210. sednica Vlade Republike Srbije, 15. mart 2016. godine

Na osnovu člana 46. stav 6. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09 i 13/16) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA REGIONALNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE SMEDEREVO

I

Razrešava se Dejan Radovanović dužnosti člana Nadzornog odbora Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Smedrevo, iz reda zaposlenih, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2917/2016

U Beogradu, 15. marta 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 46. stav 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09 i 13/16) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA REGIONALNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE SMEDEREVOUSTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA

I

Imenuje se Vasa Piper za vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Smederevo – Ustanove kulture od nacionalnog značaja, iz reda zaposlenih.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2918/2016

U Beogradu, 15. marta 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09 i 13/16) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA POZORIŠNE UMETNOSTI SRBIJE

I

Razrešava se Olga Marković dužnosti člana Upravnog odbora Muzeja pozorišne umetnosti Srbije, iz reda zaposlenih.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2914/2016

U Beogradu, 15. marta 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09 i 13/16) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA MUZEJA

POZORIŠNE UMETNOSTI SRBIJEUSTANOVE KULTURE OD NACIONALNOG ZNAČAJA

I

Imenuje se Mirjana Odavić za vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Muzeja pozorišne umetnosti Srbije – Ustanove kulture od nacionalnog značaja, iz reda zaposlenih.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2915/2016

U Beogradu, 15. marta 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 4. stav 1. Uredbe o Kancelariji za ljudska i manjinska prava („Službeni glasnik RS”, broj 75/12), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA

KANCELARIJE ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

I

Postavlja se dr Dragoljub Acković za vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava od 23. marta 2016. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2801/2016

U Beogradu, 15. marta 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 12. stav 2. Zakona o Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita („Službeni glasnik RS”, broj 55/04) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA UPRAVNOG ODBORA NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA

I

Imenuje se Olivera Petrović, dipl. pravnik iz Beograda, za vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2998/2016

U Beogradu, 15. marta 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu člana 52. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”, BEOGRAD

I

Imenuje se Milorad Grčić za vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-2988/2016

U Beogradu, 15. marta 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Na osnovu tačke 12. stav 1. Odluke o osnivanju Ustanove za novinsko-izdavačku delatnost „Panorama” („Službeni glasnik RS”, broj 53/15) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE ZA NOVINSKOIZDAVAČKU DELATNOSTPANORAMA

I

U Upravni odbor Ustanove za novinsko-izdavačku delatnost „Panorama” imenuju se:

1) za vršioca dužnosti predsednika:

– prof. dr Radivoje Kulić, profesor univerziteta iz Kosovske Mitrovice;

2) za vršioce dužnosti članova:

(1) Vukman Vidaković, dipl. pravnik iz Beograda,

(2) Dragana Zečević, profesor iz Kuršumlije,

(3) Zoran Vlašković, iz reda zaposlenih,

(4) Rada Komazec, iz reda zaposlenih.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3006/2016

U Beogradu, 15. marta 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar