227. sednica Vlade Republike Srbije, 4. mart 2010. godine

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MAJKE I DETETA SRBIJE „DR VUKAN ČUPIĆ”

I

Razrešava se Marko Denčić dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”, na lični zahtev.

II

Imenuje se dr Živko Perišić, specijalista ginekologije i akušerstva, Ginekološko akušerska klinika „Narodni front”, za člana Upravnog odbora Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1484/2010

U Beogradu, 4. marta 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autentično tumačenje i 97/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi (,,Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA RUDARSKO-GEOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

U Savet Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao predstavnici osnivača – Republike Srbije imenuju se za članove:

1. Saša Živanović;

2. prof. dr Miloje Ilić;

3. Milivoje Nikolić;

4. Ljubinko Janković.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1671/2010

U Beogradu, 4. marta 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autentično tumačenje i 97/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi (,,Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

U Savet Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao predstavnici osnivača – Republike Srbije imenuju se za članove:

1. Milena Pandurović;

2. Branislav Lazić;

3. dr Milutin Đorđević;

4. Dejan Radulović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1683/2010

U Beogradu, 4. marta 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autentično tumačenje i 97/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi (,,Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA VETERINARSKE MEDICINE UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

U Savet Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, kao predstavnici osnivača – Republike Srbije imenuju se za članove:

1. dr Dobrila Jahić;

2. Miloš Krstić;

3. Slobodan Šibalić;

4. Snežana Manić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1679/2010

U Beogradu, 4. marta 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autentično tumačenje i 97/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi (,,Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA ZA SPECIJALNU EDUKACIJU I REHABILITACIJU UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

U Savet Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, kao predstavnici osnivača – Republike Srbije imenuju se za članove:

1. prof. dr Vera Rajović;

2. Svetlana Stefanović;

3. mr Dušanka Lukić;

4. Srđan Kisić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1674/2010

U Beogradu, 4. marta 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autentično tumačenje i 97/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi (,,Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA STOMATOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

U Savet Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao predstavnici osnivača – Republike Srbije imenuju se za članove:

1. prof. dr Dragan Vučović;

2. Aleksandar Vuksanović;

3. dr Radovan Bogdanović;

4. Siniša Gradinac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1675/2010

U Beogradu, 4. marta 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autentično tumačenje i 97/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi (,,Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA ZA FIZIČKU HEMIJU UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

U Savet Fakulteta za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, kao predstavnici osnivača – Republike Srbije imenuju se za članove:

1. prof. dr Dragan Uskoković;

2. prof.dr Branislav Nikolić;

3. Dragan Tešić;

4. dr Jagoš Purić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1670/2010

U Beogradu, 4. marta 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autentično tumačenje i 97/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi (,,Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA TEHNIČKOG FAKULTETA

U BORU UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

U Savet Tehničkog fakulteta u Boru Univerziteta u Beogradu, kao predstavnici osnivača – Republike Srbije imenuju se za članove:

1. prof. dr Vlastimir Trujić;

2. Stojan Mitrović;

3. Milan Janjić;

4. Aleksandar Majkanović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1684/2010

U Beogradu, 4. marta 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autentično tumačenje i 97/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi (,,Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA RUDARSKO-GEOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu članovi:

1. Rada Radović;

2. dr Živko Sekulović;

3. Vladimir Stamenković;

4. Siniša Pantović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1666/2010

U Beogradu, 4. marta 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autentično tumačenje i 97/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi (,,Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu članovi:

1. Ilija Dobre;

2. Milisav Ninković;

3. Dragoljub Vučićević;

4. prof. dr Petar Opalić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1681/2010

U Beogradu, 4. marta 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autentično tumačenje i 97/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi (,,Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA VETERINARSKE MEDICINE UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu članovi:

1. dr Branka Vidić;

2. dr Vojin Ivetić;

3. mr Darko Pavlović;

4. dr Branislav Lako.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1676/2010

U Beogradu, 4. marta 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autentično tumačenje i 97/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi (,,Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA ZA SPECIJALNU EDUKACIJU I REHABILITACIJU UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu članovi:

1. mr Slavica Marković;

2. Slađana Milošević;

3. general major Milorad Simić;

4. mr Milenko Čurović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1678/2010

U Beogradu, 4. marta 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autentično tumačenje i 97/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi (,,Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA STOMATOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu članovi:

1. prof. dr Petar Đukić;

2. dr Aleksandar Vukanović;

3. Željko Popović;

4. prof. dr Vojin Bjelica.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1672/2010

U Beogradu, 4. marta 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autentično tumačenje i 97/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi (,,Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA ZA FIZIČKU HEMIJU UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Fakulteta za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu članovi:

1. dr Čedomir Radenović;

2. dr Slobodanka Stanković;

3. prof. dr Mila Lušević;

4. dr Slobodan Milonjić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1673/2010

U Beogradu, 4. marta 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autentično tumačenje i 97/08) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi (,,Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA TEHNIČKOG FAKULTETA

U BORU UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Tehničkog fakulteta u Boru Univerziteta u Beogradu članovi:

1. Mirjana Antić;

2. Dragan Veličković;

3. mr Dejan Pešić;

4. Dragan Bojović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-1680/2010

U Beogradu, 4. marta 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar