Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RS”, broj 49/92) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

FILMSKOG CENTRA SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Filmskog centra Srbije:

1. Radoslav Zelenović, predsednik;

2. Ivan Karl, član;

3. Svebor Midžić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7349/2007

U Beogradu. 8. novembra 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RS”, broj 49/92) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

FILMSKOG CENTRA SRBIJE

I

U Nadzorni odbor Filmskog centra Srbije imenuju se:

1. za predsednika:

– Dina Jovanović, producent;

2. za članove:

1) Rada Lukovac, dipl. ekonomista;

2) Vladan Savić, glumac;

3) Vladimir Dekić, producent;

4) Ana Todorov, producent.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7348/2007

U Beogradu, 8. novembra 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Vojislav Koštunica

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Međusektorske radne grupe za koordinaciju humanitarne i razvojne pomoći („Službeni glasnik RS”, br. 93/03 i 27/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

MEĐUSEKTORSKE RADNE GRUPE ZA KOORDINACIJU HUMANITARNE I RAZVOJNE POMOĆI

I

Razrešavaju se dužnosti u Međusektorskoj radnoj grupi za koordinaciju humanitarne i razvojne pomoći:

1. mr Gordana Lazarević, predsednik;

2. Milica Tomić, član;

3. Nataša Šakić, član;

4. Jelena Sedlaček, član;

5. Srđan Lalić, član;

6. Vladimir Davidović, član;

7. Majsun En Natour, član;

8. Branislav Raketić, član;

9. Mihailo Vesović, član;

10. Snežana Matić, član;

11. Slađana Vukmirica, član;

12. Ljiljana Stefanović, član;

13. Zoran Radosavljević, član;

14. Nataša Sarić, član;

15. Darinka Milinović, član;

16. Dragica Vlaović-Vasiljević, član;

17. Vlastimir Damnjanović, član;

18. dr Ivan Videnović, član;

19. Miroslav Spasojević, član;

20. Ivana Ćorić, član;

21. Milica Pavlović, član;

22. Radojka Ćućuz, član;

23. Jelena Savović, član;

24. Miodrag Božović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7368/2007

U Beogradu. 8. novembra 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA DUVAN U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Darko Pavlović za pomoćnika direktora Uprave za duvan u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7446/2007

U Beogradu. 8. novembra 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Vojislav Koštunica

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Međusektorske radne grupe za koordinaciju humanitarne i razvojne pomoći („Službeni glasnik RS”, br. 93/03 i 27/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

MEĐUSEKTORSKE RADNE GRUPE ZA KOORDINACIJU HUMANITARNE I RAZVOJNE POMOĆI

I

U Međusektorsku radnu grupu za koordinaciju humanitarne i razvojne pomoći imenuju se:

– za predsednika:

mr Gordana Lazarević, Ministarstvo finansija;

– za članove:

1) Biljana Veljović, Ministarstvo unutrašnjih poslova;

2) Jelena Sedlaček, Ministarstvo finansija;

3) Mladen Lazić, Ministarstvo finansija;

4) Marija Popović, Ministarstvo pravde;

5) Majsun En Natour, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu;

6) Rouz Aboth-Bugarčić, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

7) Ljubica Milojević, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja;

8) Aleksandar Radulović, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja;

9) Miona Popović, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja;

10) Slađana Vukmirica, Ministarstvo rudarstva i energetike;

11) Dijana Vlaisavljević, Ministarstvo za infrastrukturu;

12) Mirjana Trifunović, Ministarstvo za infrastrukturu;

13) Strahinja Đuričanin, Ministarstvo trgovine i usluga;

14) Jelena Miljković, Ministarstvo rada i socijalne politike;

15) dr Viktor Nedović, Ministarstvo nauke;

16) Svetlana Bogdanović, Ministarstvo nauke;

17) Aleksandar Vesić, Ministarstvo zaštite životne sredine;

18) Milan Stegić, Ministarstvo zaštite životne sredine;

19) Dragan Atanasov, Ministarstvo omladine i sporta;

20) Zorica Arsenić, Ministarstvo omladine i sporta;

21) Milica Pavlović, Ministarstvo kulture;

22) Marija Gaćeša, Ministarstvo kulture;

23) Nada Sremčević, Ministarstvo zdravlja;

24) Svetlana Arsenić-Borovnica, Ministarstvo spoljnih poslova;

25) mr Proda Šećerov, Ministarstvo odbrane;

26) Dragan Trajković, Ministarstvo odbrane;

27) Dejan Vakanjac, Ministarstvo za dijasporu;

28) Milko Zorboski, Ministarstvo za telekomunikacije i informatičko društvo;

29) Gordana Petrović, Ministarstvo za telekomunikacije i informatičko društvo;

30) Mlađan Đorđević, Kancelarija za Nacionalni investicioni plan;

31) Ivana Ćorić, Ministarstvo prosvete;

32) Tatjana Aćimović, Ministarstvo vera;

33) Borislav Tajić, Ministarstvo za Kosovo i Metohiju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7368/2007-1

U Beogradu. 8. novembra 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Vojislav Koštunica

Na osnovu tačke 3. stav 4. Odluke o obrazovanju Saveta za evropske integracije („Službeni glasnik RS”, br. 14/02, 42/05 i 52/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA

I ČLANOVA SAVETA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

U Savet za evropske integracije imenuju se:

1. za predsednika:

– Vojislav Koštunica, predsednik Vlade;

2. za zamenika predsednika:

– Božidar Đelić, potpredsednik Vlade;

3. za članove:

1) Vuk Jeremić, ministar spoljnih poslova;

2) Dragan Jočić, ministar unutrašnjih poslova;

3) Dragan Šutanovac, ministar odbrane;

4) Mirko Cvetković, ministar finansija;

5) Dušan Petrović, ministar pravde;

6) Milan Marković, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu;

7) Slobodan Milosavljević, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

8) Mlađan Dinkić, ministar ekonomije i regionalnog razvoja;

9) Aleksandar Popović, ministar rudarstva i energetike;

10) Velimir Ilić, ministar za infrastrukturu;

11) Aleksandra Smiljanić, ministar za telekomunikacije i informatičko društvo;

12) Predrag Bubalo, ministar trgovine i usluga;

13) Rasim Ljajić, ministar rada i socijalne politike;

14) Ana Pešikan, ministar nauke;

15) Saša Dragin, ministar zaštite životne sredine;

16) Zoran Lončar, ministar prosvete;

17) Snežana Samardžić-Marković, ministar omladine i sporta;

18) Vojislav Brajović, ministar kulture;

19) Tomica Milosavljević, ministar zdravlja;

20) Radomir Naumov, ministar vera;

21) Milica Čubrilo, ministar za dijasporu;

22) Slobodan Samardžić, ministar za Kosovo i Metohiju;

23) Dragan Đilas, ministar bez portfelja;

24) Tanja Miščević, direktor Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji;

25) Miloš Jevtić, predsednik Odbora za evropske integracije Narodne skupštine;

26) Jovan Ratković, savetnik predsednika Republike;

27) Predrag Novikov, direktor Kancelarije za evropske poslove Izvršnog veća Autonomne pokrajine Vojvodine;

28) Milica Delević, nacionalni koordinator Regionalnog saveta za saradnju;

29) Episkop bački Irinej (Bulović);

30) Ana Makanova Tomanova, koordinator nacionalnih saveta za nacionalne manjine u Srbiji;

31) Miloš Bugarin, predsednik Privredne komore Srbije;

32) Radmila Milivojević, potpredsednik Privredne komore Srbije za evropske integracije;

33) Nikola Hajdin, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti;

34) Branko Kovačević, rektor Univerziteta u Beogradu;

35) Jovan Teokarević, profesor Fakulteta političkih nauka;

36) Jelica Minić, Institut za ekonomske studije;

37) Miša Đurković, Institut za evropske studije;

38) Mihajlo Crnobrnja, Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju;

39) Sonja Liht, Beogradski fond za političku izuzetnost;

40) Miljenko Dereta, Građanske inicijative;

41) Živorad Kovačević, Evropski pokret u Srbiji;

42) Željko Ožegović, Stalna konferencija gradova i opština;

43) Ljubisav Orbović, Savez samostalnih sindikata Srbije;

44) Branislav Čanak, Udruženje granskih sindikata „Nezavisnost”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7402/2007

U Beogradu. 8. novembra 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 104. st. 1, 3. i 6. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS”, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 21/90, 11/92, 6/93-US, 20/93, 53/93, 67/93-dr. zakon, 28/94, 16/97-dr. zakon, 37/97-US, 36/98, 44/98, 65/01-SUS, 55/04 i 101/05-dr. zakon), a u vezi sa članom 2. i članom 6. stav 2. Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU SUDIJA I STAREŠINA

OPŠTINSKIH ORGANA ZA PREKRŠAJE I SUDIJA I PREDSEDNIKA VEĆA ZA PREKRŠAJE

I

Za sudije i starešine opštinskih organa za prekršaje:

– za područje Veća za prekršaje u Beogradu imenuje se:

Lela Glavaš, za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda,

– za područje Veća za prekršaje u Valjevu imenuje se:

Vlada Kovanović, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Šapcu,

– za područje Veća za prekršaje u Kraljevu imenuju se:

1. Divna Đorđević, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Kruševcu;

2. Nermina Mahmutović, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Sjenici,

– za područje Veća za prekršaje u Novom Sadu imenuju se:

1. Magdolna Bernat, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Kanjiži;

2. Jovan Rajić, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Novom Kneževcu;

3. Marija Gmizić, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Rumi,

– za područje Veća za prekršaje u Smederevu imenuje se:

Ljiljana Florić-Miladinović, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Golupcu,

– za područje Veća za prekršaje u Užicu imenuju se:

1. Persa Jašić, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Bajinoj Bašti;

2. Ljiljana Lazić, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Bajinoj Bašti.

II

Za sudije i predsednike Veća za prekršaje:

– za područje Veća za prekršaje u Valjevu imenuje se:

Dragan Rakić, za sudiju i predsednika Veća za prekršaje u Valjevu,

– za područje Veća za prekršaje u Nišu imenuje se:

Ljiljana Milić, za sudiju i predsednika Veća za prekršaje u Nišu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7471/2007

U Beogradu. 8. novembra 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSTAVNIKADRUŠTVENOG KAPITALA U UPRAVNOM ODBORU AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PRIREĐIVANjE SAJMOVA I IZLOŽBI „NOVOSADSKI SAJAM”, NOVI SAD

I

Razrešava se Boris Barjaktarević dužnosti predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća u Upravnom odboru Akcionarskog društva za priređivanje sajmova i izložbi „Novosadski sajam”, Novi Sad, na lični zahtev.

II

Imenuje se Viktor Lukač, marketing menadžer u turizmu, u Upravni odbor Akcionarskog društva za priređivanje sajmova i izložbi „Novosadski sajam”, Novi Sad, kao predstavnik društvenog kapitala izvan preduzeća.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7473/2007

U Beogradu. 8. novembra 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE

I

Razrešava se Snežana Malović dužnosti pomoćnika ministra pravde – Sektor za pravosuđe, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7479/2007

U Beogradu. 8. novembra 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA PRAVDE

I

Postavlja se Mirjana Tadić za pomoćnika ministra pravde – Sektor za pravosuđe.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7479/2007-1

U Beogradu. 8. novembra 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU SEKRETARA MINISTARSTVA PRAVDE

I

Razrešava se Mirjana Tadić dužnosti sekretara Ministarstva pravde, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7480/2007

U Beogradu. 8. novembra 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU SEKRETARA MINISTARSTVA PRAVDE

I

Postavlja se Jugoslav Stojiljković za sekretara Ministarstva pravde.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7480/2007-1

U Beogradu. 8. novembra 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU PRAVDE

I

Postavlja se Snežana Malović za državnog sekretara u Ministarstvu pravde.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7478/2007

U Beogradu. 8. novembra 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 19. tačka 1) Zakona o šumama („Službeni glasnik RS”, br. 46/91, 83/92, 53/93-dr. zakon, 54/93, 60/93-ispravka, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 54/96 i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

ZA GAZDOVANjE ŠUMAMA „SRBIJAŠUME”

I

Razrešava se Ješa Erčić dužnosti direktora Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7489/2007

U Beogradu. 8. novembra 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 19. tačka 1) Zakona o šumama („Službeni glasnik RS”, br. 46/91, 83/92, 53/93-dr. zakon, 54/93, 60/93-ispravka, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 54/96 i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

O IMENOVANjU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

ZA GAZDOVANjE ŠUMAMA „SRBIJAŠUME”

I

Imenuje se Vladan Živadinović za direktora Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7488/2007

U Beogradu. 8. novembra 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 19. stav 1. Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa i opštih akata i o izdavanju „Službenog glasnika Republike Srbije” („Službeni glasnik RS”, br. 72/91 i 11/93-SUS) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

„SLUŽBENI GLASNIK”

I

Razrešava se Branko Gligorić dužnosti direktora Javnog preduzeća „Službeni glasnik”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7483/2007

U Beogradu. 8. novembra 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 19. stav 1. Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa i opštih akata i o izdavanju „Službenog glasnika Republike Srbije” („Službeni glasnik RS”, br. 72/91 i 11/93-SUS) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

„SLUŽBENI GLASNIK”

I

Imenuje se Slobodan Gavrilović za direktora Javnog preduzeća „Službeni glasnik”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-7483/2007-1

U Beogradu. 8. novembra 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Vojislav Koštunica

Ostavite komentar