203. sednica Vlade Republike Srbije, 29. decembar 2009. godine

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr.zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U UPRAVNOM ODBORU DRUŠTVENOG PREDUZEĆA FABRIKA KONDITORSKIH PROIZVODA „RAVANICA”, ĆUPRIJA

I

Razrešava se Petar Petrović dužnosti predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća u Upravnom odboru Društvenog preduzeća Fabrika konditorskih proizvoda „Ravanica”, Ćuprija, na lični zahtev.

II

U Upravni odbor Društvenog preduzeća Fabrika konditorskih proizvoda „Ravanica”, Ćuprija, za predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća imenuje se Mića Marković, dipl. inženjer tehnologije iz Jagodine.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8715/2009

U Beogradu, 29. decembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu tačke 5. stav 3. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za sprovođenje Sporazuma o pitanjima sukcesije („Službeni glasnik RS”, br. 51/06, 62/07 i 86/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA STRUČNE GRUPE ZA SPROVOĐENjE SPORAZUMA O PITANjIMA SUKCESIJE

I

Imenuje se Ana Gligorijević, viceguverner Narodne banke Srbije, za člana Stručne grupe za sprovođenje Sporazuma o pitanjima sukcesije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8675/2009

U Beogradu, 29. decembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 13. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje nuklearnim objektima u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 50/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ZAMENIKA PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „NUKLEARNI OBJEKTI SRBIJE”

I

Imenuje se Boris Lončar za zamenika predsednika Upravnog odbora Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8651/2009

U Beogradu, 29. decembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA

U SKUPŠTINI I UPRAVNOM ODBORU PREDUZEĆA ZA VODNE PUTEVE „IVAN MILUTINOVIĆ” – PIM AD BEOGRAD

– U RESTRUKTURIRANjU

I

U Skupštinu Preduzeća za vodne puteve „Ivan Milutinović” – PIM a.d. Beograd – u restrukturiranju imenuju se za predstavnike društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. Momčilo Petković, dipl. ekonomista iz Čačka;

2. Tanja Dokmanović, ekonomista-operativni menadžer iz Vršca;

3. Miloš Đošan, elektroinženjer iz Beograda.

Ovlašćenja predsednika Skupštine vršiće Momčilo Petković.

II

U Upravni odbor Preduzeća za vodne puteve „Ivan Milutinović” – PIM a.d. Beograd – u restrukturiranju imenuju se za predstavnike društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. Radan Ilić, doktor pravnih nauka iz Niša;

2. Ranko Dangubić, dipl. ekonomista;

3. Duško Rakić, dipl. istoričar iz Valjeva;

4. Ksenija Milošević, dipl. inženjer poljoprivrede;

5. Bogoljub Đurica, mašinski tehničar iz Kačareva.

Ovlašćenja predsednika Upravnog odbora vršiće Radan Ilić.

III

Konstatuje se da je Radanu Iliću prestala dužnost predsednika, a Ranku Dangubiću, Dejanu Kovačeviću, Dušku Rakiću, Kseniji Milošević i Miodragu Milojeviću prestala dužnost člana Odbora Preduzeća za vodne puteve „Ivan Milutinović” – PIM a.d. Beograd – u restrukturiranju.

IV

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8711/2009

U Beogradu, 29. decembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA

REPUBLIČKE AGENCIJE ZA PROSTORNO PLANIRANjE

I

Razrešava se prof. dr Borislav Stojkov dužnosti direktora Republičke agencije za prostorno planiranje, zbog imenovanja za direktora Republičke agencije za prostorno planiranje posle sprovedenog javnog konkursa.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8828/2009

U Beogradu, 29. decembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 28. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA

REPUBLIČKE AGENCIJE ZA PROSTORNO PLANIRANjE

I

Imenuje se prof. dr Borislav Stojkov za direktora Republičke agencije za prostorno planiranje, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8829/2009

U Beogradu, 29. decembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U UPRAVNOM ODBORU PREDUZEĆA ZA PROJEKTOVANjE I GRAĐENjE KMG „TRUDBENIK” AD – U RESTRUKTURIRANjU, BEOGRAD

I

Razrešava se Aleksandra Kovačević dužnosti predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća u Upravnom odboru Preduzeća za projektovanje i građenje KMG „Trudbenik” a.d. – u restrukturiranju, Beograd, na lični zahtev.

II

U Upravni odbor Preduzeća za projektovanje i građenje KMG „Trudbenik” a.d. – u restrukturiranju, Beograd, za predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća imenuje se Dušan Bjelopetrović.

Imenovani će vršiti ovlašćenja predsednika Upravnog odbora.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8830/2009

U Beogradu, 29. decembra 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar