Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2006. godinu

I Z V E Š T A J

o izvršenju izdataka organa državne zajednice Srbija i Crna Gora za period od 01.01. – 08.06.2006. godine

Finansiranje nadležnosti državne zajednice Srbija i Crna Gora regulisano je članom 18. Ustavne povelje, kojim je propisano da države članice obezbeđuju finansijska sredstva za obavljanje poverenih nadležnosti i dodatnih poslova Srbije i Crne Gore.

U skladu sa ovim, Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 106/05 i 108/05 – ispravka), utvrđen je ukupan obim sredstava za finansiranje institucija državne zajednice Srbija i Crna Gora. Planirana su transferna sredstva u iznosu od 55.375,0 mil. dinara i sredstva prihoda iz dodatnih aktivnosti organa u iznosu od 2.144,3 mil. dinara.

Istupanjem Crne Gore iz državne zajednice Srbija i Crna Gora, institucije državne zajednice Srbija i Crna Gora, prestali su sa radom 9. juna 2006. godine.Finansiranje instutucija bivše državne zajednice Srbija i Crna Gora, od strane Republike Srbije, prestalo je sa 08.06.2006. godine.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 85/06), utvrđena su transferna sredstva u iznosu od 23.919,0 mil. dinara i sredstva prihoda iz dodatnih aktivnosti organa u iznosu od 2.549,7 mil. dinara, za rashode za obavljanje poverenih nadležnosti i dodatnih poslova organa državne zajednice Srbija i Crna Gora do 8. juna 2006. godine.

U periodu od 01.01. – 08.06.2006. godine ukupni izdaci organa državne zajednice Srbija i Crna Gora iznosili su 24.550,5 mil. dinara, a finansirani su transfernim sredstvima u iznosu od 23.820,7 mil. dinara i sredstvima iz izvorne aktivnosti organa državne zajednice u iznosu od 729,8 mil. dinara.

Rashodi za zaposlene (zarade, dodaci, naknade, socijalna davanja zaposlenima, nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi) izvršeni su sa 97,57%, što je iznos od 10.340,5 mil. dinara. U ukupnim rashodima za zaposlene, primanja budžeta učestvovala su sa 98,46%, što je iznos od 10.218,5 mil. dinara, a primanja iz izvornih aktivnosti sa 1,54%, što je iznos od 122,1 mil. dinara.

Rashodi zakorišćenje roba i usluga izvršeni su sa 77,31%, što je iznos od 4.701,8 mil. dinara, u kojima su primanja iz budžeta učestvovala sa 88,99%, što je iznos od 4.183,9 mil. dinara, a primanja iz izvornih aktivnosti sa 11,01%, što je iznos od 517,9 mil. dinara.

Rashodi zaotplatu kamata izvršeni su sa 100,00%, što je iznos od 101,9 mil. dinara i u potpunosti su finansirana primanjima iz budžeta.

Rashodi zasubvencije izvršeni su sa 100,00%, što je iznos od 76,5 mil. dinara i u potpunosti su finansirana primanjima iz budžeta.

Rashodi zadonacije i transfere izvršeni su sa 99,97%, što je iznos od 6.152,9 mil. dinara, u kojima su primanja iz budžeta učestvovala sa 99,99%, što je iznos od 6.152,8 mil. dinara, a primanja iz izvornih aktivnosti sa 0,01%, što je iznos od 0,07 mil. dinara.

Rashodi za socijalnu zaštitu izvršeni su sa 99,42%, što je iznos od 334,1 mil. dinara, i skoro u potpunosti su finansirani primanjima iz budžeta.

Ostali rashodi izvršeni su sa 99,98%, što je iznos od 1.315,1 mil. dinara, u kojima su primanja iz budžeta učestvovala sa 99,78%, što je iznos od 1.312,1 mil. dinara, a primanja iz izvornih aktivnosti sa 0,22%, što je iznos od 2,9 mil. dinara.

Planirana nabavka osnovnih sredstva izvršena je sa 49,97%, što je iznos od 1.527,8 mil. dinara, u kojima su primanja iz budžeta učestvovala sa 94,32%, što je iznos od 1.441,0 mil. dinara, a primanja iz izvornih aktivnosti sa 5,68%, što je iznos od 86,8 mil. dinara.

Ostavite komentar