628. sednica Vlade Republike Srbije, 7. mart 2012. godine

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA UPRAVE ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU U MINISTARSTVU

ZA INFRASTRUKTURU I ENERGETIKU

I

Razrešava se Slobodan Milošević dužnosti direktora Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu u Ministarstvu za infrastrukturu i energetiku, zbog postavljenja na položaj direktora Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu u Ministarstvu za infrastrukturu i energetiku.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-923/2012

U Beogradu, 7. marta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ DIREKTORA UPRAVE ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU U MINISTARSTVU ZA INFRASTRUKTURU I ENERGETIKU

I

Postavlja se Slobodan Milošević na položaj direktora Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu u Ministarstvu za infrastrukturu i energetiku, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-924/2012

U Beogradu, 7. marta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU U MINISTARSTVU

ZA INFRASTRUKTURU I ENERGETIKU

I

Razrešava se Milenko Rakčević dužnosti pomoćnika direktora Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu u Ministarstvu za infrastrukturu i energetiku, zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu u Ministarstvu za infrastrukturu i energetiku.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-925/2012

U Beogradu, 7. marta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU

U MINISTARSTVU ZA INFRASTRUKTURU I ENERGETIKU

I

Postavlja se Milenko Rakčević na položaj pomoćnika direktora Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu u Ministarstvu za infrastrukturu i energetiku, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-927/2012

U Beogradu, 7. marta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U LESKOVCU

I

Novici Iliću prestaje dužnost vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Leskovcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-343/2012

U Beogradu, 7. marta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 54. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA UČENIKA

SREDNJIH ŠKOLA U LESKOVCU

I

Imenuje se Novica Ilić za direktora Doma učenika srednjih škola u Leskovcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-345/2012

U Beogradu, 7. marta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U TRSTENIKU

I

Mariji Vukićević prestaje dužnost vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Trsteniku.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-1722/2012

U Beogradu, 7. marta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 54. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA UČENIKA

SREDNJIH ŠKOLA U TRSTENIKU

I

Imenuje se Marija Vukićević za direktora Doma učenika srednjih škola u Trsteniku.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-1724/2012

U Beogradu, 7. marta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni glasnik SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 – SUS, 36/02 i „Službeni glasnik RS”, br. 125/04 – dr. zakon, 36/11 – dr. zakon i 99/11 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), a u vezi sa Sporazumom o strateškoj saradnji NIS a.d. Novi Sad i HIP Petrohemija a.d. Pančevo – u restrukturiranju od 21. novembra 2011. godine,

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSTAVNIKA DRŽAVNOG KAPITALA

U UPRAVNOM ODBORU AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU PETROHEMIJSKIH PROIZVODA, SIROVINA I HEMIKALIJA HIP PETROHEMIJA AD PANČEVO – U RESTRUKTURIRANJU

I

Razrešavaju se dužnosti predstavnika državnog kapitala u Upravnom odboru Akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija HIP Petrohemija a.d. Pančevo – u restrukturiranju:

1. Milan Teofilović,

2. Saša Pavlov,

3. Klaudija Janković,

4. Nedeljko Konjokrad,

5. Branko Radaković.

II

U Upravni odbor Akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija HIP Petrohemija a.d. Pančevo – u restrukturiranju za predstavnike državnog kapitala imenuju se:

1. za predsednika:

– Milan Teofilović;

2. za članove:

1) Nedeljko Konjokrad,

2) Mila Mladenović,

3) Ivan Souček,

4) Nikolaus Petri.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9731/2011

U Beogradu, 7. marta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar