Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2006. godinu

IZVEŠTAJ O IZDATIM GARANCIJAMA U 2006. GODINI

U 2006. godini doneti su sledeći zakoni o davanju garancija i kontragarancija:

Zakon o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po kreditu Međunarodnog udruženja za razvoj (Projekat konsolidacije naplate i reforme penzijske administracije u Srbiji) – „Službeni glasnik RS”, broj 34/06;

Zakon o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po kreditu Međunarodnog udruženja za razvoj (Projekat revitalizacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje Srbije) – „Službeni glasnik RS”, broj 34/06;

Zakon o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po kreditu Međunarodnog udruženja za razvoj (Komponenta Srbija i Crna Gora – Projekat za Srbiju) – „Službeni glasnik RS”, broj 34/06;

Zakon o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po kreditu Međunarodnog udruženja za razvoj (Strukturno prilagođavanje privrede Republike Srbije) – „Službeni glasnik RS”, broj 34/06;

Zakon o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po kreditu Međunarodnog udruženja za razvoj (Drugi kredit za strukturno prilagođavanje – Republika Srbija) – „Službeni glasnik RS”, broj 34/06;

Zakon o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po kreditu Međunarodnog udruženja za razvoj (Kredit za razvoj privatnog i finansijskog sektora) – „Službeni glasnik RS”, broj 34/06;

Zakon o davanju kontragrancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po kreditu Međunarodnog udruženja za razvoj (Prvi kredit za programski razvoj politike u privatnom i finansijskom sektoru) – „Službeni glasnik RS”, broj 34/06;

Zakon o davanju garancije Republike Srbije nemačkoj finansijskoj organizaciji KFV po zaduženju JP „Elektroprivreda Srbije“ za finansiranje projekta za nabavku rudarske opreme za potrebe površinskog kopa „Tamnava-Zapadno polje“ – „Službeni glasnik RS”, broj 34/06;

Zakon o davanju garancije Republike Srbije nemačkoj finansijskoj organizaciji KFW po zaduženju JP „Elektroprivreda Srbije“ (Rehabilitacija Hidroelektrane Bajina Bašta) – „Službeni glasnik RS”, broj 62/06;

Zakon o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finansiranje Projekta za poboljšanje stanja škola – Srbija i Crna Gora – „Službeni glasnik RS”, broj 34/06;

Zakon o davanju kontragrancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj za finansiranje obnove deonice autoputa Beograd – Novi Sad „Službeni glasnik RS”, broj 34/06.

Ostavite komentar