65. sednica Vlade Republike Srbije, 31. mart 2005. godine

Na osnovu člana 26. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srbije («Službeni glasnik RS», br. 5/91 i 45/93),

Vlada Republike Srbije donosi

O IZMENAMA ODLUKE O OBRAZOVANjU SAVETA ZA SPROVOĐENjE STRATEŠKE KONSOLIDACIJE RTB BOR

1. U Odluci o obrazovanju Saveta za sprovođenje strateške konsolidacije RTB Bor («Službeni glasnik RS», br. 60/01, 42/04, 101/04, 111/04 i 123/04), u tački 2. alineji trećoj reči: «Ljubiša Jovanović», zamenjuju se rečima: «Vlatko Sekulović».

2. Ovu odluku objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-1850/2005

U Beogradu, 31. marta 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.032

Na osnovu člana 18. stav 4. Uredbe o Generalnom sekretarijatu i drugim službama Vlade Republike Srbije («Službeni glasnik RS», br. 15/01, 16/01, 32/01, 64/01, 29/02, 54/02, 91/03, 95/03, 117/03, 130/03, 132/03, 23/04, 25/04, 51/04 i 98/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA

ŠEFA KANCELARIJE ZA SARADNjU S MEDIJIMA

I

Postavlja se Irena Vujičić-Radić za pomoćnika šefa Kancelarije za saradnju s medijima.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-1855/2005

U Beogradu, 31. marta 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.032/2/2

Na osnovu člana 18. stav 4. Uredbe o Generalnom sekretarijatu i drugim službama Vlade Republike Srbije («Službeni glasnik RS», br. 15/01, 16/01, 32/01, 64/01, 29/02, 54/02, 91/03, 95/03, 117/03, 130/03, 132/03, 23/04, 25/04, 51/04 i 98/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA

ŠEFA KANCELARIJE ZA SARADNjU S MEDIJIMA

I

Postavlja se Slavenka Radojičić za pomoćnika šefa Kancelarije za saradnju s medijima.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-1853/2005

U Beogradu, 31. marta 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.032/3/3

Na osnovu člana 8. stav 1. Zakona o Agenciji za privredne registre («Službeni glasnik RS», broj 55/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE

I

Razrešava se Petar Pavlović dužnosti predsednika Upravnog odbora Agencije za privredne registre, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-1860/2005

U Beogradu, 31. marta 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.032/4/4

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o obrazovanju Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji («Službeni glasnik RS», broj 25/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU SEKRETARA KANCELARIJE

ZA PRIDRUŽIVANjE EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešava se Radmila Milivojević dužnosti sekretara Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-1912/2004

U Beogradu, 31. marta 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.032/5/5

Na osnovu člana 3. stav 1. Uredbe o obrazovanju Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji («Službeni glasnik RS», broj 25/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU SEKRETARA KANCELARIJE

ZA PRIDRUŽIVANjE EVROPSKOJ UNIJI

I

Postavlja se dr Tanja Miščević za sekretara Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-1913/2004

U Beogradu, 31. marta 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.032/6/6

Na osnovu člana 19. stav 4. Zakona o sistemima veza («Službeni glasnik RS», br. 38/91, 41/91, 53/93, 67/93, 48/94, 20/97 i 44/03),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA PTT SAOBRAĆAJA «SRBIJA»

I

Razrešava se Petar Pavlović dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća PTT saobraćaja «Srbija», na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-1746/2004

U Beogradu, 31. marta 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.032/7/7

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture («Službeni glasnik RS», broj 42/92),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU

I

Razrešava se Ljubivoje Tadić dužnosti direktora Narodnog pozorišta u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-107/2005-1

U Beogradu, 31. marta 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.032/8/8

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture («Službeni glasnik RS», broj 42/92),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA NARODNOG POZORIŠTA U BEOGRADU

I

Imenuje se Dejan Savić za direktora Narodnog pozorišta u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-106/2005-1

U Beogradu, 31. marta 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.032/9/9

Na osnovu člana 22. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti («Službeni glasnik RS», broj 52/93),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

MATEMATIČKOG INSTITUTA SANU U BEOGRADU

I

Razrešava se dr Veljko Potkonjak dužnosti člana Upravnog odbora Matematičkog instituta SANU u Beogradu.

II

Imenuje se Radoje Dimitrijević, Comtrade Group-Beograd, za člana Upravnog odbora Matematičkog instituta SANU u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-1921/2004

U Beogradu, 31. marta 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.032/11/11

Na osnovu člana 22. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti («Službeni glasnik RS», broj 52/93),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

DRUŠTVENOG NAUČNOISTRAŽIVAČKOG PREDUZEĆA

INSTITUT «MIHAJLO PUPIN» U BEOGRADU

I

Razrešava se Radoje Dimitrijević dužnosti člana Upravnog odbora Društvenog naučnoistraživačkog preduzeća Institut «Mihajlo Pupin» u Beogradu.

II

Imenuje se dr Veljko Potkonjak, Elektrotehnički fakultet-Beograd, za člana Upravnog odbora Društvenog naučnoistraživačkog preduzeća Institut «Mihajlo Pupin» u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-1921/2004-1

U Beogradu, 31. marta 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.032/12/12

Na osnovu člana 22. stav 2. Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Preduzeća za proizvodnju betonskih stubova, trafostanica i pratećih elemenata za izgradnju i održavanje elektroenergetskih objekata «Elektroizgradnja Bajina Bašta» d.o.o. Bajina Bašta («Službeni glasnik RS», broj 20/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PREDUZEĆA ZA PROIZVODNjU BETONSKIH STUBOVA, TRAFOSTANICA I PRATEĆIH ELEMENATA

ZA IZGRADNjU I ODRŽAVANjE ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA

«ELEKTROIZGRADNjA BAJINA BAŠTA» D.O.O. BAJINA BAŠTA

I

U Upravni odbor Preduzeća za za proizvodnju betonskih stubova, trafostanica i pratećih elemenata za izgradnju i održavanje elektroenergetskih objekata «Elektroizgradnja Bajina Bašta» d.o.o. Bajina Bašta imenuju se:

za članove iz reda predstavnika osnivača:

1. Milovan Aćimović, dipl el. inž., vršilac dužnosti direktora JP «Elektrodistribucija Užice»;

2. Vasilije Pavićević, el. inž., direktor JP «Drinske hidroelektrane», Bajina Bašta;

3. Desimir Bogićević, dipl. el. inž., direktor JP «Elektrosrbija Kraljevo»;

4. Miroslav Bosančić, dipl. el. inž., direktor direkcije elektrodistributivnih usluga i održavanje u JP «Elektrodistribucija Beograd».

za članove iz reda zaposlenih:

5. Dragiša Bošković, maš. tehničar, tehnički direktor u Preduzeću «Elektroizgradnja Bajina Bašta» d.o.o;

6. Ljiljana Đokić, elektrotehničar, šef gradilišta u Preduzeću «Elektroizgradnja Bajina Bašta» d.o.o.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-1937/2005

U Beogradu, 31. marta 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.032/13/13

Na osnovu člana 22. stav 3. Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Preduzeća za proizvodnju betonskih stubova, trafostanica i pratećih elemenata za izgradnju i održavanje elektroenergetskih objekata «Elektroizgradnja Bajina Bašta» d.o.o. Bajina Bašta («Službeni glasnik RS», broj 20/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PREDUZEĆA ZA PROIZVODNjU BETONSKIH STUBOVA, TRAFOSTANICA I PRATEĆIH ELEMENATA ZA IZGRADNjU I ODRŽAVANjE ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA «ELEKTROIZGRADNjA BAJINA BAŠTA» D.O.O. BAJINA BAŠTA

I

U Nadzorni odbor Preduzeća za proizvodnju betonskih stubova, trafostanica i pratećih elemenata za izgradnju i održavanje elektroenergetskih objekata « Elektroizgradnja Bajina Bašta» d.o.o. Bajina Bašta imenuju se:

za predsednika:

1. Dragan Ilić, dipl. ekonomista, finansijski rukovodilac u JP «Drinske hidroelektrane», Bajina Bašta;

za člana iz reda predstavnika osnivača:

2. Zorica Kovačević, dipl. ekonomista, rukovodilac Službe za računovodstvene poslove u Direkciji za ekonomsko finansijske poslove JP «Elektrodistribucija Užice»;

za člana iz reda zaposlenih:

3. Milica Jovanović, knjigovođa u Preduzeću «Elektroizgradnja Bajina Bašta» d.o.o.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-1937/2005-1

U Beogradu, 31. marta 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.032/14/14

Na osnovu člana 22. stav 3. Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Preduzeća za izgradnju elektroenergetskih objekata i postrojenja «24. septembar» d.o.o. Užice («Službeni glasnik RS», broj 20/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA I IMENOVANjU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA PREDUZEĆA ZA IZGRADNjU ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA I POSTROJENjA «24 SEPTEMBAR» D. O. O. UŽICE

I

Razrešava se Toplica Ivković dužnosti člana Nadzornog odbora Preduzeća za izgradnju elektroenergetskih objekata i postrojenja «24. septembar» d.o.o. Užice.

II

Imenuje se Toplica Ivković, dipl. ekonomista, direktor ekonomskog sektora u JP «Elektrosrbija Kraljevo», za predsednika Nadzornog odbora Preduzeća za izgradnju elektroenergetskih objekata i postrojenja «24. septembar» d.o.o. Užice.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-1936/2005

U Beogradu, 31. marta 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.032/15/15

Na osnovu člana 82. stav 1. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VIŠE TEHNIČKE ŠKOLE U ZVEČANU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Više tehničke škole u Zvečanu članovi:

1. Vojislav Pejić;

2. Dragoljub Matić;

3. Miroslav Popović;

4. Miodrag Orović.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-1412/2005

U Beogradu, 31. marta 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.032/16/16

Na osnovu člana 82. stav 1. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VIŠE TEHNIČKE ŠKOLE U ZVEČANU

I

U Upravni odbor Više tehničke škole u Zvečanu imenuju se za članove:

1. dr Andreja Todorović, docent Fakulteta tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici;

2. mr Milan Mišić, profesor u školi;

3. mr Marko Lazarević, profesor u školi.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj119-1412/2005

U Beogradu, 31. marta 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.032/17/17

Na osnovu člana 82. stav 1. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VIŠE TEHNIČKE ŠKOLE U UROŠEVCU SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U ZVEČANU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Više tehničke škole u Uroševcu, sa privremenim sedištem u Zvečanu, članovi:

1. dr Milorad Tonić;

2. Saša Cvetković;

3. Jovan Grković;

4. mr Miodrag Nikolić.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-1410/2005

U Beogradu, 31. marta 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.032/18/18

Na osnovu člana 82. stav 1. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VIŠE TEHNIČKE ŠKOLE U UROŠEVCU SA PRIVREMENIM SEDIŠTEM U ZVEČANU

I

U Upravni odbor Više tehničke škole u Uroševcu sa privremenim sedištem u Zvečanu imenuju se za članove:

1. prof. dr Momčilo Vujačić, Tehnički fakultet u Čačku,

2. dr Damnjan Radosavljević, tehnički direktor TE Obilić,

3. mr Muhamed Sarvan, profesor u školi.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-1410/2005

U Beogradu, 31. marta 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.032/19/19

Na osnovu člana 96. stav 2. Zakona o zaštiti životne sredine («Službeni glasnik RS»“, broj 135/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

I

U Upravni odbor Fonda za zaštitu životne sredine imenuju se:

1. za predsednika:

– Budimir Tanjević, pomoćnik direktora Uprave za zaštitu životne sredine;

2. za članove:

1) Ivan Živadinović, narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije;

2) Jovo Drobnjak, direktor preduzeća «Jodex», Beograd;

3) Gorica Marjanović, savetnik u Direkciji za zakonodavno-pravne poslove u Narodnoj banci Srbije;

4) Imre Kern, odbornik SO Subotica;

5) Miroljub Ćosić, pomoćnik predsednika SO Kruševac za privredu i finansije.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-1987/2005

U Beogradu, 31. marta 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.033/3/3

Na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NAČELNIKA SEVERNO-BANATSKOG

OKRUGA SA SEDIŠTEM U KIKINDI

I

Postavlja se Vladimir Srdić za načelnika Severno-banatskog okruga sa sedištem u Kikindi.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-2015/2005

U Beogradu, 31. marta 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.032/19/19

Ostavite komentar