36. sednica Vlade Republike Srbije, 7. oktobar 2004. godine

Na osnovu člana 26. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 5/91 i 45/93),

Vlada Republike Srbije donela je

O D L U K U

O IZMENAMA ODLUKE O OBRAZOVANjU SAVETA

ZA SPROVOĐENjE STRATEŠKE KONSOLIDACIJE RTB BOR

1. U Odluci o obrazovanju Saveta za sprovođenje strateške konsolidacije RTB Bor («Službeni glasnik RS», br. 60/01, 42/04 i 101/04), u tački 2. alineji četvrtoj reči: «Janko Guzijan», zamenjuju se rečima «Vesna Džinić».

2. Ovu odluku objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6550/2004

U Beogradu, 7. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.091

Na osnovu člana 9. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 47/03),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA SAVETA REPUBLIČKE AGENCIJE ZA PROSTORNO PLANIRANjE

I

Razrešava se VESNA JEREMIĆ dužnosti člana Saveta Republičke agencije za prostorno planiranje, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6564/2004

U Beogradu, 7. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.091/2/2

Na osnovu člana 49. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Službeni glasnik RS», br. 17/92, 26/92, 50/92, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96 i 18/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA ZAVODA

ZA FARMACIJU SRBIJE – BEOGRAD

I

Razrešava se prim. dr ph TOMISLAV SOLAROVIĆ dužnosti direktora Zavoda za farmaciju Srbije – Beograd, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-6535/2004

U Beogradu, 7. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.091/3/3

Na osnovu člana 10. stav 3. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik RS“, broj 84/04),

Vlada Republike Srbije donela je

O IMENOVANjU DIREKTORA AGENCIJE ZA LEKOVE

I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE

I

Imenuje se prim. mr ph TOMISLAV SOLAROVIĆ za direktora Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6536/2004

U Beogradu, 7. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.091/4/4

Na osnovu člana 9. stav 4. Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije («Službeni glasnik RS», broj 20/92),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešava se dr BOJAN DIMITRIJEVIĆ dužnosti člana Upravnog odbora Fonda za razvoj Republike Srbije, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6624/2004

U Beogradu, 7. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.091/5/5

Na osnovu člana 7. stav 2. Odluke o osnivanju Građevinske direkcije Srbije kao jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću («Službeni glasnik RS», broj 62/01),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA GRAĐEVINSKE DIREKCIJE SRBIJE d.o.o. BEOGRAD

I

Razrešava se dr ALEKSANDAR POPOVIĆ dužnosti člana Upravnog odbora Građevinske direkcije Srbije d.o.o. Beograd, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6670 /2004

U Beogradu, 7. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.091/6/6

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se PREDRAG SLADOJEVIĆ dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Sektor za prerađivačku industriju i tržište.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6696/2004

U Beogradu, 7. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.091/7/7

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

NAUKE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Razrešava se dr LjUPKO RUNDIĆ dužnosti pomoćnika ministra nauke i zaštite životne sredine – Sektor za izveštavanje o sistemu zaštite životne sredine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6695/2004

U Beogradu, 7. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.091/8/8

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

NAUKE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Razrešava se MILAN JOVANOVIĆ dužnosti pomoćnika ministra nauke i zaštite životne sredine – Sektor za zaštićena prirodna dobra.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6695/2004-1

U Beogradu, 7. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.091/9/9

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za borbu protiv piraterije („Službeni glasnik RS“, broj 91/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ČLANOVA

KOMISIJE ZA BORBU PROTIV PIRATERIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Komisiji za borbu protiv piraterije:

1. ZORAN ĐOKIĆ, predsednik;

2. LjILjANA STOJILjKOVIĆ, sekretar;

3. DRAGAN MARKOVIĆ, član;

4. SNEŽANA STANOJEVIĆ, član;

5. IVAN UGRIN, član;

6. MARINA PODUNAVAC, član;

7. DEJAN M. RADULOVIĆ, član;

8. JOVAN KRSTIĆ, član;

9. OLGICA BACKOVIĆ, član;

10. NENAD ILIĆ, član;

11. JASMINA PILIPOVIĆ, član;

12. MARKO STOJANOVIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6690/2004

U Beogradu, 7. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.091/10/10

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za borbu protiv piraterije („Službeni glasnik RS“, broj 91/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ČLANOVA

KOMISIJE ZA BORBU PROTIV PIRATERIJE

I

U Komisiju za borbu protiv piraterije imenuju se:

za predsednika

ZORAN ĐOKIĆ, pomoćnik načelnika Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova;

za sekretara

MAJA MATIJA RISTIĆ, samostalni stručni saradnik u Ministarstvu kulture;

– za članove:

1. MILOŠ JANKOVIĆ, direktor Uprave za izvršenje zavodskih sankcija;

2. SNEŽANA STANOJEVIĆ, šef odseka u Sektoru tržišne inspekcije u Ministarstvu trgovine, turizma i usluga;

3. IVAN UGRIN, načelnik Odeljenja za neposrednu kontrolu i koordinaciju u Sektoru poreske policije u Poreskoj upravi;

4. VLADIMIR RADAN, rukovodilac Grupe za zaštitu intelektualne svojine u Upravi carina;

5. DEJAN RADULOVIĆ, pomoćnik direktora Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva;

6. LIDIJA KOMLEN-NIKOLIĆ, zamenik okružnog javnog tužioca u Beogradu;

7. OLGICA BACKOVIĆ, zamenik republičkog javnog tužioca;

8. NENAD ILIĆ, stručni saradnik u Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom;

9. ZLATKO DOLENC, savetnik ministra nauke i zaštite životne sredine;

10. LUCIJA DUJOVIĆ, stručni saradnik u Ministarstvu privrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6691/2004

U Beogradu, 7. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.091/11/11

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o elektroprivredi („Službeni glasnik RS“, br. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 69/94 i 44/95),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA «ELEKTROPRIVREDA SRBIJE»

I

Razrešava se RADOJKO OBRADOVIĆ dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća «Elektroprivreda Srbije», na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6707/2004

U Beogradu, 7. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.091/12/12

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o elektroprivredi („Službeni glasnik RS“, br. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 69/94 i 44/95),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA «ELEKTROPRIVREDA SRBIJE»

I

Imenuje se mr MIRKO ĐURIĆ za člana Upravnog odbora Javnog preduzeća «Elektroprivreda Srbije».

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6707/2004-1

U Beogradu, 7. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.091/13/13

Na osnovu člana 44a stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA MINISTRA ZDRAVLjA

I

Razrešava se doc dr DRAGOMIR MARISAVLjEVIĆ dužnosti zamenika ministra zdravlja, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6734/2004

U Beogradu, 7. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.091/14/14

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLjA

I

Razrešava se dr IVAN JOVANOVIĆ dužnosti pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za međunarodnu saradnju i koordinaciju projekata.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6729/2004

U Beogradu, 7. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.091/15/15

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLjA

I

Razrešava se dr sci med NEVENA KARANOVIĆ dužnosti pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za organizaciju zdravstvene službe i zdravstvenu inspekciju, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6732/2004

U Beogradu, 7. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.091/16/16

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLjA

I

Razrešava se prof. dr SNEŽANA SIMIĆ dužnosti pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za zdravstvenu politiku i planiranje, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6730/2004

U Beogradu, 7. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.091/17/17

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLjA

I

Postavlja se prof. dr ALEKSANDAR ŽIVANOVIĆ za pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za organizaciju zdravstvene službe i zdravstvenu inspekciju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6731/2004

U Beogradu, 7. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.091/18/18

Na osnovu člana 44a stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU ZAMENIKA MINISTRA ZDRAVLjA

I

Postavlja se dr sci med NEVENA KARANOVIĆ za zamenika ministra zdravlja.

II

Ovo rešeNje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6733/2004

U Beogradu, 7. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.091/19/19

Na osnovu člana 49. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, br. 17/92, 26/92, 50/92, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96 i 18/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA INSTITUTA

ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE, BEOGRAD

I

Razrešava se dr sci med GRADIMIR BOGDANOVIĆ dužnosti direktora Instituta za transfuziju krvi Srbije, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6727/2004

U Beogradu, 7. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.091/20/20

Na osnovu člana 49. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, br. 17/92, 26/92, 50/92, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96 i 18/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA INSTITUTA

ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE, BEOGRAD

I

Imenuje se dr SNEŽANA DRAŠKOVIĆ za direktora Instituta za transfuziju krvi Srbije, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6727/2004-1

U Beogradu, 7. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.091/21/21

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZDRAVLjA

I

Postavlja se dr sci SINIŠA GRADINAC za pomoćnika ministra zdravlja – Sektor za međunarodnu saradnju i koordinaciju projekata.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6728/2004

U Beogradu, 7. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.091/22/22

Na osnovu člana 111. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

FAKULTETA PRIMENjENIH UMETNOSTI U BEOGRADU

I

U Savet Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu imenuju se:

– za članove:

1. IVANA ZORIĆ, direktor Muzeja primenjenih umetnosti;

2. ZORAN VASILjEVIĆ, vajar;

3. VOJIN NIKOLIĆ, restaurator Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture;

4. RADOMIR VUKOVIĆ, arhitekta, dizajner.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6390/2004-4

U Beogradu, 7. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.091/23/23

Na osnovu člana 7. stav 3. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik RS“, broj 84/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA SRBIJE

I

U Upravni odbor Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije imenuju se:

za predsednika

prof. dr VLADIMIR KOSTIĆ, profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;

– za članove:

1. prof. dr ANA SABO, profesor farmakologije i kliničke farmakologije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu;

2. BUDIMIR PLAVŠIĆ, veterinar, saradnik u Odeljenju studijsko-analitičkih poslova, Uprava za veterinu pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

3. prof. dr ZORAN KRIVOKAPIĆ, vanredni profesor na katedri za hirurgiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Berogradu;

4. dr SRĐAN JOVANOVIĆ, stomatolog, Zavod za farmaciju Srbije.

II

U Nadzorni odbor Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije imenuju se:

za predsednika

prof. dr GORDANA LEPOSAVIĆ, profesor Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;

– za članove:

1. prof. dr BORISLAV KAMENOV, Dečija klinika Kliničkog centra Niš;

2. dr RAJKO ČEBEDžIĆ, Zavod za farmaciju Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6766/2004

U Beogradu, 7. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.091/24/24

Na osnovu člana 9. stav 4. Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 20/92),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

I

U Upravni odbor Fonda za razvoj Republike Srbije imenuju se:

za predsednika

DUBRAVKA DRAKULIĆ, načelnik Odeljenja za finansijske poslove u Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom;

– za članove:

1. MILORAD BJELOPETROVIĆ, šef Odseka za privatizaciju u Ministarstvu privrede;

2. RADA MALIŠIĆ, načelnik službe za ekonomsko-finasijske poslove u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike;

3. RADMILA SKOKIĆ, načelnik Odeljenja u Ministarstvu nauke i zaštite životne sredine;

4. VERICA KALANOVIĆ, poslanik u Skupštini državne zajednice Srbija i Crna Gora;

5. STANIMIR JOVANOVIĆ-SLAVINSKI, Ministarstvo za kapitalne investicije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6800/2004

U Beogradu, 7. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.091/25/25

Ostavite komentar