Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2006. godinu

IZVEŠTAJ O PRIMLJENIM DONACIJAMA

U TOKU 2006. GODINE

Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa Republike su:

Od Vlade Japana, u iznosu od 47.575.558,09 dinara – korisnik Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom.

Od Vlade Norveške, u iznosu od 91.457.450,67 dinara – po sledećim korisnicima:

Agencija za energetsku efikasnost, u iznosu od 1.008.010,37 dinara;

Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, u iznosu od 3.322.056,28 dinara;

Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom, u iznosu od 1.376.583,76 dinara;

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, u iznosu od 34.729.334,65 dinara;

– Uprava za trezor, u iznosu od 16.351.787,23 dinara;

grupa korisnika, u iznosu od 34.669.678,38 dinara.

Od Vlade Italije,u iznosu od 6.047.357,43 dinara – korisnik Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine.

Od Vlade Slovačke, u iznosu od 928.613,61 dinar – po sledećim korisnicima:

– Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede, u iznosu od 773.741,8 dinara;

– Republički hidrometeorološki zavod, u iznosu od 154.871,81

dinara.

Od Vlade Grčke, u iznosu od 1.119.343,28 dinara – korisnik Ministarstvo zdravlja.

Od Vlade Kanade, u iznosu od 512.458,65 dinara – korisnik Ministarstvo zdravlja.

Od Vlade SAD, u iznosu od 1.316.068,00 dinara – korisnik Uprava za sprečavanje pranja novca.

8. Od ambasade SAD, u iznosu od 2.517.668,00 dinara – po sledećim korisnicima:

Tužilaštvo za ratne zločine, u iznosu od 1.247.068,00 dinara;

Vrhovni sud Srbije, u iznosu od 1.270.600,00 dinara.

9. Od organizacija DFID i SIDA, u iznosu od 9.685.751,49 dinara – korisnik Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom.

Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa Republike su:

ALPHA BANK AD, u iznosu od 83.140,00 dinara;

RAIFFEISEN BANK AD, u iznosu od 83.000,00 dinara;

SMECA, u iznosu od 43.250,00 dinara;

US STEEL Serbia, u iznosu od 83.120,00 dinara;

Edukacioni centar Leskovac, u iznosu od 295.738,55 dinara.

Ukupan iznos ovih donacija iznosi 588.248,55 dinara i namenjene su Agenciji za strana ulaganja i promociju izvoza.

Galenika AD, u iznosu od 20.000,00 dinara;

EDB Beograd, u iznosu od 50.000,00 dinara;

JKP Gradske pijace, u iznosu od 30.000,00 dinara;

JP Gradsko stambeno, u iznosu od 30.000,00 dinara;

JP EPS, u iznosu od 100.000,00 dinara;

Nacionalna štedionica banka, u iznosu od 100.000,00 dinara;

Telekom Srbija AD, u iznosu od 150.000,00 dinara.

Ukupan iznos ovih donacija iznosi 480.000,00 dinara i namenjene su Koordinacionom centtru za Kosovo i Metohiju.

AQA doo, u iznosu od 23.820,00 dinara;

DUNDEE doo, u iznosu od 263.800.000,00 dinara;

Flight-let doo Smederevo, u iznosu od 3.150,00 dinara;

RAIFFEISEN BANK AD, u iznosu od 82.600,00 dinara;

OŠ France Prešern, iznosu od 2.760,00 dinara;

Moravčević, Vojnović i Zdravković, iznosu od 124.200,00 dinara;

Trezor grada Beograda, u iznosu od 100.000,00 dinara.

Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa Republike su:

Od Globalnog fonda za borbu protiv side, tuberkuloze i malarije –Kontrola tuberkoloze u Srbiji, u iznosu 106.381.196,30 dinara – korisnik Ministarstvo zdravlja.

Od UNHCR-a, u iznosu 85.495.572,00 dinara – po sledećim korisnicima:

– Komesarijat za izbeglice, u iznosu 48.880.000,00 dinara;

– Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, u iznosu 36.615.572,00 dinara

Od Saveta Evrope, u iznosu 1.055.594,17 dinara – korisnik Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine.

Od EAR – a u iznosu 765.737.454,36 dinara – po sledećim korisnicima:

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza, u iznosu 9.914.858,49 dinara;

Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, u iznosu od 693.512.406,54 dinara;

Ministarstvo prosvete i sporta, u iznosu od 44.464.735,70 dinara;

Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom, u iznosu od 16.277.171,63 dinara;

Služba za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije u iznosu od 1.568.282,00 dinara.

Od AQUA TERRA, u iznosu 344.838,99 dinara – korisnik Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine.

Od OEBS-a, u iznosu 22.183.725,22 dinara – po sledećim korisnicima:

Komesarijat za izbeglice, u iznosu od 1.876.389,00 dinara;

Služba za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije, u iznosu od 19.785.336,22 dinara;

Ministarstvo pravde, u iznosu od 522.000,00 dinara.

Od UNEP-a, u iznosu 7.629.268,08 dinara – po sledećim korisnicima:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u iznosu od 2.094.400,00 dinara;

Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine, u iznosu od 5.534.868,08 dinara.

Od Centra za metalno zdravlje Grčke, u iznosu 635.769,36 dinara – korisnik Ministarstvo zdravlja.

Od UNDP-a, u iznosu od 45.478.371,30 dinara – po sledećim korisnicima:

Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, u iznosu od 1.658.139,00 dinara;

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza, u iznosu od 16.328.600,00 dinara;

Kancelarija za pridruživanje EU, u iznosu od 13.594.780,82 dinara;

Ministarstvo finansija, u iznosu od 4.440.719,84 dinara;

Ministarsvo pravde, u iznosu od 5.762.696,74 dinara;

Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom, u iznosu od 1.466.122,71 dinara;

Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine, u iznosu od 260.995,38 dinara;

Koordinaciono telo za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđu, u iznosu od 1.966.316,81 dinara.

Od Kraljevskog društva za zaštitu životinja iz Velike Britanije, u iznosu od 297.746,37 dinara – korisnik Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine.

Od organizacije Save the Children iz Norveške, u iznosu od 967.629,99 dinara – korisnik Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike.

Ostavite komentar