Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 25. stav 3. i člana 88. stav 2. tačka 1) Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», broj 79/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA EKONOMSKE ODNOSE SA INOSTRANSTVOM

I

Postavlja se Nenad Ilić za pomoćnika ministra za ekonomske odnose sa inostranstvom – Sektor za reformu zakona u oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-7506/2005

U Beogradu, 1. decembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.104

Na osnovu člana 49. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Službeni glasnik RS», br. 17/92, 26/92, 50/92, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96 i 18/02),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA DIREKTORA

KLINIČKO-BOLNIČKOG CENTRA «KRAGUJEVAC», KRAGUJEVAC

I

Razrešava se prof. dr Goran Mihajlović dužnosti zamenika direktora Kliničko-bolničkog centra «Kragujevac», Kragujevac.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-7518/2005

U Beogradu, 1. decembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.104/6/6

Na osnovu člana 42. stav 2. Zakona o sportu («Službeni glasnik RS», broj 52/96),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

NADZORNOG ODBORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA SPORT

I

U Nadzorni odbor Republičkog zavoda za sport imenuju se:

1. za predsednika:

– prof. dr Zoran Ćirković, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u Beogradu;

2. za članove:

1) Nebojša Ilić, profesor, gradski sekretar za sport;

2) doc. dr Vladimir Jakovljević, Medicinski fakultet u Kragujevcu;

3) mr Dragiša Stamenković, Republički zavod za sport;

4) mr Aleksandra Sanader, Republički zavod za sport.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-7526/2005

U Beogradu, 1. decembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.104/7/7

Na osnovu člana 42. stav 2. Zakona o sportu («Službeni glasnik RS», broj 52/96),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

NADZORNOG ODBORA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA SPORT

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Republičkog zavoda za sport:

1. Srđan Bošković, predsednik;

2. prof. dr Vladimir Jorga, član;

3. Vladimir Dobrosavljević, član;

4. Branislav Miličić, član;

5. dr Miroljub Zlatković, član.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-7527/2005

U Beogradu, 1. decembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.104/8/8

Na osnovu člana 49. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Službeni glasnik RS», br. 17/92, 26/92, 50/92, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96 i 18/02),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA REHABILITACIJU – BEOGRAD

I

Razrešava se dr Vesna Lalić dužnosti predsednika Upravnog odbora Instituta za rehabilitaciju – Beograd.

II

Imenuje se dr Aleksandar V. Gajić za predsednika Upravnog odbora Instituta za rehabilitaciju – Beograd.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-7620/2005

U Beogradu, 1. decembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.104/10/140

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju («Službeni glasnik RS», broj 76/05), a u vezi sa članom 78. stav 2. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96 i 76/05),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI

DIREKTORA VIŠE TEHNIČKE ŠKOLE U ČAČKU

I

Razrešava se dr Dojčilo Sretenović dužnosti vršioca dužnosti direktora Više tehničke škole u Čačku.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-7633/2005

U Beogradu, 1. decembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.104/11/11

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju («Službeni glasnik RS», broj 76/05), a u vezi sa članom 78. stav 2. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96 i 76/05),

Vlada donosi

O IMENOVANjU DIREKTORA VIŠE TEHNIČKE ŠKOLE U ČAČKU

I

Imenuje se dr Dojčilo Sretenović za direktora Više tehničke škole u Čačku.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-7633/2005-1

U Beogradu, 1. decembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.104/12/12

Na osnovu člana 4. stav 2. Uredbe o osnivanju Službe Koordinacionog centra Srbije i Crne Gore i Republike Srbije za Kosovo i Metohiju («Službeni glasnik RS», broj 77/05),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA SLUŽBE

KOORDINACIONOG CENTRA SRBIJE I CRNE GORE

I REPUBLIKE SRBIJE ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Razrešava se Anđelka Radenković dužnosti pomoćnika direktora Službe Koordinacionog centra Srbije i Crne Gore i Republike Srbije za Kosovo i Metohiju – Sektor za pravne i opšte poslove, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-7636/2005

U Beogradu, 1. decembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.104/13/13

Na osnovu čl. 98. i 104. st. 1. i 3. Zakona o prekršajima («Službeni glasnik SRS», broj 44/89 i «Službeni glasnik RS», br. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97, 36/98, 44/98, 65/01, 55/04 i 101/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU SUDIJA I STAREŠINA OPŠTINSKIH

ORGANA ZA PREKRŠAJE I SUDIJA I PREDSEDNIKA

VEĆA ZA PREKRŠAJE

I

Imenuju se za sudije i starešine opštinskih organa za prekršaje:

– za područje Veća za prekršaje u Valjevu:

1. Stanojka Grujičić, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Loznici;

2. Zorica Palavestrić, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Mionici;

– za područje Veća za prekršaje u Zaječaru:

1. Paun Jovanović, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Boru;

2. Dragoslav Videnović, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Zaječaru;

3. Svetlana Bogdanović, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Kladovu;

– za područje Veća za prekršaje u Kragujevcu:

1. Zoran Obradović, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Batočini;

2. Biljana Jovanović, za sudiju i starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Despotovcu;

3. Slavica Šaban, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Paraćinu;

4. Milica Monaj, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Jagodini;

5. Dragan Milisavljević, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Svilajncu;

– za područje Veća za prekršaje u Kraljevu:

1. Ivan Knežević, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Aleksandrovcu;

2. Milka Gočmanac, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Brusu;

3. Biljana Gavrilović, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Vrnjačkoj Banji;

4. Vlatko Gemaljević, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Novom Pazaru;

5. Rubina Društinac, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Novom Pazaru;

6. Miloš Đurđić, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Raškoj;

7. Nazif Derdemez, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Tutinu;

8. Snežana Marković, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Ćićevcu;

– za područje Veća za prekršaje u Leskovcu:

1. Dragan Vasiljković, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Vladičinom Hanu;

2. Ljubiša Kostadinović, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Leskovcu;

– za područje Veća za prekršaje u Nišu:

1. Rade Đorđević, za sudiju i starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Blacu;

2. Milovan Aleksić, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Kuršumliji;

3. Slađana Drašković, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Prokuplju;

4. Olivera Todorović, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Pirotu;

– za područje Veća za prekršaje u Novom Sadu:

1. Branislava Todorov, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Alibunaru;

2. Olivera Urošev, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Bačkoj Palanci;

3. Ruzmarinka Kornić, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Beloj Crkvi;

4. Momčilo Koprivica, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Vrbasu;

5. Željka Janković, za sudiju i starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Vršcu;

6. Zoltan Takarić, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Žablju;

7. Slavoljub Žižić, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Inđiji;

8. Aziz Isaković, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Novom Kneževcu;

9. Milan Lepedat, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Pančevu;

10. Gordana Vučetić, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Pančevu;

11. Snežana Zorić, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Pećincima;

12. Antun Mihajlović, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Senti;

13. Nikola Beljin, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Staroj Pazovi;

14. Dragomir Vujović, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Temerinu;

– za područje Veća za prekršaje u Prištini:

1. Ljiljana Stevanović, za sudiju i starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Zvečanu;

2. Danijela Batković, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Kosovskoj Mitrovici;

3. Dragiša Nićiforović, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Kosovskoj Mitrovici;

4. Vera Marinković-Jakovljević, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Kosovskoj Mitrovici;

5. Nada Stanojević, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Kosovskoj Kamenici;

– za područje Veća za prekršaje u Smederevu:

1. Ljilja Jotić-Moc, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Velikom Gradištu;

2. Goran Milić, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Kučevu;

3. Miroslav Stošić, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Smederevskoj Palanci;

4. Olivera Manić, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Smederevu;

5. Snežana Mašović, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Smederevu;

– za područje Veća za prekršaje u Užicu:

1. Nadežda Janković, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Požegi;

2. Snežana Radomirović, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Priboju;

3. Spomenka Divac, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Prijepolju;

4. Slađana Rajić, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Prijepolju;

II

Imenuju se za sudije i predsednike veća za prekršaje:

-za područje Veća za prekršaje u Zaječaru:

Nevenka Pančić, za predsednika Veća za prekršaje u Zaječaru;

-za područje Veća za prekršaje u Kragujevcu:

Milanka Dimitrijević, za predsednika Veća za prekršaje u Kragujevcu;

-za područje Veća za prekršaje u Leskovcu:

1. Ljiljana Dimitrijević, za predsednika Veća za prekršaje u Leskovcu;

2. Predrag Dimitrijević, za sudiju Veća za prekršaje u Leskovcu.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-7606/2005

U Beogradu, 1. decembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.104/17/17

Na osnovu člana 9. stav 1. Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade («Službeni glasnik RS», broj 75/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA VLADE

I

Postavlja se Zoran Đorđević za pomoćnika Generalnog sekretara Vlade – Sektor za poslove nadzora, koordinacije i međunarodne saradnje.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-7660/2005

U Beogradu, 1. decembra 2005. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401405.10418/18

Ostavite komentar