Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA FINANSIJA

I

Razrešava se Marijana Karadžić dužnosti pomoćnika ministra finansija – Sektor za imovinsko-pravne poslove, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2949/2009

U Beogradu, 28. maja 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu tačke 7. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS, broj 95/07) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ZAMENIKA PREDSEDNIKA PODGRUPE ZA PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA STRUČNE GRUPE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANjA EVROPSKOJ UNIJI

I

Imenuje se Dragan Janjić, pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja, za zamenika predsednika Podgrupe za pravo privrednih društava Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2934/2009

U Beogradu, 28. maja 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 7. Odluke o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RS”, br. 67/91, 79/02 i 13/04), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Razrešava se Nada Obradović dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa – Sektor za administrativne i birotehničke poslove, zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa – Sektor za administrativne i birotehničke poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3001/2009

U Beogradu, 28. maja 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 7. Odluke o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RS”, br. 67/91, 79/02 i 13/04),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Postavlja se Nada Obradović na položaj pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa – Sektor za administrativne i birotehničke poslove, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3002/2009

U Beogradu, 28. maja 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 7. Odluke o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RS”, br. 67/91, 79/02 i 13/04), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Razrešava se Ivica Zdravković dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa – Sektor za pravne i informatičko-dokumentacione poslove, zbog postavljenja na položaj pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa – Sektor za pravne i informatičko-dokumentacione poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2999/2009

U Beogradu, 28. maja 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 7. Odluke o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RS”, br. 67/91, 79/02 i 13/04),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Postavlja se Ivica Zdravković na položaj pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa – Sektor za pravne i informatičko-dokumentacione poslove, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3000/2009

U Beogradu, 28. maja 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 7. Odluke o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RS”, br. 67/91, 79/02 i 13/04), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Razrešava se Aleksandar Todorović dužnosti zamenika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, zbog postavljenja na položaj zamenika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2997/2009

U Beogradu, 28. maja 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka i 116/08) i člana 7. Odluke o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RS”, br. 67/91, 79/02 i 13/04),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ ZAMENIKA DIREKTORA

UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

I

Postavlja se Aleksandar Todorović na položaj zamenika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2998/2009

U Beogradu, 28. maja 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 12. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje aerodromom u Beogradu i obavljanje aerodromskih usluga („Službeni glasnik RS”, br. 129/04 i 73/06) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA AERODROM „NIKOLA TESLA”

I

Razrešava se Vesna Ivić dužnosti člana Upravnog odbora Javnog preduzeća Aerodrom „Nikola Tesla”, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2215/2009-2

U Beogradu, 28. maja 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

KLINIČKOG CENTRA SRBIJE

I

Razrešava se doc. dr Đorđe Bajec dužnosti vršioca dužnosti direktora Kliničkog centra Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2789/2009

U Beogradu, 28. maja 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA KLINIČKOG CENTRA SRBIJE

I

Imenuje se doc. dr Đorđe Bajec za direktora Kliničkog centra Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2820/2009

U Beogradu, 28. maja 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ZAMENIKA DIREKTORA

KLINIČKOG CENTRA SRBIJE

I

Imenuje se doc. dr Mirko Kerkez za zamenika direktora Kliničkog centra Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2821/2009

U Beogradu, 28. maja 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni glasnik SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS, 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRŽAVNOG KAPITALA

U SKUPŠTINU I UPRAVNI ODBOR AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNjU PETROHEMIJSKIH PROIZVODA, SIROVINA I HEMIKALIJA „HIP-PETROHEMIJA”, PANČEVO – RESTRUKTURIRANjU

I

Razrešavaju se dužnosti predstavnika državnog kapitala izvan preduzeća u Skupštini Akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP-Petrohemija”, Pančevo – restrukturiranju:

1. Olga Antić Miočinović;

2. Snežana Ristić;

3. Dušan Vuković;

4. Lucija Dujović;

5. Dragica Đorđev;

6. Stanimirka Mijailović;

7. Velimir Gavrilović;

8. Branko Nedeljković;

9. Dušan Unković;

10. Sava Bogojević;

11. Lazar Ponorac;

12. Goranka Popović;

13. Milan Josipović;

14. Goran Batak;

15. Aleksandar Milunović;

16. Slavomir Vuletić;

17. Biljana Pešić.

II

Razrešavaju se dužnosti predstavnika državnog kapitala izvan preduzeća u Upravnom odboru Akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP-Petrohemija”, Pančevo – restrukturiranju:

1. Simeon Popović;

2. Milorad Ilić;

3. Nikola Vuković;

4. Tomislav Robotić;

5. Jovan Kunac;

6. Ambruš Šandor;

7. Goran Tošić.

III

U Skupštinu Akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP-Petrohemija”, Pančevo – restrukturiranju, za predstavnike državnog kapitala izvan preduzeća imenuju se:

1. za predsednika:

– Vera Kovinić Đukić, dipl. inž. agroekonomije iz Pančeva;

2. za članove:

1) Jelena Petrović, Rafinerija Pančevo;

2) Aleksandar Vučković, dipl. pravnik iz Pančeva;

3) Kiril Kračenko, NIS Novi Sad;

4) Ljiljana Krčadinac, dipl. tehnolog iz Pančeva.

IV

U Upravni odbor Akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP-Petrohemija”, Pančevo – u restrukturiranju, za predstavnike državnog kapitala izvan preduzeća imenuju se:

1. za predsednika:

– Branislav Zec, Agencija za privatizaciju;

2. za članove:

1) Saša Pavlov, predstavnik zaposlenih;

2) Vladimir Anisimov, predstavnik NIS-a;

3) Nedeljko Konjokrad;

4) Klaudija Janković, dipl. ekonomista, AIK Banka, Pančevo.

V

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3039/2009-1

U Beogradu, 28. maja 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar