450, 7303, 3164, 3166, 3163, 3162, 3161, 3168, 3167, 3452, 3451, 3453, 3454, 3455, 3456, 3462, 3446, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3478, 3473, 3472, 3471, 3470, 3160, 3445, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3854, 3853, 3852, 3715, 3484, 3485, 3482, 3480, 3479, 3481, 3477, 3474, 3475, 3476, 3483, 3493, 3518, 3516, 3515, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3102, 3103, 3104, 3510, 3106, 3107, 3108, 3105, 3109, 3111, 3110, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3514, 3513, 3512, 3511, 3099, 3101, 3100, 3554, 3561, 3560, 3558, 3555, 3559, 3552, 3553, 3537/2, 3584, 7323, 3586, 3582, 3571, 3579, 3580, 3581, 3587, 3588, 3591, 3592, 3041, 3042, 3039, 3038, 3031, 3562, 3563, 3570, 3569, 3564, 3061, 3063, 3043, 3037, 3036, 3035/1, 3034, 3030, 3033, 3029, 3567, 3566, 3032, 3565, 3568, 3576/1, 3576/2, 3575, 3574, 3573, 3572, 3578, 3577, 3590, 3589/2, 3589/1, 3593/1, 3593/2, 3594, 3595, 3012/1, 3013, 3020, 3019, 3028/1, 3028/2, 1413/3, 1413/2, 1413/1, 1407/2, 1408, 1412, 1416, 1415, 1414, 3027, 3025, 3024, 1876/1, 1875, 1867, 1868/1, 1868/2, 1868/3, 1452/2, 1832, 1833, 1831, 1834, 1471, 1476, 1487, 1480/2, 1475, 1474, 1473, 1472, 1835/2, 1835/3, 1835/1, 1835/4, 1447/2, 1836, 1837, 1839, 1840, 1841, 1845, 1844, 1846, 1847, 1848, 1849, 1852, 1851, 1855, 1854, 1853, 1843, 1842, 1816, 1817, 1826, 1822, 1827, 1828, 1830, 1829, 1488, 1496, 1500, 1495, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509/2, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1491, 1492, 1493, 1494, 1489, 1825, 1820, 1490, 1515, 1819, 1798, 1800, 1818, 7330, 1529/2, 1532, 1531, 1530, 1518, 1519, 1529/1, 1528, 1542, 1541, 1540/2, 1539, 1538, 1537, 1540/1, 1560/2, 1559, 1560/1, 1561, 1548, 1549, 1550, 1551, 1546, 1545, 1543/1, 1543/2, 1544, 1527, 1526, 1525, 1517, 1516, 1552, 1553, 1558, 1557, 1556, 1580, 1581, 1588, 1589, 1582, 1585, 1584, 1583, 1586, 1555, 1587, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1595, 1590, 1591, 1596, 3275/2, 3275/1, 7339, 3429/2, 3504, 7324, 3060, 1547, 7387, 3583, 533, 527, 526, 537, 536, 737, 734, 735, 736, 534/1, 534/2, 535, 722, 720, 704/1, 703, 702, 695, 699, 693/2, 694, 683, 684, 682, 692, 693/1, 691/1, 691/2, 685, 675, 4901, 674, 4899, 4895, 4900, 4902/2, 4902/1, 657, 659, 658, 673, 656, 652, 653, 655, 7376, 689, 697, 430, 431, 698, 570, 567/2, 567/1, 568/2, 432, 433, 454, 455, 429, 456, 457, 458, 459, 464, 465, 460, 461, 555/1, 560, 561, 559, 562, 563, 565, 566, 558, 557, 564, 719, 556, 555/2, 554, 553, 551, 550, 552, 546, 545, 549, 544, 543, 542, 541, 540, 539, 538, 7319, 519, 520, 523, 522, 521, 514, 516, 517, 518, 476/1, 477/1, 473, 470, 467, 468, 471, 469, 472, 466, 474, 475, 479, 482, 480, 7320, 569, 568/1, 696, 462, 7329, 7322, 3040, 1509/1.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

727, 729, 4829, 4830, 4837, 4826, 730, 4825, 731/2, 731/1, 4739, 4765, 4766, 4740, 4741, 4767, 4768, 4742, 4745, 4243, 4736, 4738, 732, 4737, 3264, 3265, 733, 1274, 738, 748, 747, 739, 740, 1273/1, 746, 745, 1275, 3263/1, 7328, 3263/2, 3266, 3267, 3262, 1282, 1285, 1283, 3268, 3261, 3269, 4735, 4734, 3271, 3272, 3273, 3274, 4733, 4732, 4764, 4731, 4730, 4726, 4746, 4724, 4725, 4722, 4729, 4728, 4727, 4710, 4709, 3282, 3283, 3284, 3280, 4708, 3294, 3293, 3285, 3281/1, 3281/2, 3279/1, 3279/2, 3277/1, 3277/2, 3276, 3278, 3286, 3287, 3288, 3260, 3302, 3292, 3291, 3290, 3289, 3259, 3270, 1289, 1291, 1290/1, 1290/2, 1284, 3258, 3255, 3257, 3256, 3254, 3253, 3252, 3251, 3249, 3250, 3247, 3248, 3244, 3234, 3233, 3232, 3346, 3341/1, 3356, 3353, 3351, 3348, 3349, 3350, 3231, 3228, 3229, 3230/2, 3230/1, 3212, 3220, 3221, 3218, 3219, 3227, 3222, 3217, 3216, 3215, 3211, 3213, 3209/1, 3210, 3209/2, 3208, 3207, 3206, 3205, 1308, 1310, 3204, 3203, 3198, 3197, 3196, 3190/1, 3189/2, 3185, 3186, 3430, 3192, 3191, 3193/1, 3193/2, 3429/1, 3223, 3224, 3225, 3226, 3418, 3419, 3423, 3421, 3422, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3367, 3368/2, 3352, 3420, 3417, 3368/1, 3394, 3395, 3397, 3398, 3399, 3416, 3415, 3414, 3410, 3409, 3411, 3412, 3413, 3408, 3400, 3401, 3402, 3404, 3405, 3406, 3868, 3859/2, 3857/2, 3857/1, 3856, 3857/3, 3859/1, 3855, 3444, 3443, 3442, 3407, 3441, 3440, 3439, 3438, 3437, 3436, 3435, 3434, 3431, 3447, 3433, 3432, 3449, 3448, 3450, 3177, 3178, 7303, 3175, 3176, 3171, 3173/1, 3170, 3165, 3164, 3169, 3166, 3163, 3162, 3161, 3168, 3167, 3452, 3451, 3453, 3454, 3455, 3456, 3462, 3446, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3478, 3473, 3472, 3471, 3470, 3160, 3159, 3158, 3157, 3445, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3854, 3853, 3852, 3851, 3715, 3842, 3858, 3850, 3848, 3849, 3846, 3847/1, 3843, 3837/1, 3838, 3839/1, 3839/2, 3840, 3841, 3484, 3485, 3486, 3482, 3480, 3479, 3481, 3477, 3474, 3475, 3476, 3483, 3487, 3491, 3490, 3489, 3488, 3499, 3523, 3524, 3525, 3522, 3521, 3520, 3519, 3517, 3503, 3493, 3501, 3500, 3518, 3516, 3515, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3102, 3103, 3104, 3510, 3106, 3107, 3108, 3105, 3109, 3111, 3110, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3514, 3513, 3512, 3511, 3117, 3118, 3119, 3122, 3120, 3121, 3127, 3126, 3125, 3128, 3151, 3150, 3152, 3153, 3154, 3155, 3080, 3081, 3082, 3083, 3092, 3091/2, 3091/1, 3094/2, 3093, 3096, 3097, 3098, 3095, 3094/1, 3090, 3099, 3101, 3100, 3554, 3561, 3560, 3558, 3555, 3559, 3557, 3556, 3552, 3539, 3540, 3538, 3553, 3535, 3537/2, 3537/1, 3536/1, 3536/2, 3541, 3550, 3549, 3548, 3547, 3546, 3545, 3544, 3543, 3551, 3534, 3584, 3585, 7323, 3586, 3582, 3571, 3579, 3580, 3581, 3587, 3588, 3591, 3592, 3596/1, 3596/2, 3597/2, 3597/1, 3602, 3601, 3603, 3616, 3606, 3605, 3604, 3599, 3600, 3598, 3041, 3042, 3039, 3038, 3031, 3562, 3563, 3570, 3569, 3564, 3058/1, 3059, 3058/2, 3062, 3061, 3063, 3064, 3056, 3057, 3055/2, 3055/1, 3054/1, 3054/2, 3053, 3052, 3065, 3066, 3068, 3050, 3049, 3046, 3045, 3044, 3043, 3037, 3036, 3035/1, 3035/2, 3034, 3030, 3033, 3029, 3567, 3566, 3032, 3565, 3568, 3576/1, 3576/2, 3575, 3574, 3573, 3572, 3578, 3577, 3590, 3589/2, 3589/1, 3593/1, 3593/2, 3594, 3595, 3609, 3012/2, 3012/5, 3012/4, 3012/3, 3012/1, 3013, 3018, 3017, 3020, 3019, 3028/1, 3028/2, 1413/3, 1413/2, 1413/1, 1407/2, 1407/1, 1409, 1407/3, 1408, 1410, 1412, 1416, 1415, 1414, 3027, 3025, 3024, 1891, 1888, 1884, 1881/2, 1882, 1878/1, 1877, 1876/1, 1876/2, 1878/2, 1875, 1874, 1869, 1872, 1870, 1867, 1866, 1865, 1863, 1862, 1868/1, 1868/2, 1868/3, 1432/2, 1432/1, 1439/1, 1447/1, 1440, 1446, 1453/2, 1451, 1449, 1448, 1452/2, 1452/1, 1453/4, 1453/3, 1450, 1832, 1833, 1831, 1834, 1471, 1453/1, 1453/5, 1465, 1469, 1476, 1478/2, 1478/1, 1479/2, 1479/1, 1480/1, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1480/2, 1475, 1474, 1473, 1472, 1835/2, 1835/3, 1835/1, 1835/4, 1447/2, 1439/2, 1836, 1837, 1839, 1840, 1841, 1845, 1844, 1846, 1847, 1848, 1849, 1852, 1851, 1859, 7330/2, 1858, 1857, 1856, 1855, 1854, 1853, 1843, 1842, 1806, 1807, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1808, 1809, 1811, 1805, 1810, 1826, 1822, 1827, 1828, 1830, 1829, 1488, 1497, 1496, 1500, 1495, 1499, 1498, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509/2, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1491, 1492, 1493, 1494, 1489, 1825, 1820, 1490, 1515, 1819, 1798, 1800, 1801, 1802, 1803, 1818, 1795, 1796, 1797, 1774, 1770, 1769, 1768, 1767, 1766, 1533, 1534, 1737, 1736/1, 7330, 1735, 1734, 1733, 1732, 1567, 1731, 1730, 1729, 1529/2, 1532, 1531, 1530, 1518, 1519, 1529/1, 1528, 1542, 1541, 1540/2, 1539, 1538, 1537, 1536, 1535, 1540/1, 1568, 1569, 1566, 1564, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1565, 1699, 1692/1, 1692/2, 1570, 1572/1, 1571, 1563, 1572/2, 1560/2, 1559, 1560/1, 1561, 1548, 1549, 1550, 1551, 1546, 1545, 1543/1, 1543/2, 1544, 1527, 1526, 1524, 1522, 1521, 1520, 1525, 1523, 1517, 1516, 1552, 1553, 1558, 1557, 1556, 1575, 1574/1, 1573, 1686, 1580, 1576, 1577, 1578, 1579, 1617, 1618, 1581, 1588, 1589, 1582, 1585, 1584, 1583, 1586, 1555, 1587, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1595, 1594, 1593, 1592, 1616, 1590, 1591, 1596, 1608, 1609, 7381, 1713, 3016, 3847/2, 3149, 3172, 7321, 3275/2, 3275/1, 7341, 7339, 3214, 3429/2, 4021, 4021, 3504, 7324, 3060, 1765, 1547, 7387, 1670, 3583, 744, 532, 533, 530, 529, 527, 526, 537, 536, 737, 734, 735, 736, 534/1, 534/2, 535, 722, 723, 720, 714, 718, 713, 712, 4860, 4861, 4862, 710, 706, 704/2, 705, 709, 708, 707, 704/1, 703, 702, 695, 700, 4889, 4887, 4888, 701, 699, 693/2, 694, 683, 684, 682, 692, 693/1, 691/1, 691/2, 685, 675, 4901, 674, 4899, 4898, 4895, 671, 672, 4897, 4900, 4902/2, 4903, 4902/1, 669, 662, 661, 660, 663, 664, 666/1, 657, 659, 658, 673, 656, 652, 653, 650, 651, 654, 655, 677, 679, 688, 686, 687, 7376, 689, 690, 697, 430, 431, 698, 570, 567/2, 567/1, 568/2, 432, 433, 454, 455, 434, 435, 436, 429, 427, 426, 428, 437, 438, 453, 456, 457, 458, 459, 463, 464, 465, 460, 461, 555/1, 560, 561, 559, 562, 563, 565, 566, 558, 557, 564, 719, 556, 555/2, 554, 553, 551, 550, 552, 721, 547, 546, 545, 548, 549, 544, 543, 542, 541, 540, 539, 538, 7319, 519, 520, 525, 524, 523, 522, 521, 514, 516, 517, 518, 476/1, 477/2, 477/1, 473, 470, 467, 468, 471, 469, 472, 466, 474, 475, 479, 482, 448, 484, 483, 485, 490, 491, 488, 489, 497, 499, 495, 492, 493, 494, 7315, 478, 508, 509, 506, 510, 511, 512/1, 476/2, 512/2, 515, 749, 480, 481, 4863, 4890, 7320, 569, 568/1, 696, 676, 649, 462, 531, 7331 , 7329 , 7322 , 3502, 3040, 1509/1, 3190/2.

KO Dobro polje

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

8629, 840, 841, 839, 836, 835, 826, 825, 821, 823, 796, 829, 831, 797/2, 804, 805, 808, 807, 782, 784, 783, 789, 790, 791/2, 791/1, 792, 865/5, 866, 793, 794, 797/1, 795, 798, 801, 799, 800, 803, 802, 853, 854, 833, 832, 851, 852, 828, 837, 838, 834, 827, 819, 830, 824, 865/2, 653, 652, 651, 646, 660, 662, 663, 664, 649, 665, 661, 650, 766, 788, 787, 786, 785, 767, 670, 669, 668, 667, 666, 677, 680, 679, 682, 681, 683, 647, 648, 375, 362, 361, 358, 359, 373, 371, 684, 360, 295, 296, 303, 302, 301, 305, 237, 8568, 304, 300, 297, 298, 293, 290, 292, 291, 294, 8551, 715, 714, 716, 713, 270, 269, 267, 268, 255, 265, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 240, 239, 249, 248, 257, 191, 192, 259, 258, 264, 256, 254, 250, 252, 251, 220, 221, 241, 222, 227, 226, 225, 224, 228, 229, 232, 233, 230, 238, 286, 253, 678, 8575, 706, 223, 8626.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

983, 982, 8629, 840, 847, 846, 848, 845, 841, 839, 836, 835, 826, 825, 821, 820, 822, 823, 818, 796, 829, 831, 797/2, 804, 817, 806, 805, 816, 809, 808, 807, 782, 781, 780, 775, 774, 773, 772, 784, 783, 789, 790, 791/2, 791/1, 792, 865/5, 866, 793, 794, 797/1, 795, 798, 801, 799, 800, 803, 802, 853, 854, 833, 832, 851, 852, 828, 837, 838, 843, 844, 855, 849, 856, 834, 827, 819, 830, 824, 8628, 868/4, 869, 868/3, 867, 865/2, 653, 652, 651, 646, 654, 656, 657, 658, 660, 662, 663, 664, 649, 665, 661, 650, 766, 788, 787, 786, 785, 767, 768, 763, 762, 764, 765, 769, 770, 771, 670, 669, 668, 667, 666, 673, 672, 677, 680, 679, 682, 681, 683, 676, 686, 688, 709, 710, 647, 648, 375, 376, 374, 372, 366, 367, 355, 365, 364, 363, 362, 361, 358, 357, 359, 373, 371, 684, 360, 295, 296, 303, 302, 301, 309, 308, 307, 306, 305, 237, 8568, 304, 300, 297, 298, 293, 290, 292, 291, 294, 356, 8551, 350, 715, 714, 716, 713, 717, 712, 711, 708, 723, 722, 720, 721, 718, 719, 289, 288, 282, 273, 272, 271, 270, 274, 266, 269, 267, 268, 255, 265, 263, 276, 262, 187, 278, 188, 186, 189, 194, 195, 196, 216, 218, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 240, 239, 249, 248, 257, 191, 190, 192, 193, 259, 258, 260, 264, 261, 256, 254, 250, 252, 251, 277, 275, 220, 221, 241, 222, 227, 226, 225, 224, 228, 229, 232, 233, 234, 231, 235, 236, 230, 238, 286, 253, 678, 281, 8575, 706, 223, 8626, 219, 214, 215, 210, 685, 687, 842, 655, 659, 368.

KO Dobrujevac

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

1918/10, 1918/9, 2002, 2019, 2014/1, 2033, 2025, 2026, 2032, 2027, 2024, 2023, 2021, 2020, 2022, 2028, 2029, 2030, 2045, 2031, 2034, 2039, 2037, 2041, 2044, 2040, 2042, 2043, 2067, 2066, 2036, 2128, 2136/1, 2150, 2193, 2194, 2152, 2153, 2141, 2140, 2139, 2137, 2127, 2126, 2125, 2123, 2138, 2157, 2122, 2124, 2069, 2070, 2159, 2156, 2165/2, 2155, 2168, 2154, 2186, 2187, 2188, 2181, 2176, 2175, 2172, 2171, 3222, 3221, 3220/1, 3242, 3243/1, 3243/2, 3241, 3246, 3220/2, 2177, 2178, 2180, 2179, 2182, 2185, 2184, 2183, 2189, 2190, 3212, 3211, 3208, 3209, 3210, 3214, 2206, 3218, 3219, 3228, 3217, 3229, 3243, 3244, 3247,3247, 3251, 3250, 3249, 3248, 3267, 3268, 3264, 3271, 3263, 3260, 3259, 3258, 3257/1,3257/1, 3257/2, 3253/2, 3253/1, 3252, 3137/1, 3137/2, 3138, 3093, 3092, 3255, 3278/1, 3278/2, 3277/4, 3261, 3262, 3272, 3277/1, 3277/3, 4796, 3289, 3285, 3284, 3279/1, 3286, 3288, 3291, 3287, 4790, 4791, 3290, 4802, 3292, 3293, 3294, 3295, 3297, 3298, 3296, 3299, 3280/2, 3279/3, 3279/2, 3087/2, 3280/1, 4760, 4761, 4766, 4775, 4774, 4773, 4767, 4765, 4762, 4764, 4763, 3329, 4769, 4768, 3303, 4772, 3301, 4770, 3304, 3305, 3323, 3325, 3302, 3306, 3282, 3341, 3326, 3340, 3335, 3336, 3337, 3338/4, 3338/1, 3338/2, 3338/3, 3339, 3327, 3330, 3331/2, 3331/1, 4730, 4728, 4723, 4701, 4702/1, 4694/1, 4694/2, 4685, 4686, 4687, 4688, 4682, 4641, 4640, 4633, 4638, 4639, 4636, 4635, 4634, 4624/1, 4632, 4631, 4630, 4629, 4628, 4625, 4605, 4606, 4607, 4608, 4637, 4623, 4689, 4690, 4622/1, 4622/2, 4621/2, 4621/3, 4621/1, 4610, 4611, 4612, 4620, 4705, 4693, 4704, 4719, 4717, 4716/1, 4716/2, 4707, 4714, 4712, 4713, 4715, 4722, 4721, 4725, 3333, 4711, 4604, 4599, 4565, 4566/4, 4563, 4564, 4560/2, 4559, 4560/1, 4561, 4562, 4566/1, 7833, 4165, 4566/3, 4540, 4539, 4538, 4537, 4536, 4535, 4542, 4541, 4543, 4533, 4532, 4545, 4546, 4551, 4556, 4557/2, 4557/1, 4558, 4547, 7831, 4552, 4553, 4554, 4530, 4529, 4531, 4534, 7834, 4194, 4196, 4197, 4199, 4195, 4198, 4180, 4201/1, 4201/2, 4179, 4178, 4181, 4176, 4175, 4167, 4166, 4170, 4171, 4172, 4173, 4169, 4164, 4129, 4128, 4127, 4126, 4125, 4115, 4119, 4116, 4117, 4118, 4204, 4209, 4203, 4205, 4202, 4206, 4208, 4247, 4212, 4246, 4248, 4249, 4250, 4251, 4211/1, 4207, 4255, 4254, 4257, 4256, 4259, 4258, 4272, 4271, 4270, 4288, 4289, 4290, 4291, 4273, 4267, 4269, 4266/1, 4262, 4261, 4312, 4309, 4310, 4314, 4319, 4311, 4264, 4268, 4292, 4315, 4316, 4317, 4318, 4321/1, 4321/2, 4323/1, 4322/1, 4320/2, 4307, 4306, 7854, 4300, 4299, 4301, 4298, 4308, 4297, 4265, 4266/2, 7815, 7828, 3283, 7812/1, 7820, 4200, 4168, 4120, 4260, 4624/2, 4691, 4692, 4720, 3277/5, 3278/3, 3300, 4771, 7824, 2160, 1918/15, 2068, 7810, 7827, 4287, 4183, 7835, 3277/6, 2038, 4737, 4702/2.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

1918/10, 1918/8, 1918/9, 1989, 1990, 1992, 1991, 1999, 1988, 2001/1, 1998, 1997, 1996, 1995, 1993, 1994, 7809, 2003, 2000, 2002, 2006, 2019, 2018, 2017, 2016, 2014/2, 2014/1, 2013, 2033, 2025, 2026, 2032, 2027, 2024, 2023, 2021, 2020, 2022, 2028, 2029, 2030, 2045, 2046, 2047, 2031, 2034, 2039, 2037, 2041, 2044, 2040, 2042, 2043, 2067, 2066, 2065, 2064, 2063, 2062, 2061, 2060, 2036, 2035, 2012, 2129/2, 2133/1, 2133/2, 2136/2, 2128, 2136/1, 2135, 2142, 2151/2, 2150, 2195, 2196, 2192, 2193, 2194, 2152, 2153, 2141, 2140, 2139, 2137, 2127, 2126, 2125, 2123, 2138, 2157, 2122, 2124, 2069, 2071, 2070, 2072, 2073, 2074, 2100, 2101/1, 2101/2, 2120, 2158, 2161, 2159, 2156, 2162, 2165/1, 2165/2, 2155, 2167, 2168, 2154, 2186, 2187, 2188, 2181, 2176, 2175, 2172, 2171, 2170, 2169, 2163, 2119, 2166, 2174/2, 2174/1, 3225, 3223/2, 3223/1, 3222, 3221, 3220/1, 3242, 3243/1, 3243/2, 3241, 3246, 3220/2, 2177, 2178, 2180, 2179, 2182, 2185, 2184, 2183, 2189, 2190, 2191/1, 2198, 2191/2, 3206/2, 3202, 3204, 3206/1, 3207/1, 3213, 3212, 3211, 3208, 3209, 3210, 3214, 2206, 3218, 3219, 3228, 3224, 3217, 3239, ,3240, 3229, 3243, 3244, 3247, 3251, 3250, 3249,, 3248, 3274, 3273, 3269, 3270, 3266, 3267, 3268, 3264, 3271, 3263, 3260, 3259, 3258, 3257/1, 3257/2, 3253/2, 3253/1, 3252, 3137/1, 3137/2, 3138, 3139, 3136, 3135, 3134, 3140, 3141, 3133, 3094, 3093, 3092, 3255, 3278/1, 3278/2, 3277/4, 3261, 3262, 3272, 3276, 3275, 3277/1, 3277/3, 3277/2, 4905, 4906, 4907, 4798, 4799, 4801, 4795, 4796, 3289, 3285, 3284, 3279/1, 3286, 3288, 3291, 3287, 4793, 4792, 4790, 4791, 3290, 4802, 3292, 3293, 3294, 3295, 3297, 3298, 3296, 3299, 3280/2, 3279/3, 3279/2, 3087/2, 3280/1, 3281/1, 3281/2, 3087/1, 3083, 3089, 3090, 3081/1, 3081/2, 3084, 4816, 4815, 4812, 4814, 4804, 4788, 4789, 4781, 4786, 4785, 4778, 4784, 4779, 4783, 4780, 4803, 4781, 4782, 4759, 4760, 4761, 4777, 4766, 4775, 4774, 4773, 4767, 4765, 4762, 4764, 4763, 3329, 4769, 4768, 3303, 4772, 3301, 4770, 3304, 3305, 3323, 3325, 3302, 3306, 3324, 3307, 3308, 3309, 3072/3, 3282, 3321, 3322, 3341, 3326, 3340, 3348, 3346, 3347, 3335, 3336, 3337, 3338/4, 3338/1, 3338/2, 3338/3, 3339, 3327, 3330, 3331/2, 3331/1, 4730, 4731, 4732, 4733, 4728, 4734, 4754, 4727, 4735, 4757, 4723, 4740, 4743, 4724, 4741, 4742, 4744, 4745, 4701, 4702/1, 4700, 4699, 4696, 4676, 4683, 4697, 4695, 4694/1, 4694/2, 4684, 4685, 4686, 4687, 4688, 4682, 4670, 4678, 4652, 4651, 4650, 4643, 4642, 4644, 4648, 4511, 4647/1, 4513, 4512, 4514, 4647/2, 4641, 4640, 4633, 4638, 4639, 4636, 4635, 4634, 4624/1, 4632, 4631, 4630, 4629, 4628, 4627, 4625, 4605, 4606, 4607, 4626, 4608, 4637, 4623, 4689, 4690, 4622/1, 4622/2, 4621/2, 4621/3, 4621/1, 4610, 4611, 4609, 4612, 4620, 4705, 4693, 4704, 4719, 4717, 4716/1, 4716/2, 4707, 4714, 4712, 4713, 4715, 4722, 4721, 4725, 3333, 4711, 3350/1, 4709, 4710, 3350/2, 3349, 4708, 4706, 4619, 4618/2, 4616, 4615, 4613, 4603, 4614, 4602, 4604, 4600/2, 4592, 4595, 4588, 4587, 4586, 4593, 4594, 4599, 4596, 4569/2, 4569/1, 4572, 4565, 4566/4, 4563, 4564, 4560/2, 4559, 4560/1, 4561, 4562, 4566/1, 7833, 4567/1, 4568, 4161, 4165, 4566/3, 4540, 4539, 4538, 4537, 4536, 4535, 4542, 4541, 4543, 4533, 4532, 4545, 4546, 4551, 4556, 4557/2, 4557/1, 4558, 4547, 4548, 4549, 4550, 4517, 4518, 7831, 4552, 4553, 4554, 4523, 4524, 4528, 4530, 4527, 4555, 4529, 4531, 4534, 4184, 4185, 4186, 4189, 4191, 4192, 4193, 4217, 4216, 4215, 4218, 7834, 4194, 4196, 4197, 4199, 4195, 4198, 4180, 4201/1, 4201/2, 4179, 4178, 4181, 4176, 4175, 4167, 4166, 4170, 4171, 4172, 4173, 4169, 4164, 4129, 4128, 4162, 4127, 4126, 4125, 4091/1, 4091/2, 4124, 4123, 4122, 4121, 4114, 4115, 4119, 4116, 4117, 4118, 4204, 4209, 4203, 4205, 4202, 4206, 4208, 4247, 4212, 4246, 4248, 4249, 4250, 4251, 4245, 4213, 4211/1, 4207, 4214/1, 4219, 4244, 4241, 4240, 4277, 4253, 4276, 4252, 4255, 4254, 4257, 4256, 4259, 4258, 4272, 4271, 4270, 4288, 4289, 4290, 4291, 4273, 4267, 4269, 4266/1, 4262, 4261, 4112, 4111, 4113, 4099, 4102, 4103, 4104, 4105, 4110, 4107, 4109, 4108, 4313, 4312, 4293, 4309, 4310, 4314, 4319, 4311, 4264, 4268, 4292, 4315, 4316, 4317, 4318, 4321/1, 4321/2, 4323/1, 4322/1, 4325/2, 4322/2, 4323/2, 4324/2, 4325/3, 4324/1, 4275, 4274, 4325/1, 4320/1, 4320/2, 4307, 4306, 4305, 4304, 4303, 4302, 7854, 4300, 4299, 4301, 4298, 4308, 4294/2, 4294/1, 4297, 3999, 3994, 3993/1, 3991, 3990, 7859, 4263, 4265, 4266/2, 7815, 4525, 7828, 3283, 7812/1, 3265, 7820, 7805, 4200, 4168, 4120, 4260, 4600/1, 4526, 4646, 4624/2, 4691, 4692, 4720, 7816, 7816, 3277/5, 3278/3, 3082, 3300, 4771, 3086, 2151/1, 7824, 2160, 1918/15, 2068, 7810, 7827, 4287, 4296, 3996, 4214/2, 4183, 4645, 7835, 4671, 3277/6, 2038, 4737, 4702/2, 4566/2.

KO Ilino

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

4150, 821/1, 819, 821/2, 821/3, 821/4, 821/5, 836, 837/1, 821/15, 821/16, 1418, 1427, 1428, 1410, 1411, 1429, 1407, 1406, 1405, 4122, 1432, 1434, 1436, 1399, 1392, 1391, 1409, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 858, 821/24, 821/25, 4123/3, 1417, 1389, 1466, 1467, 1465, 1451, 1450, 1480/1, 1523, 1521, 1520, 1519, 4121, 1481, 1518, 1517, 1516, 1515, 1480/8, 1528/2, 1527, 1551, 1646/6, 1646/5, 1646/4, 1500/15, 1500/14, 1500/13, 1500/16, 1500/17, 1500/18, 1563, 1564, 4143, 1646/12, 1646/13, 1646/14, 1646/32, 1646/15, 1646/18, 1646/19, 1697/2, 1646/20, 1709, 1710, 1717, 1701, 1708, 1707, 1706, 1703, 1705, 1704, 1702, 1699, 1700, 1698, 4135, 1646/21, 821/17, 1401, 1408, 1402, 1455, 1454, 1529, 1646/22, 1547, 1540, 1530/2.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

805, 4150, 817, 818, 811, 812, 806, 813, 820, 816/2, 821/1, 816/1, 819, 821/2, 821/3, 821/4, 821/5, 836, 837/1, 821/14, 852, 821/15, 821/16, 815, 814, 1422, 1421, 1419, 1418, 1420, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1410, 1411, 1429, 1407, 1406, 1405, 1404, 1403, 4122, 1430, 1431, 1432, 1434, 1435, 646, 1438, 1443, 1436, 1399, 1392, 1391, 1409, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 858, 861, 860, 821/19, 821/21, 821/22, 821/23, 821/24, 821/25, 1390, 4123/3, 1417, 1389, 1466, 1467, 1465, 1451, 1450, 1480/1, 1524, 1523, 1521, 1520, 1519, 4121, 1481, 1518, 1517, 1516, 1515, 610, 609, 588, 612, 4134, 1480/8, 1525, 1522, 1528/1, 1528/2, 1526, 1527, 1556, 1557, 1558, 1551, 1559, 1560, 1561, 1562, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1645/1, 1646/25, 1646/8, 1646/7, 1646/6, 1646/5, 1646/4, 1646/24, 1646/26, 1500/15, 1500/14, 1500/13, 1500/11, 1500/10, 1500/9, 1500/8, 1500/7, 1500/6, 1500/16, 1500/17, 1500/18, 1563, 1564, 4143, 1646/9, 1646/10, 1646/11, 1646/12, 1646/13, 1646/14, 1646/32, 1646/15, 1646/16, 1646/18, 1646/19, 1697/2, 1646/20, 1714, 1713, 1712, 1709, 1711, 1710, 1717, 1718, 1719, 1721, 1722, 1701, 1708, 1707, 1706, 1703, 1705, 1704, 1702, 1699, 1700, 1698, 4135, 1720, 1646/17, 1646/21, 821/20, 821/17, 1401, 1408, 1402, 1455, 1454, 1529, 1574, 821/6, 1646/22, 1547, 1540, 2006, 1530/2.

KO Jablanica

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

9038, 9037, 9039, 9036, 9033, 9031, 9032, 10466, 9088, 9087, 9085, 9083, 9082/1, 9078, 9081, 9077, 9074, 9072, 9070, 9071, 9061, 9062, 9060, 9051, 9050, 9049, 9048, 9047, 9046, 9065, 9064, 9045, 9044, 9063, 9043, 9042, 8982, 8983, 8927, 8928, 8981, 8984, 8980, 8985, 9041, 9040, 9035, 9034/1, 9034/2, 8997, 8996, 8986, 8992, 8993, 8994, 8998, 8976, 8979, 8978, 8977, 8975, 8930, 8929, 8926, 8924, 8925, 8923, 8922, 8921, 8920, 8918, 8937/1, 8937/2, 8935, 8934, 8933, 8943, 8942, 8888, 8887, 8885, 8886, 8904, 8889, 8890, 8882, 8880, 8879, 8878, 9279, 9280, 9278, 9277, 9274, 9269, 9276, 9292, 9298, 9304/2, 9299, 9304/1, 9306, 9307, 9305, 9299/2, 9259/1, 9261, 9267, 9266, 9223, 9236, 9237, 9235, 9234, 9225, 9224, 9218/2, 9226, 9218/1, 9228, 9227, 9217, 9215, 9216, 9231, 9239/1, 9232, 9233, 9238, 9264, 9265, 9219, 9220, 9221, 9222, 8900, 8898, 8897, 8896, 8895, 8894, 8893, 8881, 8891, 8892, 8905, 8903, 8916, 8917, 8919, 8939, 8940, 8938, 8915, 9174, 8901, 8902, 8899, 9240, 9253, 9252, 9247, 9242, 9241, 9248, 9251, 9250, 9254, 9255, 9256, 9239/2, 9263, 9262, 9258, 9257, 9243, 9249, 9667, 10386/2, 9663, 9670, 9342, 9659, 9668, 9246, 9713, 9714, 9715, 9716, 9717, 9718, 10449, 9769, 9768, 9765, 9771, 9772, 9770, 9792, 9774, 9776, 9780, 9779, 9783, 9784, 9666, 9665, 9662, 9661, 9660, 9656, 9655, 9654, 9653, 9652, 9651, 9650, 9657, 9658, 9788/1, 9787, 9781, 9777/1, 9775, 9618/3, 9612/2, 9612/1, 9611, 9610, 9609, 9608, 9794, 9793, 9791, 9790, 9764, 9795, 9800, 9799, 9591, 9592, 9593, 9584, 9582, 9579, 9578, 9575, 9585, 9588, 9580, 9586, 9587, 9590, 9589, 9826, 9835, 9834, 9838, 9836, 9837, 9840, 9576, 9841, 9825, 9819, 9806, 9804, 9803, 9802, 9801, 9798, 9797, 9805, 9569, 9570, 9566, 9563, 9562, 9560, 9571, 9572, 9573, 9565, 9561, 9444, 9547, 9548, 9549, 9551, 9552, 9546, 9550, 9553, 9539, 9538, 9537, 9535/2, 9535/1, 9545/2, 9545/3, 9545/1, 9455/1, 10468, 10443, 9796, 9766, 9785, 9786, 9076, 9075, 8995, 8941, 9260, 9268, 9664, 9777/2, 9290, 10456, 9334, 9782, 9514.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

9038, 9037, 9039, 9036, 9033, 9031, 9030, 9032, 9027, 10466, 9088, 9087, 9085, 9083, 9082/2, 9082/1, 9080, 9079, 9073, 9078, 9081, 9077, 9074, 9072, 9068, 9069, 9070, 9071, 9061, 9062, 9067, 9066/3, 9066/2, 9066/1, 9060, 9059, 9058, 9057, 9055, 9054, 9053, 9052, 9056, 9051, 9050, 9049, 9048, 9047, 9046, 9065, 9064, 9045, 9044, 9063, 9043, 9042, 8982, 8983, 8927, 8928, 8981, 8984, 8980, 8985, 9041, 9040, 9035, 9034/1, 9034/2, 8997, 8996, 9029, 9028, 9006, 9007, 9005, 9004, 9002/2, 9000, 8989, 8990, 8991, 8986, 8992, 8993, 8994, 8998, 8988, 8987, 8973, 8976, 8979, 8978, 8977, 8975, 8974, 8972, 8930, 8932, 8931, 8969, 8929, 8926, 8924, 8925, 8923, 8922, 8921, 8920, 8918, 8937/1, 8937/2, 8935, 8934, 8933, 8955/2, 8955/1, 8945, 8944, 8943, 8942, 8883, 8884, 8888, 8887, 8885, 8886, 8904, 8889, 8890, 8882, 8877, 8880, 8879, 8878, 8876, 8875, 8874, 8870, 8868, 9271, 9270, 9283, 9281, 9279, 9280, 9278, 9277, 9274, 9269, 9275, 9276, 9292, 9291, 9297, 9298, 9296, 9304/2, 9299, 9304/1, 9310, 9309, 9308, 9306, 9307, 9305, 9299/2, 9259/1, 9261, 9267, 9266, 9223, 9236, 9237, 9235, 9234, 9225, 9224, 9218/2, 9226, 9218/1, 9228, 9227, 9217, 9213, 9179, 9177, 9178, 9212, 9214, 9215, 9229, 9230, 9216, 9231, 9239/1, 9232, 9233, 9238, 9264, 9265, 9219, 9220, 9221, 9222, 8900, 8898, 8897, 8896, 8895, 8894, 8893, 8881, 8891, 8892, 8905, 8903, 8916, 8917, 8919, 8939, 8940, 8938, 9128/2, 9128/3, 9128/4, 9128/5, 9128/1, 8912, 8911, 8910, 8909, 8906, 8913, 8914, 8915, 8954/2, 9176, 9175/1, 9174, 8901, 8902, 8899, 9240, 9253, 9252, 9247, 9242, 9241, 9248, 9251, 9250, 9254, 9255, 9256, 9239/2, 9263, 9262, 9258, 9257, 9243, 9249, 9667, 10386/2, 9663, 9670, 9342, 9659, 9668, 9669, 9246, 9245, 9671, 9673, 9675, 9674, 9712, 9713, 9714, 9715, 9716, 9717, 9718, 9719, 9720, 9721, 9722, 9725, 9724, 9723, 10449, 9729, 9736, 9734, 9732, 9769, 9768, 9767, 9765, 9771, 9772, 9770, 9792, 9774, 9776, 9780, 9779, 9778, 9773, 9783, 9784, 9666, 9665, 9662, 9661, 9660, 9656, 9655, 9654, 9653, 9652, 9651, 9650, 9649, 9648, 9647, 9646, 9645, 9644, 9643, 9640, 9639, 9638, 9637/2, 9657, 9658, 9788/1, 9787, 9781, 9777/1, 9775, 9618/3, 9612/2, 9612/1, 9613/3, 9613/1, 9613/2, 9618/2, 9618/1, 9611, 9610, 9609, 9608, 9794, 9793, 9791, 9790, 9764, 9795, 9800, 9799, 9810, 9591, 9592, 9593, 9584, 9583, 9582, 9594, 9595, 9596, 9597, 9407, 9408, 9422, 9574, 9581, 9579, 9578, 9575, 9585, 9588, 9580, 9586, 9587, 9590, 9589, 9826, 9835, 9834, 9838, 9836, 9837, 9840, 9576, 9841, 9825, 9819, 9806, 9804, 9803, 9802, 9801, 9798, 9797, 9805, 9807, 9808, 9809, 9820, 9763, 9824, 9842, 9839, 9568, 9577, 9569, 9570, 9566, 9567, 9555, 9556, 9559, 9563, 9562, 9560, 9571, 9572, 9573, 9565, 9561, 9446, 9447, 9444, 9554, 9547, 9548, 9549, 9551, 9552, 9546, 9550, 9553, 9539, 9538, 9537, 9535/2, 9535/1, 9545/2, 9536/1, 9536/2, 9545/3, 9545/1, 6544, 9455/1, 9533, 9532, 9531, 9543, 10468, 10443, 9796, 9766, 9785, 9786, 9076, 9075, 8995, 8941, 9260, 9268, 9664, 9777/2, 9534, 9290, 10456, 8958, 8960, 8957, 8953, 8861, 8946, 8950, 8952, 8863, 8864, 9180, 9334, 9757, 9782, 9514.

KO Lukovo

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

640/2, 7043, 1016, 1017, 1026, 979, 6997, 976, 975, 974, 973, 6996, 1846, 1842, 985, 986, 987, 994, 995, 996, 997, 1002, 1010, 998, 999, 1001, 990, 989, 1018, 1004, 1007, 1008, 1009, 983, 980, 1024, 1025, 1000, 993, 992, 991, 988, 982, 981, 1023, 1022, 1021, 1019, 1015, 1020, 1005, 1006, 1012, 1013, 1014, 967, 926, 922, 921, 968, 969, 970, 1845, 1850, 1851, 1853, 1855, 896, 895, 897, 901, 908, 877, 876, 7008, 869, 1848, 1852, 1854, 894, 893/3, 893/2, 893/1, 880/1, 879, 2168, 2167, 2166, 2165, 2163, 2162, 2144, 2139, 2135, 6995, 875, 2197, 2192, 2189, 2188, 2186, 6992, 2223, 2212, 2203, 2204, 2205, 2206, 6983, 692, 693, 696, 694, 2199, 2200, 2201, 695, 699, 700/1, 700/2, 701, 874, 873, 972, 971, 924, 1856, 2149, 2161, 2164, 383, 881, 880/2, 888, 889, 890, 885, 886, 887, 882, 905, 884, 878, 903, 900, 892, 891, 898, 899, 1849, 1847, 1844, 1843, 1841, 705, 708, 703, 702, 697, 698, 704, 706, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2603, 2604, 2626, 2627, 2630, 2632, 2657, 2650, 2651, 2656, 6985, 569, 571, 573, 574, 584, 585, 590, 595, 594, 7012, 2655, 567, 568, 566/1, 565, 564, 547, 545/2, 6993, 2722/1, 2721, 2720, 2719, 2715, 2716, 2714, 2713, 2606, 2607, 2646, 2645, 2644, 2643, 2642, 2610, 2654, 2653, 2652, 2647, 2648, 2649, 2611, 2613, 2641, 2629, 2619, 2620, 2621, 2622, 2628, 2609, 2614, 2617, 2623, 2605, 2624, 2625, 2640, 589, 2730, 2728, 2718, 2717, 3130, 3129, 3127, 3126, 3124, 3123, 3121, 3120/2, 3120/1, 541, 542, 543, 545/1, 546/2, 2722/2, 2723, 2724, 2729, 548, 549, 550, 551, 552, 554, 555, 566/2, 553, 544, 546/1, 2725, 2726, 2727, 3166, 7018/1, 3164, 3163, 3162, 3161, 3159, 3158, 3157, 3156, 3154, 3153, 3439, 3438, 3437, 3429, 3428, 3426, 3418/1, 3417, 3450, 3451, 3453, 3452, 3449, 3448, 3447, 3445, 3444/2, 3136, 3132, 3131, 3446, 3444/1, 3444/3, 3434, 3433, 3435, 3436, 3430, 3431, 3419, 3418/2, 3427, 3455, 3432, 3147, 3148, 3155, 3160, 3146, 3145, 3144, 3143, 3172, 3173, 3174/2, 3174/1, 3141, 3142, 3171, 3170, 3138, 3139, 3140, 3137, 3122, 3119, 3135, 3133, 3125, 3128, 3134, 591, 2145, 871, 870, 1003, 3120/3.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

640/2, 7043, 1825, 1824, 1823, 1822, 1016, 1017, 1026, 979, 978, 977, 6997, 961, 962, 976, 975, 974, 973, 6996, 1846, 1842, 1839, 1835, 1834, 1859, 1816, 1818, 1819, 1820, 1821, 1827, 1826, 984, 985, 986, 987, 994, 995, 996, 997, 1002, 1010, 1833, 1831, 1817/1, 998, 999, 1001, 990, 989, 1018, 1004, 1007, 1008, 1009, 983, 980, 1024, 1025, 1000, 993, 992, 991, 988, 982, 981, 1023, 1022, 1021, 1019, 1015, 1020, 1005, 1006, 1012, 1832, 1830, 1829, 1828, 1013, 1014, 1817/2, 963, 965, 956, 955, 954, 966, 967, 929, 928, 927, 926, 925, 922, 921, 968, 969, 970, 1845, 1850, 1851, 1853, 1855, 896, 895, 897, 901, 913, 915/1, 912, 902, 914, 909, 907, 908, 877, 876, 7008, 869, 1857, 1848, 1852, 1854, 894, 893/3, 893/2, 893/1, 880/1, 879, 2168, 2167, 2166, 2165, 2163, 2162, 2146, 2144, 2139, 2135, 2134, 2129, 6995, 875, 2197, 2192, 2189, 2188, 2186, 2195, 2198, 2226, 6992, 2224, 2223, 2212, 2203, 2204, 2205, 2206, 6983, 640/1, 692, 693, 696, 694, 2199, 2200, 2202, 2201, 695, 699, 700/1, 700/2, 701, 737, 718, 874, 873, 972, 971, 924, 1856, 2140, 2143, 2138, 2136, 2133, 2149, 2150, 2159, 2157, 2161, 2183, 2190, 2191, 2193, 2196, 2187, 2185, 2164, 383, 881, 880/2, 888, 889, 890, 885, 886, 887, 882, 905, 884, 878, 910, 903, 904, 906, 900, 892, 891, 898, 899, 1849, 1847, 1840, 1844, 1843, 1841, 1837, 1836, 1838, 725, 730, 728, 712, 713, 714, 711, 705, 708, 709, 710, 703, 702, 697, 698, 707, 704, 706, 717, 715, 637, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2213, 2214, 2601, 2602, 2592/4, 2592/3, 2591, 2603, 2604, 2626, 2627, 2630, 2632, 2636, 2635, 2637, 2634/2, 2657, 2220/2, 2215, 2222, 2221/2, 2225, 638, 2633, 2639, 2650, 2651, 2656, 6985, 569, 571, 573, 574, 584, 585, 590, 593, 595, 594, 596, 602/2, 7012, 2659, 2658, 2655, 503/2, 503/1, 563, 567, 568, 566/1, 565, 564, 547, 545/2, 6993, 2722/1, 2721, 2720, 2719, 2715, 2716, 2714, 2713, 2694, 2693/1, 2693/2, 2669, 2663/3, 2665, 2661, 2664, 2590, 2592/2, 2606, 2607, 2608, 2593, 2594, 2600, 2592/1, 2663/2, 2663/4, 2660, 2663/1, 2646, 2645, 2644, 2643, 2642, 2610, 2654, 2653, 2652, 2647, 2648, 2649, 2611, 2613, 2641, 2629, 2619, 2620, 2621, 2622, 2628, 2609, 2614, 2617, 2623, 2605, 2624, 2625, 2640, 2638, 576, 570, 575, 583, 587, 592, 598, 601, 588, 589, 597, 572, 586, 2706, 2707, 2708, 2709, 2712, 2732, 2730, 2728, 2718, 2717, 560, 539, 537/1, 538, 527, 526, 6990, 3130, 3129, 3127, 3126, 3124, 3123, 7013, 3121, 3120/2, 3120/1, 3118, 3175, 3176, 3178, 3179, 3114, 3116, 3117, 537/4, 540, 541, 542, 543, 545/1, 546/2, 2722/2, 2723, 2724, 2729, 2735, 2738/1, 3115, 2710, 2695, 2696, 2737, 2734, 2711, 2691/3, 2692, 548, 549, 550, 551, 552, 554, 555, 557, 559, 561, 566/2, 558, 556, 553, 544, 546/1, 2725, 2726, 2727, 3180, 3182, 3187, 3188, 3189, 3169, 3168, 3166, 3167, 7018/1, 3164, 3163, 3162, 3161, 3159, 3158, 3157, 3156, 3154, 3153, 3152, 3151, 3150, 3441, 3440, 3439, 3438, 3437, 3429, 3428, 3426, 3418/1, 3416, 3413, 3417, 3458, 3457, 3456, 3454, 3450, 3451, 3453, 3452, 3449, 3448, 3447, 3445, 3444/2, 3149, 3136, 3132, 3131, 523, 522, 521, 414/3, 520, 525, 3446, 3444/1, 3444/3, 3434, 3433, 3435, 3436, 3430, 3431, 3419, 3418/2, 3427, 3415, 3455, 3414, 3432, 3147, 3148, 3155, 3160, 3146, 3145, 3144, 3143, 3172, 3173, 3185, 3186, 3184, 3183, 3174/2, 3174/1, 3141, 3142, 3171, 3170, 3165, 3138, 524, 3139, 3140, 3137, 3122, 3119, 3135, 3133, 3125, 3128, 3134, 3177, 386, 2733, 591, 724, 2148, 2145, 871, 870, 964, 1011, 1003, 867, 868, 3120/3.

KO Krivi Vir

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

1837, 12941, 1838/1, 1700, 1698, 1840, 12754, 1839, 1869, 1866, 12884, 1981, 1967, 1858, 1863, 1862, 1861, 1867/1, 1868/1, 1865, 1868/2, 2030/8, 2005/2, 2031, 2033, 2229, 12877, 2049, 2030/7, 2005/1, 2051, 2004, 2003, 2055, 2054, 2052/1, 2050, 2053, 12885, 2198, 2200, 2199, 2214, 2215, 2217, 2218, 2228, 12883, 2680, 2679, 2678, 2677, 2231, 2230, 2038, 2227, 2226, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2694, 12879, 2749, 2748, 2747, 2691, 2724, 2725, 2726, 2737, 2738/3, 2722, 2721, 2688, 2689, 2690, 2723, 2770/1, 2763, 2762/1, 2750, 2857, 12882/1, 7286, 7289, 7291, 7272, 7259, 7257, 6396, 6401, 7256, 7258, 7255, 7254, 7253, 7244, 7260, 7261, 6411, 6382/3, 6410, 6381/1, 6412/1, 6413/2, 6413/1, 6415/2, 6415/1, 6417/2, 6417/1, 6423/3, 12945, 6414, 6380, 12826/1, 6354/1, 6354/2, 6353/1, 6354/3, 6353/2, 6352/1, 6352/2, 6447, 6424/1, 6425, 6430/4, 7250, 7241, 6422/1, 6420, 6418, 6416, 6409, 6405, 7299, 7300, 7306/2, 7307, 7305, 7295, 7294, 7293, 7303, 7292, 7296, 7302, 7290, 7297, 7298, 7301, 7249, 6428, 6427, 6426, 6421, 6419, 6404, 6403, 6402/1, 7247, 7243, 7248, 7245, 7246, 7242, 7349, 7351, 7304, 2859, 7352, 7385, 7386, 7355/2, 7355/1, 7354/1, 7358, 7370, 7376, 7379, 7381, 2731, 2730, 2727, 2735, 7369, 7377, 7375, 7368, 7367, 7365, 7373, 7364/1, 7364/2, 7363, 7361, 7362, 7366, 2728, 2736, 2738/2, 2039, 2232, 2740, 7380, 7378, 2738/1, 2739, 2742/1, 2742/4, 2742/2, 2743, 2742/3, 2741/1, 2741/2, 2752, 2753, 2751, 2758, 2759, 2754, 2755, 2761, 2756, 2757, 2760, 2762/2, 2765/1, 2769/3, 2769/1, 2769/2, 2765/2, 2766, 2767, 2768, 2789, 2788, 2787, 2786, 2863, 2860/1, 2860/2, 2862, 2861, 7353, 7359, 7360, 7354/2, 7354/3, 2858, 6351/2, 6319, 6351/1, 6462, 6463, 6315, 6320, 6350, 6355, 6349, 6321, 6348, 6347, 6345, 6344, 6341, 6323, 6325, 6326, 6490, 6488, 6308/2, 6309/2, 6310, 6324, 6311, 6308/3, 6487, 6476/7, 6479, 6478, 6477, 12831, 6773, 6772, 6774, 6780, 6764/1, 6771, 6779, 6781, 6791/1, 6790, 6792, 6798, 6800, 6801/1, 6802, 6805, 6804, 6465, 6466, 6474, 6475, 6476/2, 6476/1, 6472, 6468, 6469, 6467, 6314, 6471, 6473, 6470, 6476/3, 6313, 6322, 6312, 6346, 6476/6, 6476/4, 6476/5, 6791/2, 6791/3, 6782/2, 6782/3, 6766/1, 6765, 6778, 6783, 6775, 6777, 6784, 6782/1, 12896, 6814, 6815, 6816/1, 6848, 6849, 6835, 6836, 6827/2, 6827/1, 7047, 7048/1, 7049/2, 7050, 7051, 7043, 7048/2, 7049/1, 7046, 7027, 7044, 7045, 7042, 7022, 6762/1, 6762/2, 6760/2, 6767/1, 6809/1, 6818/1, 6761, 6766/2, 6767/2, 6776, 6809/2, 6810, 6811/1, 6819/1, 6821, 6823, 6817, 6822/2, 6822/1, 6822/3, 6820, 6828, 6825, 6826, 6813, 6811/2, 6819/2, 7028, 7041, 7031, 7033/1, 7033/2, 7032, 7030, 7029, 7026, 8865, 8866, 8874, 8868, 6986, 7021, 7020/2, 7020/1, 7024, 7023, 7025, 6988, 6989, 6984, 6987, 6985, 8901, 8902/1, 8903/1, 8902/2, 8903/2, 6982, 8904/1, 8906, 8905, 8910, 8911/1, 8899/2, 6983/1, 8908, 6983/2, 8907, 6964, 6966, 6961, 6963, 6965, 6968, 6960, 6962, 8909/1, 8931, 8930, 8932, 6956/2, 6957, 6959, 6958, 8929, 12912/1, 8998, 8928, 8898/2, 8913, 8909/2, 8927, 8914, 8895, 8898/1, 8899/1, 8912, 8915, 8916, 8894, 8870, 8900, 8918, 8889, 8890, 8892, 8893, 8891, 8872, 8869, 6956/1, 6955/1, 12755, 6952, 6951, 8947, 8948/1, 8948/2, 8949/1, 8951, 8953, 8949/2, 8954, 8955, 8956/2, 8956/1, 9573/2, 9573/1, 9576, 9577/1, 9578/3, 9578/2, 9578/1, 9579, 9580/2, 9580/1, 5953, 5957, 5958, 5959, 5960, 5961, 5962, 5963, 5964, 5965, 5969, 5966, 5967, 5968/2, 8958, 8957/1, 8957/2, 8945, 8944, 8943, 8942, 8940, 8935, 8939, 8941, 8938, 8936, 8933, 6955/2, 8934, 8937, 8946, 8952, 9577/2, 9574/2, 9583, 9610, 9609, 9608, 9612, 9574/1, 9575, 5942/2, 9611, 5942/1, 9613, 5945, 5954, 5955, 5956, 5946, 5943, 5944, 5941, 5934, 5939, 9615, 9614, 5940, 9618, 9619, 5931, 9617, 9616, 9621, 9620, 5930/1, 5921, 5923, 5929, 5930/3, 5930/2, 9622, 5928, 5925, 12895/1, 5926/2, 5926/1, 5927, 9623, 9627, 9625, 9624, 9674, 9676/1, 9678, 9679, 9680, 5551, 5527, 5523, 5526/1, 5525, 5524, 9681, 9684, 9677, 9676/2, 9675, 9690, 9676/3, 9689, 5516, 5522, 9682, 9683, 9687, 9688, 5521, 9685, 5520/1, 5519, 5518, 5517, 5488, 5504, 9708, 9707, 5520/2, 9706/2, 9686, 9705, 9704, 9706/1, 9710, 9700, 9703, 9697, 9698, 9699, 9702, 9701, 9715, 9713, 9714, 9711, 9712, 5497/2, 5497/1, 5496, 5498, 5494, 5499, 5501, 5493, 5491, 5465, 5467, 5468, 5492, 5477, 5490, 5489, 5486, 5503/1, 5503/2, 5500, 5502, 5461/2, 5464, 5463, 5461/1, 5495, 9719, 9717, 9720, 9721, 12903, 9718, 5466, 5462, 5443, 5458/1, 5458/2, 12910, 9733, 9734, 9735, 9736, 9739, 9740, 9741, 9747, 9744, 9745, 9752, 9777, 9754, 9738, 9742, 9743, 9737, 5453, 12904, 5455, 5457, 5458/3, 5454, 9755, 9756, 9765, 9766, 9767, 9764, 9776, 10575, 10574, 10573, 10572, 10571, 10538/1, 10570, 10578/1, 10578/2, 10577, 10579/1, 10538/12, 10538/3, 10538/4, 10594, 10600, 10538/9, 10538/11, 10565, 10538/5, 10538/13, 10649, 10673/20, 10673/23, 10679, 10644, 10647, 10648, 10646, 10596, 10538/14, 10595, 10597, 10599, 10598, 10538/2, 9769/3, 9769/2, 9763/2, 9763/3, 9775, 9774, 9768, 10576, 10639, 10638, 10637, 10632, 10626, 10718, 10715, 10673/19, 10673/24, 10764/1, 4383, 4388, 4389, 4390, 4391, 10776, 10764/2, 10773, 10772, 10770, 10781/2, 10782, 12908/2, 10775, 10762, 10763, 10756, 10843, 10832, 10830, 10831, 10829, 10825, 10819, 10818, 10817, 10787, 10786, 10828, 10827/2, 10827/1, 10761, 10760, 10771, 10774, 10753, 10752, 10751, 10750, 10754, 10755, 10759, 10758, 10673/25, 10673/18, 10723, 10673/17, 10673/15, 10629, 10710, 10630, 10705, 10628, 10633, 10636, 10631, 10635, 10634, 10640, 10642/2, 10641, 10642/1, 10645, 10833, 10836, 10835, 10834, 10826, 10824, 10821/1, 10820, 10815, 10816, 10821/2, 10822, 10823, 1966/1, 2052/2, 6847, 8904/2, 12894, 8911/2, 5505, 5479, 9753, 9769/1, 6422/1, 6818/3, 2764, 9709, 1697, 1838/2, 6430/4, 8950, 9763/1, 6816/2, 6818/4, 6818/5, 6402/2, 1833, 1834, 1836, 1988, 1974, 1973, 1968, 1969, 1978, 1977, 1982, 1986, 1857, 1854, 1859, 1814/5, 1845, 1844, 1867/2, 1843, 2000, 1999, 2060, 2059, 2056, 2057, 2058, 2197, 2192, 2195, 2196, 2962, 2061, 1996, 1998, 2190/1, 2193, 2190/2, 2063, 2064, 2066, 2067, 2069, 1994, 1997, 1993, 2160, 2065, 2158, 2070, 1991, 1990, 1987, 1985, 1983, 1984, 1976, 1975/1, 1975/2, 1972, 1971, 1855, 2080, 2079, 2078, 1989, 2071, 1856, 1970, 1853, 1846, 1842, 1832, 1841, 1995.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

1837, 12941, 1838/1, 1700, 1699, 1698, 1701, 1840, 12754, 1839, 1869, 1866, 1870, 1871, 1704, 1864, 1875, 12884, 1980, 2001, 1981, 1965, 1964, 1967, 1966/2, 1858, 1863, 1862, 1861, 1860, 1867/1, 1868/1, 1865, 1868/2, 1877, 1876, 2002, 2030/8, 2005/2, 2031, 2037, 2034, 2033, 2229, 12877, 2049, 2030/7, 2030/6, 2005/1, 2051, 2004, 2003, 2055, 2054, 2052/1, 2050, 2053, 12885, 2198, 2200, 2199, 2214, 2215, 2217, 2218, 2228, 12883, 2680, 2679, 2678, 2677, 2675, 2676, 2236, 2235, 2233, 2231, 2230, 2234, 2042, 2041, 2038, 2216, 2221, 2222, 2227, 2225, 2224, 2226, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2670, 2671, 2687, 2669, 2664/2, 2700, 2701, 2699, 2698, 2702, 2696, 2697, 2695, 2694, 2716, 2704, 2706, 2713, 2715, 2718, 2717, 2714, 12879, 2772, 2775, 2773/2, 2773/1, 2773/3, 2771, 2749, 2748, 2747, 2691, 2724, 2725, 2726, 2737, 2738/3, 2722, 2721, 2719, 2720, 2692, 2693, 2688, 2689, 2690, 2723, 2770/1, 2763, 2762/1, 2750, 2774, 2778, 2770/2, 2783, 2784/2, 2784/1, 2785/2, 2785/1, 2857, 2856/1, 2855, 2854, 12882/1, 2852, 2851, 7286, 7287/1, 7287/2, 7289, 7291, 7272, 7269, 7264, 6397, 7262/3, 7262/1, 7262/2, 7259, 7257, 6396, 6401, 7256, 7258, 7255, 7254, 7253, 7244, 7260, 7261, 6399, 6400/2, 6393, 6406, 6407, 6390, 6388/1, 6388/3, 6382/5, 6382/6, 6411, 6382/4, 6382/3, 6382/1, 6410, 6381/1, 6412/1, 6413/2, 6413/1, 6415/2, 6415/1, 6417/2, 6417/1, 6423/3, 6423/2, 6424/6, 6424/2, 12945, 6414, 6380, 12826/1, 6378/2, 6378/1, 6354/1, 6354/2, 6353/1, 6354/3, 6353/2, 6352/1, 6352/2, 6447, 6424/3, 6424/1, 6425, 6424/4, 6424/5, 6433, 6431/3, 6430/1, 6430/2, 7221, 7217, 6430/4, 7223, 7225, 7224, 7251, 6429, 7220, 7218, 7219, 7250, 7239, 7238, 7240, 7241, 6422/1, 6420, 6418, 6416, 6409, 6408, 6405, 7312, 7299, 7300, 7311, 7314, 7313, 7318, 7317, 7324, 7315, 7344, 7345, 7316, 7310, 7308, 7337, 7343, 7306/2, 7307, 7305, 7295, 7294, 7293, 7303, 7292, 7296, 7302, 7290, 7288, 7297, 7298, 7301, 7249, 6428, 6427, 6426, 6421, 6419, 6404, 6403, 6402/1, 7247, 7243, 7248, 7245, 7246, 7242, 7309, 7342, 7341, 7340, 7339, 7347/1, 7347/2, 7306/1, 7346, 7350, 7348, 7349, 7351, 7304, 2859, 7352, 7385, 7386, 7356, 7355/2, 7355/1, 7354/1, 7358, 7372, 7374, 7370, 7376, 7351, 7379, 7381, 2746, 7434, 7435, 7438, 2733, 2732, 7493, 2731, 2730, 2727, 2735, 7369, 7377, 7375, 7368, 7367, 7365, 7373, 7374, 7364/1, 7364/2, 7363, 7361, 7362, 7366, 7405, 7406, 7407/2, 7407/4, 7407/3, 7407/1, 7388, 7387, 2729, 2728, 2736, 2738/2, 2039, 2232, 2040, 2740, 7380, 7378, 2738/1, 2739, 2742/1, 2742/4, 2742/2, 2743, 2745, 2744, 2742/3, 2741/1, 2741/2, 2752, 2753, 2751, 2758, 2759, 2754, 2755, 2761, 2756, 2757, 2760, 2762/2, 2765/1, 2769/3, 2769/1, 2769/2, 2765/2, 2766, 2767, 2768, 2789, 2788, 2787, 2786, 2770/3, 2863, 2860/1, 2860/2, 2862, 2861, 7353, 7359, 7360, 7357, 7354/2, 7354/3, 2858, 6448, 6351/2, 6319, 6351/1, 6449/1, 6450/5, 6451, 6461, 6317, 6318, 6450/2, 6450/3, 6450/4, 6460, 6459, 6464, 6462, 6463, 6316, 6315, 6320, 6350, 6355, 6349, 6321, 6364, 6377, 6356, 6376, 6348, 6347, 6345, 6344, 6343, 6342, 6339, 6372, 6375, 6363, 6366, 6373, 6374, 6371, 6338, 6336, 6340, 6341, 6323, 6325, 6326, 6337, 6309/1, 6327, 6335, 6328, 6307, 6308/1, 6489, 6491, 6490, 6488, 6308/2, 6309/2, 6310, 6324, 6311, 6308/3, 6487, 6476/7, 6484/1, 6485/1, 6485/2, 6481, 6482, 6483, 6497, 6480, 6479, 6478, 6477, 6499/1, 6503, 6502, 6499/2, 6500, 12831, 6511, 6510, 6504, 6514, 6505, 6507, 6506, 6501, 6773, 6772, 6774, 6780, 6743, 6764/1, 6771, 6779, 6781, 6791/1, 6790, 6792, 6798, 6800, 6801/1, 6802, 6805, 6804, 6803, 7089, 7090, 6465, 6466, 6474, 6475, 6476/2, 6476/1, 6472, 6468, 6469, 6467, 6314, 6471, 6473, 6470, 6476/3, 6313, 6322, 6312, 6346, 6476/6, 6476/4, 6476/5, 7088, 6789, 6791/2, 6791/3, 6782/2, 6787/3, 6788/1, 6782/3, 6766/1, 6765, 6778, 6783, 6775, 6777, 6787/2, 6784, 6782/1, 6788/2, 6786, 6787/1, 7065/1, 7064, 7065/2, 12896, 6785, 6814, 6815, 6816/1, 6848, 6849, 6850, 6858, 6851/1, 6846, 6841, 6838, 6837, 6835, 6836, 6827/2, 6827/1, 7047, 7048/1, 7049/2, 7050, 7052/2, 7051, 7054, 7053, 7043, 7048/2, 7049/1, 7046, 7027, 7044, 7045, 7040, 7042, 7039, 7022, 6892, 6891, 7014, 7010, 7006, 7013, 7015, 6994, 7012, 7011/2, 7011/1, 6839, 6840, 6833, 6755, 6832, 6830, 6834, 6829, 6831, 6759/1, 6760/1, 6756, 6757, 6758, 6770/2, 6770/1, 6764/2, 6769, 6762/1, 6762/2, 6763, 6768, 6760/2, 6767/1, 6809/1, 6818/1, 6761, 6759/2, 6766/2, 6767/2, 6776, 6809/2, 6810, 6811/1, 6819/1, 6821, 6823, 6817, 6822/2, 6822/1, 6822/3, 6820, 6828, 6825, 6826, 6813, 6811/2, 6819/2, 7028, 7041, 7034, 7038, 7035, 7031, 7033/1, 7033/2, 7032, 7030, 7029, 7026, 8861, 8862, 8863, 8864, 8865, 8866, 8876, 8875, 8874, 8868, 6986, 7021, 7020/2, 7020/1, 7024, 7023, 7025, 6741/2, 6741/1, 6740, 6738, 6988, 6991, 7019, 6993, 6990, 6981, 6980, 6977, 6992, 6989, 6984, 6987, 6985, 8901, 8902/1, 8903/1, 8902/2, 8903/2, 6982, 8904/1, 8906, 8905, 8910, 8911/1, 8899/2, 6983/1, 8908, 6983/2, 8907, 6964, 6966, 6967, 6961, 6963, 6965, 6968, 6960, 6962, 8909/1, 8931, 8930, 8932, 6956/2, 6957, 6959, 6973, 6974, 6972, 6971, 6978, 6979, 6970, 6969, 6958, 8929, 12912/1, 8998, 8994, 8997, 8996, 8995, 8999, 8993, 9000, 8925, 8928, 8897, 8898/2, 8913, 8926, 8909/2, 8927, 8914, 8895, 8898/1, 8899/1, 8912, 8915, 8917, 8916, 8894, 8870, 8900, 8918, 8924/2, 8919, 8889, 8890, 8892, 8893, 8920, 8921, 8888, 8922, 8886, 8887, 8877, 8871, 8891, 8872, 8869, 6939, 6940/2, 6948, 6949, 6950, 6956/1, 6947, 6955/1, 12755, 6954/1, 6954/2, 6953, 6952, 6951, 8947, 8948/1, 8948/2, 8949/1, 8951, 8953, 8949/2, 8954, 8955, 8956/2, 8956/1, 9572, 9571, 9581, 9573/2, 9573/1, 9576, 9577/1, 9578/3, 9578/2, 9578/1, 9579, 9580/2, 9580/1, 5953, 5957, 5958, 5959, 5960, 5961, 5962, 5963, 5964, 5965, 5969, 5966, 5967, 5968/2, 5968/1, 5977, 5978, 5976, 8959, 8958, 8957/1, 8957/2, 8945, 8944, 8943, 8942, 8940, 8935, 8939, 8941, 8938, 8936, 8933, 6955/2, 8934, 8937, 8946, 8952, 8956/3, 9570, 9577/2, 9574/2, 9582, 9584/2, 9583, 9584/1, 9585, 9586, 9587, 9589, 9590, 9591, 9603/2, 9603/1, 9604, 9610, 9602, 9605, 9601, 9609, 9608, 9607, 9606, 9612, 9574/1, 9575, 5942/2, 9611, 5942/1, 9613, 5945, 5954, 5971, 5973, 5974, 5952, 5955, 5947, 5956, 5946, 5943, 5944, 5941, 5948, 5937, 5975, 5935, 5917, 5918, 5909, 5906, 5920, 5933, 5919, 5934, 5939, 5938, 9615, 9614, 5940, 9618, 9619, 5931, 5932, 9617, 9616, 9621, 9620, 5899, 5894, 5893/2, 5895, 5898, 5930/1, 5893/3, 5893/1, 5921, 5922, 5923, 5929, 5930/3, 5930/2, 9622, 5928, 5925, 5924, 12895/1, 5926/2, 5926/1, 5927, 9623, 9628, 9629, 9630, 9631, 9600, 9673, 9627, 9626, 9625, 9624, 9885, 9884, 9692, 9691, 9693, 9694, 9674, 9676/1, 9678, 9679, 9680, 5551, 5550, 5553, 5552, 5526/2, 5527, 5528, 5529, 5530, 5514, 5523, 5526/1, 5525, 5524, 9681, 9684, 9677, 9676/2, 9675, 9690, 9676/3, 9689, 5533, 5513, 5515, 5510, 5516, 5522, 9682, 9683, 9687, 9688, 5521, 9685, 5520/1, 5519, 5518, 5517, 5488, 5504, 9708, 9707, 5520/2, 9706/2, 9686, 9705, 9704, 9706/1, 9710, 9700, 9703, 9697, 9695, 9696, 9698, 9699, 9702, 9701, 9716/1, 9880, 9878, 9876, 9875, 9874, 9873, 9867, 9872, 9871, 9879, 9877, 9725, 9726, 9724, 9723, 9722, 9716/2, 9715, 9713, 9714, 9711, 9712, 5497/2, 5497/1, 5496, 5498, 5494, 5499, 5501, 5493, 5491, 5465, 5467, 5468, 5492, 5477, 5469, 5470, 5471, 5476, 5475, 5481, 5480, 5482, 5474, 5490, 5485, 5484, 5489, 5486, 5487, 5506, 5483, 5509, 5503/1, 5503/2, 5500, 5502, 5461/2, 5464, 5463, 5461/1, 5495, 9719, 9717, 9720, 9721, 12903, 9718, 9727, 9729, 9730, 9731, 5433, 5435, 5436, 5442/1, 5466, 5462, 5443, 5458/1, 5458/2, 12910, 9733, 9734, 9735, 9736, 9739, 9740, 9741, 9747, 9749/1, 9748, 9744, 9745, 9752, 9751, 9750, 9778, 9779, 9780, 9777, 9754, 9738, 9742, 9743, 9737, 5460, 5459, 5456, 5444, 5452, 5453, 12904, 9758, 9757, 5455, 5457, 5458/3, 5454, 9755, 9756, 9765, 9766, 9767, 9764, 9776, 10575, 10574, 10573, 10572, 10571, 10538/1, 10570, 10578/1, 10578/2, 10577, 9772, 9770, 9761, 9762/1, 9762/2, 4535, 4525, 4527, 4528, 4520, 4519, 4517, 4516, 4518, 4506, 4504, 4502/2, 4505, 10579/1, 10538/12, 10538/3, 10538/4, 10594, 10600, 10601, 4494, 4493, 4492, 4496, 4501, 4502/1, 9781, 9785/1, 9782, 10538/6, 10538/10, 10538/8, 9784, 10562/1, 10538/7, 10538/9, 10550, 10538/11, 10565, 10538/5, 10538/13, 10650, 10649, 10673/21, 10674, 10651, 10670, 10673/16, 10673/20, 10673/23, 10679, 10644, 10647, 10648, 10646, 10596, 10538/14, 10595, 10597, 10599, 10598, 10538/2, 9771, 9773, 9769/3, 9769/2, 9763/2, 9763/3, 9775, 9774, 9768, 10576, 4503, 4500, 4498, 4491, 4495, 10605, 10639, 10638, 10637, 10632, 10626, 10718, 10715, 10673/19, 10673/24, 10766, 10764/1, 4386, 4387, 4383, 4388, 4389, 4390, 10625, 10622, 10620, 10617, 10611, 10608, 10607, 10612, 10614/1, 10618, 10623, 10624, 10621, 4393, 4394, 4404, 4403, 4395, 4391, 4382, 4396, 4381, 4399, 4400, 4398, 4397/2, 4384, 10765, 10776, 10764/2, 10773, 10772, 10770, 10780, 10781/2, 10782, 12908/2, 10781/1, 10775, 10762, 10763, 10757, 10756, 10853, 10852, 10845, 10844, 10843, 10832, 10830, 10831, 10829, 10825, 10819, 10818, 10817, 10801, 10800, 10788, 4344/3, 4344/1, 4344/2, 10784, 10787, 10786, 10785, 10783, 10828, 10827/2, 10827/1, 10761, 10760, 10771, 10774, 10753, 10752, 10751, 10750, 10754, 10755, 10759, 10758, 10673/10, 10673/25, 10708, 10673/18, 10723, 10740, 10707, 10673/17, 10673/13, 10673/15, 10629, 10710, 10709, 10630, 10705, 10706, 10628, 10633, 10636, 10631, 10635, 10634, 10640, 10642/2, 10641, 10642/1, 10645, 10833, 10837, 10838, 10836, 10835, 10834, 10826, 10824, 10821/1, 10820, 10815, 10816, 10803, 10821/2, 10822, 10823, 10814, 10812, 10799, 10798, 10797, 10806, 3982, 10807, 10808/1, 10808/2, 10811, 10810, 1881, 1966/1, 2052/2, 2734, 6423/2, 6847, 8904/2, 12894, 8911/2, 5531, 5505, 5479, 9753, 9769/1, 4392, 10802, 6422/1, 6818/3, 9732, 10604, 2764, 9709, 10609, 10610, 8867, 1697, 1838/2, 6430/4, 8950, 9763/1, 6851/2, 6899, 6816/2, 6818/4, 6818/5, 6402/2, 6400/1, 1833, 1834, 1836, 1988, 1979, 1974, 1973, 1968, 1969, 1978, 1977, 1982, 1986, 1857, 1854, 1859, 1814/5, 1845, 1844, 1867/2, 1843, 2000, 1999, 2060, 2059, 2056, 2057, 2058, 2197, 12877, 2201, 2202, 2203, 2204, 2192, 2194, 2195, 2196, 2962, 2061, 1996, 1998, 2190/1, 2193, 2190/2, 2063, 2064, 2177, 2066, 2067, 2069, 2174, 2175, 2170, 2178, 2167, 2169, 1994, 1997, 1993, 2160, 2160, 2159, 2157, 2156, 2065, 2158, 2153/3, 2154/2, 2072, 2154/1, 2070, 2075, 2155, 1991, 1990, 1987, 1985, 1983, 1984, 1976, 1975/1, 1975/2, 1972, 1971, 1855, 1849, 2082, 2080, 2079, 2078, 2081, 2073, 1989, 2071, 2076, 1856, 1970, 2077, 1848, 1850, 1814/1, 1853, 1852, 1824/1, 1846, 1823, 1847, 1842, 1831, 1830, 1832, 1829, 1835, 1841, 2176, 1995.

KO Mali Izvor

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda: nema obuhvaćenih parcela

Parcele u pojasu šire zaštite gasovoda:

10206, 10207, 10210, 10297, 10211, 10209, 10306.

KO Mirovo

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

2236, 2234, 2235, 2231, 2228, 2229, 2230, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2194, 2199, 2200, 2210, 2209, 2208, 2201, 2202, 2195, 2196, 6614, 2197, 2193, 2192, 2191, 2190, 2189, 2188, 2187, 2219/2, 2205, 2203, 1748, 1750, 1749, 1754, 1752, 1756, 2173, 2186, 2174, 2172, 2169, 2168, 1760, 1759, 1756, 6554, 1753, 2198, 1742, 1744, 1757, 1743, 1716, 6584, 1719, 1720, 1721, 1718, 1737, 1736, 1735, 1732, 1722/2, 1722/1, 1723, 1724, 1725/2, 1703, 1702, 1701, 1708, 1704, 1706, 1705, 1614, 1615, 1616, 1618, 1613, 1612, 1610, 1609, 1611, 1709, 1707, 1710, 1711, 1715, 1712, 1774, 1775/1, 1783, 1775/2, 1782, 1781, 1780, 1773, 1791, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1784, 1779, 1790, 1832, 1833, 1834, 1835, 1838, 1837, 1854, 1857, 1839, 1840, 1841, 1842, 1859, 1860, 6553, 1605, 1607, 6582, 1606, 1599, 1600, 1602, 1597, 1594, 1601, 1536, 1535, 1530, 1531, 1533, 1532, 1529, 1528, 1866, 1867, 1869, 1870, 1875, 1527, 1526, 1524, 1523, 1520, 1517, 1516, 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1878, 1879, 1880, 1900, 1493/1, 1495, 1496, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1507, 1506, 1504, 1505, 1480, 1479, 1478, 1477, 1493/2, 1493/3, 1482, 1481, 1483, 1484, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1475, 1476/2, 1915, 1916, 1917, 1913, 1914, 1912, 1498, 1910, 1911, 1465, 1466, 1494/1, 1494/2, 1497, 1469, 1253, 1252, 1251, 1250, 1450, 1447, 1446, 1445, 1444, 1254, 1467, 1280, 1277, 1272, 1269, 1268, 1264, 1263, 1258, 1260/2, 1259/2, 1231, 1232, 1233, 1260/1, 1259/1, 1229, 1225, 1227, 1226, 1228, 1230, 1223, 6575, 1222, 1224, 496, 6574, 1221, 1220, 1217, 1218, 1219, 498, 1249, 1248/1, 1244, 1243, 494, 517, 495, 493, 484, 483, 516, 531, 479, 482, 565, 477, 478, 474, 473, 460, 468, 476, 567/2, 566, 567/1, 518, 519, 520, 530, 521, 522/2, 522/1, 523, 524, 1908, 1906, 1904, 1919, 1918, 1898, 1922, 1921, 1923, 1246, 1245/1, 6581, 1240/2, 1240/3, 1239, 1241, 1242, 1234, 1235, 1236, 1216, 526, 525, 541, 528, 527, 529, 534, 533, 535, 562, 563, 564/3, 568, 574/1, 575/1, 577, 578, 576, 579, 589, 590, 467, 591, 472, 466, 471, 464, 459, 594, 465, 595, 597, 596, 593, 598, 599, 455, 458/1, 457, 610, 608, 612, 611, 607, 613, 6626, 606, 604, 605, 600, 601, 602, 603, 633, 6572/1 , 614/2, 6573/2, 617, 618, 619, 620, 621, 630, 629, 628/3, 631/1, 625, 626, 627, 628/1, 623, 624, 622, 6573/1, 1088/1, 1093, 1077, 1076, 1075, 1074, 1078, 1072, 1073, 653, 673, 672, 671, 1070, 1069, 1068, 1065, 1067, 1066, 1062, 1063, 1064, 1080, 1085, 1086, 1079, 1087, 1083, 1100, 1098, 1097, 1095, 1094, 1104, 1102, 1103, 1061, 1082, 1101, 6579, 1060, 1052, 1059, 681, 1058, 1057, 682, 683, 684, 1023, 1024, 1056, 1055, 1054, 1048, 1047, 1046, 1045, 1044, 1036, 4393, 1029, 1031, 1032, 1037, 1038, 1027, 1026, 1025, 1021/1, 1021/2, 1022, 685, 1018, 1019, 1020, 1004, 1003, 1028, 1034, 1033, 675, 677, 676, 678, 679, 680, 674, 688, 687, 686/2, 686/1, 1008, 1014, 1016, 1017, 1005/2, 1005/3, 1007, 1006, 1005/1, 1005/4, 1002, 1000, 6578, 4406, 4399, 4401, 4398, 4397, 999, 998, 739/3, 995, 996, 997, 939, 993, 992, 991, 1001, 994, 1035, 6559, 937, 938, 930, 928, 927/1, 927/2, 929/2, 4429, 4428, 4427, 4426, 4425, 935, 931, 932, 933, 929/1, 6603, 4448, 4447, 4446, 4442, 4441, 4443, 4472, 4492, 4489, 4488, 4487, 4484, 4489, 4483, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438, 4430, 4431, 4439, 4440, 4432, 926, 925, 924, 923, 916, 920, 922, 4480, 4473, 4474, 6616, 4476, 4491, 4433, 4490, 6583, 4482, 4481, 934, 1598, 4444, 4445, 4475, 4477, 4479, 4478, 1462.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

2236, 2237, 2252, 2238, 2250, 2234, 2235, 2231, 2227, 2228, 2229, 2226, 2225, 2240, 2230, 2233, 2232, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2218, 2217, 2194, 2199, 2200, 2210, 2206, 2209, 2208, 2201, 2202, 2195, 2196, 6614, 2197, 2193, 2192, 2191, 2190, 2189, 2188, 2187, 2219/2, 2219/1, 2205, 2203, 1748, 1750, 1749, 1754, 1752, 1756, 2173, 2186, 2185, 2184, 2174, 2172, 2169, 2168, 1760, 1759, 1756, 6554, 2175, 2171, 2170, 2167, 2204, 1747, 1751, 1745, 1753, 2251, 2183, 2198, 2207, 6621, 1741, 1742, 1744, 1757, 1743, 1716, 1761, 1717, 6584, 1762, 1719, 1720, 1721, 1718, 1737, 1736, 1735, 1732, 1733, 1734, 1731, 1730, 1729, 1697, 1696, 1765, 1767, 1768, 1766/1, 1714/1, 1713/2, 1722/2, 1722/1, 1723, 1724, 1725/2, 1725/1, 1703, 1702, 1701, 1708, 1704, 1706, 1705, 1614, 1615, 1616, 1700, 1699, 1698, 1627, 1628, 1629, 1630, 1626, 1625, 1624, 1638, 1621, 1619, 1617, 1618, 1726, 1613, 1612, 1610, 1609, 1611, 1709, 1707, 1710, 1711, 1715, 1714/2, 1712, 1713/1, 1769, 1774, 1775/1, 1783, 1775/2, 1782, 1781, 1780, 1773, 1772, 1771, 1770, 1776, 1777, 1778, 6553, 1792, 1791, 6553, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1784, 1779, 1790, 1832, 1833, 1834, 1830, 1831, 1835, 1838, 1837, 1829, 1836, 1849, 1848, 1851, 1852, 1854, 1846, 1856, 1855, 1857, 1847, 1839, 1840, 1841, 1842, 1859, 1860, 1861, 1853, 1862, 1850, 1825, 1826, 1882, 1881, 1828, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 6553, 1605, 1603, 1588/2, 1588/1, 1607, 6582, 1584, 1587, 1589, 1606, 1599, 1600, 1602, 1597, 1594, 1601, 1536, 1535, 1591, 1592, 1537, 1530, 1531, 1534, 1521, 1522, 1519, 1518, 1515, 1514, 1513, 1533, 1532, 1529, 1528, 1866, 1864, 1865, 1863, 1867, 1869, 1870, 1875, 1527, 1526, 1524, 1523, 1520, 1517, 1516, 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1878, 1879, 1880, 1900, 1899, 1508, 1510, 1512, 1511, 1491, 1492, 1485, 1486, 1493/1, 1495, 1496, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1507, 1506, 1504, 1505, 1509, 1480, 1479, 1478, 1477, 1493/2, 1493/3, 1482, 1481, 1483, 1484, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1475, 1476/2, 1915, 1916, 1917, 1913, 1914, 1912, 1498, 1910, 1911, 1465, 1466, 1494/1, 1494/2, 1497, 1469, 1253, 1252, 1251, 1250, 1490/2, 1489, 1488, 1487, 1454, 1453, 1452, 1450, 1451, 1449, 1448, 1447, 1446, 1445, 1444, 1254, 1467, 1433, 1432, 1434, 1435, 1440, 1449, 1427, 1283, 1284, 1442, 1287, 1288, 1286, 1285, 1289, 1290, 1291, 1300, 1299, 1298, 1292, 1280, 1277, 1272, 1269, 1268, 1264, 1263, 1258, 1260/2, 1259/2, 1231, 1232, 1233, 1260/1, 1259/1, 1229, 1225, 1227, 1226, 1228, 1230, 1293, 1294, 1223, 6575 – put, 1222, 1224, 496, 6574, 1221, 1220, 1217, 1218, 1219, 497, 498, 500, 504, 503, 1249, 1248/1, 1244, 1243, 494, 517, 495, 491, 492, 489, 490, 493, 486, 485, 484, 483, 516, 531, 481/2, 481/1, 479, 482, 565, 477, 478, 481/3, 480, 474, 473, 460, 468, 476, 567/2, 566, 567/1, 518, 519, 520, 530, 521, 522/2, 522/1, 523, 524, 1908, 1906, 1904, 1919, 1918, 1897, 1898, 1896, 1931, 1930, 1922, 1921, 1923, 1246, 1245/1, 1924, 1926, 1927, 1941, 6581 – put, 1245/2, 1240/1, 1240/2, 1240/3, 1239, 1238/1, 1238/2, 1942/1, 1237/1, 1237/2, 1213/1, 1241, 1242, 1234, 1235, 1236, 1216, 1214, 1215, 526, 525, 544, 546, 549, 542, 543, 541, 551, 539, 540, 532, 528, 527, 550, 552, 553, 529, 534, 533, 535, 538, 537, 536, 562, 563, 554, 555, 556, 557, 561, 560, 564/3, 568, 569, 574/1, 575/1, 577, 578, 576, 579, 589, 590, 467, 591, 472, 466, 471, 467, 464, 459, 594, 465, 595, 597, 596, 593, 598, 599, 461, 452, 453, 454, 455, 451, 258, 257, 247, 638, 458/2, 458/1, 457, 456, 580, 582/1, 583, 610, 587, 588, 584/2, 584/1, 608, 612, 611, 607, 613, 614/1, 6626 , 606, 604, 605, 600, 601, 602, 603, 636, 635, 634, 633, 637/1, 637/2, 6572/1 , 585/1, 616, 615, 614/2, 6573/2 , 617, 618, 619, 620, 621, 630, 629, 628/3, 631/1, 628/2, 631/2, 632/2, 637/3, 625, 626, 627, 628/1, 623, 624, 622, 609, 6573/1 , 632/1, 275 , 1124, 1123/3, 1123/1, 1088/2, 1088/1, 1093, 1120 , 1089, 1077, 1076, 1075, 1074, 1078, 1072, 1073, 653, 654, 655, 658, 657, 656, 669, 668, 666, 673, 672, 671, 1070, 1069, 1068, 1065, 1067, 1066, 1062, 1063, 1064, 1080, 1085, 1086, 1079, 1087, 1083, 1100, 1098, 1097, 1095, 1094, 1092, 1096, 1106, 1107, 1108, 1112, 1109, 1104, 1102, 1103, 1061, 1082, 1114, 1113, 1111, 1110, 1099, 1101, 1105, 1090, 665, 6579, 1060, 1050, 1049, 1052, 1059, 681, 1058, 1057, 682, 683, 684, 1023, 1024, 1056, 1055, 1054, 1048, 1047, 1046, 1045, 1044, 1040/2, 1040/1, 1042, 1041, 1043, 1039, 1036, 1030, 4392, 4391, 4395, 4394, 4393, 1029, 1031, 1032, 1037, 1038, 1027, 1026, 1025, 1021/1, 1021/2, 1022, 685, 1018, 1019, 1020, 1004, 1003, 1028, 1034, 1033, 675, 677, 676, 678, 679, 680, 674, 688, 687, 686/2, 686/1, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 1013, 1012, 1011, 1009/2, 1008, 1014, 1015, 1016, 1017, 1005/2, 1005/3, 1007, 1006, 1005/1, 1005/4, 1002, 4396, 1000, 6578 , 4407, 4406, 4405, 4404, 4403, 4402, 4400, 4399, 4401, 4398, 4397, 999, 998, 1010, 1009/2, 983, 981, 739/3, 995, 996, 997, 939, 993, 992, 991, 1001, 994, 4359, 4360, 1035, 4388/1, 4408/1, 6559, 937, 938, 930, 928, 927/1, 927/2, 929/2, 4429, 4428, 4427, 4426, 4425, 4424, 4423, 4422, 4421, 942, 941, 940, 943/1, 944/1, 945/2, 6577 – put, 936, 935, 931, 932, 933, 929/1, 6603, 4451, 4452, 4450, 4449, 4448, 4447, 4446, 4442, 4441, 4443, 4453, 4454, 4455, 4456, 4457, 4460, 4458, 4466, 4468, 4469, 4467, 4471, 4470, 4472, 4492, 4493, 4494, 4489, 4488, 4487, 4484, 4489, 4483, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438, 4430, 4431, 4439, 4440, 4432, 926, 925, 924, 923, 901, 903, 902, 915, 913, 914, 916, 920, 921, 922, 4480, 4473, 4474, 6616, 4476, 4491, 4433, 919/1, 912, 4490, 1801, 1805, 1806, 1817, 1123/2, 1116, 4357, 584/2, 2239, 904, 663, 435, 487, 1746, 739/2, 917, 1631, 1623, 1586, 1590, 6583, 4364, 4482, 4481, 934, 564/4, 564/1, 564/2, 1598, 1928, 1929, 4444, 4445, 4475, 4477, 4479, 4478, 1462.

KO Vrbovac

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

5730, 5720, 5721, 5722, 5736, 5739/3, 5783, 5784, 5786/1, 5790, 5792, 5793, 5795, 5794, 5797, 5815, 5786/2, 5796, 5824, 5822, 5825, 5820, 5827, 5836, 5835, 5834/1, 5826, 6227, 5832, 5831, 6211/2 , 5833, 5834/2, 6217/2, 5798/1, 6156, 6157, 6158, 6155, 6150, 6149, 6148.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

5730, 5718, 5724, 5725, 5726, 5719, 5720, 5721, 5723, 5722, 5729, 5735, 5736, 5739/3, 5744, 5745, 5746, 5782, 5781, 5783, 5784, 5787, 5786/1, 5788, 5789, 5802, 5790, 5792, 5793, 5795, 5794, 5797, 5815, 5813, 5817, 5819, 5786/2, 5803, 5800, 5796, 5799, 5806, 5824, 5822, 5825, 5820, 5823/1, 5823/2, 5843/2, 5827, 5836, 5835, 5834/1, 5840, 5839/2, 5839/1, 5826, 6227, 5832, 5831, 5838, 5828, 6116, 6117, 6211/2 , 5833, 5841/1, 5841/2, 5834/2, 6217/2, 5814, 5798/2, 5798/1, 5779, 5717, 5715, 6156, 6157, 6158, 6226, 6152, 6154, 6151, 6155, 6150, 6149, 6148, 5780, 5774, 5773, 5843/3.

OPŠTINA PARAĆIN

KO Bošnjane

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

2928/1, 2944/1, 2942, 2941, 2944/2, 2945/2, 2945/1, 2943/1, 2943/2, 2944/3, 2950/4, 2950/3, 2950/5, 2949/3, 2951, 2949/2, 2949/1, 2946, 2947, 2948, 2964/1, 2966/1, 2966/2, 2968, 2974, 2973, 2965, 3428, 3418/1, 2972, 2975/1, 3381, 2950/2, 2950/1, 2952, 2953, 2954, 2956/1, 2956/2, 2955, 2957, 2958, 3406/1, 2811, 2812, 2813/3, 2810/2, 2810/1, 2809, 2808, 2813/2, 2813/1, 2814, 2815, 2818/2, 2818/1, 2821/1, 2820, 2819, 2807, 2806/2, 2806/1, 2805, 2804, 2803/1, 2772, 2803/2, 2803/3, 2803/4, 2774, 2776/3, 2773, 2771/1, 2766/2, 2766/1, 2765/1, 2765/2, 2765/3, 2764/1, 2764/2, 2763/2, 2763/1, 2762/2, 3405, 2654, 2655, 2656, 2657/4, 2761, 2760, 2759, 3398, 2663/1, 2663/2, 2662, 2661, 2658, 2657/1, 2657/3, 2653/1, 2640/2, 2638/2, 2637/1, 2637/2, 2637/4, 2637/3, 2659, 2660, 2670, 2671, 2669/2, 2669/1, 2668, 2672, 3382/3, 3430, 3382/2, 2687/1, 2686/2, 2686/1, 2685, 2684, 2679/3, 2679/1, 2679/2, 2683/3, 2676/2, 2676/1, 2674, 2675/2, 2675/1, 2673, 2200, 2657/2, 3382/1, 2636/2, 2633, 2205, 2203, 2202, 2201, 2199, 2198, 2204, 2206, 2194, 2195, 2196, 2197, 2193, 2190, 2189, 2680, 2681, 2683/6, 2683/5, 2683/8, 2683/1, 2693, 2683/2, 2692, 2691/2, 2694, 2695/1, 2697, 2695/2, 2696, 2701/3, 2182/6, 2182/1, 2208, 2207/2, 2184, 2192/1, 2192/5, 2191/6, 2191/4, 2191/2, 2191/5, 2191/1, 2185/1, 2185/3, 2185/2, 2186, 2187, 2188, 2682/1, 2682/2, 2139/1, 2139/2, 2140/2, 2140/1, 2138/3, 2138/4, 2138/1, 2137, 2699/1, 2699/2, 2699/3, 2699/4, 2700, 1405, 1406/23, 1406/25, 1406/24, 1406/12, 1406/13, 1406/35, 2135, 2132, 2136/1, 2136/2, 2136/3, 2134, 2133, 2131, 2130, 2127, 2128, 2129/2, 2124, 2125, 2126, 2123, 2122, 2121, 2138/2, 2141, 2142/2, 2142/1, 2144/1, 2143/2, 2144/2, 1406/26, 1416/10, 1416/9, 1416/8, 1416/7, 1416/1, 1465/1, 1465/4, 2147/1, 2120, 2116, 2115, 2114, 1406/29, 1406/30, 23/3, 23/2, 23/1, 22, 21, 3368, 2816, 2817, 3399, 2758, 2757, 2639/2, 2207/1, 2207/3, 2678/2, 2678/1, 2677, 2676/3, 2192/4, 2192/2, 2192/6, 2192/3, 2191/3, 2683/7, 2683/9, 2683/4, 2698/2, 2698/1, 2129/1, 2119, 2118/1, 2117/1, 2118/2, 2117/2, 3418/2, 2639/1, 1406/27, 3000, 2939, 2795, 2824/2, 2825, 2822, 2821/2, 2823, 2800/3, 2801, 2806/3, 2775, 2776/4, 2641/5, 2653/2, 1406/21, 3402/1, 1416/11, 1462/2, 1416/2, 1463/2, 1465/3, 1497, 3378, 1777, 1764, 1763, 1762/1, 1730/1, 1730/2, 1729, 1720, 1728/3, 1728/2, 1728/1, 1779, 1794, 20/2, 27/1, 26/1, 1815, 20/1, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 29, 28, 30, 1799, 1800, 27/2, 26/2, 1803/4, 1804/1, 1805/1, 1808/2, 1808/1, 1809, 1810, 1813, 1814, 13, 35/2, 35/1, 1719/2, 31, 1654, 1662, 1663, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 3377, 1688/1, 1688/2, 1701, 1708/1, 3384, 1709/2, 1709/1, 1710, 1711/1, 1573, 1719/1, 1762/2, 1762/3, 1762/4, 1768, 1769, 1778, 1798, 1797/1, 1797/3, 1796/1, 1796/2, 1795, 1801, 1802, 1805/2, 1807, 1804/2, 1803/1, 1803/2, 1803/3, 34, 33, 32, 1797/2, 1659, 1661, 1679, 1680, 1681, 1682, 1665, 1689, 1699/1, 1699/2, 1700, 1697/2, 1696, 1697/1, 1698/3, 1695, 1693, 1692, 1702, 1708/2, 1703, 1704, 1707, 1706, 1705, 1719/3, 1719/4, 1719/5, 1530/1, 1531, 1518/1, 1518/3, 1518/4, 1529, 1509, 1508, 1467/1, 1466, 1465/2, 1507, 1506, 1500, 1501/2, 1502, 1503, 1510, 1512, 1528, 1521, 1522, 1523, 1524, 1527, 1526, 1525, 1520, 1515, 1517/3, 1516, 1519, 1518/2, 1517/1, 1535, 1533, 1532, 1534, 1517/2, 1537, 1711/2, 1770, 1709/3, 1549/1, 1549/2, 1549/3, 1541, 1540, 1539, 1485, 1484, 1491, 1406/16, 2824/1, 2800/1, 2799, 2798, 2787/2, 2787/1, 2777, 2776/2, 2776/5, 2802, 2776/1, 2590/4, 2590/5, 2590/3, 2590/2, 2590/1, 2589, 2588, 2587, 2586/2, 2648/1, 2648/3, 2648/4, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653/3, 2642/1, 2641/1, 2648/2, 2800/2, 2143/1.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

2925, 2926, 2927, 2928/2, 2928/1, 2944/1, 2942, 2941, 2944/2, 2945/2, 2945/1, 2943/1, 2943/2, 2944/3, 2950/4, 2950/3, 2950/5, 2949/3, 2951, 2949/2, 2949/1, 2946, 2947, 2948, 2964/1, 2966/1, 2966/2, 2968, 2974, 2973, 2965, 3428, 2975/2, 3418/1, 2972, 2979, 2976, 2975/1, 2978, 2980, 2983/2, 2983/5, 2984, 2971, 2967, 2963, 2969, 2970, 2962, 2961/2, 2961/1, 2960/2, 2960/1, 2959/1, 2959/4, 3381, 2950/2, 2950/1, 2952, 2953, 2954, 2956/1, 2956/2, 2955, 2957, 2958, 3406/1, 2769/2, 2769/1, 2768, 2767, 1338, 1337, 2770/1, 2770/2, 2813/4, 2811, 2812, 2813/3, 2810/2, 2810/1, 2809, 2808, 2813/2, 2813/1, 2814, 2815, 2818/2, 2818/1, 2821/1, 2820, 2819, 2807, 2806/2, 2806/1, 2805, 2804, 2803/1, 2772, 2803/2, 2803/3, 2803/4, 2774, 2776/3, 2773, 2771/1, 2766/2, 2766/1, 2765/1, 2765/2, 2765/3, 2764/1, 2764/2, 2763/2, 2763/1, 2762/2, 2762/4, 2762/1, 2762/3, 3405, 1377, 2654, 2655, 2656, 2657/4, 2761, 2760, 2759, 2756/1, 2756/2, 2756/3, 2756/4, 3398, 2667, 2666, 2665, 2664/2, 2664/1, 2663/1, 2663/2, 2662, 2661, 2658, 2657/1, 2657/3, 2653/1, 2640/2, 2638/2, 2637/1, 2637/2, 2637/4, 2637/3, 2659, 2660, 2670, 2671, 2669/2, 2669/1, 2668, 2672, 3382/3, 3430, 3382/2, 2702/1, 2705/1, 2702/3, 2704, 2690, 2689/1, 2689/2, 2689/3, 2688/2, 2688/3, 2688/1, 2687/1, 2687/2, 2686/2, 2686/1, 2685, 2684, 2679/3, 2679/1, 2679/2, 2683/3, 2676/2, 2676/1, 2674, 2675/2, 2675/1, 2673, 2200, 2657/2, 3382/1, 2635, 2636/1, 2636/2, 2633, 2205, 2203, 2202, 2201, 2199, 2198, 2204, 2206, 2194, 2195, 2196, 2197, 2193, 2190, 2189, 2680, 2681, 2683/6, 2683/5, 2683/8, 2683/1, 2693, 2683/2, 2692, 2691/2, 2691/1, 2694, 2695/1, 2697, 2695/2, 2696, 2702/2, 2701/1, 2701/3, 2212/3, 2212/1, 2212/2, 2211, 2210, 2209, 2182/6, 2182/1, 2208, 2207/2, 2182/5, 2182/3, 2181, 2180/2, 2182/4, 2182/2, 2183, 2184, 2192/1, 2192/5, 2191/6, 2191/4, 2191/2, 2191/5, 2191/1, 2185/1, 2185/3, 2185/2, 2186, 2187, 2188, 2682/1, 2682/2, 2139/1, 2139/2, 2140/2, 2140/1, 2138/3, 2138/4, 2138/1, 2137, 2699/1, 2699/2, 2699/3, 2699/4, 2700, 1405, 1406/23, 1406/25, 1406/24, 1406/12, 1406/13, 1406/35, 2135, 2132, 2136/1, 2136/2, 2136/3, 2134, 2133, 2131, 2130, 2127, 2128, 2129/2, 2124, 2125, 2126, 2123, 2122, 2121, 2138/2, 2141, 2142/2, 2142/1, 2144/1, 2143/2, 2144/2, 2160/1, 2160/2, 2161/2, 2161/1, 2162, 2179, 1406/26, 1416/10, 1416/9, 1416/8, 1416/7, 1416/1, 1465/1, 1465/4, 2159, 2145, 2146, 2147/1, 2120, 2116, 2115, 2114, 2113, 2112, 2147/2, 1463/1, 2023/29, 2023/45, 2023/46, 2027, 3391/2, 1406/31, 2024/1, 2024/2, 2025, 2026, 3393, 1406/29, 1406/30, 2023/60, 2023/28, 1759, 1758, 1731, 1733/1, 1733/2, 1734, 1735, 1736, 1737, 1724, 1790, 1791, 1792, 1793, 25, 24, 23/3, 23/2, 23/1, 22, 21, 3368, 2982, 2816, 2817, 3399, 2771/2, 2758, 2757, 2639/2, 1378, 2207/1, 2207/3, 2703/3, 2703/2, 2703/1, 2703/4, 2678/2, 2678/1, 2677, 2676/3, 2180/1, 2192/4, 2192/2, 2192/6, 2192/3, 2191/3, 2683/7, 2683/9, 2683/4, 2698/2, 2698/1, 2129/1, 2119, 2118/1, 2117/1, 2118/2, 2117/2, 3418/2, 2639/1, 1406/27, 3000, 2960/4, 2960/3, 3096, 3097, 3098, 3100, 3099, 3111, 2924, 2940/3, 2938, 2935, 2934, 2940/2, 2940/1, 2939, 2795, 2824/2, 2825, 2822, 2821/2, 2823, 2800/3, 2801, 2806/3, 2775, 2776/4, 2641/5, 2653/2, 2638/1, 2634/2, 2213, 2216, 2701/2, 1403/1, 1403/2, 1397/1, 1406/32, 1406/21, 3402/1, 1416/11, 1462/2, 1416/6, 1416/3, 1416/2, 1463/2, 1465/3, 1497, 3378, 1467/2, 1717, 1718, 1777, 1764, 1763, 1761/2, 1762/1, 1730/1, 1730/2, 1729, 1723/1, 1720, 1727, 1726, 1728/3, 1728/2, 1728/1, 1781/1, 1780/1, 1780/2, 1779, 1794, 1823, 20/2, 27/1, 26/1, 1815, 1816, 1820, 20/1, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 29, 28, 30, 1799, 1800, 27/2, 26/2, 1803/4, 1804/1, 1805/1, 1808/2, 1808/1, 1809, 1810, 1813, 1814, 13, 3, 12, 10/3, 10/1, 11, 35/2, 35/1, 1719/2, 31, 1647, 1654, 1662, 1663, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 3377, 1688/1, 1688/2, 1701, 1708/1, 3384, 1709/2, 1709/1, 1710, 1711/1, 1573, 1719/1, 1721, 1722/3, 1722/1, 1723/3, 1762/2, 1762/3, 1762/4, 1768, 1769, 1778, 1798, 1797/1, 1797/3, 1796/1, 1796/2, 1795, 1801, 1802, 1805/2, 1806, 1811, 1812, 1817, 1819, 1807, 1804/2, 1803/1, 1803/2, 1803/3, 34, 33, 32, 1797/2, 1648, 1649, 1653/1, 1650, 1651, 1653/2, 1652/1, 1652/2, 1655, 1669, 1656/2, 1657, 1660, 1668/1, 1668/2, 1668/3, 1668/4, 1675/2, 1667, 1675/1, 1676, 1677, 1658, 1659, 1661, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1666, 1665, 1689, 1690, 1691/1, 1691/2, 1694/1, 1594/2, 1698/1, 1699/1, 1699/2, 1700, 1697/2, 1696, 1697/1, 1698/3, 1695, 1693, 1692, 1698/2, 1702, 1708/2, 1703, 1704, 1707, 1706, 1705, 1719/3, 1719/4, 1716, 1719/5, 1712, 1713, 1714, 1715, 1530/1, 1531, 1518/1, 1518/3, 1518/4, 1529, 1509, 1508, 1467/1, 1466, 1465/2, 1474/6, 1474/5, 1507, 1506, 1500, 1501/2, 1502, 1503, 1492, 1494, 1495, 1499, 1504, 1501/1, 1505, 1511, 1510, 1512, 1514, 1528, 1521, 1522, 1523, 1524, 1527, 1526, 1525, 1520, 1515, 1517/3, 1516, 1519, 1518/2, 1517/1, 1535, 1533, 1532, 1534, 1517/2, 1536, 1537, 1711/2, 1772, 1771/2, 1771/1, 1770, 1709/3, 1572, 1570, 1561, 1560/2, 1559, 1558, 1557, 1556/1, 1556/2, 1555/2, 1555/1, 1554/2, 1551, 1550, 1549/1, 1549/2, 1549/3, 1541, 1540, 1539, 1534, 1543, 1542, 1057, 1058, 1059, 1554/1, 1554/3, 1485, 1484, 1483, 1474/3, 1474/1, 1475, 1482, 1486, 1474/4, 1474/2, 1473/1, 1473/2, 1469, 1468, 1463/3, 1462/1, 1480, 1491, 1493, 1416/4, 1416/13, 1416/5, 1406/16, 1406/22, 1406/33, 1406/11, 1397/2, 2933, 2912, 2937, 2930, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2832, 2824/1, 2800/1, 2799, 2834, 2833/2, 2833/1, 2788/4, 2798, 2788/3, 2789, 2793, 2794, 2790, 2792, 2791, 2797, 2796, 2784, 2786/1, 2786/5, 2786/6, 2786/4, 2787/2, 2787/1, 2777, 2776/2, 2776/5, 2802, 2776/1, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2785, 2786/3, 2786/2, 2590/4, 2590/5, 2590/3, 2590/2, 2590/1, 2589, 2588, 2587, 2586/2, 2586/1, 2585, 2584, 2581, 2582, 2583, 2579/6, 2579/5, 2579/7, 2580, 2595/11, 2594/1, 3397/1, 2644/2, 2645, 2646, 2647, 2648/1, 2648/3, 2648/4, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653/3, 2215, 2214, 2634/1, 2631/2, 2641/4, 2640/1, 2639/3, 2643/3, 2643/1, 2642/1, 2641/6, 2641/1, 2641/3, 2592, 2644/1, 2648/2, 2800/2, 2591, 2639/4, 1656/1, 2143/1.

KO Davidovac

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

347, 348, 349, 376, 377/1, 377/2, 379, 380, 373, 378, 381, 382, 397, 396/2, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 422, 424, 416, 421, 420, 419, 418, 417, 2002/3, 497/1, 31, 56/2, 56/1, 57/2, 2025, 2000/2, 59, 60, 61, 2018/2, 2018/3, 1, 48, 47, 46, 55/1, 55/2, 49, 44, 43, 45, 2018/1, 3/1, 2/1, 4/1, 5, 6/2, 7, 30, 9/1, 9/2, 10/1, 11/1, 12/1, 13/1, 15, 174, 175, 176, 177, 173/11, 173/12, 173/13, 173/14, 173/15, 16, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 173/16, 173/17, 173/18, 173/19, 173/20, 173/21, 173/22, 178/1, 178/2, 178/3, 179/1, 179/2, 180, 181/1, 181/2, 182, 183, 184/1, 184/2, 185/1, 185/2, 186, 173/10, 173/9, 173/8, 173/7, 173/6, 173/5, 173/4, 187, 188, 189, 197, 198, 190, 200, 201, 202/1, 202/2, 203, 204/1, 204/2, 205, 206, 207, 173/3, 173/39, 173/1, 311/18, 307, 303/1, 303/2, 302, 298, 297, 296, 293, 292, 291, 288, 287, 286, 284/2, 283, 280, 279, 275/3, 275/2, 275/1, 274, 271, 270, 269, 266, 265, 262, 261, 256, 254, 253, 250, 249, 248, 245, 244, 241, 240, 237, 238, 239, 242, 243, 246, 247, 251, 252, 255, 257/2, 257/1, 258, 259, 260, 263, 264, 267, 268/2, 268/1, 272, 273, 276, 277, 278, 281, 282, 284/1, 285/2, 285/1, 289, 290, 294, 295, 299, 300, 301, 304, 305, 208/2, 208/3, 208/1.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

329, 332, 334, 336, 337/1, 337/2, 338, 339, 340, 346/1, 346/2, 347, 348, 349, 376, 377/1, 377/2, 379, 380, 373, 378, 374, 375, 350, 351, 353, 369, 368, 367, 366, 372, 381, 382, 397, 396/2, 396/1, 395, 392, 391, 371, 370, 383, 384, 385/1, 385/2, 386/2, 386/1, 387/2, 388/1, 388/2, 390, 393, 394, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 389, 406, 407, 408, 410, 411/2, 411/1, 412/1, 412/2, 415/2, 425, 427, 428, 429/1, 429/2, 422, 424, 415/1, 416, 421, 420, 419, 418, 417, 2002/3, 333, 497/1, 165, 166, 170, 171, 164, 160, 159, 155, 154, 153/2, 153/1, 150, 149/2, 148/2, 148/1, 146, 145, 31, 32, 35, 36, 38/2, 38/1, 39, 40, 41, 42, 50/2, 51, 52, 53, 54, 56/2, 56/1, 57/2, 57/1, 2025, 62, 2000/2, 59, 60, 61, 2018/2, 2018/3, 1, 48, 47, 46, 55/1, 55/2, 49, 44, 43, 45, 2018/1, 3/1, 2/1, 4/1, 5, 6/2, 7, 30, 6/1, 8, 9/1, 9/2, 10/1, 11/1, 12/1, 13/1, 14/1, 14/2, 13/2, 13/3, 15, 174, 175, 176, 177, 173/11, 173/12, 173/13, 173/14, 173/15, 16, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 173/16, 173/17, 173/18, 173/19, 173/20, 173/21, 173/22, 173/23, 173/24, 173/25, 178/1, 178/2, 178/3, 179/1, 179/2, 180, 181/1, 181/2, 182, 183, 184/1, 184/2, 185/1, 185/2, 186, 173/10, 173/9, 173/8, 173/7, 173/6, 173/5, 173/4, 187, 188, 189, 197, 198, 190, 199, 200, 201, 202/1, 202/2, 203, 204/1, 204/2, 205, 206, 207, 173/3, 173/39, 173/1, 311/18, 307, 303/1, 303/2, 302, 298, 297, 296, 293, 292, 291, 288, 287, 286, 284/2, 283, 280, 279, 275/3, 275/2, 275/1, 274, 271, 270, 269, 266, 265, 262, 261, 256, 254, 253, 250, 249, 248, 245, 244, 241, 240, 237, 238, 239, 242, 243, 246, 247, 251, 252, 255, 257/2, 257/1, 258, 259, 260, 263, 264, 267, 268/2, 268/1, 272, 273, 276, 277, 278, 281, 282, 284/1, 285/2, 285/1, 289, 290, 294, 295, 299, 300, 301, 304, 305, 306, 308, 309, 311/17, 208/2, 208/3, 209, 210, 208/1, 222, 223, 224/1, 234, 235, 236, 173/26, XXX, 65, 66, 191, 192, 196, 195, 212, 211, 217, 216, 218, 219, 220, 221, 227, 226, 225, 224/2, 228, 233/1, 233/2, 232, 231, 230.

KO Donja Mutnica

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

918, 923, 921, 920, 919, 922, 925, 924, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935/1, 935/2, 936, 939, 6230, 997, 998, 1000, 6297, 910, 911, 912, 896, 895, 894, 913/1, 893, 913/3, 913/2, 916, 915, 914, 1002/1, 1014/2, 6265, 1013, 1012, 1009, 1008, 1007, 1006, 1005, 1010, 1011, 1004, 1003, 1002/2, 892, 891, 889, 890, 6266, 1049, 1020, 1021, 1022, 1023, 1044, 1043, 1042, 1041, 1040, 1039, 1038, 1037, 1024, 1026, 1027, 1028/2, 1028/1, 1029/2, 1029/3, 1029/1, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 886, 887, 888, 865, 882/1, 882/2, 883, 884, 885, 866, 864, 863, 850, 853, 852, 851, 861, 857, 854, 856, 855, 797, 798, 799/2, 799/1, 6267, 803, 802/2, 802/1, 814, 813, 815, 812, 811, 808, 807, 816, 817, 1065, 1066, 1068/2, 1069/2, 1069/1, 1070, 1067, 849, 848, 846, 845, 844, 843, 842, 841, 828/2, 829, 827, 824, 825, 822/2, 822/1, 821, 820, 819, 818, 1173, 1170, 1161, 1160, 1159, 1158, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178/2, 1178/1, 1179, 1193, 1195, 1194, 1198, 1197, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204/1, 1209, 1210, 1204/2, 1205, 1206, 1207, 1208, 6228/1, 618, 617, 616, 615, 619, 614, 1221, 1222/3, 1222/2, 1222/1, 1223/2, 1223/1, 1232, 1231, 1234, 1235, 1236, 1237, 1244/1, 1244/2, 1243/1, 1243/2, 1242, 1241, 1240, 1238, 1239, 1233, 1218, 1220/2, 1220/1, 1219, 1215, 1214, 1213, 1212, 1211, 1196, 1217, 1216/2, 1216/1, 6263, 1192, 1191, 1190, 2210, 2208, 2207, 2206, 2203, 2204, 2202, 2200, 2198/1, 2198/2, 2199, 2197, 6271, 2164, 2157/1, 2156, 2155, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2154, 2144, 2143, 2142, 2141, 2139, 2140, 2138, 2135, 2136, 2137, 2133/2, 2134, 2133/3, 2133/1, 2132, 2131, 2130, 2129, 2128/1, 2127/2, 2127/1, 2125, 2126, 2124, 2123, 2080/1, 2080/2, 2079/2, 2079/1, 2078/4, 2078/5, 2078/6, 2078/7, 2078/8, 2074, 2073, 2072, 2071, 2070, 2069, 2068/2, 2067, 2066, 2060/1, 2059, 2057/2, 2058, 1273/2, 1272, 1257, 1256, 1255, 6260, 6268, 2042, 2041, 2040, 2039, 2122, 2118, 2119, 2120, 2117, 2116/2, 2116/1, 2114, 2113, 2112, 2111, 2110, 2107/1, 2109, 2104/2, 2104/1, 2105/1, 2105/2, 2108/2, 2107/2, 2108/1, 2107/4, 2107/3, 2106/1, 2105/3, 2105/4, 2103, 2102, 2101, 2097/2, 2097/1, 2098/2, 2098/1, 2099, 2100, 2096/2, 2096/1, 2096/3, 2095, 2093, 2092, 2090, 2091, 2089, 6235, 1392, 1391, 1393/1, 1393/2, 1393/3, 1394/1, 1394/2, 1394/3, 1395, 1397, 1396, 1398/2, 1398/1, 1399, 1390, 1389, 1388/1, 1388/2, 1387, 1386, 1385/1, 1385/2, 1372, 1371, 1376, 1383, 1384, 1400/2, 1382, 1377, 1379, 1380, 1381, 1401, 1402, 1407/1, 1407/2, 1407/4, 1407/3, 1409, 1408, 1410, 1378, 1369, 1368, 1341, 1342, 1344, 1343, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1351, 1352, 1319/2, 1322, 1323, 1324, 1353, 1354, 1357, 1358, 1361, 1362, 1365, 1364, 1363, 1360, 1359, 1356, 1355, 1321, 1320, 430/2, 1425, 1426, 430/5, 430/1, 1427, 1428, 1429, 1423, 1415/1, 1415/2, 1416, 1412, 1414, 1366, 1367, 1411/2, 1411/1, 1417, 1406/1, 6269, 1419, 1420, 1421, 1422, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435/1, 1435/2, 1438, 1437, 1436, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1452, 1451, 1450, 1449, 1457, 1456, 1453, 1455, 1454, 1530, 1529, 1528, 1531, 1534, 1535, 1538, 1540, 1541, 1544, 1545, 1547, 1546, 6229/1, 1447, 1445/2, 1445/1, 436, 444, 437, 1576/2, 1575/3, 1575/1, 1575/2, 1574/2, 1574/1, 1573/2, 1573/1, 6255, 1603, 1601, 1600, 1598, 1599, 1594, 1590, 1595, 1596/1, 1597, 1608, 6252, 333, 332, 334, 335, 336, 337, 338, 331, 330, 339, 1619, 1621/1, 1621/2, 1618, 1617, 1616, 1615, 1614, 1613, 1610, 1623, 1624/1, 1624/2, 1612, 1611, 6274, 1653, 1649, 1650, 1647, 1646, 1689, 1654, 1691, 1644, 1643, 1642/2, 1642/1, 1641, 1639, 1640, 1637, 1638, 1636, 1635, 1634, 1628, 1625, 1626, 1627, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1622, 2720, 2705, 2719, 2710, 2709, 2699, 2698, 2694, 2693, 2688, 2687, 6275, 2685, 2684, 2683, 2682/2, 2682/1, 2681, 2949/1, 2948, 2947, 2941/1, 2940, 2943, 2939, 2938, 2937, 2936/2, 2936/1, 2935/2, 2935/1, 2768, 2767, 2766, 2764/2, 2765/2, 2765/1, 2762/2, 2762/1, 2763/1, 2763/2, 2764/1, 2759, 2758, 2757, 2753, 2752, 2751/2, 2701, 2707/1, 2707/2, 2707/3, 2708, 2700, 2697, 2695, 2696, 2922, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2917, 2916, 2912, 2913, 2915, 2770, 2771, 2772, 2779/2, 2779/1, 2778/2, 2780, 2769, 2755/3, 2755/2, 2755/1, 2761, 2760/1, 2760/2, 2756, 2754, 6257, 224/1, 220, 219, 215, 214, 224/3, 224/2, 213, 211, 212, 216/1, 216/2, 217, 218, 221, 222, 223, 210, 209/1, 209/2, 208, 207/2, 207/1, 206, 205, 202, 201, 200, 199, 197, 193, 192, 194, 195, 196, 151, 150, 149, 203, 6256, 2791/2, 2791/1, 2792, 2793, 2794/2, 2794/1, 2795, 2796, 133/2, 96, 98, 126/2, 128, 129, 127, 130, 131, 138, 139, 140, 145/2, 145/1, 144, 146/1, 147, 148/1, 152, 154/2, 154/1, 155, 158, 159, 160/1, 160/2, 153, 156, 157, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 85, 56, 54, 51, 50, 47, 70/2, 70/1, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 63/1, 63/2, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 53, 52, 1028/3, 1204/3, 2128/2, 2106/2, 2094, 2145, 1448, 1446/2, 1446/1, 1439, 445, 1596/2, 329, 1645, 2691, 2692, 2690, 2689, 146/2, 148/2, 204, 136, 97, 137, 141, 142, 143, 55, 862, 1609, 1648, 1400/1, 2121, 2115, 1424, 917, 1412.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

918, 923, 921, 920, 919, 922, 925, 924, 943, 946, 942, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 940, 935/1, 935/2, 936, 939, 941, 938, 937, 999, 6230, 984, 985, 986, 987, 988, 994, 993, 989, 966/1, 965/1, 964/1, 963/1, 991, 992, 995/3, 995/2, 995/1, 996, 945, 944, 997, 998, 1000, 6297, 910, 911, 912, 901, 900, 899, 898, 897, 896, 895, 894, 913/1, 893, 913/3, 913/2, 916, 915, 914, 1002/1, 1014/2, 1014/1, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 6265, 1013, 1012, 1009, 1008, 1007, 1006, 1005, 1010, 1011, 1004, 1003, 1002/2, 892, 891, 889, 890, 6266, 1052, 1050, 1048/2, 1049, 1020, 1021, 1022, 1023, 1048/1, 1047, 1046, 1045, 1044, 1043, 1042, 1041, 1040, 1039, 1038, 1037, 1024, 1026, 1027, 1028/2, 1028/1, 1029/2, 1029/3, 1029/1, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 886, 887, 888, 745/2, 745/1, 744, 743, 742, 741, 865, 882/1, 882/2, 883, 884, 885, 874, 875, 876, 873, 872, 871, 881, 880, 879, 878, 877, 867, 866, 864, 863, 850, 853, 852, 851, 861, 860, 859, 857, 854, 856, 855, 858, 869, 868, 870/1, 870/2, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779/1, 780, 781, 782, 783, 792/2, 792/1, 793, 794/2, 794/1, 797, 798, 799/2, 799/1, 6267, 796, 795, 805, 801, 804/2, 804/1, 803, 802/2, 802/1, 814, 813, 810, 809, 806, 815, 812, 811, 808, 807, 816, 817, 1055/1, 1056/1, 1057, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1068/1, 1068/2, 1069/2, 1069/1, 1071, 1070, 1067, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 843, 842, 841, 840, 828/1, 828/2, 829, 827, 826, 823, 824, 825, 822/2, 822/1, 821, 820, 819, 818, 1171, 1172, 1173, 1170, 1169, 1168, 1165, 1164, 1163, 1162, 1161, 1160, 1159, 1158, 1157, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178/2, 1178/1, 1179, 1193, 1195, 1194, 1198, 1197, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204/1, 1209, 1210, 1204/2, 1205, 1206, 1207, 1208, 6228/1, 618, 617, 616, 615, 619, 620, 622, 621, 623/1, 623/2, 614, 1221, 1222/3, 1222/2, 1222/1, 1223/2, 612, 611, 610, 609, 608/3, 608/2, 608/1, 607/2, 607/1, 606, 599, 596, 594, 595, 585, 604, 602, 601, 603, 605, 1224, 1223/1, 1232, 1231, 1230, 1229, 1228, 1227, 1226, 1225, 1234, 1235, 1236, 1237, 1244/1, 1244/2, 1243/1, 1243/2, 1242, 1241, 1240, 1238, 1239, 1233, 1218, 1220/2, 1220/1, 1219, 1215, 1214, 1213, 1212, 1211, 1196, 1217, 1216/2, 1216/1, 6263, 1180, 6231, 1156, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 2219/2, 1192, 1191, 1190, 2210, 2209, 2208, 2207, 2206, 2203, 2204, 2205, 2202, 2200, 2198/1, 2198/2, 2199, 2185/1, 2186, 2194, 2201/1, 2201/2, 2211, 2212, 2195, 2196, 2197, 1466, 1467, 1468, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2030/1, 2030/2, 2029/1, 2029/2, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2038, 2037, 6236, 2004, 2003, 2002, 6271, 6240, 2180, 2181, 2179, 2177, 2178, 2175, 2174, 2171, 2170, 2169, 2176, 2173, 2172, 2168, 2164, 2165, 2166, 2167, 2158, 2157/2, 2157/1, 2156, 2155, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2154, 2153, 2152, 2182, 2151, 2150, 2149, 2148, 2146, 2147, 2144, 2143, 2142, 2141, 2139, 2140, 2138, 2135, 2136, 2137, 2133/2, 2134, 2133/3, 2133/1, 2132, 2131, 2130, 2129, 2128/1, 2127/2, 2127/1, 2125, 2126, 2124, 2123, 2080/1, 2080/2, 2079/2, 2079/1, 2078/4, 2078/5, 2078/6, 2078/7, 2078/8, 2074, 2073, 2072, 2071, 2070, 2069, 2068/2, 2067, 2066, 2060/2, 2060/1, 2059, 2057/1, 2057/2, 2058, 1273/2, 1273/1, 2056, 1272, 1257, 1256, 1255, 1245, 1246, 1248, 1247, 6260, 581, 582, 583, 1254, 1263, 1262, 1264, 1268, 1267, 1265, 1266, 1269, 1270, 1278, 1277, 1276, 1275, 1274, 1271, 1258, 2055, 2054, 2053, 2063, 2064, 2065, 2061, 2062/1, 2062/2, 1280, 2052, 2051, 2050, 2049, 2048, 2047, 2046, 2068/1, 2081, 2078/2, 2078/3, 2078/9, 2085, 2082, 2083, 2084, 2087, 2086, 2075, 2076, 2077, 2088, 6268, 2045, 2044, 2043, 2042, 2041, 2040, 2039, 2122, 2118, 2119, 2120, 2117, 2116/2, 2116/1, 2114, 2113, 2112, 2111, 2110, 2107/1, 2109, 2104/2, 2104/1, 2105/1, 2105/2, 2108/2, 2107/2, 2108/1, 2107/4, 2107/3, 2106/1, 2105/3, 2105/4, 2103, 2102, 2101, 2097/2, 2097/1, 2098/2, 2098/1, 2099, 2100, 2096/2, 2096/1, 2096/3, 2095, 2093, 2092, 2090, 2091, 2089, 6235, 1392, 1469, 1391, 1393/1, 1393/2, 1393/3, 1394/1, 1394/2, 1394/3, 1395, 1397, 1396, 1398/2, 1398/1, 1399, 1390, 1389, 1388/1, 1388/2, 1387, 1386, 1385/1, 1385/2, 1372, 1371, 1294, 1293, 1373/1, 1374, 1375/2, 1375/1, 1376, 1383, 1384, 1400/2, 1382, 1377, 1379, 1380, 1381, 1401, 1402, 1407/1, 1407/2, 1407/4, 1407/3, 1409, 1408, 1410, 1378, 1369, 1368, 1341, 1342, 1344, 1343, 1345, 1339/2, 1340, 1370, 1339/1, 1338, 1337, 1336, 1335, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1319/2, 1322, 1323, 1324, 1353, 1354, 1357, 1358, 1361, 1362, 1365, 1364, 1363, 1360, 1359, 1356, 1355, 1321, 1320, 1318, 1319/1, 452, 451, 450, 449, 448/2, 448/1, 447, 430/4, 430/7, 430/2, 1425, 1426, 432/2, 430/6, 430/5, 430/1, 1427, 1428, 1429, 1423, 1415/1, 1415/2, 1416, 1412, 1414, 1366, 1367, 1411/2, 1411/1, 1417, 1406/1, 1405/2, 1405/1, 1406/2, 1404/1, 1404/2, 1403, 1465, 1464, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 6269, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435/1, 1435/2, 1438, 1437, 1436, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1452, 1451, 1450, 1449, 1457, 1456, 1453, 1455, 1454, 1527, 1537, 1536, 1533, 1532, 1530, 1529, 1528, 1531, 1534, 1535, 1538, 1539, 1542, 1543, 1518, 1519, 1540, 1541, 1544, 1545, 1549, 1550, 1552, 1548, 1547, 1546, 1556, 1561, 1558, 1557, 1559, 6229/1, 1447, 1445/2, 1445/1, 440, 441, 442, 443, 438, 439, 436, 435/1, 444, 437, 1578, 1577, 1576/1, 1576/2, 1575/3, 1575/1, 1575/2, 1574/2, 1574/1, 1573/2, 1573/1, 1572, 1571, 1570, 6255, 1603, 1602, 1601, 1600, 1598, 1599, 1594, 1593, 1591, 1592, 1587, 1588, 1589/2, 1589/1, 1590, 1595, 1596/1, 1597, 1605, 1606, 1607, 1608, 1656, 1657, 1658, 6252, 333, 332, 334, 335, 336, 337, 338, 331, 330, 327, 326, 325, 339, 340, 341/3, 323/3, 321, 310/1, 2714, 1619, 1620, 1621/1, 1621/2, 1618, 1617, 1616, 1615, 1614, 1613, 1610, 1623, 1624/1, 1624/2, 1612, 1611, 6274, 1653, 1649, 1650, 1647, 1646, 1689, 1654, 1655, 1652, 1651, 1690, 1691, 1692, 1693/2, 1693/1, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1701, 1700, 1703, 1702/2, 1702/1, 1704, 1705, 1644, 1643, 1642/2, 1642/1, 1641, 1639, 1640, 1637, 1638, 1636, 1635, 1634, 1628, 1625, 1626, 1627, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1622, 2713, 2716, 2723, 2722, 2717, 2712, 2711, 2718, 2721, 2720, 2705, 2719, 2710, 2709, 2699, 2698, 2694, 2693, 2688, 2687, 2686, 6275, 2685, 2684, 2683, 2682/2, 2682/1, 2681, 2680, 2679, 2959, 2958, 2957/2, 2957/1, 2991, 2954, 2953/2, 2953/1, 2952, 2951, 2950, 2949/4, 2949/3, 2949/2, 2949/1, 2948, 2947, 2955, 2956, 2946, 2945, 2942, 2941/2, 2941/1, 2940, 2943, 2944, 2939, 2938, 2937, 2936/2, 2936/1, 2935/2, 2935/1, 2768, 2767, 2766, 2764/2, 2765/2, 2765/1, 2762/2, 2762/1, 2763/1, 2763/2, 2764/1, 2759, 2758, 2757, 2753, 2752, 2751/2, 2741, 2740, 2737/3, 2737/4, 2736, 2735, 2734, 2704, 2703, 2702, 2701, 2706, 2707/1, 2707/2, 2707/3, 2708, 2700, 2697, 2695, 2696, 2922, 2923/1, 2923/2, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928/1, 2928/2, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2911, 2910, 2909, 2908, 2920, 2919, 2918, 2917, 2916, 2912, 2913, 2915, 2770, 2771, 2772, 2779/2, 2779/1, 2778/2, 2773, 2780, 2781, 2782, 2769, 2755/3, 2755/2, 2755/1, 2761, 2760/1, 2760/2, 2756, 2754, 2750, 2749, 2748, 2747, 2745, 2743, 6257, 231, 230, 229, 227, 228, 235/3, 233, 235/2, 234/1, 234/2, 235/1, 236, 226, 225, 224/1, 220, 219, 215, 214, 224/3, 224/2, 213, 211, 212, 216/1, 216/2, 217, 218, 221, 222, 223, 210, 209/1, 209/2, 208, 207/2, 207/1, 206, 205, 202, 201, 200, 199, 197, 193, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 151, 150, 149, 203, 6256, 2791/2, 2791/1, 2792, 2793, 2794/2, 2794/1, 2795, 2796, 2798, 2799/2, 2799/1, 2800/2, 2800/1, 2801, 2802/2, 2802/1, 2803, 2804/1, 126/3, 126/1, 132/2, 132/1, 133/2, 133/1, 108, 107, 104, 103, 96, 98, 126/2, 128, 129, 127, 130, 131, 138, 139, 140, 145/2, 145/1, 144, 146/1, 147, 148/1, 152, 154/2, 154/1, 155, 158, 159, 160/1, 160/2, 161, 162, 163, 165/1, 185, 153, 156, 157, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 85, 56, 54, 51, 50, 47, 46, 43, 42, 35, 36, 38, 105, 102, 101, 100, 99, 75, 76, 73, 74, 72/1, 72/2, 71, 70/2, 70/1, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 63/1, 63/2, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 53, 52, 49, 48, 45, 44, 41, 995/4, 1028/3, 1204/3, 800, 6262, 584, 600, 613, 2078/1, 1259, 1281, 2128/2, 2106/2, 2094, 2145, 1373/2, 1448, 1446/2, 1446/1, 1439, 445, 1596/2, 329, 328, 324, 310/5, 310/6, 1645, 2691, 2692, 2690, 2689, 2751/1, 146/2, 148/2, 204, 198, 134, 135, 136, 97, 137, 141, 142, 143, 37, 55, 862, 790, 1609, 1648, 1586, 39, 40, 32, 1400/1, 2121, 2115, 1424, 2746, 917, 1288, 2731/1, 252, 232, 1412.

KO Izvor

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

4424/2, 4424/3, 4424/4, 4424/5, 4424/6, 4424/8, 4424/7, 4704, 4711, 4481, 4480, 4479, 4427/10, 4427/11, 4427/8, 4426/23, 4425, 4423/8, 4423/3, 4426/11, 4426/13, 4426/16, 4426/17, 4426/18, 4426/20, 4426/21, 4426/10, 4427/3, 4427/4, 4427/5, 4426/15, 4426/14, 4426/19, 4427/6, 4427/7, 4426/22, 4471, 4470, 4474/1, 4474/2, 4474/3, 4469, 4467, 4463, 4464, 4465, 4468, 4466, 4462/1, 4462/3, 4462/2, 4461, 4460, 4459, 4458, 4457, 4456/1, 4454, 4453, 4452/1, 4452/2, 4450, 4713, 4428, 4431/1, 4429, 4430, 4431/2, 4432/3, 4432/2, 4432/1, 4432/4, 4432/5, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438, 4439, 4268, 4264, 4263, 4265, 4266, 4262, 4261, 4260, 4256, 4259, 4258, 4257, 4255, 4254, 4273, 4274, 4275, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4282, 4283, 4238, 4235, 4078, 4073/1, 4073/3, 4073/2, 4072/2, 4072/7, 4072/6, 4072/1, 4670/1, 4071/1, 4735, 4699/1, 4070, 4069, 4068, 4067, 4699/2, 4709, 4017/2, 4025/2, 4025/3, 4025/4, 4024, 4026/2, 3447/2, 3448, 3451, 3452, 3456, 3457, 3460/1, 3460/2, 3461, 3462, 3463, 3455, 3450/2, 3450/1, 3449/2, 3449/1, 3446/3, 3446/2, 3446/1, 4023, 4022, 4021, 4020, 4019, 4018, 3999, 4000, 4008/2, 4008/1, 4010, 4007, 4002, 4003, 4004, 3983, 3984, 3985, 3998, 3997, 3996, 3995/1, 3995/2, 3993, 3992, 3991, 3990, 3989, 3988, 3987, 3986, 3982, 4708, 3981/1, 3940, 3941, 3942, 3943, 3944, 3945, 3946, 3947, 3948, 3949, 3950, 3951, 3952, 3953/1, 3954, 3955, 3956, 3959, 3960, 3961, 3981/3, 3914/1, 3981/2, 3914/2, 3914/3, 3896, 3897, 3899/1, 3899/2, 3911, 3912, 3913/1, 3898, 3900, 3909/1, 3909/2, 3910, 3913/2, 3916, 3917, 3918, 3919, 3920, 3939, 3937, 3938, 3915, 3908, 3907, 3906, 3905, 3902, 3901, 3895/2, 3895/1, 3894, 3893, 3887/3, 3887/2, 3887/1, 3886, 3885, 3863, 3866, 3862, 3859, 3858, 3857, 3856, 3855, 3854, 3852, 3851/2, 3851/1, 4722, 3470, 4071/4, 4237/4, 3454, 3453, 4230, 4229, 4228, 4226, 4225, 4224, 4223, 4222, 4221, 4220, 4284/1, 4284/2, 4285, 4291/1, 4295, 4296/2, 4710, 4427/2, 4426/6, 4426/24, 4426/9, 4426/8

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

4417, 4416, 4418, 4419, 4424/1, 4424/10, 4424/2, 4424/3, 4424/4, 4424/5, 4424/6, 4424/8, 4424/7, 4424/9, 4424/12, 4704, 4711, 4482, 4483, 4481, 4480, 4478, 4477, 4479, 4427/10, 4427/11, 4427/8, 4426/23, 4425, 4424/11, 4423/9, 4423/8, 4423/5, 4423/4, 4423/3, 4423/2, 4423/1, 4426/12, 4426/11, 4426/13, 4426/16, 4426/17, 4426/18, 4426/20, 4426/21, 4426/10, 4427/3, 4427/4, 4427/5, 4426/15, 4426/14, 4426/19, 4427/6, 4427/7, 4426/22, 4476, 4475, 4473, 4472, 4471, 4470, 4474/1, 4474/2, 4474/3, 4469, 4467, 4463, 4464, 4465, 4468, 4466, 4462/1, 4462/3, 4462/2, 4461, 4460, 4459, 4458, 4457, 4456/1, 4454, 4453, 4452/1, 4452/2, 4450, 4451, 4447/2, 4447/1, 4448, 4449, 4446, 4271, 4272, 4713, 4428, 4431/1, 4429, 4430, 4431/2, 4432/3, 4432/2, 4432/1, 4432/4, 4432/5, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438, 4439, 4268, 4269/1, 4269/2, 4267, 4270/2, 4270/1, 4264, 4263, 4265, 4266, 4262, 4261, 4260, 4256, 4259, 4258, 4257, 4255, 4254, 4253, 4273, 4274, 4275, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4282, 4283, 4237/1, 4238, 4235, 4249, 4074, 4078, 4073/1, 4073/3, 4073/2, 4072/4, 4072/3, 4072/2, 4072/7, 4072/6, 4072/1, 4670/1, 4071/1, 4735, 4699/1, 4070, 4069, 4068, 4067, 4699/2, 4025/5, 4025/1, 4012/1, 4016/1, 4709, 4012/2, 4013/2, 4014/2, 4016/2, 4017/2, 4025/2, 4025/3, 4025/4, 4024, 4026/2, 3447/2, 3448, 3451, 3452, 3456, 3457, 3460/1, 3460/2, 3461, 3462, 3463, 3433, 3432/1, 4015/2, 3430, 3429/1, 3428/2, 3428/1, 3426/1, 3426/2, 3432/2, 3434, 3435, 3436, 3459, 3458, 3442/1, 3442/2, 3445, 3444, 3455, 3442/3, 3450/2, 3450/1, 3449/2, 3449/1, 3446/3, 3446/2, 3446/1, 4023, 4022, 4021, 4020, 4019, 4018, 3999, 4000, 4008/2, 4008/1, 4010, 4009, 4027, 4007, 4006, 4005, 4032/1, 4032/2, 4032/3, 4033/1, 4002, 4003, 4004, 3983, 3984, 3985, 3443/1, 3443/2, 3998, 3997, 3996, 3995/1, 3995/2, 3993, 3992, 3991, 3990, 3989, 3988, 3987, 3986, 3982, 4708, 3464/3, 3464/2, 3464/1, 3465/2, 3466, 3467, 3468, 3465/1, 3469, 3476, 3475/2, 3475/1, 3474, 3473, 3472/1, 3471, 3981/1, 3940, 3941, 3942, 3943, 3944, 3945, 3946, 3947, 3948, 3949, 3950, 3951, 3952, 3980, 3979, 3978/2, 3978/1, 3977, 3976, 3975, 3974, 3973, 3972, 3953/1, 3954, 3955, 3956, 3957, 3958, 3959, 3960, 3961, 3962, 3963, 3964, 3981/3, 3914/1, 3981/2, 3914/2, 3914/3, 3896, 3897, 3899/1, 3899/2, 3911, 3912, 3913/1, 3898, 3900, 3909/1, 3909/2, 3910, 3913/2, 3916, 3917, 3918, 3919, 3920, 3939, 3937, 3938, 3936, 3935, 3934, 3921, 3922, 3923, 3915, 3908, 3907, 3906, 3905, 3902, 3901, 3895/2, 3895/1, 3894, 3893, 3887/3, 3887/2, 3887/1, 3886, 3885, 3865, 3864, 3863, 3866, 3861, 3862, 3859, 3860, 3858, 3857, 3853/2, 3856, 3855, 3854, 3852, 3851/2, 3851/1, 4722, 3470, 3994, 4026/1, 4071/4, 4237/2, 4237/3, 4237/4, 4474/6, 4474/5, 4474/4, 3454, 3453, 4234/2, 4234/1, 4233/2, 4233/1, 4232, 4231, 4230, 4229, 4228, 4226, 4225, 4224, 4223, 4222, 4221, 4220, 4284/1, 4284/2, 4285, 4215, 4216/1, 4216/2, 4216/3, 4216/4, 4217/1, 4217/2, 4218, 4219, 4286, 4287, 4288/1, 4288/2, 4291/1, 4292, 4293, 4294, 4295, 4291/2, 4296/1, 4296/2, 4297, 4298, 4299, 4300, 4301, 4307, 4302, 4303, 4710, 4290, 4306, 4427/2, 4427/9, 4426/6, 4426/24, 4426/9, 4426/8, 4426/7, 4426/25, 4426/3, 4426/4, 4426/3, 4426/2, 4426/1, 4427/1.

KO Klačevica

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

4022, 1282, 1280, 1279, 1278, 1277, 1276, 1275, 1344, 1343, 1342, 1341, 1340, 1373, 1375, 1374, 1405, 1404, 1376, 1372, 1371, 1357, 1358, 1359, 1360, 1362, 1361, 1363, 1367, 1356, 1345, 1273, 1274, 1281, 1272, 1354, 1347, 1346, 1348, 1349, 1350, 1352, 1353/2, 1271, 1265, 1269, 1270, 1259, 1262, 1263, 1266, 1283, 1284, 1285, 1286, 1288, 1252, 1250, 1243, 1268, 1267, 1254, 1253, 1255, 1258, 1241, 1238, 1240, 1239, 1242, 1203, 1202, 1200, 1201, 1204, 1205, 1207, 1206, 1209, 1208, 1212, 1211, 1210, 1197, 1198, 1199, 3994, 1155, 1156, 1213, 1214, 3993, 1135, 1123, 1124, 1157, 1158, 1159, 1161, 1160, 1162, 1164, 1163/1, 1163/3, 1163/2, 1174, 1173, 1171, 1111, 1112, 1113, 1114, 1131/1, 1131/2, 1125, 1116, 1115, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1128, 1127, 1126, 1129, 1132, 1133/1, 1134, 1133/2, 1099, 3992, 1063, 1058, 1053, 965, 972, 979/1, 979/2, 978, 977, 973, 974, 975, 964, 963, 1050, 1049, 1052, 1048, 1047/2, 1012, 1047/1, 1046, 1045, 1043, 1044, 1021, 1020/2, 1020/1, 1019, 1018, 1011, 1015/2, 1015/1, 1009, 1010/1, 1010/2, 980, 982, 976/2, 3990, 976/1, 985/5, 1013, 985/2, 1016, 1017, 1022, 1023, 1024, 1042, 1041, 1038, 1040, 1055, 1056, 1039, 1033, 1026, 1036, 1037, 1035, 1034, 1032, 1031, 3991, 959, 958, 957, 956, 955, 954, 952, 953, 951, 950, 949, 948, 947, 945, 838, 834, 833, 843, 944, 844, 837, 793/1, 749, 839/1, 840/2, 839/2, 840/1, 841, 842, 836, 835, 3988, 753, 755, 754, 756, 757, 758, 759, 760, 762, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 761, 3968, 703, 708, 707, 711, 709/2, 709/1, 710, 729, 734, 714, 713, 726, 725, 724, 723, 717, 716, 715, 718, 719, 721/3, 722, 721/2, 720, 728, 721/1, 727, 733, 732, 731, 730, 735, 696, 695/1, 695/2, 694/1, 693, 688, 687, 689, 690, 691, 692, 675, 674, 671, 685/2, 685/1, 684/2, 682/2, 684/3, 673, 669, 670, 220/2, 208, 220/1, 216, 217/1, 209, 210, 219/1, 218, 219/2, 3985, 207, 160, 159, 158, 157/1, 157/2, 172/3, 172/2, 171/4, 171/1, 170, 169, 168, 167, 166, 163/2, 163/1, 162, 161/1, 161/2, 153, 154, 155, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 217/2, 684/5, 684/4, 672, 946, 1025, 1105, 1098, 1097, 1130, 1355, 694/2, 1165, 3965, 1014, 1364, 1366, 1377/2, 1370, 1192, 1193, 1194, 1195, 3966, 1181, 1180, 1179, 1176, 1183, 1175, 1170, 1166, 1188, 1196.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

1339, 4022, 1338, 1334, 1333, 1332, 1331, 1330, 1329, 1328, 1326, 1282, 1280, 1279, 1278, 1277, 1276, 1275, 1344, 1343, 1342, 1341, 1340, 1373, 1375, 1374, 1405, 1404, 1376, 1372, 1371, 1357, 1358, 1359, 1360, 1362, 1361, 1363, 1367, 1356, 1345, 1273, 1274, 1281, 1272, 1354, 1347, 1346, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353/2, 1353/1, 1264, 1261, 1271, 1265, 1269, 1270, 1260, 1259, 1262, 1263, 1266, 1283, 1284, 1285, 1287, 1286, 1288, 1289, 1251, 1252, 1250, 1249, 1244, 1243, 1268, 1267, 1257, 1256, 1254, 1253, 1255, 1258, 1226, 1225, 1241, 1237, 1238, 1240, 1239, 1242, 1203, 1202, 1200, 1201, 1204, 1205, 1207, 1206, 1209, 1208, 1212, 1211, 1210, 1197, 1198, 1199, 1220, 3994, 1155, 1156, 1213, 1214, 1221, 1219, 1153, 1154, 1218, 1215, 1216, 1217, 1152, 1151, 1150, 1149, 1148, 3993, 1137, 1136, 1135, 1123, 1124, 1157, 1158, 1159, 1161, 1160, 1162, 1164, 1163/1, 1163/3, 1163/2, 1174, 1173, 1171, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1131/1, 1131/2, 1125, 1116, 1115, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1128, 1127, 1126, 1129, 1132, 1133/1, 1134, 1133/2, 1099, 3992, 1096, 1063, 1058, 1061, 1053, 3989, 970, 969, 971, 968, 966, 965, 972, 979/1, 979/2, 978, 977, 973, 974, 975, 964, 963, 1050, 1049, 1051, 1052, 1048, 1047/2, 1012, 1047/1, 1046, 1045, 1043, 1044, 1021, 1020/2, 1020/1, 1019, 1018, 1011, 1015/2, 1015/1, 1009, 1010/1, 1010/2, 980, 982, 976/2, 3990, 976/1, 985/5, 1013, 985/2, 985/3, 985/6, 985/4, 986, 990, 992, 991, 993, 1006, 1008, 1016, 1017, 1022, 1023, 1024, 1042, 1041, 1038, 1040, 1055, 1056, 1039, 1033, 1007, 1027, 1026, 1028, 1029, 1030, 1036, 1037, 1035, 1034, 1032, 1031, 3991, 959, 958, 957, 956, 955, 954, 952, 953, 951, 950, 949, 948, 947, 945, 838, 834, 833, 843, 845, 858, 943, 944, 844, 837, 830, 793/1, 749, 750, 839/1, 840/2, 839/2, 840/1, 841, 842, 836, 835, 751, 747, 746, 752/1, 752/2, 752/3, 752/4, 3988, 753, 755, 754, 756, 757, 758, 759, 760, 762, 774, 775, 763, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 761, 3968, 700, 701, 702, 703, 699, 704, 705, 706, 708, 707, 711, 709/2, 709/1, 710, 729, 734, 712, 714, 713, 726, 725, 724, 723, 717, 716, 715, 718, 719, 721/3, 722, 721/2, 720, 728, 721/1, 727, 733, 732, 731, 730, 737, 736, 735, 738, 739, 696, 695/1, 695/2, 694/1, 693, 688, 687, 689, 690, 691, 692, 675, 674, 671, 685/2, 685/1, 684/2, 684/1, 683/3, 683/2, 683/1, 676, 677, 678, 679, 680, 682/1, 682/2, 684/3, 673, 668, 669, 667/1, 667/2, 666, 665, 664, 698, 697, 670, 222, 221, 220/2, 208, 220/1, 216, 217/1, 212, 211, 209, 210, 219/1, 218, 219/2, 3985, 197/1, 207, 160, 159, 158, 157/1, 157/2, 173, 172/3, 172/2, 171/4, 171/2, 171/3, 171/1, 170, 169, 168, 167, 166, 165, 163/2, 163/1, 162, 161/1, 161/2, 153, 154, 155, 136/1, 137, 138, 140, 141, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 145, 217/2, 684/6, 683/4, 684/5, 684/4, 686, 672, 832, 946, 962, 967, 1025, 1105, 1106, 1101, 1100, 1098, 1097, 1130, 1355, 694/2, 1222, 1165, 3965, 1014, 129, 638, 639, 640, 641, 642, 643/1, 643/2, 644, 648, 656, 658, 659, 657, 1365, 1364, 1369, 1368, 1378, 1377/1, 1403, 1402, 1366, 1409, 1377/2, 1370, 1245, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1189, 1190, 3966, 1181, 1180, 1179, 1176, 1178, 1186, 1182, 1183, 1175, 1177, 1079, 1080, 1170, 1169, 1168, 1167, 1166, 1188, 1196, 1109, 1108, 1107.

OPŠTINA ĆUPRIJA

KO Batinac

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

56/2, 56/3, 3240, 52, 53, 54/1, 54/2, 55, 56/1, 3197, 57, 58, 59, 3195, 72, 3201/1, 3223, 2406, 2407/2, 2407/1, 2408, 2409, 2414, 2412, 2415, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499/1, 2500/1, 2500/2, 2512, 2513, 3226.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

56/2, 56/3, 3240, 49, 3194, 50, 52, 53, 54/1, 54/2, 55, 56/1, 3197, 57, 61, 62, 60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 58, 59, 3195, 71, 72, 73, 2456, 2450/2, 2450/1, 2448, 3225, 3201/1, 2511, 2468/1, 2468/2, 2481, 2482, 2483, 2484, 2411, 3223, 2405, 2406, 2407/2, 2407/1, 2410, 2408, 2409, 2414, 2412, 2415, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499/2, 2499/1, 2500/1, 2500/2, 2512, 2513, 3226.

KO Ćuprija – van grada

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

6501/4, 6501/3, 6501/2, 6501/1, 6500, 6498, 6499/2, 6499/1, 6489/1, 6489/2, 6488, 6487, 7298, 6444, 6447, 6449, 6450, 6452, 7332, 6453/1, 6453/2, 6416, 6486, 6485, 6484, 6456, 6457, 6459, 6460, 6461, 6462, 6418/1, 6418/2, 6483/6, 6483/5, 6483/4, 6483/3, 6483/2, 6482, 6481, 6463/2, 6463/1, 6464, 6468/1, 6468/7, 6468/8, 6468/6, 6415/2, 6414, 6413, 6412/1, 6412/2, 6411, 6468/2, 6468/5, 6468/3, 6468/9, 6468/4, 6410/2, 6410/3, 6409/3, 6409/2, 6409/1, 6408/2, 6408/1, 6407, 6316/1, 6406, 6405/1, 6405/2, 6316/15, 6404, 6316/34, 6316/9, 6316/33, 6316/5, 6316/14, 6316/10, 6316/8, 6316/7, 6316/6, 6378, 7299, 6403/3, 6403/2, 6403/1, 6315/36, 6315/35, 6379, 6384, 6385, 6388, 6389/1, 6389/2, 6392, 6393, 6394, 6396/2, 6396/1, 6397, 6398, 4204, 4205, 4200, 4201/1, 4201/2, 4201/3, 4202, 4203, 6400, 6401, 6402/1, 6402/2, 4206, 4207, 4199, 4210, 4211, 4198, 4212, 4213, 4216, 4217, 4194, 4195, 4196, 4197/1, 4197/3, 4197/2, 4197/4, 4187/2, 4187/1, 4186, 4185, 4188, 4189, 4190, 4191, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4161, 4162, 4160, 4168, 4157, 4158, 4159, 4148/1, 4147, 4156, 4169, 4184, 4170, 4155, 4154/1, 4154/2, 4016, 4015, 4014, 4013/3, 4013/2, 4013/1, 4012, 4010, 4009, 4008, 4007, 4005, 4004, 4003/2, 4003/1, 4025, 4024, 4022, 4023, 4020, 4019, 4018, 4017, 3929, 3928, 3923, 4006, 3930, 3931, 3927, 3925, 3919, 3918, 3904, 3903, 3902/2, 3902/3, 3902/4, 3901, 3900/1, 3900/2, 3899, 3900/3, 3898/1, 3898/2, 3897/1, 3897/2, 3896/1, 3896/2, 3895, 3894, 3893, 3892/2, 3892/1, 3891, 3890, 3889, 3888, 4026, 4027, 3878, 3876, 3873, 3869, 3837/1, 3837/8, 3837/7, 3828, 3827, 3824, 3823/2, 3818/2, 3818/5, 3818/3, 3823/1, 3822, 3821/1, 3813, 4474/1, 4471/2, 4468, 3818/1, 3818/4, 3837/12, 3837/11, 3837/13, 3840/2, 3840/1, 3851, 3849, 3850, 3848, 3847, 3862, 3866, 3867, 3864, 3865, 3863, 4469/2, 4469/1, 4470, 4453, 4452, 4451, 3846, 3845/2, 3845/1, 3844/1, 3844/2, 3843, 3842, 3837/10, 3841, 3837/9, 4921, 4192, 4153, 7294, 3868, 3877, 7296, 7297, 7295, 3887, 3821/2, 3817, 3814, 3820, 7289, 7293, 3600, 3070, 3700, 7285/1, 3722, 3724, 7363, 3727, 3726, 3725/1, 3806, 3807, 3809, 3810, 3811, 7341, 7291, 3808, 3731, 7282/2, 3017/1, 3017/2, 7272, 7278, 2967/3, 2967/4, 2967/5, 2967/2, 2996/1, 2927/3, 2996/5, 2996/9, 2928, 2967/11, 2967/10, 2967/9, 2932, 2944, 2934, 2935, 2936/2, 2936/1, 2937, 2939, 2938, 2676/4, 2676/2, 2676/3, 2674/9, 2674/8, 2674/7, 2674/6, 2674/5, 2676/1, 2678, 2677, 2687, 2689, 2690, 2691, 2729, 2726, 2720, 2721, 2712, 2713, 2715, 2714, 2710, 2709, 2708/2, 2708/1, 2707, 2706, 2705, 2704, 2702, 2701, 2700, 2699, 2698, 2697, 2696, 2695, 2692, 2694, 2703, 2716, 7374, 2719, 2717, 2718, 2686, 2931, 2967/1, 7277/1, 3725/2, 6402/3 , 7292.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

6501/4, 6501/3, 6501/2, 6501/1, 6500, 6498, 6499/2, 6499/1, 6489/1, 6489/2, 6488, 6487, 7298, 6436/1, 6436/2, 6437, 6440/2, 6440/1, 6441, 6443, 6444, 6447, 6449, 6450, 6452, 7332, 6453/1, 6453/2, 6420, 6316/23, 6419/3, 6419/2, 6419/4, 6419/1, 6417, 6416, 6486, 6485, 6484, 6455, 6458, 6456, 6457, 6459, 6460, 6461, 6462, 6418/1, 6418/2, 6483/6, 6483/5, 6483/4, 6483/3, 6483/2, 6482, 6481, 6463/2, 6463/1, 6464, 6468/1, 6468/7, 6468/8, 6468/6, 6415/1, 6415/2, 6414, 6413, 6412/1, 6412/2, 6411, 6468/2, 6468/5, 6468/3, 6468/10, 6468/9, 6468/4, 6410/2, 6410/3, 6409/3, 6409/2, 6409/1, 6408/2, 6408/1, 6407, 6316/1, 6406, 6405/1, 6405/2, 6316/15, 6404, 6316/34, 6316/9, 6316/33, 6316/5, 6316/14, 6316/10, 6316/8, 6316/7, 6316/6, 6378, 7299, 6316/16, 6316/17, 7302, 6376/2, 6377, 6403/3, 6403/2, 6403/1, 6315/36, 6315/35, 6379, 6384, 6385, 6388, 6389/1, 6389/2, 6392, 6393, 6394, 6396/2, 6396/1, 6397, 6398, 4204, 4205, 4200, 4201/1, 4201/2, 4201/3, 4202, 4203, 6400, 6401, 6402/1, 6402/2, 4206, 4207, 4199, 4210, 4211, 4198, 4212, 4213, 4216, 4217, 4220, 4221, 4224/2, 4193/1, 4193/2, 4193/3, 4194, 4195, 4196, 4197/1, 4197/3, 4197/2, 4197/4, 4187/2, 4187/1, 4186, 4185, 4181, 4180, 4179, 4178, 4188, 4189, 4190, 4191, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4161, 4162, 4160, 4168, 4157, 4158, 4159, 4151, 4150, 4142, 4149, 4148/2, 4148/1, 4147, 4143, 4144, 4145, 4029/2, 4029/1, 4146, 4156, 4169, 4184, 4182, 4183/1, 4183/2, 4183/3, 4174, 4173, 4172, 4171, 4170, 4155, 4154/1, 4154/2, 4016, 4015, 4014, 4013/3, 4013/2, 4013/1, 4012, 4010, 4009, 4008, 4007, 4005, 4004, 3998, 4000, 3999, 4002, 3969, 3968, 3957, 3956, 3955, 3954, 4003/2, 4003/1, 4030/1, 4032, 4031, 4041, 4025, 4024, 4022, 4023, 4020, 4019, 4018, 4017, 3929, 3928, 3923, 4006, 3930, 3931, 3932, 3927, 3926, 3925, 3924, 3922, 3921, 3920, 3919, 3918, 3917, 3912, 3915, 3914, 3911, 3913, 3906, 3905, 3904, 3903, 3902/2, 3902/3, 3902/4, 3901, 3900/1, 3900/2, 3899, 3900/3, 3898/1, 3898/2, 3897/1, 3897/2, 3896/1, 3896/2, 3895, 3894, 3893, 3892/2, 3892/1, 3891, 3890, 3889, 3888, 4030/2, 4026, 4027, 4028, 4040, 4044/2, 4042/4, 3886, 3885, 3884, 3882, 3881, 3880, 3879, 3878, 3876, 3875, 3874, 3872, 3871, 3873, 3869, 3870, 3839, 3837/1, 3837/8, 3837/7, 3837/5, 3837/4, 3837/3, 3837/6, 3828, 3827, 3824, 3823/2, 3825, 3826, 3829, 3830, 3833, 3832, 3831/2, 3831, 3818/2, 3818/5, 3818/3, 3823/1, 3822, 3821/1, 3813, 3812, 3815/2, 3815/1, 4523, 3816, 4473, 4472, 4474/1, 4471/2, 4466/1, 4466/2, 4466/3, 4466/4, 4464/3, 4468, 3818/1, 3818/4, 3837/12, 3837/11, 3837/13, 3840/2, 3840/1, 4454, 4457, 4456, 4455, 4467, 4446, 4447, 4448/1, 4449, 4446/2, 4440, 3854, 3852, 3853, 3851, 3849, 3850, 3848, 3847, 3860, 3858/2, 3858/1, 3856, 3855, 3862, 3866, 3867, 3864, 3865, 3863, 4450, 4469/2, 4469/1, 4470, 4453, 4452, 4451, 3846, 3845/2, 3845/1, 3844/1, 3844/2, 3843, 3842, 3837/10, 3841, 3837/9, 4921, 4192, 4153, 7294, 3916, 3883, 3868, 3877, 4054, 4055, 3861, 7296, 7297, 7295, 3887, 3821/2, 3817, 3814, 3834, 3838, 3820, 7289, 7293, 3600, 3070, 3700, 7285/1, 3722, 3721, 3724, 7363, 3727, 3726, 3725/1, 7362, 3797, 3798, 3806, 3807, 3809, 3803, 3802, 3799, 3804, 3810, 3811, 7341, 3730/2, 3722, 7291, 3805, 3808, 7287/2, 3731, 3729, 7286/2, 7290, 3728/2, 3728/1, 7282/2, 3101/1, 3017/1, 3017/2, 7272, 7278, 2967/6, 2967/7, 2967/3, 2967/4, 2967/5, 2967/2, 2996/1, 2984, 2989, 2982, 2983, 2981, 2980/3, 2970, 2969, 2927/1, 2927/2, 2927/3, 2996/5, 2996/9, 2928, 2926, 2967/11, 2967/10, 2967/9, 2932, 2955, 2944, 2934, 2935, 2936/2, 2936/1, 2937, 2939, 2938, 2676/4, 2676/2, 2676/3, 2674/9, 2674/8, 2674/2, 2680, 2674/7, 2674/6, 2674/5, 2674/4, 2674/1, 2676/1, 2678, 2677, 2687, 2689, 2690, 2691, 2729, 2728, 2727, 2726, 2720, 2724, 2725, 2723, 2722, 2721, 2711, 2712, 2713, 2715, 2714, 2710, 2709, 2708/2, 2708/1, 2707, 2706, 2705, 2704, 2702, 2701, 2700, 2699, 2698, 2697, 2696, 2695, 2693, 2692, 2672, 2684, 7373, 2673, 2694, 2703, 2716, 7374, 2719, 2717, 2718, 2686, 2674/3, 2946, 2996/2, 2931, 2967/1, 7277/1, 3725/2, 6402/3 , 7305 , 7292 , 6497, 6483/1.

KO Isakovo

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

4473, 4474, 4475, 4479/2, 4488/4, 4488/3, 4499/1, 4476, 4499/2, 4492/2, 4498/3, 4498/1, 4497, 3871/2, 3871/1, 3865, 4486, 4485, 4490, 4489, 4491/2, 4491/1, 4492/1, 4496, 4487, 3888/2, 3886, 3874, 3873, 3884, 3872, 3889/1, 3885, 3887, 3875/1, 3880/3, 3867/3, 3763, 3764, 3765, 3768, 3767, 3766, 3762, 3761, 3760, 3759, 3724, 3722/3, 3722/2, 3722/5, 3727, 3731, 3730/1, 3730/2, 3729, 3728, 3725/6, 3725/1, 3738, 3739, 3740, 3742, 3743, 3744, 3746, 3747, 3748, 3726, 3745, 3704, 3706/2, 3706/3, 3702, 3701, 3700, 3698, 3695, 3696, 3694, 3693, 3703, 3706/1, 3707, 3708/1, 3708/2, 3640/4, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3783, 3780, 3790/1, 3791, 3790/2, 3782/2, 3782/1, 3781, 3750, 3749, 3751, 3753, 3757, 3754, 3756, 3755, 3725/2, 3722/4, 3723/1, 3723/3, 3880/1, 3723/2, 3640/2, 3640/1, 3879/2, 3879/1, 3878, 3877, 3876, 3660, 3640/3, 3640/6, 3649, 3648, 3647, 3563/2, 3566/1, 3571/1, 3571/2, 3566/3, 3584/2, 3584/1, 3598/1, 3597, 3585, 3579, 3583, 3581/3, 3581/2, 3457/3, 3469, 3470/1, 3470/2, 3576/2, 3577/3, 3577/2, 3580/2, 3580/3, 3580/1, 3577/1, 3576/1, 3464, 3468, 3471/1, 3463, 3458/3, 3471/2, 3481/1, 3481/2, 3472/2, 3472/1, 3472/3, 3473/2, 3476/11, 3476/13, 3476/10, 3476/2, 3476/3, 3476/4, 3476/7, 3476/8, 3476/14, 3476/6, 3476/5, 3476/9, 3412, 3466, 3465, 4494, 3870/2, 3870/1, 3867/2, 3867/1, 3741, 3752, 3681, 3682, 3684, 3683, 3688, 3689, 3690, 3691, 3692, 3685, 3686, 3666/1, 3687, 3705, 3662, 3665, 3663, 3664, 3644/2, 3645, 3646, 3563/1, 3578, 3475, 3474/1, 3473/1, 3474/2, 3586, 3643/9, 3725/5, 3736, 3737, 3725/3, 3725/4, 3889/2, 3875/2, 4493, 4488/2, 4488/1, 4550, 3709/6, 3640/5, 4538/1, 3758, 4536, 4535, 3572, 4533, 3476/12, 4520, 3467, 4495, 4539, 3473/3, 3424/1, 3476/1, 3477/2.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

4472/1, 4473, 4474, 4475, 4479/2, 4479/1, 4488/4, 4488/3, 4499/1, 4476, 4472/2, 4499/2, 4492/2, 4498/3, 4498/1, 4497, 4502, 4503, 4501, 3871/2, 3871/1, 3865, 3864, 3866, 3863, 3861, 3862/4, 3859, 3858, 3805, 3804, 3803, 3802, 3801, 3800, 3807/1, 4249, 4248/1, 4246, 4245, 4482, 4481, 4486, 4485, 4484, 4490, 4489, 4491/2, 4491/1, 4492/1, 4496, 4487, 4472/5, 3889/3, 4483, 3888/2, 3886, 3874, 3873, 3884, 3872, 3889/1, 3885, 3887, 3875/1, 3880/3, 3869, 3868, 3867/3, 3857/2, 3857/3, 3860/1, 3860/2, 3763, 3764, 3765, 3768, 3767, 3766, 3762, 3761, 3760, 3759, 3724, 3722/3, 3722/2, 3722/5, 3881, 3717, 3883, 3712/1, 3727, 3735, 3734, 3733, 3732, 3731, 3730/1, 3730/2, 3729, 3728, 3725/6, 3725/1, 3738, 3739, 3740, 3742, 3743, 3744, 3746, 3747, 3748, 3726, 3745, 3704, 3706/2, 3706/3, 3702, 3701, 3700, 3699, 3698, 3695, 3696, 3697, 3694, 3693, 3703, 3706/1, 3707, 3708/1, 3659, 3672/2, 3661/3, 3661/4, 3661/1, 3708/2, 3640/4, 3651/3, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3783, 3780, 3784, 3799, 3798, 3797, 3785, 3792, 3789, 3788, 3787, 3786, 3793, 3794, 3795, 3796/4, 3796/3, 3796/2, 3796/1, 3678/1, 3673/1, 3674/1, 3674/2, 3669, 3670, 3668, 3679, 3678/2, 3680, 3677/1, 3790/1, 3791, 3790/2, 3782/2, 3782/1, 3781, 3750, 3749, 3751, 3753, 3757, 3754, 3756, 3755, 3725/2, 3722/4, 3723/1, 3723/3, 3880/1, 3723/2, 3640/2, 3640/1, 3633/1, 3718/2, 3879/2, 3879/1, 3878, 3877, 3876, 3660, 3640/3, 3640/6, 3649, 3648, 3647, 3565/1, 3565/2, 3565/3, 3563/2, 3566/1, 3571/1, 3571/2, 3566/3, 3584/2, 3584/1, 3598/1, 3598/2, 3597, 3643/7, 3643/6, 3585, 3579, 3583, 3581/3, 3581/2, 3581/1, 3587, 3588, 3457/2, 3457/3, 3457/1, 3469, 3470/1, 3470/2, 3576/2, 3577/3, 3577/2, 3580/2, 3580/3, 3580/1, 3577/1, 3576/1, 3464, 3468, 3471/1, 3463, 3458/3, 3458/2, 3471/2, 3481/1, 3480, 3479, 3481/2, 3472/2, 3472/1, 3472/3, 3473/2, 3476/11, 3478, 3477/1, 3476/13, 3476/10, 3476/2, 3476/3, 3476/4, 3476/7, 3476/8, 3476/14, 3476/6, 3476/5, 3476/9, 3412, 3466, 3419, 3465, 4494, 3862/3, 3862/1, 3870/2, 3870/1, 3867/2, 3867/1, 3677/2, 3779, 3778, 3777, 3741, 3752, 3681, 3682, 3684, 3683, 3688, 3689, 3690, 3691, 3692, 3685, 3686, 3666/1, 3687, 3705, 3667, 3661/2, 3662, 3665, 3663, 3666/2, 3664, 3650/2, 3644/2, 3645, 3646, 3563/1, 3578, 3573, 3575, 3574, 3482, 3483, 3475, 3474/1, 3473/1, 3474/2, 3586, 3596, 3594, 3582, 3643/9, 3725/5, 3736, 3737, 3722/6, 3725/3, 3725/4, 3889/2, 3875/2, 4493, 4488/2, 4488/1, 3458/1, 3593, 4541, 4550, 3709/6, 3640/5, 3671, 4538/1, 3758, 4536, 4535, 3572, 4533, 3476/12, 4520, 3467, 4495, 3882/2, 4539, 3633/4, 3473/3, 3413, 3424/2, 3424/1, 3418, 3417, 3476/1, 3486, 4480/1, 3477/2, 3709/7, 3345, 3344, 3336, 3335, 3495/1, 3346, 3882/1, 3462, 3888/1.

KO Krušar

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

4688/1, 4689/1, 4686/8, 4686/7, 4687, 4686/10, 4686/1, 4686/6, 5603/1, 4685/2, 4685/3, 4685/4, 4686/4, 4686/5, 4686/2, 4686/3, 4684/1, 4684/2, 4684/5, 4684/3, 4684/4, 4681, 4680/2, 4679/1, 4678/4, 4678/1, 4685/1, 4676, 4674, 4673, 4672, 4671, 4670, 4669, 4668, 4665/2, 4665/3, 4665/4, 4665/5, 4665/1, 4665/6, 4665/11, 5603/2, 4678/2, 4677/2, 4678/3, 4677/1, 4665/12, 4665/10, 4680/1, 4679/2, 4685/5, 4662/2, 4657, 4660/2, 4660/3, 4660/6, 4660/7, 4645/16, 4644/2, 4644/1, 4660/1, 4658, 4659/1, 4660/4, 4660/5, 4659/2, 4645/4, 4659/3, 4646/2, 4645/5, 4645/13, 4659/4, 4645/14, 4645/11, 4645/12, 4644/3, 4645/1, 4645/15, 4637/4, 4645/17, 4637/5, 4638, 4637/3, 4646/1, 4637/1, 4636/2, 4632/1, 4632/2, 4636/1, 5632, 4632/3, 4634, 4632/4, 4633, 4631, 5626, 4569/1, 4629, 4627, 4624, 4623, 4621, 4619, 4620, 4613, 4581/6, 4581/7, 4611/2, 4610, 4604, 4603, 4602, 4597/2, 4596, 4595, 4592/1, 4592/2, 4626, 4628, 4617, 4622, 4618, 4616, 4615, 4614, 4625, 4581/5, 4597/1, 4601, 4599, 4598, 4594, 4593, 4591, 3857/3, 3950, 4605, 4600, 4609, 1001, 5602, 1002/1, 1006, 1007, 1008/2, 1008/1, 1018/3, 1019/4, 1019/2, 3845, 3855, 1020/2, 1005, 1018/2, 1011, 1010/3, 1009, 3856, 1019/1, 1018/1, 1010/2, 1004, 1012, 1013, 1010/1, 1014, 1015, 1016, 1017, 1019/3, 1020/1, 1021, 1022, 972, 971, 973, 974, 975, 976/7, 976/8, 976/9, 976/10, 979, 976/6, 5601, 1023, 1024, 1025/1, 1025/2, 1026, 1027, 1028, 1034, 1036, 1038/1, 1029, 1030, 1039/1, 1037, 970, 976/4, 976/3, 976/1, 969, 1047, 968, 1039/2, 1038/2, 1039/3, 1040, 1041, 967, 891, 957, 958, 966, 965, 964, 963, 962, 961, 960, 959, 1043/6, 1043/5, 1046, 1039/4, 1718, 1717/3, 1051, 1043/4, 1043/3, 1043/2, 1043/7, 1045, 1048/1, 1039/5, 1048/3, 1048/2, 1054, 1044/3, 1044/2, 1044/1, 1044/4, 1717/2, 1717/1, 1704, 1695, 1694/2, 1698, 1697, 1050, 1039/7, 1039/6, 1049, 1065/2, 5600, 1696, 1694/1, 1694/3, 1681/3, 1681/2, 1694/4, 1693/6, 1694/5, 1693/1, 1683, 1680/1, 1675, 1667/1, 1679, 1680/2, 1682, 1676, 1066, 1065/1, 1068, 1677, 1681/1, 1678, 1666, 1665/1, 1665/2, 1662/1, 1661, 1660/1, 1659, 1110, 1109/2, 1663, 1660/2, 1662/2, 1117, 1118, 1108, 5599, 1121, 1111/4, 1111/5, 1109/3, 1128/2, 1127/2, 1127/1, 1111/1, 1120, 1119, 1111/3, 1175, 1174/1, 1164/2, 1164/3, 1180, 1178/5, 1164/1, 1128/3, 1174/2, 1173, 1172, 1171, 1170, 1165, 1181, 1163, 1162, 1161, 1160, 1158/2, 1158/1, 1159, 5623, 1182, 1187, 1183/3, 1183/2, 1185, 1183/1, 1184, 1245, 1246, 1248/3, 1251/2, 475/3, 475/2, 474/1, 474/2, 473, 432/1, 431, 430, 429, 428, 427, 1192, 1188, 1186, 1195/2, 1195/3, 1193, 1195/1, 1199/2, 1197, 1196, 1203, 1201, 1199/1, 1200, 1204/1, 491, 491/2, 492, 479/1, 1204/2, 1204/3, 1204/4, 490, 489, 488, 487, 1251/1, 486/2, 486/1, 485, 483/1, 483/2, 482/3, 482/2, 482/1, 476, 350, 351, 471/1, 472/5, 5606, 472/4, 467/1, 467/3, 467/2, 432/2, 432/3, 472/7, 475/1, 472/6, 484/1, 484/2, 493/2, 481/1, 480/2, 480/1, 472/1, 472/2, 433, 426, 425, 424/1, 434, 423, 407, 402, 422, 420, 421, 419, 408, 418, 412/2, 412/3, 411, 410, 409, 413, 415, 416, 417, 4675, 4568, 4581/1, 1031, 1043/1, 354/3, 4664/3, 4663/3.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

4720/1, 4691/2, 4720/2, 4719/4, 4719/1, 4688/3, 4693, 4695, 4692, 4688/2, 4688/1, 4691/1, 4690, 4689/1, 4686/8, 4686/7, 4687, 4708, 4700, 4686/10, 4699/1, 4698, 4696, 4697, 4701/1, 4686/9, 4686/1, 4686/6, 5603/1, 4685/2, 4685/3, 4685/4, 4686/4, 4686/5, 4686/2, 4686/3, 4684/1, 4684/2, 4684/5, 4684/3, 4684/4, 4683/3, 4681, 4680/2, 4679/1, 4678/4, 4678/1, 4685/1, 4676, 4674, 4673, 4672, 4671, 4670, 4669, 4668, 4665/2, 4665/3, 4665/4, 4665/5, 4665/1, 4665/6, 4665/7, 4665/8, 4665/9, 4665/13, 4665/11, 5603/2, 4678/2, 4677/2, 4678/3, 4682, 4677/1, 4665/12, 4665/10, 4680/1, 4679/2, 4683/1, 4683/2, 4685/5, 4664/2, 4662/2, 4657, 4660/2, 4660/3, 4660/6, 4660/7, 4505/3, 4505/2, 4506/2, 4506/1, 4656/2, 4507, 4663/2, 4656/1, 4643/1, 4645/16, 4644/2, 4644/1, 4645/10, 4656/3, 4656/4, 4655/1, 4655/2, 4660/1, 4658, 4659/1, 4660/4, 4660/5, 4659/2, 4654/2, 4654/1, 4645/4, 4648, 4649, 4647/3, 4647/1, 4647/2, 4659/3, 4646/4, 4646/2, 4645/5, 4645/13, 4659/4, 4645/14, 4645/11, 4645/12, 4643/2, 4643/3, 4645/3, 4644/3, 4645/1, 4645/8, 4644/4, 4645/7, 4645/6, 4645/15, 4637/4, 4637/11, 4645/17, 4642/2, 4642/4, 4637/10, 4637/5, 4642/1, 4642/3, 4637/9, 4637/2, 4646/3, 4638, 4560/4, 4637/3, 4646/1, 4567/2, 4567/1, 4571, 4570/2, 4570/1, 4569/2, 4637/1, 4636/2, 4632/1, 4632/2, 4636/1, 5632, 4635, 4632/3, 4634, 4632/4, 4633, 4631, 4578/1, 5626, 4580/1, 4581/4, 4569/1, 4629, 4630, 4627, 4624, 4623, 4621, 4619, 4620, 4613, 4581/6, 4581/7, 4581/3, 4580/3, 4580/2, 4612/4, 4612/6, 4612/2, 4611/2, 4610, 4604, 4603, 4602, 4597/2, 4596, 4595, 4592/1, 4592/2, 4589, 4588, 4585, 4586, 4626, 4628, 4617, 4622, 4618, 4616, 4615, 4614, 4625, 4581/5, 4581/2, 4587, 4597/1, 4601, 4599, 4598, 4594, 4593, 3857/2, 3840/3, 3840/2, 3841, 3842, 4591, 3857/1, 3857/3, 4612/3, 4612/1, 4612/5, 4612/7, 3950, 4607/2, 4607/3, 4607/4, 4607/5, 4605, 4600, 4609, 4611/1, 4608, 4607/1, 4607/6, 997, 998, 999, 1001, 5602, 4590, 3843/1, 994, 1000, 1002/1, 1002/2, 1006, 1007, 1008/2, 1008/1, 1018/3, 1019/4, 3857/6, 1019/2, 691, 1003, 3857/4, 3844/3, 3843/2, 3857/5, 699, 698/2, 701, 3844/2, 3844/1, 3845, 3847, 3848, 3850, 3855, 1020/2, 3854, 3853, 3852, 3851, 1005, 1018/2, 1011, 1010/3, 1009, 3856, 1019/1, 1018/1, 1010/2, 1004, 1012, 1013, 1010/1, 700, 702, 769, 1014, 1015, 1016, 1017, 1019/3, 1020/1, 1021, 1022, 972, 971, 973, 974, 975, 976/7, 976/8, 976/9, 976/10, 979, 980, 981, 978/2, 977/2, 978/1, 977/1, 976/6, 770, 771, 772/3, 976/2, 774, 976/5, 5601, 1023, 1024, 1025/1, 1025/2, 1026, 1032, 1027, 1028, 1034, 1035, 1036, 1038/1, 1029, 1030, 1039/1, 1037, 970, 976/4, 976/3, 976/1, 777, 776, 775, 786, 787, 788, 789, 952, 951/2, 953, 969, 1047, 968, 1039/2, 1038/2, 1039/3, 1040, 1041, 967, 951/1, 950, 951/3, 951/4, 892, 1060, 1059, 891, 1058, 1062, 1057, 1056, 1064, 1063, 957, 958, 966, 951/5, 951/6, 949, 955, 954, 965, 964, 963, 962, 961, 960, 959, 1042/2, 1042/3, 1043/8, 1043/6, 1043/5, 1046, 1039/4, 1043/9, 1718, 1717/3, 1051, 1043/4, 1043/3, 1043/2, 1043/7, 1045, 1048/1, 1039/5, 1048/3, 1048/2, 1055, 1054, 1044/3, 1044/2, 1044/1, 1044/4, 1717/2, 1717/1, 1704, 1695, 1700, 1699/2, 1693/3, 1699/1, 1694/2, 1698, 1697, 1050, 1039/7, 1039/6, 1049, 1052, 1053, 1065/2, 5600, 1696, 1694/1, 1694/3, 1681/3, 1681/2, 1694/4, 1693/6, 1694/5, 1693/7, 1693/8, 1693/2, 1693/1, 1684, 1685, 1683, 1680/1, 1675, 1668, 1669, 1667/1, 1679, 1680/2, 1682, 1676, 1066, 1065/1, 1067, 1068, 1677, 1681/1, 1069/2, 1678, 1670, 1657/3, 1658/2, 1666, 1069/1, 1665/1, 1664, 1665/2, 1662/1, 1661, 1660/1, 1659, 1667/2, 1110, 1071, 1109/2, 1109/1, 1072/3, 1663, 1657/2, 1657/1, 1658/1, 1660/2, 1662/2, 1117, 1118, 1108, 5599, 1121, 1116, 1072/1, 1106/3, 1107, 1111/4, 1106/1, 1106/2, 1111/5, 1109/3, 1176, 1128/2, 1127/2, 1127/1, 1111/1, 1120, 1112, 1119, 1111/3, 1122, 1178/2, 1175, 1178/3, 1174/1, 1178/4, 1164/2, 1164/3, 1180, 1178/5, 1164/1, 1128/3, 1128/1, 1174/2, 1173, 1172, 1171, 1170, 1169/1, 1169/2, 1168/2, 1168/1, 1167, 1165, 1181, 1163, 1162, 1161, 1160, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158/2, 1158/1, 1159, 5623, 1182, 1187, 1183/3, 1183/2, 1185, 1183/1, 1184, 1210/6, 1209/2, 1208, 1207, 1206/1, 1206/2, 1205/2, 5605, 1245, 1246, 1248/3, 1251/2, 475/3, 475/2, 474/1, 474/2, 473, 472/3, 432/1, 431, 430, 429, 428, 427, 1192, 1188, 1186, 1195/2, 1195/3, 1193, 512, 1191, 1190, 1189, 1195/1, 511, 505, 1198, 1199/2, 1209/1, 1194, 1197, 1196, 1203, 1201, 1202, 506, 1199/1, 1200, 1204/1, 504, 501, 500, 491, 491/2, 492, 495, 494, 493/1, 479/1, 479/2, 503, 1204/2, 1204/3, 502, 1204/4, 490, 489, 488, 487, 1248/2, 1249, 1252/3, 1252/1, 1252/2, 1251/1, 1248/1, 486/2, 486/1, 485, 483/1, 483/2, 482/3, 482/2, 482/1, 476, 350, 351, 354/1, 355, 360, 361, 363/2, 5596, 366, 377, 378, 1253/4, 1253/3, 1253/2, 471/1, 470, 472/5, 468/1, 5606, 472/4, 467/1, 467/3, 467/2, 432/2, 432/3, 472/7, 475/1, 472/6, 484/1, 484/2, 493/2, 481/1, 480/2, 480/1, 472/1, 472/2, 437/1, 436/1, 435, 433, 426, 425, 424/1, 424/2, 434, 423, 436/3, 436/2, 406, 407, 405, 402, 412/1, 422, 420, 421, 419, 408, 418, 412/2, 412/3, 411, 410, 409, 413, 415, 416, 417, 414, 367/3, 367/4, 4675, 5603/3, 4645/9, 4568, 4581/1, 1031, 1043/1, 354/3, 4579, 4664/3, 4663/3.

KO Supska

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

3866, 3685, 471, 65, 66/2, 66/1, 482/1, 35, 33, 3862/1, 38, 36, 67, 92, 93, 94, 97, 96, 95, 98, 99, 110, 112, 113, 111, 102, 103, 104/1, 107, 108, 109, 118, 117, 116, 126, 124, 123, 122, 121, 120, 119, 37, 100, 101, 105, 106, 177, 181/2, 181/1, 21/21, 21/14, 21/7, 21/8, 21/6, 21/13, 178, 174, 173, 168, 167/1, 166/2, 166/1, 165/1, 165/2, 3867, 171, 172, 176, 179, 180, 182/2, 175, 169, 170, 186/1, 3878, 3019/5, 186/4, 3035, 186/2, 186/3, 187/7, 187/6, 187/5, 187/4, 187/3, 187/2, 187/1, 188/2, 188/1, 189/1, 189/2, 198, 201/1, 199/3, 202, 201/2, 199/4, 199/5, 199/6, 208, 206/3, 205/1, 204, 209/1, 3078/2, 199/1, 199/2, 203, 206/2, 207, 3079/2, 3080/2, 3080/1, 3081, 3067, 3065, 3007, 3008/1, 3009/1, 3010/2, 3010/1, 3011, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3019/4, 3019/7, 3019/1, 3012, 3018/2, 3018/1, 3019/6, 3020, 3021, 3024, 3025, 3027, 3062, 3063, 3064, 3022, 3023, 3026, 3019/3, 2329/34, 3879/1, 3010/3, 2996, 2997, 2989, 2988, 2980, 2981, 2987, 2986, 2985, 2984, 2995, 2994, 2992, 2991, 2990, 2999, 2998, 2993, 2983, 2977, 2978/2, 2978/4, 2979, 2978/1, 2978/3, 2982, 2329/44, 3891, 3192, 3193, 3190/3, 3190/1, 3083/1, 3082, 3084, 3085, 3087, 3182, 3181, 3177, 3178, 3179, 3185, 3180, 3186, 3187, 3189, 3194/2, 3194/4, 3195, 3184/1, 3188, 3190/2, 3086, 3171, 3174, 3175, 3176, 3172, 3173, 3169, 3170, 161/1, 125, 3078/1, 3079/1, 205/2, 3009/2, 3009/3, 3009/4, 3008/4, 3008/2, 3008/3, 2976/2, 3083/2, 3083/3, 3083/4, 3019/2, 104/2, 104/3, 104/4, 104/5, 167/2, 167/3.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

31/2, 32, 3866, 3685, 471, 65, 66/2, 66/1, 69, 70/1, 482/1, 473, 35, 33, 34, 3862/1, 38, 36, 91, 68, 67, 92, 90, 89, 85/1, 93, 94, 97, 96, 95, 98, 99, 110, 112, 113, 114, 115, 111, 102, 103, 104/1, 107, 108, 109, 118, 117, 116, 128, 126, 124, 123, 122, 121, 120, 119, 127, 129, 130, 37, 100, 101, 105, 106, 177, 181/2, 181/1, 21/21, 21/20, 21/14, 21/7, 21/8, 21/6, 21/13, 178, 174, 173, 168, 167/1, 166/2, 166/1, 165/1, 165/2, 164, 163, 162, 156, 161/2, 3867, 171, 172, 176, 179, 180, 182/1, 183, 16, 17/2, 182/2, 175, 169, 170, 157, 186/1, 3890, 3878, 3019/5, 186/4, 3035, 186/2, 186/3, 187/7, 187/6, 187/5, 187/4, 187/3, 187/2, 187/1, 188/2, 188/1, 189/1, 158, 159/1, 159/2, 148, 190, 189/2, 197, 200/1, 198, 201/1, 200/2, 199/3, 202, 201/2, 199/4, 200/3, 199/5, 199/6, 160, 208, 206/3, 205/1, 204, 209/2, 209/1, 3078/2, 199/1, 199/2, 203, 206/1, 206/2, 207, 3079/2, 3080/2, 3080/1, 3081, 3077, 3073, 3072, 3074, 3067, 3076, 3075, 3066, 3065, 3003, 3004, 3005/1, 3006, 3007, 3008/1, 3009/1, 3010/2, 3010/1, 3011, 3028, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3019/4, 3019/7, 3019/1, 3034, 3033, 3032, 3031, 3030, 3029, 3012, 2329/36, 2329/18, 2329/35, 3018/2, 3018/1, 3019/6, 3020, 3021, 3024, 3025, 3027, 3037, 3061, 3062, 3063, 3064, 3022, 3023, 3026, 3019/3, 3058, 3045, 3044/3, 3041, 3040, 3038, 3060, 3059, 3044/2, 2329/34, 3879/1, 3010/3, 2996, 2997, 3002, 3005/2, 3001, 3000, 2989, 2988, 2980, 2981, 2987, 2986, 2985, 2984, 2995, 2994, 2992, 2991, 2990, 2999, 2998, 2993, 2983, 2975, 2976/1, 2973, 2968, 2967, 2922, 2966, 2965, 2977, 2978/2, 2978/4, 2979, 2978/1, 2978/3, 2982, 2329/29, 2329/30, 2329/31, 2329/32, 2329/33, 2329/44, 3092, 3091, 3090, 3891, 3206/1, 3200, 3203, 3202, 3192, 3193, 3190/3, 3190/1, 3083/1, 3082, 3084, 3085, 3087, 3158, 3159, 3089, 3167, 3088, 3157, 3156, 3161, 3160, 3163, 3257, 3164, 3162, 3245, 3244, 3237, 3243, 3242, 3241, 3240, 3238, 3239, 3246, 3247/3, 3230, 3231, 3232, 3236, 3235, 3184/2, 3183, 3182, 3181, 3177, 3178, 3179, 3185, 3180, 3186, 3187, 3189, 3225/1, 3227, 3228, 3226, 3198, 3197, 3233, 3234/1, 3196, 3201, 3194/2, 3194/4, 3191, 3195, 3234/3, 3234/2, 3184/1, 3188, 3190/2, 3194/3, 3086, 3168, 3171, 3174, 3165, 3175, 3176, 3172, 3166, 3173, 3169, 3170, 70/2, 161/1, 161/3, 161/4, 125, 3078/1, 3079/1, 205/2, 3009/2, 3009/3, 3009/4, 3008/4, 3008/2, 3008/3, 2976/2, 3206/2, 3083/2, 3083/3, 3083/4, 3019/2, 104/2, 104/3, 104/4, 104/5, 167/2, 167/3.

KO Vlaška

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda: nema obuhvaćenih parcela

Parcele u pojasu šire zaštite gasovoda:

256, 252, 255, 254.

OPŠTINA DESPOTOVAC

KO Bogava

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

5, 1, 2989, 23, 22, 15, 10/1, 9, 8, 7, 14, 10/2, 4, 6, 3, 38/1, 21/2, 21/1, 20, 2964, 2, 287, 18, 17, 19, 289, 286, 284, 288/1, 285, 282, 279, 280, 281, 294, 295, 296/1, 316, 318, 319, 297/2, 296/2, 288/2, 324, 276, 323, 320, 321, 322, 358/4, 299/3, 298, 297/1, 315, 326, 317, 325, 358/2, 358/3, 314, 329, 328, 327, 339, 341, 342, 344, 358/1, 343, 310/2, 310/1, 1530, 312/1, 312/2, 312/3, 330/2, 1524, 1523, 1525, 1522, 330/1, 1520, 1521, 331, 340, 1534/1, 1534/3, 1527/1, 1526, 1528/3, 1528/2, 1528/1, 1529, 1527/3, 1527/2, 1519, 1533, 1532, 1534/2, 1554, 1531, 1534/4, 1518/1, 1517/1, 1518/3, 1517/2, 1550/2, 1550/1, 1548, 1568, 1569/1, 1552, 1569/3, 1566, 1567, 1551, 1553, 1555/1, 1565, 1569/4, 1555/3, 1517/3, 1555/2, 2980, 2977, 1572/2, 1569/2, 1572/1, 1639, 1644, 1640, 1645, 1643, 1646, 1570, 1573/3, 1648/2, 1572/4, 1572/3, 1650, 1561/1, 1571, 1647/1, 1561/2, 1564, 1648/1, 1633, 1631, 1635, 1632, 1634, 1637, 1638, 1656, 1657/4, 1654, 1653, 1649, 1657/3, 1621, 1619, 1622, 1624, 1629/3, 1629/2, 1630/1, 1629/5, 1630/2, 1636, 1623, 1669, 1668/4, 1668/5, 1670/1, 1670/2, 1668/3, 1672/2, 1668/1, 1671/2, 1671/1, 1655/2, 1667/2, 1672/1, 1655/1, 1629/4, 1667/1, 1620, 2111, 2112, 1668/2, 2109, 2108/1, 2108/3, 2108/2, 2110, 2120, 2119/1, 2122, 2121/1, 2121/3, 2119/2, 2118, 2123, 2106, 2121/2, 2102, 2128, 2117, 2127, 2135, 2136, 2126/2, 2124, 2126/1, 2981, 2105/1, 2148/1, 2148/3, 2147, 2125/1, 2125/2, 2141, 2146, 2145, 2148/2, 2138, 2137, 2140, 2142/1, 2143, 2494, 2493, 2139, 2142/2, 2144, 2149, 2150, 2499, 2500, 2502, 2508, 2495, 2498, 2496, 2497, 2151, 2492, 2501, 2503, 2507, 2505, 2487, 2491, 2504, 2490/2, 2490/1, 2506, 2489/1, 2509, 2511/1, 2510/1, 2510/2, 2511/2, 2512, 2513, 2517/2, 2517/1, 2514, 2515, 2516/1.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

5, 1, 2989, 23, 36, 22, 24, 34, 15, 10/1, 9, 8, 7, 14, 13, 10/2, 4, 6, 3, 38/1, 38/2, 35, 37, 21/2, 21/1, 20, 2964, 39/1, 2, 287, 26, 27, 28, 32, 31, 39/2, 33, 18, 17, 16, 19, 289, 286, 284, 42/1, 43, 283, 288/1, 285, 282, 44, 279, 280, 281, 278, 290, 291, 294, 295, 296/1, 316, 318, 319, 297/2, 296/2, 288/2, 293, 324, 276, 323, 320, 321, 322, 277, 358/4, 274, 275, 273, 272, 292/2, 301, 300, 299/1, 299/3, 298, 297/1, 315, 326, 317, 299/2, 325, 358/2, 352, 353, 355, 356, 348, 357/1, 357/2, 358/3, 359, 313, 314, 329, 328, 327, 339, 341, 342, 338, 337, 336, 335, 344, 334, 345, 358/1, 343, 357/3, 354, 308, 307/3, 311, 306/1, 310/2, 310/1, 1530, 312/1, 312/2, 312/3, 330/2, 1524, 1523, 1525, 1522, 330/1, 309/1, 1520, 1521, 331, 332, 333, 340, 1508/4, 1506/2, 1534/5, 1536/2, 1536/1, 305, 306/2, 1534/1, 1534/3, 1527/1, 1526, 1528/3, 1528/2, 1528/1, 1529, 1527/3, 1527/2, 309/3, 309/2, 1508/3, 1516/4, 1516/1, 1519, 1533, 1549, 1546, 1545, 1532, 1534/2, 1554, 1531, 1534/4, 1518/1, 1517/1, 1518/3, 1508/2, 1516/2, 1516/3, 1508/1, 1515, 1517/2, 1547, 1543, 1544, 1550/2, 1550/1, 1548, 1568, 1569/1, 1552, 1569/3, 1566, 1567, 1551, 1553, 1555/1, 1565, 1569/4, 1563, 1555/3, 1556, 1514, 1517/3, 1513/2, 1555/2, 2992, 2980, 2977, 1573/2, 1573/1, 1575, 1576, 1577, 1572/2, 1569/2, 1572/1, 1639, 1644, 1640, 1645, 1643, 1646, 1570, 1573/3, 1648/2, 1572/4, 1572/3, 1650, 1561/1, 1557, 1558/2, 1651, 1560/2, 1571, 1647/1, 1561/2, 1564, 1561/4, 1561/3, 1561/5, 1560/1, 1561/6, 1562, 1559/3, 1647/2, 1648/1, 1652, 1661, 1595, 1594, 1574, 1633, 1578, 1579, 1585, 1631, 1628/1, 1628/2, 1584/5, 1635, 1632, 1634, 1637, 1638, 1656, 1657/4, 1654, 1653, 1649, 1657/3, 1659/1, 1658/4, 1657/1, 1657/2, 1589, 1621, 1619, 1622, 1624, 1625, 1626, 1627/1, 1627/2, 1629/3, 1629/1, 1629/2, 1630/1, 1629/5, 1630/2, 1636, 1623, 1669, 1668/4, 1668/5, 1670/1, 1670/2, 1668/3, 1672/2, 1668/1, 1671/2, 1671/1, 1655/2, 1667/2, 1672/1, 1655/1, 1629/4, 1667/1, 1673, 1665/4, 1664, 1674/1, 1663, 1665/1, 1665/2, 1618, 1617, 1615, 1614, 1620, 2111, 2112, 1668/2, 2109, 2108/1, 2108/3, 2108/2, 2110, 2107, 2100, 1666, 1668/6, 1665/3, 2113, 2114, 2115, 2116, 2120, 1616, 2119/1, 2122, 2121/1, 2121/3, 2119/2, 2118, 2123, 2106, 2121/2, 2099, 2103, 2097, 2104/1, 2101, 2102, 2104/3, 2104/2, 2105/2, 2132/1, 2130, 2132/2, 2129, 2128, 2117, 2127, 2135, 2136, 2126/2, 2124, 2126/1, 2981, 2105/1, 2148/1, 2148/3, 2147, 2125/1, 2125/2, 2141, 2146, 2145, 2148/2, 2155, 2138, 2137, 2093/1, 2093/2, 2158, 2157, 2154, 2156, 2133, 2134, 2140, 2142/1, 2143, 2494, 2493, 2139, 2142/2, 2144, 2149, 2150, 2153, 2499, 2500, 2502, 2508, 2495, 2498, 2496, 2497, 2151, 2492, 2501, 2503, 2507, 2505, 2487, 2491, 2504, 2490/2, 2490/1, 2506, 2148/4, 2489/1, 2488, 2152, 2486/1, 2538, 2485, 2509, 2511/1, 2510/1, 2510/2, 2511/2, 2530, 2529, 2537, 2536, 2534, 2531, 2533, 2532, 2512, 2513, 2489/2, 2518, 2517/2, 2517/1, 2514, 2515, 2516/1, 2519, 2520, 1516/5.

KO Brestovo

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

2068, 2067/1, 2067/2, 2067/3, 2067/4, 2065, 2044, 1126, 1128, 2072, 2076/1, 2076/2, 2040, 2039, 2077/1, 2077/2, 2073, 2074, 2075, 2038, 2041, 2043/2, 2042, 2043/3, 1120, 2037/3, 2037/1, 2031, 2029, 2037/2, 2028, 2027, 2026, 2025, 2024/1, 2024/2, 2023, 2022, 2024/3, 2032, 2020, 2019, 2018, 1991/3, 1991/4, 1994, 1995, 1996, 2003, 2004, 2011/1, 2011/2, 2017, 2021/1, 2021/2, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2002, 2001, 1997, 2000, 1999, 1998, 1986, 1985, 1984/1, 1989, 2703, 1984/2, 1983, 1982/1, 1982/2, 1979, 1978, 1990, 1991/7, 1981, 1980, 1971, 1972, 1973, 1974/1, 1974/2, 1965, 1975/2, 1975/3, 1977, 1526, 1528, 1525, 1524, 1530, 1527, 1976, 1963, 1964, 1960, 1959/2, 1959/1, 1962, 1924, 1958, 1956, 1955/2, 1955/3, 1957, 1927/2, 1939, 1928/1, 1928/2, 1928/3, 1925, 1926, 1923, 1916/2, 1915, 1916/1, 1917, 1922, 1921/2, 1920, 1921/1, 1913/1, 1913/2, 1911, 1910, 2707, 1929, 1930, 1931, 1919, 1918, 1891, 1921/3, 1890, 1888, 1889, 1932, 1933, 1934, 1884/1, 1885/1, 1885/2, 1886, 1887, 1893, 1894, 2704, 1883, 1869, 1881, 1870, 1871, 1879, 1873, 1872, 1868, 1867, 2218, 2217, 2216, 2215, 2214, 2213, 2212/1, 2212/2, 2210, 2209, 2208/1, 2208/2, 2164, 2168, 2169, 2165, 2208/3, 2207, 2206, 2205, 2203, 2227, 2204, 2226/2, 1866, 1865, 2219, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226/1, 2211, 2279, 2708, 2172, 2173, 2174, 2177, 2178, 2180, 2181, 2182, 2183, 2188, 2189, 2191, 2187, 2196, 2192, 2197, 2201, 2202, 2228/1, 2229, 2230, 2234, 2232/1, 2233, 2238, 2237, 2232/2, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2274/2, 2273/1, 2273/2, 2274/1, 2236, 2235, 2272, 2252/1, 2252/2, 2253, 2251, 2043/1, 2010/2, 2010/1, 1987, 1914, 2720.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

2068, 2067/1, 2067/2, 2067/3, 2067/4, 2065, 2064, 2063/2, 2044, 1117/1, 1118, 1119, 1117/2, 1117/3, 1117/4, 1117/5, 1117/6, 1121, 1122, 1125, 1126, 1128, 1129, 1130, 1137, 1138/2, 1138/1, 1139, 1144, 1145, 1168, 1169, 1170, 2070, 2071, 2072, 2076/1, 2076/2, 2040, 2039, 2077/1, 2077/3, 2077/2, 2073, 2074, 2075, 2038, 2041, 2043/2, 2042, 2043/3, 1120, 2037/3, 2037/1, 2085, 2086, 2037/4, 2036, 2034, 2035, 2031, 2030, 2029, 2037/2, 2028, 2027, 2026, 2025, 2024/1, 2024/2, 2023, 2022, 2024/3, 2032, 2020, 2019, 2018, 2009, 2008, 2005, 1991/2, 1991/1, 1968, 1991/6, 1991/5, 1991/3, 1991/4, 1994, 1995, 1996, 2003, 2004, 2011/1, 2011/2, 2017, 2021/1, 2021/2, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2002, 2001, 1997, 2000, 1999, 1998, 1986, 1985, 1984/1, 1989, 1172, 1173, 1174, 1176, 1177, 1178, 1175, 2703, 1179, 1512, 1511, 1510, 1509, 1507, 1508, 1506, 1504, 1516, 1517, 1519, 1515, 1514, 1513, 1984/2, 1983, 1982/1, 1982/2, 1979, 1978, 1990, 1991/7, 1981, 1980, 1971, 1972, 1973, 1974/1, 1974/2, 1965, 1975/2, 1975/3, 1977, 1532/2, 1520, 1521/2, 1522, 1526, 1528, 1523, 1525, 1524, 1530, 1531, 1532/1, 1537, 1527, 1538, 1976, 1963, 1964, 1960, 1959/2, 1959/1, 1948, 1949, 1950/1, 1950/2, 1951, 1952, 1962, 1924, 1958, 1956, 1955/2, 1955/3, 1957, 1927/2, 1955/4, 1939, 1955/1, 1955/5, 1955/6, 1928/1, 1927/1, 1928/2, 1928/3, 1925, 1926, 1923, 1916/2, 1915, 1916/1, 1917, 1922, 1921/2, 1920, 1921/1, 1913/1, 1912/1, 1912/2, 1913/2, 1911, 1910, 1909, 1908, 1907, 1906, 1905, 2707, 1929, 1930, 1931, 1919, 1918, 1904, 1903, 1902, 1892, 1891, 1921/3, 1890, 1888, 1889, 1932, 1933, 1935/1, 1935/2, 1934, 1884/2, 1884/1, 1885/1, 1885/2, 1886, 1887, 1893, 1894, 1895/1, 2704, 1883, 1882, 1869, 1881, 1870, 1871, 1879, 1880, 1878, 1877, 1876, 1875, 1874, 1873, 1872, 1868, 1867, 2218, 2217, 2216, 2215, 2214, 2213, 2212/1, 2212/2, 2157/1, 2157/2, 2158, 2160, 2210, 2209, 2208/1, 2208/2, 2163, 2164, 2166, 2168, 2169, 2165, 2208/3, 2207, 2206, 2205, 2203, 2227, 2204, 2226/2, 1861/1, 1862, 1866, 1863, 1865, 2219, 1864, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226/1, 2211, 2292/3, 2292/1, 2280, 2292/4, 2291/2, 2281, 2282, 2278/1, 2279, 2278/3, 2278/2, 2708, 2276, 2277, 2167, 2170, 2171, 2172, 2173, 2175, 2176, 2174, 2177, 2178, 2180, 2181, 2179, 2182, 2183, 2188, 2189, 2191, 2187, 2186, 2190, 2194, 2195, 2198, 2199, 2193, 2196, 2192, 2197, 2201, 2202, 2228/1, 2200/2, 2200/1, 2228/2, 2231, 2229, 2230, 2234, 2232/1, 2233, 2238, 2237, 2232/2, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2274/2, 2273/1, 2273/2, 2273/3, 2274/1, 2236, 2235, 2275/1, 2275/2, 2267/2, 2267/1, 2266, 2265/2, 2265/1, 2264, 2272, 2271, 2270, 2269, 2268, 2252/1, 2252/2, 2253, 2254, 2256, 2257, 2258/1, 2255, 2251, 2043/1, 2010/2, 2010/1, 1987, 1914, 2720, 1521/1, 2184.

KO Jasenovo

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

4611, 2892, 2893, 2889/2, 2894/4, 2890, 2895, 2894/2, 2894/1, 2894/3, 2898, 2888/1, 2889/1, 2896, 2901, 2897, 4567, 2906/8, 2848, 2899, 2886, 2855, 2853, 2900, 2850, 2851, 2852, 2887, 2857, 2906/3, 2847, 2846, 2844, 2841, 2845, 2842, 2843, 2858, 2834, 2840, 2830/3, 2951/3, 2951/4, 2951/5, 2951/1, 2952/3, 2952/2, 2952/1, 4566, 2952/7, 2952/6, 2830/2, 2829, 2965, 2830/5, 2830/7, 2830/4, 2952/5, 2952/4, 2830/6, 2949/2, 2951/6, 2951/2, 2957, 2953, 2955, 2958, 2959/2, 2956, 4565, 3782/4, 4580, 3779, 3780, 3782/1, 3783/1, 3782/2, 3774/2, 3782/5, 3782/3, 3778, 3775, 3774/1, 3774/3, 3783/6, 2954, 3772/2, 3767, 3776, 3768/3, 3768/2, 3769/3, 3777, 3771, 3580, 3581/2, 3766, 3769/1, 3768/1, 3770, 3762/3, 3769/2, 3591, 3592, 3590/1, 3590/2, 3588, 3608, 3589, 3583/1, 3584/1, 3585/1, 3587, 3586, 3569, 3562, 3585/2, 3615, 3616, 4582, 3561, 3552, 3598/1, 3597, 3596, 3593, 3594, 3606, 3595, 3607, 3609, 3612, 3611, 3617/1, 3621, 3614, 3613/2, 3610, 3548/1, 3564, 3618/2, 3619, 3618/1, 3626, 3563, 3617/2, 3553, 3547/1, 3527, 4574, 3623/1, 3624, 3548/2, 3542, 3548/5, 3545/1, 3543/2, 3546/1, 3546/2, 3545/2, 3519/1, 3539, 3543/3, 3543/1, 3541/2, 3541/1, 3518/2, 3519/5, 3540, 3520/2, 3519/2, 3521, 3491, 3490/1, 3495, 3518/3, 3494, 3519/3, 3493, 3492, 3520/1, 3519/4, 3483, 3490/3, 3485/8, 3487/4, 3490/2, 3490/4, 3484/1, 3485/1, 3485/10, 3475/4, 3487/1, 3487/5, 3484/3, 3484/2, 3475/2, 3472/1, 3475/1, 3482, 3478, 3486/2, 3485/9, 3477, 3485/3, 3486/1, 4507, 3471/2, 3485/4, 3485/5, 3485/6, 3469, 3471/1, 3472/2, 3470, 3465/2, 3476, 4508/1, 4508/2, 4509, 4511, 4519/2, 4519/4, 4519/3, 4510, 4517, 4519/1, 4516, 4519/5, 4520, 4518, 4522, 4523/1, 4524, 2830/1, 2964, 4581, 3613/1, 3537, 3485/7, 3620, 3783/7.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

2332/2, 4611, 2892, 2893, 2871, 2889/2, 2894/4, 2890, 2331, 2870, 2895, 2894/2, 2894/1, 2902/2, 2894/3, 2898, 2882, 2888/1, 2884, 2888/2, 2889/1, 2904, 2896, 2903, 2901, 2897, 4567, 2906/8, 2848, 2899, 2886, 2855, 2885, 2853, 2900, 2854, 2850, 2851, 2852, 2887, 2860, 2859, 2836, 2823, 2835, 2838, 2857, 2906/3, 2905, 2906/2, 2847, 2846, 2906/4, 2844, 2841, 2845, 2842, 2843, 2858, 2834, 2840, 2830/3, 2839, 2944, 2950, 2951/3, 2951/4, 2951/5, 2951/1, 2952/3, 2952/2, 2952/1, 4566, 2952/7, 2952/6, 2830/2, 2829, 2965, 2831, 2830/5, 2966, 2830/7, 2830/4, 2971, 2963, 2959/1, 2952/5, 2952/4, 2833, 2830/6, 2949/1, 2949/2, 2951/6, 2951/2, 2957, 2953, 2955, 2958, 2959/2, 2956, 4565, 3782/4, 2960, 3773, 3781, 2961, 4580, 2927, 2926, 2925, 3779, 3780, 3782/1, 3783/1, 3782/2, 3774/2, 3782/5, 3782/3, 3778, 3775, 3774/1, 3774/3, 3783/6, 2954, 3772/2, 3772/1, 3577, 3022, 3791/1, 3783/2, 3767, 3776, 3768/3, 3768/2, 3769/3, 3777, 3771, 3581/1, 3580, 3581/2, 3579, 3578, 3582/1, 3570, 3560, 3783/3, 3791/3, 3766, 3765, 3764, 3763, 3783/4, 3769/1, 3768/1, 3770, 3762/3, 3769/2, 3591, 3592, 3590/1, 3590/2, 3588, 3608, 3582/3, 3589, 3583/1, 3581/3, 3584/1, 3585/1, 3587, 3586, 3583/2, 3584/2, 3582/2, 3568, 3569, 3562, 3585/2, 3615, 3616, 4582, 3561, 3554/2, 3555/1, 3555/2, 3554/1, 3552, 3555/3, 3762/1, 3598/1, 3762/2, 3597, 3598/2, 3596, 3598/3, 3757, 3599/3, 3593, 3594, 3606, 3595, 3607, 3609, 3612, 3611, 3617/1, 3621, 3614, 3613/2, 3610, 3548/1, 3564, 3618/2, 3619, 3618/1, 3626, 3563, 3617/2, 3553, 3551, 3547/2, 3547/1, 3527, 3549/2, 3549/1, 3536/1, 4574, 3605/1, 3629, 3605/2, 3623/1, 3624, 3623/2, 3628, 3548/2, 3542, 3548/5, 3627, 3545/1, 3543/2, 3546/1, 3546/2, 3545/2, 3519/1, 3550, 3539, 3525, 3511, 3509, 3512, 3508, 3517, 3543/4, 3513, 3543/3, 3543/1, 3541/2, 3541/1, 3518/2, 3519/5, 3540, 3520/2, 3519/2, 3520/3, 3522, 3521, 3442, 3489, 3491, 3490/1, 3443, 3446/3, 3518/1, 3543/6, 3495, 3518/3, 3496, 3494, 3543/5, 3519/3, 3493, 3492, 3520/1, 3519/4, 3483, 3490/3, 3485/8, 3487/4, 3490/2, 3490/4, 3484/1, 3485/1, 3485/10, 3475/4, 3487/1, 3487/5, 3484/3, 3484/2, 3447/1, 3447/2, 3448, 3475/2, 3474, 3472/1, 3475/1, 3444, 3487/2, 3449, 3497, 3481, 3482, 3478, 3486/2, 3485/9, 3477, 3485/3, 3486/1, 4507, 3471/2, 3485/4, 3485/5, 3485/6, 3469, 3471/1, 3472/2, 3470, 3465/1, 3465/2, 3450, 3459, 3460, 3485/2, 3476, 4508/1, 4508/2, 4509, 4511, 4519/2, 4519/4, 4519/3, 4510, 3462, 3468, 3464, 3463, 3466, 4513, 4515, 4517, 4519/1, 4516, 4519/5, 4520, 4527, 4518, 4522, 4523/1, 4526, 4524, 4528, 3467, 2828, 2830/1, 2964, 4581, 3613/1, 3537, 3487/3, 3475/3, 3485/7, 3774/4, 2962, 3620, 3783/7, 4584.

OPŠTINA SVILAJNAC

KO Crkvenac

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

230, 231, 232, 233, 207, 206, 205, 203, 202, 201/2, 6647/1, 6683/1, 259, 255, 254, 253, 252, 250, 249, 243, 373, 375, 376, 379, 380, 382, 529, 530, 531, 532, 533, 526, 525, 544, 543, 542, 541, 540, 539, 551/1, 551/2, 552, 194, 193, 201/1, 191, 190, 189, 179, 188, 187, 186, 185, 184, 416/1, 416/2, 413, 412, 409/1, 407/1, 407/2, 411, 410, 408, 400, 399, 398, 397, 394, 393, 390, 389, 463, 464/1, 464/2, 519, 518, 517, 516, 515, 514, 248, 258/2, 247, 246, 242/1, 242/2, 241, 238, 237, 236, 235, 258/1, 256, 257, 245/2, 245/1, 244, 6648, 386/3, 388, 387, 386/1, 385, 384/2, 383/2, 386/2, 520, 521, 523, 524, 381, 374, 527, 528, 534, 535/1, 535/2, 536, 551/3, 522, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 848, 840/1, 838/1, 838/2, 837, 836, 833, 832, 831, 830/1, 830/2, 829, 827, 825, 824, 823, 819, 818, 817, 816, 815/1, 815/2, 814, 813/4, 813/3, 813/2, 813/1, 812, 810/1, 809, 808, 807, 806, 805, 804, 803, 802, 801, 800/1, 800/2, 553/1, 554, 553/2, 555, 671, 6658, 672, 674, 675/1, 675/2, 692/1, 692/2, 693, 694/1, 694/2, 696, 697/4, 697/3, 673, 695, 697/1, 783, 785/4, 785/3, 785/2, 785/1, 786/2, 786/1, 787, 788, 791, 792, 793/1, 793/2, 794, 795/1, 795/2, 798, 784, 796, 797, 799, 959, 960, 961, 962, 963, 966, 967, 968, 972, 974, 975/1, 975/2, 976, 977, 678, 686, 687, 688/1, 688/2, 689, 697/2, 698/2, 698/1, 699, 700, 703, 704, 705, 706, 707/1, 707/2, 707/3, 711, 712, 717, 718, 719, 721, 724, 725, 728, 729, 730, 731/1, 731/2, 736, 708, 709, 701, 702, 677, 676, 690, 691, 710/1, 710/2, 713, 714, 715, 716/3, 716/2, 716/1, 6650, 732/1, 732/2, 733, 734, 735/1, 737, 781, 780/3, 780/1, 780/2, 779/1, 779/2, 779/3, 778, 777, 776/1, 735/2, 735/3, 641, 642, 643, 646, 740, 739/3, 739/2, 739/1, 738, 770, 771/2, 771/1, 772, 774, 6651, 839, 6687, 234, 383/1, 384/1, 377/2, 378/1, 6699, 377/1, 775.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

215, 214, 213/1, 213/2, 213/3, 212, 211, 210, 208, 227, 228/2, 228/1, 229/2, 230, 231, 232, 233, 207, 206, 205, 203, 202, 201/2, 226, 229/1, 6647/1, 6683/1, 259, 255, 254, 253, 252, 250, 249, 243, 373, 375, 376, 379, 380, 382, 529, 530, 531, 532, 533, 526, 525, 544, 543, 542, 541, 540, 539, 551/1, 551/2, 552, 194, 193, 201/1, 191, 190, 189, 179, 188, 187, 186, 185, 184, 416/1, 416/2, 413, 412, 409/1, 407/1, 407/2, 411, 410, 408, 400, 399, 398, 397, 394, 393, 390, 389, 463, 464/1, 464/2, 474, 475, 519, 518, 517, 516, 515, 514, 513, 248, 258/2, 247, 246, 242/1, 242/2, 241, 238, 237, 236, 235, 178, 204, 200, 199, 198, 197, 196, 195, 182/1, 182/2, 192, 409/2, 409/3, 405, 404, 403, 402, 401, 512, 258/1, 256, 257, 245/2, 245/1, 244, 239, 240, 251, 260, 261, 262, 263, 366/2, 372, 6648, 386/3, 388, 387, 386/1, 385, 384/2, 383/2, 386/2, 520, 521, 523, 524, 381, 374, 527, 528, 365, 363, 534, 535/1, 535/2, 535/3, 536, 537, 538, 565, 564, 563/2, 551/3, 522, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 860, 859, 858, 857, 856/1, 856/2, 855, 854, 853, 852, 851, 850, 849, 846/2, 846/1, 845, 844, 843, 847/1, 847/2, 848, 680, 679, 684, 685, 681, 682, 842/2, 842/1, 841/1, 841/2, 841/3, 840/1, 838/1, 838/2, 837, 836, 833, 832, 831, 830/1, 830/2, 829, 827, 825, 824, 823, 819, 818, 817, 816, 815/1, 815/2, 814, 813/4, 813/3, 813/2, 813/1, 812, 810/1, 809, 808, 807, 806, 805, 804, 803, 802, 801, 800/1, 800/2, 810/2, 811, 840/3, 840/2, 553/1, 554, 560, 6649, 578, 581/2, 553/2, 581/3, 581/1, 559/4, 559/5, 559/6, 558, 557, 556, 555, 671, 6658, 672, 674, 675/1, 675/2, 692/1, 692/2, 693, 694/1, 694/2, 696, 697/4, 697/3, 673, 695, 697/1, 783, 785/4, 785/3, 785/2, 785/1, 786/2, 786/1, 787, 788, 791, 792, 793/1, 793/2, 794, 795/1, 795/2, 798, 784, 786/3, 786/4, 789, 790, 796, 797, 799, 959, 960, 961, 962, 963, 966, 967, 968, 972, 974, 975/1, 975/2, 976, 977, 964, 965, 969, 973, 978, 979, 980, 981, 983/1, 982, 984, 678, 686, 687, 688/1, 688/2, 689, 697/2, 698/2, 698/1, 699, 700, 703, 704, 705, 706, 707/1, 707/2, 707/3, 711, 712, 717, 718, 719, 721, 724, 725, 728, 729, 730, 731/1, 731/2, 736, 708, 709, 701, 702, 677, 676, 690, 691, 710/1, 710/2, 713, 714, 715, 716/3, 716/2, 716/1, 6650, 732/1, 732/2, 733, 734, 735/1, 737, 781, 780/3, 780/1, 780/2, 779/1, 779/2, 779/3, 778, 777, 776/1, 776/2, 735/2, 735/3, 641, 642, 643, 646, 647/3, 647/1, 649, 651, 647/2, 648, 650, 668/3, 655, 669, 670, 668/1, 654/3, 654/2, 654/1, 653, 652, 645/1, 645/2, 644, 640, 639, 638, 720, 723, 726, 727, 746, 745, 744, 743/1, 743/2, 742/1, 742/2, 741/3, 741/2, 741/1, 740, 739/3, 739/2, 739/1, 738, 757, 761, 762, 763/1, 763/2, 764, 765/1, 765/2, 767, 768, 760, 770, 771/2, 771/1, 772, 774, 773, 766, 769, 6649, 6651, 839, 6687, 234, 361/4, 360, 359, 358, 357, 356, 355, 354, 353, 352, 559/9, 559/1, 559/2, 1040/1, 1040/2, 1038, 383/1, 384/1, 377/2, 378/1, 378/2, 6699, 377/1, 775, 683.

KO Dublje

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

3112, 3110, 3109, 3107, 3101/2, 3100, 3097, 3096, 3095, 3094/2, 3093, 3087, 3085, 3084, 3083, 3082, 3081, 3080, 3079, 3078, 3077, 3076, 3075, 3074/2, 3074/3, 3074/1, 3073, 2820, 2819, 2794, 2793/1, 2789, 2788, 2787, 2786/2, 2786/1, 2785/2, 2785/1, 2785/3, 1946/5, 1946/4, 2822, 2823, 2796, 2792, 2791, 2790, 2780/1, 2780/2, 3111, 3108, 3105, 3104/3, 3104/1, 3101/1, 3048, 3049, 3052, 3053, 3092, 3091/1, 3106, 5944, 2818, 2817, 2815, 2814, 2813, 2811, 2810/2, 2810/1, 2807/2, 2805/1, 2804/1, 2803, 2800, 2799, 2798, 2797, 2774, 2775, 2776, 2777/1, 2778, 2779, 2784, 2783, 2810/3, 3221, 3224, 3225, 3228, 3229, 3230, 3233/1, 3234, 3264, 3263/1, 3263/2, 3261, 3227, 3226, 3223, 3222, 2809/1, 2809/2, 2808, 2807/1, 2806, 2805/2, 2804/2, 2802, 2801, 2771, 3094/1, 3091/2, 3074/4, 2821/2, 2816, 2812, 3233/2, 3235, 3236, 5902, 5900, 3231, 3232, 3268, 3269, 3272/2, 3272/1, 3273, 3274, 3278, 3277, 3271, 3270, 3267, 3266, 3265, 3262, 3276/2, 5918, 3712, 3737, 3736, 3735, 3732, 3731, 3728, 3727, 3724, 3723, 3722, 3719, 3718/1, 3718/2, 3718/3, 3717, 3714, 3733, 3730, 3729, 3726, 3720, 3716, 3715, 3721, 3725, 3708, 3709, 3707/2, 3707/1, 3706, 3778, 3779, 3781, 3782, 3774/1, 3772/2, 3772/1, 3770, 3769, 3766/2, 3766/1, 3765, 3764/2, 3764/1, 3763/1, 3763/2, 4051, 3771, 3774/2, 3773, 3772/3, 3775, 3780, 3777, 3783/1, 3783/2, 3784, 3785, 3786, 3787, 3788, 3789, 3790, 3791, 3792, 3793, 3794, 3795, 4018, 4016/1, 4016/2, 4019, 4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4031, 4032/2, 4032/1, 4034, 5925, 4017/3, 4017/2, 4017/1, 4014, 4013, 4028/3, 4028/1, 4028/2, 4029, 4030, 4116, 4117, 4119, 4118, 5920, 5926, 4027, 4004, 4003, 4175, 4174, 4173, 4172, 4171, 4168, 4169, 4167, 4166, 4183, 4191, 4192, 4193, 5903, 4198, 4199, 4200, 4201, 4202, 4203/4, 4203/2, 4203/5, 4203/1, 4207, 4152, 4149, 4144, 4143/1, 4147, 4141, 4140, 4137, 4136, 4209, 4213, 4214, 4216, 4217, 4218, 4220, 4221, 4222, 3933, 3932, 3931, 3929/2, 3925, 3924, 4439/2, 4439/3, 4440/2, 4440/1, 4447, 4448, 4457, 4458, 4451, 4454, 4455, 4456, 4450, 4445, 4444, 4441, 4236/1, 4235, 4232, 4231, 4230, 4462, 4463, 4464, 4465, 4466, 4467, 4468/1, 4468/2, 4469, 4470, 4471, 4505, 4506, 4509/1, 4518, 4519, 4521, 4520/2, 4520/1, 4682/2, 4681, 4683, 4684, 4685, 4687, 4688, 4690, 4677, 4121, 4120, 4122, 4123, 4124, 4125, 4139, 4142, 4145, 4151, 4153, 4154, 4160, 4161/2, 4164/1, 4163/3, 4164/2, 4150, 4189, 4194/2, 4190/1, 4185, 4165, 4146, 4148, 4159/2, 4170, 4181/1, 4181/2, 4182/1, 4182/2, 4184, 4194/1, 5927, 4197, 4204/1, 4210, 4211, 4212, 4219, 4196, 4691, 4692/1, 4692/3, 4692/2, 4701, 4700, 4686, 4517, 4509/2, 5950, 4459/2, 4459/1, 4460, 4461, 4229, 4228, 4227, 4226, 4225, 4224, 4223, 4233, 4234, 4236/2, 4440/3, 4215, 2777/2, 4143/2, 4682/1.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

1947, 3112, 3110, 3109, 3107, 3101/2, 3100, 3097, 3096, 3095, 3094/2, 3093, 3090, 3089, 3088, 3087, 3086, 3085, 3084, 3083, 3082, 3081, 3080, 3079, 3078, 3077, 3076, 3075, 3074/2, 3074/3, 3074/1, 3073, 3072, 3071, 3069, 3068, 3067, 2832, 2820, 2819, 2795, 2794, 2793/1, 2789, 2788, 2787, 2786/2, 2786/1, 2785/2, 2785/1, 2785/3, 1946/5, 1946/4, 1946/2, 1946/1, 2821/1, 2822, 2825, 2824, 2823, 2796, 2792, 2791, 2790, 2780/1, 2780/2, 3111, 3108, 3105, 3104/3, 3104/1, 3101/1, 3114, 3115, 3116, 3104/2, 3102, 3099/1, 3041, 3098, 3040, 3099/3, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3050, 3051, 3054, 3055, 3056, 3057, 3060, 3061, 3062, 3048, 3049, 3052, 3053, 3070, 3092, 3091/1, 3106, 5944, 2818, 2817, 2815, 2814, 2813, 2811, 2810/2, 2810/1, 2807/2, 2805/1, 2804/1, 2803, 2800, 2799, 2798, 2797, 2774, 2775, 2776, 2777/1, 2778, 2779, 2782/1, 2782/2, 1996, 1994, 1993, 1991, 1990, 2784, 1992, 1987/2, 1987/1, 1949/2, 2783, 2781, 2810/3, 3221, 3224, 3225, 3228, 3229, 3230, 3233/1, 3234, 3264, 3263/1, 3263/2, 3261, 3260, 3257, 3256, 3227, 3226, 3223, 3222, 2809/1, 2809/2, 2808, 2807/1, 2806, 2805/2, 2804/2, 2802, 2801, 2771, 2770, 2769, 2768, 2767, 2772, 2773, 2764, 2763, 2762, 2760, 2766, 2757, 2759, 3113, 3094/1, 3099/2, 3091/2, 3074/4, 2821/2, 2816, 2812, 2793/2, 1995, 3233/2, 3239/3, 3239/2, 3239/1, 3240, 3243/1, 3243/2, 3244, 3245, 3246/1, 3246/2, 3249, 3235, 3236, 3241, 3242, 3237, 3238, 3251, 3252, 5902, 5900, 3231, 3232, 3258, 3255, 3254, 3268, 3269, 3272/2, 3272/1, 3273, 3274, 3275, 3281, 3282, 3283/2, 3283/1, 3285, 3286, 3284, 3280, 3279, 3278, 3277, 3271, 3270, 3267, 3266, 3265, 3262, 3276/2, 3276/1, 3287, 5918, 3712, 3741, 3737, 3736, 3735, 3732, 3731, 3728, 3727, 3724, 3723, 3722, 3719, 3718/1, 3718/2, 3718/3, 3717, 3714, 3713, 3711/5, 3739, 3740, 3738, 3734, 3733, 3730, 3729, 3726, 3720, 3716, 3710, 3711/3, 3711/2, 3715, 3721, 3725, 3708, 3709, 3707/2, 3707/1, 3706, 3705, 3704/2, 3704/1, 3703, 3702, 3701, 3700, 3699, 3697, 3778, 3779, 3781, 3782, 3774/1, 3772/2, 3772/1, 3770, 3769, 3766/2, 3766/1, 3765, 3764/2, 3764/1, 3763/1, 3763/2, 4051, 4050, 4049, 4048, 4047, 4046, 4045/2, 4044/1, 4043, 4042, 4040, 3768, 3767, 3771, 3774/2, 3773, 3772/3, 3775, 3776, 3780, 3777, 3783/1, 3783/2, 3784, 3783/3, 3785, 3786, 3787, 3788, 3789, 3790, 3791, 3792, 3793, 3794, 3795, 4018, 4016/1, 4016/2, 4019, 4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4031, 4032/2, 4032/1, 4033, 4035, 4099, 4100/3, 4098/2, 4100/1, 4100/4, 4034, 4100/2, 4101, 5925, 3797, 3799, 3796/1, 3796/2, 4017/3, 4017/2, 4017/1, 4014, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4028/3, 4028/1, 4028/2, 4029, 4030, 4116, 4117, 4119, 4118, 4113, 4112, 4111, 4110, 4114, 4115, 4108, 4109, 5920, 5926, 4027, 4015, 4004, 4003, 4002, 4001, 4000/1, 4000/2, 3999, 3998, 3996, 4005, 4175, 4174, 4173, 4172, 4171, 4168, 4169, 4167, 4166, 4183, 4191, 4192, 4193, 5903, 4198, 4199, 4200, 4201, 4202, 4203/4, 4203/2, 4203/5, 4203/1, 4204/2, 4206, 3974, 3975, 3976, 3973, 3972/1, 3972/2, 3971, 3970, 3969/1, 3969/2, 4207, 4152, 4149, 4144, 4143/1, 4147, 4141, 4140, 4137, 4136, 4209, 4213, 4214, 4216, 4217, 4218, 4220, 4221, 4222, 3933, 3932, 3931, 3929/1, 3928, 4438, 4436/1, 4435, 4439/4, 3922, 3921/1, 3921/2, 3927, 3926, 3929/2, 3925, 3924, 4439/2, 4439/3, 4439/1, 4440/6, 4440/5, 4440/2, 4440/1, 4442, 4443, 4446, 4447, 4448, 4449, 4452, 4453, 4457, 4458, 4451, 4454, 4455, 4456, 4450, 4445, 4444, 4441, 4236/1, 4235, 4232, 4231, 4230, 4462, 4463, 4464, 4465, 4466, 4467, 4468/1, 4468/2, 4469, 4470, 4471, 4505, 4506, 4509/1, 4518, 4519, 4521, 4522, 4524, 4525, 4526, 4527/1, 4527/2, 4523, 4520/2, 4520/1, 4682/2, 4681, 4683, 4684, 4685, 4687, 4680, 4679, 4674, 4678, 4675, 4671/1, 4676, 4689, 4688, 4690, 4677, 4121, 4120, 4122, 4123, 4124, 4125, 4126, 4127, 4128, 4135, 4134, 4133, 4132, 4131, 4138, 4139, 4142, 4145, 4151, 4153, 4154, 4160, 4159/1, 4158, 4155, 4156/1, 4156/2, 4845, 4848, 4847, 4129, 4157, 4163/2, 4161/2, 4162/2, 4162/1, 4161/1, 4164/1, 4163/3, 4164/2, 4150, 4187, 4186, 4188, 4189, 4190/2, 4195, 4194/2, 4190/1, 4185, 4165, 4146, 4148, 4159/2, 4170, 4179, 4180, 4181/1, 4181/2, 4182/1, 4182/2, 4184, 4194/1, 4705/1, 5927, 4197, 4204/1, 4205, 4210, 4211, 4212, 4219, 4196, 4691, 4692/1, 4692/3, 4692/2, 4701, 4702, 4703, 4704/3, 4704/2, 4704/1, 4704/4, 4699, 4693, 4700, 4686, 4517, 4516/1, 4516/2, 4515, 4514, 4512/1, 4511, 4510, 4508, 4507, 4504, 4485/3, 4485/2, 4485/1, 4484/2, 4484/1, 4483, 4482, 4481, 4479, 4503, 4498, 4509/2, 4473/1, 4473/2, 4472, 4474, 4475, 4476, 4477, 4478, 4480, 5950, 4497, 4499, 4459/2, 4459/1, 4460, 4461, 4229, 4228, 4227, 4226, 4225, 4224, 4223, 4233, 4234, 4236/2, 4440/4, 4440/3, 4407, 4215, 2777/2, 4143/2, 3704/3, 3704/4, 3923, 4682/1.

KO Grabovac

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

6338/1, 3945, 6144, 6141, 6136, 6134/2, 6134/1, 6129, 6128, 6323, 6127, 6126, 6125, 6124, 6123, 6122, 6121, 6130, 6120, 6131, 6132, 6119/2, 4502, 6119/1, 6118/1, 6118/2, 6138, 6139, 6133, 6140, 6137, 6143, 6145/6, 6303, 4490, 4491, 4492, 4493, 3944, 3946/1, 3947, 3953, 3954, 3986, 3985, 3977, 3980, 3958, 3963, 3964, 3967, 3968, 3969, 3970, 3973, 3974, 3976, 3960, 3978, 3979, 3962/1, 3961, 3949, 3946/3, 3946/2, 3952, 3951, 3948, 3950, 6325, 4484/3, 4578, 3975, 3972, 3971, 3999/3, 3999/4, 3966, 3965, 4001, 4000, 4460, 4464/1, 4465/3, 4468/1, 4471, 4476, 4480, 6326, 4457, 4461/3, 4461/2, 4467/2, 4468/2, 4469, 4465/2, 4465/1, 4466, 4467/1, 4477, 4473/3, 4473/2, 4473/1, 4102, 4452, 4451, 4454, 4450, 4448/3, 4444, 4447, 4446, 4445, 4443, 4442, 4441, 4434/1, 4434/2, 4428, 4429/1, 4427, 4426, 4430, 4425, 4440, 4437, 4436, 4448/1, 4431, 6328, 4119, 4104, 4429/3, 4429/2, 4389/4, 4390, 4389/1, 6329, 4122, 4123, 4121, 4120, 4164, 4377, 4163, 4162, 4161, 4159, 4157, 4156, 4154, 4155, 4149, 4389/2, 4391, 4392/1, 4389/3, 4392/2, 4144, 4388, 4387/2, 4387/3, 4386/2, 4385, 4384, 4383, 4382, 4381, 4379, 4160, 4158, 4378, 4386/1, 4387/1, 6330, 4185, 4167, 4168/1, 4168/2, 4168/3, 4169, 6350, 2063, 4151, 4152, 4153, 4166, 4374/1, 4165, 4220/4, 4186, 4219/1, 4217, 4216, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4177/2, 4177/1, 4177/3, 4175, 4174, 4173, 4170/3, 4179, 4170/1, 4171/1, 4172/1, 4176, 4172/3, 4171/3, 4171/2, 4170/2, 4172/2, 4178, 4219/2, 4220/1, 4220/3, 4220/2, 2044/2, 2044/1, 2045/2, 2045/1, 2049, 2050/2, 2050/1, 2054, 2055/2, 4479, 4470, 4472, 4461/1, 4435, 4438, 4439, 4448/4, 4448/2, 6338/2.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

6338/1, 6149, 6151, 6295, 3922/1, 3923, 3945, 6145/1, 6144, 6142, 6141, 6136, 6134/2, 6134/1, 6129, 6128, 6323, 6127, 6126, 6125, 6124, 6123, 6122, 6121, 6130, 6120, 6131, 6132, 6119/2, 4502, 6119/1, 6118/1, 6118/2, 6117, 6116, 6115/2, 6115/3, 6138, 6139, 6146, 6115/1, 6133, 6140, 6137, 6143, 6145/6, 6145/5, 6145/4, 6147, 6145/3, 6145/2, 4509, 4507, 4501, 4500/2, 4498, 4496, 4495, 4494, 4486, 6303, 4487, 4488, 4489, 4490, 4491, 4492, 4493, 4497, 4499, 4500/1, 4503, 4505/1, 4505/2, 4506, 4504, 3941, 3942/2, 3942/1, 3943, 3944, 3946/1, 3947, 3953, 3954, 3959, 3955, 3956, 3525, 3939/1, 3524, 3523, 3522, 3521, 3520, 3984, 3986, 3983, 3982, 3981, 3985, 3977, 3980, 3958, 3957, 3963, 3964, 3967, 3968, 3969, 3970, 3973, 3974, 3976, 3960, 3978, 3979, 3962/1, 3961, 3949, 3946/3, 3946/2, 3952, 3951, 3948, 3950, 4577/3, 4577/1, 4576/3, 4576/2, 6325, 4584, 4583, 4582, 4581, 4580, 4579, 4484/2, 4484/3, 4578, 4577/2, 3987, 3988/1, 3989, 3996/4, 3997, 3999/1, 3975, 3988/2, 3972, 3971, 3999/5, 3999/2, 3999/3, 3999/4, 3966, 3965, 4001, 4000, 4002, 3998, 3996/1, 3996/2, 3996/3, 4007/2, 4006, 4005, 4004, 4003/4, 4003/1, 4459, 4460, 4462, 4464/1, 4465/3, 4468/1, 4471, 4476, 4480, 4003/5, 4003/3, 4003/2, 6326, 4458, 4457, 4461/3, 4461/2, 4467/3, 4468/3, 4467/2, 4468/2, 4469, 4465/2, 4465/1, 4466, 4467/1, 4463, 4464/2, 4474/2, 4477, 4478, 4473/3, 4473/2, 4473/1, 4474/1, 4110, 4098/3, 4102, 4098/5, 4099, 4100/2, 4101, 4452, 4453, 4451, 4454, 4450, 4448/3, 4444, 4447, 4446, 4445, 4443, 4442, 4441, 4434/1, 4434/2, 4428, 4429/1, 4427, 4426, 4430, 4425, 4423, 4422, 4456, 4455, 4440, 4437, 4436, 4448/1, 4100/1, 4431, 4432, 4433, 6328, 4119, 4104, 4429/3, 4429/2, 4395/3, 4394/2, 4389/4, 4390, 4389/1, 6329, 4122, 4123, 4121, 4116, 4115, 4112, 4111, 4109, 4118, 4108, 4120, 4350, 4354, 4355/2, 4355/1, 4356, 4357, 4358/2, 4359/1, 4359/3, 4374/3, 4375, 4164, 4377, 4163, 4162, 4161, 4159, 4157, 4156, 4154, 4155, 4149, 4145, 4146, 4147, 4133/1, 4148/4, 4148/2, 4133/2, 4134, 4138, 4389/2, 4391, 4392/1, 4393/2, 4394/1, 4389/3, 4393/1, 4392/2, 4139, 4140, 4141, 4142, 4143, 4144, 4388, 4387/2, 4387/3, 4386/2, 4385, 4384, 4383, 4382, 4381, 4379, 4160, 4158, 4378, 4376, 4359/2, 4380, 4386/1, 4352, 4387/1, 4351, 4358/1, 6330, 4319, 4318/1, 4317/1, 4316, 4190, 4317/2, 4317/3, 4317/4, 4188, 4185, 4167, 4168/1, 4168/2, 4168/3, 4169, 6350, 2063, 2064, 2065, 2068/2, 4150, 4151, 4152, 4153, 4166, 4374/1, 4373, 4372, 4371/1, 4148/3, 4165, 4374/2, 4318/2, 4220/4, 4186, 4219/1, 4217, 4216, 4215, 4214, 4213, 4207/2, 4187, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4177/2, 4177/1, 4177/3, 4175, 4174, 4173, 4170/3, 4179, 4170/1, 4171/1, 4172/1, 4176, 4172/3, 4171/3, 4171/2, 4170/2, 4172/2, 4178, 4207/1, 4206, 4205, 4221/1, 4218, 4219/2, 4220/5, 4220/1, 4220/3, 4220/2, 2044/2, 2044/1, 2045/2, 2045/1, 2049, 2050/2, 2050/1, 2054, 2055/2, 2060, 2061/1, 2042, 2043, 2046, 2047, 2048, 2051, 4485, 4479, 4470, 4472, 4461/1, 4435, 4438, 4439, 4448/4, 4448/2, 4098/6, 4098/4, 4098/2, 4097, 4106, 4103/1, 4103/2, 4105, 4107/4, 4424, 6338/2, 4484/4, 6148.

KO Svilajnac

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

2024, 2025/1, 2025/2, 2025/3, 2021, 2019, 2020/2, 2020/1, 2017/2, 2017/1, 2014/3, 2015/2, 2014/4, 2013/1, 2014/2, 2014/5, 2015/3, 2016/3, 2015/1, 2016/5, 2036/7, 2016/4, 2009/11, 2010/4, 2010/2, 2016/1, 2010/1, 2014/1, 2012/2, 2012/1, 2011, 2009/12, 2003/14, 2003/13, 2003/8, 2003/7, 2003/6, 2026, 2028/2, 2028/3, 4275, 4278/2, 4278/1, 4280, 4279/1, 4279/2, 4282/1, 4282/2, 4282/5, 4283/1, 4283/2, 4284, 4285/22, 4285/21, 4285/20, 4285/19, 4285/23, 4285/16, 4285/18, 4285/17, 4285/15, 4285/14, 4285/13, 4285/12, 4285/11, 4285/10, 4285/9, 4287, 4288/2, 4288/1, 6626/2, 4295, 4294/2, 4296, 4297, 4298, 2003/2, 2003/3, 2003/4, 2003/5, 2003/10, 2003/9, 2003/11, 2003/12, 2003/16, 2003/15, 2003/1, 2009/1, 2010/3, 6658/8, 6658/22, 2001/2.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

2023, 2024, 2025/1, 2025/2, 2025/3, 2021, 2019, 2020/2, 2020/1, 2017/2, 2018/1, 2017/1, 2013/2, 2014/3, 2015/2, 2014/4, 2013/3, 2013/1, 2014/2, 2014/5, 2015/3, 2016/3, 2015/1, 2016/5, 2036/7, 2016/4, 2036/6, 2009/11, 2010/4, 2010/2, 2016/1, 2010/1, 2014/1, 2012/2, 2012/1, 2036/5, 2036/4, 2009/3, 2038, 2011, 2009/12, 2003/14, 2003/13, 2003/8, 2003/7, 2003/17, 2003/18, 2003/19, 2003/20, 2003/6, 2026, 2028/2, 2028/3, 4275, 4278/2, 4278/1, 4280, 4279/1, 4279/2, 4282/1, 2022, 2016/2, 2035, 2017/6, 2017/3, 2017/5, 2020/3, 2029, 2030, 2031, 4289, 4281, 4282/2, 4282/5, 4282/4, 4282/3, 4283/4, 4283/3, 4283/1, 4283/2, 4284, 4285/22, 4285/21, 4285/20, 4285/19, 4285/23, 4285/16, 4285/18, 4285/17, 4285/15, 4285/14, 4285/13, 4285/12, 4285/11, 4285/10, 4285/9, 4285/8, 4285/7, 4285/6, 4287, 4288/2, 4288/1, 6626/2, 4295, 4294/2, 4296, 4297, 4298, 4303, 4302, 4304, 2003/2, 2003/3, 2003/4, 2003/5, 2003/10, 2003/9, 2003/11, 2003/12, 2003/16, 2003/15, 2001/4, 2003/1, 2009/1, 2010/3, 6658/8, 6658/22, 2001/2.

KO Troponje

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

5184, 1623, 1622, 1621/2, 1621/1, 1613, 1620, 5151/1, 1624, 1663/1, 1626/4, 1626/3, 1626/2, 1627, 1658/1, 1661, 1662/2, 1662/1, 1628/2, 1630/2, 1631/2, 1632/1, 1633/2, 1632/2, 1631/1, 1630/1, 1667/1, 1668, 1669, 1659, 1667/2, 1670, 1660, 1652/3, 1657, 1658/3, 1671, 1655, 1652/2, 1656, 1653, 1924, 1654, 1672/1, 1925, 1923, 1913/2, 1913/1, 1912, 1674, 1675, 1676, 1920, 1673, 1677, 1678, 1679, 1918, 1919, 1921, 1916, 1915/1, 1922, 1907/2, 1915/2, 1911, 1907/1, 1945/1, 1946, 5153, 1908, 1910/2, 1909/2, 1909/1, 1910/1, 1944, 1947, 1949, 1948, 2026, 2022, 2027, 2020, 2029/1, 2030, 2029/3, 2031, 2029/2, 2038/2, 2033, 2032, 2028, 2021, 2000/3, 2019, 2018, 2016, 2017/1, 2017/2, 2071, 2072/1, 2072/3, 2074, 2070/1, 2058/2, 2046, 5162, 2075/2, 2075/1, 2073/3, 2070/2, 2072/2, 2054, 2065, 2068, 2081, 2082/2, 2039, 2077, 2078, 2079, 2083, 2085, 2087, 2089, 2088, 2090, 2092, 2080/1, 2082/3, 2082/1, 2080/2, 2084, 2093, 5146/1, 3270, 3269, 3262, 3261/1, 3261/2, 3278, 3260, 3255, 3272, 3271, 5155, 3256, 3257, 3258, 3293, 3291, 3245, 3315, 3318, 3328, 3322/2, 3353, 3354/2, 3354/4, 3357, 3355, 3292, 3356, 3358, 3235, 3242, 3243, 3273, 3266, 3265, 3264, 3263, 3259, 5161, 3373, 3372, 3354/3, 3359, 3354/1, 3322/1, 3352, 3363, 3368, 3370, 3371, 3369, 3367, 3376, 3377, 3364/2, 3364/1, 3365, 3366, 3360, 3362, 3361, 3351, 3321, 3323, 3326, 3325, 3324, 3319, 3320, 3327, 3350, 3349/1, 3349/2, 3345, 3348, 3347, 3344, 3343, 3342, 3329/2, 3317, 3329/1, 3341, 3340, 3467, 3346, 3465, 3316, 3314, 3313/2, 3469, 3472, 3468, 3466, 3470, 3471, 3481, 3464, 3478, 3474, 3473, 3475, 3476, 3477, 3485, 3483, 3484, 3463, 3458/2, 3460, 3461, 3462/1, 3405, 3402, 3396, 3449, 3456/2, 3456/1, 3458/1, 3459, 3462/2, 3450, 3448, 5191, 3443/2, 3443/1, 3446, 3445, 3444/1, 3444/2, 1628/1, 1629/1, 1629/2, 1626/1, 5152, 1625, 1672/2, 1658/2, 1915/4, 2061, 2062, 2066, 2067, 2069, 2091, 5158, 3457, 3312/1, 3313/1.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

1363/2, 1363/1, 5184, 1623, 1622, 1621/2, 1621/1, 1619, 1618, 1616/2, 1617, 1616/1, 1613, 1612, 1620, 1610, 5151/1, 1624, 1663/2, 1663/1, 1626/4, 1626/3, 1626/2, 1627, 1658/1, 1661, 1662/2, 1662/1, 1628/2, 1630/2, 1631/2, 1632/1, 1633/2, 1374, 1373, 1372/5, 1372/3, 1372/4, 1372/2, 1372/1, 1371, 1632/2, 1633/1, 1631/1, 1631/3, 1630/1, 1630/3, 1634/1, 1667/1, 1668, 1669, 1659, 1667/2, 1670, 1660, 1652/3, 1657, 1658/3, 1681/1, 1671, 1655, 1652/2, 1656, 1652/1, 1653, 2148, 1924, 1654, 1672/1, 1690, 1680, 2146, 2147, 1925, 1923, 1913/2, 1913/1, 1928, 1912, 1674, 1675, 1676, 1920, 1673, 1677, 1678, 1679, 1681/2, 1918, 1919, 1921, 1916, 1691, 1895/1, 1915/1, 1922, 1907/2, 1915/2, 1915/3, 1911, 1906, 1898/3, 1907/1, 1945/3, 1945/4, 1945/1, 1946, 1903, 5153, 1904, 1951, 1908, 1910/2, 1909/2, 1909/1, 1910/1, 1945/2, 1944, 1937, 1936, 1934, 1933, 2125/2, 1932, 1935, 1938, 1939, 1941, 1940, 1943, 1942, 1947, 1950, 1949, 1948, 1991/2, 1991/1, 2023, 2024/2, 2024/1, 2025, 2026, 2022, 2027, 2020, 2029/1, 2030, 2029/3, 2031, 2034/3, 2029/2, 2038/2, 2040, 2034/1, 2038/1, 2033, 2032, 2028, 2021, 2000/1, 2000/3, 2019, 2018, 2016, 2017/1, 2017/2, 2071, 2072/1, 2072/3, 2074, 2070/1, 2058/2, 2046, 2000/2, 2024/3, 2001, 2002, 2005, 2006, 2015/2, 2015/1, 2007, 2004/2, 2008/1, 2013/1, 2014/3, 2073/1, 5162, 2014/2, 2076/2, 2014/1, 2075/2, 2075/1, 2073/2, 2073/3, 2070/2, 2072/2, 2054, 2065, 2068, 2081, 2082/2, 2052, 2057, 2053, 2039, 2055/4, 2047, 2048, 2049, 2056, 2050, 2076/1, 2077, 2078, 2079, 2083, 2085, 2087, 2089, 2088, 2090, 2092, 2080/1, 2082/3, 2082/1, 2080/2, 5154, 2102, 2100, 2041, 2042, 2043, 2084, 2094, 2086, 2093, 3017, 3018, 3030, 3031, 2098, 2097, 5146/1, 3267, 3268, 3270, 3269, 3262, 3261/1, 3261/2, 3278, 3605, 3604, 3281, 3280, 3279, 3260, 3606, 3255, 3254/2, 3254/1, 3253, 3252, 3607, 3612, 3613, 3272, 3271, 5155, 3250/1, 3246, 3247, 3248, 3249, 3256, 3257, 3258, 3290, 3289, 3288, 3284, 3282, 3309/3, 3309/2, 3309/1, 3293, 3291, 3245, 3225, 3224, 3223, 3222, 3309/4, 3309/5, 3312/2, 3311, 3315, 3318, 3328, 3322/2, 3353, 3354/2, 3354/4, 3357, 3355, 3292, 3356, 3358, 3235, 3233, 3244, 3242, 3243, 3611, 3273, 3610, 3274, 3275, 3266, 3277, 3276, 3265, 3264, 3263, 3259, 3239, 3238, 3237, 3236, 3240, 3226, 3241, 3227, 5161, 3375, 3234, 3374, 3373, 3372, 3354/3, 3359, 3354/1, 3322/1, 3352, 3363, 3368, 3370, 3371, 3369, 3367, 3376, 3377, 3364/2, 3364/1, 3365, 3366, 3360, 3362, 3361, 3351, 3321, 3323, 3326, 3325, 3324, 3319, 3320, 3327, 3350, 3349/1, 3349/2, 3345, 3348, 3347, 3344, 3343, 3342, 3329/2, 3317, 3329/1, 3341, 3340, 3467, 3346, 3465, 3316, 3314, 3313/2, 3469, 3472, 3468, 3466, 3470, 3471, 3481, 3464, 3493, 3487, 3478, 3474, 3473, 3475, 3476, 3477, 3490/1, 3500, 3489, 3479, 3480, 3485, 3482, 3483, 3484, 3463, 3451/3, 3453, 3458/2, 3460, 3461, 3462/1, 3405, 3402, 3404, 3396, 3394, 3378/1, 3378/2, 3400, 3403, 3449, 3456/2, 3456/1, 3458/1, 3459, 3462/2, 3454, 3451/2, 3450, 3447, 3448, 3406/3, 3407, 3408, 3442, 3441, 3440/1, 3439/4, 5191, 3440/2, 3443/2, 3443/1, 3446, 3445, 3444/1, 3444/2, 1628/1, 1629/1, 1629/2, 1626/1, 5152, 1625, 1672/2, 1658/2, 1915/4, 1926, 1917, 1905, 2055/1, 2051, 2060, 2059, 2061, 2062, 2063, 2064, 2066, 2067, 2069, 2095, 2091, 2096, 5158, 3457, 3488, 3379, 2055/3, 3312/1, 3313/1.

KO Vrlane

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

67/1, 1146, 67/2, 1147, 122, 121, 65/3, 69, 68/2, 67/3, 120/1, 119/2, 120/2, 119/1, 118, 117, 114/1, 115, 1134, 111/1, 114/2, 70, 71, 110, 109, 108, 107/2, 74/1, 74/3, 74/2, 77/3, 77/2, 79, 1140, 81/2, 65/2, 82/1, 78/1, 112/1, 111/2, 112/2, 77/1, 86/2, 84/2, 78/2, 84/1, 83, 86/1, 87, 88/1, 82/2, 62/1, 213, 84/3, 81/1, 214, 215/1, 215/3, 62/2, 62/4, 57, 61/1, 53, 58/8, 52, 55, 54/3, 257, 54/1, 56, 51/1, 215/2, 215/6, 215/7, 1133, 256/3, 256/7, 256/2, 256/1, 248, 247, 252/9, 250, 251/3, 252/1, 251/4, 252/2, 256/9, 252/6, 252/8, 256/4, 256/5, 254/3, 254/1, 270/1, 270/3, 267, 266, 264/1, 262, 255, 264/2, 269, 279/1, 278, 268, 270/2, 252/5, 252/3, 254/4, 272, 275, 276, 271, 1150, 277, 280, 274, 273, 282, 284/2, 281/2, 281/4, 281/3, 297/3, 297/2, 297/4, 295, 1118/2, 1118/1, 289, 288/2, 288/1, 292, 287, 290, 1120/3, 293, 62/5, 73, 246, 281/1, 281/5, 284/1, 285, 294, 286, 283, 116, 66/9, 66/8, 66/10, 112/3.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

66/1, 66/7, 67/1, 1146, 66/3, 67/2, 1147, 127, 126, 122, 121, 65/3, 69, 68/2, 67/3, 120/1, 119/2, 120/2, 119/1, 118, 117, 114/1, 115, 1134, 111/1, 114/2, 70, 71, 110, 109, 108, 107/2, 105, 104/1, 74/1, 74/3, 74/2, 77/3, 77/2, 79, 65/4, 65/5, 65/7, 63/2, 1140, 81/2, 63/1, 65/2, 82/1, 78/1, 131, 133, 135, 112/1, 65/6, 111/2, 112/2, 96/7, 107/1, 77/1, 86/2, 84/2, 78/2, 84/1, 83, 86/1, 87, 88/1, 82/2, 96/6, 62/3, 62/1, 88/2, 213, 84/3, 81/1, 214, 215/1, 212/1, 212/3, 216/1, 216/2, 216/3, 215/3, 62/2, 62/4, 57, 61/1, 53, 58/8, 58/5, 54/2, 58/3, 52, 58/6, 55, 54/3, 257, 54/1, 56, 50/3, 50/1, 51/1, 51/2, 51/5, 51/4, 51/3, 46/3, 215/2, 215/6, 215/7, 220/3, 215/3, 220/1, 220/2, 212/2, 207/3, 208, 1133, 256/6, 256/8, 256/3, 256/7, 256/2, 256/1, 248, 247, 245, 244/1, 244/2, 243/2, 243/1, 241/2, 241/1, 252/9, 250, 251/1, 251/3, 252/1, 251/4, 252/2, 256/9, 252/6, 252/8, 256/4, 256/5, 254/3, 254/1, 301, 297/1, 1115/3, 270/1, 270/3, 267, 266, 264/1, 262, 255, 259/2, 259/1, 260, 261/3, 261/2, 261/1, 264/2, 269, 279/1, 278, 268, 270/2, 252/5, 252/3, 251/5, 254/4, 253, 272, 275, 276, 271, 1150, 277, 280, 274, 273, 282, 284/2, 281/2, 281/4, 281/3, 254/2, 298/1, 297/3, 297/2, 296, 297/4, 295, 1118/2, 1118/1, 289, 288/2, 288/1, 292, 287, 290, 1120/3, 293, 1115/4, 1120/2, 1120/1, 96/4, 96/11, 96/8, 98/1, 98/2, 99, 100, 101, 103, 104/2, 97, 62/5, 58/4, 73, 291, 246, 261/4, 281/1, 281/5, 284/1, 285, 294, 286, 258, 220/4, 283, 116, 66/5, 66/9, 66/6, 66/8, 66/10, 112/3, 215/4, 65/8, 252/4, 1141, 136/1.

KO Kušiljevo

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

1815, 1856, 246, 210, 209, 211, 1851, 245, 244, 208, 243, 242, 241, 240, 205, 206, 236, 235, 234, 238, 237, 220, 219, 218, 217, 216, 215, 214, 232, 231, 1858, 221, 230, 239, 228, 227, 226, 233, 1878, 1876, 1875, 1874, 1823, 455/2, 1857, 1821, 222/2, 224, 223, 229, 459, 455/1, 225, 460, 461, 462, 463, 453/3, 453/40, 453/39, 467, 466, 464, 465, 453/38, 453/19, 453/35, 468, 469, 471, 472, 470, 1888, 563, 1814, 1889, 1887, 473, 559, 560, 561, 558, 476, 477, 475, 474, 562, 555, 557, 556, 1890, 543, 544/1, 553, 547, 548, 552, 546, 545, 554, 551, 550, 1891, 525, 520, 544/2, 524, 523, 522, 521, 549, 518, 517, 516, 1907, 985, 986, 1948, 519, 1911, 942, 941, 939, 988, 989, 990, 991, 992, 994, 995, 993, 1912, 930/2, 930/1, 931, 934/1, 934/2, 933, 935, 936, 938, 1001, 997, 998, 1000, 999, 1003, 1004, 1005, 1002, 1913, 932, 907, 937, 901, 902, 903, 904, 905, 892, 890, 891, 906, 893, 894, 1915, 1464, 1463, 1465, 1466, 1462, 1461, 1460, 1459, 895, 1916, 1482, 1481, 1480, 1479, 1484, 1918, 1483, 1504, 1505, 1502, 1503, 1507, 1919, 1485, 1511, 6576, 1520, 1513, 1516, 1517, 1512, 6471, 6468, 6466, 6465, 6464, 6463, 6462, 6475, 6478, 1920, 6483/2, 6483/1, 6469, 6479, 6480, 6481, 6482, 1519, 1518, 6477, 6484, 6485, 6486, 6470, 6487, 207, 577, 940, 908, 1506, 987, 996, 1879, 1914, 6483/3.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

1815, 1856, 246, 210, 209, 211, 1851, 245, 244, 208, 243, 242, 241, 240, 205, 206, 236, 235, 234, 238, 237, 213, 220, 219, 218, 217, 216, 215, 214, 232, 231, 1858, 221, 230, 239, 228, 227, 226, 233, 1878, 456, 1876, 1875, 1874, 1823, 455/2, 1857, 1821, 222/2, 224, 223, 229, 457, 458, 459, 455/1, 453/20, 453/2, 225, 460, 461, 462, 463, 453/3, 453/40, 453/39, 467, 466, 464, 465, 453/38, 453/19, 453/35, 468, 469, 471, 472, 580, 579, 578, 470, 453/34, 453/33, 453/18, 1888, 563, 1814, 1889, 1887, 473, 1885, 559, 560, 561, 558, 476, 477, 475, 474, 562, 555, 478, 479, 557, 556, 480, 1890, 564, 543, 544/1, 553, 542, 547, 548, 552, 546, 545, 481, 482, 554, 485, 486, 484, 483, 551, 550, 528, 529, 527, 541/1, 1891, 526, 525, 520, 544/2, 524, 523, 522, 521, 549, 518, 517, 516, 515, 1907, 984, 985, 986, 1948, 519, 514, 1949, 1019, 1911, 946, 945, 943, 942, 941, 939, 988, 989, 990, 991, 992, 994, 995, 993, 1912, 930/2, 930/1, 929, 931, 934/1, 934/2, 933, 935, 936, 938, 1001, 997, 998, 1000, 999, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1002, 909, 1913, 910, 911, 912, 928, 932, 907, 937, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 1009, 1008, 1010/2, 885, 886, 892, 887, 888, 889, 890, 891, 906, 893, 894, 896, 1915, 1464, 1463, 1467, 1465, 1466, 1462, 1461, 1460, 1459, 895, 1458, 1457, 1456, 1455, 1477, 1916, 1478, 1482, 1481, 1480, 1479, 1484, 1486, 1918, 1500, 1483, 1504, 1505, 1502, 1503, 1507, 1919, 1485, 1487, 1510, 1511, 6559, 6576, 1909, 1520, 1513, 1516, 1517, 1512, 6471, 6560, 6468, 6466, 6465, 6464, 6463, 6462, 6461, 6473, 6476, 6475, 6474, 6478, 1920, 6483/2, 6483/1, 6469, 6479, 6480, 6481, 6482, 1519, 1518, 1521, 6477, 6484, 6485, 6486, 6490, 6492, 6491, 6470, 6487, 6488, 6489, 207, 577, 940, 908, 899, 1506, 1501, 944, 987, 996, 1879, 1914, 6483/3.

OPŠTINA ŽABARI

KO Oreovica

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

1811, 2152, 2160/1, 2161/5, 2161/7, 2161/6, 2161/1, 2161/4, 2162/1, 2162/3, 2161/3, 2161/2, 2162/2, 2159, 2164/1, 2164/3, 2164/2, 2165/2, 2165/3, 2165/1, 2166/3, 2166/2, 2167/1, 2170/1, 2169/1, 2168/2, 2168/1, 2172/1, 2173/1, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2149, 2150, 2151, 2134/2, 2167/2, 4811, 2244, 2243, 2242, 2241, 2240, 2239, 2238, 2237, 2236, 2235, 2234, 2231, 2232/2, 2233/2, 2229, 2232/1, 2233/1, 2228, 2227, 2226, 2225, 2224, 2223, 2222, 2221, 2220/2, 2220/1, 2218, 2219, 2262, 2147, 1811, 2273, 2272, 2268, 2267, 2266, 2265, 2264, 2263/1, 2260/1, 2260/2, 2261, 2263/2, 2260/3, 2258, 2257, 2253/1, 2254, 2247, 2246/1, 2245/2, 2245/1, 2246/2, 2249, 2248, 4784, 4785, 4786, 2068/2, 4782, 4781, 4780, 4779, 4778, 4775, 4774, 4773, 4776, 4777, 4751, 4743, 4744/1, 4744/2, 4745/1, 4745/2, 4745/3, 4745/4, 4746, 4747, 4748, 4749, 4750, 4810, 4771, 4770, 4772, 4769, 4767, 4766, 4768/1, 4768/2, 4764, 4763, 4765, 4787, 4798, 4760/3, 4760/1, 4760/2, 4759, 4758, 4757, 4756, 4755, 4754, 4753, 4752.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

1811, 2067/2, 2067/1, 2157/1, 2158/2, 2158/3, 2157/2, 2157/3, 2158/1, 2156/1, 2068/4, 2156/4, 2156/2, 2156/3, 2153/1, 2153/2, 2134/1, 2152, 2160/1, 2161/5, 2160/2, 2161/7, 2161/6, 2161/1, 2161/4, 2162/1, 2162/3, 2161/3, 2161/2, 2162/2, 2159, 2164/1, 2164/3, 2164/2, 2165/2, 2165/3, 2165/1, 2166/1, 2166/4, 2166/3, 2166/2, 2167/1, 2168/4, 2168/3, 2169/2, 2170/2, 2170/1, 2169/1, 2168/2, 2168/1, 2172/1, 2173/1, 2174, 2172/2, 2173/2, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2163/2, 2163/3, 2143, 2142, 2141, 2140, 2139, 2148, 2149, 2150, 2151, 2134/3, 2134/2, 2167/2, 4811, 2244, 2243, 2242, 2241, 2240, 2239, 2238, 2237, 2236, 2235, 2234, 2231, 2232/2, 2233/2, 2230, 2229, 2232/1, 2233/1, 2228, 2227, 2226, 2225, 2224, 2223, 2222, 2221, 2220/2, 2220/1, 2217/1, 2217/2, 2218, 2219, 2262, 2216, 2215, 2212, 2147, 2211/1, 1811, 2275, 2274, 2276, 2280, 2273, 2272, 2284, 2279, 2271, 2270/1, 2269, 2268, 2267, 2266, 2265, 2264, 2263/1, 2260/1, 2260/2, 2261, 2320, 2331, 2263/2, 2260/3, 2259, 2258, 2256, 2257, 2253/1, 2254, 2371, 2370, 2269, 2247, 2246/1, 2245/2, 2245/1, 2246/2, 2253/2, 2252, 2251, 2250, 2249, 2248, 4783, 4784, 4785, 4786, 2068/2, 4782, 4781, 4780, 4779, 4778, 4775, 4774, 4773, 4776, 4777, 4735, 4751, 4741, 4742, 4743, 4744/1, 4744/2, 4745/1, 4745/2, 4745/3, 4745/4, 4746, 4747, 4748, 4749, 4750, 4810, 4808, 4771, 4770, 4772, 4769, 4767, 4766, 4768/1, 4768/2, 4764, 4763, 4765, 4761, 4762, 4794, 4788, 4787, 4795, 4793/1, 4796, 4797/3, 4797/2, 4797/1, 4798, 4760/3, 4760/1, 4760/2, 4759, 4758, 4757, 4756, 4755, 4754, 4753, 4752, 2278, 2277.

KO Porodin

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

11742, 11743, 11744, 11745, 11747, 13584, 13520, 13587, 11732, 11731/2, 13588/1, 13588/2, 11901, 11902, 11903, 11904, 13591, 13519, 13609, 13583, 13582, 11905, 13617, 13615, 12068, 12069, 12073, 12070, 12071, 12072, 12067/2, 12076/2, 12076/1, 12075/1, 12075/2, 12074, 12230, 13072, 13539, 13614, 13613, 13540, 12310, 12315, 12314, 12313, 12312, 12289, 12291/1, 12292, 13621, 12294, 12295, 12296, 12297, 12311, 12038, 12293, 12301, 12298, 12299, 12300, 13620, 13507, 13623, 12432/1, 12441, 12440, 12442, 12443/2, 12443/1, 12443/3, 12443/4, 12444, 12445, 12446, 12438, 12439/3, 12437/1, 12439/1, 12437/2, 12433, 13624, 12439/2, 12857, 12588, 12589/1, 12589/2, 12590, 12591, 12592, 12593, 12594, 12595, 12596, 12597, 12598, 12759, 12760, 13639, 13511, 13637, 13312, 13313, 13314, 13315, 13316, 13317, 13318, 13319, 13685, 13383, 13384, 13385, 13386, 13684, 13686, 13680, 13497, 13496, 13560, 13164, 13163, 13695, 13151, 13152, 13153, 13679, 13162, 13161, 13677, 13513, 13678, 12935, 12934, 12933, 12932, 12931, 13676, 12742, 12743, 12744, 12745, 12746, 12747, 12748, 12767, 13635, 12768, 12769, 12770, 12771, 12772, 12773, 13633, 12774, 13636, 12910, 12911, 12912, 12913, 12914, 12916, 12915, 11746.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

11742, 11741, 11743, 11744, 11745, 11747, 11748, 11749, 11740, 11739, 13584, 13520, 13587, 11732, 11731/2, 11731/1, 13588/1, 11898, 11899, 11900, 13588/2, 11901, 11902, 11903, 11730, 13581, 11904, 13591, 13519, 13609, 13583, 13541, 13582, 11905, 11906, 13506, 13617, 13580, 12317, 13615, 12068, 12069, 12066, 12073, 12070, 12071, 12072, 12067/2, 12067/1, 12076/2, 12076/1, 12075/1, 12075/2, 12074, 12230, 12231, 12232, 13072, 13539, 13614, 13613, 13540, 12310, 12315, 12314, 12313, 12312, 12289, 12291/1, 12292, 12291/2, 12291/3, 13621, 12294, 12295, 12296, 12297, 12311, 12309, 12038, 12306, 12293, 12305, 12304, 12301, 12298, 12299, 12300, 13620, 13507, 13623, 12432/1, 12441, 12440, 12442, 12449, 12448, 12443/2, 12443/1, 12443/3, 12443/4, 12444, 12445, 12446, 12438, 12439/3, 12437/1, 12439/1, 12437/2, 12436, 12435, 12433, 13624, 12439/2, 12586, 12857, 12588, 12589/1, 12589/2, 12590, 12591, 12592, 12593, 12594, 12595, 12596, 12597, 12598, 12599, 12759, 12760, 12761, 13639, 13511, 13637, 13311, 13312, 13313, 13314, 13315, 13316, 13317, 13318, 13319, 13320, 13685, 13380, 13381, 13382, 13383, 13384, 13385, 13386, 13684, 13686, 13680, 13497, 13496, 13560, 13165, 13164, 13163, 13695, 13144, 13145, 13146, 13147, 13148, 13149, 13150, 13151, 13152, 13153, 13679, 13162, 13161, 13160, 13159, 13158, 13677, 13513, 13678, 12937, 12936, 12935, 12934, 12933, 12932, 12931, 12930, 12929, 12928, 12927, 12926, 12925, 12924, 12923, 12922, 12921, 12920, 12919, 12918, 12917, 13674, 13512, 13676, 12742, 12743, 12744, 12745, 12746, 12747, 12748, 12749, 12750, 12751, 12752, 12753, 12754, 12766, 12767, 13635, 12768, 12769, 12770, 12771, 12772, 12773, 13633, 12774, 12775, 13636, 12906, 12907, 12908, 12910, 12911, 12912, 12913, 12914, 12916, 12915, 11603, 13586, 11746.

KO Žabari

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

5906/2, 5615, 5616, 5617, 5901, 5578/1, 5577, 5576, 5575, 5903, 5806, 5902, 5562, 5560, 5561, 5563, 5564, 5565, 5566, 5906/1, 5559, 5558, 5556, 5555, 5554, 5553, 5552, 5551, 5550, 5557, 5904, 5412, 5413, 5414, 5415, 5416, 5876, 5877, 5788, 5872, 5409, 5411, 5410.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

5906/2, 5611, 5613, 5614, 5615, 5616, 5617, 5618, 5901, 5579/1, 5579/2, 5578/2, 5578/1, 5577, 5576, 5575, 5574, 5573, 5903, 5806, 5902, 5562, 5560, 5561, 5563, 5564, 5565, 5566, 5567, 5568, 5569, 5570, 5571, 5572, 5906/1, 5559, 5558, 5556, 5555, 5554, 5553, 5552, 5551, 5550, 5549, 5547, 5546, 5557, 5904, 5412, 5413, 5414, 5415, 5416, 5417, 5876, 5877, 5788, 5872, 5409, 5411, 5410, 5408, 5403, 5402, 5073, 5863/1, 5080, 5079, 5078, 5077, 5076, 5075, 5074.

KO Simićevo

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

11399, 7756, 7755, 7754, 9415, 7752, 7751, 7753, 7742/1, 7742/2, 7742/3, 7742/4, 7750, 7748, 7747/1, 7749, 7743, 7744, 7747/3, 7747/4, 9417, 9423, 9422, 7822, 7821, 7820, 7819, 7818, 7746, 7823, 9436, 9433, 8049, 8048, 7817, 8046, 8045, 9452, 8034, 9354, 8044, 8032, 9435, 9446/2, 8101, 9450, 9352, 8115, 8114, 8113, 8112, 8111, 8110, 8035, 8117, 8116, 8103, 8104, 8105, 8108, 9449, 8507, 8109, 8503, 8504, 8505, 8506, 9446/1, 8514, 8513, 8512, 8511, 8509/2, 9545, 8648, 8647, 8646, 8510, 8652, 8651, 8650, 9548, 9343, 9549, 8986, 8952, 9573, 8985, 8984, 8983, 8982, 8981, 9550, 8970, 8971, 8972, 8977, 8978, 8976, 8975, 8974, 8967, 8966, 9553, 9344, 9574, 9575, 9193, 9194, 9191, 9555, 9196, 9195, 9192, 9572, 9204, 9202, 9197, 9200, 9198, 9199, 9253, 9571, 9254, 9255, 9246, 9247, 9248, 9249, 9250, 9245/2, 9242, 9243, 9244, 9561, 9257, 9256, 9563, 9295, 9296, 9297, 9298, 9289, 9290, 9291, 9292, 9293, 9570, 9312/1, 9568, 7824, 8102, 8649, 8969, 9251, 9258, 9294, 9312/2, 7747/2, 7745, 8106, 8645, 9205, 9245/1, 8047, 9190, 8653, 7397, 2128, 2129, 2159, 2132, 2138, 2141, 2276/1, 2193, 2190, 2184, 2185, 2186, 2194, 2170/1, 2199/1, 2200/1, 2201/1, 2204/1, 2203, 2204/3, 2125/2, 2195/1, 2202, 2196, 2164, 2197, 2172, 2191, 2192, 2183, 2182, 2181, 2180, 2179, 2171, 2161/2, 2161/1, 2178, 2177, 2175, 2174, 2173, 2176, 2162, 2160, 2156, 2152, 2148, 2144, 2143, 2140, 2139, 2137, 2136, 2133, 2131, 2130, 2127, 2146, 2154, 2155, 2153, 2147, 2145, 2142.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

11399, 7736, 9416, 7756, 7755, 7754, 9415, 7738, 7739, 7740, 7752, 7751, 7753, 7742/1, 7742/2, 7742/3, 7742/4, 7750, 7748, 7747/1, 7749, 7743, 7744, 7747/3, 7747/4, 9417, 7813, 9421, 9423, 7816, 9432, 9422, 9420, 7822, 7821, 7820, 7819, 7818, 7746, 7823, 7827, 7826, 7825, 9355, 9436, 9453, 8053, 8054, 8055, 9433, 8052, 8051, 8050, 8049, 8048, 7817, 9434, 8046, 8045, 9452, 8042, 8040, 8043, 8034, 9354, 8041, 8039, 8044, 8030, 8032, 8031, 9435, 9446/2, 8101, 9450, 9352, 8115, 8114, 8113, 8112, 8111, 8110, 8035, 8120, 8119, 8118, 8117, 8116, 8028, 8103, 8104, 8105, 8108, 9449, 8519, 8507, 8109, 8503, 8504, 8505, 8506, 8500, 8501, 8516, 8518, 9446/1, 8517, 8515, 8514, 8513, 8512, 8511, 8509/2, 8508, 9470, 9342, 9545, 8644, 8643, 8648, 8647, 8646, 8510, 8652, 8651, 8650, 8655, 8654, 9547, 9548, 9343, 9549, 8988, 8986, 8987, 8952, 9573, 8950, 8989, 8985, 8984, 8983, 8982, 8981, 8980, 9550, 8970, 8971, 8972, 8977, 8965, 8968, 8979, 8978, 8976, 8975, 8974, 8967, 8966, 9553, 9344, 9574, 9575, 9187, 9188, 9189, 9193, 9194, 9191, 9555, 9196, 9195, 9192, 9572, 9203, 9204, 9202, 9197, 9200, 9198, 9554, 9206, 9207, 9199, 9253, 9571, 9254, 9255, 9179, 9246, 9247, 9248, 9249, 9250, 9245/2, 9242, 9243, 9244, 9241, 9561, 9257, 9256, 9259, 9563, 9295, 9296, 9297, 9298, 9287, 9288, 9289, 9290, 9291, 9292, 9293, 9570, 9566, 9346, 9565, 9286, 9569, 9312/1, 9568, 9311, 7737, 7824, 8102, 9448, 8502, 8649, 8951, 8990, 8969, 9251, 9258, 9294, 9312/2, 7747/2, 7745, 8106, 8645, 8964, 9205, 9178, 9245/1, 8047, 9190, 8653, 7397, 2128, 2129, 2159, 2132, 2138, 2141, 2187, 2189, 2273/1, 2274/1, 2275/1, 2276/1, 2193, 2190, 2184, 2185, 2186, 2194, 2121/1, 2122/1, 2123/1, 2082/1, 2168, 2170/1, 2198/1, 2199/1, 2200/1, 2201/1, 2204/1, 2203, 2204/3, 2125/2, 2195/1, 2202, 2196, 2164, 2165, 2166, 2167, 2197, 2172, 2191, 2192, 2183, 2182, 2181, 2180, 2179, 2171, 2161/2, 2161/1, 2178, 2177, 2175, 2174, 2173, 2176, 2163, 2081, 2162, 2160, 2158, 2156, 2152, 2148, 2144, 2143, 2140, 2139, 2137, 2136, 2133, 2131, 2130, 2127, 2146, 2154, 2155, 2153, 2147, 2145, 2142, 2119/4, 2149, 2150, 2151, 2157, 8029, 7757.

OPŠTINA VELIKA PLANA

KO Donja Livada

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

9740, 9739, 9664, 9107, 9106, 9105, 9104, 9103, 9102, 9101, 9100, 9099, 9098, 9096, 9095, 9094, 9735, 8987/5, 8987/4, 8987/13, 8987/14, 8987/15, 8987/3, 8987/11, 8987/12, 9729, 9663, 9728, 8982/8, 8982/7, 8982/6, 8982/5, 8982/4, 9724, 8904/2, 8904/3, 8904/4, 9720, 9662, 9719, 8903/1, 8903/2, 8902, 8901, 9716, 8810, 8809, 8808, 9718, 9714, 9661, 9713, 9117, 9118, 9119, 9120, 9121, 9122, 9123, 9124, 9125, 9126, 9127, 9128, 9129, 9130, 9748, 9437, 9436, 9435, 9434, 9433, 9432, 9431, 9430, 9429, 9428, 9427, 9426, 9751, 9750, 9666, 9440, 9441, 9442, 9749, 9443.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

9740, 9739, 9664, 9110, 9109, 9108, 9107, 9106, 9105, 9104, 9103, 9102, 9101, 9100, 9099, 9097, 9098, 9096, 9095, 9736, 9094, 9088, 9089, 9090, 9091, 9092, 9093, 9735, 8987/7, 8987/6, 8987/5, 8987/4, 8987/13, 8987/14, 8987/15, 8987/3, 8987/11, 8987/12, 8986, 8985, 8984, 9729, 9663, 9728, 8982/8, 8982/7, 8982/6, 8982/5, 8982/4, 8982/3, 8982/1, 9724, 8904/1, 8904/2, 8904/3, 8904/4, 9720, 9662, 9719, 8903/1, 8903/2, 8902, 8901, 8900, 8899, 8898, 9716, 8813, 8812, 8811, 8810, 8809, 8808, 9718, 9714, 9661, 9713, 9115, 9113, 9114, 9116, 9117, 9118, 9119, 9120, 9121, 9122, 9123, 9124, 9125, 9126, 9127, 9128, 9129, 9130, 9131, 9132, 9133, 9134, 9748, 9437, 9436, 9435, 9434, 9433, 9432, 9431, 9430, 9429, 9428, 9427, 9426, 9425, 9424, 9751, 9750, 9666, 9438, 9439, 9440, 9441, 9442, 9749, 9443, 9444, 9445, 9674, 9762, 9471.

KO Lozovik

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

9995, 9876, 10100, 9928, 9929, 9931, 9932, 9933, 10101, 9930, 9912, 9913, 9914, 9915, 9916, 9917, 9918, 9919, 9920, 9921, 10102, 9984, 6214, 6215, 6216, 10056, 6212, 6211, 6190, 6213, 6210/1, 10046, 6210/2, 6209/2, 6209/1, 6208, 6199, 6198, 6197, 6191, 6192, 10048, 6132, 10047, 6196, 6131, 6130, 6129, 6128, 6127, 6123, 6122, 6121, 6120, 6119, 6118, 6117, 6116, 6115, 6114, 6113, 6112, 10049, 5981, 5980, 5979, 5978, 5977, 5976, 5975/2, 5975/1, 5974, 5973, 10051, 5972, 5970, 5971, 4065, 4066, 4067, 4037, 4038, 4039, 4040, 4048, 4064, 4063, 4062, 4061, 4060, 10041, 4058, 10037, 4052, 4051, 4050, 4049, 3993, 3992, 3991, 3987, 3990, 3989, 3886/1, 4057, 4056, 4055, 4054, 4053, 10040, 3986, 3985, 3984, 3983, 3982, 3981, 3980, 3979, 10038, 3936, 3935, 3934, 3933, 3932, 3931, 3930, 3929, 3928, 3927, 3926, 3925, 3924, 3923, 3922, 3921, 3920, 3919, 3918, 3917, 3907, 10004, 2132, 2197, 10034, 3906, 3905, 3904, 3903, 3902, 3901, 3900, 3899, 3898, 3897, 3896, 3895, 3894, 3893, 3892, 3891, 3890, 3889, 3888, 3887, 10039, 3988, 3886/2, 3978, 3976, 3975, 3908, 3909, 2123, 2124, 2126, 2127, 2128, 2130, 2131, 2196, 2195, 2157, 2156, 2155, 2154, 10008, 2153, 2152, 2151, 2150, 2149, 2148, 2146, 2145, 2144, 2143, 2142, 2141, 2140, 2139, 2138, 10007, 2137, 2136, 2134, 2125, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2099, 2098, 2091, 2089, 2090, 2097, 2096, 2095, 2094, 2092, 2093, 2129, 2133.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

4112, 9995, 9880, 9879, 9878, 9877, 9876, 10100, 9928, 9929, 9931, 9932, 9933, 9934, 9935, 10101, 9930, 9908, 9909, 9910, 9911, 9912, 9913, 9914, 9915, 9916, 9917, 9918, 9919, 9920, 9921, 9922, 9923, 9924, 10102, 6205, 6206, 6207, 9984, 6214, 6215, 6216, 6217, 6218, 6219, 6220, 10056, 6212, 6211, 6190, 6213, 6210/1, 10046, 6210/2, 6209/2, 6209/1, 6208, 6200, 6199, 6198, 6197, 6191, 6192, 6193, 6194, 6195, 10055, 6134, 10054, 10048, 6132, 10047, 6196, 6131, 6130, 6129, 6128, 6127, 6126, 6125, 6124, 5923, 6103, 6102, 5926, 5925, 5924, 6123, 6122, 6121, 6120, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6111, 10053, 6119, 6118, 6117, 6116, 6115, 6114, 6113, 6112, 10049, 5942, 5943, 5944, 5945, 5946, 5947, 5982, 5983, 5984/1, 5984/2, 5985, 5986, 5987, 5988, 5989, 10052, 5981, 5980, 5979, 5978, 5977, 5976, 5975/2, 5975/1, 5974, 5973, 10051, 5972, 5965/8, 5965/4, 5966, 5967, 5968, 5969, 5970, 5971, 4034, 4065, 4066, 4067, 4068, 4069, 4070, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4048, 4047, 4041, 4064, 4063, 4062, 4061, 4060, 10041, 4058, 4059, 4042, 4043, 4044, 4045, 4046, 10037, 4052, 4051, 4050, 4049, 3997, 3996, 3995, 3994, 3993, 3992, 3991, 3987, 3990, 3989, 3886/1, 4003, 4057, 4056, 4055, 4054, 4053, 10040, 3986, 3985, 3984, 3983, 3982, 3981, 3980, 3979, 10038, 3936, 3935, 3934, 3933, 3932, 3931, 3930, 3929, 3928, 3927, 3926, 3925, 3924, 3923, 3922, 3921, 3920, 3919, 3918, 3917, 3907, 10004, 2132, 2197, 10034, 3906, 3905, 3904, 3903, 3902, 3901, 3900, 3899, 3898, 3897, 3896, 3895, 3894, 3893, 3892, 3891, 3890, 3889, 3888, 3887, 10039, 3988, 4004, 4006, 2204, 2203, 2202, 2201, 2200, 2199, 2198, 3886/2, 3978, 3976, 3975, 3974, 3973, 3972, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2128, 2130, 2131, 2196, 2195, 2194, 2193, 2161/1, 2160, 2159, 2158, 2157, 2156, 2155, 2154, 10008, 2153, 2152, 2151, 2150, 2149, 2148, 2146, 2145, 2144, 2143, 2142, 2141, 2140, 2139, 2138, 10007, 2137, 2136, 2134, 2125, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2076, 2099, 2098, 2091, 2077, 2075, 2074, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2097, 2096, 2095, 2094, 2092, 2093, 2161/2, 2129, 2133, 6133, 3885.

KO Markovac

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

3722/2, 7435/24, 7435/29, 7435/1, 7435/38, 6923/1, 7351, 7329/3, 6820, 7423, 7449, 3272, 3266, 2605, 717, 7435/39, 6910/1, 6911/1, 731, 730, 7435/66, 7435/65, 7435/64, 7435/63, 7041, 7040, 6912/2, 6914/2, 6915/2, 6916/2, 6917/2, 6918/3, 6918/2, 6918/4, 6919/3, 6919/2, 6923/2, 6920/3, 6924, 6921/2, 6922/2, 6922/3, 6925/4, 6925/2, 6926/7, 6926/8, 6926/9, 7031/3, 7034/2, 7035/3, 7032, 7033, 7036, 7037/2, 7037/1, 7039/2, 6925/3, 6926/6, 6926/5, 6926/4, 7031/2, 7034/3, 7348/3, 6900, 6899, 6898, 6926/1, 6926/3, 6925/7, 6922/1, 6921/1, 6920/2, 6919/1, 6918/1, 6917/1, 6916/1, 6915/1, 6913/1, 6909/1, 6914/1, 6913/2, 6909/2, 6840/3, 6895/2, 6895/1, 6840/2, 6890/2, 6890/2, 6890/1, 6884/1, 6884/3, 6884/4, 6908/2, 6908/1, 6839/2, 6887, 6886, 6886, 6888, 6879, 6878, 6877, 6872, 6881, 6880, 6882/1, 6882/4, 6882/5, 6883/1, 6876, 6873, 6871/1, 6870, 6864, 6865/2, 6865/1, 6863/2, 6832/2, 6833/2, 6834/2, 6835/2, 6836/2, 6837/2, 6838/2, 6841/2, 6842/3, 6842/4, 6843/2, 6844/2, 6845/2, 7452, 6814, 6827, 6824/1, 6825/1, 6826/1, 6828/1, 6829/1, 5830, 6831/1, 6832/1, 6833/1, 6834/1, 6835/1, 6806/2, 6823/1, 6823/2, 6819, 6818, 6822, 6821, 4442, 4443, 4444, 6836/1, 6837/1, 6838/1, 6842/1, 6841/1, 6840/1, 6839/1, 4445/1, 4435/2, 4441, 4440, 4439, 4438, 4437, 4436, 4498/2, 4504/2, 4800, 4585/2, 4435/1, 4434, 4498/1, 4504/1, 4494/4, 4497/1, 4497/2, 4494/3, 4493/10, 4493/6, 4496, 7352/2, 4499, 4495/1, 4495/3, 4495/2, 4494/2, 4494/1, 4493/9, 4493/8, 4493/7, 4493/11, 4493/5, 4493/4, 4493/1, 4260/2, 4261/2, 4270/2, 4522/2, 4271/2, 4275/2, 4276/2, 4522/1, 7453, 4531/1, 4523/1, 4523/2, 3270, 3269, 3268, 2679, 2680, 3261, 3262, 3263/2, 3263/1, 3264, 3265, 3267, 3271/4, 3271/3, 3271/1, 3258, 3236, 3235, 3234, 3233, 3232, 3231, 3230, 3229, 3228, 3227, 3226, 3200, 3225, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2721, 2720, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2708, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2660, 2678, 2663, 2662, 2661, 2649, 2648, 2647, 2646, 2645, 2644, 2643, 2642, 2618, 2617, 2616, 2615, 2614, 2610, 2612, 2613, 2611, 2609, 2608, 2607, 2606, 2641, 2638, 2626, 2627, 2633, 2632, 2628, 2631, 2630, 2629, 2637, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2625, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2564/31, 2564/29, 2564/23, 2564/22, 2564/21, 2564/16, 2564/9, 2564/8, 2564/6, 2564/5, 2564/4, 2564/3, 2563, 720, 719, 718, 721, 722, 713, 723, 738, 707, 708, 709, 736, 2565, 735, 734, 733, 732, 729, 725, 728, 727, 726, 724, 699, 700, 701, 706, 705, 704, 702, 703, 681, 518, 517, 515, 514, 513, 516, 3578, 3746/3, 492/2, 493/3, 493/4, 494/2, 496/2, 583/2, 420, 413, 412, 407, 398, 400, 399, 397/5, 397/4, 397/3, 397/2, 397/1, 385/2, 385/1, 390/1, 381/3, 381/2, 381/1, 378/2, 378/1, 377/2, 377/1, 375, 376/1, 376/2, 388, 389, 386, 387, 380, 379, 374, 373, 370/3, 370/2, 370/1, 372/2, 372/1, 371/2, 371/1, 368/3, 368/2, 368/4, 368/1, 367/1, 367/2, 366, 363, 582/3, 582/2, 362, 361, 360, 359, 356, 369/2, 369/1, 365/2, 365/1, 364/2, 364/1, 358/2.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

3722/2, 34/3, 33/4, 34/5, 34/4, 34/1, 35/1, 35/2, 34/2, 7435/24, 7435/29, 7435/1, 7435/36, 7435/37, 7435/38, 6923/1, 7043/2, 7351, 7329/3, 6820, 7423, 7350, 4420, 7449, 3272, 3266, 3301, 2605, 737, 717, 506/2, 507/2, 7435/39, 6910/1, 6911/1, 7420, 2654, 2653, 731, 730, 7435/67, 7435/66, 7435/65, 7435/64, 7435/63, 6884/2, 7048, 7045, 7044, 7041, 7040, 6892, 6893, 6894, 6896, 6897, 6910/2, 6911/2, 6912/2, 6914/2, 6915/2, 6916/2, 6917/2, 6918/3, 6918/2, 6918/4, 6919/3, 6919/2, 6923/2, 6920/3, 6924, 6921/2, 6922/2, 6922/3, 6925/4, 6925/2, 6926/7, 6926/8, 6926/9, 7031/3, 7034/2, 7035/3, 7032, 7033, 7036, 7037/2, 7037/1, 7038/5, 7038/6, 7039/2, 7042/2, 7042/4, 7042/1, 7042/3, 6925/3, 6926/6, 6926/5, 6926/4, 7031/2, 7034/3, 7035/2, 7038/1, 7038/2, 7039/3, 7348/3, 7028/1, 7029, 7030, 7028/2, 7028/2, 7038/3, 7035/1, 7034/1, 7031/1, 6903/1, 6902, 6906, 6907, 6901, 6900, 6899, 6898, 6926/2, 6926/1, 6926/3, 6925/7, 6925/5, 6925/6, 6922/1, 6921/1, 6920/2, 6920/1, 6920/4, 6919/1, 6918/1, 6917/1, 6916/1, 6915/1, 6913/1, 6909/1, 6914/1, 6913/2, 6909/2, 6840/3, 6895/2, 6895/1, 6840/2, 6890/2, 6890/2, 6890/1, 6884/1, 6884/3, 6884/4, 6908/2, 6908/1, 6839/2, 6887, 6886, 6886, 6888, 6879, 6878, 6877, 6872, 6881, 6880, 6882/1, 6882/4, 6882/5, 6883/1, 6876, 6875/1, 6873, 6874/1, 6871/1, 6871/1, 6870, 6869/2, 6869/1, 6868/1, 6867/1, 6866, 6864, 6865/2, 6865/1, 6862/2, 6863/2, 6862/1, 6861/1, 6863/1, 6860/4, 6859/1, 6866, 6855, 6860/3, 6860/1, 6826/2, 6828/2, 6829/2, 6831/2, 6832/2, 6833/2, 6834/2, 6835/2, 6836/2, 6837/2, 6838/2, 6841/2, 6842/3, 6842/4, 6843/2, 6844/2, 6845/2, 6846/1, 6847/2, 4453/2, 4454/2, 4455/2, 4456/2, 7452, 6807/1, 6810/1, 6810/2, 6817/1, 6816/1, 6815/1, 6813/1, 6814, 6827, 6824/1, 6825/1, 6826/1, 6828/1, 6829/1, 5830, 6831/1, 6832/1, 6833/1, 6834/1, 6835/1, 6799, 6800, 6801, 6804, 6802, 6803, 6805, 6806/1, 6806/2, 6823/1, 6823/2, 6819, 6818, 6822, 6821, 4442, 4443, 4444, 6836/1, 6837/1, 6838/1, 4453/1, 6847/1, 6846/2, 6845/1, 6844/1, 6843/1, 6842/2, 6842/1, 6841/1, 6840/1, 6839/1, 4449, 4445/2, 4445/1, 4446, 4447, 6748/3, 6748/2, 4435/2, 4441, 4440, 4439, 4438, 4437, 4436, 4498/2, 4504/2, 6747, 4510, 4509, 4800, 4585/2, 4435/1, 4434, 4498/1, 4504/1, 4508, 4507, 4506, 4505, 4494/4, 4497/1, 4497/2, 4494/3, 4493/10, 4421/2, 4421/1, 4493/6, 4493/3, 4493/2, 4496, 7352/2, 4502/1, 4502/2, 4500, 4503, 4501, 4499, 4495/1, 4495/3, 4495/2, 4494/2, 4494/1, 4493/9, 4493/8, 4493/7, 4493/11, 4493/5, 4493/4, 4493/1, 4419, 4418, 4417, 4416, 4415, 4414, 4413, 4260/2, 4261/2, 4270/2, 4522/2, 4271/2, 4275/2, 4276/2, 4522/1, 4532/1, 7453, 4533, 4535, 4530, 4532/2, 4531/4, 4527, 4528, 4524, 7355/2, 4531/3, 4531/2, 4531/1, 4523/1, 4523/2, 3270, 3269, 3268, 2679, 2680, 3681, 3682, 3683, 3684, 3260, 3261, 3262, 3263/2, 3263/1, 3264, 3265, 3267, 3271/4, 3271/3, 3271/2, 3271/1, 3257, 3256, 3258, 3236, 3235, 3234, 3233, 3232, 3231, 3230, 3229, 3228, 3227, 3226, 3200, 3225, 3221, 3224, 3223, 3222, 2709, 2710, 2711, 2686, 2685, 2589, 2690, 2691, 2692, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2721, 2720, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 3259, 2708, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2727, 2728, 2729, 2730, 2660, 2678, 2668, 2667, 2666, 2665, 2664, 2663, 2662, 2661, 2657, 2656, 2655, 2652, 2651, 2650, 2649, 2648, 2647, 2646, 2645, 2644, 2643, 2642, 2624, 2623, 2622, 2621, 2620, 2619, 2618, 2617, 2616, 2615, 2614, 2610, 2612, 2613, 2611, 2609, 2608, 2607, 2606, 2641, 2640, 2639, 2638, 2626, 2627, 2635, 2634, 2633, 2632, 2628, 2631, 2630, 2629, 2637, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2552, 2625, 2592/2, 2591, 2592/1, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2564/31, 2564/29, 2564/28, 2564/19, 2564/23, 2564/22, 2564/21, 2564/20, 2564/18, 2564/17, 2564/16, 2564/10, 2564/9, 2564/8, 2564/6, 2564/5, 2572, 2571, 2570, 2569, 2568, 2567, 2564/4, 2564/3, 2563, 2564/1, 2564/2, 716, 720, 719, 718, 721, 722, 715, 714, 713, 723, 738, 707, 708, 712, 711, 710, 709, 736, 2565, 739, 740, 741, 742, 743, 735, 734, 733, 732, 729, 725, 728, 727, 726, 724, 699, 696, 695, 694, 698, 697, 700, 701, 706, 705, 704, 521, 520, 519, 702, 703, 681, 518, 517, 505, 511, 512, 515, 514, 513, 516, 3578, 3746/3, 489/6, 491/8, 490, 491/7, 491/8, 492/2, 493/3, 493/4, 494/2, 496/2, 583/2, 487, 486, 485, 423/2, 423/1, 422, 421, 420, 413, 412, 408, 406, 407, 398, 400, 399, 397/5, 397/4, 397/3, 397/2, 397/1, 401/3, 401/2, 401/1, 402, 396/2, 396/1, 396/3, 385/2, 385/1, 390/1, 390/2, 392/2, 392/1, 391/2, 391/1, 384/2, 384/1, 383/1, 383/1, 382/2, 382/1, 381/3, 381/2, 381/1, 378/2, 378/1, 377/2, 377/1, 375, 376/1, 376/2, 388, 389, 386, 387, 380, 379, 374, 373, 370/3, 370/2, 370/1, 372/2, 372/1, 371/2, 371/1, 368/3, 368/2, 368/4, 368/1, 367/1, 367/2, 366, 363, 582/3, 582/2, 362, 361, 360, 359, 356, 355, 352, 351, 369/2, 369/1, 365/2, 365/1, 364/2, 364/1, 358/2, 358/1, 354/2, 357/2, 357/1, 354/1, 353/1, 353/2, 347/2, 349/2, 350, 346, 345, 344, 342/2, 342/1, 343/2, 343/1.

KO Miloševac

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

7781, 7779, 8522, 8501, 8523, 7804, 7805, 7803, 7808, 7809, 7867/3, 7867/2, 7782, 7780, 7778, 7777, 7776, 7802, 7802, 7807, 7810, 7811, 7868, 7867/4, 7867/1, 7866, 7865/1, 7864/2, 7865/2, 7864/1, 7945, 7947/1, 7947/2, 7949, 7946, 7948, 8007, 8002/2, 8002/1, 8001, 8006, 8005, 8004, 8003, 8078, 8086/2, 8077, 8082, 8083/2, 8083/1, 8079, 8080, 8081, 8524, 8163, 8162, 8161, 8160, 8159, 8158, 8157, 8156, 8155, 8526, 8154, 8153, 8152, 8151, 8150, 8149, 8529, 8264/1, 8264/2, 8265, 8267, 8269, 8201, 8204, 8203, 8202, 8247, 8248/1, 8248/5, 8248/4, 8248/2, 8248/3, 8249, 8250, 8251/1, 8252/1, 8252/2, 8251/2, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, 8258, 8259, 8260, 8261, 8262, 8263, 8278, 8277, 8276, 8275, 8274, 8536, 8336, 8337, 8338, 8339, 8340, 8539, 8341, 8350, 8351, 8352, 8354, 8355, 8353, 8544, 8430, 8431, 8432, 8433, 8434, 8435, 8436, 8356, 8357, 8358, 8359/2, 8359/1, 8361, 8540, 8418, 8417/1, 8547, 8452, 8453, 8454, 8455, 8456, 8457, 8546, 8460, 8461, 8462, 8459, 8458, 8416, 8415, 8414, 8479, 8478, 8477, 8474, 8475, 8476, 8473, 8472, 8471, 8470, 6981, 6982, 6998, 6983, 6984, 6985, 6974, 6973, 6977, 6978, 6972, 6971, 6975, 6976, 6979, 6980, 6969, 6968/2, 6966, 6965, 6962, 6961, 6958, 6960, 6964, 6967, 6963, 6959, 6956/2, 6956/1, 6955, 6952, 6951, 6948, 6947, 6945/2, 6945/1, 6944, 6943, 6938, 6937, 6946, 6949, 6950, 6953, 6954, 6942/2, 6941/2, 6942/1, 6939, 7136, 8532, 8538, 6957/2, 6957/1, 6968/1, 7153, 8521, 8520, 8511, 8525, 8541, 8543, 8545, 7120/1, 6534, 7021, 7020, 7019, 7018, 6970, 7022.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

7783, 7784, 7785, 7787, 7781, 7779, 8522, 8501, 8523, 7804, 7805, 7803, 7808, 7812, 7813, 7809, 7870, 7869, 7867/3, 7867/2, 7788, 7786, 7782, 7780, 7778, 7777, 7776, 7775, 7801, 7802, 7802, 7807, 7810, 7811, 7814, 7815, 7868, 7867/4, 7867/1, 7866, 7865/1, 7864/2, 7865/2, 7864/1, 7863, 7862/1, 7945, 7947/1, 7947/2, 7949, 7950/1, 7950/3, 7942, 7943, 7944, 7946, 7948, 8008, 8007, 8002/2, 8002/1, 8001, 8000, 7999, 7998, 7997, 8006, 8005, 8004, 8003, 8074, 8075, 8076, 8078, 8086/2, 8086/1, 8077, 8082, 8083/2, 8083/1, 8084, 8079, 8080, 8081, 8524, 8165, 8164, 8163, 8162, 8161, 8160, 8159, 8158, 8157, 8156, 8155, 8526, 8154, 8135, 8136, 8153, 8152, 8151, 8150, 8149, 8529, 8264/1, 8264/2, 8265, 8267, 8269, 8268, 8197, 8198, 8199, 8200, 8201, 8204, 8203, 8202, 8247, 8248/1, 8248/5, 8248/4, 8248/2, 8248/3, 8249, 8246, 8245, 8244, 8243, 8242, 8241, 8240, 8239, 8250, 8251/1, 8252/1, 8252/2, 8251/2, 8236, 8253, 8235, 8234, 8232, 8254, 8255, 8230, 8231, 8256, 8257, 8258, 8259, 8260, 8261, 8262, 8263, 8278, 8277, 8276, 8275, 8274, 8273, 8272, 8271, 8270, 8536, 8335, 8336, 8337, 8334, 8338, 8339, 8340, 8539, 8341, 8343/1, 8346, 8345, 8348, 8350, 8351, 8349, 8352, 8354, 8355, 8353, 8544, 8430, 8431, 8432, 8433, 8434, 8435, 8436, 8437, 8438, 8356, 8357, 8358, 8359/2, 8360, 8359/1, 8361, 8362, 8363, 8364, 8365, 8540, 8418, 8417/1, 8409, 8417/2, 8410, 8547, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8455, 8456, 8457, 8546, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8466, 8459, 8458, 8416, 8415, 8414, 8413, 8412, 8411, 8480, 8479, 8478, 8477, 8474, 8475, 8476, 8473, 8472, 8471, 8470, 8469, 7120/4, 6999, 7002, 7005, 7133, 7004, 7003, 6981, 6982, 6998, 6983, 6984, 6985, 6974, 7010, 6973, 6977, 6978, 6972, 6971, 6975, 6976, 6979, 6980, 6969, 6968/2, 6966, 6965, 6962, 6961, 6958, 6960, 6964, 6967, 6963, 6959, 6956/2, 6956/1, 6955, 6952, 6951, 6948, 6947, 6945/2, 6945/1, 6944, 6943, 6938, 6937, 6535, 6539, 6946, 6949, 6950, 6953, 6954, 6942/2, 6941/2, 6941/1, 6942/1, 6939, 6940, 6936, 6537, 6538, 7136, 8532, 8538, 6957/2, 6957/1, 6968/1, 7153, 8502, 8521, 8504, 8520, 8506, 8511, 8510, 8525, 8541, 8543, 8545, 7120/1, 8548, 7774, 8531, 8429, 6534, 7021, 7020, 7019, 7018, 7017, 7015, 7014, 7011, 7009, 6970, 7022.

KO Trnovce

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

3469/2, 3470, 3189/2, 3219, 3218, 3215, 3214, 3211, 3210, 3207, 3206, 3203, 3202, 3201/1, 3200, 3199, 3198, 3197, 3196, 3195, 3194, 3193, 3192, 3191, 3190, 64/3, 64/1, 64/2, 65/1, 65/2, 67/1, 70/3, 3469/1.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

3469/2, 3470, 3181, 3184, 3185, 3188/2, 3188/1, 3189/1, 3189/2, 3239, 3238, 3235, 3234, 3231, 3230, 3227, 3225/2, 3226, 3224/2, 3223, 3221/2, 3222, 3220/2, 3219, 3217/2, 3218, 3216/2, 3215, 3213/2, 3214, 3212/2, 3211, 3209/2, 3210, 3208/4, 3207, 3205/5, 3206, 3203, 3204/5, 3124/4, 3202, 3125/5, 3126/2, 3201/2, 3201/1, 3201/3, 3200, 3127/1, 3199, 3128/1, 3198, 3129/1, 3197, 3130/1, 3196, 3131/1, 3195, 3132/1, 3194, 3133/1, 3193, 3134/1, 3192, 3135/1, 3191, 3138/4, 3138/3, 3136/1, 3190, 63/1, 63/2, 64/3, 64/1, 64/2, 66, 65/1, 65/2, 248, 249/2, 67/2, 67/1, 68/2, 68/1, 69/1, 69/2, 70/2, 70/1, 71/1, 70/3, 72, 3469/1.

GRAD SMEDEREVO

KO Lipe I

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

25, 3202, 26, 27, 31, 32, 36, 3221, 35, 34, 33, 30, 29, 28, 3203, 385, 386, 389, 394, 393, 392, 391, 390, 409, 410, 411, 412, 413, 3225, 395, 396, 397, 398, 3227, 3220, 3162, 443, 442, 441, 440, 439, 438, 437, 3228, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 3230, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 465, 464, 463, 462, 461, 3231, 466, 467, 468, 765, 764, 763, 762, 761, 760, 759, 758, 3269, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 3275, 914, 3169, 3287, 3321, 1617, 1616, 1615, 3323, 1670, 1669, 1668, 1610, 1609, 1608, 1607/2, 3174, 3324, 1678, 1679, 1701, 1702, 1703, 1704, 3325, 1603, 1604, 1602, 1601, 1600, 1599, 1598, 1597, 1596, 1595, 1594, 1593, 3330, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 3173, 3307, 1469, 3308, 1468, 1467, 1466, 1465, 1464, 1463, 1462, 1461, 1460, 1459, 3327, 3326, 1714, 1715, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1390, 3316, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1441, 3374, 1418, 1417, 1457, 1456, 1458, 1452, 1454, 1455, 1451, 1450, 1449, 1448, 1447, 1446, 1445, 1444/1, 1443, 2447, 2448, 2449, 3375, 2707, 2706, 2708, 2705, 2704, 2703, 2702, 2701, 2700, 2699, 2698, 2718, 2719, 2720, 2721, 3195, 1440, 3317, 2709, 3299, 3229, 2723, 2697, 2722, 3082, 3083, 3084, 3086, 3087, 3088, 3089, 3389, 3085, 3015, 3388, 3014, 3013, 3012, 3011, 2977, 2976, 2975, 2974, 2973, 2967, 2959, 2958, 3198, 2915, 2916, 2917, 3386, 2724, 3377, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 3387, 2838, 2839, 2840, 2841, 3378, 2696, 2695, 2694, 3010, 3315, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1618, 1619, 1620, 16, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 907, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 998, 3163, 1000, 1001, 3285, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 3168, 3282, 922, 921, 920, 919, 918, 917, 916, 915, 999, 1002.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

25, 3202, 26, 27, 31, 32, 36, 3221, 35, 34, 33, 30, 29, 28, 3203, 3218, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 23, 24, 394, 393, 392, 391, 390, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 3225, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 3227, 374, 373, 3220, 3215, 3162, 451, 443, 442, 441, 440, 439, 438, 437, 436, 435, 434, 3228, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 3230, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 465, 464, 463, 462, 461, 3231, 466, 467, 468, 469, 766, 767, 768, 769, 765, 764, 763, 762, 761, 760, 759, 758, 3269, 3232, 3268, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 3275, 914, 786, 785, 784, 783, 782, 781, 780, 870, 3169, 3286, 3278, 3281, 871, 3290, 3172, 3287, 3321, 1067, 1068, 1617, 1616, 1615, 1614, 1613, 1612, 1611, 1517/1, 1527, 1528, 1537, 1538, 3323, 1670, 1669, 1668, 1610, 1609, 1608, 1607/2, 3174, 3324, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1689, 1690, 1691, 1693, 1692, 1694, 1701, 1702, 1703, 1704, 3325, 1605, 1606, 1603, 1604, 1602, 1601, 1600, 1599, 1598, 1597, 1596, 1595, 1594, 1591, 1592, 1593, 1590, 1589, 1588, 1587, 1586, 1584, 1585, 1583, 1580, 1581, 1578, 1543, 1544, 1546, 1547, 1545, 1551, 1552, 1555, 1568, 3330, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 3173, 3307, 1472, 1471, 1470, 1469, 3308, 1468, 1467, 1466, 1465, 1464, 1463, 1462, 1461, 1460, 1459, 3327, 3326, 1714, 1715, 1716, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 3316, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1441, 3374, 1423, 1422, 1421, 1420, 1419, 1418, 1417, 1457, 1456, 1458, 1452, 1453, 1454, 1455, 1451, 1450, 1449, 1448, 1447, 1446, 1445, 1444/2, 1444/1, 1443, 1442, 2447, 2448, 2451, 2449, 2450, 3375, 2707, 2706, 2708, 2705, 2704, 2703, 2702, 2701, 2700, 2699, 2698, 2452, 3376/1, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 3195, 3219, 1582, 1579, 1577, 1440, 3317, 3364, 2436, 2709, 1569, 3299, 3229, 2723, 2697, 2722, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3389, 3085, 3019, 3015, 3388, 3017, 3018, 3014, 3013, 3012, 3011, 3009, 3008, 3007, 2978, 2977, 2976, 2975, 2974, 2973, 2972, 2967, 2971, 2960, 2959, 2958, 2957, 2956, 3198, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 3386, 2724, 3377, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 3387, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 3378, 2696, 2695, 2694, 2693/1, 2692/1, 3010, 3315, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1643, 1642, 1641, 1640, 1618, 1619, 1620, 16, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1010, 1009, 1008, 905, 906, 907, 923, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 998, 997, 985, 984, 983, 978, 977, 976, 975, 972, 971, 970, 3322, 1627, 1628, 1629, 3163, 3333, 1000, 1001, 974, 973, 3285, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 3168, 3282, 928, 929, 922, 921, 920, 919, 918, 917, 916, 915, 930, 932, 933, 934, 935, 748, 749, 750, 751, 753, 754, 755, 756, 757, 474, 473, 472, 471, 470, 999, 1002.

KO Lugavčina

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

4604, 5827, 4588, 4589, 4586, 5820, 4056, 4055, 5795, 5794, 5792, 2668, 4594, 4593/2, 4593/1, 4592, 4591, 4590, 4587, 4584, 4583, 4581, 4580, 4579, 4578, 4577, 4576, 5819, 4595, 4596, 4597, 4598, 4599, 4600, 4601, 4602, 4603, 4605, 4606, 4607, 4608, 4168, 4167, 4166, 4165, 4164, 4156, 4155, 4154, 4153, 4152, 5799, 4097, 4098, 4099, 4100, 4101, 4102, 4103, 4104, 4151, 5797, 5787, 4105, 4106, 5788, 4058/1, 4058/2, 4061, 4067, 4068, 4054, 4053, 4052, 4051, 4050, 4049, 3993, 3994, 3995, 3996, 3997, 3998, 3999, 4000, 4001, 3980, 3979, 3978, 3977, 3976, 2508, 2509, 2510, 2507, 2511, 2513, 2483, 2490, 2491, 2488, 5716, 2487, 5717, 2400, 2399, 2398, 2397, 2396, 2395, 2394, 2393, 5718, 2384, 2385, 2386, 2387, 5726, 2598, 2599, 5720, 2323, 2321, 2320, 2319, 5725, 2645, 2644, 2643, 2642, 5721, 2318, 5724, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 5722, 2665, 2666, 2667, 2664, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

5798, 4604, 5827, 4588, 4589, 4585, 4586, 4582, 5820, 5796, 4056, 4055, 5795, 5794, 3983, 5792, 2486, 2485, 2668, 4594, 4593/2, 4593/1, 4592, 4591, 4590, 5696, 5694, 4587, 4584, 4583, 4581, 4580, 4579, 4578, 4577, 4576, 5819, 5828, 4595, 4596, 4597, 4598, 4599, 4600, 4601, 4602, 4603, 4605, 4606, 4607, 4608, 4609, 5821, 5693, 4629, 4628, 4627, 4626, 4625, 4621, 4624, 4620, 4619, 4618, 4617, 4616, 4615, 4614, 4613, 4612, 4611, 4610, 4158, 4159, 4160, 4161, 4162, 4163, 4168, 4167, 4166, 4165, 4164, 4156, 4155, 4154, 4153, 4152, 4157, 5799, 4096, 4095, 4094, 4093, 4092, 4097, 4098, 4099, 4100, 4101, 4102, 4103, 4088, 4104, 4151, 4150, 5797, 5787, 4105, 4106, 4108, 4107, 4110, 4111, 4114, 5788, 4078, 4077, 4069, 4076, 4070, 4064, 4063, 4059, 4057, 4060, 4058/1, 4058/2, 4061, 4062, 4065, 4066, 4067, 4068, 4054, 4053, 4052, 4051, 4050, 4049, 4047, 4048, 4046, 4045, 3991, 3992, 3993, 3994, 3995, 3996, 3997, 3998, 3999, 4000, 4001, 4002, 4003, 3985, 3982, 3981, 3980, 3979, 3978, 3977, 3976, 3975, 3974, 3973, 2504, 2505, 2506, 2508, 2509, 2510, 2507, 2511, 2513, 2499, 2469, 2470, 2472, 2471, 2474, 2482, 2476, 2478, 2480, 2473, 2475, 2477, 2479, 2481, 2483, 2492, 2490, 2491, 2488, 5716, 2512, 2514, 2487, 2484, 5727, 2597, 2596, 5717, 2402, 2401, 2400, 2399, 2398, 2397, 2396, 2395, 2394, 2393, 2392, 2391, 2390, 5793, 5718, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 5726, 2598, 2599, 2600, 2601, 5720, 2324, 2323, 2322, 2321, 2320, 2319, 5725, 2645, 2644, 2643, 2640/2, 2640/1, 2641, 2642, 5721, 2317, 2318, 5724, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 5722, 1858, 1857, 1855, 1852, 2665, 2666, 2667, 5723, 2663, 2664, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674.

KO Mala Krsna

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

64, 680/2, 469, 2/5, 2/7, 5, 7, 8, 457/1, 458, 459, 460, 461, 462/1, 462/2, 472/1, 472/2, 463, 464, 470, 465, 466, 467, 468, 4, 3, 2/1, 2/3, 2/4, 1/3, 1/1, 453, 452, 451, 450, 449, 1/2, 448, 447/5, 447/3, 447/4, 447/6, 454, 2/9, 457/2, 539, 538/2, 538/3, 538/1, 538/4, 538/5, 537, 456, 455, 445, 404, 536/4, 536/7, 536/3, 536/2, 536/1, 540/1, 540/2, 541, 548/1, 536/11, 536/8, 549/3, 554/2, 554/1, 550/1, 549/1, 536/10, 536/5, 536/6, 692/3, 692/1, 725, 691/2, 690/1, 683/4, 683/6, 690/5, 683/3, 683/5, 684/2, 685/2, 685/1, 717/2, 684/1, 691/1, 692/2, 536/9, 549/2, 550/2, 550/3, 551/1, 553/2, 717/1, 553/1, 552/2, 552/1, 689, 584/3, 683/2, 683/1, 715, 682/1, 682/2, 682/3, 681/1.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

64, 680/2, 469, 2/5, 2/7, 2/2, 6, 5, 7, 8, 471, 65, 473, 474, 475, 480, 479, 478, 477, 476, 457/1, 458, 459, 460, 461, 462/1, 462/2, 472/1, 472/2, 463, 464, 470, 465, 466, 467, 468, 4, 3, 2/8, 2/6, 2/1, 2/3, 2/4, 1/3, 1/1, 453, 452, 451, 450, 449, 1/2, 448, 444/3, 447/1, 447/2, 447/5, 447/3, 447/4, 447/6, 454, 2/9, 457/2, 708, 481, 539, 538/2, 538/3, 538/1, 538/4, 538/5, 537, 482, 456, 455, 445, 440, 404, 542, 543, 536/4, 536/7, 536/3, 536/2, 536/1, 540/1, 540/2, 541, 548/1, 548/2, 536/11, 536/8, 549/3, 555/1, 554/2, 554/1, 550/1, 549/1, 536/10, 536/5, 536/6, 692/3, 692/1, 725, 691/2, 690/1, 690/2, 696/1, 695/1, 694/2, 683/4, 683/6, 696/14, 690/3, 690/5, 683/3, 683/5, 684/2, 685/3, 686/2, 686/1, 685/2, 685/1, 717/2, 684/1, 691/1, 692/2, 536/9, 549/2, 550/2, 550/3, 551/1, 553/2, 717/1, 555/3, 553/1, 552/2, 552/1, 555/2, 689, 687, 688/4, 688/5, 680/3, 680/1, 686/6, 717/3, 584/3, 683/2, 683/1, 690/6, 690/4, 696/15, 715, 682/1, 682/2, 682/3, 681/1, 680/4, 679/2, 679/1.

KO Osipaonica

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

1043, 1044/1, 1044/2, 1044/3, 1044/4, 1326/1, 1326/2, 1329, 1326/3, 1328, 1313, 1527, 1528, 1532, 1533, 1534, 1535, 1045, 1536, 684, 1538, 1539, 1531, 1530, 1529, 1094/1, 1540, 1541, 1728/1, 1728/3, 1728/4, 1728/2, 1725/1, 1725/2, 1725/3, 1724/2, 1721/1, 1721/2, 1720/2, 1717/2, 1729, 1717/1, 1716/1, 1716/2, 1713, 1712/2, 1712/1, 1709, 1324, 1708, 1718, 1719, 1733/2, 1722/2, 1722/1, 1733/1, 1723, 1732, 1726/3, 1731, 1726/2, 1726/1, 1914, 1770, 1769, 1768, 1767, 1764, 1765, 1766, 1762/1, 1762/3, 1762/2, 1760, 1759, 1758, 1757, 3562, 3563, 3564, 1761/2, 1761/1, 3701, 3566, 3565, 3568/2, 3567, 3568/1, 3572/1, 3572/2, 3572/3, 3569/1, 3569/2, 3698/2, 3698/1, 3699/2, 3699/1, 3700, 1922/1, 3779, 3777/1, 3778/1, 3778/2, 3781, 3782/1, 3782/2, 3783/1, 3783/2, 3785, 3784/1, 3786/1, 3786/2, 3787/1, 3787/2, 3788/1, 3788/2, 3789/1, 3789/2, 3790/1, 3790/2, 3794/1, 3794/2, 3793/1, 3793/2, 3792, 3791, 3797, 3798, 4083, 3932/2, 3929, 3928, 3933/2, 3934/2, 3935/2, 3936/1, 3936/2, 3927/2, 3927/1, 3930, 3931, 3985, 3924, 3925, 3926, 3922, 3920, 3918, 3919, 3923, 3917/1, 3917/3, 3905, 4005, 4004, 4003, 3994, 3995, 3996, 3997, 3998/1, 3998/2, 3999, 4000, 4001, 4002, 4014/3, 4085, 7045, 7046, 7047, 7048, 7074, 7073, 7075, 7076, 7077, 7078, 7079, 7080, 4015, 7071, 7072, 7062, 7036/2, 7069/1, 7069/2, 7068/1, 7067/1, 7066, 7064, 7065, 7063, 7067/2, 7068/2, 7069/3, 7069/4, 7168, 7165/1, 7164, 7160, 7159, 7169, 7170, 7172/2, 7172/1, 7171, 7175, 7177/2, 7174/3, 7174/2, 7174/1, 7176/3, 7176/2, 7176/1, 4084, 7328, 7330, 7331, 7332, 7333, 7335, 7336/1, 7336/2, 7411, 7413, 7418, 7419, 7425, 7426, 6991, 7443/2, 7443/1, 7441, 7440/2, 7434, 7429, 7428, 7423, 7421, 7420, 7424, 7427, 7430, 7417, 7414, 7410, 7322/1, 7342, 7339, 7334, 7338, 7337/2, 7337/1, 7409, 7408, 7415, 7416, 7422, 7405, 7438, 7404, 7440/1, 7439/1, 7439/2, 7407/1, 1537, 1763, 1916, 4088, 3786/3, 3784/2, 7473, 7173, 7437, 3777/2.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

1041, 1043, 1044/1, 1044/2, 1044/3, 1044/4, 1326/1, 1326/2, 1327, 1329, 1330/2, 1332, 1333, 1334, 1331/3, 1331/2, 1331/1, 1330/1, 1326/3, 1328, 1313, 1527, 1528, 1532, 1533, 1534, 1535, 1045, 1536, 684, 1538, 1539, 1531, 1530, 1529, 1526/1, 1526/2, 1525, 1524, 1011/2, 1912, 1542, 1543/1, 1543/2, 1094/2, 1094/1, 1540, 1541, 1728/1, 1728/3, 1728/4, 1728/2, 1725/1, 1725/2, 1725/3, 1724/2, 1721/1, 1721/2, 1720/2, 1717/2, 1724/1, 1729, 1552, 1553, 1554, 1555, 1724/3, 1721/3, 1720/1, 1717/1, 1716/1, 1716/3, 1716/2, 1713, 1712/2, 1712/1, 1709, 1324, 1097/2, 1097/1, 1284, 1285, 1286, 1291, 1292/1, 1292/2, 1296, 1297, 1300, 1301, 1304, 1745, 1306/2, 1743, 1746, 1708, 1742, 1741, 1740, 1738, 1915, 1710, 1711/1, 1711/2, 1714, 1715/2, 1737, 1736, 1735, 1734, 1715/1, 1718, 1719, 1733/2, 1722/2, 1722/1, 1733/1, 1723, 1732, 1726/3, 1731, 1726/2, 1726/1, 1730/1, 1727/2, 1730/2, 1727/4, 1727/3, 1727/1, 1914, 1777, 1771, 1770, 1775, 1774/1, 1774/2, 1773, 1772, 1769, 1768, 1767, 1764, 1765, 1766, 1762/1, 1762/3, 1762/2, 1760, 1759, 1758, 1757, 1756/1, 1756/2, 1756/3, 1755/1, 1755/2, 1754, 3560, 3561, 3562, 3563, 3564, 1761/2, 1761/1, 3704, 3703, 3702, 3701, 3705, 3566, 3565, 3568/2, 3567, 3568/1, 3572/1, 3572/2, 3572/3, 3572/4, 3572/5, 3569/1, 3569/2, 3570, 1782, 3571, 1783, 3697/1, 3696/1, 3698/2, 3698/1, 3699/2, 3699/1, 3700, 1922/1, 3776/3, 3779, 3777/1, 3778/1, 3778/2, 3780, 3781, 3782/1, 3782/2, 3783/1, 3783/2, 3785, 3784/1, 3786/1, 3786/2, 3787/1, 3787/2, 3788/1, 3788/2, 3789/1, 3789/2, 3790/1, 3790/2, 3794/1, 3794/2, 3793/1, 3793/2, 3792, 3791, 3797, 3798, 3796, 3795, 3803, 3804, 3801, 3800, 3799, 3806/3, 3807, 3806/1, 3806/2, 3808, 4083, 3932/1, 3932/2, 3929, 3928, 3933/1, 3933/2, 3934/1, 3934/2, 3935/1, 3935/2, 3936/1, 3936/2, 3927/2, 3927/1, 3930, 3931, 3938, 3937, 3984, 3985, 3924, 3925, 3926, 3922, 3920, 3918, 3919, 3923, 3917/1, 3917/3, 3917/2, 3916, 3921, 3914, 3915/2, 3915/1, 3906, 3905, 4005, 4004, 4003, 3990, 3991, 3992, 3993, 3994, 3995, 3996, 3997, 3998/1, 3998/2, 3999, 4000, 4001, 4002, 4014/3, 4014/2, 4014/1, 4013, 4012, 4011, 4010, 4085, 7043, 7044, 7045, 7040, 7038, 7039, 7036/1, 7037, 7046, 7035, 7030/2, 7029/2, 7051/1, 7050, 7051/2, 7049, 7047, 7048, 7074, 7073, 7075, 7076, 7077, 7078, 7079, 7080, 4015, 4016/1, 4016/2, 4017/2, 7081/2, 7070, 7071, 7072, 7062, 7061, 7036/2, 7034, 4087, 7069/1, 7069/2, 7068/1, 7067/1, 7066, 7064, 7065, 7063, 7059, 7067/2, 7068/2, 7069/3, 7069/4, 7168, 7165/1, 7166, 7164, 7163, 7162, 7161, 7156, 7154/2, 7154/1, 7152, 7153, 7157, 7158, 7160, 7159, 7169, 7170, 7172/2, 7172/1, 7171, 7175, 7177/2, 7174/3, 7174/2, 7174/1, 7176/3, 7176/2, 7176/1, 7177/1, 7192, 7180, 7178, 4084, 7326, 7327, 7328, 7330, 7331, 7332, 7333, 7335, 7336/1, 7336/2, 7411, 7412, 7413, 7418, 7419, 7425, 7426, 7431, 7432, 7435, 7436, 6991, 7452, 7453, 7443/2, 7443/1, 7442, 7441, 7440/2, 7434, 7429, 7428, 7423, 7421, 7420, 7424, 7427, 7430, 7433, 7417, 7414, 7410, 7322/1, 7322/2, 7340, 7359/2, 7359/1, 7360, 7329, 7358, 7355, 7354, 7351, 7350, 7347, 7346/1, 7346/2, 7344, 7343, 7342, 7339, 7334, 7338, 7337/2, 7337/1, 7409, 7408, 7415, 7416, 7422, 7405, 7438, 7406/2, 7384, 7404, 7440/1, 7439/1, 7439/2, 7386/2, 7385, 7407/1, 7407/2, 7406/1, 1537, 1739, 1763, 1916, 4088, 3696/2, 3697/2, 3786/3, 3784/2, 7177/3, 7060, 7473, 7173, 7437, 7081/3, 1749, 1040, 1037/2, 1037/1, 3777/2.

KO Saraoci

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

245, 1806, 1809, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 1805, 1810, 1768, 1295, 375, 376, 377, 378, 379, 381, 380, 1811, 326, 325, 324, 323, 322, 315, 320, 316, 318, 317, 319, 321, 1808, 295, 296, 297, 298, 289, 290, 291, 292, 294, 293, 1770, 299.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

313, 243, 244, 245, 1806, 1809, 246, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266/1, 1805, 1810, 1768, 1298, 1297, 1296, 1295, 375, 376, 377, 378, 379, 381, 380, 382, 383, 384, 385, 386, 1811, 329, 328, 327, 326, 325, 324, 323, 322, 312, 313, 314, 315, 320, 316, 318, 317, 319, 321, 1808, 352, 295, 296, 297, 298, 301, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 294, 293, 1813, 1770, 300, 303, 299, 302, 1807, 1769, 354, 353.

KO Skobalj

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

584, 1382, 1245, 1247, 995, 1379, 1357/1, 1357/3, 1357/4, 1357/5, 1357/6, 1369, 1370/3, 1370/2, 1370/1, 1357/7, 1357/8, 1357/9, 1375/5, 1375/4, 1375/3, 1375/1, 2859/1, 2859/3, 2859/2, 2858, 2855, 2854, 2860/3, 2860/11, 2860/13, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/15, 2860/14, 2860/7, 2860/12, 2860/8, 2860/9, 2860/10, 1373, 1368/2, 1367, 1368/1, 1379, 1358/1, 995, 1216/1, 1229, 1215/3, 1216/3, 1216/2, 1175, 1155/1, 1380, 1365/1, 1366, 1365/4, 1359, 1358/2, 1215/1, 1224, 1222, 1221/2, 1221/1, 1218, 1217, 1215/2, 1227/3, 1228/1, 1226/3, 1226/2, 1226/1, 1225, 1219, 1220/1, 1220/2, 1223, 1387, 1227/1, 1228/2, 1206, 1205, 1204, 1200/4, 1200/2, 1200/3, 1200/1, 1199/2, 1199/1, 1197/3, 1194, 1193, 1188, 1210/1, 1209/2, 1207/2, 1207/1, 1203, 1202, 1201/1, 1166/1, 1201/4, 1201/2, 1201/3, 1198/2, 1198/1, 1197/2, 1195, 1167/1, 1167/2, 1166/2, 1207/3, 1208/4, 1208/3, 1162/1, 1166/3, 1166/4, 1174, 1176/2, 1176/1, 1156, 1162/2, 1155/2, 1162/3, 1164, 1163/1, 1149, 581, 1000/1, 1001/2, 1000/2, 1000/3, 1000/4, 1004/1, 1004/5, 1005/1, 1004/2, 1007, 1010/4, 1010/3, 1010/1, 1010/2, 1005/2, 1006/2, 1006/1, 1009/2, 1008/2, 1148/2, 1148/1, 1163/3, 1163/2, 1095, 1146/3, 1145, 1035, 1034, 1033, 1032/1, 1032/2, 1021, 1144/1, 1137, 1136, 1146/1, 1146/2, 1135/4, 1135/3, 1135/2, 1135/1, 1134/3, 1038/2, 1031/1, 1025, 1031/2, 1024/1, 1023, 1022, 1024/2, 1017, 1015, 1018, 1019, 1111, 1108, 1107, 1106/2, 1106/4, 1105/2, 1106/6, 1106/3, 1014, 1011, 1012, 1009/3, 1008/1, 1009/1, 1013, 1020, 1104/5, 1104/4, 1104/1, 1104/3, 109, 102/3, 102/2, 102/1, 102/4, 102/5, 102/6, 102/7, 101, 92/3, 92/2, 92/1, 1001/3, 1001/4, 1001/1, 1403/2, 1403/3, 1004/3, 1004/6, 1004/7, 1004/4, 1403/1, 1402, 1401/2, 1406/3, 1406/2, 1406/1, 1405, 1401/3, 105, 1401/1, 85, 86, 87, 88, 89, 90/2, 90/1, 91/3, 91/2, 91/1, 93/4, 93/3, 93/2, 93/1, 96/1, 104, 106, 1664.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

584, 1233/1, 1233/2, 1231, 1230, 1237/2, 1237/1, 1239, 1238, 1382, 1242, 1243, 1245, 1247, 1248, 995, 1379, 1357/1, 1357/3, 1357/4, 1357/5, 1357/6, 1369, 1370/3, 1370/2, 1370/1, 1357/7, 1357/8, 1357/9, 1357/10, 1357/2, 1356/1, 1356/2, 1377/1, 1376/2, 1376/1, 1375/2, 1375/5, 1375/4, 1375/3, 1375/1, 2859/1, 2859/3, 2859/2, 2858, 2855, 2854, 2856/2, 2856/1, 2857, 2871/1, 2860/1, 2860/2, 2860/3, 2860/11, 2860/13, 2860/4, 2860/5, 2860/6, 2860/15, 2860/14, 2860/7, 2860/12, 2860/8, 2860/9, 2860/10, 882, 1373, 1368/2, 2853, 1367, 1368/1, 1379, 1358/1, 995, 1216/1, 1229, 1215/3, 1216/3, 1216/2, 1187/3, 1168/2, 1168/1, 1172, 1173, 1175, 1155/1, 1150, 1143, 1380, 2851/3, 1365/1, 1366, 1365/3, 1365/5, 1365/2, 1365/4, 1359, 1358/2, 1214, 1215/1, 1211/1, 1224, 1222, 1221/2, 1221/1, 1218, 1217, 1215/2, 1227/2, 1227/3, 1228/1, 1226/3, 1226/2, 1226/1, 1225, 1219, 1220/1, 1220/2, 1223, 1210/3, 1210/4, 1387, 1210/5, 1227/1, 1228/2, 1206, 1205, 1204, 1200/4, 1200/2, 1200/3, 1200/1, 1199/2, 1199/1, 1197/3, 1194, 1193, 1188, 1187/2, 1210/1, 1209/2, 1184/1, 1207/2, 1207/1, 1203, 1184/2, 1186/2, 1185/2, 1202, 1201/1, 1166/1, 1185/3, 1386, 1187/1, 1186/1, 1185/1, 1189, 1190, 1201/4, 1201/2, 1201/3, 1198/2, 1198/1, 1197/2, 1195, 1192, 1191, 1196, 1197/1, 1167/1, 1167/2, 1166/2, 1207/3, 1208/4, 1208/3, 1162/1, 1169, 1170, 1166/3, 1171, 1166/4, 1174, 1176/2, 1176/1, 1156, 1162/2, 1155/2, 1162/4, 1162/3, 1164, 1161, 1163/1, 1159/2, 1158, 1149, 581, 1114/4, 1113, 1000/1, 1001/2, 1000/2, 1000/3, 1000/4, 1003, 1004/1, 1004/5, 1005/1, 1004/2, 1026/1, 1026/2, 1007, 1660/2, 1026/3, 1393, 1010/4, 1010/3, 1010/1, 1010/2, 1005/2, 1006/2, 1006/1, 1009/2, 1008/2, 1394, 1144/2, 1148/2, 1148/1, 1163/3, 1163/2, 1095, 1097, 1098, 1146/3, 1145, 1036, 1035, 1034, 1033, 1032/1, 1032/2, 1021, 1144/1, 1138, 1133/1, 1137, 1136, 1146/1, 1146/2, 1135/4, 1135/3, 1135/2, 1135/1, 1134/3, 1134/2, 1134/1, 1038/2, 1038/1, 1031/1, 1030, 1025, 1031/2, 1039, 1024/1, 1023, 1022, 1024/2, 1017, 1015, 1018, 1019, 1112, 1111, 1108, 1107, 1106/2, 1106/4, 1105/2, 1106/6, 1106/3, 1014, 1011, 1012, 1009/3, 1008/1, 1009/1, 1013, 1020, 1104/5, 1096, 1104/4, 1104/1, 1104/3, 103/2, 109, 103/3, 102/3, 102/2, 102/1, 102/4, 102/5, 102/6, 102/7, 101, 92/3, 92/2, 92/1, 1001/3, 1001/4, 1001/1, 1403/2, 1403/3, 1004/3, 1004/6, 1004/7, 1004/4, 1403/1, 1402, 1401/2, 1404, 1407/1, 1406/3, 1406/2, 1406/1, 1405, 1661, 1401/3, 105, 1401/1, 84/1, 84/2, 1400/2, 1400/1, 83/1, 83/2, 85, 86, 87, 88, 89, 90/2, 90/1, 91/3, 91/2, 91/1, 93/4, 93/3, 93/2, 93/1, 96/1, 4374, 107, 100, 104, 106, 1664.

KO Šalinac

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

1599/1, 799/3, 799/2, 799/1, 800, 785, 1103, 1093/7, 1102/1, 1102/3, 1102/2, 1094/2, 1097/1, 1097/2, 1096/1, 1096/2, 824/3, 824/1, 802/3, 802/2, 824/2, 1096/3, 691/1, 406/1, 406/5, 406/3, 406/4, 406/2, 802/1, 405/1, 405/2, 798, 797, 402/1, 403/1, 404/1, 688/3, 796/2, 796/1, 788, 783/2, 783/1, 786, 787, 762/2, 762/1, 761/2, 761/1, 784, 764/4, 765/2, 764/2, 763/2, 760/2, 759/2, 758/2, 757/2, 756/3, 753/2, 753/3, 752/2, 751/2, 805/1, 756/2, 1612, 756/1, 767, 766, 765/1, 764/3, 764/1, 763/1, 760/1, 759/1, 758/1, 757/1, 755/1, 755/3, 754/1, 753/1, 753/4, 752/1, 751/1, 720/1, 717/3, 716/2, 718/2, 717/2, 718/3, 720/2, 719/2, 719/3, 719/4, 715/2, 714/2, 713/2, 712/3, 712/2, 803, 1601, 709/2, 708/2, 706/2, 705/2, 704/2, 703/2, 688/1, 16/2, 16/3, 707/2, 707/6, 707/7, 707/9, 700/3, 3/2, 2/2, 1/2, 699/4, 699/7, 699/5, 698/8, 688/4, 16/1, 1602, 707/3, 707/4, 707/5, 707/8, 700/2, 4/2, 5/2, 6/2, 13/2, 13/1, 1614, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 7/3, 7/1, 7/2.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

805/2, 1603, 1282, 822/2, 1599/1, 721/2, 1110, 1098/3, 799/3, 799/2, 799/1, 800, 801/1, 785, 692/1, 1093/8, 1093/10, 1093/2, 1093/9, 1093/3, 1103, 1093/7, 1102/1, 1102/3, 1102/2, 857/1, 857/6, 1094/1, 1094/3, 1094/4, 1094/5, 1094/2, 1097/1, 1097/2, 1096/1, 1096/2, 824/3, 824/1, 1099, 1100, 1098/1, 1098/2, 849, 847/1, 847/2, 845/1, 845/2, 844, 839, 838, 833, 832, 829, 828, 825, 822/1, 822/4, 802/3, 802/2, 856, 824/2, 1096/3, 691/1, 406/6, 406/1, 407/4, 407/5, 407/6, 406/5, 406/3, 406/4, 406/2, 802/1, 405/1, 405/2, 798, 797, 402/1, 403/1, 404/1, 404/2, 688/3, 795, 794, 793, 792, 796/2, 796/1, 788, 783/2, 783/1, 786, 787, 1613, 762/2, 762/1, 761/2, 761/1, 784, 764/4, 765/2, 764/2, 763/2, 760/2, 759/2, 758/2, 757/2, 756/3, 753/2, 753/3, 752/2, 751/2, 805/1, 756/2, 1612, 756/1, 789/1, 791, 789/2, 790, 782, 781, 780, 779, 774, 775, 773, 772, 771, 770/2, 770/1, 769, 768, 767, 766, 765/1, 764/3, 764/1, 763/1, 760/1, 759/1, 758/1, 757/1, 755/1, 755/3, 754/1, 753/1, 753/4, 752/1, 751/1, 720/1, 717/3, 716/2, 718/2, 717/2, 718/3, 720/2, 719/2, 719/3, 719/4, 715/2, 714/2, 713/2, 712/3, 712/2, 803, 1601, 709/2, 708/2, 706/2, 705/2, 704/2, 703/2, 702/2, 701/2, 721/1, 722/1, 688/1, 16/2, 16/3, 707/2, 707/6, 707/7, 707/9, 700/3, 3/2, 2/2, 1/2, 699/4, 699/7, 699/5, 698/8, 698/4, 698/5, 697/3, 688/4, 15/4, 15/1, 15/8, 16/4, 1611, 16/1, 1602, 707/3, 707/4, 707/5, 707/8, 700/2, 4/2, 5/2, 6/2, 13/2, 13/1, 10/2, 11/2, 12/2, 14/2, 14/1, 1614, 698/2, 698/3, 698/7, 699/3, 699/2, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 7/3, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9, 10/1, 11/1.

KO Smederevo

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

501, 1/6, 144, 143, 142, 141, 502, 503, 98, 97, 96, 95, 166, 165, 164, 169, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 360, 359, 358, 357, 512, 361.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

501, 1/6, 146, 145, 144, 143, 142, 141, 140, 99, 139, 502, 101/1, 100, 503, 98, 97, 96, 95, 166, 165, 164, 163, 162, 167, 504, 168, 169, 170/1, 170/2, 170/3, 171, 172, 173, 505, 323, 324, 325, 326/1, 326/2, 326/3, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 360, 359, 358, 357, 356, 355, 354, 512, 364, 363, 362, 361.

KO Vranovo

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

799, 928, 955/1, 922, 798/3, 924/1, 933, 927, 948, 731/1, 730, 953/2, 949, 955/3, 950, 955/2, 954, 951, 805, 731/2, 729, 728, 798/4, 800/6, 798/7, 798/6, 794, 801, 795, 737/4, 732, 737/3, 798/5, 798/2, 803/11, 803/8, 800/5, 800/4, 800/3, 803/7, 803/4, 800/2, 800/1, 803/9, 803/6, 917, 918, 916/2, 802, 803/5, 803/1, 923, 925, 932, 930, 929, 926, 924/2, 921, 798/1, 804, 803/2, 982, 735/2, 803/10, 798/8, 952, 459/4, 953/1, 986, 459/2, 920, 737/5, 733, 734, 735/1, 737/1, 736, 987.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

721/3, 799, 913/2, 928, 816, 815, 814, 955/1, 922, 798/3, 744/3, 737/2, 744/7, 744/6, 924/1, 936/2, 935/1, 934/2, 933, 927, 948, 934/1, 731/1, 721/4, 726, 730, 741, 738/1, 912, 945/1, 937, 936/1, 990, 953/2, 956, 949, 955/3, 950, 955/2, 954, 951, 805, 731/2, 729, 728, 727, 812/1, 812/3, 812/4, 817, 818, 819, 807/2, 806/2, 807/1, 803/3, 811/1, 812/2, 742, 745/1, 737/6, 798/4, 800/6, 798/7, 798/6, 794, 801, 797, 796, 795, 459/3, 737/4, 732, 737/3, 916/1, 798/5, 798/2, 803/11, 803/8, 800/5, 800/4, 800/3, 803/7, 803/4, 800/2, 800/1, 803/9, 803/6, 917, 918, 916/2, 919, 802, 803/5, 803/1, 901/3, 901/1, 901/2, 923, 925, 932, 931, 930, 929, 926, 924/2, 921, 798/1, 804, 803/2, 982, 735/2, 803/10, 798/8, 2531, 2530, 898, 952, 459/4, 953/1, 899, 901/4, 902, 984, 915, 985, 914, 913/1, 986, 459/2, 920, 737/5, 733, 734, 735/1, 744/1, 737/1, 736, 793/2, 793/1, 987.

OPŠTINA KOVIN

KO Bavanište

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

6137, 6136, 6135, 6134, 6133, 8559, 6145, 6144/2, 6144/1, 6143, 6142, 6140, 6132, 6131, 6130, 8562, 6129/2, 6129/3, 6129/1, 6128, 6127/1, 6127/2, 6126, 6125, 6124, 6123, 6122, 8443, 4444/23, 6141, 6267, 6265/1, 6264, 6263, 6262, 6261, 6259, 6258, 6257, 6256, 8624, 8629, 6254, 6253, 6252, 6251/4, 6251/3, 6251/2, 6247, 6251/1, 6154/2, 6155/2, 6156/2, 6157/2, 6157/1, 6156/1, 6155/1, 6154/1, 8623/2, 6176, 6177, 6097, 6180, 6189, 6094, 6093, 6190, 6194, 6195, 6198, 8634, 6086, 6199, 8443, 8622/1, 8467, 6160, 6161, 6162, 6165, 6166, 6168, 6169, 6184, 6171, 6173, 6175, 6178, 6187, 6186, 6185, 6179, 6188, 6191, 6192, 6193, 6196, 6197, 6098, 6084, 8621, 6087, 6088, 6089, 6090, 6091, 6092, 6095, 6096, 6080, 6079, 6078, 6077, 6076/2, 6076/1, 6075, 6074, 8615/1, 6071, 6070, 6069, 6068, 6067/2, 6067/1, 6066, 6065, 6064, 6063, 6062, 6061, 6060, 6059, 6058, 6057, 6056, 6055, 6016, 6017, 6018, 6019, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025/1, 6025/2, 6026, 6027, 6028, 6029, 6030, 6031, 6032, 6033, 6034, 6035, 8638/1, 8470, 6618, 6617, 6619, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 8613, 6628, 6627/2, 6627/1, 6626, 6625/2, 6625/3, 6625/1, 5935/2, 5935/1, 6629, 6054, 6053, 6051/2, 6052, 6051/1, 6050/2, 6050/1, 6049, 6048, 6046/1, 6045, 6044, 6043, 6042, 8614, 8640, 6630, 6631, 6632, 6633, 6634/1, 6634/2, 6635, 6636, 6637, 6638, 6639/1, 8715, 8136, 8137, 8138, 6639/2, 6640, 6641, 6642, 6643, 6644, 6645, 6646, 6647, 6649, 6650, 6651, 6652, 6653, 6654, 8646, 6657, 6656, 6655, 6660, 6661, 6662/1, 6662/2, 6662/3, 6668, 6667, 6666, 6665, 6664, 6663/2, 6663/1, 6648, 8493, 8717, 8140, 8139, 6669, 6670, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 8701, 8703, 8021, 8020, 8019, 8018, 8017, 8016, 8015, 8014, 8013, 8012, 8010, 8011, 8008, 8007, 8006, 8005, 8004, 8009, 8064, 8065, 8066, 8067, 8068, 8069, 8070, 8704, 8071, 8072, 8073, 8074, 8075, 8490, 8709, 8107, 8106, 8710, 8105, 8104, 8103, 8102, 8101, 8100, 8099, 8108, 8395, 8396, 8397, 8398, 8399, 8400, 8401, 8402, 8403, 8404, 8405, 8406, 8407, 8408, 8409, 6265/3.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

6137, 6136, 6135, 6134, 6133, 8559, 6138, 6139, 6145, 6144/2, 6144/1, 6143, 6142, 8560, 6140, 6132, 6131, 6130, 6146, 6268, 8562, 6129/2, 6129/3, 6129/1, 6128, 6127/1, 6127/2, 6126, 6125, 6124, 6123, 6122, 6121, 6120, 6119, 8443, 4446/2, 4446/27, 4444/23, 4444/29, 4444/1, 4444/24, 8557, 6141, 6267, 6265/1, 6264, 6263, 6262, 6261, 6259, 6258, 6257, 6256, 8624, 8629, 6254, 6253, 6252, 6251/4, 6251/3, 6251/2, 6247, 6242, 6251/1, 6248, 6243, 6241, 6238/2, 6245, 6154/2, 6155/2, 6156/2, 6157/2, 6157/4, 6157/3, 6157/1, 6156/1, 6155/1, 6154/1, 6170, 8623/2, 6172, 6101, 6102, 6174, 6176, 6177, 6097, 6180, 6189, 6094, 6093, 6190, 6194, 6195, 6198, 8634, 6086, 6085, 6199, 6202, 6203, 8443, 8622/1, 8467, 6182, 8625, 6181, 6246, 6160, 6161, 6162, 6165, 6166, 6168, 6169, 6183, 6184, 6171, 6173, 6175, 6178, 6187, 6186, 6185, 6179, 6188, 6191, 6192, 6193, 6196, 6197, 6200, 6201, 6204/1, 6103, 6100, 6099, 6098, 6084, 8621, 6087, 6088, 6089, 6090, 6091, 6092, 6095, 6096, 6083, 6081, 6082, 6080, 6079, 6078, 6077, 6076/2, 6076/1, 6075, 6074, 8615/1, 6072, 6071, 6070, 6069, 6068, 6067/2, 6067/1, 6066, 6065, 6064, 6063, 6062, 6061, 6060, 6059, 6058, 6057, 6056, 6055, 6009, 6010, 6011, 6012, 6013, 6014, 6015/1, 6015/2, 6016, 6017, 6018, 6019, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025/1, 6025/2, 6026, 6027, 6028, 6029, 6030, 6031, 6032, 6033, 6034, 6035, 8638/1, 8470, 6618, 6617, 6619, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 8613, 6628, 6627/2, 6627/1, 6626, 6625/2, 6625/3, 6625/1, 5935/2, 5935/1, 5936, 5937, 6629, 6054, 6053, 6051/2, 6052, 6051/1, 6050/2, 6050/1, 6049, 6048, 6046/2, 6046/1, 6045, 6044, 6043, 6042, 8614, 6037, 8640, 6630, 6631, 6632, 6633, 6634/1, 6634/2, 6635, 6636, 6637, 6638, 6675, 6676, 6677/1, 6677/2, 6639/1, 8715, 8136, 8137, 8138, 6611, 6610, 6609, 6608, 6607, 6606, 6639/2, 6640, 6641, 6642, 6643, 6644, 6645, 6646, 6647, 6649, 6650, 6651, 6652, 6653, 6654, 8646, 6658, 6659, 6657, 6656, 6655, 6660, 6661, 6662/1, 6662/2, 6662/3, 6668, 6667, 6666, 6665, 6664, 6663/2, 6663/1, 6648, 8493, 8717, 8142, 8141, 8140, 8139, 6669, 6670, 6671, 6672, 6673, 7958, 7957, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 8700, 8701, 8703, 8028, 8027, 8026, 8025, 8024, 8023, 8022, 8021, 8020, 8019, 8018, 8017, 8016, 8015, 8014, 8013, 8012, 8010, 8011, 8008, 8007, 8006, 8005, 8004, 8003, 8002, 8001, 8000, 7999, 7998, 7997, 7996, 8009, 8059/2, 8060, 8061, 8062, 8063, 8064, 8065, 8066, 8067, 8068, 8069, 8070, 8704, 8071, 8072, 8073, 8074, 8075, 8076, 8077, 8078, 8490, 8709, 8111, 8107, 8106, 8710, 8105, 8104, 8103, 8102, 8101, 8100, 8099, 8097, 8096, 8095, 8094, 8708, 8098, 8108, 8109, 8394, 8395, 8396, 8397, 8398, 8399, 8400, 8401, 8402, 8403, 8404, 8405, 8406, 8407, 8408, 8409, 8410, 8411, 8393, 8117/2, 8117/1, 8711, 4447/2, 8491, 8641, 8645, 8110, 6265/3, 8472.

KO Kovin

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

10663/2, 10664, 9062/1, 9062/3, 9062/2, 9063/2, 9064/3, 9065/3, 9063/1, 9064/1, 9065/1, 9066/1, 9067/1, 9068/1, 9069/1, 9070/1, 9071/1, 9072/1, 9073/1, 9074/1, 9075/1, 9076/2, 9076/1, 9077, 10665/2, 9067/2, 9068/2, 9069/2, 9070/2, 9071/2, 9072/2, 10665/3, 10665/1, 9073/2, 9074/2, 9075/2, 9076/3, 9120, 9121, 9122, 9124/3, 9124/1, 9125, 9137, 9124/2, 9123, 9136, 9135, 9134, 9132, 9133, 9138, 9139, 9140, 9141, 9142, 9126, 9144, 9145/1, 9143, 10666, 9108, 9110/1, 9110/2, 9110/3, 9112, 9114, 9116, 9118, 9119, 9117, 9115, 9113, 9111/3, 9111/2, 9109, 9111/1, 9078, 9079/1, 9079/2, 9080/1, 9080/2, 9084, 9163, 9164, 9165, 9171, 10671, 10670, 9209, 9207, 9208, 9211, 9210, 10425, 9205, 9196, 9195, 9194, 9193, 9192, 9191, 9190, 9189, 9188, 9187, 9186, 9185, 9184, 9183, 9182, 9229, 9228, 9227, 9226, 9224, 9225, 9223, 10155/3, 10674/1, 9222/1, 10672, 10669, 9201, 9200, 9199, 9198, 9197, 10155/1, 10455/3, 10455/5, 10717/3, 10153/3, 10153/2, 10455/1, 10673/1, 10673/2, 10426, 10679, 10680/2, 10478, 10414, 9262, 10106, 9264/3, 9263, 10427, 9261/2, 9261/1, 10105/3, 10457, 10713/3, 10453/4, 10712/1, 10713/4, 10713/2, 10453/5, 10453/2, 10105/2, 10103/2, 10738, 10103/6, 10107/2, 10103/3, 10714/2, 10714/1, 10103/8, 10103/5, 10104, 10716/2, 10107/5, 10456, 10103/9, 10099/2, 10096/6, 10450/10, 10096/5, 9317/1, 10101, 10094/1, 10099/1, 10715/1, 10454/1, 10092, 10090, 10472, 10709, 10089, 10088, 10735, 10100/1, 10665/3, 10665/2, 10153/1, 10720/2, 10154/1, 10667, 9063/3, 10103/10, 10477/2.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

10664, 9062/1, 9062/3, 9062/2, 9063/2, 9064/3, 9063/1, 9064/1, 10665/2, 10665/1, 9120, 9121, 9122, 9124/3, 9137, 9124/2, 9123, 9136, 9135, 9134, 9132, 9133, 9138, 9139, 9140, 9141, 10666, 9110/3, 9112, 9114, 9116, 9118, 9119, 9117, 9115, 9113, 9111/3, 9078, 9079/1, 9079/2, 9080/1, 9080/2, 9084, 9165, 9171, 10671, 10670, 9209, 9207, 9208, 9210, 10425, 9205, 9188, 9187, 9186, 9185, 9184, 9183, 9182, 9223, 10155/3, 10674/1, 9222/1, 10672, 10669, 9201, 9200, 9199, 9198, 9197, 10155/1, 10455/3, 10455/5, 10717/3, 10455/1, 10673/1, 10673/2, 10426, 10679, 10680/2, 10478, 10414, 9262, 10106, 9263, 10427, 9261/1, 10713/3, 10453/4, 10712/1, 10103/2, 10738, 10103/6, 10107/2, 10103/3, 10714/2, 10103/8, 10103/5, 10450/10, 10096/5, 9317/1, 10101, 10094/1, 10715/1, 10454/1, 10092, 10090, 10472, 10709, 10089, 10088, 10735, 10154/1, 10667, 9063/3, 10103/10.

KO Pločica

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

2326, 2325, 2324, 2323/3, 2323/2, 2323/1, 2322/3, 2322/2, 2322/1, 2321/2, 2321/1, 2320, 2319, 2318, 2317, 2401, 2402, 2757, 2198/4, 2199/3, 2199/2, 2199/5, 2199/4, 2200, 2201, 2202, 2204, 2205/3, 2205/4, 2205/2, 2198/3, 2141/3, 2141/2, 2141/1, 2140/2, 2140/5, 2140/4, 2140/3, 2140/1, 2139/1, 2139/3, 2139/2, 2138/1, 2138/2, 2137, 2400, 2398, 2122/2, 2123, 2124/1, 2125, 2126/1, 2127, 2128, 2129/1, 2129/2, 2130, 2098, 2099/2, 2100, 2101, 2104, 2105/1, 2105/2, 2103, 2106/1, 2395, 2393, 3174/3, 3175, 3177, 3179, 3180, 3181/1, 3182/1, 3182/2, 3183/1, 3184/1, 3184/2, 3184/3, 3184/4, 3184/5, 3184/6, 3184/7, 3184/8, 3184/10, 3184/9, 3184/11, 3184/21, 3184/12, 3184/13, 3184/15, 3184/20, 3184/16, 3184/17, 3184/18, 3184/19, 3204, 3205, 3184/14, 2701, 2700, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706/1, 2706/2, 2706/3, 2707, 2708/1, 2709/1, 2709/2, 2710/1, 2710/2, 2711/1, 2711/2, 2712, 2715/1, 2715/2, 2715/3, 2716, 2717, 2713, 2714, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722/1, 2723, 2724/1, 3471, 2748, 2733, 2732, 2731, 2730, 2729/2, 2729/1, 2728/2, 2728/1, 2727/1, 2727/2, 2726/5, 2726/2, 3270, 3269, 3268, 3267/2, 3267/1, 3266, 3265/1, 3262, 3261, 3260, 3259, 3258, 3257, 3256/1, 3255/2, 3255/1, 3254, 3294/5, 3482, 3294/54, 3294/53, 3294/52, 3294/51, 3294/50, 3294/49, 3294/48, 3294/47, 3294/46, 3294/45, 3294/7, 3294/6, 3294/11, 4026, 3294/8, 2399, 2749, 3229, 2124/2, 2126/2, 2722/2, 2724/2, 2708/2, 3181/2, 3256/3, 3256/4, 3265/2, 2129/3, 2199/1, 2203/1, 2203/3, 2203/2, 2099/1, 2099/3, 3176/1, 3176/2, 3176/3, 3176/4, 3176/5.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

2327/3, 2327/2, 2326, 2325, 2324, 2323/3, 2323/2, 2323/1, 2322/3, 2322/2, 2322/1, 2321/2, 2321/1, 2320, 2319, 2318, 2317, 2316, 2315/2, 2315/1, 2314, 2313/2, 2401, 2402, 2392, 2757, 2197/1, 2197/2, 2198/1, 2198/5, 2198/4, 2199/3, 2199/2, 2199/5, 2199/4, 2200, 2201, 2202, 2204, 2205/3, 2205/4, 2205/2, 2206/1, 2206/2, 2207, 2208, 2209, 2198/3, 2198/2, 2142, 2141/3, 2141/2, 2141/1, 2140/2, 2140/5, 2140/4, 2140/3, 2140/1, 2139/1, 2139/3, 2139/2, 2138/1, 2138/2, 2137, 2136/2, 2136/1, 2135, 2134/2, 2400, 2398, 2120/1, 2121, 2122/1, 2122/2, 2123, 2124/1, 2125, 2126/1, 2127, 2128, 2129/1, 2129/2, 2130, 2131/3, 2131/1, 2131/2, 2098, 2099/2, 2100, 2101, 2102, 2578/1, 2578/2, 2104, 2600, 2105/1, 2105/2, 2751, 2750, 2103, 2106/1, 2395, 2393, 3173, 3174/1, 3174/2, 3174/3, 3175, 3177, 3179, 3180, 3181/1, 3182/1, 3182/2, 3183/1, 3184/1, 3184/2, 3184/3, 3184/4, 3184/5, 3184/6, 3184/7, 3184/8, 3184/10, 3184/9, 3184/11, 3184/21, 3184/12, 3184/13, 3184/15, 3184/20, 3184/16, 3184/17, 3184/18, 3184/19, 3204, 3205, 3206/1, 3206/4, 3206/3, 3206/7, 3206/6, 3207/1, 3207/3, 3207/2, 3208, 3150, 3151/1, 3151/2, 3151/3, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157/1, 3158, 3159, 3160/3, 3160/4, 3160/5, 3160/1, 3161/2, 3161/1, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3231, 3184/14, 2701, 2700, 2699, 2698/2, 2697/2, 2696, 2697/1, 2698/1, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706/1, 2706/2, 2706/3, 2707, 2708/1, 2709/1, 2709/2, 2710/1, 2710/2, 2711/1, 2711/2, 2712, 2715/1, 2715/2, 2715/3, 2716, 2717, 2713, 2714, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722/1, 2723, 2724/1, 3471, 2748, 2733, 2732, 2731, 2730, 2729/2, 2729/1, 2728/2, 2728/1, 2727/1, 2727/2, 2726/5, 2726/2, 2726/1, 2725, 3275, 3274, 3273, 3272, 3271, 3270, 3269, 3268, 3267/2, 3267/1, 3266, 3265/1, 3262, 3261, 3260, 3259, 3258, 3257, 3256/1, 3255/2, 3255/1, 3254, 3253, 3252, 3251, 3250, 3294/5, 3482, 3294/54, 3294/53, 3294/52, 3294/51, 3294/50, 3294/49, 3294/48, 3294/47, 3294/46, 3294/45, 3294/44, 3294/43, 3294/42, 3294/41, 3294/40, 3294/7, 3294/6, 3294/11, 4026, 3294/8, 2399, 2749, 3229, 2327/4, 2328, 2120/3, 2124/2, 2126/2, 2722/2, 2724/2, 3157/2, 2708/2, 3181/2, 3256/3, 3256/4, 3265/2, 2106/2, 2129/3, 2199/1, 2203/1, 2203/3, 2203/2, 2315/3, 2099/1, 2099/3, 3176/1, 3176/2, 3176/3, 3176/4, 3176/5.

KO Skorenovac

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

1999/3, 1103/24, 1103/21, 1103/28, 1103/20, 1103/6, 1103/8, 1104, 1105, 1106, 1107/1, 1107/2, 1108/1, 1108/2, 1109/1, 1110/1, 1110/2, 1110/3, 1111, 1112, 1113/1, 1113/2, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125/1, 1125/2, 1126, 1128/1, 1127, 1128/2, 1129, 1130, 1131, 1132, 1208, 1218, 1219, 1220/1, 1221, 1222/1, 1223, 1224, 1225/1, 1226, 1227/1, 1228, 1229, 1230/1, 1231, 1232, 1233/1, 1233/2, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1103/30, 1240, 1241, 1242, 1243/1, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1103/34, 1102/191, 1102/189, 1103/15, 1102/186, 1102/187, 1102/200, 1103/11, 1103/12, 1103/39, 1102/201, 1102/4, 1102/127, 1329/1, 1330/2, 1331/2, 1332/1, 1333, 1334/1, 1335/1, 1336/2, 1337/2, 1338/1, 1338/2, 1339/2, 1340/2, 1341, 1342/1, 1343/1, 1344/1, 1345/1, 1346/1, 1347/1, 1348/1, 1349/2, 1350/1, 1350/2, 1351/1, 1351/2, 1352/1, 1352/2, 1353/1, 1353/2, 1360, 1430, 1421/1, 1520, 1510, 1594, 1593, 1592, 1591/4, 1591/3, 1591/2, 1591/1, 1590/2, 1590/1, 1589/2, 1589/1, 1103/22, 1103/40, 1103/31, 1457/1, 1416, 1417/1, 1418/2, 1419/1, 1420/1, 1420/2, 1422/1, 1423, 1220/2, 1222/2, 1225/2, 1227/2, 1227/3, 1230/2, 1243/2, 1329/2, 1330/1, 1331/1, 1332/2, 1334/2, 1335/2, 1336/1, 1337/1, 1339/1, 1340/1, 1342/2, 1343/2, 1344/2, 1345/2, 1346/2, 1347/2, 1349/1, 1417/2, 1418/1, 1419/2, 1348/2.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

1999/3, 1138/2, 4045, 1103/24, 1103/21, 1103/28, 1103/20, 1103/6, 1103/8, 1104, 1105, 1106, 1107/1, 1107/2, 1108/1, 1108/2, 1109/1, 1110/1, 1110/2, 1110/3, 1111, 1112, 1113/1, 1113/2, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125/1, 1125/2, 1126, 1128/1, 1127, 1128/2, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140/1, 1140/2, 1208, 1210/1, 1211/1, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220/1, 1221, 1222/1, 1223, 1224, 1225/1, 1226, 1227/1, 1228, 1229, 1230/1, 1231, 1232, 1233/1, 1233/2, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1103/30, 1240, 1241, 1242, 1243/1, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252/1, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1103/34, 1102/191, 1102/189, 1103/14, 1103/15, 1102/186, 1102/187, 1102/200, 1103/11, 1103/12, 1103/39, 1102/201, 1102/4, 1102/127, 1323/2, 1324, 1325, 1326/2, 1327, 1328, 1329/1, 1330/2, 1331/2, 1332/1, 1333, 1334/1, 1335/1, 1336/2, 1337/2, 1338/1, 1338/2, 1339/2, 1340/2, 1341, 1342/1, 1343/1, 1344/1, 1345/1, 1346/1, 1347/1, 1348/1, 1349/2, 1350/1, 1350/2, 1351/1, 1351/2, 1352/1, 1352/2, 1353/1, 1353/2, 1360, 1430, 1421/1, 1415, 1520, 1510, 1498/1, 1498/2, 1499/1, 1594, 1583/1, 1593, 1592, 1591/4, 1591/3, 1591/2, 1591/1, 1590/2, 1590/1, 1589/2, 1589/1, 1588/1, 1587, 1586/2, 1586/1, 1585, 1584, 1583/2, 1103/22, 1103/40, 1103/31, 1457/1, 1410, 1411/1, 1412, 1413/1, 1414/1, 1416, 1417/1, 1418/2, 1419/1, 1420/1, 1420/2, 1422/1, 1423, 1499/2, 1500/1, 1500/3, 1210/2, 1211/2, 1220/2, 1222/2, 1225/2, 1227/2, 1227/3, 1230/2, 1243/2, 1252/2, 1323/1, 1323/3, 1326/1, 1329/2, 1330/1, 1331/1, 1332/2, 1334/2, 1335/2, 1336/1, 1337/1, 1339/1, 1340/1, 1342/2, 1343/2, 1344/2, 1345/2, 1346/2, 1347/2, 1349/1, 1411/2, 1413/2, 1414/2, 1417/2, 1418/1, 1419/2, 1348/2.

GRAD PANČEVO

KO Glogonj

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

3343, 3344, 3345/1, 3345/2, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352/1, 2923, 3353, 3285, 3364, 3365/1, 3365/2, 3365/3, 3365/4, 3366, 3367, 3368, 3369/1, 3369/2, 3370/1, 3370/2, 3371, 3372, 3373/1, 3373/2, 3373/3, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378/1, 3378/2, 3378/3, 3378/4, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383/1, 3384, 3385/1, 3385/2, 3386, 3387/1, 3387/2, 3388, 3389, 3392/1, 3392/2, 3393, 3426/2, 3426/1, 3425/2, 3425/3, 3425/1, 3424, 3423, 3422, 3421/2, 3421/1, 3420/1, 3420/2, 3419, 3418, 3417, 3416, 3415, 3414/2, 3414/1, 4824, 4825/1, 3481, 3531, 3532/1, 3532/2, 3533, 3534, 3535/1, 3535/2, 3536, 3537, 3538, 3539/1, 3539/2, 3540, 3541, 3542, 4822, 4821/2, 4821/1, 4820/1, 4819, 4818, 4817/2, 4817/1, 4816/2, 4816/1, 4815, 4814, 4813, 4740, 4666, 4667, 4685, 4686, 4687, 4688, 4663/11, 4663/12, 4663/13, 4663/14, 4663/15, 4663/16, 4663/17, 4663/18, 4665, 4583, 4557/1, 4557/2, 4558, 4559, 4560, 4561, 4562, 4563, 4564, 4565/1, 4565/2, 4566, 4567, 4568/1, 4568/2, 4572, 4573/1, 4573/2, 4574, 4575/1, 4575/2, 4576/1, 4576/2, 4580, 4581, 4346, 5174, 4522, 4468/2, 4468/1, 4467/2, 4467/1, 4466/2, 4465/2, 4464/2, 4464/1, 4463/2, 4462/2, 4461/2, 4460/2, 5176, 5177/1, 5177/4, 5177/5, 5177/6, 5177/7, 5177/8, 5177/9, 5177/10, 5177/11, 5177/12, 5257/1, 5256/1, 5254/1, 4460/1, 4461/1, 4462/1, 5254/2, 5252/1, 5251/1, 5250/1, 5247/2, 5245/3, 5245/2, 5244/6, 5244/3, 5244/2, 5243/3, 5243/2, 5242/2, 5241/2, 5249/1, 5248/4, 5248/1, 5247/1, 5246/1, 5245/4, 5245/1, 5244/5, 5244/4, 5244/1, 5243/4, 5243/1, 5242/1, 5241/1, 5177/3, 5177/2, 4503, 5267, 5268, 5269/1, 5269/2, 5269/3, 5270, 5271, 5272, 5273, 5274, 5275, 5276, 5277, 5278/1, 5278/2, 5278/3, 5279/1, 5279/4, 5258, 5347, 5346/3, 5346/2, 5346/1, 5345/2, 5345/1, 5344, 5343/2, 5343/1, 5342, 5340, 5339, 5338, 5337, 5336/2, 5336/1, 5335, 5333/2, 5333/1, 5332/1, 5331, 5361, 5386, 5387, 5389, 5390/2, 5391, 5392/1, 5393, 5394, 5395/1, 5395/2, 5396, 5397, 5398/2, 5399/1, 5399/2, 5438/2, 5438/1, 5436, 5435, 5434, 5433, 5432, 5431, 5429, 5428/2, 5427/1, 5426/1, 5425/1, 5424, 5423, 5468, 5175, 4823, 5255/2, 3383/2, 3631, 5390/4, 5390/3, 5390/1, 5255/1, 5345/2, 5332/2, 5392/2, 5398/1, 5428/1, 5427/2, 5426/2, 5425/2, 5246/2, 5238/2.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

3337, 3338/1, 3338/2, 3339, 3340, 3341, 3342/1, 3342/2, 3343, 3344, 3345/1, 3345/2, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352/1, 3352/2, 2923, 3353, 3285, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365/1, 3365/2, 3365/3, 3365/4, 3366, 3367, 3368, 3369/1, 3369/2, 3370/1, 3370/2, 3371, 3372, 3373/1, 3373/2, 3373/3, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378/1, 3378/2, 3378/3, 3378/4, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383/1, 3384, 3385/1, 3385/2, 3386, 3387/1, 3387/2, 3388, 3389, 3392/1, 3392/2, 3393, 3394, 3395/1, 3395/2, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3431, 3430, 3429, 3428, 3427, 3426/2, 3426/1, 3425/2, 3425/3, 3425/1, 3424, 3423, 3422, 3421/2, 3421/1, 3420/1, 3420/2, 3419, 3418, 3417, 3416, 3415, 3414/2, 3414/1, 4824, 4825/1, 4825/2, 4826, 4827, 4828, 4829, 4831, 4832, 4833, 3481, 3525, 3526/1, 3526/2, 3527, 3528, 3529, 3530/1, 3530/2, 3531, 3532/1, 3532/2, 3533, 3534, 3535/1, 3535/2, 3536, 3537, 3538, 3539/1, 3539/2, 3540, 3541, 3542, 4822, 4821/2, 4821/1, 4820/1, 4819, 4818, 4817/2, 4817/1, 4816/2, 4816/1, 4815, 4814, 4813, 4812, 4811, 4810/2, 4810/1, 4809, 4808, 4807, 4740, 4666, 4667, 4685, 4686, 4687, 4688, 4689/1, 4689/2, 4690, 4663/8, 4663/9, 4663/10, 4663/11, 4663/12, 4663/13, 4663/14, 4663/15, 4663/16, 4663/17, 4663/18, 4665, 4583, 4548, 4549, 4552, 4553, 4554, 4555, 4556, 4557/1, 4557/2, 4558, 4559, 4560, 4561, 4562, 4563, 4564, 4565/1, 4565/2, 4566, 4567, 4568/1, 4568/2, 4572, 4573/1, 4573/2, 4574, 4575/1, 4575/2, 4576/1, 4576/2, 4580, 4581, 4346, 5174, 5173, 5172, 5171/18, 4522, 4473, 4472/2, 4472/1, 4471/2, 4471/1, 4470/2, 4468/2, 4468/1, 4467/2, 4467/1, 4466/2, 4465/2, 4464/2, 4464/1, 4463/2, 4462/2, 4461/2, 4460/2, 5176, 5177/1, 5177/4, 5177/5, 5177/6, 5177/7, 5177/8, 5177/9, 5177/10, 5177/11, 5177/12, 5177/13, 5177/14, 5177/15, 5177/16, 5177/17, 5177/18, 4455/1, 4455/2, 4556, 4457, 4458, 5257/1, 5256/1, 5254/1, 4460/1, 4461/1, 4462/1, 4463/1, 4464/3, 4465/1, 4466/1, 4469, 5254/2, 5252/1, 5251/1, 5250/1, 5251/2, 5252/2, 5253/2, 5253/1, 5252/3, 5251/3, 5250/2, 5249/2, 5248/3, 5248/2, 5247/2, 5245/3, 5245/2, 5244/6, 5244/3, 5244/2, 5243/3, 5243/2, 5242/2, 5241/2, 5249/1, 5248/4, 5248/1, 5247/1, 5246/1, 5245/4, 5245/1, 5244/5, 5244/4, 5244/1, 5243/4, 5243/1, 5242/1, 5241/1, 5238/1, 5237, 5236, 5233, 5177/3, 5177/2, 4503, 4459, 5263/1, 5263/2, 5264/1, 5264/2, 5265/1, 5265/2, 5266, 5267, 5268, 5269/1, 5269/2, 5269/3, 5270, 5271, 5272, 5273, 5274, 5275, 5276, 5277, 5278/1, 5278/2, 5278/3, 5279/1, 5279/4, 5279/5, 5279/8, 5280/1, 5280/4, 5281/1, 5281/4, 5281/5, 5258, 5352/2, 5352/1, 5351, 5350/2, 5349, 5348, 5347, 5346/3, 5346/2, 5346/1, 5345/2, 5345/1, 5344, 5343/2, 5343/1, 5342, 5340, 5339, 5338, 5337, 5336/2, 5336/1, 5335, 5333/2, 5333/1, 5332/1, 5331, 5330, 5329, 5328, 5327, 5383, 5361, 5384, 5385, 5386, 5387, 5389, 5390/2, 5391, 5392/1, 5393, 5394, 5395/1, 5395/2, 5396, 5397, 5398/2, 5399/1, 5399/2, 5400, 5401/1, 5401/2, 5402, 5403, 5445, 5444, 5441, 5440, 5439, 5438/2, 5438/1, 5436, 5435, 5434, 5433, 5432, 5431, 5429, 5428/2, 5427/1, 5426/1, 5425/1, 5424, 5423, 5422/2, 5421, 5422/1, 5468, 5175, 4823, 5255/2, 5297, 3383/2, 3631, 5390/4, 5390/3, 5390/1, 5255/1, 5350/1, 5382/2, 5382/1, 5345/2, 5332/2, 5392/2, 5398/1, 5428/1, 5427/2, 5426/2, 5425/2, 4820/2, 5246/2, 5238/2.

KO Jabuka

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

3510, 3618, 3616/2, 3616/1, 3615/3, 3615/2, 3615/1, 3614/2, 3614/1, 3612/2, 3613, 3619/1, 3619/2, 3620/1, 3620/2, 3620/3, 3620/4, 3621, 3622, 3623, 3654, 3656/1, 3656/3, 3660/1, 3661, 3659, 3658, 3657, 3656/2, 3671, 3670, 3667, 3943/3, 3947, 3948, 3943/2, 3943/1, 3942/3, 3942/2, 3942/1, 3941/3, 3941/2, 3941/1, 3940, 3939/2, 3939/1, 3938, 3937/2, 3937/1, 3936/2, 3935/3, 3935/1, 3934/3, 3934/2, 3934/1, 3933, 3932, 3931, 3935/2, 6291, 3980, 4395, 3958/1, 3958/2, 3959/2, 3959/1, 3960/1, 3960/2, 3961/1, 3961/2, 3962, 3963, 3974/1, 3974/2, 3975/1, 3975/2, 3975/3, 3976/1, 3976/2, 3977/1, 3977/2, 3981/1, 3981/2, 3982/1, 3982/2, 3983/1, 3983/2, 3984, 3985/1, 3985/3, 3985/2, 3986/1, 3986/2, 3987/1, 3987/2, 3987/3, 3988, 3989/1, 3989/2, 3990, 3991/1, 3991/2, 3992, 3993, 3994, 4016, 4015/2, 4015/1, 4012, 4011, 4007, 4006, 4005/3, 4005/1, 4004, 4002, 4001/2, 4001/1, 4000, 3999, 4417/1, 4416/2, 4416/1, 4415, 4414/2, 4414/1, 4413/4, 4413/3, 4413/2, 4413/1, 4412/2, 4412/1, 4411/2, 4411/1, 4410, 4408/1, 4408/2, 4407/2, 4407/1, 4406/2, 4406/3, 4406/1, 4405/2, 4405/1, 4404/2, 4404/1, 4409, 4003, 4389, 4388, 4379/2, 4379/1, 4378, 4377/2, 4377/1, 4376, 4375, 4374, 4373, 4372, 4364, 4341, 4340/2, 4339/3, 4339/2, 4339/1, 4338/6, 4338/5, 4338/4, 4338/7, 4338/3, 4338/2, 4338/8, 4338/1, 4337/4, 4337/3, 4337/2, 4337/1, 4335, 4998/2, 4998/1, 4997/2, 4997/1, 4996, 4995, 4994/4, 4994/3, 4994/2, 4994/5, 4994/1, 4993, 4992/2, 4992/1, 4991, 4990, 4989/2, 4988/2, 4982/2, 4982/1, 4981, 4980, 4979/1, 4978, 4977/3, 4999, 5026, 5024, 5023/1, 5022/2, 5022/1, 5021/2, 5020/2, 5020/1, 5019/2, 5019/1, 5018/2, 5018/1, 5017/2, 5017/3, 5017/1, 5016/2, 5016/1, 5015/2, 5015/1, 5014/2, 5014/1, 5013, 5010/2, 5010/1, 5009/2, 5009/1, 5007/2, 5007/1, 5006, 5005, 5004/2, 5004/1, 5008/2, 5012, 5027, 5028/1, 5029/1, 5030/1, 5031/1, 5031/3, 5032/1, 5032/2, 5033, 5034/1, 5035, 5036/1, 5036/2, 5036/3, 5037/1, 5037/2, 5038, 5039/1, 5039/2, 5040/1, 5042/2, 5043, 5044, 5045, 5046/1, 5047/1, 5047/2, 5048, 5049/1, 5050, 5051, 5052, 5053/1, 5053/2, 5054, 5055, 5056/2, 5057, 5058, 5059/3, 5056/1, 5040/2, 5025, 5029/3, 5072, 5089/1, 5088, 5087, 5086/3, 5086/4, 5086/2, 5086/5, 5086/1, 5085/2, 5084/1, 5082/1, 5083, 5166, 5096, 5118/2, 5118/1, 5117, 5116/2, 5116/1, 5115/3, 5115/2, 5115/1, 5114/2, 5114/1, 5113, 5112/3, 5112/2, 5112/1, 5111/2, 5111/1, 5110/2, 5110/1, 5109/2, 5109/1, 5108/2, 5108/1, 5107, 5106/3, 5106/2, 5106/1, 5105/2, 5105/1, 5104, 5103/2, 5103/1, 5102/4, 5102/3, 5102/2, 5102/1, 5101/2, 5101/1, 5100/3, 5100/2, 5100/1, 5099, 5098/3, 5098/2, 5098/1, 5097/3, 5097/2, 5097/1, 5095/1, 5041, 5042/1, 5028/2, 5029/2, 5028/3, 3998/2, 4005/2, 4340/1, 5073/1, 5085/1, 3664, 3672/1, 3672/2, 3655, 3673, 3674/1, 3674/2, 3674/3, 3675, 3676/1, 3676/3, 3676/2, 3677, 3678/1, 3678/2, 3679/1, 3905, 3660/2, 4989/1, 4989/3, 3957/3, 4412/3, 4977/2, 3617/2, 3930/2, 3617/1, 3929/2, 3930/1, 3936/1, 4417/2, 4979/2, 4988/1, 4988/3, 5008/1, 5023/2, 5034/2, 5046/2, 5049/2, 5049/3, 5049/4, 5084/2, 3614/3, 3616/3, 4404/3.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

3510, 3618, 3616/2, 3616/1, 3615/3, 3615/2, 3615/1, 3614/2, 3614/1, 3612/2, 3612/1, 3613, 3619/1, 3619/2, 3620/1, 3620/2, 3620/3, 3620/4, 3621, 3622, 3623, 3624, 3629, 3630, 3631/1, 3631/2, 3654, 3656/1, 3656/3, 3660/1, 3661, 3659, 3658, 3657, 3656/2, 3666, 3662, 3663, 3671, 3670, 3667, 3943/3, 3947, 3948, 3943/2, 3943/1, 3942/3, 3942/2, 3942/1, 3941/3, 3941/2, 3941/1, 3940, 3939/2, 3939/1, 3938, 3937/2, 3937/1, 3936/2, 3935/3, 3935/1, 3934/3, 3934/2, 3934/1, 3933, 3932, 3931, 3928, 3927/2, 3927/1, 3935/2, 6291, 3980, 4418, 4395, 3954, 3955/1, 3955/2, 3955/3, 3956/1, 3956/2, 3956/3, 3957/1, 3957/2, 3958/1, 3958/2, 3959/2, 3959/1, 3960/1, 3960/2, 3961/1, 3961/2, 3962, 3963, 3974/1, 3974/2, 3975/1, 3975/2, 3975/3, 3976/1, 3976/2, 3977/1, 3977/2, 3981/1, 3981/2, 3982/1, 3982/2, 3983/1, 3983/2, 3984, 3985/1, 3985/3, 3985/2, 3986/1, 3986/2, 3987/1, 3987/2, 3987/3, 3988, 3989/1, 3989/2, 3990, 3991/1, 3991/2, 3992, 3993, 3994, 3997, 4422, 4423/1, 4423/3, 4423/2, 4424/1, 4424/2, 4020/2, 4020/1, 4019, 4018, 4017, 4016, 4015/2, 4015/1, 4012, 4011, 4007, 4006, 4005/3, 4005/1, 4004, 4002, 4001/2, 4001/1, 4000, 3999, 4417/1, 4416/2, 4416/1, 4415, 4414/2, 4414/1, 4413/4, 4413/3, 4413/2, 4413/1, 4412/2, 4412/1, 4411/2, 4411/1, 4410, 4408/1, 4408/2, 4407/2, 4407/1, 4406/2, 4406/3, 4406/1, 4405/2, 4405/1, 4404/2, 4404/1, 4403, 4396/2, 4396/1, 4409, 4003, 4394, 4390, 4389, 4388, 4379/2, 4379/1, 4378, 4377/2, 4377/1, 4376, 4375, 4374, 4373, 4372, 4371, 4370/2, 4370/1, 4369, 4368, 4367, 4364, 4345, 4344, 4343, 4342, 4341, 4340/2, 4339/3, 4339/2, 4339/1, 4338/6, 4338/5, 4338/4, 4338/7, 4338/3, 4338/2, 4338/8, 4338/1, 4337/4, 4337/3, 4337/2, 4337/1, 4335, 4998/2, 4998/1, 4997/2, 4997/1, 4996, 4995, 4994/4, 4994/3, 4994/2, 4994/5, 4994/1, 4993, 4992/2, 4992/1, 4991, 4990, 4989/2, 4988/2, 4982/2, 4982/1, 4981, 4980, 4979/1, 4978, 4977/3, 4977/1, 4976, 4975/2, 4975/1, 4974, 4973, 4972, 4971/3, 4971/2, 4971/1, 4970, 4969/3, 4969/2, 4999, 5001/1, 4333, 4336, 4332, 4331, 4330, 4329, 5026, 5024, 5023/1, 5022/2, 5022/1, 5021/2, 5020/2, 5020/1, 5019/2, 5019/1, 5018/2, 5018/1, 5017/2, 5017/3, 5017/1, 5016/2, 5016/1, 5015/2, 5015/1, 5014/2, 5014/1, 5013, 5010/2, 5010/1, 5009/2, 5009/1, 5007/2, 5007/1, 5006, 5005, 5004/2, 5004/1, 5003/2, 5002, 5008/2, 5012, 5027, 5028/1, 5029/1, 5030/1, 5031/1, 5031/3, 5032/1, 5032/2, 5033, 5034/1, 5035, 5036/1, 5036/2, 5036/3, 5037/1, 5037/2, 5038, 5039/1, 5039/2, 5040/1, 5042/2, 5043, 5044, 5045, 5046/1, 5047/1, 5047/2, 5048, 5049/1, 5050, 5051, 5052, 5053/1, 5053/2, 5054, 5055, 5056/2, 5057, 5058, 5059/3, 5059/2, 5059/1, 5060/2, 5061/2, 5062/2, 5063, 5064/1, 5056/1, 5040/2, 5025, 5031/4, 5031/2, 5030/2, 5029/3, 5090/1, 5072, 5089/2, 5089/3, 5089/1, 5088, 5087, 5086/3, 5086/4, 5086/2, 5086/5, 5086/1, 5085/2, 5084/1, 5234, 5081/2, 5081/6, 5081/3, 5081/4, 5082/1, 5083, 5166, 5096, 5126/4, 5126/2, 5126/1, 5125, 5124/2, 5124/1, 5123, 5122/2, 5122/1, 5121, 5120/2, 5120/1, 5119, 5118/2, 5118/1, 5117, 5116/2, 5116/1, 5115/3, 5115/2, 5115/1, 5114/2, 5114/1, 5113, 5112/3, 5112/2, 5112/1, 5111/2, 5111/1, 5110/2, 5110/1, 5109/2, 5109/1, 5108/2, 5108/1, 5107, 5106/3, 5106/2, 5106/1, 5105/2, 5105/1, 5104, 5103/2, 5103/1, 5102/4, 5102/3, 5102/2, 5102/1, 5101/2, 5101/1, 5100/3, 5100/2, 5100/1, 5099, 5098/3, 5098/2, 5098/1, 5097/3, 5097/2, 5097/1, 5095/1, 5232/2, 5232/3, 5232/1, 5226, 5225, 5224, 5041, 5042/1, 5028/2, 5029/2, 5028/3, 4424/3, 3998/2, 4005/2, 4340/1, 5000, 5073/1, 5085/1, 3611, 3610, 3609, 3608, 3607, 3606, 3605, 3604, 3603/3, 3603/1, 3602, 3601, 3598/1, 3664, 3672/1, 3672/2, 3655, 3673, 3674/1, 3674/2, 3674/3, 3675, 3676/1, 3676/3, 3676/2, 3677, 3678/1, 3678/2, 3679/1, 3679/2, 3679/3, 3680, 3681, 3905, 3660/2, 4989/1, 4989/3, 5003/1, 3957/3, 4412/3, 4977/2, 3617/2, 3930/2, 3929/1, 3617/1, 3929/2, 3930/1, 3936/1, 4417/2, 4979/2, 4988/1, 4988/3, 5001/2, 5008/1, 5023/2, 5034/2, 5046/2, 5049/2, 5049/3, 5049/4, 5060/1, 5061/1, 5062/1, 5084/2, 3603/2, 3612/3, 3614/3, 3616/3, 4404/3.

KO Kačarevo

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

2863, 2807, 2913, 2970, 2950, 2949, 2948/2, 2948/1, 2946, 2945, 2944, 2943, 2942, 2941, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830/1, 2830/2, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2876/1, 3029, 2773/2, 2825, 2772, 2751/68, 2751/50, 2751/51, 2751/52, 2751/53, 2751/54, 2751/55, 2751/56, 2751/57, 2751/58, 2751/59, 2751/60, 2751/61, 2751/62, 2751/63, 2751/64, 2751/65, 2751/66, 2751/67, 2728, 2729, 2730, 2731/1, 2750, 2751/43, 2751/42, 2751/41, 2751/40, 2751/39, 2751/38, 2751/37, 2751/36, 2751/35, 2751/34, 2751/33, 2751/32, 2751/31, 2751/30, 2751/29, 2751/28, 2751/27, 2751/1, 2947, 2704, 3031, 2731/2.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

2863, 2807, 2913, 2954, 2970, 2952, 2951, 2950, 2949, 2948/2, 2948/1, 2946, 2945, 2944, 2943, 2942, 2941, 2940, 2939, 2938, 2937, 2876/4, 2876/3, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830/1, 2830/2, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2876/1, 2876/2, 3029, 2773/2, 2825, 2772, 2751/68, 2761/1, 2753/2, 2754, 2751/44, 2751/45, 2751/46, 2751/47, 2751/48, 2751/49, 2751/50, 2751/51, 2751/52, 2751/53, 2751/54, 2751/55, 2751/56, 2751/57, 2751/58, 2751/59, 2751/60, 2751/61, 2751/62, 2751/63, 2751/64, 2751/65, 2751/66, 2751/67, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731/1, 2750, 2751/43, 2751/42, 2751/41, 2751/40, 2751/39, 2751/38, 2751/37, 2751/36, 2751/35, 2751/34, 2751/33, 2751/32, 2751/31, 2751/30, 2751/29, 2751/28, 2751/27, 2751/26, 2751/25, 2751/24, 2751/23, 2751/22, 2751/21, 2751/20, 2751/19, 2751/18, 2751/17, 2751/16, 2751/15, 2751/14, 2751/1, 2947, 2953, 2752, 2704, 3031, 2753/1, 2731/2, 2804, 2803, 2802, 2801.

KO Pančevo

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

14009, 8207/6, 8207/5, 8207/8, 8207/9, 14008/1, 13930/1, 8209, 8208/3, 8208/2, 8399, 8400, 13934/2, 13934/3, 8388/2, 8382/2, 8389/1, 8388/1, 8388/2, 8383/1, 8382/1, 13935/1, 8252, 8253, 8356/1, 8356/2, 8357, 13936, 8258, 8257, 8256, 8351, 8350, 8349/2, 8349/1, 8348, 8347, 8346, 8345/2, 8345/1, 8344, 8343, 13937, 8284/2, 8309, 8310, 8311, 8312/1, 8312/2, 8313, 8314, 8315, 8316, 8317, 8320, 8321, 13938/2, 8289/4, 8289/3, 8289/1, 10346, 10348, 10349, 10350, 10351, 10352, 10353, 10939, 10471/1, 10468, 10467, 10464, 13940, 10463, 10484, 13941, 10502, 10500, 10499, 13942, 10506/1, 10511, 10512, 13979, 10572, 10573, 10574, 10575, 10581, 10582, 10583, 10584, 10585, 10586, 13980, 10613, 10612, 10611, 10610, 10609, 13981, 13982, 10741, 13989, 13990, 12699, 12700, 12701, 12702, 12704, 12705, 12711, 12721, 12730, 12732, 12736, 14002/2, 8208/1, 8396, 8397/1, 8397/2, 8398, 8387/2, 8386/2, 8385/2, 8384/2, 8383/4, 8383/3, 8387/1, 8386/1, 8385/1, 8384/1, 8254/1, 8254/2, 8255, 8352, 8353, 8354, 8355, 10345, 10347, 10466, 10465, 10501, 10510, 10576, 10577, 10578, 10579, 10580, 12710, 17814, 17813, 17812, 17811, 17810, 17809, 17808, 17807, 17806, 17805, 17804, 17803, 17802, 17801, 17800, 17799, 17798, 17797, 17792, 17791, 17790, 17789, 17788, 17787, 17786, 17785, 17784, 17782, 17780, 17779, 17778/3, 17778/2, 17778/1, 17778/4, 17777, 17776, 17775, 17774, 17773, 17772, 17819, 17821, 17822, 17823, 17824, 17825, 17826, 17827, 17828, 17829, 17830, 17831, 17832, 17833, 17834, 17836, 17837, 17838, 17815, 17781, 17605, 17594, 17595, 17596, 17597, 17614, 17905, 17610, 17615, 17820, 17906/1, 17645, 17906/2, 17907, 17600, 17793, 17796, 17794, 17795, 17616, 17611, 17613, 17612, 17783.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

14009, 8207/5, 14008/1, 8207/6, 8207/9, 8207/8, 13930/1, 13934/2, 13934/3, 13935/1, 8212/1, 8211, 8210, 8209, 8208/3, 8208/2, 8208/1, 8396, 8397/1, 8397/2, 8398, 8399, 8400, 8401, 8402, 8403, 8392/2, 8391/2, 8390/2, 8389/2, 8388/2, 8387/2, 8386/2, 8385/2, 8384/2, 8383/4, 8383/3, 8382/2, 8381/2, 8380/2, 8379/2, 8378/2, 8392/1, 8391/1, 8390/1, 8389/1, 8388/1, 8387/1, 8386/1, 8385/1, 8384/1, 8383/2, 8383/1, 8382/1, 8381/1, 8380/1, 8379/1, 8378/1, 13936, 8261, 13937, 13938/2, 8298/4, 8298/3, 13939, 13940, 10471/1, 10471/2, 8297, 13941, 10496, 10498, 10499, 10500, 10501, 10502, 13942, 10510, 10505, 10506/1, 13979, 13980, 13981, 10609, 10610, 13982, 10740, 10744, 10745, 13989, 12696, 13990, 10741, 12699, 12700, 12702, 12701, 12704, 12705, 12710, 12711, 12721, 12730, 12732, 12736, 12733, 13983, 14002/2, 12731, 10736, 10737, 10738, 10739, 10619, 10618, 10617, 10616, 10615, 10614, 10613, 10612, 10611, 10484, 10463, 10462, 10461, 10460, 10459, 10464, 10465, 10466, 10467, 10468, 10469, 10470, 10511, 10512, 10513, 10514, 10515/4, 10515/5, 10515/2, 10566, 10567, 10568, 10569, 10570, 10571, 10572, 10573, 10574, 10575, 10576, 10577, 10578, 10579, 10580, 10581, 10582, 10583, 10584, 10585, 10586, 10587, 10588, 8298/1, 10345, 10346, 10347, 10348, 10349, 10350, 10351, 10352, 10353, 10354, 10355, 10356, 10357, 10358, 10359, 8326, 8325, 8324, 8323, 8322, 8321, 8318, 8319, 8320, 8317, 8316, 8315, 8314, 8313, 8312/2, 8312/1, 8311, 8310, 8309, 8284/2, 8284/1, 8283, 8282, 8281/1, 8339, 8341/1, 8341/3, 8341/2, 8342, 8343, 8344, 8345/1, 8345/2, 8346, 8347, 8348, 8349/1, 8349/2, 8350, 8351, 8256, 8257, 8258, 8259, 8260, 8250, 8251, 8252, 8253, 8254/1, 8254/2, 8255, 8352, 8353, 8354, 8355, 8356/1, 8356/2, 8357, 8358, 8359, 8360, 8361, 8362, 8363, 8364, 8207/5, 8207/6, 13937, 8309, 13937, 8339, 13938/2, 8323, 13938/2, 8311, 13941, 10484, 10497, 10498, 13942, 10515/4, 13979, 10512, 13981, 10609, 13982, 10741, 12702, 12701, 12710, 12711, 12721, 12730, 12729, 12730, 8317, 8316, 17818, 17817, 17816, 17814, 17813, 17812, 17811, 17810, 17809, 17808, 17807, 17806, 17805, 17804, 17803, 17802, 17801, 17800, 17799, 17798, 17797, 17792, 17791, 17790, 17789, 17788, 17787, 17786, 17785, 17784, 17782, 17780, 17779, 17778/3, 17778/2, 17778/1, 17778/4, 17777, 17776, 17775, 17774, 17773, 17772, 17819, 17821, 17822, 17823, 17824, 17825, 17826, 17827, 17828, 17857, 17856, 17855, 17829, 17830, 17831, 17832, 17833, 17834, 17836, 17837, 17838, 17815, 17781, 17605, 17599, 17594, 17595, 17596, 17588, 17597, 17604, 17614, 17905, 17610, 17615, 17820, 17906/1, 17645, 17906/2, 17907, 17593, 17598, 17600, 17793, 17796, 17794, 17795, 17616, 17611, 17613, 7612, 17783.

OPŠTINA OPOVO

KO Baranda

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

1083/36, 1083/19, 1083/18, 1083/17, 1083/16, 1083/15, 1083/14, 1083/13, 1083/12, 1083/11, 1083/10, 1083/9, 1083/8, 1083/6, 1083/5, 1083/4, 1083/3, 1083/2, 1081, 1062/2, 1063/1, 1064, 1065/2, 1066, 1068, 1069, 1070/1, 1070/2, 1070/3, 1070/4, 1071, 1072, 1073/1, 1073/3, 1074, 1079/1, 1027/2, 1082, 973, 975, 976/2, 977, 959, 948, 958, 957, 951, 1083/7, 1067, 1000, 1062/1, 1063/2, 1065/1, 1073/2, 1073/4, 974/2, 974/5, 974/4, 974/3, 974/1, 976/1, 1083/42, 1083/20, 1083/33, 1083/34, 1083/41, 1083/45, 1083/43, 1083/23, 1083/21, 1083/25, 1083/24, 1083/22, 1083/??, 1083/32.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

1083/36, 1083/19, 1083/18, 1083/17, 1083/16, 1083/15, 1083/14, 1083/13, 1083/12, 1083/11, 1083/10, 1083/9, 1083/8, 1083/6, 1083/5, 1083/4, 1083/3, 1083/2, 1081, 1062/2, 1063/1, 1064, 1065/2, 1066, 1068, 1069, 1070/1, 1070/2, 1070/3, 1070/4, 1071, 1072, 1073/1, 1073/3, 1074, 1075, 1079/3, 1079/1, 1027/2, 1027/1, 1026/2, 1026/1, 1025/2, 1025/6, 1025/7, 1025/5, 4302, 4295, 1082, 971/2, 970, 973, 975, 976/2, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 959, 948, 958, 957, 951, 1083/7, 4303, 1067, 1000, 972, 1080, 1028, 1062/1, 1063/2, 1065/1, 971/2, 1073/2, 1073/4, 974/2, 974/5, 974/4, 974/3, 974/1, 976/1, 1083/42, 1083/20, 1083/33, 1083/34, 1083/41, 1083/45, 1083/43, 1083/23, 1083/21, 1083/25, 1083/24, 1083/22, 1083/??, 1083/32, 1083/37, 1083/26, 1083/39, 1083/27.

KO Opovo

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

3846, 3701, 3827, 767, 766, 764, 765, 763, 768, 3631, 2593, 3647, 145, 144, 143, 142, 3649, 3054, 3053, 3052, 3051, 3050, 3049, 3048, 3047, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3872, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3870, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3825, 3826, 3031, 3030, 3029, 2589, 2590, 2591, 2592, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 3836, 2608, 2607, 2606, 2605, 2604, 2603, 3813, 2264, 2263, 2262, 2261, 3804, 2260, 2259, 2258, 3805, 2257, 2256, 3793, 3781, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1861, 1859, 1860, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1471, 1467, 1470, 1469, 1468, 1466, 1464, 1465, 1463, 1462, 1461, 1460, 3758, 1459, 3741, 1109, 3764, 1458, 1457, 1456, 1455, 1454, 1453, 1452, 1451, 1450, 1449, 1448, 1447, 1446, 1445, 1444, 1443, 1442, 1441, 3740, 1110, 3728, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 3718, 876, 875, 874, 873, 872, 871, 870, 869, 3674, 868, 867, 866, 865, 864, 861, 863, 862, 860, 3705, 855, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 843, 842, 841, 840, 836, 839, 838, 837, 835, 834, 833, 832, 830, 829, 828, 827, 826, 762, 3706, 755, 760, 761, 759, 758, 757, 756, 754, 753, 752, 751, 3686, 487, 486, 480, 481, 482, 483, 3676, 485, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 141, 140, 139, 138, 137, 136, 135, 134, 3661, 132, 133.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

3846, 3701, 3827, 767, 766, 764, 765, 763, 768, 3708, 3631, 3717, 2593, 2588, 2587, 3647, 3646, 150, 149, 148, 147, 146, 145, 144, 143, 142, 3649, 3061, 3060, 3059, 3058, 3057, 3056, 3055, 3054, 3053, 3052, 3051, 3050, 3049, 3048, 3047, 3150, 3151, 3871, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3872, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3870, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3837, 2583, 2584, 2585, 2586, 3825, 3826, 3031, 3030, 3029, 3028, 3027, 3026, 3025, 3024, 2589, 2590, 2591, 2592, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 3836, 2613, 2612, 2611, 2610, 2609, 2608, 2607, 2606, 2605, 2604, 2603, 3813, 2272, 2271, 2270, 2269, 2268, 2267, 2266, 2265, 2264, 2263, 2262, 2261, 3804, 2260, 2259, 2258, 3805, 2257, 2256, 2255, 2254, 2253, 2252, 2251, 3793, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 3781, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1861, 1859, 1860, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1475, 1474, 1473, 1472, 1471, 1467, 1470, 1469, 1468, 1466, 1464, 1465, 1463, 1462, 1461, 1460, 3758, 1459, 3742, 3741, 1109, 3764, 1458, 1457, 1456, 1455, 1454, 1453, 1452, 1451, 1450, 1449, 1448, 1447, 1446, 1445, 1444, 1443, 1442, 1441, 1440, 1439, 1438, 1437, 1436, 1435, 1434, 1433, 3740, 1110, 3728, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 3718, 883, 882, 879, 878, 881, 880, 877, 876, 875, 874, 873, 872, 871, 870, 869, 3674, 868, 867, 866, 865, 864, 861, 863, 862, 860, 859, 857, 858, 856, 3705, 855, 831, 854, 851, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 843, 842, 841, 840, 836, 839, 838, 837, 835, 834, 833, 832, 830, 829, 828, 827, 826, 825, 824, 823, 822, 821, 820, 762, 3706, 3707, 755, 760, 761, 759, 758, 757, 756, 754, 753, 752, 751, 750, 749, 748, 747, 746, 745, 744, 743, 742, 741, 3686, 487, 486, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 3676, 485, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 141, 140, 139, 138, 137, 136, 135, 134, 3661, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 3650, 75.

KO Sefkerin

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2769, 4597, 4584, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2881, 2880, 2879, 2878, 2877, 2876, 2875, 2874, 2873, 2872, 2871, 4596, 4594, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 4595, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2930, 2929, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 4602, 3537/17, 3536/58, 4631, 3536/57, 3536/32, 3536/6, 3536/7, 3536/8, 3536/9, 3536/10, 3536/11, 3536/12, 3536/13, 3536/14, 3536/15, 3536/16, 3536/17, 3536/18, 3536/19, 3536/20, 3507/10, 3507/2, 3507/3, 3507/4, 3536/27, 3536/28, 3536/29, 3536/30, 3536/31, 4540, 3518, 3517, 3516, 3515, 3514, 3513, 3512, 3511, 3510, 2745, 2744, 2743, 2742, 2741, 2740, 2739, 2738, 2737, 4583, 4578, 4580, 4542, 3507/22, 4629.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2769, 2768, 2767, 2766, 2765, 2764, 2763, 2762, 4597, 4584, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2881, 2880, 2879, 2878, 2877, 2876, 2875, 2874, 2873, 2872, 2871, 2870, 2869, 2868, 4596, 4594, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 4595, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2930, 2929, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 4593, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 4602, 3537/17, 3536/58, 4631, 3536/57, 3507/1, 4628, 3536/32, 3536/34, 3536/5, 3536/56, 3536/6, 3536/7, 3536/8, 3536/9, 3536/10, 3536/11, 3536/12, 3536/13, 3536/14, 3536/15, 3536/16, 3536/17, 3536/18, 3536/19, 3536/20, 3507/10, 3507/2, 3507/3, 3507/4, 3507/23, 3507/24, 3536/27, 3536/28, 3536/29, 3536/30, 3536/31, 4540, 3520, 3519, 3518, 3517, 3516, 3515, 3514, 3513, 3512, 3511, 3510, 3509, 3508, 2745, 2744, 2743, 2742, 2741, 2740, 2739, 2738, 2737, 2736, 2735, 2734/2, 2734/1, 2733/2, 2733/1, 4583, 4578, 4580, 4542, 3507/22, 4629, 3536/26.

GRAD BEOGRAD

GRADSKA OPŠTINA PALILULA

KO Besni Fok

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

1477, 1, 1565, 3/2, 1563, 1479, 1480, 1397, 1569, 1481, 1568, 1484/1, 1401, 1576, 1402, 1571, 1398, 1482, 18, 1487, 1403, 1577, 15, 1486, 1575, 1485, 1490, 14, 57, 1578, 1404, 1488, 17, 20, 4, 19, 1489, 1405, 1579, 1476/1, 1387, 2, 1494, 1562, 1478, 1396, 10, 62/1, 6, 16.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

1477, 1, 1565, 3/2, 1492, 26, 1563, 1479, 1480, 1397, 1569, 1481, 1568, 1484/1, 1401, 1576, 1402, 1571, 1398, 1482, 18, 1487, 1403, 1577, 15, 1486, 1575, 1485, 1573/1, 13, 1490, 14, 57, 1578, 1404, 1488, 17, 20, 4, 19, 1489, 1405, 1579, 1476/1, 1387, 2, 1564, 1494, 1562, 1478, 1396, 10, 62/1, 3/3, 6, 16.

GRAD ZRENjANIN

KO Čenta

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

7230, 7550, 7372, 7549, 7229, 7377, 7380, 7551, 7385, 7231, 7553, 7233, 7234, 7554, 7555, 7235, 7395, 7556, 7253, 7255, 7396, 7265, 7262, 7323, 7392, 7558, 7328, 6837, 6831, 6835, 7327, 7557, 7272/1, 7273.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

7230, 7550, 7372, 7549, 7229, 7377, 7380, 7551, 7385, 7231, 7232, 7553, 7233, 7234, 7554, 7555, 7235, 7395, 7237, 7238, 7239, 7240, 7241, 7243, 7245, 7246, 7247, 7248, 7249, 7250, 7251, 7252, 7242, 7244, 7556, 7253, 7255, 7396, 7256, 7265, 7262, 7323, 7392, 7558, 7328, 6837, 6831, 6835, 7327, 7557, 7272/1, 7273.

KO Knićanin

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

2255, 2033, 2365/1, 2010, 2260, 2015, 2012, 2432, 2248, 2435, 2024, 2278, 2025, 2026, 2441, 1993, 2265, 2276, 2027, 1992, 2444, 2275, 1981, 2443, 2274, 1980, 2273, 1976, 1977, 2272, 2442, 2447, 2280, 1974, 1975, 2450, 2449, 2070, 2448, 2282, 2145, 2146, 2484, 2283, 2293, 2161, 2459, 2323, 2481, 2162, 2479, 2184, 2511, 2179, 2188, 2189, 2520, 2187, 2521/1, 2185, 2521/2, 2354, 2522, 2347.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

2255, 2033, 2365/1, 2010, 2260, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2253, 2252, 2432, 2248, 2435, 2431, 2024, 2278, 2025, 1994, 2026, 2441, 2277, 1993, 2265, 2276, 2027, 1992, 2444, 2275, 2266, 2043, 1981, 2443, 2274, 1980, 2273, 1976, 1977, 2272, 2442, 2447, 2280, 1974, 1975, 2450, 2449, 2070, 2448, 2281, 2489, 2488, 2071, 2069, 2282, 2144, 2485, 2145, 2146, 2484, 2283, 2293, 2161, 2459, 2323, 2481, 2162, 2479, 2184, 2511, 2179, 2349, 2178, 2188, 2189, 2520, 2519, 2190, 2518, 2353, 2355, 2187, 2521/1, 2185, 2521/2, 2354, 2351, 2142, 2486/1, 2523, 2522, 2347, 2509.

OPŠTINA TITEL

KO Gardinovci

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008/2, 1008/1, 1008/5, 1008/6, 1008/7, 1008/8, 1008/9, 1008/10, 1008/25, 1008/11, 1008/12, 1008/4, 1014/1, 1014/2, 1014/3, 1176, 1177, 2547, 1175/3, 2587, 1174/4, 1174/3, 2588, 2585, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 2551, 1236, 1237, 2589, 1016/1, 1016/2, 1145, 1143, 1142, 1141, 1140, 1139, 1138, 1137, 1136, 1135, 1134, 1133, 1132, 1131, 1130, 1129/2, 1129/1, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1359, 1358, 1357, 1356, 1355, 2546, 1378, 1377, 1376, 1375, 1374, 1373, 1372, 1371, 2595, 1389, 1390, 1391/1, 1391/2, 1392, 1393, 1394, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1238, 1017/1, 1017/2, 1018, 1019, 2549, 1014/4, 2593, 2592, 2591, 1007, 2590.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008/2, 1008/1, 1008/5, 1008/6, 1008/7, 1008/8, 1008/9, 1008/10, 1008/25, 1008/11, 1008/12, 1008/4, 1008/3, 1009, 1010, 1011, 1014/1, 1014/2, 1014/3, 1176, 1177, 1178, 1180, 2547, 1175/3, 1175/2, 1175/5, 2587, 1174/4, 1174/3, 1174/2, 2588, 2585, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 2551, 1236, 1237, 2589, 1235, 1234, 1016/1, 1016/2, 1145, 1143, 1142, 1141, 1140, 1139, 1138, 1137, 1136, 1135, 1134, 1133, 1132, 1131, 1130, 1129/2, 1129/1, 1128, 1127, 1126, 1125, 1124, 1123, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1360, 1359, 1358, 1357, 1356, 1355, 1354, 1353, 1352, 2546, 1380, 1379, 1378, 1377, 1376, 1375, 1374, 1373, 1372, 1371, 1370, 1369, 1368, 1367, 2595, 1389, 1390, 1391/1, 1391/2, 1392, 1393, 1394, 1395, 1311, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1238, 1239, 1240, 1241, 1017/1, 1017/2, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 2549, 1014/4, 2593, 2592, 2591, 1007, 2590.

KO Lok

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

2522, 2502, 1876, 1875, 1874, 1834, 1835, 2349, 2469, 2344, 2450, 2205, 2204, 2203, 2202, 2201, 2200, 2199, 2521, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2520, 2177/2, 2177/1, 2176, 2175, 2174, 2499, 2170/1, 2170/2, 2171, 2172, 2173, 2519, 2494, 2362, 2498, 1798, 1797, 1796, 1795, 1794, 2500, 2131, 2130, 2129, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 2128, 2501, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819/1, 1819/2, 1819/3, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 2492, 2489, 2484, 2483, 2493, 1778, 1779, 1836, 1837, 1838, 1839, 2348, 1777, 1776, 1775, 1774, 1773, 2473, 1840, 1983, 2447, 1905, 1904, 1903, 1902, 1901, 1900, 1899, 1898, 1897, 1908, 1909, 2452, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889/1, 1889/2, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 2451, 1854, 1873, 1872, 1871, 1870, 2342, 1869.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

2522, 2502, 1878, 1877, 1876, 1875, 1874, 2444, 1833, 1834, 1835, 2349, 2469, 2344, 2450, 2518, 2207, 2206, 2205, 2204, 2203, 2202, 2201, 2200, 2199, 2198, 2521, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2520, 2177/2, 2177/1, 2176, 2175, 2174, 2499, 2166/3, 2167, 2168, 2169, 2170/1, 2170/2, 2171, 2172, 2173, 2519, 2494, 2362, 2498, 1804, 1803, 1802, 1801, 1800, 1799, 1798, 1797, 1796, 1795, 1794, 1793, 1792, 2136, 2135, 2134, 2133, 2500, 2132, 2131, 2130, 2129, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 2128, 2127, 2126, 2125, 2124, 2501, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819/1, 1819/2, 1819/3, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 2492, 2489, 2488, 2484, 2483, 2493, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784/1, 1784/2, 1836, 1837, 1838, 1839, 2348, 1777, 1776, 1775, 1774, 1773, 2347, 1772, 1771, 2471, 2473, 1840, 1983, 1962, 1841, 2445, 2447, 1907, 1906, 1905, 1904, 1903, 1902, 1901, 1900, 1899, 1898, 1897, 1908, 1909, 2452, 1881/1, 1881/2, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889/1, 1889/2, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 2451, 1854, 1855, 1873, 1872, 1871, 1870, 2342, 1869, 1868.

KO Šajkaš

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

1971, 1972, 1973, 1974/1, 1974/2, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 3734, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007/1, 2007/2, 2007/3, 2008, 2009, 2010, 2011/1, 2011/2, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2035, 2034, 2036, 2037, 3808, 2749, 2748, 2747, 2746, 2745, 2744/2, 2744/1, 2743, 3682/1, 2757, 2758, 2759, 2760/1, 2760/2, 3813, 2770, 2769, 2768, 2767, 2766, 2765, 2760/3, 2760/4, 2761, 3815, 3677, 3820, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 3821, 2787, 2788, 2789, 2791, 2790, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2798, 2797, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2874, 2873, 3826, 3825, 2872, 2871, 2870, 2869, 2868, 2867, 2866, 2865, 2864, 2863, 2862, 2897, 2898, 2899, 3823, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2858, 2859, 2860, 3828, 3829, 3830, 2919/1, 2918, 2917, 2916, 2915, 2914, 2913, 2912, 2911, 3833, 2978, 2979, 3888, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3889, 3503/1, 3503/2, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3519, 3518, 3517, 3516, 3515, 3514, 3513, 3512, 3511, 3890, 3836, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467/1, 3467/3, 3467/2, 3892, 3494/2, 3494/1, 3493, 3492, 3491, 3490, 3489, 3488, 3487, 3486, 3485, 3484, 3483, 3482, 3896, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3407, 3406, 3405, 3404, 3403, 3402, 3401, 3400/3, 3400/2, 3400/1, 3399, 3636, 3901, 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 3398, 3886, 3882, 3881.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

1971, 1972, 1973, 1974/1, 1974/2, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 3734, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007/1, 2007/2, 2007/3, 2008, 2009, 2010, 2011/1, 2011/2, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2035, 2034, 2036, 2037, 3808, 2751, 2750, 2749, 2748, 2747, 2746, 2745, 2744/2, 2744/1, 2743, 2716, 2742, 2741, 3732, 3682/1, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760/1, 2760/2, 3813, 2773, 2772, 2771, 2770, 2769, 2768, 2767, 2766, 2765, 2764, 2763, 2760/3, 2760/4, 2761, 2762, 2715, 3814, 3815, 3677, 3820, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 3821, 2787, 2788, 2789, 2791, 2790, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2798, 2797, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 3822, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2878, 2877, 2876, 2875, 2874, 2873, 3826, 3825, 2872, 2871, 2870, 2869, 2868, 2867, 2866, 2865, 2864, 2863, 2862, 2861, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 3823, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 3828, 3829, 3830, 2921, 2920, 2919/2, 2919/1, 2918, 2917, 2916, 2915, 2914, 2913, 2912, 2911, 3833, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985/1, 2985/2, 3888, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3889, 3503/1, 3503/2, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3519, 3518, 3517, 3516, 3515, 3514, 3513, 3512, 3511, 3510/3, 3890, 3510/2, 3510/1, 3836, 3456, 3455, 3454, 3891, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467/1, 3467/3, 3467/2, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3892, 3893, 3497, 3496, 3495, 3494/2, 3494/1, 3493, 3492, 3491, 3490, 3489, 3488, 3487, 3486, 3485, 3484, 3483, 3482, 3896, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3411, 3410, 3409, 3408, 3407, 3406, 3405, 3404, 3403, 3402, 3401, 3400/3, 3400/2, 3400/1, 3399, 3636, 3901, 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3398, 3886, 3882, 3809, 3881.

KO Titel

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

4069, 4070, 4678, 4068, 4839, 4066, 4067, 4065, 4842, 4064, 4063, 4061, 4062, 4060, 4059, 4058, 4057, 4056, 4055, 4054, 4053, 4052, 4051, 4050, 4049, 4048, 4047, 4046, 4045, 4841, 4107, 4108, 4109, 4106, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4110, 4111, 4846, 4848, 4150, 4149/1, 4149/2, 4148, 4147, 4146, 4145, 4144, 4849, 4143, 4142, 4141, 4139, 4138, 4137, 4140, 4918, 4682, 4850, 4175, 4176, 4188, 4189, 4190, 4191, 4192, 4193, 4194, 4195, 4196, 4197, 4917, 4914, 4725, 4203, 4204, 4205, 4206, 4207, 4916, 4679, 4209, 4915, 4238, 4239, 4240, 4241, 4862, 4858, 4237, 4863, 4243, 4692, 4892, 4864, 4242, 4689, 4893, 4891, 4250, 4890, 4697, 4889, 4302, 4705, 4886, 4884, 4706, 4301/1, 4708, 4711, 4878, 4738/15, 4738/14, 4674, 4588/12, 4588/11, 4588/10, 4735, 4731, 4301/5, 4301/6.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

4069, 4070, 4678, 4040, 4068, 4839, 4840, 4066, 4067, 4065, 4071, 4842, 4064, 4063, 4061, 4062, 4060, 4059, 4058, 4057, 4056, 4055, 4054, 4053, 4052, 4051, 4050, 4049, 4048, 4047, 4046, 4045, 4841, 4107, 4108, 4109, 4106, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 4118, 4119, 4110, 4111, 4846, 4848, 4150, 4149/1, 4149/2, 4148, 4147, 4146, 4145, 4144, 4849, 4143, 4142, 4141, 4139, 4138, 4137, 4136, 4135, 4134, 4140, 4918, 4682, 4850, 4175, 4176, 4186, 4187, 4188, 4189, 4190, 4191, 4192, 4193, 4194, 4195, 4196, 4197, 4917, 4914, 4725, 4201, 4202, 4203, 4204, 4205, 4206, 4207, 4208, 4174, 4856, 4916, 4679, 4857, 4685, 4215, 4214, 4213, 4212, 4211, 4210, 4209, 4915, 4238, 4239, 4240, 4241, 4862, 4413, 4414, 4858, 4237, 4863, 4693, 4243, 4692, 4892, 4864, 4242, 4689, 4893, 4891, 4249, 4869, 4250, 4890, 4697, 4889, 4704, 4302, 4705, 4885, 4886, 4884, 4706, 4301/1, 4708, 4711, 4878, 4738/15, 4738/14, 4738/13, 4674, 4588/12, 4588/11, 4588/10, 4735, 4731, 4844, 4301/2, 4301/5, 4301/6, 4301/7.

KO Vilovo

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

1951, 1746, 1745, 1744, 1743, 1742, 1824, 1741, 1952, 1765, 1763, 1809, 1808, 1807, 1806, 1805, 1804, 1803, 1802, 1801, 1800, 1799, 1798, 1797, 1796, 1795, 1794, 1793, 1792, 1791, 1784, 1785, 1786, 1789, 1790, 1862, 1810, 1964, 1963, 1826, 1811, 1812/1, 1812/2, 1812/3, 1827, 1865, 1825, 1812/10, 1861, 1954, 1764, 1953, 1864, 1812/9.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

1951, 1746, 1745, 1744, 1743, 1742, 1824, 1741, 1740, 1952, 1765, 1760, 1761, 1762, 1763, 1809, 1808, 1807, 1806, 1805, 1804, 1803, 1802, 1801, 1800, 1799, 1798, 1797, 1796, 1795, 1794, 1793, 1792, 1791, 1784, 1785, 1786, 1789, 1790, 1862, 1810, 1964, 1963, 1826, 1783, 1811, 1812/1, 1812/2, 1812/3, 1812/4, 1812/5, 1812/6, 1812/7, 1827, 1865, 1825, 1812/10, 1863, 1962, 1961, 1861, 1954, 1764, 1953, 1864, 1812/9.

OPŠTINA ŽABALj

KO Đurđevo

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

5083/1, 5083/2, 5084/2, 5084/1, 5085/1, 5085/3, 5085/2, 5086, 5087, 5088, 5089, 5090, 5091, 9471, 5102/1, 5102/2, 5103, 5104, 5105/1, 5105/2, 5106, 9487, 9469, 9488, 5431/1, 5431/2, 5431/3, 5432, 5391/1, 5391/2, 5391/3, 5392, 5393/1, 5393/2, 5394, 5393/3, 5395, 5396, 5397, 5398, 5399, 9538, 5430, 5429, 5428, 9536, 9531, 5613, 5612, 5611/2, 5611/1, 5610, 5609, 5608/2, 5608/1, 5607, 5606, 5605, 5604, 5603, 9534, 5602, 5662, 5663, 5664, 5665, 5666, 5667, 5668, 5669, 9533, 5670/1, 5670/4, 5670/2, 5670/3, 5671, 5672, 5673/1, 5673/2, 5673/3, 5673/4, 5674/1, 9456, 5730, 5729, 5728, 5727, 5726, 5725, 5724, 5723, 5722, 5721, 5720, 5719, 5718, 5717/2, 5717/1, 5716, 5715, 5714, 9525, 5795, 5794, 5793, 5792, 5791, 5790, 5789, 5788/2, 5788/1, 5787, 5786/4, 5786/3, 5786/2, 5786/1, 5785/2, 9515, 6056, 6057, 6058, 6059, 6060, 6061, 6062, 6063, 6064, 6065, 6066, 6067, 6068, 6069, 9524, 6073, 6072, 6071/2, 6071/1, 9452, 9561, 6623, 6624, 6625, 6520, 6521, 6522, 6523, 6524, 6525, 6526, 6527, 6528, 9562, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6535, 6536, 6537, 6538, 6539, 6540, 6541/1, 6541/2, 6542, 6543, 6544, 6545, 6546/1, 6546/2, 6547, 6548, 6549, 6550, 6551, 6552, 9557, 6553, 6554, 6555/1, 6555/2, 6556, 6557, 6558, 6559, 6560, 6561, 6562, 6563, 6564, 6565, 9563, 9564, 6500/1, 6499, , 6497, 6496, 6495, 6494, 6493, 6492, 6491, 6490, 6489, 6488, 6487, 6486, 6485, 9448, 9565, 6469, 6470, 6471, 6472, 6473, 6474, 6475, 6476, 6477, 6478, 6429, 9573, 6428, 6427, 6426, 6425, 6424, 6423, 6422, 6421, 9572, 6420, 6419, 6418, 9571, 9576, 9523, 6070.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

5080, 5081, 5082, 5083/1, 5083/2, 5084/2, 5084/1, 5085/1, 5085/3, 5085/2, 5086, 5087, 5088, 5089, 5090, 5091, 9470, 9477, 5111, 5110, 9471, 5102/1, 5102/2, 5103, 5104, 5105/1, 5105/2, 5106, 5107, 5100, 5101, 9487, 9469, 9488, 5431/1, 5431/2, 5431/3, 5432, 5386, 5387, 5388, 5389, 5390, 5391/1, 5391/2, 5391/3, 5392, 5393/1, 5393/2, 5394, 5393/3, 5395, 5396, 5397, 5398, 5399, 5400, 5401, 9538, 5430, 5429, 5428, 5427, 5426, 5425, 5424, 9536, 9531, 5615, 5614, 5613, 5612, 5611/2, 5611/1, 5610, 5609, 5608/2, 5608/1, 5607, 5606, 5605, 5604, 5603, 9534, 5602, 5601, 5600, 5599, 5598, 5659, 5660, 5661, 5662, 5663, 5664, 5665, 5666, 5667, 5668, 5669, 9533, 5670/1, 5670/4, 5670/2, 5670/3, 5671, 5672, 5673/1, 5673/2, 5673/3, 5673/4, 5674/1, 5674/2, 5674/3, 5674/4, 5675, 5676/1, 5676/2, 9456, 5735, 5734, 9530, 5733/4, 5733/3, 5733/2, 5733/1, 5732, 5731, 5730, 5729, 5728, 5727, 5726, 5725, 5724, 5723, 5722, 5721, 5720, 5719, 5718, 5717/2, 5717/1, 5716, 5715, 5714, 5712, 5713, 9525, 5800, 5799, 5798, 5797/2, 5797/1, 5796, 9521, 5795, 5794, 5793, 5792, 5791, 5790, 5789, 5788/2, 5788/1, 5787, 5786/4, 5786/3, 5786/2, 5786/1, 5785/2, 5785/1, 5783, 5782, 5781, 9515, 6054, 6055, 6056, 6057, 6058, 6059, 6060, 6061, 6062, 6063, 6064, 6065, 6066, 6067, 6068, 6069, 9524, 6076, 6075, 6073, 6072, 6071/2, 6071/1, 6074, 9452, 9561, 6623, 6624, 6625, 6626, 6627, 6628, 6629, 6630, 6516, 6517, 6518/1, 6518/2, 6518/3, 6520, 6519, 6521, 6522, 6523, 6524, 6525, 6526, 6527, 6528, 6608, 6609, 6610/1, 6610/2, 6611, 6612, 6613, 6614, 6615, 9562, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6535, 6536, 6537, 6538, 6539, 6540, 6541/1, 6541/2, 6542, 6543, 6544, 6545, 6546/1, 6546/2, 6547, 6548, 6549, 6550, 6551, 6552, 9557, 6553, 6554, 6555/1, 6555/2, 6556, 6557, 6558, 6559, 6560, 6561, 6562, 6563, 6564, 6565, 6566, 6567, 6568, 6569, 9563, 9564, 6511, 6510, 6509, 6508, 6507/5, 6507/4, 6507/3, 6507/2, 6507/1, 6506, 6505, 6504, 6503, 6502, 6501, 6500/2, 6500/1, 6499, , 6497, 6496, 6495, 6494, 6493, 6492, 6491, 6490, 6489, 6488, 6487, 6486, 6485, 6484, 6483, 6482, 9448, 9565, 6464, 6465, 6466, 6467, 6468, 6469, 6470, 6471, 6472, 6473, 6474, 6475, 6476, 6477, 6478, 6479, 6429, 9573, 6428, 6427, 6426, 6425, 6424, 6423, 6422, 6421, 9572, 6420, 6419, 6418, 9571, 9576, 9523, 6070.

KO Gospođinci

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

4537, 4538, 4539, 4540, 4541, 4542, 4543, 4544/1, 4544/2, 4718/1, 4716, 4572, 4573, 4574/1, 4574/2, 4575, 4576/1, 4576/2, 4577/1, 4577/2, 4578, 4579, 4580, 4581, 4582, 4583/1, 4583/2, 4584, 4709, 4663, 4664, 4665, 4666, 4667, 4668, 4669, 4670, 4671, 4672, 4673, 4674, 4675, 4676, 4677, 4678, 5768/1, 4721, 4821, 4762, 4761, 4760, 4759, 4758, 4757, 4827, 4783, 4782, 4781, 4780, 4779, 4778, 4777, 4776, 4775, 4774, 4773, 4824, 4820, 5108, 4862, 4861, 4860, 4859, 4858, 4857, 4856, 4855, 4854, 4853, 5107, 4907, 4908, 4909, 4910, 4911, 4912, 4913, 4914, 4915, 4916/1, 4916/2, 5706, 4957, 5111, 5113, 4956/3, 4956/4, 4987, 4986, 4985, 4984/3, 4984/2, 4984/1, 4983, 4982, 5116, 5103, 5121, 4999, 5000, 5001/1, 5001/2, 5001/3, 5002/1, 5002/2, 5120, 5090, 5091, 5092, 5093/1, 5093/2, 5093/3, 5094, 5095, 5495, 5124, 5083, 5085/1, 5086/1, 5086/3, 5086/2, 5084, 5150, 5151, 5152, 5153, 5496, 5154/1, 5155, 5156, 5157, 5158/1, 5158/2, 5159, 5160, 5161, 5162, 5163, 5164/1, 5164/2, 5164/8, 5125, 5500, 5214, 5213, 5212/2, 5212/1, 5210, 5209, 5202, 5203, 5204, 5208/1, 5208/2, 5176, 5175, 5174, 5173, 5172, 5171, 5170, 5169, 5168/3, 5168/2, 5168/1, 5167, 5166/2, 5166/1, 5102, 5114, 5115, 5104, 4959, 5101, 5499, 5211, 5497, 5154/2, 5085/2.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

4527, 4531, 4532, 4535, 4536, 4537, 4538, 4539, 4540, 4541, 4542, 4543, 4544/1, 4544/2, 4545, 4546, 4547, 4548, 4718/1, 4716, 4572, 4573, 4574/1, 4574/2, 4575, 4576/1, 4576/2, 4577/1, 4577/2, 4578, 4579, 4580, 4581, 4582, 4583/1, 4583/2, 4584, 4585, 4586/1, 4715, 4621/3, 4709, 4659/1, 4659/2, 4660, 4661, 4662, 4663, 4664, 4665, 4666, 4667, 4668, 4669, 4670, 4671, 4672, 4673, 4674, 4675, 4676, 4677, 4678, 4679, 4680, 4722, 4681, 5768/1, 4721, 4821, 4725, 4726, 4727, 4826, 4764, 4763, 4762, 4761, 4760, 4759, 4758, 4757, 4756, 4827, 4784, 4783, 4782, 4781, 4780, 4779, 4778, 4777, 4776, 4775, 4774, 4773, 4772/2, 4772/1, 4771, 4824, 4820, 5108, 4867, 4866, 4865, 4864, 4863, 4862, 4861, 4860, 4859, 4858, 4857, 4856, 4855, 4854, 4853, 4852, 4851/2, 4851/1, 4850, 5107, 4906, 4907, 4908, 4909, 4910, 4911, 4912, 4913, 4914, 4915, 4916/1, 4916/2, 4916/3, 4917, 4918, 4919, 5706, 4957, 5112, 5111, 5113, 4956/16, 4956/2, 4956/3, 4956/4, 4989, 4988, 4987, 4986, 4985, 4984/3, 4984/2, 4984/1, 4983, 4982, 4981, 5116, 5103, 5121, 4998, 4999, 5000, 5001/1, 5001/2, 5001/3, 5002/1, 5002/2, 5006, 5120, 5090, 5091, 5092, 5093/1, 5093/2, 5093/3, 5094, 5095, 5096, 5097, 5495, 5124, 5079, 5080, 5081, 5082, 5083, 5085/1, 5086/1, 5086/3, 5086/2, 5088, 5089, 5087, 5084, 5141, 5142/3, 5142/2, 5143, 5144/2, 5144/1, 5145/1, 5146/1, 5146/2, 5146/3, 5146/4, 5147, 5148, 5149, 5150, 5151, 5152, 5153, 5496, 5154/1, 5155, 5156, 5157, 5158/1, 5158/2, 5159, 5160, 5161, 5162, 5163, 5164/1, 5164/2, 5164/8, 5164/3, 5164/4, 5164/5, 5165/1, 5165/2, 5125, 5500, 5214, 5213, 5212/2, 5212/1, 5210, 5209, 5200/2, 5201, 5202, 5203, 5204, 5208/1, 5208/2, 5176, 5175, 5174, 5173, 5172, 5171, 5170, 5169, 5168/3, 5168/2, 5168/1, 5167, 5166/2, 5166/1, 5177, 5498, 5102, 5114, 5115, 5104, 4959, 4960/2, 4960/1, 4961, 5101, 5499, 5211, 5497, 5142/34, 5154/2, 5145/2, 5085/2.

KO Žabalj

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

7557, 7558, 7559, 7560, 7561, 7562, 7563, 10969, 10965, 7574, 7575/1, 7575/2, 7576/1, 7576/3, 7576/2, 7577, 7578, 7579, 7580, 7581, 7582, 7583, 7584, 7585/1, 7585/2, 7585/3, 7586/1, 7586/2, 7587/1, 7587/2, 7587/3, 7588, 7589, 7590, 10966, 10681, 10970, 7604, 7607, 7605, 7606, 7608, 7609/1, 7609/2, 7609/3, 7614/2, 7614/3, 7615/1, 7615/3, 7616/2, 7616/1, 10683, 10967, 9069, 9068, 11014, 9070, 11016, 9073/2, 11003, 7553, 7552, 7551/2, 7551/1, 7550, 7549, 7548, 7547, 7546/2, 7546/1, 7545, 7544/2, 7544/1, 7543, 7542, 7541/2, 7541/1, 7540, 7539, 7538/1, 7538/2, 7537, 7536, 7535, 7534, 7533, 7532, 7531, 7530/2, 7522, 7521, 7520, 7519, 7518, 7517, 7516/1, 7515, 7514, 7513, 7512, 7508, 7510, 7516/2, 7556/2.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

7430, 7431, 7432, 7429, 10968, 7554, 7555, 7556/1, 7557, 7558, 7559, 7560, 7561, 7562, 7563, 7564, 10969, 7565, 10965, 7566/1, 7566/2, 7567, 7568, 7569, 7570, 7571, 7572, 7573, 7574, 7575/1, 7575/2, 7576/1, 7576/3, 7576/2, 7577, 7578, 7579, 7580, 7581, 7582, 7583, 7584, 7585/1, 7585/2, 7585/3, 7586/1, 7586/2, 7587/1, 7587/2, 7587/3, 7588, 7589, 7590, 10966, 10681, 7503, 10970, 10971, 7600, 7603/1, 7603/3, 7603/2, 7604, 7607, 7602, 7605, 7606, 7608, 7609/1, 7609/2, 7609/3, 7610, 7611, 7612, 7613, 7614/1, 7614/2, 7614/3, 7615/1, 7615/3, 7616/2, 7616/1, 10683, 10967, 9069, 9068, 11014, 9070, 11016, 9073/2, 11003, 7553, 7552, 7551/2, 7551/1, 7550, 7549, 7548, 7547, 7546/2, 7546/1, 7545, 7544/2, 7544/1, 7543, 7542, 7541/2, 7541/1, 7540, 7539, 7538/1, 7538/2, 7537, 7536, 7535, 7534, 7533, 7532, 7531, 7530/2, 7530/1, 7529/2, 7529/1, 7528/3, 7522, 7521, 7520, 7519, 7518, 7517, 7516/1, 7515, 7514, 7513, 7512, 7508, 7507, 7510, 7509, 7511, 7502, 7601, 7516/2, 7556/2, 7599/2, 7599/3.

OPŠTINA TEMERIN

KO Temerin

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

10571/4, 10572, 10577/1, 10578, 10579, 10580/1, 10580/2, 10580/3, 10580/4, 10580/5, 10580/6, 10580/7, 10582, 10584, 10585, 10586/1, 10586/2, 10588, 10590, 10587, 10589, 10592/1, 10592/2, 10593, 10594/6, 10594/5, 10594/4, 10594/3, 10594/2, 10594/1, 10597/1, 10597/2, 10599/1, 10599/2, 10599/3, 10599/4, 10599/5, 10599/6, 10599/7, 10599/8, 10599/9, 10599/10, 10599/11, 10599/12, 10599/13, 10599/14, 10599/15, 10599/16, 10599/17, 10599/18, 10599/19, 10599/20, 13261, 13329, 13330, 10517/4, 10517/3, 10517/2, 10517/1, 13262, 10509/1, 10508/2, 10508/1, 10507, 10506, 10505, 10504, 10503, 10502, 10501, 10500, 10499/1, 10499/2, 10498, 10497, 10496, 13332, 13263, 13333, 10703, 10704, 10707, 10708, 10495, 10494/1, 10494/2, 10494/3, 10490/2, 10490/1, 10490/3, 10488, 10487, 10836, 10835, 10834, 10833, 10832/2, 10832/1, 10831, 10830, 10829, 10828, 10827, 10824, 10826, 10825, 10823/2, 10823/1, 10822, 13327, 13335, 13336, 10840, 10841, 10842, 10844, 10845, 10846/2, 10843, 10846/1, 10846/3, 10847, 10848, 10850/4, 10850/5, 10850/1, 10850/2, 10850/3, 10851, 10852, 10853/1, 10853/2, 10854, 10855, 10856, 10857, 13265/1, 9962, 13394, 9965, 9964, 9963, 13395, 13397, 9968, 9949, 9950/1, 9950/2, 9951/1, 9951/2, 9952, 9953/2, 9953/1, 9954, 9955/1, 9955/2, 9956/1, 9956/2, 13393, 9724/1, 9724/2, 9727/1, 9727/3, 9851, 9850, 9849, 9848, 9847, 9846, 9845, 13396, 9844, 9843, 9842, 9841, 9839, 9840, 13380/2, 13314/4, 11243, 11244, 11245, 11246, 11247, 11248, 11249, 11250, 11251, 11252, 11253, 13360, 11353, 11352, 11351, 11348, 11347/2, 11347/1, 11346, 11344, 11342, 11341, 11338, 11340, 11339, 11333, 11334, 11335, 11332, 11331, 11330, 11329, 11328, 11327, 11326, 11323, 11322, 11321, 11320, 11319, 11318, 11317, 11316, 11315, 11314/2, 11314/1, 11312, 11311, 11310/1, 11313, 11324, 11325, 13361, 11378/1, 11378/2, 11380, 11381, 11383/1, 11382, 11379, 11383/2, 11384, 11385, 11386, 11387/2, 11387/1, 11388, 13368, 11505, 11506, 11507/1, 13362, 11392, 11391, 11390, 11389/2, 11389/1, 11504/2, 11504/3, 11504/4, 11504/5, 11504/6, 11504/35, 11504/37, 11504/7, 11504/8, 11504/9, 11504/10, 11504/11, 11504/12, 11504/13, 11504/31, 11504/33, 11504/34, 13374, 11504/17, 11504/16, 11504/18, 11504/19, 11504/20, 11504/21, 11504/22, 11504/23, 11504/24, 13371, 11504/29, 11504/1, 11504/15, 11504/30, 11504/32, 13372, 11596, 11597, 11615, 11619/16, 11619/19, 11619/26, 11619/22, 11619/17, 13507, 11614, 11613, 11612, 11611, 11610, 13301/2, 13304/3, 13305/2, 11608, 12051, 12052, 13509, 12050, 12053, 12054, 12055, 12056, 12057, 12058, 12059, 12060, 12061, 12062, 12063, 12064/2, 12064/1, 13508, 13510, 12098, 12097/1, 12096, 12095, 12094, 12093, 12092, 12091/2, 12091/1, 12090, 12089, 12088, 12087/3, 12087/2, 12087/1, 12086, 12085, 12079, 12078, 12072, 12084, 12083, 12082, 12081, 12080/1, 12080/2, 12077, 12076, 12075, 12074, 12073, 12071, 13563, 10596, 9967, 10849, 10577/2, 10577/3, 12097/2, 12097/3.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

10564, 13326, 10568, 10570/2, 10569, 10570/1, 10570/3, 10571/1, 10571/2, 10571/3, 10571/4, 10572, 10577/1, 10578, 10579, 10580/1, 10580/2, 10580/3, 10580/4, 10580/5, 10580/6, 10580/7, 10582, 10581, 10584, 10585, 10586/1, 10586/2, 10588, 10590, 10587, 10589, 10592/1, 10592/2, 10593, 10594/6, 10594/5, 10594/4, 10594/3, 10594/2, 10594/1, 10597/1, 10597/2, 10599/1, 10599/2, 10599/3, 10599/4, 10599/5, 10599/6, 10599/7, 10599/8, 10599/9, 10599/10, 10599/11, 10599/12, 10599/13, 10599/14, 10599/15, 10599/16, 10599/17, 10599/18, 10599/19, 10599/20, 10600/1, 10600/2, 10601, 10603, 13261, 13329, 13330, 10517/8, 10517/7, 10517/6, 10517/5, 10517/4, 10517/3, 10517/2, 10517/1, 13262, 10509/1, 10509/2, 10510, 10508/2, 10508/1, 10507, 10506, 10505, 10504, 10503, 10502, 10501, 10500, 10499/1, 10499/2, 10498, 10497, 10496, 13332, 13263, 13333, 10703, 10704, 10707, 10708, 10709, 10710, 10711, 10712, 10713, 10495, 10494/1, 10494/2, 10494/3, 10490/2, 10490/1, 10490/3, 10488, 10487, 10486, 10485, 10483, 10493, 10836, 10835, 10834, 10833, 10832/2, 10832/1, 10831, 10830, 10829, 10828, 10827, 10824, 10826, 10825, 10823/2, 10823/1, 10822, 10821, 10820, 10819, 10818/3, 10818/2, 13327, 13335, 13336, 10838, 10839/1, 10839/2, 10840, 10841, 10842, 10844, 10845, 10846/2, 10843, 10846/1, 10846/3, 10847, 10848, 10850/4, 10850/5, 10850/1, 10850/2, 10850/3, 10851, 10852, 10853/1, 10853/2, 10854, 10855, 10856, 10857, 10858/1, 10858/2, 10859, 10860/1, 13265/1, 9961, 9957, 9958, 9959, 9960, 9962, 13394, 9966, 9965, 9964, 9963, 13395, 13397, 9968, 9944, 9945, 9946, 9947, 9948, 9949, 9950/1, 9950/2, 9951/1, 9951/2, 9952, 9953/2, 9953/1, 9954, 9955/1, 9955/2, 9956/1, 9956/2, 13393, 9724/1, 9724/2, 9727/1, 9727/3, 9727/2, 9727/4, 9728, 9852/1, 9851, 9850, 9849, 9848, 9847, 9846, 9845, 13396, 9844, 9843, 9842, 9841, 9839, 9838, 9840, 9837, 9836, 9835/2, 9835/1, 9834, 9833/2, 9833/1, 9832, 13380/2, 13314/4, 11239, 11240, 11241/1, 11241/2, 11242, 11243, 11244, 11245, 11246, 11247, 11248, 11249, 11250, 11251, 11252, 11253, 11255, 11254, 11256, 11257, 11258, 13360, 11353, 11352, 11354, 11355, 11357, 11358, 11351, 11348, 11347/2, 11347/1, 11346, 11344, 11343, 11345, 11342, 11341, 11338, 11337, 11340, 11339, 11333, 11334, 11335, 11332, 11331, 11330, 11329, 11328, 11327, 11326, 11323, 11322, 11321, 11320, 11319, 11318, 11317, 11316, 11315, 11314/2, 11314/1, 11312, 11311, 11310/2, 11310/1, 11307, 11308, 11309/1, 11309/2, 11313, 11324, 11325, 13361, 11375, 11378/1, 11378/2, 11380, 11381, 11383/1, 11382, 11379, 11383/2, 11384, 11385, 11386, 11387/2, 11387/1, 11388, 13368, 11505, 11506, 11507/1, 11507/2, 11508, 11509, 11510, 13362, 11394, 11393, 11392, 11391, 11390, 11389/2, 11389/1, 11504/2, 11504/3, 11504/4, 11504/5, 11504/6, 11504/35, 11504/37, 11504/7, 11504/8, 11504/9, 11504/10, 11504/11, 11504/12, 11504/13, 11504/31, 11504/33, 11504/34, 11504/36, 13374, 13363, 11477, 11504/17, 11504/16, 11504/18, 11504/19, 11504/20, 11504/21, 11504/22, 11504/23, 11504/24, 11504/25, 11504/26, 11504/27, 11504/28, 13371, 11503/7, 11598, 13370, 11504/29, 11504/1, 11504/15, 11504/30, 11504/32, 13372, 11596, 11597, 11615, 11619/16, 11619/24, 11619/13, 11619/14, 11619/15, 11619/18, 11619/19, 11619/26, 11619/22, 11619/17, 13507, 11614, 11613, 11612, 11611, 11610, 13301/2, 13304/3, 13305/2, 11608, 12047, 12048, 12051, 12052, 13509, 12049, 12050, 12053, 12054, 12055, 12056, 12057, 12058, 12059, 12060, 12061, 12062, 12063, 12064/2, 12064/1, 12066, 12067, 12065, 13508, 13510, 12101, 12100, 12099, 12098, 12097/1, 12096, 12095, 12094, 12093, 12092, 12091/2, 12091/1, 12090, 12089, 12088, 12087/3, 12087/2, 12087/1, 12086, 12085, 12079, 12078, 12072, 12084, 12083, 12082, 12081, 12080/1, 12080/2, 13512, 12077, 12076, 12075, 12074, 12073, 12071, 12188, 12189, 12190, 13563, 10596, 11376, 11618/17, 11618/22, 11618/26, 11618/19, 11618/18, 11618/15, 11618/14, 9852/2, 9853, 9854, 9855, 9856, 10591, 9967, 9725, 10849, 10577/2, 10577/3, 10860/2, 12097/2, 12097/3.

KO Sirig

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda: nema obuhvaćenih parcela

Parcele u pojasu šire zaštite gasovoda:

2472, 2471, 3557 , 3488 , 2470.

OPŠTINA SRBOBRAN

KO Srbobran

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

12365, 11956, 11722, 11723/1, 11724/1, 12392, 11955, 12372, 11952, 12377, 11951, 12376, 11944, 12051, 12341, 12378, 12379, 11943, 12381, 11942, 12386, 12057, 12054, 12056, 11836/1, 12388, 12389, 11775, 11776, 11778/6, 11778/7, 11778/10, 11778/8, 11778/9, 11779/1, 11779/2, 11779/3, 11779/4, 11833, 11832/6, 11832/5, 11832/4, 11832/3, 11834/1, 11834/2, 11834/3, 11834/6, 11834/8, 11834/7, 11834/4, 11838/1, 11835/2, 11835/5, 11835/4, 11835/1, 11836/2, 11836/3, 11836/4, 11836/5, 11836/6, 11836/7, 11837/1, 11837/2, 11837/3, 11842/12, 11842/1, 12391, 11842/2, 11842/17, 11842/16.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

11709, 11963, 12365, 12370, 11956, 11722, 11723/1, 11724/1, 12392, 11955, 12372, 11952, 12377, 11951, 12376, 11944, 12051, 12341, 12378, 12379, 11943, 12381, 11942, 12386, 12057, 12054, 12056, 12387, 11835/3, 11836/1, 12388, 12389, 11775, 11776, 11778/4, 11778/5, 11778/6, 11778/7, 11778/10, 11778/8, 11778/9, 11779/1, 11779/2, 11779/3, 11779/4, 11779/5, 11779/6, 11779/7, 11833, 11832/6, 11832/5, 11832/4, 11832/3, 11832/2, 11834/1, 11834/2, 11834/3, 11834/6, 11834/8, 11834/7, 11834/4, 11834/5, 11830/10, 11830/11, 11830/9, 11838/2, 11838/1, 11835/2, 11835/5, 11835/4, 11835/1, 11836/2, 11836/3, 11836/4, 11836/5, 11836/6, 11836/7, 11837/1, 11837/2, 11837/3, 11842/12, 11842/1, 12391, 11842/2, 11842/17, 11842/16, 11842/15, 11842/3, 11842/4, 11842/5, 11842/13.

KO Turija

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

3299/3, 3300, 3298, 3301, 3303, 3304, 3305/1, 3305/2, 3305/3, 3305/5, 3305/4, 4132, 4123, 3294, 3295, 3296, 3297/1, 3297/2, 3297/3, 3297/4, 3297/5, 4122, 3306/1, 3306/18, 3306/4, 3306/5, 3306/6, 3306/7, 3306/20, 3306/25, 3306/26, 3306/27, 3306/8, 3306/9, 3306/13, 3306/17, 3306/16, 3306/15, 3306/14, 3306/12, 3306/11, 3306/24, 3306/23, 3306/22, 3306/19, 3306/10, 3311, 3313/6, 4234, 4121, 3334, 3322/2, 3322/1, 3321, 3320, 3319, 3318, 3317, 3316, 4259, 4131, 4116, 4256, 3959, 3958, 3957, 3956, 3955, 3954, 3953, 3952, 3951, 3950, 3949, 3948, 3947/2, 3947/3, 3947/1, 3946, 3945, 3961, 3962, 3963, 3964, 3965, 3966, 3967, 3968, 3969, 4240, 3970/1, 3970/2, 4103/9, 4103/8, 4103/7, 4103/6, 4103/22, 4103/23, 4103/5, 4103/4, 4103/3, 4103/20, 4103/19, 4103/2, 4103/1, 4258, 4090/2, 4090/1, 4257, 4242, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067, 4102, 4101, 4099, 4098, 4097, 4096, 4095, 4094, 4093, 4092, 4091, 3960, 4229, 3306/21, 4226, 4225, 4230, 4765.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

3299/1, 3299/2, 3299/3, 3300, 3298, 3301, 3303, 3304, 3305/1, 3305/2, 3305/3, 3305/5, 3305/4, 4262, 4132, 4123, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297/1, 3297/2, 3297/3, 3297/4, 3297/5, 4122, 3306/1, 3306/2, 3306/3, 3306/18, 3306/4, 3306/5, 3306/6, 3306/7, 3306/20, 3306/25, 3306/26, 3306/27, 3306/8, 3306/9, 3306/13, 3306/17, 3306/16, 3306/15, 3306/14, 3306/12, 3306/11, 3306/24, 3306/23, 3306/22, 3306/19, 3306/10, 3311, 3313/6, 3312, 4234, 4121, 3335/2, 3335/1, 3334, 3323/2, 3323/1, 3322/2, 3322/1, 3321, 3320, 3319, 3318, 3317, 3316, 3315/2, 3314, 4259, 4131, 4116, 4103/15, 4103/16, 4256, 3959, 3958, 3957, 3956, 3955, 3954, 3953, 3952, 3951, 3950, 3949, 3948, 3947/2, 3947/3, 3947/1, 3946, 3945, 3944, 3943, 4253, 3942/2, 3961, 3962, 3963, 3964, 3965, 3966, 3967, 3968, 3969, 4240, 3970/1, 3970/2, 3970/3, 3971/1, 3971/2, 3972, 3973, 3974/1, 3974/2, 3975/1, 4103/10, 4103/9, 4103/8, 4103/7, 4103/6, 4103/22, 4103/23, 4103/5, 4103/4, 4103/3, 4103/20, 4103/19, 4103/2, 4103/1, 4258, 4090/2, 4090/1, 4089, 4088, 4087, 4257, 4086, 4242, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067, 4068, 4069, 4070, 4071, 4102, 4101, 4099, 4098, 4097, 4096, 4095, 4094, 4093, 4092, 4091, 3960, 4229, 3306/21, 4226, 4225, 4230, 4233, 4765, 4100.

OPŠTINA VRBAS

KO Bačko Dobro Polje

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

1322, 1321, 2732, 1316, 2665, 2625, 2662, 1312, 2664, 1311/3, 1309, 1308, 2660, 1600, 2651/2, 2650, 2643/2, 1601/1, 1601/3, 2744, 2654/1, 1604, 1603/1, 2617, 2735, 2736, 2618, 1387, 1388, 2615, 2737, 1386, 2620, 1385, 2619, 2738, 1462, 1601/2, 2731, 2623, 1325, 1335, 1333/2, 1333/1, 1331, 1328, 1327, 2747, 1324/1, 1334, 1332, 1330, 1329, 2621, 2743, 2746, 1326/2, 1326/1, 1323/11, 1323/10, 1323/9, 1323/8, 1323/7, 1323/6.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

1320, 1322, 1321, 1319/6, 2732, 1316, 2665, 2625, 2662, 1312, 2664, 1311/3, 1309, 1308, 2660, 2658, 1600, 2651/2, 2650, 2643/2, 1601/1, 2643/3, 1601/3, 1603/3, 2744, 2654/1, 1604, 1603/1, 2617, 2735, 2736, 2618, 1387, 1388, 2615, 2737, 1386, 2620, 1385, 2619, 2738, 1384, 1462, 1601/2, 2731, 2623, 1325, 1337, 1336, 1335, 1333/2, 1333/1, 1331, 1328, 1327, 2747, 1324/2, 1324/1, 1334, 1332, 1330, 1329, 2621, 2743, 2746, 1326/2, 1326/1, 1323/11, 1323/10, 1323/9, 1323/8, 1323/7, 1323/6, 1323/5, 1323/4.

KO Kucura

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

1593/23, 1593/24, 1593/25, 1593/26, 1593/27, 1594, 1963, 1593/28, 2805, 1595/2, 1595/1, 1587/21, 1587/20, 1587/19, 1587/18, 1587/17, 1587/16, 1587/15, 1587/14, 1587/23, 1587/23, 1587/1, 2813, 2820, 1962/3, 1596/1, 1596/2, 1596/4, 1596/6, 1596/7, 1596/8, 1596/3, 1596/5, 1596/9, 1596/21, 1596/22, 1596/10, 1596/11, 1596/12, 1596/13, 1596/14, 1596/23, 1598/1, 1598/3, 1598/4, 1598/5, 1598/6, 1599/3, 1598/9, 1599/4, 1599/5, 1599/6, 1599/7, 1599/8, 1599/1, 1599/12, 1599/13, 1599/14, 1599/23, 1599/2-d, 1600, 1601/1, 1601/2, 1602/12, 1602/15, 1602/4, 1622/1-a, 1621/5, 1621/4, 1621/3, 1621/2, 2801, 2802/1, 2800/1, 2800/2, 2800/3, 1620/9, 1620/7, 1620/192, 1620/1-a/1, 1619/2, 1619/6, 1619/3, 1619/4, 1619/5, 1619/1, 1618/6, 1618/7, 1618/5, 1618/3-b, 1618/2, 1618/11, 1618/9, 1618/1-a, 1617/4, 1617/3, 1617/2, 1617/1, 1616/2, 1616/4, 1616/6, 1616/8, 1615/7, 1615/6, 1621/1, 2802/2, 2800/4, 2800/5, 2800/6, 2800/8, 2800/7, 2800/10, 1620/3, 1620/6, 1620/5, 1620/4, 1620/2, 1957, 1649/3, 1649/2, 1649/1, 1648/3, 1648/2, 1648/10, 1648/9, 1648/8, 1648/5, 1648/6, 1647/6, 1647/7, 1647/8, 1647/5, 1647/4, 1647/3, 1646/3, 1646/2, 1646/1, 1645/2, 1645/1, 1956, 1644/3, 1644/4, 1644/5, 1644/6, 1644/1-a, 1644/2, 1644/7, 1643/4, 1643/3, 1643/2-a, 1643/1, 1642/3, 1642/2, 1642/4, 1642/1, 1641/2, 1641/9, 1641/11, 1641/3, 1641/8, 1954, 1671/4, 1671/3, 1671/2, 1671/1, 1670/3, 1670/2, 1670/5, 1670/1, 1669/2, 1669/1, 1668/21, 1668/22, 1668/6, 1668/5, 1668/4, 1668/3, 1668/2, 1668/35, 1668/34, 1668/33, 1668/26, 1668/27, 1668/9, 1668/8, 1668/10, 1668/7, 1667/2, 1667/1, 1667/4, 1667/3, 1666/7, 1666/5, 1666/4, 1666/2, 1666/3, 1666/6, 1666/1, 1665, 1664/2, 1664/1, 1663/4, 1663/2, 1663/1, 1952, 1662/19, 1662/20, 1662/3, 1662/4, 1951, 1726/3, 1726/2, 1726/5, 1727/1, 2803/1, 2803/2, 2804, 1727/2, 1727/3, 1727/4, 1728/1, 1728/5, 1728/4, 1728/2, 1728/3, 1728/6, 1729/1, 1729/14, 1729/3, 1729/2, 1729/16, 1729/12, 1729/15, 1729/10, 1729/7, 1729/9, 1729/11, 1729/8, 1729/6, 1729/13, 1729/22, 1729/19, 1729/23, 2912, 2911, 2909, 1942, 1939, 1940, 2900, 1960, 2802/4, 2802/3, 2802/5, 1618/3, 1618/8, 1618/12, 1618/10, 1648/4, 1668/20, 1668/19, 1668/18, 1668/17, 1668/16, 1668/15, 1668/14, 1668/13, 1668/12, 1668/11, 1668/24, 1668/30, 1668/25, 1668/31, 1668/29, 1668/28, 1668/23, 2910, 1734/37, 1734/36, 1734/5, 1734/35, 1734/3, 1734/34, 1734/1, 1735/1, 1735/3, 1735/4, 1735/5, 1735/2, 1734/9, 1734/26, 1734/12, 1734/11, 1734/12, 1736/3, 1736/4, 1736/1, 1734/7, 1734/42, 1735/7, 1782/4, 1734/43, 1781/11, 1831/18, 2907, 1734/8, 2009/2, 1736/10, 1736/9, 1736/8, 1736/6, 1736/5, 1736/2, 1735/33, 1734/2, 1734/16, 1734/15, 1735/10, 1735/9, 1735/8, 1735/6, 1734/17, 1734/3, 1734/4, 1734/31, 1734/6, 1734/24, 1734/25, 1781/10, 1781/6, 1782/1, 1782/5, 1782/6, 1781/4, 1781/7, 1792/7, 1792/3, 1791, 1790, 1789/7, 1789/2, 1789/8, 1789/6, 1792/1, 1792/2, 1792/15, 1823/2, 1824/4, 1825/2, 2906, 1822/22, 1823/1, 2908, 1824/2, 1823/3, 1824/3, 1824/1, 1830/8, 1830/7, 1829/4, 1829/5, 1830/6, 1830/12, 1831/9, 1831/6, 1831/7, 1831/19, 1831/8, 1829/1, 1829/13, 1829/11, 1829/14, 1829/9, 1830/11, 1831/5, 1831/10, 1831/11, 1831/12, 1831/13, 1831/14, 1831/15, 1831/2, 1831/3, 1831/10, 1825/1, 1831/16, 1831/4, 1832, 1932, 1869/1, 1869/2, 1869/3, 1869/4, 1869/5, 1869/6, 1869/7, 1869/8, 1869/9, 1870/3, 1870/4, 1870/5, 1870/6, 1831/20, 2855, 2854.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

1593/18, 1593/19, 1593/22, 1593/23, 1593/24, 1593/25, 1593/26, 1593/27, 1594, 1963, 1593/28, 2805, 1595/2, 1595/1, 1587/21, 1587/20, 1587/19, 1587/18, 1587/17, 1587/16, 1587/15, 1587/14, 1587/13, 1587/12, 1587/11, 2806, 1587/10, 1587/9, 1587/8, 1587/23, 1587/23, 1587/1, 2813, 2820, 1962/3, 1596/1, 1596/2, 1596/4, 1596/6, 1596/7, 1596/8, 1596/3, 1596/5, 1596/9, 1596/21, 1596/22, 1596/10, 1596/11, 1596/12, 1596/13, 1596/14, 1596/23, 1597, 1596/15, 1596/16, 1596/17, 1598/2, 1598/8, 1598/1, 1598/3, 1598/4, 1598/5, 1598/6, 1599/3, 1598/9, 1599/4, 1599/5, 1599/6, 1599/7, 1599/8, 1599/1, 1599/12, 1599/13, 1599/14, 1599/23, 1599/2-d, 1600, 1601/1, 1601/2, 1602/12, 1602/15, 1602/4, 1602/8, 1602/9, 1602/23, 1602/20, 1602/14, 1602/21, 1602/22, 1602/5, 1602/6, 1602/10, 1622/2, 1622/19, 1622/21, 1622/1-c, 1622/18, 1622/25, 1622/26, 1622/1-a, 1621/5, 1621/4, 1621/3, 1621/2, 2801, 2802/1, 2800/1, 2800/2, 2800/3, 1620/9, 1620/7, 1620/192, 1620/1-a/1, 1619/2, 1619/6, 1619/3, 1619/4, 1619/5, 1619/1, 1618/6, 1618/7, 1618/5, 1618/3-b, 1618/2, 1618/11, 1618/9, 1618/1-a, 1617/4, 1617/3, 1617/2, 1617/1, 1616/2, 1616/4, 1616/6, 1616/8, 1615/7, 1615/6, 1615/5, 1615/4, 1615/3, 1621/1, 2802/2, 2800/4, 2800/5, 2800/6, 2800/8, 2800/7, 2800/10, 1620/3, 1620/6, 1620/5, 1620/4, 1620/2, 1957, 1961, 1653/4, 1653/3, 1653/2, 1653/1, 1652/1, 1651/1, 1650/3, 1650/2, 1650/1, 1653/7, 1649/3, 1649/2, 1649/1, 1648/3, 1648/2, 1648/10, 1648/9, 1648/8, 1648/5, 1648/6, 1647/6, 1647/7, 1647/8, 1647/5, 1647/4, 1647/3, 1646/3, 1646/2, 1646/1, 1645/2, 1645/1, 1956, 1644/3, 1644/4, 1644/5, 1644/6, 1644/1-a, 1644/2, 1644/7, 1643/4, 1643/3, 1643/2-a, 1643/1, 1642/3, 1642/2, 1642/4, 1642/1, 1641/2, 1641/9, 1641/11, 1641/3, 1641/8, 1641/5, 1640/6, 1640/5, 1640/4, 1640/10, 1640/9, 1640/3, 1639/12, 1954, 1671/11, 1671/10, 1671/9, 1671/8, 1671/7, 1671/6, 1671/5, 1671/4, 1671/3, 1671/2, 1671/1, 1670/3, 1670/2, 1670/5, 1670/1, 1669/2, 1669/1, 1668/21, 1668/22, 1668/6, 1668/5, 1668/4, 1668/3, 1668/2, 1668/35, 1668/34, 1668/33, 1668/26, 1668/27, 1668/9, 1668/8, 1668/10, 1668/7, 1667/2, 1667/1, 1667/4, 1667/3, 1666/7, 1666/5, 1666/4, 1666/2, 1666/3, 1666/6, 1666/1, 1665, 1664/2, 1664/1, 1663/4, 1663/2, 1663/1, 1952, 1659/1, 1659/2, 1660, 1661/1, 1661/2, 1661/3, 1662/18, 1662/21, 1662/22, 1662/1, 1662/19, 1662/20, 1662/3, 1662/4, 1951, 1724/2, 1724/4, 1724/3, 1725/1, 1725/2, 1725/3, 1725/4, 1726/1, 1726/3, 1726/2, 1726/5, 1727/1, 2803/1, 2803/2, 2804, 1727/2, 1727/3, 1727/4, 1728/1, 1728/5, 1728/4, 1728/2, 1728/3, 1728/6, 1729/1, 1729/14, 1729/3, 1729/2, 1729/16, 1729/12, 1729/15, 1729/10, 1729/7, 1729/9, 1729/11, 1729/8, 1729/6, 1729/13, 1729/22, 1729/19, 1729/23, 1949, 1731/15, 1731/22, 1731/7, 1731/20, 1731/19, 1731/14, 1731/27, 1731/25, 1731/13, 1731/12, 1731/26, 1731/11, 1731/10, 1731/4, 1731/24, 1731/17, 1731/16, 1731/3, 2917, 1729/24, 2912, 2911, 2909, 1732/44, 1942, 1947, 1939, 1940, 2900, 1587/24, 1960, 2802/4, 2802/3, 2802/5, 2800/9, 1618/3, 1618/8, 1618/12, 1618/10, 1648/4, 1668/20, 1668/19, 1668/18, 1668/17, 1668/16, 1668/15, 1668/14, 1668/13, 1668/12, 1668/11, 1668/24, 1668/30, 1668/25, 1668/31, 1668/29, 1668/28, 1668/23, 1729/27, 1729/28, 1729/29, 1729/26, 1729/25, 1593/30, 1593/20, 1593/21, 2910, 1734/40, 1734/28, 1734/10, 1734/39, 1734/38, 1734/30, 1734/27, 1734/26, 1734/37, 1734/36, 1734/5, 1734/35, 1734/3, 1734/34, 1734/1, 1735/1, 1735/3, 1735/4, 1735/5, 1735/2, 1734/9, 1734/26, 1734/12, 1734/11, 1734/12, 1734/41, 1733/6, 1733/5, 1733/2, 1733/1, 1736/3, 1736/4, 2012/2, 1736/1, 2012/3, 1734/7, 1734/42, 1735/7, 1736/11, 1783/9, 1782/4, 1734/43, 2009/1, 1792/5, 1781/12, 1782/3, 1789/9, 1781/11, 1831/18, 2907, 1734/8, 2011/1, 2011/3, 2010/1, 2010/2, 2009/2, 1736/10, 1736/9, 1736/8, 1736/6, 1736/5, 1736/2, 1735/33, 1734/2, 1734/16, 1734/15, 1735/10, 1735/9, 1735/8, 1735/6, 1734/23, 1734/22, 1734/21, 1734/20, 1734/19, 1734/18, 1734/17, 1734/3, 1734/4, 1734/31, 1734/6, 1734/24, 1734/25, 1781/14, 1781/10, 1781/6, 1782/1, 1782/5, 1782/6, 1782/2, 1782/8, 1782/7, 1782/1, 1782/8, 1781/4, 1781/7, 1781/13, 1781/3, 1781/2, 1792/9, 1792/14, 1792/7, 1792/3, 1791, 1790, 1789/7, 1789/2, 1789/5, 1789/4, 1789/3, 1789/8, 1789/6, 1792/1, 1792/2, 1792/15, 1792/6, 1792/4, 1792/8, 1822/17, 1823/2, 1824/4, 1825/2, 1826/4, 1822/20, 1936/1, 1822/21, 1822/5-d, 2906, 1822/22, 1823/1, 2908, 1824/2, 1826/7, 1833/1, 1822/19, 1822/24, 1822/18, 1823/3, 1824/3, 1824/1, 1826/3, 1826/2, 1826/5, 1826/6, 1826/8, 1830/8, 1830/7, 1829/4, 1829/5, 1830/6, 1830/12, 1831/9, 1831/6, 1831/7, 1831/19, 1831/8, 1829/1, 1829/13, 1829/11, 1829/14, 1829/9, 1830/11, 1831/5, 1831/10, 1831/11, 1831/12, 1831/13, 1831/14, 1831/15, 1831/2, 1831/3, 1831/10, 1789/1, 1825/1, 1827/6, 1831/16, 1831/4, 1832, 1932, 1869/1, 1869/2, 1869/3, 1869/4, 1869/5, 1869/6, 1869/7, 1869/8, 1869/9, 1870/3, 1870/4, 1870/5, 1870/6, 1870/7, 1870/8, 1870/9, 1870/10, 1871/1, 1871/2, 1871/3, 1871/30, 1831/20, 1935, 2856, 2858, 2855, 2854, 2853.

KO Vrbas atar

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

3503, 2942, 2941, 3475, 2940, 2939, 2938, 3471, 3055, 3056, 3474, 3054, 3084, 3057, 3062/3, 3062/2, 3063/3, 3063/1, 3052, 3047/2, 3048, 3049/3, 3049/6, 3049/7, 3050, 3049/5, 3049/4, 3049/2, 3049/1, 3047/1, 3053, 3051, 3063/2, 3473, 3478.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

3062/1, 3503, 2942, 2941, 3475, 2940, 2939, 2938, 3471, 3055, 3056, 3474, 3054, 3084, 2944, 2936, 2935, 2934, 2931/1, 2930, 2931/2, 3058, 3057, 3062/3, 3062/2, 3063/3, 3063/1, 3052, 3044, 3047/2, 3048, 3049/3, 3049/6, 3049/7, 3050, 3049/5, 3049/4, 3049/2, 3049/1, 3047/1, 3046, 3045, 3053, 3051, 3063/2, 2945, 2943, 3473, 3478.

KO Zmajevo

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

2307, 2311, 2310, 2309, 2308/2, 2308/1, 4001.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

2307, 2313, 2312, 2311, 2310, 2309, 2308/2, 2308/1, 4001, 4012.

OPŠTINA KULA

KO Crvenka

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

9500, 9677, 9324, 9506, 9505, 9679, 9504, 9327, 9501, 9323, 9680, 9499, 9514, 9233/1, 9233/19, 9233/18, 9233/17, 9233/16, 9233/15, 9233/14, 9233/13, 9233/12, 9233/11, 9233/10, 9233/9, 9233/8, 9233/7, 9233/6, 9233/5, 9233/4, 9233/3, 9199, 9200, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9210, 9211, 9213, 9214, 9215, 9216, 9217, 9218, 9219, 9220/1, 9220/2, 9221, 9222, 9223, 9224, 9225, 9226, 9227/1, 9227/2, 9228, 9229, 9664/2, 9040, 9039, 9038, 9037, 9036, 9035, 9034, 9033, 9032, 9031, 9030, 9029, 9028, 9371, 9372, 9026, 9373, 9027, 9374, 9410, 9409/2, 9413/1, 9424/2, 9707, 9538, 9427, 9428, 9429/1, 9429/2, 9431/1, 9431/2, 9537, 9696, 9528, 9706, 9527, 9694, 9647, 9522, 9650, 9518, 9516, 9519, 9495/2, 9663, 9551, 9666/2, 9498/2, 9233/2, 9212, 9515, 9652, 9230, 9494, 9651, 9517, 9708, 9430, 9526, 9695, 9432, 9433, 9412.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

9500, 9677, 9324, 9506, 9505, 9679, 9504, 9327, 9501, 9323, 9680, 9328, 9499, 9514, 9233/1, 9265, 9264, 9263, 9262, 9261, 9260, 9259, 9233/19, 9233/18, 9233/17, 9233/16, 9233/15, 9233/14, 9233/13, 9233/12, 9233/11, 9233/10, 9233/9, 9233/8, 9233/7, 9233/6, 9233/5, 9233/4, 9233/3, 9199, 9200, 9201, 9202, 9203, 9204, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9210, 9211, 9213, 9214, 9215, 9216, 9217, 9218, 9219, 9220/1, 9220/2, 9221, 9222, 9223, 9224, 9225, 9226, 9227/1, 9227/2, 9228, 9229, 9664/2, 9040, 9039, 9038, 9037, 9036, 9035, 9034, 9033, 9032, 9031, 9030, 9029, 9028, 9371, 9372, 9026, 9373, 9025, 9027, 9374, 9410, 9409/2, 9413/1, 9424/2, 9707, 9538, 9427, 9428, 9429/1, 9429/2, 9431/1, 9431/2, 9537, 9696, 9528, 9706, 9527, 9694, 9647, 9648, 9522, 9650, 9518, 9516, 9519, 9495/2, 9663, 9551, 9666/2, 9498/2, 9668, 9233/2, 9673/2, 9212, 9515, 9652, 9230, 9494, 9651, 9517, 9646, 9708, 9423/2, 9430, 9525, 9526, 9695, 9432, 9435, 9436/1, 9436/2, 9434, 9433, 9413/2, 9411, 9412.

KO Kula

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

8434/2, 8419/2, 8434/1, 9829, 8736/3, 8736/2, 8735, 8733, 8732/8, 8732/9, 8732/6, 8732/5, 8732/4, 8732/3, 8732/2, 8732/10, 8732/11, 9742/1, 8731/13, 8731/11, 8731/2, 8731/4, 8731/5, 8731/6, 8731/7, 8731/8, 8731/9, 8731/10, 8754, 8755, 8756, 8757, 8765, 8766, 8767, 8768, 9992, 8859/1, 8860/1, 8861/1, 8862/1, 9991/2, 8875/1, 8874/1, 8873/1, 8872/1, 8871/1, 8870/3, 8870/1, 8869/1, 8868/1, 8867/1, 8866/1, 9969/1, 9558/1, 9559/1, 9560/1, 9561/1, 9562/1, 9562/3, 9563/1, 9564/1, 9565/1, 9565/3, 9566/1, 9567/1, 9568/3, 9568/4, 9568/5, 9569/1, 9570/1, 9973/1, 8954/2, 8955, 9522, 9523, 9524, 9525, 9526, 9527/1, 9527/2, 9528, 9529, 9533, 9534, 9536/1, 9530, 9536/2, 9538/2, 9538/1, 9539, 9540, 9541, 9543, 9544, 9542, 9545, 9518/2, 9751/2, 9519/2, 9519/1, 9518/1, 9517, 9516, 9515, 9514, 9510, 9511, 9972, 9512, 9546, 9547, 9548, 9549, 9550, 9551, 9552, 9553, 9971, 9520, 8764/1, 8863/1, 8864/1, 9752/1, 9822/2, 9741, 9739, 8440, 9733, 8419/1, 9997/2, 9993, 8732/7, 8865/1, 9568/1, 9968, 9513, 8731/3.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

8434/2, 8419/2, 8434/1, 8602/2, 8605, 9806/1, 9829, 8736/3, 8736/2, 8735, 8733, 8732/8, 8732/9, 8732/6, 8732/5, 8732/4, 8732/3, 8732/2, 8732/10, 8732/11, 9742/1, 8731/13, 8731/11, 8731/2, 8731/4, 8731/5, 8731/6, 8731/7, 8731/8, 8731/9, 8731/10, 8752, 8753, 8754, 8755, 8756, 8757, 8765, 8766, 8767, 8768, 8769/1, 8769/2, 8769/3, 9992, 8857/1, 8858/1, 8858/3, 8859/1, 8860/1, 8861/1, 8862/1, 9991/2, 8876/1, 8875/1, 8874/1, 8873/1, 8872/1, 8871/1, 8870/3, 8870/1, 8869/1, 8868/1, 8867/1, 8866/1, 9969/1, 9558/1, 9559/1, 9560/1, 9561/1, 9562/1, 9562/3, 9563/1, 9564/1, 9565/1, 9565/3, 9566/1, 9567/1, 9568/3, 9568/4, 9568/5, 9569/1, 9570/1, 9571/1, 9572/1, 9573/1, 9574/1, 9575/1, 9973/1, 8949, 8950, 8951, 8952, 8953, 8954/1, 8954/2, 8955, 9522, 9523, 9524, 9525, 9526, 9527/1, 9527/2, 9528, 9529, 9533, 9534, 9536/1, 9537, 9531, 9535, 9530, 9536/2, 9538/2, 9538/1, 9539, 9540, 9541, 9543, 9544, 9542, 9545, 9518/2, 9751/2, 9519/2, 9519/1, 9518/1, 9517, 9516, 9515, 9514, 9510, 9434, 9519/3, 9751/1, 9963, 9749, 9746/1, 9509, 9511, 9972, 9512, 9546, 9547, 9548, 9549, 9550, 9551, 9552, 9553, 9554, 9555, 9556, 9971, 9520, 9750, 9521, 8764/1, 8863/1, 8864/1, 9752/2, 9752/1, 9822/2, 8745/6, 8745/5, 8745/4, 8745/3, 8745/2, 8745/10, 8745/8, 8744/15, 8744/14, 8744/13, 8744/12, 8744/17, 8744/16, 8744/11, 8744/10, 8744/9, 8744/8, 8744/7, 8744/6, 8744/5, 8744/4, 8744/3, 8744/2, 8744/1, 8734, 8736/1, 9741, 8738/1, 8737, 9739, 8440, 9733, 9806/2, 8419/1, 9997/2, 9993, 8732/7, 9818, 8865/1, 9568/1, 9968, 9513, 9557, 9962, 9946, 8731/3, 9817, 10004, 8730, 8745/7, 9746/2.

KO Sivac

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

11556, 11397, 11682, 11391, 11389, 11695, 11543, 11696, 11386, 11491, 11375/1, 11374, 11373/2, 11373/1, 11372, 11371, 11370/3, 11370/2, 11370/1, 11369, 11368/2, 11542, 11368/1, 11367/3, 11367/2, 11367/1, 11366, 11365/2, 11365/1, 11364, 11363, 11362/1, 11361, 11360/2, 11360/1, 11359, 11358, 11357, 11356, 11355, 11354, 11486/1, 11362/2, 11380, 11541, 11385, 11686, 11384, 11705, 11377, 11378, 11664, 11121/1, 11704, 11492, 11217, 11708, 11121/2, 11120, 11215, 11216, 11210, 11209, 11208, 11207, 11206, 11205, 11204, 11203/2, 11203/1, 11202, 11201, 11200, 11199, 11197/3, 11197/2, 11197/1, 11196, 11195, 11719, 11198, 11194, 11729, 11487, 10857, 10856/2, 10853, 10845, 11496, 10856/3, 10855, 10854, 11193, 11192, 11191, 11190, 11189, 11188, 11728, 11187, 11186, 11498, 10948, 10947, 10946, 10945/2, 10945/1, 10944, 10943, 10950, 10843, 10842, 10846, 10847/1, 10851, 11760, 10850, 10564, 10565, 10566/1, 10566/2, 10619/5, 10567, 10568, 10569, 10570, 10571, 10572, 10573, 10574, 10575, 10576, 10577, 10578, 10579, 10580, 10581, 10582, 10583, 10584, 10585, 10586, 11516, 10591, 10592, 10593, 10594, 10595, 10596, 10597, 10598, 10599, 10600, 11749, 10587, 11784, 10652, 11747, 11517, 11484/2, 9656/1, 9657, 9658/1, 9658/2, 9659, 9660, 9661, 9662, 11642, 11518, 9581, 9505/1, 9516, 9529/6, 11520, 9541, 11571, 11648, 9531, 9530, 11647, 9529/4, 9529/3, 9529/2, 9526, 9528, 9527, 9529/5, 9505/2, 9506, 9507, 9508, 9580, 9579, 9578, 9577, 9576, 9575, 9574, 9572, 9571, 9573, 11982, 10844, 10558, 10559/1, 10559/2, 10559/3, 10563, 10552, 10551, 10550/2, 10549/2, 10548, 10547, 10549/1, 10550/1, 10561, 10560, 11495, 10856/1, 9656/2, 9655/2.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

11556, 11397, 11682, 11391, 11389, 11695, 11543, 11696, 11386, 11491, 11666, 11327, 11376, 11375/4, 11375/3, 11375/2, 11375/1, 11374, 11373/2, 11373/1, 11372, 11371, 11370/3, 11370/2, 11370/1, 11369, 11368/2, 11542, 11368/1, 11367/3, 11367/2, 11367/1, 11366, 11365/2, 11365/1, 11364, 11363, 11362/1, 11361, 11360/2, 11360/1, 11359, 11358, 11357, 11356, 11355, 11354, 11486/1, 11362/2, 11380, 11541, 11385, 11686, 11384, 11705, 11383, 11377, 11379, 11378, 11382, 11381, 11664, 11121/1, 11704, 11492, 11217, 11713, 11221, 11708, 11222/1, 11222/2, 11712, 11223, 11224, 11225, 11229, 11121/2, 11121/3, 11121/4, 11121/5, 11120, 11215, 11216, 11212, 11213, 11211, 11210, 11209, 11208, 11207, 11206, 11205, 11204, 11203/2, 11203/1, 11202, 11201, 11200, 11199, 11197/3, 11197/2, 11197/1, 11196, 11195, 11719, 11242, 11241, 11230, 11236, 11235, 11198, 11194, 11729, 11487, 10942, 10941, 11732, 10927, 10928, 10929, 10930/1, 10930/2, 10931, 10932, 10933, 10934, 10935, 10936, 10937, 10938, 10939, 10940, 10860, 10859/2, 10859/1, 10858, 11487, 10857, 10856/2, 10853, 10845, 11496, 10856/3, 10855, 10854, 11193, 11192, 11191, 11190, 11189, 11188, 11728, 11187, 11186, 11498, 10948, 10947, 10946, 10945/2, 10945/1, 10944, 10943, 10955, 10954, 10950, 10949, 10951, 10952, 10953, 10843, 10842, 10841, 10840, 10846, 10847/1, 10848, 10849, 10851, 11760, 10850, 10556, 10564, 10565, 10566/1, 10566/2, 10619/5, 10567, 10568, 10569, 10570, 10571, 10572, 10573, 10574, 10575, 10576, 10577, 10578, 10579, 10580, 10581, 10582, 10583, 10584, 10585, 10586, 11516, 10588, 10589, 10590, 10591, 10592, 10593, 10594, 10595, 10596, 10597, 10598, 10599, 10600, 10601, 10602, 10603, 11749, 10587, 11784, 10650, 10652, 11747, 11517, 11484/2, 9656/1, 9657, 9658/1, 9658/2, 9659, 9660, 9661, 9662, 9663, 9664/2, 9664/1, 9665, 11642, 11654/2, 11518, 9581, 9505/1, 9516, 9529/6, 9529/1, 9569, 9542, 11646, 11520, 9541, 11571, 11648, 9531, 9534, 9532, 9530, 11647, 9529/4, 9529/3, 9529/2, 9526, 9525, 9523, 9522, 9521, 9524, 9528, 9527, 9529/5, 9510/3, 9505/2, 9506, 9507, 9509, 9508, 9580, 9579, 9578, 9577, 9576, 9575, 9574, 9572, 9570, 9567, 9568, 9571, 9573, 11218, 11982, 10844, 9533, 10649, 10557, 10558, 10559/1, 10559/2, 10559/3, 10563, 10554, 10553, 10552, 10551, 10550/2, 10549/2, 10548, 10547, 10549/1, 10550/1, 10561, 10560, 10540, 10539, 10538, 10545, 11495, 11750, 10546, 11751, 11644, 11718, 11733, 11497, 10856/1, 9656/2, 9655/2, 9655/1, 9654, 9653/4, 9653/3, 9653/2, 9653/1, 9652/3, 9652/2.

GRAD SOMBOR

KO Bački Breg

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

1640, 1639, 1638, 1637, 1669, 1668, 1667, 1666, 1641, 1636, 1635, 1672, 3448, 1671, 1665, 1642, 1643, 1644, 1646, 1664, 3535, 1663, 1662, 1661, 1680, 1681, 3536, 3420, 1704, 1702, 1703, 1701, 1706, 1679/3, 1713, 1705, 3545, 1793, 1818, 1717, 1792, 1791, 1718, 1790, 1789, 1788, 1787, 1786/2, 1786/1, 1779, 1767, 1766, 1765, 1764, 1759, 1758, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 3570, 2178/1, 2179, 2175, 2174, 2173, 2172, 2171, 2170, 2169, 2167, 2166, 2165, 2164, 2163, 2162, 2161, 2160, 3572, 2159, 2158, 2157, 2156, 2155, 2154, 2153, 2152, 2151, 2150, 2146, 2145, 2144, 2143, 2142, 2141, 2140, 2137, 2136, 2135, 2134, 2133, 2131, 1645, 3573, 3561, 2181, 3574, 3546, 1719/1, 1719/2, 1719/3, 2178/2, 3571.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

1640, 1639, 1638, 1637, 1669, 1668, 1667, 1666, 1641, 1636, 1635, 1672, 3448, 1671, 1665, 1642, 1643, 1644, 1646, 1647, 1664, 3535, 1663, 1662, 1661, 1680, 1681, 1682, 1679/2, 1660, 1659, 3536, 3537, 3420, 1704, 1702, 1703, 1701, 1706, 1708, 1679/3, 1713, 1705, 3545, 1715, 1716, 1793, 1797, 1798, 1799/1, 1800, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1717, 1792, 1791, 1718, 1790, 1789, 1720, 1721, 1730, 1729, 1736, 1737, 1738, 1735, 1740, 1742, 1788, 1787, 1786/2, 1786/1, 1779, 1767, 1766, 1765, 1764, 1759, 1758, 1757, 2257, 1769, 1778, 1784, 1777, 1771, 1776, 1782, 1783, 1781, 1773, 1763, 1762, 1761, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 3569, 3570, 2178/1, 2179, 2176, 2175, 2174, 2173, 2172, 2171, 2170, 2169, 2167, 2166, 2165, 2164, 2163, 2162, 2161, 2160, 3572, 2159, 2158, 2157, 2156, 2155, 2154, 2153, 2152, 2151, 2150, 2149, 2148, 2147, 2146, 2077, 3575/1, 2145, 2144, 2143, 2142, 2141, 2140, 2137, 2136, 2135, 2134, 2133, 2131, 2130, 2129, 2128, 2127, 2126, 2125, 1645, 1648, 1770, 1772, 3573, 3561, 3548, 1768, 1785/1, 1731, 1732, 3514, 2181, 3574, 3579, 3546, 1719/1, 1719/2, 1719/3, 1723, 2178/2, 3571, 3526, 2568, 2555.

KO Bezdan

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

4503, 7837, 4504, 6466, 7836, 7850, 7965.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

4503, 7837, 4504, 6466, 7836, 7850, 7965.

KO Gakovo

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

1440, 1466, 1485, 1642, 1561, 1456, 1459, 1562, 1644, 1487/2, 1488, 1487/1, 1490, 1638, 1461, 1460, 1462, 1489, 1647.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

1439, 1440, 1466, 1485, 1467/2, 1642, 1641, 1561, 1467/1, 1456, 1459, 1486, 1562, 1644, 1487/2, 1488, 1487/1, 1490, 1638, 1461, 1460, 1462, 1489, 1647, 1463.

KO Kljajićevo

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

6650, 6649, 6645/2, 6651, 6653, 6718, 6717, 7003, 6646, 6999, 6873, 7001, 6716, 6715, 6714, 6713, 6712/2, 6712/1, 6711, 6710, 6709/2, 6709/1, 6707, 6706, 6705, 6704, 6703, 6702, 6701, 6700, 6699, 6698, 6697, 6696, 6695, 6694, 6693, 6692/5, 6692/1, 6691, 6690, 6689, 6688, 6687, 6686, 6685, 6684, 6683, 6682, 6858, 6857, 6856/3, 6856/2, 6856/1, 6855, 6854, 6853, 6852, 6851, 6850, 6849, 6848, 6847, 6846, 6845, 6844, 6843, 6842, 6905, 6121, 6120, 6119, 6118, 6117, 6116, 6115, 6114, 6113, 6112, 6111, 6110, 6075, 6076, 6077, 6078/1, 6078/2, 6079, 6080, 6081, 6082, 6083, 6084, 6085, 6086, 6087, 6088, 6089, 6090, 6092, 6093, 6094, 6095, 6096/1, 6097, 6098, 6099, 7017, 5982, 5981, 5980, 5979, 5978, 5977, 5976, 5975, 5974, 7028, 6180, 6181, 6182, 6183, 6184, 6185, 6186, 6187, 6188, 6189, 6190, 6191, 6192, 6193, 6194, 7016, 5857, 5858, 5859, 5860, 5861, 5862, 5863, 5864, 5865/1, 5865/2, 5866, 5867, 5868, 5869, 5870, 5871, 5872, 5873, 5874, 5875, 5876, 5877, 5878, 5879, 5853, 5852, 5823, 5881, 5824, 5851, 6876, 5822, 5821, 5820, 5819, 5815, 5814, 5813, 5812, 5811, 6875, 7026, 6880, 5854, 5630, 5631, 5632, 5633, 5634, 5635, 5636, 5637, 5638, 5639, 5640, 5641, 5642, 5643, 5474, 5473, 5472, 5471, 5469, 5470, 5468, 5467, 5466/3, 5466/2, 5466/1, 5465, 5464, 5463/2, 5463/1, 5462, 5461, 5460, 5662, 5663, 5664, 5670, 5671, 5672, 5673, 5674/1, 5674/2, 5675, 5676, 5677, 5678, 5679, 5669, 5680, 5681, 5682/1, 5683, 5684, 5685, 5686, 5687, 5688, 5689, 5690, 5691, 5692, 5693, 5694, 5695, 5696, 6882, 5425, 5424, 5423, 5422, 5421, 5420, 5419, 5418, 5417, 5416, 5415, 5414, 5405, 5402, 5401, 5400, 5399, 5398, 5397, 5396, 5395, 5394, 5393, 5392, 5391, 5390, 5389, 5388, 5387, 5386, 5385, 5384, 5383, 5382, 5381, 5380, 5379, 5378, 5360, 7038, 5361, 5340, 6883, 6652, 6708, 7006, 7010, 6091, 7034, 7035, 5364, 7036, 7014, 7015, 6096/2, 5682/2.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

6650, 6649, 6647, 6648, 6645/2, 6651, 6653, 6718, 6717, 6654, 7003, 6655, 6656, 6657, 6658, 6659, 6646, 6999, 6873, 7001, 6716, 6715, 6714, 6713, 6712/2, 6712/1, 6711, 6710, 6709/2, 6709/1, 6707, 6706, 6705, 6704, 6703, 6702, 6701, 6700, 6699, 6698, 6697, 6696, 6695, 6694, 6693, 6692/5, 6692/1, 6691, 6690, 6689, 6688, 6687, 6686, 6685, 6684, 6683, 6682, 6746, 6745, 6744, 6743, 6742, 6741, 6740, 6739, 6860, 6859, 6858, 6857, 6856/3, 6856/2, 6856/1, 6855, 6854, 6853, 6852, 6851, 6850, 6849, 6848, 6847, 6846, 6845, 6844, 6843, 6842, 6841, 6840, 6839, 6905, 6124, 6123, 6122, 6121, 6120, 6119, 6118, 6117, 6116, 6115, 6114, 6113, 6112, 6111, 6110, 6109, 6108, 6107, 6106, 6072, 6073, 6074, 6075, 6076, 6077, 6078/1, 6078/2, 6079, 6080, 6081, 6082, 6083, 6084, 6085, 6086, 6087, 6088, 6089, 6090, 6092, 6093, 6094, 6095, 6096/1, 6097, 6098, 6099, 7017, 5986, 5984, 5983, 5982, 5981, 5980, 5979, 5978, 5977, 5976, 5975, 5967, 5970, 5971, 5973, 5974, 7028, 6170/1, 6170/2, 6171, 6172, 6173, 6174, 6176, 6177, 6178, 6179, 6180, 6181, 6182, 6183, 6184, 6185, 6186, 6187, 6188, 6189, 6190, 6191, 6192, 6193, 6194, 7016, 5857, 5858, 5859, 5860, 5861, 5862, 5863, 5864, 5865/1, 5865/2, 5866, 5867, 5868, 5869, 5870, 5871, 5872, 5873, 5874, 5875, 5876, 5877, 5878, 5880/1, 5879, 5853, 5852, 5823, 5881, 5824, 5851, 7027, 6876, 5822, 5821, 5820, 5819, 5815, 5814, 5813, 5812, 5811, 5810, 5809, 6875, 7026, 5850, 6880, 5854, 5849, 7033, 5626, 5627, 5629, 5630, 5631, 5632, 5633, 5634, 5635, 5636, 5637, 5638, 5639, 5640, 5641, 5642, 5643, 5644/1, 5644/2, 5645, 5646, 5474, 5473, 5472, 5471, 5469, 5470, 5468, 5467, 5466/3, 5466/2, 5466/1, 5465, 5464, 5463/2, 5463/1, 5462, 5461, 5460, 5459, 5458, 5457, 5656, 5657, 5658, 5659, 5660, 5661, 5662, 5663, 5664, 5670, 5671, 5672, 5673, 5674/1, 5674/2, 5675, 5676, 5677, 5678, 5679, 5669, 5667, 5680, 5681, 5682/1, 5683, 5684, 5685, 5686, 5687, 5688, 5689, 5690, 5691, 5692, 5693, 5694, 5695, 5696, 6882, 5425, 5424, 5423, 5422, 5421, 5420, 5419, 5418, 5417, 5416, 5415, 5414, 5405, 5402, 5401, 5400, 5399, 5398, 5397, 5396, 5395, 5394, 5393, 5392, 5391, 5390, 5389, 5388, 5387, 5386, 5385, 5384, 5383, 5382, 5381, 5380, 5379, 5378, 5377, 5376, 5375, 5374, 5373, 5372/3, 5372/2, 5372/1, 5360, 7038, 5361, 5362, 5344, 5340, 5339, 5365, 6883, 5349, 5350, 5351, 5352, 5353, 5354, 5355, 5356, 5357, 5358, 6652, 6708, 7006, 7010, 6091, 5985, 5817, 5816, 5818, 7034, 7035, 5364, 7009, 5628, 7036, 7014, 7015, 6175/1, 6096/2, 5682/2.

KO Kolut

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

1860, 3123, 1863, 3128, 1867/1, 3129, 1870/1.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

1860, 3123, 1863, 3128, 1867/1, 3129, 1870/1.

KO Sombor

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

12484, 12468, 12469, 27984, 28292, 12480, 12478, 12483, 12486/1, 12492, 12486/6, 27985, 28298, 27961, 13377/1, 13376, 13367, 13366, 13365, 13364/2, 28301, 13272, 13273, 13274, 13275, 13276, 13277, 13278, 13279, 13280, 13281, 13283, 13285, 13286, 13287, 13288, 13289/1, 13289/2, 13290, 13291, 13292, 13293, 13294, 13295, 13296, 13297, 13299, 13300, 13301, 13302, 13303, 13304, 13305, 13306, 16043, 16044, 16045, 16046, 16047, 16048, 16049/1, 16049/2, 16049/3, 16050, 16051, 16052, 16054, 16055, 16056, 16057, 16058, 16059, 16060, 16061, 16062, 16063, 16064, 16065, 16066, 16067, 16068, 16069, 16070, 16071, 16072/1, 16072/2, 16073, 16074, 16076, 16077/2, 16078, 16079, 16080/1, 16080/2, 16081, 16082, 16083, 16084, 16085, 16086, 16087, 16088, 28322, 17411/1, 17411/2, 17412, 17416/2, 17416/4, 17416/6, 13363, 13362, 13361, 13360, 13359, 13358, 13357, 13356, 13355, 13354, 13353, 13352, 13351, 13350, 13346, 13345, 13344, 13343, 13342, 13341, 13340, 13339, 13337, 13336, 13335, 13334, 13333, 13332, 13331, 13330, 13329, 13328, 13327, 13326, 13325, 13324, 13323, 13322, 13321, 13320, 13319, 13318, 13317/2, 13317/1, 13316, 13315, 13314, 13313, 13312, 13311, 13310, 13309, 13308, 13307, 28314, 16024/1, 16024/2, 16025, 16026, 16027, 16028, 16029, 16030, 16031, 16032, 16033, 16034, 16035, 16036, 28321, 28013, 17419, 17409/1, 28143, 17384, 17385, 17386, 17387, 17388, 17389, 17390, 17391, 17392, 17393, 17394, 17395, 17396, 17397, 17398, 17399, 17403, 17405, 17406, 17487, 17488, 17489, 17490, 17491, 17492, 17483, 17482, 17481, 17480, 17479, 17478, 17477, 17476, 17475/1, 17474, 28377, 17486, 28106, 17944, 17943, 17942, 17941, 17940, 17939, 17938, 17521/4, 17521/3, 17935/4, 17935/7, 17935/79, 17935/81, 17935/82, 17935/8, 17935/83, 17935/75, 17935/74, 17935/54, 17935/49, 17935/50, 17935/53, 17935/73, 17935/76, 17935/35, 17935/40, 17935/41, 17935/46, 17935/47, 17935/48, 17935/51, 17935/52, 17935/72, 17935/77, 17929/13, 17929/4, 17929/12, 17929/11, 17929/10, 17929/9, 17929/2, 17929/1, 17928/3, 17928/2, 17928/1, 28437, 17922, 28166, 28119, 28668, 18197, 18196, 28670, 27972, 18728, 18726, 18722, 18721, 18716, 18719, 18717, 18718, 18723, 18725, 18727, 18729, 18714, 18711, 18710, 18708, 18715, 18703, 18702, 18697, 18701, 18704, 18707, 18698, 18696, 18695, 18706, 18705, 18700, 18699, 18689, 18690, 18691, 18693, 18694, 28662, 28041, 28681, 18669, 18672, 18679/2, 18680, 18663, 18664, 18665, 18666, 18667, 18670, 18671, 18673, 18674, 18675, 18676, 18677, 18678, 18681, 18679/1, 18651/1, 28678, 18614, 18615, 18621/1, 18621/2, 18621/3, 18621/4, 18622, 18631, 18632/1, 18632/2, 18632/3, 18633/2, 18633/3, 18632/4, 18644/2, 18644/1, 18634/4, 18634/3, 18634/2, 18634/1, 18630, 18623, 18629, 18636/1, 18636/2, 18641/1, 18641/2, 18643, 28046, 12488/3, 12486/4, 16075, 27973, 28375, 28379, 17522/1, 17932/3, 28037, 17932/1, 17932/15, 17932/14, 17932/11, 17932/8, 17932/13, 17932/17, 17932/16, 17932/12, 17932/18, 27970, 28435, 17521/1, 18651/2, 17932/2, 28666, 28294, 12479, 28176, 28433, 16077/1, 17521/2, 17522/4, 17475/2, 13377/4, 13377/2, 13377/3, 13378/2, 13375, 17416/3, 17416/5, 17416/1.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

12484, 12468, 12469, 28297, 27984, 28292, 12480, 12478, 12482, 12481, 12483, 12486/1, 12488/2, 12491, 12492, 12486/6, 27985, 28298, 27961, 13380/1, 13379/1, 13378/1, 13377/1, 13376, 13367, 13366, 13365, 13364/2, 13364/1, 13243, 13244, 13245, 13246, 13247, 28301, 13249, 13250, 13251, 13252, 13253, 13254, 13255, 13256, 13257, 13258, 13259, 13260, 13262, 13263, 13264, 13265, 13266, 13267, 13268, 13269, 13270, 13271/1, 13271/2, 13272, 13273, 13274, 13275, 13276, 13277, 13278, 13279, 13280, 13281, 13283, 13285, 13286, 13287, 13288, 13289/1, 13289/2, 13290, 13291, 13292, 13293, 13294, 13295, 13296, 13297, 13299, 13300, 13301, 13302, 13303, 13304, 13305, 13306, 16043, 16044, 16045, 16046, 16047, 16048, 16049/1, 16049/2, 16049/3, 16050, 16051, 16052, 16054, 16055, 16056, 16057, 16058, 16059, 16060, 16061, 16062, 16063, 16064, 16065, 16066, 16067, 16068, 16069, 16070, 16071, 16072/1, 16072/2, 16073, 16074, 16076, 16077/2, 16078, 16079, 16080/1, 16080/2, 16081, 16082, 16083, 16084, 16085, 16086, 16087, 16088, 28322, 17411/1, 17411/2, 17412, 17416/2, 17416/4, 17416/6, 13363, 13362, 13361, 13360, 13359, 13358, 13357, 13356, 13355, 13354, 13353, 13352, 13351, 13350, 13346, 13345, 13344, 13343, 13342, 13341, 13340, 13339, 13337, 13336, 13335, 13334, 13333, 13332, 13331, 13330, 13329, 13328, 13327, 13326, 13325, 13324, 13323, 13322, 13321, 13320, 13319, 13318, 13317/2, 13317/1, 13316, 13315, 13314, 13313, 13312, 13311, 13310, 13309, 13308, 13307, 28314, 16024/1, 16024/2, 16025, 16026, 16027, 16028, 16029, 16030, 16031, 16032, 16033, 16034, 16035, 16036, 16037, 16038, 16039, 16040, 16041, 16042, 28321, 28013, 28318, 17419, 15920, 15919, 15918, 15917, 15916, 15914, 15915, 15913, 15912, 15911, 15910, 17409/2, 17409/1, 28143, 17379, 17380, 17381, 17382, 17383, 17384, 17385, 17386, 17387, 17388, 17389, 17390, 17391, 17392, 17393, 17394, 17395, 17396, 17397, 17398, 17399, 17403, 17405, 17406, 17408, 17487, 17488, 17489, 17490, 17491, 17492, 17493, 17494, 17495, 17485, 17484, 17483, 17482, 17481, 17480, 17479, 17478, 17477, 17476, 17475/1, 17474, 17473, 28377, 17486, 28106, 17946, 17945, 17944, 17943, 17942, 17941, 17940, 17939, 17938, 17521/4, 17521/3, 17934, 17935/3, 17935/4, 17935/7, 17935/79, 17935/81, 17935/80, 17935/78, 17935/6, 17935/82, 17935/8, 17935/83, 17935/75, 17935/74, 17935/54, 17935/49, 17935/50, 17935/53, 17935/73, 17935/76, 17935/84, 17935/25, 17935/26, 17935/29, 17935/30, 17935/34, 17935/35, 17935/40, 17935/41, 17935/46, 17935/47, 17935/48, 17935/51, 17935/52, 17935/72, 17935/77, 17935/55, 17929/13, 17929/4, 17929/12, 17929/11, 17929/10, 17929/9, 17929/2, 17929/1, 17928/3, 17928/2, 17928/1, 28437, 17922, 17921, 28166, 28119, 28668, 18194, 18195, 28669, 18197, 18196, 28670, 27972, 18738, 18733, 18728, 18726, 18722, 18721, 18716, 18713, 18719, 18717, 18718, 18723, 18725, 18727, 18729, 18732, 18734, 18737, 18739, 18714, 18711, 18710, 18708, 18715, 18703, 18702, 18697, 18701, 18704, 18707, 18698, 18696, 18695, 18706, 18705, 18700, 18699, 18689, 18690, 18691, 18693, 18694, 18692, 28662, 18686, 18685, 18650, 28041, 28681, 18669, 18672, 18679/2, 18680, 18659, 18661, 18662, 18663, 18664, 18665, 18666, 18667, 18670, 18671, 18673, 18674, 18675, 18676, 18677, 18678, 18681, 18682, 18679/1, 18683, 18684, 18653, 18652, 28680, 18651/1, 18583, 18584, 18586, 18587, 18594, 18595, 28678, 18602, 18603, 18608, 18609, 18614, 18615, 18621/1, 18621/2, 18621/3, 18621/4, 18622, 18631, 18632/1, 18632/2, 18632/3, 18633/1, 18633/2, 18633/3, 18632/4, 18644/2, 18644/1, 18634/4, 18634/3, 18634/2, 18634/1, 18630, 18623, 18619/6, 18619/5, 18619/2, 18613, 18616, 18619/1, 18620/2, 18620/3, 18620/4, 18624, 18629, 18636/1, 18636/2, 18641/1, 18641/2, 18643, 28046, 21365, 28042, 28679, 21373/1, 12488/3, 12486/4, 16075, 27973, 28375, 28379, 17522/1, 17932/3, 28037, 17932/4, 17932/1, 17932/15, 17932/14, 17932/11, 17932/10, 17932/9, 17932/8, 17932/7, 17932/13, 17932/17, 17932/16, 17932/12, 17932/18, 27970, 28435, 17521/1, 28040, 18651/2, 17932/2, 28666, 18712, 28324, 12490/1, 28294, 12479, 28176, 13261, 28376, 17360/1, 28433, 17935/70, 21364, 17361, 17935/71, 16077/1, 17521/2, 17522/4, 17522/3, 17522/2, 17475/2, 13377/4, 13377/2, 13377/3, 13378/2, 13379/2, 13380/2, 13375, 17360/2, 17416/3, 17416/5, 17416/1.

KO Stapar

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

2591, 2590, 2589, 2588, 2587, 2586, 2592, 2623, 2622, 2621, 2620, 2619, 2618, 2617, 2616, 2615/2, 2656, 2657/1, 2657/2, 2658, 2659, 2612, 2611, 2610, 2609, 2608, 2607, 2606, 2605, 2604, 2603, 2600, 2601, 2602, 2599, 2598/3, 2598/2, 2598/1, 2597, 5289, 2640, 2585, 2584, 2583.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

2591, 2590, 2589, 2588, 2587, 2586, 2592, 2623, 2622, 2621, 2620, 2619, 2618, 2617, 2616, 2615/2, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657/1, 2657/2, 2658, 2659, 2613, 2612, 2611, 2610, 2609, 2608, 2607, 2606, 2605, 2604, 2603, 2600, 2601, 2602, 2599, 2598/3, 2598/2, 2598/1, 2597, 2596, 2595, 5289, 2614, 2640, 2615/1, 2585, 2584, 2583, 2582, 2581, 2580, 2542, 2541, 2624.

NAPOMENA:

U slučaju neslaganja popisa katastarskih parcela i grafičkog prikaza, zbog eventualne greške u očitavanju ili naknadnih promena na terenu zbog održavanja katastarskog operata, merodavna je situacija u Referalnoj karti broj 2.

(9)

U Uredbi o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene transnacionalnog gasovoda „Južni tok” („Službeni glasnik RS”, broj 119/12), u podpoglavljima „5.1.3. Spisak parcela za potpunu eksproprijaciju, „5.2. Pravila uređenja i građenja sistema transnacionalnog gasovoda” i „5.3. Pravila ukrštanja koridora gasovoda sa drugim infrastrukturnim sistemima”, postojeći tekst se u celosti zamenjuje novim koji glasi:

„5.1.3.Spisak parcela za potpunu eksproprijaciju

Spisak katastarskih parcela planiranih za potpunu eksproprijaciju je definisan u skladu sa projektnim, tehničko tehnološkim, rešenjem osnovnih i pratećih objekata gasovoda.

Potpuna eksproprijacija se sprovodi za potrebe formiranja građevinskih parcela merno regulacionih, kompresorskih stanica, otpremno/prijemnih stanica, blok stanica i pristupnih puteva.

Katastarske parcele za potpunu eksproprijaciju u funkciji izgradnje objekata gasovoda nalaze se na sledećim teritorijama lokalnih samouprava, odnosno u katastarskim opštinama:

Grad Zaječar;

OČM1 i MS1, KO Prlita: 5313, 5257, 5258, 5259, 5249, 5248, 5247, 5246, 5245; 5213, 5306, 5220/1, 5217, 5307, 5221/1, 5218, 5308, 5222/1, 5219, 5311, 5223/1, 5225, 5309, 5224/1, 5226, 5227, 5228, 5229, 5230, 5231, 5232, 5245, 5246, 5247, 5248, 5249, 5250, 5251, 5252, 5253, 5254, 5255, 5256, 5257, 5258, 5259, 5287;

BS2, PČM1, KO Grlište: 18552, 18547, 19658, 19588, 18887, 19652, 18070, 18884, 18557, 18111, 18883, 19636, 18110, 18882, 19638, 18109, 18855, 19645, 18108, 18852, 19657/1, 18107, 18851, 19539/2, 18106, 18850, 19516, 18117, 18847, 19594, 18116, 18846, 19587, 18114, 18845, 19585, 18113, 18844, 19583, 18112, 18843, 18574, 18154, 18842, 18289/1, 18155, 18841, 18288, 18156, 18840, 18559, 18157, 18837, 19632, 18158, 18836, 18287, 18159/2, 18835, 18284, 18159/1, 18790, 19633, 18981, 18789, 18254, 18980, 18788, 18253, 18987, 18778, 18252, 18979, 18777/1, 18251, 18987, 18776, 18250, 18970, 18739, 19644, 18971, 18719, 18243, 18969, 18720, 18244, 18968, 18721, 18245, 18967, 18722, 18246, 18964, 19642, 18247, 18962, 18718, 18248, 18961, 18717/1, 18249, 18959, 18716, 19643, 18958, 18715, 18210, 18957, 18714, 18209, 18956, 19646, 19523, 18955, 18691, 19642, 18954, 19638, 19641, 18953, 19637, 18208, 18951, 19522, 19640, 18950, 18563/2, 18160, 18948, 18563/1, 18159/1, 18947, 18562, 18069, 18946/2, 18559, 18902, 18946/1, 18925, 18901, 18945, 18916, 18900, 18940, 18915, 18888, 18935, 18910, 18886, 18934, 18903.

Opština Boljevac;

BS3, KO Bačevica: 1868/1, 1868/2, 1414, 2171/1, 3011, 4230, 1415, 2171/1, 3012/3, 4233, 1416, 2172/1, 3012/4, 4235, 1817, 2172/2, 3014, 4237, 1868/1, 2900, 3020, 7301, 1875, 2901, 3024, 7303, 1876/1, 2902/1, 3027, 7315, 1878/1, 2903, 3642, 7322, 1888, 2922, 3643, 7323, 1891, 2946, 3644, 7329, 1893, 2947, 3647, 7329, 1894, 2949, 3648, 7344, 1914, 2958, 3649, 2958, 3650, 2959, 3651, 2972/2, 3654, 2972/2, 3690, 2973, 3692, 2974, 2975, 2976, 2977, 2989.;

BS4, KO Krivi Vir: 5455, 5454, 9755, 5454, 9667, 12903, 5455, 9676/1, 12910, 5457, 9676/2, 5461/1, 9676/3, 5495, 9682, 5496, 9683, 5497/1, 9684, 5498, 9685, 5520/2, 9698, 5521, 9706/2, 5455, 9707, 5454, 9708, 5520/1, 9709, 5521, 9710, 5520/2, 9721, 9733, 9734, 9735, 9737, 9735, 9720.

Opština Paraćin;

BS5 i MS2, KO Bošnjane: 1688/2, 1696, 1697/2, 1214, 1406/15, 1714, 2023/24, 3378, 1216/1, 1406/16, 1715, 2023/25, 3393, 1216/2, 1406/21, 1716/2, 2023/29, 3402/1, 1395, 1406/26, 1722/1, 2023/30, 3402/3, 1382/1, 1406/28, 1722/2, 2023/31, 1214, 1406/29, 1722/4, 2023/32, 1218, 1406/30, 1723/2, 2023/34, 1225, 1407, 1724, 2023/35, 1226, 1408, 1725, 2023/36, 1232, 1408/25, 1738/1, 2023/45, 1233/2, 1410, 1738/2, 2023/46, 1233/1, 1411, 1739, 2023/47, 1239/1, 1412, 1740, 2023/48, 1414, 1741/1, 2023/49, 1415, 1741/2, 2023/54, 1416/11, 1742/1, 2023/55, 1416/12, 1742/2, 2023/46, 1416/6, 1743/3, 2023/60, 1464, 1758, 2023/28, 1465/1, 1760/2, 2023/27, 1465/4, 1761/2, 2023/26, 1416/10, 1762/3, 2023/33, 1416/9, 1762/2, 1696, 1743/3, 1697/2, 1757, 1688/2, 1756/1, 1756/3, 1755/2, 1755/1, 1732, 1733/1, 1733/2, 1734, 1735, 1736, 1737, 1721, 1718, 1717, 1713, 1712, 1759, 1762/1, 1762/2, 1730/1, 1730/2, 1729, 1733/1, 1733/2.

Opština Despotovac; BS6, KO Brestovo: 1976, 1526, 1653, 1780, 1801/1, 1900, 2704, 1527, 1654, 1782, 1802, 1901, 2705, 1549, 1656, 1787, 1803, 1905, 2706, 1530, 1657, 1789, 1804, 1906, 2707, 1531, 1658/1, 1790, 1805, 1907, 2708, 1532/1, 1658/2, 1791, 1819, 1908, 2709, 1532/2, 1659/1, 1821, 1909, 1537, 1659/2, 1822, 1912/1, 1538, 1660/1, 1823, 1912/2, 1543, 1660/2, 1824, 1916/1, 1544/1, 1661, 1825, 1916/2, 1544/2, 1663, 1832/1, 1976, 1545, 1672, 1832/2, 1913/1, 1546, 1674, 1832/3, 1914, 1559, 1675, 1832/4, 1915, 1560, 1677/1, 1834/3, 1976, 1564, 1677/3, 1835/2, 1911, 1558/1, 1678, 1835/3, 1910, 1558/2, 1836/1, 1553, 1836/2, 1551, 1837, 1550, 1838, 1547, 1851/1, 1851/2, 1852/1, 1854, 1855, 1856, 1899, 1820.

Opština Svilajnac; BS7, KO Kušiljevo: 246, 222, 304, 1819, 2703, 13310, 4603, 223, 305, 1821, 2738, 13311, 4607, 224, 306, 1857, 2733, 13312, 225, 1859, 2729, 13313, 226, 1860, 2727, 13314, 227, 1863, 2703, 13315, 228, 1864, 2701, 13316, 229, 2694, 13498, 230, 2739, 13688, 231, 2741/1, 13685, 232, 2741/2, 233, 2737, 234, 2736, 235, 2735, 236, 2734, 237, 2776, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 266, 267, 270, 269.

Opština Žabari; BS8, KO Porodin: 12312, 12313, 12067/1, 13537, 11905, 12067/2, 13538, 11904, 12069, 13540, 11721, 12289, 13582, 11651, 12291/1, 13582, 11650, 12295, 13642, 11649, 12312, 13639/3, 11648/2, 12313, 13624, 11648/1, 12575, 13615, 11647, 12792/1, 13543, 11646, 12458, 13545, 11637, 12457, 13542, 12456, 13541, 12454, 13609, 12453, 13540, 12452, 13612, 12451, 13539, 12450/2, 13644, 12450/1, 13538, 13622, 13642, 12297, 13537, 12296, 13547/2, 12294, 12293, 12290, 12072, 12073, 12286; K1, KO Porodin: 12742, 12743, 12744, 12745, 12746, 12747, 12748, 12749, 12750, 12751, 12752, 12753, 12754, 12755, 12756, 12757, 12758, 13635, 12766, 12767, 12768, 12769, 12770, 12771, 13636, 12910, 12911, 12912, 12913, 12914, 12915, 12916, 12791, 13625, 12790, 13510, 12789, 13626, 12788/1, 12726, 12788/2, 13632, 12787, 12725, 12786, 12724, 12785, 12723, 12784, 12722, 12783, 12721, 12782, 12720, 12781, 12719, 12780/3, 12718, 12780/1, 12717, 12780/2, 12716, 12779, 12715, 12778, 12714, 12778/1, 12713, 12778/2, 12712, 12777, 12617, 12776, 12616, 12774, 12615, 12773, 12614, 12772, 12612, 12771, 12611, 12770, 12610, 12769, 12609, 12768, 13634, 12767, 12601, 12766, 12600, 13635, 12599, 12758, 12598, 12757, 12597, 12756, 12598, 12755, 13639, 12759, 12760, 12761, 12762, 12763, 13511, 13637, 13633, 13630.

Grad Smederevo; BS9, KO Lugavčina: 3979, 3978, 2511, 3658, 3861, 4015, 5678, 2513, 3659, 3860, 4016, 5771, 2514, 3661, 3857, 5772/2, 2515, 3692, 3856, 5790, 2516, 3828, 3842, 5792, 2517, 3832, 3643, 5793, 2519, 3833, 3645, 5794, 2520, 3834, 3644, 5795, 2526, 3835, 3655, 949/1, 2527, 3836, 3978, 2531, 3837, 3817, 2532, 3839, 3818, 2553, 3841, 3824, 2554, 3867, 3823, 2555, 3870, 3825, 2556, 3871, 3827, 2565, 3876, 3829, 2569, 3877, 3830, 2570, 3878, 3829, 2879, 3880, 3831, 3883, 3693, 3884, 3690, 3958, 3689, 3959, 3686, 3963, 3685, 3965, 3681, 3966, 3678, 3967, 3677, 3968, 3676, 3969, 3675, 3970, 3674, 3971, 3673, 3972, 3672, 3973, 3670, 3974, 3666, 3975, 3665, 3976, 3660, 3977, 3978, 3866, 3863.

Grad Beograd; PČM2, gradska opština Palilula, KO Besni Fok: 18.

Opština Kovin; KO Kovin: delovi 10107/2, 10714/2, 10107/4, 10714/4, 10103/10, 10103/2, 10103/6.

Grad Pančevo; KO Pančevo: delovi 13940, 10484, 13941, 10500, 10501, 10502, 13942, 10511, 13979, 10573, 10574, 10575, 10576, 10577, 10578, 10579, 10580, 13980, 10613, 10612, 10611, 10610, 10609, 13981, 13982, 10741, 10744, 10745, 13989, 12695, 13990, 12699, 12694, 12693, 12692, 12691, 12690, 12689, 12688, 12687, 12686, 12685, 12684, 12683, 12682, 12681, 12680, 12679, 12697, 12698, 10465, 10466, 10467, 10484.

Opština Opovo; KO Opovo: delovi 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 3764, 1460, 1461, 1462, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1440, 1439, 1438, 1437, 1923, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910/1, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 3791, 3762, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 3792, 2688, 2687, 2686, 2685, 2684, 2683, 2682, 2681, 2680, 3828, 2183, 2182, 2181, 2180, 2179, 2178, 2177, 2176, 2175, 2174, 2141, 2173, 2172, 2171, 2170, 2169, 2168, 2167, 3810, 2689, 2735, 2734, 2733, 2732, 2731, 2730, 2729, 2728, 2727, 2726, 2725, 2724, 2723, 2722, 2721, 2720, 2719, 2718, 2717, 2716, 2715, 5667, 2941/2, 3852, 2907, 5345, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864.

Grad Zrenjanin; KO Knićanin: delovi 2145, 2485, 2144, 2283, 2484, 2146.

Opština Titel; KO Šajkaš: delovi 3484, 3483, 3482, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3886, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3883, 3413, 3882, 3389, 3388, 3485.

Opština Žabalj; KO Žabalj: delovi 7560, 7561, 7553, 7552, 10968, 7439, 7440, 7441, 7442, 7443, 7444, 7445, 7446, 7551/1, 7551/2, 7551/3, 7552.

Opština Srbobran; KO Turija: delovi 3947/2, 3948.

Opština Vrbas; KO Bačko Dobro Polje: delovi 1309, 1316, 1311, 2660, 2664, 1326, 2744, 1323, 2737, 1318/4, 1318/1, 1318/2, 1318/5, 1318/3, 2734, 1317, 2733, 1315, 1316, 2732.

Opština Kula; KO Crvenka: delovi 9233/5, 9233/4, 9233/3, 9233/1.

Grad Sombor; KO Sombor: delovi 18708, 28665, 18706, 18707, 18708, 28662, 28683, 18754, 18689, 28682, 18658/1, 18658/2, 18659, 28681, 18656/2, 18656/1, 18760, 18762, 18761, 28684, 28685, 18763, 18764, 21304, 28689, 21293, 28690, 21303, 18710; KO Bački Breg: delovi 1671, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 3535, 1667, 1668, 1669.

5.1.4. Spisak parcela na kojima se nalaze objekti

planirani za rušenje

Potpuna eksproprijacija se može sprovesti i za potrebe obezbeđenja mera bezbednosti u obuhvatu pojasa neposredne zaštite (zona opasnosti). U granici obuhvata ovog pojasa, potpunom eksproprijacijom su obuhvaćene katastarske parcele na kojima su evidentirani stambeni, privredni, pomoćni i drugi objekti. Objekti namenjeni za rušenje su pretežno individualni, različite namene (privremeno i stalno stanovanje, ekonomski i pomoćni objekti) i nalaze se na sledećim teritorijama lokalnih samouprava, katastarskim opštinama i parcelama:

Grad Zaječar. KO Grlište: 9796, 14245, 14233, 14296, 18368, 14200/1; KO Grljan: 13423, 13429, 13537, 13807,13397; KO Lenovac: 6749, 5691/1, 5511, 5615; KO Leskovac: 4481.

Opština Boljevac. KO Lukovo: 1024, 545/2, 877, 878, 2625; KO Bačevica: 1474, 3039, 3429/2, 3254, 568/2, 3254, 702, 69; KO Dobro Polje: 825, 648; KO Dobrujevac: 4321/1, 4317; KO Jablanica: 3235; KO Krivi Vir: 1969, 7031, 6775; KO Donja Mutnica: 127, 127, 852, 857, 2779; KO Isakovo: 3708/1; KO Izvor: 4424/2, 4263, 4434, 4450; KO Mirovo: 1842

Opština Paraćin. KO Bošnjane: 2024, 2077, 2648/2; KO Donja Mutnica: 857, 852, 2779, 2042, 2042, 127; KO Izvor: 4424/2, 4434, 4450, 4450, 4263; KO Klačevica: 1274, 756, 767, 1374, 1405.

Opština Ćuprija. KO Isakovo: 3708/1; KO Ćuprija: 3899; KO Krušar: 4644/1,487; KO Supska: 3190/3, 3190/2, 3190/1, 3186, 3009.

Opština Despotovac. KO Jasenovo: 3590/2, 3580; KO Bogava: 1643.

Grad Jagodina. KO Glogovac: 2494/3, 2522, 2483, 2398/1, 2602/1, 2573/2, 2572, 2259/2, 2259/3, 2606, 2627, 2996/1, 2951.

Opština Svilajnac. KO Crkvenac: 183; KO Grabovac: 3949, 4472, 4468/1, 4434/2, 4173, 4171/3, 4172/2; KO Kusiljevo: 1483, 893, 453/3, 6465, 6464, 6466; KO Troponje: 1672/2, 2070/2, 2031, 3257, KO Vrlane: 74/3, 256/3, 293;

Opština Velika Plana. KO Lozovik: 6190, 3989, 3934; KO Markovac: 2626; KO Miloševac: 7021, 7020, 6938, 8359/2, 8249, 8203, 8082.

Opština Žabari. KO Porodin: 12742, 13162, 12439/1, 12068; KO Simićevo: 8653, 8511, 7755, 9198, 9194.

Grad Smederevo. KO Lipe I: 1434, 1439, 1444/1, 1440, 1609, 2699, 2700, 2837, 2838; KO Mala Krsna: 60/1; KO Osipaonica: 3504, 3508/2; KO Šalinac: 1096/1, 763/2, 786, 1614; KO Saraoci: 294; KO Smederevo: 144, 95; KO Lugavčina 4154; KO Vranovo: 802, 803/10.

Opština Kovin. KO Pločica: 3256/3.

Grad Pančevo. Pančevo i Vojlovica 2: 8207/9.

Opština Opovo. KO Opovo: 1110.

Opština Titel. KO Gardinovci: 1372.

Opština Žabalj. KO Gospođinci: 5152.

5.2. Pravila uređenja i građenja sistema transnacionalnog gasovoda

5.2.1. Opšta pravila uređenja i organizacije zemljišta

Sprovođenje Izmena i dopuna Prostornog plana predviđeno je izdavanjem lokacijske dozvole u skladu sa odredbama čl. 54-57 Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US i 50/13-US). U zavisnosti od stepena gotovosti projektne dokumentacije i obima pozitivnog rešenja imovinsko pravnih odnosa, na zahtev nosioca investicije, lokacijska dozvola se može izdati za deo ili određenu fazu realizacije gasovoda „Južni tok”.

Pravila uređenja i pravila izgradnje sa elementima detaljne razrade obezbeđuju direktno sprovođenje Izmena i dopuna Prostornog plana i izdavanje lokacijske dozvole za osnovnu trasu gasovoda „Južni tok” i odvojke ka Republici Hrvatskoj i Republici Srpskoj. Za sekundarne objekte gasovoda, koje predstavljaju priključci za nacionalnu gasovodnu mrežu, utvrđuju se samo opšta pravila, po pitanju rešenja položaja priključka i osnovnih tehničkih elementa. Površine i objekti priključaka za nacionalnu gasovodnu mrežu predstavljaju predmet dalje planske razrade, izradom posebnog planskog dokumenta ili dopunom ovog prostornog plana sa odgovarajućim elementima detaljne razrade.

Pravila uređenja prostora su određena na osnovu tehničkih zahteva (izgradnje i eksploatacije) gasovoda „Južni tok”, lokacionih uslova, zaštite neposrednog okruženja i, posebno, zaštite životne sredine.

Objekti i instalacija transnacionalnog gasovoda predviđeni su van izgrađenih prostora najbližih naselja i privrednih objekata, bez potrebe za prethodnim uklanjanjem ili trajnim izmeštanjem postojećih objekata infra i suprastrukture (osim lokalnog izmeštanja stubova dalekovoda i telekomunikacione mreže), značajnijeg krčenja šume i poljoprivrednih zasada ili značajnijeg ometanja aktivnosti lokalnog stanovništva.

Odgovarajućim izborom trase koridora i lokacija pratećih objekata, obim izmeštanja pretežno individualnih stambenih i pratećih objekata je sveden na najmanju moguću meru i to, prvenstveno, iz bezbednosnih razloga.

Sa gledišta životne sredine primarna zaštita se obezbeđuje: položajem koridora i izborom lokacija objekata gasovoda van prostora sa zaštićenim prirodnim i kulturnim dobrima, doslednim sprovođenjem izdatih uslova, uspostavljanjem zaštitnih pojasa i minimalno dozvoljenih sigurnosnih udaljenosti od gasovoda; kontinualnim praćenjem stanja tehničke ispravnosti sistema gasovoda u celini i dr.

Utvrđene su regionalne vrednosti očekivanih maksimalnih parametara oscilovanja tla na površini terena. Uslovi za parametre seizmičke analize jesu: a) da se objekat prosečnog veka eksploatacije od 50 godina može odupreti seizmičkom dejstvu sa verovatnoćom prevazilaženja od 10%, što odgovara povratnom periodu događanja od TNCR=457 godina; b) da se ograničena oštećenja mogu javiti samo kao posledica dejstva zemljotresa koji prosečan povratni period od 95 godina. Prema karti seizmičkog hazarda potencijalno najveći intenzitet za povratni period od 475. godina po parametru maksimalnog horizontalnog ubrzanja (PGA, vs=800m/s) uočava se na deonici koridora između Paraćina i Velike Plane.

Prema izvršenoj proceni ugroženosti od mina i drugih neeksplodiranih ubojitih sredstava (NUS) utvrđeno je da koridor gasovoda ne prolazi kroz prostor na kojem se od 1990. godine nalaze mine, odnosno na kojem se nalaze NUS od NATO bombardovanja 1999. godine. Za potrebe priprema za izradnju gasovoda pokrenute su aktivnosti na tehničkom izviđanju i uklanjanju NUS sa mesta gde se u pripremnoj fazi radova obavljaju geološka i druga ispitivanja. Tehničkim izviđanjem utvrđena je neophodnost razminiranja odnosno uklanjanja NUS, na većem broju deonica koridora gasovoda, u skladu sa odgovarajućim međunarodnim standardima.

5.2.2. Pravila uređenja

5.2.2.1. Pravila uređenja površina u obuhvatu detaljne razrade

Pravila uređenja i organizacije zemljišta u obuhvatu detaljne regulacije određena su na sledeći način:

U pojasu šire zaštite se, bez promene vlasništva nad obuhvaćenim nepokretnostima, obezbeđuje privremena službenost prolaza za vreme trajanja radova. U toku eksploatacije gasovoda, uspostavlja se trajna obaveza pribavljanja uslova/saglasnosti od strane preduzeća nadležnog za gazdovanje gasovodom kod planiranja, projektovanja i izvođenja drugih građevinskih radova i prenamenu površina.

U pojasu uže zaštite/izvođačkom pojasu se obezbeđuje pravo službenosti prolaza za potrebe izvođenja zemljanih radova, postavljanje osnovne i prateće instalacije gasovoda, izgradnja objekata gasovoda, nadzor i održavanje dalekovoda. U pojasu se uspostavlja i trajna obaveza pribavljanja uslova/saglasnosti od strane preduzeća nadležnog za gazdovanje gasovodom kod planiranja, projektovanja i izvođenja drugih građevinskih radova i prenamene površina.

Izdvajanje površina javne namene sprovodi se isključivo u delu pojasa uže zaštite za potrebe formiranje građevinskih parcela objekata gasovoda i pojasu regulacije za izgradnju/proširenje pristupnih puteva.

U pojasu neposredne zaštite, javni interes se može ustanoviti za potrebe sprovođenja mera bezbednosti i uklanjanje/izmeštanje postojećih objekata.

Za potrebe izgradnje priključnih elektroenergetskih i telekomunikacionih vodova u funkciji gasovoda, a koji se grade izvan regulacije postojećih i planiranih pristupnih puteva i drugih javnih površina, ustanovljava se planski osnov za nepotpunu eksproprijaciju.

5.2.2.2. Pravila za ustanovljavanje prava službenosti

i izdvajanje površina javne namene

Prema članu 69. Zakona o planiranju i izgradnji, postavljanje/izgradnja podzemnih objekata nije uslovljena formiranjem posebne građevinske parcele. Površina za postavljanje gasovoda i pratećih instalacija (optički kablovi, energetski kablovski i nadzemni vodovi, kablovski deo katodne zaštite i blok stanice izvan građevinskih parcela) se obezbeđuje u obuhvatu pojasa detaljne razrade, bez izmene postojeće namene površina. Spisak katastarskih parcela na kojima je moguća ustanovljavanje prava službenosti za potrebe izvođenja građevinskih radova, održavanje i nadzora gasovoda naveden je u tački 5.1. ovog poglavlja.

Planirane površine javne namene, predstavljaju površine u obuhvatu regulacije planiranih pristupnih puteva i građevinske parcele za sledeće objekte gasovoda: merne stanice, kompresorske stanice, blok stanice i otpremno/prijemne stanice lupinga (OČM/PČM). Površine javne namene određene su grafički (Referalna karta broj 2.) i koordinatama karakterističnih temenih tačaka granice građevinske parcele i popisom obuhvaćenih katastarskih parcela, datih u Tabeli 5.2a i Tabeli 5.2b i tački 5.1.3. ovog poglavlja .

Tabela 5.2a: Popis katastarskih parcela u obuhvatu planiranih površina javne namene transnacionalnog gasovoda

Naziv objekta Stacionaža Opština- Grad/Kat. opština Parcele Pov.(ha) MS1-BS1-OČM1 (GIS1) 0+250 Zaječar,KO Prlita: 5313, 5257, 5258, 5259, 5249, 5248, 5247, 5246, 5245. 7,53 BS2-PČM1 13+314 Zaječar, KO Grlište 18552, 18547. 1,2 BS3 27+640 Boljevac, KO Bačevica: 1868/1, 1868/2. 0,48 BS4 54+455 Boljevac, KO Krivi Vir 5455, 5454, 9755. 0,63 MS2 83+844 Paraćin, KO Bošnjane: 1759, 1762/1, 1762/2, 1730/1, 1730/2, 1729, 1733/1, 1733/2. 0,92 BS5 83+952 Paraćin, KO Bošnjane 1688/2, 1696, 1697/2. 0,42 BS6 113+666 Despotovac, KO Brestovo 1976. 0,5 BS7 143+187 Svilajnac KO Kušiljevo 246. 0,30 KS1 144+435 Žabari, KO Porodin 12742, 12743, 12744, 12745, 12746, 12747, 12748, 12749, 12750, 12751, 12752, 12753, 12754, 12755, 12756, 12757, 12758, 13635, 12766, 12767, 12768, 12769, 12770, 12771, 13636, 12910, 12911, 12912, 12913, 12914, 12915, 12916. 21,55 BS8 145+667 Žabari,KO Porodin 12312, 12313. 0,27 BS9 172+140 Smederevo, KO Lugavčina 3979, 3978. 0,38 BS10 i OČM2 196+958 Kovin,KO Kovin 10107/2, 10714/2, 10103/6 1,08 BS11/1 226+389 Pančevo, KO Pančevo 10484 0,40 BS11/2 226+471 Pančevo, KO Pančevo 10465, 10466, 10467. 0,59 BS12/1 253+321 Opovo, KO Opovo: 1864, 1863, 1862, 1861, 1860, 1859 0,54 BS12/2 253+461 Opovo, KO Opovo: 1463, 1464, 1465, 1466, 1467 0,73 BS13 270+542 Zrenjanin, KO Knićanin: 2146 0,43 BS14 292+206 Titel, KO Šajkaš 3485 0,41 MS4 i GIS4 309+603 Žabalj, KO Žabalj: 7551/2, 7553/3 i 7552 2,92 BS15 309+701 Žabalj, KO Žabalj: 7561, 7560 0,22 BS16 330+408 Srbobran, KO Turija 3948, 3947/2. 0,35 BS17 342+054 Vrbas,KO B. d. polje: 1309 0,38 KS2 343+650 Vrbas,KO B. d. polje 1316 26,99 BS18 345+493 Vrbas,KO Bačko D. polje: 1326/1, 1326/2 0,16 BS19 371+104 Kula, KO Crvenka: 9233/5 0,57 BS20 398+246 Sombor, KO Sombor 18708, 18710 0,22 POČM 422+100 Sombor, KO Bački Breg: 1667, 1668, 1669, 1671 1,50

Tabela 5.2.b: Planirane površine javne namene za pristupne puteve do objekata transnacionalnog gasovoda

Grafička oznaka puta Površina(ha) Katastarska opština Katastarske parcele OČM1-P, MS1-P 2,30 KO Prlita, grad Zaječar 5213, 5306, 5220/1, 5217, 5307, 5221/1, 5218, 5308, 5222/1, 5219, 5311, 5223/1, 5225, 5309, 5224/1, 5226, 5227, 5228, 5229, 5230, 5231, 5232, 5245, 5246, 5247, 5248, 5249, 5250, 5251, 5252, 5253, 5254, 5255, 5256, 5257, 5258, 5259, 5287. BS2-P, PČM1-P, 1,58 KO Grlište, grad Zaječar 19658, 19588, 18887, 19652, 18070, 18884, 18557, 18111, 18883, 19636, 18110, 18882, 19638, 18109, 18855, 19645, 18108, 18852, 19657/1, 18107, 18851, 19539/2, 18106, 18850, 19516, 18117, 18847, 19594, 18116, 18846, 19587, 18114, 18845, 19585, 18113, 18844, 19583, 18112, 18843, 18574, 18154, 18842, 18289/1, 18155, 18841, 18288, 18156, 18840, 18559, 18157, 18837, 19632, 18158, 18836, 18287, 18159/2, 18835, 18284, 18159/1, 18790, 19633, 18981, 18789, 18254, 18980, 18788, 18253, 18987, 18778, 18252, 18979, 18777/1, 18251, 18987, 18776, 18250, 18970, 18739, 19644, 18971, 18719, 18243, 18969, 18720, 18244, 18968, 18721, 18245, 18967, 18722, 18246, 18964, 19642, 18247, 18962, 18718, 18248, 18961, 18717/1, 18249, 18959, 18716, 19643, 18958, 18715, 18210, 18957, 18714, 18209, 18956, 19646, 19523, 18955, 18691, 19642, 18954, 19638, 19641, 18953, 19637, 18208, 18951, 19522, 19640, 18950, 18563/2, 18160, 18948, 18563/1, 18159/1, 18947, 18562, 18069, 18946/2, 18559, 18902, 18946/1, 18925, 18901, 18945, 18916, 18900, 18940, 18915, 18888, 18935, 18910, 18886, 18934, 18903. BS3-P, 1,63 KO Bačevica, opština Boljevac 1414, 2171/1, 3011, 4230, 1415, 2171/1, 3012/3, 4233, 1416, 2172/1, 3012/4, 4235, 1817, 2172/2, 3014, 4237, 1868/1, 2900, 3020, 7301, 1875, 2901, 3024, 7303, 1876/1, 2902/1, 3027, 7315, 1878/1, 2903, 3642, 7322, 1888, 2922, 3643, 7323, 1891, 2946, 3644, 7329, 1893, 2947, 3647, 7329, 1894, 2949, 3648, 7344, 1914, 2958, 3649, 2958, 3650, 2959, 3651, 2972/2, 3654, 2972/2, 3690, 2973, 3692, 2974, 2975, 2976, 2977, 2989. BS4-P, 2,01 KO Krivi Vir, opština Boljevac 5454, 9667, 12903, 5455, 9676/1, 12910, 5457, 9676/2, 5461/1, 9676/3, 5495, 9682, 5496, 9683, 5497/1, 9684, 5498, 9685, 5520/2, 9698, 5521, 9706/2, 5455, 9707, 5454, 9708, 5520/1, 9709, 5521, 9710, 5520/2, 9721, 9733, 9734, 9735, 9737, 9735, 9720. BS5/MS2-P 3,91 KO Bošnjane, opština Paraćin 1214, 1406/15, 1714, 2023/24, 3378, 1216/1, 1406/16, 1715, 2023/25, 3393, 1216/2, 1406/21, 1716/2, 2023/29, 3402/1, 1395, 1406/26, 1722/1, 2023/30, 3402/3, 1382/1, 1406/28, 1722/2, 2023/31, 1214, 1406/29, 1722/4, 2023/32, 1218, 1406/30, 1723/2, 2023/34, 1225, 1407, 1724, 2023/35, 1226, 1408, 1725, 2023/36, 1232, 1408/25, 1738/1, 2023/45, 1233/2, 1410, 1738/2, 2023/46, 1233/1, 1411, 1739, 2023/47, 1239/1, 1412, 1740, 2023/48, 1414, 1741/1, 2023/49, 1415, 1741/2, 2023/54, 1416/11, 1742/1, 2023/55, 1416/12, 1742/2, 2023/46, 1416/6, 1743/3, 2023/60, 1464, 1758, 2023/28, 1465/1, 1760/2, 2023/27, 1465/4, 1761/2, 2023/26, 1416/10, 1762/3, 2023/33, 1416/9, 1762/2, 1696, 1743/3, 1697/2, 1757, 1688/2, 1756/1, 1756/3, 1755/2, 1755/1, 1732, 1733/1, 1733/2, 1734, 1735, 1736, 1737, 1721, 1718, 1717, 1713, 1712, 1759. BS6-P, 2,45 KO Brestovo, opština Despotovac 1526, 1653, 1780, 1801/1, 1900, 2704, 1527, 1654, 1782, 1802, 1901, 2705, 1549, 1656, 1787, 1803, 1905, 2706, 1530, 1657, 1789, 1804, 1906, 2707, 1531, 1658/1, 1790, 1805, 1907, 2708, 1532/1, 1658/2, 1791, 1819, 1908, 2709, 1532/2, 1659/1, 1821, 1909, 1537, 1659/2, 1822, 1912/1, 1538, 1660/1, 1823, 1912/2, 1543, 1660/2, 1824, 1916/1, 1544/1, 1661, 1825, 1916/2, 1544/2, 1663, 1832/1, 1976, 1545, 1672, 1832/2, 1913/1, 1546, 1674, 1832/3, 1914, 1559, 1675, 1832/4, 1915, 1560, 1677/1, 1834/3, 1976, 1564, 1677/3, 1835/2, 1911, 1558/1, 1678, 1835/3, 1910, 1558/2, 1836/1, 1553, 1836/2, 1551, 1837, 1550, 1838, 1547, 1851/1, 1851/2, 1852/1, 1854, 1855, 1856, 1899, 1820. BS7-P 4,53 KO Kušiljevo, opština Svilajnac 222, 304, 1819, 2703, 13310, 4603, 223, 305, 1821, 2738, 13311, 4607, 224, 306, 1857, 2733, 13312, 225, 1859, 2729, 13313, 226, 1860, 2727, 13314, 227, 1863, 2703, 13315, 228, 1864, 2701, 13316, 229, 2694, 13498, 230, 2739, 13688, 231, 2741/1, 13685, 232, 2741/2, 233, 2737, 234, 2736, 235, 2735, 236, 2734, 237, 2776, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 266, 267, 270, 269. BS8-P 10,09 KO Porodin, opština Žabari 12067/1, 13537, 11905, 12067/2, 13538, 11904, 12069, 13540, 11721, 12289, 13582, 11651, 12291/1, 13582, 11650, 12295, 13642, 11649, 12312, 13639/3, 11648/2, 12313, 13624, 11648/1, 12575, 13615, 11647, 12792/1, 13543, 11646, 12458, 13545, 11637, 12457, 13542, 12456, 13541, 12454, 13609, 12453, 13540, 12452, 13612, 12451, 13539, 12450/2, 13644, 12450/1, 13538, 13622, 13642, 12297, 13537, 12296, 13547/2, 12294, 12293, 12290, 12072, 12073, 12286. 12791, 13625, 12790, 13510, 12789, 13626, 12788/1, 12726, 12788/2, 13632, 12787, 12725, 12786, 12724, 12785, 12723, 12784, 12722, 12783, 12721, 12782, 12720, 12781, 12719, 12780/3, 12718, 12780/1, 12717, 12780/2, 12716, 12779, 12715, 12778, 12714, 12778/1, 12713, 12778/2, 12712, 12777, 12617, 12776, 12616, 12774, 12615, 12773, 12614, 12772, 12612, 12771, 12611, 12770, 12610, 12769, 12609, 12768, 13634, 12767, 12601, 12766, 12600, 13635, 12599, 12758, 12598, 12757, 12597, 12756, 12598, 12755, 13639, 12759, 12760, 12761, 12762, 12763, 13511, 13637, 13633, 13630. K1-P, BS9-P, 2,50 KO Lugavčina, opština Smederevo 2511, 3658, 3861, 4015, 5678, 2513, 3659, 3860, 4016, 5771, 2514, 3661, 3857, 5772/2, 2515, 3692, 3856, 5790, 2516, 3828, 3842, 5792, 2517, 3832, 3643, 5793, 2519, 3833, 3645, 5794, 2520, 3834, 3644, 5795, 2526, 3835, 3655, 949/1, 2527, 3836, 3978, 2531, 3837, 3817, 2532, 3839, 3818, 2553, 3841, 3824, 2554, 3867, 3823, 2555, 3870, 3825, 2556, 3871, 3827, 2565, 3876, 3829, 2569, 3877, 3830, 2570, 3878, 3829, 2879, 3880, 3831, 3883, 3693, 3884, 3690, 3958, 3689, 3959, 3686, 3963, 3685, 3965, 3681, 3966, 3678, 3967, 3677, 3968, 3676, 3969, 3675, 3970, 3674, 3971, 3673, 3972, 3672, 3973, 3670, 3974, 3666, 3975, 3665, 3976, 3660, 3977, 3978, 3866, 3863. OČM–2/BS-10 0,32 Kovin 10107/2, 10714/2, 10103/6. BS–11/1BS–11/2 6,79 13940, 10484, 13941, 10500, 10501, 10502, 13942, 10511, 13979, 10573, 10574, 10575, 10576, 10577, 10578, 10579, 10580, 13980, 10613, 10612, 10611, 10610, 10609, 13981, 13982, 10741, 10744, 10745, 13989, 2695, 13990, 12699, 12694, 12693, 12692, 12691, 12690, 12689, 12688, 2687, 12686, 12685, 12684, 12683, 12682, 12681, 12680, 12679, 12697, 12698 BS–12/1BS–12/2 5,60 Opovo 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 3764, 1460, 1461, 1462, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1440, 1439, 1438, 1437, 1923, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910/1, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 3791, 3762, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 942, 1943, 1944, 1945, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 3792, 2688, 2687, 2686, 2685, 2684, 2683, 2682, 2681, 2680, 3828, 2183, 2182, 2181, 2180, 2179, 2178, 2177, 2176, 2175, 2174, 2141, 2173, 2172, 2171, 2170, 2169, 2168, 2167, 3810, 2689, 2735, 2734, 2733, 2732, 2731, 2730, 2729, 2728, 2727, 2726, 2725, 2724, 2723, 2722, 2721, 2720, 2719, 2718, 2717, 2716, 2715, 5667, 2941/2, 3852, 2907, 5345. BS-13 1,13 Knićanin 2145, 2485, 2144, 2283, 2484, 2146. BS-14 2,29 Šajkaš 3484, 3483, 3482, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3886, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3883, 3413, 3882, 3389, 3388. MS–4 i GIS-4 1,16 Žabalj 7560, 7561, 7553, 7552, 10968, 7439, 7440, 7441, 7442, 7443, 7444, 7445, 7446. BS-16 5,03 Turija – Sirig 4131 (KO Turija), 3513 (KO Sirig) BS-17 7,22 Bačko Dobro Polje 1311, 2660, 2664. KS-2 Bačko Dobro Polje 1316. BS-18 Bačko Dobro Polje 1326, 2747, 2744, 1323, 2737, 1318/4, 1318/1, 1318/2, 1318/5, 2732, 1316, 1318/3, 2734, 1317, 2733, 1315. BS-19 1,7 Crvenka 9233/4, 9233/3, 9233/1. BS-20 2,99 Sombor 18708, 28665, 18706, 18707, 18708, 28662, 28683, 18754, 18689, 28682, 18658/1, 18658/2, 18659, 28681, 18656/2, 18656/1, 18760, 18762, 18761, 28684, 28685, 18763, 18764, 21304, 28689, 21293, 28690, 21303. POČM 3,45 Bački Breg 1671, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 3535.

U slučaju neslaganja popisa obuhvaćenih katastarskih parcela sa stvarnim stanjem na terenu, merodavana je situacija sa elementima za geodetsko obeležavanje karakterističnih temena granice obuhvaćenih površina na Referalnoj karti 2.

Ustanovljenje prava službenosti, bez izmene postojeće namene i vlasništva nad obuhvaćenim površinama, može se utvrditi za potrebe postavljanje energetskih i telekomunikacionih vodova, vodozahvata i drugih podzemnih instalacija u funkciji gasovoda.

5.2.2.3. Pravila za formiranje građevinske parcele javne namene

Granica regulacije pristupnih puteva i granice površina građevinskih parcela objekata gasovoda određeni su prema tehničko-tehnološkim zahtevima karakterističnih objekata gasovoda, uz minimalno remećenje postojeće parcelacije.

Građevinske parcele se formiraju preparcelacijom obuhvaćenih katastarskih parcela, koje su navedene u Tabeli 5.2a i Tabeli 5.2b.

Regulacione linije planiranih građevinskih parcela, odnosno površina javne namene, su definisane analitičkim elementima, kao i koordinatama karakterističnih temenih tačaka obuhvaćenih površina.

Spisak koordinata temenih tačaka sa analitičkim elementi za njihovo obeležavanje su prikazane i na Referalnoj karti 2.

Lokacija MS 1/BS 1/OČM 1

Broj tačke Y X Broj tačke Y X 1 7610539,10 4856271,71 11 7610902,14 4856105,55 2 7610490,04 4856176,94 12 7610915,08 4856130,64 3 7610509,62 4856171,11 13 7610945,37 4856189,38 4 7610543,79 4856159,11 14 7610753,99 4856324,29 5 7610609,55 4856111,41 15 7610723,85 4856265,41 6 7610631,44 4856094,98 16 7610718,72 4856255,42 7 7610634,37 4856091,72 17 7610715,27 4856257,19 8 7610840,62 4855985,44 18 7610692,98 4856272,87 9 7610875,27 4856052,68 19 7610651,47 4856192,54 10 7610887,48 4856077,12

Lokacija BS 2/PČM 1

Broj tačke Y X Broj tačke Y X 1 7602006,01 4851377,08 6 7602020,83 4851283,14 2 7601998,14 4851359,87 7 7601915,91 4851222,48 3 7601996,36 4851334,92 8 7601866,22 4851308,41 4 7601998,59 4851322,52 9 7601927,99 4851337,99 5 7602012,91 4851293,65

Lokacija BS 3

Broj tačke Y X Broj tačke Y X 1 7587961,68 4850858,86 5 7587973,05 4850778,18 2 7587969,49 4850829,87 6 7588037,25 4850794,43 3 7587972,46 4850816,07 7 7588017,37 4850872,96 4 7587973,22 4850812,54

Lokacija BS 4

Broj tačke Y X Broj tačke Y X 1 7562713,65 4852345,74 6 7562775,48 4852247,81 2 7562682,53 4852303,94 7 7562802,06 4852320,60 3 7562700,88 4852293,00 8 7562788,46 4852324,46 4 7562718,95 4852282,23 9 7562736,67 4852339,19 5 7562757,47 4852259,62

Lokacija BS 5

Broj tačke Y X Broj tačke Y X 1 7537465,42 4860999,84 7 7537555,33 4860996,35 2 7537499,89 4861026,94 8 7537525,60 4860974,36 3 7537509,56 4861034,44 9 7537496,88 4860956,04 4 7537519,91 4861039,72 10 7537491,12 4860962,24 5 7537552,72 4861012,06 11 7537477,78 4860981,40 6 7537563,96 4861002,58

Lokacija MS 2

Broj tačke Y X Broj tačke Y X 1 7537556,45 4860896,37 6 7537476,69 4860919,44 2 7537478,14 4860803,47 7 7537501,60 4860945,05 3 7537455,92 4860822,20 8 7537503,88 4860942,76 4 7537417,30 4860839,43 9 7537511,23 4860935,73 5 7537444,95 4860879,27 10 7537530,61 4860918,10

Lokacija BS 6

Broj tačke Y X Broj tačke Y X 1 7525048,26 4885926,34 9 7525060,85 4885867,95 2 7525065,78 4885918,48 10 7525054,69 4885861,90 3 7525108,27 4885899,53 11 7525046,21 4885854,63 4 7525106,80 4885895,25 12 7525043,56 4885849,53 5 7525100,69 4885897,53 13 7525043,43 4885847,61 6 7525095,25 4885895,31 14 7525039,54 4885847,77 7 7525080,00 4885882,93 15 7525014,32 4885850,34 8 7525064,00 4885871,04 16 7524993,25 4885905,21

Lokacija BS 7

Broj tačke Y X Broj tačke Y X 1 7514542,21 4907309,13 3 7514596,14 4907232,51 2 7514597,11 4907276,69 4 7514548,59 4907233,55

Lokacija BS 8

Broj tačke Y X Broj tačke Y X 1 7514655,58 4909717,04 4 7514634,44 4909772,03 2 7514605,59 4909718,12 5 7514656,77 4909771,99 3 7514606,76 4909772,16

Lokacija KS 1

Broj tačke Y X Broj tačke Y X 1 7514709,13 4908265,36 25 7514177,38 4908666,15 2 7514254,90 4908264,43 26 7514191,24 4908688,06 3 7514293,61 4908330,24 27 7514205,37 4908703,12 4 7514297,16 4908344,31 28 7514209,24 4908706,05 5 7514304,77 4908371,85 29 7514221,80 4908716,96 6 7514304,14 4908381,23 30 7514276,50 4908757,69 7 7514303,52 4908392,25 31 7514301,66 4908772,17 8 7514300,07 4908402,37 32 7514305,96 4908774,88 9 7514276,60 4908437,17 33 7514315,47 4908779,79 10 7514249,59 4908454,46 34 7514319,80 4908782,82 11 7514239,31 4908461,09 35 7514343,06 4908788,02 12 7514212,11 4908478,68 36 7514371,51 4908793,50 13 7514208,65 4908481,11 37 7514386,42 4908796,56 14 7514200,62 4908492,87 38 7514389,60 4908797,57 15 7514193,03 4908503,40 39 7514437,89 4908796,70 16 7514172,84 4908549,08 40 7514464,33 4908795,26 17 7514171,35 4908552,52 41 7514488,45 4908788,76 18 7514164,08 4908578,82 42 7514516,50 4908773,67 19 7514161,42 4908588,37 43 7514552,47 4908754,04 20 7514161,42 4908594,78 44 7514568,50 4908749,71 21 7514160,44 4908613,62 45 7514602,02 4908740,67 22 7514159,77 4908638,20 46 7514624,98 4908735,64 23 7514167,91 4908651,40 47 7514653,19 4908695,19 24 7514172,10 4908659,11 48 7514645,76 4908355,97

Lokacija BS 9

Broj tačke Y X Broj tačke Y X 1 7508828,53 4931878,29 4 7508752,25 4931795,99 2 7508824,59 4931848,86 5 7508765,04 4931860,67 3 7508832,86 4931828,12

Regulacione linije planiranih građevinskih parcela objekata gasovoda su definisane analitičkim elementima, kao i koordinatama postojećih i novoodređenih međnih tačaka.

Prikaz određivanja parcela objekata prema lokacijama:

Lokacija OČM 2/ BS 10

Parcela objekta je definisana analitičkim elementima za određivanje novih međnih tačaka.

Lokacija BS 11/1 i BS 11/2

Parcela objekta je definisana analitičkim elementima za određivanje novih međnih tačaka kao i postojećim i novoodređenim međnim tačkama.

Broj tačke Y X Broj tačke Y X 1 7480347,05 4974964,92 6 7480406,05 4974968,87 2 7480314,85 4975033,07 7 7480438,12 4974900,94 3 7480386,77 4975067,04 8 7480393,59 4974879,92 4 7480398,08 4975011,41 9 7480356,09 4974959,26 5 7480413,98 4974977,76

Lokacija BS 12/1 i BS 12/2

Parcela objekta je definisana analitičkim elementima za određivanje novih međnih tačaka kao i postojećim i novoodređenim međnim tačkama.

Broj tačke Y X Broj tačke Y X 1 7458776,73 4989936,84 6 7458891,96 4989936,84 2 7458778,63 4989959,52 7 7458946,99 4989875,83 3 7458760,71 4989976,8 8 7458914,65 4989842,31 4 7458806,52 4990024,32 9 7458837,41 4989916,81 5 7458892,36 4989941,56 6 7458891,96 4989936,84

Lokacija BS 13

Parcela objekta je definisana analitičkim elementima za određivanje novih međnih tačaka kao i postojećim i novoodređenim međnim tačkama.

Broj tačke Y X Broj tačke Y X 1 7447216,40 5000307,29 4 7447302,17 5000269,51 2 7447238,79 5000318,42 5 7447248,44 5000242,81 3 7447270,13 5000333,99

Lokacija BS 14

Parcela objekta je definisana analitičkim elementima za određivanje novih međnih tačaka kao i postojećim i novoodređenim međnim tačkama.

Broj tačke Y X Broj tačke Y X 1 7429965,53 5011557,74 4 7429996,10 5011624,45 2 7429938,54 5011554,43 5 7430002,83 5011569,60 3 7429930,94 5011616,46

Lokacija BS 15 i GIS 4

Parcela objekta je definisana analitičkim elementima za određivanje novih međnih tačaka kao i postojećim i novoodređenim međnim tačkama.

Broj tačke Y X Broj tačke Y X 1 7423770,46 5026693,33 3 7423777,15 5026613,70 2 7423794,28 5026661,20

Lokacija BS 16

Parcela objekta je definisana analitičkim elementima za određivanje novih međnih tačaka.

Lokacija BS 17

Parcela objekta je definisana analitičkim elementima za određivanje novih međnih tačaka.

Lokacija KS 2

Parcela objekta je definisana analitičkim elementima za određivanje novih međnih tačaka.

Lokacija OD-RH i BS 18

Parcela objekta je definisana analitičkim elementima za određivanje novih međnih tačaka kao i postojećim i novoodređenim međnim tačkama.

Broj tačke Y X Broj tačke Y X 1 7395417,18 5042957,76 4 7395474,07 5043088,91 2 7395492,19 5043084,95 5 7395445,74 5043117,15 3 7395481,13 5043095,98 6 7395473,97 5043145,48

Lokacija BS 19

Parcela objekta je definisana analitičkim elementima za određivanje novih međnih tačaka kao i postojećim i novoodređenim međnim tačkama.

Broj tačke Y X Broj tačke Y X 1 6612095,98 5057019,72 3 6612105,21 5056912,32 2 6612146,61 5056994,17

Lokacija BS 20

Parcela objekta je definisana analitičkim elementima za određivanje novih međnih tačaka kao i postojećim i novoodređenim međnim tačkama.

Broj tačke Y X Broj tačke Y X 1 6592447,57 5072209,41 5 6592425,41 5072161,23 2 6592417,53 5072203,65 6 6592427,57 5072149,96 3 6592419,16 5072195,14 7 6592457,96 5072155,84 4 6592409,35 5072166,79

Lokacija POČM

Parcela objekta je definisana analitičkim elementima za određivanje novih međnih tačaka kao i postojećim i novoodređenim međnim tačkama.

Broj tačke Y X Broj tačke Y X 1 6576066,06 5087575,96 3 6576206,27 5087439,87 2 6576136,04 5087605,61

5.2.2.4. Opšta pravila urbanističke regulacije građevinskih

parcela objekata gasovoda

Na građevinskim parcelama objekata koji su sastavni deo gasovoda obezbeđuju se sledeća opšta pravila urbanističke regulacije:

Građevinska linija prema susednim parcelama sa poljoprivrednom i šumskom namenom, kao i nekategorisanim putevima je određena na minimalnoj udaljenosti od 5,0 m od granice/regulacije građevinske parcele.

Građevinska linija prema susednim parcelama i objektima koje predstavljaju površine i objekte javne namene (državni/opštinski put, vodno zemljište i sl.) je određena minimalno dozvoljenim rastojanjima sadržanim u članu 13. Pravilnika o uslovima za nesmetan i bezbedan transport prirodnog gasa gasovodima pritiska većeg od 16 bar („Službeni glasnik RS”, broj 37/13).

Maksimalna vrednost indeksa zauzetosti na svim planiranim građevinskim parcelama je 0,7.

Visinska regulacija tehničko tehnološkog dela instalacije i postrojenja se utvrđuje projektnom dokumentacijom.

Spratnost objekata za boravak osoblja je do P+2.

Nivelacija platoa/površina građevinskih parcela je po pravilu viša od kote okolnog terena. Konačna kota platoa/površina se utvrđuje projektnom dokumentacijom. Kod nivelacionog rešenja potrebno je obezbediti kontrolisano odvođenje atmosferskih voda, kao i potpunu usaglašenost sa sanitarno-tehničkim rešenjem zaštite od nekontrolisanog isticanja ili pojave opasnih i štetnih materija u građevinskom delu parcela.

5.2.2.5. Opšta pravila komunalnog i infrastrukturnog uređenja

građevinskih parcela objekata gasovoda

Komunalno i infrastrukturno opremanje građevinskih parcela rešavaće se u sklopu izrade projektne dokumentacije za pojedinačne objekate gasovoda, a u skladu sa tehničkim pravilima, internim standardima i preporukama isporučioca opreme. Kod izrade projektne dokumentacije, potrebno je obezbediti sledeća pravila:

Prostor za mirujući saobraćaj se obezbeđuje u okviru ograđenog dela postrojenja.

Prikupljanje atmosferskih voda sa objekata i vodonepropusnih površina se obezbeđuje internom atmosferskom kanalizacijom, sa gravitacionim odvođenjem izvan lokacije.

Vodosnabdevanje i odvođenje sanitarnih voda se obezbeđuje internim postrojenjima u okviru građevinske parcele. Ukoliko postoji tehnička mogućnost navedenu infrastrukturu obezbediti priključkom na komunalni sistem.

Za odvođenje tehničkih otpadnih voda, posebno ukoliko postoji mogućnost zagađenja opasnim i štetnim materijama, predvideti separatni sistem prikupljanja i prečišćavanja pre upuštanja u prirodne recipijente ili komunalni sistem.

Na svim površinama i objektima gde se koriste, deponuju ili transportuju opasne i štetne materije (rezervoari sa naftnim derivatima, transformatori, rezervoari za prikupljanje taloga kod čišćenja cevovoda i postrojenja i dr.) mora se obezbediti vodonepropusnost podloge sa sanitarno bezbednim uređajima za prikupljanje i privremeno deponovanje opasnih i štetnih materija.

Potrebe za većim količinama tehničke i sanitarne vode mogu se obezbediti zasebnim vodozahvatom, uz uslov obezbećenja potreba za druge korisnike izvorišta/vodozahvata.

Napajanje električnom energijom obezbediće se iz javne elektroenergetske mreže, izgradnjom priključnih srednjenaponskih 10-35kV nadzemnih ili podzemnih kablovskih vodova i transformatorskih stanica 10-35/0,4kV. Od transformatorskih stanica, čiji se položaj utvrđuje posebnim projektom, vršiće se niskonaponski razvod za napajanje svih potrošača u okviru objekata gasovoda.

Rezervno napajanje električnom energijom će se obezbediti agregatnim uređajima.

Optičkim kablom obezbediće se priključak na elektronsku komunikacionu mrežu, a posebnim projektom može se sagledati i mogućnost obezbeđenja alternativne veze preko antenskih uređaja montiranih na antenskom stubu u okviru građevinske parcele.

Parterno uređenje terena obuhvata nivelisanje i zatravljivanje slobodnih površina, kao i biloške i tehničke radove na stabilizovanju kosina u delu nasipa i zaseka.

Čvrsti otpad se prikuplja u saradnji sa nadležnim komunalnim preduzećem.

Građevinske parcele se obezbeđuju transparentnom ogradom minimalne visine 2,0 m. Postavljanje ograde je moguće i u okviru građevinske parcele, u slučaju da tehničko tehnološka rešenja uslovljavaju fizičko razdvajanje/obezbeđenje posebnih funkcionalnih celina.

Uzemljenje ograde u blizini elektro-energetskih postrojenja je obavezno.

Ulaz u postrojenje se obezbeđuje kolskom i pešačkom kapijom, koje se otvaraju ka parceli.

Tehnički elementi postrojenja koji se odnose na: osvetljenje postrojenja, interni i prilazni putevi, sistem nadzora i uzbunjivanja, sistem zaštite od požara i drugih akcidenata, rešavaće se u skladu sa tehničkim pravilima, internim standardima i propisima.

Pristupni put do građevinske parcele objekata gasovoda obezbediti prema očekivanom merodavnom vozilu i očekivanom intenzitetu saobraćaja tokom eksploatacije. Minimalni nivo tehničkog rešenja pristupnih i internih kolskih puteva na lokaciji objekata mora obezbediti protivpožarne uslove, odnosno minimalnu širinu kolovoza od 3,5 m i minimalni radijus unutrašnjih krivina od 7,0m. Projektim rešenjem pristupnih i internih puteva treba posebno obraditi okretnice za protivpožarna vozila.

U svim etapama izvođenja radova, eksploatacije i upravljanja sistemom gasovoda potrebno je obezbediti sprovođenje mera predviđenih propisima zaštite na radu, internim pravilnicima izvođača radova i uputstvima investitora, isporučioca opreme i nadzornog organa. Takođe, sve etape radova se pravovremeno prijavljuju nadležnim službama, organizacijama koji su uslovile nadzor, organima lokalne samouprave i drugim korisnicima prostora u blizini izvođenja radova.

5.2.3. Pravila građenja

5.2.3.1. Pravila građenja objekata gasovoda

Linijskom delu sistema transnacionalnog gasovoda na teritoriji Republike Srbije pripada deonica osnovne trase gasovoda dužine oko km 422,3 km, sa nominalnim prečnikom cevi gasovoda 1400 mm i radnim pritiskom 98 bar.

Osnovni objekti i objekti u funkciji linijskog dela sistema gasovoda su: a) kompresorska stanica (KS) – objekat/postrojnje gde se podiže radni pritisak i omogućava transport prirodnog gasa na daljinu, b) merna stanica (MS) – objekat/postrojenje gde se meri protok prirodnog gasa na istom radnom pritisku na primopredajnim mestima, na graničnim prelazima i na odvajanjima gasovoda od osnovnog gasovoda, v) merno regulaciona stanica (MRS) – objekat/postrojnje gde se redukuje pritisak i meri protok gasa na mestima povezivanja osnovnog gasovoda (98 bar) sa postojećim nacionalnim gasnim sistemom visokog radnog pritiska 45-50 bar, g) blok stanice (BS) – objekat gde se sekcioniše gasovod radi zatvaranja protoka gasa u slučaju havarije, d) uređaji katodne zaštite (UKZ) linijskog dela gasovoda, u cilju optimizacije opreme, postavljaju se zajedno sa blok stanicama i vrše funkciju regulisanja i kontrole parametara katodne zaštite i obezbeđenja zone zaštite tokom celog projektovanog perioda eksploatacije, đ) početno/krajnji priključci lupinga (PČL/KPL) – objekat sa ventilski kontrolisanom račvom, e) prijemne i otpremne čistačke stanice – postavljaju se radi vršenja dijagnostike unutrašnjosti cevi, e) optički kabl celom dužinom gasnog koridora za kontrolu i upravljanje transporta gasa, i ž) energetski kabl 10-20 kV celom dužinom gasnog koridora za napajanje postrojenja na linijskom delu sistema gasovoda.

Prateći objekti i instalacije su elektro elektroenergetski i telekomunikacioni elektronski komunikacioni vodovi sa opremom za priključenje na lokalnu mrežu, pristupni i gradilišni putevi, vodozahvati i instalacije za pripremu sanitarne i tehničke vode, postrojenja za tretman otpadnih voda i dr.

Komandni centri predviđeni u Novom Sadu i Paraćinu ne predstavljaju predmet ovog prostornog plana.

5.2.3.2. Pravila izgradnje linijskog dela gasovoda

1) Pravila okvirnog tehničkog rešenja instalacije gasovoda

Osnovni konstruktivni elementi linijskog dela gasovoda, koji obezbeđuju projektovani kapacitet i visoku pouzdanost prenosa gasa, određeni su na sledeći način:

Za izgradnju osnovne deonice gasovoda predviđena je primena čelične cevi unutrašnjeg prečnika 1400 mm, klase čvrstoće H70 sa privremenom otpornošću na kidanje 5650 bar i granicom tečenja 4820 bar.

Čelične cevi su sa unutrašnjim glatkim slojem. Spoljni deo cevi je sa fabričkom spoljašnjom troslojnom antikorozivnom polietilenskom zaštitom debljine najmanje 2,5 mm za gasovode 300- 500 mm i 3,0 mm za gasovod 1400 mm.

Proračun cevi izrađen je u skladu sa zahtevima OAO „Gazprom” (STO Gazprom 2-2.1-249-2008).

Prihvaćeni koeficijent iskorišćenja propusne sposobnosti gasovoda je 0,9:

procenjeni koeficijent sigurnosti gasovoda – 0,94;

koeficijent proračunske obezbeđenosti – 0,98;

koeficijent ekstremnih temperatura – 0,98.

Hidraulički proračuni deonica magistralnog gasovoda izrađeni su prema reljefu duž koridora i projektovanom kapacitetu kompresorskih stanica.

Merodavni režim koji određuje tehnička rešenja za planirani kapacitet gasovoda je letnji režim, koji se karakteriše sniženjem snage postrojenja i povećanjem temperature transportovanog gasa.

Sastavni deo magistralnog gasovoda su blok stanice, koje se postavljaju na međusobnom rastojanju od maksimalno 30,0 km. Na delu trase sa lupingom (na početku i na kraju lupinga) postavljaju se duple blok stanice.

2) Pravila za postavljanje gasovoda

Gasovod se po pravilu postavlja podzemno, tako da u zavisnosti od klase lokacije gasovoda i vrste terena gornja ivica cevi bude na minimalnoj dubini do 1,0 m. Kod ukrštanja i približavanja sa drugom infrastrukturom način postavljanja i posebne mere tehničkog obezbeđenja utvrđuju se u skladu sa izdatim uslovima za potrebe izrade ovog prostornog plana, odnosno uslova i saglasnosti koje se pribavljaju u fazi izrade tehničke dokumentacije.

Na delu trase sa lupingom, gasovodne cevi se postavljaju na rastojanju od 18-20 m u brdskom i do 36 m u ravničarskom delu trase.

Izvođenje radova je planski ograničeno na pojas uže zaštite (100 m obostrano od ose koridora gasovoda).

Za potrebe izvođenja radova na iskopu rova, montaže i polaganja gasovoda potrebno je obezbediti radni koridor širine oko 45 m, osim u delu trase sa lupingom cevovoda gde je širina radnog koridora do 60 m. Konačna širina i položaj radnog koridora se utvrđuje projektom gradilišta, a u skladu sa izabranom tehnologijom izvođenja radova i posebno lokacionim uslovima. Projektom gradilišta treba posebno obraditi lokacije za privremeno deponovanje opreme, građevinskog materijala, servis mašina i boravak radnika. Izvođenje radova predvideti sukcesivno po deonicama, kako bi se minimizovalo ometanje lokalnih aktivnosti.

U delu trase sa obraslim šumskim zemljištem, prosecanje šume treba maksimalno redukovati na obim koji je nepohodan za izvođenje radova.

Po završetku radova potrebno je sprovesti radove na rekultivaciji obradivog i revitalizaciji ostalog zemljišta. U brdskom delu trase biološkim i tehničkim radovima obavezno sprečiti pojavu erozije i nestabilnosti terena.

Pre zatrpavanja rova potrebno je izvršiti geodetsko snimanje položaja gasovoda i ispitivanje kvaliteta izvedenih radova.

Ispitivanje gasovoda na čvrstoću i hermetičnost predviđa se hidraulički. Veličina ispitnog pritiska na čvrstoću iznosi 1,1 Rrad, a na hermetičnost 1,0 Rrad. Ispitivanje kvaliteta izvedenih radova sprovodi se u skladu sa Pravilnikom o uslovima za nesmetani bezbedan transport prirodnog gasa gasovodima pritiska većeg od 16 bar („Službeni glasnik RS”, broj 37/13).

Preporučuje se izvođenje ispitivanja u skladu sa metodom, koja se primenjuje u OAO „Gazprom” (STO Gazprom 2-3.5-354-2009). Za kontrolu kvaliteta spojnih varova gasovoda preporučuje se primena metoda prema zahtevima OAO „Gazprom” (STO Gazprom 2-2.4-083-2006).

5.2.3.3. Pravila izgradnje građevinskih objekata na linijskom delu gasovoda

Vrsta i namena objekata

a) Kompresorske stanice

Planirane su dve lokacije kompresorskih stanica: u centralnoj Srbiji KS 1 ,,Velika Plana” u KO Porodin, opština Žabari i u Vojvodini KS 2 ,,Bačko Dobro polje” u KO Bačko Dobro polje, opština Vrbas. Lokacije i kapaciteti kompresorske stanice optimizovani su u skladu sa planiranim kapacitetom isporuka gasa ka Republici Hrvatskoj i Republici Srpskoj.

Tehnološka šema postrojenja kompresorskih stanica obuhvata:

preuzimanje gasa za komprimovanje i odvod komprimovanog gasa;

prečišćavanje gasa od mehaničkih primesa i tečnosti;

komprimovanje gasa; i

hlađenje gasa nakon komprimovanja.

Na stanicama su pored kompresorskih grupa, predviđeni tehničko-servisni objekti, objekti za smeštaj osoblja, pomoćni objekti za prečišćavanje otpadnih voda, saobraćajne površine i dr. U sklopu kompresorske stanice 2 (KS 2) planirana je labaratorija za kontrolu i baždarenje mernih instrumenata visokog pritiska.

Objekti KS su povezani sistemom veza i optičkim kablom sa komandnim centrima u Paraćinu i Novom Sadu, međusobno i sa drugim gasnim objektima kako bi se obezbedio tehnološki kontrolisan režim rada celog sistema.

Oprema i instalacije u kompresorskim stanicama moraju biti savremene konstrukcije, visokog stepena pouzdanosti i prema važećim međunarodnim standardima iz ove oblasti.

Oprema je po pravilu modularna. Blok boksovi za uređaje i upravljački pult isporučuju se, takođe, modularno zajedno sa sistemima protivpožarne zaštite – instalacijom automatske požarne signalizacije, sistemom za kontrolu prisustva gasa u vazduhu, sistemom za obaveštavanje o požaru (o prisutnosti gasa u vazduhu) i upravljanja evakuacije.

Za potrebe snabdevanja električnom energijom predviđena je izgradnja spoljne mreže sa dvostranim izvorom napajanja, dalekovodima napona 20-35 kV sa distributivne mreže, izgradnjom razvodnih postrojenja 20 -35kV i pripadajućih trafostanica TS 20-35/0,4 kV. Za četiri osnovna i jednim rezervnim kompresorom potrebna snaga na lokaciji je oko 2300 kW.

Zagrevanje objekata sa radnim i boravišnim delom posade predviđeno je iz sopstvenih kotlarnica sa pogonom na prirodni gas (sopstvena potrošnja iz dela koja se koristi i za kompresore).

Vodovodna infrastruktura obuhvata dva sistema vodosnabdevanja: sistem za tehničku vodu, i zajednički sistem vode za piće i protivpožarni vodovodni sistem.

Procenjen kapacitet sistema za protivpožarnu zaštitu iznosi oko 50 L/s, a potrebne količine obezbeđuju se iz rezervoara kapaciteta 2h200 m³. Za tehničke potrebe i vodosnabdevanje procenjena potrošnja iznosi oko 30 m³/dan.

Kanalizaciona infrastruktura za odvođenje atmosferskih voda, fekalne vode i tehnološke vode predviđa: iskorišćenje izdvojenog mulja, uz naizmenično odvijanje redukcionih i oksidacionih procesa, dirigovane aeracije, biofiltracije, tankoslojne separacije taloga, i automatsko upravljanje mehaničkom opremom. Stepen prečišćavanja otpadnih voda odgovara normama za ispuštanje u akumulacije namenjene gajenju riba.

Objekti i instalacije u kompresorskim stanicama, pored tehničko-tehnoloških zahteva, moraju da ispune i planski određena Opšta pravila urbanističke regulacije građevinskih parcela objekata gasovoda.

b) Merne i merno regulacione stanice

Merne stanice (MS) su planirane na graničnim prelazima, i to: ulazna stanica na granici sa Bugarskom (Vrška Čuka, grad Zaječar) sa modulom za priključenje kapaciteta 40,3 mlrd.m3 godišnje na radnom pritisku 98 bar i izlazna stanica sa Mađarskom (Bački Breg, grad Sombor) kapaciteta 32,7 mlrd. m3 godišnje na radnom pritisku 98 bar. U kompleksu stanice se pored mernih linija postavljaju se filterski uređaji i uređaji za izdvajanje kondenzata, objekat kontrole bloka, energetski blok sa TS i dr. Objekti su ograđeni i povezani sistemom veza i optičkim kablom sa komandnim centrom.

Merno-regulacione stanice (MRS) su gasni objekti u kojima se obavlja merenje, prečišćavanje, dogrevanje gasa i redukcija pritiska u gasovodu (sa 98 bar na 45-50 bar) i meri protok gasa u deonici ili kod korisnika. Postavljaju se na mestima povezivanja gasovoda sa postojećim nacionalnim gasnim sistemom i to na dva mesta: MRS ,,Paraćin”, kod Paraćina, i MRS ,,Bačko Dobro Polje” kod Vrbasa. Projektovani kapacitet protoka gasa na MRS ,,Paraćin” je 1,7 mlrd. m3 godišnje, a na MRS ,,Bačko Dobro Polje” je 2,9 mlrd. m3 godišnje.

Objekti MS i MRS su povezani sistemom veza i optičkim kablom sa komandnim centrima.

Pored tehnološkog dela, stanice imaju objekat kontrolne sobe, TS i kotlarnicu za zagrevanje gasa.

Oprema i instalacije u mernim i mero-regulacionim stanicama moraju biti savremene konstrukcije, visokog stepena pouzdanosti i prema važećim međunarodnim standardima iz ove oblasti.

Blok boksovi za uređaje i upravljački pult isporučuju se modularno zajedno sa sistemima protivpožarne zaštite – instalacijom automatske požarne signalizacije, sistemom za kontrolu prisustva gasa u vazduhu, sistemom za obaveštavanje o požaru (o prisutnosti gasa u vazduhu) i upravljanja evakuacije.

Za snabdevanje električnom energijom MS i MRS predviđena je izgradnja spoljne srednjenaponske mreže dalekovodima napona 10 kV (u centralnoj Srbiji) ili kablovima 20 kV (na teritoriji Vojvodine) po uslovima od regionalnih elektrodistributivnih preduzeća, izgradnjom trafostanica TS 10-20/0,4 kV za elektromotorni pogon i tehnički blok. Potrebna snaga po lokaciji je oko 30-35 kW.

Merne stanice moraju biti ograđene kako bi se sprečio pristup neovlašćenim licima. Ograda merne stanice minimalne visine 2 m mora da obuhvati zone opasnosti.

Objekti i instalacije u mernim i merno-regulacionim stanicama, pored tehničko tehnoloških zahteva, moraju da ispune i planski određena Opšta pravila urbanističke regulacije građevinskih parcela objekata gasovoda.

v) Blok stanice

Blok stanica je objekat gde se sekcioniše gasovod radi zatvaranja protoka gasa u slučaju redovnog održavanja ili havarije. Predviđaju se duž trase gasovoda na svakih 30 km, a na početku i na kraju lupinga predviđaju se duple blok stanice. Blok stanice imaju podzemne slavine sa elektro-hidrauličkim pogonom na radnom pritisku 100 bar. Objekti BS su povezani sistemom veza i optičkim kablom sa komandnim centrima. Blok stanica mora biti zaštićena od pristupa neovlašćenih lica ogradom visine minimalno 2m. Objekti i instalacije u blok stanicama, pored tehničko tehnoloških zahteva, moraju da ispune i planski određena Opšta pravila urbanističke regulacije građevinskih parcela objekata gasovoda. Za snabdevanje električnom energijom blok stanica predviđena je izgradnja spoljne srednjenaponske mreže dalekovodima (kablovima) napona 10 kV (u centralnoj Srbiji) ili 20 kV (na teritoriji Vojvodine) i trafostanica TS 10-20/0,4 kV.

g) Prijemne i otpremne čistačke stanice

Za unutrašnje čišćenje i ispitivanje stanja gasovoda ugrađuju se prijemne i otpremne čistačke stanice. Čistačke cevi i zatvarači moraju biti građeni za maksimalni radni pritisak gasovoda i moraju biti ispitane na čvrstoću i nepropusnost. Čistačke stanice moraju biti zaštićene od pristupa neovlašćenih lica ogradom visine minimalno 2 m.

Kod izvođenja, objekti i instalacije u prijemnim i otpremnim čistačkim stanicama, pored tehničko tehnoloških zahteva, moraju da ispune i planski određena Opšta pravila urbanističke regulacije građevinskih parcela objekata gasovoda. Objekti su ograđeni i povezani sistemom veza i optičkim kablom sa komandnim centrima.

d) Uređaji katodne zaštite

Kao aktivna zaštita od korozije gasovoda „Južni tok” i podzemnih instalacija u okviru kompresorskih, mernih i blok stanica, koristiće se sistem katodne zaštite sa nametnutom strujom.

Uređaji katodne zaštite postavljaju se zajedno sa blok stanicama i vrše funkciju regulisanja i kontrole parametara katodne zaštite i obezbeđenja zone zaštite tokom celog projektovanog perioda eksploatacije.

đ) Anodna ležišta

Sastavni deo sistema katodne zaštite su i anodna ležišta koja su na orjentacionoj stacionaži kompresorskih, mernih i blok stanica, na minimalnoj 100 m udaljenosti od projektovanog gasovoda i povezana su sa uređajem katodne zaštite anodnim kablovima. Potrebna površina za izvođenje anodnog ležišta je 50 x 30 m. Predviđena su anodna ležišta sa ferosicilijumskim anodama čiji se broj određuje na osnovu specifične otpornosti tla dobijene istražnim radovima. Anodna ležišta će se sa stanicom katodne zaštite povezati preko kontrolno-mernih stubića, kablovima tipa RR00 položenim podzemno, na dubini 0,8 m. Anodni kablovi će se voditi od anodnih ležišta do objekta blok stanica najkraćim putem, po pravilu duž pristupnih i nekategorisanih puteva, do objekata.

5.2.3.4. Pravila za postavljanje telekomunikacionih i energetskih instalacija

Za postavljanje telekomunikacionih (EK) i elektroenergetskih instalacija, u funciji gasovoda, izvan regulacije javnih i planiranih pristupnih puteva, potrebna površina se obezbeđuje isključivo u formi zakupa zemljišta, odnosno putem uspostavljanja službenosti prolaza za izvođenje radova i postavljanje instalacije.

Postavljanje optičkog i energetskog 10-35 kV kabla duž gasovoda i uvođenje u objekte gasovoda je podzemno, postavljanjem u rov ili kablovsku kanalizaciju. Kablovska instalacija se, po pravilu postavlja sa obe strane gasovoda, na udaljenosti od oko 8,0 m. Dubina ukopavanja instalacija je 0,7-1,1m. Iznad kablovske instalacije postavlja se traka za obeležavanje.

Optički i energetski kabl mogu se postavljati u zasebni ili zajednički rov/kablovsku kanalizaciju. Kod ukrštanja ili približavanja javnim putevima i drugoj infrastrukturi, postavljanje instalacije se sprovodi u skladu sa tehničkim propisima i izdatim uslovima upravljač/vlasnika predmetne infrastrukture.

Tehničko rešenje povezivanja optičkog kabla sa objektima gasovoda i komandnim centrom utvrđuje se posebnom tehničkom dokumentacijom. Okvirna pravila za postavljanje optičkih kablova obuhvataju:

EK mrežu u funkciji sistema veza za potrebe objekata u funkciji gasovoda graditi podzemno (optički kabl) u koridorima saobraćajnica svih nivoa, pristupnih puteva, nekategorisanih puteva, u zaštitnom koridoru gasovoda uz trasu gasovoda, ili kao bežična radi-relejna veza;

dubina polaganja EK kablova treba da je 0,7-1,1m;

ako postoje postojeće trase, nove EK kablove polagati u iste;

pri paralelnom vođenju EK i elektroenergetskih kablova do 10 kV najmanje rastojanje mora biti 0,5m i 1,0m za kablove napona preko 10 kV. Pri ukrštanju najmanje vertikalno rastojanje od elektroenergetskog kabla mora biti 0,5m, a ugao ukrštanja oko 90(, ali ne manji od 45(;

pri paralelnom vođenju EK i gasnih instalacija, najmanje rastojanje optičkog kabla od gasovoda visokog pritiska mora biti najmanje 0,5m,

pri ukrštanju optičkog kabla sa gasovodom najmanje rastojanje mora biti 0,5m;

pri ukrštanju i paralelnom vođenju EK kabla sa cevovodom vodovoda, horizontalno rastojanje iznosi 0,6 m (izuzetno 0,3 m), a vertikalno 0,5 m, od cevovoda odvodne kanalizacije, horizontalno rastojanje iznosi 0,5m (izuzetno 0,3 m), kao i vertikalno rastojanje;

u cilju obezbeđenja potreba za novim EK priključcima i prelaska na novu tehnologiju razvoja u oblasti elektronskih ekomunikacija, potrebno je obezbediti prostoriju za smeštaj elektronske komunikacione opreme – TK koncentracije unutar parcele korisnika;

uređaje antenskih sistema RR veza postaviti kao slobodnostojeće stubove u okviru građevinskih parcela objekata u funkciji gasovoda.

optički kabl u funkciji gasovoda za daljinski nadzor i upravljanje graditi u zoni uže zaštite gasovoda.

Izgradnja elektroenergetskih objekata kojima će objekti u funkciji gasovoda biti povezani sa postojećim sistemom za distribuciju električne energije vršiće se u skladu sa važećom zakonskom i tehničkom regulativom i biće definisana uslovima za izradu tehničke dokumentacije i rešenjem o odobrenju za priključivanje koje izdaje nadležna elektrodistribucija.

Planskim rešenjem za deo elektroenergetskih vodova date su orijentacione trase i opisi mesta priključaka na elektrodistributivnu mrežu i objekte. U zavisnosti od izdatih uslova, planskim rešenjem nisu obuhvaćeni elektroenergetski vodovi za koje se ne može pouzdano utvrditi trasa ili se priključna mesta nalaze na većoj udaljenosti od planiranih potrošača (npr. dalekovod između KS 1 i TS 110/35 kV Velika Plana). U ovom slučaju bliže rešenje trasa i mesta priključaka rešavaće se posebnim projektom, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13- US i 50/13- US) .

Plansko rešenje za deo elektroenergetskih instalacija, gde je moguće utvrditi trasu i bliže tehničko rešenje napajanja gasnih objekata obuhvata:

Blok stanica 2: Napajanje električnom energijom ovog objekta obezbediće se izgradnjom nove trafostanice TS „Južni tok-BS2” tipa stubna prenosnog odnosa 20/0.4 tipa EV-1 sa transformatorom snage 50kVA, priključnog 20 kV podzemnog voda kao i 0.4 kV podzemnog voda od TS do budućeg OMM. Od novog gvozdeno-rešetkastog stuba (GRS) DV (u trasi postojećeg DV na izvodu 20 kV „Tovariševo” iz TS 110/20 kV „Bačka Palanka” 2), a koji će se nalaziti sa desne strane državnog puta br. 107 Silbaš-Parage do nove stubne transformatorske stanice (STS) „Južni TOK-BS2”, izgradiće se novi podzemni 20 kV vod. Ha pristupačnom mestu unutar ograđenog kompleksa BS 2 neposredno pored ograde (na mestu naznačeno na skici u prilogu) obezbediti prostor za smeštaj slobodnostojećeg postolja tipa SABP-600 sa KPK tipa EV-1P, širine 600 mm i dubine 220mm na koje će se postaviti orman mernog mesta (OMM) tipa POMM-2/H. Od nove STS „Južni tok-BS2” do novog slobodnostojećeg postolja SABP-600 sa KPK EV-1P, izgradiće se novi podzemni 0.4kV vod (gradi Elektrodistribucija) i kablovki razvod u kompleksu (gradi investitor).

Blok stanica 3 i merna stanica Bačko Novo Selo: Napajanje električnom energijom obezbediće se izgradnjom nove trafostanice STS 20/0,42 kV„Južni tok-MS Bačko Novo Selo i BS 3” i priključnog 20 kV voda. Od STS 20/0,42 kV „Žarka Zrenjanina” do lokacije postavljanja nove STS 20/0,42 kV „Južni tok-MS Bačko Novo Selo i BS 3” potrebno je izgraditi novi podzemni 20 kV vod. Novu stubnu trafostanicu 20/0,42 kV „Južni tok-MS Bačko Novo Selo i BS 3” ca energetskim transformatorom 100kVA izgraditi u blizini kompleksa. Ha pristupačnom mestu unutar ograđenog kompleksa BS3, neposredno pored ograde, obezbediti prostor za smeštaj slobodnostojećeg postolja tipa SABP-600 sa KPK tipa EV-1P, širine 600 mm i dubine 220mm na koje će se postaviti orman mernog mesta (OMM) tipa POMM-2/H. Od nove STS „Južni tok-MS Bačko Novo Selo i BS 3” do novog slobodnostojećeg postolja SABP-600 ca KPK EV-1P izgradiće se novi podzemni 0,4kV vodi kablovki razvod u kompleksu.

Blok stanica POČM: U neposrednoj blizini blok stanice „POČM” ne postoji izgrađena srednjenaponska mreža ca koje bi se mogao napajati planirani objekat. Kako bi se omogućilo priključenje blok stanice „POČM” potrebno je izgraditi novi nadzemni 20kV vod od Bačkog Brega do Gakova. Ha novoizgrađenom nadzemnom 20 kV vodu, potrebno je ugraditi čeličnorešetkasti stub ca vertikalnim rastavljačem. Od čeličnorešetkastog stuba pa do mesta postavljanja nove stubne trafostanice izgradiće se podzemni 20kV vod. Stubnu trafostanicu 20/0,42 kV „Južni tok-POČM” tipa EV-2, podtipa 1.0.1 sa energetskim transformatorom 50kVA izgraditi u blizini kompleksa objekta POČM. Ha pristupačnom mestu unutar ograđenog kompleksa POČM neposredno pored ograde (na mestu naznačeno na skici u prilogu) obezbediti prostor za smeštaj slobodnostojećeg postolja tipa SABP-600 sa KPK tipa EV-1P, širine 600 mm i dubine 220mm na koje će se postaviti orman mernog mesta (OMM) tipa POMM-2/H. Od STS„Južni tok-POČM“ do novog slobodnostojećeg postolja SABP-600 ca KPK EV-1P, izgradiće se novi podzemni 0,4kV vod i kablovki razvod u kompleksu.

Blok stanica 10: Napajanje električnom energijom obezbediće se izgradnjom nove trafostanice TS „Južni tok-BS10” tipa stubna, prenosnog odnosa 20/0.4kV tipa EV-2 (krajnja) sa transformatorom snage 50kVA i priključnog 20 kV voda. Od postojeće TS „Blok 116-3” koja se nalazi u naselju Kovin, u radnoj zoni, izgraditi novi podzemni 20 kV vod duž postojećeg puta u radnoj zoni Kovina i nastaviti duž postojećeg puta koji vodi do nove stubne transformatorske stanice (STS) „Južni tok-BS10”. Tip i presek podzemnog voda je XHE49A 3x(1×150)mm2. Ha pristupačnom mestu unutar ograđenog kompleksa BS 10, neposredno pored ograde, obezbediti prostor za smeštaj slobodnostojećeg postolja tipa SABP-600 sa KPK tipa EV-1P, širine 600 mm i dubine 220mm na koje će se postaviti orman mernog mesta (OMM) tipa POMM-2/H. Od nove STS „Južni tok-BS10” do novog slobodnostojećeg postolja SABP-600 sa KPK EV-1P, izgradiće se novi podzemni 0.4kV vod.

Blok stanica 11: Napajanje električnom energijom obezbediće se izgradnjom nove trafostanice TS „Južni tok-BS11” tipa stubna prenosnog odnosa 20/0.4kV tipa EV-2 (krajnja) sa transformatorom snage 50kVA i priključnog 20 kV voda. Od gvozdeno-rešetkastog stuba (GRS) postojećeg DV koji napaja TS „P.D. Tamiš” sa izvoda PIK Tamiš iz TS„Pančevo 3 110/20 kV”, a koji se nalazi sa desne strane puta koji vodi ka aerodromu, izgraditi nov kablovski 20kV vod do nove stubne transformatorske stanice (STS) „Južni tok-BS11”. Na postojećem stubu predvideti ugradnju učinskog rastavljača sa komorama za gašenje luka. Kablovski vod voditi duž postojećeg i novog puta. Tip i presek podzemnog voda je XHE49A 3x(1×150)mm2. Ha pristupačnom mestu unutar ograđenog kompleksa BS 11,neposredno pored ograde, bezbediti prostor za smeštaj slobodnostojećeg postolja tipa SABP-600 sa KPK tipa EV-1P, širine 600 mm i dubine 220mm na koje će se postaviti orman mernog mesta (OMM) tipa POMM-2/H. Od nove STS „Južni tok-BS11” do novog slobodnostojećeg postolja SABP-600 sa KPK EV-1P, izgradiće se novi podzemni 0.4kV vod.

Blok stanica 12: Napajanje električnom energijom obezbediće se izgradnjom nove trafostanice TS „Južni tok-BS12” tipa stubna prenosnog odnosa 20/0.4kV tipa EV-2 (krajnja) sa transformatorom snage 50kVA i priključnog 20 kV voda. Od gvozdeno-rešetkastog stuba (GRS) postojećeg dalekovoda (DV) za Barandu (stub 14) u naselju Opovo do nove stubne transformatorske stanice (STS) „Južni tok-BS12”, izgraditi novi podzemni 20kV vod. Na postojećem stubu predvideti ugradnju učinskog rastavljača sa komorama za gašenje luka. Trasu kabla predvideti uz budući put do objekta BS 12. Tip i presek podzemnog voda je XHE49A 3x(1×150)mm2. Ha pristupačnom mestu unutar ograđenog kompleksa BS 12, neposredno pored ograde, obezbediti prostor za smeštaj slobodnostojećeg postolja tipa SABP-600 sa KPK tipa EV- 1P, širine 600 mm i dubine 220mm na koje će se postaviti orman mernog mesta (OMM) tipa POMM-2/H. Od nove STS „Južni tok-BS12” do novog slobodnostojećeg postolja SABP-600 sa KPK EV- 1P, izgradiće se novi podzemni 0.4kV vod.

Blok stanica 13: Napajanje električnom energijom obezbediće se izgradnjom nove trafostanice TS „Južni tok-BS13” tipa stubna prenosnog odnosa 20/0.4kV tipa EV-1 (krajnja) sa transformatorom snage 50kVA i priključnog 20 kV voda. Od postojećeg gvozdenorešetkastog stuba (GRS) dalekovoda (DV) (na postojećem 20 kV izvodu „KNIĆANIN” iz TS 35(110)/20 kV „Perlez”, koji se nalazi pored lokaliteta „Sušare duvana” sa desne strane puta Knićanin – „Sušara duvana” i sa kojeg se putem 20 kV kabla napaja TS „SUŠARA DUVANA” broj 860) u ataru naselja Knićanin, uz proveru i rekonstrukciju postojećeg GRS i uz prelazak puta, izgraditi levom stranom puta produžetak dalekovoda 20 kV na betonskim i GRS do lokacije ukrštanja puta sa trasom gasovoda gde se produžetak dalekovoda završava zateznim GRS. Ha poslednji zatezni GRS postaviti vertikalni rastavljač i odovodnike prenapona, a dalje do nove STS „Južni tok-BS13” paralelno sa trasom gasovoda (8 m od ose gasovoda) izgraditi novi podzemni 20 kV vod. Ha pristupačnom mestu unutar ograđenog kompleksa BS 13,neposredno pored ograde, obezbediti prostor za smeštaj slobodnostojećeg postolja tipa SABP-600 sa KPK tipa EV-1P, širine 600 mm i dubine 220mm na koje će se postaviti orman mernog mesta (OMM) tipa POMM-2/H. Od nove STS „Južni tok-BS13” do novog slobodnostojećeg postolja SABP-600 sa KPK EV-1P, izgradiće se novi podzemni 0.4kV vod i kablovki razvod u kompleksu.

Blok stanica 14: Napajanje električnom energijom obezbediće se izgradnjom nove trafostanice TS „Južni tok-BS14”, tipa stubna prenosnog odnosa 20/0,4kV, EV-1 (krajnja) sa transformatorom snage 50kVA i priključnog 20 kV voda. Od gvozdeno-rešetkastog stuba (GRS) mešovitog voda (MV) broj 830 (na postojećem 20 kV izvodu „Šajkaš” iz TS 110/20 kV „Žabalj”) koji se nalazi u naselju Šajkaš do novog GRS-a DV koji će se nalaziti sa desne strane državnog puta br. 110 Šajkaš-Vilovo u blizini ukrštanja sa postojećom železničkom prugom, izgradiće se novi DV 20kV. Od novog GRS-a DV do novog GRS-a DV koji će biti ugrađen posle pruge, izgradiće se novi podzemni 20 kV vod. Od novog stuba DV do novog GRS-a DV koji će biti ugrađen na mestu ukrštanja budućeg pristupnog puta i državnog puta br. 110 Šajkaš-Vilovo, izgradiće se novi DV 20kV.Od novog GRS-a do nove stubne transformatorske stanice (STS) „Južni tok-BS14”, izgradiće se novi podzemni 20 kV vod. Ha pristupačnom mestu unutar ograđenog kompleksa BS 14, neposredno pored ograde, obezbediti prostor za smeštaj slobodnostojećeg postolja tipa SABP-600 sa KPK tipa EV-1P, širine 600 mm i dubine 220mm na koje će se postaviti orman mernog mesta (OMM) tipa POMM-2/H. Od nove STS „Južni tok-BS14” do novog slobodnostojećeg postolja SABP-600 sa KPK EV-1P, izgradiće se novi podzemni 0.4kV vod.

Blok stanica 15, merna stanica MS4 i sabirno otpremna stanica SBROS 2: Napajanje električnom energijom obezbediće se izgradnjom nove trafostanice TS „Južni tok-BS15” tipa stubna prenosnog odnosa 20/0.4kV, EV-1 (krajnja) sa transformatorom snage 100kVA i priključnog 20 kV voda. Od novog gvozdeno-rešetkastog stuba DV (na mestu postojećeg stuba DV koji će se demontirati) a koji će se nalaziti sa desne strane opštinskog puta Gospođinci-Žabalj u blizini pristupnog puta za buduću BS15 na postojećem 20 kV izvodu „TS 110/20 Temerin” iz TS 110/20 kV „Žabalj”) do nove stubne transformatorske stanice (STS) „Južni tok-BS15”, izgradiće se novi podzemni 20 kV vod. Ha pristupačnom mestu unutar ograđenog kompleksa BS15, MS4 i SBROS 2, neposredno pored ograde, obezbediti prostor za smeštaj slobodnostojećeg postolja tipa SABP-600 sa KPK tipa EV-1P, širine 600 mm i dubine 220mm na koje će se postaviti orman mernog mesta (OMM) tipa POMM-2/H. Od nove STS „Južni tok-BS15” do novog slobodnostojećeg postolja SABP-600 sa KPK EV-1P, izgradiće se novi podzemni 0.4kV vod i kablovski razvod u kompleksu.

Blok stanica 16: Napajanje električnom energijom obezbediće se izgradnjom nove trafostanice TS „Južni tok-BS16“ tipa stubna prenosnog odnosa 20/0.4kV, EV-1 (krajnja) sa transformatorom snage 50kVA i priključnog 20 kV voda. Od novog gvozdeno-rešetkastog stuba (GRS) DV (na mestu postojećeg stuba DV koji će se demontirati) a koji će se nalaziti sa leve strane državnog puta br. 102 Sirig-Srbobran a naspram pristupnog puta za buduću BS16 (na postojećem 20 kV izvodu „Sirig“ iz 20 kV razvodnog postrojenja „Čenej“) do novog GRS-a DV koji će biti ugrađen na pristupnom putu u blizini budućeg kompleksa BS16, izgradiće se novi DV 20kV. Od novog GRS-a u blizini budućeg kompleksa BS16 do nove stubne transformatorske stanice (STS) „Južni tok-BS16“, izgradiće se novi podzemni 20 kV vod. Ha pristupačnom mestu unutar ograđenog kompleksa BS16,neposredno pored ograde, obezbediti prostor za smeštaj slobodnostojećeg postolja tipa SABP-600 sa KPK tipa EV-1P, širine 600 mm i dubine 220mm na koje će se postaviti orman mernog mesta (OMM) tipa POMM-2/H. Od nove STS „Južni tok-BS16“ do novog slobodnostojećeg postolja SABP-600 sa KPK EV-1P, izgradiće se novi podzemni 0.4kV vod i kablovski razvod u kompleksu.

Blok stanica 17: Napajanje električnom energijom obezbediće se izgradnjom nove trafostanice „Južni tok-BS 17” tipa EV-2, podtipa 1.0.1 ca energetskim transformatorom 50kVA i priključnog 20 kV voda. U liniji nadzemnog 20 kV voda RP „Srbobranski put” – „Bačko Dobro Polje”, na odgovarajućem mestu ugraditi novi ČRS i opremiti ga rastavljačem i odvodnicima prenapona. Od ČRS 20kV nadzemnog voda do lokacije postavljanja nove stubne trafostanice 20/0.42 kV „Južni tok-BS 17” izgradiće se novi podzemni 20 kV vod. Ha pristupačnom mestu unutar ograđenog kompleksa BS17, neposredno pored ograde, obezbediti prostor za smeštaj slobodnostojećeg postolja tipa SABP-600 sa KPK tipa EV-1P, širine 600 mm i dubine 220mm na koje će se postaviti orman mernog mesta (OMM) tipa POMM-2/H. Od nove STS „Južni tok-BS17” do novog slobodnostojećeg postolja SABP-600 sa KPK EV-1P, izgradiće se novi podzemni 0.4kV vod i kablovki razvod u kompleksu .

Blok stanica 18: Napajanje električnom energijom obezbediće se izgradnjom nove trafostanice „Južni tok-BS 18” tipa EV-2, podtipa 1.0.1 ca energetskim transformatorom 50kVA i priključnog 20 kV voda. U liniji nadzemnog 20 kV voda RP „Srbobranski put” – „Bačko Dobro Polje”, na odgovarajućem mestu ugraditi novi ČRS. Od ČRS 20kV nadzemnog voda pa do lokacije postavljanja nove stubne trafostanice 20/0.42 kV „Južni tok-BS 18” izgradiće se novi podzemni 20 kV vod. Ha pristupačnom mestu unutar ograđenog kompleksa BS18, neposredno pored ograde, obezbediti prostor za smeštaj slobodnostojećeg postolja tipa SABP-600 sa KPK tipa EV-1P, širine 600 mm i dubine 220mm na koje će se postaviti orman mernog mesta (OMM) tipa POMM-2/H. Od nove STS „Južni tok-BS18” do novog slobodnostojećeg postolja SABP-600 sa KPK EV-1P, izgradiće se novi podzemni 0.4kV vod i kablovski razvod u kompleksu .

Blok stanica 19: Napajanje električnom energijom obezbediće se izgradnjom nove trafostanice „Južni tok-BS 19” tipa EV-2, podtipa 1.0.1 ca energetskim transformatorm 50kVA i priključnog 20 kV voda. Od ČRS 20kV nadzemnog voda koji se nalazi na izvodu „Kruščić” neposredno uz put „Crvenka- Kruščić” pa do lokacije postavljanja nove stubne trafostanice 20/0,42 kV „Južni tok-BS 19” izgradiće se novi podzemni 20kV vod. Ha pristupačnom mestu unutar ograđenog kompleksa BS19, neposredno pored ograde, obezbediti prostor za smeštaj slobodnostojećeg postolja tipa SABP-600 sa KPK tipa EV-1P, širine 600 mm i dubine 220mm na koje će se postaviti orman mernog mesta (OMM) tipa POMM-2/H. Od nove STS „Južni tok-BS19” do novog slobodnostojećeg postolja SABP-600 sa KPK EV-1P, izgradiće se novi podzemni 0.4kV vod i kablovki razvod u kompleksu .

Blok stanica 20: Napajanje električnom energijom obezbediće se izgradnjom nove trafostanice „Južni tok-BS 20” tipa EV-2, podtipa 1.0.1 ca energetskim transformatorom 50kVA i priključnog 20 kV voda. Od ČRS 20Kv nadzemnog voda koji se nalazi na izvodu „Čonoplja” pa do lokacije postavljanja nove stubne trafostanice 20/0,42 kV „Južni tok-BS 20” izgradiće se novi podzemni 20kV vod. Ha pristupačnom mestu unutar ograđenog kompleksa BS20, neposredno pored ograde, obezbediti prostor za smeštaj slobodnostojećeg postolja tipa SABP-600 sa KPK tipa EV-1P, širine 600 mm i dubine 220mm na koje će se postaviti orman mernog mesta (OMM) tipa POMM-2/H. Od nove STS „Južni tok-BS20” do novog slobodnosojećeg postolja SABP-600 sa KPK EV-1P, izgradiće se novi podzemni 0.4kV vod i kablovski razvod u kompleksu .

Kompresorska stanica KC2: Napajanje električnom energijom obezbediće se izgradnjom nove zidane trafostanice 20/0.42 kV „Južni tok-KS 2” sa: tri dovodna priključna 20 kV kablovska voda, tri dovodno-odvodne 20 kV kablovske ćelije, mernom ćelijom, tri trafo ćelije i tri transformatora 20/0.42 kV ukupne instalisane snage 3 MW od 20 kV RP „Srbobranski put” sa sabirnica dovoda sa TS 110/20 kV „Vrbas 1” opremiće se nova izvodna ćelija „Južni tok-KS 2” i izgradiće se novi podzemni 20 kV vod do nove trafostanice „Južni tok-KS2”, u dovodnu ćeliju Dovod sa RP „Srbobranski put” sa TS „Vrbas 1”. U RP „Srbobranski put” izvodna ćelija „Južni tok-KS2” će biti uključena u postojeći sistem daljinskog upravljanja. U liniji 20 kV nadzemnog voda RP „Srbobranski put”-„Bačko Dobro Polje”, na odgovarajućem mestu ugraditi ČRS. Isti opremiti 20 kV rastavljačem i odvodnicima prenapona. Sa ČRS-a spustiti kablovski vod do nove trafostanice, u dovodnu ćeliju „Dovod sa 20 kV nadzemnog voda Bačko Dobro Polje”. Kablom istog tipa i preseka izgradiće se i novi 20 kV podzemni vod sa trafostanice 110/20 kV „Vrbas 2”, budući izvod „Južni tok” do nove trafostanice „Južni tok-KS2”, u dovodnu ćeliju „Dovod sa TS Vrbas 2”. U trafostanici 110/20 kV „Vrbas 2” biće opremljena izvodna ćelija „Južni tok”, koja će biti uključena u postojeći sistem daljinskog upravljanja.

Tabela 5.3: Popis katastarskih parcela u obuhvatu planiranih za postavljanje energetskih vodova

Objekat Katastarska opština Katastarske parcele OČM2/BS10-EE Kovin U trasi pristupnog puta, 10713/2, 10453/2, 10105/2, 10451/2, 9313/2, 9312/2, 10738, 10743, 9312/4, 10687/6, 9309/19. BS11/1, BS11/2-EE Pančevo U trasi pristupnnog puta BS12/1, BS12/2-EE KO Opovo U trasi pristupnog puta, 5666/3. BS13 Knićanin 2146, 2184, 2283, 2144, 2450. BS14-EE Šajkaš 1774, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3482, 3483, 3484, 3485, 3679, 3687, 3837, 3838, 3839, 3877, 3883, 3884, 3886, 3887, 3896. BS15/GIS4-EE Žabalj 7445,10745,10968,7553,7552. BS16-EE Turija 4181, 3948. BS16-EE Sirig 3559, 3509, 3483/1, 3513, 2271/2, 3504. BS-17-EE Bačko Dobro Polje 1309, 2660, 2664, 2665, 2625, 1316, 2735, 2662. KS-2-EE Bačko Dobro Polje 3072/2, 3073/4, 3082/6, 2477/2, 2478/2, polaz reg.puta, 2455/1, 2455/2, 2455/3, 2454, 2455/2, 2456/1, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 3444/1, 2411, 3136/2, 3447/2, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 3479, 3165, 3099, 3153, 3084, 3166, 2847, 2845, 2844, 2843, 3480, 2842, 2841, 2840, 3500, 2839, 2837, 3514 (KO Vrbas-atar), 1315, 2734, 1316, 2665, 2743 (KO Bačko Dobro Polje). BS-18-EE Bačko Dobro Polje 1322, 2744, 2737, 2615, 2734, 2733, 1315. BS-19-EE Crvenka 9329, 9233/2, 9233/5, 9667, 9233/1. BS-20-EE Sombor 18727, 28662, 28665, 18708, 15244. POČM-EE Bački Breg U trasi pristupnog puta3537, 2754, 3526, 2581, 2580, 3435.

5.2.3.5. Pravila za formiranje gradilišta

Gradilišta predstavljaju površine na kojima se privremeno/vremenski ograničeno obezbeđuje prostor sa izgradnju linijskog dela gasovoda i objekata gasovoda, održavanje mehanizacije, uređenje platoa za boravak osoblja, radnih platoa i privremeno deponovanje materijala kod zemljanih iskopa. Uređenje zone gradilišta podrazumeva nivelaciju terena i po potrebi ojačanje nosivosti terena u delu radnih platoa. U slučaju da se za ojačanje nosivosti terena koristi kameni i/ili šljunčani agregat, nasipanje se vrši na, prethodno postavljenoj, geotekstilnoj podlozi.

Lokacije i zone gradilišta duž gasovoda određuju se posebnim projektom gradilišta, po pravilu u okviru granica pojasa detaljne razrade.

5.2.3.6. Pravila za izvođenje pristupnih i gradilišnih puteva

Radi obezbeđenja transportne veze projektovanih lokacija tehnoloških objekata gasovoda sa mrežom postojećih puteva, predviđena je izgradnja pristupnih puteva sa priključkom na najbliži javni put, u skladu sa saobraćajno-tehničkim uslovima upravljača puta. Na određenu lokaciju pristupa se sa pristupnog puta (Tabela 5.4).

Tabela 5.4: Pristupni putevi nadzemnim objektima gasovoda

Oznakaputa Vrsta kolovoznog zastora Nekategorisani putevi (računajući od spoljne ivice zemljišnog pojasa) 5 Opštinski putevi (računajući od spoljne ivice zemljišnog pojasa) 10 Državni putevi II reda (računajući od spoljne ivice zemljišnog pojasa) 15 Državni putevi I reda, osim autoputeva (računajući od spoljne ivice zemljišnog pojasa) 50 Državni putevi I reda – autoputevi (računajući od spoljne ivice zemljišnog pojasa) 50 Železnički koloseci (računajući od spoljne ivice pružnog pojasa) 50 Podzemni linijski infrastrukturni objekti (računajući od spoljne ivice objekta) 15 Regulisan vodotok ili kanal (računajući od branjene nožice nasipa) 25

Rastojanja se mogu izuzetno smanjiti uz primenu dodatnih mera kao što su: smanjenje projektnog faktora, povećanje dubine ukopavanja ili primena mehaničke zaštite pri iskopavanju.

Minimalno potrebno rastojanje pri ukrštanju gasovoda sa podzemnim linijskim infrastrukturnim objektima je 0,5 m.

Tabela 5.6: Minimalna rastojanja podzemnih gasovoda od nadzemne elektro mreže i stubova dalekovoda

  paralelno vođenje (m) pri ukrštanju (m) ≤ 20 kV 10 5 20 kV < U ≤ 35 kV 15 5 35 kV < U ≤ 110 kV 20 10 110 kV < U ≤ 220 kV 25 10 220 kV < U ≤ 440 kV 30 15

Minimalno rastojanje iz stava 1. ovog člana se računa od temelja stuba dalekovoda i uzemljivača.

Prilikom definisanja trase gasovoda, izrade tehničke dokumentacije i izvođenja radova, na deonicama koje prolaze kroz eksploataciona polja preporučuje se da trasa bude bliža granicama eksploatacionih polja, odnosno ka periferiji polja i potrebno je ispoštovati odredbe zakona i podzakonskih akata Republike Srbije: Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik PS”, broj 88/11), Zakon o energetici („Službeni glasnik PC”, br. 57/11, 80/11, 93/12 i 124/12), Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribucija gasovitih ugljovodonika („Službeni glasnik PC”, broj 104/09), Zakon o eksplozivnim materijama, zapaljivim tečnostima i gasovima („Službeni glasnik SRS”, br. 44/77, 45/85, 18/89 i „Službeni glasnik PC”, br. 53/93, 67/93, 48/94 i 101/05), Zakon o zaštiti od požara („Službeni glasnik PC”, broj 111/09).

U pojasu objekata za sabiranje, pripremu i transport nafte, odnosno gasa širine 10, 0 m mereno od ivice ograde objekata, ne mogu se uspostavljati putni pojas i zaštitni pojas dalekovoda i telefonskih linija .

U pojasu bušotine širine 15,0 m, mereno od ose bušotine, ne mogu se locirati i graditi putni pojas. U zoni bušotine širine 30,0 m, mereno od ose bušotine, ne smeju se locirati i graditi nadzemni objekti i locirati zaštitni pojas dalekovoda i telefonskih linija.

Prilikom izvođenja radova ne smeju se u zoni opasnosti bušotine širine 7,5 m mereno od ose, nalaziti materije, uređaji, izvori otvorenog plamena i varničenja i cve ostalo što može prouzrokovati požar ili omogućiti njegovo širenje.

Prilikom izbora lokacije, projektovanja i izgradnje objekata obezbediti nesmetani putni prilaz prema svim objektima, u vlasništvu NIS a.d. Novi Sad sa postojećih i planiranih saobraćajnica. Prilikom izbora lokacije, projektovanja i izgradnje objekata mora se obezbediti stabilnost cevovoda, kablova i objekata, u vlasništvu NIS a. d. Novi Sad tako da se obezbedi zaštita ljudi i imovine i spreči mogućnost štetnih uticaja na okolinu.

U zaštitnom pojasu cevovoda kablova i objekata, u vlasništvu NIS a.d. Novi Sad, ne smeju se izvoditi radovi i druge aktivnosti pre nego što se dobije pismeno odobrenje, odnosno konačna saglasnost.

Preduzeće i drugo pravno ili fizičko lice koje je dobilo odobrenje mora prilikom izvođenja radova i drugih aktivnosti u zaštitnom pojasu cevovoda kablova i objekata sprovodi mere zaštite prema uputstvu. Kod projektovanja i izgradnje objekta u blizini cevovoda, kablova i objekata, u vlasništvu NIS a.d. Novi Sad u svemu poštovati odredbe zakona i podzakonskih akata, tehničkih normativa i datih uslova.

5.3.2. Pravila u odnosu na gasna eksploataciona polja i prateću infrastrukturu

Prilikom bližeg definisanja trase gasovoda, odnosno tokom izrade tehničke dokumentacije i izvođenja radova, na deonicama koje prolaze kroz eksploataciona polja preporučuje se da trasa bude bliža granicama eksploatacionih polja, odnosno ka periferiji polja i potrebno je ispoštovati odredbe zakona i podzakonskih akata Republike Srbije: Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik PS” broj 88/11), Zakon o energetici („Službeni glasnik PC”, br. 57/11, 80/11, 93/12 i 124/12), Zakon o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribuciji gasovitih ugljovodonika („Službeni glasnik PC”, broj 104/09), Zakon o eksplozivnim materijama, zapaljivim tečnostima i gasovima („Službeni glasnik SRS”, br. 44/77, 45/85, 18/89 i „Službeni glasnik PC”, br. 53/93, 67/93, 48/94 i 101/05), Zakon o zaštiti od požara („Službeni glasnik PC”, broj 111/09).

5.3.2.1. Pravila u odnosu na transportnu infrastrukturu

Koridor gasovoda se ukršta sa postojećim i planiranim deonicama javnih puteva i železničkim prugama, kao i vodnim putevima Dunavom i Tisom. Spisak postojeće i planirane transportne infrastrukture sa približnom stacionažom na kojima će doći do ukrštanja sa gasovodom dati su u Tabeli 5.11. dok su u Tabeli 5.7 prikazane stacionaže ukrštanja odvojka gasovoda sa državnim putevima i stacionaže državnih puteva na ulasku/izlasku sa područja ovog prostornog plana.

Tabela 5.7: Stacionaže državnih puteva na ukrštajima sa granicama obuhvata Izmena i dopuna Prostornog plana

Nazivputa Stacionažagasovoda(km) Katastarska opština StacionažaDP~(km) DP Ib reda br. 14/(M-25) 10+546 KO Grlište, grad Zaječar 128+782 129+391 DP II reda br. 173/(R-247) 34+315 KO Dobrujevac, opština Boljevac 41+927 42+575 DP Ib reda br. 24/ (M-5) 42+241 KO Mirovo, opština Boljevac 792+750 790+713 DP Ib reda br. 24/(M-5) 59+152 KO Krivi Vir, opština Boljevac 786+452 787+086 DP Ib reda br. 24/(M-5) 72+478 KO Izvor, opština Paraćin 755+020 754+345 DP Ib reda br. 24/(M-5) 74+000 KO Izvor, opština Paraćin 753+754 753+747 DP II reda br. 130/(R-216) 93+028 KO Ćuprija, opština Ćuprija 3+073 3+697 DP II reda br. 150/(M4) 134+577 KO Markovac, opština Velika Plana 731+236 730+502 DP II reda br. 129/(R-107) 150+911 KO Žabari, opština Žabari 111+323 111+924 DP Ib reda br. 22 /(M-24) 181+367 KO Mala Krsna, grad Smederevo 270+034 269+433 DP I reda br.22 196+775 Kovin 251+010 251+997 DP I reda br.22 215+392 Pančevo 231+759 231+141 DP I reda br. 3 (E-70) 229+081 Opovo 34+984 35+604 DP II reda br.111 235+653 Knićanin 202+879 202+259 DP II reda br. 110 297+316 Šajkaš 13+367 12+767 DP I reda br. 20 305+752 Žabalj 62+487 61+887 DP II reda br. 101 322+841 Turija/Sirig 13+790 13+190 DP II reda br. 102 333+850 Bačko DobroPolje 100+594 101+194 DP I reda br.1 (Autoput E-75) 339+434 Bačko DobroPolje 85+049 85+649 DP II reda br. 105 359+434 Kula 97+523 98+123 DP II reda br.106 362+717 Crvenka 42+174 42+774 DP I reda br.19 349+035 Sombor 49+992 50+592 DP I reda br. 12 (E-662) 403+340 Bački Breg 30+402 31+002

Osnovni zakonski okvir za projektovanje i izgradnju gasovoda u koridorima javnih puteva je definisan Zakonom o javnim putevima („Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 123/07, 101/11 i 93/12) i Pravilnikom o uslovima koje sa aspekta bezbednosti saobraćaja moraju da ispunjavaju putni objekti i drugi elementi javnog puta („Službeni glasnik RS”, broj 50/11).

Osnovni uslov vezan za državne puteve je dvostrano proširenje državnih puteva na projektovanu širinu i izgradnju dodatnih saobraćajnih traka u zonama eventualne rekonstrukcije i izgradnje dodatnih raskrsnica u skladu sa odgovarajućim prostornim planovima posebne namene, te prostornim i urbanističkim planovima lokalnih samouprava kroz koje prolazi koridor gasovoda.

Uslovi ukrštanja gasovoda sa javnim putevima su:

ukrštanje sa javnim putem planirati, projektovati i izvesti po pravilu metodom mehaničkog podbušivanja ispod trupa puta, upravno na put, upotrebom zaštitnih cevi i/ili izgradnjom armirano betonskog kanala/propusta, sa unutrašnjim profilom koji je minimum 0,15 m veći od spoljneg prečnika gasovoda i prateće instalacije (optički kabl, oprema katodne zaštite i dr.);

zaštitna cev ili armirano betonski kanal/propust mora biti postavljen na celoj dužini između krajnjih tačaka poprečnog profila puta uvećanoj za po 3,0 m sa svake strane;

temeljne jame za bušenje moraju biti udaljene minimalno 3,0 m od krajnje tačke poprečnog profila puta;

ugao ukrštanja gasovoda sa saobraćajnicama iznosi 90°. Ukrštanje pod manjim uglom je moguće uz prethodno pribavljene saobraćajno-tehničke uslove i saglasnost nadležnih organa, odnosno upravljača puta;

minimalna dubina merena od kote dna putnog kanala za odvodnjavanje (postojećeg ili planiranog) do gornje kote zaštitne cevi iznosi 1,0 m;

projektovana dubina zaštitne cevi mora biti minimalno 2,0 m od najniže kote kolovozne konstrukcije do gornje ivice kote zaštitne cevi predmetnog gasovoda, odnosno minimalno 1,2 m ispod dna jarka;

neophodno je izvršiti ispitivanje geomehaničkih svojstava stena i tla i analize njihove otpornosti preme bušenju na mestima ukrštanja trase predmetnog gasovoda.

Uslovi paralelnog vođenja gasovoda sa javnim putevima su:

planirane instalacije se mogu planirati pod uslovima kojima se sprečava ugrožavanje stabilnosti državnog puta i obezbeđuju uslovi za nesmetano odvijanje saobraćaja na putu, odnosno uskladiti ih sa Pravilnikom o uslovima za nesmetan i bezbedan transport prirodnog gasa pritiska većeg od 16 bar („Službeni glasnik RS”, broj 37/13).

ne dozvoljava se vođenje instalacija gasovoda po bankini, kosinama useka i nasipa, kroz jarkove i lokacije koje mogu biti inicijalne za otvaranje klizišta.

koridor gasovoda paralelan sa autoputem mora biti postavljen van zaštitne ograde autoputa;

instalacije gasovoda moraju biti postavljene minimalno 3,0 m od krajnje tačke poprečnog profila javnog puta (nožice nasipa/zaseka trupa puta ili spoljne ivice kanala za odvodnjavanje).

Uslovi ukrštanja gasovoda sa železnicom su:

ugao ukrštanja gasovoda sa prugom, po pravilu, iznosi 90° izuzetno ne manjim od 75°. Ukrštanje pod manjim uglom je moguće samo uz prethodno pribavljene uslove i saglasnost upravljača predmetnom prugom. Gasovod i prateća instalacija se postavlja kroz prethodno, podbušivanjem, postavljene zaštitne cevi i/ili izgradnjom armirano betonskog kanala/propusta, sa unutrašnjim profilom koji je minimum 0,15 m veći od spoljneg prečnika gasovoda i prateće instalacije (optički kabl, oprema katodne zaštite i dr.);

zaštitna cev ili armirano betonski kanal/propust mora biti postavljen na celoj dužini između krajnjih tačaka poprečnog profila pružnog zemljišta, minimalne širine od 8,0 m računajući od ose najbližeg koloseka, sa svake strane;

projektovana dubina zaštitne cevi mora biti minimalno 2,0 m od gornje ivice praga do gornje ivice kote zaštitne cevi predmetnog gasovoda, odnosno minimalno 1,2 m od najniže kote terena van trupa pruge do gornje ivice zaštitne cevi;

krajevi zaštitne cevi koja se postavlja na prelazu ispod železničke pruge moraju biti udaljeni minimalno 5 m sa obe strane od osa krajnjih koloseka, odnosno 1 m od nožica nasipa.

minimalna dubina ukopavanja na kojoj se vrši polaganje gasovoda iznosi 1,5 m od gornje ivice praga železničke pruge i 1,0 m od gornje ivice praga industrijskog koloseka;

kontrolne odušne cevi moraju biti izvučene izvan krajeva zaštitnih cevi na rastojanju minimum 15,0  m sa leve i 15,0  m sa desne strane pruge, mereno od ose krajnjeg koloseka, postavljene na visinu od 5,0  m mereno od kote terena;

pri vođenju gasovoda ispod elektrificiranih železničkih pruga mora biti izgrađena dvostruka izolacija cevovoda u dužini od 50 m ulevo i udesno, računajući od granice pružnog pojasa.

U slučaju da gasovod prolazi blizu drugih objekata ili je paralelan s tim objektima, odstojanje ne sme biti manja od vrednosti datih u Tabeli 5.5.

5.3.3. Elektroenergetska mreža i energetska infrastruktura

Koridor gasovoda se ukršta sa dalekovodima (u daljem tekstu DV) visokonaponske (400kV, 220 kVi 110 kV) i srednjenaponske (35 kV, 20 kV, 10 kV) elektroenergetske mreže, gasovodima, naftovodima i produktovodima. Spisak ukrštanja postojećih i planiranih energetskih infrastrukturnih sistema sa gasovodom dati su u Tabeli 5.8.

Pravila ukrštanja i paralelnog vođenja sa elektroenergetskom mrežom i energetskom infrastrukturom sprovode se u skladu sa Pravilnikom o uslovima za nesmetan i bezbedan transport prirodnog gasa gasovodnog pritiska većeg od 16 bar („Službeni glasnik RS”, broj 37/13) i uslovima nadležnog preduzeća/upravljača.

Na mestima ukrštanja i paralelnog vođenja sa postojećim elektroenergetskim objektima visokog napona obaveza investitora gasovoda je da izradi Elaborat o uticaju visokonaponskog voda na gasovod.

Udaljenje vodova od podzemih gasovoda mora biti u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona 1kV do 400kV („Službeni list SFRJ”, broj 65/88 i „Službeni list SRJ”, broj 18/92), Pravilnikom o tehničkim normativima za uzemljenje elektroenergetskog postrojenja napona preko 1000V („Službeni list SRJ”, broj 61/95), kao i SRPS N.CO.105-Tehničkim uslovima zaštite podzemnih metalnih cevovoda od uticaja elektroenergetskih postrojenja („Službeni list SFRJ”, broj 68/86).

Zaštita postojećih podzemnih vodova mora biti izvedena u skladu sa odredbama Pravilnika o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1kV („Službeni list SFRJ”, br. 4/74, 13/78 i 61/95).

5.3.4. Ukrštanje sa vodoprivrednom infrastrukturom

U obuhvatu Izmena i dopuna Prostornog plana planirani gasovod će se ukrštati sa vodnim objektima i sistemima, prikazanim u Tabeli 5.8.

Uslovi za postavljanje instalacija gasovoda utvrđuju se na osnovu mišljenja, uslova i saglasnosti izdatih od strane nadležnog vodoprivrednog preduzeća.

Polaganje gasovoda prilikom presecanja vodenih prepreka predviđa se na dva načina:

Metodom polaganja/prevlačenja gasovoda u tranšejama (ukopavanje u dno vodotoka) uz primenu sredstava plovne mehanizacije i podršku izvođača podvodnih radova;

Bez tranšeja (postupkom koso usmerenog bušenja – HS DTD)

Dubina polaganja instalacija gasovoda prilikom ukrštanja sa sa regulisanim vodotokovima i kanalima iznosi 1 m od projektovanog dna kanala do gornje ivice zaštitne cevi/ploče, a u dužini od projektovane širine kanala u nivou terena.

Podzemno ukrštanje gasovoda sa kanalima na lokacijama uz propust/most je na minimalnoj udaljenosti od 5 m od propusta/mosta.

Ugao ukrštanja gasovoda sa kanalima iznosi što je moguće bliže uglu od 90°.

Dubina polaganja instalacija gasovoda prilikom ukrštanja sa neregulisanim koritima iznosi 1,5 m od dna kanala do gornje ivice zaštitne cevi/ploče.

Nije dozvoljena izgradnja objekata ukopavanjem u telo nasipa, odnosno oni građevinski radovi koji remete geometriju nasipa.

Ukrštanje gasovoda sa vodnim putem (reke Dunav, Sava i Tisa) vrši se tako da prilikom postavljanja gasovoda ispod dna reke mora da postoji zaštitni sloj od najviše tačke instalacija, u debljini koja se određuje prema morfološkim karakteristikama terena (ne manja od 3 m), odnosno i više ukoliko je tako definisano uslovima Direkcije za vodne puteve.

Potrebno je predvideti da kota krune zaštitnog sloja bude do postojećeg nivoa rečnog dna, tako da se ne formira prepreka na rečnom dnu u vidu praga.

Trasu gasovoda ne treba posmatrati samo kao objekat širine podvodnog rova već je neophodno obuhvatiti i pripadajuću zonu i to 250 m uzvodno i 250 m nizvodno. Posmatranje šire zone neophodno je zbog drugih korisnika koji svojim delatnostima mogu dovesti do oštećenja podvodnog rova.

Ukrštanje sa odbrambenim nasipom vrši se kosim podbušivanjem sa branjene strane na udaljenosti ne manjoj od 50 m od unutrašnje nožice nasipa.

5.3.5. Elektronska komunikaciona (EK) infrastruktura

U obuhvatu Izmena i dopuna Prostornog plana planirani gasovod će se ukrštati sa postojećim i planiranim podzemnim elektronskim komunikacionim kablovima (Tabela 5.8).

U zoni predviđene izgradnje, na određenim lokacijama izgrađeni su podzemni optički EK kablovi. Pošto se trase kablova, u najvećem broju slučajeva, nalaze uz trase saobraćajnica, način ukrštanja gasovoda sa kablovima definisan je načinom ukrštanja sa saobraćajnicama. U tom smislu postoje dva osnovna slučaja ukrštanja gasovoda sa putevima:

pri ukrštanja gasovoda podbušivanjem ispod trase puta gasovod će se postaviti podbušivanjem ispod telekomunikacionih kablova, bez ikakvih intervencija na njima, odnosno bez oštećenja. Potrebno je identifikovati tačan položaj kabla u odnosu na put i prilagoditi radove na gasovodu;

pri ukrštanju gasovoda prekopavanjem trase puta potrebno je uraditi projekat izmeštanja postojećih kablova, koji treba da obezbedi zaštitu postojećeg kabla, kako ne bi došlo da prekida saobraćaja i njegovo izmeštanje nakon postavljanja gasovoda. Posebnu pažnju u tim slučajevima treba posvetiti magistralnim optičkim kablovima, za koje projekat zaštite i izmeštanja mora biti urađen uz saglasnost sa JP „Telekom Srbija”.

U svim slučajevima treba imati u vidu da su postojeći kablovi na dubini 1,2 do 1,5 m, da vertikalno rastojanje telekomunikacionog kabla i gasovoda mora biti minimalno 0,5m i da se izmeštanje svih kablova može raditi samo uz nadzor ovlašćenog predstavnika vlasnika/operatera.

U obuhvatu Izmena i dopuna Prostornog plana su izgrađene radio-bazne stanice (antenski stubovi i uređaji) u sistemu RR veza (mobilnih komunikacija, radio-difuznih veza) sa kojima je koridor gasovoda u potpunosti usklađen i neće doći do obostranog ugrožavanja objekata.

Glavnim projektom gasovoda je potrebno posebno obraditi poziciju ukrštanja u blizini postojećih elektronskih komunikacionih objekata. Prilikom izrade glavnog projekta sarađivati sa preduzećem za telekomunikacije „Telekom Srbija” a.d. Projekat uraditi i u skladu sa upustvima, propisima i preporukama JP PTT saobraćaja „Srbije” koji važe za ovu vrstu delatnosti.

Pre početka bilo kakvih građevinskih radova potrebno je izvršiti trasiranje i obeležavanje trase postojećih elektronskih komunikacionih objekata pomoću instrumenta tragača kablova, kako bi se definisali tačan položaj i dubina EK objekata, da bi se zatim odredio način njihove zaštite ukoliko su ugroženi. Investitor-izvođač radova je obavezan da preduzme sve potrebne i odgovarajuće mere predostrožnosti, dužan je da sve građevinske radove u neposrednoj blizini postojećih podzemnih EK kablova, na mestima približavanja i ukrštanja planiranog gasovoda sa postojećim EK instalacijama izvodi isključivo ručnim putem, u skladu sa važećim tehničkim propisima, bez upotrebe mehanizacije, uz preduzimanje svih potrebnih mera zaštite.

Prilikom izvođenja radova, posebno na mestima neposrednog približavanja i ukrštanja postojećih EK objekata i novoprojektovanog objekata gasovoda, obavezno je prisustvo ovlašćenog lica Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” a.d, kao i svih ostalih predstavnika vlasnika elektronskih komunikacionih kablova u sistemu elektronskih komunikacija (za potrebe mobilnih komunikacija, interneta, multimedijalnih servisa i dr).

Bilo kakvim građevinskim radovima ne sme se dovesti u pitanje normalno funkcionisanje elektronskog komunikacionog saobraćaja, odnosno adekvatan pristup postojećim EK kablovima radi redovnog održavanja ili eventualnih intervencija na istim.

Investitor je obavezan da prilikom izvođenja radova na izgradnji planiranog energetskog objekta, i to na mestima paralelnog vođenja, približavanja i ukrštanja istih sa postojećim EK objektima, u svemu poštuje važeće propise.

U slučaju eventualnog oštećenja EK kablova ili prekida EK saobraćaja na vezama usled nepažljivog i nestručnog izvođenja radova, Investitor je obavezan da vlasniku/operateru nadoknadi celokupnu štetu po svim osnovama.

Tabela 5.8: Spisak tačaka ukrštanja koridora gasovoda sa administrativnim granicama, vodnim objektima i drugim infrastrukturnim sistemima

rb. UP102 Nekategorisani put Kovin Kovin postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 198+120 UE102 Dalekovod 110 kV Sombor Sombor planirano Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod 407+917 UP498 Opštinski put Sombor Sombor postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 407+939 UP499 Nekategorisani put Sombor Sombor postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 408+712 UP504 DP II reda Gakovo Sombor planirano Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 410+772 UO84 Optički kabl Gakovo Sombor planirano Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl 410+787 UG24 Gasovod srednjeg pritiska Nenadić-Gakovo Gakovo Sombor postojeće Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom-gasovod 410+806 UE103 Dalekovod 20 kV Gakovo Sombor planirano Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod 411+047 UE104 Dalekovod 20 kV Gakovo Sombor postojeće Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod 411+139 UP505 Nekategorisani put Gakovo Sombor postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 411+539 UR211 Kanal Gakovo Sombor postojeće Ukrštanje sa rekom 411+550 UP506 Nekategorisani put Gakovo Sombor postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 412+794 UK115 Granica KO Gakovo- Bezdan Sombor postojeće Ukrštanje sa granicom katastarske opštine 413+071 UP507 Nekategorisani put Bezdan Sombor postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 413+074 UE105 Dalekovod 20 kV Bezdan Sombor postojeće Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod 413+124 UP508 Nekategorisani put Bezdan Sombor postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 413+389 UP509 Nekategorisani put Bezdan Sombor postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 414+430 UP510 Nekategorisani put Bezdan Sombor postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 414+907 UK116 Granica KO Bezdan- Kolut Sombor postojeće Ukrštanje sa granicom katastarske opštine 414+910 UP511 Nekategorisani put Kolut Sombor postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 415+363 UO85 Bakarni kabl Kolut Sombor postojeće Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – bakarni kabl 415+378 UP512 Nekategorisani put Kolut Sombor postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 416+220 UO86 Optički kabl Kolut Sombor planirano Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl 417+086 UK117 Granica KO Kolut- Bački Breg Sombor postojeće Ukrštanje sa granicom katastarske opštine 417+955 UP513 Nekategorisani put Bački Breg Sombor postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 417+958 UO87 Optički kabl Bački Breg Sombor planirano Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl 417+970 UR212 Kanal Bački Breg Sombor postojeće Ukrštanje sa rekom 418+616 UP514 Nekategorisani put Bački Breg Sombor postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 418+764 UP515 Nekategorisani put Bački Breg Sombor postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 418+822 UE106 Dalekovod 20 kV Bački Breg Sombor planirano Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod 419+888 UP516 Nekategorisani put Bački Breg Sombor postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 419+896 UP517 Nekategorisani put Bački Breg Sombor postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 420+006 UE107 Dalekovod 20 kV Bački Breg Sombor planirano Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod 420+018 UE108 Dalekovod 20 kV Bački Breg Sombor planirano Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod 420+745 UR213 Kanal Bački Breg Sombor postojeće Ukrštanje sa rekom 420+826 UR214 Kanal Bački Breg Sombor postojeće Ukrštanje sa rekom 421+430 UP518 Nekategorisani put Bački Breg Sombor postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 421+750

(10)

U Uredbi o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene transnacionalnog gasovoda „Južni tok” („Službeni glasnik RS”, broj 119/12), iza poglavlja „5. PRAVILA UREĐENjA I PRAVILA GRAĐENjA”, dodaje se novo poglavlje „6. PLANSKA REŠENjA ZA ODVOJKE GASOVODA“ sa tekstom koji glasi:

„6. PLANSKA REŠENjA ZA ODVOJKE GASOVODA

6.1. Planska rešenja za odvojak gasovoda ka Republici Srpskoj

Početna tačka opisa koridora odvojka gasovoda ka Republici Srpskoj (Bosna i Hercegovina) nalazi se na teritoriji Grada Beograda, tj. gradske opštine Palilula, na oko 2,5 km udaljenosti od granice KO Besni Fok i KO Čenta (grad Zrenjanin).

Koridor odvojka gasovoda ka Republici Srpskoj, na teritoriji grada Beograda, odvaja se od koridora gasovoda u stacionaži 261+089 km, odakle se pruža u pravcu jugozapada prelazeći preko Uzdinskog rita, dalje koridor odvojka gasovoda prolazi na oko 700,0 m severozapadno od građevinskog područja naselja Dunavac (KO Besni Fok) gde se i ukršta sa DP IB reda br. 11, zatim koridor odvojka gasovoda prelazi Pančevački rit, reku Dunav i ulazi na teritoriju AP Vojvodine, odnosno opštine Stara Pazova.

Na teritoriji opštine Stara Pazova, koridor odvojka gasovoda pruža se u pravcu jugozapada u dužini od oko 1,0 km, zatim menja pravac ka severozapadu gde se nakon 900,0 m ukršta sa opštinskim putem Surduk – Novi Banovci, prolazeći na oko 1,2 km južno od građevinskog područja naselja Surduk, dalje koridor odvojka gasovoda prolazi na oko 1,1 km južno od lokaliteta „Dormos” (KO Surduk), zatim se ukršta sa potokom Komarevac i nakon 1,3 km ulazi na teritoriju opštine Inđija.

Na teritoriji opštine Inđija, koridor odvojka gasovoda prolazi južno od lokaliteta „Livade” (KO Novi Karlovci), gde se ukršta sa rekom Budovar, a nakon 2,6 km koridor odvojka gasovoda ukršta se sa opštinskim putem Stara Pazova – Novi Karlovci, dalje koridor odvojka gasovoda menja pravac ka jugozapadu, odakle se na oko 290,0 m ukršta sa auto-putem E-75 Beograd – Novi Sad, zatim prelazi preko lokaliteta „Čupić polje” (KO Novi Karlovci), odakle se ponovo vraća na teritoriju opštine Stara Pazova.

Ulazeći ponovo na teritoriju opštine Stara Pazova, koridor odvojka gasovoda prelazi preko lokaliteta „Jarkovci”, gde se ukršta sa DP II reda br. 102 i magistralnim prugama Beograd – Novi Sad – Subotica – granica Mađarske i Beograd – Stara Pazova – Ruma – Sremska Mitrovica – Šid – granica Hrvatske, zatim nastavljajući u generalnom pravcu, koridor odvojka gasovoda ukršta se sa kanalom Ljukovo, dalje prolazi na oko 450,0 m severno od građevinskog područja naselja Golubinci, a zatim prelazi preko Volarskog polja i ulazi na teritoriju opštine Ruma.

Na teritoriji opštine Ruma, koridor odvojka gasovoda pruža se paralelno sa prugom Beograd – Stara Pazova – Ruma – Sremska Mitrovica u dužini od oko 7,0 km. U navedenoj dužini koridor kraka gasovoda se, nakon 1,0 km od ulaska na teritoriju opštine Ruma, ukršta sa DP II reda br. 119 i kanalom Šelovrenac, zatim prelazi preko lokaliteta „Vojkovac” (KO Putinci), i dalje prolazi na oko 520,0 m južno od građevinskog područja naselja Putinci. Koridor odvojka gasovoda, zatim, prolazi severno od lokaliteta „Crnjevci” (KO Putinci) odakle se odvaja od pruge Beograd – Stara Pazova – Ruma – Sremska Mitrovica, pružajući se u pravcu jugozapada. Koridor odvojka gasovoda dalje prelazi preko Ševinog brega, zatim južno od lokaliteta „Zabrana” (KO Dobrinci) gde se ukršta sa DP II reda br. 117, dalje koridor odvojka gasovoda prolazi na oko 850,0 m severno od građevinskog područja naselja Dobrinci i na oko 690,0 m jugoistočno od građevinskog područja naselja Kraljevci, pružajući se dalje u pravcu jugozapada, koridor odvojka gasovoda prelazi preko lokaliteta „Međice” (KO Kraljevci) i „Vrtlog” (KO Ruma) između kojih se ukršta sa auto-putem E-70 Beograd – Zagreb, dalje prelazi preko lokaliteta „Oderovci” (KO Hrtkovci) i ulazi na teritoriju grada Sremska Mitrovica.

Na teritoriji grada Sremska Mitrovica, koridor odvojka gasovoda nastavlja u generalnom pravcu jugozapada u dužini od oko 2,6 km, zatim menja pravac ka severozapadu, gde se ukršta sa DP IB reda br. 13, dalje prolazi na oko 1,0 km severno od građevinskog područja naselja Jarak, zatim prelazi preko lokaliteta „Crkvice” (KO Jarak), nakon čega menja pravac ka jugozapadu, prelazi preko lokaliteta „Aluge” (KO Jarak), dalje prelazi reku Savu i ulazi na teritoriju grada Šapca.

Na teritoriji grada Šapca, koridor odvojka gasovoda prelazi preko lokaliteta „Božine bare” (KO Ševarice), kanala Bitva i Bitvinog polja, odakle menja pravac ka jugu, dalje prolazi na oko 2,0 km udaljenosti između građevinskog područja naselja Drenovac sa zapadne i naselja Ševarice sa istočne strane, zatim menja pravac ka jugozapadu pružajući se paralelno sa kanalom Kalovica, dalje ulazi na područje KO Mačvanski Pričinović, gde ponovo menja pravac ka zapadu, zatim se ukršta sa kanalom Kalovica i lokalnim putem, dalje prelazi preko lokaliteta „Mlakva” (KO Mačvanski Pričinović), ukršta se sa rekom Jerez i opštinskim putem Sremska Mitrovica – Šabac, odakle opet menja pravac vraćajući se na generalni pravac ka jugozapadu, obilazi građevinska područja naselja Tabanović i Štitar sa severozapadne i zapadne strane na udaljenosti od oko 1,0 km, nakon čega ulazi na teritoriju opštine Bogatić.

Na teritoriji opštine Bogatić, koridor odvojka gasovoda ponovo prelazi preko reke Jarez, dalje nastavlja paralelno sa istoimenom rekom prolazeći na oko 1,0 km južno od građevinskog područja naselja Belotić, ukršta se sa rekom Bitva, dalje prelazi preko lokaliteta „Bareš” (KO Dublje), zatim prolazi na oko 2,0 km jugoistočno i južno od građevinskog područja naselja Dublje odakle menja pravac ka severozapadu i ulazi na teritoriju grada Šapca.

Ulazeći ponovno na teritoriju grada Šapca koridor odvojka gasovoda nastavlja u pravcu severozapada, u dužini od oko 2,9 km i više puta prelazi sa teritorije grada Šapca na teritoriju opštine Bogatić, prolazeći kroz sledeće katastarske opštine: Skrađani i Zminjak (grad Šabac), te Dublje i Klenje (opština Bogatić).

Ulazeći ponovo na teritoriju opštine Bogatić koridor odvojka gasovoda menja pravac ka jugozapadu prolazeći severno od lokaliteta „Ratača” (KO Klenje), dalje prolazi na oko 120,0 m severozapadno od zaseoka Grujići (KO Očage), zatim obilazi sa severne i severozapadne strane građevinsko područje naselja Očage na udaljenosti od oko 700,0 m, dalje prelazi preko lokaliteta „Očage” i „Gornje polje” (KO Badovinci) i ulazi ponovo na teritoriju grada Šapca.

Ulazeći ponovo na teritoriju grada Šapca koridor odvojka gasovoda prolazi severozapadno od lokaliteta „Đavoljača”, zatim se ukršta sa DP II reda br. 177, prelazi preko lokaliteta „Međe” i „Skela” (KO Prnjavor) nakon čega ulazi na teritoriju grada Loznica.

Na teritoriji grada Loznica koridor odvojka gasovoda prolazi severozapadno od lokaliteta „Tuđin” (KO Novo Selo), zatim menja pravac ka severozapadu nakon čega prelazi reku Drinu i ulazi na teritoriju Republike Srpske, odnosno grada Bijeljina.

Deonica gasovoda ka Republici Srpskoj koja se obrađuje uključuje odvojak gasovod od tačke priključenja na osnovni gasovod (DN 1400 sa otpremnim čistačkim mestom) do km 107+809 (prelaz preko reke Drine). Prečnik odvojka gasovoda je DN300, sa radnim pritiskom od 98 bar.

Na ovoj deonici se nalaze blok stanice 2, 3 i 4. Na kraju deonice predviđena je merna sttanica MS-3 koja je postavljena za mogućnost merenja protoka gasa koji odlazi u Republiku Srpsku.

Objekti na linijskom sistemu transnacionalnog gasovoda imaju sledeće karakteristike:

BS se predviđaju duž trase gasovoda na svakih 30,0 km i imaju podzemne slavine sa elektro-hidrauličkim pogonom na radnom pritisku 100 bar. Na ovim mestima, gde su delovi obilaznog gasovoda i armatura sa instrumentima postavljeni nadzemno, prostor je ograđen radi sprečavanja nekontrolisanog pristupa;

Primopredajne MS su gasni objekti na graničnim prelazima, na kojima se, pored mernih grupa, ugrađuje i prijemno i otpremna čistačka stanica gasovoda i blok stanice; objekti se ograđuju i povezuju sistemom veza i optičkim kablom sa komandnim centrima.

Tabela 6.1: Ctacionaže objekata na linijskom sistemu gasovoda na deonoci odvojka za Republiku Srpsku.

km Stacionaža Naziv objekta 0 0+075 Odvojak za Republiku Srpsku / OČM 29 28+778 BS2 57,75 57+199 BS3 86,7 85+864 BS4 107,3 106+278 MS3 108,9 107+810 Kraj gasovoda i ulazak u Republiku Srpsku

Ostali objekti u funkciji odvojka gasovoda su:

Pristupni putevi, planirani ka lokacijama gasnih objekata kao kolski pristup na javnu saobraćajnu mrežu; širine pristupnih puteva su 4,5 m sa obostranim bankinama od 1,0 m i obostranim poprečnim nagibom od 4%; regulacione širine pristupnih puteva su do 18 m; zastor je u zavisnosti od potreba težine transporta, od srednje teškog do teškog saobraćaja;

Elektroenergetsko snabdevanje, za snabdevanje električnom energijom BS i uređaja katodne zaštite na celom linijskom objektu gasovoda predviđena je izgradnja spoljne srednjenaponske mreže dalekovodima napona 20 kV (na delu deonice na teritoriji Vojvodine) i 10 kV (na delu deonice na teritoriji centralne Srbije) od regionalnih elektrodistributivnih preduzeća, izgradnjom stubnih blok trafostanica TS 10(20)/0,4 kV. Potrebna snaga po lokaciji je do maksimalno 100kW. Radi racionalnog snabdevanja elektroenergijom za potrebe katodne zaštite izvršiće se koncentracija napajanja zajedno sa napajanjem BS;

Daljinski nadzor i upravljanje, za šta je predviđen nezavisni optički kabl (sa 24 vlakna koji se polaže paralelno gasovodu na rastojanju do 6,0 m) za prenos podataka duž cele trase i povezivanje svih gasnih objekata (KS, MS, MRS, BS i pripadajućih čvorišta sa poslovnim filijalama) koje će obavljati linijsko poslovno upravljanje gasovodom.

Planskim rešenjem utvrđuje se i rezerviše prostor za energetski koridor odvojka gasovoda u ukupnoj širini od 400,0 m, koja predstavlja granicu obuhvata ovog prostornog plana za odvojak ka Republici Srpskoj. U okviru ovog energetskog koridora u delu 3.4 ovog prostornog plana utvrđeni su sledeći pojasevi-zone zaštite odvojka gasovoda (koji se uspostavljaju po završetku izgradnje gasovoda):

pojas neposredne zaštite (eksplatacioni pojas) obostrano od ose odvojka gasovoda i granice građevinskih parcela objekata gasovoda je širine 7,5 m od ose koridora;

pojas uže zaštite je na 50,0 m obostrano od ose gasovoda;

pojas šire zaštite (pojas detaljne razrade)je na 100,0 m obostrano od ose gasovoda;

pojas kontrolisane izgradnje (zaštitni pojas) jeste pojas širine 200,0 m obostrano od ose gasovoda.

U granicama pojasa uže zaštite utvrdiće se tačna trasa gasovoda u glavnom projektu, i može se utvrditi javni interes za potrebe izvođenja, eksploatacije i održavanja planiranih objekata i instalacija gasovoda u skladu sa posebnim Zakonom.

U koridoru odvojka ukupne širine od 400 m, moguće je translatorno pomeranje pojaseva u odnosu na trasu gasovoda u glavnom projektu. Ovo pomeranje ne može biti veće od 42 m, imajući u vidu da će se tačna trasa gasovoda sa pripadajućim radnim pojasom nalaziti u granicama pojasa uže zaštite, a da minimalna širina radnog pojasa iznosi 7,5 m obostrano.

U toku izgradnje gasovoda uspostavlja se radni pojas u širini od 15 m do 25 m od ose koridora gasovoda.

Režimi korišćenja i uređenja prostora zona zaštite gasovoda u energetskom koridoru utvrđeni su u delu 3.4. ovog prostornog plana.

Pojas uže zaštite i pojas šire zaštite, sa koordinatama temena prelomnih tačaka, određen je grafički (Referalna karta broj 3) i popisom obuhvaćenih katastarskih parcela (tekstualni deo tačka br. 6.1.7.1.2).

U Tabeli 6.2. dat je prikaz bilansa površina jedinica lokalne samouprave prema pojasevima zaštite gasovoda.

Tabela 6.2: Bilans obuhvata jedinica lokalne samouprave prema pojasevima zaštite odvojka gasovoda

Teritorija opštine/grada Planirane namene i režimi korišćenja Deonica gasovoda(Orijentacione stacionaža km-km) Ukupna površina planskog obuhvata(ha) Građevinske parcele za izgradnju nadzemnih objekata (ha 0,00) Površine sa posebnim režimom korišćenja gasovoda (ha) Ostale površine:pojas kontrolisane izgradnje i pristupni putevi Pojas uže zaštite Pojas šire zaštite 1 2 3 4 5 Beograd – gradskaopština Palilula 215,78 1,95 41,18 43,11 129,54 km 0+000 – km 4+493 Stara Pazova 883,10 0,20 204,02 204,03 474,85 km 4+493 – km 13+756km 22+746 – km 33+943 Inđija 363,59 0,00 89,90 90,31 183,38 km 13+756 – km 22+746 Ruma 732,52 0,00 183,13 183,13 366,26 km 33+943 – km 52+256 Sr. Mitrovica 370,88 0,53 91,41 91,44 187,50 km 52+256 – km 61+397 Šabac 1025,59 0,00 247,92 247,55 530,12 km 61+397 – km 78+690km 78+690 – km 78+756km 78+893 – km 79+403km 89+449 – km 90+142km 90+627 – km 91+413km 91+521 – km 91+788km 92+063 – km 92+272km 99+97 – km 105+256 Bogatić 772,77 0,35 189,70 189,52 393,20 km 78+690 – km 78+690km 78+756 – km 78+893km 79+403 – km 89+449km 90+142 – km 90+627km 91+413 – km 91+521km 91+788 – km 92+063km 92+272 – km 99+97 Loznica 121,27 1,43 25,70 25,64 68,50 km 105+256 – km 107+809 Odvojak –Republika SrpskaUkupno 4485,50 4,46 1072,96 1074,73 2333,35 km 0+000 – km 107+809

Uticaj gasovoda na funkcionisanje naselja sagledani su sa aspekta potencijalne ugroženosti. Klase lokacije kroz koje prolazi koridor gasovoda, kao i pravila građenja i uređenja po pojasevima zaštite gasovoda sprovodiće se u skladu sa odredbama ovog prostornog plana koje su date u Poglavlju 3.5.

Koncepcija zaštite prirodnih dobara i prirodnih vrednosti sprovodiće se u skladu se odredbama ovog prostornog plana u Poglavlju 4.1. Zaštita prirodnih dobara.

Koncepcija zaštite nepokretnih kulturnih dobara i mere zaštite utvrđenih nepokretnih kulturnih dobara (NKD) sprovodiće se u skladu odredbama Poglavlja 4.2. Zaštita nepokretnih kulturnih dobara, Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene transnacionalnog gasovoda „Južni tok” („Službeni glasnik RS”, broj 119/12).

Kvalitet životne sredine na području odvojka gasovoda je na zadovoljavajućem nivou. Odvojak transnacionalnog gasovoda nosi određeni stepen rizika sa stanovišta negativnih uticaja na životnu sredinu. U toku izgradnje gasovoda uticaj će biti lokalnog i privremenog karaktera, dok se u toku eksploatacije gasovoda uz primenu propisanih mera, ne očekuje negativan uticaj na kvalitet životne sredine.

Koncepcija i mere zaštite životne sredine sprovodiće se u skladu odredbama Poglavlja 4.3. Zaštita životne sredine Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene transnacionalnog gasovoda „Južni tok” ana („Službeni glasnik RS”, broj 119/12).

Mere zaštite od udesa sprovodiće se u skladu odredbama Poglavlja 4.4. Mere zaštite od udesa, Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene transnacionalnog gasovoda „Južni tok” („Službeni glasnik RS”, broj 119/12).

Obuhvat detaljne razrade odvojka transnacionalnog gasovoda „Južni tok“ za Republiku Srpsku definisan je koordinatama prelomnih tačaka granice pojasa od 200 m (tj. 100 m obostrano od osovine trase gasovoda) i koridora pristupnih puteva.

Tabela 6.3: Spisak koordinata prelomnih tačaka obuhvata detaljne razrade (po geodetskom sistemu)

Broj tačke Y X Broj tačke Y X KI 1 7452653,26 4993022,44 KI 70 7366220,85 4952379,61 KI 2 7451938,93 4992252,17 KI 71 7366283,41 4952430,01 KI 3 7451356,13 4992068,68 KI 72 7367210,98 4952057,90 KI 4 7450810,27 4991018,37 KI 72-1 7367862,26 4951940,55 KI 5 7448723,38 4989702,63 KI 72-2 7368013,80 4951913,24 KI 6 7440556,71 4990302,98 KI 72-3 7367880,81 4951939,32 KI 7 7436099,66 4989922,74 KI 72-4 7368093,45 4951908,31 KI 8 7435591,69 4989958,27 KI 72-5 7368092,58 4951925,77 KI 9 7435561,60 4989912,13 KI 72-6 7368201,67 4951897,63 KI 10 7432996,71 4987996,05 KI 72-7 7368226,82 4951912,50 KI 11 7432469,24 4987998,31 KI 72-8 7368178,02 4951883,65 KI 12 7431515,51 4986861,03 KI 72-9 7369387,85 4952601,32 KI 13 7431544,20 4985835,35 KI 72-10 7369381,19 4952604,68 KI 14 7430827,53 4985270,04 KI 72-11 7369395,80 4952614,45 KI 15 7429811,00 4985637,65 KI 72-13 7369401,43 4952607,05 KI 16 7428625,90 4985309,65 KI 73 7369787,26 4954109,31 KI 17-1 7427688,54 4985022,49 KI 74 7370704,69 4955307,23 KI 17-2 7427683,09 4985020,97 KI 75 7373063,35 4957815,40 KI 17-3 7427671,92 4985000,87 KI 76 7373225,48 4957820,38 KI 17-4 7427669,29 4984992,91 KI 77 7375075,40 4959793,51 KI 17-5 7427660,67 4984966,87 KI 78 7378237,96 4960286,48 KI 17-6 7427647,17 4984907,09 KI 79 7382286,90 4959322,71 KI 17-7 7427622,12 4984796,25 KI 80 7382752,32 4959398,82 KI 17-8 7427620,67 4984789,81 KI 80-1 7383304,83 4960176,20 KI 17-9 7427613,06 4984756,14 KI 80-2 7383298,37 4960176,02 KI 17-10 7427570,21 4984566,49 KI 80-3 7383213,05 4960186,27 KI 17-11 7427528,53 4984566,39 KI 80-4 7383197,74 4960189,43 KI 17-12 7427114,21 4984576,66 KI 80-5 7383192,83 4960191,22 KI 17-13 7426994,20 4984579,63 KI 80-6 7383176,04 4960197,35 KI 17-14 7426979,06 4984568,46 KI 80-7 7383147,01 4960207,96 KI 17-15 7426974,58 4984379,51 KI 80-8 7383109,45 4960221,67 KI 17-16 7426956,58 4984379,94 KI 80-9 7383095,41 4960226,78 KI 17-17 7426956,65 4984382,93 KI 80-10 7383018,77 4960254,66 KI 17-18 7426805,84 4984386,30 KI 80-11 7382962,94 4960284,94 KI 17-19 7426205,22 4984399,72 KI 80-12 7382844,48 4960374,05 KI 17-20 7426104,48 4984401,97 KI 80-13 7382790,33 4960409,68 KI 17-21 7426110,57 4984383,32 KI 80-14 7382776,55 4960418,45 KI 17-22 7426082,49 4984382,75 KI 80-15 7382734,72 4960434,06 KI 17-23 7426065,02 4984438,95 KI 80-16 7382695,93 4960448,47 KI 17-24 7426092,79 4984437,81 KI 80-17 7382671,71 4960451,26 KI 17-25 7426098,56 4984420,11 KI 80-18 7382584,42 4960461,23 KI 17-26 7426263,99 4984416,41 KI 80-19 7382577,05 4960460,26 KI 17-27 7426701,99 4984406,62 KI 80-20 7382499,18 4960443,90 KI 17-28 7426950,30 4984401,08 KI 80-21 7382478,08 4960439,31 KI 17-29 7426957,26 4984408,45 KI 80-22 7382324,81 4960377,07 KI 17-30 7426961,84 4984601,43 KI 80-23 7382145,72 4960340,46 KI 17-31 7426979,83 4984601,00 KI 80-24 7382022,99 4960315,28 KI 17-32 7426979,76 4984598,00 KI 80-25 7381985,63 4960308,72 KI 17-33 7427528,98 4984584,39 KI 80-26 7381971,20 4960306,75 KI 17-34 7427559,96 4984608,45 KI 80-27 7381969,08 4960324,63 KI 17-35 7427601,75 4984790,55 KI 80-28 7381998,05 4960328,06 KI 17-36 7427627,21 4984901,50 KI 80-29 7382003,74 4960329,52 KI 17-37 7427643,13 4984970,89 KI 80-30 7382142,10 4960358,09 KI 17-38 7427649,46 4984992,88 KI 80-31 7382319,55 4960394,37 KI 17-39 7427658,91 4985014,21 KI 80-32 7382472,55 4960456,53 KI 18 7426216,15 4984610,74 KI 80-33 7382495,41 4960461,50 KI 19 7425735,64 4984474,27 KI 80-34 7382574,02 4960478,02 KI 20 7424956,86 4984267,40 KI 80-35 7382584,26 4960479,37 KI 21 7423773,71 4983938,96 KI 80-36 7382673,77 4960469,14 KI 22 7422218,04 4983243,07 KI 80-37 7382704,59 4960464,64 KI 23 7422192,09 4983002,05 KI 80-38 7382741,04 4960450,92 KI 24 7421184,84 4982604,38 KI 80-39 7382784,61 4960434,65 KI 25 7419949,16 4982174,91 KI 80-40 7382800,11 4960424,79 KI 26 7418966,04 4981771,25 KI 80-41 7382854,74 4960388,85 KI 27 7417949,26 4981656,14 KI 80-42 7382972,71 4960300,12 KI 28 7416646,08 4981169,59 KI 80-43 7383026,10 4960271,16 KI 29 7414519,67 4981076,60 KI 80-44 7383106,23 4960242,00 KI 30 7414042,64 4980995,92 KI 80-45 7383115,71 4960238,55 KI 31 7413938,10 4980861,97 KI 80-46 7383202,49 4960206,83 KI 32 7412835,60 4980504,95 KI 80-47 7383203,73 4960206,57 KI 33 7410625,37 4978560,05 KI 80-48 7383215,94 4960204,05 KI 34 7410357,33 4977924,46 KI 80-49 7383299,20 4960194,05 KI 35 7407802,48 4976868,03 KI 80-50 7383317,88 4960194,56 KI 36 7404188,27 4976553,06 KI 81 7383461,60 4960396,76 KI 37 7403632,30 4976866,24 KI 82 7383796,32 4960665,16 KI 38 7402255,03 4977000,98 KI 83 7383964,32 4960739,23 KI 38-1 7401908,22 4977010,41 KI 84 7386429,74 4962410,20 KI 38-2 7401396,40 4976116,94 KI 85 7386742,61 4962597,07 KI 38-3 7401412,13 4976107,87 KI 86 7389946,53 4964536,11 KI 38-4 7401928,64 4977009,85 KI 87 7391564,26 4966107,08 KI 39 7399941,95 4977063,84 KI 88 7391820,66 4966335,45 KI 40 7399657,63 4976720,61 KI 89 7394283,54 4966202,08 KI 41 7398778,65 4976903,09 KI 90 7395156,32 4966469,98 KI 42 7397727,88 4975468,50 KI 91 7396475,01 4968972,15 KI 43 7396611,37 4971016,43 KI 92 7396410,60 4971038,05 KI 44 7396676,56 4968925,62 KI 93 7397543,41 4975555,11 KI 45 7395294,49 4966303,18 KI 94 7398693,33 4977125,07 KI 46 7394308,23 4966000,45 KI 95 7399580,41 4976940,90 KI 47 7391892,14 4966131,29 KI 96 7399850,05 4977266,41 KI 48 7391700,50 4965960,60 KI 97 7402267,50 4977200,72 KI 49 7390069,55 4964376,78 KI 98 7403693,72 4977061,18 KI 50 7386845,67 4962425,66 KI 99 7404232,53 4976757,67 KI 51 7386537,21 4962241,43 KI 100 7407754,48 4977064,61 KI 52 7384061,56 4960563,53 KI 101 7410204,97 4978077,88 KI 53 7383900,98 4960492,73 KI 102 7410458,88 4978679,95 KI 54 7383608,46 4960258,17 KI 103 7412734,58 4980682,46 KI 55 7382866,98 4959214,91 KI 104 7413818,16 4981033,35 KI 56 7382279,60 4959118,86 KI 105 7413932,74 4981180,17 KI 57 7378229,90 4960082,81 KI 106 7414498,54 4981275,87 KI 58 7375174,22 4959606,49 KI 107 7416605,75 4981368,02 KI 59 7373314,60 4957623,02 KI 108 7417902,34 4981852,11 KI 60 7373152,29 4957618,03 KI 109 7418915,85 4981966,84 KI 61 7370857,32 4955177,59 KI 110 7419878,29 4982362,02 KI 62 7369970,84 4954020,08 KI 111 7421115,26 4982791,94 KI 63 7369574,53 4952477,06 KI 112 7422006,18 4983143,68 KI 63-1 7369412,40 4952381,19 KI 113 7422031,49 4983378,72 KI 63-2 7369393,34 4952369,92 KI 114 7423705,75 4984127,66 KI 63-3 7369408,56 4952340,27 KI 115 7424904,44 4984460,41 KI 63-4 7369390,70 4952341,94 KI 116 7425682,65 4984667,13 KI 63-5 7369404,45 4952295,34 KI 117 7426161,90 4984803,24 KI 63-6 7369387,38 4952296,40 KI 118 7427632,31 4985214,44 KI 63-7 7369402,72 4952259,29 KI 119 7428569,93 4985501,68 KI 63-8 7369381,84 4952197,78 KI 120 7429819,08 4985847,40 KI 63-9 7369399,78 4952197,70 KI 121 7430790,97 4985495,93 KI 63-10 7369379,94 4952152,70 KI 122 7431341,47 4985930,16 KI 63-11 7369398,12 4952151,75 KI 123 7431313,47 4986931,35 KI 63-12 7369378,65 4952128,88 KI 124 7432376,28 4988198,71 KI 63-13 7369397,46 4952140,01 KI 125 7432930,63 4988196,33 KI 63-14 7369364,61 4951868,76 KI 126 7435413,47 4990051,12 KI 63-15 7369382,27 4951866,97 KI 127 7435488,39 4990165,99 KI 63-16 7369357,93 4951751,33 KI 128 7436098,13 4990123,34 KI 63-17 7369375,04 4951729,47 KI 129 7440555,53 4990503,61 KI 63-18 7369262,80 4951770,12 KI 130 7448672,39 4989906,92 KI 63-19 7369357,07 4951730,38 KI 131 7450657,79 4991158,66 KI 63-20 7369215,37 4951779,49 KI 132 7451216,93 4992234,53 KI 63-21 7369357,28 4951734,52 KI 133 7451828,32 4992427,02 KI 63-22 7369102,07 4951803,10 KI 133-1 7451980,49 4992591,11 KI 63-23 7369211,81 4951761,84 KI 133-2 7451974,85 4992596,77 KI 63-24 7368951,81 4951835,22 KI 133-3 7451911,52 4992663,80 KI 63-25 7369101,06 4951785,68 KI 133-4 7451835,13 4992744,66 KI 63-26 7368926,84 4951840,56 KI 133-5 7451816,19 4992764,71 KI 63-27 7368923,84 4951822,81 KI 133-6 7451747,36 4992837,56 KI 63-28 7368897,60 4951844,44 KI 133-7 7451459,88 4993141,84 KI 63-29 7368872,68 4951829,63 KI 133-8 7451445,66 4993158,13 KI 63-30 7368872,04 4951847,83 KI 133-9 7451419,20 4993156,48 KI 63-31 7368872,57 4951829,64 KI 133-10 7451409,61 4993236,85 KI 63-32 7368730,93 4951862,06 KI 133-11 7451444,34 4993237,84 KI 63-33 7368705,18 4951846,83 KI 133-12 7451474,71 4993152,05 KI 63-34 7368563,09 4951878,99 KI 133-13 7451759,58 4992850,73 KI 63-35 7368537,79 4951864,03 KI 133-14 7451828,43 4992777,91 KI 64 7368215,78 4951673,63 KI 133-15 7451835,13 4992770,82 KI 65 7367155,44 4951864,69 KI 133-16 7451923,79 4992677,04 KI 66 7366142,27 4952271,14 KI 133-17 7451992,64 4992604,21 KI 67 7366114,08 4952282,44 KI 134 7452494,99 4993145,90 KI 68 7366143,90 4952350,67 KI 69 7366179,56 4952364,08

GRAD BEOGRAD – GRADSKA OPŠTINA PALILULA

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

1484/1, 1576, 1402, 18, 1387, 1562, 22, 1497, 1592, 23, 1493, 1581, 1500, 1590, 1583, 41, 1599, 24, 39, 1414, 234, 1600, 235, 1475, 239, 238.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

1481, 1568, 1484/1, 1401, 1576, 1402, 18, 19, 1387, 1562, 22, 1497, 1592, 23, 1493, 1581, 1500, 1590, 1583, 1582, 41, 1599, 24, 39, 1414, 234, 1600, 235, 1475, 239, 238, 1504.

OPŠTINA STARA PAZOVA

KO Belegiš

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

3553/1, 3553/2, 3553/3, 3554, 3552, 3439/1, 3438/2, 3438/3, 3438/1, 3436, 3558, 3300/3, 3300/1, 3603, 3496, 3437.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

3553/1, 3553/2, 3553/3, 3554, 3552, 3439/2, 3439/1, 3438/2, 3438/3, 3438/1, 3435, 3436, 3558, 3300/3, 3300/1, 3300/2, 3300/4, 3298, 3603, 3496, 3437, 3299.

KO Golubinci

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

5259/4, 5259/3, 5259/2, 5259/1, 5257, 5256, 5253, 5252/1, 5252/2, 5251, 5250, 5249, 5248/2, 5248/3, 5248/4, 5248/1, 5247/2, 5247/1, 5246/2, 5246/1, 5245, 5244, 5243, 5242/2, 5242/1, 5261, 5156, 5260, 5254, 5108, 5109, 5110, 5114/1, 5114/2, 5115, 5116, 5117, 5118, 5119, 5120, 5121/2, 5121/1, 5122, 5123/1, 5123/2, 5124, 5125, 5126, 5127, 5128, 5129, 5130, 5131/1, 5131/2, 5131/3, 5132, 5134, 5135, 5136, 5137, 5138/1, 5138/2, 5139, 5140, 5141, 5142, 5143, 5262, 5090, 5091, 5092/1, 5092/3, 5092/2, 5093, 5094, 5095, 5096, 5097/1, 5097/2, 5098, 5099, 5100/1, 5100/2, 5101, 5102, 5103, 5104, 5105, 5107, 5111, 4994, 5022, 5023, 5024, 5025, 5026, 5027, 5028, 5029, 5030/1, 5030/2, 5031, 5032, 5033, 5034, 5035, 5036, 5037, 5038/1, 5039/2, 5038/3, 5039/2, 5039/1, 5040, 5041, 5042, 5043/1, 5043/2, 5044, 5045, 5046, 5047, 5048/1, 5048/3, 5048/2, 5049, 5050, 4940, 4992, 4982, 4981, 4979, 4978, 4977, 4976, 4975, 4974, 4973, 4972, 4971, 4970, 9480, 4937, 4936, 4935, 4933, 4932, 4931/3, 4931/4, 4931/2, 4931/1, 4930/2, 4930/1, 4928, 4925, 4924, 4922, 4921, 4920, 4919, 4918, 4917, 4916, 4915/2, 4915/1, 4914, 4913, 4912, 4911, 4910, 4909, 4908, 4907, 4906/3, 4906/2, 4906/1, 4905/2, 4905/1, 4904, 4903, 4902, 4901, 4900, 4983, 4984, 4986, 4987, 4988, 4989, 4990, 4991, 4980, 4969, 4967, 4966/2, 4964, 4962, 4961, 4934, 4929, 4927, 4923, 4926, 4770, 4769, 4767/1, 4667, 4768/2, 4768/1, 4767/2, 4767/3, 4766, 4765, 4760, 4759, 4758, 4757, 4756, 4755, 4780, 4779, 4781/2, 4781/1, 4782/1, 4782/2, 4782/3, 4783/1, 4783/2, 4784, 4754, 4753, 4752, 4751, 4750, 4749, 4748, 4747, 4746, 4745, 4744, 4743, 4742, 4741, 4738, 4785/1, 4785/2, 4785/3, 4786/2, 4786/3, 4786/4, 4786/5, 4786/6, 4786/7, 4786/8, 4786/1, 4787/1, 4788, 4787/2, 4789, 4790/1, 4790/2, 4790/3, 4791, 4792/1, 4792/2, 4793, 4794, 4795, 4796/1, 4796/2, 4797, 4798, 4799, 4800, 4665, 4613, 4579/1, 4579/2, 4579/3, 4579/4, 4579/5, 4580/1, 4580/2, 4581/2, 4661/2, 4662, 4660, 4581/1, 4582/1, 4582/2, 4582/3, 4583, 4584/3, 4584/2, 4584/1, 4585, 4587, 4588, 4589, 4591/1, 4591/2, 9481, 4614/1, 4614/2, 4614/3, 4614/4, 4614/5, 4614/6, 4615/1, 4615/2, 4615/3, 4615/4, 4615/5, 4615/6, 4615/7, 4615/8, 4615/9, 4616/1, 4616/2, 4616/3, 4616/4, 4616/5, 4617, 4618, 4622, 4623, 4626, 4627, 4630, 4631, 4636, 4637, 4640, 4642, 4644, 4645, 4648, 4652, 4653, 4656, 4657, 4659, 4649, 4666, 4506/2, 4505, 4504, 9548, 4365, 4369/1, 4503, 4502/2, 4484/2, 4360, 4361, 4458, 4460/1, 4462, 4463, 4459, 4362, 4343, 4363, 4364, 4366, 4367, 4461, 4324, 4323, 4322, 4321, 4320, 4318, 4319/3, 4319/4, 4325, 4326, 4327, 9482, 4319/2, 4309/4, 4309/3, 4309/2, 4309/1, 4319/1, 4262, 4261, 4260, 4259, 4258, 4257, 4253/1, 4256/2, 4266/2, 4266/4, 4266/3, 4266/1, 4265/2, 4265/1, 4264/2, 4264/1, 4256/2, 4256/3, 8570, 4251, 9370/217, 9370/119, 9472/1, 9370/169, 9370/170, 9370/515, 9370/171, 9370/172, 9370/173, 9370/174, 9370//175, 9370/300, 9370/301, 9370/2, 9370/3, 9370/176, 9370/177, 9370/115, 9370/178, 9370/179, 9370/180, 9370/181, 9370/182, 9370/183, 9370/184, 9370/185, 9370/204, 9370/168, 9370/186, 9370/187, 9370/188, 9370/339, 9370/189, 9370/220, 9370/280, 9370/304, 9370/84, 9370/77, 9370/193, 9370/209, 9370/210, 9370/194, 8670, 8671/2, 8577, 8576/2, 8576/1, 8575/2, 8574, 8573, 8572/1, 8571/1, 8572/2, 8572/3, 9370/255, 9370/85, 9370/79, 9370/86, 9370/87, 9370/88, 9370/89, 9370/80, 4250, 4249, 4248, 4247, 4246, 4245, 4243/2, 4242, 4243/1, 4244, 4240/1, 4241, 9370/10, 5068, 4612, 4263, 4764, 4763, 4771.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

5259/4, 5259/3, 5259/2, 5259/1, 5257, 5256, 5253, 5252/1, 5252/2, 5251, 5250, 5249, 5248/2, 5248/3, 5248/4, 5248/1, 5247/2, 5247/1, 5246/2, 5246/1, 5245, 5244, 5243, 5242/2, 5242/1, 5242/2, 5241/1, 5240, 5239, 5238, 5237, 5236, 5261, 5156, 5260, 5258, 5255, 5254, 5108, 5109, 5110, 5112, 5114/1, 5114/2, 5115, 5116, 5117, 5118, 5119, 5120, 5121/2, 5121/1, 5122, 5123/1, 5123/2, 5124, 5125, 5126, 5127, 5128, 5129, 5130, 5131/1, 5131/2, 5131/3, 5132, 5134, 5135, 5136, 5137, 5138/1, 5138/2, 5139, 5140, 5141, 5142, 5143, 5144/1, 5144/2, 5145, 5146, 5262, 5083, 5086, 5087, 5088, 5090, 5091, 5092/1, 5092/3, 5092/2, 5093, 5094, 5095, 5096, 5097/1, 5097/2, 5098, 5099, 5100/1, 5100/2, 5101, 5102, 5103, 5104, 5105, 5106, 5107, 5111, 4994, 5022, 5023, 5024, 5025, 5026, 5027, 5028, 5029, 5030/1, 5030/2, 5031, 5032, 5033, 5034, 5035, 5036, 5037, 5038/1, 5039/2, 5038/3, 5039/2, 5039/1, 5040, 5041, 5042, 5043/1, 5043/2, 5044, 5045, 5046, 5047, 5048/1, 5048/3, 5048/2, 5049, 5050, 5051, 5053, 5053, 5054/1, 5054/2, 5055/1, 4940, 4992, 4982, 4981, 4979, 4978, 4977, 4976, 4975, 4974, 4973, 4972, 4971, 4970, 4960, 4959, 4958, 4957, 4956, 4955, 4954, 4953, 9480, 4939, 4938, 4937, 4936, 4935, 4933, 4932, 4931/3, 4931/4, 4931/2, 4931/1, 4930/2, 4930/1, 4928, 4925, 4924, 4922, 4921, 4920, 4919, 4918, 4917, 4916, 4915/2, 4915/1, 4914, 4913, 4912, 4911, 4910, 4909, 4908, 4907, 4906/3, 4906/2, 4906/1, 4905/2, 4905/1, 4904, 4903, 4902, 4901, 4900, 4899, 4898, 4896/3, 4896/1, 4896/2, 4895, 4983, 4984, 4986, 4987, 4988, 4989, 4990, 4991, 4980, 4969, 4967, 4966/2, 4964, 4962, 4961, 4934, 4929, 4927, 4923, 4897, 4926, 4770, 4769, 4767/1, 4776/3, 4772, 4667, 4768/2, 4768/1, 4767/2, 4767/3, 4766, 4765, 4760, 4759, 4758, 4757, 4776/4, 4777/2, 4777/3, 4756, 4755, 4778/2, 4780, 4779, 4781/2, 4781/1, 4782/1, 4782/2, 4782/3, 4783/1, 4783/2, 4784, 4754, 4753, 4752, 4751, 4750, 4749, 4748, 4747, 4746, 4745, 4744, 4743, 4742, 4741, 4738, 4737/1, 4785/1, 4785/2, 4785/3, 4786/2, 4786/3, 4786/4, 4786/5, 4786/6, 4786/7, 4786/8, 4786/1, 4787/1, 4788, 4787/2, 4789, 4737/2, 4736, 4735, 4734, 4733, 4732/2, 4732/1, 4731, 4790/1, 4790/2, 4790/3, 4791, 4792/1, 4792/2, 4793, 4794, 4795, 4796/1, 4796/2, 4797, 4798, 4799, 4800, 4665, 4613, 4579/1, 4579/2, 4579/3, 4579/4, 4579/5, 4580/1, 4580/2, 4581/2, 4661/2, 4662, 4660, 4581/1, 4582/1, 4582/2, 4582/3, 4583, 4584/3, 4584/2, 4584/1, 4585, 4587, 4588, 4589, 4591/1, 4591/2, 4592, 4593, 4594, 4595, 4596, 4597, 4598, 4599, 4600, 4601, 4602, 4603, 4604, 4605, 4606, 4607, 9481, 4614/1, 4614/2, 4614/3, 4614/4, 4614/5, 4614/6, 4615/1, 4615/2, 4615/3, 4615/4, 4615/5, 4615/6, 4615/7, 4615/8, 4615/9, 4616/1, 4616/2, 4616/3, 4616/4, 4616/5, 4617, 4618, 4622, 4623, 4626, 4627, 4630, 4631, 4636, 4637, 4640, 4642, 4644, 4645, 4648, 4652, 4653, 4656, 4657, 4659, 4457, 4658, 4655, 4649, 4632, 4666, 4506/1, 4506/2, 4505, 4504, 9548, 9547, 4365, 4369/1, 4503, 4502/2, 4502/1, 4484/2, 4369/2, 4356, 4357, 4358, 4360, 4361, 4458, 4460/1, 4462, 4463, 4466, 4467/2, 4467/1, 4459, 4362, 4343, 4363, 4364, 4366, 4367, 4461, 4460/2, 4324, 4323, 4322, 4321, 4320, 4317, 4318, 4319/3, 4319/4, 4325, 4465, 4464, 4469, 4326, 4327, 4359, 4328, 4329, 4330, 4331, 9482, 4314, 4316, 4319/2, 4306, 4307/1, 4309/4, 4309/3, 4309/2, 4309/1, 4253/2, 4319/1, 4269, 4313, 4262, 4261, 4260, 4259, 4258, 4257, 4253/1, 4256/2, 4268, 4267, 4266/2, 4266/4, 4266/3, 4266/1, 4265/2, 4265/1, 4264/2, 4264/1, 4256/2, 4256/3, 4256/1, 8570, 4251, 9370/1, 9370/217, 9370/119, 9472/1, 9370/169, 9370/170, 9370/515, 9370/171, 9370/172, 9370/173, 9370/174, 9370//175, 9370/300, 9370/301, 9370/2, 9370/3, 9370/221, 9370/9, 9370/176, 9370/177, 9370/115, 9370/178, 9370/179, 9370/180, 9370/181, 9370/182, 9370/183, 9370/184, 9370/185, 9370/204, 9370/165, 9370/166, 9370/306, 9370/167, 9370/168, 9370/186, 9370/187, 9370/188, 9370/339, 9370/189, 9370/220, 9370/280, 9370/304, 9370/84, 9370/77, 9370/191, 9370/83, 9370/193, 9370/209, 9370/195, 9370/210, 9370/194, 8670, 8671/4, 8671/3, 8671/2, 8579, 8578, 8577, 8576/2, 8576/1, 8575/2, 8574, 8573, 8572/1, 8571/1, 8572/2, 8572/3, 9370/255, 9370/85, 9370/79, 9370/86, 9370/87, 9370/88, 9370/90, 9370/89, 9370/80, 9370/81, 9471/1, 4250, 4249, 4248, 4247, 4246, 4245, 4243/2, 4242, 4238, 4243/1, 4244, 4239, 4240/2, 4240/1, 4241, 9370/10, 5068, 4612, 4263, 4252, 4764, 4763, 4771.

KO Stara Pazova

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

9472/1, 9369/153, 9369/70, 9369/71, 9369/72, 9369/207, 9545, 9369/152, 9369/206, 9368/156, 9368/153, 9368/154, 9368/153, 9468, 9355/256, 9355/130, 9355/235, 9355/234, 9355/129, 9355/128, 9368/7, 9368/26, 9368/6, 9355/131, 9355/132, 9355/262, 9355/133, 9355/134, 9355/135, 3955/136, 9355/290, 9355/291, 9355/137, 9355/211, 9355/212, 9355/138, 9355/139, 9355/140, 9355/141, 9355/142, 9355/143, 9355/144, 9355/145, 9355/299, 9355/300, 9355/301, 9355/146, 9355/147, 9355/302, 9355/148, 9355/149, 9355/150, 9355/151, 9355/152, 9355/153, 9355/154, 9355/155, 9355/231, 9355/292, 9355/156, 9355/157, 9355/284, 9355/252, 9355/158, 9355/159, 9355/230, 9355/160, 9355/220, 9355/161, 9355/162, 9355/163, 9355/164, 9355/165, 9355/183, 9355/184, 9355/185, 9355/193, 9355/192, 9355/190, 9355/224, 9355/186, 9355/59, 9355/60, 9355/61, 9355/62, 9355/63, 9355/222, 9467, 9368/99, 9355/266, 9355/126, 9355/125, 9355/124, 9355/257, 9355/123, 9355/122, 9355/121, 9355/217, 9355/226, 9355/120, 9355/119, 9355/118, 9355/117, 9355/116, 9355/115, 9355/114, 9355/113.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

9472/1, 9369/153, 9369/68, 9369/69, 9369/106, 9369/107, 9369/70, 9369/71, 9369/72, 9369/207, 9545, 9369/152, 9369/206, 9368/158, 9368/157, 9368/156, 9368/153, 9368/154, 9368/153, 9368/152, 9468, 9355/166, 9355/191, 9355/256, 9355/130, 9355/235, 9355/234, 9355/129, 9355/128, 9355/306, 9368/8, 9368/169, 9368/7, 9368/26, 9368/6, 9368/24, 9368/21, 9355/131, 9355/132, 9355/262, 9355/133, 9355/134, 9355/135, 3955/136, 9355/290, 9355/291, 9355/137, 9355/211, 9355/212, 9355/138, 9355/139, 9355/140, 9355/141, 9355/142, 9355/143, 9355/144, 9355/145, 9355/299, 9355/300, 9355/301, 9355/146, 9355/147, 9355/302, 9355/148, 9355/149, 9355/150, 9355/151, 9355/152, 9355/153, 9355/154, 9355/155, 9355/231, 9355/292, 9355/156, 9355/157, 9355/284, 9355/252, 9355/158, 9355/159, 9355/230, 9355/160, 9355/220, 9355/161, 9355/162, 9355/163, 9355/164, 9355/165, 9355/183, 9355/184, 9355/185, 9355/193, 9355/194, 9355/196, 9355/268, 9355/192, 9355/190, 9355/110, 9355/261, 9355/111, 9355/112, 9355/224, 9355/186, 9355/57, 9355/58, 9355/59, 9355/60, 9355/61, 9355/62, 9355/63, 9355/222, 9467, 3188/1, 3189/1, 3189/2, 3189/3, 9368/99, 9355/266, 9355/126, 9355/125, 9355/124, 9355/257, 9355/123, 9355/122, 9355/121, 9355/217, 9355/226, 9355/120, 9355/119, 9355/118, 9355/117, 9355/116, 9355/115, 9355/114, 9355/113.

KO Surduk

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

2709/1, 5082, 4957, 4956, 4955/2, 4955/1, 4954/2, 4959/2, 4959/1, 4953, 4954/1, 4952, 5069, 3431/1, 3411/5, 3403, 3377, 3402/3, 3376/5, 3364, 3376/8, 3350, 3351/2, 3352/5, 3352/4, 3351/4, 3351/3, 3331, 3347/1, 3343/2, 3345/4, 3346, 3345/3, 3345/2, 3345/1, 3344, 3314, 3317/9, 3317/3, 3317/6, 3317/8, 3317/4, 3317/11, 3317/10, 3317/5, 3309/1, 3310, 3299, 3311, 3309/2, 3309/7, 3309/6, 3309/5, 3309/4, 3312/1, 3312/9, 3312/3, 3287/3, 3266, 3242, 3241, 3216, 3240/1, 3230, 3227/2, 3226, 3225/4, 3186, 3191/1, 3185, 3191/3, 3192/4, 3192/6, 3192/5, 3192/1, 3193/1, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198/1, 3198/2, 3199/1, 3199/2, 3199/5, 3199/4, 3201/3, 2990, 3155/2, 3155/1, 3156, 3157/2, 3157/3, 3157/5, 3157/4, 3157/1, 3157/6, 3158/1, 3158/2, 3158/5, 3158/3, 3158/4, 3159/1, 3159/2, 3160, 3161, 3162, 3164/2, 3164/7, 3164/5, 2991/1, 2967, 2999, 2966, 3000/10, 3005, 2965, 2964, 2387, 2956, 2952/1, 2389, 2954, 2953, 3193/2, 3410.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

2709/1, 5082, 4961/1, 4958, 4960/1, 4960/2, 4957, 4956, 4955/2, 4955/1, 4954/2, 4959/2, 4959/1, 4953, 4954/1, 4952, 5068, 5069, 3431/1, 3411/5, 3405/3, 3404/2, 3405/4, 3403, 3377, 3402/3, 3402/2, 3376/5, 3364, 3376/8, 3376/7, 3351/1, 3350, 3351/2, 3352/5, 3352/4, 3351/4, 3351/3, 3349, 3331, 3348, 3347/2, 3347/1, 3342/3, 3343/2, 3345/4, 3346, 3345/3, 3345/2, 3345/1, 3344, 3343/1, 3342/4, 3314, 3318/3, 3317/1, 3317/2, 3317/9, 3317/3, 3317/6, 3317/8, 3317/4, 3317/11, 3317/10, 3317/5, 3318/1, 3309/1, 3310, 3299, 3311, 3309/2, 3309/7, 3309/6, 3309/5, 3309/4, 3312/1, 3312/9, 3312/3, 3312/4, 3287/4, 3287/3, 3266, 3242, 3241, 3216, 3240/1, 3230, 3227/1, 3227/2, 3226, 3225/4, 3225/3, 3225/2, 3186, 3191/1, 3185, 3191/3, 3192/4, 3192/6, 3192/5, 3192/1, 3193/1, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198/1, 3198/2, 3199/1, 3199/2, 3199/5, 3199/4, 3201/3, 3201/4, 3201/6, 3201/9, 3201/8, 3201/7, 3201/5, 2990, 3155/2, 3155/1, 3156, 3157/2, 3157/3, 3157/5, 3157/4, 3157/1, 3157/6, 3158/1, 3158/2, 3158/5, 3158/3, 3158/4, 3159/1, 3159/2, 3160, 3161, 3162, 3164/2, 3164/7, 3164/5, 3164/3, 3164/1, 2991/1, 2967, 2999, 2966, 3000/10, 3005, 3000/9, 2965, 2964, 2387, 2956, 2952/1, 2389, 2954, 2957/1, 2971/1, 2953, 3193/2, 3410.

OPŠTINA INĐIJA

KO Ljukovo

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda: nema obuhvaćenih parcela

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

980, 1025/2, 1011/4, 994/2, 1012/2.

KO Novi Karlovci

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

3601, 3569/9, 3575/1, 3575/2, 3497, 3569/10, 3495/1, 3498, 3471/4, 3471/1, 3474/2, 3403, 3471/8, 3474/3, 3475, 3295/1, 3287/2, 3287/4, 3290, 3291, 3298, 3295/4, 3295/2, 3302/2, 3302/1, 3295/3, 3292, 3287/3, 3139, 3299/4, 3299/1, 3301/2, 3306, 3307/1, 3301/3, 3301/1, 3300/3, 3300/4, 3300/2, 3299/5, 3299/3, 3299/2, 3009/2, 3034, 3032/1, 3023, 3022/1, 3021/1, 3019, 3022/2, 3021/2, 3020/1, 3018/2, 3018/3, 3016/4, 3016/2, 3018/4, 3018/1, 3018/5, 3017/2, 3017/1, 3016/3, 3016/1, 3015, 3014, 3013, 3012, 3011, 3010/3, 3010/2, 3010/1, 3009/5, 3009/6, 3009/4, 3009/3, 3009/1, 3031/5, 3032/5, 3032/4, 3032/3, 3032/2, 2969/1, 2923/1, 2959/1, 2960/1, 2962/3, 2966, 2968/6, 2969/2, 2959/2, 2959/3, 2960/2, 2962/2, 2964/1, 2964/3, 2968/1, 2969/4, 2969/5, 2968/2, 2968/7, 2968/5, 2968/3, 2968/4, 2967, 2965, 2964/2, 2963, 2962/1, 2961, 2960/3, 2960/4, 2795/1, 2790/3, 2790/5, 2792/2, 2793/7, 2794/1, 2771/1, 2768/1, 2794/1, 2793/11, 2793/8, 2771/2, 2784/2, 2922/1, 2768/2, 2769/1, 2790/2, 2790/6, 2790/7, 2790/4, 2790/8, 2792/1, 2792/3, 2792/6, 2793/1, 2793/6, 2793/4, 2804, 2808, 2814, 2807, 2806, 2805, 2803, 2801, 2800, 2802, 2815/1, 2826, 2816, 2817, 2757, 2637, 2658, 2839/1, 2636, 2840, 2873, 2889, 2890, 2635, 2634, 2839/3, 2793/9, 2793/10, 2793/5, 2771/3, 2770/2, 2770/3, 2770/1, 2770/4, 2769/2, 3569/7, 3569/4, 3570, 3474/1, 2809/10, 2809/7, 2809/1, 2815/3, 2815/5, 2815/6, 3294.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

3576/1, 3601, 3569/9, 3575/1, 3575/2, 3497, 3569/10, 3495/1, 3498, 3496/1, 3471/3, 3471/4, 3471/1, 3474/2, 3477/1, 3477/2, 3403, 3471/7, 3471/6, 3471/8, 3474/3, 3475, 3476, 3295/1, 3287/2, 3284, 3287/4, 3290, 3291, 3298, 3302/4, 3302/3, 3295/4, 3295/2, 3302/6, 3302/2, 3302/1, 3295/3, 3292, 3287/3, 3287/1, 3139, 3299/4, 3299/1, 3289/2, 3289/1, 3301/2, 3306, 3307/1, 3301/3, 3301/1, 3300/3, 3300/4, 3300/2, 3299/5, 3299/3, 3299/2, 3289/3, 3009/2, 3034, 3032/1, 3024/2, 3023, 3022/1, 3021/1, 3019, 3022/2, 3021/2, 3020/1, 3018/2, 3018/3, 3016/4, 3016/2, 3028/1, 3018/4, 3018/1, 3018/5, 3017/2, 3017/1, 3016/3, 3016/1, 3015, 3014, 3013, 3012, 3011, 3010/3, 3010/2, 3010/1, 3009/5, 3009/6, 3009/4, 3009/3, 3009/1, 3025, 3026/3, 3026/5, 3026/4, 3026/2, 3026/7, 3027/3, 3027/2, 3027/4, 3027/1, 3028/2, 3028/3, 3029, 3030/1, 3030/3, 3030/2, 3031/6, 3031/2, 3031/4, 3031/3, 3031/1, 3031/5, 3032/5, 3032/4, 3032/3, 3032/2, 2969/1, 2970, 2971/1, 2971/2, 2971/3, 2973/1, 2974/1, 2974/2, 2976/1, 2976/2, 2975, 2977, 2978, 2992/1, 2994/4, 2995, 2923/1, 2996/2, 2994/1, 2992/2, 2991, 2993/1, 2993/2, 2994/2, 2994/3, 2996/1, 2959/1, 2960/1, 2962/3, 2966, 2968/6, 2969/2, 2959/2, 2959/3, 2960/2, 2962/2, 2964/1, 2964/3, 2968/1, 2969/4, 2969/5, 2968/2, 2968/7, 2968/5, 2968/3, 2968/4, 2967, 2965, 2964/2, 2963, 2962/1, 2961, 2960/3, 2960/4, 2795/1, 2789, 2790/1, 2790/3, 2790/5, 2792/2, 2793/7, 2794/1, 2771/1, 2768/1, 2794/1, 2793/11, 2793/8, 2772/1, 2771/2, 2784/2, 2922/1, 2768/2, 2769/1, 2789/2, 2790/2, 2790/6, 2790/7, 2790/4, 2790/8, 2792/1, 2792/3, 2792/6, 2793/1, 2793/6, 2793/4, 2793/3, 2804, 2808, 2814, 2807, 2806, 2805, 2803, 2801, 2800, 2802, 2815/1, 2826, 2816, 2817, 2757, 2686/1, 2637, 2658, 2839/1, 2636, 2840, 2873, 2860, 2889, 2890, 2635, 2921, 2634, 2839/2, 2839/3, 2839/4, 3875, 2793/9, 2793/10, 2793/5, 2771/3, 2770/2, 2770/3, 2770/1, 2770/4, 2769/2, 3569/7, 3569/4, 3569/12, 3569/13, 3570, 3474/1, 2677, 2973/2, 2784/1, 2809/9, 2809/10, 2809/7, 2809/1, 2815/3, 2815/5, 2815/6, 3285, 3296/1, 3293, 3294.

OPŠTINA RUMA

KO Dobrinci

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

1058/1, 867/3, 3601, 3608, 858, 859, 860/1, 860/2, 861, 850/25, 850/26, 850/27, 850/28, 850/29, 850/30, 846/2, 846/3, 846/13, 846/14, 3609, 3600, 1066/2, 1066/1, 1086, 1087, 1088/1, 3594, 3593, 1091/14, 3592, 1092/1, 1092/18, 1092/19, 3591, 1093/3, 1093/2, 1093/1, 1097, 1099/5, 1096/12, 1096/11, 1096/15, 1096/10, 1096/14, 1096/9, 1096/8, 1096/7, 1096/6, 1096/5, 1096/4, 1096/3, 3567, 1106/3, 1106/1, 3528, 3595, 3590, 850/24, 862, 863, 864, 867/5, 867/4, 867/1, 867/2, 1062, 1061, 1060, 1059/2, 1059/1, 1058/3, 1058/2, 1065/1, 1065/2, 1089/2, 1089/1, 1088/2.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

1056, 1058/1, 867/3, 868/2, 3601, 854, 853, 852, 3608, 858, 859, 860/1, 860/2, 861, 850/25, 850/26, 850/27, 850/28, 850/29, 850/30, 850/31, 850/32, 846/2, 846/3, 846/13, 846/14, 846/15, 3609, 3600, 1067/3, 1066/2, 1066/1, 1086, 1087, 1088/1, 3594, 3593, 1091/14, 3592, 1092/1, 1092/18, 1092/19, 3591, 1093/31, 1093/4, 1093/3, 1093/2, 1093/1, 1097, 1099/5, 1099/4, 1099/3, 1099/2, 1099/1, 1141/2, 1141/3, 1142, 1094/1, 1095, 1096/12, 1096/11, 1096/15, 1096/10, 1096/14, 1096/9, 1096/8, 1096/7, 1096/6, 1096/5, 1096/4, 1096/3, 1096/2, 1096/1, 3567, 1106/6, 1106/3, 1106/1, 1106/4, 1106/5, 3528, 1098, 3595, 3590, 846/12, 850/24, 850/23, 850/22, 850/21, 862, 863, 864, 865, 3531, 1265, 867/5, 867/4, 867/1, 867/2, 1169, 1167/2, 1168, 1062, 1061, 1060, 1059/2, 1059/1, 1058/3, 1058/2, 1065/1, 1065/2, 1148, 1145, 1146, 1090, 1147, 1089/2, 1089/1, 1088/2, 1091/15, 1143, 1144/3, 1144/5, 1144/2, 1144/4, 1144/6, 1144/1, 1141/7, 1141/6, 1141/5, 1141/4, 1141/8, 3599.

KO Donji Petrovci

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda: nema obuhvaćenih parcela

Parcele u pojasu šire zaštite gasovoda:

1473, 642/3, 642/2, 642/1, 1557, 641/14.

KO Hrtkovci

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

2462, 2391, 4200, 4316, 2460, 2465, 2461, 2466, 2467, 2469, 2472, 2473, 4329, 4311, 2530, 2412, 2415, 2416, 2418/2, 2419, 4219, 2404, 2406, 4333, 2408, 2410, 2418/1, 2417, 2414, 2411, 4331, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380/1, 2380/2, 2381, 2382, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 4206, 2409, 2405, 2522, 4318, 2524, 2529, 2528, 2527, 2523, 2525, 2431, 2432, 2430, 2428, 2429, 2413, 2407, 2526/1, 2526/2, 4317, 4204, 2383, 2471, 2470, 2468, 2459.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

2462, 2391, 4200, 4316, 2460, 2465, 2461, 2466, 2467, 2469, 2472, 2473, 4329, 4311, 2530, 2412, 2415, 2416, 2418/2, 2419, 4219, 2403, 2404, 2406, 4333, 2408, 2410, 2420, 2418/1, 2417, 2414, 2411, 2390, 4331, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380/1, 2380/2, 2381, 2382, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 4218, 4206, 2409, 2405, 2522, 4318, 2521, 2517, 2516, 2389, 2524, 2529, 2528, 2527, 2523, 2525, 2531, 2431, 2432, 2430, 4335, 2427, 2428, 2429, 2413, 2407, 2526/1, 2526/2, 4317, 4204, 2518, 2519, 2520, 2463, 2383, 2401, 2402, 2471, 2470, 2468, 2458, 2459.

KO Kraljevci

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

1813, 3291/186, 1809, 2050, 2049, 1778/2, 2058, 2047, 1778/1, 1777, 1776/2, 1776/1, 1775, 1774, 1773, 1772, 1771, 1770, 1769, 1768, 1767/4, 1767/3, 1767/2, 1767/1, 2056, 2065, 1989, 2064, 2000, 1999/2, 1999/1, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1734, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1733, 1941, 2054, 2056, 2055, 1945, 1944, 1943, 1942, 2054, 1725/1, 2055, 1702, 2038, 1708, 1558/4, 1562/5, 1560, 1598, 1703/2, 1703/1, 1701/7, 1701/6, 1517/4, 1557, 1518/3, 1519, 1516/1, 1518/2, 1517/5, 1517/3, 1517/7, 1552, 1550/2, 1553, 1551/2, 1551/1, 1520/1, 1558/1, 1558/2, 1520/2, 1558/3, 1558/6, 1558/5, 1703/5, 1703/4, 2066, 1701/2, 1723, 1724, 1722, 1721, 1720, 1719/2, 1719/1, 1718, 1717, 1716, 1715, 1714, 1713, 1712, 1711/2, 1710/3, 1711/1, 1710/1, 1710/2, 1815/9, 1701/3, 3291/185, 3291/184, 2072, 1562/8, 1567, 1597.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

1813, 3291/186, 1809, 2050, 2049, 1778/2, 2058, 2047, 1778/1, 1777, 1776/2, 1776/1, 1775, 1774, 1773, 1772, 1771, 1770, 1769, 1768, 1767/4, 1767/3, 1767/2, 1767/1, 1766, 1765/2, 1765/1, 1764, 1763, 2056, 2065, 1989, 2064, 2002, 2001, 2000, 1999/2, 1999/1, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1734, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1733, 1732, 1731, 1730, 1941, 2054, 2056, 2055, 1948, 1947, 1946, 1945, 1944, 1943, 1942, 2054, 1725/1, 2055, 1702, 1704/1, 1707/1, 1705, 2038, 1708, 1558/4, 1562/5, 1560, 1598, 1703/2, 1703/1, 1815/1, 1701/7, 1701/6, 1517/4, 1517/2, 1554, 1557, 1518/3, 1519, 1516/1, 1518/2, 1517/5, 1517/3, 1517/7, 1517/6, 1552, 1550/2, 1550/1, 1555/2, 1553, 1551/2, 1551/1, 1520/1, 1558/1, 1558/2, 1520/2, 1558/3, 1558/6, 1558/5, 1703/6, 1703/3, 1703/5, 1703/4, 2066, 1701/2, 1723, 1724, 1722, 1721, 1720, 1719/2, 1719/1, 1718, 1717, 1716, 1715, 1714, 1713, 1712, 1711/2, 1710/3, 1711/1, 1710/1, 1710/2, 1815/9, 1701/3, 1701/4, 1701/5, 3291/185, 3291/184, 2072, 1562/8, 1562/6, 1562/3, 1562/7, 1567, 1597, 1707/3, 1725/2.

KO Putinci

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431/1, 2431/3, 2431/2, 2432, 2433/1, 2433/2, 2434, 2435, 2436, 2496, 2447/1, 2447/2, 2448, 2449, 2450, 2451/2, 2451/1, 2452, 2453/1, 2453/2, 2454, 2455, 2446, 2476, 2477/7, 2478, 2479, 2490, 2480/1, 2498, 2483/1, 2483/25, 2483/24, 2483/23, 2483/22, 2483/21, 2483/20, 2483/19, 2483/26, 2483/18, 2483/17, 2483/15, 2483/14, 2483/13, 2483/12, 2483/11, 2483/10, 2483/9, 2483/8, 2483/27, 2483/7, 2483/6, 2483/5, 2483/4, 2483/16, 2554, 2555, 2489, 2556, 2485, 2562, 2561, 2477/6.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431/1, 2431/3, 2431/2, 2432, 2433/1, 2433/2, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2496, 2447/1, 2447/2, 2448, 2449, 2450, 2451/2, 2451/1, 2452, 2453/1, 2453/2, 2454, 2455, 2456, 2457, 2495, 2468/1, 2446, 2476, 2477/7, 2478, 2479, 2490, 2552, 2480/1, 2498, 2483/1, 2483/25, 2483/24, 2483/23, 2483/22, 2483/21, 2483/20, 2483/19, 2483/26, 2483/18, 2483/17, 2483/15, 2483/14, 2483/13, 2483/12, 2483/11, 2483/10, 2483/9, 2483/8, 2483/27, 2483/7, 2483/6, 2483/5, 2483/4, 2483/16, 2551, 2554, 2555, 2489, 2556, 2485, 2562, 2561, 2477/6.

KO Ruma

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

12663, 12605/2, 12640, 12793, 12389/1, 12627/2, 12389/5, 12648, 12799, 12381/2, 12381/3, 12447, 12795, 12445, 12446, 12440, 12441, 12442, 12443, 12625, 12393, 12392, 12790, 12489, 12491, 12494, 12495, 12496, 12497, 12498, 12499, 12492, 12480, 12479, 12478, 12390, 12391, 12438, 12437, 12490, 12493, 12439, 12444, 12481.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

12663, 12605/2, 12640, 12793, 12389/1, 12627/2, 12389/5, 12648, 12799, 12381/2, 12381/3, 12447, 12795, 12448, 12445, 12446, 12440, 12441, 12442, 12443, 12473, 12474, 12625, 12393, 12394, 12392, 12790, 12486, 12488, 12489, 12491, 12494, 12495, 12496, 12497, 12498, 12499, 12492, 12487, 12480, 12479, 12478, 12477, 12390, 12391, 12438, 12437, 12490, 12493, 12439, 12444, 12481, 12500, 12482.

GRAD SREMSKA MITROVICA

KO Jarak

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

1121, 1554, 1543, 1118, 1117, 1116, 1115, 1114, 1113, 1112, 1111, 170/1, 170/2, 170/3, 170/7, 1100/1, 1101/3, 1101/4, 1101/5, 1101/06, 1101/07, 1101/1, 1101/2, 1102/1, 1070/2, 1070/1, 1079, 1067, 1558, 1064/1, 1064/3, 1065/7, 1065/1, 1065/2, 1065/3, 1025/1, 1024, 1023, 1022, 1021/2, 1021/1, 1020, 1019, 1018, 1017, 1016, 1013/1, 1015, 1560, 1013/2, 1012/5, 1014, 1012/7, 1012/8, 1012/2, 1012/6, 1012/3, 1012/4, 1012/1, 1010/1, 1010/4, 1010/2, 1010/3, 1011/2, 1011/1, 921, 920/3, 920/8, 922/4, 922/3, 922/1, 922/7, 922/2, 1523/1, 900, 908/2, 909, 910, 911, 912/1, 912/2, 899/3, 899/2, 899/1, 898/2, 898/1, 897/5, 897/1, 897/4, 896, 897/3, 897/2, 1529, 854/1, 854/2, 853/2, 853/1, 852/2, 852/1, 851/4, 851/3, 851/5, 851/2, 851/6, 851/1, 851/7, 850, 848/2, 849, 848/1, 847, 844/5, 844/1, 843, 381, 1552, 808/1, 808/2, 808/3, 807/1, 807/2, 806/2, 806/1, 380, 379/2, 379/1, 1536, 802/2, 802/3, 805, 803/1, 803/4, 803/5, 803/3, 803/2, 804/4, 804/1, 804/2, 804/3, 727, 730/2, 730/1, 729/2, 729/4, 729/1, 726/2, 726/4, 726/3, 726/1, 726/7, 726/6, 726/5, 725/4, 725/5, 725/10, 725/8, 725/3, 725/9, 725/1, 725/3, 725/6, 725/5, 724/4, 724/3, 724/2, 724/1, 723, 1565, 695, 694, 692, 1533, 693/2, 693/4, 693/5, 693/6, 693/1, 690/3, 690/2, 690/1, 590/5, 476, 467/12, 467/6, 467/5, 1534/1, 588/2, 589, 588/1, 587, 586, 585/1, 585/3, 485/2, 577/6, 577/5, 577/12, 577/11, 577/7, 577/3, 570, 572/5, 572/2, 577/4, 577/8, 577/9, 577/10, 577/2, 2665, 1550, 485/1, 1539, 275, 921, 1562, 1066/2.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

1121, 1554, 1543, 1119/6, 1119/1, 1118, 1117, 1116, 1115, 1114, 1113, 1112, 1111, 170/1, 170/2, 170/3, 170/7, 170/4, 1556, 1100/2, 1100/1, 1101/3, 1101/4, 1101/5, 1101/06, 1101/07, 1101/1, 1101/2, 1102/1, 1102/2, 1070/2, 1070/1, 1066/1, 1079, 1067, 1068, 1558, 1060/4, 1061/2, 1061/1, 1062, 1063, 1064/2, 1064/1, 1064/3, 1065/7, 1065/1, 1065/2, 1065/3, 1065/6, 1065/5, 1025/1, 1024, 1023, 1022, 1021/2, 1021/1, 1020, 1019, 1018, 1017, 1016, 1013/1, 1015, 1025/5, 1025/2, 1025/6, 1560, 1013/2, 1012/5, 1014, 1012/7, 1012/8, 1012/2, 1012/6, 1012/3, 1012/4, 1012/1, 1008/4, 1009/1, 1009/2, 1010/1, 1010/4, 1010/2, 1010/3, 1011/2, 1011/1, 921, 920/3, 920/8, 922/4, 922/3, 922/1, 922/7, 922/2, 1523/1, 920/1, 900, 908/3, 908/1, 908/2, 909, 910, 911, 912/1, 912/2, 913/2, 913/1, 328/2, 328/3, 899/3, 899/2, 899/1, 898/2, 898/1, 897/5, 897/1, 897/4, 896, 897/3, 897/2, 895/3, 329/7, 329/6, 1564, 329/1, 1529, 854/1, 854/2, 853/2, 853/1, 852/2, 852/1, 851/4, 851/3, 851/5, 851/2, 851/6, 851/1, 851/7, 850, 848/2, 849, 848/1, 847, 844/3, 844/6, 1562, 844/2, 844/5, 844/1, 843, 822, 809, 381, 1552, 808/1, 808/2, 808/3, 807/1, 807/2, 806/2, 806/1, 380, 379/2, 379/1, 378, 810/1, 1536, 802/1, 802/2, 802/3, 805, 803/1, 803/4, 803/5, 803/3, 803/2, 804/4, 804/1, 804/2, 804/3, 422, 728, 727, 731/2, 730/3, 730/2, 730/1, 729/2, 729/4, 729/1, 729/3, 726/2, 726/4, 726/3, 726/1, 726/7, 726/6, 726/5, 725/4, 725/5, 725/10, 725/8, 725/3, 725/9, 725/1, 725/3, 725/6, 725/5, 724/4, 724/3, 724/2, 724/1, 723, 1565, 696, 695, 694, 451/1, 692, 452/1, 693/3, 1533, 693/2, 693/4, 693/5, 693/6, 693/1, 690/3, 690/2, 690/1, 691/1, 590/5, 476, 467/12, 467/6, 467/5, 467/7, 467/4, 590/2, 590/7, 1534/1, 588/2, 590/6, 590/1, 589, 588/1, 587, 586, 585/1, 585/3, 485/2, 577/6, 577/5, 598, 577/12, 577/11, 577/7, 577/3, 570, 572/5, 572/2, 577/4, 577/8, 577/9, 577/10, 577/2, 2665, 480, 1550, 485/1, 1539, 168/1, 275, 565/2, 921, 1562, 565/3, 1066/2.

KO Šašinci

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

2842, 2766, 2765/1, 2765/15, 2765/2, 2841/2.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

2842, 2766, 2765/1, 2765/15, 2765/2, 2765/9, 2841/2, 2841/1.

GRAD ŠABAC

KO Drenovac

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

5828, 3952, 5827, 6044, 3897, 6043, 3865, 3864, 6025, 5849, 3898, 3899, 3900, 3901, 4858, 4857, 4856, 4855, 3850, 5848, 3855, 3856, 3857, 3858, 3859, 3860, 3861, 3862, 3863, 5850, 4865, 4883, 5854, 6023, 4884, 4887, 4889, 4888, 4891, 4882, 4892, 4864, 4866, 4867, 4868, 4869, 4871, 4872, 4873, 4874, 4870, 4886, 4885, 6024, 4880, 4881, 4983, 5872, 5871, 5870, 4919, 5852, 4918, 4920, 4921, 4922, 4981, 5880, 4982, 5879, 5086/1, 5885, 5085/8, 5086/4, 5086/3, 5086/2, 6017, 5887, 5103, 5102, 5101, 6034, 5108, 5107, 5106, 5105, 5104, 5889, 5888, 6030, 5242, 5241, 5218, 5217, 5216, 5215, 5214, 5213, 5212, 5890, 5221, 5222, 5906, 5209, 5208, 5207, 5206, 5205, 5203, 5204, 5202, 5893, 5713, 5705, 5706, 5704, 5702, 5700, 5697, 5696, 5894, 5707, 5708, 5715, 5709, 5714, 5139, 5720, 5726, 5895, 5730, 5896, 5758, 5223, 5721, 5723, 5724, 5725, 5727, 5734, 5735, 5736, 5731, 5732, 5740, 5897, 5752, 5751, 5750, 5749, 5748, 5747, 5746, 5745, 5744, 5743, 5742, 5741, 5733, 3951, 3932/11, 3957, 3956/1, 3903, 3689, 3688, 5822, 3681, 3682, 5977, 3570, 3677, 3674, 3675, 3658, 6046, 6045, 3662, 3676, 3586, 3573, 3659, 3656, 3657, 3655, 3652, 4047, 4048, 4049, 5829, 4033, 4032, 3651, 4031, 4025, 4023, 4026, 4027, 4028, 3933/2, 3938, 3937, 3936, 3935, 3934, 3933/1, 4022, 4021, 4020, 3939, 3940, 3941, 3932/9, 3932/10, 3950, 3949, 3948, 3947, 3946, 3945, 3944, 3943, 3942, 3902, 3904, 3905, 5833, 3956/2, 4024.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

5828, 5830, 3953, 3952, 5832, 5827, 3958/1, 6044, 3897, 3896, 3894, 6043, 3866, 3865, 3864, 6025, 4863, 5849, 3898, 3899, 3900, 3901, 4858, 4857, 4856, 4855, 4854, 4853, 4851, 3850, 5848, 3855, 3856, 3857, 3858, 3859, 3860, 3861, 3862, 3863, 4896, 5850, 4865, 4883, 5854, 6023, 4884, 4887, 4889, 4890, 4888, 4891, 4882, 4892, 4893, 4895, 4864, 4866, 4867, 4868, 4869, 4871, 4872, 4873, 4874, 4875, 4878, 4870, 4886, 4885, 6024, 5869, 4880, 4881, 4984, 4983, 5872, 5871, 5870, 4919, 5852, 4918, 4915, 4913, 4914, 4920, 4921, 4922, 4923, 4979, 4980, 4981, 5880, 4982, 5879, 5086/1, 5885, 5085/8, 5085/2, 5086/4, 5086/3, 5086/2, 6017, 5887, 5103, 5102, 5101, 5100, 6034, 5112, 5111, 5108, 5107, 5106, 5105, 5104, 5889, 5110, 5888, 6030, 5242, 5241, 5240, 5238, 5218, 5217, 5216, 5215, 5214, 5213, 5212, 5890, 5221, 5222, 5906, 5211, 5210, 5209, 5208, 5207, 5206, 5205, 5203, 5204, 5202, 5893, 5713, 5712, 5705, 5706, 5704, 5702, 5700, 5697, 5696, 5894, 5760, 5759, 5695, 5707, 5708, 5715, 5709, 5714, 5710, 5711, 5703, 5138, 5139, 5716, 5720, 5726, 5895, 5730, 5896, 5758, 5762, 5761, 5685, 5907, 5224, 5223, 5701, 5721, 5723, 5724, 5725, 5727, 5729, 5734, 5735, 5736, 5737, 5731, 5732, 5740, 5897, 5757, 5752, 5751, 5750, 5749, 5748, 5747, 5746, 5745, 5744, 5743, 5742, 5741, 5733, 3951, 3955/1, 3932/11, 3957, 3956/1, 3903, 3850, 3689, 3688, 3687, 5822, 3681, 3682, 5977, 3570, 3677, 3674, 3675, 3658, 6046, 6045, 3665, 3664, 3663, 3662, 3676, 3586, 3573, 3574, 3659, 3656, 3587, 3654, 3657, 3655, 3652, 4046, 4047, 4048, 4049, 5829, 4034, 4033, 4032, 3651, 4031, 4025, 4023, 4026, 4027, 4028, 3933/2, 3938, 3937, 3936, 3935, 3934, 3933/1, 4022, 4021, 4020, 4019, 4018, 3939, 3940, 3941, 3932/14, 3932/9, 3932/10, 3950, 3949, 3948, 3947, 3946, 3945, 3944, 3943, 3942, 3902, 3904, 3905, 3906, 5833, 3956/2, 4024.

KO Mačvanski Pričinović

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

4022, 3910, 4023, 3506, 3505, 3504, 3503, 3501, 3502, 3907, 3507, 3909, 3496, 3495, 4018, 1861/1, 3925, 3283, 3282, 3281/1, 1880, 3280/1, 1864/1, 1862, 3274, 3277, 3905, 3273, 1856/1, 1866/1, 3275, 3276, 3270, 3271, 4004, 3266, 3265, 3264, 3263, 3262, 3261, 3260, 3259, 3258, 3924, 3225, 3224, 3223, 3222, 3997, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244/1, 3066, 3065, 1866/2, 1856/2, 1861/2, 1864/2, 1863/1, 1863/2, 1881, 1843, 1844, 1845.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

4022, 3910, 3522, 4023, 3509, 3506, 3505, 3504, 3503, 3501, 3500, 3499, 3498, 3502, 3907, 3507, 3508, 3909, 3496, 3495, 4019, 4018, 3285, 3284, 1861/1, 3925, 3283, 3282, 3281/1, 1865/3, 1880, 1866/3, 3278, 3280/1, 1865/1, 1864/1, 1862, 3274, 3277, 3905, 3273, 1856/1, 1866/1, 3275, 3276, 1855/1, 3272, 3270, 3268, 3271, 4004, 3266, 3265, 3264, 3263, 3262, 3261, 3260, 3259, 3258, 3924, 3257/4, 3225, 3224, 4003, 3223, 3222, 3997, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244/1, 3257/1, 3066, 3065, 1866/2, 1856/2, 1860/2, 1860/1, 1861/2, 1864/2, 1865/2, 1863/1, 1863/2, 1841, 1881, 1843, 1844, 1845, 1846, 1842.

KO Prnjavor

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

2031, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 2041, 2030, 211, 210, 2033, 201, 202, 184, 182, 181, 2028, 183, 2056, 163, 164, 165, 124, 125, 126, 127, 2057, 2026, 121, 122, 123, 120, 2068, 640, 638, 637, 2060, 679, 642, 659, 2070, 643, 2069, 655, 657, 658/1, 658/2, 654, 653, 652/4, 652/3, 652/2, 652/1, 2092, 2157, 1035, 1034, 2091, 995, 994, 993, 992, 991, 2089, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1177, 1181, 1036/4, 1036/5, 1036/10, 1036/3, 1036/9, 1036/6, 1036/7, 1036/8, 1036/2, 639, 636, 673, 672, 671, 670, 669, 668, 667, 666, 665, 664, 663, 662, 660, 656, 1023, 2095, 2094, 2034.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

2031, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 2041, 2030, 211, 210, 2033, 201, 202, 203, 185, 184, 182, 181, 180, 2028, 183, 2056, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 131, 2027, 124, 125, 126, 127, 128, 2057, 2026, 121, 122, 123, 117, 118, 119, 120, 2068, 640, 638, 637, 630, 2060, 679, 642, 659, 2070, 643, 644, 2069, 655, 657, 658/1, 658/2, 654, 653, 652/4, 652/3, 652/2, 652/1, 652/5, 2096, 1038/6, 2092, 2157, 733/2, 733/3, 733/1, 2093, 1035, 1034, 1033, 2091, 2088, 971, 995, 994, 993, 992, 991, 989, 2089, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006/1, 1006/2, 1007, 1008, 1009, 1010, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1177, 1181, 1172, 1036/4, 1036/5, 1036/10, 1036/3, 1036/9, 1036/6, 1036/7, 1036/8, 1036/2, 631, 639, 636, 632, 635, 676, 675, 674, 673, 672, 671, 670, 669, 668, 667, 666, 665, 664, 663, 662, 660, 656, 1023, 1024, 2095, 2094, 2034.

KO Ribari

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

1095/32, 2493.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

1095/32, 2493, 1095/31.

KO Štitar

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

1128, 1132, 1133, 1134, 1135, 1140, 1139, 1138, 1136, 1195, 1198, 1197, 1196, 1194, 1150, 1149, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245/1, 1255, 1253, 1254/8, 1254/7, 1254/1, 1254/2, 1254/4, 1254/5, 1254/3, 1254/6, 3436, 3413, 3437, 3413, 3442, 3456.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

1142, 1130, 1129, 1128, 1132, 1133, 1134, 1135, 1141, 1140, 1139, 1138, 1137, 1136, 1195, 1198, 1197, 1196, 1194, 1192, 1193, 1153, 1151, 1150, 1149, 1155, 1157, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245/1, 1250, 1252, 1257, 1255, 1253, 1254/8, 1254/7, 1254/1, 1254/2, 1254/4, 1254/5, 1254/3, 1254/6, 3436, 3413, 3437, 3413, 3442, 3456, 3438.

KO Tabanović

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

2689, 1366, 1367, 2618, 1370, 1369, 1368, 1380, 1381, 1371, 1349, 1348, 1347, 1346, 6, 1360, 1363, 1361, 1355, 1356, 1351, 1352, 1353, 1354, 3, 1345, 1344, 1343, 1341, 1339, 2573, 2669, 1274, 1273, 1272, 2577, 1229, 1228, 1227/2, 2578, 1333, 1332, 1331, 1268, 2690, 1282, 1284, 1281, 1280, 1278, 1279, 1283, 1267, 1270, 1271, 1239, 1238, 1237, 2579, 1236, 1235, 2580, 1233, 1234, 1232, 1231, 1230, 2668, 1208, 2581, 2665, 2015, 1209, 1211, 1210, 1212, 1207, 1187, 2667, 1188, 1189, 1204, 1206, 1205, 2060, 2058, 2059, 2061/5, 2061/6, 2061/10, 2061/7, 2061/8, 2061/9, 2061/11, 2689, 2061/14, 1176, 8, 7/1, 7/3, 7/2.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

1382, 2689, 1366, 1367, 2618, 1370, 1369, 1368, 1380, 1381, 1379, 1372, 1371, 1373, 1374, 1358, 1349, 1348, 1347, 1346, 6, 1360, 1364, 1365, 1363, 1361, 1355, 1356, 1359, 1357, 1351, 1352, 1353, 1354, 3, 1345, 1344, 1343, 1341, 1339, 1338, 1337, 2573, 1275, 2669, 1274, 1273, 1272, 2577, 1229, 1228, 1227/2, 1227/1, 2578, 5, 1333, 10/1, 1332, 1331, 1330, 1268, 2690, 1282, 1284, 1281, 1280, 1276, 1277, 1278, 1279, 1283, 1265, 1266, 1267, 1270, 1269, 1271, 1263, 2586, 1240, 1239, 1238, 1237, 2579, 1236, 1235, 2580, 1233, 1234, 1232, 1231, 1230, 2668, 2013, 1208, 2581, 2014, 2665, 2016, 2015, 1209, 1211, 1217, 1214, 1213, 1210, 1212, 1207, 1187, 2667, 1188, 1189, 1190, 1201, 1204, 1206, 1205, 1203, 1202, 2060, 2058, 2059, 2582, 1186/4, 2061/5, 2061/6, 2061/10, 2061/7, 2061/8, 2061/9, 2061/20, 2061/12, 2061/11, 2689, 2061/14, 2061/25, 1176, 10/2, 9/1, 8, 7/1, 7/3, 7/2.

KO Zminjak

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

2880, 1482, 1481, 1480, 1479, 1486, 2885, 2874, 2886, 2893, 1655, 2892, 1565, 1564, 1563, 1562, 1561, 1560, 1559, 1558, 1557, 1556, 1555, 1554, 1552, 1551, 1550, 1549, 1548, 1547, 1546, 2879, 1484, 1485, 1487, 1488, 2902, 1691, 1690, 1689, 1688, 2898, 2864, 1696, 2901, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1697, 1695, 1694, 1693, 1692.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

2880, 1483, 1482, 1481, 1480, 1479, 2883, 1489, 1486, 2885, 2874, 2886, 2893, 1655, 2892, 1565, 1564, 1563, 1562, 1561, 1560, 1559, 1558, 1557, 1556, 1555, 1554, 1552, 2887, 1652, 1566, 1551, 1550, 1549, 1548, 1547, 1546, 1494, 1493, 1490, 2879, 1484, 1485, 1487, 1488, 1654, 2902, 1691, 1690, 1689, 1688, 1687, 2898, 2864, 1696, 2901, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1697, 1695, 1694, 1693, 1692.

KO Ševarice

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

1584, 1577, 1578, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1581, 1768, 3766, 1772, 1773, 1774, 1766, 1835, 3771, 1834, 1775, 1776, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1833, 1838, 1783, 1832, 1831, 3772, 1839, 1830, 1829, 3901, 1845, 1844, 1843, 1842, 1841, 1840, 3774, 3759/1, 3768, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 3777, 3781, 2066, 2065, 2064, 2063, 2062, 3780, 2061, 2060, 3779, 2059, 2058, 2057, 2001/1, 2001/5, 2001/6, 2001/7, 2001/8, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 3902, 2001/4, 2001/3, 2001/2, 2004, 2005, 2007, 2067.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

1584, 1577, 1578, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1581, 1519, 1520, 1768, 3766, 1772, 1773, 1774, 1766, 1767, 1771, 3763, 1835, 3771, 1834, 1775, 1776, 1778, 1777, 1779, 1780, 1781, 1782, 1833, 1838, 1783, 1784, 1785, 1832, 1831, 3772, 1839, 1830, 1829, 3901, 1848, 1846, 1845, 1844, 1843, 1842, 1841, 1840, 1912, 3774, 3759/1, 3768, 1902, 3775, 1903, 1904, 1905, 1906, 1972, 3777, 2070, 2069, 2068, 3781, 2066, 2065, 2064, 2063, 2062, 3780, 2061, 2060, 3779, 2059, 2058, 2057, 2056, 2055, 2001/1, 2001/5, 2001/6, 2001/7, 2001/8, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 3902, 2001/4, 2001/3, 2001/2, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2009, 2012, 2067.

OPŠTINA BOGATIĆ

KO Badovinci

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

17462, 17224, 17223/2, 17223/1, 17222, 17221, 17220, 17219, 17218/1, 16969, 16970, 16971, 16972, 16973, 16974, 16977, 17453, 16976, 17206, 17205, 17204, 16978, 16979, 16980, 16981/2, 16981/1, 16982, 17451, 17487, 17048, 17047, 17044, 17043, 17106, 17105, 17104, 17103, 17102, 17101, 17100, 17099, 17096, 17095, 17094, 17093, 17092, 17448, 17131, 17130, 17129, 17447, 16082, 16081, 16083, 16084, 16085, 16032, 16033, 16031, 16027, 16038, 17445, 16039, 16040, 16041, 16042, 16043, 16051, 16050, 16049, 16048, 16047, 16045, 16046, 17153, 17152, 17154, 17156, 17155, 17128, 17127, 17126, 17052, 17050, 17049, 17450, 17045, 17151, 17426, 17046, 17098, 17097, 17437, 17461.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

17462, 17224, 17223/2, 17223/1, 17222, 17221, 17220, 17219, 17218/1, 17217, 16965, 16967, 16968, 16969, 16970, 16971, 16972, 16973, 16974, 16977, 17453, 16976, 16975, 17206, 17205, 17204, 16978, 16979, 16980, 16981/2, 16981/1, 16982, 16983, 17455, 17451, 17487, 17048, 17047, 17044, 17043, 17109, 17108, 17106, 17105, 17104, 17103, 17102, 17101, 17100, 17099, 17096, 17095, 17094, 17093, 17092, 17091, 17090, 17448, 17131, 17130, 17129, 17447, 16082, 16081, 16080, 16083, 16084, 16085, 15972, 17443, 16030, 16032, 16033, 16031, 16027, 16026, 16028, 16035, 16036, 16037, 16038, 17445, 16039, 16040, 16041, 16042, 16043, 16051, 16050, 16049, 16048, 16047, 16044, 16045, 16046, 17153, 17152, 17154, 17156, 17155, 17128, 17127, 17126, 17125, 17124, 17053, 17052, 17050, 17049, 17450, 17045, 17042, 17149, 17151, 17426, 17046, 17098, 17097, 16052, 16053, 17437, 17461.

KO Belotić

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

3586, 3587, 3804, 3805, 3590, 3806, 3290, 3341, 3334, 3332, 3339, 3338, 3340, 3328, 3329, 3330, 3331, 3593, 3291/2, 3291/1, 3783, 3785, 3294, 3784, 3291/3, 3293, 3295, 3296, 3257, 3258, 3259, 3214, 3215, 3204, 3201, 3200, 3254, 3251, 3249, 3247, 3245, 3244, 3253, 3255, 3252, 3186, 3768, 3771, 3646, 3068, 3759, 3052, 3039, 3038, 3037, 3036, 2971, 2974, 3754, 2975, 2976, 2970, 3050, 3049, 3043, 3047, 3051, 2826, 2822, 3766, 3065, 3059, 3761, 3091, 3090, 3064, 3770, 3160, 3203, 3202, 3799, 3146, 3147, 3161, 3216, 3217, 3158, 3088, 3089/2, 3194, 3193, 3190, 3189, 3085, 3086, 3067, 3063, 3089/1, 3066, 3062, 3149, 3159, 3148, 3649, 3777, 3292, 3589, 3588, 3657, 3778, 3776.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

3585, 3586, 3587, 3804, 3805, 3590, 3806, 3598, 3287, 3289, 3290, 3341, 3334, 3332, 3339, 3337, 3338, 3340, 3325, 3326, 3327/3, 3328, 3329, 3330, 3331, 3593, 3596, 3594, 3291/2, 3291/1, 3783, 3785, 3327/1, 3294, 3327/2, 3784, 3291/3, 3293, 3295, 3296, 3297, 3256/1, 3257, 3258, 3259, 3212, 3213, 3214, 3215, 3204, 3201, 3200, 3256/2, 3254, 3251, 3249, 3247, 3245, 3244, 3241, 3253, 3255, 3252, 3250, 3248, 3246, 3218, 3186, 3185, 3181, 3180, 3768, 3073, 3771, 3646, 3068, 3055, 3759, 3054, 3052, 3039, 3038, 3037, 3036, 2971, 2974, 3754, 2973, 2972, 2975, 2976, 2981, 2970, 2969, 3050, 3049, 3043, 3760, 3020/2, 3047, 3051, 3767, 2833, 2834, 2827, 2826, 2822, 3766, 3065, 3061, 3060, 3059, 2821, 3761, 3091, 3090, 3064, 2828, 2823, 3045, 3048, 3044, 3770, 3142, 3143, 3160, 3156, 3157, 3203, 3202, 3799, 3146, 3147, 3161, 3145, 3216, 3221, 3260, 3217, 3223, 3158, 3162, 3053, 3088, 3089/2, 3194, 3193, 3190, 3189, 3083, 3085, 3086, 3084, 3087, 3067, 3063, 3071, 3093, 3089/1, 3066, 3062, 3150, 3149, 3153, 3154, 3159, 3148, 3649, 3777, 3292, 3589, 3588, 3592, 3657, 3650, 3778, 3776, 3155.

KO Dublje

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

8663, 8732, 5964, 5963, 6008, 8737, 6009, 6191/1, 8738, 6192, 6214, 6213, 6212, 6211, 6210, 6209, 6208, 6207, 6193, 5962, 6196, 6195, 8741, 6279, 6278, 6277, 6276, 6275, 6274, 8742, 6256, 6271, 6273, 8743, 6349, 6348, 6378, 6377, 8744, 8756, 8758, 6486, 6489, 6490, 6492, 6493, 6351, 6352, 6353, 6354, 6264, 6241, 6263, 6266, 6262, 6376, 6375, 8745, 6368, 6366, 6365, 6364, 6363, 6361, 6374, 6373, 6367, 6369, 6457, 6456/2, 6456/1, 6455, 6454, 6459/4, 6458, 7667, 7668, 8765, 8766, 8836, 7295, 7294, 7648, 7647, 7611, 7613, 7660, 7661, 7663, 7662, 7640, 7641, 7642, 7644, 7646, 7643, 7645, 7649, 7603, 7602/2, 7602/1, 8768, 7557/2, 7556, 7557/1, 7299, 7296, 7293, 8845, 7543, 7544, 8846, 7545, 7546, 7547, 7548, 7553, 7551, 7550, 7549, 7536, 7542, 7541, 7540, 7539, 7538, 7537, 7420, 8842, 7493, 7492, 7491, 8681, 7535, 8843, 8685, 8826, 7170, 8824, 7169, 8823, 7145, 8822, 7144, 7100, 7101, 7095, 7094, 7093, 7092, 7091, 8791, 7051, 8800, 7050, 7049, 7048, 7047, 7046, 7045, 8799, 7023, 8798, 7022, 8911, 7020, 7021, 7024, 7054, 7053/1, 7053/2, 7052, 7146, 7167, 7168, 7171, 7451, 7450, 7449, 7448, 7473, 7477/2, 7477/1, 8830, 7484, 7490, 7489, 7488, 7487, 7486, 7485, 7501, 7500, 7499, 8767, 8677, 8759, 6191/2, 6194.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

5965, 8663, 8732, 5964, 5963, 6007, 6008, 6010, 8737, 6009, 6191/1, 6188, 8738, 6192, 6215, 6214, 6213, 6212, 6211, 6210, 6209, 6208, 6207, 6206, 6193, 5961, 5962, 5959/2, 6196, 6197, 6195, 6205, 8741, 6279, 6278, 6277, 6276, 6275, 6274, 8742, 6256, 6257, 6281, 6280, 6272, 6271, 6267, 6273, 6379, 8743, 6349, 6348, 6347, 8746, 6378, 6377, 8744, 6447/1, 6447/2, 8756, 6459/3, 8758, 6482, 6486, 6489, 6490, 6492, 6493, 6351, 6352, 6353, 6354, 6355, 6265, 6264, 6241, 6244, 6263, 6266, 6240, 6239, 6243, 6242, 6262, 6376, 6375, 8745, 6368, 6366, 6365, 6364, 6363, 6361, 6360, 6359, 6374, 6373, 6370, 6371, 6367, 6369, 7672/1, 7671, 7670, 6457, 6456/2, 6456/1, 6455, 6454, 6453, 6452, 6459/4, 6458, 7667, 7668, 7669, 8765, 7609, 8766, 7607, 8836, 7295, 7294, 7292, 7651, 7650, 7648, 7647, 7610, 7611, 7612, 7614, 7613, 7615, 7660, 7661, 7663, 7666, 7664, 7662, 7640, 7641, 7642, 7644, 7646, 7654, 7639, 7643, 7645, 7653, 7652, 7649, 7606, 7605, 7603, 7602/2, 7602/1, 8768, 7557/2, 7556, 7554, 7557/1, 7300/2, 7299, 7296, 7293, 8845, 7543, 7544, 8846, 7545, 7546, 7547, 7548, 7552, 7553, 7551, 7550, 7549, 7536, 7542, 7541, 7540, 7539, 7538, 7537, 7420, 8842, 7493, 7492, 7491, 8681, 7535, 7534, 7533, 7532, 7531, 8843, 7498, 8685, 7472, 8826, 7170, 8824, 7169, 8823, 7145, 8822, 7144, 7098, 7099, 7100, 7101, 7102, 7103, 8804, 7095, 7094, 7093, 7092, 7091, 8791, 7051, 8800, 7050, 7049, 7048, 7047, 7046, 7045, 8799, 7023, 8798, 7022, 8911, 7019, 7020, 7021, 7026, 7025, 7024, 7054, 7053/1, 7053/2, 7052, 7090, 7146, 8683, 7167, 7168, 7171, 7452, 7451, 7450, 7449, 7448, 7447/2, 7447/1, 7444, 7473, 7477/2, 7477/1, 7478, 8830, 7484, 7421, 7490, 7489, 7488, 7487, 7486, 7485, 7445, 7446, 7476, 7501, 7500, 7499, 8767, 8677, 8759, 6191/2, 6194, 6494.

KO Klenje

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

5637, 5293, 5284, 5285, 5286, 5287, 5294, 5623, 5317/3, 5645, 5346, 5356, 5357/8, 5620, 5357/7, 5357/1, 5317/6, 5317/13, 5317/4, 5295, 5317/9, 5317/5, 5317/12, 5317/11, 5317/10, 5357/2, 5357/3, 5357/4, 5357/6, 5357/5, 5355, 5349, 5351, 5350, 5366, 5647, 5376, 5377, 5378, 5379, 5648, 5392, 5394, 5393, 5391, 5606, 5388, 4829, 4697/1, 5640, 4697/3, 4698, 4696, 4697/2, 4695, 5389, 5390.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

5637, 5293, 5283, 5284, 5285, 5286, 5287, 5292, 5294, 5638, 5308, 5623, 5290, 5291, 5317/3, 5645, 5346, 5356, 5357/8, 5620, 5357/7, 5357/1, 5317/6, 5317/8, 5317/13, 5317/14, 5317/4, 5295, 5317/9, 5317/5, 5317/12, 5317/11, 5317/10, 5357/2, 5357/3, 5357/4, 5357/6, 5357/5, 5355, 5349, 5351, 5350, 5354, 5367, 5366, 5647, 5376, 5377, 5378, 5379, 5648, 5392, 5394, 5393, 5391, 5606, 5388, 4829, 4828, 4697/1, 5640, 4697/3, 4698, 4696, 4693, 4699, 4697/2, 4694, 4695, 5389, 5390, 4827.

KO Očage

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

583, 908, 879, 881, 559, 878, 512, 549, 550, 551, 552, 553, 869, 506, 504, 503, 501, 877, 509, 505, 502.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

584, 583, 908, 879, 560, 881, 559, 558, 878, 512, 549, 550, 551, 552, 553, 869, 507, 506, 504, 503, 501, 877, 509, 505, 502.

GRAD LOZNICA

KO Novo Selo

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

3073, 3074, 2533, 2532, 3072, 2534/72, 2534/7, 2534/1, 3071, 2511, 2512/1, 3081, 2615, 2614, 2613, 2476, 2483, 2482, 2481, 2654, 2653, 2652, 2651, 2650, 2649, 3082, 2618, 2617, 2616, 3080, 2619, 2620/2, 2621, 2480, 2479, 2478, 2477, 2319/2, 2318/1, 83/1, 82/1, 79/5, 41/2, 41/3, 41/1, 41/5, 41/6, 42/3, 2655, 2656, 3083, 2657, 2620/1, 42/4, 40, 39/2, 2314, 9, 2317, 8, 39/1, 49/2.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

3073, 3074, 2533, 2532, 2531, 3072, 2534/73, 2534/72, 2534/7, 2534/1, 3071, 2511, 2512/1, 2512/2, 2514, 3081, 2615, 2614, 2613, 2612, 2611, 2610, 2476, 2489, 2488, 2487, 2486, 2485, 2484, 2483, 2482, 2481, 2654, 2653, 2652, 2651, 2650, 2649, 3082, 2618, 2617, 2616, 3080, 2619, 2620/2, 2621, 2622, 2623, 2624, 2480, 2479, 2478, 2477, 2319/2, 2452, 2453, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467/1, 2467/2, 2467/3, 2468, 34/1, 2318/1, 83/1, 82/1, 79/5, 38/2, 38/1, 41/2, 41/3, 41/1, 41/5, 41/6, 42/3, 81/5, 3084, 2655, 2656, 3083, 2657, 2658, 2659, 2648, 2644, 2641, 2620/1, 2642, 42/6, 42/1, 42/5, 42/4, 42/2, 40, 39/2, 2314, 9, 2317, 8, 39/1, 49/2.

NAPOMENA: U slučaju neslaganja popisa katastarskih parcela i grafičkog prikaza, zbog eventualne greške u očitavanju ili naknadnih promena na terenu zbog održavanja katastarskog operata, merodavna je situacija u Referalnoj karti broj 3.

Spisak katastarskih parcela planiranih za potpunu eksproprijaciju je definisan u skladu sa planskim rešenjem razmeštaja osnovnih i pratećih objekata gasovoda.

Potpuna eksproprijacija se sprovodi za potrebe formiranja građevinskih parcela merno regulacione i blok stanica gasovoda i pristupnih puteva.

Katastarske parcele za potpunu eksproprijaciju i površine objekata u funkciji izgradnje objekata gasovoda dati su u tabelama 6.4 i 6.5:

Tabela 6.4. Popis parcela za potpunu eksproprijaciju – osnovni objekti

Naziv objekta Stacionaža Opština/Kat. opština Parcele Površina(ha) 1 OČM 0+075 KO Besni Fok, gradska opština Palilula, grad Beograd 18. 1,95 2 BS2 28+778 KO Golubinci, opština Stara Pazova 4324 i 4325. 0,20 3 BS3 57+199 KO Jarak, grad Sremska Mitrovica 803/1 i 803/4 0,53 4 BS4 85+864 KO Dublje, opština Bogatić 6493 0,35 5 MS3 106+278 KO Novo Selo, grad Loznica 2617 i 2618. 1,43

Tabela 6.5. Popis parcela za potpunu eksproprijaciju – pristupni putevi

Naziv objekta Stacionaža Kat. opština/Lokalna samouprava Parcele Površina(ha) 1 OČM 0+075 KO Besni Fok, gradska opština Palilula,grad Beograd 18/1,2; 20/1,2; 1398/1,2; 1571/1,2; 19/1,2,3; 1402/1,2; 1576/1,2; 1583/1,2 3,48 2 BS2 28+778 KO Golubinci, opština Stara Pazova 4767/1,4; 4767/2,5; 4667/3,6; 4766/1,2; 4765/1,2; 4764/1,2; 4762/1,2; 4761/1,2; 4759/1,2; 4758/1,2; 4757/1,2; 4756/1,2; 4755/1,2; 4754/1,2; 4753/1,2; 4753/1,2; 4752/1,2; 4751/1,2; 4750/1,2; 4749/1,2; 4748/1,2; 4747/1,2; 4746/1,2; 4745/1,2; 4744/1,2; 4743/1,2; 4742/1,2; 4740/1,2; 4739/1,2; 4737/1,3; 4737/2,4; 4736/1,2; 4735/1,2; 4734/1,2; 4733/1,2; 4732/1,3; 4732/2,4; 4731/1,2; 4730/1,2; 4729/1,2; 4727/1,2; 4726/1,2; 4725/1,2; 4724/1,2; 4723/1,2; 4722/1,2; 4721/1,2; 4720/1,5; 4720/3,6; 4720/4,7; 4668/1,2; 4670/1,2; 4671/1,3; 4671/2,4; 4672/1,2; 4674/2,5;4674/1,6; 4674/3,7; 4674/4,8; 4675/1,2; 4676/1,2; 4677/1,2; 4678/1,2; 4679/1,2; 4682/1,2; 4683/1,2; 4684/1,2; 4685/1,2; 4686/1,2; 4687/1,2; 4688/1,2; 4689/1,2; 4690/1,2; 4691/1,2; 4692/1,2; 4693/1,2; 4694/1,3; 4694/2,4; 4695/1,2; 4697/1,2; 4698/1,2; 4699/1,2; 4700/1,2; 4701/1,2; 4702/1,2; 4703/1,2; 4704/1,2; 4705/1,2; 4706/1,2; 4711/1,2; 4712/1,2; 4714/1,2; 4715/1,2; 4716/1,2; 4117/1,2; 4718/1,2; 4579/2,6;4579/3,7; 4579/4,8; 4579/5,9; 4580/1,3; 4580/2,4; 4581/2,3; 4581/1,4; 4582/1,3; 4582/2,4; 4583/1,2; 4584/3,4; 4584/2,5; 4584/1,6; 4586/1,2; 4587/1,2; 4588/1,2; 4589/1,2; 4591/1,3; 4591/2,4; 4592/1,2; 4593/1,2; 4594/1,2; 4595/1,2; 4596/1,2; 4597/1,2; 4598/1,2; 4599/1,2; 4600/1,2; 4601/1,2; 4602/1,2; 4603/1,2; 4605/1,2; 4606/1,2; 4607/1,2; 4608/1,2; 4552/2,3; 4552/1,4; 4553/1,3; 4553/2,4; 4556/1,2; 4557/1,2; 4556/1,2; 4557/1,2; 4558/1,2; 4559/1,2; 4560/1,2; 4561/1,2; 4562/2,3; 4562/1,4; 4563/1,2; 4564/2,3; 4564/1,4; 4565/1,2; 4566/1,2; 4567/1,3; 4567/2,4; 4568/1,2; 4569/1,2; 4572/1,2; 4573/1,2; 4575/1,3; 4575/2,4; 4677/2,3; 4676/1,2; 9481/1,2,3; 4365/1,2,3; 4366/1,2,3; 4367/1,2,3; 4369/1,3,4; 4363/1,2,3; 4362/1,2,3; 4361/1,2,3; 4326/1,2; 4325/1,2; 4324/1,2. 4,76 3 BS3 57+199 KO Jarak, grad Sremska Mitrovica 733, 1565, 747, 715, 748/2,3,4,6, 1535. 2,17 4 BS4 85+864 KO Dublje, opština Bogatić 6586/1,2; 6585/1,2; 6583/1,2; 6582/1,2; 6581/1,2; 6580/1,2; 6579/1,2; 8780/1,2; 7218/1,2; 7219/1,2; 7220/1,2; 7221/1,2; 7222/1,2; 7223/1,2; 7224/1,2; 7225/3,4; 7226/2,3; 7232/1,2; 8771/1,2; 6506/1,2; 6505/1,2; 6504/1,2; 6499/1,2; 6498/1,2; 6497/1,2; 6496/1,2; 6495/1,2; 6493/1,2; 7663/1,2; 7661/1,2; 7660/1,2; 7659/1,2; 7656/1,2; 7235/1,2; 7234/1,2; 7233/1,2; 7243/1,2; 7244/1,2; 7249/1,2; 7250/1,2; 7252/1,2; 7253/1,2; 7254/1,2; 7255/1,2;7256/1,2; 7257/1,2; 7217/1,2; 7211/1,2; 7210/1,2; 7209/1,2; 7206/1,2; 7204/1,2; 7203/1,2; 7202/1,2; 7200/1,2; 7199/1,2; 7198/1,2; 7197/1,2; 7196/1,2; 7195/1,2. 2,97 5 MS3 106+278 KO Novo Selo, grad Loznica 2482/1,2; 2483/1,2; 2484/1,2; 2485/1,2; 2486/1,2; 2487/1,2; 2488/1,2; 2489/1,2; 3072/1,2; 2510/1,2; 2511/1,2; 3072/1,2; 2533/1,2; 3073/1,2; 999/1,2; 1000/1,2; 1001/1,2; 1002/1,2; 1003/1,2; 1004/1,2; 1005/1,2; 1006/1,3; 1006/2,4; 1007/1,2; 1008/1,2; 1009/1,2; 1010/1,2; 2090/1,2; 1011/1,2; 2534/42; 2534/35; 2534/34; 2534/25; 2534/17; 2534/16; 2534/22; 2534/7; 2534/1; 3071/1,2,3; 2615/1,2; 3080/1,2; 2616/1,2; 2617/1,2; 2618/1,2; 3082/1,2; 2649/1,2; 2650/1,2; 2651/1,2; 2652/1,2; 1012/1,2; 1013/1,2; 1014/1,2; 1015/1,2; 1016/1,2; 1017/1,2; 1018/1,2; 1019/1,2; 1020/1,2; 1021/1,2; 1022/1,2; 1025/1,2; 1026/1,2; 1028/1,2; 1029/1,2; 1030/1,2; 1034/1,2; 1181/1,2; 1179/1,2; 1180/1,2; 2151/1,2; 1182/1,2; 1183/1,2; 1184/1,2; 1185/1,2; 1186/1,2; 1187/1,2; 1188/1,2; 1189/1,2; 1190/1,2, 1191/1,2; 1192/1,2. 4,72

U slučaju neslaganja popisa obuhvaćenih katastarskih parcela sa stvarnim stanjem, merodavana je situacija u grafičkom prikazu ovog prostornog plana (Referalna karta broj 3.) sa elementima za geodetsko obeležavanje karakterističnih temena granice obuhvaćenih površina.

Potpuna eksproprijacija se može sprovesti i za potrebe sprovođenja mera bezbednosti u okviru pojasa neposredne zaštite. U granici obuhvata ovog pojasa, potpunom eksproprijacijom su obuhvaćene katastarske parcele na kojima su evidentirani stambeni, privredni, pomoćni i dr. objekti. Objekti namenjeni za rušenje su pretežno individualni, različite namene (privremeno i stalno stanovanje, ekonomski i pomoćni objekti) i nalaze se na sledećim teritorijama lokalnih samouprava, katastarskim opštinama i parcelama:

Grad Šabac; KO Štitar: 1149; KO Prnjavor: 1177.

Opština Bogatić; KO Belotić: 3203 i 3292; KO Dublje: 6192, 6456/2, 7661 i 7645; KO Bogatić: 16043 i 17153.

6.1.7.2. Opšta pravila uređenja i organizacije zemljišta

Opšta pravila uređenja i organizacije zemljišta sprovodiće se u skladu odredbama ovog prostornog plana u Poglavlju 5.2.1. Opšta pravila uređenja i organizacije zemljišta.

Pravila uređenja površina sprovodiće se u skladu odredbama ovog prostornog plana u Poglavlju 5.2.2.1. Pravila uređenja površina u obuhvatu detaljne razrade

Pravila za ustanovljavanje prava službenosti izdvajanje površina javne namene

Spisak katastarskih parcela na kojima je moguće ustanovljavanje prava službenosti za potrebe izvođenja građevinskih radova, održavanje i nadzora gasovoda naveden je u tački 6.1.7.1.2. Spisak parcela detaljne razrade odvojka gasovoda.

Površine javne namene predstavljaju pristupni putevi i građevinske parcele za sledeće objekte gasovoda: mernu stanicu i blok stanice. Građevinske parcele određene su grafički (Referalna karta broj 3.) i koordinatama karakterističnih temenih tačaka granice građevinske parcele i popisom obuhvaćenih katastarskih parcela, datih u tabelama 6.4 i 6.5).

Pravila za formiranje građevinske parcele nadzemnih objekata gasovoda

Granica regulacije i površina građevinskih parcela nadzemnih objekata gasovoda određeni su prema tehničko-tehnološkim zahtevima karakterističnih objekata gasovoda, uz minimalno remećenje postojeće parcelacije. Građevinske parcele se formiraju preparcelacijom obuhvaćenih katastarskih parcela, koje su navedene u tabelama 6.4 i 6.5.

Koordinata temenih tačaka sa analitičkim elementi za njihovo obeležavanje su prikazane i na Referalnoj karti 3.

Lokacija Odvojak ka Republici Srpskoj

Broj tačke Y X Broj tačke Y X 1 7452618,11 4993172,51 3 7452818,22 4993164,37 2 7452737,90 4993061,42 4 7452697,39 4993258,66

Lokacija BS 2

Broj tačke Y X Broj tačke Y X 1 7427951,49 4985233,78 4 7427980,14 4985200,72 2 7428005,72 4985250,40 5 7427964,28 4985219,41 3 7428023,96 4985214,15

Lokacija BS 3

Broj tačke Y X Broj tačke Y X 1 7402010,33 4977152,35 3 7402049,07 4977056,60 2 7402081,11 4977111,54 4 7401977,36 4977096,50

Lokacija BS 4

Broj tačke Y X Broj tačke Y X 1 7383457,10 4960277,08 3 7383529,08 4960233,71 2 7383510,78 4960293,35 4 7383475,62 4960216,72

Lokacija MS 3

Broj tačke Y X Broj tačke Y X 1 7367539,76 4951955,01 4 7367690,43 4951933,24 2 7367533,39 4951858,42 5 7367692,56 4951945,08 3 7367675,26 4951849,25

Opšta pravila urbanističke regulacije građevinskih parcela nadzemnih objekata gasovoda

Opšta pravila urbanističke regulacije sprovodiće se u skladu odredbama ovog prostornog plana u Poglavlju 5.2.2.4. Opšta pravila urbanističke regulacije građevinskih parcela objekata gasovoda.

Opšta pravila komunalnog i infrastrukturnog uređenja građevinskih parcela nadzemnih objekata gasovoda

Opšta pravila komunalnog i infrastrukturnog uređenja građevinskih parcela sprovodiće se u skladu odredbama ovog prostornog plana u Poglavlju 5.2.2.5. Opšta pravila komunalnog i infrastrukturnog uređenja građevinskih parcela objekata gasovoda.

Pravila građenja nadzemnih objekata gasovoda

Linijski deo gasovoda – odvojak za Republiku Srpsku je dužine oko 108 km, sa prečnikom cevi gasovoda 300 mm i radnim pritiskom 98 bar. Osnovni objekti i objekti u funkciji linijskog dela odvojka gasovoda za za Republiku Srpsku su merna stanica i blok stanica.

Merna stanica je objekat odnosno postrojenje gde se meri protok prirodnog gasa na istom radnom pritisku na primopredajnom mestu – na graničnom prelazu.

Blok stanica je objekat gde se sekcioniše gasovod radi zatvaranja protoka gasa u slučaju havarije. Blok stanice se predviđaju duž trase gasovoda na svakih 30,0 km i imaju podzemne slavine sa elektro-hidrauličkim pogonom na radnom pritisku 100 bar.

Zajedno sa blok stanicama postavljaju se uređaji katodne zaštite (UKZ) linijskog dela gasovoda, u cilju optimizacije opreme. Uređaji katodne zaštite vrše funkciju regulisanja i kontrole parametara katodne zaštite i obezbeđenja zone zaštite tokom celog projektovanog perioda eksploatacije.

Sastavni deo sistema katodne zaštite su i anodna ležišta koja su na orjentacionoj stacionaži blok stanica, na 100,0 m udaljenosti od projektovanog gasovoda i povezana su sa uređajem katodne zaštite anodnim kablovima.

Za unutrašnje čišćenje i ispitivanje stanja gasovoda ugrađuje se otpremna čistačka stanica.

Prateći objekti i instalacije su elektro i telekomunikacioni kablovi i vodovi sa opremom za priključenje na lokalnu mrežu, pristupni i gradilišni putevi, vodozahvati i instalacije za pripremu sanitarne i tehničke vode, postrojenja za tretman otpadnih voda i dr.

Pravila izgradnje linijskog dela gasovoda

Izgradnju linijskog dela gasovoda izvesti u skladu sa Pravilnikom o uslovima za nesmetani bezbedan transport prirodnog gasa gasovodima pritiska većeg od 16 bar („Službeni glasnik RS”, broj 37/13).

1) Pravila tehničkog rešenja instalacije gasovoda

Osnovni konstruktivni elementi linijskog dela gasovoda, koji obezbeđuju projektovani kapacitet i visoku pouzdanost prenosa gasa, za deonicu odvojka ka Republici Srpskoj predviđaju primenu čelične cevi unutrašnjeg prečnika 300 mm, klase čvrstoće H52 sa privremenom otpornošću na kidanje 4550 bar i granicom tečenja 3590 bar. Proračun cevi izrađen je u skladu sa zahtevima OAO „Gazprom“ (STO Gazprom 2-2.1-249-2008).

Prihvaćeni koeficijent iskorišćenja propusne sposobnosti gasovoda je 0,9:

procenjeni koeficijent sigurnosti gasovoda – 0,94;

koeficijent proračunske obezbeđenosti – 0,98;

koeficijent ekstremnih temperatura – 0,98.

Hidraulički proračuni deonica magistralnog gasovoda izrađeni su prema reljefu duž koridora i projektovanom kapacitetu kompresorskih stanica. Merodavni režim koji određuje tehnička rešenja za planirani kapacitet gasovoda je letnji režim, koji se karakteriše sniženjem snage postrojenja i povećanjem temperature transportovanog gasa. Čelične cevi su sa unutrašnjim glatkim slojem. Spoljni deo cevi je sa fabričkom spoljašnjom troslojnom antikorozivnom polietilenskom zaštitom debljine najmanje 2,5 mm za gasovode 300 – 500 mm. Sastavni deo magistralnog gasovoda su blok stanice, koje se postavljaju na međusobnom rastojanju od maksimalno 30,0 km.

2) Pravila za postavljanje gasovoda

Gasovod se po pravilu postavlja podzemno, tako da u zavisnosti od klase lokacije gasovoda i vrste terena gornja ivica cevi bude na dubini do 1m. Kod ukrštanja i približavanja sa drugom infrastrukturom način postavljanja i posebne mere tehničkog obezbeđenja utvrđuju se u skladu sa izdatim uslovima za potrebe izrade ovog plana, odnosno uslova i saglasnosti koje se pribavljaju u fazi izrade tehničke dokumentacije.

Izvođenje radova je planski ograničeno na pojas uže zaštite (50 m obostrano od ose koridora gasovoda).

Za potrebe izvođenja radova na iskopu rova, montaže i polaganja gasovoda potrebno je obezbediti radni koridor širine oko 22,5 m. Konačna širina i položaj radnog koridora se utvrđuje projektom gradilišta, a u skladu sa izabranom tehnologijom izvođenja radova i posebno lokacionim uslovima. Projektom gradilišta treba posebno obraditi lokacije za privremeno deponovanje opreme, građevinskog materijala, servis mašina i boravak radnika. Izvođenje radova predvideti sukcesivno po deonicama, kako bi se minimizovalo ometanje lokalnih aktivnosti.

U delu trase sa obraslim šumskim zemljištem, prosecanje šume treba maksimalno redukovati na obim koji je nepohodan za izvođenje radova. Po završetku radova potrebno je sprovesti radove na rekultivaciji obradivog i revitalizaciji ostalog zemljišta. U brdskom delu trase biološkim i tehničkim radovima obavezno sprečiti pojavu erozije i nestabilnosti terena.

Pre zatrpavanja rova potrebno je izvršiti geodetsko snimanje položaja gasovoda i ispitivanje kvaliteta izvedenih radova.

Ispitivanje gasovoda na čvrstoću i hermetičnost predviđa se hidraulički. Veličina ispitnog pritiska na čvrstoću iznosi 1,1 Rrad, a na hermetičnost 1,0 Rrad. Preporučuje se izvođenje ispitivanja u skladu sa metodom, koja se primenjuje u OAO „Gazprom” (STO Gazprom 2-3.5-354-2009). Za kontrolu kvaliteta spojnih varova gasovoda preporučuje se primena metoda prema zahtevima OAO „Gazprom” (STO Gazprom 2-2.4-083-2006).

Pravila izgradnje građevinskih objekata na linijskom delu gasovoda

Izgradnju građevinskih objekata na linijskom delu gasovoda izvesti u skladu sa Pravilnikom o uslovima za nesmetani bezbedan transport prirodnog gasa gasovodima pritiska većeg od 16 bar („Službeni glasnik RS”, broj 37/13).

Vrsta i namena objekata

a) Merna stanica

Merna stanica (MS3) je gasni objekat odnosno postrojenje gde se meri protok prirodnog gasa na istom radnom pritisku. Merna stanica je planirana na kraju deonice na primopredajnom mestu kraja odvojka deonice za Republiku Srpsku. U kompleksu stanice se pored mernih linija postavlja i prijemno i otpremno čistačko mesto sa blok stanicom. Planirani objekti su ograđeni i povezani sistemom veza i optičkim kablom sa komandnim centrima. Pored tehnološkog dela, stanice imaju objekat kontrolne sobe, TS i kotlarnicu za zagrevanje gasa. Oprema i instalacije u mernoj stanici mora biti savremene konstrukcije, visokog stepena pouzdanosti i prema važećim međunarodnim standardima iz ove oblasti. Blok boksovi za uređaje i upravljački pult isporučuju se modularno zajedno sa sistemima protivpožarne zaštite – instalacijom automatske požarne signalizacije, sistemom za kontrolu prisustva gasa u vazduhu, sistemom za obaveštavanje o požaru (o prisutnosti gasa u vazduhu) i upravljanja evakuacije. Za potrebe snabdevanja električnom energijom MS predviđena je izgradnja podzemnih i nadzemnih 10 i 20 kV vodova od regionalnih elektrodistributivnih preduzeća kao i izgradnja trafostanica TS 10(20)/0,4 kV. Potrebna snaga po lokaciji je oko 10-35 kW. Merne stanice moraju biti ograđene kako bi se sprečio pristup neovlašćenim licima. Ograda merne stanice mora da obuhvati zone opasnosti i mora biti minimalne visine 2 m.

Objekti i instalacije u mernim stanicama, pored tehničko tehnoloških zahteva, moraju da ispune i planski određena Opšta pravila urbanističke regulacije građevinskih parcela objekata gasovoda (data u poglavlju 5.2.2.4. Izmena i dopuna Prostornog plana).

b) Blok stanica

Blok stanica je objekat gde se predviđa zatvaranje protoka gasa u slučaju havarije. Blok stanice se predviđaju duž trase gasovoda na svakih 30,0 km i imaju podzemne slavine sa elektro-hidrauličkim pogonom na radnom pritisku 100 bar. Blok stanica mora biti zaštićena od pristupa neovlašćenih lica ogradom visine minimalno 2 m. Objekti i instalacije u blok stanicama, pored tehničko tehnoloških zahteva, moraju da ispune i planski određena Opšta pravila urbanističke regulacije građevinskih parcela objekata gasovoda (data u poglavlju 5.2.2.4. Prostornog plana).

v) Uređaji katodne zaštite

Kao aktivna zaštita od korozije gasovoda i podzemnih instalacija u okviru mernih i blok stanica, koristiće se sistem katodne zaštite sa nametnutom strujom. Uređaji katodne zaštite vrše funkciju regulisanja i kontrole parametara katodne zaštite i obezbeđenja zone zaštite tokom celog projektovanog perioda eksploatacije.

g) Anodna ležišta

Sastavni deo sistema katodne zaštite su i anodna ležišta koja su na orjentacionoj stacionaži blok stanica, na 100,0 m udaljenosti od projektovanog gasovoda. Potrebna površina za izvođenje anodnog ležišta je 50 x 30 m. Predviđena su anodna ležišta sa ferosicilijumskim anodama čiji se broj određuje na osnovu specifične otpornosti tla dobijene istražnim radovima. Anodna ležišta će se sa stanicom katodne zaštite povezati preko kontrolno-mernih stubića, kablovima tipa RR00 položenim podzemno, na dubini 0,8 m. Anodni kablovi će se voditi od anodnih ležišta do objekta blok stanica najkraćim putem duž pristupnih puteva do objekata i granicama parcela.

Zaštita susednih objekata

Minimalna rastojanja objekata koji su sastavni delovi gasovoda data su u skladu sa Pravilnikom o uslovima za nesmetan i bezbedan transport prirodnog gasa gasovodima pritiska većeg od 16 bar („Službeni glasnik RS”, broj 37/13).

Tabela 6.6. Minimalna rastojanja objekata gasovoda od drugih objekata

Građevinski i drugi objekti Objekti koji su sastavni delovi gasovoda (udaljenosti u m) MRS, MS i RS Blok stanice sa ispuštanjem gasa Čistačke stanice Zidane ili montažne Na otvorenom ili pod nadstrešnicom >30.000 m³/h Za sve kapacitete Za sve kapacitete —-  Stambene i poslovne zgrade* 25 30 30 30 Proizvodne fabričke zgrade i radionice* 25 30 30 30 Skladišta zapaljivih tečnosti* 25 30 30 30 Električni vodovi (nadzemni) Za sve objekte: visina stuba dalekovoda +3m Trafo stanice* 30 30 30 30 Železničke pruge i objekti 30 30 30 30 Industrijski koloseci 15 25 15 15 Državni putevi I reda – autoputevi 30 30 30 30 Državni putevi I reda, osim autoputeva 20 30 30 20 Državni putevi II reda 10 10 10 10 Opštinski putevi 10 10 15 10 Vodotokovi izvan vodnog zemljišta Šetališta i parkirališta* 15 20 30 30 Ostali građevinski objekti* 15 20 15 15 * – ova rastojanja se ne odnose na objekte koji su u funkciji gasovodnog sistema

Za zidane ili montažne objekte rastojanje se meri od zida objekta. Za nadzemne objekte na otvorenom prostoru rastojanje se meri odpotencijalnog mesta isticanja gasa. Rastojanje objekata od železničkih pruga meri se od spoljne ivice pružnog pojasa, a rastojanje od javnih puteva meri se od spoljne ivice zemljišnog pojasa.

Pravila za postavljanje telekomunikacionih i energetskih instalacija

Za postavljanje telekomunikacionih (EK) i elektroenergetskih instalacija, u funciji gasovoda, izvan regulacije javnih i planiranih pristupnih puteva, potrebna površina se obezbeđuje isključivo u formi zakupa zemljišta, odnosno putem uspostavljanja službenosti prolaza za izvođenje radova i postavljanje instalacije.

Postavljanje optičkog i energetskog 10-20 kV kabla duž gasovoda i uvođenje u objekte gasovoda je podzemno, postavljanjem u rov ili kablovsku kanalizaciju. Kablovska instalacija se, po pravilu postavlja sa obe strane gasovoda, na udaljenosti od oko 8,0m. Dubina ukopavanja instalacija je 0,7-1,1 m. Iznad kablovske instalacije postavlja se traka za obeležavanje.

Optički i energetski kabl mogu se postavljati u zasebni ili zajednički rov/kablovsku kanalizaciju. Kod ukrštanja ili približavanja javnim putevima i drugoj infrastrukturi, postavljanje instalacije se sprovodi u skladu sa tehničkim propisima i izdatim uslovima upravljač/vlasnika predmetne infrastrukture.

Tehničko rešenje povezivanja optičkog kabla sa objektima gasovoda i komandnim centrom utvrđuje se posebnom tehničkom dokumentacijom. Okvirna pravila za postavljanje optičkih kablova obuhvataju:

EK mrežu u funkciji sistema veza za potrebe objekata u funkciji gasovoda graditi podzemno (optički kabl) u koridorima saobraćajnica svih nivoa, pristupnih puteva, nekategorisanih puteva, u zaštitnom koridoru gasovoda uz trasu gasovoda, ili kao bežična radi-relejna veza;

dubina polaganja EK kablova treba da je 0,7-1,1m;

ako postoje postojeće trase, nove EK kablove polagati u iste;

pri paralelnom vođenju EK i elektroenergetskih kablova do 10 kV najmanje rastojanje mora biti 0,50m i 1,0m za kablove napona preko 10 kV. Pri ukrštanju najmanje vertikalno rastojanje od elektroenergetskog kabla mora biti 0,50m, a ugao ukrštanja oko 90(, ali ne manji od 45(;

pri paralelnom vođenju EK i gasnih instalacija, najmanje rastojanje optičkog kabla od gasovoda visokog pritiska mora biti najmanje 0,5m,

pri ukrštanju optičkog kablasa gasovodom najmanje rastojanje mora biti 0,5m;

pri ukrštanju i paralelnom vođenju EK kabla sa cevovodom vodovoda, horizontalno rastojanje iznosi 0,6m (izuzetno 0,3m), a vertikalno 0,5m, od cevovoda odvodne kanalizacije, horizontalno rastojanje iznosi 0,5m (izuzetno 0,3m), kao i vertikalno rastojanje;

u cilju obezbeđenja potreba za novim EK priključcima i prelaska na novu tehnologiju razvoja u oblasti elektronskih ekomunikacija, potrebno je obezbediti prostoriju za smeštaj elektronske komunikacione opreme-TK koncentracije unutar parcele korisnika;

uređaje antenskih sistema RR veza postaviti slobodnostojeće stubove i okviru građevinskih parcela objekata u funkciji gasovoda.

optički kabl u funkciji gasovoda za daljinski nadzor i upravljanje graditi u zoni uže zaštite gasovoda.

Bliži uslovi povezivanja energetskog kabla sa distributivnom mrežom utvrđuju se posebnom tehničkom dokumentacijom, u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV („Službeni list SFRJ”, broj 65/88 i „Službeni list SRJ”, broj 18/92), tehničkim preporukama za kablirane vodove i uslovima nadležnog elektrodistributivnog preduzeća.

Planskim rešenjem za deo elektroenergetskih vodova date su orijentacione trase i opisi mesta priključaka na elektrodistributivnu mrežu i objekte. Na osnovu izdatih uslova, planskim rešenjem nisu obuhvaćeni elektroenergetski vodovi za koje se ne može pouzdano utvrditi trasa ili se priključna mesta nalaze na većoj udaljenosti od planiranih potrošača. U ovom slučaju bliže rešenje trasa i mesta priključaka rešavaće se posebnim projektom, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji.

Pravila za formiranje gradilišta

Pravila za formiranje gradilišta data su u poglavlju 5.2.3.5.

Pravila za izvođenje pristupnih i gradilišnih puteva

Pravila za izvođenje pristupnih i gradilišnih puteva data su u poglavlju 5.2.3.6.

Tabela 6.7. Pristupni putevi nadzemnim objektima gasovoda na odvojku ka Republici Srpskoj

Oznakaputa Vrsta kolovoznog zastora Nekategorisani putevi (računajući od spoljne ivice zemljišnog pojasa) 3 Opštinski putevi (računajući od spoljne ivice zemljišnog pojasa) 10 Državni putevi II reda (računajući od spoljne ivice zemljišnog pojasa) 25 Državni putevi I reda, osim autoputeva (računajući od spoljne ivice zemljišnog pojasa) 30 Državni putevi I reda – autoputevi (računajući od spoljne ivice zemljišnog pojasa) 50 Železnički koloseci (računajući od spoljne ivice pružnog pojasa) 50 Podzemni linijski infrastrukturni objekti (računajući od spoljne ivice objekta) 10 Neregulisan vodotok (računajući od ureza Q100god vode mereno u horizontalnoj projekciji) 20 Regulisan vodotok ili kanal (računajući od branjene nožice nasipa mereno u horizontalnoj projekciji) 25

Pravila ukrštanja i paralelnog vođenja gasovoda u odnosu na transportnu infrastrukturu data su u delu 5.3.2.1.

Koridor gasovoda se ukršta sa postojećim i planiranim deonicama javnih puteva i železničkim prugama, kao i vodnim putem rekom Dunav, Savom i Drinom.

Spisak postojeće i planirane transportne infrastrukture sa približnom stacionažom na kojima će doći do ukrštanja sa gasovodom dati su u Tabeli 6.10., dok su u Tabeli 6.9. prikazane stacionaže ukrštanja odvojka gasovoda sa državnim putevima i stacionaže državnih puteva na ulasku/izlasku sa područja ovog prostornog plana.

Tabela 6.9. Stacionaže državnih puteva na ukrštajima sa granicama obuhvata Odvojka za Republiku Srpsku.

Rb. Oznakaputa Stacionažagasovoda(km) Katastarska opština StacionažaDP~(km) 1 Državni put Ib reda br.11 (M-24) 1+573 KO Besni Fok, gradska opština Palilula, grad Beogra 29+827 30+234 2 Državni put Ia reda br. 1 (M-22, E-75) 18+923 KO Novi Karlovci, opština Inđija 154+449 154+850 3 Državni put II reda br. 102 (M-22.1) 25+179 KO Stara Pazova, opština Stara Pazova 166+890 166+488 4 Državni put II reda br. 119 (R-106) 35+051 KO Putinci, opština Ruma 48+515 48+954 5 Državni put II reda br. 117 (R-103) 43+751 KO Dobrinci, opština Ruma 66+768 67+202 6 Državni put Ia reda br. 3 (M-1, E70) 48+048 KO Ruma, opština Ruma 530+483 530+895 7 Državni put Ib reda br. 13 (M-21) 55+085 KO Jarak, grad Sremska Mitrovica 41+654 41+251 8 Državni put II reda br. 126 (R-209) 82+043 KO Belotić, opština Bogatić 11+547 11+141 9 Državni put II reda br. 177 (R-210) 101+256 KO Prnjavor, grad Šabac 19+565 19+136

U slučaju da gasovod prolazi blizu drugih objekata ili je paralelan s tim objektima, odstojanje ne sme biti manji od vrednosti iz Tabele 6.8.

Plansko rešenje za deo elektroenergetskih instalacija, gde je moguće utvrditi trasu i bliže tehničko rešenje napajanja gasnih objekata obuhvata:

Blok stanica 3: Napajanje električnom energijom obezbediće se izgradnjom nove trafostanice TS „Južni tok-BS3” tipa stubna prenosnog odnosa 10(20)/0,4 kV slična tipu EV-1 sa transformatorom snage 50 kVA i priključnog 20 kV voda. Od novog ČRS koji se postavlja u produžetku postojećeg mešovitog voda, odnosno umesto postojećeg stuba NN mreže u ulici Kudoška, sve do nove STS, izgradiće se novi 20 kV kablovski vod tipa HNE 49-A 3x(1 x150)mm2. Nov 20 kV kablovski vod predvideti sa suprotne strane pristupnog puta od strane na kojoj je planirano anodno ležište. Na novom ČRS-u mešovitog voda postaviti 20 kV horizontalni linijski rastavljač za uključenje i isključenje 20 kV kablovskog voda. Na pristupačnom mestu unutar ograđenog kompleksa BS3, neposredno pored ograde, obezbediti prostor za smeštaj slobodnostojećeg postolja tipa SABP-600 sa KPK tipa EV-1P, širine 600 mm i dubine 220 mm na koje će se postaviti orman mernog mesta (OMM) tipa POMM-2/H. od nove STS „Južni tok-BS3” do novog slobodnostojećeg postolja SABP-600 sa KPK EV-1P, izgradiće se i novi podzemni 0,4 kV vod.

Koridor gasovoda se ukršta sa dalekovodima (u daljem tekstu: DV) visokonaponske prenosne i srednjenaponske elektroenergetske mreže, gasovodima, naftovodima i produktovodima. Spisak dalekovoda postojeće i planirane prenosne visokonaponske i distributivne mreže sa kojima se gasovod ukršta dati su Tabeli 6.10.

Udaljenje vodova od podzemih gasovoda mora biti u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona 1kV do 400kV („Službeni list SFRJ”, broj 65/88 i „Službeni list SRJ”, broj 18/92), Pravilnikom o tehničkim normativima za uzemljenje elektroenergetskog postrojenja napona preko 1000V („Službeni list SRJ”, broj 61/95), kao i SRPS N.CO.105-Tehničkim uslovima zaštite podzemnih metalnih cevovoda od uticaja elektroenergetskih postrojenja („Službeni list SFRJ”, broj 68/86). Zaštita postojećih podzemnih vodova mora biti izvedena u skladu sa odredbama Pravilnika o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1kV („Službeni list SFRJ”, br. 4/74 i 13/78).

Pri ukrštanju gasovoda sa elektroenergetskim distributivnim nadzemnim i kablovskim vodovima moraju se poštovati sledeći uslovi:

Nije dozvoljeno paralelno vođenje gasovoda ispod ili iznad energetskih kablova.

Razmak između spoljne ivice gasovoda i energetskog kabla pri ukrštanju iznosi najmanje 0,5m, a pri paralelnom vođenju najmanje 5m.

Razmaci mogu da se smanje do 0,3 m ako se kabl položi u zaštitnu cev dužine najmanje 2 m sa obe strane ukrštanja ili celom dužinom paralelnog vođenja.

Dozvoljeni razmak između spoljne ivice gasovoda i nadzemnih elektrovodova naveden je u Tabeli 6.8.

Građevinske radove u neposrednoj blizini elektroenergetskog objekta vršiti ručno, bez upotrebe mehanizacije i uz preduzimanje svih potrebnih mera zaštite.

Investitor je dužan da projektuje izmeštanje i zaštitu postojećih elektroenergetskih objekata tako da predvidi da se izmeštanje i zaštita postojećih elektroenergetskih objekata izvede pre radova na izgradnji gasovoda. Projektom je potrebno predvideti zaštitu svih elektroenergetskih objekata u zoni radova.

Na svim mestima ukrštanja budućeg gasovoda sa postojećom elektrodistributivnom mrežom naponskog nivoa 10, 20 i 35 kV na području Vojvodine, predvideti ugradnju novih stubova dalekovoda na rastojanju od 25m upravno na osu gasovoda.

Da bi se postigli propisani uslovi ukrštanja gasovoda sa postojećim nadzemnim vodovima potrebno je izmestiti/ukloniti postojeće stubove dalekovoda i na propisanu udaljenost izgraditi nove stubove.

Ukrštanje i paralelno vođenje linijskog dela gasovoda sa ostalim infrastrukturnim energetskim objektima izvesti u skladu sa Pravilnikom o uslovima za nesmetan i bezbedan transport prirodnog gasa gasovodima pritiska većeg od 16 bar („Službeni glasnik RS”, broj 37/13), i u skladu sa uslovima nadležnog preduzeća.

Napajanje potrošača i objekata u sastavu gasovoda (merne stanice, blok stanice stanice, stanice katodne zaštite i dr.) obezbediće se sa distributivne srednjenaponske i niskonaponske mreže preko transformatorskih stanica 10-20/0,4 kV po uslovima nadležnih elektrodistribucija i po posebnom projektu. Pri građenju gasovoda u blizini i ispod elektroenergetskih visokonaponskih vodova potrebna je saglasnost nadležnog preduzeća, kao i eventualna izrada Elaborata uticaja predmetnog dalekovoda na gasovod.

Pravila ukrštanja sa vodoprivrednom infrastrukturom data su u poglavlju 5.3.4.

U obuhvatu Izmena i dopuna Prostornog plana planirani gasovod će se ukrštati sa postojećim i planiranim elektronskim komunikacionim kablovima koji su dati u Tabeli 6.10.

Tabela 6.10. Spisak tačaka ukrštanja koridora gasovoda sa saobraćajnicama, vodnim objektima i drugim infrastrukturnim sistemima, odvojak za Republiku Srpsku

R.b. Oznaka ukrštanja Objekat KO Grad/Opština Stanje Opis ukrštanja Približna stacionaža,km 1 UPV1 Produktovod Transnafta Besni Fok gradska opština Palilula planirano Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – produktovod 0+565 2 UN1 Naftovod Transnafta Besni Fok gradska opština Palilula postojeće Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – naftovod 0+606 3 UP1 Nekategorisani put Besni Fok gradska opština Palilula postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 0+958 4 UR1 Kanal Besni Fok gradska opština Palilula postojeće Ukrštanje sa rekom 0+970 5 UP2 DP Ib reda br. 11 (M-24) Besni Fok gradska opština Palilula postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 1+573 6 UP3 Nekategorisani put Besni Fok gradska opština Palilula postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 1+877 7 UP4 Nekategorisani put Besni Fok gradska opština Palilula postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 2+617 8 UR2 Kanal Dunavac Besni Fok gradska opština Palilula postojeće Ukrštanje sa rekom 2+664 9 UP5 Nekategorisani put Besni Fok gradska opština Palilula postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 2+701 10 UP6 Nekategorisani put Besni Fok gradska opština Palilula postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 3+183 11 UK1 Granica KO KO Besni Fok-KO Surduk gradska opštinaPalilula -Stara Pazova postojeće Ukrštanje sa granicom katastarske opštine 4+493 12 UK2 Granica KO KO Surduk- KO Belegiš Stara Pazova postojeće Ukrštanje sa granicom katastarske opštine 5+129 13 UOV1 Kolektor otpadnih voda Belegiš Stara Pazova planirano Ukrštanje sa komunalnom infrastrukturom – kanalizacija 6+286 14 UO1 Optički kabl Belegiš Stara Pazova postojeće Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl 6+339 15 UO2 Koaksijalni kabl Belegiš Stara Pazova postojeće Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl 6+342 16 UP7 Opštinski put Belegiš Stara Pazova postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 6+352 17 UG1 Gasovod Belegiš Stara Pazova postojeće Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – gasovod 6+365 18 UE1 Dalekovod 20kV Belegiš Stara Pazova postojeće Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod 6+368 19 UP8 Biciklistička staza Belegiš Stara Pazova planirano Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 6+379 20 UK3 Granica KO KO Belegiš-KO Surduk Stara Pazova postojeće Ukrštanje sa granicom katastarske opštine 6+396 21 UV1 Vodovod Surduk Stara Pazova planirano Ukrštanje sa vodnom infrastrukturom – vodovod 6+399 22 UV2 Vodovod Surduk Stara Pazova planirano Ukrštanje sa vodnom infrastrukturom – vodovod 9+761 23 UP9 Opštinski put Surduk Stara Pazova planirano Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 9+824 24 UE2 Dalekovod 20kV Surduk Stara Pazova postojeće Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod 9+834 25 UR3 Reka Komaravac Surduk Stara Pazova postojeće Ukrštanje sa rekom 12+473 26 UP10 Nekategorisani put Surduk Stara Pazova postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 12+625 27 UP11 Nekategorisani put Surduk Stara Pazova postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 13+722 28 UR4 Reka Budovar Surduk Stara Pazova postojeće Ukrštanje sa rekom 13+730 29 UK4 Granica KO KO Surduk-KO Novi Karlovci Stara Pazova-Inđija postojeće Ukrštanje sa granicom katastarske opštine 13+756 30 UO3 Optički kabl Novi Karlovci Inđija postojeće Opis_ukrst Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 15+845 31 UP12 Nekategorisani put Novi Karlovci Inđija postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 15+847 32 UR5 Reka Novi Karlovci Inđija postojeće Ukrštanje sa rekom 15+859 33 UP13 Nekategorisani put Novi Karlovci Inđija postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 16+702 34 UP14 Opštinski put Novi Karlovci Inđija postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 16+719 35 UP15 Nekategorisani put Novi Karlovci Inđija planirano Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 17+565 36 UR6 Reka Novi Karlovci Inđija postojeće Ukrštanje sa rekom 18+460 37 UP16 Opštinski put Novi Karlovci Inđija postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 18+544 38 UG2 Gasovod magistralni Novi Karlovci Inđija postojeće Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – gasovod 18+647 39 UP17 DP Ia reda br. 1 (M-22, E-75) Novi Karlovci Inđija postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 18+923 40 UR7 Reka Novi Karlovci Inđija postojeće Ukrštanje sa rekom 18+962 41 UO4 Optički kabl Novi Karlovci Inđija postojeće Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl 18+970 42 UP18 Nekategorisani put Novi Karlovci Inđija postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 19+381 43 UR8 Reka Novi Karlovci Inđija postojeće Ukrštanje sa rekom 19+848 44 UP19 Nekategorisani put Novi Karlovci Inđija postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 20+451 45 UP20 Nekategorisani put Novi Karlovci Inđija postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 21+243 46 UE3 Dalekovod 400kV Novi Karlovci Inđija postojeće Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod 22+069 47 UE4 Dalekovod 220kV Novi Karlovci Inđija postojeće Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod 22+138 48 UE5 Dalekovod 400kV Novi Karlovci Inđija postojeće Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod 22+214 49 UK5 Granica KO KO Novi Karlovci-KO Stara Pazova Inđija -Stara Pazova postojeće Ukrštanje sa granicom katastarske opštine 22+746 50 UG3 Gasovod Stara Pazova Stara Pazova postojeće Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – gasovod 23+818 51 UG4 Gasovod Stara Pazova Stara Pazova postojeće Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – gasovod 24+013 52 UO5 Koaksijalni kabl Stara Pazova Stara Pazova postojeće Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl 25+154 53 UP21 DP II reda br. 102 (M22.1) Stara Pazova Stara Pazova postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 25+179 54 UV3 Vodovod regionalni Stara Pazova Stara Pazova planirano Ukrštanje sa vodnom infrastrukturom – vodovod 25+230 55 UOV2 Kolektor otpadnih voda Stara Pazova Stara Pazova postojeće Ukrštanje sa komunalnom infrastrukturom – kanalizacija 25+412 56 UPR1 Magistralna pruga Beograd-granica Hrvatske Stara Pazova Stara Pazova postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – pruga 25+466 57 UPR2 Magistralna pruga Beograd-granica Mađarske Stara Pazova Stara Pazova postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – pruga 25+544 58 UPR3 Magistralna pruga Beograd-granica Hrvatske Stara Pazova Stara Pazova postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – pruga 25+552 59 UK6 Granica KO KO Stara Pazova-KO Golubinci Stara Pazova postojeće Ukrštanje sa granicom katastarske opštine 25+726 60 UE6 Dalekovod 20kV Golubinci Stara Pazova postojeće Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod 25+737 61 UE7 Dalekovod 110kV Golubinci Stara Pazova postojeće Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod 27+415 62 UR9 Reka Golubinci Stara Pazova postojeće Ukrštanje sa rekom 28+691 63 UP22 Nekategorisani put Golubinci Stara Pazova postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 29+013 64 UP23 Nekategorisani put Golubinci Stara Pazova postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 29+107 65 UR10 Reka Golubinci Stara Pazova postojeće Ukrštanje sa rekom 29+138 66 UP24 Nekategorisani put Golubinci Stara Pazova postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 29+686 67 UP25 Nekategorisani put Golubinci Stara Pazova postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 29+829 68 UP26 Nekategorisani put Golubinci Stara Pazova postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 30+528 69 UE8 Dalekovod 20kV Golubinci Stara Pazova postojeće Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod 30+683 70 UO6 Optički kabl Golubinci Stara Pazova postojeće Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl 30+832 71 UP27 Opštinski put Golubinci Stara Pazova postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 30+839 72 UE9 Dalekovod 20kV Golubinci Stara Pazova postojeće Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod 30+879 73 UP28 Nekategorisani put Golubinci Stara Pazova postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 32+279 74 UK7 Granica KO KO Golubinci-KO Putinci Stara Pazova-Ruma postojeće Ukrštanje sa granicom katastarske opštine 33+943 75 UP29 DP II reda br.119 (R106) Putinci Ruma postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 35+051 76 UP30 Nekategorisani put Putinci Ruma postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 35+301 77 UR11 Kanal Putinci Ruma postojeće Ukrštanje sa rekom 35+313 78 UP31 Nekategorisani put Putinci Ruma postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 36+048 79 UP32 Nekategorisani put Putinci Ruma postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 36+658 80 UR12 Kanal Putinci Ruma postojeće Ukrštanje sa rekom 37+829 81 UO7 Koaksijalni kabl Putinci Ruma postojeće Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl 38+293 82 UO8 Optički kabl Putinci Ruma planirano Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl 38+302 83 UP33 Opštinski put Putinci Ruma postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 38+303 84 UE10 Dalekovod 20kV Putinci Ruma postojeće Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod 38+311 85 UK8 Granica KO KO Putinci-KO Dobrinci Ruma postojeće Ukrštanje sa granicom katastarske opštine 39+602 86 UP34 Nekategorisani put Dobrinci Ruma postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 42+306 87 UE11 Dalekovod 35kV Dobrinci Ruma postojeće Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod 42+432 88 UO9 Optički kabl Dobrinci Ruma planirano Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl 43+715 89 UO10 Koaksijalni kabl Dobrinci Ruma postojeće Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl 43+748 90 UP35 DP II reda br. 117 (R103) Dobrinci Ruma postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 43+751 91-1 UE11-1 Dalekovod 20kV KO Dobrinci Ruma postojeće Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod 43+769 91 UK9 Granica KO KO Dobrinci-KO Kraljevci Ruma postojeće Ukrštanje sa granicom katastarske opštine 43+927 92 UP36 Nekategorisani put Kraljevci Ruma postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 45+184 93 UP37 Nekategorisani put Kraljevci Ruma postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 46+401 94 UP38 Nekategorisani put Kraljevci Ruma postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 46+835 95 UP39 Nekategorisani put Kraljevci Ruma postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 47+378 96 UK10 Granica KO KO Kraljevci-KO Ruma Ruma postojeće Ukrštanje sa granicom katastarske opštine 47+722 97 UO11 Koaksijalni kabl Ruma Ruma postojeće Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl 48+001 98 UP40 DP Ia reda br.3(M-1, E70) Ruma Ruma postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 48+048 99 UO12 Optički kabl Ruma Ruma postojeće Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl 48+069 100 UO13 Optički kabl Ruma Ruma postojeće Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl 48+081 101 UO14 Optički kabl Ruma Ruma postojeće Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl 48+083 102 UP41 Opštinski put Ruma Ruma postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 49+127 103 UPR4 Pruga Ruma Ruma postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – pruga 49+153 104 UO15 Koaksijalni kabl Ruma Ruma postojeće Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl 49+166 105 UK11 Granica KO KO Ruma-KO Hrtkovci Ruma postojeće Ukrštanje sa granicom katastarske opštine 49+852 106 UP42 Nekategorisani put Hrtkovci Ruma postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 51+088 107 UP43 Nekategorisani put Hrtkovci Ruma postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 51+317 108 UK12 Granica KO KO Hrtkovci-KO Jarak Ruma-Grad Sr. Mitrovica postojeće Ukrštanje sa granicom katastarske opštine 52+256 109 UP44 Nekategorisani put Jarak Grad Sremska Mitrovica postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 52+692 110 UP45 Nekategorisani put Jarak Grad Sremska Mitrovica postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 53+106 111 UP46 Nekategorisani put Jarak Grad Sremska Mitrovica postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 53+466 112 UE12 Dalekovod 400kV Jarak Grad Sremska Mitrovica postojeće Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod 53+660 113 UR13 Kanal Jarak Grad Sremska Mitrovica postojeće Ukrštanje sa rekom 53+866 114 UR14 Kanal Jarak Grad Sremska Mitrovica postojeće Ukrštanje sa rekom 54+600 114-1 UE12-1 Dalekovod 20kV Jarak Grad Sremska Mitrovica postojeće Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod 54+682 115 UO16 Optički kabl Jarak Grad Sremska Mitrovica postojeće Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl 55+062 116 UP47 DP IB reda br. 13 (M21) Jarak Grad Sremska Mitrovica postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 55+085 117 UR15 Kanal Jarak Grad Sremska Mitrovica postojeće Ukrštanje sa rekom 55+945 118 UP48 Nekategorisani put Jarak Grad Sremska Mitrovica postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 56+459 119 UR16 Kanal Jarak Grad Sremska Mitrovica postojeće Ukrštanje sa rekom 56+865 120 UP49 Nekategorisani put Jarak Grad Sremska Mitrovica postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 57+230 121 UP50 Nekategorisani put Jarak Grad Sremska Mitrovica postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 58+020 122 UR17 Kanal Jarak Grad Sremska Mitrovica postojeće Ukrštanje sa rekom 58+368 123 UP51 Nekategorisani put Jarak Grad Sremska Mitrovica postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 58+764 124 UG5 Gasovod Jarak Grad Sremska Mitrovica postojeće Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – gasovod 59+427 125 UP52 Opstinski put (R103.3) Jarak Grad Sremska Mitrovica postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 59+498 126 UV4 Vodovod Jarak Grad Sremska Mitrovica postojeće Ukrštanje sa vodnom infrastrukturom – vodovod 59+585 127 UK13 Granica KO KO Jarak-KO Šašinci Sremska Mitrovica postojeće Ukrštanje sa granicom katastarske opštine 60+172 128 UK14 Granica KO KO Jarak-KO Šašinci Sremska Mitrovica postojeće Ukrštanje sa granicom katastarske opštine 61+150 129 UK43+UR18 Granica KO KO Jarak-KO Ševarice Grad Šabac postojeće Ukrštanje sa granicom katastarske opštine 61+397 130 UP53 Opštinski put Ševarice Grad Šabac postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 63+016 131 UP54 Nekategorisani put Ševarice Grad Šabac postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 63+469 132 UR19 Kanal Ševarice Grad Šabac postojeće Ukrštanje sa rekom 63+992 133 UK15 Granica KO KO Ševarice-KO Drenovac Grad Šabac postojeće Ukrštanje sa granicom katastarske opštine 64+008 134 UP55 Nekategorisani put Drenovac Grad Šabac postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 64+334 135 UP56 Nekategorisani put Drenovac Grad Šabac postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 65+289 136 UP57 Nekategorisani put Drenovac Grad Šabac postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 66+205 137 UR20 Kanal Drenovac Grad Šabac postojeće Ukrštanje sa rekom 66+841 138 UP58 Nekategorisani put Drenovac Grad Šabac postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 66+857 139 UV5 Vodovod Drenovac Grad Šabac postojeće Ukrštanje sa vodnom infrastrukturom – vodovod 67+229 140 UP59 Opštinski put Drenovac Grad Šabac postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 67+255 141 UO17 Optički kabl Drenovac Grad Šabac postojeće Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl 68+275 142 UP60 Nekategorisani put Drenovac Grad Šabac postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 68+289 143 UOV3 Kolektor otpadnih voda regionalni Drenovac Grad Šabac planirano Ukrštanje sa komunalnom infrastrukturom – kanalizacija 68+319 144 UP61 Nekategorisani put Drenovac Grad Šabac postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 69+724 145 UP62 Nekategorisani put Drenovac Grad Šabac postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 70+240 146 UP63 Nekategorisani put Drenovac Grad Šabac postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 70+594 147 UK16 Granica KO KO Drenovac-KO Mačvanski Pričinović Grad Šabac postojeće Ukrštanje sa granicom katastarske opštine 72+012 148 UR21 Kanal Kalovica Mačvanski Pričinović Grad Šabac postojeće Ukrštanje sa rekom 72+482 149 UR22 Kanal Mačvanski Pričinović Grad Šabac postojeće Ukrštanje sa rekom 72+694 150 UP64 Nekategorisani put Mačvanski Pričinović Grad Šabac postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 72+706 151 UOV4 Kolektor otpadnih voda regionalni Mačvanski Pričinović Grad Šabac planirano Ukrštanje sa komunalnom infrastrukturom – kanalizacija 72+974 152 UP65 Opštinski put Mačvanski Pričinović Grad Šabac postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 72+988 153 UR23 Kanal Mačvanski Pričinović Grad Šabac postojeće Ukrštanje sa rekom 73+913 154 UK17 Granica KO KO Mačvanski Prčinović-KO Tabanović Grad Šabac postojeće Ukrštanje sa granicom katastarske opštine 74+609 155 UR24 Kanal Tabanović Grad Šabac postojeće Ukrštanje sa rekom 74+618 156 UV6 Vodovod Mačvanski Pričinović Grad Šabac planirano Ukrštanje sa vodnom infrastrukturom – vodovod 75+345 157 UP66 Opštinski put (R-208) Mačvanski Pričinović Grad Šabac postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 75+457 158 UO18 Optički kabl Tabanović Grad Šabac postojeće Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl 75+465 159 UO19 Optički kabl Tabanović Grad Šabac postojeće Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl 75+472 160 UP67 Nekategorisani put Tabanović Grad Šabac postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 75+717 161 UR25 Kanal Mačvanski Pričinović Grad Šabac postojeće Ukrštanje sa rekom 76+009 162 UR26 Kanal Mačvanski Pričinović Grad Šabac postojeće Ukrštanje sa rekom 76+137 163 UR27 Kanal Jasenovica Mačvanski Pričinović Grad Šabac postojeće Ukrštanje sa rekom 77+124 164 UP68 Nekategorisani put Tabanović Grad Šabac postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 77+306 165 UR28 Kanal Jerez Mačvanski Pričinović Grad Šabac postojeće Ukrštanje sa rekom 78+220 166 UK18 Granica KO KO Tabanović-KO Štitar Grad Šabac postojeće Ukrštanje sa granicom katastarske opštine 78+228 167 UK19 Granica KO KO Štitar-KO Belotić Grad Šabac-Bogatić postojeće Ukrštanje sa granicom katastarske opštine 78+690 168 UK20 Granica KO KO Belotić-KO Štitar Bogatić-Grad Šabac postojeće Ukrštanje sa granicom katastarske opštine 78+698 169 UK21 Granica KO KO Štitar-KO Belotić Grad Šabac-Bogatić postojeće Ukrštanje sa granicom katastarske opštine 78+756 170 UK22 Granica KO KO Belotić-KO Štitar Bogatić-Grad Šabac postojeće Ukrštanje sa granicom katastarske opštine 78+895 171 UR29 Kanal Jerez 1 Štitar Grad Šabac postojeće Ukrštanje sa rekom 79+039 172 UK23 Granica KO KO Štitar-KO Belotić Grad Šabac-Bogatić postojeće Ukrštanje sa granicom katastarske opštine 79+403 173 UR30 Kanal Belotić Bogatić postojeće Ukrštanje sa rekom 79+888 174 UP69 Nekategorisani put Belotić Bogatić postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 80+005 175 UP70 Nekategorisani put Belotić Bogatić postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 80+984 176 UP71 Nekategorisani put Belotić Bogatić postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 81+629 177 UO20 Optički kabl Belotić Bogatić postojeće Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl 81+966 178 UV7 Vodovod magistralni Belotić Bogatić planirano Ukrštanje sa vodnom infrastrukturom – vodovod 82+002 179 UP72 DP II reda br. 126 (R209) Belotić Bogatić postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 82+043 180 UP73 Nekategorisani put Belotić Bogatić postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 82+109 181 UP74 Nekategorisani put Belotić Bogatić postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 82+187 182 UK24 Granica KO KO Belotić-KO Dublje Bogatić postojeće Ukrštanje sa granicom katastarske opštine 82+953 183 UR31 Kanal-Srednjemačnvanski Dublje Bogatić postojeće Ukrštanje sa rekom 82+963 184 UP75 Nekategorisani put Dublje Bogatić postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 83+163 185 UP76 Nekategorisani put Dublje Bogatić postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 83+913 186 UO21 Koaksijalni kabl Dublje Bogatić postojeće Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl 85+293 187 UP77 Opštinski put Dublje Bogatić postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 85+335 188 UP78 Nekategorisani put Dublje Bogatić postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 85+633 189 UP79 Nekategorisani put Dublje Bogatić postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 85+736 190 UP80 Nekategorisani put Dublje Bogatić postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 85+934 191 UR32 Kanal Krivaca Dublje Bogatić postojeće Ukrštanje sa rekom 86+052 192 UP81 Opštinski put Dublje Bogatić postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 87+143 193 UP82 Nekategorisani put Dublje Bogatić postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 87+736 194 UP83 Opštinski put Dublje Bogatić planirano Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 88+250 195 UP84 Nekategorisani put Dublje Bogatić postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 88+571 196 UP85 Opštinski put Dublje Bogatić postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 88+780 197 UG6 Gasovod magistralni Dublje Bogatić planirano Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – gasovod 88+845 198 UK25 Granica KO KO Dublje-KO Zminjak Bogatić-Grad Šabac postojeće Ukrštanje sa granicom katastarske opštine 89+449 199 UP86 Nekategorisani put Zminjak Grad Šabac postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 90+130 200 UK26 Granica KO KO Zminjak-KO Dublje Grad Šabac-Bogatić postojeće Ukrštanje sa granicom katastarske opštine 90+142 201 UP87 Opštinski put (R-208a) Dublje Bogatić postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 90+352 202 UK27 Granica KO KO Dublje-KO Zminjak Bogatić-Grad Šabac postojeće Ukrštanje sa granicom katastarske opštine 90+627 203 UK28 Granica KO KO Zminjak-KO Dublje Grad Šabac-Bogatić postojeće Ukrštanje sa granicom katastarske opštine 91+413 204 UK29 Granica KO ko Dublje-KO Klenje Bogatić postojeće Ukrštanje sa granicom katastarske opštine 91+493 205 UK30 Granica KO KO Klenje-KO Zminjak Bogatić-Grad Šabac postojeće Ukrštanje sa granicom katastarske opštine 91+521 206 UK31 Granica KO KO Zminjak-KO Klenje Grad Šabac-Bogatić postojeće Ukrštanje sa granicom katastarske opštine 91+788 207 UK32 Granica KO KO Klenje-KO Zminjak Bogatić-Grad Šabac postojeće Ukrštanje sa granicom katastarske opštine 92+063 208 UK33 Granica KO KO Zminjak-KO Klenje Grad Šabac-Bogatić postojeće Ukrštanje sa granicom katastarske opštine 92+272 209 UP88 Nekategorisani put Klenje Bogatić postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 93+221 210 UP89 Opštinski put Klenje Bogatić postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 94+756 211 UOV5 Kolektor otpadnih voda regionalni Klenje Bogatić planirano Ukrštanje sa komunalnom infrastrukturom – kanalizacija 94+960 212 UK34 Granica KO KO Klenje-KO Očage Bogatić postojeće Ukrštanje sa granicom katastarske opštine 95+344 213 UP90 Opštinski put Očage Bogatić postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 95+350 214 UK35 Granica KO KO Očage-KO Badovinci Bogatić postojeće Ukrštanje sa granicom katastarske opštine 95+763 215 UK36 Granica KO KO Badovinci-KO Očage Bogatić postojeće Ukrštanje sa granicom katastarske opštine 95+797 216 UK37 Granica KO KO Očage-KO Badovinci Bogatić postojeće Ukrštanje sa granicom katastarske opštine 96+235 217 UK38 Granica KO KO Badovinci-KO Očage Bogatić postojeće Ukrštanje sa granicom katastarske opštine 96+530 218 UK39 Granica KO KO Očage-KO Badovinci Bogatić postojeće Ukrštanje sa granicom katastarske opštine 96+539 219 UP91 Nekategorisani put Badovinci Bogatić postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 96+991 220 UE13 Dalekovod 220kV Badovinci Bogatić postojeće Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod 97+642 221 UP92 Opštinski put Badovinci Bogatić postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 98+498 222 UP93 Nekategorisani put Badovinci Bogatić postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 98+568 223 UK40 Granica KO KO Badovinci-KO Ribari Bogatić-Grad Šabac postojeće Ukrštanje sa granicom katastarske opštine 99+975 224 UK41 Granica KO KO Ribari-KO Prnjavor Grad Šabac postojeće Ukrštanje sa granicom katastarske opštine 100+061 225 UP94 DP II reda br. 177 (R210) Prnjavor Grad Šabac postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 101+256 226 UP95 Nekategorisani put Prnjavor Grad Šabac postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 102+170 227 UV8 Vodovod Prnjavor Grad Šabac postojeće Ukrštanje sa vodnom infrastrukturom – vodovod 103+366 228 UP96 Opštinski put Prnjavor Grad Šabac postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 104+156 229 UP97 Opštinski put Prnjavor Grad Šabac postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 104+284 230 UK42 Granica KO KO Prnjavor-KO Novo Selo Grad Šabac-Loznica postojeće Ukrštanje sa granicom katastarske opštine 105+256 231 UP98 Nekategorisani put Novo Selo Grad Loznica postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 105+789 232 UR33 Reka Drina Novo Selo Grad Loznica postojeće Ukrštanje sa rekom 107+037 233 UR34 Reka Drina Novo Selo Grad Loznica postojeće Ukrštanje sa rekom 107+730

6.2. Planska rešenja za odvojak gasovoda ka Republici Hrvatskoj

Dužina projektovane deonice trase transnacionalnog gasovoda „Južni Tok” na teritoriji Srbije iznosi 422,4 km od početne tačke na granici sa Bugarskom do konačne – na granici sa Mađarskom. Dužina planiranog odvojka ka Republici Hrvatskoj je 50,424 km.

Početna tačka odvojka nalazi se na km 345 magistralnog gasovoda, na 0,4 km po toku gasa od KS-2. Koridor prolazi u pravcu jugozapada u odnosu na osnovnu trasu po ravničarskom području. Početna tačka je u reonu naselja Bačko Dobro Polje. Dalje se gasovod vodi pored naselja Ravno Selo, Silbaš i Tovariševo, do naselja Bačko Novo Selo, gde se trasa odvojka za Hrvatsku završava na reci Dunav.

Krajnja tačka je reka Dunav (granica sa Republikom Hrvatskom) na području atara Bačko Novo Selo. Osnovne prepreke na koridoru su regulisani vodeni tokovi – kanali Mali i Bački Petrovac.

Trasa gasovoda – odvojka ka Republici Hrvatskoj, položena je na ravničarskom terenu sa apsolutnim kotama 75-86 m.n.m.

Deonica gasovoda ka Republici Hrvatskoj uključuje magistralni gasovod km 0,1 (0,1 km iza tačke priključenja na osnovni gasovod DN 1400 sa blok stanicom 1 i otpremnim čistačkim mestom) – km 50,424 (reka Dunav). Prečnik gasovoda je DN 400 mm, a radni pritisak 98 bar.

Na ovoj deonici se nalazi blok stanica 1 i 2, linijski ventil DN400 (Rr9), od 98 bar.

Na kraju deonice predviđeno je otpremno i prijemno čistačko mesto DN400 integrisano sa čvorom priključenja MS-5 i blok stanicom 3, koja je postavljena za mogućnost merenja protoka gasa koji odlazi u Hrvatsku.

Objekti na linijskom sistemu transnacionalnog gasovoda imaju sledeće karakteristike:

BS se predviđaju duž trase gasovoda na svakih 30,0 km i imaju podzemne slavine sa elektro-hidrauličkim pogonom na radnom pritisku 100 bar. Na ovim mestima, gde su delovi obilaznog gasovoda i armatura sa instrumentima postavljeni nadzemno, prostor je ograđen radi sprečavanja nekontrolisanog pristupa;

Primopredajne MS su gasni objekti na graničnim prelazima, na ovim MS se, pored mernih grupa, ugrađuje i prijemna i otpremna čistačka stanica gasovoda i blok stanice, objekti se ograđuju i povezuju sistemom veza i optičkim kablom sa komandnim centrima.

Tabela 6.12. Ctacionaže objekata na linijskom sistemu gasovoda – odvojak za Republiku Hrvatsku

CTACIONAŽE TEHNOLOŠKIH OBJEKATAODVOJAK ZA HRVATSKU km Stacionaža Naziv objekta 0 0+182 OČM 23,5 23+318 BS 2 50 49+530 MS 5 50,9 50+424 Kraj gasovoda i ulazak u Republiku Hrvatsku

Ostali objekti u funkciji gasovoda su:

Pristupni putevi, planirani ka lokacijama gasnih objekata kao kolski pristupi na javnu saobraćajnu mrežu; širine pristupnih puteva su 4,5 m sa obostranim bankinama od 1,0 m i obostranim poprečnim nagibom od 4%, a zastor je u zavisnosti od potreba težine transporta, od srednje teškog do teškog saobraćaja;

Elektroenergetsko snabdevanje; za snabdevanje električnom energijom BS i uređaja katodne zaštite na celom linijskom objektu gasovoda, predviđena je izgradnja spoljne srednjenaponske mreže dalekovodima napona 20 kV (na teritoriji Vojvodine) od regionalnih elektrodistributivnih preduzeća, izgradnjom stubnih blok trafostanica TS 10(20)/0,4 kV. Potrebna snaga po lokaciji je do maksimalno 100 kW. Radi racionalnog snabdevanja elektroenergijom za potrebe katodne zaštite izvršiće se koncentracija napajanja zajedno sa napajanjem BS.

Daljinski nadzor i upravljanje, za šta je predviđen nezavisni optički kabl (sa 24 vlakna koji se polaže paralelno gasovodu na rastojanju do 6,0 m) za prenos podataka duž cele trase i povezivanje svih gasnih objekata (KS, PPS, MRS, BS i pripadajućih čvorišta sa poslovnim filijalama) koje će obavljati linijsko poslovno upravljanje gasovodom.

Planskim rešenjem utvrđuje se i rezerviše prostor za energetski koridor transnacionalnog gasovoda u ukupnoj širini od 400,0 m, koja predstavlja granicu obuhvata ovog prostornog plana. U okviru ovog energetskog koridora u delu 3.4 i delu 6.1.4. ovog prostornog plana utvrđeni su pojasevi – zone zaštite gasovoda (koji se uspostavljaju po završetku izgradnje gasovoda).

Režimi korišćenja i uređenja prostora zona zaštite gasovoda u energetskom koridoru utvrđeni su u delovima 3.4. i 6.1.4. ovog prostornog plana.

Pojas uže zaštite i pojas šire zaštite sa koordinatama temena prelomnih tačaka određen je grafički (Referalna karta broj 4) i popisom obuhvaćenih katastarskih parcela (Tabela 6.15).

U tabeli 6.13. dat je prikaz bilansa površina jedinica lokalne samouprave prema pojasevima zaštite gasovoda.

Tabela 6.13. Bilans obuhvata jedinica lokalne samouprave prema pojasevima zaštite gasovoda

Teritorija opštine/grada Planirane namene i režimi korišćenja Deonica gasovoda(Stacionaža km-km) Ukupna površina planskog obuhvata(ha) Građevinska površina dela nadzemnih postrojenja i objekata gasovoda(ha) Površine sa posebnim režimi korišćenja Pojas uže zaštite(ha) Pojas šire zaštite(ha) Pojas kontrolisane izgradnje(ha) 1 2 3 4 5 Vrbas 385,13 93,20 93,20 198,73 km 0+000 – km 9+320 Bačka Palanka 1426,80 1,03 357,06 357,06 811,65 km 9+320 – km 45+091 Bač 227,73 2,51 50,70 51,59 122,93 km 45+091 – km 50+424 Odvojak – Republika HrvatskaUkupno 2039,66 3,54 500,96 501,85 1133,31 km 0+000 – km 50+424

Uticaj gasovoda na funkcionisanje naselja sagledani su sa aspekta potencijalne ugroženosti. Klase lokacije kroz koje prolazi koridor gasovoda, kao i pravila građenja i uređenja po pojasevima zaštite gasovoda, sprovodiće se u skladu sa odredbama ovog prostornog plana koje su date u Poglavlju 3.5.

Ovim prostornim planom, prema kriterijumu gustine naseljenosti, klasa lokacije kroz koje prolazi koridor deonice gasovoda ka Hrvatskoj je Klasa lokacije I – pojas gasovoda u kojem se na jedinici dužine nalazi do šest stambenih zgrada nižih od četiri sprata.

6.2.6. Aspekti i mere zaštite okruženja

6.2.6.1. Zaštita prirodnih dobara

Koncepcija zaštite prirodnih dobara i prirodnih vrednosti sprovodiće se u skladu se odredbama ovog prostornog plana u Poglavlju 4.1. Zaštita prirodnih dobara.

6.2.6.2. Zaštita nepokretnih kulturnih dobara

Koncepcija zaštite nepokretnih kulturnih dobara i mere zaštite utvrđenih nepokretnih kulturnih dobara (NKD) sprovodiće se u skladu sa odredbama Poglavlja 4.2. Zaštita nepokretnih kulturnih dobara Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene transnacionalnog gasovoda „Južni tok” („Službeni glasnik RS”, broj 119/12).

6.2.6.3. Zaštita životne sredine

Kvalitet životne sredine na području odvojka gasovoda je na zadovoljavajućem nivou. Odvojak transnacionalnog gasovoda nosi određeni stepen rizika sa stanovišta negativnih uticaja na životnu sredinu. U toku izgradnje gasovoda uticaj će biti lokalnog i privremenog karaktera, dok se u toku eksploatacije gasovoda, uz primenu propisanih mera, ne očekuje negativan uticaj na kvalitet životne sredine.

Koncepcija i mere zaštite životne sredine sprovodiće se u skladu sa odredbama Poglavlja 4.3. Zaštita životne sredine Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene transnacionalnog gasovoda „Južni tok” („Službeni glasnik RS”, broj 119/12).

6.2.6.4. Mere zaštite od udesa

Mere zaštite od udesa sprovodiće se u skladu sa odredbama Poglavlja 4.4. Mere zaštite od udesa Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene transnacionalnog gasovoda „Južni tok” („Službeni glasnik RS”, broj 119/12).

Obuhvat Izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene transnacionalnog gasovoda „Južni tok” – odvojka za Republiku Hrvatsku, definisan je koordinatama prelomnih tačaka određenih osovinom osnovne trase gasovoda odvojka za Republiku Hrvatsku i pojasem od 100 m obostrano od osovine.

Tabela 6.14. Spisak koordinata prelomnih tačaka obuhvata detaljne razrade

Broj tačke Y X Broj tačke Y X 1 7355255,55 5017339,09 51 7357562,25 5018278,07 2 7354829,09 5016780,94 52 7356845,73 5018302,88 3 7355008,50 5016686,33 53 7356666,57 5018306,50 4 7355971,15 5017946,25 54 7355799,51 5018186,23 5 7355979,00 5018009,21 55 7355779,38 5018024,68 6 7356678,37 5018106,22 56 7355266,36 5017353,23 7 7356840,25 5018102,95 57 7355266,36 5017353,23 8 7357554,44 5018078,22 58 7355238,17 5017369,81 9 7357739,64 5018070,15 59 7355243,53 5017373,38 10 7358435,78 5018035,13 60 7355234,89 5017386,93 11 7360236,28 5018511,45 61 7355206,65 5017369,70 12 7364238,12 5021524,75 62 7355189,08 5017364,26 13 7365537,48 5023182,73 63 7355167,85 5017360,99 14 7365774,22 5023610,41 64 7355142,23 5017362,38 15 7365960,48 5023722,47 65 7355121,29 5017365,70 16 7367159,11 5025251,92 66 7355095,77 5017373,82 17 7367274,03 5025684,44 67 7355073,46 5017383,83 18 7369102,96 5026745,57 68 7355026,73 5017408,14 19 7369475,53 5027171,46 69 7355008,65 5017420,98 20 7374816,58 5029024,51 70 7354946,83 5017489,48 21 7375317,88 5029483,98 71 7354896,69 5017563,12 22 7375723,32 5029466,31 72 7354905,89 5017584,71 23 7382489,02 5035612,97 73 7354929,90 5017616,10 24 7382890,14 5036482,07 74 7354940,52 5017613,16 25 7388840,58 5038624,63 75 7354943,75 5017616,99 26 7394650,49 5041962,95 76 7354953,53 5017656,57 27 7395373,57 5042378,42 77 7354957,29 5017671,78 28 7395374,48 5042818,07 78 7354956,49 5017685,78 29 7395428,93 5042872,70 79 7354944,19 5017729,86 30 7395287,26 5043013,88 80 7354939,37 5017728,52 31 7395174,65 5042900,88 81 7354919,35 5017723,09 32 7395173,81 5042494,31 82 7354928,33 5017718,68 33 7394550,85 5042136,36 83 7354937,61 5017692,41 34 7388756,23 5038806,83 84 7354937,28 5017659,34 35 7382743,63 5036641,88 85 7354928,33 5017639,31 36 7382324,46 5035733,68 86 7354909,89 5017638,74 37 7375649,78 5029669,70 87 7354910,48 5017619,60 38 7375243,82 5029687,40 88 7354892,80 5017597,63 39 7374711,94 5029199,90 89 7354878,11 5017570,08 40 7369359,90 5027343,03 90 7354878,30 5017564,14 41 7368974,11 5026902,04 91 7354883,41 5017550,94 42 7367102,01 5025815,86 92 7354938,46 5017471,14 43 7366976,36 5025342,96 93 7354984,23 5017420,70 44 7365825,79 5023874,85 94 7355015,94 5017396,81 45 7365625,20 5023754,16 95 7355106,62 5017352,56 46 7365370,22 5023293,54 96 7355150,83 5017346,86 47 7364096,87 5021668,75 97 7355169,65 5017347,06 48 7360147,26 5018694,78 98 7355222,33 5017358,84 49 7358414,73 5018236,44 99 7355255,55 5017339,10 50 7357749,01 5018269,93 100 7355255,55 5017339,09

OPŠTINA VRBAS

KO Bačko Dobro Polje

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

1322, 2744, 2619, 1331, 1328, 1327, 2747, 1332, 1330, 1329, 1326/2, 1326/1, 1323/11.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

1322, 2744, 2619, 1333/2, 1333/1, 1331, 1328, 1327, 2747, 1334, 1332, 1330, 1329, 1326/2, 1326/1, 1323/11.

KO Kucura

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

1893/12, 1893/10, 1893/7, 1893/3, 1892/9, 1892/7, 1892/12, 1892/1, 1891/15, 1891/10, 1891/7, 1891/5, 1891/4, 1890/4, 1890/15, 1890/17, 1890/14, 1890/11, 1890/18, 1890/9, 1890/12, 1890/10, 1890/16, 1890/6, 1890/7, 1890/8, 1890/5, 1891/3, 1891/2, 1891/22, 1891/21, 1891/1, 1891/19, 1891/23, 1891/8, 1891/12, 1891/20, 1891/14, 1891/13, 1891/11, 1891/9, 1891/6, 1891/17, 1893/1, 1892/10, 1892/11, 1892/14, 1892/8, 1893/4, 1893/6, 1893/5, 1893/17, 1893/18, 1893/15, 1893/14, 1893/2, 1893/16, 1893/11, 1893/9, 1893/13, 1893/8, 1890/1, 1890/2, 1890/3, 1888/5, 1888/19, 1888/4, 1888/17, 1888/9, 1888/20, 1888/10, 1888/12, 1888/27, 1888/13, 1888/14, 1888/28, 1888/15, 1888/16, 1888/11, 1888/18, 1888/2, 1888/21, 1888/24, 1888/1, 1888/25, 1888/26, 1888/3, 1888/22, 1888/23, 1923/2, 1895/17, 1895/15, 1895/14, 1896/11, 1896/5, 1896/12, 1896/1, 1895/42, 1895/10, 1895/9, 1895/8, 1895/12, 1896/2, 1896/3, 1896/4, 1896/16, 1896/6, 1896/15, 1896/7, 1896/8, 1896/9, 1896/14, 1896/13, 1896/18, 1896/10, 1924, 1880/17, 1881/1, 1882/28, 1880/15, 1880/16, 1881/2, 1882/6, 1882/25, 1882/7, 1925, 1879/49, 1879/50, 1879/52, 1880/3, 1879/48, 1880/1, 1880/169, 1879/53, 1879/51, 1895/2, 1895/31, 1895/44, 1895/28, 1895/24, 1895/5, 1895/16, 1895/29, 1895/40, 1895/30, 1895/33, 1895/34, 1895/35, 1895/37, 1895/39, 1895/43, 1895/4, 1895/3, 1895/23, 1895/25, 1895/26, 1895/27, 1888/6, 1892/2, 1891/16, 1892/13, 1895/18, 1892/5.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

1988, 1893/12, 1893/10, 1893/7, 1893/3, 1892/9, 1892/7, 1892/12, 1892/1, 1891/15, 1891/10, 1891/7, 1891/5, 1891/4, 1890/4, 1890/15, 1890/17, 1890/14, 1890/11, 1890/18, 1890/9, 1890/12, 1890/10, 1890/16, 1890/6, 1890/7, 1890/8, 1890/5, 1891/3, 1891/2, 1891/22, 1891/21, 1891/1, 1891/19, 1891/23, 1891/8, 1891/12, 1891/20, 1891/14, 1891/13, 1891/11, 1891/9, 1891/6, 1891/17, 1893/1, 1892/10, 1892/11, 1892/14, 1892/8, 1893/4, 1893/6, 1893/5, 1893/17, 1893/18, 1893/15, 1893/14, 1893/2, 1893/16, 1893/11, 1893/9, 1893/13, 1893/8, 1890/1, 1890/2, 1890/3, 1888/5, 1888/19, 1888/4, 1888/17, 1888/9, 1888/20, 1888/10, 1888/12, 1888/27, 1888/13, 1888/14, 1888/28, 1888/15, 1888/16, 1888/11, 1888/18, 1888/2, 1888/21, 1888/24, 1888/1, 1888/25, 1888/26, 1888/3, 1888/22, 1888/23, 1923/2, 1887/11, 1886/14, 1886/13, 1886/5, 1886/12, 1885/8, 1886/4, 1885/5, 1885/24, 1885/2, 1885/6, 1835/22, 1885/10, 1885/22, 1885/23, 1895/17, 1895/15, 1884/14, 1895/14, 1884/12, 1884/4, 1884/7, 1884/6, 1885/7, 1885/21, 1884/3, 1884/11, 1884/5, 1884/10, 1884/9, 1884/8, 1884/13, 1883/4, 1883/1, 1883/6, 1883/3, 1883/2, 1896/11, 1896/5, 1896/12, 1896/1, 1895/42, 1895/10, 1895/9, 1895/8, 1895/12, 1896/2, 1896/3, 1896/4, 1896/16, 1896/6, 1896/15, 1896/7, 1896/8, 1896/9, 1896/14, 1896/13, 1896/18, 1896/10, 1924, 1880/17, 1881/1, 1882/28, 1882/10, 1880/14, 1880/15, 1880/16, 1881/2, 1882/6, 1882/25, 1882/7, 1882/8, 1882/9, 18882/11, 1925, 1879/49, 1879/50, 1879/52, 1880/3, 1879/46, 1879/47, 1879/48, 1880/1, 1880/65, 1880/169, 1880/2, 1879/53, 1879/51, 1887/4, 1895/2, 1895/31, 1895/44, 1886/10, 1886/11, 1886/12, 1886/15, 1886/6, 1886/16, 1887/5, 1895/28, 1895/24, 1895/5, 1895/16, 1895/29, 1895/40, 1895/30, 1895/33, 1895/34, 1895/35, 1895/37, 1895/39, 1895/43, 1895/4, 1895/3, 1895/23, 1895/25, 1895/26, 1895/27, 1880/63, 1888/6, 1892/2, 1891/16, 1892/13, 1895/18, 1879/45, 1892/5.

KO Ravno Selo

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

2110, 2109, 2108, 2107, 2106, 4602.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

2105, 2110, 2109, 2108, 2107, 2106, 4602, 4397.

KO Savino Selo

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

3650/18, 3650/17, 3650/16, 3650/15, 3650/14, 3650/13, 3650/12, 3650/11, 3650/10, 3638, 3637, 3636, 3640/2, 3625/3, 3625/6, 3660/1, 3657, 3656, 3640/1, 3625/4, 3625/2.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

3650/20, 3650/19, 3650/18, 3650/17, 3650/16, 3650/15, 3650/14, 3650/13, 3650/12, 3650/11, 3650/10, 3650/9, 3638, 3637, 3639, 3636, 3640/2, 3625/3, 3625/6, 3626/6, 3660/1, 3657, 3656, 3625/5, 3640/1, 3625/4, 3625/2.

OPŠTINA BAČKA PALANKA

KO Despotovo

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

977, 976/3, 976/1, 975/6, 976/2, 975/5, 975/4, 979, 980, 959/10, 959/6, 953/6, 990, 952, 981/1, 953/5, 931/1, 931/3, 926, 1089/1, 932, 867, 868, 869, 870, 871/1, 871/2, 872, 873, 874, 875, 876, 900, 899, 898, 897/3, 897/2, 897/1, 896/2, 896/1, 895, 894, 893, 892/1, 892/2, 931/2, 945/1, 944/1, 943/1, 942/3, 942/1, 945/2, 944/2, 943/2, 942/2, 941, 940, 939, 929, 928, 927, 925, 924, 923, 922/2, 922/1, 921/2, 921/1, 920, 19, 918, 917/2, 917/1, 916/2, 916/1, 915, 914, 913/2, 912/3, 912/2, 912/1, 911/2, 911/1, 910, 909, 908, 907, 906, 905/2, 905/1, 904, 903, 902, 901, 953/33, 953/8, 953/9, 953/10, 953/7, 962/29, 962/28, 962/27, 962/26, 962/25, 962/41, 962/24, 2313/1, 959/1, 959/5, 959/4, 953/3, 953/2, 958/7, 958/6, 958/5, 958/11, 958/10, 958/4, 958/9, 953/6, 2313/2, 2313/3, 2313/25, 931/4, 1090/1, 1143, 1094/9, 1101/66, 1100/2, 1101/69, 1010/12, 1011/1, 1011/2, 1011/3, 1012/1, 1012/2, 1013/1, 1013/3, 1013/4, 1015/1, 1016/1, 1016/2, 1016/3, 1017, 1018/1, 1018/2, 1019/2, 1020/1, 1021/1, 1611, 1093, 1021/2, 1021/3, 1021/4, 1021/5, 1021/6, 1021/7, 1021/8, 1021/11, 1021/9, 1021/10, 1027/2, 1027/6, 1027/7, 1027/3, 1027/4, 1027/5, 1028/1, 1028/2, 1028/6, 1028/3, 1028/4, 1028/8, 1028/5, 1028/22, 1028/7, 1028/9, 1028/10, 1028/11, 1028/12, 1028/13, 1028/14, 1028/18, 1028/15, 1028/16, 1028/17, 1029/1, 1029/2, 1029/3, 1029/23, 1029/4, 1029/5, 1029/6, 1029/7, 1029/8, 1029/9, 1029/10, 1029/11, 1029/22, 1029/12, 1029/13, 1029/14, 1029/15, 1029/16, 1029/17, 1029/18, 1029/19, 1029/20, 1029/21, 1030/1, 1030/2, 1030/7, 1030/3, 1030/4, 1030/8, 1030/9, 1030/6, 1031/1, 1031/8, 1031/2, 1033/2, 1031/9, 1031/10, 1031/7, 1031/3, 1035/2, 1036/4, 1033/6, 1033/3, 1034/1, 1034/3, 1035/4, 1035/8, 1035/6, 1035/7, 1036/3, 1036/1, 1036/2, 1036/5, 1036/6, 1036/7, 1036/8, 1036/9, 1036/10, 1037/3, 1037/4, 1037/5, 1038/4, 1038/5, 1038/10, 1038/6, 1038/7, 1092/1, 1045/1, 1041/9, 2601, 1043/13, 1043/6, 1042/2, 1042/1, 1041/3, 1041/7, 1041/4, 1041/5, 1041/6, 1094/7, 1094/6, 1094/5, 1094/4, 1094/1, 1095/3, 1095/6, 1095/7, 1096/1, 1096/6, 1096/7, 1142/2, 1098/12, 1099/5, 1099/9, 1099/6, 1099/7, 1099/8, 1101/2, 1101/3, 1101/4, 1101/6, 1101/7, 1101/9, 1101/12, 1101/15, 1101/16, 1101/50, 1101/19, 1101/20, 1101/23, 1101/27, 1101/28, 1101/33, 1101/34, 1101/35, 1101/59, 1101/36, 1101/37, 1101/57, 1101/38, 1101/39, 1101/56, 1101/40, 1101/41, 1101/61, 1101/42, 1101/62, 1101/47, 1101/43, 1020/2, 1034/2, 1035/5, 1044/3, 1043/4, 1043/12, 1043/1, 1042/3, 1098/17, 1097/5, 1097/6, 1098/6, 1098/7, 1098/8, 1098/11.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

977, 976/4, 976/3, 976/1, 975/6, 976/2, 975/5, 975/4, 975/3, 974/2, 979, 974/1, 962/30, 980, 959/10, 959/7, 959/6, 953/6, 953/32, 990, 952, 981/1, 953/5, 953/21, 931/1, 950/1, 949/1, 949/2, 948/2, 937/2, 937/1, 931/3, 930, 926, 1089/1, 932, 866/2, 867, 866/1, 868, 869, 870, 871/1, 871/2, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879/1, 879/2, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 900, 899, 898, 897/3, 897/2, 897/1, 896/2, 896/1, 895, 894, 893, 892/1, 892/2, 931/2, 948/1, 947/2, 947/4, 947/3, 947/1, 946/2, 946/1, 945/1, 944/1, 943/1, 942/3, 942/1, 946/4, 946/3, 945/2, 944/2, 943/2, 942/2, 941, 940, 939, 938/2, 938/1, 929, 928, 927, 925, 924, 923, 922/2, 922/1, 921/2, 921/1, 920, 919, 918, 917/2, 917/1, 916/2, 916/1, 915, 914, 913/2, 912/3, 912/2, 912/1, 911/2, 911/1, 910, 909, 908, 907, 906, 905/2, 905/1, 904, 903, 902, 901, 953/33, 953/8, 953/9, 953/10, 953/7, 953/11, 959/8, 958/8, 958/2, 958/1, 1044/5, 1100/10, 1101/25, 962/29, 962/28, 962/27, 962/26, 962/25, 962/41, 962/24, 2313/1, 959/1, 959/5, 959/4, 953/3, 953/2, 958/7, 958/6, 958/5, 958/11, 958/10, 958/4, 958/9, 953/6, 2313/2, 2313/3, 2313/25, 931/4, 1090/1, 1143, 1094/9, 1101/66, 1100/2, 1101/69, 1010/7, 1010/21, 1010/16, 1010/9, 1010/24, 1010/11, 1010/20, 1010/19, 1010/27, 1010/12, 1011/1, 1011/2, 1011/3, 1012/1, 1012/2, 1013/1, 1013/3, 1013/4, 1015/1, 1016/1, 1016/2, 1016/3, 1017, 1018/1, 1018/2, 1019/2, 1020/1, 1021/1, 1611, 1216, 1215/3, 1215/2, 1214, 1215/1, 1213, 1212, 1211/2, 1217, 1093, 1021/2, 1021/3, 1021/4, 1021/5, 1021/6, 1021/7, 1021/8, 1021/11, 1021/9, 1021/10, 1027/2, 1027/6, 1027/7, 1027/3, 1027/4, 1027/5, 1028/1, 1028/2, 1028/6, 1028/3, 1028/4, 1028/8, 1028/5, 1028/22, 1028/7, 1028/9, 1028/10, 1028/11, 1028/12, 1028/13, 1028/14, 1028/18, 1028/15, 1028/16, 1028/17, 1029/1, 1029/2, 1029/3, 1029/23, 1029/4, 1029/5, 1029/6, 1029/7, 1029/8, 1029/9, 1029/10, 1029/11, 1029/22, 1029/12, 1029/13, 1029/14, 1029/15, 1029/16, 1029/17, 1029/18, 1029/19, 1029/20, 1029/21, 1030/1, 1030/2, 1030/7, 1030/3, 1030/4, 1030/8, 1030/9, 1030/6, 1031/1, 1031/8, 1031/2, 1033/2, 1031/9, 1031/10, 1031/7, 1031/3, 1031/6, 1035/2, 1036/4, 1033/4, 1033/7, 1033/6, 1033/3, 1034/1, 1034/3, 1035/4, 1035/8, 1035/6, 1035/7, 1036/3, 1036/1, 1036/2, 1036/5, 1036/6, 1036/7, 1036/8, 1036/9, 1036/10, 1037/3, 1037/4, 1037/5, 1038/4, 1038/5, 1038/10, 1038/6, 1038/7, 1038/8, 1038/11, 1038/9, 1092/1, 1047/1, 1046/10, 1046/9, 1046/4, 1046/3, 1045/1, 1041/9, 1041/8, 1041/1, 2601, 1044/1, 1043/10, 1043/9, 1043/8, 1043/7, 1043/13, 1043/6, 1042/2, 1042/1, 1041/3, 1041/7, 1041/4, 1041/5, 1041/6, 1094/7, 1094/6, 1094/5, 1094/4, 1094/1, 1095/3, 1095/6, 1095/7, 1096/1, 1096/6, 1096/7, 1142/2, 1098/16, 1098/12, 1098/13, 1099/5, 1099/9, 1099/6, 1099/7, 1099/8, 1101/2, 1101/3, 1101/4, 1101/6, 1101/7, 1101/9, 1101/8, 1101/13, 1101/14, 1101/17, 1101/51, 1101/18, 1101/21, 1101/22, 1100/11, 1101/12, 1101/15, 1101/16, 1101/50, 1101/19, 1101/20, 1101/23, 1101/27, 1101/28, 1101/33, 1101/34, 1101/35, 1101/59, 1101/36, 1101/37, 1101/57, 1101/38, 1101/39, 1101/56, 1101/40, 1101/41, 1101/61, 1101/42, 1101/62, 1101/47, 1101/43, 1101/64, 1101/44, 1101/68, 1101/45, 1101/46, 1101/63, 1020/2, 1034/2, 1035/5, 1044/3, 1043/4, 1043/12, 1043/1, 1042/3, 1098/17, 1097/5, 1097/6, 1098/6, 1098/7, 1098/8, 1098/11, 1100/3, 1100/4, 1100/5, 1100/6, 1100/13, 1100/7, 1100/8, 1100/9.

KO Pivnice

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

7016, 6781, 7018, 6529, 6582, 7050, 6783/1, 7044, 7039, 7034, 4937, 4936, 4935, 7037, 6583, 6498, 6545, 6544, 6543, 6542, 6541, 6540, 6539, 6365, 7038, 6364, 6363, 6362, 7033, 6361, 6360, 7035, 7040, 6369, 6370, 6382, 6381, 6372, 6371, 7045, 6406, 6468, 6420, 6419, 6418, 6417, 6416, 6415, 6414, 6413, 6412, 6411, 6410, 6409, 6408, 6407, 6505, 6506, 6504, 6503, 6502, 6501, 6500, 6499, 6496, 6495, 6494, 6493, 6492, 6491, 6490, 6489, 6488, 6487, 6546, 7041, 6395, 6394, 6405, 6404, 6403, 6402, 6401, 6400, 6399, 6398, 6397, 6396, 6393, 6392, 6391, 6390, 6389, 6388, 6387, 6538, 6537, 6536, 6535, 6532, 6531, 6530, 6355/3, 6355/2, 6356, 6355/1, 6366, 6368, 6367, 6359, 6358, 6357, 6354, 6353, 6534, 6533, 6474, 6473, 6472, 6471, 6470, 6469, 6384, 6477, 6476, 6475, 6386, 6385, 6383.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

7016, 7019, 6781, 7018, 6529, 6582, 6581, 6580, 7050, 6783/1, 7057/1, 6547, 7044, 7039, 7034, 4937, 4936, 4935, 7037, 6583, 6498, 6545, 6544, 6543, 6542, 6541, 6540, 6539, 6365, 7038, 6364, 6363, 6362, 7033, 6361, 6360, 7035, 7040, 6369, 6370, 6373, 6382, 6381, 6374, 6372, 6371, 7046, 6422, 6423, 7045, 6406, 6468, 6421, 6420, 6419, 6418, 6417, 6416, 6415, 6414, 6413, 6412, 6411, 6410, 6409, 6408, 6407, 6579, 6505, 6506, 6504, 6503, 6502, 6501, 6500, 6499, 6496, 6495, 6494, 6493, 6492, 6491, 6490, 6489, 6488, 6487, 6510, 7057/2, 6546, 4933, 4934, 4932, 7041, 6395, 6394, 6405, 6404, 6403, 6402, 6401, 6400, 6399, 6398, 6397, 6396, 6393, 6392, 6391, 6390, 6389, 6388, 6387, 6269, 6268, 6267, 6538, 6537, 6536, 6535, 6507, 6532, 6531, 6530, 6508, 6355/3, 6355/2, 6356, 6355/1, 6366, 6368, 6367, 6359, 6358, 6357, 6354, 6353, 6352, 6351, 6350, 6534, 6533, 6480, 6478, 6474, 6473, 6472, 6471, 6470, 6469, 6479, 6384, 6347, 6349, 6477, 6476, 6475, 6386, 6385, 6383, 6348.

KO Parage

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

1868, 1867, 2419, 1251, 2344, 1241, 1242, 1246, 1240, 2343, 1243, 1244, 1259, 1260, 1258, 1913/1, 1925, 1926, 1928, 1927, 1929, 1863, 1862, 1861, 1860, 2328/2, 1810, 1809, 2405, 2336, 1808, 2423, 2334, 2044, 2439, 1239, 1238, 2346, 1278/1, 2326, 1913/2, 1914, 1923/2, 1923/1, 1924, 1922, 1921, 1920, 1919, 1918, 1917, 1916, 1915, 1769, 1768, 1767, 1764, 1771, 1858, 1859, 1853, 1856, 1848, 1846, 1845, 1843, 1842, 1851, 1850, 1849/3, 1849/1, 1852, 2025, 2024, 2023, 1857, 1855, 1854, 1849/2, 1847, 1844, 1763/9, 2398, 1236, 1235, 1237, 1234, 1233, 2418, 1278/2, 2397, 2321, 1803, 1804, 1805, 1806, 1765, 1766, 1770, 2453, 1807, 2045, 2046, 1864, 2349, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1912, 1252, 1250, 1249, 1248, 1247, 1245, 2047, 1865, 1866, 1802.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

2347, 1868, 1867, 2419, 2420, 1251, 2344, 1241, 1242, 1246, 1240, 2343, 1243, 1244, 1259, 1260, 1258, 1913/1, 2348, 1925, 1926, 1928, 1927, 1929, 1863, 1862, 1861, 1860, 2328/2, 1772, 1810, 1809, 2405, 2336, 1808, 2022, 2423, 2334, 2043, 2044, 2439, 1239, 1238, 2346, 1278/1, 2326, 1913/2, 1914, 1923/2, 1923/1, 1924, 1922, 1921, 1920, 1919, 1918, 1917, 1916, 1915, 1769, 1768, 1767, 1764, 1771, 2422, 1858, 1859, 1853, 1856, 1848, 1846, 1845, 1843, 1842, 1851, 1850, 1849/3, 1849/1, 1852, 2025, 2024, 2023, 1857, 1855, 1854, 1849/2, 1847, 1844, 1996, 1763/9, 2398, 1236, 1235, 1237, 1234, 1233, 2418, 1278/2, 2397, 2321, 1803, 1804, 1805, 1806, 1765, 1766, 1770, 2453, 1801, 1800, 1807, 2045, 2046, 1864, 2028, 2027, 2026, 2349, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1912, 1252, 1250, 1249, 1248, 1247, 1245, 2304, 2047, 1934, 1933, 1865, 1866, 1802.

KO Silbaš

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

4271, 4206, 1572, 1573, 1574/1, 1574/2, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 4272.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

4271, 4206, 1572, 1573, 1574/1, 1574/2, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 4322, 1824/1, 4272.

KO Gajdobra

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

3509, 1595, 3499, 1596, 1594, 3507, 1541, 3500, 1587, 3508, 1585, 3502, 1543, 3501, 3498, 3414.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

3509, 1595, 3499, 1596, 1594, 1593, 3416, 3507, 1541, 3500, 1587, 3508, 1585, 3502, 1543, 3501, 3498, 3414.

KO Tovariševo

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

4812, 5522, 5523, 4867, 4811/3, 5521, 4811/1, 4810, 4809, 4808, 4807, 4806, 5524, 4868, 4869, 4910, 4911, 4912/1, 5525, 4917, 4916, 4915, 4914, 4913, 5526, 5494, 4931, 4930, 4929, 4928, 4787, 4786, 4785, 4784, 4783, 4782/2, 5331, 4726, 4727, 4728/1, 4728/2, 4729, 4730, 4731, 4732, 4733, 5501, 4734, 4736, 4735, 4737, 4738, 4739, 4740, 5498, 4491, 4490, 4489, 4488, 4487/2, 4487/1, 4486, 4485, 4484, 4483, 4482, 4481, 5500, 5322, 4239, 5485, 4238, 4237, 4236, 4235, 4234, 4233, 4232, 4231, 4230, 4229, 4228, 4227, 4226, 4225, 4224/2, 4097, 4098, 4099, 4100, 4101, 4102, 4103, 4104, 4105, 4106, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116/1, 4116/2, 4116/3, 4117, 4118, 4119, 4120, 4121, 4122, 4123, 4124/2, 4124/1, 4125, 4126, 4127, 4128, 4129, 4130, 4131, 4132, 4133, 4134/1, 4134/2, 5330, 4135, 5479, 5484, 4068, 4067, 4066/2, 4066/1, 4065, 5478, 4064, 4063, 4062, 4061, 4060, 4059, 4058, 4057, 4056, 4055, 4054, 4053, 4027, 4026, 4025, 4024/2, 4024/1, 4023, 4022, 4021, 4020, 4019, 4018, 4017/2, 4017/1, 4016, 4015, 5470, 5469, 4028, 5465, 3930, 3929, 5304, 5394, 3016, 3015, 3012, 3013, 5398, 2969, 2968, 5312, 3014, 30113011, 3010, 3009, 3007, 3005, 3004, 3003, 3002, 5327, 5306, 3153, 5328, 3068, 5400, 3070/1, 3070/2, 3069, 3067, 3066, 3065, 3064, 3063, 3071/2, 3071/1, 5405, 5403, 3090, 3089, 3088, 3087, 3086, 3085, 5407, 5409, 3123, 5408, 3122, 3121, 3120, 3119, 3143/1, 3147/1, 3147/2, 3146/2, 3145, 5410, 3148/1, 3148/2, 4811/2, 4782/1, 5319, 3144, 3146/1, 3141.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

4812, 4813, 5522, 5523, 4867, 4866, 4811/3, 5521, 4811/1, 4810, 4809, 4808, 4807, 4806, 4805, 4804, 4803, 4802, 4801, 4800, 4799/2, 4799/1, 5524, 4868, 4869, 4870, 4910, 4911, 4912/1, 4912/2, 5525, 4919, 4918, 4917, 4916, 4915, 4914, 4913, 5526, 5494, 4934, 4933, 4932, 4931, 4930, 4929, 4928, 4927, 4699, 4700, 5516, 4788, 4787, 4786, 4785, 4784, 4783, 4782/2, 4781, 4780, 5331, 4724, 4725, 4726, 4727, 4728/1, 4728/2, 4729, 4730, 4731, 4732, 4733, 5501, 4734, 4736, 4735, 4737, 4738, 4739, 4740, 4741, 4742, 4743, 5498, 4493, 4492, 4491, 4490, 4489, 4488, 4487/2, 4487/1, 4486, 4485, 4484, 4483, 4482, 4481, 5499, 4480/3, 5500, 5322, 4239, 5485, 4238, 4237, 4236, 4235, 4234, 4233, 4232, 4231, 4230, 4229, 4228, 4227, 4226, 4225, 4224/2, 4224/1, 4223, 4222, 4221, 4094, 4095, 4096, 4097, 4098, 4099, 4100, 4101, 4102, 4103, 4104, 4105, 4106, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116/1, 4116/2, 4116/3, 4117, 4118, 4119, 4120, 4121, 4122, 4123, 4124/2, 4124/1, 4125, 4126, 4127, 4128, 4129, 4130, 4131, 4132, 4133, 4134/1, 4134/2, 5330, 4135, 4136, 5479, 5484, 4069, 4068, 4067, 4066/2, 4066/1, 4065, 5478, 4064, 4063, 4062, 4061, 4060, 4059, 4058, 4057, 4056, 4055, 4054, 4053, 4052, 4051, 4027, 4026, 4025, 4024/2, 4024/1, 4023, 4022, 4021, 4020, 4019, 4018, 4017/2, 4017/1, 4016, 4015, 4014, 5470, 5469, 4028, 5465, 4029, 3930, 3929, 3928/2, 3928/1, 3927, 5304, 5394, 3016, 3015, 3012, 3013, 5398, 2969, 2968, 3017, 5312, 3014, 3011, 3010, 3009, 3007, 3006, 5397, 3005, 3004, 3003, 3002, 5327, 3008, 5306, 3001, 3153, 5328, 3068, 5400, 3070/1, 3070/2, 3069, 3067, 3066, 3065, 3064, 3063, 3062, 3071/2, 3071/1, 5405, 5403, 3090, 3089, 3088, 3087, 3086, 3085, 3084, 3083, 5407, 5406, 3091, 5409, 3124, 3123, 5408, 3122, 3121, 3120, 3119, 3118, 3140/1, 5411, 3143/1, 3147/1, 3147/2, 3146/2, 3145, 5410, 3148/1, 3148/2, 5388, 2802, 4811/2, 4782/1, 5319, 3144, 3146/1, 3141.

KO Mladenovo

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

4548, 4481, 4545, 2044, 2525, 4478, 2455, 2456, 2454, 2453, 2452, 2451, 2450, 2449, 2448, 2447, 2550, 1488, 1516, 1942, 2626/1, 4567, 2169, 2170, 2168, 2167, 2166, 2165, 2164, 2163, 2162, 2161, 2446, 2445, 3617, 3710, 3619, 3618, 4569, 4568, 3912, 4482, 3749, 1513, 1514, 1518, 1519, 1521, 1522/1, 1517, 1520, 1540, 1576, 1592, 1591, 1590, 1589, 2034/3, 2034/2, 1969, 2036, 2035, 2034/4, 1968, 1967, 1966, 1965/6, 1965/5, 1965/4, 1965/3, 1965/2, 1965/1, 1964, 1963, 1962, 1961, 1960, 4492, 2176, 2175, 2459, 2458, 2457, 2549, 2548, 2628, 2629, 4546, 2627, 2095, 4486, 3930, 3931, 3748, 3747, 1586, 1587, 1588, 1567, 1568, 1572, 1573, 1574, 1570, 1951, 1950, 1949, 1948, 1947, 1946, 1945, 1944, 1943, 1571, 1569, 1566, 2045/2, 4547, 4575, 3936, 4577, 2096, 2097, 3753, 3752, 3929/2, 3750, 3939, 4483, 3751, 1515, 2171/1, 2100, 2177, 2179, 2181, 3616, 2101, 2098, 2099, 2174, 2173, 2172, 2171/2, 2180, 2178, 3615, 3932, 3933, 1959, 1956, 1952, 1957, 1958, 1955, 1954, 1953/2, 1953/1, 3937, 2037, 3940.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

4544, 1625, 4548, 4481, 4545, 2044, 2525, 4478, 2465, 2464, 2463, 2462, 2455, 2456, 2454, 2453, 2452, 2451, 2450, 2449, 2448, 2447, 2550, 1488, 1510/2, 1516, 1942, 2626/1, 2050, 4567, 2155, 2169, 2170, 2168, 2167, 2166, 2165, 2164, 2163, 2162, 2161, 2160, 2159, 2158, 2157, 2156, 2446, 2445, 2444, 2443, 2442, 2441, 2440, 3620/1, 3617, 3710, 3619, 3618, 4569, 4568, 3929/1, 3912, 3928, 4482, 3749, 1512, 1513, 1514, 1518, 1519, 1521, 1522/1, 1522/2, 1522/3, 1523, 1517, 1520, 1540, 1594/1, 1593, 1576, 1592, 1591, 1590, 1589, 2034/3, 2034/2, 2034/1, 2033, 1969, 2032, 2036, 2035, 2034/4, 1968, 1967, 1966, 1965/6, 1965/5, 1965/4, 1965/3, 1965/2, 1965/1, 1964, 1963, 1962, 1961, 1960, 4492, 2176, 2175, 2461, 2460, 2459, 2458, 2457, 2549, 2548, 2547, 2546, 2628, 2629, 4546, 2627, 2095, 4486, 3930, 3931, 3620/2, 3748, 3747, 3746, 3745, 3744, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1583/2, 1564, 1565, 1567, 1568, 1572, 1573, 1574, 1575, 1570, 1597, 1951, 1950, 1949, 1948, 1947, 1946, 1945, 1944, 1943, 1571, 1569, 1566, 2045/2, 4547, 2048/1, 4575, 3936, 4577, 2096, 2097, 3756, 3755, 3753, 3752, 3929/2, 3750, 3939, 4483, 3754, 3751, 1515, 1511, 2171/1, 2100, 2177, 2179, 2181, 2182, 2184, 3613, 3614, 3616, 2101, 2098, 2099, 2174, 2173, 2172, 2171/2, 2185, 2183, 2180, 2178, 3615, 3932, 3933, 1959, 1956, 1952, 1957, 1958, 1955, 1954, 1953/2, 1953/1, 3937, 2038, 2037, 3940.

OPŠTINA BAČ

KO Bačko Novo Selo

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

1870, 1474, 1475, 1779, 1543, 1542, 1541, 1540, 1539, 1799, 1866, 1869, 1531, 1530, 1529, 1528, 1526, 1911, 1980, 1538, 1527, 1795, 1560, 1561, 1562, 1794, 1563, 1564, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1800, 1568, 1851, 1185, 1184, 1183, 1182, 1181, 1180, 1179, 1178, 1177, 1176, 1175, 1174, 1173, 1170, 1169, 1168, 1165, 1164, 1163, 1162, 1161, 1160, 1159, 1158, 1157, 1156, 1155, 1154, 1153, 1152, 1151, 1150, 1149, 1148, 1147, 1146, 1115, 1144, 1143, 1142, 1837, 1141, 1140, 1139, 1138, 1137, 1136, 1729, 1569, 1864, 1129, 1838, 1801, 1127, 1848, 1119, 1128, 1167, 1166, 1186, 1751.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

1870, 1474, 1475, 1476, 1779, 1544, 1543, 1542, 1541, 1540, 1539, 1799, 1866, 1869, 1532, 1531, 1530, 1529, 1528, 1526, 1525, 1911, 1980, 1538, 1537, 1527, 1795, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1794, 1563, 1564, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1800, 1568, 1851, 1188, 1187, 1185, 1184, 1183, 1182, 1181, 1180, 1179, 1178, 1177, 1176, 1175, 1174, 1173, 1170, 1169, 1168, 1165, 1164, 1163, 1162, 1161, 1160, 1159, 1158, 1157, 1156, 1155, 1154, 1153, 1152, 1151, 1150, 1149, 1148, 1147, 1146, 1115, 1144, 1143, 1142, 1837, 1141, 1140, 1139, 1138, 1137, 1136, 1135, 1134, 1133, 1729, 1569, 1570, 1864, 1129, 1838, 1801, 1127, 1848, 1119, 1128, 1167, 1166, 1186, 1751.

KO Bač

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda: nema obuhvaćenih parcela.

Parcele u pojasu šire zaštite gasovoda:

7444/1.

NAPOMENA:

Eventualna neslaganja brojeva parcela u popisu su posledica održavanja katastarskog operata u toku i nakon izrade ovog prostornog plana, te je u toku sprovođenja ovog prostornog plana merodavna overena kopija plana obuhvaćenog područja.

U katastarskoj opštini Kucura, zbog nečitkih podloga nije bilo moguće očitati parcelni broj na devet katastarskih parcela.

Spisak katastarskih parcela planiranih za potpunu eksproprijaciju definisan je u skladu sa projektnim rešenjem razmeštaja osnovnih i pratećih objekata gasovoda (Tabela 6.15).

Potpuna eksproprijacija se sprovodi za potrebe formiranja građevinskih parcela, merno regulacionih, otpremno/prijemnih, blok stanica gasovoda i pristupnih puteva (Tabela 6.16).

Katastarske parcele za potpunu eksproprijaciju u funkciji izgradnje objekata gasovoda nalaze se na sledećim teritorijama lokalnih samouprava, odnosno u katastarskim opštinama:

Tabela 6.15. Popis parcela za potpunu eksproprijaciju – osnovni objekti

Naziv objekta Stacionaža Katastarska opština Parcele 1 OČM 0+182 Bačko Dobro Polje 1324/1, 1324/2. 2 BS–2 23+318 Parage 1865, 1866, 1867, 1868. 3 MS5 49+530 Bačko Novo Selo 1528, 1529, 1530, 1531, 1532.

Tabela 6.16. Popis parcela za potpunu eksproprijaciju – pristupni putevi

Naziv objekta Stacionaža Katastarska opština Parcele 1 OČM 0+182 Bačko Dobro Polje 2745, 1324/1, 2746, 2744, 1323, 2737, 1317, 2734, 2732, 1318/1, 1318/2, 1318/5, 1318/3, 2733, 1315, 1316. 2 BS–2 23+318 Parage 1996, 2420. 3 MS5 49+530 Bačko Novo Selo 1869, 1911, 1866, 1795, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1471, 1470, 1469, 1468, 1467/2, 1467/1, 1465, 1870, 1463, 1462, 1460, 1453, 1454/2, 1855, 1868, 1454/3, 1449/2, 1867, 1452, 1447/2, 1794.

Opšta pravila uređenja i organizacije zemljišta sprovodiće se u skladu sa odredbama ovog prostornog plana, u Poglavlju 5.2.1. Opšta pravila uređenja i organizacije zemljišta.

Pravila uređenja površina u obuhvatu detaljne razrade

Pravila uređenja površina sprovodiće se u skladu sa odredbama ovog prostornog plana, u Poglavlju 5.2.2.1. Pravila uređenja površina u obuhvatu detaljne razrade.

Pravila za ustanovljavanje prava službenosti i izdvajanje površina javne namene

Spisak katastarskih parcela na kojima je moguće ustanovljavanje prava službenosti za potrebe izvođenja građevinskih radova, održavanje i nadzora gasovoda, naveden je u tački 6.2.7.1.2. Spisak parcela detaljne razrade odvojka gasovoda.

Posebne površine, predstavljaju građevinske parcele za sledeće objekte gasovoda: merne stanice i blok stanice. Građevinske parcele određene su grafički (Referalna karta broj 4.) i koordinatama karakterističnih temenih tačaka granice građevinske parcele i popisom obuhvaćenih katastarskih parcela, datih u Tabeli 6.17.

Tabela 6.17. Planirane namene i popis katastarskih parcela u obuhvatu planiranih površina javne namene

Planirana namena Katastarska opština Obuhvaćene katastarske parcele pristupni put Bačko Dobro Polje 2745, 1324/1, 2746, 2744, 1323, 2737, 1317, 2734, 2732, 1316, 1315, 1318/1, 1318/2, 1318/5, 1318/3, 2733. pristupni put Parage 1996, 2420. pristupni put Bačko Novo Selo 1869, 1911, 1866, 1795, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1471, 1470, 1469, 1468, 1467/2, 1467/1, 1465, 1870, 1463, 1462, 1460, 1453, 1454/2, 1855, 1868, 1454/3, 1449/2, 1867, 1452, 1447/2, 1794.

U slučaju neslaganja popisa obuhvaćenih katastarskih parcela sa stvarnim stanjem, merodavana je situacija u grafičkom prikazu Izmena i dopuna Prostornog plana (Referalna karta broj 4.) sa elementima za geodetsko obeležavanje karakterističnih temena granice obuhvaćenih površina.

Pravo službenosti u obuhvatu Izmena i dopuna Prostornog plana takođe važi za postavljanje energetskih vodova, bez izmene postojeće namene površina.

Tabela 6.18. Popis katastarskih parcela u obuhvatu planiranih za postavljanje energetskih vodova

Objekat Katastarska opština Obuhvaćene katastarske parcele OČM -EE Bačko Dobro Polje 1326, 2747, 2619;1322, 2745, 2744, 2737, 2615, 1318/4, 2734, 2733, 1315 BS – 2-EE Parage 1928, 2420, 1866, 2326, 1866, 1867, 1868, 2419, 2418, 1927. MS – 5-EE Bačko Novo Selo U trasi pristupnnog puta, 769, 759, 763.

Pravila za formiranje građevinske parcele nadzemnih objekata gasovoda

Granica regulacije i površina građevinskih parcela nadzemnih objekata gasovoda određeni su prema tehničko-tehnološkim zahtevima karakterističnih objekata gasovoda, uz minimalno remećenje postojeće parcelacije.

Građevinske parcele se formiraju preparcelacijom obuhvaćenih katastarskih parcela, koje su navedene u Tabeli 6.17.

Građevinske parcele javne namene u obuhvatu Izmena i dopuna Prostornog plana čine planirane parcele pristupnih saobraćajnica.

Regulacione linije planiranih građevinskih parcela za površine javne namene, definisane su analitičkim elementima, kao i koordinatama postojećih i novoodređenih međnih tačaka, koje su navedene u navedenim tabelama.

Spisak koordinata novoodređenih međnih tačaka, kao i analitički elementi za njihovo određivanje su prikazane na grafičkom prilogu (Referalna karta broj 4.).

Prikaz određivanja površina javne namene prema lokacijama:

Lokacija OČM

Pristupna saobraćajnica, definisana je analitičkim elementima za određivanje novih međnih tačaka kao i postojećim i novoodređenim međnim tačkama.

Broj tačke Y X T1 7395381,8 5042993,02 T2 7395538,37 5043039,82 T3 7396090,07 5043204,69 T4 7396721,08 5042936,06 T5 7396677,44 5043372,37 T6 7396687,36 5043383,36

Lokacija BS-2

Pristupna saobraćajnica, definisana je postojećim i novoodređenim međnim tačkama.

Broj tačke Y X T1 6611574,74 5030177,21 T2 6611558,00 5030211,38

Lokacija MS-5

Pristupna saobraćajnica, definisana je analitičkim elementima za određivanje novih međnih tačaka kao i postojećim i novoodređenim međnim tačkama.

Broj tačke Y X Broj tačke Y X T1 6590253,69 5016666,16 T15 6590381,79 5016368,83 T2 6590255,00 5016652,20 T16 6590404,45 5016359,65 T4 6590227,28 5016618,68 T17 6590416,08 5016338,81 T3 6590235,48 5016639,03 T18 6590430,25 5016352,49 T5 6590208,88 5016617,43 T19 6590451,30 5016349,95 T6 6590210,18 5016598,33 T20 6590460,47 5016334,76 T7 6590206,89 5016563,30 T21 6590479,27 5016335,67 T8 6590198,50 5016541,39 T22 6590476,95 5016349,51 T9 6590251,33 5016469,67 T23 6590498,03 5016353,57 T10 6590243,66 5016451,04 T24 6590515,40 5016359,66 T11 6590291,27 5016402,35 T25 6590531,46 5016349,39 T12 6590315,65 5016403,53 T26 6590542,97 5016377,93 T13 6590334,20 5016391,38 T27 6590552,11 5016364,70 T14 6590323,84 5016379,66 T28 6590546,88 5016360,95

Lokacija OČM

Parcela nadzemnog objekta gasovoda definisana je analitičkim elementima za određivanje novih međnih tačaka kao i postojećim i novoodređenim međnim tačkama.

Broj tačke Y X 1 7395417,18 5042957,76 2 7395492,19 5043084,95 3 7395481,13 5043095,98 4 7395474,07 5043088,91 5 7395445,74 5043117,15 6 7395473,97 5043145,48

Lokacija BS-2

Parcela objekta gasovoda definisana je postojećim i novoodređenim međnim tačkama.

Broj tačke Y X 1 6611407,91 5030272,27 2 6611477,76 5030129,70 3 6611567,56 5030173,69

Lokacija MS-5

Parcela objekta gasovoda definisana je analitičkim elementima za određivanje novih međnih tačaka.

Opšta pravila urbanističke regulacije građevinskih parcela nadzemnih objekata gasovoda

Opšta pravila urbanističke regulacije sprovodiće se u skladu sa odredbama ovog prostornog plana u Poglavlju 5.2.2.4. Opšta pravila urbanističke regulacije građevinskih parcela i objekata gasovoda.

Opšta pravila komunalnog i infrastrukturnog uređenja građevinskih parcela nadzemnih objekata gasovoda

Opšta pravila komunalnog i infrastrukturnog uređenja građevinskih parcela sprovodiće se u skladu sa odredbama ovog prostornog plana u Poglavlju 5.2.2.5. Opšta pravila komunalnog i infrastrukturnog uređenja građevinskih parcela objekata gasovoda.

Pravila građenja nadzemnih objekata gasovoda

Linijski deo gasovoda – odvojak za Hrvatsku je dužine oko 50,424 km, sa prečnikom cevi gasovoda 400 mm i radnim pritiskom 98 bar;

Osnovni objekti i objekti u funkciji linijskog dela odvojka gasovoda za Hrvatsku su merna stanica i blok stanica.

Merna stanica je objekat, odnosno postrojenje gde se meri protok prirodnog gasa na istom radnom pritisku na primopredajnom mestu – na graničnom prelazu.

Blok stanica je objekat gde se sekcioniše gasovod radi zatvaranja protoka gasa u slučaju havarije. Blok stanice se predviđaju duž trase gasovoda na svakih 30 km i imaju podzemne slavine sa elektro-hidrauličkim pogonom na radnom pritisku 100 bar.

Zajedno sa blok stanicama postavljaju se uređaji katodne zaštite (UKZ) linijskog dela gasovoda, u cilju optimizacije opreme. Uređaji katodne zaštite vrše funkciju regulisanja i kontrole parametara katodne zaštite i obezbeđenja zone zaštite tokom celog projektovanog perioda eksploatacije.

Sastavni deo sistema katodne zaštite su i anodna ležišta koja su na orjentacionoj stacionaži blok stanica, na 100 m udaljenosti od projektovanog gasovoda i povezana su sa uređajem katodne zaštite anodnim kablovima.

Za unutrašnje čišćenje i ispitivanje stanja gasovoda ugrađuje se otpremna čistačka stanica.

Prateći objekti i instalacije su elektro i telekomunikacioni kablovi i vodovi sa opremom za priključenje na lokalnu mrežu, pristupni i gradilišni putevi, vodozahvati i instalacije za pripremu sanitarne i tehničke vode, postrojenja za tretman otpadnih voda i dr.

Pravila izgradnje linijskog dela gasovoda

Izgradnju linijskog dela gasovoda izvesti u skladu sa Pravilnikom o uslovima za nesmetan i bezbedan transport prirodnog gasa gasovodima pritiska većeg od 16 bar („Službeni glasnik RS”, broj 37/13).

1) Pravila tehničkog rešenja instalacije gasovoda

Osnovni konstruktivni elementi linijskog dela gasovoda, koji obezbeđuju projektovani kapacitet i visoku pouzdanost prenosa gasa, za deonicu odvojka ka Republici Hrvatskoj, predviđaju primenu čelične cevi unutrašnjeg prečnika 400 mm, klase čvrstoće H60 sa privremenom otpornošću na kidanje 5170 bar i granicom tečenja 4140 bar.

Proračun cevi izrađen je u skladu sa zahtevima OAO „Gazprom“ (STO Gazprom 2-2.1-249-2008).

Prihvaćeni koeficijent iskorišćenja propusne sposobnosti gasovoda je 0,9:

procenjeni koeficijent sigurnosti gasovoda – 0,94;

koeficijent proračunske obezbeđenosti – 0,98;

koeficijent ekstremnih temperatura – 0,98.

Hidraulički proračuni deonica magistralnog gasovoda izrađeni su prema reljefu duž koridora i projektovanom kapacitetu kompresorskih stanica.

Merodavni režim koji određuje tehnička rešenja za planirani kapacitet gasovoda je letnji režim, koji se karakteriše sniženjem snage postrojenja i povećanjem temperature transportovanog gasa.

Čelične cevi su sa unutrašnjim glatkim slojem. Spoljni deo cevi je sa fabričkom spoljašnjom troslojnom antikorozivnom polietilenskom zaštitom debljine najmanje 2,5 mm za gasovode 300- 500 mm.

Sastavni deo magistralnog gasovoda su blok stanice, koje se postavljaju na međusobnom rastojanju od maksimalno 30,0 km.

2) Pravila za postavljanje gasovoda

Gasovod se po pravilu postavlja podzemno, tako da u zavisnosti od klase lokacije gasovoda i vrste terena gornja ivica cevi bude na dubini do 1m. Kod ukrštanja i približavanja sa drugom infrastrukturom, način postavljanja i posebne mere tehničkog obezbeđenja utvrđuju se u skladu sa izdatim uslovima za potrebe izrade ovog plana, odnosno uslova i saglasnosti koje se pribavljaju u fazi izrade tehničke dokumentacije.

Izvođenje radova je planski ograničeno na pojas uže zaštite (50 m obostrano od ose koridora gasovoda).

Za potrebe izvođenja radova na iskopu rova, montaže i polaganja gasovoda, potrebno je obezbediti radni koridor širine oko 22,5 m. Konačna širina i položaj radnog koridora utvrđuje se projektom gradilišta, a u skladu sa izabranom tehnologijom izvođenja radova i posebno lokacionim uslovima. Projektom gradilišta treba posebno obraditi lokacije za privremeno deponovanje opreme, građevinskog materijala, servis mašina i boravak radnika. Izvođenje radova predvideti sukcesivno po deonicama, kako bi se minimizovalo ometanje lokalnih aktivnosti.

U delu trase sa obraslim šumskim zemljištem, prosecanje šume treba maksimalno redukovati na obim koji je nepohodan za izvođenje radova.

Po završetku radova potrebno je sprovesti radove na rekultivaciji obradivog i revitalizaciji ostalog zemljišta. U brdskom delu trase, biološkim i tehničkim radovima obavezno sprečiti pojavu erozije i nestabilnosti terena.

Pre zatrpavanja rova potrebno je izvršiti geodetsko snimanje položaja gasovoda i ispitivanje kvaliteta izvedenih radova.

Ispitivanje gasovoda na čvrstoću i hermetičnost predviđa se hidraulički. Veličina ispitnog pritiska na čvrstoću iznosi 1,1 Rrad, a na hermetičnost 1,0 Rrad. Preporučuje se izvođenje ispitivanja u skladu sa metodom, koja se primenjuje u OAO „Gazprom” (STO Gazprom 2-3.5-354-2009). Za kontrolu kvaliteta spojnih varova gasovoda preporučuje se primena metoda prema zahtevima OAO „Gazprom” (STO Gazprom 2-2.4-083-2006).

Pravila izgradnje građevinskih objekata na linijskom delu gasovoda

Izgradnju građevinskih objekata na linijskom delu gasovoda izvesti u skladu sa Pravilnikom o uslovima za nesmetan i bezbedan transport prirodnog gasa gasovodima pritiska većeg od 16 bar („Službeni glasnik RS”, broj 37/13).

Vrsta i namena objekata

a) Merna stanica

Merna stanica (MS) je gasni objekat odnosno postrojenje gde se meri protok prirodnog gasa na istom radnom pritisku na primopredajnom mestu. Merna stanica je planirana na kraju deonice odvojka za Hrvatsku. U kompleksu stanice se, pored mernih linija, postavlja i prijemno i otpremno čistačko mesto sa blok stanicom. Planirani objekti su ograđeni i povezani sistemom veza i optičkim kablom sa komandnim centrima. Pored tehnološkog dela, stanice imaju objekat kontrolne sobe, TS i kotlarnicu za zagrevanje gasa. Oprema i instalacije u mernoj stanici moraju biti savremene konstrukcije, visokog stepena pouzdanosti i prema važećim međunarodnim standardima iz ove oblasti. Blok boksovi za uređaje i upravljački pult isporučuju se modularno, zajedno sa sistemima protivpožarne zaštite – instalacijom automatske požarne signalizacije, sistemom za kontrolu prisustva gasa u vazduhu, sistemom za obaveštavanje o požaru (o prisutnosti gasa u vazduhu) i upravljanja evakuacije. Snabdevanje električnom energijom MS predviđena je kablovima 20 kV od regionalnih elektrodistributivnih preduzeća, izgradnjom trafostanica TS 10(20)/0,4 kV za elektromotorni pogon i tehnički blok. Potrebna snaga po lokaciji je oko 30-35 kW. Merne stanice moraju biti ograđene kako bi se sprečio pristup neovlašćenim licima. Ograda merne stanice mora da obuhvati zone opasnosti i mora biti minimalne visine 2 m. Objekti i instalacije u mernim stanicama, pored tehničko tehnoloških zahteva, moraju da ispune i planski određena Opšta pravila urbanističke regulacije građevinskih parcela objekata gasovoda (data u poglavlju 5.2.2.4. ovog prostornog plana).

b) Blok stanica

Blok stanica (BS) je objekat gde se predviđa zatvaranje protoka gasa u slučaju havarije. Blok stanice se predviđaju duž trase gasovoda na svakih 30 km i imaju podzemne slavine sa elektro-hidrauličkim pogonom na radnom pritisku 100 bar. Blok stanica mora biti zaštićena od pristupa neovlašćenih lica ogradom visine minimalno 2 m. Objekti i instalacije u blok stanicama, pored tehničko tehnoloških zahteva, moraju da ispune i planski određena Opšta pravila urbanističke regulacije građevinskih parcela objekata gasovoda (data u poglavlju 5.2.2.4. ovog prostornog plana).

v) Uređaji katodne zaštite

Kao aktivna zaštita od korozije gasovoda i podzemnih instalacija u okviru mernih i blok stanica, koristiće se sistem katodne zaštite sa nametnutom strujom. Uređaji katodne zaštite vrše funkciju regulisanja i kontrole parametara katodne zaštite i obezbeđenja zone zaštite tokom celog projektovanog perioda eksploatacije.

g) Anodna ležišta

Sastavni deo sistema katodne zaštite su i anodna ležišta koja su na orjentacionoj stacionaži blok stanica, na 100 m udaljenosti od projektovanog gasovoda. Potrebna površina za izvođenje anodnog ležišta je 50 x 30 m. Predviđena su anodna ležišta sa ferosicilijumskim anodama čiji se broj određuje na osnovu specifične otpornosti tla dobijene istražnim radovima. Anodna ležišta će se sa stanicom katodne zaštite povezati preko kontrolno-mernih stubića, kablovima tipa RR00 položenim podzemno, na dubini 0,8 m. Anodni kablovi će se voditi od anodnih ležišta do objekta blok stanica najkraćim putem duž pristupnih puteva do objekata i granicama parcela.

d) Otpremna čistačka stanica

Otpremna čistačka stanica se ugrađuje radi unutrašnjeg čišćenja i ispitivanja stanja gasovoda. Čistačke cevi i zatvarači moraju biti građeni za maksimalni radni pritisak gasovoda, i moraju biti ispitane na čvrstoću i nepropusnost. Čistačke stanice moraju biti zaštićene od pristupa neovlašćenih lica ogradom visine minimalno 2 m. Kod izvođenja, objekti i instalacije u prijemnim i otpremnim čistačkim stanicama, pored tehničko tehnoloških zahteva, moraju da ispune i planski određena Opšta pravila urbanističke regulacije građevinskih parcela objekata gasovoda (data u poglavlju 5.2.2.4. ovog prostornog plana). Objekti su ograđeni i povezani sistemom veza i optičkim kablom sa komandnim centrima.

Zaštita susednih objekata

Minimalna rastojanja objekata koji su sastavni delovi gasovoda data su u skladu sa Pravilnikom o uslovima za nesmetan i bezbedan transport prirodnog gasa gasovodima pritiska većeg od 16 bar („Službeni glasnik RS”, broj 37/13) i data su u Tabeli 6.6.

Za zidane ili montažne objekte, rastojanje se meri od zida objekta. Za nadzemne objekte na otvorenom prostoru, rastojanje se meri od potencijalnog mesta isticanja gasa. Rastojanje objekata od železničkih pruga meri se od spoljne ivice pružnog pojasa, a rastojanje od javnih puteva meri se od spoljne ivice zemljišnog pojasa.

Pravila za izgradnju elektroenergetske infrastrukture

Trafostanice 20/0,4 kV:

Distributivne trafostanice za 20/0,4 kV naponski prenos graditi kao montažno-betonske, zidane ili stubne, u skladu sa važećim zakonskim propisima i tehničkim uslovima nadležnog ED preduzeća;

Montažno-betonske trafostanice će se graditi kao slobodnostojeći objekti,

Za stubne transformatorske stanice predvideti prostor pravougaonog oblika minimalnih dimenzija 5,0m h 3,0m, za postavljanje stuba za trafostanicu;

Stubne trafostanice, kao krajnje se mogu graditi u sklopu nadzemne i podzemne mreže sa minimalnim rastojanjem 3,0m do susednog objekta, odnosno za objekte u sastavu gasovoda rastojanje mora biti u skladu sa Pravilnikom o uslovima za nesmetan i bezbedan transport prirodnog gasa gasovodima pritiska većeg od 16 bar („Službeni glasnik RS”, broj 37/13);

Napajanje trafostanica izvesti po potrebi dvostrano, kablovski sa mesta priključenja po uslovima nadležne elektrodistribucije.

Nadzemna srednjenaponska i niskonaponska elektroenergetska mreža:

provodnike elektroenergetskog voda postavljati na gvozdene, odnosno betonske stubove;

paralelno vođenje i ukrštanje elektroenergetske infrastrukture sa saobraćajnom, vodoprivrednom, energetskom i elektronskom komunikacionom infrastrukturom mora biti u skladu sa uslovima nadležnih preduzeća za infrastrukturu;

minimalna udaljenost električnog stuba od zemljišnog pojasa puta pri ukrštanju, treba da bude od 5-20 m u zavisnosti od kategorizacije puta, odnosno po uslovima nadležnog preduzeća za puteve;

minimalna visina najnižih provodnika treba da bude oko 7,0m, pri ukrštanju sa putevima, odnosno po uslovima nadležnog preduzeća za puteve;

stubove nadzemne mreže na plavnom terenu, na šumskom zemljištu za potrebe sadržaja u prirodnom dobru, postavljati pored puteva (nekategorisanog, šumskog) na mininimalnom rastojanju od 0,5-1,0 m.

elektroenergetsku mrežu graditi u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV („Službeni list SFRJ” broj 65/88 i „Službeni list SRJ”, broj 18/92), poštujući Pravilnik o uslovima za nesmetan i bezbedan transport prirodnog gasa gasovodima pritiska većeg od 16 bar („Službeni glasnik RS”, broj 37/13).

Elektroenergetsku srednjenaponsku i niskonaponsku podzemnu mrežu graditi po sledećim uslovima:

elektroenergetsku srednjenaponsku (20 kV) mrežu za potrebe planiranih sadržaja graditi u koridorima saobraćajnica, nekategorisanih puteva, šumskim putevima i stazama, van zona I stepena zaštite zaštićenog dobra, na poljoprivrednom zemljištu, na osnovu uslova iz ovog plana;

elektroenergetsku mrežu graditi podzemno ili nadzemno u skladu sa tehničkim rešenjem po uslovima nadležne elektrodistribucije;

dubina polaganja kablova treba da bude najmanje 0,8 m;

kablove polagati pored saobraćajnica min. 1,0 m od kolovoza, odnosno po uslovima nadležnog preduzeća za puteve;

u koridorima državnih puteva kablovi koji se grade paraleleno sa državnim putem, moraju biti postavnjeni minimalno 3,00 m od krajnje tačke poprečnog profila puta;

minimalna dubina postavljanja kablova i zaštitnih cevi (pri ukrštanju sa državnim putem) iznosi 1,50 m mereno od najniže gornje kote kolovoza do gornje kote zaštitne cevi.

Pravila za rekonstrukciju i izmeštanje nadzemne elektroenergetske mreže:

rekonstrukcija nadzemnih vodova svih naponskih nivoa vršiće se na osnovu ovog plana i uslovima nadležnog preduzeća, a podrazumeva zamenu stubova, provodnika ili uređaja i opreme za uzemljenje i zaštitu i dr, transformaciju napona, poštujući postojeću trasu voda i lokaciju trafostanica 20/0,4 kV.

Investitor je dužan da izradi projekte izmeštanja i zaštite postojećih elektroenergetskih objekata (EEO) tako da se predvidi da se izmeštanje i zaštita postojećih EEO izvede pre radova na izgradnji gasovoda. Projektom je potrebno predvideti zaštitu svih EEO u zoni radova.

Priključenje objekata u funkciji gasovodnog sistema na elektroenergetsku mrežu

Priključenje objekata u funkciji gasovodnog sistema na elektroenergetsku mrežu izvesti u skladu sa uslovima nadležnih elektrodistributivnih preduzeća. Napojni vodovi mogu se graditi podzemno ili nadzemno, u zavisnosti od mogućnosti realizacije predloženog tipa voda u uslovima nadležnih elektrodistributivnih preduzeća.

Tabela 6.19. Priključni vodovi i trafostanice za napajanje električnom energijom nadzemnih objekata gasovoda na osnovnom koridoru.

Priključni vod Trafostanica R.br. Nazivobjekta Priključni vod(tip, napon, orjentaciona dužina) Napon Mesto priključenja Naziv Snaga BS2-P makadam(priključak na javni put je sa asfaltnim zastorom širine min. 5m i dužine 20m) 4,5 70 DP II reda br.107 Parage 23+280 MS5-P makadam(priključak na javni put je sa asfaltnim zastorom širine min. 5m i dužine 10m) 4,5 775 naseljska saobraćajnica Bačko Novo Selo 49+630

Granica regulacije je određena grafički (na Referalnoj karti 4) i elementima za geodetsko obeležavanje karakterističnih tačaka regulacione linije.

Opšta pravila usaglašavanja sa drugim objektima i instalacijama data su u poglavlju 5.2.3.6.

Pravila ukrštanja i paralelnog vođenja gasovoda u odnosu na transportnu infrastrukturu data su u delu 5.3.2.1.

Koridor gasovoda se ukršta sa postojećim i planiranim deonicama javnih puteva i železničkim prugama, kao i vodnim putem rekom Dunav. Spisak postojeće i planirane transportne infrastrukture sa približnom stacionažom na kojima će doći do ukrštanja sa gasovodom dati su u Tabeli 6.22. Takođe u Tabeli 6.21. su dati putevi iz kategorije državne putne mreže i stacionažama ukrštaja istih sa granicama obuhvata Odvojka za Republiku Hrvatsku.

Tabela 6.21. Stacionaže državnih puteva na ukrštajima sa granicama obuhvata Odvojka za Republiku Hrvatsku

Rednibroj Nazivputa Stacionažagasovoda (km) KO Stacionaža DP~(km) 10 DP II reda br. 105 12+100 Bačka Palanka 109+347 109+747 11 DP II reda br.107 23+275 Bačka Palanka 35+450 35+850 12 DP I reda br.12 34+287 Bačka Palanka 83+460 83+860

U slučaju da gasovod prolazi blizu drugih objekata ili je paralelan s tim objektima, odstojanje ne sme biti manje od vrednosti iz Tabele 6.8.

Spisak dalekovoda postojeće i planirane prenosne visokonaponske i distributivne mreže sa kojima se odvojak gasovoda ka Republici Hrvatskoj ukršta, dati su u Tabeli 6.22.

Pravila ukrštanja gasovoda sa elektroenergetskim distributivnim nadzemnim i kablovskim vodovima, data su u delu 6.1.8.

Pravila ukrštanja sa vodoprivrednom infrastrukturom data su u poglavlju 5.3.4.

U obuhvatu Izmena i dopuna Prostornog plana planirani gasovod će se ukrštati sa postojećim i planiranim podzemnim elektronskim komunikacionim kablovima, koji su dati u Tabeli 6.22.

Tabela 6.22. Spisak tačaka ukrštanja koridora gasovoda sa administrativnim granicama, vodnim objektima i drugim infrastrukturnim sistemima,odvojak za Republiku Hrvatsku

R.b. Oznaka ukrštanja Objekat KO Grad/Opština Stanje Opis ukrštaja Približna stacionaža,km UP1 Nekategorisani put Bačko Dobro Polje Vrbas postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 0+083 UP2 Nekategorisani put Bačko Dobro Polje Vrbas postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 0+509 UR1 Kanal Bačko Dobro Polje Vrbas postojeće Ukrštanje sa rekom 0+517 UP3 Nekategorisani put Bačko Dobro Polje Vrbas postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 1+258 UO1 Optički kabl Bačko Dobro Polje Vrbas planirano Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl 1+265 UPR1 Magistralna pruga (E-85) Bačko Dobro Polje Vrbas postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – pruga 1+273 UR2 Kanal Bačko Dobro Polje Vrbas postojeće Ukrštanje sa rekom 1+284 UP4 Nekategorisani put Bačko Dobro Polje Vrbas postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 1+294 UP5 Nekategorisani put Bačko Dobro Polje Vrbas postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 1+536 UP6 Nekategorisani put Bačko Dobro Polje Vrbas postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 2+125 UK1 Granica KO Bačko Dobro Polje – Kucura Vrbas postojeće Ukrštanje sa granicom katastarske opštine 2+940 UP7 Nekategorisani put Kucura Vrbas postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 2+294 UP8 Nekategorisani put Kucura Vrbas postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 2+649 UE1 Dalekovod 20 kV Kucura Vrbas postojeće Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod 5+850 UK2 Granica KO Kucura- Ravno Selo Vrbas postojeće Ukrštanje sa granicom katastarske opštine 7+822 UP9 Nekategorisani put Ravno Selo Vrbas postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 7+836 UP10 Nekategorisani put Ravno Selo Vrbas postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 8+020 UK3 Granica KO Ravno Selo- Savino Selo Vrbas postojeće Ukrštanje sa granicom katastarske opštine 8+023 UP11 Nekategorisani put Savino Selo Vrbas postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 8+572 UP12 Nekategorisani put Savino Selo Vrbas postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 8+639 UP13 Nekategorisani put Savino Selo Vrbas postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 9+111 UR3 Kanal Savino Selo Vrbas postojeće Ukrštanje sa rekom 9+134 UP14 Nekategorisani put Savino Selo Vrbas postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 9+316 UK4 Granica KO Savino Selo Vrbas- Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa granicom katastarske opštine 9+320 UP15 Nekategorisani put Despotovo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 9+736 UP16 Nekategorisani put Despotovo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 10+356 UP17 Nekategorisani put Despotovo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 10+980 UO2 Optički kabl Despotovo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl 11+047 UR4 OKM HS DTDNovi Sad – Savino Selo Despotovo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa rekom 11+137 UR5 Kanal Despotovo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa rekom 11+273 UP18 Nekategorisani put Despotovo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 11+322 UR6 Kanal Despotovo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa rekom 11+884 UO3 Optički kabl Despotovo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl 12+102 UP19 DP II reda br. 105 Despotovo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 12+112 UE2 Dalekovod 20 kV Despotovo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod 12+357 UP20 Nekategorisani put Despotovo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 14+092 UR7 Kanal Despotovo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa rekom 14+235 UR8 Kanal Despotovo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa rekom 14+836 UO4 Optički kabl Despotovo Bačka Palanka planirano Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl 14+845 UP21 Opštinski put4 Despotovo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 14+857 UE3 Dalekovod 20 kV Despotovo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod 14+868 UK5 Granica KO Despotovo- Pivnice Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa granicom katastarske opštine 15+994 UP22 Nekategorisani put Pivnice Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 15+995 UP23 Nekategorisani put Pivnice Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 16+606 UP24 Nekategorisani put Pivnice Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 16+807 UP25 Nekategorisani put Pivnice Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 17+464 UP26 Nekategorisani put Pivnice Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 17+667 UP27 Nekategorisani put Pivnice Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 18+197 UP28 Nekategorisani put Pivnice Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 18+574 UR9 Kanal Pivnice Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa rekom 19+262 UP29 Nekategorisani put Pivnice Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 19+276 UP30 Nekategorisani put Pivnice Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 19+866 UK6 Granica KO Pivnice- Silbaš Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa granicom katastarske opštine 19+877 UR10 Kanal Silbaš Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa rekom 19+883 UP31 Nekategorisani put Silbaš Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 19+898 UP32 Nekategorisani put Silbaš Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 20+086 UK7 Granica KO Silbaš- Parage Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa granicom katastarske opštine 20+102 UP33 Nekategorisani put Parage Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 20+355 UP34 Nekategorisani put Parage Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 20+661 UP35 Nekategorisani put Parage Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 20+962 UE4 Dalekovod 400 kV Parage Bačka Palanka planirano Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod 22+832 UE5 Dalekovod 20 kV Parage Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod 23+218 UP36 Nekategorisani put Parage Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 23+256 UO5 Optički kabl Parage Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl 23+262 UP37 DP II reda br. 107 Parage Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 23+271 UO6 Optički kabl Parage Bačka Palanka planirano Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl 23+281 UP38 Nekategorisani put Parage Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 23+289 UP39 Nekategorisani put Parage Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 23+663 UP40 Nekategorisani put Parage Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 24+100 UP41 Nekategorisani put Parage Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 24+418 UP42 Nekategorisani put Parage Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 24+512 UP43 Nekategorisani put Parage Bačka Palanka planirano Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 24+703 UP44 Nekategorisani put Parage Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 24+749 UE6 Dalekovod 20 kV Parage Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod 24+790 UP45 Nekategorisani put Parage Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 25+183 UP46 Nekategorisani put Parage Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 25+403 UPR2 Regionalna pruga Parage Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – pruga 25+413 UP47 Nekategorisani put Parage Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 25+426 UK8 Granica KO Parage- Gajdobra Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa granicom katastarske opštine 25+483 UP48 Nekategorisani put Gajdobra Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 25+486 UR11 Kanal Gajdobra Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa rekom 25+494 UP49 Nekategorisani put Gajdobra Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 25+503 UP50 Nekategorisani put Gajdobra Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 25+967 UP51 Nekategorisani put Gajdobra Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 26+496 UP52 Nekategorisani put Gajdobra Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 26+553 UP53 Nekategorisani put Gajdobra Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 27+446 UP54 Nekategorisani put Gajdobra Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 27+474 UP55 Nekategorisani put Gajdobra Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 27+943 UK9 Granica KO Gajdobra- Tovariševo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa granicom katastarske opštine 27+953 UR12 Kanal Tovariševo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa rekom 28+340 UP56 Nekategorisani put Tovariševo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 28+346 UR13 Kanal Tovariševo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa rekom 28+351 UP57 Nekategorisani put Tovariševo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 28+792 UP58 Nekategorisani put Tovariševo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 28+999 UP59 Nekategorisani put Tovariševo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 29+238 UE7 Dalekovod 110 kV Tovariševo Bačka Palanka planirano Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod 29+544 UP60 Nekategorisani put Tovariševo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 29+688 UR14 Kanal Tovariševo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa rekom 30+145 UP61 Nekategorisani put Tovariševo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 30+591 UE8 Dalekovod 20 kV Tovariševo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod 30+953 UR15 Kanal Tovariševo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa rekom 30+984 UR16 Kanal Tovariševo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa rekom 31+376 UP62 Nekategorisani put Tovariševo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 31+440 UP63 Nekategorisani put Tovariševo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 31+587 UR17 OKM HS DTD Karavukovo – Bački Petrovac Tovariševo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa rekom 31+675 UP64 Nekategorisani put Tovariševo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 31+756 UO7 Optički kabl Tovariševo Bačka Palanka planirano Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl 31+797 UP65 Nekategorisani put Tovariševo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 31+819 UP66 DP I reda Tovariševo Bačka Palanka planirano Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 31+829 UP67 Nekategorisani put Tovariševo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 31+959 UP68 Nekategorisani put Tovariševo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 32+450 UP69 Nekategorisani put Tovariševo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 32+959 UP70 Nekategorisani put Tovariševo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 33+037 UG1 Gasovod visokog pritiska Tovariševo Bačka Palanka planirano Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – gasovod 33+247 UP71 Nekategorisani put Tovariševo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 33+898 UP72 DP I reda br. 12 Tovariševo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 34+287 UO8 Optički kabl Tovariševo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl 34+249 UO9 Optički kabl Tovariševo Bačka Palanka planirano Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl 34+300 UPR3 Regionalna pruga Tovariševo Bačka Palanka planirana Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – pruga 34+306 UP73 Nekategorisani put Tovariševo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 34+312 UP74 Nekategorisani put Tovariševo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 34+872 UP75 Nekategorisani put Tovariševo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 35+149 UP76 Nekategorisani put Tovariševo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 35+409 UP77 Nekategorisani put Tovariševo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 35+867 UP79 Nekategorisani put Tovariševo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 35+981 UP80 Nekategorisani put Tovariševo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 36+107 UP81 Nekategorisani put Tovariševo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 36+425 UP82 Nekategorisani put Tovariševo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 36+618 UK10 Granica KO Tovariševo-Mladenovo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa granicom katastarske opštine 36+714 UP83 Nekategorisani put Mladenovo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 36+717 UP84 Nekategorisani put Mladenovo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 37+123 UP85 Nekategorisani put Mladenovo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 37+532 UP86 Nekategorisani put Mladenovo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 38+036 UP87 Nekategorisani put Mladenovo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 38+447 UP88 Nekategorisani put Mladenovo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 38+857 UP89 Nekategorisani put Mladenovo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 39+268 UP90 Nekategorisani put Mladenovo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 39+709 UP91 Nekategorisani put Mladenovo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 40+153 UP92 Nekategorisani put Mladenovo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 40+596 UP93 Nekategorisani put Mladenovo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 40+571 UE9 Dalekovod 20 kV Mladenovo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod 40+938 UP94 Nekategorisani put Mladenovo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 41+188 UR18 Kanal Mladenovo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa rekom 41+323 UR19 Kanal Mladenovo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa rekom 41+339 UP95 Nekategorisani put Mladenovo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 41+686 UR20 Kanal Mladenovo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa rekom 41+694 UP96 Nekategorisani put Mladenovo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 41+717 UP97 Nekategorisani put Mladenovo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 41+965 UP98 Nekategorisani put Mladenovo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 42+370 UP99 Nekategorisani put Mladenovo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 42+775 UP100 Nekategorisani put Mladenovo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 43+180 UR21 Kanal Mladenovo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa rekom 43+655 UP101 Nekategorisani put Mladenovo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 43+658 UP102 Nekategorisani put Mladenovo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 44+248 UP103 Nekategorisani put Mladenovo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 45+048 UR22 Kanal Mladenovo Bačka Palanka postojeće Ukrštanje sa rekom 45+064 UK11 Granica KO Mladenovo- Bačko Novo Selo Bačka Palanka- Bač postojeće Ukrštanje sa granicom katastarske opštine 45+091 UP104 Nekategorisani put Bačko Novo Selo Bač postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 45+679 UP105 Nekategorisani put Bačko Novo Selo Bač postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 47+283 UN1 Naftovod Transnafta Bačko Novo Selo Bač postojeće Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – naftovod 48+674 UO10 Optički kabl Bačko Novo Selo Bač planirano Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl 48+683 UP106 Nekategorisani put Bačko Novo Selo Bač postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 48+864 UP107 Nekategorisani put Bačko Novo Selo Bač postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 48+921 UR23 Kanal Bačko Novo Selo Bač postojeće Ukrštanje sa rekom 48+971 UP108 Nekategorisani put Bačko Novo Selo Bač postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 49+015 UR24 Kanal Bačko Novo Selo Bač postojeće Ukrštanje sa rekom 49+150 UR25 Kanal Bačko Novo Selo Bač postojeće Ukrštanje sa rekom 49+220 UR26 Kanal Bačko Novo Selo Bač postojeće Ukrštanje sa rekom 49+311 UP109 Nekategorisani put Bačko Novo Selo Bač postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 49+344 UP110 Nekategorisani put Bačko Novo Selo Bač postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 49+629 UR27 Kanal Bačko Novo Selo Bač postojeće Ukrštanje sa rekom 49+798 UP111 Nekategorisani put Bačko Novo Selo Bač postojeće Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put 49+883

(11)

U Uredbi o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene transnacionalnog gasovoda „Južni tok” („Službeni glasnik RS”, broj 119/12), poglavlje „6. IMPLEMENTACIJA” se u celosti menja i glasi:

„7. IMPLEMENTACIJA

7.1. Institucionalni okvir i učesnici u implementaciji

Institucionalni okvir implementacije ovog prostornog plana, u užem smislu, predstavljaju institucije koje će direktno i neposredno implementirati politiku i koncepciju izgradnje i razvoja objekata i sistema posebne namene, odnosno sistema transnacionalnog gasovoda Južni tok. U tom smislu, institucionalni okvir implementacije ovog prostornog plana čine:

„South Stream” d.o.o. iz Novog Sada (odnosno posredno JP „Srbijagas” i „Gazprom”) kroz investiranje daljih aktivnosti na projektovanju, izgradnji i korišćenju sistema transnacionalnog gasovoda, odnosno kao nosilac aktivnosti posebne namene transnacionalnog gasovoda kroz Srbiju i njegovih odvojaka za Republiku Srpsku i Republiku Hrvatsku;

Ministarstva nadležna za poslove prostornog planiranja i urbanizma i Republička agencija za prostorno planiranje, kroz kontrolu daljih aktivnosti na izradi planske i tehničke dokumentacije, upravnog postupka izdavanja potrebnih dozvola i odobrenja, inspekcijski nadzor, kao i ocenjivanje potrebe i opravdanosti izmene i dopune pojedinih rešenja ovog prostornog plana;

Ministarstvo nadležno za poslove energetike i JP „Srbijagas”, kroz dalju razradu politika koje se odnose na distribuciju i potrošnju gasa, kao i kroz koordinaciju sa „South Stream” d.o.o. kao nosiocima investicija za realizaciju transnacionalnog gasovoda kroz Srbiju i njegovih odvojaka za Republiku Srpsku i Republiku Hrvatsku sa pristupnom infrastrukturom; i Ministarstvo nadležno za poslove energetike i JP „Srbijagas”, kao nosiocima investicija za realizaciju priključka nacionalne mreže na transnacionalni gasovod;

Jedinice lokalne samouprave čiji delovi teritorije se nalaze u obuhvatu ovog prostornog plana, kroz kontrolu daljih aktivnosti na izradi planske i tehničke dokumentacije na lokalnom nivou, kontrolu upravnog postupka izdavanja potrebnih dozvola i odobrenja, inspekcijski nadzor, delimično investiranje u izgradnju pojedinih infrastrukturnih objekata i sistema koji su u neposrednoj vezi sa sistemom gasovoda, kao i objekata u obuhvatu plana koje je moguće graditi u prostornom obuhvatu u skladu sa pravilima ovog prostornog plana, i dr.

Institucionalni okvir implementacije, u širem smislu, čine sve institucije i organi koji će posredno učestvovati u implementaciji planskih rešenja, i to: 1) u oblasti zaštite i korišćenja prirodnih sistema i resursa – ministarstva i pokrajinski sekretarijati nadležni za poslove poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede i rudarstva; JP „Srbijašume” i JP „Vojvodinašume”; JVP „Srbijavode” i JVP „Vode Vojvodine” i dr; 2) u oblasti razvoja privrede – ministarstva i pokrajinski sekretarijati nadležni za poslove poljoprivrede, industrije i privrede i dr.; nevladine organizacije i lokalna udruženja privrednika i preduzetnika; i druga pravna lica i dr.; 3) u oblasti razvoja saobraćaja i infrastrukturnih sistema – ministarstva i pokrajinski sekretarijati nadležni za poslove saobraćaja, infrastrukture, telekomunikacija i dr.; JP „Putevi Srbije”; JP „Elektroprivreda Srbije”; JP „Elektromreža”; javna preduzeća na lokalnom nivou; i dr.; 4) u oblasti zaštite životne sredine, prirodnih i nepokretnih kulturnih dobara – ministarstva i pokrajinski sekretarijati nadležni za poslove životne sredine, kulture i dr.; Zavod za zaštitu prirode Srbije i Pokrajinski zavod za zaštitu prirode; Republički zavod za zaštitu spomenika kulture i drugi nadležni zavodi za zaštitu spomenika kulture; i dr.

7.2. Sprovođenje plana

U skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, Prostorni plan područja posebne namene transnacionalnog gasovoda Južni tok se sprovodi na dva osnovna načina, i to:

1) direktno (neposredno), izdavanjem informacije o lokaciji i lokacijske dozvole za objekte i sisteme posebne namene u pojasevima zaštite transnacionalnog gasovoda kroz Srbiju i njegovih odvojaka za Republiku Srpsku i Republiku Hrvatsku sa pristupnom infrastrukturom; i

2) indirektno, sprovođenjem:

posebnih prostornih planova područja posebne namene za realizaciju priključka odvojka za Nacionalnu gasnu mrežu, odnosno za njihovu celu trasu;

prostornih planova jedinica lokalne samouprave u pojasu kontrolisane izgradnje transnacionalnog gasovoda i njegovih odvojaka i ostalom području ovog prostornog plana u koridoru pristupnih puteva;

po potrebi, posebnim urbanističkim planovima za eventualnu nedostajuću pristupnu infrastrukturu (putnu i elektroenergetsku) na transnacionalni gasovod sa odvojcima, van planskog obuhvata ovog prostornog plana.

7.2.1. Direktno sprovođenje Izmena i dopuna Prostornog plana

Zona direktne primene obuhvata sve pojaseve zaštite gasovoda – neposredni, uži i širi pojas zaštite i pojase regulacije planiranih puteva, utvrđene Izmenama i dopunama Prostornog plana. Ostale zone direktne primene grafički ostaju utvrđene Uredbom o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene transnacionalnog gasovoda „Južni tok” („Službeni glasnik RS”, broj 119/12) u delovima koridora koji nije bio predmet izmena i dopuna.

U skladu sa članom 57. Zakona o planiranju i izgradnja, Prostorni plan predstavlja planski osnov za izdavanje informacije o lokaciji i lokacijske dozvole u zoni njegove direktne primene, na osnovu detaljne razrade i pravila uređenja i građenja utvrđenim ovim prostornim planom, za izgradnju objekata sistema transnacionalnog gasovoda kroz Srbiju i njegovih odvojaka za Republiku Srpsku i Republiku Hrvatsku sa pristupnom infrastrukturom, i to: za linijski deo gasovoda, za osnovnu trasu i trasu odvojaka; i za objekte gasovoda (kompresorske stanice, merne stanice, prijemna čistačka mesta, otpremna čistačka mesta, blok stanice) za osnovnu trasu i trasu odvojaka (merne stanice, prijemna čistačka mesta, otpremna čistačka mesta, blok stanice), kao i za prateće objekate i puteve u funkciji gasovoda.

Na osnovu navedenog, a u skladu sa opisom obuhvaćenih površina (popisom katastarskih parcela i grafičkim prikazima detaljne razrade) Prostorni plan predstavlja osnov za:

a) proglašavanje javnog interesa za eksproprijaciju zemljišta i drugih nepokretnosti za potrebe izgradnje gasovoda, gasnih objekata i pristupnih puteva; i

b) proglašavanje javnog interesa za privremenu/nepotpunu eksproprijaciju i ustanovljenje prava službenosti za potrebe izgradnje/postavljanja objekata i instalacija u funkciji gasovoda, za koje se u skladu sa zakonom nije predviđeno formiranje posebnih građevinskih parcela ili prenamena obuhvaćenih površina.

U slučaju neslaganja popisa obuhvaćenih katastarskih parcela planirane javne namene i grafičkih priloga detaljne regulacije, merodavna je situacija na Referalnim kartama 2, 3 i 4.

Postupak eksproprijacije će se sprovesti primenom normativno pravnih mera (donošenjem posebnog zakona) i kroz upravno pravni postupak (donošenje odgovarajućih rešenja nadležnih organa). Ovime će se omogućiti odgovarajuće tržišne naknade, odnosno kompenzacije fizičkim i pravnim licima, čije će nepokretnosti biti prenamenjene (trajno, u slučaju potpune, ili privremeno, u slučaju nepotpune eksproprijacije) u skladu sa rešenjima ovog prostornog plana.

U toku sprovođenja ovog prostornog plana trasa gasovoda će se bliže odrediti tehničkom dokumentacijom (idejni i glavni projekt). Ovim prostornim planom je predviđena ova mogućnost uz uslov da se eventualne promene lokalizuju u pojasu uže zaštite i u skladu sa izdatim uslovima nadležnih institucija.

7.2.2. Smernice za sprovođenje Izmena i dopuna Prostornog plana u drugim prostornim i urbanističkim planovima

U pojasu kontrolisane izgradnje utvrđenom ovim prostornim planom, primenjuju se važeći planski dokumenti (ostali prostorni planovi područja posebne namene, prostorni planovi jedinica lokalne samouprave i urbanistički planovi) u delovima koji nisu u suprotnosti sa režimom korišćenja i uređenja tog pojasa.

Nadležni organi jedinica lokalne samouprave čiji su delovi teritorije u obuhvatu ovog prostornog plana, doneće odluku i pokrenuti postupak usaglašavanja donetih planskih dokumenata sa ovim prostornim planom u sklopu redovne procedure izmene i dopune tih planova, ali u roku koji ne može biti duži od četiri godine od dana donošenja ovog planskog dokumenta.

Usaglašavanje važećih i izrada novih planskih dokumenata podrazumeva: 1) da se u planskom dokumentu navedu (prikažu) identične namene i planska rešenja iz ovog prostornog plana za obuhvat površina javne namene u pojasevima zaštite gasovoda; i 2) da se dalje razrade osnovne smernice i pravila ovog prostornog plana definisana za pojas kontrolisane izgradnje.

7.2.3. Sprovođenje Izmena i dopuna Prostornog plana u sektorskim planovima i programima

Sprovođenje i usaglašavanje planskih koncepcija, rešenja i propozicija utvrđenih ovim prostornim planom u sektorskim planovima i programima u skladu sa zakonom, obezbeđuju:

upravljač zaštićenog područja, donošenjem plana upravljanja i godišnjih programa upravljanja zaštićenim područjem;

nadležni zavod za zaštitu spomenika kulture, u saradnji s nadležnim lokalnim samoupravama i privatnim sektorom, utvrđivanjem srednjoročnih i godišnjih programa istraživanja i zaštite nepokretnih kulturnih dobara;

ministarstvo nadležno za vodoprivredu, odnosno Republička direkcija za vode, u saradnji sa JVP „Srbijavode” i JVP „Vode Vojvodine”, usklađivanjem godišnjih programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata u Republici Srbiji, donošenjem programa monitoringa kvaliteta vode i zaštite voda, a u saradnji sa ministarstvom i pokrajinskim sekretarijatom nadležnim za zaštitu životne sredine;

organi lokalne samouprave, donošenjem srednjoročnih i godišnjih programa razvoja vodovodne i kanalizacione infrastrukture, planova i dvogodišnjih programa upravljanja otpadom i odlukama o komunalnom redu;

organi lokalne samouprave, u saradnji sa ministarstvom i pokrajinskim sekretarijatom nadležnim za poljoprivredu i šumarstvo, asocijacijama poljoprivrednih proizvođača i vlasnicima zemljišta, donošenjem programa uređenja poljoprivrednog zemljišta;

JP „Srbijašume”, revizijom opštih osnova gazdovanja šumama za šumska područja i posebnih osnova gazdovanja šumama za gazdinske jedinice obuhvaćene ovim prostornim planom, a u saradnji sa vlasnicima zemljišta, izradom programa gazdovanja šumama i pošumljavanja zemljišta u privatnom vlasništvu;

lovački savezi i korisnici lovnog područja, revizijom, odnosno donošenjem lovnih osnova za gazdovanje lovnim područjem i lovištima i godišnjih planova gazdovanja lovištima u obuhvatu ovog prostornog plana;

JP „Putevi Srbije”, u saradnji sa „South Stream” d.o.o. i nadležnim lokalnim samoupravama, usklađivanjem srednjoročnih i godišnjih programa izgradnje, rehabilitacije i održavanja državnih puteva;

nadležne lokalne samouprave, odnosno opštinska javna preduzeća nadležna za izgradnju i održavanje infrastrukturnih sistema, usklađivanjem srednjoročnih i godišnjih programa razvoja;

nadležne lokalne samouprave u saradnji s ministarstvom i pokrajinskim sekretarijatom nadležnim za zaštitu životne sredine, realizacijom akcionih programa zaštite životne sredine, preko lokalnih ekoloških akcionih planova (LEAP).

preduzeća nadležna za distributivnu elektroenergetsku mrežu u saradnji sa „South Stream” d.o.o. usklađivanjem programa razvoja mreže i obezbeđenjem kapaciteta za planirane objekte gasovoda.

7.3. Prioritetna planska rešenja i mere i

instrumenti implementacije

Izgradnja transnacionalnog gasovoda „Južni tok” predstavlja prioritet u razvoju energetskog sektora Republike Srbije i „South Stream” d.o.o. kao nosioca aktivnosti i investicija. U vremenskom horizontu Prostornog plana predviđena je fazna realizacija i puštanje u rad celokupnog planiranog sistema gasovoda.

Trasa transnacionalnog gasovoda podeljena je u šest deonica koje ujedno predstavljaju i faze realizacije izgradnje transnacionalnog gasovoda. Za kompresorske stanice KS – 1 i KS – 2 takođe se planira fazna izgradnja što predstavlja još dve faze u realizaciji izgradnje transnacionalnog gasovoda.

Dinamika fazne realizacije izgradnje gasovoda će se zavisiti od prioriteta koje definiše investitor.

U prvoj fazi implementacije ovog prostornog plana do kraja 2015. godine prioriteti u realizaciji sistema gasovoda su: rešavanje imovinskih odnosa u postupku eksproprijacije nepokretnosti na celokupnoj deonici transnacionalnog gasovoda sa odvojcima; kao i izgradnja pojedinih deonica gasovoda kroz Srbiju sa pratećim objektima i pristupnim putevima.

Osnovne plansko-programske mere i instrumenti implementacije ovog prostornog plana su izrada elaborata o eksproprijaciji za površine javne namene, uspostavljanje prava službenosti i izrada tehničke dokumentacije (idejnih i glavnih projekata) za celokupnu trasu gasovoda. Definisanje posebnih normativno-pravnih, finansijskih ili organizacionih mera i instrumenata implementacije biće sprovedeno kroz izradu i reviziju tehničke dokumentacije za sistem gasovoda.

(12)

Referalna karta broj 1 Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene transnacionalnog gasovoda „Južni tok” („Službeni glasnik RS”, broj 119/12), zamenjuju u celosti novom Referalnom kartom 1. Posebna namena prostora, u razmeri 1:200000.

Referalna karta broj 2. Karta detaljne razrade sa elementima sprovođenja ovog prostornog plana područja posebne namene transnacionalnog gasovoda „Južni tok” („Službeni glasnik RS”, broj 119/12), zamenjuje se delimično u sledećim listovima: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 6.2, 7.5, 8.3, 8.5, 9.1, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 11.1, 11.2, 12.1, 12.2, 13.2, 13.3, 13.4, 14.1, 14.2, 14.3, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 16.1, 16.2, 16.4, 16.5, 16.6, 17.2, 17.3, 17.6. i 17.6.1. Referalne karte 2. Karta detaljne razrade sa elementima sprovođenja (u razmeri 1:5000).

Grafički deo Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene transnacionalnog gasovoda „Južni tok” („Službeni glasnik RS”, broj 119/12), dopunjuje se Referalnom kartom 3. Karta detaljne razrade sa elementima sprovođenja za odvojak ka Republici Srpskoj (u razmeri 1:5000) i Referalnom kartom 4. Karta detaljne razrade sa elementima sprovođenja za odvojak ka Republici Hrvatskoj (u razmeri 1:5000).

Ostavite komentar