Izveštaj o otplatama duga i novim inostranim kreditima

– Izveštaj o otplatama duga i novim inostranim kreditima

IZVEŠTAJ O OTPLATAMA DUGA I NOVIM INOSTRANIM KREDITIMA

Otplate duga po osnovu direktnih obaveza

Direktne obaveze Republike Srbije sastoje se od:

Konsolidacionih zajmova Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD), i to su:

1) IBRD konsolidacioni zajam A (7086-0 YF) za teritoriju Centralne Srbije – stanje duga po ovom kreditu je na dan 31. decembar 2005. godine iznosilo 473.801.541,73 evra. Po osnovu glavnice u 2005. godini plaćeno je 15. marta 2005. godine 1.814.234,04 evra i 15. septembra 2005. godine 1.814.234,04 evra, a na ime kamate plaćeno je 15. marta 2005. godine 10.559.025,73 evra i 15. septembra 2005. godine 10.546.394,90 evra;

2) IBRD konsolidacioni zajam B (7087-0 YF) za teritoriju Centralne Srbije i AP Vojvodine – stanje duga po ovom kreditu je na dan 31. decembar 2005. godine iznosilo 900.368.823,92 evra. Po osnovu glavnice u 2005. godini plaćeno je 15. juna 2005. godine 3.447.603,32 evra i 15. decembra 2005. godine 3.447.603,32 evra, a na ime kamate plaćeno je 15. juna 2005. godine 19.942.023,17 evra i 15. decembra 2005. godine 19.864.129,49 evra;

3) IBRD konsolidacioni zajam C (7088-0 YF) za teritoriju Kosova i Metohije – stanje duga po ovom kreditu je na dan 31. decembar 2005. godine iznosilo 427.422.638,98 evra. Po osnovu glavnice u 2005. godini plaćeno je 15 marta 2005. godine 1.636.644,53 evra i 15. septembra 2005. godine 1.636.644,53 evra, a na ime kamate plaćeno je 15. marta 2005. godine 9.493.541,43 evra i 15. septembra 2005. godine 9.482.439,04 evra.

Reprogramiranog duga prema Pariskom klubu poverilaca, stanje ovog duga na dan 31. decembra 2005. godine iznosilo je 2.180.205.711,52 evra. Na ime glavnice po ovom dugu u 2005. godini plaćeno je 22. septembra 2005. godine 479.514,49 evra. Na ime kamata plaćeno je 22. marta 2005. godine 16.664.222,31 evra, 31. marta 2005. godine 901.528,45 evra, 21. septembra 2005. godine 3.895.421,62 evra, 22. septembra 2005. godine 18.877.949,23 evra, i 30. septembra 2005. godine 901.676,67 evra.

Kredita Evropske unije za makroekonomsku pomoć, stanje ovog duga na dan 31. decembar 2005. godine iznosilo je 49.500.000 evra, otplate glavnice po ovom dugu u 2005. godini nije bilo, dok je na ime kamate plaćeno 28. februara 2005. godine 100.098,00 evra (prva tranša), 28. avgusta 2005. godine 101.151,00 evra (prva tranša) i 1. septembra 2005. godine 1.225.800,00 evra (druga tranša).

Kredita dobijenih od Međunarodnog udruženja za razvoj (IDA), a to su:

1) IDA–SAC-3599-YF – ratifikovan je 1. marta 2002. godine i namenjen strukturnom prilagođavanju. Stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2005. godine iznosilo 55.500.000,00 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2005. godini nije bilo, dok je na ime troškova plaćeno 15. maja 2005. godine 232.550,00 evra i 15. novembra 2005. godine 255.150,00 evra;

2) IDA-PFSAC I-3643-YF – ratifikovan je 4. juna 2002. godine i namenjen za razvoj privatnog i bankarskog sistema. Stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2005. godine iznosilo 68.100.000,00 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2005. godini nije bilo, dok je na ime troškova plaćeno 15. aprila 2005. godine 297.770,00 evra i 15. oktobra 2005. godine 302.200,00 evra;

3) IDA-MOES-3636-YF – ratifikovan je 14. maja. 2002. godine i namenjen za razvoj školstva. Ugovoreni iznos kredita je 8.000.000,00 specijalnih prava vučenja, stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2005. godine iznosilo 4.428.829,88 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2005. godini nije bilo, dok je na ime troškova plaćeno 15. aprila 2005. godine 22.500,00 evra i 15. oktobra 2005. godine 26.300,00 evra;

4) IDA-HIP-3768-YF – ratifikovan je 20. juna 2003. godine za projekat zdravstva. Ugovoreni iznos kredita je 14.700.000,00 specijalnih prava vučenja, stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2005. godine iznosilo 675.428,79 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2005. godini nije bilo, dok je na ime troškova plaćeno 15. februara 2005. godine 30.010,00 evra i 15. avgusta 2005. godine 33.150,00 evra;

5) IDA-SMECA-3693-YF – ratifikovan je 13. novembra 2002. godine za projekat finansiranja fonda za osiguranje i olakšavanje izvoza. Ugovoreni iznos kredita je 8.190.000,00, stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2005. godine iznosilo 2.691.088,58 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2005. godini nije bilo, dok je na ime troškova plaćeno 15. februara 2005. godine 16.368,97 evra i 15. avgusta 2005. godine 23.361,38 evra;

6) IDA-SOSAC-3750-YF – ratifikovan je 20. juna 2003. godine za projekat finansiranja socijalnog sektora. Stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2005. godine iznosilo 60.400.000,00 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2005. godini nije bilo, dok je na ime troškova plaćeno 15. februara 2005. godine 261.610,00 evra i 15. avgusta 2005. godine 278.410,00 evra;

7) IDA-PFSAC II -3780-YF – ratifikovan je 20. juna 2003. godine za projekat finansiranja socijalnog sektora. Stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2005. godine iznosilo 58.700.000,00 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2005. godini nije bilo, dok je na ime troškova plaćeno 15. februara 2005. godine 223.210,00 evra i 15. avgusta 2005. godine 270.150,00 evra;

8) IDA-LABOR LIL-3753-YF – ratifikovan je 20. juna 2003. godine za projekat finansiranja socijalnog sektora. Ugovoreni iznos kredita je 2.000.000,00 specijalnih prava vučenja, stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2005. godine iznosilo 785.693,61 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2005. godini nije bilo, dok je na ime troškova plaćeno 15. aprila 2005. godine 4.890,00 evra i 15. oktobra 2005. godine 5.840,00 evra;

9) IDA-3723-YF – ratifikovan je 26. novembra 2002. godine za projekat tehničke pomoći u restrukturiranju privatnog i bankarskog sektora. Ugovoreni iznos kredita je 8.400.000,00 specijalnih prava vučenja, stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2005. godine iznosilo 3.104.774,73 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2005. godini nije bilo, dok je na ime troškova plaćeno 3. maja 2005. godine 19.590,00 evra i 1. novembra 2005. godine 24.600,00 evra;

10) IDA-TTFSE-3651-YF – ratifikovan je 14. juna 2002. godine za projekat olakšavanja trgovine i saobraćaja u jugoistočnoj Evropi. Ugovoreni iznos kredita je 4.650.000,00 specijalnih prava vučenja, stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2005. godine iznosilo 742.809,20 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2005. godini nije bilo, dok je na ime troškova plaćeno 15. aprila 2005. godine 13.674,11 USD i 15. oktobra 2005. godine 14.127,33 USD.

11) IDA-RPRCP-3908-YF – ratifikovan je 9. juna 2004. godine za projekat katastra i upisa nepokretnosti u Srbiji. Ugovoreni iznos kredita je 20.100.000,00 specijalnih prava vučenja, stanje duga po ovom kreditu je 31.12.2005. godine iznosilo 471.415,66 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2005. godini nije bilo, dok je na ime troškova plaćeno 15. februara 2005. godine 42.190,00 evra i 15. avgusta 2005. godine 44.500,00 evra.

12) IDA-HAP-3870-YF – ratifikovan je 31.marta 2004. godine za projekat energetske efikasnosti u Srbiji. Ugovoreni iznos kredita je 14.100.000,00 specijalnih prava vučenja, stanje duga po ovom kreditu je 31.12.2005. godine iznosilo 375.006,02 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2005. godini nije bilo, dok je na ime troškova plaćeno 15. februara 2005. godine 46.030,00 evra i 15. avgusta 2005. godine 31.380,00 evra.

13) IDA–SAC II–4017-YF ratifikovan je 21. decembra 2004. godine za projekat strukturnog prilagođavanja u Republici Srbiji. Ugovoreni iznos kredita je 30.100.000 specijalnih prava vučenja, stanje duga po ovom kreditu je 31.12.2005. godine iznosilo 30.100.000 specijalnih prava vučenja. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2005. godini nije bilo, dok je na ime troškova plaćeno 15. avgusta 2005. godine 176.290,00 evra.

5. Duga prema Londonskom klubu poverilaca – u 2005. godini iznosio je 1.080.000.000,00 USD. Otplate glavnice u 2005. godini nije bilo, dok je na ime kamate plaćeno 2. maja 2005. godine 22.279.250,63 USD, 31. oktobra 2005. godine 20.167.832,91 USD i 21. septembra 2005. godine 1.249.887,76 USD;

6. Beskamatnog kredita dobijenog od Vlade Švajcarske za finansiranje upisa kapitala Savezne Republike Jugoslavije kod Evropske banke za obnovu razvoj. Stanje duga po ovom kreditu je 29. decembra 2005. godine iznosilo 12.986.150,67 evra. U 2005. godini plaćena je prva rata glavnice i to dana 28. decembra u iznosu od 3.246.537,63 evra.

7. Kredita Evropske investicione banke za Projekat rekonstrukcije 20 regionalnih bolnica i modernizaciju Instituta «Torlak», koji je potpisan 30. oktobra 2003. godine. Zakon o ratifikaciji finansijskog ugovora između Srbije i Crne Gore i Evropske investicione banke donet je 5. marta 2004. godine. Ugovoreni iznos kredita je 50.000.000,00 evra, stanje duga po ovom kreditu je 31. decembra 2005. godine iznosilo 14.949.104,00 evra. Plaćanja po osnovu otplate glavnice u 2005. godini nije bilo, dok je na ime kamate plaćeno 5. maja 2005. godine 94.920,00 evra i 5. novembra 2005. godine 94.920,00 evra.

Otplate duga po osnovu potencijalnih obaveza

1. Razvojnoj banci Saveta Evrope duguje Fond za povećanje zaposlenosti u privredno nerazvijenim područjima po osnovu reprogramiranog kredita. Kako Fond nije bio u mogućnosti da ispuni u potpunosti svoje obaveze Republika Srbija je iz budzeta 2005. godini izvršila sledeća plaćanja po osnovu dospelih obaveza napred navedenog kredita:

1. juna 2005. godine – 1.396.662,90 evra;

1. decembra 2005. godine – 1.353.532,45 evra.

2. Evropskoj banci za obnovu i razvoj za korisnika JP “Železnice Srbije”:

5. aprila 2005. godine – 676.247,65 evra;

3. Evropskoj uniji po osnovu reprogramiranog kredita – 14. septembra 2001. godine potpisan je Sporazum o kreditiranju u iznosu od 223.796.611,38. Krajnji dužnici po ovom sporazumu su ŽTP, EPS i Direkcija za puteve. Stanje duga na dan 31. decembar 2005. godine iznosilo je 223.796.611,37 evra.

Kontragaranciju po ovom sporazumu izdala je Republika Srbija 18. jula 2005. godine («Sl. Glasnik RS» broj 61/2005 – Zakon o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske zajednice za izmirenje dospelih a neplaćenih ugovornih obaveza prema Evrpskoj investicionoj banci. Ovaj kredit predstavlja potencijalnu obavezu Republike Srbije, jer u slučaju da dužnik (ŽTP, EPS ili Direkcija za puteve) nije u mogućnosti da otplaćuje svoje obaveze, Republika Srbija, na osnovu izdate kontragarancije, preuzima otplatu obaveza. Zajmoprimac će otplatiti glavnicu u godišnjim ratama najkasnije do 13. oktobra tekuće godine i to počev od 2012 do 2016 godine. U ovom slučaju reč je o reprogramiranom zajmu gde celokupan iznos zajma je povučen u jednoj tranši u nekoj od ranijih godina.

Otplate glavnice po ovom dugu u 2005. godini nije bilo, dok je na ime kamate plaćeno 15. aprila 2005. godine 2.470.714,59 evra i 17. oktobra 2005. godine 2.457.286,79 evra.

Pozajmice iz sredstava privatizacije

1. JP “Železnice Srbije” za otplatu po osnovu glavnice i kamate Evropskoj investicionoj banci:

13. juna 2005. godine – 1.103.450,00 evra;

15. juna 2005. godine – 725.675,77 evra;

21. juna 2005. godine – 250.000,00 evra;

13. decembra 2005. godine – 1.103.450,00 evra;

15. decembra 2005. godine – 725.947,92 evra;

21. decembra 2005. godine – 250.000,00 evra.

2. JP “Železnice Srbije” za otplatu po osnovu kamate Evropskoj banci za obnovu i razvoj:

5. oktobra 2005. godine – 714.271,62 evra.

Nova zaduženja u 2005. godini

1. Republika Srbija se zadužila u 2005. godini kod Svetske banke po sledećim kreditima:

1) IDA-4071-YF – ratifikovan je 22. oktobra 2005. godine za Projekat reforme penzionog sistema. Stanje duga po ovom kreditu je 31. decembar 2005. godine iznosilo 16.600.000,00 specijalnih prava vučenja. Period počeka kod ovog kredita je 10 godina, a rok otplate 20 godina. Kamatna stopa je 0,75%, provizija na neiskorišćena sredstva maksimalno 0,50%, a obračun dana po metodi 30/360, uz polugodišnju isplatu anuiteta. Plaćanja po osnovu otplate glavnice i troškova u 2005. godini nije bilo;

2) IDA- 4105-YF – ratifikovan je 22. oktobra 2005. godine za Projekat revitalizacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje. Stanje duga po ovom kreditu je 31. decembar 2005. godine iznosilo 16.600.000,00 specijalnih prava vučenja. Period počeka kod ovog kredita je 10 godina, a rok otplate 20 godina. Kamatna stopa je 0,75%, provizija na neiskorišćena sredstva maksimalno 0,50%, a obračun dana po metodi 30/360, uz polugodišnju isplatu anuiteta. Plaćanja po osnovu otplate glavnice i troškova u 2005. godini nije bilo;

3) IDA- 4090-YF – ratifikovan je 22. oktobra 2005. godine za Projekat Regionalno energetsko tržište jugoistične Evrope – komponenta za Srbiju i Crnu Goru. Stanje duga po ovom kreditu je 31. decembar 2005. godine iznosilo 13.900.000,00 specijalnih prava vučenja. Period počeka kod ovog kredita je 10 godina, a rok otplate 20 godina. Kamatna stopa je 0,75%, provizija na neiskorišćena sredstva maksimalno 0,50%, a obračun dana po metodi 30/360, uz polugodišnju isplatu anuiteta. Plaćanja po osnovu otplate glavnice i troškova u 2005. godini nije bilo;

4) IDA- 4131-YF – ratifikovan je 23. decembra 2005. godine. Kredit je namenjen za razvoj programskih politika u Srbiji. Stanje duga po ovom kreditu je 31. decembar 2005. godine iznosilo 38.000.000,00 specijalnih prava vučenja. Period počeka kod ovog kredita je 10 godina, a rok otplate 20 godina. Kamatna stopa je 0,75%, provizija na neiskorišćena sredstva maksimalno 0,50%, a obračun dana po metodi 30/360, uz polugodišnju isplatu anuiteta. Plaćanja po osnovu otplate glavnice i troškova u 2005. godini nije bilo.

2. Okvirni ugovor o zajmu između Srbije i Crne Gore i Banke za razvoj Saveta Evrope potpisan je 15. decembra 2005. godine. Zakon o ratifikaciji okvirnog ugovora između Srbije i Crne Gore i Republike Srbije i Banke za razvoj donet je 23. decembra 2005. godine. Zajam u iznosu od 9.600.000 evra namenjen je za Projekat rekonstrukcije i obnove kuća uništenih u poplavama aprila 2005. godine na području severoistočnog dela Vojvodine. Period počeka kod ovog kredita je 5 godina, a rok otplate 10 godina. Kamatna stopa će se za svaku tranšu utvrđivati posebno, zajam je koncesionalan (metod kalkulacije kamate je 30/360). Plaćanja po osnovu otplate glavnice i kamate u 2005. godini nije bilo.

3. Između Vlade Republike Italije i Srbije i Crne Gore sklopljen je 18. oktobra 2004. godine finansijski ugovor, koji je ratifikovan 17.februara 2005. godine. Ugovoreni iznos kredita je 33.250.000 evra, stanje duga na dan 31. decembar 2005. godine iznosilo je 5.125.000 evra. Kredit je namenjen za razvoj privatnog sektora putem kreditne linije za podršku malim i srednjim preduzećima kroz sistem domaćih banaka u Republici Srbiji. Period počeka kod ovog kredita je 5 godina, a rok otplate je 17 godina. Kamatna stopa za zajam je 1% godišnje. Plaćanja po osnovu otplate glavnice i kamate u 2005. godini nije bilo.

4. Potpisivanjem Ugovora o finansiranju 11. maja 2005. godine Evropska investiciona banka je odobrila kredit Srbiji i Crnoj Gori za Projekat unapređenja škola u Republici Srbiji. Zakon o ratifikaciji Ugovora o finansiranju donet je 22. oktobra 2005. godine. Period počeka kod ovog kredita je 5 godina, a rok otplate je 20 godina. Kamatna stopa je 6 – mesečni EURIBOR + marža i utvrđuje se za svaku tranšu na dan povlačenja tranše. Plaćanja po osnovu otplate glavnice i kamate u 2005. godini nije bilo.

Ostavite komentar