318. sednica Vlade Republike Srbije, 9. septembar 2010. godine

Na osnovu tačke 7. stav 1. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 95/07 i 5/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PODGRUPE ZA PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE STRUČNE GRUPE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANjA EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešavaju se dužnosti u Podgrupi za pravo intelektualne svojine Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji:

1. Miodrag Marković, zamenik predsednika;

2. Branka Bilen Katić, sekretar;

3. Mirela Bošković, zamenik sekretara.

II

U Podgrupu za pravo intelektualne svojine Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji imenuju se:

1) za zamenika predsednika:

– Branka Bilen Katić, pomoćnik direktora Zavoda za intelektualnu svojinu;

2) za sekretara:

– Nataša Milanović, viši savetnik u Zavodu za intelektualnu svojinu;

3) za zamenika sekretara:

– Daniela Zlatić Šutić, samostalni savetnik u Zavodu za intelektualnu svojinu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6299/2010

U Beogradu, 9. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 9. stav 1. Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS”, broj 30/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA CENTRALNOG REGISTRA

OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA

I

Imenuje se Milica Danilović za direktora Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6329/2010

U Beogradu, 9. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), a u vezi sa članom 33. stav 4. Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RS”, broj 30/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA

CENTRALNOG REGISTRA OBVEZNIKA DOPRINOSA ZA SOCIJALNO OSIGURANjE – POSLODAVACA I OSIGURANIKA

I

Konstatuje se da je Milici Danilović prestala dužnost direktora Centralnog registra obveznika doprinosa za socijalno osiguranje – poslodavaca i osiguranika danom početka rada Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6366/2010

U Beogradu, 9. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RSˮ, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U PROKUPLjU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma učenika srednjih škola u Prokuplju:

1. Oliver Radošević, predsednik;

2. Gordana Janković, član.

II

U Upravni odbor Doma učenika srednjih škola u Prokuplju imenuju se:

1) za predsednika:

– Dejan Čurčić, privatni preduzetnik;

2) za člana:

– predstavnik osnivača:

(1) Igor Zlatković, profesor istorije, Osnovna škola u Žitorađi.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6389/2010

U Beogradu, 9. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 15. stav 1. Odluke o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje Projektom istraživanje i razvoj u javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, broj 51/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „JUP ISTRAŽIVANjE I RAZVOJˮ

I

Imenuje se Darko Đukić za direktora Društva s ograničenom odgovornošću „JUP Istraživanje i razvojˮ.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-6293/2010

U Beogradu, 9. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar